NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: 86 00 91. Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů..."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko Nastavení správného času... 5 Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup náramkových hodinek s měřičem srdečních tepů firmy SIGMA SPORT a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jejich používání. Tyto náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů (pulsu) se stanou Vaším průvodcem při provádění všech Vašich sportovních činností a cvičení (tréninků). Pomocí těchto speciálních náramkových hodinek můžete efektivně kontrolovat a zlepšovat svoji tělesnou kondici. Jistě jste v poslední době zaslechli anglická pojmenování Fitness a Wellnes. Oba tyto výrazy neznamenají nic jiného než zdatnost, zdraví a pohodu lidského těla. Právě pro tyto oblasti lidského života se stane tento monitor srdečních tepů Vaším nepostradatelným partnerem. 4. Připnutí prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku Důležité informace k připevnění a používání snímacího prsního pásu Montáž držáku na jízdní kolo a připevnění hodinek Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek Provádění tréninku Spuštění měření času (stopek) Vynulování času stopek Ukončení tréninku (cvičení) Určení cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) Maximální počet srdečních tepů za minutu Výpočet maximální srdeční frekvence (1 způsob): Výpočet maximální srdeční frekvence (2 způsob): Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Průběh cvičení (tréninku) Údržba a čištění monitoru srdečních tepů Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) Použití monitoru srdečních tepů ve vodě Použití monitoru srdečních v chladu a při vysoké teplotě Rušivé interference při měření srdeční frekvence Elektromagnetické interference Rušení způsobená jinými přístroji měření srdeční frekvence Tréninkové přístroje: Provádění cvičení s ohledem na zdravotní stav Důležité informace pro osoby s implantovanými kardiostimulátory: Časté dotazy ohledně použití přístroje Součásti sytému na měření srdečních tepů Prsní snímací pás srdeční frekvence s elektrodami a s vysílačem, který vysílá naměřený počet srdečních tepů za minutu do náramkových hodinek (do přijímače). 2. Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko Elastický pás s mechanismem (s přezkou) pro nastavení délky podle velikosti obvodu těla (hrudníku), který slouží jako držák snímacího prsního pásu srdeční frekvence. Náramkové hodinky (přijímač) PC3, které zobrazují na svém displeji počet srdečních tepů za minutu a jiné informace (zobrazení času). Držák hodinek s objímkou k připevnění přístroje na řídítka jízdního kola. 3 4

2 3. Nastavení správného času pouze čas. Nastavení správného času proveďte bez přestávky. Po každém jednotlivém provedeném nastavení se zobrazení na displeji hodinek přepne do režimu dalšího nastavení. 4. Připnutí prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku Spojte prsní snímací pás s elastickým pásem pomocí jedné přezky. Stiskněte a podržte stisknuté ovládací tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji hodinek nezobrazí symbol hold a dále blikající zobrazení pro nastavení formátu času (24- nebo 12-hodinový formát zobrazení času). Délku pásu nastavte takovým způsobem, aby pás dobře přiléhal k tělu (hrudníku), avšak aby nebyl příliš volný nebo těsný. Stisknutím ovládacího tlačítka proveďte přepnutí na 24-hodinový nebo na 12-hodinový formát zobrazení času. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do dalšího režimu nastavení. Poznámka: Nastavíte-li na displeji stopek 12-hodinový formát zobrazení času, pak se budou na displeji zobrazovat ještě následující symboly: PM (post meridiem) = čas odpoledne a AM (ante meridiem) = čas dopoledne. Jedná se angloamerický způsob zobrazení času. Přiložte prsní pás okolo hrudníku takovým způsobem, aby byl u muže pod prsními svaly a u ženy na hrudi a zaklapněte jeho druhý uzávěr (druhou přezku) do elastického pásu. Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte správný čas v hodinách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do režimu nastavení času v minutách. Logo firmy SIGMA musí směřovat ven (od těla). Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte první číslici správného času v minutách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do režimu nastavení druhé číslice času v minutách. Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte druhou číslici správného času v minutách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do normálního zobrazení času. Tím je nastavení času ukončeno. Nadzvedněte opatrně připnutý prsní pás a navlhčete jeho elektrody jakož i pokožku pod těmito elektrodami slinami nebo vodou (jedná se o rýhovanou plochu na zadní straně prsního pásu) Důležité informace k připevnění a používání snímacího prsního pásu Nastavte délku snímacího pásu srdečních tepů takovým způsobem, aby byl tento pás pevně připnut k Vašemu tělu, avšak ne příliš těsně. Navlhčete elektrody tohoto pásu a pokožku místa přiložení snímacích elektrod, abyste umožnili bezchybné měření srdeční frekvence. Přiložíte-li pás s elektrodami pouze na holou nenavlhčenou pokožku, nedocílíte tím dobrých výsledků při snímání srdeční frekvence. Budete-li chtít přiložit tento pás na tričko nebo na košili, musíte místa na tričku nebo na košili pod těmito elektrodami rovněž navlhčit. Přijímač (náramkové hodinky) přiložte na zápěstí ruky jako normální náramkové hodinky. Při měření počtu srdečních tepů (pulsu) nesmíte vzdálit zápěstí své ruky s přiloženými hodinkami (přijímačem) více než 1 metr od vysílače (prsního pásu), neboť byste tímto překročili dosah rádiového přenosu signálů mezi oběma přístroji. Elektrody na prsním pásu provádějí měření počtu srdečních tepů za minutu pomocí akčního napětí podobně jako běžný elektrokardiograf (EKG). Vysílač vyšle tyto naměřené údaje bezdrátově do přijímače (do náramkových hodinek). Senzor snímání srdečních tepů (vysílač) nesmí být ohýbán nebo protahován, zvláště ne při jeho uskladnění (ne více, než je to nutné k jeho uložení do originálního obalu), neboť by toto mohlo ovlivnit vodivost snímacích elektrod. Po každém použití vyčistěte snímací pás (vysílač) a nechte jej důkladně vyschnout. V žádném případě jej neukládejte vlhký nebo dokonce mokrý. Přijímač přiložený k tělu se automaticky zapne. Odložíte-li jej (sundáte-li pás s těla), dojde k jeho automatickému vypnutí. Odložíte-li vlhký pás a nenecháte jej vyschnout (neosušíte-li jej), mohou takzvané bludné neboli svodové proudy způsobit vybití baterie ve vysílači. Proto po každém cvičení nebo tréninku pečlivě vysílač (jeho elektrody) vysušte. Chraňte snímací před extrémními teplotami (přílišným chladem nebo teplem). Nevystavujte snímací pás delšímu působení přímo dopadajících slunečních paprsků. Přijímač (hodinky) a vysílač (snímací pás srdeční frekvence) jsou naprogramovány na speciální frekvenci rádiových signálů, na takzvaný přenosový kód. Přijímač i vysílač musejí být na tento kód vzájemně sladěny. Abyste docílili nerušeného přenosu signálu z vysílače do přijímače, zajistěte prosím následující podmínky: Dejte pozor na to, že nesmíte být v blízkosti jiných osob, které používají stejný nebo podobný systém měření srdeční frekvence. Dále se nesmíte při slaďování rádiového přenosu mezi oběma přístroji zdržovat v blízkosti vysokonapěťových vedení, monitorů počítačů, zapnutých televizorů, mobilních telefonů, automobilů, motorem ovládaných tréninkových přístrojů atd. Pokud se Vám nepodaří navázat rádiové spojení mezi vysílačem (prsním pásem) a přijímačem (náramkovými hodinkami), počkejte asi 15 až 20 sekund (na tuto dobu odložte snímací pás) a zopakujte opět navázání rádiového spojení podle kapitoly 6. Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek. Po každém cvičení proveďte následující: 1. Čas od času vyperte prsní pás (vysílač) ve slabém mýdlovém roztoku. 2. Poté propláchněte pás pod tekoucí čistou vodou. 3. Vysušte pečlivě pás měkkým ručníkem. 4. Uskladněte pás na čistém a suchém místě. Nečistoty ovlivňují pružnost pásu a funkci vysílače. Chloupky, pot a vlhkost mohou způsobit, že elektrody zůstanou vlhké a vysílač zůstane zapnut, čímž dojde ke snížení životnosti do vysílače vložené baterie. 5. Montáž držáku na jízdní kolo a připevnění hodinek 6. Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek pouze čas. Připněte okolo svého těla (hrudníku) snímací pás. Stiskněte krátce ovládací tlačítko. Tímto způsobem zapnete měření srdeční frekvence. Na displeji hodinek dojde k zobrazení aktuálně naměřené hodnoty počtu srdečních tepů za minutu. 7 8

3 7. Provádění tréninku 7.1. Spuštění měření času (stopek) pouze čas. Připněte okolo svého těla (hrudníku) snímací pás Vynulování času stopek Stiskněte a podržte stisknuté ovládací tlačítko na hodinkách tak dlouho, dokud se na displeji hodinek nezobrazí symbol hold, RESET a poté nulový čas stopek 00:00:00. Tím je čas stopek vynulován. Stiskněte krátce ovládací tlačítko. Tímto způsobem zapnete měření srdeční frekvence a na displeji hodinek dojde k zobrazení nulového času stopek. Dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka spustíte stopky (měření času doby trvání cvičení) Ukončení tréninku (cvičení) Sundejte ze svého těla prsní pás. Tímto dojde k zastavení stopek. Po krátké době se na displeji hodinek zobrazí normální čas. Dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zastavíte stopky (přerušíte odpočítávání času doby trvání tréninku). Stisknete-li ovládací tlačítko znovu, dojde k opětovnému spuštění stopek, aniž by došlo k vynulování jejich času. Nyní můžete dále pokračovat v tréninku. Normální zobrazení času. Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka můžete na displeji hodinek zobrazit naměřený čas doby trvání posledního tréninku. Vynulování času stopek (času posledního tréninku) provedete postupem popsaným v kapitole 7.2. Vynulování času stopek Určení cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) 8.1. Maximální počet srdečních tepů za minutu Tento maximální počet srdečních tepů za minutu představuje maximální srdeční frekvenci, kterou bude Vaše srdce tepat při totálním tělesném vyčerpání. Tento osobní puls závisí na stáří, na pohlaví, na tělesné kondici a na zdravotním stavu. K přesnému zjištění své maximální srdeční frekvence při tréninku požádejte svého lékaře o provedení výkonnostního testu. Ať už se jedná o snížení tělesné hmotnosti (nadváhy) nebo trénink na závody, Vaším cílem je, abyste si stanovili mezní hodnoty tréninku (maximální počet srdečních tepů za minutu) a podle tohoto programu trénink nebo cvičení prováděli. Optimální tréninkový program spočívá v tom, že si stanovíte horní a dolní mezní hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu, které představují procentuální hodnotu známé nebo odhadnuté maximální srdeční frekvence (dále jen anglická zkratka Maximum Heart Rate = MHR). Pokud jste se podrobili testu zjištění své maximální srdeční frekvence (výkonnostní test provedený lékařem), nebo jestliže jste trénovaný atlet či atletka, patrně tuto hodnotu MHR jistě znáte. Pokud tuto maximální hodnotu neznáte, můžete maximální počet tepů (MHR) svého srdce odhadnout (vypočítat) podle následujících 2 rovnic: Výpočet maximální srdeční frekvence (1 způsob): MHR = (200 - Vaše stáří) + K* *) K = 20 (pro muže) *) K = 30 (pro ženy) Pro šestatřicetiletého muže vyplývá podle rovnice následující výsledek: = 184 max.srdeční frekvence (MHR); 50 % této hodnoty = 92; 65 % této hodnoty = 120 Výpočet maximální srdeční frekvence (2 způsob): MHR = 210 polovina Vašeho stáří (0,11 x tělesná hmotnost v kg) + K* *) K = 4 (pro muže) *) K = 0 (pro ženy) Mnozí lidé, i přes stejné stáří, mají různé hodnoty maximální srdeční frekvence. Tolerance této odchylky bývá cca srdečních tepů za minutu. Lidé postižení srdečními nebo plicními nemocemi a dále lidé s vysokou nadváhou, jakož i lidé, kteří dlouho tělesně nepracovali nebo nesportovali, musejí ale znát tuto hodnotu velice přesně. U muže s dobrou tělesnou kondicí se pohybuje nejbezpečnější maximální počet srdečních tepů na cca 90 % maximální hodnoty (MHR). Starší lidé s nadváhou, kteří nemají dobrou tělesnou kondici, by neměli překračovat počet srdečních tepů za minutu nad bezpečnou hranici. 8.2 Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Srdce, jako nejdůležitější sval našeho těla, musí být pravidelně trénováno jako jiné svaly, abychom zůstali silní a výkonní. Pomocí těchto náramkových hodinek můžete nyní zjistit, zda své srdce namáháte bezpečně a efektivně. Vaše srdce Vám poskytuje všechny informace k tomu, abyste zabezpečili a odhadli efektivitu svého programu pro zlepšování své tělesné kondice. Naměřený počet srdečních tepů za minutu podává neustále zprávu o výkonnosti Vašeho těla. Počet srdečních tepů můžete odečíst na těchto hodinkách jako frekvenci počtu pulsů. Přitom zjistíte, zda není Váš tréninkový program příliš namáhavý nebo naopak příliš nezatěžující. Co bývá Vaším stálým cílem Vašeho cvičení nebo tréninku? Snížení tělesné hmotnosti (nadváhy), zlepšení tělesné kondice nebo systematický trénink na závody. Pomocí těchto náramkových hodinek můžete nyní provádět cvičení a tréninky cíleně takovým způsobem, že budete dodržovat směrné hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu. Díky moderní technologii rádiového přenosu můžete kdykoliv odečíst počet tepů svého srdce na displeji hodinek. Dříve než začnete provádět pravidelně svůj tréninkový program, poraďte se, prosím, se svým lékařem. U většiny dospělých odpovídá tato zóna cca 65 až 85 % odhadnuté maximální srdeční frekvence. Tato cílová zóna představuje trénink (cvičení) v takzvané aeorobní neboli kyslíkové zóně s množstvím pozitivních změn pro lidský organismus. Provádění tréninku nebo cvičení s touto úrovní intenzity (zatížení organismu) může být dlouhodobé a pravidelné, přičemž dosáhnete nejlepší výsledky nejen při snižování své tělesné váhy, nýbrž odstraníte i pocity stresu a zvýšíte nebo stabilizujete svoji fyzickou a duševní výkonnost Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Vaše cvičení a tréninky charakterizují základní tři pojmy: intenzita tréninku, doba trvání a četnost provádění tréninku. Podle toho jaký cíl sledujete (snížení nadváhy, zachování dobré tělesné kondice nebo její zlepšení), měli byste odpovídající způsobem zvolit stupně námahy a tělesného zatížení. Institut ACSM (American College of Sports Medicine = Americká universita sportovního lékařství) rozdělil stupně zatížení podle srdeční frekvence následovně: % Vaší osobní hodnoty MHR Intenzita Nižší než 35 velmi nízká nízká střední (mírná) namáhavá 90 a více velmi namáhavá 100 maximální Údaje uvedené v následujících tabulkách ohledně četnosti, intenzity a doby trvání cvičení odpovídají sledovanému účelu zátěže organismu: Začátečník: střední (mírná) střední (mírná) Snížení tělesné nadváhy: nízká střední (mírná) střední (mírná) Udržení tělesné kondice (zdatnosti): namáhavá Zlepšení tělesné kondice (zdatnosti): střední (mírná) namáhavá 11 12

4 8.4 Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) jsou zaměřeny na zlepšení zdravotního stavu. Cvičení v této oblasti namáhání zlepšuje dlouhodobou výkonnost Vašeho srdečního svalu. Toto doprovází zlepšení tělesné a duševní kondice. Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci, kteří si chtějí zlepšit dlouhodobou výkonnost. Toto doprovází zlepšení tělesné kondice. Následkem trénování v této oblasti namáhání je i vyšší spotřeba kalorií. Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,85 x Vaše MHR = Dolní mez srdeční frekvence: 0,70 x Vaše MHR = Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci s vysokou výkonností, kteří musejí podávat krátkodobé vysoké výkony, které se týkají rychlosti a síly. Cvičení v této oblasti namáhání provází vznik takzvaného kyslíkového dluhu a dráždění organismu zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné Průběh cvičení (tréninku) Optimální trénink má následující tři fáze: 1. Zahřívací fáze: Abyste se při cvičení nezranili nebo aby Vaše tělo neutrpělo případné ublížení, měli byste bezpodmínečně dodržovat krátkou zahřívací fázi. Za tímto účelem proveďte před každou sportovní činností po dobu 5 až 10 minut lehká cvičení protažení těla. 2. Cílový stupeň zatížení (cílová zóna): Podle cílového účelu provádějte cvičení (trénink) se stanovenou intenzitou zatížení po dobu minimálně 20 minut. 3. Ochlazovací fáze: Ochlazovací fáze je stejně důležitá jako fáze zahřívací. Naše tělo potřebuje určitý čas k přechodu z výkonné do klidové fáze. Takzvaná ochlazovací fáze 5 až 10 minut po prováděném cvičení uklidní Vaše tělo a zabrání případnému ublížení na těle. Poznámka: Po každé změně cílové zóny (účelu stupně namáhání) během cvičení byste měli počítat s 3 až 5 minutami k dosažení stabilního počtu srdečních tepů za minutu. Na toto místo si můžete poznamenat intenzitu svých tréninků Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,60 x Vaše MHR = Dolní mez srdeční frekvence: 0,50 x Vaše MHR = Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,70 x Vaše MHR = 9. Údržba a čištění monitoru srdečních tepů Monitor srdečních tepů Sigma je precizní měřící přístroj a mělo by sním být z tohoto důvodu zacházeno velice šetrně. Následující doporučení Vám mají posloužit k tomu, abyste měli z tohoto přístroje po dlouhá léta užitek a radost. Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie Při otevření krytu hodinek (při výměně baterie) nesmíte poškodit pryžové těsnění, které zaručuje vodotěsnost tohoto přístroje. Tyto náramkové hodinky jsou napájeny 1 knoflíkovou lithiovou baterií typu CR Abyste tuto vodotěsnost zachovali, doporučujeme Vám nechat provést výměnu baterie svému hodináři nebo poslat hodinky autorizovanému servisu firmy Sigma. Adresy příslušných servisů naleznete v originálním návodu k obsluze. Co se týká České nebo Slovenské republiky, pak Vám jistě poradí Váš prodejce firma Conrad. Toto opatření je zvlášť důležité, budete-li tento monitor srdečních tepů používat i při plavání. Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) K zapnutí vysílače dojde okamžitě, jakmile tento vysílač přiložíte s elastickým pásem ke svému tělu a navlhčíte snímací elektrody. Jakmile snímací pás sundáte s těla, dojde k automatickému vypnutí vysílače. Avšak pot a vlhkost může způsobit, že zůstane vysílač zapnutý i po sundání s těla. Z tohoto důvodu je nutné, abyste po každém použití snímacího pásu nechali uschnout jeho elektrody. Důležité upozornění: Čistěte pravidelně vysílač (prsní pás) ve slabém mýdlovém vodním roztoku, abyste z elektrod odstranili zbytky potu a jiné nečistoty. Pravidelným čištěním prodloužíte podstatně životnost snímacích elektrod. K čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky a chemikálie, jako jsou například ocelová vata nebo různé druhy alkoholů. Tyto prostředky by mohly způsobit trvalé poškození snímacích elektrod. Důležité upozornění: Nikdy neohýbejte vysílač (snímací prsní pás), zvláště ne při jeho skladování (k jeho uložení používejte pouze originální obal), neboť by to mohlo ovlivnit elektrickou vodivost snímacích (kontaktních) elektrod. Nikdy neperte vysílač (snímací prsní pás) v pračce a nedávejte jej sušit do sušičky prádla. Elastický pás nikdy nežehlete! Pokud budete snímací pás používat při plavání v bazénech se silně chlorovanou vodou, pak jej rovněž po použití dobře vyčistěte. Upozornění: Tento pás je napájen rovněž 1 knoflíkovou lithiovou baterií typu CR Pro její výměnu platí stejné podmínky jako pro výměnu baterie v hodinkách. Dolní mez srdeční frekvence: 0,60 x Vaše MHR = Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) Použití monitoru srdečních tepů ve vodě Tyto náramkové hodinky jsou vodotěsné až do hloubky 3 m. Ponoříte-li se s těmito hodinkami do vody (nebo budete-li je používat při silném dešti), nesmíte v žádném případě stisknout jejich ovládací tlačítko. Do hodinek by mohla v tomto případě vniknout voda, která by porušila jejich vodotěsnost a mohla by způsobit zničení elektronických součástek uvnitř hodinek. Při měření srdeční frekvence ve vodě nebo pod vodou musíte dodržet následující technické podmínky: Voda v bazénech s vysokým obsahem chloru a slaná mořská voda je elektricky vodivá a může způsobit zkrat mezi snímacími elektrodami srdeční frekvence, takže přijímač (hodinky) nezaregistruje žádné EKG-signály. Při skocích do vody nebo při prudkých pohybech svalů při intenzivním plavání může odpor vody způsobit sklouznutí (posunutí) snímacího pásu na těle, takže přijímač (hodinky) nezaregistruje opět žádné EKG-signály. Síla signálů snímání srdeční frekvence (EKG) je závislá na složení lidských tkání. U mnoha lidí bývá měření srdeční frekvence ve vodě velice problematické. Použití monitoru srdečních v chladu a při vysoké teplotě Nevystavujte tento přístroj extrémním teplotám, působení přímého slunečního záření. Nepoužívejte tento přístroj například v saunách, kde dochází k velkému střídání teploty. Rušivé interference při měření srdeční frekvence Elektromagnetické interference Tyto interference se mohou vyskytovat v blízkosti vedení vysokého napětí, reproduktorů, televizorů, monitorů osobních počítačů, automobilových motorů, v blízkosti motorem poháněných tréninkových přístrojů, mobilních a bezdrátových telefonů, v letadlech jakož i při průchodu kontrolními zařízeními na letištích (elektronickými závorami). Rušení způsobená jinými přístroji měření srdeční frekvence Přístroj Sigma (přijímač) reaguje při nezakódovaném přenosu rádiových signálů na jiné signály, které se vyskytují v jeho dosahu příjmu ve vzdálenosti 1 m. Dejte tedy pozor na to, aby se při měření srdeční frekvence nevyskytovaly v těsné blízkosti přijímače (hodinek) žádné jiné vysílače, které vysílají rádiové signály na stejné frekvenci. Tréninkové přístroje: Různé elektrické nebo elektronické součásti tréninkových přístrojů, jako jsou jejich displeje (LED), motory a elektrické brzdy mohou způsobit rušení rádiového přenosu signálů srdeční frekvence. Abyste zabránili těmto problémům, dodržujte následující pokyny: 1. Sundejte ze svého těla snímací pás srdeční frekvence a provádějte cvičení na tréninkovém přístroji bez měření srdeční frekvence. 2. Dejte přijímač (hodinky) do takové vzdálenosti od tréninkového přístroje, kde nebude tréninkovým přístrojem rušen. 11. Provádění cvičení s ohledem na zdravotní stav Budete-li vyvíjet pravidelnou sportovní činnost, můžete tímto pozitivně změnit svůj život. V každém případě byste se však neměli vystavovat riziku zhoršení nebo ohrožení svého zdraví a měli byste se poradit se svým lékařem (nebo trenérem) v následujících případech: Pokud jste starší více než 35 let. Pokud jste v posledních 5 letech neprovozovali žádný sport a nezatěžovali jste svoje tělo namáhavou prací a/nebo jestliže máte sedavý způsob života. Pokud kouříte. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem. Máte-li vyšší obsah cholesterolu v krvi. Pociťujete-li příznaky nějakého onemocnění. Po vážné nemoci nebo po lékařském ošetření, jako je operace nebo jestliže jste v rekonvalescenci. Používáte-li k léčení léky regulující krevní tlak nebo srdeční činnost. Pokud jste těhotné ženy. Pokud jste v minulosti trpěli dýchacími potížemi. Používáte-li kardiostimulátor nebo jiný implantovaný elektronický přístroj. Máte-li příliš vysokou tělesnou hmotnost a intenzivní trénink nebo cvičení by byly spojeny s riziky ohrožení Vašeho zdraví. Prosím, pamatujte na to, že Vaše srdeční frekvence může být ovlivněna kromě tréninku i léky proti srdečním nemocem, proti dýchavičnosti (astma), léky k tišení dýchacích potíží atd., jakož i pitím energetických nápojů, alkoholu a kouřením (nikotinem). Dávejte při provádění tréninku pozor na reakce svého těla. Pocítíte-li při cvičení neočekávanou bolest nebo vyčerpání, přestaňte cvičit nebo pokračujte v cvičení s podstatně sníženou intenzitou namáhání svého těla. Důležité informace pro osoby s implantovanými kardiostimulátory: Institut pro výzkum stimulátorů srdeční činnosti v německém městě Kochel am See zjistil následující: Indukované napětí menší než 1 mv je pro všechny známé a používané kardiostimulátory minimálně o jeden řád nižší než práh jejich ovlivnění při frekvenci 5 khz. Ovlivnění nebo ohrožení pacientů (osob) s implantovanými kardiostimulátory je při použití monitorů srdeční frekvence firmy Sigma prakticky vyloučeno. Přesto Vám v tomto případě doporučujeme, abyste se nejdříve poradili se svým lékařem, dříve než začnete monitor srdeční frekvence firmy Sigma používat. Pokud budete alergičtí na substance, které přijdou do styku s Vaší pokožkou, a které budou způsobeny použitím monitoru srdečních tepů (snímacího pásu) firmy Sigma, poraďte se prosím se svým lékařem nebo používejte snímací pás přiložený na košili nebo tričko. Místa pod snímacími elektrodami musíte ovšem dobře navlhčit. Důležité upozornění: Přiložíte-li navlhčené elektrody na košili nebo na tričko ze světlé látky, může dojít následkem tření k uvolnění černé barvy ze snímacího pásu a k ušpinění oblečení (trička nebo košile)

5 12. Časté dotazy ohledně použití přístroje Co se stane, odložíte-li při tréninku snímací pás? Náramkové hodinky přestanou přijímat signály EKG. Na jejich displeji se zobrazí nulová hodnota srdeční frekvence 0 a poté normální čas (kromě toho se ještě zastaví stopky). Dochází k automatickému vypnutí hodinek? Ne. V klidovém stavu zobrazují hodinky normální čas při velmi malé spotřebě proudu z baterie. Jsou tyto hodinky vodotěsné? Ano viz kapitola 10. Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) a odstavec Použití monitoru srdečních tepů ve vodě. Pomalá reakce zobrazení na displeji nebo černé zabarvení displeje: Teplota okolí je nižší něž 1 C nebo vyšší než 55 C. Žádné nebo příliš slabé zobrazení na displeji hodinek: Většinou se jedná o vybitou baterii. Proveďte její výměnu viz kapitola 9. Údržba a čištění monitoru srdečních tepů a odstavec Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie. Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! KU/12/

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC 440 Obj. č.: 84 00 59 Obsah Strana ÚVOD... 2 FUNKCE NÁRAMKOVÝCH HODINEK S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ... 3 CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

PM 250. z Měření srdeční frekvence se smartphonem Návod k použití...2 11

PM 250. z Měření srdeční frekvence se smartphonem Návod k použití...2 11 powered b y PM 250 z Měření srdeční frekvence se smartphonem Návod k použití...2 11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu PM 15 / PM 16 CZ z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Více

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Slovenčina Slovenščina

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Slovenčina Slovenščina HEART RATE MONITOR CZ SK SL PC 10.11 Slovenčina Slovenščina Česky OBSAH 1 Předmluva 60 2 Obsah balení 60 3 Bezpečnostní upozornění 61 4 Přehled 61 4.1 Aktivace pulsmetru 61 4.2 Přiložení hrudního pásu

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto osobní váhu EF-921. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Měřič srdečního tepu beurer herzfrequenz pulsuhr. Návod k obsluze Gebrauchsanleitung

Měřič srdečního tepu beurer herzfrequenz pulsuhr. Návod k obsluze Gebrauchsanleitung Měřič srdečního tepu beurer herzfrequenz pulsuhr Návod k obsluze Gebrauchsanleitung OBSAH Obsah balení......2 Důležité poznámky......3 Obecné informace k tréninku......5 Přehled funkcí......6 Přenos signálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 OBSAH Přehled Funkce a shrnutí 3 Tlačítka a funkce 4 Rychlý start Jak používat hrudní pás 5 Výběr tréninkové zóny 6 Čas Nastavení času 7 Cvičení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Slovenčina Slovenščina

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Slovenčina Slovenščina HEART RATE MONITOR CZ SK SL PC 15.11 Slovenčina Slovenščina Česky OBSAH 1 Předmluva 72 2 Obsah balení 72 3 Bezpečnostní upozornění 73 4 Přehled 73 4.1 Aktivace pulsmetru 73 4.2 Přiložení hrudního pásu

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 64 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho krokoměru a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jeho používání. Ideální a nepostradatelný pomocník

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Baterie Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká Kontrolní body, když baterii nelze nabít Čtyři obvyklé mylné představy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

KHaki X-Wind. Instruction manual

KHaki X-Wind. Instruction manual KHaki X-Wind Instruction manual 6 1 0 8 9 2 C E 3 A B D 7 5 4 INSTRUCTION MANUAL 3 Obsah Gratulujeme vám Firma Hamilton je potěšena, že jste si vybrali hodinky z její kolekce. Získali jste malý technologický

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 1 35 OBSAH 1 COACHSMART 2 O-SYNCE MOBIL 3 DALŠÍ UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI 1.1 ÚVOD 2.1 INSTALACE APLIKACE 3.1 POUŽITÍ COACHSMARTU S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI 1.2 ZOBRAZENÍ

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER CZ TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Obsah Obsah 1 Rozsah funkcí a obsah balení... 7 1.1 Úvod... 7 1.2 Obsah

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více