Vnitřní řád školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád školní jídelny"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, Hostinné, tel , IČO Vnitřní řád školní jídelny Obsah směrnice: 1. Obecná ustanovení 2. Obecné zásady 3. Vedoucí školní jídelny 4. Pokyny určené strávníkům školní jídelny 5. Výdej jídel 6. Cena stravného 7. Pracovníci školy 8. Způsob seznámení s vnitřním řádem, kontakty 9. Závěrečná ustanovení 10. Příloha č Obecná ustanovení Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou MŠMT České republiky o školním stravování č.107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005, ve znění zákona č.561/2004 a Vyhláškou Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky č. 84 ze dne 14. února 2005, ve znění zákona č. 557/2004. Dále se řídí platnými hygienickými předpisy (zákonem č. 258/2000 Sb., nařízením EP a Rady č. 852/2004,vyhláškou č. 137/2004 Sb.) 2. Obecné zásady Školní stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a finančním normativem na nákup potravin. Při přípravě pokrmů v jídelně se postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování. Jídla se připravují ve školní jídelně mateřské školy, obědy pro žáky jsou vydávány ve školní jídelně v budově mateřské školy. 3. Vedoucí školní jídelny Řídí školní jídelnu, zodpovídá za její provoz, za dodržování norem, vyhlášek a veškerých platných předpisů. Pečuje o kvalitu stravy, zásobování potravinami a plynulý chod ŠJ, vede základní evidenci a je zodpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Řídí a kontroluje práci zaměstnanců školní jídelny. Přímým nadřízeným vedoucí ŠJ je ředitel školy.

2 Vedoucí jídelny může upravit receptury co do množství použitých surovin podle jejich kvality nebo dodávky. Receptář může být rozšířen o vlastní recepty. 4. Pokyny určené strávníkům školní jídelny 1. přihláška ke stravování: Zájemci o stravování se přihlásí na začátku školního roku u vedoucí ŠJ. Každý nový zájemce o stravování se přihlásí u vedoucí ŠJ a vyplní přihlášku ke stravování. Po vyplnění přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí. 2.úhrada stravného: Každý strávník obdrží zálohu na stravné, kterou zaplatí podle věku dítěte. Buď hotově u vedoucí školní jídelny paní Doubravové od 8:00 do 10:00 nebo u paní učitelky. Druhou možností je bezhotovostní platba. Obě možnosti placení stravného budou uhrazeny do 15.dne v měsíci. Zálohová platba stravného bezhotovostně: Do 15.dne v měsíci (tedy do ) bude provedena zálohová platba za stravné za měsíc říjen, do za měsíc listopad apod. Zálohy na stravné se hradí od října do června v ZŠ a do července v MŠ. Číslo účtu, na který budete moci provádět platbu, je /0600 (GE Money Bank Hostinné). Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo Vašeho dítěte (bez lomítka) a jako specifický symbol zadáte: pro stravné... 1 pro úplatu MŠ... 2 pro školní družinu... 4 (družinu zaplaťte zálohově za 4 měsíce, do konce prosince) Všechny tři platby provádíte zvlášť pod specifickým symbolem. Vyúčtování/přeplatky budou provedeny v hotovosti zákonnému zástupci 2x ročně, a to k , k (ZŠ) a k 31.7.(MŠ). Pro bezhotovostní styk si strávník vyzvedne přihlášku k vyplnění u vedoucí školní jídelny. Předškolní děti v posledním ročníku před nástupem povinné školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny na období 12 měsíců. 3. Odhlašování obědů a odpolední svačiny : Odhlašování obědů je nutné den předem nebo do 7.30 hod ráno na tentýž den (ústně nebo zápisem do knihy odhlášených dětí v MŠ). Odhlášení obědů je možné telefonicky na čísle (vedoucí ŠJ Libuše Doubravová). V případě nemoci dítěte/žáka může rodič po dohodě vyzvednout neodhlášenou stravu za cenu finančního normativu pouze první den od hodin do hodin pro dítě ze ZŠ a MŠ ve školní jídelně. Oběd je vydáván do jídlonosičů. Za neodhlášenou stravu a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. To se týká i odpolední svačiny v mateřské škole. Zbylé porce jsou rozdány dětem nebo zlikvidovány vyhozením do odpadu. Po skončení nepřítomnosti dítěte v zařízení ZŠ i MŠ je třeba dítě znovu ke stravování přihlásit.

3 5. Výdej jídel Dítě i žák má právo na odběr jídel pouze při docházce do základní nebo mateřské školy v souladu s vyhláškou č.107/2005., o školním stravování. Školní jídelna připravuje pro žáky a zaměstnance školy jedno hlavní jídlo denně, dětem mateřské školy přesnídávku, oběd a svačinu. Výdej jídel: MŠ přesnídávka oběd svačina ZŠ - oběd V době vydávání jídel je zajištěn v jídelně i výdejně pedagogický dozor podle stanoveného rozvrhu. Žáci základní školy na oběd dochází do školní jídelny v mateřské škole vchodem k tomu určeným, kde v předsíni odkládají oděvy. Mytí rukou je zajištěno v místnosti školní jídelny. 6. Cena stravného Cena stravného pro jednotlivé věkové kategorie se určuje kalkulací z nákladů na potraviny ve výši finančního normativu, z ostatních věcných a mzdových nákladů. Dítě/žák hradí v době vyučování jídlo pouze za cenu potravin. Stravné ve výši finančního normativu platí žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy ve vyhlášenou dobu vedoucí školní jídelny (MŠ), a to vždy do 15. dne v měsíci. Po předchozí dohodě je možné hradit stravné bezhotovostní platbou na účet školy. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat. Vyúčtování rozdílů se provádí dvakrát do roka, a to koncem kalendářního a školního roku v hotovosti zákonnému zástupci. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku, kterého dítě dosáhlo během školního roku, tj. od do Platná cena pro jednotlivé věkové kategorie je uvedena v příloze tohoto vnitřního řádu. Jednotlivé věkové kategorie pro cenu stravného: Děti MŠ: do 6 let 7 let Žáci ZŠ: 7 10 let let

4 7. Pracovníci školy Pracovníci školy mohou v průběhu pracovní směny odebrat jedno jídlo. Zaměstnanec nemá v době nemoci nárok na oběd ve výši finančního normativu. V případě nemoci nebo nepřítomnosti na pracovišti kratší než 3 hodiny nemají zaměstnanci nárok na hlavní jídlo za sníženou cenu, tj. cenu potravin. Mimořádný úklid ve školní jídelně v době obědů, čistotu stolů zajišťuje školnice mateřské školy. 8. Způsob seznámení s vnitřním řádem, kontakty Rodiče nebo zákonní zástupci jsou s vnitřním řádem školní jídelny seznámeni při přihlašování strávníka ke stravování ve školní jídelně. Problémy a připomínky ve školní jídelně se hlásí paní vedoucí jídelny osobně v její kanceláři nebo na telefon školní jídelny (paní Libuše Doubravová tel ). Kontakt a informace jsou také zveřejněny na webových stránkách školy v oddílu JÍDELNA. Na webových stránkách se strávníci a rodiče mohou seznámit s aktuálním jídelním lístek. Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, na chodbě mateřské školy a ve vestibulu základní školy. 9. Závěrečná ustanovení 1. Jeden výtisk vnitřního řádu je trvale uložen v kanceláři vedoucí školní jídelny a ve sborovně základní školy. 2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen ředitel školy. a) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy. b) Směrnice nabývá účinnosti dnem na dobu neurčitou V Dolní Olešnici Mgr. Monika Páchniková, ředitelka školy

5 10. Příloha č. 1 Cena stravného pro jednotlivé věkové kategorie od Oběd přesnídávka svačina na nápoje v MŠ celodenní stravné Děti: do 6 let 15,- Kč 6,- Kč 5,- Kč 26,- Kč 7 let 17,- Kč 6,- Kč 5,- Kč 28,- Kč Žáci: 7 10 let 17,- Kč let 19,- Kč V Dolní Olešnici Schválila: Mgr.Monika Páchniková ředitelka školy Vypracovala: Libuše Doubravová vedoucí školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9.

PROVOZNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9. PROVOZNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 161100473

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.2012 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534 Telefon:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9.2009 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9. 2014 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více