S E T K Á N Í S R O D I Č I. 1. ročníků 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S E T K Á N Í S R O D I Č I. 1. ročníků 2015/2016"

Transkript

1 S E T K Á N Í S R O D I Č I 1. ročníků 2015/2016 Uvítání Představení spolupracovníků a funkcí RNDr. Miroslav Dočkal ředitel školy PhDr. Anna Krejčová statutární zástupce Mgr. Alena Francová vedoucí zdravotnických oborů na střední škole Ing. Ladislav Křivánek vedoucí zemědělských oborů Mgr. Milada Brabcová vedoucí VOŠ obor: Diplomovaná všeobecná sestra Ing. Milena Uličná vedoucí VOŠ obor: Účetnictví a finanční hospodaření Eva Musilová vedoucí domova mládeže Eva Malenová ekonomka školy Mgr. Ladislava Neterdová Mgr. Milena Zerzánková výchovný poradce metodik prevence třídní učitelé prvních ročníků Mgr. Jana Robošová t.u. A 1.A Mgr. Böhmová Mgr. & Bc. Leona Nekudová t.u VP 1.B Mgr. Křečková Mgr. Helena Bačová t.u. ZA 1.C Mgr. Robošová První den při nástupu na SŠ ( ) předloží žáci třídním učitelům potvrzení o ukončení povinné školní docházky - vysvědčení z 9. ročníků. CO ČEKÁTE OD ŠKOLY? ŠKOLA připraví na maturitu připraví na budoucí povolání naučí praktické činnosti připraví na studium VŠ sami to nezvládneme bez pomoci rodičů - spolupráce: rodiče x třídní učitel x vyučující (možnost konzultační hodiny) STUDENTI předpoklad (561/2004): řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat dodržovat školní řád a směrnice školy plnit pokyny pedagogických pracovníků INFORMACE O ŠKOLE Obecné informace o škole: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Součásti školy: Střední škola + Vyšší odborná škola + Školní stravování + Domov mládeže (Žižkova 505) + praxe ve smluvních zařízeních Výroční zpráva veřejná k nahlédnutí Inspekční zprávy internet k nahlédnutí (www.csi.cz) Rada školy: SŠ a VOŠ škola (předseda: Mgr. Helena Bačová)

2 VÝCHOVNÝ PORADCE Mgr. Ladislava Neterdová V Ý C H O V N É P O R A D E N S T V Í A A D A P T A Č N Í P O B Y T Výchovné poradenství: 1. Pro žáky prvních ročníků připravujeme Adaptační pobyt v měsíci září, dále jsou to jednodenní Preventivní programy na zjišťování sociálních vazeb v kolektivu, které provádíme ve spolupráci s DDM Hrádek. 2. Poskytujeme poradenskou činnost pro žáky. Je určena těm žákům, kteří mají problémy v osobním životě, s učením, s chováním a se školním prospěchem. Osvědčila se nám dlouholetá spolupráce s PPP Třebíč s psycholožkou PhDr. J. Matějkovou, která navštěvuje naší školu každý měsíc a vstupuje do jednotlivých tříd, kde provádí besedy na vybraná témata. Součástí práce psychologa je i Helpklub, který slouží k anonymnímu poradenství pro žáky, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Žáci mají možnost také při problémech využít schránku důvěra na naší škole. Adaptační pobyt Cíl: umožnit plynulý přechod ze základní školy na střední a poznat budoucí spolužáky a třídní učitele. Informace na webových stránkách školy. Termín konání: (středa až pátek). Místo konání: rekreační středisko DRAK Křižanov. Záloha na dopravu 100,- Kč/osoba - peníze odevzdat v den nástupu do školy třídnímu učiteli. Platba adaptačního programu v hotovosti 1 300,- Kč, hradí se v den nástupu na kurz v Křižanově lektorům. V ceně je zahrnut program (programovou náplň zajišťuje centrum outdoorových programů) ubytování a strava. Prosím vyplňte: Souhlas s účastí syna dcery na adaptačním pobytu a prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka, podepsané zákonným zástupcem a odevzdat tiskopis třídnímu učiteli. Ped. psychologická poradna PhDr. Matějková Problémy obecně psychologie a drogy, šikana, kouření, Psychologická miniporadna; schránka důvěry výchovný poradce Mgr. Neterdová. Rozvrh Mgr. Anna Krejčová Rozvrh - od 8:00 do 14:50 (přestávky 10min, 1 x 20 min.), výjimečně do 15:40 hod. v 1. r. -volné hodiny: slouží na oběd. Neopouštět školu! Učebnice do všeobecně vzdělávacích předmětů: viz seznam -náročnost přestupu ze základní školy: nové odborné předměty, profilové předměty žáci, kteří budou na individuální praxi (zemědělské obory - jednotliví žáci), nebudou přítomni na teoretické výuce - nutnost samostudia, doplnění si chybějících zápisů, konzultace s vyučujícími

3 -Praxe: nepřítomnost ve škole svádí k podceňování teoretické výuky. - Čipy: vstup do školy, kopírování (za úplatu 200 Kč-vrací se ve 4. r. - Žáci zemědělských oborů dostanou známky na nářadí. OBORY - Studia Zemědělské obory: Ing. Ladislav Křivánek Zemědělské obory: Agropodnikání 1. ročník - všeobecně-vzdělávací předměty Výuka zaměřena na předměty poskytující základní a nezbytné informace pro studium odborných předmětů ve vyšších ročnicích studia. Biologie Chemie Základy mechanizace Zaměření ve 3. ročníku: 1. Provoz a služby 2. Ekonomika podniku Veterinářství 1. ročník - všeobecně-vzdělávací předměty Výuka zaměřena na předměty poskytující základní a nezbytné informace pro studium odborných předmětů ve vyšších ročnicích studia. Biologie Chemie Anatomie a fyziologie zvířat + cvičení z předmětu ANAT. A FYZIOL. pitvy Latina Pěstování rostlin Praxe: Odborná praxe 1. učební rozvrhová 2. učební bloková 3. odborná provozní 4. odborná individuální (prázdninová) Výuka praxe probíhá: 1. škola 2. školní závody 3. ostatní smluvní podniky dle zaměření Chování žáků na praxích Absence na praxích omluvenky od lékaře, absenci na individuální praxi v průběhu týdne hlásit telefonicky do 8:00 hod. Učebnice a ostatní vyučovací potřeby: - pokyny dostanou od jednotlivých vyučujících začátkem školního roku Ochranné pracovní pomůcky: - BÍLÝ PRACOVNÍ PLÁŠŤ - PRACOVNÍ ODĚV montérky, blůza, pracovní kombinéza - PRACOVNÍ OBUV praxe - pevná obuv nad kotníky (holínky) - POKRÝVKA HLAVY - PRACOVNÍ RUKAVICE Zdravotní průkaz: nezbytný pro některé odborné exkurze a praxe.

4 Zdravotnický asistent Mgr. Alena Francová Zdravotnický asistent (místo oboru Všeobecná sestra) - transformováno podle požadavků EU 4 roky zakončené státní maturitou. Možnosti dalšího studia VOŠ, VŠ. V průběhu studia možnost odborných zahraničních stáží. Výuka - od prvního ročníku se předměty dělí na všeobecné a odborné (teorie a praxe) 1. a 2. ročník odborná výuka je realizovaná v odborných učebnách. V 1.ročníku jsou náročné a pro přípravu na budoucí povolání jsou předměty: somatologie zabývá se stavbou a funkcí lidského těla latinský jazyk odborná terminologie v medicíně je latinsky ošetřovatelství teoreticko praktický předmět, žáci se učí základní ošetřovatelskou péči o nemocné Ve 3. a 4. ročník začíná praxe ve smluvních zařízeních školy 2 dny náročná po stránce fyzické i psychické Ochranný oděv v 1.ročníku žáci dostávají bílý plášť užívají ho při odborné výuce ošetřovatelství a exkurzích. Ve 3. ročníku dostávají zdravotnickou uniformu. Plášť a uniformu dostává zdarma a odevzdává ji po vykonání maturitní zkoušky. Pracovní obuv musí být s páskem přes patu, s atestem žák si ji hradí sám. Učebnice, sešity a ostatní pomůcky - na začátku září určí příslušný vyučující předmětu své požadavky učebnice se pak mohou objednat hromadně. Všeobecné předměty dle seznamu. Zdravotnickým asistentům škola nenabízí možnost zapůjčení učebnic. Učebnice lze zapůjčit pouze žákům ze sociálně slabých rodin na základě písemné žádosti a předložení požadovaných dokumentů. Očkování u každého žáka nutné znát očkování, zvláště proti hepatitidě typu B 1.září žák odevzdá svému třídnímu učiteli ofocený očkovací průkaz Požadavky na chování žáků povolání pracovníka ve zdravotnictví je náročné. Vyžaduje slušné vystupování a chování, zodpovědný přístup k plnění zadaných úkolů, fyzickou zdatnost a manuální zručnost Praxe probíhá v nemocničních zařízeních zejména Nemocnice Třebíč. Důraz na chování a úpravu, zejména na praxi. Žáci oboru zdravotnický asistent nesmějí mít od 1. ročníku studia žádný piercing, tunely a plugy v uších, tetování na viditelných místech těla a nevhodnou úpravu vlasů (dredy, vyholené vlasy nebo jejich části, afro účesy, ostře zářivé barvy vlasů a jiné nestandardní nebo exotické úpravy vlasů). V předmětech ošetřovatelství a ošetřování nemocných navíc nesmějí mít žáci dlouhé nehty, nalakované nehty lakem výrazné barvy a gelové nehty. Nesmějí nosit nápadné a velké náušnice. Požadavek vychází ze Školního řádu a směrnice Chování a komunikace zdravotnického personálu k pacientům smluvních pracovišť školy. Učebnice a učební pomůcky RNDr. Miroslav Dočkal Učebnice tituly viz příloha 2. týden v září bude burza učebnic organizovaná Senátem školy Učebnice zdarma jsou pouze pro sociálně slabší rodiny proti potvrzení o příjmu. AGRO SRPŠ půjčuje z fondu odborných učebnic Kč/rok/učebnici. KALKULAČKA FX 82 SX PLUS CASIO FX 220 PLUS CASIO (370 Kč) Stipendium 84/1984 do 650 Kč/osobu nutno přečíst celé zejména rodiny s nižším příjmem - požádat školu Školní řád Bude Vám zaslán a budeme vyžadovat Váš podpis (zák. zástupců + nezletilý žák) Pozor! Není stejný s řádem VOŠ. ŠKOLNÍ ŘÁD JE SMLOUVA: ZÁSTUPCE ŽÁKA + ŽÁK x ŠKOLA

5 Upozornění na problémové věci: Práva x Povinnosti. Účast na výuce omlouvání absence, známá absence PŘEDEM, písemně do 3 dnů. Při omluvené absenci může přesto dojít k porušení školního řádu. Komisionální zkoušky x zkoušky před komisí. Rekreace plánovat mimo výuku (Vánoce, jarní prázdniny, hlavní prázdniny ne na červen ) Chování žáků Důvody pro vyloučení žáků. Úprava žáků!!! zdravotnický asistent Zákaz kouření v budově a areálu školy, na pracovištích výuky a při akcích školy. Zákaz užívání návykových látek a alkoholu (zákon). Zákaz opuštění budovy v době vyučování. Drahé věci do školy: elektronické přístroje nesouvisející s výukou, větší peněžní částky nenosit nebo uložit v kanceláři. Mobily BOZP + narušování vyučování = vypnuté (nepoužívat ani jako hodinky) Telefonování do školy ústředna: možnost vyřízení vzkazů žákům!!! Kontrola známek internet systém Bakaláři.!!! Kontakt s třídním učitelem informace. Třídní fond je dobré ho mít hory, společné akce, pořizování učebnic, exkurze Škola může informovat o průběhu studia rodiče žáka staršího18 let. Čipy pro odběr stravy, kopírování a vstup do školy záloha 200 Kč při ukončení studia proti vrácenému čipu budou vráceny peníze, při ztrátě okamžitě hlásit, nový čip uhradí žáci - 120Kč. Ve škole je možno tisknout a kopírovat dokumenty. Ubytování - Domov mládeže Eva Musilová Adresa: Žižkova 505, Třebíč, Vedoucí Domova mládeže: Eva Musilová tel: , , mail: DM tvoří dvě samostatné části školní budovy 1. DM dívky (kapacita 97 lůžek) 2. DM hoši (kapacita 80 lůžek). Cena ubytování: 800 Kč/měsíc + povinnost odebírat stravu: snídaně 27 Kč, oběd 28 Kč, večeře 29 Kč. Celodenní strava činí 84 Kč. Pokoje: 2 3 lůžkové s osobním prostorem (válenda, psací stůl, skříň, polička atd.). Společné prostory: na patře jsou studovny s televizí a DVD, kuchyňky, koupelny se sprchovými kouty, WC a umyvadly, žehlící prkna atd. Zájmová činnost: počítačové učebny, posilovny, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, výtvarná a keramická dílna, jízdní kola, tenisové kurty, permanentky na divadelní představení a plavecký bazén a další volnočasové aktivity. Provoz DM: neděle od 18:00 hod. po celý týden až do pátku do 16:00 hod. Pro žáky I. a II. ročníků je povinná doba samostudia denně od 17:00 do 18:00, kterou kontrolují vychovatelé. Všichni ubytovaní žáci jsou seznámeni s Vnitřním řádem DM a bezpečnostními opatřeními, které souvisí s provozem DM. Přihlášky na ubytování (formulář je na webu školy) lze podávat během celého školního roku. Informace v přihlášce (např. zdravotní problémy, problémy s učením, problémy s adaptací apod.) slouží k lepší adaptaci žáků na nové prostředí. Školní stravování RNDr. Miroslav Dočkal cena oběda 28 Kč, celodenní stravování 84 ( ) Kč (navýšení probíhá vždy při zvýšení ceny potravin, inflace, energie ) úhrada stravného trvalý příkaz ze sporožirového účtu nebo příkazem k inkasu z bankovního účtu, platba se provádí k 10. následujícího

6 měsíce podle skutečně odebraných obědů, žáci se stravují podle stravovacího řádu (seznámeni budou při nástupu do školy), 1. září se přihlásí ke stravování a současně odevzdají potvrzený trvalý příkaz k inkasu. Stravování bude zajištěno od 1. září. 1) Úhrada sporožirovým účtem. Žádáme Vás o vyřízení TRVALÉHO PŘÍKAZU PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU u Vaší pobočky finančního ústavu (České spořitelny). Při vyřízení příkazu uveďte prosím číslo sběrného účtu naší školy: /0800 Tento příkaz odevzdá žák při zahájení školního roku. 2) Úhrada inkasem z běžné účtu. V případě, že nemáte vyřízený sporožirový účet, lze stravné hradit inkasem z běžného účtu u banky (KB, aj.) Žádáme Vás o vyřízení PŘÍKAZU K PROVÁDĚNÍ PLATEB NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU K INKASU. Při vyřízení příkazu k inkasu uveďte prosím číslo účtu naší školy: /0100 Tento příkaz odevzdá žák při zahájení školního roku. DIS diagnostikované z PPP, zdravotní uvolnění potvrzení předkládat na začátku školního roku, změny neprodleně oznámit (TEV, OSE, OSN, praxe ) Osvobození z TEV jinak budou žáci zkoušeni teoreticky. Hory - lyžařský výcvikový kurz přesunut do 2.r povinná akce školy ŠVP Cizí jazyky VP, AGRO ANJ + 2. zájem na seznam jazyk NEJ (praxe v Německu!) ZA ANJ + 2 jazyk NEJ (praxe v Německu!) Škola má smlouvu s německou firmou Pflegewrek - stáže a praxe pro žáky oboru zdravotnický asistent. Možnost výuka němčiny pro 1 skupinu v ročníku. Perspektiva zaměstnání. Cíl: každý žák bude mít možnost během studia se zúčastnit exkurze nebo praxe v zahraničí Aktivity 1. Výměnné praxe Francie, Belgie, Slovensko, Slovinsko - viz tisk a www školy 2. Podpora výuky cizích jazyků rodilí mluvčí; 2015/2016 USA Jeniffer - příprava na maturitu 3. Autoškola 4. Jezdecký klub (Ing. Svoboda) 5. myslivecké zkoušky, lovecký lístek, zbrojní pas 6. agility překážková dráha, kotce 7. předlékařská první pomoc MŠ, ZŠ, SŠ 8. SC studentské centrum 9. Chovatelský den 10. Znaková řeč 11. Spolupráce se SPMP mentálně postižení (paní Kotačková) 12. Nepravidelné spolupráce se zdravým městem, květinový den, akce Emil paraolympici... atd. Příloha: Učebnice Seznam učebnic: Anglický jazyk: 1. učebnice může zajistit vyučující ANJ, 348 Kč, podle zájmu žáků: EnglishFileElementaryMultipack A - 3rd Edition (Christina Latham-Koenig, CliveOxenden, Paul Seligson) - vydavatelství Oxford.(Obsahuje učebnici a pracovní sešit pro 1. ročník). 2. časopis Gate, měsíční vydání, zajistí vyučující, žák zaplatí (na začátku šk. roku) cca 190 Kč

7 Německý jazyk: 1. učebnice může zajistit vyučují NEJ, předpoklad: 396 Kč, podle zájmu žáků (sleva může být vyšší): Direkt neu 1 (obsahuje učebnici s PC, pracovní sešit a 2 CD, přehled gramatiky), nakladatelství Klett 2. časopis Freundschaft, měsíční vydání, zajistí vyučující, žák zaplatí (na začátku šk. roku) 280 Kč Následující učebnice si žák zajistí sám: Český jazyk a literatura: 1. Adámková Petra a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Učebnice. Didaktis, Brno, 2013, s. 184 (nezkrácená verze) ISBN Bláhová a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ - učebnice. Nakladatelství Didaktis Brno, 2008, 152 str. (nezkrácená verze!) ISBN Mluvnice. Komunikace a sloh. Cvičebnice ČJL pro SŠ, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2011, s. 96 ISBN Dějepis: 1. Čornej Petr a kol: Dějepis pro SOŠ. Praha. SPN ISBN Atlas světových dějin I. díl (Pravěk - Středověk), X II. díl (Středověk - Novověk). Kartografie Praha Odborné učebnice budou žákům zapůjčeny za úplatu (fond učebnic-srpš). Další potřebné pomůcky, sešity - bude sděleno na začátku školního roku jednotlivými vyučujícími. Seznam odborných učebnic 1. ročník, obor zdravotnický asistent Latinský jazyk: Kábrt Jan, Jazyk latinský I (pro SZS). ISBN: Somatologie: ROKYTA, Somatologie 1. a 2. Grada, 320 Kč První pomoc: KURUCOVÁ ANDREA, První pomoc - Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea. Grada. 159 Kč Ošetřovatelství: Učebnice bude určena v září 2015 Biologie: ODSTRČIL, HRŮZA, Biologie pro zdravotnické školy, NCONZO, 230 Kč Další potřebné pomůcky, sešity - bude sděleno na začátku školního roku jednotlivými vyučujícími.

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80 Tel.: 326 325 527 e-mail: sekretariat@spsmb.cz mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Článek 1 Obecná část Školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2012/2013 Město Třebíč Kraj Vysočina Legislativa Výroční

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30 Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 380, 440 58 Louny ŠKOLNÍ ŘÁD

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 380, 440 58 Louny ŠKOLNÍ ŘÁD Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010)

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010) Školní a klasifikační řád, (č.j. SZeŠ/117/2010) školní rok: školní rok Školní řád Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogy ve škole a jejích

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová Strana: 1 Změna: Počet příloh: Škola: ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické č. j.: 10/2013 Školní rok: 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně ředitelky školy Schválila: PhDr. Ivana

Více

Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona. Strana: 2/17 Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona. I. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žáci jsou podle zákona 561/2004 22 odst. 1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

pro střediska Tyršova 34 a Husova 6

pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 PŘEDLOŽEN pedagogickým radám T34 a H6 25. 8. 2014 SCHVÁLEN Školskou radou SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. 23. 10. 2013 SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ SE ŠKOLSKÝM ŘÁDEM A

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr. Mária

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 363/2010 Vypracoval: Ing. Jana Tománková Schválil:

Více