1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011"

Transkript

1 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, Praha 13, IČ: (dále jen družstvo) konané dne v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova 8, Praha 13 Program členské schůze byl následující: 1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do zpráva o hospodaření BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 od poslední členské schůze konané dne do a) schválení usnesení o úpravách jižní části fasády budovy včetně sanace závěsů zábradlí lodžií a opravě venkovních schodišť a zábradlí u jižní části budovy (do předzahrádek) b) schválení usnesení o dodavateli tohoto díla 4. schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor v budově č.p v k.ú. Stodůlky, Praha 5. schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy družstva 6. schválení usnesení o koupi pozemku parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m 2 předzahrádek před budovou družstva 7. schválení odkladu hydroizolačního nátěru podlah ve sklepních chodbách 8. zpráva o zateplení podstatných částí střešního pláště prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží 9. závěr a diskuse Poznámka: Ke každému návrhu usnesení následovala diskuse ihned po rozpravě Na členské schůzi bylo v jejím průběhu přítomno přímo nebo na základě plné moci, až 57 členů družstva, resp. hlasů členů družstva z celkového počtu 88 členů družstva. Jejich účast, resp. udělení plných mocí k hlasování o usneseních na členské schůzi dosvědčují podpisy na prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Představenstvo konstatovalo, že členská schůze byla usnášení schopná. Všichni přítomní členové družstva byli upozorněni na nutnost oznámit svůj odchod před ukončením členské schůze ohledně změny počtu členů družstva při hlasování o jednotlivých návrzích usnesení členské schůze. Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o návrhu usnesení na přijetí výše uvedeného návrhu programu s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o výše uvedeném programu členské schůze: pro hlasovalo: 57 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 57 členů družstva Návrh usnesení byl přijat Přítomní členové družstva stvrzují svým podpisem na prezenční listinu výše uvedený výsledek hlasování o usnesení o přijetí programu členské schůze. 1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne do Předsedou představenstva a ostatními členy představenstva byla přednesena zpráva o činnosti představenstva družstva od od do (od předchozí členské schůze do dne konání předmětné členské schůze). Zpráva obsahovala zejména následující témata: Předsedou představenstva bylo konstatováno, že detailní informace o činnosti představenstva družstva jsou uvedeny v podkladu k bodu č. 1 této členské schůze. V tomto podkladu jsou mimo jiné obsaženy programy všech jednání představenstva konaných v období od poslední členské schůze. Následující informace jsou výběrem nejdůležitějších témat, která byla představenstvem družstva v uplynulém období řešena. 1. dle usnesení č. 7 členské schůze Družstva konané dne realizace a dokončení díla modernizace interiérů budovy družstva 2. v souladu s usnesením č. 8 členské schůze družstva představenstvo družstva uzavřelo smlouvu o dílo s firmou az-profil, s.r.o a poté následovala realizace díla zateplení střešního pláště

2 budovy - prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží 3. řešení ukončení nájmu komerčního nebytového prostoru v č.p (dříve Trafika) s paní Jankou Nerglovou a návrh splátkového kalendáře za účelem splacení dlužné částky na nájemném a úhradě služeb 4. řešení uzavření nového nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v č.p (dříve Trafika) s paní Blankou Lapáčkovou a opět řešení splacení dluhu ve spojení s náhlým ukončením nájmu ze strany nájemce paní Blanky Lapáčkové 5. Výpověď z nájmu komerčního nebytového prostoru v č.p dříve Staňo Krejčovství z důvodu dlouhotrvající špatné platební morálky nájemce a dlouho přetrvávajícího dluhu. Vymáhání úhrady dlužné částky na nájemném a úhradě služeb bude podána žaloba. 6. Vypsání výběrového řízení na pronájem předmětných uvolněných komerčních nebytových prostor včetně veřejného oznámení pro členy družstva na vchodových dveřích do každého komerčního nebytového prostoru, který byl nově nabízen k pronájmu (bývalá trafika v č.p.ů 2141 a bývalé Krejčovství v č.p. 2139) 7. Výběr nejvhodnějších nájemců (předložení historie podnikání, živnostenského oprávnění, podnikatelského záměru a cenových nabídek) 8. Komerční prostor v č.p (bývalá Trafika) byl pronajat pro účely cestovní agentura Braviatour a komerční nebytový prostor v č.p (bývalé Krejčovství) byl pronajat za účelem provozu kadeřnictví a dalších welness služeb Chvilka pro sebe paní Urbancové (stavební úpravy a tzv. rekolaudace prostoru na náklady nájemce) 9. odvolání proti rozsudku OS Praha 5 ve věci žaloby na neoprávněné obohacování ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vce věci dřívějšího užívání bytu č. 21 v č.p žaloby na úhradu pohledávky na nájemném a službách za pronájem komerčního nebytového prostoru v č.p (bývalá Trafika) jmenovitě proti paní bývalým nájemcům Jance Nerglové a Blance Lapáčkové. Úvaha o žalobě na bývalého nájemce komerčního prostoru v č.p (bývalé Krejčovství Staňo) 11. Jednání s MČ Praha 13 o podmínkách koupě pozemku parc. č. 2863/3 (předzahrádek) 12. Celé období mezi posledními členskými schůzemi probíhala finanční a realizační analýza a příprava na řešení jižní fasády včetně opravy zábradlí lodžií, venkovních schodišť, apod. 13. Standardní operativa a vyřizování žádostí členů družstva nebo podnájemců bytů 14. Jednání a korespondence se smluvními partnery (Centra, advokátní kanceláře, Pražská teplárenská, a.s., PRE, a.s., apod.), korespondence se soudy a exekutory ve věci žádosti o spolupráci v exekučních řízeních proti určitým osobám ve spojení s členstvím v družstvu 15. Projednání a udělení souhlasu s umístěním invalidní pojezdové plošiny k domu č.p a vybudování příjezdové cesty na pozemku parc. č. 2863/3 ve vlastnictví Hl.m. Praha Časté dotazy: doplatek kupní ceny za budovu činí počet měsíců do konce splácení kupní ceny (do 15.9./2012) násobeno měsíční anuitní splátkou za byt (v předpisu nájemného označeno jako hypotéka ). Příklad za běžný byt 3+1 (nejvyšší četnost v budově) 42 x Kč/měs. = ,- Kč. Byl opět připomenut neustálý vandalismus v budově družstva a okolí Poškozování kabin výtahů Opalování vypínačů zapalovačem Kouření ve společných prostorech Odkládání nepotřebných součástí zařízení bytů do sklepních chodeb Nedovírání vchodových dveří budovy a aretování zádveřních dveří Velkoobjemový a nebezpečný odpad (v poslední době zejména WC mísa, lednice a skleněné terárium, apod.) jsou ponechávány na chodníku před budovou, na travnaté ploše u kontejnerů hrozí pokuta od MČ Praha 13 (jeden odvoz do sběrného dvora představuje náklady 3 000,- Kč) dočasné zlepšení Pokládání vyřazeného oblečení ke kontejnerům Odhazování odpadků, tekutých odpadů, špinění zrcadel výtahů 2. zpráva o hospodaření BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 od poslední členské schůze konané dne do Představenstvem družstva, jmenovitě p. Ivanem Trnkou, byla členské schůzi přednesena zpráva o hospodaření družstva za období od do s komentářem k nejdůležitějším částem této zprávy. Zpráva o hospodaření družstva za období od do byla přednesena v tomto

3 znění: Zpráva o hospodaření družstva od do Představenstvo BD konstatuje, že v období od poslední členské schůze dne do se pokračovalo v realizaci jednotlivých oprav a investic dle bodu č. 4 odsouhlaseného ČS BD dne V tomto časovém období byly realizovány následující zakázky: - modernizace interiérů vchodů firmou TOP WORK s.r.o. v rozsahu usnesení č.7 ČS dne za ,- Kč - montáž hliníkových zádveří vchodů firmou Vekra stavební s.r.o. za ,- Kč - vícepráce na modernizaci interiérů vchodů firmou TOP WORK s.r.o. rozsah dokončovacích prací projednán v bodě č. 3 ČS BD dne za ,70Kč - montáž vchodových plastových dveří NP fy. ALDIG s r.o. firmou Vekra stavební s.r.o. v rozsahu usnesení č. 7 ČS BD dne za ,- Kč - servis /seřízení a oprava/ vchodových dveří firmou Vekra stavební s.r.o. v rozsahu usnesení č. 9 ČS BD dne za ,- Kč - doplnění tepelné izolace do mezistřešního prostoru firmou az-profil s.r.o. v rozsahu usnesení č.8 ČS BD dne za ,- Kč /cena díla: ,-Kč, vedlejší rozpočtové náklady a režie ,-Kč a DPH ,- Kč/. 3. Firma Centra a.s. provedla vyúčtování záloh za služby za rok Přeplatky byly v celkové výši ,- Kč; nedoplatky ve výši ,- Kč. 4. Představenstvo BD provádí v řádných termínech úhradu pravidelných měsíčních splátek ve výši ,- Kč z kupní ceny domu na základě kupní smlouvy a dále hradí pravidelné čtvrtletní splátky z kupní ceny pozemku ve výši ,- Kč na základě kupní smlouvy. Dále jsou hrazeny faktury a zálohy na media a služby / např. Pražská teplárenská, PRE, Pražské vodovody a kanalizace, Schindler CZ, Centra a.s., Allianz/. 5. Představenstvo BD pravidelně projednávalo a prostřednictvím Centry a.s. činilo opatření v případech nedodržení platební morálky členů BD i nájemců NP. Výše nedoplatků ke dni činí ,-Kč. Nejvyšší pohledávky evidujeme u těchto uživatelů bytů, příp. NP:Staňo Milan krejčovství ,- Kč, Staňová Renáta ,- Kč, Yankov Todor Minchev ,- Kč. V současné době byly podány žaloby na dlužníky p. Janku Nerglovou /dluží ,- Kč/ a p. Blanku Lapáčkovou /dluží ,- Kč/. 6. Aktuální stav na účtech BD ke dni účet č / ,89 Kč účet č / ,60 Kč 3. schválení usnesení o: a) úpravách jižní části fasády budovy včetně sanace závěsů zábradlí lodžií a opravě venkovních schodišť a zábradlí u jižní části budovy (do předzahrádek) b) dodavateli tohoto díla Představenstvo družstva se v období mezi poslední členskou schůzí BD V Hůrkách 5,7,9,11,13 zabývalo analýzou potřebného rozsahu řešení jižní a jihovýchodní fasády budovy družstva a v souběhu s tím i s finanční analýzou. Z posledních stavebně technických analýz vyplynula potřeba níže uvedeného rozsahu stavebních úprav (s ohledem na dlouhodobě udržitelné vlastnosti finální úpravy jižní a jihovýchodní fasády). Výsledkem finanční analýzy byl aktuální odhad nákladů s již započtenou zákonem upravenou nižší sazbou DPH 14% ve výši cca ,- Kč. Tato částka je dle předpokladů a finanční analýzy představenstva družstva financovatelná z naspořených peněz ve fondu oprav bez dalších členských vkladů nebo mimořádných příspěvků členů družstva do fondu oprav. Nicméně po jejím vyčerpání s největší pravděpodobností zůstane ve fondu oprav pouze rezerva nutná na opravu nenadálých havárií. Z tohoto důvodu je nutné minimalizovat výdaje družstva na minimum pouze na nezbytné opravy. Dokončením úpravy jižní strany fasády budovy družstva tak bude dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace budovy družstva tak, jak si to představenstvo družstva předsevzalo jako svůj dlouhodobý cíl ve

4 svém působení. Tj., aby do převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví družstva předala budoucím vlastníkům bytových a nebytových jednotek, resp. nově vzniklému společenství vlastníků budovu kompletně kvalitně rekonstruovanou a zmodernizovanou, zejména: nová střešní krytina, nové výtahy, nové vstupní a zádveřní dveře a schránky, nová kvalitní okna, zateplení severní strany fasády, nově i střechy, modernizované interiéry nové a automatizované osvětlení společných prostor, a nově i úprava fasády jižní strany budovy, např. lodžie s novými kovovými zábradlími s novými skleněnými výplněmi, nově upravenými stávajícími betonovými zábradlími s oplechováním titan zinkovými prvky a polystyrenovým obkladem opatřeným fasádní barvou a celkovou barevnou úpravou jižní strany fasády ve stejném stylu, jako na severní straně, apod. Navrhovaný rozsah stavebních úprav jižní fasády budovy družstva č.p v k.ú. Stodůlky, Praha 5 Prováděné práce m2/m/ks zednické práce a sanování kovových spojů, prasklin na konstrukcích, provedení oprav : přesíťování a zastěrkování celé lodžie,vytažení rohů do stěrky, provedení penetrace a akrylátového omítky na lodžii vnitřní strana bez betonového výkladce.celkem m2: 18 x 90 = m zednické práce na betonových výkladcích vnitřní strana tělesa, broušení, penetrování (spojovací můstek), stěrka, R147 perlinka, stěrka fasádní, penetrace, fasádní omítka akryl.1,5mm hlazená tónovaná, zakrytí 58 kusů balkónových těles 417,6 zednické práce na betonových výkladcích vnější strana tělesa, broušení, penetrování (spojovací můstek), lepení EPS 30mm + lepidlo, stěrka, R147 perlinka, stěrka fasádní, penetrace, fasádní omítka akryl.1,5mm hlazená tónovaná, zakrytí 58 kusů balkónových těles, bez dozdění venkovní omítkou na těleso. 417,6 Dozdění otvorů v balkónovýn tělese tj. otvory pod tělesem, a dozdění u zábradlí do roviny, nátěr kovového zábradlí 58 Zateplení stěn u střechy nad balkóny ZKS tl.80mm vč. Finální omítky, montáž a dodání větracích mřížek. 60 Klempířské práce na balkónových tělesech oplechování balkónu z horní části balkónu, materiál TiZn. 58 Klempířské prvky na oplechování horní atiky a stříšek nad balkóny, 7 2x uložení plechu materiál TitanZN. 68 nátěr a oprava čel fasády,kde vedou UPS sítě: stěrka, perlinka, štuk, 8 al.rohy, akryl.omítka 1,5mm, vertikální a horizontální 830 Demontáž staré fasády, likvidace do odpadu, montáž nové fasády 9 ZKS, EPS 70mm, akrylátová hlazená JUB 1,5mm 104 Zednické a natěračské práce vč. ZKS Ostatní práce m2/m/ks 10 Zámečnické práce, zábradlí, DMTž, MTž 32,00 DMTž a likvidace drátoskla na skládku 32,00 Lešení kolem domu bez záboru 1923,00 Doprava materiálu, přesun hmot do H 32m, likvidace odpadu 90,00 Výsledek výběrového řízení na dodavatele výše uvedeného stavebního díla: Byly osloveny firmy, o nichž jsou známy potřebné reference. Všem osloveným firmám byl zaslán stejný tzv. slepý rozpočet s výčtem požadovaného rozsahu stavebních prací a požadavkem na nabídku ceny díla. Výběrové řízení organizoval správce budovy - středisko správy č. 415 firmy Centra, a.s. Datum ukončení

5 zasílání nabídek v zalepených obálkách bylo stanoveno na Do výběrového řízení byly doručeny tyto nabídky s uvedenými cenovými nabídkami: Uchazeč: TopWork, s.r.o ALKASTAV, s.r.o. Stavební firma Robert Sooky D.T.M. Consulting spol. s r.o. VEKRA stavební s.r.o. Komplexnost nabídky dle požadavků na výběrové řízení: Záruka 36 měsíců Záruka 60 měsíců Záruka dle zákona Záruka 24 měsíců Záruka 60 měsíců Soulad rozsahu prací se slepým rozpočtem: Cenová nabídka: (včetně DPH 14%) ,68 Kč ,50 Kč ,48 Kč ,29 Kč ,60 Kč Poznámka: Výborná zkušenost v rámci modernizace společných prostor Výborná zkušenost v rámci dodávky izolace proti zemní vlhkosti Dobré reference v zateplování budov Dobré reference Výborné reference v zateplování budov Vzhledem ke stejnému rozsahu díla a nejvýhodnější cenové nabídce byla členské schůzi představenstvem družstva navržen jako vítěz výběrového řízení a dodavatel díla firma: ALKASTAV, s.r.o. Svátkova 2274/ Praha 5 IČO: Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 6 schválení usnesení o komplexních úpravách jižní části fasády budovy pro hlasovalo: 57 členů družstva, proti hlasovalo 1 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno členů družstva Návrh usnesení byl přijat 4. Příprava převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví družstva - schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor v budově č.p v k.ú. Stodůlky, Praha Představenstvo družstva seznámilo členskou schůzi s potřebou a důvody zaměření vybraných bytových, nebytových a společných prostor budovy ve vlastnictví Družstva. Důvodem je potřeba grafického podkladu, resp. přílohy k tzv. Prohlášení vlastníka o vymezení bytových a nebytových jednotek v bytovém domě dle zákona č. 72/1994 Sb o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Prohlášení vlastníka je dokument, na základě kterého je vlastník bytového domu (v tomto případě Družstvo) pro převod bytů a nebytových prostor povinen zpracovat popis všech bytů nebytových prostor a společných prostor bytového domu včetně jejich výměr.

6 Dále se v tomto dokumentu mimo jiné uvede spoluvlastnictký podíl každého budoucího vlastníka konkrétného bytu na společných částech domu (chodbách, stoupačkách, obvodových stěn, šachtách pro rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny,výtahové šachtě, výtahu, střešní konstrukci, apod., ale i na komerčních nebytových prostorách v současnosti provozovna střediska správy Centra, a.s., provozovna cestovní agentury Braviatour, provozovna firmy Aldig a prostory kadeřnictví) a pozemcích. Tento spoluvlastnický podíl se vypočítá na základě podílu výměry podlahové konkrétního bytu/nebytového prostoru vč. příslušenství k celkové výměře podlahové plochy celého domu (Příklad.: byt o velikosti vč. příslušenství bytu (sklepa): 78 m2. Celková podlahová plocha budovy: m2. Budoucí vlastník bytu o velikosti 78 m2 bude mít spoluvlastnický podíl na společných částech domu na pozemku o velikosti 78/ m2. Od velikosti podílu na společných částí domu a pozemků se dle zákona č. 72/1994 Sb. odvíjí i výše příspěvku do fondu oprav a hlasovací právo na schůzi společenství vlastníků. Vzhledem k tomu, že původní projektová dokumentace pro výstavbu bytového domu ve vlastnictví družstva již neodpovídá skutečnosti, proběhly různé stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech, přístavby sklípků, zvětšení podlahové plochy bytů na úkor chodeb, apod. je nutné provést aktuální zaměření bytů, nebytových prostor a společných chodeb a prostor, aby měl každý budoucí vlastník bytové / nebytové jednotky spravedlivě určený spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemcích a z toho vyplývající odpovídající hlasovací právo v budoucím společenství vlastníků a výši příspěvku do fondu oprav. Tento dokument Prohlášení vlastníka je nutné za účelem budoucího převodu bytových a nebytových jednotek členům družstva dle 23 a následujících zákona č. 72/1994 Sb. vložit do katastru nemovitostí. Teprve po vkladu tohoto dokumentu do katastru nemovitostí vlastnictví je převod bytů do vlastnictví členů družstva možný. Představenstvo družstva tuto problematiku projednalo s členem Družstva p. Zdeňkem Prokopem, který se zaměřováním prostor v budovách profesionálně zabývá v rámci své pracovní činnosti a má k tomu odpovídající přístrojové vybavení. P. Zdeněk Prokop se zaměřením souhlasil a předložil níže uvedenou cenovou nabídku. Důvody, proč byl osloven p. Zdeněk Prokop člen družstva jsou: 1. Odborná způsobilost a praktické zkušenosti 2. Je členem družstva v domě nebude zaměření provádět cizí osoba 3. nejlépe se bude moci přizpůsobit časovým možnostem členů družstva pro návštěvu bytu za účelem jeho zaměření 4. Poskytnutí slevy 45% oproti obvyklým cenám na trhu (jako důvod slevy. Z. Prokop uvedl členství v družstvu) Představenstvo družstva se po dohodě s p. Zdeňkem Prokopem usneslo na následujícím rozsahu zaměření prostor budovy: 1) v podlažích označených "-1 a 0" ve všech domech (č.p ) zaměření všech nebytových prostor (komerčních se vstupy z ulice i nekomerčních pronajímaných členům družstva a kanceláře a skladu družstva) zaměření chodeb a ostatních komunikačních prostor včetně závětří a zádveří, a to včetně spojovacích chodeb, společných WC, společných prostor pod uzavřením včetně prostoru pro technologii výměníku, apod. zaměření sklepních kójí s osobní přítomností uživatele konkrétního sklepa vč. označení č. sklepa číslem bytu číslo bude zapsáno do dokumentace, chodeb a předokenních prostor (před lodžií) a lodžie případné podschodišťové sklepní prostory s osobní přítomností uživatele konkrétního sklepa vč. označení č. sklepa číslem bytu číslo bude zapsáno do dokumentace Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček 2) druhé a následující nadzemní podlaží v domech (č.p ) druhé až sedmé nadzemní podlaží (první až šesté patro) v domech (č.p ) jedno typické podlaží zvlášť byty a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty osmé a deváté nadzemní podlaží (sedmé až osmé patro atypické byty) - všechny byty v těchto podlažích a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty, strojovny výtahů vč. podesty Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček

7 3) druhé a následující nadzemní podlaží v domě č.p typické podlaží bez bytů se zvětšenou podlahovou plochou na úkor plochy chodeb a bez bytů s novými komorami / sklípky na patrech) jedno typické podlaží zvlášť byty a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty ostatní podlaží s byty s rozšířenou bytovou plochou nebo s komorami / sklípky na patrech a osmé a deváté nadzemní podlaží (sedmé až osmé patro atypické byty) každý byt a zvlášť chodby (se započtením plochy schodišť kolmým průmětem) včetně výtahové šachty Variantní řešení: s vnitřními příčkami a bez příček O měření konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, sklepa nebo komory bude sepsán Protokol o měření, který bude na důkaz souhlasu s výsledkem měření podepsán členem družstva výlučným uživatelem příslušného prostoru. Nabídka na zaměření sestavená p. Zdeňkem Prokopem: Zaměření bude obsahovat plány dle zadání a rozsahu specifikovaným Bytovým družstvem V Hůrkách tj.: - půdorysy zadaných podlaží v měřítku 1:50 včetně kót a popisu jednotlivých prostor -variantní řešení s příčkami a bez příček Zaměření bude prováděno cejchovaným laserovým měřidlem. V případě, kde to nebude možné z důvodu zastavěnosti nábytkem, bude použit metr svinovací. Dílo bude předáno v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a jedenkrát v tištěné podobě na formátu A3. Odhadovaná plocha jednoho podlaží domu je 170 m2. V jednom domě bude zaměřeno 5 pater dle zadání tj. 850 m2. Celková plocha všech 5 domů činí 4250 m2. Nejnižší obvyklá cena je 25 Kč za m2, celkem ,- Kč bez zvyšování koeficientu za prostory které jsou v provozu a zabydlené. Vzhledem k tomu že jsem členem družstva, nabízím slevu z ceny díla ve výši 45% Nabídková cena tedy činí ,-Kč Platnost nabídky je do konce roku Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 4 schválení usnesení o zaměření bytových, nebytových a společných prostor budovy č..p v k.ú. Stodůlky, Praha pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 5. schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy Družstva Představenstvo družstva se usneslo na změně, resp. rozšíření rozsahu úklidu budovy. Tuto změnu předloží členské schůzi ke schválení: Důvodem navrhované změny je zejména vyšší potřeba změny rozsahu úklidu za účelem udržení současného stavu společných prostor po provedené modernizaci, tj. aby modernizované společné prostory zůstaly co nejdéle v dobrém, řádně udržovaném a nepoškozeném stavu (alespoň pro ty uživatele bytů nebytových prostor, kterým záleží na kultuře bydlení v budově Družstva) Nový rozsah úklidu bude zejména rozšířen i o vytírání chodeb a schodišť v jednotlivých obytných patrech budovy (na některých patrech úklid vytírání chodeb a schodišť neprobíhal nebo jen někdy a nepořádek se roznášel i na ta poschodí, která byla členy družstva pravidelně vytírána). Dále o rozsáhlejší mytí vstupních a nových zádveřních dvoukřídlých dveří a omyvatelných částí stěn (šedá barva) Novým opatřením je i proplacení každého úklidu až po schválení kvality a úplnosti úklidu určenou osobou (pracovníkem střediska správy Centra, a.s.) Návrh nového (aktualizovaného) rozsahu úklidu: a) úklid domů: - mytí prostor domů označených jako patra "-1" a "0" včetně spojovacích

8 chodeb 1x týdně - mytí schodů a odpočívadel včetně kabiny výtahu 1x týdně - mytí soklů a vynášení košů a krabic 1x týdně - stírání zábradlí 1x týdně - mytí vchodových dveří min. 1x za měsíc - stírání omyvatelných stěn 2x ročně - stírání osvětlovacích těles na společných chodbách 2x ročně - mytí chodeb a schodišť v jednotlivých patrech budovy b) úklid před domem: - úklid předzahrádek a chodníků před domem v ulici V Hůrkách včetně úklidu pozemků u kontejnerů min. 1x týdně - dle potřeby sekání trávy a stříhání živého plotu Za účelem minimalizace nákladů na nový úklid bylo Centrou vypsáno výběrové řízení. Centra zajistila tři nabídky od profesionálních firem, do výběrového řízení se přihlásila i paní Jana Krejčíková, která dle dohody o provedení práce zajišťuje úklid do Souhrn nabídek viz níže. Plánované zahájení nového rozsahu úklidu: Přehled nabídek na nový rozsah úklidu: 1. Martin Koubek Cena: Varianta A (představenstvem družstva doporučená a navrhovaná varianta úklidu pro schválení členskou schůzí jedná se o nejkomplexnější formu úklidu ze všech nabídek a zároveň ve srovnání s ostatními srovnatelnými nabídkami s NEJNIŽŠÍ CENOU) Cenu za zajištění a provedení prací v bodech 1 až 8 navrhujeme vzájemnou dohodou, a to v paušální měsíční výši ,-Kč pro celý objekt mytí chodeb a schodišť na patrech 1 x týdně. Na jeden dům z daného objektu by za komplexní úkl.servis tedy vyšla suma cca 2.260,- Kč za jeden kalendářní měsíc celoročně, a to včetně úklidu vnějšího. Orientační cena na jeden byt: 130,- Kč/měs. (bez započtení nebytových prostor) Cena za jedno posekání travnatých ploch ve výši 1.600,- Kč. Cenu za jedno provedení ostříhání keřů-živých plotů ve výši 800,-Kč až 1.300,- Kč, vždy dle toho určitého rozsahu práce. V uvedených částkách jsou zahrnuty veškeré náklady na zajištění uvedeného servisu včetně pracovních prostředků, pracovních předmětů a rovněž tak i dopravy na místo provádění práce. Cena: varianta B/ Cenu za zajištění a provedení prací v bodech a), pokud by se jednalo o snížení četností prací spojených s mytím chodeb a schodišť v jednotlivých patrech budovy 1x za 2 týdny, navrhujeme vzájemnou dohodou, a to v paušální měsíční výši 6.700,- Kč pro celý objekt. Na jeden dům z daného objektu by za komplexní úkl. servis tedy vyšla suma cca 1.340,- Kč za jeden kalendářní měsíc celoročně, a to včetně úklidu vnějšího. Orientační cena na jeden byt: 77,- Kč/ měs. (bez započtení nebytových prostor) Pozn.: Ceny jsou již vykalkulovány jako konečné částky k fakturaci a nebudou nijak dále navyšovány. 2. Jana Drexlerová - PROLUX Celková fakturace v období 1.4. až Úklid domů včetně generálních úklidů Úklid venkovních ploch (celoročně) Sekání travnatých ploch včetně odvozu a likvidace Celkem: Orientační cena na jeden byt: 184,- Kč/ mě.s (bez započtení nebytových prostor) ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs.

9 Celková fakturace v období až Úklid domů včetně generálních úklidů Úklid venkovních ploch (celoročně) Celkem: Orientační cena na jeden byt: 157,- Kč/ mě.s (bez započtení nebytových prostor) ,-Kč/měs ,-Kč/měs ,-Kč/měs. 3. Dušan Procházka Tato cenová nabídka nebyla svým rozsahem a cenovou nabídkou zcela srovnatelná s ostatními. Nabídka služeb byla podána nejasnou formou. Z tohoto důvodu byla z nabídkového řízení vyřazena. Základní úklid, bylo li to správně pochopeno byl nabízen ve výši ,-Kč/měs.(zřejmě však bez sekání travního porostu a stříhání keřů. 4. Jana Krejčíková Rozsah nabízených služeb byl obdobný jako nabídka č. 1 a 2. Cena služby byla nabídnuta ve výši ,- Kč/měs. Orientační cena na jeden byt: 253,- Kč/ měs (bez započtení nebytových prostor) Představenstvo družstva se pro prozkoumání cenových nabídek jednomyslně usneslo na návrhu vítěze nabídkového řízení nabídce č. 1 p. Martina Koubka, který měl nejrozsáhlejší nabídku služeb s nejvyšší frekvencí provádění služby a s nejvýhodnější cenou. Představenstvo družstva po výše uvedených informací k tomuto návrhu usnesení vyzvalo členskou schůzi k hlasování o usnesení o novém rozsahu úklidu prováděném navrhovaným dodavatelem p. Martinem Koubkem, a to ve variantě A úklidu společných částí budovy a přilehlých pozemků s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 5 schválení usnesení o novém způsobu a rozsahu úklidu společných prostor budovy Družstva pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 6. schválení usnesení o koupi pozemku parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m2 předzahrádek před budovou družstva Představenstvo družstva k tomuto návrhu usnesení sdělilo členské schůzi tyto informace: Dle dopisu od MČ Praha 13, č.j. P /2011 budou dle usnesení rady MČ Praha 13 č. 467 v dohledné době nabízeny pozemky plnící funkci předzahrádek bytovým družstvům založeným za účelem privatizace bytového fondu k odkoupení. Protože se jedná pro Městskou část o pozemky neúčelně využitelné, budou nabízeny za cenu 1,- Kč / m2. Našemu bytovému družstvu byly uvedeným dopisem nabídnuty pozemky parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře cca 700 m2. Přesná výměra bude ještě dodatečně určena geometrickým plánem, protože některé pozemky předzahrádky funkčně souvisejí s bytovými domy různých subjektů. Cena těchto pozemkú by tedy dle informace MČ Praha 13 byla pravděpodobně cca 700,- Kč Představenstvo družstva se usneslo, že o odkoupení pozemků předzahrádek za těchto podmínek, tj. za 1,- Kč /m2 pozemku bude informovat členskou schůzi a požádá o schválení koupě pozemků parc. č. 2860/3 2860/4 v k.ú. Stodůlky, které tvoří předzahrádku k jižní straně budovy družstva. Těmito pozemky jsou dle informace Mměstské části vedeny i přípojky inženýrských sítí k budově družstva. Okolnosti nákupu tohoto pozemku: Daň z převodu nemovitosti hradí ze zákona prodávající (včetně znaleckého posudku), Co se týče daně z nemovitosti (pozemku), vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní plochu a nikoliv stavební pozemek bez stavby se zřejmě nebude jednat o zásadní částku Co se týče údržby pozemku, v kupní smlouvě na budovu je zakotvenou povinnost Družstva o předzahrádky pečovat i nyní, kdy je pozemek ve vlastnictví Hl.m.Praha. Co se týče rozhodování o využití pozemku, bude to jen na Družstvu (můžeme mít např. branku na zamykání, rozhodovat o výsadbě zeleně, apod.) Co se týče případných plateb za zábor veřejného prostranství kvůli lešení, na tom by Družstvo výrazně ušetřilo (řádově desetitisíce korun).

10 Co se týče vlastnictví pozemku po převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví, každý vlastník bude mít zároveň spoluvlastnický podíl na tomto pozemku- "předzahrádkách" a v případě prodeje bytu to může zvýšit i atraktivitu bytu, když budou předzahrádky upravené a udržované. Informace o parcele 2860/3 Parcelní číslo: 2860/3 Výměra [m2]: 668 Katastrální území: Stodůlky Číslo LV: 1696 Typ parcely: Mapový list: Parcela katastru nemovitostí PRAHA,9-3/14 Zobrazení v grafickém prohlížeči Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Jméno/název Adresa Podíl Městská část Praha 13 Sluneční náměstí 2580/13, Praha, Stodůlky, Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 6 schválení usnesení o koupi pozemků parc. č. 2860/3 a 2860/4 v k.ú. Stodůlky, Praha předzahrádek před budovou družstva pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat

11 7. schválení usnesení o odkladu hydroizolačním nátěru podlah ve sklepních chodbách Představenstvo družstva v rámci projednávání nového rozsahu úklidu uvažovalo i možnosti lepšího úklidu chodeb ve sklepních prostorách spojeného i s vytíráním podlahy. Důvod nátěru podlah sklepních chodeb byl ten, že jejich současný povrch je pouze z hrubé betonové mazaniny a nelze jej tedy účelně vytírat, pouze zametat větší nepořádek.. Představenstvo družstva proto předpokládalo, že dne požádá členskou schůzi o schválení usnesení o nátěru podlah chodeb ve sklepních prostorách. Důkladnou analýzou potřeby finančních prostředků na nátěrový materiál a potřebné práce však byly náklady odhadnuty na téměř ,- Kč (rozklad viz níže). Vhledem k tomu, že je dle představenstva družstva v současné době jednoznačnou prioritou financování komplexní úpravy jižní fasády (viz podklad k usnesení č. 3 programu členské schůze konané ) navrhlo členské schůzi odklad nátěru podlah sklepních chodeb na dobu, kdy bude pro realizaci nátěru opět našetřena potřebná finanční hotovost. Analýza odhadu nákladů na materiál a práce spojené s nátěrem podlah ve sklepních prostorách: Druh činnosti: m2/bm/ks cena za j. cena celkem Vyčištění podlah 237,50 65, ,50 (zametání, luxování prachu) Místně provedené opravy 237,50 50, ,00 podlah (beton, stěrky, atd) Penetrace podlah 2x 237,50 36, ,00 Nátěr Akrylátovou barvou 237,50 225, ,50 JUB Takril Nátěr soklíku u podlah do 653,20 22, ,00 H 100mm Doprava materiálu 3000, ,00 cena bez DPH ,00 DPH 14% 14% ,58 Celkem s DPH ,58 Představenstvo vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení o odkladu nátěru podlah ve sklepních prostorách členské schůze s tímto výsledkem: Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 7 schválení usnesení o odkladu hydroizolačním nátěru podlah ve sklepních chodbách pro hlasovalo: 58 členů družstva, proti hlasovalo 0 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 58 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 8. zpráva o zateplení podstatných částí střešního pláště prevence proti promrzání a kondenzaci vodních par v konstrukčním systému budovy v extrémních zimních povětrnostních podmínkách s důsledkem zatékání do bytů v nejvyšších podlaží Vzhledem k extrémním průběhům několika posledních zimních období (pro naši oblast nezvykle nízké dlouhotrvající teploty pod bodem mrazu s dlouhodobou přítomností vysokého sloupce sněhové pokrývky). docházelo k promrzání střešní konstrukce dlouhodobě pokryté ledovým a sněhovým příkrovem. Následně pak ke kondenzaci výparů z bytů na spodu střešní konstrukce. Dle usnesení č. 8 členské schůze družstva konané byla realizována prevence proti jevům způsobujícím průsak vody do bytů v nejvyšším podlaží, a to odstraněním tepelných mostů, které s největší pravděpodobností byly jednou z příčin zatékání.

12 Představenstvo družstva dle usnesení č. 8 členské schůze družstva konané uzavřelo smlouvu o dílo s původním dodavatelem střešní krytiny, firmou az-profil, smlouvu o dílo. Základní parametry díla: Dodávka díla byla provedena v letních měsících r. 2011, trvání provádění prací cca 2 měsíce dílo bylo v souladu se smlouvou o dílo provedeno v tomto rozsahu: Zateplení mezistřešního prostoru minerálním vláknem demontáž střešní krytiny SARNAFIL + souvrství lepenek demontáž střešní konstrukce doplnění tepelné izolace ORSIL 150 mm zpětná montáž dřevěného záklopu + stávajícího souvrství převaření spár demontovaného souvrství střešní krytiny položení separační vrstvy Geotextílie 300g/m2 očištění + napojení nové krytiny SARNAFIL TS kotvící prvky - šrouby TKR + podložky HTV Vnější zateplení atiky Demontáž oplechování okrajů střechy přiteplení zhlaví atiky extrudovaným polystyrenem 80 mm OSB deska 18 mm zámkovaná kotvící prvky lišta koutová r.š. 100 mm lišta rohová r.š. 100 mm geotextílie 300g/m2 SARNAFIL - TS Lišta závěsná MAXIDEK 250 mm šrouby farmářské spojovací materiál Dílo bylo dokončeno a předáno v první polovině srpna 2011 do rukou techniků firmy Centra, a.s. Předávací protokol je uložen v archivu družstva Celková cena vč. DPH: Kč (cena díla: ,- Kč, vedlejší rozpočtové náklady a režie ,-Kč a DPH ,-Kč) Dále byla členská schůze informována, že průsak vody u odvětrání vnitřních rozvodů splaškové kanalizace je projekční konstrukční vadou a vlastností budovy, kterou je obtížné a finančně neekonomické exteriérovými úpravami odstranit (vysoké riziko stálého opakování závady). Řešením může být nezakrývat např. sádrou apod. okolí potrubí u styku se stropem, aby mohlo probíhat přirozené odpařování a odvětrávání vodního kondenzátu. 9. Různé a diskuse 9 a) V bodě programu Různé a diskuse představenstvo družstva operativně na program členské schůze zařadilo výzvu členům družstva k případnému zájmu o nájem a budoucí převod do vlastnictví členů družstva komerčně obtížně pronajímatelných prostor v jednotlivých domech, zejména kolmé konce sklepních chodeb ve smyslu usnesení členských schůzí č. 4 z , č. 10 členské schůze ze dne a č. 5 členské schůze z Důvodem bylo zejména vytvoření dostatečného množství finančních prostředků na financování nákladné komplexní úpravy jižní fasády (viz usnesení č. 3 této členské schůze) a rezervy na nenadálé opravy a též na blížící se administrativní a právní kroky spojené s převodem bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva. Představenstvo také podalo vysvětlení ve výpočtu dalších členských vkladů, resp. nájemného za komerčně obtížně pronajímatelné prostory v jednotkové výši za 1 m2 (rozdíl v příslušenství bytu stejná částka, za jakou probíhala privatizace bytů v roce 2002, resp a v nebytových prostorech viz výpočet dle usnesení č. 10 členské schůze ze dne pro obtížně komerčně využitelné nebytové prostory a podschodišťové prostory, viz usnesení č. 5 z Předseda představenstva družstva ing. Martin Dlouhý informoval členskou schůzi o skutečnosti, že představenstvu družstva byly v poslední době předloženy žádosti o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od Ing. Karima Fattaha od p. Zdeňka Prokopa, od manželů Zdeňky a Martina Dlouhých a manželů Lacmanových.

13 V tomto bodě programu byly tyto žádosti projednány a členské schůzi předloženy ke schválení. Žádosti, ve kterých jsou předmětné nebytové prostory specifikovány, jsou přílohou tohoto zápisu z členské schůze. Bylo předneseno jejich doslovné znění, zejména specifikace předmětných nebytových prostor - umístění, výměry, výše dalších členských vkladů/nájemného a případně i důvodů žádostí). Zdůraznil také nesporný přínos v případě schválení členskou schůzí v podobě příjmu v celkové sumě ve smyslu usnesení členské schůze č 4. z , č. 10 členské schůze ze dne a č. 5 členské schůze z cca Kč, který může být použit na financování komplexní úpravy jižní fasády (viz usnesení č. 3 této členské schůze), a to tak, že nikdo z členů družstva nebude muset, jako při předchozích investičních akcích, vkládat mimořádné příspěvky do fondu oprav, tj. aby mohlo být opět financováno z naspořených peněz družstva jako firmy. Poté pánové Vostárek a Uhlík na základě vzájemné dohody mezi nimi požádali o nájem a budoucí koupi každý ½ NP (bude stavebně odděleno se samostatnými vstupy) v 1NP v domě 2143/5 o výměře 5,8m², tedy každý o 2,9m², za členskou schůzí schválených podmínek. V diskuzi k této věci vystoupil člen družstva Ing. Martin Rybář s dotazem, z jakého důvodu nebyl tento bod programu zařazen jako samostatný a nebyl k němu vytvořen podklad pro členy družstva. Dále že by měl být tento bod programu odložen na příští chůzi a vypsáno výběrové řízení na nejvyšší nabídku. Představenstvem družstva byl vysvětlen důvod v tom smyslu, že rozhodnutí řešit finanční připravenost na komplexní úpravu jižní fasády tímto způsobem bylo učiněno až po zveřejnění pozvánky na členskou schůzi. Dále bylo sděleno, že nájem a budoucí převod komerčně obtížně pronajímatelných nebytových prostor členům družstva není věc nová, ale že pravidla pro nájem s budoucí koupí byla schválena již usneseními předchozích členských schůzí (č. 4 z , č. 10 z a č. 5 z ). Několika dalšími členy družstva (např. p. Fattahem, A. Krejčíkem ) bylo v reakci na diskusní příspěvek Ing. Rybáře z pléna poukázáno na skutečnost, že budou li mít dosud společné prostory svého konkrétního uživatele, přispěje to k lepšímu pořádku ve společných prostorách (dosud se ve většině předmětných částí společných prostor více či méně hromadil nepotřebný velkoobjemový odpad - kusy nepotřebného nábytku, rozbitá nefunkční jízdní kola, neupotřebený stavební materiál nebo suť z rekonstrukcí bytů, apod). Dr. Markéta Dvořáková (č.p. 2140) připomněla, že již cca před dvěma lety projevila zájem o nájem a budoucí převod do vlastnictví prostor s lodžií kolmý ke sklepní chodbě v č.p Představenstvo družstva přijetí této žádosti potvrdilo, eviduje jej a sdělilo, že s Dr. Dvořákovou jako se zájemcem o tento prostor počítá. Představenstvo družstva členské schůzi sdělilo, že se do cca jednoho kalendářního týdne zavazuje vypracovat a umístit na nástěnky seznam dosud volných prostor využitelných pro nájem a budoucí převod do vlastnictví družstva. Mgr. A. Krejčík ve svém diskusním příspěvku podpořil další nájem/budoucí převod do vlastnictví členům družstva obtížně komerčně využitelných prostor s tím, že připomněl jako důležité ponechat vždy alespoň pro dva provozně propojené domy (vchody) společnou místnost využitelnou např. jako kočárkárnu pokládá za důležité zejména po převodu do vlastnictví bytů členům družstva. Je pravděpodobné, že poté proběhne prodej bytových jednotek ve větším objemu a přítomnost takového společného prostoru bude zřejmě poptávána. Představenstvo družstva sdělilo, že s touto skutečností počítá a takové společné prostory jsou vyčleněny a nebudou k nájmu nabízeny. 9 b) Dále představenstvo družstva po diskusi o výše uvedené problematice opomnělo členské schůzi oznámit, že v lednu 2012 budou v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb k zákonu č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii vyměněny vodoměry na teplou vodu. Doba jejich expirace je dle výše uvedených předpisů 4 roky. Naposledy byly měněny v r Je nezbytně nutné zpřístupnit byty a nebytové prostory, kde jsou vodoměry na teplou vodu umístěny. Tato informace bude včas pro členy družstva umístěna na nástěnky ve všech vchodech bytového domu družstva. Představenstvo poté vyzvalo členskou schůzi k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení - o výzvě k dalšímu pronájmu dosud volných komerčně obtížně pronajímatelných prostor a schválení žádostí o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od p. Zdeňka Prokopa, od manželů Zdeňky a Martina Dlouhých, od Ing. Karima Fattaha a manželů Lacmanových s tímto výsledkem:

14 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 9 schválení usnesení o výzvě k dalšímu pronájmu /budoucímu převodu do vlastnictví členů družstva dosud volných komerčně obtížně pronajímatelných prostor a usnesení o schválení výše uvedených žádostí o nájem a budoucí koupi nebytových prostor: pro hlasovalo: 50 členů družstva, proti hlasovalo 2 členů družstva hlasování se zdržel 0 členů družstva Hlasování bylo přítomno 52 členů družstva Návrh usnesení byl přijat 9 c) Dr. Markéta Dvořáková poděkovala členům družstva za toleranci cesty pro invalidní vozík na předzahrádkách a plošiny umístěné na zábradlí v č.p Poprosila o spoluhlídání plošiny před vandalismem a dětskou zvědavostí. Plošina a cesta na předzahrádkách je pro Dr. Dvořákovou jediný způsob pro cesty z domu a zpět. 9 d) Pan F. Uhlík vznesl požadavek na namontování aretovacích zarážek na domovní vchodové dveře směrem na jih do předzahrádek, s poukazem, že vstup a výstup z domu a nájezd pro dětský kočárek je bez aretace otevřených dveří obtížný. Představenstvo sdělilo, že v současné době vzhledem k finanční situaci družstva a potřebě investičních prostředků pro komplexní úpravu jižní fasády je na jakékoli úpravy stop stav. Následně přítomní členové družstva dali za pravdu zdůvodnění představenstva (stop stav na drobné úpravy, které nejsou nezbytně nutné). Zejména přítomné dámy poukazovaly na to, že též používaly pro výjezd a vjezd s kočárkem jižní vchod a zvládli tuto manipulaci bez jakékoliv aretace a ještě před montáží nových hliníkových dveří. Členové družstva navrhovali p. Uhlíkovi jednoduchá řešení stávající situace (klínek, či osobní namontování zarážky - k čemuž dalo představenstvo souhlas). Bylo zdůrazněno, že je nyní je nutné dát přednost finančně náročné úpravě jižní fasády prospěšné všem členům družstva a individuální požadavky mohou být uspokojovány až budou ve fondu oprav dostatečně prostředky. Finanční řízení 4,5 milionové investice je opravdu náročné a umisťování financí na drobné úpravy toto řízení jen ztěžuje. Poté již mnoho členů družstva průběžně odcházelo. Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou tyto přílohy: 1. Pozvánka na členskou schůzi ze dne , 2. Prezenční listiny členské schůze ze dne vč. plných mocí k hlasování 3. Podklad k návrhům usnesení členské schůze č. 1 8 konané dne Žádost o nájem a budoucí koupi nebytových prostor od manželů Ireny a Romana Fischerových, od p. doc. MgA. Karla Vostárka, od p. Zdeňka Prokopa, manželů Zdeňky a Martina Dlouhých, Ing. Karima Fattaha a manželů Lacmanových. V Praze dne Zapsali: Karel Vostárek Martin Dlouhý... jméno člena představenstva jméno člena představenstva..... podpis člena představenstva podpis člena představenstva

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Objekt č. 591: Amforová 1922 až 1928, Praha 5-Stodůlky Datum konání: 23.4.2014 v 19.00 hodin Místo konání: Fakultní základní škola - Brdičkova ul. 1878,

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 13. února 2014 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více