IPROS s. r. o. STÁVAJÍCÍ STAV_PŮDORYS 02. i p r o s s. r. o. A Zodp.projektant :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IPROS s. r. o. STÁVAJÍCÍ STAV_PŮDORYS 02. i p r o s s. r. o. A 300 1 684 1 616 115 3 845 120 14 675. Zodp.projektant :"

Transkript

1 IROS s.r.o. Tyršova , Benešov IČ DIČ CZ Zodp. projektant: Autor návrhu: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum: Stupeň: DS Zak.číslo: 51/12 říloha: 01

2 1.účel objektu Stavební úpravy za účelem změny dispozic se týkají části přízemí objektu polikliniky v Benešově na Malém náměstí č.p. 1. V prostorách je v současné době umístěn hlavní vstup do budovy, dva komerční prostory (internetová kavárna a informační centrum), sociální zázemí k těmto prostorům a původní foyer, přes který je vstup do městské knihovny. Dělící příčky stávající jsou zděné. odlahy jsou betonové s původní dlažbou ve foyeru, keramickou dlažbou v komerčních prostorách a sociálním zázemí. V komerčních prostorách jsou podhledy z minerálních kazet, v sociálním zázemí je podhled ze sádrokartonu. Ve stávající internetové kavárně jsou v podhledu umístěny samostatné rozvody vzduchotechniky s vyústěním do uliční fasády(nasávání) a vývodem nad střechu 2. Architektonické a dispoziční řešení Nové dispozice vycházejí ze zpracované studie v 03/2012. Oproti studii došlo v průběhu zpracování projektu k těmto změnám. Stávající dveře oddělující vstupní halu od foyeru zůstanou zachovány z důvodu oddělení stávající chráněné únikové cesty na schodišti a prostor před ordinacemi bude od veřejných prostor oddělen na žádost uživatelů ordinací od veřejných prostor dveřmi. Ostatní dispozice zůstává beze změny. 3. Kapacitní údaje

3 4. Technické a konstrukční řešení Bourací práce Vybourány budou všechny dělící příčky a podhledy v daném prostoru včetně rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace. Demontovány budou radiátory UT. V podhledech ve stávajících komerčních prostorách jsou umístěny i rozvody vody a kanalizace do ordinací umístěných v horních podlažích. Tyto rozvody je nutno zachovat popř. přeložit do společných prostor.. Odstraněny budou nášlapné vrstvy podlah v místě stávajících WC a pronájmů. Vybourány budou výplně otvorů do uliční fasády( výkladce, vstupní dveře) a to i včetně sousedních komerčních prostor (oční optika). V době zpracování projektu nebyl znám způsob využití pronajímatelného prostoru. V projektu proto není navržena demontáž ani úprava stávajícího vzduchotechnického zařízení. Nové konstrukce Svislé konstrukce Nové zděné stěny a zazdívky po vybouraných oknech a dveřích budou provedeny z keramických bloků na MVC popř. MC ve ztužující stěně mezi sloupy vyzděné z AKU cihel. Nové dělící příčky budou provedeny ze sádrokartonu na typové kovové konstrukci. říčky budou kotveny do podlahy a stropu. V místě osazení zařizovacích předmětů budou konstrukce příček zhotovena z profilů UA. Konstrukce je popsána ve výkresové části. Vodorovné konstrukce odlahy v místech vybourané keramické dlažby bude podlaha vystěrkována a položena nová keramická dlažba. V prostoru původního foyeru bude stávající dlažba zachována, popřípadě doplněna ve stejném provedení. V místě sprch bude podlaha doplněna o stěrkovou hydroizolaci. Stávající snížená úroveň podlahy u původních vstupů do komerčních prostor z ulice bude doplněna do původní výškové úrovně hutněným násypem a bet. Deskou se sítí. V okolí vstupních dveří bude osazena systémová čistící zona, která bude zapuštěna do úrovně podlahy. odhledy ve všech rekonstruovaných prostorách bude instalován nový podhled z hladkých sádrokartonových desek. V prostoru určeném k pronájmu bude o podhledu rozhodnuto až po upřesnění jeho využití a úpravě vzduchotechniky. Výplně otvorů Vstupní dveře do objektu budou dvoukřídlové posuvné lineární s automatickým pohonem na fotobuňku. Stávající výkladce budou vyměněny za nové ve stejném provedení jako vstupní dveře. Zasklení bude provedeno bezpečnostním izolačním dvojsklem. Nové vnitřní dveře budou dřevěné dýhované do obložkových zárubní. Konstrukce zámečnické V místě nových zařizovacích předmětů budou v instalační příčce osazeny traverzy KNAUF pro uchycení umývadla a WC a bojlerů. ro oddělení prostor polikliniky bude před vstupem na schodiště osazena posuvná kovová stěna s výplní z tahokovu, která bude uzamykatelná na ocelovém sloupu osazeném před stěnou stávající vrátnice. Způsob zamykání je nutno s ohledem na chráněnou únikovou cestu upravit v provozním řádu v souladu s řešením požární bezpečnosti. Stávající zábradlí na rampě pro vstup do polikliniky bude upraveno podle nové příčky.

4 rostor občerstvení bude v době mimo provoz oddělen stahovací ocelovou mříží. Konstrukce truhlářské Vnitřní zařízení nových prostor není předmětem tohoto projektu. Úpravy povrchů Vnitřní omítky na zděných konstrukcích budou vápenné štukové. Sádrokartonové konstrukce budou vymalovány na penetračním podkladu. Keramické obklady budou ve všech prostorách WC a umýváren. V občerstvení a kuchyňce budou dle dodaného nábytku. 5. Tepelně tecnické vlastnosti konstrukcí Bez požadavku 6. Založení objektu s hledem na průzkumy Bez požadavku 7, Vliv objektu na životní prostředí Navrhovanou stavbou a jejím následným užíváním se nepředpokládá působení negativních vlivů na životní prostředí. 8. Dopravní řešení Bez požadavku 9. Ochrana před škodlivými vlivy bez požadavku 10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavební úpravy a přístavba jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. ři provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ČÚB a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.

5 A A Tabulka místností rozšířená 1npst.stav Č. Název místnosti locha(m2) odlahová krytina ovrch zdí ovrch stropu oznámky VSTU 48,45 DAŽBA OMÍTKA, DŘEVĚNÝ OBKAD DŘEVĚNÝ OBKAD demontáž obkladu stěny a stropu, demontáž osvětlení 002 FOYER 216,67 DAŽBA OMÍTKA OMÍTKA bourací práce dle výkresu, demontáž osvětlení CHODBA CHODBA WC WC WC WC WC INFORMAČNÍ CENTRUM KAVÁRNA 24,43 44,61 11,80 7,17 14,00 2,57 5,53 35,66 38,36 DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA OMÍTKA OMÍTKA OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA OMÍTKA OMÍTKA OMÍTKA, MINERÁNÍ ODHED MINERÁNÍ ODHED MINERÁNÍ ODHED bourací práce dle výkresu, demontáž osvětlení bourací práce dle výkresu, odstranění části nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu, odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž minerál. podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž minerál. podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy 449,25 m dřevěný obklad demontovat IROS s. r. o. Zodp.projektant : Tyršova 2076, Benešov, tel , , Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart i p r o s s. r. o. Autor návrhu: Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Vypracoval: Zdeněk Rainhart 1 Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 STÁVAJÍCÍ STAV_ŮDORYS 02 DS 51/12 1:50, 1:1

6 Dst V19 D1 D1 D1 D1 st V A A ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, (400) 775 nad podlahou a po stropem nad podlahou a po stropem nad podlahou V11 V11 V11 V11 V15 V D9 V15 D5 V V14 D V12 D2 D D8 D3 900 D7 D6 D3 D V15 D3 V13 D3 D5 D5 D1 D1 D1 D V15 V15 D4 D3 D V nad podlahou 04.2 V8 V V8 V V V V1 V1 V2 V2 stávající dveře přesunout V17 pod stropem V V12 V5 V5 V4 V5 V V5 V3 V4 V10 V V10 V10 V6 V6 nad podlahou v.nadpraží 2100 V7 V9 V9 V9 V9 V7 nad podlahou nad podlahou sníženou podlahu dosypat hutněným štěrkem cca 270 mm, na geotextilii vybetonovat bet. mazaninu tl. 80 mm se sítí 6/100/100 + nášlapná vrstva V9 V6 V7 V6 V9 V V4 V10 V5 V V5 V5 V4 vybourání nášlapných vrstev podlah, odstranění podhledů podlahu vystěrkovat a položit novou dlažbu stávající rozvody VZT budou upraveny dle skutečného využití prostoru V V5 4,68 m 2 3,51 m 2 V8 V8 V8 V V11 V nad podlahou a po stropem 02.2 V17 nad podlahou a po stropem 02.1 D4 100 sníženou podlahu dosypat hutněným štěrkem cca 270 mm, na geotextilii vybetonovat bet. mazaninu tl. 80 mm se sítí 6/100/100 + nášlapná vrstva V18 V nosná konstrukce příčky z UA profilů s ohledem na kotvení zábradlí stávající zábradlí demontovat a po úpravě namontovat na novou příčku dřevěný obklad demontovat čistící zona Tabulka místností rozšířená 1np ID Č. Název místnosti SOEČNÉ SOEČNÉ OČERSTVENÍ OČERSTVENÍ OČERSTVENÍ WC ŽENY- VEŘ. WC ŽENY- VEŘ. WC ŽENY- VEŘ. WC ŽENY- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. ÚKID OBSUHA WC ŽENY-ZAM. WC ŽENY-ZAM. WC ŽENY-ZAM. WC ŽENY-ZAM. WC MUŽI- ZAM. WC MUŽI- ZAM. WC MUŽI- ZAM. WC MUŽI- ZAM. RONÁJEM RONÁJEM RONÁJEM RONÁJEM V20 ZÁDVEŘÍ CHODBA OBČERSTVENÍ ŘÍRAVNA SKAD ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC KABINA WC ZT ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC KABINA WC ZT ÚKID OBSUHA ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC SRCHA ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC SRCHA RONÁJEM VSTU ŠATNA ZAM. UMÝVÁRNA, WC oc.uzavřený profil 50/70/3 kotvený do podlahy a stropu pro osazení zámku locha(m2) 50,20 130,55 180,75 m2 15,99 7,23 5,10 28,32 m2 10,41 1,44 1,44 2,56 15,85 m2 10,41 1,44 1,44 2,56 15,85 m2 1,41 1,41 m2 2,24 2,24 m2 8,60 1,35 1,35 2,40 13,70 m2 8,60 1,35 1,35 2,40 13,70 m2 129,21 6,99 5,02 2,69 143,91 m2 415,73 m odlahová krytina KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA ovrch zdí OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ ZDIVO OROTHERM +D (dle tl. stěny) NA M2,5 ZDIVO OROTHERM AKU NA M5 STÁVAJÍCÍ ZDIVO VYBOURÁNO ovrch stropu BEZ ODHEDU oznámky OVÉ KONSTRUKCE OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD ZA KUCH.INKOU OBKAD DO v mm V MÍSTECH S OSAZENÝMI KONSTRUKCEMI RO ZAŘIZOVACÍ ŘEDMĚTY (UMÝVADA, ISOÁRY, ZÁVĚSNÁ WC, BOJERY) NUTNO OUŽÍT ZTUŽUJÍCÍCH ROFIŮ UA Dvst 0,39 m 2 0,39 m 2 5 Dvýkl 5 Dvýkl 5 Dvýkl parapet dozdít do úrovně okolního zdiva cca 400 mm venkovní obklad doplnit 5 Dvýkl prostor po stávajících rohožkách zadláždit IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Autor návrhu: Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Vypracoval: Investor : Zdeněk Rainhart Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy Datum : 5/ Akce : Obsah : DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : NOVÝ STAV_ŮDORYS 03 DS 51/12 1:50, 1:1,13

7 18,30 m 2 14,90 m 2 14,90 m 2 2,24 m 2 v.nadpraží ,05 m 2 A A 9,12 m 2 127,49 m 2 13,05 m 2 22,22 m 2 133,84 m 2 12,49 m 2 konstrukce a výška osazení podhledu bude upřesněna dle skutečného využití prostoru a dle úpravy rozvodů VZT konstrukce a výška osazení podhledu bude upřesněna dle skutečného využití prostoru a dle úpravy rozvodů VZT 5,88 m 2 46,91 m 2 +2,980 +3,230 +2,880 +3,150 +2,980 +2, +2,980 +2,500 +2,980 +2,300 +2,980 +2, 1 IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 SCHEMA ODHEDŮ 04 DS 51/12 1:100

8 ,550 konstrukce a výška osazení podhledu bude upřesněna dle skutečného využití prostoru a dle úpravy rozvodů VZT +2,850 +2,300 +2,880 +2, +2, +2,250 +2,250 +2,880 ±0,000 ±0,000 sníženou podlahu dosypat hutněným štěrkem cca 270 mm, na geotextilii vybetonovat bet. mazaninu tl. 80 mm se sítí 6/100/100 + nášlapná vrstva parapet dozdít včetně venkovního obkladu IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 DS 51/12 1:50 ŘEZ A - A 05

9 IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 7/2012 TABUKA DVEŘÍ A OKEN 06 DS 51/12

10 Tabulka dveří Č. Ks / Náhled Šířka Výška opis Kování Zasklení oznámka D1 4 dýhované do obložkové zárubně zámek WC D1 4 dýhované do obložkové zárubně zámek WC D2 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné dveřním madlem na vnitřní straně zámek WC 900 D2 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné dveřním madlem na vnitřní straně zámek WC 900 D3 2 dýhované do obložkové zárubně, opatřené větrací mřížkou zámek s vložkou 900 D3 3 dýhované do obložkové zárubně, opatřené větrací mřížkou zámek s vložkou 900 D4 2 dýhované do obložkové zárubně zámek bezpečnostní 900 D5 1 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek WC

11 Tabulka dveří Č. Ks / Náhled Šířka Výška opis Kování Zasklení oznámka D5 2 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek WC D6 1 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek s vložkou D6 1 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek WC D7 2 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek s vložkou D8 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné výsuvným oknem s matným zasklením, rozšířený parapet 150 mm zámek s vložkou bezpečnostní sklo 900 D8 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné výsuvným oknem s matným zasklením, rozšířený parapet 150 mm zámek s vložkou bezpečnostní sklo 900 D9 1 dýhované do stávající ocelové zárubně bezpečnostní vložka 900 Dst Hliníkové vstupní dveře z rámových systémpových profilů s přerušeným tepelným mostem bezpečnostní vložka bezpečnostní izolační dvojsklo 1 000

12 Tabulka dveří Č. Ks / Náhled Šířka Výška opis Kování Zasklení oznámka Dvst Hliníkové vstupní dveře z rámových systémpových profilů s přerušeným tepelným mostemdvoukřídlové posuvné s pevným nadsvětlíkem bezpečnostní vložka bezpečnostní izolační dvojsklo elektrický pohon Dvýkl 4 5 Hliníkový výkladec z rámových systémpových profilů s přerušeným tepelným s nadsvětlíkem s plnou výplní s povrchovou úpravou vinylové folie bezpečnostní izolační dvojsklo

13 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis V1 2 madlo toaletní sklopné kotvené do podlahy nerez provedení V2 2 dl. madlo závěsné univerzální pevné nerez provedení (kotvit do sesílené konstrukce sdk příčky) V3 2 x450 nastavitelné zrcadlo provedení nerez V4 6 x900 zrcadlo pevné v rámu provedení nerez V5 8 dávkovač tekutého mýdla provedení nerez

14 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis V6 4 zásobník na papírové ručníky V7 4 koš na použité papírové ručníky V8 10 zásobník toaletního papíru V9 4 elektrický osušovač rukou V10 8 konstrukce do SDK pro uchycení umyvadla

15 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis konstrukce do SDK pro uchycení závěsného WC V11 8 V12 2 konstrukce do SDK pro uchycení pisoáru V x 150 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do sdk) V x 300 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do sdk) 4 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do sdk) V x revizní dvířka k uzávěrům vody provedení "neviditelná" pod obklad

16 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis V x300 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do zdiva) chrom V17 4 konstrukce do SDK pro uchycení bojleru V x2 Rolovací mříže sestavená z galvanizovaných profilů (výška 115), tloušťka 10/10, mikroperforováno, průměr 3mm. s el. pohonem V x 200 ventilační mřížka plastová bílá do zdiva V vodící lišta horní oc.uzavřený profil 50/70/3 kotvený do podlahy a stropu zámek pro posuvné brány AGB atypická posuvná stěna v horní vodící liště lemovací profily WG 40/40 výplň pozinkovaný tahokov válcovaný tl. plechu 1,5 mm přesné rozměry nutno určit na místě 2000

17 STÁVAJÍCÍ STAV NOVÝ STAV IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 DS 51/12 1:100 UIČNÍ OHED 08

18 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC (keramické R00 bloky) m3 0,31 1, , R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 3,52 0, , R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 2,30 0, , R00 Zdivo OROTHERM AKU15 +D 10 na M5 tl. 15 cm m2 13,44 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 73,55 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil 4 cm m2 17,67 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 84,32 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 98,42 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 12,52 0, , ředst. sádrokarton.ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 16,63 0, , ředst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 19,31 0, , ředst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 21,90 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 8,68 0, , ředst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 43,81 0, ,35229 V ceně příček a předstěn nutné kalkulovat do ceny UA profily v místech kcí pro zařizovací předměty! Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do RT3 ocelové konstrukce, typ kus 8,00 0, ,06 17 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC RT1 univerzální rám, typ kus 8,00 0, ,09 18 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru RT1 univerzální rám pro pisoár, typ kus 2,00 0, ,02400 Úprava sádrokartonové příčky pro montáž konstrukce pro uchycení bojleru kus 4, R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 14,00 0, , Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 4,00 0, , Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 1,00 0, ,00080 Stránka 1 z 8

19 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) Dvířka revizní plná SI 1530 rozměr 150x300 mm kus 1,00 0, , Dvířka revizní plná SI 1515 rozměr 150x150 mm kus 2,00 0, ,00170 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm provedení neviditelná kus 6,00 0, ,00 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.100mm) m2 127,90 0, ,37898 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.280mm) m2 29,09 0, ,54104 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT3 stand impr.tl.12,5 mm,bez izolace(zav.280mm) m2 64,21 0, ,19427 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.480mm) m2 18,30 0, ,34038 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.680mm) m2 19,84 0, ,36902 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT3 stand impr.tl.12,5 mm,bez izolace(zav.380mm) m2 2,96 0, ,05496 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.380mm) m2 129,71 0, ,41262 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.80mm) m2 46,97 0, ,87364 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace (čela) m2 13,44 0, ,25002 Opracování ostění oblého prostupu SDK GKB - NC v.100mm kus 8,00 Opracování ostění oblého prostupu SDK GKBI - NC v.280mm kus 8, R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm m2 0,84 0, ,11580 Celkem a 3 Sv lé a k m letní k n trukce 31,18467 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 11,86 0, , R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 29,66 0, , R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 65,52 0, , R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 253,84 0, ,46971 Celkem a 61 U ravy vrchů vn tᖗ呗ní 2,64064 Díl: 62 Upravy povrchů vnější R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 m2 1,04 0, ,05379 Celkem a 62 U ravy vrchů vněᖗ呗ᘗ咗í 0,05379 Díl: 63 odlahy a podlahové konstrukce R00 Násyp ze štěrkopísku 0-32, tř. I m3 1,85 1,83 3,39661 Stránka 2 z 8

20 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) R00 Mazanina betonová tl. 5-8 cm C 16/20 (B 20) m3 0,65 2, , R00 říplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,65 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná RT4 síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,04 1, , R00 oložení textílie m2 8, Geotextilie FITEK 300 g/m2 š. 200cm 100% m2 9,76 0, , R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,90 2, ,55690 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná RT5 síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 0,09 1, , R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 1,53 0, ,11369 Celkem a 63 dlahy a dlah vé k n trukce 11,77450 Díl: 64 Výplně otvorů R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 1,00 0, ,05256 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 stávající R00 vybourané dveře kus 1,00 0, ,03760 Celkem a 64 Vý lně tv rů 0,09016 Díl: 94 ešení a stavební výtahy R00 ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 444,32 0, ,53763 Celkem a 94 eᘗ咗ení a tavební výtahy 0,53763 Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 435,17 0, , D+M čistící zony m2 8, R00 Osazení předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 2,00 0, , Dodávka plastové větrací mřížky 450/200mm kus 2,00 Celkem a 95 k nთ劇 vací kce na em. tav. 0,04081 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 8, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 21, R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 28,37 0, , ,07-2, R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních (exterier) m2 75,23 0, , , , R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních (interier) m2 29,90 0, , , , R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 32,16 0, , , , R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 186,56 0, , , , R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 7,82 0, , ,00-14, R00 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 13,44 0, , , , R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopášť.12,5 mm m2 57,30 0, , , , R00 DMTZ podhledu z kazet x mm, kov.rošt (minerální) m2 90,00 0, , , ,96120 Stránka 3 z 8

21 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 138,49-0, , R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,90-2, , R00 říplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 2, Bourací práce nespecifikovaná(zrcadla,interiery,.) hod 60,00 Celkem a 96 B urání k n trukcí 0, ,91730 Díl: 97 rorážení otvorů R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,60 0, , ,20-0, R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 11,86-0,04-0, R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 253,84-0, , R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 10,07-0,06-0, R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 1,00 0, , , , R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00 0, , , , R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00 0, , , , R00 Vybourání rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 (rohožky) kus 2,00-0, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 93, R00 říplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 373, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 93, R00 říplatek k odvozu za každý další 1 km t 839, R00 oplatek za skládku suti t 93,29 Celkem a 97 r rážení tv rů 0, ,92032 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 46,27 Celkem a 99 Staven ᘗ咗tní ᖗ呗e un hm t Díl: 711 Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr A za studena (dozdění, R00 při případném porušení při kanalizaci) m2 29, R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr A, za studena m2 1,04 0, ,00018 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením (dozdění, při R00 případném porušení při kanalizaci) m2 29,78 0, , R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 1,04 0, , ak asfaltový izolační A-ENETRA, sud kg 5,22 0, , ás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralg 200 S 40 m2 37,04 0, , R00 řesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 206,39 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, nátěr RT3 vrstvy - V m2 7,88 0, ,01181 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, nátěr RT5 vrstvy - S m2 28,04 0, ,06729 Celkem a 711 ᘗ咗 lace r t v dě 0,26397 Díl: 713 Izolace tepelné Stránka 4 z 8

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

Oprava v kulturním zařízení

Oprava v kulturním zařízení OBEC SKÁLY Skály 61 39811 Protivín VÝZVA k předložení nabídky na stavební práce: Oprava v kulturním zařízení Ve smyslu zákona 137/2006 Sb. 1 OBSAH: 1. Identifikace zadavatele a místa určeného pro přijímání

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ. Slepý stavební rozpočet. Obec Přerov nad Labem. C e l k e m s DPH 0,00

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ. Slepý stavební rozpočet. Obec Přerov nad Labem. C e l k e m s DPH 0,00 Akce: Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Druh: Rekonstrukce Místo: Přerov nad Labem Stavebník: Obec Přerov nad Labem Věc: Slepý stavební rozpočet R e k a p i t u l a c e n á k l a d ů Úpravy povrchu,podlahy

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více

zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč

zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč Revitalizace části objektu Citadela Změna dokončené stavby, PKH 1720, Litvínov REKAPITULACE 1PP zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč zóna 10 HUDEBNÍ KLUB 5641623,94 Kč zóna 11 LASER GAME 2765863,13

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy Vypracoval: Datum: Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a přivedení potrubí pro sociálních zařízení rekonstrukce rozvodu vody v předávací stanici Oprava

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967 Investor: Úřad městské části Praha 14 Stavební část Obsah dokumentace: A. Technická zpráva B. Výkresová dokumentace S1. Půdorys 1.NP

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 112100011RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 6,00 2 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 4,00 Celkem za 11 Přípravné

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

D ±0,000 = výšková úroveň podlahy 1.NP. D Architektonicko stavební řešení VÝPIS PRVKŮ. Razítko: Číslo paré: Název :

D ±0,000 = výšková úroveň podlahy 1.NP. D Architektonicko stavební řešení VÝPIS PRVKŮ. Razítko: Číslo paré: Název : Razítko: Číslo paré: ±0,000 = výšková úroveň podlahy 1.NP Název : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Mateřská školka Klausova 2448/6, Praha 13 - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014041 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. CZ26186896 Projektant: Zpracovatel: Fulín, Ra Náklady z rozpočtů

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt 0 Název objektu FINÁLNÍ JKSO SKP 01 Stavba stavební úpravy šatny Název stavby Měrná jednotka Počet jednotek 2013/38 Stavební úpravy šaten žáků - Trávničkova Náklady na m.j.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 03 Oprava sociálního zařízení III.NP - dívky Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY EK-091/2016-real JKSO: 801 91 42 CC-CZ: 11301 Objednatel: 00266621 Statutární město Teplice D CZ00266621 Zhotovitel: 28701101 BAJGER s.r.o. D CZ28701101 Projektant: D neplátce

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

smlouvy mezi objednateli a dodavatelem

smlouvy mezi objednateli a dodavatelem Soupis prací, které jsou předmětem cenové nabídky dodavatele Příloha č. smlouvy mezi objednateli a dodavatelem 1. Práce bourací - vybourání stávajících, v projektu bourání označených, příček včetně odvozu

Více

paniková klika odsouhlasena investorem zárubeň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7045, křídlo - CPL

paniková klika odsouhlasena investorem zárubeň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7045, křídlo - CPL VÝIS TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STRANA T OIS OVRCHOVÁ ÚRAVA SKO OŽÁRNÍ ODONOST.N MEZI. OČET KUSŮ.N STŘECHA CEKEM T T T3 T4 T5 T6 / 97 mm / 4 mm / 97 mm 7 / 97 mm / 97 mm 8 / 97 mm Vnitřní dřevěné jednokřídlové

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2.

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2. Nová Valcha III.fáze Standardy Bytové domy Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlaha 1.NP železobetonová deska, Elastek 40, pěnový polystyren EPS 100 Stabil, bet. mazanina podlaha 2.NP

Více