Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů:"

Transkript

1 Metodika efektivní komunikace Kolektiv autorů: Mgr. Svatava Kalná, Mgr. Eva Bazgerová, Ing. Jitka Blažková. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015

2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Spolupracovali: Mgr. Lada Nováčková, Mgr. Veronika Podešvová, Bc. Lucie Hruškovská Korektor: Mgr. Jan Gettin Grafické zpracování, zalomení textu: Mgr. Jan Gettin Počet stran: 114 Rok vydání: Metodika efektivní komunikace vznikla v rámci projektu Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.3.41/ ), operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 OBSAH 1 Úvod 5 2 Simulace 8 3 Simulační výuka ve FNUSA 9 4 Cílová skupina 10 5 Realizační tým 10 6 Technické zázemí Prostory Rozmístění jednotlivých místností a vybavení Technika Scénáře Metodologie tvorby scénářů Zpracovaná témata: Příklady zpracovaných scénářů Komunikace s agresivním pacientem Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient Komunikace s depresivním pacientem Osoba ohrožená domácím násilím Příbuzný, jemuž byla sdělena špatná zpráva Pacient s náhle změněnou aktivitou Komunikace s histriónskou pacientkou Komunikace s pacientem s OCD Komunikace s pozůstalými...70 Obsah 3

4 8.7 Komunikace s dětským pacientem Komunikace s gerontologickým pacientem Komunikace s handicapovaným pacientem Použitá literatura a zdroje Rejstřík Obsah

5 1 ÚVOD Pokud budeme mluvit o snaze co nejvěrněji napodobit realitu, zákonitě se musíme dostat k pojmu simulace. V současné době se simulace používají v mnoha oblastech, a to nejen pro napodobení již existujících věcí, problémů či postupů, ale i pro zobrazení hypotetických situací, stavů nebo procesů. Zhruba do 20. století se simulace v jednotlivých oborech rozvíjely do značné míry nezávisle na sobě. Díky masivnějšímu využívání a rozšiřování počítačů se došlo alespoň v této oblasti k větší systematičnosti. Počítačová simulace umožňuje modelace, studium a následné vyhodnocení získaných dat. Výhodou je možnost transformace proměnných. Počítačové simulace se využívají ve fyzice, chemii, biologii, ekonomii, společenských vědách, strojírenství apod. Simulace v zábavním průmyslu zahrnuje oblasti, jako jsou film, televize, videohry apod. První simulace spadají do období 40. až 50. let 20. století. Jednalo se o simulaci střelby na terč, jejímiž autory byli Thomas T. Goldsmith jr. a Estle Ray Mann. Nové technologie umožnily v 80. letech 20. století velký rozvoj této oblasti. Doteď jsou počítačové hry velmi populární záležitostí. Ve 2. polovině 20. století se objevily první simulace i ve filmu, kdy kromě jiného nahradily ručně kreslenou animaci. Atrakce v zábavních parcích můžeme také označit jako simulátory. První letecký simulátor vznikl ve 30. letech 20. století, ale až v roce 1987 byl v zábavním parku otevřen první jízdní simulátor. Simulace ve výcviku jsou používány v případě, že není možné pracovat se skutečným zařízením v reálném prostředí, ať z důvodu bezpečnosti či velké finanční nákladnosti. V tomto případě je eventualita tréninku v bezpečném prostředí obrovským benefitem. Výhodou je také možnost dělat chyby, které v tomto případě nikoho neohrožují. Situace mohou být připraveny v několika variantách. Např. simulace, při které skuteční lidé Úvod 5

6 využívají fiktivního zařízení v reálném světě, simulace, kdy skuteční lidé používají simulovaného vybavení v simulovaném prostředí. Simulace v oblasti vzdělávání mají jistou podobnost s výcvikovými simulacemi. Jsou však spíše zaměřeny na konkrétnější úkoly, což pomáhá studentům pochopit zásadní pojmy. Obchodní simulace umožňují zcela bez rizika experimentovat s obchodními strategiemi, modelovat tok transakcí, zkoumat běh zákaznických objednávek apod. Sociální simulace mohou ilustrovat společenské a politické procesy v antropologii, ekonomii, historii, politologii nebo sociologickém rozvoji. Tyto simulace mohou být založeny na fiktivních, současných nebo historických událostech, případně politických systémech. V poslední době jsou simulátory určené pro oblast zdravotnictví stále více využívány, a to nejen k výuce léčebných a diagnostických procedur, ale např. i k simulaci lékařských konceptů, výzkumných záměrů, nových léčebných metod. Simulátory byly původně vyvinuty k nácviku základních zákroků, např. aplikacím injekcí, odběrům krve, malým chirurgickým zákrokům. Zdravotnické simulátory jsou také důležité pro vývoj nových přístrojů. Nejmodernější simulátory mají podobu lidského těla v životní velikosti, které aktivně reaguje na ošetřovatelské či lékařské postupy. Některé simulace používané ve zdravotnictví jsou založeny na využívání počítačové grafiky, využívají snímky z tomografu nebo z magnetické rezonance. Pokud za nejdůležitější kritérium považujeme bezpečnost pacientů, mají simulace na rozdíl od práce s reálným pacientem nezpochybnitelnou výhodu v tom, že umožňují nácvik fatálních dopadů případných chyb. Tento přístup k učení je mnohem efektivnější než pouhá pasivní výuka. Spojení simulátoru a počítače lze využívat také pro hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností studentů. Navíc toto spojení umožňuje lékařům shromažďovat poznatky o reálném průběhu chorob. Díky 6 Úvod

7 senzorům, které snímají jednotlivé symptomy, a nástrojům, kterými lze příznaky ovlivňovat, lze přiblížit zdravotní stav pacienta. Takovýto simulátor je mnohem výhodnější než zkouška s využitím skutečného pacienta. Simulace připravenosti na katastrofy má za úkol napodobit krizové situace a ukázat, jak na ně obyvatelstvo reaguje. Takovýto výcvik může zahrnovat např. přípravu na teroristický útok, pandemie, zemětřesení, únik jedovatých látek do ovzduší. Výhodou těchto výcviků je možnost okamžitě reagovat na průběh simulace, anebo ji dokonce měnit. Dalšími příklady simulátorů, které jsou schopny opakovat potřebné situace s odpovídající realitou tak, aby bylo zajištěno maximální vtažení do děje, které je výrazně lepší než u standardního vzdělávacího programu, jsou např. městský simulátor využívaný pro simulace dopravní situace a terénu, třída budoucnosti obsahující simulace, které umožňují lépe zhodnotit úroveň odbornosti lékařů, simulace digitálního životního cyklu dovolující nasimulovat výrobní cyklus jakéhokoli produktu, robotické simulátory, biochemické simulátory, simulátory satelitní navigace, letecké simulátory, námořní simulátory, simulátory zacházení s nákladem, komunikační simulátory, vojenské simulátory, simulátory nákladních vozidel. Poněkud odlišný význam slova simulátor je v případě používání placeba, kdy se pacientům podává preparát simulující lék a testuje se jeho účinnost. I toto je simulace. Úvod 7

8 2 SIMULACE Simulace je napodobení věcí, stavů nebo procesů, které jsou v reálném světě skutečné. Nabízejí možnost učit se ze zkušeností. Tento způsob výuky je efektivní právě proto, že jde o konkrétní nácvik dovedností, což podstatně zvyšuje míru zapamatovatelnosti. Nacvičené praktické dovednosti se ukládají do dlouhodobé paměti a jsou tak využitelné po celý život. Jedná se o přirozený způsob učení. Další výhodou je možnost dělat chyby bez důsledků, které by jistě nastaly v případě reálné situace. Chyby jsou okamžitě vysvětleny, což účastníkovi umožňuje se z nich poučit a zkusit činnost znovu. Díky simulacím dochází ke zvyšování praktických dovedností, posilování již existujících znalostí a umožnění je vědomě využívat. Dochází také k vytváření nových dovedností, nárůstu motivace k učení, nácviku kreativnějšího řešení problémů, přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí apod. Nesporným benefitem je i úspora času a nákladů, okamžité vyhodnocování výsledků. Sporným bodem z hlediska výhod či nevýhod je to, že lidé osvobození od důsledků vlastního jednání v simulacích mohou přenášet riskantní chování i do reality. Simulace se v dnešní době používají v řadě odvětví, oborů, jsou určeny uživatelům různých věkových kategorií, profesí. Jednotlivé simulace se mohou lišit složitostí, finanční nákladností, zaměřením, rozsahem apod. Účel je však vždy stejný, nanečisto si vyzkoušet a následně pak osvojit, jak se v konkrétní situaci chovat, a to vše v simulovaném prostředí bez možných rizik a případných nežádoucích následků. 8 Simulace

9 3 SIMULAČNÍ VÝUKA VE FNUSA Simulační výuka v našem pojetí je zaměřena nejen na samotný nácvik reálně nasimulovaných situací, ale především na problematickou oblast interpersonální komunikace. Námi využívaný model simulační výuky se nachází na hranici běžné výuky a praxe v reálném prostředí. Svou formou tak umožňuje lépe propojit teorii s praxí, a to především díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od trenérů-psychologů, ale i od dalších zúčastněných osob. Zkušenost nabytá ve vzdělávání založeném na simulacích umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou komunikační strategii a vyvaroval se v rámci ochrany sebe i dalších účastníků komunikace neadekvátním reakcím. Neoddiskutovatelnou výhodou simulační výuky je možnost poučení se z chyb, kterých se lze v bezpečném prostředí simulačního centra bez vážného dopadu dopustit. Na chyby v simulační výuce je nahlíženo jako na příležitost motivující k dalšímu vzdělávání. Pokud účastníci výuky správně zpracují své emoce, je to vždy cenné. Umožní jim to pojmenovat, co je způsobilo, a vyzkoušet alternativy jednání, říká psycholog Pavel Strašák. Simulační výuka ve FNUSA 9

10 4 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou byli v našem případě odborní pedagogové 4 středních zdravotnických škol Jihomoravského kraje (SZŠ Jaselská, CSZŠ Grohova, SZŠ Evangelická akademie, OA a SZŠ Blansko). Maximální počet účastníků v jednom výukovém bloku byl 10 osob. Výuka byla zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností. Každý pedagog si mohl na 8 blocích vyzkoušet komunikaci s různými typy pacientů, ověřit si své znalosti a schopnosti adekvátně reagovat v psychicky náročných situacích. Po každé simulaci následoval debriefing se dvěma psychology a ostatními účastníky. Psychologové rozebírali komunikačně obtížné situace na celkem 40 blocích simulační výuky. 5 REALIZAČNÍ TÝM Realizační tým simulačního centra je kromě administrativního vedení tvořen následujícími pozicemi: trenéři-psychologové, profesionální herci standardizovaní pacienti (herci brněnských divadel), technická asistence tento pracovník je zodpovědný za bezproblémový průběh simulační výuky. V případě, že se v průběhu vyskytnou technické problémy, je potřeba je ihned řešit, z tohoto důvodu je technická asistence přítomna každému bloku simulační výuky. 10 Cílová skupina

11 6 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 6.1 Prostory Prostory pro simulační výuku komunikačních dovedností se nacházejí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Využili jsme možnosti obsazení prostoru uvolněného po bývalé ambulanci. Jedná se o tři vzájemně propojené místnosti. Obr. 1: Prostory tří vzájemně propojených místností Místnost pro návštěvy: Zde je možné sledovat na monitoru dění v debriefingové místnosti, popřípadě samotnou simulaci, která se odehrává v nemocničním pokoji. Technické zázemí 11

12 Místnost je určena především pro doprovod účastníků simulace (např. pedagogický dozor), popřípadě pro návštěvníky, kteří chtějí zhlédnout blok simulační výuky bez toho, aby se sami do výuky zapojili. Místnost je oddělena dveřmi, nedochází tedy k narušení výuky a atmosféry práce ve skupině. V této místnosti také simulační výuku sleduje technická asistence (specialista na AV techniku), která v případě potřeby řeší vzniklé technické problémy. Místnost je vybavena židlemi, monitorem a ovládacím zařízením monitoru. Místnost pro debriefing: Slouží k samotné výuce, lektor zde sedí společně s dalšími účastníky výuky v kruhu a diskutují nad probíraným tématem. V případě, že v sousedící místnosti pro simulace (nemocničním pokoji) probíhá simulace, účastníci kurzu sledují situaci na monitoru, zaznamenávají si poznámky a diskutují s lektorem. Po ukončení simulace zde proběhne tzv. debriefing rozbor simulované situace; video je možné dle potřeby opakovaně zhlédnout ze záznamu, případně vrátit a zastavit na požadované pasáži. Je velmi důležité, aby tato místnost byla co nejvíce komfortně zařízena (pohodlné sezení, příjemné osvětlení, harmonické, ale nepříliš rušivě barvené ladění), musí být zajištěn přístup čerstvého vzduchu a tepelný komfort. Účastníci simulační výuky by se měli v této místnosti cítit příjemně tak, aby bylo pro lektory co nejsnazší navodit prostředí důvěry a přátelské atmosféry; jedná se o jeden z klíčových faktorů úspěchu celé výuky. V místnosti se nachází dostatečné množství židlí, stůl, monitor, panel pro obsluhu AV techniky, mikrofon, počítač, externí disk, flipchart, podložky na psaní, psací potřeby. 12 Technické zázemí

13 Místnost pro simulace (standardní nemocniční pokoj) včetně zázemí pro herce: Zde se odehrává samotná simulace pokoj respektuje požadavky kladené na standardní nemocniční pokoj, je tedy vybaven nemocničním lůžkem, nočním stolkem, stolem na podávání stravy, židlemi a dalšími pomůckami, které se vztahují k právě simulované situaci. V případě potřeby scénáře může být prostor přestavěn klidně i na nemocniční chodbu (pokud se nacvičuje scénář např. sdělení špatné zprávy příbuznému pacienta), je tedy vhodné, aby bylo veškeré vybavení mobilní (na kolečkách) a snadno odstranitelné. Pokoj může být doplněn také např. vhodnými nemocničními přístroji (EKG, AEG apod.). Technické zázemí 13

14 6.2 Rozmístění jednotlivých místností a vybavení, které v nich bude umístěno v prostorách simulačního centra Debriefingová místnost: snímán zvuk a obraz, přenos zvuku a obrazu do místnosti pro návštěvy, přenos zvuku do portu herci v místnosti pro simulace, umístěna kamera č. 3, umístěn monitor č. 1, počítač, monitor, záznamové zařízení, mixážní pult, rack, přehrávač, externí disk, mikrofon, flipchart, židle, pomůcky k psaní. Místnost pro simulace snímán zvuk a obraz, přenos zvuku a obrazu do debriefingové místnosti a místnosti pro návštěvy, umístěna kamera č. 1, umístěna kamera č. 2, potřebné vybavení standardní vybavení nemocničního pokoje, pomůcky. Místnost pro návštěvy umístěn monitor č. 2, sledování zvuku a obrazu z místnosti pro simulace a debriefingové místnosti, židle. 14 Technické zázemí

15 Obr. 2: Debriefingová místnost Obr. 3: Místnost pro simulace Technické zázemí 15

16 Obr. 4: Místnost pro návštěvy 16 Technické zázemí

17 6.3 Technika Kamera č. 1 místnost pro simulace 1 ks profesionální Full-HD Camera, senzor min. 1/3 type Full-HD, optika 18 zoom nebo vyšší motorizovaný, objektiv o šířce F=37 nebo širší (35mm ekvivalent), fokus automatický + manuální přepínatelný, gain min db, s/n ratio min. 50 db, výstup HDMI nebo SDI. Kamera č. 2 místnost pro simulace 1 ks profesionální Full-HD Camera, senzor min. 1/3 type Full-HD, optika 18 zoom nebo vyšší motorizovaný, objektiv o šířce F=37 nebo širší (35mm ekvivalent), fokus automatický + manuální přepínatelný, gain min db, s/n ratio min. 50 db, výstup HDMI nebo SDI. Ovládání kamery č. 1 a kamery č. 2 2 ks bez ohledu na použitou technologii musí být obsluha schopna na dálku (z vedlejší místnosti) ovládat zoom, fokus a expozici kamery č. 1 a kamery č. 2 i během záznamu. Bližší popis ovládání je uveden v pasáži věnující se řídicímu a ovládacímu systému. Technické zázemí 17

18 Kamerový stojan ke kameře č. 1 a kameře č. 2 2 ks tripod s nastavitelnou výškou, min. výška při plném vysunutí činí 180 cm, min. nosnost odpovídající hmotnosti kamery č. 1 a kamery č. 2. HDMI nebo SDI kabel 2 ks k propojení kamery a videorekordéru, požadovaná délka podle řešení dispozic (cca 15 m). Záznamové zařízení + přehrávač 2 ks schopnost záznamu v 1080 p/i, 720p rozlišení včetně záznamu zvuku, funkce okamžité přehrání s možností pohybu v záznamu, výstup na audio monitor, výstup na video monitor, možnost zálohovat nahrávky na externí HDD do počítače, HDMI nebo SDI vstup/výstup, volba formátu nahrávání komprimovaně/nekomprimovaně, záznamové medium HDD nebo paměťová karta. Video monitor č. 1 1 ks rozlišení nebo , bez TV tuneru, video vstup HDMI nebo SDI, úhlopříčka minimálně 42". Stojan na video monitor č. 1 1 ks pojízdný, výškově nastavitelný, nosnost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru, velikost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru. 18 Technické zázemí

19 Zálohovací HDD systém 1 ks externí diskové pole RAID 1 nebo RAID 6 s minimální kapacitou diskového pole 3 TB, rozhraní thunderbolt, esata, FireWire 800 nebo USB 3, UPS backup baterie pro zálohování nahraných dat. Transportní disk 1 ks transportní externí disk pro transport dat pro následné postprodukční zpracovávání o min. velikosti 3 TB. Kabeláž Aby uvedené technologie bylo možné zprovoznit. Video monitor č. 2 1 ks rozlišení nebo , bez TV tuneru, video vstup min. 2 HDMI (SDI), úhlopříčka minimálně 42", alternativa 2 úhlopříčka 24". Stojan na video monitor č. 2 1 ks pojízdný, výškově nastavitelný, nosnost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru, velikost stojanu odpovídající zvolenému video monitoru. Technické zázemí 19

20 HDMI nebo SDI splitter pro rozdělení signálu z kamery č. 1 do monitoru č. 1 a do monitoru č. 2. Kamera č. 3 debriefingová místnost 1 ks digitální videokamera Full-HD, senzor min. 1/4.1, objektiv o šířce F=30, nebo širší (35mm ekvivalent), výstup HDMI nebo SDI dle zvoleného systému, záznamové medium: SD/SDHC/SDXC/CF/SSD paměťová karta nebo ekvivalentní, min. velikost paměťové karty 32 GB. Kamerový stojan ke kameře č. 3 1 ks tripod s nastavitelnou výškou, min. výška při plném vysunutí činí 180 cm, min. nosnost odpovídající hmotnosti kamery č. 3. Bezdrátový mikrofonní systém s headsetem 3 ks přijímač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený headsetem. Bezdrátový mikrofonní systém s klopovým mikrofonem 3 ks přijímač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený klopovým mikrofonem. 20 Technické zázemí

21 Bezdrátový mikrofonní systém s in-ear sluchátky a příslušenstvím 3 ks vysílač s možností montáže do racku, plně duální přenos, bodypack vybavený in-ear sluchátky. Mixážní systém 1 ks 12 vstupů / 8 výstupů, 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů. Mikrofon 2 ks dynamický stolní mikrofon s kardioidní charakteristikou, frekvenční odezva v rozsahu min Hz. Stolní stojan na mikrofon 2 ks Audio monitor 1 ks aktivní reproduktor, schopnost ozvučit místnost 5 5 m mluveným slovem. Rack 1 ks uzamykatelný, velikost racku rozměry odpovídající zabudování systému, mobilní rack, rezerva 1U, v tomto racku budou při přepravě: bezdrátové systémy, audio mix pult, mikrofon a stojan, záznamové zařízení, audio monitor. Technické zázemí 21

22 Maticový AV systém ks 4 HDMI/SDI vstup, 4 HDMI/SDI výstup. Rozbočovač AV signálu 1 ks Distribuční zesilovač HDMI/SDI, 1 HDMI/SDI vstup, 2 HDMI/ SDI výstup. Řídicí systém 1 ks stolní intuitivní ovládací systém, drátový set s tlačítky, adaptéry, konektory, programové vybavení. 22 Technické zázemí

23 7 SCÉNÁŘE V rámci přípravy simulační výuky byla vytvořena baterie scénářů, která byla v průběhu výuky na základě požadavků ze strany studentů i pedagogů partnerských škol doplňována. 7.1 Metodologie tvorby scénářů 7.2 Zpracovaná témata: komunikace s agresivním pacientem, komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient, komunikace s depresivním pacientem, komunikace s osobou ohroženou domácím násilím, komunikace s pacientem s náhle změněnou aktivitou, komunikace s příbuzným, kterému byla sdělena špatná zpráva, komunikace s pacientem po amputaci, komunikace s histriónskou pacientkou, komunikace s pacientem s OC rysy, komunikace s pozůstalými. Metodologie tvorby scénářů 23

24 8 PŘÍKLADY ZPRACOVANÝCH SCÉNÁŘŮ 8.1 Komunikace s agresivním pacientem Základní informace o daném tématu: Agresivní chování se pokládá u člověka za přirozené chování, které úzce souvisí s pudem sebezáchovy. Vlohy k agresi nemá každý člověk stejné. Agresivní jednání se jednak dědí a jednak je závislé na prostředí, ve kterém jedinec žije, tzn. svou agresi tak může rozvíjet dle vzoru svých rodičů apod. Agresivní chování lze definovat jako porušení sociálních norem omezující práva a narušující integritu živých bytostí i neživých objektů. 1 Vznik agrese je vysvětlován různými teoriemi. Mezi hlavní teorie vzniku agrese patří: Teorie vrozené agrese agrese se hromadí v jedinci, musí být uvolněna (představitelé např. Freud, Lorenz). 2 Reaktivní teorie agrese agrese jakožto reakce na neuspokojení některých potřeb (představitelé např. Dollard, Doob). 3 Teorie naučeného chování agrese naučená, jelikož se tento způsob chování vyplatí (představitelé např. Bandura, Walters). 4 Dělení agresivity: Verbální (slovní napadání) / fyzická (fyzický útok). Extrapunitivní (agresivita namířená proti okolí) / intrapunitivní (agresivita namířená proti sobě samému). 1) VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, s. 2) LORENZ, K.: Takzvané zlo. Praha: Academia, s. 3) PLHÁKOVÁ, A.: Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 4) BANDURA, A., WALTERS, R.: Adolescent agression. New York: Ronald Press, Komunikace s agresivním pacientem

25 Agresivní chování u pacientů může stěžovat práci zdravotníka a je nelehké docílit výsledku (vyplnění ošetřovatelské anamnézy, podání stravy, úprava lůžka apod.). Nicméně je důležité si uvědomit, že agresivní chování pacientů může být výsledkem různých podnětů. Mezi nejčastější podněty lze řadit: reakce na sdělení fatální diagnózy, velká bolest, dlouhé čekání na ošetření, snaha o dostání se do středu pozornosti zdravotnického personálu, strach z následující léčby, lékařského zákroku, celková únava, nevyspání, hlad, žízeň, pocit nespravedlnosti, působení psychotropních látek, porucha osobnosti (osoby emočně nestabilní, paranoidní, úzkostné), duševní nemoc, externí vlivy, které nesouvisejí s lékařským prostředím ztráta zaměstnání, osobní problémy. Scénáře Stěžující si pacient Rodinná anamnéza: Muž, 50 let. Pacient pochází z vesnice, kde žije celý život se svou manželkou. Děti už odrostly, mají vlastní rodiny. Rodiče však navštěvují každý víkend. Pacient má každý den pevně stanoven harmonogram po snídani práce na statku, na oběd knedlíky či jiná česká tradiční bašta, večer sleduje svůj oblíbený seriál. Pobyt v nemocnici je pro něj nečekaná situace, která jej vykolejila z jeho všedního dne. Komunikace s agresivním pacientem 25

26 Zadání pro zdravotníka: Vyplňte ošetřovatelskou anamnézu u pacienta. Důvod pacientova příjmu: Pacient byl přijat na oddělení s déletrvající bolestí v bederní krajině. Často močí, močení provázejí nepříjemné pocity (pálení, řezání). Konkrétní situace: Zdravotník vchází na pokoj. Pacient je na první pohled naštvaný. Nervózně popochází po pokoji. Jakmile spatří zdravotníka, začne si na vše stěžovat (jídlo, čaj, špatně ustlaná postel). Ke zdravotníkovi se chová podrážděně, místy až urážlivě a vulgárně. Na otázky zdravotníka reaguje odmítavě. Otázky mu připadnou zbytečné, stěžuje si na byrokracii. Nedává prostor v komunikaci, zdravotníkovi skáče do řeči. Vodítka pro herce: Kde jste tak dlouho? Čekám na Vás celou věčnost! Co to je za papíry? Já už nic vyplňovat nebudu! Na tuto otázku jsem už odpovídal 20! Kašlu na Vás! Víte, jak já tvrdě pracuji? To vy nikdy nemůžete pochopit! Vždyť vy to jen učíte na škole! Jak mi taková úča může pomoct? Pošlete mi sem opravdovou sestru! Neskákejte mi do řeči! Podívejte se na tu postel! Moje žena Vám ukáže, jak se stele postel! Ten čaj se nedá pít. Moje Maruška to dělá jinak! Chci mléko do kafe, ta břečka se nedá pít! Že vy jste nikdy nepracovala v domácnosti? To já poznám hned! 26 Komunikace s agresivním pacientem

27 Ta situace mě opravdu mrzí. Příklady efektivní komunikace: Jste rozčilený, ale nemusíte na mě tak řvát. Proč na mě stále křičíte, já jsem Vám nic neudělala. Chápu, že se Vám to nelíbí, ale prosím, nebuďte na mě tak vulgární. Já Vám to mléko donesu, ale prosím, nebuďte na mě tak zlý. Já Vám tu postel ustelu tak, jak jste zvyklý a aby Vám to bylo pohodlné. Pojďte mi to ukázat. Prosím Vás, uklidněte se! Příklady neefektivní komunikace: Já za to nemůžu, že to spolu musíme vyplňovat. Také mi to připadne zbytečné. Slibuji, že jsem poslední, kdo se Vás na to ptá. Anamnézu si musíme založit do dokumentace, a tak to musíme vyplnit. Prosím Vás, sedněte si a nepochodujte mi tady! Zaneprázdněný manažer Rodinná anamnéza: Muž, 40 let. Pacient pracuje jako manažer velkého podniku. Pracuje 14 hodin denně. Pobyt v nemocnici mu ztěžuje pracovní situaci. Podnik se snaží řídit z nemocnice, což je pro něj stresující situace. Je zvyklý se připojit k wi-fi kdekoliv a zadávat tak úkoly svým zaměstnancům a mít nad vším dohled. Zadání pro zdravotníka: Vyplňte ošetřovatelskou anamnézu u pacienta. Důvod pacientova příjmu: Pacient byl přijat na oddělení s bolestí břicha. Odmítá si vzít prášky. Komunikace s agresivním pacientem 27

28 Konkrétní situace: Zdravotník vchází na pokoj. Pacient je uprostřed pracovního telefonátu. Na příchod zdravotníka nereaguje, dokonce ani nepozdraví. Zdravotníka zcela ignoruje. Po ukončení telefonátu začne po zdravotníkovi požadovat nadstandardní pokoj, který si objednal a připojení k wi-fi. Na jeho otázky reaguje stroze, trvá si na svém (výměna pokoje, připojení k wi-fi). Pacient se chová podrážděně, arogantně, urážlivě. Je útočný. Devalvuje povolání zdravotníka a celý zdravotnický systém. Stěžuje si na byrokracii. Vodítka pro herce: Já ten telefonát musím vyřešit. Jinak přijdu o balík peněz, ale tomu vy nemůžete rozumět! Okamžitě vyřešte mou situaci! Kde si mohu nabít mobil? Jaké je heslo na wi-fi? Tady není připojení? To se mi snad zdá! Co je tohle za bordel? Okamžitě mě přestěhujte na pokoj, který jsem si objednal, jinak se s Vámi nehodlám bavit! Vždyť Vás platím ze svých daní, musíte mě poslouchat! Vaše otázky mě nezajímají, dokud nebudu mít připojení k wi-fi a nepošlu urgentní y! Vy nejste žádný odborník! Zavolejte mi lékaře. S Vámi se nehodlám bavit! To se nedivím, že je v té nemocnici takový bordel, když tady pracují učitelky místo odborníků! 28 Komunikace s agresivním pacientem

29 Příklady efektivní komunikace: Vrátím se za 15 minut, zatím si vyřešte svůj telefonát. Ano, Váš problém s pokojem/wi-fi se budu snažit vyřešit. Mrzí mě, že se ta situace dosud nevyřešila. Postarám se o to, aby byl váš komfort zajištěn co nejdříve. Vyplnění ošetřovatelské anamnézy je důležité, abychom se co nejlépe postarali o Vás a Váš pobyt v nemocnici byl co nejpříjemnější. To mě mrzí, že máte problémy v práci. Slyším, jak je to pro Vás důležité, ale momentálně mám akutnější případy. Omlouvám se. Za chvíli za Vámi přijdu. Chápu, že jste rozčilený, ale prosím, nekřičte na mě. Příklady neefektivní komunikace: Přestaňte ihned telefonovat, teď jsem tady já s dokumentací! Já jsem Vám ten pokoj neslíbila, tak co tu na mě řvete. Rychleji to u nás prostě nejde. Já za to nemůžu, tak to u nás prostě chodí. Slibuji, že za dvě hodiny budete přestěhován. Teď to, prosím, se mnou vyplňte! Uklidněte se, sedněte si a začněte, prosím, odpovídat na moje otázky! Ty papíry musíme co nejrychleji vyplnit. Zdržujete mě i sebe. Vždyť to tady není tak hrozný. To nějakou tu hodinku tady vydržíte. Otázky k debriefingu: Myslíte se, že je pacient naštvaný na Vás? Jak vnímáte jeho agresivní chování? Setkáváte se s takovými pacienty často? Jak se sama vypořádáte s pacientovou agresí, když odejdete z jeho pokoje? Držíte to v sobě? Mluvíte o tom s někým? Komunikace s agresivním pacientem 29

30 Obecné zásady efektivní komunikace s agresivním pacientem: Zaklepejte, představte se. Sdělte pacientovi, proč přicházíte a proč s ním budete vyplňovat ošetřovatelskou anamnézu. Vysvětlete mu podrobně, k čemu ošetřovatelská anamnéza je. Pacient pak bude lépe spolupracovat, když bude znát důvody vyplnění anamnézy. Uvědomte si, že agrese pacienta není namířena proti Vám, že nejste její příčinou. Zkuste tuto situaci ustát, buďte klidný a nenechejte se vytočit. Nevracejte agresi útočníkovi. Nekřičte na něj, nezvyšujte hlas. Zkuste mu pokládat uzavřené otázky (odpověď ano/ne). Nebudete mu tak dávat prostor k diskusi. Zkuste se zakotvit ve svém postoji. Nesedejte si, abyste nebyli v submisivní poloze. Stůjte raději u dveří. Důležitá je především vnitřní podpora, abyste se cítili pevně v dané situaci. Buďte empatičtí. Zkuste vycítit důvod pacientovy agresivity a snažte se ho pochopit. Dejte najevo, že pacientovi rozumíte, chápete jeho situaci a budete se tuto situaci snažit vyřešit co nejlépe. Vymezte hranice. Dejte pacientovi najevo, že se Vám jeho slovní výpady nelíbí a nejsou na místě. Nesmějte se, nebanalizujte pacientovu situaci. Váš smích může pacienta ještě více popudit. Snažte se dát do souladu své verbální a neverbální projevy. Nesoulad pacient vycítí a Váš projev nebude brát vážně. Neslibujte nic, co nemůžete splnit. Může se to otočit proti Vám. Pokud je Vám situace nepříjemná nebo si myslíte, že Vás pacient může ohrozit fyzicky, odejděte či přivolejte pomoc. 30 Komunikace s agresivním pacientem

31 8.2 Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient Základní informace o daném tématu: Pacient může být přijat do zdravotnického zařízení buď na základě doporučení praktického lékaře či specialisty, anebo z důvodu akutního stavu pacienta (úraz, bezvědomí). Důvod příjmu pacienta může být diagnostický (důkladné vyšetření, dlouhodobé pozorování), terapeutický (operace, intenzivní léčba), sociální. Pokud je pacient přijat do nemocnice plánovaně, ošetřující zdravotníci mají k dispozici relevantní informace o pacientovi od lékaře. V akutních případech je příjem řešen individuálně (dle závaž-nosti stavu pacienta). Příjem pacienta do zdravotnického zařízení může probíhat na centrálním příjmovém oddělení, v příjmové ambulanci jednotlivých klinik či oddělení anebo v rámci urgentního příjmu. Lékař na příjmové ambulanci provede základní fyzikální vyšetření, vyšetření fyziologických funkcí a vyhotoví chorobopis. Poté je pacient dopraven na ošetřovací jednotku. Povinnosti sestry na lůžkovém oddělení jsou následující: představení sebe i celého oddělení, uvedení pacienta do pokoje, převzetí veškeré potřebné dokumentace od pacienta, seznámení s domácím a léčebným řádem, sdělení práv pacienta, pomoc s převlečením pacienta do pyžama (v případě, že pacient nevlastní své pyžamo, je mu zapůjčeno nemocniční), hygienou (nabídnutí ručníku apod.), pomoc s uložením do postele, vysvětlení ovládání lůžka, přivolání sestry v případě potřeby, převzetí osobních věcí, cenností a vyplnění dokumentace, Komunikace s pacientem při příjmu žoviální pacient 31

Simulační výuka komunikačních dovedností

Simulační výuka komunikačních dovedností Simulační výuka komunikačních dovedností Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 1. Úvod Obor simulační medicína představuje důležitou součást moderního vzdělávání a tréninku zdravotnických profesionálů

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

PRAKTICKÁ POMOC LIDEM

PRAKTICKÁ POMOC LIDEM PRAKTICKÁ POMOC LIDEM ZTRÁCEJÍCÍM ZRAK a všem, kteří jim pomáhají www.okamzik.cz www.nevidominezinami.cz Miroslav Michálek, Jana Vondráčková OBSAH 1. Úvodní slovo nevidomého spoluautora 04-07 Ze zkušeností

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Dilemata pracovníků terénní pečovatelské služby v CPOS Město Touškov při řešení problému domácího násilí páchaného na seniorech DIPLOMOVÁ

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2014 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2010 2014 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI I Naděžda Spatenková a kolektiv KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI Grada Publishing PhDr. Naděžda Spatenková, Ph.D., a kolektiv A- \,» 7.' }.,,'/ KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI Autorský kolektiv: PhDr. Naděžda

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více