Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Naše Město - komunální volby 2014"

Transkript

1 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních stran a hnutí. Po pravdě, většina čte jen nadpisy programů, ale do hloubky jde málokdo. Rozhodují většinou tváře a značky, na texty není nikdo moc zvědavý. Přesto jsme si dovolili napsat poněkud obšírnější text, protože chceme jít k podstatě problému a přiblížit Vám příští volební období a budoucnost města z našeho pohledu. Narovnání kursu správným směrem Na úvod je nutno podotknout, že Magistrát města F-M nechal zpracovat na zakázku v roce 2011 několik základních programových dokumentů - Strategický plán rozvoje města F-M, Akční plán atd., které podrobně popisují rozvoj města Frýdek-Místek na období včetně Finančního plánu na dané období a Vize města Bohužel většina obyvatel zřejmě vůbec netuší, že něco takového existuje: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku viz oficiální stránky města F-M : Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje. Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje. Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města. Pokud budete mít dostatek síly a trpělivosti přečíst si všechny tyto dokumenty s odborníkem na danou problematiku, zjistíte, že se na jeho tvorbě podíleli odborníci, úředníci, politici, ředitelé škol a dalších organizací atd., a je zde popsán rozvoj města F-M v horizontu následujících 11 let. Součástí těchto dokumentů je i finanční plán a návrh na zapracování opatření a cílů do územního plánu města.

2 Strategický plán rozvoje (dále jen SPR) byl schválen většinou politických subjektů zastupitelstva města a je jasné, že v zájmu kontinuálního vývoje města by měl být respektován i budoucími politickými stranami a hnutími, které vzejdou z těchto voleb. Strany, které jsou alespoň trochu městotvorné, by měly, při zpracovávání svých volebních programů, tento schválený Strategický plán rozvoje (SPR) respektovat! Bohužel, jak praví klasik, vše je trochu jinak. Strategický plán rozvoje města F-M trpí zásadním nedostatkem. Není v něm obsažen fakt, že došlo ke schválení záměru v roce 2009 a 2010 postavit megalomanské obchodní centrum v centru města. Zpracovatelé SPR nedostali zadání v následujících letech tvorby SPR ( ) zapracovat vznik nového Obchodního centra Frýda (dále jen OCF) do SPR, tak důležitého plánovacího dokumentu. Nové Obchodní centrum Frýda je pro město hrozbou, o které zatím nevíme, jak se projeví, ale ulice plné prázdných domů, v sousedství nového OC Karolína, v nedaleké Ostravě už dávají tušit Schválení převodu pozemků pro výstavbu OC bylo schváleno na dvou zastupitelstvech (koalice ČSSD a KSČM) 20. zasedání, bod 5d, dne a 24. zasedání, bod 3a, dne , oba materiály pod názvem Majetkoprávní úkony v souvislosti s projektem výstavby Nové haly a Multifunkčního centra ve F-M. Z důvodu častých spekulací a nepřesných dohadů na téma, jak se vlastně hlasovalo o hale a novém OC, se zde můžete podívat, jak kdo hlasoval. Možná Vás překvapí, že až na výjimky, všechny tehdejší politické strany hlasovaly pro. Ta vstřícnost je velmi zarážející. V prvním hlasování část klubu zastupitelů ODS nehlasovala a část opustila jednací sál. Lze jen spekulovat, co je k tomuto neobvyklému kroku vedlo, nicméně ani po hlasování nezazněla k novému OC ze strany klubu ODS žádná kritika.

3 Hlasování obou zastupitelstev:

4 Rychle odsouhlasit, všechno ututlat, hlavně ať to neví veřejnost. Developer zatím láká klienty - nájemce na pochybnou výhodu vysoký počet aut projíždějících městem po průtahu (a obchvat leží na stole k řešení) Pokud došlo ke schválení záměru výstavby OC Frýda v roce 2010, je zvláštní, že se tak zásadní stavba nedostala do Strategického plánu rozvoje (SPR) v roce Zde je vyjádření jednoho ze zpracovatelů Ing. Nehyby k dotazu, proč není v SPR řešen dopad nového OC na město F-M: Dobrý den, předně děkuji za dotazy. Tvorba SP proběhla před necelými třemi lety. Pokud se dobře pamatuji, tak o OC Frýda nebyla řeč. Možná, že se ten projekt ani tak nenazýval, nicméně v té době se řešila spíše hala Polárka (prohlášení či neprohlášení staré haly za památku, demolice/nedemolice, výstavba/rekonstrukce). Na diskuzi o obchodním centru v této lokalitě se nepamatuji. Ostatně ani ve SWOT analýze se mezi hrozbami ani příležitostmi neobjevuje. To, že projekt tohoto charakteru hýbe částí veřejnosti, úplně chápu. Jedna věc je, pokud revitalizujete brownfield, který je v centru města a přebudujete ho na nákupní centrum (viz např. brněnská Vaňkovka, která si myslím, přestože ji nenavštěvuji, byla dobrým počinem a rekonstrukcí industriální architektury oživila širší centrum města), výstavba úplně nového komplexu je věc druhá. Jedním z cílů SP Frýdku-Místku je rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové nejen zahraniční investice. Každý SP bývá do určité míry zobecněním zájmů, které město má. Následně v akčním plánu se záměry konkretizují a zde již bývá větší vliv politického rozhodování. Každopádně zmiňovaný projekt výstavby OC by měl být v rámci aktualizace strategického plánu zapracován nebo minimálně prodiskutován v pracovní skupině, která by řešila tematickou oblast 3 (Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). V této fázi, kdy je projekt před dokončením, tak diskuzí o dopadech tohoto projektu a návrzích řešení. Třeba by vzešly jen pozitiva projektu. Nevím, neznám místní poměry (např. byl zjišťován názor veřejnosti, byla vytvořena analýza přínosů a nákladů apod.?) Rozhodnutí o výstavbě OC je čistě v gesci města, stejně jako pokyn k aktualizaci SP. Dle odsouhlaseného postupu by impuls pro aktualizaci, nebo alespoň svolání pracovní skupiny, která by se projektem zabývala, měla dát Řídicí skupina (primátor, radní, někteří vedoucí odborů). Doporučoval bych téma otevřít s primátorem, nebo v úřednické rovině s vedoucím oddělení ekonomického rozvoje, panem Osinou. S pozdravem Ing. Lukáš Nehyba vedoucí oddělení ekonomiky a plánování

5 S tímto názorem se můžeme z velké části ztotožnit a není pochyb, že nové OC Frýda (dále jen OCF) bude mít mnoho negativních dopadů na většinu oblastí života města. Od likvidace celých rodin živnostníků, úbytku pracovních míst v obchodě a službách, zavlečení zvýšené dopravy do centra, ostudného vzhledu, až po dopady na oblast sociální, promarněnou příležitost mít relaxační zónu se sportovišti, naučnou stezkou a zooparkem přímo v centru města atd. Rovněž v některých dalších závěrech a opatřeních je SPR v rozporu s realitou. Z tohoto důvodu by mělo být prvním krokem nového zastupitelstva - revize SPR a souvisejících dokumentů a následné zapracování dopadů OCF, pokud tento dokument má mít nějakou váhu a pokud skutečně chceme vědět, jak tato stavba ovlivní život ve městě. Negativní dopady nových Obchodních center například v Ostravě vidíme i bez nákladné studie. Části města se mění v oblasti duchů. Proto bychom se měli s odborníky ze všeho nejdřív zabývat tím, jak zabránit devastaci celých čtvrtí ve F-M Současně s problémem nového OC není v SPR dostatečně akcentován problém společnosti Slezan. Jeho nemovitosti tvoří historicky významné části města. Likvidací činnosti společnosti Slezan vznikl nadbytek prostor, které se dají široce využít, od bytů až po novou výrobu. V této situaci stavět jakékoli nové objekty na zelené louce je doslova hřích. Zbývající části SPR, přes tento nedostatek, pokrývají téměř všechny oblasti působnosti města s konkrétními výstupy a návrhy řešení (zejména Akční plán SPR), s kterými se lze ve větší míře ztotožnit a které můžeme podporovat. V příštím volebním období bude muset vedení města řešit problémy se stále klesajícím počtem obyvatel, odchodem mladých lidí, s trvající tranzitní dopravou středem města, vylidňováním center, poklesem kupní síly v důsledku útlumu činnosti společnosti OKD, dopady nového OCF, kriminalitou, chátrajícími budovami, nedořešeným podnikem Slezan s jeho mnoha budovami, špatným ovzduším, lidmi, kteří necítí sounáležitost s městem a nevnímají ho, jako svůj domov, porušováním veřejného pořádku, vznikajícími ubytovnami z bytů RPG, vyloučenými lokalitami atd. Taky je dobré zmínit, že město další obchody nepotřebuje, zejména tzv. řetězce doslova udusí místní živnostníky. Lidé potřebují především práci a ne chrámy konzumu a zábavy. Město musí ustoupit od této populistické politiky a věnovat energii podpoře vzniku nových pracovních příležitostí

6 Přelomovým obdobím v hospodářské oblasti města F-M je rok 2008, kdy zahájila svou výrobu nová automobilka společnosti Hyundai v Nošovicích. Tato továrna se stala nejvýznamnějším zaměstnavatelem v celém regionu včetně města F-M. Díky příchodu této významné automobilky dorazil do frýdeckomísteckého regionu celý konvoj subdodavatelských firem a Frýdek-Místek začal existovat na hospodářské mapě světa. Tyto firmy dle údajů Hospodářských novin vytvořily bezmála přímých pracovních míst a odhaduje se, že dalších cca pracovních míst následných. Vybudování Průmyslové zóny Nošovice bylo velmi prozíravým krokem, umožnilo příchod společnosti Hyundai a dalších firem se sofistikovanou výrobou s velkým počtem pracovních míst. To bylo v době likvidace Slezanu pro F-M téměř spásou Určitě by se hodila ještě jedna nadregionální průmyslová zóna jako v Nošovicích. Ve spolupráci s okolními svazky obcí to je reálné Pro budoucí kvalitní fungování města je prioritní věcí dokončit dopravní infrastrukturu spojenou s obchvatem města. Obchvat má pro město F-M zásadní význam. Je součástí všech nejvýznamnějších plánovacích dokumentů od Územního plánu VÚC (vyšší územní celek) Beskydy a Ostravsko, Strategický plán rozvoje města F-M a Územního plánu. Jeho realizací se velmi uleví městu, protože se napraví chyba z minulosti, kdy byl schválen brutální tzv. průtah městem. Tento průtah půlí město, je rychlostní komunikací s kapacitou téměř 40 tis. aut denně a o jeho dalších negativních dopadech ani netřeba dále psát. Obchvat vrátí městu z části jeho původní tvář. Již v roce 1994 byl schválen zastupitelstvem města F-M obchvat města tzv. jižní varianta. Tehdejší opozice ČSSD a KSČM byly tvrdě proti. Prosazovaly severní variantu, která se později ukázala nereálnou, protože vedla zastavěným územím průmyslových podniků tehdejších Válcoven plechu a dalších společností. Z tohoto důvodu byla vypracována další tzv. superseverní varianta ve 3 podvariantách, jejíž proveditelnost byla rovněž problematická a nakonec se proti ní postavily obce Sviadnov a Staříč a zablokovaly její realizaci ve svých územních plánech. Shody na jižní variantě trasy obchvatu bylo dosaženo až po cca deseti letech. Nyní v roce 2014 se začíná stavět stavba, schválená v roce 1994 a její realizace bude kvůli postupné urbanizaci území velmi bolestná. Díky váhání a neshodám nás v realizaci podobných staveb už předstihlo mnoho jiných měst. Budiž poučením, že neshody a sváry ve strategickém rozhodování nás, jako město velmi oslabují.

7 Město FM má velký potenciál, od pěkné přírody, příznivé geografické polohy, historických budov přes kulturní a sportovní zázemí, schopné lidi, patrioty až po úspěšné podnikatele a živnostníky a fungující podniky nejen subdodavatelů automobilového průmyslu. Je jasné, že se budoucí reprezentace musí urychleně shodnout na strategii řízení města, musí přehodnotit všechny plánovací dokumenty od SPR až po Územní plán, aby předešlo živelnému vývoji, který může mít nedozírné následky vedoucí k úpadku města. Je čas čelit hrozbám, které jsou součástí vývoje v Evropě (vylidňování měst, útlum průmyslu, stárnutí obyvatelstva, pokles porodnosti) a hrozbám, které jsme si vytvořili v rámci naší celostátní politiky (stále neřešený problém - byznys s bídou na ubytovnách, hazard, lichva, špatná legislativa umožňující takzvaným šmejdům ekonomicky likvidovat lidi, stále neřešené vyloučené lokality, nedostatečná právní ochrana památek a historických budov atd.) a konečně problémy, které nám zanechali někteří populisté v podobě třeba nového OC. Šance řešit tyto hrozby vyžaduje schopné a zkušené lidi, kteří se budou umět domluvit. Je čas strategických rozhodnutí, každé zaváhání nás může stát vysokou cenu, tou je ztráta perspektivy města Frýdku-Místku a jeho odsun na periferii, kdy zde může být jedna velká vyloučená lokalita s obrovskou ubytovnou u řeky Cílem a smyslem našeho snažení by mělo být vytvořit takové životní podmínky, aby město F-M bylo atraktivním místem pro život v nejširším pojetí. Aby se všichni cítili ve F-M doma, aby dbali o veřejný prostor jako o svůj vlastní. Aby mladí lidé neodcházeli žít jinam, aby se po zkušené ve světě vraceli zpět. Proto musí být práce, nabídka dostupných bytů, sportovní a kulturní vyžití ve zdravém, bezpečném a kulturním prostředí. K tomu chceme přispět svou prací, svými schopnostmi, svou energií. Nejsme žádná partaj řízená pražskou centrálou, jsme místní patrioti, a chceme udělat vše pro lepší domov. Náš domov!

8 Volební program: Strategický plán rozvoje města: 1) Revize SPR v důsledku nutnosti vyhodnocení dopadů OC Frýda (dále jen OCF) do SPR s návrhem opatření na jejich odstranění či zmírnění 2) Doplnit Akční plán o nové skutečnosti v důsledku vývoje společnosti Slezan a OCF viz předchozí bod Územní plán, územní rozvoj města, ochrana památek, kultivace veřejného prostoru: - revize a přepracování ÚP v důsledku nového OCF a jeho dopadů grémiem urbanistů a architektů s cílem odvrátit hrozby úpadku městských částí (jako např. v Ostravě nebo F-M ul. TGM atd.), - cílem změn v územním plánu je dosáhnout poptávky po revitalizaci volných průmyslových objektů Slezanu a dalších nevyužitých a chátrajících areálů především v centru města, - zavedeme pravidelnou diskusi s odbornou veřejností, zejména architekty, urbanisty i s poučenými laiky formou poradního orgánu vedení města, o akutních problémech, městských stavbách, územním plánu a urbanistických záměrech, - zastavíme zástavbu dalších zelených ploch, budeme chránit půdu pro příští generace, - vyloučíme možnost výstavby dalšího obchodního centra či superhypermarketu, kromě využití stávajících brownfields, - prioritou bude dostavba chátrajících areálů, opuštěných ploch v centru, - budeme prosazovat další revitalizaci a dostavbu center, - upřednostníme kamenné obchody před prodejními budkami, které většinou hyzdí veřejný prostor, - pomůžeme hledat využití pro budovy, které chátrají, včetně prázdných budov Slezanu, - v centrálních částech města budeme prosazovat výstavbu bytů a změnu ÚP z průmyslového využití na obytnou zónu, - urychlíme dostavbu rozpracovaných projektů v MPZ, - nebudeme povolovat změnu zemědělské půdy na stavební pozemky, - budeme podporovat ochranu historických budov a technických památek, - finančně podpoříme údržbu kulturních památek,

9 - ÚP musí plnit potřeby občanů a ne představy developerů, - developeři a investoři budou respektovat zájmy města, - provedeme veškerá opatření proti tzv. sídelní kaši (směšování obytné zóny s průmyslovou atd.), - navrhneme změnu územního plánu ve využití areálu (bývalý Slezan) Lembergovy tkalcovny na ul. Hálkova na obytnou zónu, - finančně podpoříme záchranu kulturních památek a revitalizaci kulturní památky Židovský hřbitov na Slezské, - město se nemůže rozšiřovat na úkor centrálních částí, - budeme preferovat stavby, které svým vzhledem přispějí ke kultivaci veřejného prostoru, - budeme usilovat o kvalitní moderní architekturu v podobě architektonických soutěží na významné stavby, - podpoříme diskuzi o možnosti vyvlastnění chátrajících domů kulturních památek majitelům, kteří se o tyto památky nestarají (viz stav dřívější Zastavárna na frýdeckém náměstí). Podnikání, pracovní místa, investice: - pracovní místa jsou naší prioritou, - úzkou spoluprací se společností Slezan najdeme investory pro vhodné využití budov pro vznik nových pracovních míst, - budeme cíleně prezentovat a propagovat investiční příležitosti ve městě, - s okolními svazky obcí budeme iniciovat vytvoření nové nadregionální průmyslové superzóny jako v Nošovicích, - investičně připravíme další parky pro drobné investory, - budeme podporovat místní zaměstnavatele, - podaná ruka malým kamenným obchodům ve městě - budeme iniciovat a prosazovat vytvoření městského orgánu, který bude spolupracovat s investorem při výstavbě obchvatu pro jeho urychlené dokončení, - systémem drobných zakázek povzbudíme poptávku místních firem, - zvýšíme dohled nad kvalitou zakázek adekvátním stavebním dozorem, - budeme dbát na kvalitní přípravu a realizaci všech městských staveb, - stavitel bude prezentovat veřejnosti všechny městské stavby ovlivňující vzhled města či ovlivňující kvalitu veřejného prostoru již ve fázi studie, - chceme tvořit, ne bořit, odmítáme bourání jakýchkoli historických objektů, - budeme iniciovat vytvoření technického muzea s vazbou na historii města (textilní, dřevařský a hutní průmysl) ve spolupráci s Muzeem

10 Beskyd p. o., popř. jinými institucemi zaměřenými odborně na konkrétní problematiku - Technické muzeum v Brně, VŠB Ostravská Univerzita, Muzeum Těšínska atd., - podpoříme v rámci zvýraznění identity města propagaci podnikatelů věnujících se výrobě místních produktů (řezbáři, místní gastronomické speciality a jiní), - navrhneme úpravu vyhlášky o snížení poplatků za pronájem a zábor veřejného prostranství živnostníkům, - budeme prosazovat snížení poplatků za reklamu živnostníkům na veřejných prostranstvích, - nabídneme propagaci a reklamu zdarma všem místním podnikatelům v propagačních materiálech města. Doprava, životní prostředí: - neprodleně vyřešíme kosení dělících pásů na průtahu, současná situace je neúnosná, - zrevidujeme všechny dopravně nebezpečné úseky ve městě, - provedeme revizi dopravního značení a následnou redukci, - provedeme efektivní úpravu parkovacích ploch na sídlištích, - upravíme chodníky pro pěší v městských památkových zónách pro ženy formou vydlážděných přechodů, aby zde mohly chodit na podpatcích, - zlepšíme formou dopravních značek informace o technických a historických zajímavostech u příjezdových cest (památková zóna Frýdek, památková zóna Místek, Bazilika Minor Navštívení Panny Marie), - budeme usilovat o to, aby děti do 12 let neplatily za odpad (do doby zlepšení ovzduší, tyto děti trpí nejvíce a s jejich léčbou jsou spojeny největší náklady), - budeme podporovat rozvoj městské cyklistiky na úkor aut, - navrhneme vyšší postih za černé skládky, - budeme iniciovat postihy za spalování nebezpečných látek v lokálních topeništích, - budeme podporovat vznik Zooparku a aktivity Faunaparku, - podpoříme dotace na moderní formy vytápění, - budeme usilovat o vrácení autobusového stanoviště na původní místo do Místku - hypermarkety a OC využívající MHD budou platit adekvátní úhrady městu za přepravu občanů, - nové AS bude využito jako nový Dopravní podnik,

11 - budeme usilovat o větší pěší dostupnost všech částí města tohle město zatím není pro pěší, - dohlédneme na kvalitní opravy chodníků a cest, - v případě malé poptávky či nezájmu o využití chátrajících pozemků ve městě, navrhneme jeho využití na městskou zeleň (nevíš-li, co s pozemkem, zasaď stromy), - podpoříme vytvoření nového Dopravního podniku z důvodu lepšího přehledu financí do MHD a vlastní dopravní politiky. Bezpečnost občanů, ochrana a pomoc občanům v nouzi: - nulová tolerance problémovým ubytovnám, - budeme iniciovat zpětné navýšení počtu policistů Policie ČR, Městská policie nebude suplovat činnost státu, - modernizace a rozšíření kamerového dohledu, - slušný člověk se nesmí ve městě bát, - vyšší počet strážníků ve městě, - využijeme všechny prostředky v boji proti šmejdům, vandalům a všem narušitelům veřejného pořádku, - zřídíme bezplatnou právní kancelář APP (akutní právní pomoci) na obou náměstích pro nemajetné občany v nouzi, - bezdomovci se nebudou válet na lavičkách a pít alkohol na veřejnosti, - budou se dodržovat vyhlášky města a veřejný pořádek, chraňme si svůj životní prostor, - budeme dbát na eliminaci produkce podniků, které narušují noční klid, - budeme podporovat registr přestupků a evidenci osob opakovaně porušujících zákon, - budeme podporovat změnu zákona a úmyslně způsobené škody (krádeže, podvody) do 5000,-Kč budou opět trestným činem, - budeme podporovat zpřísnění trestů za krádeže barevných kovů. Školství, kultura, sport, čistota města, veřejný prostor, volný čas: - školství se musí přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a praxe, - školní docházka bude od 8.40 h, pokud se na tom dohodnou rodiče a ředitelé škol, - budeme iniciovat vznik Automobilové průmyslové školy, - basketbalové koše na každý volný plácek, - místo heren, herny stolního tenisu,

12 - podpoříme malé divadelní formy, - veřejné sportoviště v přírodě, - obnovíme a rozšíříme městský mobiliář, - postavíme repliku kašny na místeckém náměstí, - podpoříme všechny sportovní aktivity dětí, - znásobíme úklid a čištění města s cílem snížit množství prachu v ovzduší, - denně se budou uklízet centrální části města a budou postihováni původci nepořádku, - budeme spolupracovat s Muzeem Beskyd na společném městském kulturním programu, - při podporování kulturních a sportovních akcí se zaměříme především na následující: a. mají dopad na dobré jméno města v krajském, celostátním či mezinárodním měřítku, b. mají dlouhodobě široký pozitivní ohlas u veřejnosti, c. aktivně se zapojuje co nejvíce občanů našeho města, - budeme prosazovat zavedení nebo rozšíření výuky témat s regionální problematikou do učebních osnov základních škol (historie, památky, významní sportovci, kulturní činovníci atd., a to včetně žijících osob, které mohou F-M reprezentovat na celostátní nebo i mezinárodní úrovní např. hokejista Kubina a další), - podpoříme modernější formu a obsah Zpravodaje rady města, podpoříme, aby v něm měla prostor i opozice, aby to byl Zpravodaj zastupitelstva F-M, - podpoříme prezentaci města jako Mariánského poutního místa, Frýdek mariánské poutní místo, - budeme pokračovat v podpoře úrokově zvýhodněných půjček na rekonstrukce obytných domů, především na modernizaci vzhledu fasád. Sociální oblast, zdravotnictví: - pomůžeme lidem, kteří budou mít skutečně zájem změnit svou tíživou situaci, začlenit se zpátky do společnosti, - budeme finančně podporovat Frýdeckou nemocnici, - podpoříme zvyšování úrovně sociálních služeb, - budeme preferovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.

13 Finance, majetek města: - nebudeme zbytečně utrácet, - nepodpoříme další růst mandatorních výdajů a navrhneme limitování těchto výdajů, - snížíme zadlužení města, - otevřeme diskuzi o únosnosti výše daně z nemovitostí. Chlebovice: - pomůžeme získat velký společenský sál - plesy, pohřby, - vybudování dětského hřiště - vhodné místo u obchodu Coop, - zpřístupnění přímé cesty k rozhledně + obnovení činnosti chátrající chaty u bývalého vleku, - opravení cest - hlavně v ulici u Fojtství, - podpoříme rozvoj Muzea včelařství jako turistické atraktivity celostátní úrovně. Lískovec: - oprava komunikace centrem obce včetně opravy chodníků kolem obchodu a školy, - vybudování chodníku z obce směrem na Řepiště až k zastávce Elis, - oprava komunikace - místní část Na kavčonkách, - odizolování hasičské zbrojnice, kde jsou pronajaté prostory pro restauraci, poštu a kadeřnictví, kde je vlhko a prostory plesniví. Skalice: - zrevidujeme stav silnic, zejména v úseku kulturní dům Kamenec, - komplexní revitalizace kulturního domu, výtah pro seniory, zlepšení tech. stavu budovy atd.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy Text Koaliční smlouvy mezi ČSSD, ODS, RADNICE 2010 (sdružením nezávislých kandidátů, politické strany Volby pro město a politické strany Věci veřejné), MĚLNIČANÉ ( SNK Evropští demokraté, KDU-ČSL, US-DEU

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ),

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ), Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011 (dále ANO ), zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za KSČM (dále KSČM ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ Mgr. Jan KUBATA V roce 1998 se stalo statutární město Ústí nad Labem díky kauze Matiční ulice symbolem diskriminace, rasové nesnášenlivosti, neschopných komunálních politiků,

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Plán. Chomutov. Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově.

Plán. Chomutov. Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově. Plán pro lepší Chomutov Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově. PREAMBULE Zastupitelé zvolení v roce 2014 za PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY 1. rekonstrukce Jiráskova divadla 2. koupaliště Dubice 3. celková rekonstrukce ulice 5. května 4. příprava postupné modernizace stadionu u Ploučnice BEZPEČNOST

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) zastoupené Ing. Petrem

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán) Priorita 1 - Infrastruktrura, obnova majetku a inovace Cíl 1.1. - Systém financování a obnovy majetku 1.1.1. Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí A 1.1.2. Plán oprav a údržby

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

OVV Praha 3. rozšířená verze.

OVV Praha 3. rozšířená verze. OVV Praha 3 Volební program ČSSD pro Prahu 3 rozšířená verze. Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť, Praha 3, přátelská k občanům 1. Praha 3 pro rodinu Chci svou mladší dcerku ráno

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více