Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Naše Město - komunální volby 2014"

Transkript

1 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních stran a hnutí. Po pravdě, většina čte jen nadpisy programů, ale do hloubky jde málokdo. Rozhodují většinou tváře a značky, na texty není nikdo moc zvědavý. Přesto jsme si dovolili napsat poněkud obšírnější text, protože chceme jít k podstatě problému a přiblížit Vám příští volební období a budoucnost města z našeho pohledu. Narovnání kursu správným směrem Na úvod je nutno podotknout, že Magistrát města F-M nechal zpracovat na zakázku v roce 2011 několik základních programových dokumentů - Strategický plán rozvoje města F-M, Akční plán atd., které podrobně popisují rozvoj města Frýdek-Místek na období včetně Finančního plánu na dané období a Vize města Bohužel většina obyvatel zřejmě vůbec netuší, že něco takového existuje: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku viz oficiální stránky města F-M : Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje. Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje. Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města. Pokud budete mít dostatek síly a trpělivosti přečíst si všechny tyto dokumenty s odborníkem na danou problematiku, zjistíte, že se na jeho tvorbě podíleli odborníci, úředníci, politici, ředitelé škol a dalších organizací atd., a je zde popsán rozvoj města F-M v horizontu následujících 11 let. Součástí těchto dokumentů je i finanční plán a návrh na zapracování opatření a cílů do územního plánu města.

2 Strategický plán rozvoje (dále jen SPR) byl schválen většinou politických subjektů zastupitelstva města a je jasné, že v zájmu kontinuálního vývoje města by měl být respektován i budoucími politickými stranami a hnutími, které vzejdou z těchto voleb. Strany, které jsou alespoň trochu městotvorné, by měly, při zpracovávání svých volebních programů, tento schválený Strategický plán rozvoje (SPR) respektovat! Bohužel, jak praví klasik, vše je trochu jinak. Strategický plán rozvoje města F-M trpí zásadním nedostatkem. Není v něm obsažen fakt, že došlo ke schválení záměru v roce 2009 a 2010 postavit megalomanské obchodní centrum v centru města. Zpracovatelé SPR nedostali zadání v následujících letech tvorby SPR ( ) zapracovat vznik nového Obchodního centra Frýda (dále jen OCF) do SPR, tak důležitého plánovacího dokumentu. Nové Obchodní centrum Frýda je pro město hrozbou, o které zatím nevíme, jak se projeví, ale ulice plné prázdných domů, v sousedství nového OC Karolína, v nedaleké Ostravě už dávají tušit Schválení převodu pozemků pro výstavbu OC bylo schváleno na dvou zastupitelstvech (koalice ČSSD a KSČM) 20. zasedání, bod 5d, dne a 24. zasedání, bod 3a, dne , oba materiály pod názvem Majetkoprávní úkony v souvislosti s projektem výstavby Nové haly a Multifunkčního centra ve F-M. Z důvodu častých spekulací a nepřesných dohadů na téma, jak se vlastně hlasovalo o hale a novém OC, se zde můžete podívat, jak kdo hlasoval. Možná Vás překvapí, že až na výjimky, všechny tehdejší politické strany hlasovaly pro. Ta vstřícnost je velmi zarážející. V prvním hlasování část klubu zastupitelů ODS nehlasovala a část opustila jednací sál. Lze jen spekulovat, co je k tomuto neobvyklému kroku vedlo, nicméně ani po hlasování nezazněla k novému OC ze strany klubu ODS žádná kritika.

3 Hlasování obou zastupitelstev:

4 Rychle odsouhlasit, všechno ututlat, hlavně ať to neví veřejnost. Developer zatím láká klienty - nájemce na pochybnou výhodu vysoký počet aut projíždějících městem po průtahu (a obchvat leží na stole k řešení) Pokud došlo ke schválení záměru výstavby OC Frýda v roce 2010, je zvláštní, že se tak zásadní stavba nedostala do Strategického plánu rozvoje (SPR) v roce Zde je vyjádření jednoho ze zpracovatelů Ing. Nehyby k dotazu, proč není v SPR řešen dopad nového OC na město F-M: Dobrý den, předně děkuji za dotazy. Tvorba SP proběhla před necelými třemi lety. Pokud se dobře pamatuji, tak o OC Frýda nebyla řeč. Možná, že se ten projekt ani tak nenazýval, nicméně v té době se řešila spíše hala Polárka (prohlášení či neprohlášení staré haly za památku, demolice/nedemolice, výstavba/rekonstrukce). Na diskuzi o obchodním centru v této lokalitě se nepamatuji. Ostatně ani ve SWOT analýze se mezi hrozbami ani příležitostmi neobjevuje. To, že projekt tohoto charakteru hýbe částí veřejnosti, úplně chápu. Jedna věc je, pokud revitalizujete brownfield, který je v centru města a přebudujete ho na nákupní centrum (viz např. brněnská Vaňkovka, která si myslím, přestože ji nenavštěvuji, byla dobrým počinem a rekonstrukcí industriální architektury oživila širší centrum města), výstavba úplně nového komplexu je věc druhá. Jedním z cílů SP Frýdku-Místku je rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové nejen zahraniční investice. Každý SP bývá do určité míry zobecněním zájmů, které město má. Následně v akčním plánu se záměry konkretizují a zde již bývá větší vliv politického rozhodování. Každopádně zmiňovaný projekt výstavby OC by měl být v rámci aktualizace strategického plánu zapracován nebo minimálně prodiskutován v pracovní skupině, která by řešila tematickou oblast 3 (Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). V této fázi, kdy je projekt před dokončením, tak diskuzí o dopadech tohoto projektu a návrzích řešení. Třeba by vzešly jen pozitiva projektu. Nevím, neznám místní poměry (např. byl zjišťován názor veřejnosti, byla vytvořena analýza přínosů a nákladů apod.?) Rozhodnutí o výstavbě OC je čistě v gesci města, stejně jako pokyn k aktualizaci SP. Dle odsouhlaseného postupu by impuls pro aktualizaci, nebo alespoň svolání pracovní skupiny, která by se projektem zabývala, měla dát Řídicí skupina (primátor, radní, někteří vedoucí odborů). Doporučoval bych téma otevřít s primátorem, nebo v úřednické rovině s vedoucím oddělení ekonomického rozvoje, panem Osinou. S pozdravem Ing. Lukáš Nehyba vedoucí oddělení ekonomiky a plánování

5 S tímto názorem se můžeme z velké části ztotožnit a není pochyb, že nové OC Frýda (dále jen OCF) bude mít mnoho negativních dopadů na většinu oblastí života města. Od likvidace celých rodin živnostníků, úbytku pracovních míst v obchodě a službách, zavlečení zvýšené dopravy do centra, ostudného vzhledu, až po dopady na oblast sociální, promarněnou příležitost mít relaxační zónu se sportovišti, naučnou stezkou a zooparkem přímo v centru města atd. Rovněž v některých dalších závěrech a opatřeních je SPR v rozporu s realitou. Z tohoto důvodu by mělo být prvním krokem nového zastupitelstva - revize SPR a souvisejících dokumentů a následné zapracování dopadů OCF, pokud tento dokument má mít nějakou váhu a pokud skutečně chceme vědět, jak tato stavba ovlivní život ve městě. Negativní dopady nových Obchodních center například v Ostravě vidíme i bez nákladné studie. Části města se mění v oblasti duchů. Proto bychom se měli s odborníky ze všeho nejdřív zabývat tím, jak zabránit devastaci celých čtvrtí ve F-M Současně s problémem nového OC není v SPR dostatečně akcentován problém společnosti Slezan. Jeho nemovitosti tvoří historicky významné části města. Likvidací činnosti společnosti Slezan vznikl nadbytek prostor, které se dají široce využít, od bytů až po novou výrobu. V této situaci stavět jakékoli nové objekty na zelené louce je doslova hřích. Zbývající části SPR, přes tento nedostatek, pokrývají téměř všechny oblasti působnosti města s konkrétními výstupy a návrhy řešení (zejména Akční plán SPR), s kterými se lze ve větší míře ztotožnit a které můžeme podporovat. V příštím volebním období bude muset vedení města řešit problémy se stále klesajícím počtem obyvatel, odchodem mladých lidí, s trvající tranzitní dopravou středem města, vylidňováním center, poklesem kupní síly v důsledku útlumu činnosti společnosti OKD, dopady nového OCF, kriminalitou, chátrajícími budovami, nedořešeným podnikem Slezan s jeho mnoha budovami, špatným ovzduším, lidmi, kteří necítí sounáležitost s městem a nevnímají ho, jako svůj domov, porušováním veřejného pořádku, vznikajícími ubytovnami z bytů RPG, vyloučenými lokalitami atd. Taky je dobré zmínit, že město další obchody nepotřebuje, zejména tzv. řetězce doslova udusí místní živnostníky. Lidé potřebují především práci a ne chrámy konzumu a zábavy. Město musí ustoupit od této populistické politiky a věnovat energii podpoře vzniku nových pracovních příležitostí

6 Přelomovým obdobím v hospodářské oblasti města F-M je rok 2008, kdy zahájila svou výrobu nová automobilka společnosti Hyundai v Nošovicích. Tato továrna se stala nejvýznamnějším zaměstnavatelem v celém regionu včetně města F-M. Díky příchodu této významné automobilky dorazil do frýdeckomísteckého regionu celý konvoj subdodavatelských firem a Frýdek-Místek začal existovat na hospodářské mapě světa. Tyto firmy dle údajů Hospodářských novin vytvořily bezmála přímých pracovních míst a odhaduje se, že dalších cca pracovních míst následných. Vybudování Průmyslové zóny Nošovice bylo velmi prozíravým krokem, umožnilo příchod společnosti Hyundai a dalších firem se sofistikovanou výrobou s velkým počtem pracovních míst. To bylo v době likvidace Slezanu pro F-M téměř spásou Určitě by se hodila ještě jedna nadregionální průmyslová zóna jako v Nošovicích. Ve spolupráci s okolními svazky obcí to je reálné Pro budoucí kvalitní fungování města je prioritní věcí dokončit dopravní infrastrukturu spojenou s obchvatem města. Obchvat má pro město F-M zásadní význam. Je součástí všech nejvýznamnějších plánovacích dokumentů od Územního plánu VÚC (vyšší územní celek) Beskydy a Ostravsko, Strategický plán rozvoje města F-M a Územního plánu. Jeho realizací se velmi uleví městu, protože se napraví chyba z minulosti, kdy byl schválen brutální tzv. průtah městem. Tento průtah půlí město, je rychlostní komunikací s kapacitou téměř 40 tis. aut denně a o jeho dalších negativních dopadech ani netřeba dále psát. Obchvat vrátí městu z části jeho původní tvář. Již v roce 1994 byl schválen zastupitelstvem města F-M obchvat města tzv. jižní varianta. Tehdejší opozice ČSSD a KSČM byly tvrdě proti. Prosazovaly severní variantu, která se později ukázala nereálnou, protože vedla zastavěným územím průmyslových podniků tehdejších Válcoven plechu a dalších společností. Z tohoto důvodu byla vypracována další tzv. superseverní varianta ve 3 podvariantách, jejíž proveditelnost byla rovněž problematická a nakonec se proti ní postavily obce Sviadnov a Staříč a zablokovaly její realizaci ve svých územních plánech. Shody na jižní variantě trasy obchvatu bylo dosaženo až po cca deseti letech. Nyní v roce 2014 se začíná stavět stavba, schválená v roce 1994 a její realizace bude kvůli postupné urbanizaci území velmi bolestná. Díky váhání a neshodám nás v realizaci podobných staveb už předstihlo mnoho jiných měst. Budiž poučením, že neshody a sváry ve strategickém rozhodování nás, jako město velmi oslabují.

7 Město FM má velký potenciál, od pěkné přírody, příznivé geografické polohy, historických budov přes kulturní a sportovní zázemí, schopné lidi, patrioty až po úspěšné podnikatele a živnostníky a fungující podniky nejen subdodavatelů automobilového průmyslu. Je jasné, že se budoucí reprezentace musí urychleně shodnout na strategii řízení města, musí přehodnotit všechny plánovací dokumenty od SPR až po Územní plán, aby předešlo živelnému vývoji, který může mít nedozírné následky vedoucí k úpadku města. Je čas čelit hrozbám, které jsou součástí vývoje v Evropě (vylidňování měst, útlum průmyslu, stárnutí obyvatelstva, pokles porodnosti) a hrozbám, které jsme si vytvořili v rámci naší celostátní politiky (stále neřešený problém - byznys s bídou na ubytovnách, hazard, lichva, špatná legislativa umožňující takzvaným šmejdům ekonomicky likvidovat lidi, stále neřešené vyloučené lokality, nedostatečná právní ochrana památek a historických budov atd.) a konečně problémy, které nám zanechali někteří populisté v podobě třeba nového OC. Šance řešit tyto hrozby vyžaduje schopné a zkušené lidi, kteří se budou umět domluvit. Je čas strategických rozhodnutí, každé zaváhání nás může stát vysokou cenu, tou je ztráta perspektivy města Frýdku-Místku a jeho odsun na periferii, kdy zde může být jedna velká vyloučená lokalita s obrovskou ubytovnou u řeky Cílem a smyslem našeho snažení by mělo být vytvořit takové životní podmínky, aby město F-M bylo atraktivním místem pro život v nejširším pojetí. Aby se všichni cítili ve F-M doma, aby dbali o veřejný prostor jako o svůj vlastní. Aby mladí lidé neodcházeli žít jinam, aby se po zkušené ve světě vraceli zpět. Proto musí být práce, nabídka dostupných bytů, sportovní a kulturní vyžití ve zdravém, bezpečném a kulturním prostředí. K tomu chceme přispět svou prací, svými schopnostmi, svou energií. Nejsme žádná partaj řízená pražskou centrálou, jsme místní patrioti, a chceme udělat vše pro lepší domov. Náš domov!

8 Volební program: Strategický plán rozvoje města: 1) Revize SPR v důsledku nutnosti vyhodnocení dopadů OC Frýda (dále jen OCF) do SPR s návrhem opatření na jejich odstranění či zmírnění 2) Doplnit Akční plán o nové skutečnosti v důsledku vývoje společnosti Slezan a OCF viz předchozí bod Územní plán, územní rozvoj města, ochrana památek, kultivace veřejného prostoru: - revize a přepracování ÚP v důsledku nového OCF a jeho dopadů grémiem urbanistů a architektů s cílem odvrátit hrozby úpadku městských částí (jako např. v Ostravě nebo F-M ul. TGM atd.), - cílem změn v územním plánu je dosáhnout poptávky po revitalizaci volných průmyslových objektů Slezanu a dalších nevyužitých a chátrajících areálů především v centru města, - zavedeme pravidelnou diskusi s odbornou veřejností, zejména architekty, urbanisty i s poučenými laiky formou poradního orgánu vedení města, o akutních problémech, městských stavbách, územním plánu a urbanistických záměrech, - zastavíme zástavbu dalších zelených ploch, budeme chránit půdu pro příští generace, - vyloučíme možnost výstavby dalšího obchodního centra či superhypermarketu, kromě využití stávajících brownfields, - prioritou bude dostavba chátrajících areálů, opuštěných ploch v centru, - budeme prosazovat další revitalizaci a dostavbu center, - upřednostníme kamenné obchody před prodejními budkami, které většinou hyzdí veřejný prostor, - pomůžeme hledat využití pro budovy, které chátrají, včetně prázdných budov Slezanu, - v centrálních částech města budeme prosazovat výstavbu bytů a změnu ÚP z průmyslového využití na obytnou zónu, - urychlíme dostavbu rozpracovaných projektů v MPZ, - nebudeme povolovat změnu zemědělské půdy na stavební pozemky, - budeme podporovat ochranu historických budov a technických památek, - finančně podpoříme údržbu kulturních památek,

9 - ÚP musí plnit potřeby občanů a ne představy developerů, - developeři a investoři budou respektovat zájmy města, - provedeme veškerá opatření proti tzv. sídelní kaši (směšování obytné zóny s průmyslovou atd.), - navrhneme změnu územního plánu ve využití areálu (bývalý Slezan) Lembergovy tkalcovny na ul. Hálkova na obytnou zónu, - finančně podpoříme záchranu kulturních památek a revitalizaci kulturní památky Židovský hřbitov na Slezské, - město se nemůže rozšiřovat na úkor centrálních částí, - budeme preferovat stavby, které svým vzhledem přispějí ke kultivaci veřejného prostoru, - budeme usilovat o kvalitní moderní architekturu v podobě architektonických soutěží na významné stavby, - podpoříme diskuzi o možnosti vyvlastnění chátrajících domů kulturních památek majitelům, kteří se o tyto památky nestarají (viz stav dřívější Zastavárna na frýdeckém náměstí). Podnikání, pracovní místa, investice: - pracovní místa jsou naší prioritou, - úzkou spoluprací se společností Slezan najdeme investory pro vhodné využití budov pro vznik nových pracovních míst, - budeme cíleně prezentovat a propagovat investiční příležitosti ve městě, - s okolními svazky obcí budeme iniciovat vytvoření nové nadregionální průmyslové superzóny jako v Nošovicích, - investičně připravíme další parky pro drobné investory, - budeme podporovat místní zaměstnavatele, - podaná ruka malým kamenným obchodům ve městě - budeme iniciovat a prosazovat vytvoření městského orgánu, který bude spolupracovat s investorem při výstavbě obchvatu pro jeho urychlené dokončení, - systémem drobných zakázek povzbudíme poptávku místních firem, - zvýšíme dohled nad kvalitou zakázek adekvátním stavebním dozorem, - budeme dbát na kvalitní přípravu a realizaci všech městských staveb, - stavitel bude prezentovat veřejnosti všechny městské stavby ovlivňující vzhled města či ovlivňující kvalitu veřejného prostoru již ve fázi studie, - chceme tvořit, ne bořit, odmítáme bourání jakýchkoli historických objektů, - budeme iniciovat vytvoření technického muzea s vazbou na historii města (textilní, dřevařský a hutní průmysl) ve spolupráci s Muzeem

10 Beskyd p. o., popř. jinými institucemi zaměřenými odborně na konkrétní problematiku - Technické muzeum v Brně, VŠB Ostravská Univerzita, Muzeum Těšínska atd., - podpoříme v rámci zvýraznění identity města propagaci podnikatelů věnujících se výrobě místních produktů (řezbáři, místní gastronomické speciality a jiní), - navrhneme úpravu vyhlášky o snížení poplatků za pronájem a zábor veřejného prostranství živnostníkům, - budeme prosazovat snížení poplatků za reklamu živnostníkům na veřejných prostranstvích, - nabídneme propagaci a reklamu zdarma všem místním podnikatelům v propagačních materiálech města. Doprava, životní prostředí: - neprodleně vyřešíme kosení dělících pásů na průtahu, současná situace je neúnosná, - zrevidujeme všechny dopravně nebezpečné úseky ve městě, - provedeme revizi dopravního značení a následnou redukci, - provedeme efektivní úpravu parkovacích ploch na sídlištích, - upravíme chodníky pro pěší v městských památkových zónách pro ženy formou vydlážděných přechodů, aby zde mohly chodit na podpatcích, - zlepšíme formou dopravních značek informace o technických a historických zajímavostech u příjezdových cest (památková zóna Frýdek, památková zóna Místek, Bazilika Minor Navštívení Panny Marie), - budeme usilovat o to, aby děti do 12 let neplatily za odpad (do doby zlepšení ovzduší, tyto děti trpí nejvíce a s jejich léčbou jsou spojeny největší náklady), - budeme podporovat rozvoj městské cyklistiky na úkor aut, - navrhneme vyšší postih za černé skládky, - budeme iniciovat postihy za spalování nebezpečných látek v lokálních topeništích, - budeme podporovat vznik Zooparku a aktivity Faunaparku, - podpoříme dotace na moderní formy vytápění, - budeme usilovat o vrácení autobusového stanoviště na původní místo do Místku - hypermarkety a OC využívající MHD budou platit adekvátní úhrady městu za přepravu občanů, - nové AS bude využito jako nový Dopravní podnik,

11 - budeme usilovat o větší pěší dostupnost všech částí města tohle město zatím není pro pěší, - dohlédneme na kvalitní opravy chodníků a cest, - v případě malé poptávky či nezájmu o využití chátrajících pozemků ve městě, navrhneme jeho využití na městskou zeleň (nevíš-li, co s pozemkem, zasaď stromy), - podpoříme vytvoření nového Dopravního podniku z důvodu lepšího přehledu financí do MHD a vlastní dopravní politiky. Bezpečnost občanů, ochrana a pomoc občanům v nouzi: - nulová tolerance problémovým ubytovnám, - budeme iniciovat zpětné navýšení počtu policistů Policie ČR, Městská policie nebude suplovat činnost státu, - modernizace a rozšíření kamerového dohledu, - slušný člověk se nesmí ve městě bát, - vyšší počet strážníků ve městě, - využijeme všechny prostředky v boji proti šmejdům, vandalům a všem narušitelům veřejného pořádku, - zřídíme bezplatnou právní kancelář APP (akutní právní pomoci) na obou náměstích pro nemajetné občany v nouzi, - bezdomovci se nebudou válet na lavičkách a pít alkohol na veřejnosti, - budou se dodržovat vyhlášky města a veřejný pořádek, chraňme si svůj životní prostor, - budeme dbát na eliminaci produkce podniků, které narušují noční klid, - budeme podporovat registr přestupků a evidenci osob opakovaně porušujících zákon, - budeme podporovat změnu zákona a úmyslně způsobené škody (krádeže, podvody) do 5000,-Kč budou opět trestným činem, - budeme podporovat zpřísnění trestů za krádeže barevných kovů. Školství, kultura, sport, čistota města, veřejný prostor, volný čas: - školství se musí přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a praxe, - školní docházka bude od 8.40 h, pokud se na tom dohodnou rodiče a ředitelé škol, - budeme iniciovat vznik Automobilové průmyslové školy, - basketbalové koše na každý volný plácek, - místo heren, herny stolního tenisu,

12 - podpoříme malé divadelní formy, - veřejné sportoviště v přírodě, - obnovíme a rozšíříme městský mobiliář, - postavíme repliku kašny na místeckém náměstí, - podpoříme všechny sportovní aktivity dětí, - znásobíme úklid a čištění města s cílem snížit množství prachu v ovzduší, - denně se budou uklízet centrální části města a budou postihováni původci nepořádku, - budeme spolupracovat s Muzeem Beskyd na společném městském kulturním programu, - při podporování kulturních a sportovních akcí se zaměříme především na následující: a. mají dopad na dobré jméno města v krajském, celostátním či mezinárodním měřítku, b. mají dlouhodobě široký pozitivní ohlas u veřejnosti, c. aktivně se zapojuje co nejvíce občanů našeho města, - budeme prosazovat zavedení nebo rozšíření výuky témat s regionální problematikou do učebních osnov základních škol (historie, památky, významní sportovci, kulturní činovníci atd., a to včetně žijících osob, které mohou F-M reprezentovat na celostátní nebo i mezinárodní úrovní např. hokejista Kubina a další), - podpoříme modernější formu a obsah Zpravodaje rady města, podpoříme, aby v něm měla prostor i opozice, aby to byl Zpravodaj zastupitelstva F-M, - podpoříme prezentaci města jako Mariánského poutního místa, Frýdek mariánské poutní místo, - budeme pokračovat v podpoře úrokově zvýhodněných půjček na rekonstrukce obytných domů, především na modernizaci vzhledu fasád. Sociální oblast, zdravotnictví: - pomůžeme lidem, kteří budou mít skutečně zájem změnit svou tíživou situaci, začlenit se zpátky do společnosti, - budeme finančně podporovat Frýdeckou nemocnici, - podpoříme zvyšování úrovně sociálních služeb, - budeme preferovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.

13 Finance, majetek města: - nebudeme zbytečně utrácet, - nepodpoříme další růst mandatorních výdajů a navrhneme limitování těchto výdajů, - snížíme zadlužení města, - otevřeme diskuzi o únosnosti výše daně z nemovitostí. Chlebovice: - pomůžeme získat velký společenský sál - plesy, pohřby, - vybudování dětského hřiště - vhodné místo u obchodu Coop, - zpřístupnění přímé cesty k rozhledně + obnovení činnosti chátrající chaty u bývalého vleku, - opravení cest - hlavně v ulici u Fojtství, - podpoříme rozvoj Muzea včelařství jako turistické atraktivity celostátní úrovně. Lískovec: - oprava komunikace centrem obce včetně opravy chodníků kolem obchodu a školy, - vybudování chodníku z obce směrem na Řepiště až k zastávce Elis, - oprava komunikace - místní část Na kavčonkách, - odizolování hasičské zbrojnice, kde jsou pronajaté prostory pro restauraci, poštu a kadeřnictví, kde je vlhko a prostory plesniví. Skalice: - zrevidujeme stav silnic, zejména v úseku kulturní dům Kamenec, - komplexní revitalizace kulturního domu, výtah pro seniory, zlepšení tech. stavu budovy atd.

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více