Vnitřní řád školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád školní jídelny"

Transkript

1 Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim, tel.: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy: vyhláškou č. 463 Sb. ze dne , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. o vyhláškou č. 602/2006, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných zákonem 258/2000 o ochraně veřejného zdraví vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě nařízením EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin (2) Tento vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při školním stravování. (3) Ve školní jídelně je zajištěno stravování žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. Umožňuje také stravování zaměstnanců školy a stravovací služby pro další osoby za úplatu (cizí strávníci). ČÁST DRUHÁ PROVOZNÍ ŘÁD I. Provoz školní jídelny

2 (1) Školní jídelna poskytuje služby v budově Domova mládeže a školní jídelny. (2) Získání informací týkajících se stravování a provozu jídelny: tel. : mob.: II. Práva a povinnosti strávníků (1) Žák, student nebo zaměstnanec organizace má právo využívat stravovací služby, nemá však povinnost se stravovat. Cizím strávníkům vznikají práva a povinnosti po přihlášení ke stravování. (2) Každý strávník je povinen si zakoupit čip v hodnotě 70,- Kč, jehož pomocí provádí výběr jídel na objednacím boxu a odebírá stravu u výdejního pultu. (3) V případě, že žák, student není přítomen ve škole nebo školském zařízení, nemá nárok na dotovanou stravu. Dle 4 odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že žák a student (strávník) může obdržet dotovanou stravu pouze první den své neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení. (4) Zaměstnanec má právo v den své pracovní směny odebrat jedno hlavní jídlo denně. (5) Strávníci jsou povinni se chovat v jídelně a přilehlých prostorách slušně, nepoškozovat majetek a dbát pokynů personálu školní jídelny a pedagogů, kteří zajišťují dozor. (6) Každý strávník použité nádobí odnáší na místo k tomu určené. Platí přísný zákaz vynášení nádobí mimo školní jídelnu. (7) Jakýkoliv úraz je strávník povinen nahlásit zaměstnanci vykonávající dozor. (8) Škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí strávník svévolně nebo z nedbalosti, je povinen v plné výši uhradit. (9) Strávníci mají právo na informace týkající se školního stravování. (10) Připomínky ke stravnému se vyřizují u vedoucí školní jídelny. (11) Práva a povinnosti se vztahují i na cizí strávníky. III.

3 Přihlašování a odhlašování stravy (1) Zájemce o stravování se přihlásí ke stravovacím službám prostřednictvím přihlášky, kterou si vyzvedne u vedoucí školní jídelny. (2) Cizí strávníci se přihlašují po dohodě s vedením školní jídelny. (3) Po odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení zálohy (jistiny) obdrží strávník čip a přihlašovací kód, který bude používat k výběru a odhlašování stravy prostřednictvím internetu (www.strava.cz). Přihlašovací údaje: kód zařízení 0730 uživatel příjmení a jméno (bez diakritiky s malými písmeny dohromady heslo přidělený kód (obdrží u vedoucí školní jídelny) (4) Na začátku měsíce září se musí každý osobně přihlásit k odběru stravy u vedoucí školní jídelny. Žáci a studenti, kteří se v průběhu měsíce září přihlásí ke stravování, budou automaticky na začátku každého měsíce přihlášeni ke stravování na oběd č.1 a dle vlastního uvážení si vyberou ze dvou druhů jídel na objednacím boxu nebo pomocí internetu. (5) Strava se odhlašuje den předem do 12:00 hodin na objednacím boxu nebo u vedoucí školní jídelny pí Jelínkové telefonicky tel. číslo V době prázdnin je automaticky odhlášena. V ostatních případech si každý odhlašuje stravu sám. (6) Pokud žák, student, ukončí stravování, ubytování nebo dojde-li ke změně čísla účtu, musí informovat písemně vedoucí školní jídelny v době: od 7.00 do 8.00 hod. od do hod. od do hod. IV. Úhrada stravování a ubytování (1) Úhrada za stravování a ubytování žáků a studentů se provádí během školního roku bezhotovostním inkasním převodem z účtu strávníka nebo zákonného zástupce na účet u České spořitelny v Chrudimi č. sběrného účtu /0800 (ti, kteří mají účet u České spořitelny) nebo na účet školy u Komerční banky v Chrudimi, č. účtu /0100 (ti, kteří mají účet u jiného peněžního ústavu). (2) Před zahájením školního roku je nutné uhradit jednorázově převodním příkazem roční zálohu (jistinu) na účet školy /0100 do příslušným variabilním symbolem,který slouží pouze k zaplacení jistina (zálohy). U inkasního příkazu se variabilní symbol neuvádí.

4 var. symbol (přidělí vedoucí školní jídelny) Záloha /jistina/: za stravování na DM celodenní 3.200,- Kč (snídaně s přesnídávkou oběd, svačina, večeře) polodenní 2.050,- Kč (snídaně s přesnídávkou, svačina s večeří) neubytovaní strávníci: 1.200,- Kč (pouze ). za pobyt na DM: 2.000,- Kč (dva měsíce) (3) Měsíční úhrady jsou splatné formou inkasních příkazů k 12. dni následujícího měsíce. První měsíční úhrada proběhne podle skutečně přihlášené stravy za měsíc září. Poslední inkasní úhrada proběhne za měsíc duben. K úhradě za měsíc květen a červen (a celkovému vyúčtování školního roku) bude použita výše uvedená záloha jistina. Případné přeplatky budou poukázány na účet plátce do 14 dnů po ukončení školního roku. (4) Cizí strávníci hradí stravu na základě faktury, která je vystavena na konci každého měsíce. V případě nezaplacení nebude strávníkovi umožněno stravování až do uhrazení dluhu. (5) Zaměstnanci hradí stravu srážkou ze mzdy. (6) Výše stravného: platba finanční norma režie vč. zisku snídaně s přesnídávkou (studenti, žáci) snídaně s přesnídávkou (cizí strávníci) 22, - Kč 19,13 Kč 68,- Kč 19,13 Kč 37,07 Kč oběd (studenti, žáci) 27, - Kč 23,47 Kč oběd (zaměstnanci) 17,- Kč 23,47 Kč oběd (zaměstnanci, dohody) 30,- Kč 23,47 Kč oběd (důchodci) 27,- Kč 23,47 Kč oběd (cizí strávníci) 80,- Kč 23,47 Kč 42,64 Kč svačina s večeří (studenti, žáci) svačina s večeří (cizí strávníci) 29,- Kč 25,22 Kč 85,- Kč 25,22 Kč 47,51 Kč

5 V. Výdej stravy (1) pro žáky a studenty: snídaně večeře od 6.00 do 7.30 hod. od do hod. od do hod. od do hod. (2) pro cizí strávníky: snídaně večeře od 8.00 do 8.30 hod. od do hod. od do hod. od do hod. (3) Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a zaměstnance se provádí od 10:45 do 11:00 hodin. (4) Výdej obědů stravy do jídlonosičů rodičům nemocných žáků a studentů se provádí v době od 10:45 do 11:00 hodin, a to pouze první den nemoci, ostatní, stravu si musí žáci a studenti odhlásit. (5) Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se za ni nevrací. (6) Strávník nevstupuje do školní jídelny s aktovkou a svršky.umyje si ruce, vezme tác s příborem, vybere si hlavní jídlo a postupuje směrem k výdejní lince k okénku s polévkou a nápojem. Zde se sám obslouží a odchází si sednout a konzumovat. VI. Jídelní lístek (1) Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše vybraných potravin podle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění. (2) Jídelní lístek je zveřejňován s časovým předstihem tak, aby si strávníci mohli objednat stravu včas na terminálu a webových stránkách. (3) Je vyvěšen u objednacího boxu.

6 (4) Používané koeficienty při normování: koeficient na snídaně (pomazánky) 1 koeficient na polévky (úprava dle praxe) 1 koeficient na maso a uzeniny v hlavním jídle, salátech a přílohách 0,9 koeficient na mražená kuřecí prsa (1,2) 0,9 koeficient na přílohy (úprava dle praxe) 1 koeficient na moučníky a saláty (úprava dle praxe) 1 VII. Závěrečná ustanovení (1) Vnitřní řád byl schválen a projednán ředitelem školy. (2) Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od V Chrudimi 31.března vedoucí školní jídelny Anna Jelínková.. ředitel Ing. Stanislav Valášek

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.2012 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534 Telefon:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9.

PROVOZNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9. PROVOZNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠR Rakovník-Martinovského 270/1, 269 01 Rakovník s platností od 2.9.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 161100473

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ EUREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ SPŠ na Proseku, Novoborská 2/610, 190 00, Praha 9 s platností od 1.9.2009 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY spol. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠJ Sokolská, Sokolská 1376 / 8, Říčany 251 01 s platností od 1.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou s platností od 1.9.2014 SÍDLO FIRMY: Jankovcova 1603/47a, Praha 7,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Školní jídelna, Husova 579, Náměšť nad Oslavou. s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Školní jídelna, Husova 579, Náměšť nad Oslavou. s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Školní jídelna, Husova 579, Náměšť nad Oslavou s platností od 1.9.2014 SÍDLO FIRMY: Jankovcova1603/47a, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 s platností od 2. 9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 s platností od 2. 9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 s platností od 2. 9. 2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp. 1145/12, Praha 7, 170 00 IZO:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Email.: zr.7330@scolarest.cz, www.skoly.scolarest.cz Vedoucí školní jídelny: Růžena Kuldová Vedoucí závodu: Milena Šafaříková

VNITŘNÍ ŘÁD. Email.: zr.7330@scolarest.cz, www.skoly.scolarest.cz Vedoucí školní jídelny: Růžena Kuldová Vedoucí závodu: Milena Šafaříková 1 VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. ZŠ, MŠ, OA Kostelec nad Orlicí, Komenského 1473 517 41 Kostelec nad Orlicí s platností od 2.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12,

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠKOLNÍ JÍDELNA, U ŠKOLEK 1117, 570 01 LITOMYŠL PLATNÝ od 1. 9. 2014 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více