Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Naše Město - komunální volby 2014"

Transkript

1 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních stran a hnutí. Po pravdě, většina čte jen nadpisy programů, ale do hloubky jde málokdo. Rozhodují většinou tváře a značky, na texty není nikdo moc zvědavý. Přesto jsme si dovolili napsat poněkud obšírnější text, protože chceme jít k podstatě problému a přiblížit Vám příští volební období a budoucnost města z našeho pohledu. Narovnání kursu správným směrem Na úvod je nutno podotknout, že Magistrát města F-M nechal zpracovat na zakázku v roce 2011 několik základních programových dokumentů - Strategický plán rozvoje města F-M, Akční plán atd., které podrobně popisují rozvoj města Frýdek-Místek na období včetně Finančního plánu na dané období a Vize města Bohužel většina obyvatel zřejmě vůbec netuší, že něco takového existuje: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku viz oficiální stránky města F-M : Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje. Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje. Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města. Pokud budete mít dostatek síly a trpělivosti přečíst si všechny tyto dokumenty s odborníkem na danou problematiku, zjistíte, že se na jeho tvorbě podíleli odborníci, úředníci, politici, ředitelé škol a dalších organizací atd., a je zde popsán rozvoj města F-M v horizontu následujících 11 let. Součástí těchto dokumentů je i finanční plán a návrh na zapracování opatření a cílů do územního plánu města.

2 Strategický plán rozvoje (dále jen SPR) byl schválen většinou politických subjektů zastupitelstva města a je jasné, že v zájmu kontinuálního vývoje města by měl být respektován i budoucími politickými stranami a hnutími, které vzejdou z těchto voleb. Strany, které jsou alespoň trochu městotvorné, by měly, při zpracovávání svých volebních programů, tento schválený Strategický plán rozvoje (SPR) respektovat! Bohužel, jak praví klasik, vše je trochu jinak. Strategický plán rozvoje města F-M trpí zásadním nedostatkem. Není v něm obsažen fakt, že došlo ke schválení záměru v roce 2009 a 2010 postavit megalomanské obchodní centrum v centru města. Zpracovatelé SPR nedostali zadání v následujících letech tvorby SPR ( ) zapracovat vznik nového Obchodního centra Frýda (dále jen OCF) do SPR, tak důležitého plánovacího dokumentu. Nové Obchodní centrum Frýda je pro město hrozbou, o které zatím nevíme, jak se projeví, ale ulice plné prázdných domů, v sousedství nového OC Karolína, v nedaleké Ostravě už dávají tušit Schválení převodu pozemků pro výstavbu OC bylo schváleno na dvou zastupitelstvech (koalice ČSSD a KSČM) 20. zasedání, bod 5d, dne a 24. zasedání, bod 3a, dne , oba materiály pod názvem Majetkoprávní úkony v souvislosti s projektem výstavby Nové haly a Multifunkčního centra ve F-M. Z důvodu častých spekulací a nepřesných dohadů na téma, jak se vlastně hlasovalo o hale a novém OC, se zde můžete podívat, jak kdo hlasoval. Možná Vás překvapí, že až na výjimky, všechny tehdejší politické strany hlasovaly pro. Ta vstřícnost je velmi zarážející. V prvním hlasování část klubu zastupitelů ODS nehlasovala a část opustila jednací sál. Lze jen spekulovat, co je k tomuto neobvyklému kroku vedlo, nicméně ani po hlasování nezazněla k novému OC ze strany klubu ODS žádná kritika.

3 Hlasování obou zastupitelstev:

4 Rychle odsouhlasit, všechno ututlat, hlavně ať to neví veřejnost. Developer zatím láká klienty - nájemce na pochybnou výhodu vysoký počet aut projíždějících městem po průtahu (a obchvat leží na stole k řešení) Pokud došlo ke schválení záměru výstavby OC Frýda v roce 2010, je zvláštní, že se tak zásadní stavba nedostala do Strategického plánu rozvoje (SPR) v roce Zde je vyjádření jednoho ze zpracovatelů Ing. Nehyby k dotazu, proč není v SPR řešen dopad nového OC na město F-M: Dobrý den, předně děkuji za dotazy. Tvorba SP proběhla před necelými třemi lety. Pokud se dobře pamatuji, tak o OC Frýda nebyla řeč. Možná, že se ten projekt ani tak nenazýval, nicméně v té době se řešila spíše hala Polárka (prohlášení či neprohlášení staré haly za památku, demolice/nedemolice, výstavba/rekonstrukce). Na diskuzi o obchodním centru v této lokalitě se nepamatuji. Ostatně ani ve SWOT analýze se mezi hrozbami ani příležitostmi neobjevuje. To, že projekt tohoto charakteru hýbe částí veřejnosti, úplně chápu. Jedna věc je, pokud revitalizujete brownfield, který je v centru města a přebudujete ho na nákupní centrum (viz např. brněnská Vaňkovka, která si myslím, přestože ji nenavštěvuji, byla dobrým počinem a rekonstrukcí industriální architektury oživila širší centrum města), výstavba úplně nového komplexu je věc druhá. Jedním z cílů SP Frýdku-Místku je rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové nejen zahraniční investice. Každý SP bývá do určité míry zobecněním zájmů, které město má. Následně v akčním plánu se záměry konkretizují a zde již bývá větší vliv politického rozhodování. Každopádně zmiňovaný projekt výstavby OC by měl být v rámci aktualizace strategického plánu zapracován nebo minimálně prodiskutován v pracovní skupině, která by řešila tematickou oblast 3 (Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). V této fázi, kdy je projekt před dokončením, tak diskuzí o dopadech tohoto projektu a návrzích řešení. Třeba by vzešly jen pozitiva projektu. Nevím, neznám místní poměry (např. byl zjišťován názor veřejnosti, byla vytvořena analýza přínosů a nákladů apod.?) Rozhodnutí o výstavbě OC je čistě v gesci města, stejně jako pokyn k aktualizaci SP. Dle odsouhlaseného postupu by impuls pro aktualizaci, nebo alespoň svolání pracovní skupiny, která by se projektem zabývala, měla dát Řídicí skupina (primátor, radní, někteří vedoucí odborů). Doporučoval bych téma otevřít s primátorem, nebo v úřednické rovině s vedoucím oddělení ekonomického rozvoje, panem Osinou. S pozdravem Ing. Lukáš Nehyba vedoucí oddělení ekonomiky a plánování

5 S tímto názorem se můžeme z velké části ztotožnit a není pochyb, že nové OC Frýda (dále jen OCF) bude mít mnoho negativních dopadů na většinu oblastí života města. Od likvidace celých rodin živnostníků, úbytku pracovních míst v obchodě a službách, zavlečení zvýšené dopravy do centra, ostudného vzhledu, až po dopady na oblast sociální, promarněnou příležitost mít relaxační zónu se sportovišti, naučnou stezkou a zooparkem přímo v centru města atd. Rovněž v některých dalších závěrech a opatřeních je SPR v rozporu s realitou. Z tohoto důvodu by mělo být prvním krokem nového zastupitelstva - revize SPR a souvisejících dokumentů a následné zapracování dopadů OCF, pokud tento dokument má mít nějakou váhu a pokud skutečně chceme vědět, jak tato stavba ovlivní život ve městě. Negativní dopady nových Obchodních center například v Ostravě vidíme i bez nákladné studie. Části města se mění v oblasti duchů. Proto bychom se měli s odborníky ze všeho nejdřív zabývat tím, jak zabránit devastaci celých čtvrtí ve F-M Současně s problémem nového OC není v SPR dostatečně akcentován problém společnosti Slezan. Jeho nemovitosti tvoří historicky významné části města. Likvidací činnosti společnosti Slezan vznikl nadbytek prostor, které se dají široce využít, od bytů až po novou výrobu. V této situaci stavět jakékoli nové objekty na zelené louce je doslova hřích. Zbývající části SPR, přes tento nedostatek, pokrývají téměř všechny oblasti působnosti města s konkrétními výstupy a návrhy řešení (zejména Akční plán SPR), s kterými se lze ve větší míře ztotožnit a které můžeme podporovat. V příštím volebním období bude muset vedení města řešit problémy se stále klesajícím počtem obyvatel, odchodem mladých lidí, s trvající tranzitní dopravou středem města, vylidňováním center, poklesem kupní síly v důsledku útlumu činnosti společnosti OKD, dopady nového OCF, kriminalitou, chátrajícími budovami, nedořešeným podnikem Slezan s jeho mnoha budovami, špatným ovzduším, lidmi, kteří necítí sounáležitost s městem a nevnímají ho, jako svůj domov, porušováním veřejného pořádku, vznikajícími ubytovnami z bytů RPG, vyloučenými lokalitami atd. Taky je dobré zmínit, že město další obchody nepotřebuje, zejména tzv. řetězce doslova udusí místní živnostníky. Lidé potřebují především práci a ne chrámy konzumu a zábavy. Město musí ustoupit od této populistické politiky a věnovat energii podpoře vzniku nových pracovních příležitostí

6 Přelomovým obdobím v hospodářské oblasti města F-M je rok 2008, kdy zahájila svou výrobu nová automobilka společnosti Hyundai v Nošovicích. Tato továrna se stala nejvýznamnějším zaměstnavatelem v celém regionu včetně města F-M. Díky příchodu této významné automobilky dorazil do frýdeckomísteckého regionu celý konvoj subdodavatelských firem a Frýdek-Místek začal existovat na hospodářské mapě světa. Tyto firmy dle údajů Hospodářských novin vytvořily bezmála přímých pracovních míst a odhaduje se, že dalších cca pracovních míst následných. Vybudování Průmyslové zóny Nošovice bylo velmi prozíravým krokem, umožnilo příchod společnosti Hyundai a dalších firem se sofistikovanou výrobou s velkým počtem pracovních míst. To bylo v době likvidace Slezanu pro F-M téměř spásou Určitě by se hodila ještě jedna nadregionální průmyslová zóna jako v Nošovicích. Ve spolupráci s okolními svazky obcí to je reálné Pro budoucí kvalitní fungování města je prioritní věcí dokončit dopravní infrastrukturu spojenou s obchvatem města. Obchvat má pro město F-M zásadní význam. Je součástí všech nejvýznamnějších plánovacích dokumentů od Územního plánu VÚC (vyšší územní celek) Beskydy a Ostravsko, Strategický plán rozvoje města F-M a Územního plánu. Jeho realizací se velmi uleví městu, protože se napraví chyba z minulosti, kdy byl schválen brutální tzv. průtah městem. Tento průtah půlí město, je rychlostní komunikací s kapacitou téměř 40 tis. aut denně a o jeho dalších negativních dopadech ani netřeba dále psát. Obchvat vrátí městu z části jeho původní tvář. Již v roce 1994 byl schválen zastupitelstvem města F-M obchvat města tzv. jižní varianta. Tehdejší opozice ČSSD a KSČM byly tvrdě proti. Prosazovaly severní variantu, která se později ukázala nereálnou, protože vedla zastavěným územím průmyslových podniků tehdejších Válcoven plechu a dalších společností. Z tohoto důvodu byla vypracována další tzv. superseverní varianta ve 3 podvariantách, jejíž proveditelnost byla rovněž problematická a nakonec se proti ní postavily obce Sviadnov a Staříč a zablokovaly její realizaci ve svých územních plánech. Shody na jižní variantě trasy obchvatu bylo dosaženo až po cca deseti letech. Nyní v roce 2014 se začíná stavět stavba, schválená v roce 1994 a její realizace bude kvůli postupné urbanizaci území velmi bolestná. Díky váhání a neshodám nás v realizaci podobných staveb už předstihlo mnoho jiných měst. Budiž poučením, že neshody a sváry ve strategickém rozhodování nás, jako město velmi oslabují.

7 Město FM má velký potenciál, od pěkné přírody, příznivé geografické polohy, historických budov přes kulturní a sportovní zázemí, schopné lidi, patrioty až po úspěšné podnikatele a živnostníky a fungující podniky nejen subdodavatelů automobilového průmyslu. Je jasné, že se budoucí reprezentace musí urychleně shodnout na strategii řízení města, musí přehodnotit všechny plánovací dokumenty od SPR až po Územní plán, aby předešlo živelnému vývoji, který může mít nedozírné následky vedoucí k úpadku města. Je čas čelit hrozbám, které jsou součástí vývoje v Evropě (vylidňování měst, útlum průmyslu, stárnutí obyvatelstva, pokles porodnosti) a hrozbám, které jsme si vytvořili v rámci naší celostátní politiky (stále neřešený problém - byznys s bídou na ubytovnách, hazard, lichva, špatná legislativa umožňující takzvaným šmejdům ekonomicky likvidovat lidi, stále neřešené vyloučené lokality, nedostatečná právní ochrana památek a historických budov atd.) a konečně problémy, které nám zanechali někteří populisté v podobě třeba nového OC. Šance řešit tyto hrozby vyžaduje schopné a zkušené lidi, kteří se budou umět domluvit. Je čas strategických rozhodnutí, každé zaváhání nás může stát vysokou cenu, tou je ztráta perspektivy města Frýdku-Místku a jeho odsun na periferii, kdy zde může být jedna velká vyloučená lokalita s obrovskou ubytovnou u řeky Cílem a smyslem našeho snažení by mělo být vytvořit takové životní podmínky, aby město F-M bylo atraktivním místem pro život v nejširším pojetí. Aby se všichni cítili ve F-M doma, aby dbali o veřejný prostor jako o svůj vlastní. Aby mladí lidé neodcházeli žít jinam, aby se po zkušené ve světě vraceli zpět. Proto musí být práce, nabídka dostupných bytů, sportovní a kulturní vyžití ve zdravém, bezpečném a kulturním prostředí. K tomu chceme přispět svou prací, svými schopnostmi, svou energií. Nejsme žádná partaj řízená pražskou centrálou, jsme místní patrioti, a chceme udělat vše pro lepší domov. Náš domov!

8 Volební program: Strategický plán rozvoje města: 1) Revize SPR v důsledku nutnosti vyhodnocení dopadů OC Frýda (dále jen OCF) do SPR s návrhem opatření na jejich odstranění či zmírnění 2) Doplnit Akční plán o nové skutečnosti v důsledku vývoje společnosti Slezan a OCF viz předchozí bod Územní plán, územní rozvoj města, ochrana památek, kultivace veřejného prostoru: - revize a přepracování ÚP v důsledku nového OCF a jeho dopadů grémiem urbanistů a architektů s cílem odvrátit hrozby úpadku městských částí (jako např. v Ostravě nebo F-M ul. TGM atd.), - cílem změn v územním plánu je dosáhnout poptávky po revitalizaci volných průmyslových objektů Slezanu a dalších nevyužitých a chátrajících areálů především v centru města, - zavedeme pravidelnou diskusi s odbornou veřejností, zejména architekty, urbanisty i s poučenými laiky formou poradního orgánu vedení města, o akutních problémech, městských stavbách, územním plánu a urbanistických záměrech, - zastavíme zástavbu dalších zelených ploch, budeme chránit půdu pro příští generace, - vyloučíme možnost výstavby dalšího obchodního centra či superhypermarketu, kromě využití stávajících brownfields, - prioritou bude dostavba chátrajících areálů, opuštěných ploch v centru, - budeme prosazovat další revitalizaci a dostavbu center, - upřednostníme kamenné obchody před prodejními budkami, které většinou hyzdí veřejný prostor, - pomůžeme hledat využití pro budovy, které chátrají, včetně prázdných budov Slezanu, - v centrálních částech města budeme prosazovat výstavbu bytů a změnu ÚP z průmyslového využití na obytnou zónu, - urychlíme dostavbu rozpracovaných projektů v MPZ, - nebudeme povolovat změnu zemědělské půdy na stavební pozemky, - budeme podporovat ochranu historických budov a technických památek, - finančně podpoříme údržbu kulturních památek,

9 - ÚP musí plnit potřeby občanů a ne představy developerů, - developeři a investoři budou respektovat zájmy města, - provedeme veškerá opatření proti tzv. sídelní kaši (směšování obytné zóny s průmyslovou atd.), - navrhneme změnu územního plánu ve využití areálu (bývalý Slezan) Lembergovy tkalcovny na ul. Hálkova na obytnou zónu, - finančně podpoříme záchranu kulturních památek a revitalizaci kulturní památky Židovský hřbitov na Slezské, - město se nemůže rozšiřovat na úkor centrálních částí, - budeme preferovat stavby, které svým vzhledem přispějí ke kultivaci veřejného prostoru, - budeme usilovat o kvalitní moderní architekturu v podobě architektonických soutěží na významné stavby, - podpoříme diskuzi o možnosti vyvlastnění chátrajících domů kulturních památek majitelům, kteří se o tyto památky nestarají (viz stav dřívější Zastavárna na frýdeckém náměstí). Podnikání, pracovní místa, investice: - pracovní místa jsou naší prioritou, - úzkou spoluprací se společností Slezan najdeme investory pro vhodné využití budov pro vznik nových pracovních míst, - budeme cíleně prezentovat a propagovat investiční příležitosti ve městě, - s okolními svazky obcí budeme iniciovat vytvoření nové nadregionální průmyslové superzóny jako v Nošovicích, - investičně připravíme další parky pro drobné investory, - budeme podporovat místní zaměstnavatele, - podaná ruka malým kamenným obchodům ve městě - budeme iniciovat a prosazovat vytvoření městského orgánu, který bude spolupracovat s investorem při výstavbě obchvatu pro jeho urychlené dokončení, - systémem drobných zakázek povzbudíme poptávku místních firem, - zvýšíme dohled nad kvalitou zakázek adekvátním stavebním dozorem, - budeme dbát na kvalitní přípravu a realizaci všech městských staveb, - stavitel bude prezentovat veřejnosti všechny městské stavby ovlivňující vzhled města či ovlivňující kvalitu veřejného prostoru již ve fázi studie, - chceme tvořit, ne bořit, odmítáme bourání jakýchkoli historických objektů, - budeme iniciovat vytvoření technického muzea s vazbou na historii města (textilní, dřevařský a hutní průmysl) ve spolupráci s Muzeem

10 Beskyd p. o., popř. jinými institucemi zaměřenými odborně na konkrétní problematiku - Technické muzeum v Brně, VŠB Ostravská Univerzita, Muzeum Těšínska atd., - podpoříme v rámci zvýraznění identity města propagaci podnikatelů věnujících se výrobě místních produktů (řezbáři, místní gastronomické speciality a jiní), - navrhneme úpravu vyhlášky o snížení poplatků za pronájem a zábor veřejného prostranství živnostníkům, - budeme prosazovat snížení poplatků za reklamu živnostníkům na veřejných prostranstvích, - nabídneme propagaci a reklamu zdarma všem místním podnikatelům v propagačních materiálech města. Doprava, životní prostředí: - neprodleně vyřešíme kosení dělících pásů na průtahu, současná situace je neúnosná, - zrevidujeme všechny dopravně nebezpečné úseky ve městě, - provedeme revizi dopravního značení a následnou redukci, - provedeme efektivní úpravu parkovacích ploch na sídlištích, - upravíme chodníky pro pěší v městských památkových zónách pro ženy formou vydlážděných přechodů, aby zde mohly chodit na podpatcích, - zlepšíme formou dopravních značek informace o technických a historických zajímavostech u příjezdových cest (památková zóna Frýdek, památková zóna Místek, Bazilika Minor Navštívení Panny Marie), - budeme usilovat o to, aby děti do 12 let neplatily za odpad (do doby zlepšení ovzduší, tyto děti trpí nejvíce a s jejich léčbou jsou spojeny největší náklady), - budeme podporovat rozvoj městské cyklistiky na úkor aut, - navrhneme vyšší postih za černé skládky, - budeme iniciovat postihy za spalování nebezpečných látek v lokálních topeništích, - budeme podporovat vznik Zooparku a aktivity Faunaparku, - podpoříme dotace na moderní formy vytápění, - budeme usilovat o vrácení autobusového stanoviště na původní místo do Místku - hypermarkety a OC využívající MHD budou platit adekvátní úhrady městu za přepravu občanů, - nové AS bude využito jako nový Dopravní podnik,

11 - budeme usilovat o větší pěší dostupnost všech částí města tohle město zatím není pro pěší, - dohlédneme na kvalitní opravy chodníků a cest, - v případě malé poptávky či nezájmu o využití chátrajících pozemků ve městě, navrhneme jeho využití na městskou zeleň (nevíš-li, co s pozemkem, zasaď stromy), - podpoříme vytvoření nového Dopravního podniku z důvodu lepšího přehledu financí do MHD a vlastní dopravní politiky. Bezpečnost občanů, ochrana a pomoc občanům v nouzi: - nulová tolerance problémovým ubytovnám, - budeme iniciovat zpětné navýšení počtu policistů Policie ČR, Městská policie nebude suplovat činnost státu, - modernizace a rozšíření kamerového dohledu, - slušný člověk se nesmí ve městě bát, - vyšší počet strážníků ve městě, - využijeme všechny prostředky v boji proti šmejdům, vandalům a všem narušitelům veřejného pořádku, - zřídíme bezplatnou právní kancelář APP (akutní právní pomoci) na obou náměstích pro nemajetné občany v nouzi, - bezdomovci se nebudou válet na lavičkách a pít alkohol na veřejnosti, - budou se dodržovat vyhlášky města a veřejný pořádek, chraňme si svůj životní prostor, - budeme dbát na eliminaci produkce podniků, které narušují noční klid, - budeme podporovat registr přestupků a evidenci osob opakovaně porušujících zákon, - budeme podporovat změnu zákona a úmyslně způsobené škody (krádeže, podvody) do 5000,-Kč budou opět trestným činem, - budeme podporovat zpřísnění trestů za krádeže barevných kovů. Školství, kultura, sport, čistota města, veřejný prostor, volný čas: - školství se musí přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a praxe, - školní docházka bude od 8.40 h, pokud se na tom dohodnou rodiče a ředitelé škol, - budeme iniciovat vznik Automobilové průmyslové školy, - basketbalové koše na každý volný plácek, - místo heren, herny stolního tenisu,

12 - podpoříme malé divadelní formy, - veřejné sportoviště v přírodě, - obnovíme a rozšíříme městský mobiliář, - postavíme repliku kašny na místeckém náměstí, - podpoříme všechny sportovní aktivity dětí, - znásobíme úklid a čištění města s cílem snížit množství prachu v ovzduší, - denně se budou uklízet centrální části města a budou postihováni původci nepořádku, - budeme spolupracovat s Muzeem Beskyd na společném městském kulturním programu, - při podporování kulturních a sportovních akcí se zaměříme především na následující: a. mají dopad na dobré jméno města v krajském, celostátním či mezinárodním měřítku, b. mají dlouhodobě široký pozitivní ohlas u veřejnosti, c. aktivně se zapojuje co nejvíce občanů našeho města, - budeme prosazovat zavedení nebo rozšíření výuky témat s regionální problematikou do učebních osnov základních škol (historie, památky, významní sportovci, kulturní činovníci atd., a to včetně žijících osob, které mohou F-M reprezentovat na celostátní nebo i mezinárodní úrovní např. hokejista Kubina a další), - podpoříme modernější formu a obsah Zpravodaje rady města, podpoříme, aby v něm měla prostor i opozice, aby to byl Zpravodaj zastupitelstva F-M, - podpoříme prezentaci města jako Mariánského poutního místa, Frýdek mariánské poutní místo, - budeme pokračovat v podpoře úrokově zvýhodněných půjček na rekonstrukce obytných domů, především na modernizaci vzhledu fasád. Sociální oblast, zdravotnictví: - pomůžeme lidem, kteří budou mít skutečně zájem změnit svou tíživou situaci, začlenit se zpátky do společnosti, - budeme finančně podporovat Frýdeckou nemocnici, - podpoříme zvyšování úrovně sociálních služeb, - budeme preferovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.

13 Finance, majetek města: - nebudeme zbytečně utrácet, - nepodpoříme další růst mandatorních výdajů a navrhneme limitování těchto výdajů, - snížíme zadlužení města, - otevřeme diskuzi o únosnosti výše daně z nemovitostí. Chlebovice: - pomůžeme získat velký společenský sál - plesy, pohřby, - vybudování dětského hřiště - vhodné místo u obchodu Coop, - zpřístupnění přímé cesty k rozhledně + obnovení činnosti chátrající chaty u bývalého vleku, - opravení cest - hlavně v ulici u Fojtství, - podpoříme rozvoj Muzea včelařství jako turistické atraktivity celostátní úrovně. Lískovec: - oprava komunikace centrem obce včetně opravy chodníků kolem obchodu a školy, - vybudování chodníku z obce směrem na Řepiště až k zastávce Elis, - oprava komunikace - místní část Na kavčonkách, - odizolování hasičské zbrojnice, kde jsou pronajaté prostory pro restauraci, poštu a kadeřnictví, kde je vlhko a prostory plesniví. Skalice: - zrevidujeme stav silnic, zejména v úseku kulturní dům Kamenec, - komplexní revitalizace kulturního domu, výtah pro seniory, zlepšení tech. stavu budovy atd.

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Statutární město Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek Provozovatel SMFM 2011 červen-prosinec (12 trhů), 14-ti denní interval 2012 duben prosinec (15 trhů s tematickým zaměřením plus akce Farmářova stezka) Provozní a tržní řád, dozor ŽÚ Realizační tým 2-7

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více