FIBROMYALGICKÝ SYNDROM (fibromyalgie, fibromyalgia, fibromialgia, фибромиальгия)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIBROMYALGICKÝ SYNDROM (fibromyalgie, fibromyalgia, fibromialgia, фибромиальгия)"

Transkript

1 FIBROMYALGICKÝ SYNDROM (fibromyalgie, fibromyalgia, fibromialgia, фибромиальгия) PROČ JE RHB LÉČBA NEJLEPŠÍM VÝCHODISKEM PROČ JE RHB LÉČBA NEJLEPŠÍM VÝCHODISKEM MUDr. Jiří Jeřábek, CSc., SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha Benův den

2 FIBROMYALGIE - 1 FIBROMYALGIE - 1 JE JE POVAŽOVÁNA POVAŽOVÁNAZA ZA NEZÁNĚTLIVÉ NEZÁNĚTLIVÉ REVMATICKÉ REVMATICKÉ ONEMOCNĚNÍ, ONEMOCNĚNÍ, VYZNAČUJÍCÍ VYZNAČUJÍCÍSE SE CHRONICKOU CHRONICKOU BOLESTÍ BOLESTÍSVALŮ SVALŮ A MĚKKÝCH MĚKKÝCH TKÁNÍ TKÁNÍ TRVAJÍCÍ TRVAJÍCÍ NEJMÉNĚ NEJMÉNĚ 3 MĚSÍCE MĚSÍCE VE VE VŠECH VŠECH 4 KVADRANTECH KVADRANTECH TĚLA TĚLAA POZITIVNÍ POZITIVNÍ TLAKOVOU TLAKOVOU BOLESTIVOSTÍ BOLESTIVOSTÍV NEJMÉNĚ NEJMÉNĚ Z STANOVENÝCH STANOVENÝCH BODŮ BODŮSILOU CCA CCA N (4 (4 kp). kp).

3 FIBROMYALGIE - 2 FIBROMYALGIE - 2 KROMĚ CHRONICKÉ BOLESTI SE SE OBJEVUJÍ DALŠÍ DALŠÍ SYMPTOMY: DEPRESE, ÚZKOSTNOST, NESPAVOST, PORUCHY KRÁTKODOBÉ PAMĚTI, POCIT POCIT RANNÍHO ZTUHNUTÍ, SPÁNEK NEPŘINÁŠEJÍCÍ ODPOČINEK, CEFALEA TENZNÍHO AŽ AŽ MIGRENOZNÍHO CHARAKTERU, VULVODYNIE, PRCHAVÉ PERIARTIKULÁRNÍ OTOKY, RAYNAUDŮV SYNDROM, ZAMLŽENÉ VIDĚNÍ, ZÁVRATĚ, NESNÁŠENLIVOST HLUKU, FOTOFOBIE, ÚNAVNOST, VESICO- URETRÁLNÍ SYNDROM AŽ AŽ S ROZVOJEM INTERSTICIÁLNÍ CYSTITIDY, DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK, NESCHOPNOST VYKONÁVAT JEMNÉ POHYBY RUKOU, NEKLIDNÉ NOHY, PORUCHY POLYKÁNÍ. PREVALENCE SE SE DLE DLE STARŠÍCH ÚDAJŮ ÚDAJŮ ODHADUJE NA NA 2 4% 4% CELKOVÉ POPULACE, NEJNOVĚJŠÍ ODHADY HOVOŘÍ AŽ AŽO 8 10%. 10%. VĚTŠINA PACIENTŮ JSOU JSOU ŽENY ŽENY V 5 DEKÁDĚ I I KDYŽ KDYŽ JSOU JSOU ZNÁMY PŘÍPADY I I U DĚTÍ. DĚTÍ. NEBYL NEBYL PROKÁZÁN ZVÝŠENÝ VÝSKYT DANÝ DANÝ RASOVOU, PROFESNÍ ČI ČI JINOU JINOU PŘÍSLUŠNOSTÍ.

4 FIBROMYALGIE - 3 FIBROMYALGIE - 3 DIAGNÓZA FM: FM: SNADNÁ I I OBTÍŽNÁ. KROMĚ DEFINIČNÍCH KRITERIÍ NENÍ NENÍ ŽÁDNÝ SPECIFICKÝ LABORATORNÍ TEST, TEST, RTG RTG OBRAZ, ATD. ATD. VĚTŠINOU DIAGNÓZA PER PER EXCLUSIONEM

5 FIBROMYALGIE - 4 FIBROMYALGIE - 4 PŘÍČINA FM FM NEZNÁMÁ. NICMÉNĚ, ASI ASI U 30% 30% POSTIŽENÝCH WHIPLASHEM V DOPRAVNÍCH NEHODÁCH SE SE ROZVÍJÍ FMS FMS ÚDAJ ÚDAJ USA. USA. DALŠÍ DALŠÍ NÁPADNOU SHODOU JE JE STAV STAV PO PO VĚTŠÍ VĚTŠÍ NITROBŘIŠNÍ OPERACI, ZEJMÉNA HYSTEREKTOMII. KONEČNĚ PŘICHÁZÍ V ÚVAHU STAV STAV PO PO DLOUHODOBĚJŠÍM, TĚŽŠÍM A NELÉČENÉM VIROVÉM ONEMOCNĚNÍ. GENETICKÁ ZÁVISLOST SE SE PODEZŘÍVÁ, JSOU JSOU ZNÁMY NAKUPENÍ FM FM V RODINÁCH A U JEDNOVAJEČNÝCH DVOJČAT. ZDÁ ZDÁ SE SE ROVNĚŽ, ŽE ŽE ZVÝŠENÁ TENDENCE K ROZVOJI FMS FMS JE JE U NEMOCNÝCH S DEPRESÍ. VYHASÍNÁNÍ HORMONÁLNÍCH AKTIVIT ESTROGENY, RELAXIN EKONOMICKÉ EKONOMICKÉ DOPADY DOPADY V USA USA PŘÍMÉ PŘÍMÉ NÁKLADY NÁKLADY NA NA LÉČBU LÉČBU MILIARD MILIARD U$, U$, NEPŘÍMÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY NÁKLADY DALŠÍCH DALŠÍCH 9 MILIARD MILIARDU ZHRUBA ZHRUBA 5 MILIONŮ MILIONŮPOSTIŽENÝCH.

6 FIBROMYALGIE - 5 FIBROMYALGIE - 5 CO CO SE SE UVÁDÍ UVÁDÍ DÁLE: DÁLE: PATOLOGICKÉ PATOLOGICKÉ ZMĚNY ZMĚNY KAPILÁR KAPILÁRNEHTOVÉHO LŮŽKA LŮŽKA A JEJICH JEJICH REAKTIVITY. REAKTIVITY SVALOVÝ SVALOVÝ METABOLIZMUS METABOLIZMUS NORMÁLNÍ, NORMÁLNÍ, NICMÉNĚ NICMÉNĚ ATP ATP A Mg Mg ZDÁ ZDÁ SE, SE, ŽE ŽE NIŽŠÍ NIŽŠÍ PERFÚZE PERFÚZE SVALOVÁ. SVALOVÁ VÝRAZNĚ VÝRAZNĚ VYŠŠÍ VYŠŠÍ AKTIVITA AKTIVITA XANT-OX XANT-OXV PLASMĚ, PLASMĚ, VYSOKÉ VYSOKÉ KONCENTRACE KONCENTRACE TBARs. TBARs MÍRNĚ MÍRNĚ ZVÝŠENÁ ZVÝŠENÁ KONCENTRACE KONCENTRACEIL-2 IL-2a IL-6 IL-6V PLAZMĚ. PLAZMĚ BĚŽNÉ BĚŽNÉ KLINICKÉ KLINICKÉ A LABORATORNÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ VYŠETŘENÍ JE JE NORMÁLNÍ. NORMÁLNÍ VÝRAZNÁ VÝRAZNÁ HYPOTENZE HYPOTENZEU VŠECH VŠECH PACIENTEK/Ů PACIENTEK/Ů PŘI PŘI ZVÝŠENÉM ZVÝŠENÉMTONU SYMPATIKU SYMPATIKU SNÍŽENÁ SNÍŽENÁ PERFÚZE PERFÚZEKMENEM MOZKOVÝM MOZKOVÝM A THALAMEM. THALAMEM KONCENTRACE KONCENTRACE SEROTOTNINU SEROTOTNINUA NORADRENALINU NORADRENALINUV LIKVORU LIKVORU SNÍŽENY, SNÍŽENY, KONCENTRACE KONCENTRACE P-SUBSTANCE P-SUBSTANCETAMTÉŽ TAMTÉŽ VÝRAZNĚ VÝRAZNĚ ZVÝŠENA. ZVÝŠENA. PROKÁZÁNO PROKÁZÁNO I I V MOZKU. MOZKU ZVÝŠENÁ ZVÝŠENÁ KONCENTRACE KONCENTRACE GLUTAMÁTU GLUTAMÁTUV NEJRŮZNĚJŠÍCH NEJRŮZNĚJŠÍCH STRUKTURÁCH STRUKTURÁCH MOZKU, MOZKU, NEJVÍCE NEJVÍCE V OBLASTI OBLASTI INSULY. INSULY.

7 FIBROMYALGIE - 6 FIBROMYALGIE - 6 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA: FUNKČNÍ A/NEBO ORGANICKÉ PORUCHY C- C-A/NEBO L-PÁTEŘE BĚŽNÝ BĚŽNÝ SOUBĚŽNÝ NÁLEZ NÁLEZ KOXARTRÓZA, BURSITIDY OBLASTI KYČLE KYČLE MŮŽE MŮŽE BÝT BÝT SOUBĚH GONARTRÓZA, BURSITIS ANSERINA MŮŽE MŮŽE BÝT BÝT SOUBĚH HYPOTYREOIDÓZA ČASTÉ SOUBĚŽNÉ ONEMOCNĚNÍ CHRONICKÁ OTRAVA SLOUČENINAMI OLOVA A RTUTI RTUTI DEFICIT VITAMINU B VELMI ČASTÝ A ZAPOMÍNANÝ LYMSKÁ BORELIÓZA, CHLAMYDIOVÁ NEBO NEBO MYKOPLASMOVÁ INFEKCE, CHRONICKÁ HEPATITIS C SYNDROM CHRONICKÉ ÚNAVY NENÍ NENÍ VZÁCNÁ KOMBINACE MYOFASCIÁLNÍ SYNDROM --BĚŽNÝ SOUBĚŽNÝ NÁLEZ NÁLEZ FMS primární x sekundární FMS primární x sekundární

8 FIBROMYALGIE - 7 FIBROMYALGIE - 7 SOUČASNÁ LÉČBA: TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA DOSUD NEJLEPŠÍ, I I KDYŽ SSRI SSRI (SELECTIVE SEROTONIN RECAPTATION INHIBITORS) MARGINÁLNĚ LEPŠÍ LEPŠÍ ÚČINEK PROTI PROTI PLACEBU PROZAC SNRI SNRI (SEROTONIN --NOREPINEPHRINE RECAPTATION INHIBITORS) --CYMBALTA PREGABALIN LYRICA (2866,80 Kč) Kč) ZLEPŠENÍ O 30% 30% VE VE ŠKÁLE BOLESTI U 50% 50% NEMOCNÝCH NSAID NSAID NĚCO NĚCO DĚLAJÍ, POKUD JE JE PŘÍTOMNÉ PRAVÉ REVMATICKÉ ONEMOCNĚNÍ, JINAK JINAK NEFUNGUJÍ GLUKOKORTIKOIDY ZCELA ZCELA NEÚČINNÉ *** *** DOPORUČENÍ EULARu Z ÚNORA PODÁVAT LEVODOPU *** ***

9 Periferie Míšní synapse Mícha Mozek Synaptický prostor Dendrit nebo soma neuronu NK1 Axon 1. neuronu Impuls SP GLU GLU GLU Na + Na + Na + Ca 2+ Ca 2+ Mg 2+ Ca 2+ AMPA NMDA G PLC Astroglie mglur G PLA 2

10 Periferie Míšní synapse Mícha Mozek Synaptický prostor Dendrit nebo soma neuronu Axon 1. neuronu Impuls Astroglie Mg 2+ SP NK1 AMPA GLU NMDA GLU Na + Na + Na + Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ I3P GLU G PLC DAG mglur G PLA 2 AA NO NOsynt. Ca 2+ cytosol. ER ICdep. Ca 2+!!! apoptóza kinázy P NMDA alterace morf.syn. genetická transkripce mglur mglur- -metabotropní metabotropníreceptor receptorpro proglutamát, PLC PLC --fosfolipáza fosfolipázac, C, PLA PLA 2 -fosfolipázaa 2,AA 2 -fosfolipázaa 2,AA kys. kys. arachidonová, arachidonová, DAG DAG --diacylglycerol, diacylglycerol, I3P I3P --inositoltrifosfát, inositoltrifosfát, NO NO synt. synt. --syntetáza syntetázano, NO, NO NO --monoxid monoxiddusíku. dusíku.

11 POZOR!!! ZATÍMCO JAK UVOLNĚNÍ GLUTAMÁTU TAK DEPOLARIZACE JSOU DĚJE PASIVNÍ REPOLARIZACE JE JE AKTIVNÍ, STEJNĚ TAK JAKO ODSTRANĚNÍ GLU ZE SYNAPTICKÉ ŠTĚRBINY (AG), JEHO METABOLISMUS NA Gamin, ETC POTŘEBUJÍ ENERGII

12 REGULACE BOLESTI REGULACE BOLESTI

13 Cortex cerebri Telencefalon Thalamus Vlákna k hypotalamu Vlákna k šedé hmotě periakveduktální Vlákna k retikulární formaci Mesencefalon Šedá hmota periakveduktální Locus coeruleus NA Oblongata N. gigantocelularis reticularis NA Tr. neospinothalamicus rychlá bolest Tr. paleospinothalamicus - pomalá bolest Zadní rohy vrstva I. IV. N. raphae magnus - serotonin Zadní inhibiční dráhy Mícha Ganglion zadního kořene Vlákna C Vlákna Aδ Řízení i z periferie!!!

14 HLAVNÍ SLOUČENINY U FM HLAVNÍ SLOUČENINY U FM Tryptofán Serotonin Melatonin Tyrosin DOPA Dopamin NA NA Glutathion Glutamát GABA Glutamin

15 DOBŘE, ALE... DOBŘE, ALE Je třeba zajistit prekurzory + energetické zdroje pro metabolizmus dieta + vstřebávání Je třeba zajistit, že se všechno dopraví na místo kde je je třeba a v žádoucích koncentracích. Platí i i o lécích.

16 Os occipitale Vstup a.vertebralis do dutiny lební A.carotis interna A.carotis externa Krční obratle Arteria vertebralis Bifurkace a.carotis communis A.carotis communis

17 Tady ne? Proč ne? A.spin. anterior s bohatou sítí anastomóz Proliferace kostní tkáně Aa.spin.posteriores BEZ anastomóz Mícha

18 Okcipitální lalok Cerebellum Temporální lalok Kmen A. vertebrobasilaris

19 Thalamus diencefalon Hippocampus limbický syst. Cerebellum Hypothalamus Mesencefalon kmen Pons - kmen Oblongata kmen diencefalon

20 Cortex cerebri Telencefalon 3 Thalamus Vlákna k hypothalamu Vlákna k šedé hmotě periakveduktální Vlákna k retikulární formaci Mesencefalon Šedá hmota periakveduktální Locus coeruleus NA 2 2 Oblongata N. gigantocelularis reticularis NA 3 Trakt neospinotalamický rychlá bolest N. raphae magnus - serotonin Tr. paleospinotalamický - pomalá bolest Zadní rohy vrstva I. IV. Zadní inhibiční dráhy Mícha Ganglion zadního kořene Vlákna C Vlákna Aδ 1 4

21 Cortex cerebri Telencefalon 3 Thalamus Vlákna k hypothalamu Vlákna k šedé hmotě periakveduktální Vlákna k retikulární formaci Mesencefalon Šedá hmota periakveduktální Locus coeruleus NA 2 2 Oblongata N. gigantocelularis reticularis NA 3 Trakt neospinotalamický rychlá bolest N. raphae magnus - serotonin Tr. paleospinotalamický - pomalá bolest Zadní rohy vrstva I. IV. Zadní inhibiční dráhy Mícha Ganglion zadního kořene Vlákna C Vlákna Aδ 1 4

22 HEMODYNAMIKA!!!

23 Symptomy Struktury CNS CNS Cévní Cévní zásobení 1.Bolest ascendentní Perif.,mícha, kmen, kmen, periferní, thalamus, kůra kůra vb., vb., car. car Řízení Řízeníbolesti bolestidesc., perif. perif. Kmen, Kmen, mícha mícha bas.,<vert. 3.Deprese, úzkostnost Limbický syst. syst. car.,bas. 4.Nespavost Kmen, Kmen, hypothalamus bas., bas., car. car. gl.pinealis 5.Únavnost Nespavost + hypofýza + carotis carotis 6.Paměť Limbický syst. syst. bas., bas., car. car. 7.Fotofobie, ostatní ostatní Oko, Oko, tr.opticus, thalamus, car., car., bas. bas. poruchy vidění vidění kůra kůra 8.Intolerance hluku, hluku, Vestib. Vestib. syst., syst., n.viii., n.viii., kmen, kmen, basilární hyper-, hypoacusis thalamus, kůra kůra Závratě Viz Vizvýše + cerebellum basilární Zvracení n.x., n.x., limb. limb. systém, cerebellum bas., bas., car. car Endokrin., inmunol. Hypothalamus, hypofýza carotis carotis poruchy Porucha jemných pohybů Cerebellum, bas.gangl. bas., bas., car. car Dráždivý tračník tračník Kmen Kmen basilární Sy. Sy. vesiko-uretrální Kmen Kmen basilární

24 Situace X Stress Dieta chybění vitaminů, minerálů, prekurzorů, atd.+ poruchy resorpce a metabolismu Stav cév Hypoperfúze CNS Infekce, komprese Genetika, ASC, jiné Ostatní tlak krevní, objem krve, viskozita Jiné příčiny Anémie HYPOXIE Chronická intoxikace CO z kouření

25 Situace X Stress Dieta chybění vitaminů, minerálů, prekurzorů, atd.+ poruchy resorpce a metabolismu Stav cév Hypoperfúze CNS Infekce, komprese Genetika, ASC, jiné Ostatní tlak krevní, objem krve, viskozita Jiné příčiny Anémie HYPOXIE Chronická intoxikace CO z kouření Organická onemocnĕní Tvorba serotoninu a noradrenalinu Regulace bolesti Chronická bolest a ost. symptomy Rekaptace glutamátu astroglií Glutamát => => hyperexcitace => => neurotoxicita Metabolickéastrukturální změny neuronu

26 Situace X Stress Dieta chybění vitaminů, minerálů, prekurzorů, atd.+ poruchy resorpce a metabolismu Stav cév Hypoperfúze CNS Infekce, komprese Genetika, ASC, jiné Ostatní tlak krevní, objem krve, viskozita Jiné příčiny Anémie HYPOXIE Chronická intoxikace CO z kouření Organická onemocnĕní Tvorba serotoninu a noradrenalinu Regulace bolesti Chronická bolest a ost. symptomy Rekaptace glutamátu astroglií Glutamát => => hyperexcitace => => neurotoxicita Metabolickéastrukturální změny neuronu!!!!! Apoptóza degenerace a!!!!! předčasné stárnutí mozku

27 FM PŘESTÁVÁ BÝT REVMATICKÉ ONEMOCNĚNÍ (ZHUSTA PODCEŇOVANÉ) A STÁVÁ SE VE VÁŽNÝM ONEMOCNĚNÍM NEUROLOGICKÝM, v.s. NA ZÁKLADĚ CHRONICKÉ A/NEBO INTERMITENTNÍ ISCHÉMIE VERTEBROBAZILÁRNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ HYPOXII V DANÉ OBLASTI

28 A CO SVALY??? A CO SVALY??? Spazmus kapilár, ztluštěný endotel, známky hypoxie svalové Mitochondrie degenerované a menší počet, rozpad fibril, edém, ATP, Mg 2+ 2+,, vyšší koncentrace kreatininu a AMP EMG normální, funkčně (síla, elasticita) OK JENŽE... Je to PRIMÁRNÍ nebo SEKUNDÁRNÍ?

29 PŘEDCHOZÍ TEORIE NENÍ JEN POČÍTAČOVÁ MEDICINA, NÝBRŽ VZNIKLA Z NUTNOSTI VYSVĚTLIT DOSAŽENÉ VÝSLEDKY.

30 Jerabek J, J, Bordon A, A, Pineda R. R. Complex balneo-physiatric treatment in in fibromyalgia: A pilot study The TheInternet Journal Journalof ofaesthetic Aestheticand andantiaging AntiagingMedicine Volume Volume 1 Number Number Léčba: Léčba: Vanová lázeň lázeň vířivá, vířivá, t t = o o C, C, step step 1 o o C, C, minut minut CO CO 2 suchá lázeň 20 minut 2 suchá lázeň celková, 20 minut Pulzní Pulzní magnetoterapie, ULTICAR, aplikátor 4-deka, 8 (16 (16 Hz), Hz), minut, minut, paravertebrální umístění aplikátoru UZ, UZ, CW, CW, 3W, 3W, semistatický režim režim na na TP, TP, hlavice hlavice 5 cm, cm, 1 min./tp Krauseho masáž masáž l.nuchae, klasická masáž masáž zad, zad, manuální trakce trakce C a L páteře, páteře, PI PI relaxace C, C, klasická masáž masážšíje šíje Kromě Kromě Krauseho masáže ostatní ostatní procedury denně, denně, po po dobu dobu 2 (3) (3) týdnů. týdnů.

31

32 Proč to fungovalo Proč to fungovalo Přímý účinek na cirkulaci periferní receptory oxygenace NMDA kanály Celková vířivá koupel ano - celkový ano ne ne CO 2 suchá koupel celková Pulzní magnetoterapie ano celkový, vč. CNS ano v celéexp. oblasti nejspíš ne ano, celková, vč. CNS ne nejspíš ne ne ano Ultrasonoterapie ano - místní ne ne ne Masáž ano - místní ano ne ne + PLACEBO + PLACEBO

33 Jóóóó, dobrý, ale je to všechno pasivní. CO TAKHLE CVIČENÍ???

34 TAKŽE JE TŘEBA: TAKŽE JE TŘEBA: NEJDŘÍV ZVLÁDNOUT BOLEST ZLEPŠENÍM PERFÚZE A OXYGENACE CENTRÁLNÍ I I PERIFERNÍ A TEPRVE POTOM ZAČÍT SE CVIČENÍM

35 PREVENCE - JE MOŽNÁ? PREVENCE - JE MOŽNÁ? FM FMJAKO TAKOVÉ AŽ AŽ DO DO DNEŠKA --DISKUTABILNÍ ALE, JE JEMOŽNÉ PŘEDEJÍT ZÁCHVATŮM: 2a. 2a. NEKOUŘENÍM 2b. 2b. DOSTATEČNÝM PŘÍJMEM TEKUTIN 2c. 2c. SEZNÁMENÍM RODINY S TĺM, CO COJE JEFMS 2d. 2d. ÚPRAVOU PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A REŽIMU PRÁCE 2e. 2e. VYHNUTÍ SE SE STRESUJÍCÍM SITUACÍM 2f. 2f. ÚPRAVOU DRŽENÍ TĚLA 2g. 2g. DIETOU 2h. 2h. FYZIATRICKOU (BALNEOLOGICOU) PERIODICKOU LÉČBOU. UDRŽOVACÍ LÉČBA JE JE MOŽNÁ DOMA 2i. 2i. V PŘÍPADECH PLÁNOVANÝCH CHIRURGICKÝCH VÝKONŮ JE JE ÚČELNÉ DODRŽOVAT DOPORUČENÍ Dr. Dr. BENNETTA 2j. 2j. ÚVAHA O APLIKACI NOOTROPNÍCH LÉKŮ S CENTRÁLNÍ- MI MI VASODILATAČNÍMI ÚČINKY JE JE VHODNÁ + NEUROPRO- TEKTORY

36 Místa možné komprese při: 1. Záklonu hlavy 2. Předsunutí hlavy 1. 2.

37

38 ...BUDOUCNOST??? PREVALENCE FM BUDE STOUPAT: 1a. ZLEPŠENÍM DIAGNOSTIKY 1b. VĚTŠÍM POČTEM SEDAVÝCH ZAMĚSTNÁNÍ S JEDNOSTRANNOU ZÁTĚŽÍ HK A VYNUCENÝMI POLOHAMI 1c. ZVYŠUJÍCÍ SE DISKREPANCÍ MEZI SENZORICKÝMI A SOMATICKÝMI VSTUPY LZE OČEKÁVAT ZLEPŠENÍ LÉČBY JAK FARMAKY TAK FYZIATRICKÉ URGENTNÍ! ROZVOJ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

39 OTÁZKA DO PRANICE OTÁZKA DO PRANICE JE FMS VYLÉČITELNÝ??? JE FMS VYLÉČITELNÝ???

40 Události následující po poškození tkáně a/nebo chronickém bolestivém dráždění. AMPA NMDA SP, CGRP, NKA, VIP wind-up / senzibilizace WDR neuronů Ca 2+, NO, PKC, PG, a1,a2 adren. rec. c-fos, c-jun, c-krebs Dynorf., neuropept.y, galanin, cholecystokin Apoptosis Strukturální změny zadních rohů Růstové faktory 1ms 10ms 100ms sekundy minuty hodiny dny týdny měsíce roky

41 Situace X Stress Dieta chybění vitaminů, minerálů, prekurzorů, atd.+ poruchy resorpce a metabolismu Stav cév Hypoperfúze CNS Infekce, komprese Genetika, ASC, jiné Ostatní tlak krevní, objem krve, viskozita Jiné příčiny Anemie HYPOXIE Chronická intoxikace CO z kouření Organická onemocnĕní Tvorba serotoninu a noradrenalinu Regulace bolesti Chronická bolest a ost. symptomy Rekaptace glutamátu astroglií Glutamát => => hyperexcitace => => neurotoxicita Metabolickéastrukturální změny neuronu

42 Stress Stav cév Genetika, ASC, jiné Hypoperfúze CNS HYPOXIE Tvorba serotoninu a noradrenalinu Regulace bolesti Chronická bolest a ost. symptomy Rekaptace glutamátu astroglií Glutamát => => hyperexcitace => => neurotoxicita Metabolickéastrukturální změny neuronu

43 Stress Stav cév Genetika, ASC, jiné!!! Hypoperfúze CNS!!! HYPOXIE!!! Tvorba serotoninu a noradrenalinu Regulace bolesti Chronická bolest a ost. symptomy Rekaptace glutamátu astroglií Glutamát => => hyperexcitace => => neurotoxicita Metabolickéastrukturální změny neuronu

44 Stav cév Genetika, ASC, jiné

45

46 VAŠE OTÁZKY PROSÍM

47

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Kraniotrauma v přednemocniční péči

Kraniotrauma v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Kraniotrauma v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek Vypracovala:

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna. Anatomie a fyziologie nervové soustavy

Výcvikové centrum a kynologická poradna. Anatomie a fyziologie nervové soustavy Stránka 1 Anatomie a fyziologie nervové soustavy Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více

Geriatrie a gerontologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Geriatrie a gerontologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Geriatrie a gerontologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová MUDr. Jaroslava Hrdá Cíle předmětu: - Seznámit

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom 419 Chronický únavový syndrom RNDr. Petr Šíma, CSc. Sektor imunologie a gnotobiologie, Mikrobiologický ústav, v. v. i., AV ČR, Praha Chronický únavový syndrom (CFS, z angl. Chronic Fatigue Syndrome) je

Více

Práce s problémovým klientem

Práce s problémovým klientem Práce s problémovým klientem Zdravotní problémy seniorů MUDr. Jan Šťastný Odchylky a poruchy v procesu stárnutí Progerie a progerické syndromy. Dlouhověkost. Geneticky podmíněné změny Poruchy výživy Poruchy

Více

Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013.

Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013. Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013. Zpráva o kongresu MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny U příležitosti svého odchodu do důchodu světově uznávaný

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p v ) íb o b h ü M m h v Ř M f m 'W f ' - A o ü M c m v, a/x «W ( V**#'f -c M m / u) * ** ^ ^ V J Z L I, f y, ^ «t ó W '». y m v í v * * 1/ fu j /JÙCO G tfft 0i/3 / f P H & r & ; m s ^ W - f A * ^ -ßCojodk

Více