První den ve škole 1. září Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 První den ve škole 1. září 2011 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

2 Zpravodaj Florbalový kemp 2011 V pondělí 22. srpna se na Základní škole Mládežnická konal již druhý ročník florbalového kempu pro žáky tříd. V místní ubytovně se sešlo 20 malých florbalistů se čtyřmi zkušenými trenéry. Celý týden se věnovali pečlivé přípravě na sezónu, zvyšovali si kondici a hlavně se lepšili v herní činnosti. Počasí bylo víc než příjemné, proto jsme do programu kempu zařadili i koupání a procházku s kulturním zážitkem. Florbalisté si kemp moc užili a na konec si dopřáli i regeneračních metod v podání sauny a následné masáži. Za celý tým florbalistů a trenérů bychom chtěli poděkovat Penzionu U pěti buků za koupání a zapůjčení kurtů, ČEZ Teplárenské a. s. za finanční podporu, také velký dík patří paní Suchánkové za sponzorský dar a nakonec kapele Jakž Takž za kulturní zážitek. O regeneraci mladých sportovců se postarala p. Timková. Stránka 2

3 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Čtvrťáci v přírodě V rámci branně-ekologického dne se v pátek 30. září vydali všichni ţáci školy do přírody. Nebylo tomu jinak ani ve čtvrtých třídách. Jejich cílem byla ZŠ R. Frimla, kde si čtvrťáci vyzkoušeli běh na 200 m v rámci celostátní akce Zátopkovy štafety. Během cesty si ţáci zopakovali světové strany, učili se orientovat v krajině, poznávali okolí a prakticky si vyzkoušeli některé obvazové techniky v rámci zdravovědy. K úspěchu celého dne přispělo nádherné letní počasí. Odměnou za správné odpovědi na několik kontrolních otázek byl závěrečný fotbálek. Stránka 3

4 Zpravodaj Klub zájmové činnosti Eldorádo Informace k zájmovým útvarům Do následujících otevíraných zájmových útvarů je moţné ještě podat přihlášku: Stolní tenis Hejbni kostrou Včeličky cvičení rodičů s dětmi Dětský aerobik Výtvarníček Keramika Soptíci mladí hasiči Střelci Zdravotníček Tyto krouţky ve školním roce 2011/2012, vzhledem k malému zájmu, nebudou otevřeny: Klubíčko, Dětský internet, Media, Počítačové fígle, Elektronické šipky, Angličtina hrou. Akce chystané na říjen Oddíl akrobatického rokenrolu Drak and Roll se zúčastní Letenského poháru v Praze. Ve dnech uspořádá MK Ţelvička Zimní bazar dětského oblečení a potřeb. Na Podzimní pohár v Jinonicích se vypraví Drak and Roll. Florbalové ligy se zúčastní mládeţnická druţstva: dorostenci ve Dvoře Králové ţáci v Jaroměři elévové ve Dvoře Králové junioři v Hradci Králové proběhne další sběrový den. Starý papír můţete donést k šatnám na 2. stupni v časech a Stránka 4

5 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Informace z Chobotnice Podzimní prázdniny v Chobotnici Ve dnech 26. a jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Školní klub Chobotnice bude v provozu v době od 8 00 do hodin. V případě malého zájmu bude uzavřen. Přihlášku, kterou si mohou děti vyzvednout od ve ŠK Chobotnice, je nutné odevzdat nejpozději do čtvrtka Příchod do ŠK je nejpozději do 9 00 hodin. Nezapomeňte s sebou přezůvky. Pokud vyuţijete této nabídky, upozorňujeme na to, ţe v tyto dny mají ţáci oběd ve školní jídelně automaticky odhlášen. Přihlásit si ho můţete pouze osobně nebo telefonicky (nelze přes internet ani objednací automat), a to za plnou cenu. Informace ze školní družiny V pátek se uskutečnilo první kolo druţinové soutěţe ROZJEZDY PRO HVĚZDY. Soutěţící předvedli své umění a diváci na závěr udělili hlas svému favoritovi. Soutěţ bude probíhat celý školní rok v několika kolech vţdy v pátek, jednou v měsíci. Výsledky hlasování o to, kdo poustoupí a termín dalšího kola se dozvíte na stránkách školy (školní druţiny) nebo u šaten na I. stupni. Tentokrát vypadla pouze jedna soutěţící, ostatní postupují do dalšího kola. Na to příští se můţete těšit jiţ A o co soutěţíme? Výherce celé soutěţe obdrţí celodenní vstupenku do AQUAPARKU ve Špindlerově Mlýně. Touto cestou bychom chtěly poděkovat nejen soutěţícím, kteří našli odvahu a do soutěţe se přihlásili, ale také moderátorům Nikole Kuldové a Jirku Preclíkovi, kteří se své role ujali jako profesionálové. Velký dík patří také rodičům, za podporu a přípravu soutěţících. Děkujeme a těšíme se do dalšího kola! DRŢÍME PĚSTI! vychovatelky ŠD Výlet Petrovice Dva roky uběhly jako voda a naše druţinka se rozloučila krátkým výletem do Petrovic. Stránka 5

6 Zpravodaj Cesta vláčkem nám rychle utekla, o to delší byl pěší výšlap na chalupu, kterou nám zapůjčil spolek dobrovolných hasičů Petrovice, za coţ jim velmi děkujeme. Po ubytování nás čekalo opékání, ale deštík ho předčasně ukončil. Večer plný her a zábavy jsme si všichni uţili a po večerní hygieně jsme ulehli do spacáků. Někteří nedočkavci vstávali uţ v brzkých ranních hodinách, a tak o půl osmé se jiţ ozývala střelba ze vzduchovky. Potom jsme se pěšky vydali na Odolov, kde nás přivítal pan Stolín z Báňské záchranné sluţby. Čekala nás prohlídka budovy a veškeré dostupné techniky, kterou záchranáři při své práci vyuţívají - dýchací přístroje, masky, sanitka, ve které si děti vyzkoušely sanitní lůţko. Největší záţitek je čekal při zdolávání simulované jeskyně (imitace důlních chodeb), kde si při úplné tmě nebo mlţném oparu ověřily svoji zručnost a nebojácnost. Velké poděkování patří panu Stolínovi, který nás po celou dobu provázel. Po návratu z dopoledního výletu nás ještě čekala projíţďka na čtyřkolce a po obědě jsme se vydali na cestu zpět do Trutnova. Fotky z této akce najdete v Galerii ZŠ Mládeţnická. Zikmundová Lada Informace z Želvičky Mateřský klub Želvička při ZŠ Mládeţnická, 536, Trutnov Novinky ze Želvičky: Světlušky zahájily svou činnost děti od 4 let mohou přijít kaţdý čtvrtek od 16:30h. Akce pro členy: kromě slevy do kosmetického studia SECRET, můţe kaţdý člen vyuţití dárkový poukaz v hodnotě 300,-Kč od OPTIKY KATEŘI- NY VESELÉ (u ekonomky). Dne začíná první lekce aerobiku pro dospělé. Začátek od 10:30h, děti vám pohlídáme. Stránka 6

7 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Stimulace dětí do 1 roku proběhnou a Manipulace s novorozenci a malými dětmi kurz začíná Více informací se dozvíte na našich stránkách nebo u lektorky kurzu p. Bolehovské. BAZAR dětského podzimního a zimního oblečení a potřeb proběhne v týdnu od Více informací se dočtete na stránkách PRODEJ NOVÉHO OBLEČENÍ středa , 9 17h PRAVIDELNÝ PROVOZ ŽELVIČKY: PONDĚLÍ - BUDULÍNEK 8:30 11:30 h MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI 10 11:30 h ZUMBA h ÚTERÝ - VOLNÁ HERNA 9 12 h KULIHRÁŠCI od 9:30 h cvičení rodičů s dětmi od 1 2 roky KLUBÍČKA od 10:30 h cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců aţ 1 rok PILATES 18 20h STŘEDA - VOLNÁ HERNA h RARÁŠCI - od 9:30 h - cvičení rodičů s dětmi od 2 let AEROBIK PRO DOSPĚLÉ 10:30 11:30 h (s hlídáním) aerobní posilovací blok s vyuţitím xpandérů, overballů nebo gymballů POWER YOGA h ČTVRTEK - PÁTEK - VOLNÁ HERNA 9 12 h NOTIČKA od 10 h STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU- 10:30 h SVĚTLUŠKY 16: 30 17:30 h taneční průprava pro děti od 4 let. VOLNÁ HERNA 9 12 h ŠIKULKA od 10 h - výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče. PILATES 10 h Lenka Kuchařová Stránka 7

8 Zpravodaj Exkurze do hvězdárny v Úpici V úterý 20. září (6.A) a ve čtvrtek 22. září (6.B) se ţáci 6. ročníků zúčastnili exkurze ve hvězdárně v Úpici. V rámci předmětu zeměpis si ţáci prohloubili znalosti o vesmíru, Zemi a hlavně Slunci. Viděli jsme i meteorologickou zahrádku a poznali některé měřící přístroje. Jen byla velká škoda, ţe nám nepřálo počasí a obloha byla zataţená. Obraz Slunce se na promítacím papíře objevil jen na pár vteřin, ale přesto to byl záţitek. Nestačilo to však na tradiční zapalování novinového papíru. Dověděli jsme se o aktivitě Slunce, o pozorovatelné kometě, o mezinárodní vesmírné stanici ISS a o mnohých dalších zajímavostech. Ţáci byli pozváni na páteční Noc vědců, kde mohli vyhrát překrásný hvězdářský dalekohled, a na pravidelné pozorování noční oblohy, které se v Úpici koná. Snad některý ze ţáků bude rád pozorovat noční oblohu, a třeba se z někoho stane astronom. učitel zeměpisu, Břetislav Klomínský Poslední den ve škole 28. června 2011 Upozornění pro rodiče Upozorňujeme rodiče na to, ţe od platí nový Školní řád (třídní učitelé o něm informovali na úvodních třídních schůzkách. Na webu školy bude zveřejněn aţ po projednání na školské radě. Stránka 8

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Pedagogové ZŠ Mládežnická se díky evropským penězům vzdělávali v angličtině, psychohygieně a IC technologiích. Projekt Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni

Více

Volby do žákovského parlamentu

Volby do žákovského parlamentu Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Volby do žákovského parlamentu Naše škola se zapojila do projektu ŢÁKOVSKÉ PARLAMENTY S.O.S. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008 1 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Dne 27. listopadu 2013 proběhla na naší škole veřejná prezentace žákovského parlamentu, při které došlo k slavnostnímu vyhlášení Konzultačního centra na podporu

Více

Hvozdnický zpravodaj. Zprávy obecního úřadu. Blahopřejeme k narození nových občánků Nikolky Poláčkové a Emy Abrahamové.

Hvozdnický zpravodaj. Zprávy obecního úřadu. Blahopřejeme k narození nových občánků Nikolky Poláčkové a Emy Abrahamové. Hvozdnický zpravodaj 3/2009 Zprávy obecního úřadu Obecní zastupitelstvo na svém řádném zasedání dne 10. 6. 2009 projednalo nabídky firem přihlášených do poptávkového řízení na zřízení kontaktního místa

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ní lad Zák M la, ško ežnick á5 lád 36, Tru t no v4 PROJEKTOVÝ DEN PÁŤÁKŮ V rámci projektu Královéhradecká cestovní kancelář si žáci pátých tříd připravili prezentace

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 1 ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták (ZÁŘÍ 2011) 1 Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 3 1.1 Lokalizace

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

O čem se jednalo. Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 2 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2007 ze dne 17.10. 2007

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj města Chodova. Září 2013. Výstava plastikových modelů 2.-13.9. Městská galerie Chodov. Chodovské posvícení 21. 9.

Zpravodaj města Chodova. Září 2013. Výstava plastikových modelů 2.-13.9. Městská galerie Chodov. Chodovské posvícení 21. 9. 9 Září 2013 Výstava plastikových modelů 2.-13.9. Městská galerie Chodov Chodovské posvícení 21. 9. K ASS Chodov Chodovské rekordy 24. 9. DDM Bludiště Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma OBCHODNÍ

Více

BESEDNÍK BŘEZEN 2014 ČÍSLO 212. Maškarní bál s pochováním basy LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME:

BESEDNÍK BŘEZEN 2014 ČÍSLO 212. Maškarní bál s pochováním basy LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz BŘEZEN 2014 ČÍSLO 212 LISTUJEME: Velkoobjemový odpad - změna str. 3 LISTUJEME: Zájezd důchodců str. 4 LISTUJEME: Maškarní bál s pochováním basy V sobotu

Více

Rozšířená výuka 2013/2014

Rozšířená výuka 2013/2014 Rozšířená výuka 2013/2014 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Milí rodiče, i pro školní rok 2013/2014 vám a vašim dětem nabízíme jako jediná škola v Trutnově rozšířenou výuku informatiky a zároveň

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více