NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: 86 00 91. Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů..."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Součásti sytému na měření srdečních tepů Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko Nastavení správného času... 5 Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup náramkových hodinek s měřičem srdečních tepů firmy SIGMA SPORT a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jejich používání. Tyto náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů (pulsu) se stanou Vaším průvodcem při provádění všech Vašich sportovních činností a cvičení (tréninků). Pomocí těchto speciálních náramkových hodinek můžete efektivně kontrolovat a zlepšovat svoji tělesnou kondici. Jistě jste v poslední době zaslechli anglická pojmenování Fitness a Wellnes. Oba tyto výrazy neznamenají nic jiného než zdatnost, zdraví a pohodu lidského těla. Právě pro tyto oblasti lidského života se stane tento monitor srdečních tepů Vaším nepostradatelným partnerem. 4. Připnutí prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku Důležité informace k připevnění a používání snímacího prsního pásu Montáž držáku na jízdní kolo a připevnění hodinek Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek Provádění tréninku Spuštění měření času (stopek) Vynulování času stopek Ukončení tréninku (cvičení) Určení cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) Maximální počet srdečních tepů za minutu Výpočet maximální srdeční frekvence (1 způsob): Výpočet maximální srdeční frekvence (2 způsob): Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Průběh cvičení (tréninku) Údržba a čištění monitoru srdečních tepů Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) Použití monitoru srdečních tepů ve vodě Použití monitoru srdečních v chladu a při vysoké teplotě Rušivé interference při měření srdeční frekvence Elektromagnetické interference Rušení způsobená jinými přístroji měření srdeční frekvence Tréninkové přístroje: Provádění cvičení s ohledem na zdravotní stav Důležité informace pro osoby s implantovanými kardiostimulátory: Časté dotazy ohledně použití přístroje Součásti sytému na měření srdečních tepů Prsní snímací pás srdeční frekvence s elektrodami a s vysílačem, který vysílá naměřený počet srdečních tepů za minutu do náramkových hodinek (do přijímače). 2. Zobrazení na displeji hodinek a ovládací tlačítko Elastický pás s mechanismem (s přezkou) pro nastavení délky podle velikosti obvodu těla (hrudníku), který slouží jako držák snímacího prsního pásu srdeční frekvence. Náramkové hodinky (přijímač) PC3, které zobrazují na svém displeji počet srdečních tepů za minutu a jiné informace (zobrazení času). Držák hodinek s objímkou k připevnění přístroje na řídítka jízdního kola. 3 4

2 3. Nastavení správného času pouze čas. Nastavení správného času proveďte bez přestávky. Po každém jednotlivém provedeném nastavení se zobrazení na displeji hodinek přepne do režimu dalšího nastavení. 4. Připnutí prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku Spojte prsní snímací pás s elastickým pásem pomocí jedné přezky. Stiskněte a podržte stisknuté ovládací tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji hodinek nezobrazí symbol hold a dále blikající zobrazení pro nastavení formátu času (24- nebo 12-hodinový formát zobrazení času). Délku pásu nastavte takovým způsobem, aby pás dobře přiléhal k tělu (hrudníku), avšak aby nebyl příliš volný nebo těsný. Stisknutím ovládacího tlačítka proveďte přepnutí na 24-hodinový nebo na 12-hodinový formát zobrazení času. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do dalšího režimu nastavení. Poznámka: Nastavíte-li na displeji stopek 12-hodinový formát zobrazení času, pak se budou na displeji zobrazovat ještě následující symboly: PM (post meridiem) = čas odpoledne a AM (ante meridiem) = čas dopoledne. Jedná se angloamerický způsob zobrazení času. Přiložte prsní pás okolo hrudníku takovým způsobem, aby byl u muže pod prsními svaly a u ženy na hrudi a zaklapněte jeho druhý uzávěr (druhou přezku) do elastického pásu. Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte správný čas v hodinách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do režimu nastavení času v minutách. Logo firmy SIGMA musí směřovat ven (od těla). Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte první číslici správného času v minutách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do režimu nastavení druhé číslice času v minutách. Postupným tisknutím ovládacího tlačítka nastavte druhou číslici správného času v minutách. Po tomto nastavení chvíli počkejte, zobrazení na displeji se přepne do normálního zobrazení času. Tím je nastavení času ukončeno. Nadzvedněte opatrně připnutý prsní pás a navlhčete jeho elektrody jakož i pokožku pod těmito elektrodami slinami nebo vodou (jedná se o rýhovanou plochu na zadní straně prsního pásu) Důležité informace k připevnění a používání snímacího prsního pásu Nastavte délku snímacího pásu srdečních tepů takovým způsobem, aby byl tento pás pevně připnut k Vašemu tělu, avšak ne příliš těsně. Navlhčete elektrody tohoto pásu a pokožku místa přiložení snímacích elektrod, abyste umožnili bezchybné měření srdeční frekvence. Přiložíte-li pás s elektrodami pouze na holou nenavlhčenou pokožku, nedocílíte tím dobrých výsledků při snímání srdeční frekvence. Budete-li chtít přiložit tento pás na tričko nebo na košili, musíte místa na tričku nebo na košili pod těmito elektrodami rovněž navlhčit. Přijímač (náramkové hodinky) přiložte na zápěstí ruky jako normální náramkové hodinky. Při měření počtu srdečních tepů (pulsu) nesmíte vzdálit zápěstí své ruky s přiloženými hodinkami (přijímačem) více než 1 metr od vysílače (prsního pásu), neboť byste tímto překročili dosah rádiového přenosu signálů mezi oběma přístroji. Elektrody na prsním pásu provádějí měření počtu srdečních tepů za minutu pomocí akčního napětí podobně jako běžný elektrokardiograf (EKG). Vysílač vyšle tyto naměřené údaje bezdrátově do přijímače (do náramkových hodinek). Senzor snímání srdečních tepů (vysílač) nesmí být ohýbán nebo protahován, zvláště ne při jeho uskladnění (ne více, než je to nutné k jeho uložení do originálního obalu), neboť by toto mohlo ovlivnit vodivost snímacích elektrod. Po každém použití vyčistěte snímací pás (vysílač) a nechte jej důkladně vyschnout. V žádném případě jej neukládejte vlhký nebo dokonce mokrý. Přijímač přiložený k tělu se automaticky zapne. Odložíte-li jej (sundáte-li pás s těla), dojde k jeho automatickému vypnutí. Odložíte-li vlhký pás a nenecháte jej vyschnout (neosušíte-li jej), mohou takzvané bludné neboli svodové proudy způsobit vybití baterie ve vysílači. Proto po každém cvičení nebo tréninku pečlivě vysílač (jeho elektrody) vysušte. Chraňte snímací před extrémními teplotami (přílišným chladem nebo teplem). Nevystavujte snímací pás delšímu působení přímo dopadajících slunečních paprsků. Přijímač (hodinky) a vysílač (snímací pás srdeční frekvence) jsou naprogramovány na speciální frekvenci rádiových signálů, na takzvaný přenosový kód. Přijímač i vysílač musejí být na tento kód vzájemně sladěny. Abyste docílili nerušeného přenosu signálu z vysílače do přijímače, zajistěte prosím následující podmínky: Dejte pozor na to, že nesmíte být v blízkosti jiných osob, které používají stejný nebo podobný systém měření srdeční frekvence. Dále se nesmíte při slaďování rádiového přenosu mezi oběma přístroji zdržovat v blízkosti vysokonapěťových vedení, monitorů počítačů, zapnutých televizorů, mobilních telefonů, automobilů, motorem ovládaných tréninkových přístrojů atd. Pokud se Vám nepodaří navázat rádiové spojení mezi vysílačem (prsním pásem) a přijímačem (náramkovými hodinkami), počkejte asi 15 až 20 sekund (na tuto dobu odložte snímací pás) a zopakujte opět navázání rádiového spojení podle kapitoly 6. Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek. Po každém cvičení proveďte následující: 1. Čas od času vyperte prsní pás (vysílač) ve slabém mýdlovém roztoku. 2. Poté propláchněte pás pod tekoucí čistou vodou. 3. Vysušte pečlivě pás měkkým ručníkem. 4. Uskladněte pás na čistém a suchém místě. Nečistoty ovlivňují pružnost pásu a funkci vysílače. Chloupky, pot a vlhkost mohou způsobit, že elektrody zůstanou vlhké a vysílač zůstane zapnut, čímž dojde ke snížení životnosti do vysílače vložené baterie. 5. Montáž držáku na jízdní kolo a připevnění hodinek 6. Zobrazení naměřené srdeční frekvence na displeji hodinek pouze čas. Připněte okolo svého těla (hrudníku) snímací pás. Stiskněte krátce ovládací tlačítko. Tímto způsobem zapnete měření srdeční frekvence. Na displeji hodinek dojde k zobrazení aktuálně naměřené hodnoty počtu srdečních tepů za minutu. 7 8

3 7. Provádění tréninku 7.1. Spuštění měření času (stopek) pouze čas. Připněte okolo svého těla (hrudníku) snímací pás Vynulování času stopek Stiskněte a podržte stisknuté ovládací tlačítko na hodinkách tak dlouho, dokud se na displeji hodinek nezobrazí symbol hold, RESET a poté nulový čas stopek 00:00:00. Tím je čas stopek vynulován. Stiskněte krátce ovládací tlačítko. Tímto způsobem zapnete měření srdeční frekvence a na displeji hodinek dojde k zobrazení nulového času stopek. Dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka spustíte stopky (měření času doby trvání cvičení) Ukončení tréninku (cvičení) Sundejte ze svého těla prsní pás. Tímto dojde k zastavení stopek. Po krátké době se na displeji hodinek zobrazí normální čas. Dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka zastavíte stopky (přerušíte odpočítávání času doby trvání tréninku). Stisknete-li ovládací tlačítko znovu, dojde k opětovnému spuštění stopek, aniž by došlo k vynulování jejich času. Nyní můžete dále pokračovat v tréninku. Normální zobrazení času. Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka můžete na displeji hodinek zobrazit naměřený čas doby trvání posledního tréninku. Vynulování času stopek (času posledního tréninku) provedete postupem popsaným v kapitole 7.2. Vynulování času stopek Určení cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) 8.1. Maximální počet srdečních tepů za minutu Tento maximální počet srdečních tepů za minutu představuje maximální srdeční frekvenci, kterou bude Vaše srdce tepat při totálním tělesném vyčerpání. Tento osobní puls závisí na stáří, na pohlaví, na tělesné kondici a na zdravotním stavu. K přesnému zjištění své maximální srdeční frekvence při tréninku požádejte svého lékaře o provedení výkonnostního testu. Ať už se jedná o snížení tělesné hmotnosti (nadváhy) nebo trénink na závody, Vaším cílem je, abyste si stanovili mezní hodnoty tréninku (maximální počet srdečních tepů za minutu) a podle tohoto programu trénink nebo cvičení prováděli. Optimální tréninkový program spočívá v tom, že si stanovíte horní a dolní mezní hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu, které představují procentuální hodnotu známé nebo odhadnuté maximální srdeční frekvence (dále jen anglická zkratka Maximum Heart Rate = MHR). Pokud jste se podrobili testu zjištění své maximální srdeční frekvence (výkonnostní test provedený lékařem), nebo jestliže jste trénovaný atlet či atletka, patrně tuto hodnotu MHR jistě znáte. Pokud tuto maximální hodnotu neznáte, můžete maximální počet tepů (MHR) svého srdce odhadnout (vypočítat) podle následujících 2 rovnic: Výpočet maximální srdeční frekvence (1 způsob): MHR = (200 - Vaše stáří) + K* *) K = 20 (pro muže) *) K = 30 (pro ženy) Pro šestatřicetiletého muže vyplývá podle rovnice následující výsledek: = 184 max.srdeční frekvence (MHR); 50 % této hodnoty = 92; 65 % této hodnoty = 120 Výpočet maximální srdeční frekvence (2 způsob): MHR = 210 polovina Vašeho stáří (0,11 x tělesná hmotnost v kg) + K* *) K = 4 (pro muže) *) K = 0 (pro ženy) Mnozí lidé, i přes stejné stáří, mají různé hodnoty maximální srdeční frekvence. Tolerance této odchylky bývá cca srdečních tepů za minutu. Lidé postižení srdečními nebo plicními nemocemi a dále lidé s vysokou nadváhou, jakož i lidé, kteří dlouho tělesně nepracovali nebo nesportovali, musejí ale znát tuto hodnotu velice přesně. U muže s dobrou tělesnou kondicí se pohybuje nejbezpečnější maximální počet srdečních tepů na cca 90 % maximální hodnoty (MHR). Starší lidé s nadváhou, kteří nemají dobrou tělesnou kondici, by neměli překračovat počet srdečních tepů za minutu nad bezpečnou hranici. 8.2 Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Srdce, jako nejdůležitější sval našeho těla, musí být pravidelně trénováno jako jiné svaly, abychom zůstali silní a výkonní. Pomocí těchto náramkových hodinek můžete nyní zjistit, zda své srdce namáháte bezpečně a efektivně. Vaše srdce Vám poskytuje všechny informace k tomu, abyste zabezpečili a odhadli efektivitu svého programu pro zlepšování své tělesné kondice. Naměřený počet srdečních tepů za minutu podává neustále zprávu o výkonnosti Vašeho těla. Počet srdečních tepů můžete odečíst na těchto hodinkách jako frekvenci počtu pulsů. Přitom zjistíte, zda není Váš tréninkový program příliš namáhavý nebo naopak příliš nezatěžující. Co bývá Vaším stálým cílem Vašeho cvičení nebo tréninku? Snížení tělesné hmotnosti (nadváhy), zlepšení tělesné kondice nebo systematický trénink na závody. Pomocí těchto náramkových hodinek můžete nyní provádět cvičení a tréninky cíleně takovým způsobem, že budete dodržovat směrné hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu. Díky moderní technologii rádiového přenosu můžete kdykoliv odečíst počet tepů svého srdce na displeji hodinek. Dříve než začnete provádět pravidelně svůj tréninkový program, poraďte se, prosím, se svým lékařem. U většiny dospělých odpovídá tato zóna cca 65 až 85 % odhadnuté maximální srdeční frekvence. Tato cílová zóna představuje trénink (cvičení) v takzvané aeorobní neboli kyslíkové zóně s množstvím pozitivních změn pro lidský organismus. Provádění tréninku nebo cvičení s touto úrovní intenzity (zatížení organismu) může být dlouhodobé a pravidelné, přičemž dosáhnete nejlepší výsledky nejen při snižování své tělesné váhy, nýbrž odstraníte i pocity stresu a zvýšíte nebo stabilizujete svoji fyzickou a duševní výkonnost Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Vaše cvičení a tréninky charakterizují základní tři pojmy: intenzita tréninku, doba trvání a četnost provádění tréninku. Podle toho jaký cíl sledujete (snížení nadváhy, zachování dobré tělesné kondice nebo její zlepšení), měli byste odpovídající způsobem zvolit stupně námahy a tělesného zatížení. Institut ACSM (American College of Sports Medicine = Americká universita sportovního lékařství) rozdělil stupně zatížení podle srdeční frekvence následovně: % Vaší osobní hodnoty MHR Intenzita Nižší než 35 velmi nízká nízká střední (mírná) namáhavá 90 a více velmi namáhavá 100 maximální Údaje uvedené v následujících tabulkách ohledně četnosti, intenzity a doby trvání cvičení odpovídají sledovanému účelu zátěže organismu: Začátečník: střední (mírná) střední (mírná) Snížení tělesné nadváhy: nízká střední (mírná) střední (mírná) Udržení tělesné kondice (zdatnosti): namáhavá Zlepšení tělesné kondice (zdatnosti): střední (mírná) namáhavá 11 12

4 8.4 Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) jsou zaměřeny na zlepšení zdravotního stavu. Cvičení v této oblasti namáhání zlepšuje dlouhodobou výkonnost Vašeho srdečního svalu. Toto doprovází zlepšení tělesné a duševní kondice. Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci, kteří si chtějí zlepšit dlouhodobou výkonnost. Toto doprovází zlepšení tělesné kondice. Následkem trénování v této oblasti namáhání je i vyšší spotřeba kalorií. Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,85 x Vaše MHR = Dolní mez srdeční frekvence: 0,70 x Vaše MHR = Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci s vysokou výkonností, kteří musejí podávat krátkodobé vysoké výkony, které se týkají rychlosti a síly. Cvičení v této oblasti namáhání provází vznik takzvaného kyslíkového dluhu a dráždění organismu zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné Průběh cvičení (tréninku) Optimální trénink má následující tři fáze: 1. Zahřívací fáze: Abyste se při cvičení nezranili nebo aby Vaše tělo neutrpělo případné ublížení, měli byste bezpodmínečně dodržovat krátkou zahřívací fázi. Za tímto účelem proveďte před každou sportovní činností po dobu 5 až 10 minut lehká cvičení protažení těla. 2. Cílový stupeň zatížení (cílová zóna): Podle cílového účelu provádějte cvičení (trénink) se stanovenou intenzitou zatížení po dobu minimálně 20 minut. 3. Ochlazovací fáze: Ochlazovací fáze je stejně důležitá jako fáze zahřívací. Naše tělo potřebuje určitý čas k přechodu z výkonné do klidové fáze. Takzvaná ochlazovací fáze 5 až 10 minut po prováděném cvičení uklidní Vaše tělo a zabrání případnému ublížení na těle. Poznámka: Po každé změně cílové zóny (účelu stupně namáhání) během cvičení byste měli počítat s 3 až 5 minutami k dosažení stabilního počtu srdečních tepů za minutu. Na toto místo si můžete poznamenat intenzitu svých tréninků Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,60 x Vaše MHR = Dolní mez srdeční frekvence: 0,50 x Vaše MHR = Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání: Horní mez srdeční frekvence: 0,70 x Vaše MHR = 9. Údržba a čištění monitoru srdečních tepů Monitor srdečních tepů Sigma je precizní měřící přístroj a mělo by sním být z tohoto důvodu zacházeno velice šetrně. Následující doporučení Vám mají posloužit k tomu, abyste měli z tohoto přístroje po dlouhá léta užitek a radost. Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie Při otevření krytu hodinek (při výměně baterie) nesmíte poškodit pryžové těsnění, které zaručuje vodotěsnost tohoto přístroje. Tyto náramkové hodinky jsou napájeny 1 knoflíkovou lithiovou baterií typu CR Abyste tuto vodotěsnost zachovali, doporučujeme Vám nechat provést výměnu baterie svému hodináři nebo poslat hodinky autorizovanému servisu firmy Sigma. Adresy příslušných servisů naleznete v originálním návodu k obsluze. Co se týká České nebo Slovenské republiky, pak Vám jistě poradí Váš prodejce firma Conrad. Toto opatření je zvlášť důležité, budete-li tento monitor srdečních tepů používat i při plavání. Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) K zapnutí vysílače dojde okamžitě, jakmile tento vysílač přiložíte s elastickým pásem ke svému tělu a navlhčíte snímací elektrody. Jakmile snímací pás sundáte s těla, dojde k automatickému vypnutí vysílače. Avšak pot a vlhkost může způsobit, že zůstane vysílač zapnutý i po sundání s těla. Z tohoto důvodu je nutné, abyste po každém použití snímacího pásu nechali uschnout jeho elektrody. Důležité upozornění: Čistěte pravidelně vysílač (prsní pás) ve slabém mýdlovém vodním roztoku, abyste z elektrod odstranili zbytky potu a jiné nečistoty. Pravidelným čištěním prodloužíte podstatně životnost snímacích elektrod. K čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky a chemikálie, jako jsou například ocelová vata nebo různé druhy alkoholů. Tyto prostředky by mohly způsobit trvalé poškození snímacích elektrod. Důležité upozornění: Nikdy neohýbejte vysílač (snímací prsní pás), zvláště ne při jeho skladování (k jeho uložení používejte pouze originální obal), neboť by to mohlo ovlivnit elektrickou vodivost snímacích (kontaktních) elektrod. Nikdy neperte vysílač (snímací prsní pás) v pračce a nedávejte jej sušit do sušičky prádla. Elastický pás nikdy nežehlete! Pokud budete snímací pás používat při plavání v bazénech se silně chlorovanou vodou, pak jej rovněž po použití dobře vyčistěte. Upozornění: Tento pás je napájen rovněž 1 knoflíkovou lithiovou baterií typu CR Pro její výměnu platí stejné podmínky jako pro výměnu baterie v hodinkách. Dolní mez srdeční frekvence: 0,60 x Vaše MHR = Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) Použití monitoru srdečních tepů ve vodě Tyto náramkové hodinky jsou vodotěsné až do hloubky 3 m. Ponoříte-li se s těmito hodinkami do vody (nebo budete-li je používat při silném dešti), nesmíte v žádném případě stisknout jejich ovládací tlačítko. Do hodinek by mohla v tomto případě vniknout voda, která by porušila jejich vodotěsnost a mohla by způsobit zničení elektronických součástek uvnitř hodinek. Při měření srdeční frekvence ve vodě nebo pod vodou musíte dodržet následující technické podmínky: Voda v bazénech s vysokým obsahem chloru a slaná mořská voda je elektricky vodivá a může způsobit zkrat mezi snímacími elektrodami srdeční frekvence, takže přijímač (hodinky) nezaregistruje žádné EKG-signály. Při skocích do vody nebo při prudkých pohybech svalů při intenzivním plavání může odpor vody způsobit sklouznutí (posunutí) snímacího pásu na těle, takže přijímač (hodinky) nezaregistruje opět žádné EKG-signály. Síla signálů snímání srdeční frekvence (EKG) je závislá na složení lidských tkání. U mnoha lidí bývá měření srdeční frekvence ve vodě velice problematické. Použití monitoru srdečních v chladu a při vysoké teplotě Nevystavujte tento přístroj extrémním teplotám, působení přímého slunečního záření. Nepoužívejte tento přístroj například v saunách, kde dochází k velkému střídání teploty. Rušivé interference při měření srdeční frekvence Elektromagnetické interference Tyto interference se mohou vyskytovat v blízkosti vedení vysokého napětí, reproduktorů, televizorů, monitorů osobních počítačů, automobilových motorů, v blízkosti motorem poháněných tréninkových přístrojů, mobilních a bezdrátových telefonů, v letadlech jakož i při průchodu kontrolními zařízeními na letištích (elektronickými závorami). Rušení způsobená jinými přístroji měření srdeční frekvence Přístroj Sigma (přijímač) reaguje při nezakódovaném přenosu rádiových signálů na jiné signály, které se vyskytují v jeho dosahu příjmu ve vzdálenosti 1 m. Dejte tedy pozor na to, aby se při měření srdeční frekvence nevyskytovaly v těsné blízkosti přijímače (hodinek) žádné jiné vysílače, které vysílají rádiové signály na stejné frekvenci. Tréninkové přístroje: Různé elektrické nebo elektronické součásti tréninkových přístrojů, jako jsou jejich displeje (LED), motory a elektrické brzdy mohou způsobit rušení rádiového přenosu signálů srdeční frekvence. Abyste zabránili těmto problémům, dodržujte následující pokyny: 1. Sundejte ze svého těla snímací pás srdeční frekvence a provádějte cvičení na tréninkovém přístroji bez měření srdeční frekvence. 2. Dejte přijímač (hodinky) do takové vzdálenosti od tréninkového přístroje, kde nebude tréninkovým přístrojem rušen. 11. Provádění cvičení s ohledem na zdravotní stav Budete-li vyvíjet pravidelnou sportovní činnost, můžete tímto pozitivně změnit svůj život. V každém případě byste se však neměli vystavovat riziku zhoršení nebo ohrožení svého zdraví a měli byste se poradit se svým lékařem (nebo trenérem) v následujících případech: Pokud jste starší více než 35 let. Pokud jste v posledních 5 letech neprovozovali žádný sport a nezatěžovali jste svoje tělo namáhavou prací a/nebo jestliže máte sedavý způsob života. Pokud kouříte. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem. Máte-li vyšší obsah cholesterolu v krvi. Pociťujete-li příznaky nějakého onemocnění. Po vážné nemoci nebo po lékařském ošetření, jako je operace nebo jestliže jste v rekonvalescenci. Používáte-li k léčení léky regulující krevní tlak nebo srdeční činnost. Pokud jste těhotné ženy. Pokud jste v minulosti trpěli dýchacími potížemi. Používáte-li kardiostimulátor nebo jiný implantovaný elektronický přístroj. Máte-li příliš vysokou tělesnou hmotnost a intenzivní trénink nebo cvičení by byly spojeny s riziky ohrožení Vašeho zdraví. Prosím, pamatujte na to, že Vaše srdeční frekvence může být ovlivněna kromě tréninku i léky proti srdečním nemocem, proti dýchavičnosti (astma), léky k tišení dýchacích potíží atd., jakož i pitím energetických nápojů, alkoholu a kouřením (nikotinem). Dávejte při provádění tréninku pozor na reakce svého těla. Pocítíte-li při cvičení neočekávanou bolest nebo vyčerpání, přestaňte cvičit nebo pokračujte v cvičení s podstatně sníženou intenzitou namáhání svého těla. Důležité informace pro osoby s implantovanými kardiostimulátory: Institut pro výzkum stimulátorů srdeční činnosti v německém městě Kochel am See zjistil následující: Indukované napětí menší než 1 mv je pro všechny známé a používané kardiostimulátory minimálně o jeden řád nižší než práh jejich ovlivnění při frekvenci 5 khz. Ovlivnění nebo ohrožení pacientů (osob) s implantovanými kardiostimulátory je při použití monitorů srdeční frekvence firmy Sigma prakticky vyloučeno. Přesto Vám v tomto případě doporučujeme, abyste se nejdříve poradili se svým lékařem, dříve než začnete monitor srdeční frekvence firmy Sigma používat. Pokud budete alergičtí na substance, které přijdou do styku s Vaší pokožkou, a které budou způsobeny použitím monitoru srdečních tepů (snímacího pásu) firmy Sigma, poraďte se prosím se svým lékařem nebo používejte snímací pás přiložený na košili nebo tričko. Místa pod snímacími elektrodami musíte ovšem dobře navlhčit. Důležité upozornění: Přiložíte-li navlhčené elektrody na košili nebo na tričko ze světlé látky, může dojít následkem tření k uvolnění černé barvy ze snímacího pásu a k ušpinění oblečení (trička nebo košile)

5 12. Časté dotazy ohledně použití přístroje Co se stane, odložíte-li při tréninku snímací pás? Náramkové hodinky přestanou přijímat signály EKG. Na jejich displeji se zobrazí nulová hodnota srdeční frekvence 0 a poté normální čas (kromě toho se ještě zastaví stopky). Dochází k automatickému vypnutí hodinek? Ne. V klidovém stavu zobrazují hodinky normální čas při velmi malé spotřebě proudu z baterie. Jsou tyto hodinky vodotěsné? Ano viz kapitola 10. Důležitá upozornění (bezpečností předpisy) a odstavec Použití monitoru srdečních tepů ve vodě. Pomalá reakce zobrazení na displeji nebo černé zabarvení displeje: Teplota okolí je nižší něž 1 C nebo vyšší než 55 C. Žádné nebo příliš slabé zobrazení na displeji hodinek: Většinou se jedná o vybitou baterii. Proveďte její výměnu viz kapitola 9. Údržba a čištění monitoru srdečních tepů a odstavec Náramkové hodinky (přijímač) výměna baterie. Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! KU/12/

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 62. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 62. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 62 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...3 Důležité pokyny...4 Všeobecné pokyny k tréninku...6 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...8

Více

Polar FT80. Uživatelská příručka

Polar FT80. Uživatelská příručka Polar FT80 Uživatelská příručka Obsah 1. ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT80... Tlačítka a struktura nabídky zápěstní jednotky... Symboly na displeji... Začněte základním nastavením...

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu PM 15 / PM 16 CZ z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje EM 30 CZ - Vatsalihasvyö Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Obsah 2 Úvod 8 Začínáme 10 Nastavení sporttesteru A300 10 Rychlé nastavení 11 Základní nastavení 11 Zápěstní pásek 12 Funkce tlačítek a struktura menu 13 Funkce tlačítek 13 Struktura

Více

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Slovenčina Slovenščina

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Slovenčina Slovenščina HEART RATE MONITOR CZ SK SL PC 10.11 Slovenčina Slovenščina Česky OBSAH 1 Předmluva 60 2 Obsah balení 60 3 Bezpečnostní upozornění 61 4 Přehled 61 4.1 Aktivace pulsmetru 61 4.2 Přiložení hrudního pásu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com running COMPUTER PL HU RU US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count SL SK CZ www.sigmasport.com OBSAH 1 Předmluva 196 2 Obsah balení 196 3 Bezpečnostní upozornění 197 4 Přehled 198 4.1 Aktivace

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Chromis Příručka uživatele

Chromis Příručka uživatele Chromis Příručka uživatele POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ CHROMIS - NAVRŽEN POTÁPĚČSKÝMI INŽENÝRY Vítáme vás do rodiny spokojených uživatelů potápěčských počítačů SCUBAPRO a děkujeme vám za zakoupení počítače Chromis.

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití CZ BM 70 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážení

Více

BM 26. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 26. z Měřič krevního tlaku Návod k použití BM 26 CZ z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 ČESKY

Více

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE Obsah 1 Rozsah funkcí a obsah balení... 7 1.1 Úvod... 7 1.2 Obsah balení... 7 1.2.1

Více

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ Tento přístroj byl vyroben a testován ve shodě s normami EN60601-:1990, IEC 601:1988, Elektrický zdravotnický prostředek IEC 601-2-10:1987, Bezpečnost nervových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500. Obj. č.: 84 91 00

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500. Obj. č.: 84 91 00 NÁVOD K OBSLUZE Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500 Obj. č.: 84 91 00 Obsah Strana OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 3 3. PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ... 3 4. POPIS A VÝZNAM OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Více