Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Naše Město - komunální volby 2014"

Transkript

1 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních stran a hnutí. Po pravdě, většina čte jen nadpisy programů, ale do hloubky jde málokdo. Rozhodují většinou tváře a značky, na texty není nikdo moc zvědavý. Přesto jsme si dovolili napsat poněkud obšírnější text, protože chceme jít k podstatě problému a přiblížit Vám příští volební období a budoucnost města z našeho pohledu. Narovnání kursu správným směrem Na úvod je nutno podotknout, že Magistrát města F-M nechal zpracovat na zakázku v roce 2011 několik základních programových dokumentů - Strategický plán rozvoje města F-M, Akční plán atd., které podrobně popisují rozvoj města Frýdek-Místek na období včetně Finančního plánu na dané období a Vize města Bohužel většina obyvatel zřejmě vůbec netuší, že něco takového existuje: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku viz oficiální stránky města F-M : Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje. Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje. Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města. Pokud budete mít dostatek síly a trpělivosti přečíst si všechny tyto dokumenty s odborníkem na danou problematiku, zjistíte, že se na jeho tvorbě podíleli odborníci, úředníci, politici, ředitelé škol a dalších organizací atd., a je zde popsán rozvoj města F-M v horizontu následujících 11 let. Součástí těchto dokumentů je i finanční plán a návrh na zapracování opatření a cílů do územního plánu města.

2 Strategický plán rozvoje (dále jen SPR) byl schválen většinou politických subjektů zastupitelstva města a je jasné, že v zájmu kontinuálního vývoje města by měl být respektován i budoucími politickými stranami a hnutími, které vzejdou z těchto voleb. Strany, které jsou alespoň trochu městotvorné, by měly, při zpracovávání svých volebních programů, tento schválený Strategický plán rozvoje (SPR) respektovat! Bohužel, jak praví klasik, vše je trochu jinak. Strategický plán rozvoje města F-M trpí zásadním nedostatkem. Není v něm obsažen fakt, že došlo ke schválení záměru v roce 2009 a 2010 postavit megalomanské obchodní centrum v centru města. Zpracovatelé SPR nedostali zadání v následujících letech tvorby SPR ( ) zapracovat vznik nového Obchodního centra Frýda (dále jen OCF) do SPR, tak důležitého plánovacího dokumentu. Nové Obchodní centrum Frýda je pro město hrozbou, o které zatím nevíme, jak se projeví, ale ulice plné prázdných domů, v sousedství nového OC Karolína, v nedaleké Ostravě už dávají tušit Schválení převodu pozemků pro výstavbu OC bylo schváleno na dvou zastupitelstvech (koalice ČSSD a KSČM) 20. zasedání, bod 5d, dne a 24. zasedání, bod 3a, dne , oba materiály pod názvem Majetkoprávní úkony v souvislosti s projektem výstavby Nové haly a Multifunkčního centra ve F-M. Z důvodu častých spekulací a nepřesných dohadů na téma, jak se vlastně hlasovalo o hale a novém OC, se zde můžete podívat, jak kdo hlasoval. Možná Vás překvapí, že až na výjimky, všechny tehdejší politické strany hlasovaly pro. Ta vstřícnost je velmi zarážející. V prvním hlasování část klubu zastupitelů ODS nehlasovala a část opustila jednací sál. Lze jen spekulovat, co je k tomuto neobvyklému kroku vedlo, nicméně ani po hlasování nezazněla k novému OC ze strany klubu ODS žádná kritika.

3 Hlasování obou zastupitelstev:

4 Rychle odsouhlasit, všechno ututlat, hlavně ať to neví veřejnost. Developer zatím láká klienty - nájemce na pochybnou výhodu vysoký počet aut projíždějících městem po průtahu (a obchvat leží na stole k řešení) Pokud došlo ke schválení záměru výstavby OC Frýda v roce 2010, je zvláštní, že se tak zásadní stavba nedostala do Strategického plánu rozvoje (SPR) v roce Zde je vyjádření jednoho ze zpracovatelů Ing. Nehyby k dotazu, proč není v SPR řešen dopad nového OC na město F-M: Dobrý den, předně děkuji za dotazy. Tvorba SP proběhla před necelými třemi lety. Pokud se dobře pamatuji, tak o OC Frýda nebyla řeč. Možná, že se ten projekt ani tak nenazýval, nicméně v té době se řešila spíše hala Polárka (prohlášení či neprohlášení staré haly za památku, demolice/nedemolice, výstavba/rekonstrukce). Na diskuzi o obchodním centru v této lokalitě se nepamatuji. Ostatně ani ve SWOT analýze se mezi hrozbami ani příležitostmi neobjevuje. To, že projekt tohoto charakteru hýbe částí veřejnosti, úplně chápu. Jedna věc je, pokud revitalizujete brownfield, který je v centru města a přebudujete ho na nákupní centrum (viz např. brněnská Vaňkovka, která si myslím, přestože ji nenavštěvuji, byla dobrým počinem a rekonstrukcí industriální architektury oživila širší centrum města), výstavba úplně nového komplexu je věc druhá. Jedním z cílů SP Frýdku-Místku je rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové nejen zahraniční investice. Každý SP bývá do určité míry zobecněním zájmů, které město má. Následně v akčním plánu se záměry konkretizují a zde již bývá větší vliv politického rozhodování. Každopádně zmiňovaný projekt výstavby OC by měl být v rámci aktualizace strategického plánu zapracován nebo minimálně prodiskutován v pracovní skupině, která by řešila tematickou oblast 3 (Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). V této fázi, kdy je projekt před dokončením, tak diskuzí o dopadech tohoto projektu a návrzích řešení. Třeba by vzešly jen pozitiva projektu. Nevím, neznám místní poměry (např. byl zjišťován názor veřejnosti, byla vytvořena analýza přínosů a nákladů apod.?) Rozhodnutí o výstavbě OC je čistě v gesci města, stejně jako pokyn k aktualizaci SP. Dle odsouhlaseného postupu by impuls pro aktualizaci, nebo alespoň svolání pracovní skupiny, která by se projektem zabývala, měla dát Řídicí skupina (primátor, radní, někteří vedoucí odborů). Doporučoval bych téma otevřít s primátorem, nebo v úřednické rovině s vedoucím oddělení ekonomického rozvoje, panem Osinou. S pozdravem Ing. Lukáš Nehyba vedoucí oddělení ekonomiky a plánování

5 S tímto názorem se můžeme z velké části ztotožnit a není pochyb, že nové OC Frýda (dále jen OCF) bude mít mnoho negativních dopadů na většinu oblastí života města. Od likvidace celých rodin živnostníků, úbytku pracovních míst v obchodě a službách, zavlečení zvýšené dopravy do centra, ostudného vzhledu, až po dopady na oblast sociální, promarněnou příležitost mít relaxační zónu se sportovišti, naučnou stezkou a zooparkem přímo v centru města atd. Rovněž v některých dalších závěrech a opatřeních je SPR v rozporu s realitou. Z tohoto důvodu by mělo být prvním krokem nového zastupitelstva - revize SPR a souvisejících dokumentů a následné zapracování dopadů OCF, pokud tento dokument má mít nějakou váhu a pokud skutečně chceme vědět, jak tato stavba ovlivní život ve městě. Negativní dopady nových Obchodních center například v Ostravě vidíme i bez nákladné studie. Části města se mění v oblasti duchů. Proto bychom se měli s odborníky ze všeho nejdřív zabývat tím, jak zabránit devastaci celých čtvrtí ve F-M Současně s problémem nového OC není v SPR dostatečně akcentován problém společnosti Slezan. Jeho nemovitosti tvoří historicky významné části města. Likvidací činnosti společnosti Slezan vznikl nadbytek prostor, které se dají široce využít, od bytů až po novou výrobu. V této situaci stavět jakékoli nové objekty na zelené louce je doslova hřích. Zbývající části SPR, přes tento nedostatek, pokrývají téměř všechny oblasti působnosti města s konkrétními výstupy a návrhy řešení (zejména Akční plán SPR), s kterými se lze ve větší míře ztotožnit a které můžeme podporovat. V příštím volebním období bude muset vedení města řešit problémy se stále klesajícím počtem obyvatel, odchodem mladých lidí, s trvající tranzitní dopravou středem města, vylidňováním center, poklesem kupní síly v důsledku útlumu činnosti společnosti OKD, dopady nového OCF, kriminalitou, chátrajícími budovami, nedořešeným podnikem Slezan s jeho mnoha budovami, špatným ovzduším, lidmi, kteří necítí sounáležitost s městem a nevnímají ho, jako svůj domov, porušováním veřejného pořádku, vznikajícími ubytovnami z bytů RPG, vyloučenými lokalitami atd. Taky je dobré zmínit, že město další obchody nepotřebuje, zejména tzv. řetězce doslova udusí místní živnostníky. Lidé potřebují především práci a ne chrámy konzumu a zábavy. Město musí ustoupit od této populistické politiky a věnovat energii podpoře vzniku nových pracovních příležitostí

6 Přelomovým obdobím v hospodářské oblasti města F-M je rok 2008, kdy zahájila svou výrobu nová automobilka společnosti Hyundai v Nošovicích. Tato továrna se stala nejvýznamnějším zaměstnavatelem v celém regionu včetně města F-M. Díky příchodu této významné automobilky dorazil do frýdeckomísteckého regionu celý konvoj subdodavatelských firem a Frýdek-Místek začal existovat na hospodářské mapě světa. Tyto firmy dle údajů Hospodářských novin vytvořily bezmála přímých pracovních míst a odhaduje se, že dalších cca pracovních míst následných. Vybudování Průmyslové zóny Nošovice bylo velmi prozíravým krokem, umožnilo příchod společnosti Hyundai a dalších firem se sofistikovanou výrobou s velkým počtem pracovních míst. To bylo v době likvidace Slezanu pro F-M téměř spásou Určitě by se hodila ještě jedna nadregionální průmyslová zóna jako v Nošovicích. Ve spolupráci s okolními svazky obcí to je reálné Pro budoucí kvalitní fungování města je prioritní věcí dokončit dopravní infrastrukturu spojenou s obchvatem města. Obchvat má pro město F-M zásadní význam. Je součástí všech nejvýznamnějších plánovacích dokumentů od Územního plánu VÚC (vyšší územní celek) Beskydy a Ostravsko, Strategický plán rozvoje města F-M a Územního plánu. Jeho realizací se velmi uleví městu, protože se napraví chyba z minulosti, kdy byl schválen brutální tzv. průtah městem. Tento průtah půlí město, je rychlostní komunikací s kapacitou téměř 40 tis. aut denně a o jeho dalších negativních dopadech ani netřeba dále psát. Obchvat vrátí městu z části jeho původní tvář. Již v roce 1994 byl schválen zastupitelstvem města F-M obchvat města tzv. jižní varianta. Tehdejší opozice ČSSD a KSČM byly tvrdě proti. Prosazovaly severní variantu, která se později ukázala nereálnou, protože vedla zastavěným územím průmyslových podniků tehdejších Válcoven plechu a dalších společností. Z tohoto důvodu byla vypracována další tzv. superseverní varianta ve 3 podvariantách, jejíž proveditelnost byla rovněž problematická a nakonec se proti ní postavily obce Sviadnov a Staříč a zablokovaly její realizaci ve svých územních plánech. Shody na jižní variantě trasy obchvatu bylo dosaženo až po cca deseti letech. Nyní v roce 2014 se začíná stavět stavba, schválená v roce 1994 a její realizace bude kvůli postupné urbanizaci území velmi bolestná. Díky váhání a neshodám nás v realizaci podobných staveb už předstihlo mnoho jiných měst. Budiž poučením, že neshody a sváry ve strategickém rozhodování nás, jako město velmi oslabují.

7 Město FM má velký potenciál, od pěkné přírody, příznivé geografické polohy, historických budov přes kulturní a sportovní zázemí, schopné lidi, patrioty až po úspěšné podnikatele a živnostníky a fungující podniky nejen subdodavatelů automobilového průmyslu. Je jasné, že se budoucí reprezentace musí urychleně shodnout na strategii řízení města, musí přehodnotit všechny plánovací dokumenty od SPR až po Územní plán, aby předešlo živelnému vývoji, který může mít nedozírné následky vedoucí k úpadku města. Je čas čelit hrozbám, které jsou součástí vývoje v Evropě (vylidňování měst, útlum průmyslu, stárnutí obyvatelstva, pokles porodnosti) a hrozbám, které jsme si vytvořili v rámci naší celostátní politiky (stále neřešený problém - byznys s bídou na ubytovnách, hazard, lichva, špatná legislativa umožňující takzvaným šmejdům ekonomicky likvidovat lidi, stále neřešené vyloučené lokality, nedostatečná právní ochrana památek a historických budov atd.) a konečně problémy, které nám zanechali někteří populisté v podobě třeba nového OC. Šance řešit tyto hrozby vyžaduje schopné a zkušené lidi, kteří se budou umět domluvit. Je čas strategických rozhodnutí, každé zaváhání nás může stát vysokou cenu, tou je ztráta perspektivy města Frýdku-Místku a jeho odsun na periferii, kdy zde může být jedna velká vyloučená lokalita s obrovskou ubytovnou u řeky Cílem a smyslem našeho snažení by mělo být vytvořit takové životní podmínky, aby město F-M bylo atraktivním místem pro život v nejširším pojetí. Aby se všichni cítili ve F-M doma, aby dbali o veřejný prostor jako o svůj vlastní. Aby mladí lidé neodcházeli žít jinam, aby se po zkušené ve světě vraceli zpět. Proto musí být práce, nabídka dostupných bytů, sportovní a kulturní vyžití ve zdravém, bezpečném a kulturním prostředí. K tomu chceme přispět svou prací, svými schopnostmi, svou energií. Nejsme žádná partaj řízená pražskou centrálou, jsme místní patrioti, a chceme udělat vše pro lepší domov. Náš domov!

8 Volební program: Strategický plán rozvoje města: 1) Revize SPR v důsledku nutnosti vyhodnocení dopadů OC Frýda (dále jen OCF) do SPR s návrhem opatření na jejich odstranění či zmírnění 2) Doplnit Akční plán o nové skutečnosti v důsledku vývoje společnosti Slezan a OCF viz předchozí bod Územní plán, územní rozvoj města, ochrana památek, kultivace veřejného prostoru: - revize a přepracování ÚP v důsledku nového OCF a jeho dopadů grémiem urbanistů a architektů s cílem odvrátit hrozby úpadku městských částí (jako např. v Ostravě nebo F-M ul. TGM atd.), - cílem změn v územním plánu je dosáhnout poptávky po revitalizaci volných průmyslových objektů Slezanu a dalších nevyužitých a chátrajících areálů především v centru města, - zavedeme pravidelnou diskusi s odbornou veřejností, zejména architekty, urbanisty i s poučenými laiky formou poradního orgánu vedení města, o akutních problémech, městských stavbách, územním plánu a urbanistických záměrech, - zastavíme zástavbu dalších zelených ploch, budeme chránit půdu pro příští generace, - vyloučíme možnost výstavby dalšího obchodního centra či superhypermarketu, kromě využití stávajících brownfields, - prioritou bude dostavba chátrajících areálů, opuštěných ploch v centru, - budeme prosazovat další revitalizaci a dostavbu center, - upřednostníme kamenné obchody před prodejními budkami, které většinou hyzdí veřejný prostor, - pomůžeme hledat využití pro budovy, které chátrají, včetně prázdných budov Slezanu, - v centrálních částech města budeme prosazovat výstavbu bytů a změnu ÚP z průmyslového využití na obytnou zónu, - urychlíme dostavbu rozpracovaných projektů v MPZ, - nebudeme povolovat změnu zemědělské půdy na stavební pozemky, - budeme podporovat ochranu historických budov a technických památek, - finančně podpoříme údržbu kulturních památek,

9 - ÚP musí plnit potřeby občanů a ne představy developerů, - developeři a investoři budou respektovat zájmy města, - provedeme veškerá opatření proti tzv. sídelní kaši (směšování obytné zóny s průmyslovou atd.), - navrhneme změnu územního plánu ve využití areálu (bývalý Slezan) Lembergovy tkalcovny na ul. Hálkova na obytnou zónu, - finančně podpoříme záchranu kulturních památek a revitalizaci kulturní památky Židovský hřbitov na Slezské, - město se nemůže rozšiřovat na úkor centrálních částí, - budeme preferovat stavby, které svým vzhledem přispějí ke kultivaci veřejného prostoru, - budeme usilovat o kvalitní moderní architekturu v podobě architektonických soutěží na významné stavby, - podpoříme diskuzi o možnosti vyvlastnění chátrajících domů kulturních památek majitelům, kteří se o tyto památky nestarají (viz stav dřívější Zastavárna na frýdeckém náměstí). Podnikání, pracovní místa, investice: - pracovní místa jsou naší prioritou, - úzkou spoluprací se společností Slezan najdeme investory pro vhodné využití budov pro vznik nových pracovních míst, - budeme cíleně prezentovat a propagovat investiční příležitosti ve městě, - s okolními svazky obcí budeme iniciovat vytvoření nové nadregionální průmyslové superzóny jako v Nošovicích, - investičně připravíme další parky pro drobné investory, - budeme podporovat místní zaměstnavatele, - podaná ruka malým kamenným obchodům ve městě - budeme iniciovat a prosazovat vytvoření městského orgánu, který bude spolupracovat s investorem při výstavbě obchvatu pro jeho urychlené dokončení, - systémem drobných zakázek povzbudíme poptávku místních firem, - zvýšíme dohled nad kvalitou zakázek adekvátním stavebním dozorem, - budeme dbát na kvalitní přípravu a realizaci všech městských staveb, - stavitel bude prezentovat veřejnosti všechny městské stavby ovlivňující vzhled města či ovlivňující kvalitu veřejného prostoru již ve fázi studie, - chceme tvořit, ne bořit, odmítáme bourání jakýchkoli historických objektů, - budeme iniciovat vytvoření technického muzea s vazbou na historii města (textilní, dřevařský a hutní průmysl) ve spolupráci s Muzeem

10 Beskyd p. o., popř. jinými institucemi zaměřenými odborně na konkrétní problematiku - Technické muzeum v Brně, VŠB Ostravská Univerzita, Muzeum Těšínska atd., - podpoříme v rámci zvýraznění identity města propagaci podnikatelů věnujících se výrobě místních produktů (řezbáři, místní gastronomické speciality a jiní), - navrhneme úpravu vyhlášky o snížení poplatků za pronájem a zábor veřejného prostranství živnostníkům, - budeme prosazovat snížení poplatků za reklamu živnostníkům na veřejných prostranstvích, - nabídneme propagaci a reklamu zdarma všem místním podnikatelům v propagačních materiálech města. Doprava, životní prostředí: - neprodleně vyřešíme kosení dělících pásů na průtahu, současná situace je neúnosná, - zrevidujeme všechny dopravně nebezpečné úseky ve městě, - provedeme revizi dopravního značení a následnou redukci, - provedeme efektivní úpravu parkovacích ploch na sídlištích, - upravíme chodníky pro pěší v městských památkových zónách pro ženy formou vydlážděných přechodů, aby zde mohly chodit na podpatcích, - zlepšíme formou dopravních značek informace o technických a historických zajímavostech u příjezdových cest (památková zóna Frýdek, památková zóna Místek, Bazilika Minor Navštívení Panny Marie), - budeme usilovat o to, aby děti do 12 let neplatily za odpad (do doby zlepšení ovzduší, tyto děti trpí nejvíce a s jejich léčbou jsou spojeny největší náklady), - budeme podporovat rozvoj městské cyklistiky na úkor aut, - navrhneme vyšší postih za černé skládky, - budeme iniciovat postihy za spalování nebezpečných látek v lokálních topeništích, - budeme podporovat vznik Zooparku a aktivity Faunaparku, - podpoříme dotace na moderní formy vytápění, - budeme usilovat o vrácení autobusového stanoviště na původní místo do Místku - hypermarkety a OC využívající MHD budou platit adekvátní úhrady městu za přepravu občanů, - nové AS bude využito jako nový Dopravní podnik,

11 - budeme usilovat o větší pěší dostupnost všech částí města tohle město zatím není pro pěší, - dohlédneme na kvalitní opravy chodníků a cest, - v případě malé poptávky či nezájmu o využití chátrajících pozemků ve městě, navrhneme jeho využití na městskou zeleň (nevíš-li, co s pozemkem, zasaď stromy), - podpoříme vytvoření nového Dopravního podniku z důvodu lepšího přehledu financí do MHD a vlastní dopravní politiky. Bezpečnost občanů, ochrana a pomoc občanům v nouzi: - nulová tolerance problémovým ubytovnám, - budeme iniciovat zpětné navýšení počtu policistů Policie ČR, Městská policie nebude suplovat činnost státu, - modernizace a rozšíření kamerového dohledu, - slušný člověk se nesmí ve městě bát, - vyšší počet strážníků ve městě, - využijeme všechny prostředky v boji proti šmejdům, vandalům a všem narušitelům veřejného pořádku, - zřídíme bezplatnou právní kancelář APP (akutní právní pomoci) na obou náměstích pro nemajetné občany v nouzi, - bezdomovci se nebudou válet na lavičkách a pít alkohol na veřejnosti, - budou se dodržovat vyhlášky města a veřejný pořádek, chraňme si svůj životní prostor, - budeme dbát na eliminaci produkce podniků, které narušují noční klid, - budeme podporovat registr přestupků a evidenci osob opakovaně porušujících zákon, - budeme podporovat změnu zákona a úmyslně způsobené škody (krádeže, podvody) do 5000,-Kč budou opět trestným činem, - budeme podporovat zpřísnění trestů za krádeže barevných kovů. Školství, kultura, sport, čistota města, veřejný prostor, volný čas: - školství se musí přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a praxe, - školní docházka bude od 8.40 h, pokud se na tom dohodnou rodiče a ředitelé škol, - budeme iniciovat vznik Automobilové průmyslové školy, - basketbalové koše na každý volný plácek, - místo heren, herny stolního tenisu,

12 - podpoříme malé divadelní formy, - veřejné sportoviště v přírodě, - obnovíme a rozšíříme městský mobiliář, - postavíme repliku kašny na místeckém náměstí, - podpoříme všechny sportovní aktivity dětí, - znásobíme úklid a čištění města s cílem snížit množství prachu v ovzduší, - denně se budou uklízet centrální části města a budou postihováni původci nepořádku, - budeme spolupracovat s Muzeem Beskyd na společném městském kulturním programu, - při podporování kulturních a sportovních akcí se zaměříme především na následující: a. mají dopad na dobré jméno města v krajském, celostátním či mezinárodním měřítku, b. mají dlouhodobě široký pozitivní ohlas u veřejnosti, c. aktivně se zapojuje co nejvíce občanů našeho města, - budeme prosazovat zavedení nebo rozšíření výuky témat s regionální problematikou do učebních osnov základních škol (historie, památky, významní sportovci, kulturní činovníci atd., a to včetně žijících osob, které mohou F-M reprezentovat na celostátní nebo i mezinárodní úrovní např. hokejista Kubina a další), - podpoříme modernější formu a obsah Zpravodaje rady města, podpoříme, aby v něm měla prostor i opozice, aby to byl Zpravodaj zastupitelstva F-M, - podpoříme prezentaci města jako Mariánského poutního místa, Frýdek mariánské poutní místo, - budeme pokračovat v podpoře úrokově zvýhodněných půjček na rekonstrukce obytných domů, především na modernizaci vzhledu fasád. Sociální oblast, zdravotnictví: - pomůžeme lidem, kteří budou mít skutečně zájem změnit svou tíživou situaci, začlenit se zpátky do společnosti, - budeme finančně podporovat Frýdeckou nemocnici, - podpoříme zvyšování úrovně sociálních služeb, - budeme preferovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.

13 Finance, majetek města: - nebudeme zbytečně utrácet, - nepodpoříme další růst mandatorních výdajů a navrhneme limitování těchto výdajů, - snížíme zadlužení města, - otevřeme diskuzi o únosnosti výše daně z nemovitostí. Chlebovice: - pomůžeme získat velký společenský sál - plesy, pohřby, - vybudování dětského hřiště - vhodné místo u obchodu Coop, - zpřístupnění přímé cesty k rozhledně + obnovení činnosti chátrající chaty u bývalého vleku, - opravení cest - hlavně v ulici u Fojtství, - podpoříme rozvoj Muzea včelařství jako turistické atraktivity celostátní úrovně. Lískovec: - oprava komunikace centrem obce včetně opravy chodníků kolem obchodu a školy, - vybudování chodníku z obce směrem na Řepiště až k zastávce Elis, - oprava komunikace - místní část Na kavčonkách, - odizolování hasičské zbrojnice, kde jsou pronajaté prostory pro restauraci, poštu a kadeřnictví, kde je vlhko a prostory plesniví. Skalice: - zrevidujeme stav silnic, zejména v úseku kulturní dům Kamenec, - komplexní revitalizace kulturního domu, výtah pro seniory, zlepšení tech. stavu budovy atd.

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Urbanismus a bydlení SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 23.7.2007 14:00:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal, Petra Vondráčková,

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE za období 12/2012 09/2016 NÁVRH předkládaný k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009 Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem Praha, 26. listopadu 2009 Strategie rozvoje MS kraje na roky 2009-2016 1. Prostřed edí 2. Proces 3. Partnerství

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tísek

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tísek Zpráva o uplatňování Územního plánu Tísek návrh určený k projednávání Zpracováno ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ Tábor 10. února 2010 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz Zdravá Dobříš 2008-2009 únor 2008 vstup do NSZM prosinec 2008 dosažení kategorie

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2858/2015 Pavlíková / 567 167 465 8. 3. 2016 208782/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Nabídka služeb pro obce v KHK

Nabídka služeb pro obce v KHK Nabídka služeb pro obce v KHK Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj www.czechinvest.org CzechInvest v regionech - OneStopShop CzechInvest podpora podnikání, investic a podnikatelského prostředí

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více