Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů:"

Transkript

1 Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů: Mgr. Svatava Kalná, Mgr. Eva Bazgerová, Ing. Jitka Blažková. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015

2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spolupracovali: Mgr. Lada Nováčková, Mgr. Veronika Podešvová, Bc. Lucie Hruškovská Korektor: Mgr. Jan Gettin Grafické zpracování, zalomení textu: Mgr. Jan Gettin Počet stran: 114 Rok vydání: Metodika efektivní komunikace vznikla v rámci projektu Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.3.41/ ), operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 OBSAH 1 Úvod 5 2 Simulace 8 3 Simulační výuka ve FNUSA 9 4 Cílová skupina 10 5 Realizační tým 10 6 Technické zázemí Prostory Rozmístění jednotlivých místností a vybavení Technika Scénáře Metodologie tvorby scénářů Zpracovaná témata: Příklady zpracovaných scénářů Komunikace s agresivním pacientem Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient Komunikace s depresivním pacientem Osoba ohrožená domácím násilím Příbuzný, jemuž byla sdělena špatná zpráva Pacient s náhle změněnou aktivitou Komunikace s histriónskou pacientkou Komunikace s pacientem s OCD Komunikace s pozůstalými...70 Obsah 3

4 8.7 Komunikace s dětským pacientem Komunikace s gerontologickým pacientem Komunikace s handicapovaným pacientem Použitá literatura a zdroje Rejstřík Obsah

5 1 ÚVOD Pokud budeme mluvit o snaze co nejvěrněji napodobit realitu, zákonitě se musíme dostat k pojmu simulace. V současné době se simulace používají v mnoha oblastech, a to nejen pro napodobení již existujících věcí, problémů či postupů, ale i pro zobrazení hypotetických situací, stavů nebo procesů. Zhruba do 20. století se simulace v jednotlivých oborech rozvíjely do značné míry nezávisle na sobě. Díky masivnějšímu využívání a rozšiřování počítačů se došlo alespoň v této oblasti k větší systematičnosti. Počítačová simulace umožňuje modelace, studium a následné vyhodnocení získaných dat. Výhodou je možnost transformace proměnných. Počítačové simulace se využívají ve fyzice, chemii, biologii, ekonomii, společenských vědách, strojírenství apod. Simulace v zábavním průmyslu zahrnuje oblasti, jako jsou film, televize, videohry apod. První simulace spadají do období 40. až 50. let 20. století. Jednalo se o simulaci střelby na terč, jejímiž autory byli Thomas T. Goldsmith jr. a Estle Ray Mann. Nové technologie umožnily v 80. letech 20. století velký rozvoj této oblasti. Doteď jsou počítačové hry velmi populární záležitostí. Ve 2. polovině 20. století se objevily první simulace i ve filmu, kdy kromě jiného nahradily ručně kreslenou animaci. Atrakce v zábavních parcích můžeme také označit jako simulátory. První letecký simulátor vznikl ve 30. letech 20. století, ale až v roce 1987 byl v zábavním parku otevřen první jízdní simulátor. Simulace ve výcviku jsou používány v případě, že není možné pracovat se skutečným zařízením v reálném prostředí, ať z důvodu bezpečnosti či velké finanční nákladnosti. V tomto případě je eventualita tréninku v bezpečném prostředí obrovským benefitem. Výhodou je také možnost dělat chyby, které v tomto případě nikoho neohrožují. Situace mohou být připraveny v několika variantách. Např. simulace, při které skuteční lidé Úvod 5

6 využívají fiktivního zařízení v reálném světě, simulace, kdy skuteční lidé používají simulovaného vybavení v simulovaném prostředí. Simulace v oblasti vzdělávání mají jistou podobnost s výcvikovými simulacemi. Jsou však spíše zaměřeny na konkrétnější úkoly, což pomáhá studentům pochopit zásadní pojmy. Obchodní simulace umožňují zcela bez rizika experimentovat s obchodními strategiemi, modelovat tok transakcí, zkoumat běh zákaznických objednávek apod. Sociální simulace mohou ilustrovat společenské a politické procesy v antropologii, ekonomii, historii, politologii nebo sociologickém rozvoji. Tyto simulace mohou být založeny na fiktivních, současných nebo historických událostech, případně politických systémech. V poslední době jsou simulátory určené pro oblast zdravotnictví stále více využívány, a to nejen k výuce léčebných a diagnostických procedur, ale např. i k simulaci lékařských konceptů, výzkumných záměrů, nových léčebných metod. Simulátory byly původně vyvinuty k nácviku základních zákroků, např. aplikacím injekcí, odběrům krve, malým chirurgickým zákrokům. Zdravotnické simulátory jsou také důležité pro vývoj nových přístrojů. Nejmodernější simulátory mají podobu lidského těla v životní velikosti, které aktivně reaguje na ošetřovatelské či lékařské postupy. Některé simulace používané ve zdravotnictví jsou založeny na využívání počítačové grafiky, využívají snímky z tomografu nebo z magnetické rezonance. Pokud za nejdůležitější kritérium považujeme bezpečnost pacientů, mají simulace na rozdíl od práce s reálným pacientem nezpochybnitelnou výhodu v tom, že umožňují nácvik fatálních dopadů případných chyb. Tento přístup k učení je mnohem efektivnější než pouhá pasivní výuka. Spojení simulátoru a počítače lze využívat také pro hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností studentů. Navíc toto spojení umožňuje lékařům shromažďovat poznatky o reálném průběhu chorob. Díky 6 Úvod

7 senzorům, které snímají jednotlivé symptomy, a nástrojům, kterými lze příznaky ovlivňovat, lze přiblížit zdravotní stav pacienta. Takovýto simulátor je mnohem výhodnější než zkouška s využitím skutečného pacienta. Simulace připravenosti na katastrofy má za úkol napodobit krizové situace a ukázat, jak na ně obyvatelstvo reaguje. Takovýto výcvik může zahrnovat např. přípravu na teroristický útok, pandemie, zemětřesení, únik jedovatých látek do ovzduší. Výhodou těchto výcviků je možnost okamžitě reagovat na průběh simulace, anebo ji dokonce měnit. Dalšími příklady simulátorů, které jsou schopny opakovat potřebné situace s odpovídající realitou tak, aby bylo zajištěno maximální vtažení do děje, které je výrazně lepší než u standardního vzdělávacího programu, jsou např. městský simulátor využívaný pro simulace dopravní situace a terénu, třída budoucnosti obsahující simulace, které umožňují lépe zhodnotit úroveň odbornosti lékařů, simulace digitálního životního cyklu dovolující nasimulovat výrobní cyklus jakéhokoli produktu, robotické simulátory, biochemické simulátory, simulátory satelitní navigace, letecké simulátory, námořní simulátory, simulátory zacházení s nákladem, komunikační simulátory, vojenské simulátory, simulátory nákladních vozidel. Poněkud odlišný význam slova simulátor je v případě používání placeba, kdy se pacientům podává preparát simulující lék a testuje se jeho účinnost. I toto je simulace. Úvod 7

8 2 SIMULACE Simulace je napodobení věcí, stavů nebo procesů, které jsou v reálném světě skutečné. Nabízejí možnost učit se ze zkušeností. Tento způsob výuky je efektivní právě proto, že jde o konkrétní nácvik dovedností, což podstatně zvyšuje míru zapamatovatelnosti. Nacvičené praktické dovednosti se ukládají do dlouhodobé paměti a jsou tak využitelné po celý život. Jedná se o přirozený způsob učení. Další výhodou je možnost dělat chyby bez důsledků, které by jistě nastaly v případě reálné situace. Chyby jsou okamžitě vysvětleny, což účastníkovi umožňuje se z nich poučit a zkusit činnost znovu. Díky simulacím dochází ke zvyšování praktických dovedností, posilování již existujících znalostí a umožnění je vědomě využívat. Dochází také k vytváření nových dovedností, nárůstu motivace k učení, nácviku kreativnějšího řešení problémů, přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí apod. Nesporným benefitem je i úspora času a nákladů, okamžité vyhodnocování výsledků. Sporným bodem z hlediska výhod či nevýhod je to, že lidé osvobození od důsledků vlastního jednání v simulacích mohou přenášet riskantní chování i do reality. Simulace se v dnešní době používají v řadě odvětví, oborů, jsou určeny uživatelům různých věkových kategorií, profesí. Jednotlivé simulace se mohou lišit složitostí, finanční nákladností, zaměřením, rozsahem apod. Účel je však vždy stejný, nanečisto si vyzkoušet a následně pak osvojit, jak se v konkrétní situaci chovat, a to vše v simulovaném prostředí bez možných rizik a případných nežádoucích následků. 8 Simulace

9 3 SIMULAČNÍ VÝUKA VE FNUSA Simulační výuka v našem pojetí je zaměřena nejen na samotný nácvik reálně nasimulovaných situací, ale především na problematickou oblast interpersonální komunikace. Námi využívaný model simulační výuky se nachází na hranici běžné výuky a praxe v reálném prostředí. Svou formou tak umožňuje lépe propojit teorii s praxí, a to především díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od trenérů-psychologů, ale i od dalších zúčastněných osob. Zkušenost nabytá ve vzdělávání založeném na simulacích umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou komunikační strategii a vyvaroval se v rámci ochrany sebe i dalších účastníků komunikace neadekvátním reakcím. Neoddiskutovatelnou výhodou simulační výuky je možnost poučení se z chyb, kterých se lze v bezpečném prostředí simulačního centra bez vážného dopadu dopustit. Na chyby v simulační výuce je nahlíženo jako na příležitost motivující k dalšímu vzdělávání. Pokud účastníci výuky správně zpracují své emoce, je to vždy cenné. Umožní jim to pojmenovat, co je způsobilo, a vyzkoušet alternativy jednání, říká psycholog Pavel Strašák. Simulační výuka ve FNUSA 9

10 4 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou byli v našem případě odborní pedagogové 4 středních zdravotnických škol Jihomoravského kraje (SZŠ Jaselská, CSZŠ Grohova, SZŠ Evangelická akademie, OA a SZŠ Blansko). Maximální počet účastníků v jednom výukovém bloku byl 10 osob. Výuka byla zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností. Každý pedagog si mohl na 8 blocích vyzkoušet komunikaci s různými typy pacientů, ověřit si své znalosti a schopnosti adekvátně reagovat v psychicky náročných situacích. Po každé simulaci následoval debriefing se dvěma psychology a ostatními účastníky. Psychologové rozebírali komunikačně obtížné situace na celkem 40 blocích simulační výuky. 5 REALIZAČNÍ TÝM Realizační tým simulačního centra je kromě administrativního vedení tvořen následujícími pozicemi: trenéři-psychologové, profesionální herci standardizovaní pacienti (herci brněnských divadel), technická asistence tento pracovník je zodpovědný za bezproblémový průběh simulační výuky. V případě, že se v průběhu vyskytnou technické problémy, je potřeba je ihned řešit, z tohoto důvodu je technická asistence přítomna každému bloku simulační výuky. 10 Cílová skupina

11 6 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 6.1 Prostory Prostory pro simulační výuku komunikačních dovedností se nacházejí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Využili jsme možnosti obsazení prostoru uvolněného po bývalé ambulanci. Jedná se o tři vzájemně propojené místnosti. Obr. 1: Prostory tří vzájemně propojených místností Místnost pro návštěvy: Zde je možné sledovat na monitoru dění v debriefingové místnosti, popřípadě samotnou simulaci, která se odehrává v nemocničním pokoji. Technické zázemí 11

12 Místnost je určena především pro doprovod účastníků simulace (např. pedagogický dozor), popřípadě pro návštěvníky, kteří chtějí zhlédnout blok simulační výuky bez toho, aby se sami do výuky zapojili. Místnost je oddělena dveřmi, nedochází tedy k narušení výuky a atmosféry práce ve skupině. V této místnosti také simulační výuku sleduje technická asistence (specialista na AV techniku), která v případě potřeby řeší vzniklé technické problémy. Místnost je vybavena židlemi, monitorem a ovládacím zařízením monitoru. Místnost pro debriefing: Slouží k samotné výuce, lektor zde sedí společně s dalšími účastníky výuky v kruhu a diskutují nad probíraným tématem. V případě, že v sousedící místnosti pro simulace (nemocničním pokoji) probíhá simulace, účastníci kurzu sledují situaci na monitoru, zaznamenávají si poznámky a diskutují s lektorem. Po ukončení simulace zde proběhne tzv. debriefing rozbor simulované situace; video je možné dle potřeby opakovaně zhlédnout ze záznamu, případně vrátit a zastavit na požadované pasáži. Je velmi důležité, aby tato místnost byla co nejvíce komfortně zařízena (pohodlné sezení, příjemné osvětlení, harmonické, ale nepříliš rušivě barvené ladění), musí být zajištěn přístup čerstvého vzduchu a tepelný komfort. Účastníci simulační výuky by se měli v této místnosti cítit příjemně tak, aby bylo pro lektory co nejsnazší navodit prostředí důvěry a přátelské atmosféry; jedná se o jeden z klíčových faktorů úspěchu celé výuky. V místnosti se nachází dostatečné množství židlí, stůl, monitor, panel pro obsluhu AV techniky, mikrofon, počítač, externí disk, flipchart, podložky na psaní, psací potřeby. 12 Technické zázemí

13 Místnost pro simulace (standardní nemocniční pokoj) včetně zázemí pro herce: Zde se odehrává samotná simulace pokoj respektuje požadavky kladené na standardní nemocniční pokoj, je tedy vybaven nemocničním lůžkem, nočním stolkem, stolem na podávání stravy, židlemi a dalšími pomůckami, které se vztahují k právě simulované situaci. V případě potřeby scénáře může být prostor přestavěn klidně i na nemocniční chodbu (pokud se nacvičuje scénář např. sdělení špatné zprávy příbuznému pacienta), je tedy vhodné, aby bylo veškeré vybavení mobilní (na kolečkách) a snadno odstranitelné. Pokoj může být doplněn také např. vhodnými nemocničními přístroji (EKG, AEG apod.). Technické zázemí 13

14 6.2 Rozmístění jednotlivých místností a vybavení, které v nich bude umístěno v prostorách simulačního centra Debriefingová místnost: snímán zvuk a obraz, přenos zvuku a obrazu do místnosti pro návštěvy, přenos zvuku do portu herci v místnosti pro simulace, umístěna kamera č. 3, umístěn monitor č. 1, počítač, monitor, záznamové zařízení, mixážní pult, rack, přehrávač, externí disk, mikrofon, flipchart, židle, pomůcky k psaní. Místnost pro simulace snímán zvuk a obraz, přenos zvuku a obrazu do debriefingové místnosti a místnosti pro návštěvy, umístěna kamera č. 1, umístěna kamera č. 2, potřebné vybavení standardní vybavení nemocničního pokoje, pomůcky. Místnost pro návštěvy umístěn monitor č. 2, sledování zvuku a obrazu z místnosti pro simulace a debriefingové místnosti, židle. 14 Technické zázemí

15 Obr. 2: Debriefingová místnost Obr. 3: Místnost pro simulace Technické zázemí 15

16 Obr. 4: Místnost pro návštěvy 16 Technické zázemí

17 6.3 Technika Kamera č. 1 místnost pro simulace 1 ks profesionální Full-HD Camera, senzor min. 1/3 type Full-HD, optika 18 zoom nebo vyšší motorizovaný, objektiv o šířce F=37 nebo širší (35mm ekvivalent), fokus automatický + manuální přepínatelný, gain min db, s/n ratio min. 50 db, výstup HDMI nebo SDI. Kamera č. 2 místnost pro simulace 1 ks profesionální Full-HD Camera, senzor min. 1/3 type Full-HD, optika 18 zoom nebo vyšší motorizovaný, objektiv o šířce F=37 nebo širší (35mm ekvivalent), fokus automatický + manuální přepínatelný, gain min db, s/n ratio min. 50 db, výstup HDMI nebo SDI. Ovládání kamery č. 1 a kamery č. 2 2 ks bez ohledu na použitou technologii musí být obsluha schopna na dálku (z vedlejší místnosti) ovládat zoom, fokus a expozici kamery č. 1 a kamery č. 2 i během záznamu. Bližší popis ovládání je uveden v pasáži věnující se řídicímu a ovládacímu systému. Technické zázemí 17

18 Kamerový stojan ke kameře č. 1 a kameře č. 2 2 ks tripod s nastavitelnou výškou, min. výška při plném vysunutí činí 180 cm, min. nosnost odpovídající hmotnosti kamery č. 1 a kamery č. 2. HDMI nebo SDI kabel 2 ks k propojení kamery a videorekordéru, požadovaná délka podle řešení dispozic (cca 15 m). Záznamové zařízení + přehrávač 2 ks schopnost záznamu v 1080 p/i, 720p rozlišení včetně záznamu zvuku, funkce okamžité přehrání s možností pohybu v záznamu, výstup na audio monitor, výstup na video monitor, možnost zálohovat nahrávky na externí HDD do počítače, HDMI nebo SDI vstup/výstup, volba formátu nahrávání komprimovaně/nekomprimovaně, záznamové medium HDD nebo paměťová karta. Video monitor č. 1 1 ks rozlišení nebo , bez TV tuneru, video vstup HDMI nebo SDI, úhlopříčka minimálně 42". Stojan na video monitor č. 1 1 ks pojízdný, výškově nastavitelný, nosnost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru, velikost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru. 18 Technické zázemí

19 Zálohovací HDD systém 1 ks externí diskové pole RAID 1 nebo RAID 6 s minimální kapacitou diskového pole 3 TB, rozhraní thunderbolt, esata, FireWire 800 nebo USB 3, UPS backup baterie pro zálohování nahraných dat. Transportní disk 1 ks transportní externí disk pro transport dat pro následné postprodukční zpracovávání o min. velikosti 3 TB. Kabeláž Aby uvedené technologie bylo možné zprovoznit. Video monitor č. 2 1 ks rozlišení nebo , bez TV tuneru, video vstup min. 2 HDMI (SDI), úhlopříčka minimálně 42", alternativa 2 úhlopříčka 24". Stojan na video monitor č. 2 1 ks pojízdný, výškově nastavitelný, nosnost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru, velikost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru. Technické zázemí 19

20 HDMI nebo SDI splitter pro rozdělení signálu z kamery č. 1 do monitoru č. 1 a do monitoru č. 2. Kamera č. 3 debriefingová místnost 1 ks digitální videokamera Full-HD, senzor min. 1/4.1, objektiv o šířce F=30, nebo širší (35mm ekvivalent), výstup HDMI nebo SDI dle zvoleného systému, záznamové medium: SD/SDHC/SDXC/CF/SSD paměťová karta nebo ekvivalentní, min. velikost paměťové karty 32 GB. Kamerový stojan ke kameře č. 3 1 ks tripod s nastavitelnou výškou, min. výška při plném vysunutí činí 180 cm, min. nosnost odpovídající hmotnosti kamery č. 3. Bezdrátový mikrofonní systém s headsetem 3 ks přijímač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený headsetem. Bezdrátový mikrofonní systém s klopovým mikrofonem 3 ks přijímač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený klopovým mikrofonem. 20 Technické zázemí

21 Bezdrátový mikrofonní systém s in-ear sluchátky a příslušenstvím 3 ks vysílač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený in-ear sluchátky. Mixážní systém 1 ks 12 vstupů / 8 výstupů, 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů. Mikrofon 2 ks dynamický stolní mikrofon s kardioidní charakteristikou, frekvenční odezva v rozsahu min Hz. Stolní stojan na mikrofon 2 ks Audio monitor 1 ks aktivní reproduktor, schopnost ozvučit místnost 5 5 m mluveným slovem. Rack 1 ks uzamykatelný, velikost racku rozměry odpovídající zabudování systému, mobilní rack, rezerva 1U, v tomto racku budou při přepravě: bezdrátové systémy, audio mix pult, mikrofon a stojan, záznamové zařízení, audio monitor. Technické zázemí 21

22 Maticový AV systém ks 4 HDMI/SDI vstup, 4 HDMI/SDI výstup. Rozbočovač AV signálu 1 ks Distribuční zesilovač HDMI/SDI, 1 HDMI/SDI vstup, 2 HDMI/ SDI výstup. Řídicí systém 1 ks stolní intuitivní ovládací systém, drátový set s tlačítky, adaptéry, konektory, programové vybavení. 22 Technické zázemí

23 7 SCÉNÁŘE V rámci přípravy simulační výuky byla vytvořena baterie scénářů, která byla v průběhu výuky na základě požadavků ze strany studentů i pedagogů partnerských škol doplňována. 7.1 Metodologie tvorby scénářů 7.2 Zpracovaná témata: komunikace s agresivním pacientem, komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient, komunikace s depresivním pacientem, komunikace s osobou ohroženou domácím násilím, komunikace s pacientem s náhle změněnou aktivitou, komunikace s příbuzným, kterému byla sdělena špatná zpráva, komunikace s pacientem po amputaci, komunikace s histriónskou pacientkou, komunikace s pacientem s OC rysy, komunikace s pozůstalými. Metodologie tvorby scénářů 23

24 8 PŘÍKLADY ZPRACOVANÝCH SCÉNÁŘŮ 8.1 Komunikace s agresivním pacientem Základní informace o daném tématu: Agresivní chování se pokládá u člověka za přirozené chování, které úzce souvisí s pudem sebezáchovy. Vlohy k agresi nemá každý člověk stejné. Agresivní jednání se jednak dědí a jednak je závislé na prostředí, ve kterém jedinec žije, tzn. svou agresi tak může rozvíjet dle vzoru svých rodičů apod. Agresivní chování lze definovat jako porušení sociálních norem omezující práva a narušující integritu živých bytostí i neživých objektů. 1 Vznik agrese je vysvětlován různými teoriemi. Mezi hlavní teorie vzniku agrese patří: Teorie vrozené agrese agrese se hromadí v jedinci, musí být uvolněna (představitelé např. Freud, Lorenz). 2 Reaktivní teorie agrese agrese jakožto reakce na neuspokojení některých potřeb (představitelé např. Dollard, Doob). 3 Teorie naučeného chování agrese naučená, jelikož se tento způsob chování vyplatí (představitelé např. Bandura, Walters). 4 Dělení agresivity: Verbální (slovní napadání) / fyzická (fyzický útok). Extrapunitivní (agresivita namířená proti okolí) / intrapunitivní (agresivita namířená proti sobě samému). 1) VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, s. 2) LORENZ, K.: Takzvané zlo. Praha: Academia, s. 3) PLHÁKOVÁ, A.: Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 4) BANDURA, A., WALTERS, R.: Adolescent agression. New York: Ronald Press, Komunikace s agresivním pacientem

25 Agresivní chování u pacientů může stěžovat práci zdravotníka a je nelehké docílit výsledku (vyplnění ošetřovatelské anamnézy, podání stravy, úprava lůžka apod.). Nicméně je důležité si uvědomit, že agresivní chování pacientů může být výsledkem různých podnětů. Mezi nejčastější podněty lze řadit: reakce na sdělení fatální diagnózy, velká bolest, dlouhé čekání na ošetření, snaha o dostání se do středu pozornosti zdravotnického personálu, strach z následující léčby, lékařského zákroku, celková únava, nevyspání, hlad, žízeň, pocit nespravedlnosti, působení psychotropních látek, porucha osobnosti (osoby emočně nestabilní, paranoidní, úzkostné), duševní nemoc, externí vlivy, které nesouvisejí s lékařským prostředím ztráta zaměstnání, osobní problémy. Scénáře Stěžující si pacient Rodinná anamnéza: Muž, 50 let. Pacient pochází z vesnice, kde žije celý život se svou manželkou. Děti už odrostly, mají vlastní rodiny. Rodiče však navštěvují každý víkend. Pacient má každý den pevně stanoven harmonogram po snídani práce na statku, na oběd knedlíky či jiná česká tradiční bašta, večer sleduje svůj oblíbený seriál. Pobyt v nemocnici je pro něj nečekaná situace, která jej vykolejila z jeho všedního dne. Komunikace s agresivním pacientem 25

26 Zadání pro zdravotníka: Vyplňte ošetřovatelskou anamnézu u pacienta. Důvod pacientova příjmu: Pacient byl přijat na oddělení s déletrvající bolestí v bederní krajině. Často močí, močení provázejí nepříjemné pocity (pálení, řezání). Konkrétní situace: Zdravotník vchází na pokoj. Pacient je na první pohled naštvaný. Nervózně popochází po pokoji. Jakmile spatří zdravotníka, začne si na vše stěžovat (jídlo, čaj, špatně ustlaná postel). Ke zdravotníkovi se chová podrážděně, místy až urážlivě a vulgárně. Na otázky zdravotníka reaguje odmítavě. Otázky mu připadnou zbytečné, stěžuje si na byrokracii. Nedává prostor v komunikaci, zdravotníkovi skáče do řeči. Vodítka pro herce: Kde jste tak dlouho? Čekám na Vás celou věčnost! Co to je za papíry? Já už nic vyplňovat nebudu! Na tuto otázku jsem už odpovídal 20! Kašlu na Vás! Víte, jak já tvrdě pracuji? To vy nikdy nemůžete pochopit! Vždyť vy to jen učíte na škole! Jak mi taková úča může pomoct? Pošlete mi sem opravdovou sestru! Neskákejte mi do řeči! Podívejte se na tu postel! Moje žena Vám ukáže, jak se stele postel! Ten čaj se nedá pít. Moje Maruška to dělá jinak! Chci mléko do kafe, ta břečka se nedá pít! Že vy jste nikdy nepracovala v domácnosti? To já poznám hned! 26 Komunikace s agresivním pacientem

27 Ta situace mě opravdu mrzí. Příklady efektivní komunikace: Jste rozčilený, ale nemusíte na mě tak řvát. Proč na mě stále křičíte, já jsem Vám nic neudělala. Chápu, že se Vám to nelíbí, ale prosím, nebuďte na mě tak vulgární. Já Vám to mléko donesu, ale prosím, nebuďte na mě tak zlý. Já Vám tu postel ustelu tak, jak jste zvyklý a aby Vám to bylo pohodlné. Pojďte mi to ukázat. Prosím Vás, uklidněte se! Příklady neefektivní komunikace: Já za to nemůžu, že to spolu musíme vyplňovat. Také mi to připadne zbytečné. Slibuji, že jsem poslední, kdo se Vás na to ptá. Anamnézu si musíme založit do dokumentace, a tak to musíme vyplnit. Prosím Vás, sedněte si a nepochodujte mi tady! Zaneprázdněný manažer Rodinná anamnéza: Muž, 40 let. Pacient pracuje jako manažer velkého podniku. Pracuje 14 hodin denně. Pobyt v nemocnici mu ztěžuje pracovní situaci. Podnik se snaží řídit z nemocnice, což je pro něj stresující situace. Je zvyklý se připojit k wi-fi kdekoliv a zadávat tak úkoly svým zaměstnancům a mít nad vším dohled. Zadání pro zdravotníka: Vyplňte ošetřovatelskou anamnézu u pacienta. Důvod pacientova příjmu: Pacient byl přijat na oddělení s bolestí břicha. Odmítá si vzít prášky. Komunikace s agresivním pacientem 27

28 Konkrétní situace: Zdravotník vchází na pokoj. Pacient je uprostřed pracovního telefonátu. Na příchod zdravotníka nereaguje, dokonce ani nepozdraví. Zdravotníka zcela ignoruje. Po ukončení telefonátu začne po zdravotníkovi požadovat nadstandardní pokoj, který si objednal a připojení k wi-fi. Na jeho otázky reaguje stroze, trvá si na svém (výměna pokoje, připojení k wi-fi). Pacient se chová podrážděně, arogantně, urážlivě. Je útočný. Devalvuje povolání zdravotníka a celý zdravotnický systém. Stěžuje si na byrokracii. Vodítka pro herce: Já ten telefonát musím vyřešit. Jinak přijdu o balík peněz, ale tomu vy nemůžete rozumět! Okamžitě vyřešte mou situaci! Kde si mohu nabít mobil? Jaké je heslo na wi-fi? Tady není připojení? To se mi snad zdá! Co je tohle za bordel? Okamžitě mě přestěhujte na pokoj, který jsem si objednal, jinak se s Vámi nehodlám bavit! Vždyť Vás platím ze svých daní, musíte mě poslouchat! Vaše otázky mě nezajímají, dokud nebudu mít připojení k wi-fi a nepošlu urgentní y! Vy nejste žádný odborník! Zavolejte mi lékaře. S Vámi se nehodlám bavit! To se nedivím, že je v té nemocnici takový bordel, když tady pracují učitelky místo odborníků! 28 Komunikace s agresivním pacientem

29 Příklady efektivní komunikace: Vrátím se za 15 minut, zatím si vyřešte svůj telefonát. Ano, Váš problém s pokojem/wi-fi se budu snažit vyřešit. Mrzí mě, že se ta situace dosud nevyřešila. Postarám se o to, aby byl váš komfort zajištěn co nejdříve. Vyplnění ošetřovatelské anamnézy je důležité, abychom se co nejlépe postarali o Vás a Váš pobyt v nemocnici byl co nejpříjemnější. To mě mrzí, že máte problémy v práci. Slyším, jak je to pro Vás důležité, ale momentálně mám akutnější případy. Omlouvám se. Za chvíli za Vámi přijdu. Chápu, že jste rozčilený, ale prosím, nekřičte na mě. Příklady neefektivní komunikace: Přestaňte ihned telefonovat, teď jsem tady já s dokumentací! Já jsem Vám ten pokoj neslíbila, tak co tu na mě řvete. Rychleji to u nás prostě nejde. Já za to nemůžu, tak to u nás prostě chodí. Slibuji, že za dvě hodiny budete přestěhován. Teď to, prosím, se mnou vyplňte! Uklidněte se, sedněte si a začněte, prosím, odpovídat na moje otázky! Ty papíry musíme co nejrychleji vyplnit. Zdržujete mě i sebe. Vždyť to tady není tak hrozný. To nějakou tu hodinku tady vydržíte. Otázky k debriefingu: Myslíte se, že je pacient naštvaný na Vás? Jak vnímáte jeho agresivní chování? Setkáváte se s takovými pacienty často? Jak se sama vypořádáte s pacientovou agresí, když odejdete z jeho pokoje? Držíte to v sobě? Mluvíte o tom s někým? Komunikace s agresivním pacientem 29

30 Obecné zásady efektivní komunikace s agresivním pacientem: Zaklepejte, představte se. Sdělte pacientovi, proč přicházíte a proč s ním budete vyplňovat ošetřovatelskou anamnézu. Vysvětlete mu podrobně, k čemu ošetřovatelská anamnéza je. Pacient pak bude lépe spolupracovat, když bude znát důvody vyplnění anamnézy. Uvědomte si, že agrese pacienta není namířena proti Vám, že nejste její příčinou. Zkuste tuto situaci ustát, buďte klidný a nenechejte se vytočit. Nevracejte agresi útočníkovi. Nekřičte na něj, nezvyšujte hlas. Zkuste mu pokládat uzavřené otázky (odpověď ano/ne). Nebudete mu tak dávat prostor k diskusi. Zkuste se zakotvit ve svém postoji. Nesedejte si, abyste nebyli v submisivní poloze. Stůjte raději u dveří. Důležitá je především vnitřní podpora, abyste se cítili pevně v dané situaci. Buďte empatičtí. Zkuste vycítit důvod pacientovy agresivity a snažte se ho pochopit. Dejte najevo, že pacientovi rozumíte, chápete jeho situaci a budete se tuto situaci snažit vyřešit co nejlépe. Vymezte hranice. Dejte pacientovi najevo, že se Vám jeho slovní výpady nelíbí a nejsou na místě. Nesmějte se, nebanalizujte pacientovu situaci. Váš smích může pacienta ještě více popudit. Snažte se dát do souladu své verbální a neverbální projevy. Nesoulad pacient vycítí a Váš projev nebude brát vážně. Neslibujte nic, co nemůžete splnit. Může se to otočit proti Vám. Pokud je Vám situace nepříjemná nebo si myslíte, že Vás pacient může ohrozit fyzicky, odejděte či přivolejte pomoc. 30 Komunikace s agresivním pacientem

31 8.2 Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient Základní informace o daném tématu: Pacient může být přijat do zdravotnického zařízení buď na základě doporučení praktického lékaře či specialisty, anebo z důvodu akutního stavu pacienta (úraz, bezvědomí). Důvod příjmu pacienta může být diagnostický (důkladné vyšetření, dlouhodobé pozorování), terapeutický (operace, intenzivní léčba), sociální. Pokud je pacient přijat do nemocnice plánovaně, ošetřující zdravotníci mají k dispozici relevantní informace o pacientovi od lékaře. V akutních případech je příjem řešen individuálně (dle závaž-nosti stavu pacienta). Příjem pacienta do zdravotnického zařízení může probíhat na centrálním příjmovém oddělení, v příjmové ambulanci jednotlivých klinik či oddělení anebo v rámci urgentního příjmu. Lékař na příjmové ambulanci provede základní fyzikální vyšetření, vyšetření fyziologických funkcí a vyhotoví chorobopis. Poté je pacient dopraven na ošetřovací jednotku. Povinnosti sestry na lůžkovém oddělení jsou následující: představení sebe i celého oddělení, uvedení pacienta do pokoje, převzetí veškeré potřebné dokumentace od pacienta, seznámení s domácím a léčebným řádem, sdělení práv pacienta, pomoc s převlečením pacienta do pyžama (v případě, že pacient nevlastní své pyžamo, je mu zapůjčeno nemocniční), hygienou (nabídnutí ručníku apod.), pomoc s uložením do postele, vysvětlení ovládání lůžka, přivolání sestry v případě potřeby, převzetí osobních věcí, cenností a vyplnění dokumentace, Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient 31

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních prostředcích kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty.

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty. Postup při administrativním příjmu: Příjem pacientů se provádí v hospitalizačním rozhraní NIS. V hlavním okně tohoto rozhraní uživatel zvolí konkrétní lůžkovou stanici, na kterou chce přijmout pacienta.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

INFORMACE PRO PACIENTY. Vnitřní řád Nemocnice Šumperk a.s.

INFORMACE PRO PACIENTY. Vnitřní řád Nemocnice Šumperk a.s. INFORMACE PRO PACIENTY Vnitřní řád Nemocnice Šumperk a.s. Vítáme Vás v Nemocnici Šumperk, snahou veškerého personálu Nemocnice Šumperk je poskytnout Vám kvalitní, bezpečnou péči a s využitím nejmodernějších

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Zkuste si na seznamu příčin vyhledat tu, která podle vás nejvíce odpovídá důvodům sebepoškozování vašeho dospívajícího dítěte. Zkuste se zamyslet nad

Zkuste si na seznamu příčin vyhledat tu, která podle vás nejvíce odpovídá důvodům sebepoškozování vašeho dospívajícího dítěte. Zkuste se zamyslet nad Doporučení rodičům Obecně u mladých lidí klesá schopnost řešit problémy. Sebepoškozováním pak řeší nebo ventilují stav napětí, úzkost, strach, fyzická bolest totiž přehluší bolest psychickou. Tímto vyplavují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je 65 let nebo více C Hlavní studie 2006 /

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních zařízeních kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Aktivní pachatel ve zdravotnickém zařízení. NCO NZO Kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Bc. Jitka Fikaorvá

Aktivní pachatel ve zdravotnickém zařízení. NCO NZO Kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Bc. Jitka Fikaorvá Aktivní pachatel ve zdravotnickém zařízení NCO NZO Kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví 13.3.2015 Bc. Jitka Fikaorvá Charakteristika problému 2 Útoky aktivním pachatelem jsou dynamické povahy

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby?

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Mýty a pravdy kolem lidí s autismem PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. Základní mýty ohledně lidí s PAS - člověk s autismem = problém, - sociální služba

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Specifika. l Omezená verbální komunikace. l Narůstající rozumová vyspělost. l Faktor rodičů kdo je klientem?

Specifika. l Omezená verbální komunikace. l Narůstající rozumová vyspělost. l Faktor rodičů kdo je klientem? Komunikace s dětmi Specifika l Omezená verbální komunikace l Narůstající rozumová vyspělost l Faktor rodičů kdo je klientem? Obvyklé chyby l Podcenění rozumové úrovně dítěte, nebo l nerozlišení dítě/dospělý

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více