CONTENTS. Část A... 2 Část B Část C Část D Část M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONTENTS. Část A... 2 Část B... 199 Část C... 228 Část D... 249 Část M... 254"

Transkript

1 CONTENTS Část A... 2 Část B Část C Část D Část M

2 ČÁST A A /7/21 SITEINSIGHTS IgnitionOne N.V. E. Mommaertslaan 2A 183 Diegem BE ZEINER & ZEINER Calle Doctor Gadea, 1, piso 14-E 33 Alicante ES EN ES 9 - Počítačový software, počítačové programy a počítačové aplikace používané v oboru webové analýzy umožňující měření, sběr, analýzu a podávání zpráv o internetových datech pro účely zjištění a optimalizace využití webových stránek, pro zlepšování webových stránek, pro marketing uživatelům webových stránek a vyhodnocování odezvy účastníků marketingových kampaní, pro správu vztahů uživatelů webových stránek, pro účely správy interakce uživatelů webových stránek, pro měření výkonu webových stránek klienta v komerčním kontextu, pro zaměření účastníků, pro informace o provozu včetně informací týkajících se odkazů na webové stránky a způsobu ovládání provozu a pro studium chování účastníků;počítačové aplikace a důmyslné pomůcky v oboru webové analýzy prezentované na ovládacích panelech, které dovolují přístup v reálném čase k marketingovým a reklamním analýzám a informacím o uživatelích webové stránky, a tak umožňují inzerentům optimalizovat přeskupení úsilí a zaměřit se na své marketingové kampaně;počítačový software, který analyzuje, jak uživatelé přecházejí, když vstupují a opouštějí webové stránky, jak se uživatelé dostávají na webové stránky, jak se ovládá provoz webové stránky a z kterých URL se volá;počítačový software, který měří zájem uživatelů podle úrovní, podle výrobků a podle kategorií na stránce;softwarové značky, které umožňují shromažďovat pokročilé webové analýzy o uživatelích a optimalizovat on-line marketingové komunikace Odborné marketingové poradenství a obchodní služby v oboru webové analýzy umožňující měření, sběr, analýzy a reportování internetových dat pro účely porozumění a optimalizace používání webové stránky, pro zlepšení webových stránek, pro marketing uživatelů webových stránek a hodnocení ohlasů marketingové kampaně, pro řízení vztahu uživatele webových stránek, pro účely řízení interakce uživatele webové stránky a pro měření výkonu klientů webové stránky v obchodní souvislosti, včetně onsite a offsite webových analýz;sběr dat o návštěvnících webové stránky a jejich přeměna na data o specifických webových informacích pro jednotlivé návštěvníky prostřednictvím webové analýzy;poskytování obchodních služeb používajících webové analytické nástroje a vytváření obchodních zpráv poskytujících webové analytické informace klientům využívajícím technologii, která shromažďuje údaje o prostředích návštěvníků webových stránek a převádí je na údaje o specifických informacích webových stránek pro určité návštěvníky;poskytování nástrojů pro webovou analytiku a Obchodní zprávy;poskytování webových analytických informací klientům pro vytváření profilů chování uživatelů webových stránek v reálném čase, založené na aktuální návštěvě a vývoji předchozích vyhledávání a prognóze, které informace budou personalizovat webové zkušenosti webových uživatelů; Reklama, marketing, propagační služby, průzkum trhu; Analýzy obchodních dat; Zpracování dat, Sestavování, Vyhledávání informací a Sběr dat, Statistické informace, Obchodní marketing a Poradenství v oblasti řízení, Poradenství v oblasti marketingového řízení,pořádání marketingových a propagačních akcí, Obchodní průzkum, Obchodní konzultační služby, Marketingové studie, Vývoj marketingových strategií a koncepcí, Šíření reklamních materiálů,marketingové a inzertní materiály na internetu; Interpretace dat z výzkumu trhu, Analýzy a hodnocení trhu; Analýza dat a statistik průzkumu trhu, studie průzkumu trhu, tržní předpovědi, poskytování informací o trhu, vyhledávání dat průzkumu trhu, marketingové studie, příprava marketingových plánů; Výroba reklam a Marketingové prezentační materiály; Počítačové služby v oblasti průzkumu trhu a Poradenské a konzultační služby, Administrativa, Analýzy velkoobchodních cen, Poradní, informační a konzultační služby spojené se všem výše uvedeném Počítačové služby, Jmenovitě,Poskytování technických služeb v oboru webové analýzy pro sběr, Nakladatelská činnost,organizování, modifikaci, Psaní zpráv,ukládání a sdílení informací týkajících se provozu webové stránky, marketingových kampaní vedených přes internet; Technické analytické služby marketingových údajů založené na měření, shromažďování, analýze a vytváření zpráv o internetových marketingových údajích pro účely porozumění a optimalizace využití webové stránky;vystupování jako 211/239 2

3 Část A.1. CTM poskytovatel aplikačních služeb (ASP) v oboru webové analýzy pro základní aplikace, které shromažďují, řídí, integrují, analyzují, monitorují a sledují chování uživatele webové stránky a zajišťují k tomu ovládací panel;poskytování služby pro označování stránek týkající se informací o stránce a jejím návštěvníkovi a zpracování takových informací a vytváření k nim se vztahujících statistik; Konzultace informačních technologií v oborech webové analýzy a online marketingu;počítačové služby vytvářející profily uživatelů webových stránek založené na aktuální návštěvě, vývoji předchozích vyhledávání a prognóze, které informace budou personalizovat webové zkušenosti webových uživatelů;služby označování stránek používající technologii, která sbírá data o webových návštěvnících a přeměňuje je na data, která mohou využít inzerenti; Počítačové služby jako upravená klientská webová stránka tak, že může nahrávat a sbírat informace o historii aktivit webového uživatele na dané webové stránce, aby klientská webová stránka mohla představit informaci šitou na míru pro webového uživatele, pokud webový uživatel opět navštíví webovou stránku;poskytování počítačového ovládacího panelu zaměřeného na informace v oboru webové analýzy, které dovolují přístup v reálném čase k marketingovým a reklamním analýzám a informacím o uživatelích webové stránky, a tak umožňují inzerentům optimalizovat přeskupení úsilí a zaměřit se na své marketingové kampaně /8/21 3 druhé přes internet; Poskytování webových stránek, kde mohou inzerenti, obchodníci a poskytovatelé obsahu kontaktovat uživatele online, angažovat se s nimi a vzájemně na sebe reagovat, za účelem propagace nebo propagační činnosti, reklamy; Poskytování analýz reakcí spotřebitelů na propagační činnost, reklamu v tisku, rozhlase, televizi a online; Průzkumy trhu, jmenovitě shromažďování dat a tržní analýzy informací vztahujících se k nákupním preferencím spotřebitelů a k souvisejícím údajům Hosting digitálního obsahu na internetu; Hosting online webových stránek pro druhé; Počítačové služby, jmenovitě hosting interaktivních webových stránek, které uživatelům umožňují sledování, kontrolu, řízení, sběr, analýzu, zdokonalování a tvorbu zpráv o reakcích spotřebitelů na reklamy v tisku, televizi, rozhlase a online a o provozu na webových stránkách, blozích a jiných online stránkách, o uživatelských preferencích v rámci těchto stránek a o odkazech na tyto stránky; Počítačové služby, jmenovitě sledování, kontrola, řízení, sběr, analýza, zdokonalování a tvorba zpráv o reakcích spotřebitelů na reklamy třetích osob v tisku, televizi, rozhlase a online; Počítačové služby, jmenovitě hosting webových stránek určených ke shromažďování, řízení, sledování, zobrazování a prohlížení online reklamních a propagačních informací a materiálů s cílem rozšířit takovouto propagační činnost, reklamu a materiály prostřednictvím stránek sociálních sítí; Počítačové služby, jmenovitě poskytování webových stránek upravených podle přání zákazníka a zaměřených na uživatelsky definované informace a osobní profily a preference a určených ke shromažďování, řízení, sledování, zobrazování a prohlížení informací a reklam souvisejících se zbožím a službami inzerentů, a poskytování odkazů na stránky sociálních sítí druhých za účelem šíření takovéto propagační činnosti, reklamy; Poskytování softwaru bez možnosti stažení pro sledování, řízení, zdokonalování a analýzy reklamních a propagačních kampaní, a vypočítávání návratnosti co se týče vložených investic, zákaznické věrnosti a prodejního devizového kurzu ve spojení s tímtéž; Poskytování softwaru bez možnosti stažení pro řízení, shromažďování, kontrolu, analýzu a vylepšování reakcí spotřebitelů na reklamy v tisku, televizi, rozhlase a online reklamy a pro řízení, shromažďování, kontrolu, analýzu a vylepšování provozu na webových stránkách, blozích a jiných online stránkách, uživatelských preferencí v rámci těchto stránek a odkazů na tyto stránky; Poskytování softwaru bez možnosti stažení pro použití při shromažďování, řízení, sledování, zobrazování a prohlížení online reklamních a propagačních informací a materiálů a při šíření takovýchto informací a materiálů prostřednictvím stránek sociálních sítí; Poskytování softwaru bez možnosti stažení pro vizuální zobrazení, oživení, zkoumání, analýzy a interpretaci statistických a jiných údajů Online vytváření společenských sítí. US - 4/2/21-77/ US - 4/2/21-77/ Six Degrees Capital Corporation 2 First Avenue, Suite 234 Seattle, Washington US VENNER SHIPLEY LLP 2 Little Britain London EC1A 7DH GB EN FR 35 - Propagační a reklamní služby pro druhé; Propagace zboží a služeb druhých přes internet; Šíření reklamy pro /1/211 DUAL 1 Dual International Limited 14 Leadenhall Street London EC3V 4QT GB CLEVELAND 4-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ GB EN FR 211/239 3

4 CTM Část A Pojišťovací služby; Zajišťovací služby; Zprostředkování pojištění; Správa rizik; Upisovatelské služby; Pojišťovací služby vztahující se k profesní odpovědnosti, odpovědnosti ředitelů a funkcionářů, pojištění proti zločinu, virtuální odpovědnosti/zajištění poskytované elektronicky, odpovědnosti za špatné lékařské postupy, odpovědnosti zaměstnavatele, odpovědnosti za pracovní postupy, podvodům a počítačovým zločinům, profesní odpovědnosti, odpovědnosti správců, ručení penzijního svěřenectví, odpovědnosti za civilní sankce a normotvorné postupy, pojištění motorových vozidel, životnímu pojištění, pojištění budov a obsahu; Financní služby; Informační a poradenské služby ve všech výše uvedených oblastech /1/211 SPORTS UTILITY WEAR FAST RETAILING CO., LTD , Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi JP HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave Alicante ES EN 18 - Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; Kůže ze zvířat; Kufry a zavazadla; Deštníky, slunečníky a hole; Biče a sedlářské výrobky Hry, hračky; Vánoční ozdoby /3/211 INNVIERTE CENTRO PARA EL SARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Cid, Madrid ES García-Cabrerizo y del Santo, Pedro Maria Vitruvio, Madrid ES ES EN 35 - Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce Telekomunikace, komunikace přes světové počítačové sítě Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu;výzkum a vývoj (I+D), technologická spolupráce, Návrh a vývoj počítačového příslušenství a softwaru. ES - 27/9/ /4/211 ADS ADS Holding LLC Irena Tower Corniche Road Abu Dhabi AE KELTIE LLP Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET GB EN IT 35 - Investiční marketingové služby; Ekonomické prognózy a analýzy pro obchodní účely, obchodní a komerční průzkum; Sestavování databází a Počítačové záznamy v oboru komodit, cenných papírů, akcií, termínovaných obchodů, akcií, obligací, opcí a derivátů; Zaznamenávání, registrování a údržba záznamů a vyřizování převodu podílů, cenných papírů, akcií, obligací komodit, opcí a odvozených cenných papírů; Obchodní informační služby; Poradenství vztahující se k řízení obchodních rizik; Statistické informace; Průzkumy obchodu a trhu pro jednotlivce a institucionální finanční investory a finanční odborníky; Příprava a sestavování zpráv a statistických informací v oboru termínovaných obchodů s energií, cenných papírů, podílů, termínovaných obchodů, dluhopisů, akcií, opcí, komodit a odvozených cenných papírů; Automatizované zpracování, ukládání vyhledávání a ověřování dat; Informační, konzultační a poradenské služby vztahující se k výše uvedenému Služby týkající se pomoci při obchodování, podpory při provozování a řízení rizik, které umožňují efektivní obchodování se směnnými kurzy (devizové transakce), komoditami a energetickými termínovými obchody Počítačové služby vztahující se k financím, investování, makléřství, cenným papírům a/nebo řízení rizik; Poskytování dočasného využití on-line počítačového softwaru bez možnosti stažení pro použití druhými při oceňování, analýzách a hodnocení rizik finančních nástrojů; Poskytování dočasného používání online softwaru bez možnosti stažení pro použití ve finančním výkaznictví, řízení investic a finančním obchodování; Poskytování platforem pro poskytovatele finančních služeb, investiční poradce a zprostředkovatele fondů; Návrh a příprava počítačových programů pro použití ve vztahu k finančním, investičním a globálním akciím; Informační, poradenské a konzultační služby týkající se všeho výše uvedeného /5/211 GIRLCAKES YOUNG'S SEAFOOD LIMITED Ross House, Wickham Road Grimsby DN31 3SW GB URQUHART-DYKES & LORD LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA GB EN IT 29 - Maso, ryby, drůbež a zvěřina; Masové výtažky; Konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; Želé, džemy; Vejce, mléko a mléčné výrobky; Oleje a tuky jedlé; Mražené potraviny; Chlazené potraviny; Mražená zelenina, brambory a ovocné výrobky; Bramborové lupínky; Hranolky; Bramborové výrobky ve formě svačinek; Přípravky složené zejména ze sušeného masa, sušené drůbeže anebo sušené zeleniny 4 211/239

5 Část A.1. CTM k výrobě instantních jídel a k výrobě instantních svačinek; Instantní jídla; Hotová jídla; Dezerty a přípravky k zhotovování dezertů; Zpracované ořechy, ořechy a směsi ořechů a sušeného ovoce; Maso, ryby, plody moře, drůbež a zvěřina; Konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; Masové výtažky; Masové výrobky; Výtažky z ovoce anebo ze zeleniny; Želé, džemy, konzervované ovoce, konzervovaná zelenina; Vejce; Mléko; Mléčné výrobky; Sýry; Sýrové pomazánky; Sýrové omáčky; Jogurt, Rostlinné oleje a tuky; Ořechy a oříškové máslo; Nakládaná zelenina; Pomazánky; Polévky. 3 - Mražené potraviny; Chlazené potraviny; Hotová jídla; Instantní jídla; Lehká jídla; Lehká jídla z mouky, obilnin a/nebo moučných látek; Přípravky na přípravu rozpustných jídel a rozpustných lehkých jídel; Přípravky složené zejména z nudlí, rýže, špaget nebo těstovin k výrobě instantních jídel a k výrobě svačinek; Čatní (pikantní omáčkové směsi z ovoce, octa, cukru a koření), omáčky a kečupy; Dezerty a přípravky k zhotovování dezertů; Pražená kukuřice (popcorn); Obalené oříšky; Káva, kávové esence a kávové výtažky; Směsi z kávy a cikorky; Cigória a cigóriové směsy, všechny použity jako náhradu kávy; Čaj; Kakao; Přípravky na bázi kakaa; Čokoládový sortiment; Čokoládové výrobky; Cukrářské výrobky; Cukroví; Cukr; Mouka; Snídaňové cereálie; Pizzy; Těstoviny a výrobky z těstovin; Chléb; Sušenky; Sortiment sladkého pečiva; Koláče; Sladké pečivo; Zmrzlina, vodové zmrzliny, mražené cukrovinky; Přípravky k zhotovování zmrzlin a/nebo vodových zmrzlin a/nebo mražených cukrovinek; Med; Přípravky skládající se zcela nebo převážně z cukru, pro použití jako náhražky medu; Sirup, melasa; Omáčky a výrobky na přípravu omáček; Koření; Ocet; Pudingové prášky; Salátové dressingy; Pěny; Dezerty; Pudinky; Ovocné omáčky Gastronomické služby. ly;dávkovací systémy a podávací zařízení z plastické hmoty;lahve, flakony, dózy, tuby, misky;uzávěry pro výše uvedené zboží z plastické hmoty;všechno výše uvedené zboží pro laboratorní účely. 1 - Injekční, infuzní, transfuzní a dávkovací systémy;lékařské systémy skládající se převážně z lahví, kapátkových lahví, rozprašovacích lahví, jakož i čerpadel diagnostických a farmaceutických látek pro infuzní, transfuzní a dávkovací účely;injektory, jmenovitě injekční stříkačky, Vstřikovače a Injekční jehly, příslušenství injekčních stříkaček; Láhve pro léčebné účely,zejména lahve pro nitrožilní podávání;lahvičky na tabletky, lahvičky na séra. 2 - Nádoby, balicí systémy, dávkovací systémy (nádoby s mechanismy pro dávkování výdeje) a podávací zařízení (nádoby s mechanismy pro dávkování výdeje) z plastické hmoty;krabice,tuby;uzávěry pro výše uvedené zboží z plastické hmoty;uzávěry pro lahve a flakony z plastické hmoty;všechno výše uvedené zboží pro farmaceutický průmysl a lékařskou techniku Lahve, Láhve, baňky, Talíře;Uzávěry pro misky z plastické hmoty;všechno výše uvedené zboží pro farmaceutický průmysl a lékařskou techniku /5/211 LEGALCAREERS /5/211 MultiShell Gerresheimer Glas GmbH Benrather Str Düsseldorf KÖNIG SZYNKA TILMANN VON RENESSE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT Mönchenwerther Straße Düsseldorf EN 6 - Nádoby, balicí systémy, dávkovací systémy (nádoby s mechanismy pro dávkování výdeje) a podávací zařízení (nádoby s mechanismy pro dávkování výdeje) z kovu, zejména z hliníku;lahve, flakony, dózy, tuby, misky, uzávěry pro výše uvedené zboží z kovu, zejména hliníku;všechno výše uvedené zboží pro farmaceutický průmysl a lékařskou techniku. 9 - Nádoby,Balicí systémy, dávkovací systémy a podávací zařízení ze skla;lahve, skleničky, flakony, dózy, tuby, misky, laboratorní sklo, uzávěry pro výše uvedené zboží ze skla;všechno výše uvedené zboží pro farmaceutický průmysl, lékařskou techniku a Laboratorní zařízení;dávkovací systémy, laboratorní přístroje pro aplikaci výrobků (zejména kapalin) a jejich části a příslušenství;všechno výše uvedené zboží pro farmaceutický průmysl, lékařskou techniku a Laboratorní zařízení;dávkovací systémy a podávací zařízení z kovu, zejména z hliníku;lahve, flakony, dózy, tuby, misky, uzávěry pro výše uvedené zboží z kovu, zejména hliníku;všechno výše uvedené zboží pro laboratorní úče- 571 BG - Надпис "LEGALCAREERS" в сив и син цвят със стилизирана стълба ES - Trazo "LEGALCAREERS" en color gris y azul con escaleras estilizadas CS - Nápis "LEGALCAREERS" v šedé a modré barvě se stylizovanými schody DA - Logo "LEGALCAREERS" i grå og blå farve med stiliseret trappe - Schriftzug "LEGALCAREERS" in Grau und Blau mit stilisierter Treppe ET - Tekst "LEGALCAREERS" halli ja sinisega ning stiliseeritud trepiga EL - Επιγραφή "LEGALCAREERS" σε γκρι και μπλε χρώμα με στυλιζαρισμένη σκάλα EN - Text "LEGALCAREERS" in grey and blue with stylised stairs FR - Mention "LEGALCAREERS" en gris et en bleu avec un escalier stylisé IT - Scritta "LEGALCAREERS" di colore grigio e blu con scala stilizzata LV - Uzraksts "LEGALCAREERS" pelēkā un zilā krāsā ar stilizētām kāpnēm LT - Pilkos ir mėlynos spalvos užrašas "LEGALCAREERS" su stilizuotais laiptais HU - "LEGALCAREERS" felirat szürke és kék színnel, stilizált lépcsővel MT - Il-kitba "LEGALCAREERS" ta' kulur griż u blu b'taraġ stilizzat NL - Tekst "LEGALCAREERS" in grijs en blauw met een gestileerde trap PL - Szaroniebieski napis "LEGALCAREERS" ze stylizowanymi schodami PT - Inscrição "LEGALCAREERS" em cinzento e azul com uma escada estilizada 211/239 5

6 CTM Část A.1. RO - Text "LEGALCAREERS" scris cu gri şi albastru cu scară stilizată SK - Nápis "LEGALCAREERS" v sivej a modrej so štylizovaným schodiskom SL - Napis "LEGALCAREERS" v sivi in modri barvi s podobo stiliziranih stopnic FI - Teksti "LEGALCAREERS" harmaalla ja sinisellä sekä tyylitellyt portaat SV - Texten "LEGALCAREERS" i grått och blått, med stiliserad trappa BG - Сиво, синьо ES - Gris, azul CS - Šedá, modrá DA - Grå, blå - Grau, Blau ET - Hall, sinine EL - Γκρι, μπλε EN - Grey, blue FR - Gris, bleu IT - Grigio, blu LV - Pelēks, zils LT - Pilka, mėlyna HU - Szürke, kék MT - Griż, blu NL - Grijs, blauw PL - Szary, błękitny PT - Cinzento, azul RO - Gri, albastru SK - Modrá, sivá SL - Siva, modra FI - Harmaa, sininen SV - Grått, blått LegalCareers GmbH Graf-Adolf-Platz Düsseldorf EN 16 - Tiskárenské výrobky,zejména vydávání tiskovin, Zejména časopisů, Brožury, Knihy, Časopisy, Periodické publikace, Slovníky, Příručky a Publikace s volnými listy,zejména v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly, daňového poradenství, správy a tajemnictví, jakož i překlady textů v těchto oborech Sjednocení,Poskytování internetových stránek, Online počítačových databází a Vyhledávacích on-line databází s informacemi z oboru ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu, Obchody a Tajemnictví; Sjednocení,Poskytování internetových stránek, on-line počítačových databází a vyhledávacích on-line databází s reklamou, firemními prezentacemi, Marketing, Průzkum trhu a analýzy trhu, Obchodní konzultace v oblasti podnikání,pracovní trh, Služby umísťování pracovníků,akce a schůzky, zejména v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly, Daňové poradenství a konzultační služby,správy a tajemnictví, jakož i překlady textů v těchto oborech; Pracovní úřady (zprostředkovatelny práce) a Služby umísťování pracovníků,zejména v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly,, Daňové poradenství a konzultační služby,správy a tajemnictví, jakož i překlady textů v těchto oborech;reklama, Marketing, Průzkum trhu, Průzkum trhu a obchodní konzultace,zejména v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly,, Daňové poradenství a konzultační služby,správy a tajemnictví, jakož i překlady textů v těchto oborech Vydávání elektronických knih a časopisů on-line,zejména v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly, daňového poradenství, správy a tajemnictví, jakož i překlady textů v těchto oborech; Poradenství pro vzdělávání a Vzdělávání dospělých, Pořádání seminářů, Laboratoře a Repetitoria, zejména v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly, daňového poradenství, správy a tajemnictví, jakož i překlady textů v těchto oborech;překlad textů všeho druhu v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly, daňového poradenství a správy;shromažďování a poskytování internetových stránek, on-line počítačových databází a vyhledávacích on-line databází s informacemi o překladech v oboru práva, daňové správy, ekonomiky a řízení podniku, včetně hospodářského auditu a daňové kontroly, daňového poradenství, správy a tajemnictví Shromažďování a poskytování internetových stránek, on-line počítačových databází a vyhledávacích on-line databází s informacemi v oboru práva /5/211 NUCLEOSOMICS Singapore Volition Pte. Limited 165 Gangsa Road, Unit Singapore SG BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT GB EN FR 1 - Chemikálie používané v průmyslu a vědě; Chemické výrobky a jiné výrobky používané při diagnóze; Chemická reakční činidla pro použití v průmyslu a vědách; Chemická, biologická a diagnostická reakční činidla, přípravky a látky pro vědecké, diagnostické a výzkumné účely; Chemické a biologické přípravky a reakční činidla pro použití v diagnostických a analytických testech, včetně in vitro diagnostických laboratorních testů; Diagnostika in vitro, Diagnostická činidla pro laboratorní použití in vitro; Diagnostické přípravky pro klinické nebo lékařské laboratorní použití; Součásti a zařízení pro všechno výše uvedeného. 5 - Farmaceutické a diagnostické výrobky a přípravky; Reakční činidla v oblasti věd o životě; Diagnostické testovací materiály; Diagnostická činidla pro léčebné účely; Diagnostická reakční činidla včetně klinických diagnostických reakčních činidel pro použití in vitro; Výrobky a přípravky pro detekci a diagnózu rakoviny; Výrobky a přípravky pro detekci a diagnózu zánětu; Zkoušky pro diferenciační status kmenových buněk;chemická, biologická a diagnostická reakční činidla, přípravky a látky pro lékařské účely; Části a vybavení pro všechno výše uvedené. 1 - Chirurgické, lékařské a diagnostické přístroje a nástroje; Diagnostické měřicí přístroje pro léčebné účely; Lékařské přístroje, nástroje a vybavení pro použití při diagnóze rakoviny; In vitro diagnostická testovací zařízení pro lékařské účely; In vitro diagnostické testovací přístroje využívající chemická činidla (pro léčebné účely); Přístroje pro provádění kvantitativních rozborů pro lékařské účely; Části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Výzkumné a vývojové, konzultační a poradenské služby vztahující se k biotechnologii, lékařské technologii, zkouškám, lékařské diagnostice, diagnostickým reakčním činidlům, látkám, přípravkům a materiálům;všechno výše uvede /239

7 Část A.1. CTM né v oboru detekčních snímkovacích krevních testů a zejména pro detekci rakoviny a zánětů; Služby pro analytické a diagnostické testování; Návrh a vývoj lékařských diagnostických testovacích přístrojů a činidel; Testování krve; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se k výše uvedenému /5/211 BOSE Tridonic Jennersdorf GmbH Technologiepark Jennersdorf AT Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH Lange Sömme Breitungen TOYODA GOSEI Co., Ltd. 1 Haruhingahata, Aichi-Ken Kiyosu JP Roth, Gundula Dorfstrasse 13a Levenhagen Tews, Walter Fleischmannstrasse 1c Greifswald PATENTANWÄLTE HEFEL & HOFMANN Egelseestr. 65a 68 Feldkirch AT EN 1 - Chemikálie používané v průmyslu a vědě,jmenovitě chemické výrobky pro výrobu světla, pro výrobu bílého světla, jakož i pro zapouzdření a pro přímé použití výše uvedených výrobků ve světelných diodách;chemické výrobky pro ovlivňování a nasměrování světelných paprsků ve světelných diodách a v jejich součástech; Fosfor,Svícení (prostředky, pohonné látky ke-); Křemičitany;Látky pro svícení pro přeměnu světla. 9 - Světelné diody;světelné diody pro konverzi látek pro svícení;řetězy ze světelných diod, proužky ze světelných diod, Moduly se světelnými diodami;osvětlovací stroje pro světelné diody; Světelné a mechanické značky;světelné diody pro zadní osvětlení displejů a ukazatelů například pro mobilní telefony, televizory, obrazovky, jakož i pro komplexní kontury, znaky a písmena, zadní osvětlení ploch ve světelné reklamě; Osvětlovací diody LED,Například pro osvětlení potraviny, pro osvětlení v chladicích přístrojích, prostorech, skříních a/nebo vitrínách, pro osvětlení signálů a reklam, pro osvětlení prostor, budov, ulic Osvětlovací přístroje;vnější a vnitřní osvětlení;fasádní osvětlení;architektonické osvětlení;osvětlení písmen; Osvětlení vitrín;osvětlení skleníků;podvodní osvětlení;zemědělské osvětlení; Světla;Lampy ze světelných diod pro osvětlení, například pro osvětlení potravin, pro osvětlení v chladicích přístrojích, prostorech, skříních a/nebo vitrínách, pro osvětlení signálů a reklam, pro osvětlení prostor, budov, ulic; Světelné moduly a svítidla se světelnými diodami jako osvětlovací prostředky; Světelné zdroje obsahující světelné diody (nezařazené do jiných tříd);nouzové osvětlení, jmenovitě osvětlení nouzových cest, označení nouzových cest, osvětlení únikových cest, orientační světla, pro osvětlení v budovách, tunelech, na ulicích;lampy ze světelných diod, 3 zejména jako náhražka žárovek;diodové žárovky;retro diodové žárovky a lampy;světla ze světelných diod;zářiče ze světelných diod; Osvětlovací přístroje a zařízení; Přístroje pro dekorační osvětlení,svítící písmena, světelné nápisy, promítací přístroje se světelnými diodami;lampy ze světelných diod pro zadní osvětlení displejů a ukazatelů například pro mobilní telefony, televizory, obrazovky, jakož i pro komplexní kontury, znaky a písmena, zadní osvětlení ploch ve světelné reklamě. AT - 25/11/21 - AM 649/ /5/211 GO Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magnetické a magneticky čtené karty obsahující kódovanou informaci; Karty se zabudovaným zařízením pro ukládaní a zpracování dat (takzvané smart karty); Přístroje ke čtení a psaní kódovaných informací na karty;kódované karty používané při tankování; Platební karty; Přístroje pro zpracování informací; Nahrané počítačové programy;kódované karty, zejména tankovací karty Obchodní zprostředkování při prodeji s výjimkou výše uvedených služeb v souvislosti s přístroji, vybavením a oděvy pro venkovní aktivity, sport a trh volného času; Kancelářské práce; Řízení databází Financní služby;služby týkající se vydávání kreditních a debetních karet /5/211 GO 211/239 7

8 CTM Část A.1. oděvy pro venkovní aktivity, sport a trh volného času; Kancelářské práce; Řízení databází Financní služby;služby týkající se vydávání kreditních a debetních karet /5/211 BG - Червен, бял, зелен. ES - Rojo, blanco, verde. CS - Červená, bílá, zelená. DA - Rød, hvid, grøn. - Rot, weiß, grün. ET - Punane, valge, roheline. EL - Κόκκινο, λευκό,πράσινο. EN - Red, white, green. FR - Rouge, blanc, vert. IT - Rosso, bianco, verde. LV - Sarkans, balts, zaļš. LT - Raudona, balta, žalia. HU - Piros, fehér, zöld. MT - Aħmar, abjad, aħdar. NL - Rood, wit, groen. PL - Czerwony, biały, zielony. PT - Vermelho, branco, verde. RO - Rosu, alb, verde. SK - Červená, biela, zelená farba. SL - Rdeča, bela, zelena. FI - Punainen, valkoinen, vihreä. SV - Rött, vitt, grönt Delek Europe B.V. Princenhagelaan DA Breda NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - Magnetické a magneticky čtené karty obsahující kódovanou informaci; Karty se zabudovaným zařízením pro ukládaní a zpracování dat (takzvané smart karty); Přístroje ke čtení a psaní kódovaných informací na karty;kódované karty používané při tankování; Platební karty; Přístroje pro zpracování informací; Nahrané počítačové programy;kódované karty, zejména tankovací karty Obchodní zprostředkování při prodeji s výjimkou výše uvedených služeb v souvislosti s přístroji, vybavením a PRYM CONSUMER CZ s.r.o. Tyršova Zliv CZ Sedlák, Jiří Husova České Budějovice CZ CS EN 16 - Papír a výrobky z papíru uvedené v této třídě, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd, balicí papír, papírenské zboží, katalogy, etikety papírové, obálky, samolepky, plastické a papírové obaly, nezařazené do jiných tříd, informační a reklamní produkty v papírové formě, ozdobné předměty z papíru, umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd), papírové a plastové obaly pro jehly, špendlíky a šicí potřeby Poutka a řetízky na kabáty, sukně, šaty a obleky (připojované na příslušný oděvní kus), spony pásů a oděvů, oděvní uzávěry, pletací a háčkovací jehlice, uzávěry pro punčochové podvazky, vykládané krabičky na jehly, vykládaná pouzdra na jehly (nikoliv z drahých kovů), vycpané jehelníčky, zdrhovadla, látací jehly, knoflíky, stiskací knoflíky, patentní knoflíky, prádlové knoflíky, šicí jehly, strojové a ruční šicí jehly, pytlové jehly, naváděcí háčky, řemenové jehly, náprstky, špendlíky, vlásenky, natáčky, zavírací špendlíky, jehly s ouškem, balicí špendlíky, sedlářské jehly, obuvnické jehly, plachtové jehly, přezky pro oděvní účely, háčky a očka, západkové uzávěry oděvů, oděvní nýtky, upevňovače šlí, navlékače Propagační činnost, reklamní činnost a marketing, poskytování pomoci při řízení obchodní činnosti, zprostředkování obchodu, poskytování informací a jiných informačních produktů komerčního nebo reklamního charakteru, informačních produktů reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, systemizace informa /239

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235 CONTENTS Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235 ČÁST A A.1. 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké,

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 CONTENTS Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 ČÁST A A.1. 22 27 22 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 208 Část C... 240 Část D... 263 Část M... 265

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 208 Část C... 240 Část D... 263 Část M... 265 CONTENTS Část A... 2 Část B... 28 Část C... 24 Část D... 263 Část M... 265 ČÁST A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335 CONTENTS Část A... 2 Část B... 282 Část C... 37 Část D... 333 Část M... 335 ČÁST A A.1. 3 9569831 2/12/21 TRUFFES PRESTIGE FADI PRESTIGE 66, avenue des Champs Elysées 758 Paris FR BUREAU CASALONGA & JOSSE

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 290 Část M... 292

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 290 Část M... 292 CONTENTS Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 29 Část M... 292 ČÁST A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 202 Část M... 204

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 202 Část M... 204 CONTENTS Část A... 2 Část B... 142 Část C... 176 Část D... 22 Část M... 24 ČÁST A A.1. 8834 26/1/21 EXTEND MOBILITY SPX Corporation 13515 Ballantyne Corporate Place Charlotte, NC 28277 US MARKS & CLERK

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 54 Část C... 68 Část D... 85 Část M... 87

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 54 Část C... 68 Část D... 85 Část M... 87 CONTENTS Část A... 2 Část B... 54 Část C... 68 Část D... 85 Část M... 87 ČÁST A A.1. 22 27 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire

Více

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 35 Část C... 50 Část D... 76 Část M... 81

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 35 Část C... 50 Část D... 76 Část M... 81 CONTENTS Část A... 2 Část B... 35 Část C... 5 Část D... 76 Část M... 81 ČÁST A A.1. 8581266 29/9/29 ECO-MÉLANGE Taylor Home Fashions Limited 7/F., Po Shau Center, 115 How Ming Street Kwun Tong Kowloon

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 157 Část C... 167 Část D... 189 Část M... 191

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 157 Část C... 167 Část D... 189 Část M... 191 CONTENTS Část A... 2 Část B... 157 Část C... 167 Část D... 189 Část M... 191 ČÁST A A.1. 22 27 944 21/4/21 TrailerConnect Cargobull Telematics GmbH Johann-Krane-Weg 27 48149 Münster DR. HOFFMEISTER & BISCHOF

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 227 Část C... 353 Část D... 365 Část M... 427

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 227 Část C... 353 Část D... 365 Část M... 427 CONTENTS Část A... 2 Část B... 227 Část C... 353 Část D... 365 Část M... 427 ČÁST A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP CHERT

Více

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2687 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2688 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2689 Přehled zápisů ochranných známek 2886

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1925 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1926 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1927 Přehled zápisů ochranných známek 2121

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 36 Část C... 40 Část D... 50 Část M... 52

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 36 Část C... 40 Část D... 50 Část M... 52 CONTENTS Část A... 2 Část B... 36 Část C... 4 Část D... 5 Část M... 52 ČÁST A A.1. 74 3 8555294 17/9/29 PROTECTOR Kongsberg Defence & Aerospace AS Postboks 13 361 Kongsberg NO PLESNER Amerika Plads 37

Více

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Zveřejněné přihlášky ochranných známek VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2004 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled 140524, 158799, 168959, 175531, 182194, 182665, 185754, 187341,

Více

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 Praha - 12. září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Předmluva Předmluva Tato příručka

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Publikace v edici Duševní vlastnictví

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více