Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů:"

Transkript

1 Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů: Mgr. Svatava Kalná, Mgr. Eva Bazgerová, Ing. Jitka Blažková. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015

2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spolupracovali: Mgr. Lada Nováčková, Mgr. Veronika Podešvová, Bc. Lucie Hruškovská Korektor: Mgr. Jan Gettin Grafické zpracování, zalomení textu: Mgr. Jan Gettin Počet stran: 114 Rok vydání: Metodika efektivní komunikace vznikla v rámci projektu Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.3.41/ ), operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 OBSAH 1 Úvod 5 2 Simulace 8 3 Simulační výuka ve FNUSA 9 4 Cílová skupina 10 5 Realizační tým 10 6 Technické zázemí Prostory Rozmístění jednotlivých místností a vybavení Technika Scénáře Metodologie tvorby scénářů Zpracovaná témata: Příklady zpracovaných scénářů Komunikace s agresivním pacientem Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient Komunikace s depresivním pacientem Osoba ohrožená domácím násilím Příbuzný, jemuž byla sdělena špatná zpráva Pacient s náhle změněnou aktivitou Komunikace s histriónskou pacientkou Komunikace s pacientem s OCD Komunikace s pozůstalými...70 Obsah 3

4 8.7 Komunikace s dětským pacientem Komunikace s gerontologickým pacientem Komunikace s handicapovaným pacientem Použitá literatura a zdroje Rejstřík Obsah

5 1 ÚVOD Pokud budeme mluvit o snaze co nejvěrněji napodobit realitu, zákonitě se musíme dostat k pojmu simulace. V současné době se simulace používají v mnoha oblastech, a to nejen pro napodobení již existujících věcí, problémů či postupů, ale i pro zobrazení hypotetických situací, stavů nebo procesů. Zhruba do 20. století se simulace v jednotlivých oborech rozvíjely do značné míry nezávisle na sobě. Díky masivnějšímu využívání a rozšiřování počítačů se došlo alespoň v této oblasti k větší systematičnosti. Počítačová simulace umožňuje modelace, studium a následné vyhodnocení získaných dat. Výhodou je možnost transformace proměnných. Počítačové simulace se využívají ve fyzice, chemii, biologii, ekonomii, společenských vědách, strojírenství apod. Simulace v zábavním průmyslu zahrnuje oblasti, jako jsou film, televize, videohry apod. První simulace spadají do období 40. až 50. let 20. století. Jednalo se o simulaci střelby na terč, jejímiž autory byli Thomas T. Goldsmith jr. a Estle Ray Mann. Nové technologie umožnily v 80. letech 20. století velký rozvoj této oblasti. Doteď jsou počítačové hry velmi populární záležitostí. Ve 2. polovině 20. století se objevily první simulace i ve filmu, kdy kromě jiného nahradily ručně kreslenou animaci. Atrakce v zábavních parcích můžeme také označit jako simulátory. První letecký simulátor vznikl ve 30. letech 20. století, ale až v roce 1987 byl v zábavním parku otevřen první jízdní simulátor. Simulace ve výcviku jsou používány v případě, že není možné pracovat se skutečným zařízením v reálném prostředí, ať z důvodu bezpečnosti či velké finanční nákladnosti. V tomto případě je eventualita tréninku v bezpečném prostředí obrovským benefitem. Výhodou je také možnost dělat chyby, které v tomto případě nikoho neohrožují. Situace mohou být připraveny v několika variantách. Např. simulace, při které skuteční lidé Úvod 5

6 využívají fiktivního zařízení v reálném světě, simulace, kdy skuteční lidé používají simulovaného vybavení v simulovaném prostředí. Simulace v oblasti vzdělávání mají jistou podobnost s výcvikovými simulacemi. Jsou však spíše zaměřeny na konkrétnější úkoly, což pomáhá studentům pochopit zásadní pojmy. Obchodní simulace umožňují zcela bez rizika experimentovat s obchodními strategiemi, modelovat tok transakcí, zkoumat běh zákaznických objednávek apod. Sociální simulace mohou ilustrovat společenské a politické procesy v antropologii, ekonomii, historii, politologii nebo sociologickém rozvoji. Tyto simulace mohou být založeny na fiktivních, současných nebo historických událostech, případně politických systémech. V poslední době jsou simulátory určené pro oblast zdravotnictví stále více využívány, a to nejen k výuce léčebných a diagnostických procedur, ale např. i k simulaci lékařských konceptů, výzkumných záměrů, nových léčebných metod. Simulátory byly původně vyvinuty k nácviku základních zákroků, např. aplikacím injekcí, odběrům krve, malým chirurgickým zákrokům. Zdravotnické simulátory jsou také důležité pro vývoj nových přístrojů. Nejmodernější simulátory mají podobu lidského těla v životní velikosti, které aktivně reaguje na ošetřovatelské či lékařské postupy. Některé simulace používané ve zdravotnictví jsou založeny na využívání počítačové grafiky, využívají snímky z tomografu nebo z magnetické rezonance. Pokud za nejdůležitější kritérium považujeme bezpečnost pacientů, mají simulace na rozdíl od práce s reálným pacientem nezpochybnitelnou výhodu v tom, že umožňují nácvik fatálních dopadů případných chyb. Tento přístup k učení je mnohem efektivnější než pouhá pasivní výuka. Spojení simulátoru a počítače lze využívat také pro hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností studentů. Navíc toto spojení umožňuje lékařům shromažďovat poznatky o reálném průběhu chorob. Díky 6 Úvod

7 senzorům, které snímají jednotlivé symptomy, a nástrojům, kterými lze příznaky ovlivňovat, lze přiblížit zdravotní stav pacienta. Takovýto simulátor je mnohem výhodnější než zkouška s využitím skutečného pacienta. Simulace připravenosti na katastrofy má za úkol napodobit krizové situace a ukázat, jak na ně obyvatelstvo reaguje. Takovýto výcvik může zahrnovat např. přípravu na teroristický útok, pandemie, zemětřesení, únik jedovatých látek do ovzduší. Výhodou těchto výcviků je možnost okamžitě reagovat na průběh simulace, anebo ji dokonce měnit. Dalšími příklady simulátorů, které jsou schopny opakovat potřebné situace s odpovídající realitou tak, aby bylo zajištěno maximální vtažení do děje, které je výrazně lepší než u standardního vzdělávacího programu, jsou např. městský simulátor využívaný pro simulace dopravní situace a terénu, třída budoucnosti obsahující simulace, které umožňují lépe zhodnotit úroveň odbornosti lékařů, simulace digitálního životního cyklu dovolující nasimulovat výrobní cyklus jakéhokoli produktu, robotické simulátory, biochemické simulátory, simulátory satelitní navigace, letecké simulátory, námořní simulátory, simulátory zacházení s nákladem, komunikační simulátory, vojenské simulátory, simulátory nákladních vozidel. Poněkud odlišný význam slova simulátor je v případě používání placeba, kdy se pacientům podává preparát simulující lék a testuje se jeho účinnost. I toto je simulace. Úvod 7

8 2 SIMULACE Simulace je napodobení věcí, stavů nebo procesů, které jsou v reálném světě skutečné. Nabízejí možnost učit se ze zkušeností. Tento způsob výuky je efektivní právě proto, že jde o konkrétní nácvik dovedností, což podstatně zvyšuje míru zapamatovatelnosti. Nacvičené praktické dovednosti se ukládají do dlouhodobé paměti a jsou tak využitelné po celý život. Jedná se o přirozený způsob učení. Další výhodou je možnost dělat chyby bez důsledků, které by jistě nastaly v případě reálné situace. Chyby jsou okamžitě vysvětleny, což účastníkovi umožňuje se z nich poučit a zkusit činnost znovu. Díky simulacím dochází ke zvyšování praktických dovedností, posilování již existujících znalostí a umožnění je vědomě využívat. Dochází také k vytváření nových dovedností, nárůstu motivace k učení, nácviku kreativnějšího řešení problémů, přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí apod. Nesporným benefitem je i úspora času a nákladů, okamžité vyhodnocování výsledků. Sporným bodem z hlediska výhod či nevýhod je to, že lidé osvobození od důsledků vlastního jednání v simulacích mohou přenášet riskantní chování i do reality. Simulace se v dnešní době používají v řadě odvětví, oborů, jsou určeny uživatelům různých věkových kategorií, profesí. Jednotlivé simulace se mohou lišit složitostí, finanční nákladností, zaměřením, rozsahem apod. Účel je však vždy stejný, nanečisto si vyzkoušet a následně pak osvojit, jak se v konkrétní situaci chovat, a to vše v simulovaném prostředí bez možných rizik a případných nežádoucích následků. 8 Simulace

9 3 SIMULAČNÍ VÝUKA VE FNUSA Simulační výuka v našem pojetí je zaměřena nejen na samotný nácvik reálně nasimulovaných situací, ale především na problematickou oblast interpersonální komunikace. Námi využívaný model simulační výuky se nachází na hranici běžné výuky a praxe v reálném prostředí. Svou formou tak umožňuje lépe propojit teorii s praxí, a to především díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od trenérů-psychologů, ale i od dalších zúčastněných osob. Zkušenost nabytá ve vzdělávání založeném na simulacích umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou komunikační strategii a vyvaroval se v rámci ochrany sebe i dalších účastníků komunikace neadekvátním reakcím. Neoddiskutovatelnou výhodou simulační výuky je možnost poučení se z chyb, kterých se lze v bezpečném prostředí simulačního centra bez vážného dopadu dopustit. Na chyby v simulační výuce je nahlíženo jako na příležitost motivující k dalšímu vzdělávání. Pokud účastníci výuky správně zpracují své emoce, je to vždy cenné. Umožní jim to pojmenovat, co je způsobilo, a vyzkoušet alternativy jednání, říká psycholog Pavel Strašák. Simulační výuka ve FNUSA 9

10 4 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou byli v našem případě odborní pedagogové 4 středních zdravotnických škol Jihomoravského kraje (SZŠ Jaselská, CSZŠ Grohova, SZŠ Evangelická akademie, OA a SZŠ Blansko). Maximální počet účastníků v jednom výukovém bloku byl 10 osob. Výuka byla zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností. Každý pedagog si mohl na 8 blocích vyzkoušet komunikaci s různými typy pacientů, ověřit si své znalosti a schopnosti adekvátně reagovat v psychicky náročných situacích. Po každé simulaci následoval debriefing se dvěma psychology a ostatními účastníky. Psychologové rozebírali komunikačně obtížné situace na celkem 40 blocích simulační výuky. 5 REALIZAČNÍ TÝM Realizační tým simulačního centra je kromě administrativního vedení tvořen následujícími pozicemi: trenéři-psychologové, profesionální herci standardizovaní pacienti (herci brněnských divadel), technická asistence tento pracovník je zodpovědný za bezproblémový průběh simulační výuky. V případě, že se v průběhu vyskytnou technické problémy, je potřeba je ihned řešit, z tohoto důvodu je technická asistence přítomna každému bloku simulační výuky. 10 Cílová skupina

11 6 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 6.1 Prostory Prostory pro simulační výuku komunikačních dovedností se nacházejí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Využili jsme možnosti obsazení prostoru uvolněného po bývalé ambulanci. Jedná se o tři vzájemně propojené místnosti. Obr. 1: Prostory tří vzájemně propojených místností Místnost pro návštěvy: Zde je možné sledovat na monitoru dění v debriefingové místnosti, popřípadě samotnou simulaci, která se odehrává v nemocničním pokoji. Technické zázemí 11

12 Místnost je určena především pro doprovod účastníků simulace (např. pedagogický dozor), popřípadě pro návštěvníky, kteří chtějí zhlédnout blok simulační výuky bez toho, aby se sami do výuky zapojili. Místnost je oddělena dveřmi, nedochází tedy k narušení výuky a atmosféry práce ve skupině. V této místnosti také simulační výuku sleduje technická asistence (specialista na AV techniku), která v případě potřeby řeší vzniklé technické problémy. Místnost je vybavena židlemi, monitorem a ovládacím zařízením monitoru. Místnost pro debriefing: Slouží k samotné výuce, lektor zde sedí společně s dalšími účastníky výuky v kruhu a diskutují nad probíraným tématem. V případě, že v sousedící místnosti pro simulace (nemocničním pokoji) probíhá simulace, účastníci kurzu sledují situaci na monitoru, zaznamenávají si poznámky a diskutují s lektorem. Po ukončení simulace zde proběhne tzv. debriefing rozbor simulované situace; video je možné dle potřeby opakovaně zhlédnout ze záznamu, případně vrátit a zastavit na požadované pasáži. Je velmi důležité, aby tato místnost byla co nejvíce komfortně zařízena (pohodlné sezení, příjemné osvětlení, harmonické, ale nepříliš rušivě barvené ladění), musí být zajištěn přístup čerstvého vzduchu a tepelný komfort. Účastníci simulační výuky by se měli v této místnosti cítit příjemně tak, aby bylo pro lektory co nejsnazší navodit prostředí důvěry a přátelské atmosféry; jedná se o jeden z klíčových faktorů úspěchu celé výuky. V místnosti se nachází dostatečné množství židlí, stůl, monitor, panel pro obsluhu AV techniky, mikrofon, počítač, externí disk, flipchart, podložky na psaní, psací potřeby. 12 Technické zázemí

13 Místnost pro simulace (standardní nemocniční pokoj) včetně zázemí pro herce: Zde se odehrává samotná simulace pokoj respektuje požadavky kladené na standardní nemocniční pokoj, je tedy vybaven nemocničním lůžkem, nočním stolkem, stolem na podávání stravy, židlemi a dalšími pomůckami, které se vztahují k právě simulované situaci. V případě potřeby scénáře může být prostor přestavěn klidně i na nemocniční chodbu (pokud se nacvičuje scénář např. sdělení špatné zprávy příbuznému pacienta), je tedy vhodné, aby bylo veškeré vybavení mobilní (na kolečkách) a snadno odstranitelné. Pokoj může být doplněn také např. vhodnými nemocničními přístroji (EKG, AEG apod.). Technické zázemí 13

14 6.2 Rozmístění jednotlivých místností a vybavení, které v nich bude umístěno v prostorách simulačního centra Debriefingová místnost: snímán zvuk a obraz, přenos zvuku a obrazu do místnosti pro návštěvy, přenos zvuku do portu herci v místnosti pro simulace, umístěna kamera č. 3, umístěn monitor č. 1, počítač, monitor, záznamové zařízení, mixážní pult, rack, přehrávač, externí disk, mikrofon, flipchart, židle, pomůcky k psaní. Místnost pro simulace snímán zvuk a obraz, přenos zvuku a obrazu do debriefingové místnosti a místnosti pro návštěvy, umístěna kamera č. 1, umístěna kamera č. 2, potřebné vybavení standardní vybavení nemocničního pokoje, pomůcky. Místnost pro návštěvy umístěn monitor č. 2, sledování zvuku a obrazu z místnosti pro simulace a debriefingové místnosti, židle. 14 Technické zázemí

15 Obr. 2: Debriefingová místnost Obr. 3: Místnost pro simulace Technické zázemí 15

16 Obr. 4: Místnost pro návštěvy 16 Technické zázemí

17 6.3 Technika Kamera č. 1 místnost pro simulace 1 ks profesionální Full-HD Camera, senzor min. 1/3 type Full-HD, optika 18 zoom nebo vyšší motorizovaný, objektiv o šířce F=37 nebo širší (35mm ekvivalent), fokus automatický + manuální přepínatelný, gain min db, s/n ratio min. 50 db, výstup HDMI nebo SDI. Kamera č. 2 místnost pro simulace 1 ks profesionální Full-HD Camera, senzor min. 1/3 type Full-HD, optika 18 zoom nebo vyšší motorizovaný, objektiv o šířce F=37 nebo širší (35mm ekvivalent), fokus automatický + manuální přepínatelný, gain min db, s/n ratio min. 50 db, výstup HDMI nebo SDI. Ovládání kamery č. 1 a kamery č. 2 2 ks bez ohledu na použitou technologii musí být obsluha schopna na dálku (z vedlejší místnosti) ovládat zoom, fokus a expozici kamery č. 1 a kamery č. 2 i během záznamu. Bližší popis ovládání je uveden v pasáži věnující se řídicímu a ovládacímu systému. Technické zázemí 17

18 Kamerový stojan ke kameře č. 1 a kameře č. 2 2 ks tripod s nastavitelnou výškou, min. výška při plném vysunutí činí 180 cm, min. nosnost odpovídající hmotnosti kamery č. 1 a kamery č. 2. HDMI nebo SDI kabel 2 ks k propojení kamery a videorekordéru, požadovaná délka podle řešení dispozic (cca 15 m). Záznamové zařízení + přehrávač 2 ks schopnost záznamu v 1080 p/i, 720p rozlišení včetně záznamu zvuku, funkce okamžité přehrání s možností pohybu v záznamu, výstup na audio monitor, výstup na video monitor, možnost zálohovat nahrávky na externí HDD do počítače, HDMI nebo SDI vstup/výstup, volba formátu nahrávání komprimovaně/nekomprimovaně, záznamové medium HDD nebo paměťová karta. Video monitor č. 1 1 ks rozlišení nebo , bez TV tuneru, video vstup HDMI nebo SDI, úhlopříčka minimálně 42". Stojan na video monitor č. 1 1 ks pojízdný, výškově nastavitelný, nosnost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru, velikost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru. 18 Technické zázemí

19 Zálohovací HDD systém 1 ks externí diskové pole RAID 1 nebo RAID 6 s minimální kapacitou diskového pole 3 TB, rozhraní thunderbolt, esata, FireWire 800 nebo USB 3, UPS backup baterie pro zálohování nahraných dat. Transportní disk 1 ks transportní externí disk pro transport dat pro následné postprodukční zpracovávání o min. velikosti 3 TB. Kabeláž Aby uvedené technologie bylo možné zprovoznit. Video monitor č. 2 1 ks rozlišení nebo , bez TV tuneru, video vstup min. 2 HDMI (SDI), úhlopříčka minimálně 42", alternativa 2 úhlopříčka 24". Stojan na video monitor č. 2 1 ks pojízdný, výškově nastavitelný, nosnost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru, velikost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru. Technické zázemí 19

20 HDMI nebo SDI splitter pro rozdělení signálu z kamery č. 1 do monitoru č. 1 a do monitoru č. 2. Kamera č. 3 debriefingová místnost 1 ks digitální videokamera Full-HD, senzor min. 1/4.1, objektiv o šířce F=30, nebo širší (35mm ekvivalent), výstup HDMI nebo SDI dle zvoleného systému, záznamové medium: SD/SDHC/SDXC/CF/SSD paměťová karta nebo ekvivalentní, min. velikost paměťové karty 32 GB. Kamerový stojan ke kameře č. 3 1 ks tripod s nastavitelnou výškou, min. výška při plném vysunutí činí 180 cm, min. nosnost odpovídající hmotnosti kamery č. 3. Bezdrátový mikrofonní systém s headsetem 3 ks přijímač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený headsetem. Bezdrátový mikrofonní systém s klopovým mikrofonem 3 ks přijímač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený klopovým mikrofonem. 20 Technické zázemí

21 Bezdrátový mikrofonní systém s in-ear sluchátky a příslušenstvím 3 ks vysílač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený in-ear sluchátky. Mixážní systém 1 ks 12 vstupů / 8 výstupů, 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů. Mikrofon 2 ks dynamický stolní mikrofon s kardioidní charakteristikou, frekvenční odezva v rozsahu min Hz. Stolní stojan na mikrofon 2 ks Audio monitor 1 ks aktivní reproduktor, schopnost ozvučit místnost 5 5 m mluveným slovem. Rack 1 ks uzamykatelný, velikost racku rozměry odpovídající zabudování systému, mobilní rack, rezerva 1U, v tomto racku budou při přepravě: bezdrátové systémy, audio mix pult, mikrofon a stojan, záznamové zařízení, audio monitor. Technické zázemí 21

22 Maticový AV systém ks 4 HDMI/SDI vstup, 4 HDMI/SDI výstup. Rozbočovač AV signálu 1 ks Distribuční zesilovač HDMI/SDI, 1 HDMI/SDI vstup, 2 HDMI/ SDI výstup. Řídicí systém 1 ks stolní intuitivní ovládací systém, drátový set s tlačítky, adaptéry, konektory, programové vybavení. 22 Technické zázemí

23 7 SCÉNÁŘE V rámci přípravy simulační výuky byla vytvořena baterie scénářů, která byla v průběhu výuky na základě požadavků ze strany studentů i pedagogů partnerských škol doplňována. 7.1 Metodologie tvorby scénářů 7.2 Zpracovaná témata: komunikace s agresivním pacientem, komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient, komunikace s depresivním pacientem, komunikace s osobou ohroženou domácím násilím, komunikace s pacientem s náhle změněnou aktivitou, komunikace s příbuzným, kterému byla sdělena špatná zpráva, komunikace s pacientem po amputaci, komunikace s histriónskou pacientkou, komunikace s pacientem s OC rysy, komunikace s pozůstalými. Metodologie tvorby scénářů 23

24 8 PŘÍKLADY ZPRACOVANÝCH SCÉNÁŘŮ 8.1 Komunikace s agresivním pacientem Základní informace o daném tématu: Agresivní chování se pokládá u člověka za přirozené chování, které úzce souvisí s pudem sebezáchovy. Vlohy k agresi nemá každý člověk stejné. Agresivní jednání se jednak dědí a jednak je závislé na prostředí, ve kterém jedinec žije, tzn. svou agresi tak může rozvíjet dle vzoru svých rodičů apod. Agresivní chování lze definovat jako porušení sociálních norem omezující práva a narušující integritu živých bytostí i neživých objektů. 1 Vznik agrese je vysvětlován různými teoriemi. Mezi hlavní teorie vzniku agrese patří: Teorie vrozené agrese agrese se hromadí v jedinci, musí být uvolněna (představitelé např. Freud, Lorenz). 2 Reaktivní teorie agrese agrese jakožto reakce na neuspokojení některých potřeb (představitelé např. Dollard, Doob). 3 Teorie naučeného chování agrese naučená, jelikož se tento způsob chování vyplatí (představitelé např. Bandura, Walters). 4 Dělení agresivity: Verbální (slovní napadání) / fyzická (fyzický útok). Extrapunitivní (agresivita namířená proti okolí) / intrapunitivní (agresivita namířená proti sobě samému). 1) VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, s. 2) LORENZ, K.: Takzvané zlo. Praha: Academia, s. 3) PLHÁKOVÁ, A.: Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 4) BANDURA, A., WALTERS, R.: Adolescent agression. New York: Ronald Press, Komunikace s agresivním pacientem

25 Agresivní chování u pacientů může stěžovat práci zdravotníka a je nelehké docílit výsledku (vyplnění ošetřovatelské anamnézy, podání stravy, úprava lůžka apod.). Nicméně je důležité si uvědomit, že agresivní chování pacientů může být výsledkem různých podnětů. Mezi nejčastější podněty lze řadit: reakce na sdělení fatální diagnózy, velká bolest, dlouhé čekání na ošetření, snaha o dostání se do středu pozornosti zdravotnického personálu, strach z následující léčby, lékařského zákroku, celková únava, nevyspání, hlad, žízeň, pocit nespravedlnosti, působení psychotropních látek, porucha osobnosti (osoby emočně nestabilní, paranoidní, úzkostné), duševní nemoc, externí vlivy, které nesouvisejí s lékařským prostředím ztráta zaměstnání, osobní problémy. Scénáře Stěžující si pacient Rodinná anamnéza: Muž, 50 let. Pacient pochází z vesnice, kde žije celý život se svou manželkou. Děti už odrostly, mají vlastní rodiny. Rodiče však navštěvují každý víkend. Pacient má každý den pevně stanoven harmonogram po snídani práce na statku, na oběd knedlíky či jiná česká tradiční bašta, večer sleduje svůj oblíbený seriál. Pobyt v nemocnici je pro něj nečekaná situace, která jej vykolejila z jeho všedního dne. Komunikace s agresivním pacientem 25

26 Zadání pro zdravotníka: Vyplňte ošetřovatelskou anamnézu u pacienta. Důvod pacientova příjmu: Pacient byl přijat na oddělení s déletrvající bolestí v bederní krajině. Často močí, močení provázejí nepříjemné pocity (pálení, řezání). Konkrétní situace: Zdravotník vchází na pokoj. Pacient je na první pohled naštvaný. Nervózně popochází po pokoji. Jakmile spatří zdravotníka, začne si na vše stěžovat (jídlo, čaj, špatně ustlaná postel). Ke zdravotníkovi se chová podrážděně, místy až urážlivě a vulgárně. Na otázky zdravotníka reaguje odmítavě. Otázky mu připadnou zbytečné, stěžuje si na byrokracii. Nedává prostor v komunikaci, zdravotníkovi skáče do řeči. Vodítka pro herce: Kde jste tak dlouho? Čekám na Vás celou věčnost! Co to je za papíry? Já už nic vyplňovat nebudu! Na tuto otázku jsem už odpovídal 20! Kašlu na Vás! Víte, jak já tvrdě pracuji? To vy nikdy nemůžete pochopit! Vždyť vy to jen učíte na škole! Jak mi taková úča může pomoct? Pošlete mi sem opravdovou sestru! Neskákejte mi do řeči! Podívejte se na tu postel! Moje žena Vám ukáže, jak se stele postel! Ten čaj se nedá pít. Moje Maruška to dělá jinak! Chci mléko do kafe, ta břečka se nedá pít! Že vy jste nikdy nepracovala v domácnosti? To já poznám hned! 26 Komunikace s agresivním pacientem

27 Ta situace mě opravdu mrzí. Příklady efektivní komunikace: Jste rozčilený, ale nemusíte na mě tak řvát. Proč na mě stále křičíte, já jsem Vám nic neudělala. Chápu, že se Vám to nelíbí, ale prosím, nebuďte na mě tak vulgární. Já Vám to mléko donesu, ale prosím, nebuďte na mě tak zlý. Já Vám tu postel ustelu tak, jak jste zvyklý a aby Vám to bylo pohodlné. Pojďte mi to ukázat. Prosím Vás, uklidněte se! Příklady neefektivní komunikace: Já za to nemůžu, že to spolu musíme vyplňovat. Také mi to připadne zbytečné. Slibuji, že jsem poslední, kdo se Vás na to ptá. Anamnézu si musíme založit do dokumentace, a tak to musíme vyplnit. Prosím Vás, sedněte si a nepochodujte mi tady! Zaneprázdněný manažer Rodinná anamnéza: Muž, 40 let. Pacient pracuje jako manažer velkého podniku. Pracuje 14 hodin denně. Pobyt v nemocnici mu ztěžuje pracovní situaci. Podnik se snaží řídit z nemocnice, což je pro něj stresující situace. Je zvyklý se připojit k wi-fi kdekoliv a zadávat tak úkoly svým zaměstnancům a mít nad vším dohled. Zadání pro zdravotníka: Vyplňte ošetřovatelskou anamnézu u pacienta. Důvod pacientova příjmu: Pacient byl přijat na oddělení s bolestí břicha. Odmítá si vzít prášky. Komunikace s agresivním pacientem 27

28 Konkrétní situace: Zdravotník vchází na pokoj. Pacient je uprostřed pracovního telefonátu. Na příchod zdravotníka nereaguje, dokonce ani nepozdraví. Zdravotníka zcela ignoruje. Po ukončení telefonátu začne po zdravotníkovi požadovat nadstandardní pokoj, který si objednal a připojení k wi-fi. Na jeho otázky reaguje stroze, trvá si na svém (výměna pokoje, připojení k wi-fi). Pacient se chová podrážděně, arogantně, urážlivě. Je útočný. Devalvuje povolání zdravotníka a celý zdravotnický systém. Stěžuje si na byrokracii. Vodítka pro herce: Já ten telefonát musím vyřešit. Jinak přijdu o balík peněz, ale tomu vy nemůžete rozumět! Okamžitě vyřešte mou situaci! Kde si mohu nabít mobil? Jaké je heslo na wi-fi? Tady není připojení? To se mi snad zdá! Co je tohle za bordel? Okamžitě mě přestěhujte na pokoj, který jsem si objednal, jinak se s Vámi nehodlám bavit! Vždyť Vás platím ze svých daní, musíte mě poslouchat! Vaše otázky mě nezajímají, dokud nebudu mít připojení k wi-fi a nepošlu urgentní y! Vy nejste žádný odborník! Zavolejte mi lékaře. S Vámi se nehodlám bavit! To se nedivím, že je v té nemocnici takový bordel, když tady pracují učitelky místo odborníků! 28 Komunikace s agresivním pacientem

29 Příklady efektivní komunikace: Vrátím se za 15 minut, zatím si vyřešte svůj telefonát. Ano, Váš problém s pokojem/wi-fi se budu snažit vyřešit. Mrzí mě, že se ta situace dosud nevyřešila. Postarám se o to, aby byl váš komfort zajištěn co nejdříve. Vyplnění ošetřovatelské anamnézy je důležité, abychom se co nejlépe postarali o Vás a Váš pobyt v nemocnici byl co nejpříjemnější. To mě mrzí, že máte problémy v práci. Slyším, jak je to pro Vás důležité, ale momentálně mám akutnější případy. Omlouvám se. Za chvíli za Vámi přijdu. Chápu, že jste rozčilený, ale prosím, nekřičte na mě. Příklady neefektivní komunikace: Přestaňte ihned telefonovat, teď jsem tady já s dokumentací! Já jsem Vám ten pokoj neslíbila, tak co tu na mě řvete. Rychleji to u nás prostě nejde. Já za to nemůžu, tak to u nás prostě chodí. Slibuji, že za dvě hodiny budete přestěhován. Teď to, prosím, se mnou vyplňte! Uklidněte se, sedněte si a začněte, prosím, odpovídat na moje otázky! Ty papíry musíme co nejrychleji vyplnit. Zdržujete mě i sebe. Vždyť to tady není tak hrozný. To nějakou tu hodinku tady vydržíte. Otázky k debriefingu: Myslíte se, že je pacient naštvaný na Vás? Jak vnímáte jeho agresivní chování? Setkáváte se s takovými pacienty často? Jak se sama vypořádáte s pacientovou agresí, když odejdete z jeho pokoje? Držíte to v sobě? Mluvíte o tom s někým? Komunikace s agresivním pacientem 29

30 Obecné zásady efektivní komunikace s agresivním pacientem: Zaklepejte, představte se. Sdělte pacientovi, proč přicházíte a proč s ním budete vyplňovat ošetřovatelskou anamnézu. Vysvětlete mu podrobně, k čemu ošetřovatelská anamnéza je. Pacient pak bude lépe spolupracovat, když bude znát důvody vyplnění anamnézy. Uvědomte si, že agrese pacienta není namířena proti Vám, že nejste její příčinou. Zkuste tuto situaci ustát, buďte klidný a nenechejte se vytočit. Nevracejte agresi útočníkovi. Nekřičte na něj, nezvyšujte hlas. Zkuste mu pokládat uzavřené otázky (odpověď ano/ne). Nebudete mu tak dávat prostor k diskusi. Zkuste se zakotvit ve svém postoji. Nesedejte si, abyste nebyli v submisivní poloze. Stůjte raději u dveří. Důležitá je především vnitřní podpora, abyste se cítili pevně v dané situaci. Buďte empatičtí. Zkuste vycítit důvod pacientovy agresivity a snažte se ho pochopit. Dejte najevo, že pacientovi rozumíte, chápete jeho situaci a budete se tuto situaci snažit vyřešit co nejlépe. Vymezte hranice. Dejte pacientovi najevo, že se Vám jeho slovní výpady nelíbí a nejsou na místě. Nesmějte se, nebanalizujte pacientovu situaci. Váš smích může pacienta ještě více popudit. Snažte se dát do souladu své verbální a neverbální projevy. Nesoulad pacient vycítí a Váš projev nebude brát vážně. Neslibujte nic, co nemůžete splnit. Může se to otočit proti Vám. Pokud je Vám situace nepříjemná nebo si myslíte, že Vás pacient může ohrozit fyzicky, odejděte či přivolejte pomoc. 30 Komunikace s agresivním pacientem

31 8.2 Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient Základní informace o daném tématu: Pacient může být přijat do zdravotnického zařízení buď na základě doporučení praktického lékaře či specialisty, anebo z důvodu akutního stavu pacienta (úraz, bezvědomí). Důvod příjmu pacienta může být diagnostický (důkladné vyšetření, dlouhodobé pozorování), terapeutický (operace, intenzivní léčba), sociální. Pokud je pacient přijat do nemocnice plánovaně, ošetřující zdravotníci mají k dispozici relevantní informace o pacientovi od lékaře. V akutních případech je příjem řešen individuálně (dle závaž-nosti stavu pacienta). Příjem pacienta do zdravotnického zařízení může probíhat na centrálním příjmovém oddělení, v příjmové ambulanci jednotlivých klinik či oddělení anebo v rámci urgentního příjmu. Lékař na příjmové ambulanci provede základní fyzikální vyšetření, vyšetření fyziologických funkcí a vyhotoví chorobopis. Poté je pacient dopraven na ošetřovací jednotku. Povinnosti sestry na lůžkovém oddělení jsou následující: představení sebe i celého oddělení, uvedení pacienta do pokoje, převzetí veškeré potřebné dokumentace od pacienta, seznámení s domácím a léčebným řádem, sdělení práv pacienta, pomoc s převlečením pacienta do pyžama (v případě, že pacient nevlastní své pyžamo, je mu zapůjčeno nemocniční), hygienou (nabídnutí ručníku apod.), pomoc s uložením do postele, vysvětlení ovládání lůžka, přivolání sestry v případě potřeby, převzetí osobních věcí, cenností a vyplnění dokumentace, Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient 31

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních zařízeních kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

INFORMACE PRO PACIENTY. Vnitřní řád Nemocnice Šumperk a.s.

INFORMACE PRO PACIENTY. Vnitřní řád Nemocnice Šumperk a.s. INFORMACE PRO PACIENTY Vnitřní řád Nemocnice Šumperk a.s. Vítáme Vás v Nemocnici Šumperk, snahou veškerého personálu Nemocnice Šumperk je poskytnout Vám kvalitní, bezpečnou péči a s využitím nejmodernějších

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více