NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: 86 00 91. Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů..."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko Nastavení správného času... 5 Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup náramkových hodinek s měřičem srdečních tepů firmy SIGMA SPORT a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jejich používání. Tyto náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů (pulsu) se stanou Vaším průvodcem při provádění všech Vašich sportovních činností a cvičení (tréninků). Pomocí těchto speciálních náramkových hodinek můžete efektivně kontrolovat a zlepšovat svoji tělesnou kondici. Jistě jste v poslední době zaslechli anglická pojmenování Fitness a Wellnes. Oba tyto výrazy neznamenají nic jiného než zdatnost, zdraví a pohodu lidského těla. Právě pro tyto oblasti lidského života se stane tento monitor srdečních tepů Vaším nepostradatelným partnerem. 4. Připnutí prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku Důležité informace k připevnění a používání snímacího prsního pásu Montáž držáku na jízdní kolo a připevnění hodinek Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek Provádění tréninku Spuštění měření času (stopek) Vynulování času stopek Ukončení tréninku (cvičení) Určení cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) Maximální počet srdečních tepů za minutu Výpočet maximální srdeční frekvence (1 způsob): Výpočet maximální srdeční frekvence (2 způsob): Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Průběh cvičení (tréninku) Údržba a čištění monitoru srdečních tepů Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) Použití monitoru srdečních tepů ve vodě Použití monitoru srdečních v chladu a při vysoké teplotě Rušivé interference při měření srdeční frekvence Elektromagnetické interference Rušení způsobená jinými přístroji měření srdeční frekvence Tréninkové přístroje: Provádění cvičení s ohledem na zdravotní stav Důležité informace pro osoby s implantovanými kardiostimulátory: Časté dotazy ohledně použití přístroje Součásti sytému na měření srdečních tepů Prsní snímací pás srdeční frekvence s elektrodami a s vysílačem, který vysílá naměřený počet srdečních tepů za minutu do náramkových hodinek (do přijímače). 2. Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko Elastický pás s mechanismem (s přezkou) pro nastavení délky podle velikosti obvodu těla (hrudníku), který slouží jako držák snímacího prsního pásu srdeční frekvence. Náramkové hodinky (přijímač) PC3, které zobrazují na svém displeji počet srdečních tepů za minutu a jiné informace (zobrazení času). Držák hodinek s objímkou k připevnění přístroje na řídítka jízdního kola. 3 4

2 3. Nastavení správného času pouze čas. Nastavení správného času proveďte bez přestávky. Po každém jednotlivém provedeném nastavení se zobrazení na displeji hodinek přepne do režimu dalšího nastavení. 4. Připnutí prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku Spojte prsní snímací pás s elastickým pásem pomocí jedné přezky. Stiskněte a podržte stisknuté ovládací tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji hodinek nezobrazí symbol hold a dále blikající zobrazení pro nastavení formátu času (24- nebo 12-hodinový formát zobrazení času). Délku pásu nastavte takovým způsobem, aby pás dobře přiléhal k tělu (hrudníku), avšak aby nebyl příliš volný nebo těsný. Stisknutím ovládacího tlačítka proveďte přepnutí na 24-hodinový nebo na 12-hodinový formát zobrazení času. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do dalšího režimu nastavení. Poznámka: Nastavíte-li na displeji stopek 12-hodinový formát zobrazení času, pak se budou na displeji zobrazovat ještě následující symboly: PM (post meridiem) = čas odpoledne a AM (ante meridiem) = čas dopoledne. Jedná se angloamerický způsob zobrazení času. Přiložte prsní pás okolo hrudníku takovým způsobem, aby byl u muže pod prsními svaly a u ženy na hrudi a zaklapněte jeho druhý uzávěr (druhou přezku) do elastického pásu. Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte správný čas v hodinách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do režimu nastavení času v minutách. Logo firmy SIGMA musí směřovat ven (od těla). Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte první číslici správného času v minutách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do režimu nastavení druhé číslice času v minutách. Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte druhou číslici správného času v minutách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do normálního zobrazení času. Tím je nastavení času ukončeno. Nadzvedněte opatrně připnutý prsní pás a navlhčete jeho elektrody jakož i pokožku pod těmito elektrodami slinami nebo vodou (jedná se o rýhovanou plochu na zadní straně prsního pásu) Důležité informace k připevnění a používání snímacího prsního pásu Nastavte délku snímacího pásu srdečních tepů takovým způsobem, aby byl tento pás pevně připnut k Vašemu tělu, avšak ne příliš těsně. Navlhčete elektrody tohoto pásu a pokožku místa přiložení snímacích elektrod, abyste umožnili bezchybné měření srdeční frekvence. Přiložíte-li pás s elektrodami pouze na holou nenavlhčenou pokožku, nedocílíte tím dobrých výsledků při snímání srdeční frekvence. Budete-li chtít přiložit tento pás na tričko nebo na košili, musíte místa na tričku nebo na košili pod těmito elektrodami rovněž navlhčit. Přijímač (náramkové hodinky) přiložte na zápěstí ruky jako normální náramkové hodinky. Při měření počtu srdečních tepů (pulsu) nesmíte vzdálit zápěstí své ruky s přiloženými hodinkami (přijímačem) více než 1 metr od vysílače (prsního pásu), neboť byste tímto překročili dosah rádiového přenosu signálů mezi oběma přístroji. Elektrody na prsním pásu provádějí měření počtu srdečních tepů za minutu pomocí akčního napětí podobně jako běžný elektrokardiograf (EKG). Vysílač vyšle tyto naměřené údaje bezdrátově do přijímače (do náramkových hodinek). Senzor snímání srdečních tepů (vysílač) nesmí být ohýbán nebo protahován, zvláště ne při jeho uskladnění (ne více, než je to nutné k jeho uložení do originálního obalu), neboť by toto mohlo ovlivnit vodivost snímacích elektrod. Po každém použití vyčistěte snímací pás (vysílač) a nechte jej důkladně vyschnout. V žádném případě jej neukládejte vlhký nebo dokonce mokrý. Přijímač přiložený k tělu se automaticky zapne. Odložíte-li jej (sundáte-li pás s těla), dojde k jeho automatickému vypnutí. Odložíte-li vlhký pás a nenecháte jej vyschnout (neosušíte-li jej), mohou takzvané bludné neboli svodové proudy způsobit vybití baterie ve vysílači. Proto po každém cvičení nebo tréninku pečlivě vysílač (jeho elektrody) vysušte. Chraňte snímací před extrémními teplotami (přílišným chladem nebo teplem). Nevystavujte snímací pás delšímu působení přímo dopadajících slunečních paprsků. Přijímač (hodinky) a vysílač (snímací pás srdeční frekvence) jsou naprogramovány na speciální frekvenci rádiových signálů, na takzvaný přenosový kód. Přijímač i vysílač musejí být na tento kód vzájemně sladěny. Abyste docílili nerušeného přenosu signálu z vysílače do přijímače, zajistěte prosím následující podmínky: Dejte pozor na to, že nesmíte být v blízkosti jiných osob, které používají stejný nebo podobný systém měření srdeční frekvence. Dále se nesmíte při slaďování rádiového přenosu mezi oběma přístroji zdržovat v blízkosti vysokonapěťových vedení, monitorů počítačů, zapnutých televizorů, mobilních telefonů, automobilů, motorem ovládaných tréninkových přístrojů atd. Pokud se Vám nepodaří navázat rádiové spojení mezi vysílačem (prsním pásem) a přijímačem (náramkovými hodinkami), počkejte asi 15 až 20 sekund (na tuto dobu odložte snímací pás) a zopakujte opět navázání rádiového spojení podle kapitoly 6. Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek. Po každém cvičení proveďte následující: 1. Čas od času vyperte prsní pás (vysílač) ve slabém mýdlovém roztoku. 2. Poté propláchněte pás pod tekoucí čistou vodou. 3. Vysušte pečlivě pás měkkým ručníkem. 4. Uskladněte pás na čistém a suchém místě. Nečistoty ovlivňují pružnost pásu a funkci vysílače. Chloupky, pot a vlhkost mohou způsobit, že elektrody zůstanou vlhké a vysílač zůstane zapnut, čímž dojde ke snížení životnosti do vysílače vložené baterie. 5. Montáž držáku na jízdní kolo a připevnění hodinek 6. Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek pouze čas. Připněte okolo svého těla (hrudníku) snímací pás. Stiskněte krátce ovládací tlačítko. Tímto způsobem zapnete měření srdeční frekvence. Na displeji hodinek dojde k zobrazení aktuálně naměřené hodnoty počtu srdečních tepů za minutu. 7 8

3 7. Provádění tréninku 7.1. Spuštění měření času (stopek) pouze čas. Připněte okolo svého těla (hrudníku) snímací pás Vynulování času stopek Stiskněte a podržte stisknuté ovládací tlačítko na hodinkách tak dlouho, dokud se na displeji hodinek nezobrazí symbol hold, RESET a poté nulový čas stopek 00:00:00. Tím je čas stopek vynulován. Stiskněte krátce ovládací tlačítko. Tímto způsobem zapnete měření srdeční frekvence a na displeji hodinek dojde k zobrazení nulového času stopek. Dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka spustíte stopky (měření času doby trvání cvičení) Ukončení tréninku (cvičení) Sundejte ze svého těla prsní pás. Tímto dojde k zastavení stopek. Po krátké době se na displeji hodinek zobrazí normální čas. Dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zastavíte stopky (přerušíte odpočítávání času doby trvání tréninku). Stisknete-li ovládací tlačítko znovu, dojde k opětovnému spuštění stopek, aniž by došlo k vynulování jejich času. Nyní můžete dále pokračovat v tréninku. Normální zobrazení času. Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka můžete na displeji hodinek zobrazit naměřený čas doby trvání posledního tréninku. Vynulování času stopek (času posledního tréninku) provedete postupem popsaným v kapitole 7.2. Vynulování času stopek Určení cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) 8.1. Maximální počet srdečních tepů za minutu Tento maximální počet srdečních tepů za minutu představuje maximální srdeční frekvenci, kterou bude Vaše srdce tepat při totálním tělesném vyčerpání. Tento osobní puls závisí na stáří, na pohlaví, na tělesné kondici a na zdravotním stavu. K přesnému zjištění své maximální srdeční frekvence při tréninku požádejte svého lékaře o provedení výkonnostního testu. Ať už se jedná o snížení tělesné hmotnosti (nadváhy) nebo trénink na závody, Vaším cílem je, abyste si stanovili mezní hodnoty tréninku (maximální počet srdečních tepů za minutu) a podle tohoto programu trénink nebo cvičení prováděli. Optimální tréninkový program spočívá v tom, že si stanovíte horní a dolní mezní hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu, které představují procentuální hodnotu známé nebo odhadnuté maximální srdeční frekvence (dále jen anglická zkratka Maximum Heart Rate = MHR). Pokud jste se podrobili testu zjištění své maximální srdeční frekvence (výkonnostní test provedený lékařem), nebo jestliže jste trénovaný atlet či atletka, patrně tuto hodnotu MHR jistě znáte. Pokud tuto maximální hodnotu neznáte, můžete maximální počet tepů (MHR) svého srdce odhadnout (vypočítat) podle následujících 2 rovnic: Výpočet maximální srdeční frekvence (1 způsob): MHR = (200 - Vaše stáří) + K* *) K = 20 (pro muže) *) K = 30 (pro ženy) Pro šestatřicetiletého muže vyplývá podle rovnice následující výsledek: = 184 max.srdeční frekvence (MHR); 50 % této hodnoty = 92; 65 % této hodnoty = 120 Výpočet maximální srdeční frekvence (2 způsob): MHR = 210 polovina Vašeho stáří (0,11 x tělesná hmotnost v kg) + K* *) K = 4 (pro muže) *) K = 0 (pro ženy) Mnozí lidé, i přes stejné stáří, mají různé hodnoty maximální srdeční frekvence. Tolerance této odchylky bývá cca srdečních tepů za minutu. Lidé postižení srdečními nebo plicními nemocemi a dále lidé s vysokou nadváhou, jakož i lidé, kteří dlouho tělesně nepracovali nebo nesportovali, musejí ale znát tuto hodnotu velice přesně. U muže s dobrou tělesnou kondicí se pohybuje nejbezpečnější maximální počet srdečních tepů na cca 90 % maximální hodnoty (MHR). Starší lidé s nadváhou, kteří nemají dobrou tělesnou kondici, by neměli překračovat počet srdečních tepů za minutu nad bezpečnou hranici. 8.2 Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Srdce, jako nejdůležitější sval našeho těla, musí být pravidelně trénováno jako jiné svaly, abychom zůstali silní a výkonní. Pomocí těchto náramkových hodinek můžete nyní zjistit, zda své srdce namáháte bezpečně a efektivně. Vaše srdce Vám poskytuje všechny informace k tomu, abyste zabezpečili a odhadli efektivitu svého programu pro zlepšování své tělesné kondice. Naměřený počet srdečních tepů za minutu podává neustále zprávu o výkonnosti Vašeho těla. Počet srdečních tepů můžete odečíst na těchto hodinkách jako frekvenci počtu pulsů. Přitom zjistíte, zda není Váš tréninkový program příliš namáhavý nebo naopak příliš nezatěžující. Co bývá Vaším stálým cílem Vašeho cvičení nebo tréninku? Snížení tělesné hmotnosti (nadváhy), zlepšení tělesné kondice nebo systematický trénink na závody. Pomocí těchto náramkových hodinek můžete nyní provádět cvičení a tréninky cíleně takovým způsobem, že budete dodržovat směrné hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu. Díky moderní technologii rádiového přenosu můžete kdykoliv odečíst počet tepů svého srdce na displeji hodinek. Dříve než začnete provádět pravidelně svůj tréninkový program, poraďte se, prosím, se svým lékařem. U většiny dospělých odpovídá tato zóna cca 65 až 85 % odhadnuté maximální srdeční frekvence. Tato cílová zóna představuje trénink (cvičení) v takzvané aeorobní neboli kyslíkové zóně s množstvím pozitivních změn pro lidský organismus. Provádění tréninku nebo cvičení s touto úrovní intenzity (zatížení organismu) může být dlouhodobé a pravidelné, přičemž dosáhnete nejlepší výsledky nejen při snižování své tělesné váhy, nýbrž odstraníte i pocity stresu a zvýšíte nebo stabilizujete svoji fyzickou a duševní výkonnost Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Vaše cvičení a tréninky charakterizují základní tři pojmy: intenzita tréninku, doba trvání a četnost provádění tréninku. Podle toho jaký cíl sledujete (snížení nadváhy, zachování dobré tělesné kondice nebo její zlepšení), měli byste odpovídající způsobem zvolit stupně námahy a tělesného zatížení. Institut ACSM (American College of Sports Medicine = Americká universita sportovního lékařství) rozdělil stupně zatížení podle srdeční frekvence následovně: % Vaší osobní hodnoty MHR Intenzita Nižší než 35 velmi nízká nízká střední (mírná) namáhavá 90 a více velmi namáhavá 100 maximální Údaje uvedené v následujících tabulkách ohledně četnosti, intenzity a doby trvání cvičení odpovídají sledovanému účelu zátěže organismu: Začátečník: střední (mírná) střední (mírná) Snížení tělesné nadváhy: nízká střední (mírná) střední (mírná) Udržení tělesné kondice (zdatnosti): namáhavá Zlepšení tělesné kondice (zdatnosti): střední (mírná) namáhavá 11 12

4 8.4 Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) jsou zaměřeny na zlepšení zdravotního stavu. Cvičení v této oblasti namáhání zlepšuje dlouhodobou výkonnost Vašeho srdečního svalu. Toto doprovází zlepšení tělesné a duševní kondice. Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci, kteří si chtějí zlepšit dlouhodobou výkonnost. Toto doprovází zlepšení tělesné kondice. Následkem trénování v této oblasti namáhání je i vyšší spotřeba kalorií. Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,85 x Vaše MHR = Dolní mez srdeční frekvence: 0,70 x Vaše MHR = Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci s vysokou výkonností, kteří musejí podávat krátkodobé vysoké výkony, které se týkají rychlosti a síly. Cvičení v této oblasti namáhání provází vznik takzvaného kyslíkového dluhu a dráždění organismu zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné Průběh cvičení (tréninku) Optimální trénink má následující tři fáze: 1. Zahřívací fáze: Abyste se při cvičení nezranili nebo aby Vaše tělo neutrpělo případné ublížení, měli byste bezpodmínečně dodržovat krátkou zahřívací fázi. Za tímto účelem proveďte před každou sportovní činností po dobu 5 až 10 minut lehká cvičení protažení těla. 2. Cílový stupeň zatížení (cílová zóna): Podle cílového účelu provádějte cvičení (trénink) se stanovenou intenzitou zatížení po dobu minimálně 20 minut. 3. Ochlazovací fáze: Ochlazovací fáze je stejně důležitá jako fáze zahřívací. Naše tělo potřebuje určitý čas k přechodu z výkonné do klidové fáze. Takzvaná ochlazovací fáze 5 až 10 minut po prováděném cvičení uklidní Vaše tělo a zabrání případnému ublížení na těle. Poznámka: Po každé změně cílové zóny (účelu stupně namáhání) během cvičení byste měli počítat s 3 až 5 minutami k dosažení stabilního počtu srdečních tepů za minutu. Na toto místo si můžete poznamenat intenzitu svých tréninků Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,60 x Vaše MHR = Dolní mez srdeční frekvence: 0,50 x Vaše MHR = Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,70 x Vaše MHR = 9. Údržba a čištění monitoru srdečních tepů Monitor srdečních tepů Sigma je precizní měřící přístroj a mělo by sním být z tohoto důvodu zacházeno velice šetrně. Následující doporučení Vám mají posloužit k tomu, abyste měli z tohoto přístroje po dlouhá léta užitek a radost. Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie Při otevření krytu hodinek (při výměně baterie) nesmíte poškodit pryžové těsnění, které zaručuje vodotěsnost tohoto přístroje. Tyto náramkové hodinky jsou napájeny 1 knoflíkovou lithiovou baterií typu CR Abyste tuto vodotěsnost zachovali, doporučujeme Vám nechat provést výměnu baterie svému hodináři nebo poslat hodinky autorizovanému servisu firmy Sigma. Adresy příslušných servisů naleznete v originálním návodu k obsluze. Co se týká České nebo Slovenské republiky, pak Vám jistě poradí Váš prodejce firma Conrad. Toto opatření je zvlášť důležité, budete-li tento monitor srdečních tepů používat i při plavání. Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) K zapnutí vysílače dojde okamžitě, jakmile tento vysílač přiložíte s elastickým pásem ke svému tělu a navlhčíte snímací elektrody. Jakmile snímací pás sundáte s těla, dojde k automatickému vypnutí vysílače. Avšak pot a vlhkost může způsobit, že zůstane vysílač zapnutý i po sundání s těla. Z tohoto důvodu je nutné, abyste po každém použití snímacího pásu nechali uschnout jeho elektrody. Důležité upozornění: Čistěte pravidelně vysílač (prsní pás) ve slabém mýdlovém vodním roztoku, abyste z elektrod odstranili zbytky potu a jiné nečistoty. Pravidelným čištěním prodloužíte podstatně životnost snímacích elektrod. K čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky a chemikálie, jako jsou například ocelová vata nebo různé druhy alkoholů. Tyto prostředky by mohly způsobit trvalé poškození snímacích elektrod. Důležité upozornění: Nikdy neohýbejte vysílač (snímací prsní pás), zvláště ne při jeho skladování (k jeho uložení používejte pouze originální obal), neboť by to mohlo ovlivnit elektrickou vodivost snímacích (kontaktních) elektrod. Nikdy neperte vysílač (snímací prsní pás) v pračce a nedávejte jej sušit do sušičky prádla. Elastický pás nikdy nežehlete! Pokud budete snímací pás používat při plavání v bazénech se silně chlorovanou vodou, pak jej rovněž po použití dobře vyčistěte. Upozornění: Tento pás je napájen rovněž 1 knoflíkovou lithiovou baterií typu CR Pro její výměnu platí stejné podmínky jako pro výměnu baterie v hodinkách. Dolní mez srdeční frekvence: 0,60 x Vaše MHR = Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) Použití monitoru srdečních tepů ve vodě Tyto náramkové hodinky jsou vodotěsné až do hloubky 3 m. Ponoříte-li se s těmito hodinkami do vody (nebo budete-li je používat při silném dešti), nesmíte v žádném případě stisknout jejich ovládací tlačítko. Do hodinek by mohla v tomto případě vniknout voda, která by porušila jejich vodotěsnost a mohla by způsobit zničení elektronických součástek uvnitř hodinek. Při měření srdeční frekvence ve vodě nebo pod vodou musíte dodržet následující technické podmínky: Voda v bazénech s vysokým obsahem chloru a slaná mořská voda je elektricky vodivá a může způsobit zkrat mezi snímacími elektrodami srdeční frekvence, takže přijímač (hodinky) nezaregistruje žádné EKG-signály. Při skocích do vody nebo při prudkých pohybech svalů při intenzivním plavání může odpor vody způsobit sklouznutí (posunutí) snímacího pásu na těle, takže přijímač (hodinky) nezaregistruje opět žádné EKG-signály. Síla signálů snímání srdeční frekvence (EKG) je závislá na složení lidských tkání. U mnoha lidí bývá měření srdeční frekvence ve vodě velice problematické. Použití monitoru srdečních v chladu a při vysoké teplotě Nevystavujte tento přístroj extrémním teplotám, působení přímého slunečního záření. Nepoužívejte tento přístroj například v saunách, kde dochází k velkému střídání teploty. Rušivé interference při měření srdeční frekvence Elektromagnetické interference Tyto interference se mohou vyskytovat v blízkosti vedení vysokého napětí, reproduktorů, televizorů, monitorů osobních počítačů, automobilových motorů, v blízkosti motorem poháněných tréninkových přístrojů, mobilních a bezdrátových telefonů, v letadlech jakož i při průchodu kontrolními zařízeními na letištích (elektronickými závorami). Rušení způsobená jinými přístroji měření srdeční frekvence Přístroj Sigma (přijímač) reaguje při nezakódovaném přenosu rádiových signálů na jiné signály, které se vyskytují v jeho dosahu příjmu ve vzdálenosti 1 m. Dejte tedy pozor na to, aby se při měření srdeční frekvence nevyskytovaly v těsné blízkosti přijímače (hodinek) žádné jiné vysílače, které vysílají rádiové signály na stejné frekvenci. Tréninkové přístroje: Různé elektrické nebo elektronické součásti tréninkových přístrojů, jako jsou jejich displeje (LED), motory a elektrické brzdy mohou způsobit rušení rádiového přenosu signálů srdeční frekvence. Abyste zabránili těmto problémům, dodržujte následující pokyny: 1. Sundejte ze svého těla snímací pás srdeční frekvence a provádějte cvičení na tréninkovém přístroji bez měření srdeční frekvence. 2. Dejte přijímač (hodinky) do takové vzdálenosti od tréninkového přístroje, kde nebude tréninkovým přístrojem rušen. 11. Provádění cvičení s ohledem na zdravotní stav Budete-li vyvíjet pravidelnou sportovní činnost, můžete tímto pozitivně změnit svůj život. V každém případě byste se však neměli vystavovat riziku zhoršení nebo ohrožení svého zdraví a měli byste se poradit se svým lékařem (nebo trenérem) v následujících případech: Pokud jste starší více než 35 let. Pokud jste v posledních 5 letech neprovozovali žádný sport a nezatěžovali jste svoje tělo namáhavou prací a/nebo jestliže máte sedavý způsob života. Pokud kouříte. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem. Máte-li vyšší obsah cholesterolu v krvi. Pociťujete-li příznaky nějakého onemocnění. Po vážné nemoci nebo po lékařském ošetření, jako je operace nebo jestliže jste v rekonvalescenci. Používáte-li k léčení léky regulující krevní tlak nebo srdeční činnost. Pokud jste těhotné ženy. Pokud jste v minulosti trpěli dýchacími potížemi. Používáte-li kardiostimulátor nebo jiný implantovaný elektronický přístroj. Máte-li příliš vysokou tělesnou hmotnost a intenzivní trénink nebo cvičení by byly spojeny s riziky ohrožení Vašeho zdraví. Prosím, pamatujte na to, že Vaše srdeční frekvence může být ovlivněna kromě tréninku i léky proti srdečním nemocem, proti dýchavičnosti (astma), léky k tišení dýchacích potíží atd., jakož i pitím energetických nápojů, alkoholu a kouřením (nikotinem). Dávejte při provádění tréninku pozor na reakce svého těla. Pocítíte-li při cvičení neočekávanou bolest nebo vyčerpání, přestaňte cvičit nebo pokračujte v cvičení s podstatně sníženou intenzitou namáhání svého těla. Důležité informace pro osoby s implantovanými kardiostimulátory: Institut pro výzkum stimulátorů srdeční činnosti v německém městě Kochel am See zjistil následující: Indukované napětí menší než 1 mv je pro všechny známé a používané kardiostimulátory minimálně o jeden řád nižší než práh jejich ovlivnění při frekvenci 5 khz. Ovlivnění nebo ohrožení pacientů (osob) s implantovanými kardiostimulátory je při použití monitorů srdeční frekvence firmy Sigma prakticky vyloučeno. Přesto Vám v tomto případě doporučujeme, abyste se nejdříve poradili se svým lékařem, dříve než začnete monitor srdeční frekvence firmy Sigma používat. Pokud budete alergičtí na substance, které přijdou do styku s Vaší pokožkou, a které budou způsobeny použitím monitoru srdečních tepů (snímacího pásu) firmy Sigma, poraďte se prosím se svým lékařem nebo používejte snímací pás přiložený na košili nebo tričko. Místa pod snímacími elektrodami musíte ovšem dobře navlhčit. Důležité upozornění: Přiložíte-li navlhčené elektrody na košili nebo na tričko ze světlé látky, může dojít následkem tření k uvolnění černé barvy ze snímacího pásu a k ušpinění oblečení (trička nebo košile)

5 12. Časté dotazy ohledně použití přístroje Co se stane, odložíte-li při tréninku snímací pás? Náramkové hodinky přestanou přijímat signály EKG. Na jejich displeji se zobrazí nulová hodnota srdeční frekvence 0 a poté normální čas (kromě toho se ještě zastaví stopky). Dochází k automatickému vypnutí hodinek? Ne. V klidovém stavu zobrazují hodinky normální čas při velmi malé spotřebě proudu z baterie. Jsou tyto hodinky vodotěsné? Ano viz kapitola 10. Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) a odstavec Použití monitoru srdečních tepů ve vodě. Pomalá reakce zobrazení na displeji nebo černé zabarvení displeje: Teplota okolí je nižší něž 1 C nebo vyšší než 55 C. Žádné nebo příliš slabé zobrazení na displeji hodinek: Většinou se jedná o vybitou baterii. Proveďte její výměnu viz kapitola 9. Údržba a čištění monitoru srdečních tepů a odstavec Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie. Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! KU/12/

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC 440 Obj. č.: 84 00 59 Obsah Strana ÚVOD... 2 FUNKCE NÁRAMKOVÝCH HODINEK S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ... 3 CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA

Více

Bezdrátový počítač k jízdnímu kolu s měřičem srdečních tepů BIKE STATION

Bezdrátový počítač k jízdnímu kolu s měřičem srdečních tepů BIKE STATION NÁVOD K OBSLUZE České rozšířené vydání Bezdrátový počítač k jízdnímu kolu s měřičem srdečních tepů BIKE STATION Obj. č.: 84 01 09 1 Obsah Strana CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA POČET TEPŮ SRDCE ZA MINUTU...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 67 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 3 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 4 1.3. Obsazení tlačítek 5 1.4. Hlavní menu (Funkce) 6 1.5. Nastavení 7 2... Trénování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL PC WOMAN / MAN

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL PC WOMAN / MAN HEART RATE MONITOR CZ ZONE INDICATOR KCAL PC 22.13 WOMAN / MAN ČEŠTINA Obsah 1 Obsazení tlačítek 3 2 Aktivace pulsmetru PC 22.13 3 3 Přehled displeje 4 4 Základní nastavení pulsmetru PC 22.13 4 5 Trénink

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1507632426 VÝROBNÍ ČÍSLO Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1. POPIS Bezkontaktní zdravotní infračervený teploměr je speciálně navržen tak, aby přesně změřil lidskou

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Obsah 2 Snímač tepové frekvence Polar H10 3 Snímač tepové frekvence Polar H10 3 Součásti snímače tepové frekvence 3 Nošení snímače tepové frekvence 3 Začínáme 4 Spárování s aplikací

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 Computer FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 72 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Návod na použití Sport tester BION A-400

Návod na použití Sport tester BION A-400 Návod na použití Sport tester BION A-400 před použitím přístroje si nejdříve přečtěte následující instrukce Tento produkt zobrazuje tepovou frekvenci při cvičení, ale nemůže předvídat zátěž, která je pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 02 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Elektronický přístroj proti chrápání Snore Stopper, model ENI011578

NÁVOD K OBSLUZE. Elektronický přístroj proti chrápání Snore Stopper, model ENI011578 NÁVOD K OBSLUZE Elektronický přístroj proti chrápání Snore Stopper, model ENI011578 Obj. č.: 84 04 53 Vyspěte se opět normálně! Váš partner nebo Vaše partnerka Vám za to poděkuje. Tento přístroj rozezná

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: 67 04 27 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE Úvod Digitální posuvné měřítko DIGI-MET je univerzální přesné měřidlo pro použití v náročných podmínkách výroby i kontrolní laboratoře. Před prvním použitím

Více

Hodinky BOSS. BOSS. Módní vzhled s moderními, citlivými tvary. Doplňky s vlastním duchem a osobností.

Hodinky BOSS. BOSS. Módní vzhled s moderními, citlivými tvary. Doplňky s vlastním duchem a osobností. merit - 33 2 OBSAH Strana Hodinky BOSS.................................................. 3 Péče a údržba.................................................. 4 Odolnost proti vodě............................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterie... 4 Připevnění držáku počítače k řídítkům...

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Návod k použití pro Kompaktní váhu

Návod k použití pro Kompaktní váhu Návod k použití pro Kompaktní váhu Katalogové číslo: 214118 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Hodinky s měřičem srdečního tepu Evolve Fitness. Uživatelská příručka

Hodinky s měřičem srdečního tepu Evolve Fitness. Uživatelská příručka Hodinky s měřičem srdečního tepu Evolve Fitness Uživatelská příručka Blahopřejeme vám k zakoupení hodinek s měřičem srdečního tepu. Hodinky mají především tyto vlastnosti: Přesné bezdrátové měření srdečního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Monitor srdečních tepů Model: HR309. Obj. č.: 84 03 18

Monitor srdečních tepů Model: HR309. Obj. č.: 84 03 18 NÁVOD K OBSLUZE Monitor srdečních tepů Model: HR309 Obj. č.: 84 03 18 OBSAH: Strana Oddíl 1: Úvod...2 Tréninkový program...2 Fitness-index...3 Tréningové tipy...3 Zápěstní monitor...4 Hrudní popruh pro

Více

HEART RATE MONITOR PC 3.11. Polski Русский Magyar. Slovenščina

HEART RATE MONITOR PC 3.11. Polski Русский Magyar. Slovenščina HEART RATE MONITOR SK SI HU CZ RU PL PC 3.11 Polski Русский Magyar Slovenčina Slovenščina Česky OBSAH 1 Seznámení 1.1 Předmluva a obsah balení 73 1.2 Přehled času, symbolů a údajů na displeji 74 1.3 Nastavení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48 PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty NÁVOD K POUŽITÍ Abyste optimálně využili vlastnosti pohonu Roll Up WireFree TM RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k montáži a obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití. A. Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Osobní detektor alkoholu icc 2001-D-DUC

Osobní detektor alkoholu icc 2001-D-DUC NÁVOD K OBSLUZE Osobní detektor alkoholu icc 2001-D-DUC Obj. č.: 85 37 29 (promile) Nespoléhejte se na náhodu! A to v žádném případě, pokud se bude jednat o Vaši bezpečnost a o bezpečnost druhých v silničním

Více

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY Obj. č.: 64 00 35 Sotva přehlédnutelné hodiny firmy Jumbo s velkým displejem (LCD), které zobrazují čas, datum,

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Alkohol tester evolve s duálním displejem

Alkohol tester evolve s duálním displejem Alkohol tester evolve s duálním displejem POPIS 1. LCD s časem 2. LCD pro testování alkoholu 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí 4. Otvory pro vdechování 5. Tlačítko MODE 6. Tlačítko SET 7. Tlačítko ADJ 8. Kryt

Více

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Obsah balení Nošení prsního pásu / montáž držáku na kolo. 2 Obsah Nošení počítače pulsu/montáž Funkční schéma Uspořádání tlačítek Základní nastavení hodinek Přesný čas

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více