1) Provozovatel Název: Sídlo/bydliště: IČ: DIČ: Evidující úřad: Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: Kontaktní adresa: Provozní doba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Provozovatel Název: Sídlo/bydliště: IČ: DIČ: Evidující úřad: Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: Email: Kontaktní adresa: Provozní doba:"

Transkript

1 1) Provozovatel Název: Centroprint.cz Sídlo/bydliště: Trnava 329, Trnava u Zlína, IČ: DIČ: neplátce DPH Evidující úřad: Magistrát města Zlína Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: (+420) Kontaktní adresa: Centroprint.cz, Trnava 329, Trnava u Zlína, Provozní doba: PO-PA 08-16h Provozovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. 2) Všeobecná ustanovení Náš internetový obchod Vám poskytuje možnost si objednat zboží pomocí našeho obchodu umístěný na internetu. Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky byly právoplatné pro obě strany dle znění zákona. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Prodávající - Provozovatelem internetového obchodu: David Slavík (fyzická osoba) se sídlem v Trnava 329, Trnava u Zlína, , IČ: , DIČ: neplátce, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Nakupující (zákazník) - Kupující nebo-li spotřebitel při zahájení obchodního vztahu se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), kdy předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č.513/1991 Sb., vše ve znění novel. Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

2 Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby Kupujíci/spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/podnikatel nevztahují se na něj spotřebitelské právní předpisy, nakupuje v režimu obchodního práva. Kupní smlouva vznik kupní smlouvy vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi. 3) Uživatelský účet Internetový obchod centroprint.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že prodejce bude chránit data poskytnuté při realizaci objednávky nebo registraci na našich stránkách. Vaše data nebudou poskytnuta žádné další třetí osobě. Pokud si zákazník přeje registrovat na našich stránkách při objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechnny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 4) Informace o uzavření kupní smlouvy Při uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Ceny nabízeného zboží jsou konečné prodávající není plátcem DPH. Nabízené zboží a ceny tohoto zboží zůstávají aktuální po dobu, dokud se zobrazují na webovém rozhraní obchodu. Kupující má možnost se s tímto nákupním a reklamačním řádem seznámit před uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním. Po uzavření kupní smlouvy bude zákazníkovi zasláno ové potvrzení objednávky. Kupující by si měl potvrzující uschovat, a to po dobu platnosti záruky. Pokud se kupujícímu nezobrazí informace o objednávce na potvrzujícím u, tak nás v co nejbližším termínu kontaktujte.

3 Smlouva je uzavírána v Českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována jen za předpokladu jejího úspěšného splnění, dle znění zákona (č. 101/2000 Sb) o ochraně osobních údajů. Před uzavřením smlouvy a následném odeslání objednávky má kupující možnost si vše zkontrolovat a opravit. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internet, telefon, atd.) si hradí kupující sám. Výše ceny je závislá na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ne všechny fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. 5) Objednání zboží Odesláním objednávky daného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Po odeslání objednávky se zákazníkovi objeví informace o zařazení do objednávkového systému e- shopu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech požadovaných údajů ve formuláři při odeslání objednávky nebo registraci. Platná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po přijetí objednávky prodávajícím bude doručena kopie objednávky na zákazníkovi, která slouží jako potvrzení zapsaní objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud zákazníkovi nedorazí kopie potvrzení o objednávce na zadanou ovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. 6) Cena zboží a platební podmínky Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti na provozovně e-shopu (pouze po předchozí domluvě) b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u ČSOB na číslo účtu /0300. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme. 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Cena a způsob doručení Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně em upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. 7) Dodací podmínky Osobní odběr v provozovně e-shopu (pouze po předchozí domluvě) Přepravní služba PPL: 76 Kč (+30 Kč dobírka) Dopravné zdarma Pokud do košíku vložíte objednané zboží v hodnotě nad 2 000,-Kč, celá objednávka bude s dopravou ZDARMA. 8) Platební podmínky Hotově při osobním odběru: Cena: 0 Kč Dobírkou: Cena: 30 Kč s DPH (PPL)

5 Zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí. Bankovní převod: Cena: 0 Kč Možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce. Číslo účtu je /0300 (ČSOB). Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Zboží odesíláme až po připsání částky na bankovní účet. 9) Dodání zboží Objednané zboží se doručuje dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Doručovatelská služba bude kontaktovat zákazníka pomocí sms zprávy v den doručení, kde uvede přibližný čas doručení, cenu zásilky, a další případné informace. Zboží se odesílá ze skladu každý pracovní den. Pokud si zákazník objedná zboží v pracovní den do 14 hodin, bude zboží odesláno týž den a doručeno následující pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávky zboží se snažíme realizovat v co nejkratší dobu a to obvykle do 48 hodin, pokud se tak nestane v rozmezí 2 3 pracovních dnů. Ve vyjmečných případech nebo pokud není zboží skladem se může stát, že dodací lhůta může být i delší, pokud se tak stane, kupující bude o této skutečnosti okamžitě vyrozuměn. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Provozovatel se tímto zavazuje, dle svých možností, především s ohledem na zákazníka snížit dodací lhůtu na co nejkratší možnou dobu. Místo dodání je tak jak kupující stanovil dle objednávky. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na místo určení zajišťuje prodávající. V případě nezastižení kupujícího na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na naší internetové stránce ve vašem účtu, kde zadáte kód objednávky, který byl zákazníkovi poslán na . Doklady ke zboží, zejména daňový doklad (faktrura), potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6 10) Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud byl poskytnutý dárek, je kupující povinen také vrátit. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

7 11) Práva a povinnosti z vadného plnění Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu

8 již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 12) Reklamace - reklamační řád Všeobecné podmínky reklamace Uplatnění reklamace (dle 616 občanského zákoníku) lze provést na adrese provozovny prodejce: a) poštou na adresu provozovatele e-shopu: Trnava 329, Trnava u Zlína, b) nebo na ovou adresu provozovatele V případě, že se kupujícímu vyskytnou vady na zboží v záruční lhůtě, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí dle zákona, která činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující je povinen si při převzetí zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných závadách. Na pozdější reklamace ohledně množství, druhu nebo poškození zboží nemusí brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že dodané zboží bylo naprosto vpořádku. Je-li zboží poškozené, může kupující zboží odmítnout. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Prodávající vyrozumí kupujícího prostřednictvím u či telefonicky. Reklamace včetně opravy bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající nedohodne na lhůtě delší.

9 Záruční podmínky Provozovatel poskytuje na dodané zboží a služby záruku v délce 2 roky od data prodeje. a) Záruka poskytovaná prodejcem po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční lhůty. b) Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození dodaných služeb a výrobků, která nemají souvislost s případnými materiálovými a výrobními vadami. c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku neodbornou montáží jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Nárok na záruku také zaniká, pokud byl výrobek poškozený přírodními živly, poškození zboží nadměrným zatěžováním a opotřebením po mez stanovenou zákonem. Způsob reklamace Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura), který může sloužit jako záruční list, pokud záruční doklad není přiložen. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí jakékoliv známky poškození zboží při převzetí, prodávající doporučuje takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a neprodleně informovat o této skutečnosti prodávajícího. Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamace nebude brán ohled. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ: a) Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího a to přes nebo telefonicky. b) Na základě této komunikace prodávající navrhne způsob přepravy na adresu provozovny, popřípadě kupující si přepravu může zajistit sám. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma. c) Po převzetí zboží na adrese provozovny o tom informuje kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob reklamace popřípadě výměny zboží stanovený zákonem.

10 616 Shoda s kupní smlouvou a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. b) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. c) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. d) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Texty převzaty bez úprav z 616 občanského zákoníku 13) Podmínky pro nakupující mimo území ČR V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následující úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavření závazné objednávky. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého prodávajícímu určí kupující. Kupní cenu za zboží uhradí kupující při jeho předání. Náklady na přepravu uskutečněnou kupujícím určeným přepravcem do místa stanoveného kupujícím nese kupující. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího

11 okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určenému kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto) a/nebo mu nebude předáno pro nezaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího poté, co mu bude zboží vráceno. Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne ) je vyloučena. 14) Zneužití Centroprint.cz V případě podezření ze zneužití informací uvedených v centroprint.cz si vyhrazujeme právo zamezit přístup nebo učinit i jiné kroky, které tuto činnost zamezí. 15) Závěrečná ustanovení Obchodní podmínky platí pro stránky Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Změněné podmínky jsou považovány od okamžiku jejich uveřejnění na našich stránkách e-shopu. Provozovatel obchodu neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob. Spokojenost našich zákazníků považujeme za nejdůležitější podmínku pro trvalý rozvoj a úspěch našeho podnikání. Zákazníka přesvědčujeme kvalitou a rychlostí služeb.

12 16) Formuláře ke stažení - reklamační formulář ke stažení zde - formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde - obchodní podmínky ke stažení zde 17) Účinnost Účinnost těchto všeobecných podmínek nastává dne Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Nákup u 1-2umobil.cz, stručné shrnutí faktů, názor na dodržení dodací lhůty a obchodních podmínek za strany obchodníka nechť si každý udělá sám.

Nákup u 1-2umobil.cz, stručné shrnutí faktů, názor na dodržení dodací lhůty a obchodních podmínek za strany obchodníka nechť si každý udělá sám. Nákup u 1-2umobil.cz, stručné shrnutí faktů, názor na dodržení dodací lhůty a obchodních podmínek za strany obchodníka nechť si každý udělá sám. 22.1.2015 čtvrtek objednáno zboží označené SKLADEM, viz

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.aaahrackarna.cz platné od 1.2.2015

Obchodní podmínky e-shopu www.aaahrackarna.cz platné od 1.2.2015 Obchodní podmínky e-shopu www.aaahrackarna.cz platné od 1.2.2015 Obsah: 1. Všeobecné ustanovení 2. Vymezení pojmů 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 4. Ochrana dat 5. Ověřeno zákazníky

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.rychle-darky.cz platné od 1.2.2015. Obsah:

Obchodní podmínky e-shopu www.rychle-darky.cz platné od 1.2.2015. Obsah: Obchodní podmínky e-shopu www.rychle-darky.cz platné od 1.2.2015 Obsah: 1. Všeobecné ustanovení 2. Vymezení pojmů 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 4. Ochrana dat 5. Ověřeno zákazníky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více