Triangl, občanské sdružení pro vzdělání, kulturu a sport při Gymnáziu Rájec-Jestřebí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Triangl, občanské sdružení pro vzdělání, kulturu a sport při Gymnáziu Rájec-Jestřebí"

Transkript

1 Triangl, občanské sdružení pro vzdělání, kulturu a sport při Gymnáziu Rájec-Jestřebí Komenského 240, Rájec-Jestřebí, IČ: zastoupené: Mgr. Ivo Grimem, předsedou Výroční zpráva za rok 2012

2 Rozhodnutím Valné hromady byly schváleny nové stanovy občanského sdružení Triangle Sport Club, sportovní klub mládeže Gymnázia Rájec-Jestřebí (dále též občanské sdružení Triangl). Nová koncepce občanského sdružení Triangl spočívá v rozšíření aktivit o vzdělávání a kulturu. Tyto činnosti byly tak jako tak součástí sportovních akcí sdružení a vedení sdružení dospělo k názoru, že je zcela racionální zahrnout je do oficiálně deklarovaného předmětu činnosti. Registrace nových stanov byla Ministerstvem vnitra ČR provedena ke dni Průlomovou změnou je zakotvení kolektivního členství. Členem sdružení může být nadále i právnická osoba. Tímto krokem jsme sledovali právně relevantní úpravu členství studentů a učitelů gymnázia, u nichž by bylo potřeba jejich členství v závislosti na zahájení a ukončení studia (resp. pracovního poměru) zakládat či rušit. Touto úředně schválenou úpravou považujeme za členy sdružení všechny studenty a učitele aktuálně na škole působící. Přes změnu stanov v oblasti předmětu činnosti (rozšíření o vzdělávání a kulturu) zůstává těžiště činnosti sdružení v oblasti sportu. Nadále provozujeme stolní tenis, cyklistiku, triatlon, pétanque, kubb, malou kopanou, turistiku, lyžování a sportovní hry. Vzhledem k nárokům sportovních svazů na licenční poplatky za členství klubů a závodníků hradíme aktuálně pouze členské poplatky za oddíl stolního tenisu a v ostatních sportovních disciplínách startujeme na základě individuálně hrazeného startovného (přestali jsme platit poplatky např. za triatlon). Smyslem existence sdružení je především zapojení studentů do sportovních aktivit. Spolupráce s vedením školy je proto i nadále stěžejní. Sdružení se podílelo v roce 2012 na organizaci akcí, které škola zaštiťuje, kvituje jejich existenci a s povděkem přijímá součinnost sdružení. Jejich výčet následuje. Turnaje ve stolním tenisu Přebor města Rájec-Jestřebí v cross country horských kol Turnaje ve hře kubb Turnaj ve hře pétanque Kolo-koloběžkový výjezd do Moravského krasu Cyklistická stofka Členové klubu, včetně studentů, absolventů a pedagogů se zúčastnili v průběhu roku 2012 následujících akcí pořádaných jinými subjekty: Pohár Drahanské vysočiny Jizerská padesátka Vysočanský triatlon Blanenský Golem Orel Cup a další.

3 Pravidelných soutěží organizovaných sportovními svazy se zúčastňují pouze členové oddílu stolního tenisu. V okresních soutěžích jsou zařazena tři družstva dospělých a turnajů pořádaných svazem stolního tenisu se pravidelně zúčastňuje asi desítka žáků. Výčet účastí na turnajích a výsledky pravidelných soutěží následují. Sportoviště: Občanské sdružení Triangl je podnájemcem sportovišť, která má v nájmu Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s. Jedná se především o tělocvičnu v budově školy a o venkovní hřiště k budově přiléhající. Tělocvična je poskytována školou klubu za úplatu. V roce 2012 její výše činila18.960,- Kč, přičemž pro sdružení Triangl jsou vyhrazeny každý den hodiny bezprostředně navazující na výuku ( h.) a pro potřeby stolních tenistů pak další tři dny v týdnu v pozdních odpoledních či večerních hodinách tak, aby mohli trénovat i hráči družstev dospělých po příchodu ze zaměstnání. Stejně tak mají stolní tenisté k dispozici tělocvičnu o víkendu pro soutěžní utkání všech tří družstev. Turnaje, které oddíl stolního tenisu pořádá, se uskutečňují v Sokolovně (Kulturní centrum města Rájce-Jestřebí) a zařízení je pronajímáno za standardních komerčních podmínek stanovených městem. Majetek: Veškerý materiál používaný k provozování činnosti sdružení spadá do kategorie DHIM a není o něm tedy účtováno jako o majetku ani v rámci vedeného jednoduchého účetnictví. V současné době jsou nejvýznamnější položkou majetku čtyři stoly na stolní tenis a koloběžka. Většinu sportovního vybavení tvoří materiál sdílený s gymnáziem. Ke sportovním hrám využívá Triangl vybavení školy (kola, koloběžky, míče na kopanou, volejbal, basketbal, švihadla, sítě, gymbally apod.). Toto vybavení poskytuje škola sdružení bezplatně. Triangl průběžně pořizuje do spotřeby zařazovaný materiál, kterým jsou např. potahy stolnětenisových raket, míčky, míče pro sportovní hry, pláště na kola apod. Sportovní aktivity: Stolní tenis Cyklistika Kubb Sport pro všechny (turistika, pétanque, koloběh, triatlon, lyžování, apod.) Stolní tenis: Dlouhodobé soutěže Družstva oddílu pokračovala v rozehraných dlouhodobých okresních soutěžích sezony 2011/12. Družstvo A hrající Okresní přebor 1 potvrdilo dobré výsledky z podzimu, a přestože bylo nováčkem soutěže, tuto soutěž suverénně vyhrálo a postoupilo do nejvyšší okresní soutěže Regionální přebor 1. Družstvo B hrající soutěž OP 3 také jednoznačně

4 vyhrálo a postoupilo do OP 2. Družstvo C, které hrálo nejnižší okresní soutěž OS 2, obsadilo v této soutěži 2. místo a rovněž postoupilo do soutěže vyšší. Postup tří družstev jednoho oddílu v jedné sezoně nemá v historii okresních soutěží obdoby. Navíc za naše družstva v soutěžích mužů nastupovali naše talenty patřící věkově do kategorií dorostu nebo mladších žáků, což je velkým příslibem do budoucna. Ve stávající sezoně 2012/13 došlo ke změně názvu okresních soutěží, navíc jsme získali převodem z oddílu SK Rájec Jestřebí právo účasti v soutěži Regionální přebor 4 pro naše družstvo C. Naše družstva tedy nastupují v následujících soutěžích: A Regionální přebor 1, B RP 2, C RP 4 a nově vzniklé družstvo D kam jsme zařadili další talentované žáky Regionální soutěž 1. Všechna družstva jsou nováčky soutěží, přesto si vedou poměrně zdatně, po odehraných 8 kolech je družstvo A na 7. místě, B si drží naději na postup, C je na 9. místě, pouze tým D je poslední a bude mít pravděpodobně problémy se záchranou. Turnaje - muži Hráči našeho oddílu se zúčastnili okresního bodovacího turnaje mužů v Němčicích. Dne jsme uspořádali okresní bodovací turnaj mužů a okresní přebor mužů. Největším úspěchem bylo 7. místo, které vybojoval Stanislav Sehnal na již zmíněném okresním přeboru. Turnaje mládeže Naši mladí hráči se okresních mládežnických turnajů zúčastňovali pravidelně, v roce 2012 jsme absolvovali turnaje ve Vysočanech, Křetíně, Boskovicích, Svitávce. Na závěr sezony 2011/12 jsme dne sami uspořádali turnaj v Rájci-Jestřebí. V nové sezoně jsme absolvovali turnaj ve Zbraslavci. Dne jsme uspořádali Okresní přebor mládeže. Naši mladí hráči se pravidelně dostávali do čtvrtfinálových, semifinálových kol i dál. Největším úspěchem je čtvrté místo Vojtěcha Kaly na okresním přeboru v kategorii nejmladší žáci a celkově druhé místo Jiřího Koumara v pořadí okresních bodovacích turnajů v kategorii mladší žáci za sezonu 2011/12. V rozběhnuté sezoně 2012/13 nás čekají další bodovací turnaje a sami budeme dne pořádat krajský bodovací turnaj mládeže v Sokolovně v Rájci. Přidělení krajského turnaje je jistě oceněním za práci s mládeží a výborně organizované turnaje okresní. Cyklistika: Tato aktivita v závodní podobě zachází na úbytě tréninkové jednotky navštěvují dva až čtyři dorostenci. Jejich vůle zúčastňovat se pravidelných soutěží je téměř nulová. To co drží tuto sportovní disciplínu nad vodou je aktivita učitelů gymnázia, kteří ve svém volném čase organizují vyjížďky studentů a klub spolupracuje pro případ úrazu nebo defektu na zabezpečení servisu na takovýchto akcích. Stofka, Přebor města Rájce-Jestřebí v cross-country, Koloatlon apod. jsou výsledkem spolupráce škola - sdružení. Všechny tři aktivity jsou už pravidelnými položkami v kalendáři sportovních aktivit školy i sdružení.

5 Lyžování: V rámci aktivit Sport pro všechny organizuje Triangl opakovaně výjezd na lyžařský závod zařazený do světové série World loped Jizerská padesátka. Avšak s vědomím, že se vlastně nejedná o sport pro všechny, dáváme této aktivitě punc výjimečnosti a jsme na ni hrdí. Pět až šest členů sdružení se na svoje náklady, s přispěním na cesťák zúčastňuje lyžařské akce světové úrovně a navíc si drží díky svým výkonům startovní čísla, která nedělají ostudu, ba naopak svědčí ve prospěch dalších pokusů o překonání klubových rekordů!! Cykloturistika: Stejný charakter jako účasti na lyžařských maratonech mají, dnes už tradiční výjezdy za extremní horskou cyklistikou, v posledních letech namířené do Julských Alp. Zdravé jádro klubu v roce 2012 absolvovalo mountain bikovou slovinsko-italskou anabázi s převýšením přes m za týden. Denní cca stokilometrové etapy s převýšením ve stovkách metrů znamenají vždy velký sportovní zážitek pro všechny účastníky. Triatlon: Triatlon byl výkladní skříní Trianglu. Dnes musíme poděkovat jednotlivcům, že se alespoň někde může jméno našeho člena najít ve výsledkových listinách. Kubb: Tato skandinávská hra je doménou Skandinávského kroužku. Skupiny studentů a absolventů školy, kteří se pod vedením učitele Miroslava Tesaře věnují švédštině, historii i současnosti skandinávských zemí. Právě díky změně stanov se Skandinávský kroužek stal součástí občanského sdružení. Kubb představuje aktivitu, se kterou Skandinávský kroužek úspěšně vstoupil na veřejnou scénu. Získal si spoustu příznivců jak mezi učiteli a studenty, tak i mezi veřejností. S úspěchem byly v roce 2012 zorganizovány jak školní tak veřejný turnaj. Hospodaření: Do roku 2012 vstupovalo sdružení s hotovostí 20,- Kč. Zdroje na činnost byly získány ze sponzorských darů (10.000,- - JUDr. Chalupa), z dotace Města Rájec-Jestřebí (35.000,- Kč), příspěvku Okresního sdružení stolního tenisu (5.101,-) ze startovného vybraného na turnajích pořádaných oddílem stolního tenisu (4.425,- Kč). Příjmy v roce 2012 činily: ,- Kč Největší položkou na výdajové straně je pronájem sportovišť od Gymnázia Rájec-Jestřebí (18.960,-). Následuje pronájem prostor u města (2.500,- Kč), pronájem tělocvičny ZŠ (3.000,- Kč), startovné a cestovné (4.500,- Kč), nákup sportovního vybavení koloběžka, tretry, náhradní díly apod. V podrobnostech se odkazujeme na účetnictví sdružení a vyúčtování dotace Města Rájec-Jestřebí (vyúčtování je přílohou zprávy). Výdaje v roce 2012 činily: ,- Kč

6 Orgány sdružení: Valná hromada byla hodnotící. Orgány sdružení zůstaly beze změny. Výkonný výbor pracuje ve složení Ivo Grim (předseda), Jiří Koumar, Martin Malach, Ondřej Holomek a Miroslav Tesař. Sportovec roku: Do ankety sportovec roku vyhlašované sportovní komisí městského úřadu v Rájci-Jestřebí. Byli nominováni stolní tenista Stanislav Sehnal v kategorii dospělých a družstvo stolního tenisu A. Obě nominace byly akceptovány a nominanti byli zařazeni mezi vyhlášené sportovce. Granty: Občanské sdružení aktivně vyhledává grantové možnosti jak na úrovni celostátní, krajské tak i v prostředí soukromých donátorů. V roce 2012 sehrálo vedení Trianglu aktivní roli při vyhledávání partnera pro společnou žádost o grant z programu Comenius Partnerství Regio. Významným způsobem jsme přispěli k navázání kontaktů se sportovním klubem Dynamic z litevského města Biržai. Následně pak společně se městem Biržai, městem Rájec-Jestřebí, Střední školou Atžalynas a mateřským Gymnáziem a SOŠ Rájec-Jestřebí jsme se dohodli na zpracování projektové žádosti v rámci uvedeného programu. K upřesnění podmínek spolupráce se uskutečnila přípravná návštěva potencionálních partnerů projektu v Litvě. Výsledkem je žádost o grant na sportovní projekt Let us learn and inspire each other, zaměřený na zpřístupnění pohybových aktivit širokému spektru dětí cestou netradičních sportů. V případě schvální projektu sehraje klub významnou roli při organizování tréninkového kempu zaměřeného na proškolení učitelů a trenérů v oblasti vybraných netradičních sportů. Jak už bylo uvedeno, Triangl je podnájemcem sportovních zařízení v prvním plánu patřícím městu Rájec-Jestřebí, pronajímaným gymnáziu a se souhlasem majitele pak podnajímaným občanskému sdružení. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že regulerní školská tělesná výchova (bohužel v souladu s koncepcí českého školství) představuje pouze zlomek z využívání sportovních zařízení v objektu školy. Téměř devadesát procent prostoru je v tělocvičně školy i na venkovních hřištích k dispozici mimoškolním sportovním aktivitám členům klubu, ale i dalším subjektům působícím na teritoriu města. S tímto argumentem vstupuje sportovní klub do grantových řízení Jihomoravského kraje. Bohužel ani skutečnost, že veškeré sportovní-hrací plochy byly zničeny díky opravám odpadních systémů (havarijní stav) pod hřišti, nepřesvědčilo zastupitele Jihomoravského kraje o potřebě vyšší finanční podpory klubu. Dotace byla žádána na rekonstrukci oplocení hřišť, která musela být demontována a vzhledem ke svému stáří de facto odepsána. Problém je v tom, že naše hřiště sousedí s frekventovanou silnicí II. třídy Blansko-Boskovice. Problém trvá. Dalším neúspěšným pokusem o získání dotací byla žádost podaná v rámci projektu Oranžové hřiště, soukromé nadace firmy ČEZ. Vzhledem k tomu, že ČEZ nezdůvodňuje svoje rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí grantu, ponecháváme tuto skutečnost bez komentáře.

7 Výtah z usnesení valné hromady: 1. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti 2. Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření 3, Valná hromada ukládá výkonnému výboru vyjednat pro rok 2013 optimální podmínky pronájmu sportovišť a zohlednit přitom podíl klubu na rozvoji sportu na Gymnáziu Rájec-Jestřebí 4. Valná hromada ukládá výkonnému výboru aktivně spolupracovat s Městem Rájec- Jestřebí na realizaci projektu Comenius Partnerství Regio 5. Valná hromada ukládá výkonnému výboru požádat o grant na vybudování hřiště s umělým povrchem v prostorách objektu Komenského 240. Zpracoval: Ivo Grim V Rájci-Jestřebí dne

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č. 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy 14SPT07 14SPT06 14SPT05 14SPT04 14SPT03 14SPT02 14SPT01 Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

výroční zpráva 2010 Když je někdo na vozíku, dělá při pohybu jiné stopy, než ostatní lidé. Stopy připomínající dvojici rovnoběžek, jedoucích vedle sebe bez možnosti vzdálit se či přiblížit jedna druhé.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Sportfilm Liberec 2011. Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Státní podpora sportu 2012

ZPRAVODAJ ČSTV. Sportfilm Liberec 2011. Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Státní podpora sportu 2012 Mistryně světa Miroslava Knapková 7 2011 ZPRAVODAJ ČSTV Sportfilm Liberec 2011 Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji Státní podpora sportu 2012 Výsledky jednání VV ČSTV V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více