38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41."

Transkript

1 Psychiatrie ČÁST A 1. Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti 2. Vaskulární demence a neurastenický syndrom 3. Demence u m.pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny 4. Duševní poruchy u Parkinsonovy nemoci a parkinsonský syndrom 5. Demence u lues cerebri a tabický syndrom 6. Organický amnestický syndrom, delirium a poruchy vědomí 7. Organické poruchy halucinatorní, katatonní, schizoformní, afektivní, úzkostné, disociační a astenické a Pickovy vize a pedunkulární halucinace 8. Mírná kognitivní porucha a poruchy pozornosti 9. Organická porucha osobnosti a perseverace 10. Postkomoční syndrom a tolerance alkoholu 11. Alkohol nekomplikovaná intoxikace, syndrom závislosti a craving 12. Alkohol odvykací stav a mikropsie 13. Alkohol komplikovaná intoxikace, tzv. patická opilost, palimpsest a obnubilace 14. Opioidy způsoby užití, akutní intoxikace, syndrom závislosti a euforie 15. Opioidy odvykací stav a raptus 16. Kanabinoidy způsoby užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a manická nálada 17. Sedativa a hypnotika intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a iatropatogenie 18. Kokain a stimulancia způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a megalomanie 19. Halucinogeny způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a depersonalizace 20. Organická rozpouštědla způsob užití, intoxikace, syndrom závislosti, odvykací stav a agrese 21. Psychotické poruchy z užívání psychoaktivních látek, reziduální stavy a pozdní psychotické poruchy z užívání psychoaktivních látek a paranoidní blud 22. Schizofrenie všeobecná kritéria, vylučovací doložky a halucinace 23. Schizofrenie průběhové formy a defekt, remise a jejich prediktory 24. Paranoidní a hebefrenní schizofrenie a impulzivní jednání 25. Katatonní schizofrenie a stupor 26. Postschizofrenní deprese, nediferencovaná, reziduální a simplexní schizofrenie a institucionalismus 27. Schizotypní porucha a ruminace 28. Porucha s bludy a indukce bludu 29. Akutní a přechodné psychotické poruchy - obecná kritéria a oneiroidní stav 30. Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie a s převahou bludů a pseudohalucinace 31. Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie a schizoformní a verbálně motorické halucinace 32. Schizoafektivní poruchy obecná kritéria a depresivní bludy 33. Schizoafektivní poruchy typy a cenestetické halucinace 34. Manická epizoda varianty a expanzivní bludy 35. Bipolární afektivní porucha varianty a denní fluktuace příznaků duševních poruch 36. Depresivní epizoda somatický syndrom a sexuální apetence u duševních poruch 37. Depresivní epizoda varianty a hypochondrický blud

2 38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41. Panická porucha a somatizace 42. Generalizovaná úzkostná porucha a globus hystericus 43. Smíšená úzkostná a depresivní porucha a suicidální chování u duševních poruch 44. Obsedantně kompulzivní porucha a rituál 45. Akutní reakce na stres a autoagrese 46. Posttraumatická stresová porucha a sexuální obtěžování 47. Poruchy přizpůsobení a regrese 48. Disociační poruchy a konverse 49. Somatoformní poruchy somatizační porucha a sekundární zisk 50. Somatoformní poruchy (mimo somatizační) a organicky nevysvětlitelné tělesné příznaky 51. Dysmorfofobie (tělesná dysmorfická porucha) a poruchy vnímání vlastního těla 52. Neurastenie,depersonalizační a derealizační syndrom a explozivita 53. Syndrom chronické únavy a abulie 54. Mentální anorexie a trestná činnost u duševních poruch 55. Mentální bulimie a pseudologie u duševních poruch 56. Neorganické poruchy spánku a kvantitativní poruchy vědomí 57. Selhání genitální odpovědi a sexuální apetence u duševních poruch 58. Neorganické sexuální dysfunkce (mimo selhání odpovědi) a priapismus 59. Paranoidní a schizoidní porucha osobnosti a senzitivní vztahovačnost 60. Dissociální porucha osobnosti a citová deprivace 61. Emočně nestabilní porucha osobnosti a patický afekt 62. Histrionská porucha osobnosti a fantastická pseudologie 63. Anankastická a smíšená porucha osobnosti a ambivalence 64. Vyhýbavá a závislá porucha osobnosti a životní styly jedinců s duševní poruchou 65. Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti a jiné změny osobnosti u duševních poruch 66. Přetrvávající změna osobnosti po psychickém onemocnění a stigmatizace u duševních poruch 67. Návykové a impulzivní poruchy a aktuální pojetí konceptu závislosti 68. Poruchy pohlavní identity a orgastické sny 69. Fetišismus, fetišistický transvestitismus a masturbace 70. Exhibicionismus a pojem sexuální preference 71. Voyeurství, froteurství, mnohočetná porucha sexuální preference a sexuální trestná činnost 72. Pedofilie a incest 73. Sadomasochismus, patologická sexuální agresivita a homicidium u duševních poruch 74. Münchhausenův syndrom a simulace duševní poruchy 75. Mentální retardace a psychický infantilismus 76. Porucha chování v dětství a adolescenci a poruchy vyšších emocí 77. Specifické vývojové poruchy školních dovedností a akalkulie 78. Pervazivní vývojové poruchy a introverze 79. Hyperkinetické poruchy v dětství a impulzivní jednání 80. Úzkostné poruchy v dětství a anxiózní raptus 81. Tikové poruchy v dětství a koprolálie 82. Neorganická enuréza a enkopréza v dětství a inkontinence 83. Premenstruační dysforická porucha 84. Maligní neuroleptický syndrom a katatonní syndrom

3 ČÁST B 1. Léčba sedativními antipsychotiky 2. Léčba incizivními antipsychotiky 3. Léčba sulpiridem a amisulpridem 4. Léčba SDA 5. Léčba klozapinem 6. Léčba MARTA (mimo klozapin) 7. Působení antipsychotik na receptorové úrovni 8. Nežádoucí účinky antipsychotik (mimo pohybové poruchy) 9. Nežádoucí účinky antipsychotik - pohybové poruchy Léčba AD I. generace Léčba AD II. generace Léčba AD III. generace Léčba AD IV. generace Léčba mianserinem a mirtazapinem Léčba IMAO Léčba nebenzodiazepinovými anxiolytiky Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky Léčba lithiovými solemi Léčba valproovými preparáty a karbamazepinem Léčba lamotriginem a dalšími antiepileptiky Léčba hypnotiky Léčba neuroprotektivy (mimo inhibitory ACHE) Léčba inhibitory ACHE Léčba metadonem a buprenorfinem Léčba anticravingovými preparáty Léčba fytopreparáty Léčebné postupy u mírné kognitivní poruchy a demence Léčebné postupy u manické epizody Léčebné postupy u depresivní epizody Léčebné postupy u farmakorezistentní deprese Léčebné postupy u první schizofrenní ataky Léčebné postupy u opakované schizofrenní ataky Léčebné postupy u farmakorezistentní schizofrenie Léčebné postupy u obsedantně kompulzivní poruchy Léčebné postupy u generalizované úzkostné poruchy Léčebné postupy u panické poruchy Léčebné postupy u fobických poruchy Léčebné postupy u posttraumatické stresové poruchy Léčebné postupy u alkoholového odvykacího stavu Léčebné postupy u odvykacích stavů (nealkoholových) Léčebné postupy u premenstruační dysforické poruchy Léčebné postupy u sexuálních dysfunkcí Léčebné postupy u poruch sexuální preference Léčebné postupy u akut. intoxikací psychoakt. látkami Léčebné postupy u spánkových poruch Volba psychofarmaka při současné kardiopatii Volba psychofarmaka při současné záchvatové pohotovosti Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci

4 Volba psychofarmaka při současné nadváze Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii Volba psychofarmaka v dětském věku Volba psychofarmaka ve vyšším věku Volba psychofarmaka v těhotenství a laktaci Volba psychofarmaka při současné hyperplázii prostaty Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích Vhodné kombinace psychofarmak Nevhodné kombinace psychofarmak Elektrokonvulzivní léčba Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a vagová stimulace Léčba světlem ČÁST C 1. Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie zákl. pojmy 2. Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie metody 3. Dynamická a interpersonální psychoterapie 4. Behaviorální psychoterapie 5. Kognitivní psychoterapie 6. Kognitivně behaviorální terapie 7. Racionální psychoterapie 8. Sugestivní a hypnotická psychoterapie 9. Nácviková psychoterapie 10. Logoterapie a Gestaltterapie 11. Krizová intervence definice, spouštěče a průběh krize 12. Krizová intervence suicidální krize 13. Krizová intervence organizační rámec a limity 14. Krizová intervence psychoterapeutické zásady 15. Terapeutická komunita 16. Kvalita života a duševní porucha 17. Stupnice pro hodnocení schizofrenie 18. Stupnice pro hodnocení afektivních poruch 19. Stupnice pro hodnocení kognitivních poruch a nežádoucích účinků 20. Psychologické vyšetřovací metody 21. Zobrazovací metody a EEG v psychiatrii 22. Lázeňská léčba v psychiatrii 23. Způsobilost k právním úkonům 24. Způsobilost k řízení vozidel a držení zbraně 25. Právní aspekty psychiatrické hospitalizace 26. Vyšetřovací a léčebné úkony bez souhlasu 27. Principy sociální psychiatrie 28. Nálepka duševní nemoci 29. Medicinizace a psychiatrizace 30. Modely duševních poruch 31. Ochranné léčení 32. Příčetnost a nepříčetnost 33. Metodika farmakologických studií 34. Psychiatrická expertíza v trestním řízení

5 35. Psychiatrická expertíza v občanskoprávním řízení 36. Posuzování pracovní schopnosti u duševních poruch

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Péče o nemocného na psychiatrii. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Péče o nemocného na psychiatrii. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Péče o nemocného na psychiatrii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Helena Škrabová Péče o nemocného na psychiatrii Vybrané

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

III. Základní nauka a jurisprudence ke kán. 1095 CIC

III. Základní nauka a jurisprudence ke kán. 1095 CIC III. Základní nauka a jurisprudence ke kán. 1095 CIC R.D. Mgr. Miroslav Slavíček, auditor I. HLAVNÍ POJMY A POTŘEBNÁ VYSVĚTLENÍ: NESCHOPNOST /NEZPŮSOILOST/ K MANŽELSKÉMU SOUHLASU: Je nutné si uvědomit,

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Základní psychické poruchy stručný přehled

Základní psychické poruchy stručný přehled Základní psychické poruchy stručný přehled Příloha k vyhodnocení testu BITEPT z www.psychotesty.psyx.cz PhDr. Michaela Peterková 2008 Poruchy nálady: mánie, deprese a bipolární porucha Jsou dva základní

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3 DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRAXI MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel Doubek 2 1 Psychiatrická

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Prim. MUDr. Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví EEG Biofeedback Centrum Jeseník a Šumperk Česká republika Tel (00420) 584 412 462 e-mail

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více