IPROS s. r. o. STÁVAJÍCÍ STAV_PŮDORYS 02. i p r o s s. r. o. A Zodp.projektant :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IPROS s. r. o. STÁVAJÍCÍ STAV_PŮDORYS 02. i p r o s s. r. o. A 300 1 684 1 616 115 3 845 120 14 675. Zodp.projektant :"

Transkript

1 IROS s.r.o. Tyršova , Benešov IČ DIČ CZ Zodp. projektant: Autor návrhu: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum: Stupeň: DS Zak.číslo: 51/12 říloha: 01

2 1.účel objektu Stavební úpravy za účelem změny dispozic se týkají části přízemí objektu polikliniky v Benešově na Malém náměstí č.p. 1. V prostorách je v současné době umístěn hlavní vstup do budovy, dva komerční prostory (internetová kavárna a informační centrum), sociální zázemí k těmto prostorům a původní foyer, přes který je vstup do městské knihovny. Dělící příčky stávající jsou zděné. odlahy jsou betonové s původní dlažbou ve foyeru, keramickou dlažbou v komerčních prostorách a sociálním zázemí. V komerčních prostorách jsou podhledy z minerálních kazet, v sociálním zázemí je podhled ze sádrokartonu. Ve stávající internetové kavárně jsou v podhledu umístěny samostatné rozvody vzduchotechniky s vyústěním do uliční fasády(nasávání) a vývodem nad střechu 2. Architektonické a dispoziční řešení Nové dispozice vycházejí ze zpracované studie v 03/2012. Oproti studii došlo v průběhu zpracování projektu k těmto změnám. Stávající dveře oddělující vstupní halu od foyeru zůstanou zachovány z důvodu oddělení stávající chráněné únikové cesty na schodišti a prostor před ordinacemi bude od veřejných prostor oddělen na žádost uživatelů ordinací od veřejných prostor dveřmi. Ostatní dispozice zůstává beze změny. 3. Kapacitní údaje

3 4. Technické a konstrukční řešení Bourací práce Vybourány budou všechny dělící příčky a podhledy v daném prostoru včetně rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace. Demontovány budou radiátory UT. V podhledech ve stávajících komerčních prostorách jsou umístěny i rozvody vody a kanalizace do ordinací umístěných v horních podlažích. Tyto rozvody je nutno zachovat popř. přeložit do společných prostor.. Odstraněny budou nášlapné vrstvy podlah v místě stávajících WC a pronájmů. Vybourány budou výplně otvorů do uliční fasády( výkladce, vstupní dveře) a to i včetně sousedních komerčních prostor (oční optika). V době zpracování projektu nebyl znám způsob využití pronajímatelného prostoru. V projektu proto není navržena demontáž ani úprava stávajícího vzduchotechnického zařízení. Nové konstrukce Svislé konstrukce Nové zděné stěny a zazdívky po vybouraných oknech a dveřích budou provedeny z keramických bloků na MVC popř. MC ve ztužující stěně mezi sloupy vyzděné z AKU cihel. Nové dělící příčky budou provedeny ze sádrokartonu na typové kovové konstrukci. říčky budou kotveny do podlahy a stropu. V místě osazení zařizovacích předmětů budou konstrukce příček zhotovena z profilů UA. Konstrukce je popsána ve výkresové části. Vodorovné konstrukce odlahy v místech vybourané keramické dlažby bude podlaha vystěrkována a položena nová keramická dlažba. V prostoru původního foyeru bude stávající dlažba zachována, popřípadě doplněna ve stejném provedení. V místě sprch bude podlaha doplněna o stěrkovou hydroizolaci. Stávající snížená úroveň podlahy u původních vstupů do komerčních prostor z ulice bude doplněna do původní výškové úrovně hutněným násypem a bet. Deskou se sítí. V okolí vstupních dveří bude osazena systémová čistící zona, která bude zapuštěna do úrovně podlahy. odhledy ve všech rekonstruovaných prostorách bude instalován nový podhled z hladkých sádrokartonových desek. V prostoru určeném k pronájmu bude o podhledu rozhodnuto až po upřesnění jeho využití a úpravě vzduchotechniky. Výplně otvorů Vstupní dveře do objektu budou dvoukřídlové posuvné lineární s automatickým pohonem na fotobuňku. Stávající výkladce budou vyměněny za nové ve stejném provedení jako vstupní dveře. Zasklení bude provedeno bezpečnostním izolačním dvojsklem. Nové vnitřní dveře budou dřevěné dýhované do obložkových zárubní. Konstrukce zámečnické V místě nových zařizovacích předmětů budou v instalační příčce osazeny traverzy KNAUF pro uchycení umývadla a WC a bojlerů. ro oddělení prostor polikliniky bude před vstupem na schodiště osazena posuvná kovová stěna s výplní z tahokovu, která bude uzamykatelná na ocelovém sloupu osazeném před stěnou stávající vrátnice. Způsob zamykání je nutno s ohledem na chráněnou únikovou cestu upravit v provozním řádu v souladu s řešením požární bezpečnosti. Stávající zábradlí na rampě pro vstup do polikliniky bude upraveno podle nové příčky.

4 rostor občerstvení bude v době mimo provoz oddělen stahovací ocelovou mříží. Konstrukce truhlářské Vnitřní zařízení nových prostor není předmětem tohoto projektu. Úpravy povrchů Vnitřní omítky na zděných konstrukcích budou vápenné štukové. Sádrokartonové konstrukce budou vymalovány na penetračním podkladu. Keramické obklady budou ve všech prostorách WC a umýváren. V občerstvení a kuchyňce budou dle dodaného nábytku. 5. Tepelně tecnické vlastnosti konstrukcí Bez požadavku 6. Založení objektu s hledem na průzkumy Bez požadavku 7, Vliv objektu na životní prostředí Navrhovanou stavbou a jejím následným užíváním se nepředpokládá působení negativních vlivů na životní prostředí. 8. Dopravní řešení Bez požadavku 9. Ochrana před škodlivými vlivy bez požadavku 10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavební úpravy a přístavba jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. ři provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ČÚB a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.

5 A A Tabulka místností rozšířená 1npst.stav Č. Název místnosti locha(m2) odlahová krytina ovrch zdí ovrch stropu oznámky VSTU 48,45 DAŽBA OMÍTKA, DŘEVĚNÝ OBKAD DŘEVĚNÝ OBKAD demontáž obkladu stěny a stropu, demontáž osvětlení 002 FOYER 216,67 DAŽBA OMÍTKA OMÍTKA bourací práce dle výkresu, demontáž osvětlení CHODBA CHODBA WC WC WC WC WC INFORMAČNÍ CENTRUM KAVÁRNA 24,43 44,61 11,80 7,17 14,00 2,57 5,53 35,66 38,36 DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA OMÍTKA OMÍTKA OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA, OBKAD OMÍTKA OMÍTKA OMÍTKA OMÍTKA, MINERÁNÍ ODHED MINERÁNÍ ODHED MINERÁNÍ ODHED bourací práce dle výkresu, demontáž osvětlení bourací práce dle výkresu, odstranění části nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu, odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž sdk podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž minerál. podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy bourací práce dle výkresu, demontáž minerál. podhledu,odstranění nášlapné vrstvy podlahy 449,25 m dřevěný obklad demontovat IROS s. r. o. Zodp.projektant : Tyršova 2076, Benešov, tel , , Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart i p r o s s. r. o. Autor návrhu: Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Vypracoval: Zdeněk Rainhart 1 Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 STÁVAJÍCÍ STAV_ŮDORYS 02 DS 51/12 1:50, 1:1

6 Dst V19 D1 D1 D1 D1 st V A A ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, ,5 12, (400) 775 nad podlahou a po stropem nad podlahou a po stropem nad podlahou V11 V11 V11 V11 V15 V D9 V15 D5 V V14 D V12 D2 D D8 D3 900 D7 D6 D3 D V15 D3 V13 D3 D5 D5 D1 D1 D1 D V15 V15 D4 D3 D V nad podlahou 04.2 V8 V V8 V V V V1 V1 V2 V2 stávající dveře přesunout V17 pod stropem V V12 V5 V5 V4 V5 V V5 V3 V4 V10 V V10 V10 V6 V6 nad podlahou v.nadpraží 2100 V7 V9 V9 V9 V9 V7 nad podlahou nad podlahou sníženou podlahu dosypat hutněným štěrkem cca 270 mm, na geotextilii vybetonovat bet. mazaninu tl. 80 mm se sítí 6/100/100 + nášlapná vrstva V9 V6 V7 V6 V9 V V4 V10 V5 V V5 V5 V4 vybourání nášlapných vrstev podlah, odstranění podhledů podlahu vystěrkovat a položit novou dlažbu stávající rozvody VZT budou upraveny dle skutečného využití prostoru V V5 4,68 m 2 3,51 m 2 V8 V8 V8 V V11 V nad podlahou a po stropem 02.2 V17 nad podlahou a po stropem 02.1 D4 100 sníženou podlahu dosypat hutněným štěrkem cca 270 mm, na geotextilii vybetonovat bet. mazaninu tl. 80 mm se sítí 6/100/100 + nášlapná vrstva V18 V nosná konstrukce příčky z UA profilů s ohledem na kotvení zábradlí stávající zábradlí demontovat a po úpravě namontovat na novou příčku dřevěný obklad demontovat čistící zona Tabulka místností rozšířená 1np ID Č. Název místnosti SOEČNÉ SOEČNÉ OČERSTVENÍ OČERSTVENÍ OČERSTVENÍ WC ŽENY- VEŘ. WC ŽENY- VEŘ. WC ŽENY- VEŘ. WC ŽENY- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. WC MUŽI- VEŘ. ÚKID OBSUHA WC ŽENY-ZAM. WC ŽENY-ZAM. WC ŽENY-ZAM. WC ŽENY-ZAM. WC MUŽI- ZAM. WC MUŽI- ZAM. WC MUŽI- ZAM. WC MUŽI- ZAM. RONÁJEM RONÁJEM RONÁJEM RONÁJEM V20 ZÁDVEŘÍ CHODBA OBČERSTVENÍ ŘÍRAVNA SKAD ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC KABINA WC ZT ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC KABINA WC ZT ÚKID OBSUHA ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC SRCHA ŘEDSÍŇ KABINA WC KABINA WC SRCHA RONÁJEM VSTU ŠATNA ZAM. UMÝVÁRNA, WC oc.uzavřený profil 50/70/3 kotvený do podlahy a stropu pro osazení zámku locha(m2) 50,20 130,55 180,75 m2 15,99 7,23 5,10 28,32 m2 10,41 1,44 1,44 2,56 15,85 m2 10,41 1,44 1,44 2,56 15,85 m2 1,41 1,41 m2 2,24 2,24 m2 8,60 1,35 1,35 2,40 13,70 m2 8,60 1,35 1,35 2,40 13,70 m2 129,21 6,99 5,02 2,69 143,91 m2 415,73 m odlahová krytina KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA KERAMICKÁ DAŽBA ovrch zdí OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ ZDIVO OROTHERM +D (dle tl. stěny) NA M2,5 ZDIVO OROTHERM AKU NA M5 STÁVAJÍCÍ ZDIVO VYBOURÁNO ovrch stropu BEZ ODHEDU oznámky OVÉ KONSTRUKCE OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD DO v mm OBKAD ZA KUCH.INKOU OBKAD DO v mm V MÍSTECH S OSAZENÝMI KONSTRUKCEMI RO ZAŘIZOVACÍ ŘEDMĚTY (UMÝVADA, ISOÁRY, ZÁVĚSNÁ WC, BOJERY) NUTNO OUŽÍT ZTUŽUJÍCÍCH ROFIŮ UA Dvst 0,39 m 2 0,39 m 2 5 Dvýkl 5 Dvýkl 5 Dvýkl parapet dozdít do úrovně okolního zdiva cca 400 mm venkovní obklad doplnit 5 Dvýkl prostor po stávajících rohožkách zadláždit IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Autor návrhu: Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Vypracoval: Investor : Zdeněk Rainhart Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy Datum : 5/ Akce : Obsah : DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : NOVÝ STAV_ŮDORYS 03 DS 51/12 1:50, 1:1,13

7 18,30 m 2 14,90 m 2 14,90 m 2 2,24 m 2 v.nadpraží ,05 m 2 A A 9,12 m 2 127,49 m 2 13,05 m 2 22,22 m 2 133,84 m 2 12,49 m 2 konstrukce a výška osazení podhledu bude upřesněna dle skutečného využití prostoru a dle úpravy rozvodů VZT konstrukce a výška osazení podhledu bude upřesněna dle skutečného využití prostoru a dle úpravy rozvodů VZT 5,88 m 2 46,91 m 2 +2,980 +3,230 +2,880 +3,150 +2,980 +2, +2,980 +2,500 +2,980 +2,300 +2,980 +2, 1 IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 SCHEMA ODHEDŮ 04 DS 51/12 1:100

8 ,550 konstrukce a výška osazení podhledu bude upřesněna dle skutečného využití prostoru a dle úpravy rozvodů VZT +2,850 +2,300 +2,880 +2, +2, +2,250 +2,250 +2,880 ±0,000 ±0,000 sníženou podlahu dosypat hutněným štěrkem cca 270 mm, na geotextilii vybetonovat bet. mazaninu tl. 80 mm se sítí 6/100/100 + nášlapná vrstva parapet dozdít včetně venkovního obkladu IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 DS 51/12 1:50 ŘEZ A - A 05

9 IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 7/2012 TABUKA DVEŘÍ A OKEN 06 DS 51/12

10 Tabulka dveří Č. Ks / Náhled Šířka Výška opis Kování Zasklení oznámka D1 4 dýhované do obložkové zárubně zámek WC D1 4 dýhované do obložkové zárubně zámek WC D2 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné dveřním madlem na vnitřní straně zámek WC 900 D2 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné dveřním madlem na vnitřní straně zámek WC 900 D3 2 dýhované do obložkové zárubně, opatřené větrací mřížkou zámek s vložkou 900 D3 3 dýhované do obložkové zárubně, opatřené větrací mřížkou zámek s vložkou 900 D4 2 dýhované do obložkové zárubně zámek bezpečnostní 900 D5 1 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek WC

11 Tabulka dveří Č. Ks / Náhled Šířka Výška opis Kování Zasklení oznámka D5 2 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek WC D6 1 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek s vložkou D6 1 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek WC D7 2 dýhované, posuvné do obložkové zárubně s dorazovým sloupkem zámek s vložkou D8 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné výsuvným oknem s matným zasklením, rozšířený parapet 150 mm zámek s vložkou bezpečnostní sklo 900 D8 1 dýhované do obložkové zárubně, doplněné výsuvným oknem s matným zasklením, rozšířený parapet 150 mm zámek s vložkou bezpečnostní sklo 900 D9 1 dýhované do stávající ocelové zárubně bezpečnostní vložka 900 Dst Hliníkové vstupní dveře z rámových systémpových profilů s přerušeným tepelným mostem bezpečnostní vložka bezpečnostní izolační dvojsklo 1 000

12 Tabulka dveří Č. Ks / Náhled Šířka Výška opis Kování Zasklení oznámka Dvst Hliníkové vstupní dveře z rámových systémpových profilů s přerušeným tepelným mostemdvoukřídlové posuvné s pevným nadsvětlíkem bezpečnostní vložka bezpečnostní izolační dvojsklo elektrický pohon Dvýkl 4 5 Hliníkový výkladec z rámových systémpových profilů s přerušeným tepelným s nadsvětlíkem s plnou výplní s povrchovou úpravou vinylové folie bezpečnostní izolační dvojsklo

13 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis V1 2 madlo toaletní sklopné kotvené do podlahy nerez provedení V2 2 dl. madlo závěsné univerzální pevné nerez provedení (kotvit do sesílené konstrukce sdk příčky) V3 2 x450 nastavitelné zrcadlo provedení nerez V4 6 x900 zrcadlo pevné v rámu provedení nerez V5 8 dávkovač tekutého mýdla provedení nerez

14 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis V6 4 zásobník na papírové ručníky V7 4 koš na použité papírové ručníky V8 10 zásobník toaletního papíru V9 4 elektrický osušovač rukou V10 8 konstrukce do SDK pro uchycení umyvadla

15 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis konstrukce do SDK pro uchycení závěsného WC V11 8 V12 2 konstrukce do SDK pro uchycení pisoáru V x 150 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do sdk) V x 300 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do sdk) 4 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do sdk) V x revizní dvířka k uzávěrům vody provedení "neviditelná" pod obklad

16 ostatní výrobky označení ks schema rozměry (mm) popis V x300 revizní dvířka k uzávěrům vody provedení standardní (do zdiva) chrom V17 4 konstrukce do SDK pro uchycení bojleru V x2 Rolovací mříže sestavená z galvanizovaných profilů (výška 115), tloušťka 10/10, mikroperforováno, průměr 3mm. s el. pohonem V x 200 ventilační mřížka plastová bílá do zdiva V vodící lišta horní oc.uzavřený profil 50/70/3 kotvený do podlahy a stropu zámek pro posuvné brány AGB atypická posuvná stěna v horní vodící liště lemovací profily WG 40/40 výplň pozinkovaný tahokov válcovaný tl. plechu 1,5 mm přesné rozměry nutno určit na místě 2000

17 STÁVAJÍCÍ STAV NOVÝ STAV IROS s. r. o. Tyršova 2076, Benešov, tel , , i p r o s s. r. o. Zodp.projektant : Autor návrhu: Vypracoval: Ing. Miroslav Frantes, Zdeněk Rainhart Ing.arch. Hynek Holiš, Ing.arch Šárka Holišová Šochová Zdeněk Rainhart Investor : Akce : Obsah : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov u rahy DISOZIČNÍ ÚRAVY ARTERU OIKINIKY V BENEŠOVĚ, MAÉ NÁMĚSTÍ 1 Datum : Stupeň : Zak. číslo : Měřítko : Číslo výkresu : 5/2012 DS 51/12 1:100 UIČNÍ OHED 08

18 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC (keramické R00 bloky) m3 0,31 1, , R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 3,52 0, , R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 2,30 0, , R00 Zdivo OROTHERM AKU15 +D 10 na M5 tl. 15 cm m2 13,44 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 73,55 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil 4 cm m2 17,67 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 84,32 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 98,42 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 12,52 0, , ředst. sádrokarton.ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 16,63 0, , ředst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 19,31 0, , ředst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 21,90 0, , říčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT1 standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 4 cm m2 8,68 0, , ředst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky RT3 standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 4 cm m2 43,81 0, ,35229 V ceně příček a předstěn nutné kalkulovat do ceny UA profily v místech kcí pro zařizovací předměty! Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do RT3 ocelové konstrukce, typ kus 8,00 0, ,06 17 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC RT1 univerzální rám, typ kus 8,00 0, ,09 18 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru RT1 univerzální rám pro pisoár, typ kus 2,00 0, ,02400 Úprava sádrokartonové příčky pro montáž konstrukce pro uchycení bojleru kus 4, R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 14,00 0, , Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 4,00 0, , Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 1,00 0, ,00080 Stránka 1 z 8

19 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) Dvířka revizní plná SI 1530 rozměr 150x300 mm kus 1,00 0, , Dvířka revizní plná SI 1515 rozměr 150x150 mm kus 2,00 0, ,00170 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm provedení neviditelná kus 6,00 0, ,00 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.100mm) m2 127,90 0, ,37898 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.280mm) m2 29,09 0, ,54104 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT3 stand impr.tl.12,5 mm,bez izolace(zav.280mm) m2 64,21 0, ,19427 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.480mm) m2 18,30 0, ,34038 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.680mm) m2 19,84 0, ,36902 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT3 stand impr.tl.12,5 mm,bez izolace(zav.380mm) m2 2,96 0, ,05496 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.380mm) m2 129,71 0, ,41262 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace(zav.80mm) m2 46,97 0, ,87364 odhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky RT1 standard tl. 12,5 mm, bez izolace (čela) m2 13,44 0, ,25002 Opracování ostění oblého prostupu SDK GKB - NC v.100mm kus 8,00 Opracování ostění oblého prostupu SDK GKBI - NC v.280mm kus 8, R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm m2 0,84 0, ,11580 Celkem a 3 Sv lé a k m letní k n trukce 31,18467 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 11,86 0, , R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 29,66 0, , R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 65,52 0, , R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 253,84 0, ,46971 Celkem a 61 U ravy vrchů vn tᖗ呗ní 2,64064 Díl: 62 Upravy povrchů vnější R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 m2 1,04 0, ,05379 Celkem a 62 U ravy vrchů vněᖗ呗ᘗ咗í 0,05379 Díl: 63 odlahy a podlahové konstrukce R00 Násyp ze štěrkopísku 0-32, tř. I m3 1,85 1,83 3,39661 Stránka 2 z 8

20 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) R00 Mazanina betonová tl. 5-8 cm C 16/20 (B 20) m3 0,65 2, , R00 říplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,65 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná RT4 síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,04 1, , R00 oložení textílie m2 8, Geotextilie FITEK 300 g/m2 š. 200cm 100% m2 9,76 0, , R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,90 2, ,55690 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná RT5 síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 0,09 1, , R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 1,53 0, ,11369 Celkem a 63 dlahy a dlah vé k n trukce 11,77450 Díl: 64 Výplně otvorů R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 1,00 0, ,05256 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 stávající R00 vybourané dveře kus 1,00 0, ,03760 Celkem a 64 Vý lně tv rů 0,09016 Díl: 94 ešení a stavební výtahy R00 ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 444,32 0, ,53763 Celkem a 94 eᘗ咗ení a tavební výtahy 0,53763 Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 435,17 0, , D+M čistící zony m2 8, R00 Osazení předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 2,00 0, , Dodávka plastové větrací mřížky 450/200mm kus 2,00 Celkem a 95 k nთ劇 vací kce na em. tav. 0,04081 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 8, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 21, R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 28,37 0, , ,07-2, R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních (exterier) m2 75,23 0, , , , R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních (interier) m2 29,90 0, , , , R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 32,16 0, , , , R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 186,56 0, , , , R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 7,82 0, , ,00-14, R00 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 13,44 0, , , , R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopášť.12,5 mm m2 57,30 0, , , , R00 DMTZ podhledu z kazet x mm, kov.rošt (minerální) m2 90,00 0, , , ,96120 Stránka 3 z 8

21 Výkaz výměr Stavba : Objekt : თ劇ní ú ravy v arteru l kl n ky, BN 1.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t) R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 138,49-0, , R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,90-2, , R00 říplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 2, Bourací práce nespecifikovaná(zrcadla,interiery,.) hod 60,00 Celkem a 96 B urání k n trukcí 0, ,91730 Díl: 97 rorážení otvorů R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,60 0, , ,20-0, R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 11,86-0,04-0, R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 253,84-0, , R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 10,07-0,06-0, R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 1,00 0, , , , R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00 0, , , , R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00 0, , , , R00 Vybourání rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 (rohožky) kus 2,00-0, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 93, R00 říplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 373, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 93, R00 říplatek k odvozu za každý další 1 km t 839, R00 oplatek za skládku suti t 93,29 Celkem a 97 r rážení tv rů 0, ,92032 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 46,27 Celkem a 99 Staven ᘗ咗tní ᖗ呗e un hm t Díl: 711 Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr A za studena (dozdění, R00 při případném porušení při kanalizaci) m2 29, R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr A, za studena m2 1,04 0, ,00018 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením (dozdění, při R00 případném porušení při kanalizaci) m2 29,78 0, , R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 1,04 0, , ak asfaltový izolační A-ENETRA, sud kg 5,22 0, , ás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralg 200 S 40 m2 37,04 0, , R00 řesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 206,39 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, nátěr RT3 vrstvy - V m2 7,88 0, ,01181 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, nátěr RT5 vrstvy - S m2 28,04 0, ,06729 Celkem a 711 ᘗ咗 lace r t v dě 0,26397 Díl: 713 Izolace tepelné Stránka 4 z 8

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

SO_02_Administrativní budova

SO_02_Administrativní budova SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 1 z 11 Úvodní údaje SO_02_Administrativní budova Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více