DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117," name="description"> DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117,">

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č /2015/SOC)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC)"

Transkript

1 f " -~_. ::-,...::,_... ČÍSL SMVY (IX>DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117, strv zstpen: Mirslvem Nvákem IC: DIČ: C bnkvní spjení: UniCredit Bnk Czeh Repbli nd Slvki,. s., č. ú.: /27 (dále jen pskytvtel") SLESKÁ HUMANITA, beně prspěšná splečnst se sídlem: Sklvská 1761/36, Krviná-Nvé Měst zstpen: Gertrd Remešv, ředitelk IČ: DIČ: C bnkvní spjení: Kmerční bnk,.s., č. ú /1 (dále jen příjeme") se dhdly n tét změně smlvy pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje č, 979/215/SC, zvřené mezi smlvními strnmi dne /dálejen smlv"/: V Čl. IV. dst. 1 smlvy se částk..13,- Kč fsiw iedenátmilinstřietiedntisí krn českýh)" nhrzie částk Q.--- Kč fslw třinátmiiinůiednstsmdesátpěttisí krn českýh)". V ČI. V. dst. 1 smlw se nhrzie text ve dv splátkáh" textem ve třeh splátkáh" dplňje se bd l ve znění: třetí splátk ve výši zbývjíí částky dte dle čí. IV tét smlw. která ke dni zvření tht ddtk příjemi dpsd nebyl vyplen, bde n účet příjeme peveden nejpzději d 3 dnů d dne nbytí účinnsti tht ddtk. 3. V Přílze č. 1 Nákldvý rzpčet siální slžbv" se nhrzie nvým zněním Seznm pdpřenýh slžeb" nákldvé rzpčty siálníh slžeb re. čísl: : : : Ustnvení smlvy tímt ddtkem neprvená zůstávjí v pltnsti beze změny. II. Tent ddtek je vyhtven ve čtyřeh stejnpiseh s pltnstí riginál, pdepsnýh právněnými zástpi strn, přičemž tři bdrží pskytvtei jeden příjeme. 3. Smlvní strny prhlšjí, že sby pdepisjíí tent ddtek js k tmt jednání právněny. K?

2 4. Tent ddtek nbývá pltnsti dnem jeh pdpis běm smlvními strnmi účinnsti dnem, kdy vyjádřeni shls s bshem návrh tht ddtk djde drhé smlvní strně. 5. Dlžk pltnsti právníh jednání dle 23 zákn č. 129/2 Sb., krjíh (krjské zřízenq, ve znění pzdějšíh předpis: zvření tht ddtk rzhdl zstpitelstv krje svým snesením č. 16/16 ze dne V strvě dne 1 1 ^ V M^M dne 1 %G1 \ z pskytvtele Č^jvhCv ^VV\JWXQ-W z pnjeme Gertrd Remešvá ředitelk f liiwa wffwhin Š_S ^ 9 BlJKfi PHCIAWA&ĚÍÍ Sklvská 1761/ Krviná-Nvé Měst IČ: Sf A-

3 Nákldvý rzpčet siální slžby Název rgnize: SLESKA HUMANITA, beně prspěšná splečnst IČ: Název slžby: Dmv pr seniry SLESKÉ HUMANITY, beně prspěšné splečnsti, Hrní Shá slžby: dmvy pr seniry Registrční Čísl slžby; PŘÍLHA č. 1 I. J. nákld Plánvné nákidy {ze žádsti} v Kč Pždvná dte (ze žádstí) v KČ Pskytntá dte MSK n zákldě Smlvy pskytntí dte v Kč Nákldy eikem Drtili Plž k Plž krt P lž krt Plž krt Pt/k_ Dríl /h i. SBNÍ NÁKLADY (včetně dvdů) SBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ DVDŮ) 1, První smlvy 1, Dhdy prvni činnsti 3. Dhdy prvedeni práe 4. Jiné sbni nákldy SBNÍ NÁKLADY STATNÍ (VČETNĚ DVDĎ) První smlvy Dhdy první činnsti 3. Dhdy prvedení práe 2,4. Jiné sbní nákldy S D3 2 3 DHDBÝ MAJETEK j 15 Q Dlhdbý nehmtný mjetek d 6 tis. Kč Dlhdbý hmtný mjetek d 4 tis. Kč 3. SPTŘEBVANÉ NÁKUPY 3. Ptrviny 3. Knelářské ptřehy 3.3. Phnné hmty 3.4. Léky zdrvtniký mteriál 3.S. Jiné sptřebvné nákpy 4. ENERGIE 5. SŽBY 5. Telefny, internet, pštvné, sttní spje 5.3. Právní eknmiké slžby 5.4. Sklení krzy 5.5, prvy držvání 5.6. Cestvní náhrdy 5,7. Inzere, reklm, prpge 5,B. Prvníi v přímé péči (mim pr. pměr, DPP, DPČ) 5.9. st tni prvníi (mim pr. pměr, DPP, DPČ) S. Ddvtel strvvání 5.1 Ddvtel prní, úklid 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - sbni 5,12, Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - jiné Jiné 6. DPISY 7. DANĚ A PPLATKY 8, STATNÍ NÁKLADY 8. Mnk, Škdy S. Smlvní pkty, úrky z prdlení, jiné pkty penále S.3. Dry 8.4. sttní Pznámk č. l; Plžky ve slpi č. i nesmí být větší než plžky ve slpi í Minimální částk / pskytnté dte MSK n zákldě Smivy pskytnli dte rčená n plty, mzdy jejih nvýšeni, kierá Fiesmí být pdkrčen (v Kč) MístLiím: jmén pdpis stttárníh rgán žspll, r/ítk: Krviná, _, říjn?1_ beřiš prspžšnž splečnst Sklvská 1761/ Krviná-Nvé Míst UUNHÓCUIU* IC: g

4 Nákldvý rzpčet siální slžby Název rgnize: SLESKÁ HUMANITA, beně prspěšná splečnst IČ: Néíev slžby: Dmv pr seniry SLESKÉ HUMANITY, bené prspěšné splečnsti, Krviná slžby: dmvy pr seniry Registrční čísl slžby: PŘÍLHA č. 1 j. nákld Plánvné nákldy (ze žádsti) v Kč Pždvná dte (ze žádsti) v KČ Pskytntá dte MSK n zákldě Smlvy pskytntí dte v Kč Nákldy elkem SBNÍ NÁKLADY (včetně dvdů) SBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ DVDŮ) Prvni smlvy 5 43 S ťlík Dhdy první činnsti 3. Dhdiy prvedení práe 4. Jiné sbni nákldy SBNÍ NÁKLADY STATNÍ (VČETNĚ DVDŮ) Pl/k První smlvy Pl /k ti Dhdy první činnsti 3. Dhdy prvedení práe 3 4. Jiné sbni nákldy DHDBÝ MAJETEK Dlhdbý nehmtný mjetek d 6 tis. Kč Dlhdbý hmtný mjetek d 4 tis. Kč SPTŘEBVANÉ NÁKUPY Plžk 3,1, Ptrviny 1 5 3, Knelářské ptřeby 25 3,3. Phnné hmty Pl/k 3.4. Léky zdrvtniký mteriál Jiné sptřebvné nákpy ENERGIE 6 5. SŽBY Telefny, internet, pštvné, sttní spje Právní eknmiké slžby 5.4. Sklení krzy prvy držvání Cestvní náhrdy Inzere, reklm, prpge 5.8. Prvníi v přímé péčí (mim pr. pměr, DPP, DPČ) Plž k.i 5.9, sttní prvníi (mim pr. pměr, DPP, DPČ) 5. Ddvtel strvváni 5.1 Ddvtel prní, úklid Správní režie (nepřimé dministrtivní nákldy) 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - sbní 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - jiné 5.13, Jiné',, DPISY. Y DANE A PPLATKY 8.STATNÍ NÁKLADY Mnk, škdy 8. Smlvní pkty, úrky z prdlení, jiné pkty penále , Dry S.4. sttní Pznámk č. I: Pl/ky ve slpi t. 4 nesmi být včlší než plžky ve slpi i. 3. Minimální částk z pskytnté dte MSK n zákldě Smlvy pskytntí dte rčená n plty, mzdy jejih nvýšeni, která nesmi byt pdkren (v Kč) Misl duím: Krviná,!). njn Í1Í) J_\ jmén 3 pdpis stttárníh rgán ídlelp, r/ítk S ťw/f-t/. Uf^irtA «!* KS 9 m rms A NASEJÍ sfeenš prspěšná splečnst Sklvská 1781/ Krviná-Nvé Měst!Č:426S4917 g Stránk 1? 1

5 Nákldvý rzpčet siální slžby Název rgnize: SLESKÁ HUMANITA, beně prspěšná splečnst IČ: Název slžby: Dmv pr seniry SLESKÉ HUMANITY, beně prspěšné splečnsti, Český Těšín slžby: dmvy pr seniry Registrční čisl slžby: PŘÍLHA č. 1 I..i. i. nákld Plánvné nákldy (ze žádstí) v Kč Pždvná dte (ze žádsti) v Kč Pskytntá dte MSK n zákldě Smlvy pskytnti dte v Kč Nákidy elkem Plžk PlŽk Piž k Pi/k Ptžk Plž k 1, SBNÍ NÁKLADY (včetně dvd) SBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ DVDŮ) 1, První smlvy Dhdy první činnsti 3. Dhdy prvedení práe 4. Jiné sbni nákldy SBNÍ NÁKLADY STATNÍ {VČETNĚ DVDŮ) 2, Prvni smlvy Dhdy prvni činnsti i.3. Dhdy prvedení práe 4. Jiné sbní nákldy DHDBÝ MAJETEK Dlhdbý nehmtný mjetek d 6 tis. Kč 2, Dlhdbý hmtný mjetek d 4 tis. KČ 3. SPTŘEBVANÉ NÁKUPY 3. Ptrviny 3.2, Knelářské ptřeby 3.3. Phnné hmty 3.4. Léky zdrvtniký mteriál 3.5. Jiné sptřebvné nákpy 4.ENERGIE 5. SŽBY 5. Telefny, internet, pštvné, sttní spje 5.3. Právní eknmiké slžby 5.4. Šklení krzy 5.5. prvy držváni 5.6, Cestvní náhrdy 5.7. Inzere, reklm, prpge 5.8. Prvníi v přímé péči (mim pr. pměr, DPP, DPČ) 5.9. sttní prvníi (mim pr, pměr, DPP, DPČ) 5. Ddvtel strvvání 5.1 Ddvtel prní, úklid 5.1 Správní řežte (nepřímé dministrtivní nákldy) 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - sbní 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - jiné iné., 6. DPISY _};$', 7, DANÍAPPLAfÍ$ 8. STATNÍ NÁKLADY 8. Mnk, Škdy 8. Smlvní pkty, úrky z prdlení, jiné pkty penále 8.3. Dry 8.4. sttní P/némk Č. 1: Plžky v slpi č. 4 nesmi být vlíí než plžky v slpi č. 3. Minimální částk / pskytnl dle MSK n zákldě Smlvy pskytnti dte rčená n plty, mzdy jejih nvýšení, která nsmí být pdkren (v Kč) 2SÍJ i. J Míst dtm: Jmén pdpis stttárníh rgán ždtele! r/ilk: Krviné, b. říjn Ž!_ tlikaphtlahmsíjí Sklvská 1761/ Krviná-Nvé MSst IC: fž *l-h,atň"fhl^ * Sífíink i? t

6 Nákldvý rzpčet siální slžby Název rgnize: SLESKÁ HUMANITA, beně prspěšná splečnst IČ: Název slžby: Dmv pr seniry SLESKÉ HUMANITY, beně prspěšné splečnsti, rlvá slžby: dmvy pr seniry Registrční čisl slžby: PŘÍLHA č, 1 3. nákld Plánvné nákldy (ze žádsti) vkč Pždvná dte (ze žádsti) v Kč Pskytntá dte MSK n zákldě Smlvy pskytnti dte v Kč Nákldy elkem Pí/k ft! lž krt Pl/k,! SBNÍ NÁKLADY (včetně dvdď) SBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ DVDŮ) 1, První smivy Dhdy první činnsti 1,3. Dhdy prvedení práe 4. Jiné sbní nákldy SBNÍ NÁKLADY STATNÍ (VČETNĚ DVDŮ) První smlvy Dhdy prvni činnstí 3. Dhdy prvedení práe 1,4. Jiné sbní nákldy 2, DHDBÝ MAJETEK Dlhdbý nehmtný mjetek d 6 tis. Kč Dlhdbý hmtný mjetek d 4 tis. Kč 3. SPTŘEBVANÉ NÁKUPY 3. Ptrviny 3. Knelářské ptřeby 3.3. Phnné hmty 3.4. Léky zdrvtniký mteriál 3.5. Jiné sptřebvné nákpy 4. ENERGIE 5. SŽBY 5.1, Telefny, internet, pštvné, sttní spje 5.3. Právní eknmiké slžby 5.4. Šklení krzy 5.5. prvy držvání 5.6. Cestvní náhrdy 5.7. Inzere, reklm, prpge 5.8. Prvnii v přímé péči (mim pr. pměr, DPP, DPČ) 5.9. sttní prvníi (mim pr. pměr, DPP, DPČ) 5. Ddvtel strvvání 5.11, Ddvtel prní, úklid 5.1 Správní režie (nepřímé dministrtivní nákidy) 5.12,1, Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - sbní " Správní režie (nepřímé dministrtivní nákldy) - jme Jiné * 6. DPISY i 7. DANĚ A PPLATKY 8.STATNÍ NÁKLADY 8.1, Mnk, škdy 8. Smlvní pkty, úrky z prdlení, jiné pkty penále 8.3. Dry 8.4. sttní Pznámk č. 1: Plžky ve slpi i. A nesmí být větši než plžky ve stp t Minimální stk i pskytnté fie MSK n zákldě Smlvy pskytntí dte rčen n plty, mzdy jejih nvýšení, ktrá nesmí být ptikrčen (v Kč) Í jmén pdpis stttárníh rgn ž_ k>k rzítk Krviná, _, říjn Žlb iilii HjiKWBtt ^ 9 Sklvská 1761/36 v Krviná-Nvé Měst tikaphtahmeji Ift [2! Stránk : _ i

7 X _J -M >_. > 3 _2 E -f N i D r *S = i - tf) U J3 T3 r 3 C (A. r JS-.r 5? ) *-» - r -r ;«JS ET = - r.e -. E > "5 _ E N : «r T-f fn r>. rsi v rg r rr tf L r-. n L rr 'E *.TS > E N (D w _*: *- >"S. - J9 *~* -_Í r > XI _5 i *- xi C (!) 8 «tfl X ^ ) *>«> - ^J Q_> N 2 i- 13 * I tf) Ifi n > í vi r E- >lfl >Í. tn L_ >íi) ) j _> X. : ÍM _j tf) «r.es C Ps T-t r n > fn s * z'h ÍD U VI V) > 'E r i_ 4J W l CD Dí _3 > XI j3 (A r 'D ví N r M UJ C X I Í J tfl Ul 9> JK S. Ul >l/l e, Q d CTl IN CTl r fn r*s fn > tf) r Ni 7^ '» tfl (/) ^ j y J JD ť I 1 x ' Ll l _ tf} KiKJ tň v _1 tfl tn _ ^ & 2- Is, _J ) X. ^ K3Ó y= J t/i i/i _r S Si «Ř 1 2-Q; CL C P L?T, Q j s i i ž> Mí D S tí f S^S.. G. > - J»? G V ^ i

^ DODATEK č. 1.. ^AA±_ y Š

^ DODATEK č. 1.. ^AA±_ y Š KUMSP08Kh7TF M^J^/f/l..^?Jfy l ^ DDATEK č. 1.. ^AA±_ y Š ke smluvě pskytutí dte z rzpčtu Mrvskslezskéh krje (evidečí č. 00846/2015/SC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říj 117, 702

Více

KUMSP08RBLBV í oiv^r I/**?

KUMSP08RBLBV í oiv^r I/**? ;MkAV, lyí'.j fí7a \.V h}\a. KA'ik'

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00FJF -. -:;.. A ; :\! ' SMLUVA J: pkytntí dte z rzpčt Mvklezkéh kje I. SMLUVÍ STRAY. Mvklezký kj e ídlem:. říjn 7, 70 tv ztpen: Iftf RSDR Svtmírem Remnem Báfflte I(x. 709069 * ffl t m m DIČ: Z709069

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

Ing. Ivanem Stracnonem 70890692 náměstkem hejtmana kraje CZ70890692 Česká národní banka 60011-1650676349/0800

Ing. Ivanem Stracnonem 70890692 náměstkem hejtmana kraje CZ70890692 Česká národní banka 60011-1650676349/0800 TinRAVKITTYTy iyháj -KR/TTV YÁADi. ÍM. SMí ÚV\ V (ÍJUÁIKIJ; X^ KUMSP8Q9IÍ1 ;kv.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

I. Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2108058342/2700. Ing. Milanem Gilarem, ředitelem příspěvkové organizace IČ:

I. Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2108058342/2700. Ing. Milanem Gilarem, ředitelem příspěvkové organizace IČ: " V Í ; i-/y,\ KU,-.. KRAJSKY ÍI»Í,WY KUÍ1SP88F f IS.!i H'VÍI!'( - -i. Ut)A: K! I! v:,,.,,,, -... 1 _v i- íš'0 ; ft ; /ki Jb. - I. Smlvní stny 1. vskslezský kj se sídlem: 8. říjn 117, 70 18 stv zstpen:

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda")

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda) KUMSP00D7AH nvetie d vší budunti _ í (!'ÍSi 0'MVÍLUV \ (i)qi)áikiy. Y- m.. :_kr. inib. '< PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU PR RGNÁLNÍ RZVJ ke mluvě díl č. 02/204/M (dále jen dhd"). Smluvní trny. Mrvklezký krj Sídl:

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Ý Ť Ť ť Ž Í Ž Ť Ť Ť Ť š Ž Ť š š Ť Ť Ž Ť Ý Ť š Ť š š š Ť š Ťš Ť Í š š š š Ž Ť Ť š š š Ť š š Ť š š Ť š Ť ď Ť Í Š Ť š Ť Ó Ť š Ť š Ť Š š š šť š Ť š š Ť Í ď š š š Ť š Í Ú š Š š š š š ř š š Ťš Ť š ť š š Š Ť

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava Invsdie d * i< budunstí Evrpská unie HifJ. P KUriSPRN2ř1P Veřejná zkázk č. 265/215 SMLUVNÍ STRANY: 1. Mrvskslezský krj Se sídlem: Zstupen: IC: DIČ: Bnkvní spjení: Čísl účtu: DDATEK č. 4 ke smluvě díl čísl:

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2013 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 12.4.2006 v Praze Přítmni: Jančálek, Dbeš, Matyášvá, Slavík, Vaňura, Kblížek, Jakubek, Kupvá, Palánvá, Pluhařvá Omluveni: Jhn 1. Zahájení Zasedání zahájil

Více

MĚSTO BOHUMÍN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROVEDENÍ REPASE SPECIÁLNÍHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU LIAZ, CAS 25

MĚSTO BOHUMÍN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROVEDENÍ REPASE SPECIÁLNÍHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU LIAZ, CAS 25 MĚSTO BOHUMÍN Měst Bhumín zstupené strstu Ing. Petrem Víchu Sídl: Msrykv 158, 735 81 Bhumín IČ: 00297569 DIČ: CZ00297569 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustnvení 44 zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách, v

Více

Á Ž É Š Í É Ě É Ě Ť Í š Ť Ť š Ť Ť š š š ň š Ť Ť Ó Í Ť š Í Ť ň š Ť Í Ť Ť Í Ž Ý š š ň š š ň ú Ť ň š š Ů Ť š Ť ň ň Ť Ť š Ů ď Ť Ě Ť Í š Ť Ť Ť Ť Ť Ť š ň Ť Ť Ť ť Ť Ů Ť Ť Ť ť ť š š Í Ť Í ď Í Í šš Ž š Ť ť Í Í

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 06 ZÁKLADNÍ INFORMACE Přadatel: 7. Pinýrská skupina (PS) Ptčáci Kladn Termín: 6.7. 30.7.06 Míst: tábrvá základna Radenice Kapacita: max. 40 dětí Věk: d 5 d 5 let Zaměření

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

Á č Ř š ý Á Á Á Ě Á Í Ě š š é č č č é č č Š é č č č č ý ž č š š é é é š é é č ž Ú š é ž ý ý š č š š č š č ý ň é ž č č č š š š žň ž é é č ž ž š Ž é š č š ý č ž é č š é ž č šč é žš Ž č š š žš ž Č ý žš Č

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, třída Míru 94, 530 02 Pardubice tel. 466 890 111, fax 466 890 302

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, třída Míru 94, 530 02 Pardubice tel. 466 890 111, fax 466 890 302 / & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP ůinfouva byla schválenu Pmu městě Opočna roé»ta-qpa&a. ^ft. kr..7?,.,\^ 2?0>/'é>~ Pojistná smlouva č. 698 035 8123 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY KUMSP08D6VXA / ' S-?. í. t, _f r «i 'MMPP00FM6AP* SMLUVA BUDUCÍ SMLUVĚ ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE A SUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY Budoucí povinný z věcného břemene: Se sídlem: IČ, DIČ: Bankovní spojení: Zastoupen:

Více

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY č.ev.: 68592/2013 Říčanech 27.11.2013 V. 'V VV M.ESTSKY URAD V RCANECH Masarykv náměstí 53 251 01 Řlčany tel.: +420 323 618 111 fax.: +420 323 603 178 http://www.rcany.cz. e-rnal: pdatelna@rcany.cz Č.ev.:

Více

L E G E N D A : URBAPLAN. ZMĚNA č. 4 ÚP MĚSTA ČESKÁ LÍPA 1.2-1. URBAPLAN s.r.o. 03-1.05-VV/0,15

L E G E N D A : URBAPLAN. ZMĚNA č. 4 ÚP MĚSTA ČESKÁ LÍPA 1.2-1. URBAPLAN s.r.o. 03-1.05-VV/0,15 DP 03-1.05-/0,15 R U HRANICE SPRÁVNÍHO ÚEMÍ MĚSTA HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚEMÍ AĚNÉ ÚEMÍ dle stavu ke dni 15. září 2015 RV mimo řešené území měny č. 4 AITELNÉ PLOCHY vymezené měnou č. 4 R 03-1.05-/0,15 IDENFIKACE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.03.2014 08:15:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Majda Michal a Majdvá Andrea, Klaříkva 459, Mrkvice, 76833 Mrkvice-Slížany SJM =

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA

Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA k předkládání nabídek na stavební práce dle platného metodického pokynu o zadávání veřejných

Více

Úřad vlády České republiky DODATEK Č. 3

Úřad vlády České republiky DODATEK Č. 3 Úřad vlády České republiky DODATEK Č. 3 ev. č.: 05/110-3 Cenového ujednání, smlouvy č. 05/110-0 (Vema č. 2004/451) ze dne 22.11.2005, ve znění dodatku č. 1, ev.č. 05/110-1 ze dne 15.12.2015 a dodatku č.

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

š Ď ň ň Ď š Ž ň Í Ž ď Ú ňš ň Ř š ň ť Ó š Č Í ň Č Š ť Ť Ť š ŤÍ Í š Ť ň Ž š ň Ž ň ň š Ť š Ď š ší š ň É ť ď Ž Í ť Ý Í ň Ž ť Ť Ň š š ť Š Í ň ňš Í ň š š ň Í Ť Ď Ť ť ď ň š ň Ť ň Ď Ž š Ž šš ť Í ň ň Ž Ť Ť ň ů

Více

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany lfllll KUMSP00QK8F2 jm0f\v5^íls.:y,sr^ KKAJ TRT^K s- ÚT\I' ('ÍM SKTÍjVYfTíTTU; :-. * * * * * * nveste d vaší bdnst PDPRVÁ Z EVRPSKÉH FDU PR REGIÁLÍ RZVJ Mravskslezsk KUPÍ SMLUVA. Mravskslezský kraj se

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

CENÍK. Článek 1. Parkovné

CENÍK. Článek 1. Parkovné CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 16. 02. 2016 na základě nařízení města Třebíče č. 2 /2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací (dále jen veřejné parkoviště

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Obec BYŠICE. Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 2/2011

Obec BYŠICE. Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 2/2011 Obec BYŠICE Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Byšice schvaluje a vydává dne 31. 5. 2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení Předmětem činnosti Právního poradenství pro členy

Více

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. OBEC VELKÉ KARLOVICE se sídlem: Velké Karlovice Č. 1 IČ: 00304417 Zastoupená starostou obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zaječí č. 04/2003 ze dne 20.11.2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Zaječí č. 04/2003 ze dne 20.11.2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Zaječí č. 042003 ze dne 20.11.2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo dne 20.11.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 5651990 Sb., o místních poplatcích,

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006GJXU* UOHSX006GJXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s563/2014/vz-25347/2014/513/abr Brn 28. listpadu 2014 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 20.5.2015 na základě usnesení

Více

Kupní smlouva č. VH-09-2014

Kupní smlouva č. VH-09-2014 C o tes CS KUJCP@17T1QK / O(1-'Pj Q14tI Kupní smlouva č. VH-09-2014 Smluvní strany JIHOČ ESKÝ KRAJ se sídlem: U Zimního stadionu 195212, 370 76 České Bud ějovice zastoupený: Mgr. Ji řím Zimolou, hejtmanem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE Zlepšení konkurenceschopnosti Základní školy a Mateřské školy Milotice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Příloha č. 3 ZD SMLOUVA NA DODÁVKU VYBAVENÍ NOVÉ MŠ PRO 47 ŽÁKŮ uzavřená mezi níže

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

KUHSP88QDWWK j..^.y/ : ^Jr~

KUHSP88QDWWK j..^.y/ : ^Jr~ hi \> _, h ; p,- KUHSP88QDWWK j..^.y/ : ^Jr~ se sídlem: zastoupen: 28. října 117,72 18 Ostrava Ing- RSĎR Ivatomírem Recmanem bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 12342594/27

Více

?F* ii;q. 3-1. I 33tt. 883i ins. 5 zff.g:j9,-d9? 3..oC-: f.*4"r15.: R;Ei +<:T s 66.+ i B 5Ei5:#I9 F=: HAHi. :.+a 6 c ii. w. oife.ft.feq. ;.

?F* ii;q. 3-1. I 33tt. 883i ins. 5 zff.g:j9,-d9? 3..oC-: f.*4r15.: R;Ei +<:T s 66.+ i B 5Ei5:#I9 F=: HAHi. :.+a 6 c ii. w. oife.ft.feq. ;. ({!9lPg q urf@ 9e;,.\0 P rr \.J cp \l ;: -.J \i t ljr x Frr-Fr \JNc (rj si (! P(r')SU') Ar\JF 883i ins F(rr I S 868=!.39S dd, i i F*FgEii 3B-B i B 5Ei5:#I9 F=: $ N-6=-FlT O = E6.63xE.i rrn 5 zff.g:j9,-d9?

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

Dokument o plnění projektu

Dokument o plnění projektu Dokument o plnění projektu pro nestátní neziskové organizace, které získaly nadační příspěvek v grantovém řízení v roce 2009 a čerpají jej v roce 2010 Prosím vyplňte jednotlivé body tohoto dokumentu nejlépe

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Ve lhůtě 30 dnů, podle 8 odst. 2 zákona, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření s konkrétními připomínkami k žádosti.

Ve lhůtě 30 dnů, podle 8 odst. 2 zákona, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření s konkrétními připomínkami k žádosti. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 81699/2012 V Olomouci dne 21.9.2012 SpZn: KÚOK/74765/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - dodávka drobného lesnického nářadí

RÁMCOVÁ SMLOUVA - dodávka drobného lesnického nářadí RÁMCOVÁ SMLOUVA - dodávka drobného lesnického nářadí uzavřená v souladu s ust 60 a násl zákona č. 53/99 Sb, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Článek. Smluvní strany.. Objednatel: Správa Krkonošského

Více

Rozpočet obce na rok 2016 - příjmy

Rozpočet obce na rok 2016 - příjmy Rozpočet obce na rok 2016 - příjmy Rozpočet Název Kč Kapitola Text Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti 1.800.000,00 1111 Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti 200.000,00 1113 Daň z přidané hodnoty

Více