NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3 Informace z radnice Co se děje na Rybnické strana 5 Desáté výročí zprovoznění pisá- reckých tunelů strana 6 Ze sportu strana 11 Jsou tady pro nás strana 14 Tipy pro volný čas NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ Jmenuji se Petr Punčochář a 1. června 2008 jsem byl jmenován do funkce ředitele na Základní škole Brno, Svážná 9. Na škole působím v různých funkcích a profesních zařazeních od roku Chci vám touto cestou zprostředkovat několik málo pohledů na budoucí vývoj naší školy. Od doby, co jsem do funkce ředitele nastoupil, doznala moje koncepce rozvoje školy některých změn. Některé plány a představy vzaly za své ve chvíli, kdy zjistíte jádro věci a reálně nahlédnete pod pokličky rozpočtů, předpisů, norem, ale i skutečnému fyzickému stavu školy. Do funkce jsem přišel s představou kolektivního řízení školy, které zastřešujete po stránce manažerské, ekonomické, pedagogické i výchovné. Cíl vedení školy spatřuji v opatřeních, která upevní pozici školy na trhu vzdělání svoji nabídkou univerzální, kvalitní, všestranné a pestré výuky za pomoci týmové práce odborníků. Základní funkce školy je jasná. Její úspěšné naplnění předpokládá dokonalý soulad výchovy a vzdělávání v pedagogickém a výchovném procesu. Chceme vytvořit opravdu pro každého žáka základní základní školu reagující na trendy moderní doby. Zde chci podpořit výuku informačních technologií, jazyků, ale na druhou stranu i slabší stránku současných žáků, kterou je manuální zručnost, pohybové dovednosti a týmová práce. Ve své práci velice sázím na kolektiv, protože pokud nebudou pracovníci sjednoceni v cíli a smyslu své práce, tak s úspěchem nelze počítat. Po personálních změnách, které nutně nastaly během letních prázdnin se kolektiv pracovníků školy stabilizoval a čekají nás již jen některé obměny. Obměnou prochází i škola vlastní. Kdo znal školu v červnu letošního roku a přišel v září do stejných prostor, tak věřím, že změny zaregistroval. Kabinety učitelů byly vybaveny počítači (až na začátku 21. století poprvé), kdy nám velice pomohla jedna z počítačových firem. Do hlavního vestibulu školy přibyla plazmová obrazovka s informačním kanálem čtyř ministerstev a po ukončení zkušebního provozu a doladění budeme schopni na této obrazovce propagovat nebo hodnotit vlastní akce a prezentovat se takto i celostátně. Pro ty, kdo zastávají názor, že za peníze se pořídí i v Praze dům, tak tato záležitost stála trochu šikovnosti, rychlé jednání a finančně nás to nestálo nic. Z ekonomického hlediska jsme museli provést i velké stěhování v rámci učeben, kabinetů, heren školní družiny a dokonce i sborovny. Uzavřeli jsme jedno patro budovy z důvodů nutných oprav učeben, protože menší počet žáků nevyžaduje tolik tříd, na kolik byla naše škola dimenzována. Počítáme s úsporou peněz na energiích, šetříme spotřebu vody, ale i úklid a dozory uzavřených prostor. Máme za sebou i první havárie, které vyřazovaly naši školu z funkčnosti některých provozů, ale zatím vše zvládáme a dál pověstnou káru, v tomto případě káru oprav a dalšího zvelebování, potlačíme kupředu. Naplno se také rozběhly práce pro zajištění statiky budovy, která je v jednom křídle narušována, tak aby mohlo dojít v příštím roce k jejich odstranění. Následně by škola měla projít i celkovým zateplením a rekonstrukcí budovy. V interiéru se chceme zaměřit na výbavu učeben, tříd a kabinetů. Máme stále prostory, které by si zasloužily důstojnější prostředí s ohledem na jejich užívání. Příkladem může být krásně vybavená učebna pro hudební výchovu, kterou připravila soukromá umělecká škola Lídl music. Prostoru pro vylepšení je dostatek. Můžeme vzpomenout i toalety, kinosál, počítačovou učebnu, školní šatny atd. Pozornost budeme věnovat také okolí školy. I zde nás čeká spousta práce. Povolení pro jeho úpravu už máme zařízeno a teď už jen spoustu pracovitých lidí a spoustu hodin, aby i okolí školy bylo důstojné a upravené a dělalo čest vzdělávacímu místu pro vaše děti a místu, které může nabídnout i volnočasové aktivity našim spoluobčanům. Kde na to vše brát a nekrást? Prostě jenom nečekat s rukama v klíně na to, co vám kdo dá. Jsou i jiné finanční zdroje, které je třeba otevřít. Stačí jen být ve správný čas na správném místě, umět a nebát se jednat. Škola nemá zatím vytvořené ani partnery školy, sponzory a nevyužívá se grantové politiky. Čeká nás toho hodně. Od výchovně vzdělávacího procesu až po vlastní tvář školy. Jsou věci, které nezměníte ze dne na den, ani třeba za měsíc, ale je potřeba na nich pracovat a úspěch i změna se dostaví. Mgr. Petr Punčochář Učíme se po celý život. Až na školní léta. GABRIEL LAUB Vážení čtenáři, bezstarostné dny prázdnin jsou ty tam, děti znovu zasedly do školních lavic a slunné počasí je stále vzácnější. To všechno jsou zjevné znaky měsíce září. Proto není divu, že hlavním tématem nového čísla našeho zpravodaje bude školství. Tentokrát nás nejvíce zajímalo, jaká je situace na ZŠ Svážná, kde byl ještě před prázdninami zrovna v Den dětí jmenován do funkce ředitele pan Mgr. Petr Punčochář. Se svými konkrétními plány, kterými by v budoucnu měla projít jeho škola, Vás ve svém příspěvku seznámí sám. Nám nezbývá než popřát, aby se situace na škole stabilizovala a aby si děti ze Svážné mohly říct, že v tomto pro ně tak významném dni nemohly dostat lepší dárek. Komise ÚMČ nachystaly hned na první zářijovou neděli akci Kameňák se baví a naše redakce by chtěla vědět, jak se Vám tyto i jejich další akce líbí. Proto bychom uvítali, kdybyste s námi častěji komunikovali prostřednictvím mailu nebo faxu. Na str. 3 nás paní starostka v článku Co se děje na Rybnické informuje o úpravách, jimiž ještě projde tato ulice, než dojde ke kýženému zklidnění na této lískovecké tepně. Na str. 4 nás místostarosta seznámí s výsledky ankety o lesoparku, které se opět bohužel účastnilo jen minimum občanů. Důležité informace, které se týkají nás všech, kteří si chceme usnadnit cestování MHD po uzavření ulice Husova, najdeme na stejné straně. Věřili byste, že Pisárecké tunely už oslavily desáté výročí své existence? Další zajímavá fakta Vám o nedávné historii naší čtvrti přináší článek na str. 5. A na závěr něco o volbách, kultuře, zdravotnictví a sportu Za redakci Lískáčku Mgr. Jana Říhová Soutěž o nejhezčí balkón či předzahrádku Do konce měsíce září nám můžete posílat svoje tipy na svého favorita buď em: a nebo na adresu ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a kulturní komise RMČ v Novém Lískovci Vás srdečně zvou na přednášku s promítáním Ing. Zory Fořtíkové s názvem Italská zahrada. Je určena všem zájemcům o zahradní architekturu. Koná se v úterý 30. září 2008 v hod. v prostorách knihovny Oblá 75a.

2 LÍSKÁČEK 9/ ze života naší čtvrti Příjemné odpoledne v areálu KV2 parku pod ulicí Plachty Začátek školního roku je pro většinu dětí spojen se zahájením plnění školních povinností. Takovým malým relaxem a zavzpomínáním na prázdniny byla akce Kameňák se baví zábavné odpoledne pro děti a rodiče, která proběhla první zářijovou neděli. Poslední zmiňovaný tým má softbalové hřiště ve správě a organizuje zde pravidelné tréninky baseballu. Na hřišti fotbalovém byl stánek Fotbalového klubu Nový Lískovec, který vede Ing. Vladimír Dzurja PhD. Zde měly děti za úkol předvést své fotbalové dovednosti. Dále potom pokračovaly k dalším stanovištím, jako např. stanoviště turistiky a horolezectví organizované Turistickým oddílem mládeže (TOM) Horolezčata u lezeckého balvanu a stanoviště pro nejmenší - MC Sedmikráska - blíže dětského hřiště. Oba zmíněné subjekty rovněž kové ZAHRADY ve Strážnici, která mraky celkem úspěšně zaháněla. Jeho písničky potěšily především děti, které mu to daly svým tancem jasně najevo. Po splnění všech stanovišť a leckdy nelehkých úkolů, obdrželi účastníci sladkou odměnu a poukázku na špekáček, který si měli možnost opéci na tábořišti U srubu. Někteří z účastníků byli velmi příjemně překvapeni, jaký nádherný areál máme za humny. To je také jeden z důvodů, proč je tato akce každoročně pořádána. Našim cílem je přiblížit tento areál občanům a podpořit jej v jeho rozvoji. Připravované investice, ať již se jedná o dobudování zázemí či plánovaných vodních prvků, ho doufejme ještě více zvelebí a povedou k jeho častějšímu užívání občany Nového Lískovce, protože především pro ně je určen. Jako již tradičně ji pořádala městská část ve spolupráci s jednotlivými volnočasovými subjekty. V exhibičním softbalovém zápase se předvedly týmy: SUPY Nový Lískovec, Farmáři a Maják. velmi úspěšně pracují s dětmi a mládeží na území Nového Lískovce. Akci dále svojí přítomností podpořilo Centrum volného času Lyska a Absolutní divadlo. Všem organizacím a subjektům patří velký dík za jejich skvělou práci. Celé odpoledne vypadalo, že bude každou chvíli pršet, naštěstí však nad námi kdosi držel ochrannou ruku. K dobré pohodě nám vyhrávala, kapela Pavla Helana, vítěze fol- Závěrem bych rád poděkoval všem obětavým organizátorům z řad komisí pro kulturu a pro mládež a sport, paní starostce Ing. Janě Drápalové za zajištění špekáčků a samozřejmě všem rodičům a dětem za příjemně strávené odpoledne. Za MČ Ing. Jan Privarčák, místostarosta

3 3 LÍSKÁČEK 9/2008 informace z radnice Rada městské části 13/ schvaluje: smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Technickými službami Brno, s. r. o., Pisárecká 275/4, Brno, na podlimitní veřejnou zakázku na službu letní a zimní údržba vozovek v MČ Brno-Nový Lískovec pracovní cestu místostarosty dne do Prahy na Státní fond pro podporu a rozvoj kinematografie z důvodu projednání podané žádosti před komisí fondu provozní dobu veřejně přístupného sportoviště Svážná po dobu letních prázdnin od 16 do 22 hodin z důvodu konání organizovaných akcí pro děti v dopoledních hodinách NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla je / schvaluje: peněžitý dar občanům členům komisí RMČ za práci v komisích RMČ v I. pololetí roku 2008 pronajmout Sboru Církve bratrské Betanii velkou a malou zasedačku s příslušenstvím (kuchyňka) od do , vždy v neděli od 9 hod. do 12 hod. za cenu nájemného 200 Kč/hodinu a cenu služeb v paušální částce 720 Kč za čtvrtletí a Mateřskému centru Sedmikráska malou zasedačku bez příslušenství od do , vždy v úterý a čtvrtek od 8.30 hod. do 10 hod. za cenu nájemného 100 Kč/hodinu a cenu služeb v paušální částce 120 Kč za čtvrtletí a schvaluje smlouvy o nájmu v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 výplatu neinvestičního příspěvku pro pobočku Knihovny Jiřího Mahena ve výši Kč na doplnění knižního fondu pro děti a mládež vyřazení DHM č vybavení PC učebny na ZŠ Svážná v pořizovací hodnotě Kč smlouvu o dílo č. 14/1/08 na zakázku Rekonstrukce sklepních prostor domu Koniklecová 5, na klubovnu pro děti a mládež v rámci projektu JEKHETANE společně, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou OSS BRNO, s. r. o. paní Dvořákové za zajištění hudebního doprovodu na akci Setkání s jubilanty konané dne peněžitý dar ve výši 300 Kč bere na vědomí: zápis z komise pro kulturu č. 6/2008 jmenuje: paní Zdeňku Tlustošovou členkou komise pro kulturu souhlasí: s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007 Co se děje na Rybnické Studie zklidnění ulice Rybnická byla několikrát projednávána s občany po dobu asi dvou let. Připomínky z posledního projednávání, které se týkaly hlavně polohy trolejbusových zastávek, byly zohledněny a do studie zapracovány. V současné době probíhá projednávání studie s Odborem dopravy Magistrátu města Brna a Brněnskými komunikacemi. Po projednání bude studie podkladem pro další kroky. Ještě v letošním roce bude provedena oprava a předláždění chodníků v těch místech, kde i studie navrhuje zachování chodníků. Před opravou chodníků Brněnské vodárny provedly kontrolu stavu přípojek a na straně ulice se sudými čísly je kompletně vyměňují. Na straně s lichými čísly by se kvůli opravě přípojek muselo zasahovat až do vozovky, která byla před dvěma lety obnovena. Podle stanoviska Brněnských vodáren jsou na této straně přípojky v dobrém stavu, takže chodníky mohou být opraveny i zde. Ostatní úpravy, které studie navrhuje, již vyžadují projekt a stavební povolení. Rekonstrukce ulice bude rozdělena do několika etap: V první etapě budou vyprojektovány ostrůvky a úpravy v místě přechodů a zastávek MHD. Zastávka Raisova se nebude posouvat k Sokolovně, ale i u Sokolovny by měl vzniknout bezpečný přechod pro chodce s ostrůvkem. Budou s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 973/1 v k.ú. Nový Lískovec o rozloze m 2 s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53 v lokalitě lesoparku nad ulicí Raisova na dobu 6 let za podmínky, že nájemné za část předmětného pozemku nepřevýší náklady na jeho údržbu nesouhlasí: se slevou z nájmu za pronájem pozemku za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci k nájemní smlouvě č. 22/04/7/OVV, uzavřené s Jarmilou Nováčkovou na 2 Kč za 1 m 2 a rok a 10 Kč za 1 m 2 a rok za pozemek pod chatou žádá: Radu města Brna o souhlas se zpracováním investičního záměru sanace poruch budovy a okolí v areálu ZŠ Svážná v Brně-Novém Lískovci. Taj. Komise prevence kriminality RMČ Brno-Nový Lískovec Srdečně zve všechny seniory na besedu zaměřenou k prevenci domácího násilí dne od hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a rovněž provedeny některé dílčí úpravy navržené ve studii. Další změny většího rozsahu, které budou vyžadovat zásahy do konstrukce vozovky, budou řešeny současně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, protože by nebylo účelné vynakládat peníze na upravení povrchu a pak jej rozkopat. Tento termín není zatím stanoven, záleží hlavně na správcích sítí, kdy uváží nutnost jejich rekonstrukce. Hlavními prvky zklidnění jsou ale úpravy zastávek a ostrůvky, a ty, pokud se podaří zajistit finance, lze řešit již v příštím roce. To, že má městská část v ruce studii, která řeší cílový stav, umožňuje ulici upravovat po etapách a koordinovat jednotlivé kroky tak, aby spolu navzájem nekolidovaly. Proto se pečlivá příprava studie a její řádné projednání s občany vyplatí. Děkuji všem, kteří na projednávání přišli a pomohli nám dosáhnout kvalitního výsledku, který bude vyhovovat hlavně obyvatelům této ulice a občanům naší městské části. Jana Drápalová Zaměstnanci hotelu MYSLIVNA BRNO v měsíci říjnu srdečně zvou na Houbové speciality z našich lesů a hájů. Rezervace na tel Doporučujeme: jelení steak podávaný se směsí restovaných lesních hub. Přejeme příjemný kulinářský zážitek!

4 LÍSKÁČEK 9/ aktuálně Výsledky ankety k projektu Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisovou Studie obnovy lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisovou byla projednána na dvou veřejných projednáních s občany v bývalé sokolovně na ul. Rybnická (15.5. a ) a ve Výboru pro rozvoj městské části. Na představení studie dne byli občané pozváni prostřednictvím Lískáčku. Přílohou Lískáčku byla i anketa mezi občany, v které se občané mohli k projektu obnovy lesoparku vyjádřit. Uzávěrka pro doručení vyplněných anketních lístků byla dne 23. června. Dne 25. června schválilo studii Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec šestnácti hlasy pro, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti. Studie obnovy lesoparku byla představena v Lískáčku a vyvěšena ve vstupním prostoru obchodního domu Albert. Projekt získal podporu v mezinárodním projektu Urban spaces. Předpokládáme, že z projektu Urban spaces by mohla být hrazena zpětně část nákladů na zpracování projektové dokumentace a následně část realizace ve výši cca 1,25 mil. Kč. Zbývající prostředky budou získávány především z vnějších zdrojů, v úvahu přichází Operační program životního prostředí, regionální operační programy. Projekt byl přihlášen do Integrovaného plánu rozvoje města Brna. Taková je ve stručnosti strategie městské části. Co se samotné ankety týče, projekt se setkává s kladnou odezvou zejména ve staré zástavbě, v panelovém sídlišti je povědomí o této lokalitě a její minulosti minimální. Nesetkali jsme se s negativními ohlasy. Vydáno bylo celkem cca 5000 anketních lístků, sběr dat byl prováděn také pomocí zveřejnění na webu městské části. Počet doručených anketních lístků 11 je velmi malý a nedostatečný pro vyhodnocení veřejného mínění. Svým způsobem alarmující, i když nízká účast na participaci občanů v průběhu zpracování projektů je v Novém Lískovci obvyklá. Anketa se zabývala nejen lesoparkem, ale monitorovala rovněž řešení veřejných prostranství. Přesto je důležité, že jsou občané k participaci na projektech přizváni a mají možnost se vyjádřit. Spokojenost s veřejným prostranstvím na úrovni velmi projevilo 5, naopak malou spokojenost jich označilo 6. Význam projektu obnovy lesoparku označilo jako velmi významný 9, málo významný 2. Většina anketních lístků měla doporučující charakter, jako např. návrhy na vybavení lesoparku Raisova: rozhledna, herní prvky pro děti (resp. hřiště), vodní prvek (bazén, fontána, pítko...), lavičky, stolky, odpočívadlo, opalovací lehátka, protahovací, cvičební nářadí, minigolf, dětské dopravní hřiště, cyklotrasa, cesty sjízdné s kočárkem, na bruslích, okruhy pěších stezek podle náročnosti, bufet, WC, pikniková místa, ticho = žádné dětské hřiště. Podněty, byť malého počtu občanů, byly zajímavým podkladem pro další fázi zpracování projektové dokumentace. Jak bylo již dříve zmíněno, projekt je jakousi archeologií řešeného území, ovšem s novým pojetím. Jednotlivé prvky, jako např. bazén, již samozřejmě nebudou sloužit původnímu účelu, a to především z důvodů bezpečnostních a z důvodu vysokých nároků na údržbu. Spíše bude plnit funkci svěžího vodního prvku s tekoucí vodou. Nebo např. plochy bývalé kuželny budou proměněny v hřiště na petanque. Případně v místě bývalého ženského pavilonu bude zbudován přírodní amfiteátr. Rozhlednu považujeme za prvek rovněž velmi důležitý. Návrhy její lokalizace byly pečlivě prověřovány. Z místního pozorování vyplynulo, že jiná poloha než původní by se jevila efektivnější. Nová rozhledna bude situována do vzdálenějšího horního rohu lesoparku, aby byla jakýmsi cílovým bodem a výzvou pro výlety a procházky. Na místě staré rozhledny by ovšem vzniklo pítko, místo s pitnou vodou a zastavením. Rádi bychom, aby si lidé lesopark oblíbili a hojně jej navštěvovali, tím bude areál a jeho vybavení pod lepším dohledem a bude snazší i jeho údržba. Nyní probíhá v lesoparku probírka nebezpečných dřevin. Jsem přesvědčen, že se lesopark, samozřejmě též díky podpoře zastupitelstva, stane jedním z velmi příjemných míst naší městské části. Bližší seznámení se studií je stále k dispozici na nových stránkách městské části v sekci Regenerace a rozvoj MČ. Ing. Privarčák, místostarosta Rekonstrukce ulice Husovy úprava organizace dopravy od září 2008 Od soboty 28. června 2008 po dobu 14 měsíců (do konce letních prázdnin 2009) je vyloučen provoz MHD v ulici Husova, přičemž je prováděna kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí, kolejí i komunikací a chodníků. Na základě vyhodnocení průzkumů, měření, připomínek a námětů cestujících za první měsíc fungování výluky MHD dojde od 1. září 2008 k rozšíření stávající výlukové organizace dopravy: Linka 2 bude v exponovaných dobách pracovních dnů posílena zařazením posilových spojů v úseku Hlavní nádraží Ústřední hřbitov, smyčka; Linka 5 pojede nadále v trase Štefánikova čtvrť Moravské náměstí Náměstí Svobody Hlavní nádraží Hybešova Poříčí Starý Lískovec, avšak část spojů bude vedena pouze v úseku Štefánikova čtvrť Hlavní nádraží, příp. Nové sady; Linka 6 pojede beze změny v polookružní trase Královo Pole, nádraží Moravské náměstí Náměstí Svobody Hlavní nádraží Malinovského náměstí Moravské náměstí Královo Pole, nádraží; Linka 7 bude prodloužena na trasu Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) Mendlovo náměstí Poříčí Švermova Starý Lískovec, kde kapacitně nahradí část spojů linky 5; Linka 10 ve špičkách pracovních dnů posílí linku 8 (na které byl zaznamenán částečný nárůst poptávky v úseku Starý Lískovec Hlavní nádraží) prodloužením spojů na trasu Stránská skála Hlavní nádraží Nové sady Vsetínská Starý Lískovec; Linka 12 beze změny Technologický Park Česká Malinovského náměstí (ve směru do Komárova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) Hlavní nádraží Zvonařka Komárov; Linka 13 beze změny Technologický Park Česká Malinovského náměstí (ve směru do Juliánova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) Hlavní nádraží Juliánov. Nadále je v provozu náhradní linka x5 obsluhovaná trolejbusy na trase Mendlovo náměstí Úvoz Komenského náměstí, která zajišťuje přímé spojení z Mendlova náměstí do uzlu Česká, případně na Žerotínovo náměstí a oblast při ulici Veveří. Provoz nočních autobusových linek pokračuje beze změn oproti stavu od : linky 92, 93, 95 a 99 ve směru do Bystrce, na Kolejní, Kamenný vrch a do Komína mají přeloženu zastávku Hlavní nádraží do smyčky trolejbusů a ve směru na Českou jedou ulicí Rooseveltovou. V opačném směru od České a Komenského náměstí jedou tyto linky k Hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovou a obsluhují svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 jede mezi zastávkami Hlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrným odklonem přes zastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výše uvedené noční linky tak vynechávají zastávku Šilingrovo náměstí. Sportovní akce pořádané KMS při ÚMČ Nový Lískovec Předseda: JUDr. Petr Všetečka Členové: Mgr. Lenka Doleželová, Ing.Vladimír Dzurja, p. Alois Jaša, p. Petr Jonáš, p. Zdeněk Polák, Ing. Jiří Procházka, Mgr. Milan Stejskal ÚMČ: Elena Halvová Měsíc Datum Akce Místo konání září Cyklovýlet Okolí Pálavských vrchů říjen Nohejbalový turnaj hřiště ZŠ Svážná Krosový turnaj ZŠ Kamínky listopad Futsalový turnaj hřiště ZŠ Kamínky Volejbalový turnaj ZŠ Svážná prosinec Šachový turnaj Sokolovna Stolní tenis ZŠ Svážná Vánoční sportování hřiště ZŠ Svážná Turnaj v petangue Silvestrovský běh

5 5 LÍSKÁČEK 9/2008 aktuálně Desáté výročí zprovoznění pisáreckých tunelů Dne 8. září 1998 byly definitivně zprovozněny tzv. pisárecké tunely jako součást dálničního přivaděče Pražské radiály. Deset let tedy uplynulo ode dne, kdy se podstatně ulevilo novolískoveckým občanům a to nejen obyvatelům do té doby neúnosně přetížené Rybnické ulice. I když většina současných obyvatel již byla svědkem této akce, připomeňme si alespoň stručně dlouhou a složitou cestu k jejímu uskutečnění. Když se v roce 1984 začalo rokovat o problému Pražské radiály a jejího propojení na svitavský přivaděč, netušil ani největší pesimista, že přes vypracování pětadvaceti variant a podvariant nepadlo celých sedm let žádné rozhodnutí. Proto se první novolískovecké polistopadové zastupitelstvo rozhodlo k ráznému kroku. Protestní petice nezabíraly a proto bylo rozhodnuto uskutečnění výstražné blokády Pražské radiály v místě tehdejšího napojení na Rybnickou ulici v den zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu dne 11. září 1991 a to v době od 8 do 9 hodin ráno. Celá akce získala nebývalou pozornost veřejných sdělovacích prostředků. Rovnost PROTEST NA DÁLNICI Jak nám včera sdělil starosta městské části Brno-Nový Lískovec pan Arnošt Jonáš, dohodlo se jejich zastupitelstvo na zablokování příjezdové silnice do Brna. Pro svůj protest si Novolískovečtí zvolili 8. hodinu ranní 11. září, kdy budou k Brnu směřovat kolony motorizovaných návštěvníků prvního dne Mezinárodního strojírenského veletrhu. Důvodem tak radikální formy protestu je podle slov starosty již sedm let se táhnoucí a stále nedořešený problém tzv. Pražské radiály napojení dálnice ve směru Praha Brno na svitavský přivaděč. Rovnost BLOKÁDA VELETRHU? ŽIVOT S DENNÍ DÁVKOU AUT Brno (fil) - Brněnskou městskou část Nový Lískovec protíná přivaděč pražské dálnice, po které mezi obytnými domy projede denně až vozidel. Mezi rachotícími kamiony a stěnami některých domů často zůstává prostor pouhých 35 centimetrů. Automobilová frekvence si už vyžádala smrt dvou starších lidí. V tomto úseku proto nařídili 40kilometrovou rychlost, jež však znamená dlouhé kolony aut, které ještě více ztrpčují život už tak zkoušených občanů. Na závažnou chybu bývalého komunistického vedení Brna a nutnost radikálního řešení chtějí upozornit obyvatelé čtvrti oboustrannou blokádou v den zahájení podzimního veletrhu, a to ve středu 11. září. Pokud se uskuteční demonstrace, které nebudeme bránit, půjde o akt čirého zoufalství, sdělil nám novolískovecký starosta Arnošt Jonáš. Brněnský primátor Václav Mencl nám k záležitosti včera řekl: Nabídl jsem veřejné jednání o čtyřech variantách řešení tohoto dopravního průšvihu. Do Nového Lískovce přijedeme jednat v pondělí 9. září. Lidová demokracie NOVÝ LÍSKOVEC PŘETOPENÝ KOTEL Starosta stále nevylučuje blokádu dálničního přivaděče Veřejné jednání ve věci řešení Pražské radiály se konalo v pondělí 9. září 1991 v sále sokolovny v Novém Lískovci, tak by mohla znít stručná úřední zpráva. Za ní se ovšem skrývá realita večera, v níž otázkám a výtkám nespokojených obyvatel této čtvrti Brna čelil primátor Ing. arch. Mencl, jeho náměstek Ing. Šimonovský i řada zástupců dalších kompetentních organizací. O příčinách hněvu Lískoveckých jsme již dávno psali, tedy jen stručně: obcí prochází výpadová silnice na Prahu, po níž denně projíždí kolem vozidel, včetně mnoha těžkých kamiónů. Obchvat se začal budovat, stojí však jen torzo a několik posledních let zabraly diskuse nad variantami dokončení stavby. Občané jsou rozhořčeni právem, o tom nemůže být pochyb bohužel, v pondělí večer to bylo až příliš znát. Drtivá většina přítomných (sál sokolovny byl plný) houževnatě totiž hájila variantu, která by znehodnotila dosud zachovalé údolí Svratky mezi Pisárkami a Kamennou čtvrtí, i nyní budované rekreační území Riviéra. Jak se vám líbí myšlenka koupaliště, nad nímž vede po estakádě dálnice? Lískoveckým asi ano, jinak by těžko mohly padat argumenty typu: I Alpy jsou s dálnicemi mnohem krásnější, případně: Vždyť koupaliště se stejně využívá jen dva měsíce v roce.... Diskuse, v níž občané místy zcela zapomínali na elementární úctu k představitelům města, tak místy působila trochu jako ilustrace společenského jevu známého pod anglickým názvem not in my background (tj. ne za mým dvorkem). Občané prostě nechtějí trpět ale zda utrpí jiná čtvrť či celek města, to je již nezajímá. Nekřivděme ostatně příliš Lískoveckým podobný je případ trolejbusové vozovny v Komíně a našly by se i další. A tak raději shrňme výsledky pondělní diskuse: primátor Brna slíbil, že v nejrychlejším možném termínu bude zvážena možnost odklonu těžké dopravy ulicí Jihlavskou (kamióny budou jezdit kolem fakultní nemocnice?). Starosta vzbouřené čtvrti pan A. Jomáš potvrdil, že blokáda, kterou občané připravovali na dnešek od 8 hodin ráno, bude, neuvedl však jednoznačně, zda se uskuteční právě v tomto termínu či někdy jindy. Stanovisko primátora je jasné blokáda se týká celého Brna amusí být tedy schválena brněnskou radnicí. To se nestalo, jde tedy o porušení zákona. Petr JOKEŠ Blokáda se v plánované podobě a určené době uskutečnila. Tak jako o její přípravě, ta o jejím průběhu informovala kromě rozhlasu a televize také většina deníků. K LÍSKOVECKÉ BLOKÁDĚ BRNO (mlp) S přijatelnými i nepřijatelnými variantami řešení situace kolem vájezdu z dálnice Praha Brno seznámili včera novináře starosta lískovecké radnice Arnošt Jonáš a člen zastupitelstva dr. Václav Peňáz, účastníci blokády, která v den zahájení veletrhu citelně poznamenala provoz ve městě. Hlavním požadavkem obyvatel Nového Lískovce je odklonění výjezdu mimo ulici Rybnickou, což sice velká radnice akceptuje, avšak na způsobu řešení se zatím dohodnout nelze. Lískovečtí se domnívají, že celá věc by se měla řešit v souvislosti s letitým problémem brněnského městského okruhu, a navrhují řešení dražší, ale definitivnější. Starosta A. Jonáš se vyjádřil i ke smrtelné havárii na Rybnické ulici krátce po skončení blokády. Došlo k ní údajně o několik minut později, než na pravidelné tiskovce uvedli zástupci městského úřadu: v žádném případě nelze dávat obě záležitosti do souvislosti. K finančnímu zabezpečení stavby nového přivaděče ještě jednu perličku: Dopisem z tr. se na náměstka primátora Ing. J. Horáka obrátila rakouská firma R. Fleischinger G.m.b.h., která nabízí za neobvykle výhodných podmínek financování různých záměrů výstavby silnic. O tom, jestli brněnská radnice vůbec přistoupila k jednání, nemá její tiskové oddělení žádné informace. Nelze s určitostí říci, že blokáda byla tím aktem, který pohnul do té doby s neřešitelným problémem, ale byla jedním z hlavních. Začala probíhat projednávání čtyř navržených alternativ řešení na veřejných shromážděních, ve státní a veřejné správě a v odborných institucích, řešily se otázky investic a dodavatelů. Přípravy se začaly chýlit ke zdárnému konci. Byl vybrán investor a dodavatelé. Výstavba byla zahájena slavnostním položením základního kamene v procinci Práce se rozběhly naplno koncem 1. čtvrtletí Dne byl slavnostně uveden do provozu alespoň jeden ze dvou budovaných tunelů. Ministr dopravy Martin Říman podepisuje pamětní přilbu starostovi Nového Lískovce Arnoštu Jonášovi, který stál v čele iniciativy pro vybudování Pražské radiály. Dne bylo celé dílo zdárně dokončeno a otevřeno pro obousměrný provoz. Připravil Jiří Faber s využitím podkladů archivu p. Arnošta Jonáše

6 LÍSKÁČEK 9/ ze sportu Sportovní klub SEVER BRNO pořádá nábor dívek a chlapců ve věku od 6 do 26 let do softballových oddílů. Kdy: Každé úterý, čtvrtek a pátek od 17 do 19 hod. Kde: Areál Malé baseballové ligy, Brno-Hády Spojení: Autobusy č. 56 a 78 zastávka Horníkova, trolejbusy č. 25, 26 a 27, autobus č. 78 zastávka Prušánecká Bližší informace na telefonních číslech nebo , www: Pozvánka na školní sportovní den pořádaný pod záštitou starostky ÚMČ Nový Lískovec ŠKOLA NA KOLE Sportovního dne se zúčastní jako host Jan Smolík vítěz Závodu míru Termín: 23. září 2008 v 10 hod. (předpokládany konec cca hod.) Místo: cca 800 metrů od Základní školy Svážná, areál Pod Plachtami, Brno-Nový Lískovec Startující kategorie (chlapci i děvčata): let, let, let Trať: bude vyznačena v areálu Pod Plachtami Soutěže: Jízda na čas (1 okruh) kvalifikace finálové jízdy Soutěží se na vlastních kolech (silniční, horská druh není rozhodující). Přilba povinná, pokud není, bude zapůjčena. Vyhlášení nejlepších závodníků v každé kategorii proběhne ihned po skončení závodů. Pořadatel: TJ Favorit Brno ve spolupráci se Základní školou Svážná, ÚMČ Nový Lískovec a s Městskou policií Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel , Futsalový oddíl NASAN Nový Lískovec Po letní přestávce, která byla vyplněna řadou menších nebo větších turnajů, se v měsíci září naplno rozběhnou všechny futsalové soutěže. Naše A mužstvo po loňském sestupu z 2. celostátní ligy bude dál v této soutěži pokračovat, protože řada týmů, které by tuto soutěž mohla vyhrát, ji odmítlo. Po postupu z minulého ročníku budou mít naše B a C mužstva premiéru v nových soutěžích. V okresním přeboru se představí mladíci z B týmu a v 1. třídě staří páni z céčka. Tak uvidíme, jak se nám povede v novém ročníku. Luboš Kocourek Memoriál Petra Buchty V posledním prázdninovém týdnu jsme uspořádali již 9. ročník futsalového turnaje, kterého se zúčastnilo 16. týmů. V kvalitním obsazení se z vítězství nakonec radovali hráči mužstva Senior Brno, kteří ve finálovém boji porazili hráče Mitry Brno gólem v poslední vteřině utkání 2 : 1 a obhájili tak své loňské vítězství. Ve zkráceném zápase o 3. místo mezi Slovanem Brno a Pískovnou Černovice gól nepadl a o vítězi se muselo rozhodnout na pokutové kopy, ve kterých zvítězili hráči Slovanu Brno 7 : 6. Nejlepším střelcem se stal J. Ondřík z Pískovny Černovice. Nejlepší týmy obdržely poháry a věcné ceny. Poděkování zaslouží oba rozhodčí M. Havíř a M. Kincl, diváci a všichni, kteří se na zdárném průběhu turnaje podíleli. Za celý letošní rok by chtělo naše mužstvo poděkovat našim sponzorům, a to: ÚMČ Brno- Nový Lískovec, Statutárnímu městu Brno Magistrátu města Brna, firmám Cardion, Plynoterm, MTL Cable a Sokolu Nový Lískovec. Luboš Kocourek Futsalové mužstvo SENIOR BRNO Posledním srpnovým víkendem byla zakončena letošní sezóna prázdninových turnajů. Na hřišti B.A.F. se odehrál 9. ročník Memoriálu Petra Buchty ve futsalu, jehož pořadatelem bylo mužstvo Nasan Brno. Zúčastnilo se ho celkem 16 brněnských mužstev, převážně okresního a krajského přeboru. V zápase o 3. místo rozhodly až penalty, ve kterých Slovan uspěl nad Pískovnou 7 : 6. Do finále se probojovala Mitra a Senior Brno, který na tomto prestižním turnaji obhajoval loňské prvenství. Po vyrovnaném a napínavém utkání nakonec střela Martina Němce v poslední vteřině zápasu rozhodla o vítězství Senioru 2 : 1. Senior se tímto stal jediným mužstvem, kterému se podařilo vyhrát tento turnaj dvakrát. První víkend v září přinesl opět štěstí, a to ve dvou úvodních zápasech v neděli na Svážné, kde si Senior B odnesl 6 bodů díky výhrám 7 : 1 a 7 : 3. Možnost pokračovat v úspěšném začátku sezóny bude mít i Senior A poté, co si zatrénuje a sehraje přátelské utkání s prvoligovým Helasem v hale na Vodově ul. v Brně-Králově poli. Svá úvodní utkání krajského přeboru JM potom sehraje v sobotu v hale v Brně-Bohunicích. Senior posílil svůj kádr o 3 nové hráče, kterým tímto přeje hodně úspěchů a vstřelených branek! Veliké díky patří hlavnímu sponzorovi CHICAGO - Restaurant & Music Club za finanční injekce do pokladny klubu Senior Brno. Posedět zde můžete ve stylové restauraci s živou hudbou, ochutnat zvěřinu a kvalitní vína z pestrého jídelního a nápojového lístku. Pro zábavu jsou k dispozici dvě bowlingové dráhy, stolní fotbálek, šipky a pro fotbalové i hokejové fanoušky projekční plátno. Radek Němec, předseda klubu AUTOSERVIS Svážná 27a (vedle kotelny), Nový Lískovec, tel./fax: , mobil: Provádíme: Příprava vozu na STK Provedení STK+EM Autoklempířské práce po dohodě možno převzetí dluhu od pojišťovny Kontrola elektroinstalace vozidla zdarma Autolakýrnické práce Seřízení geometrie náprav Výměna olejů Mechanické práce Při předložení letáčku před uzavřením zakázkového listu poskytneme slevu 6 % z ceny opravy vozidla DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. TATIANA TOMEČKOVÁ Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky (budova privátního zdravotnického zařízení MEDISPOL) Nabízí: léčbu diabetu a jeho komplikací příjemné prostředí odborný personál krátké čekací doby přímé spojení z Kamenného Vrchu na Makovského nám. 2 (trolejbus č. 29, zastávka Přívrat nebo Makovského náměstí) Kontakt: Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami

7 7 LÍSKÁČEK 9/2008 napsali jste nám Lesopark nad Raisovou jaký rozsah obnovy zvolit? Na červnovém zasedání ZMČ Nový-Lískovec jsme dostali ke schválení studii Obnovy lesoparku nad ulicí Raisova, vypracovanou Atelierem Štěpán. Následně byli seznámeni s touto studií i čtenáři Lískáčku v jeho červnovém vydání. Rád bych zde uvedl několik důvodů, které mě vedly k tomu, že jsem s takto navrženou studií nesouhlasil. Moje výhrady jsou pouze věcné a podpořené praktickými zkušenostmi s bydlením v těsném sousedství bývalého lesoparku. Záměrně zdůrazňuji bývalého, protože za těch více jak sedmdesát let, co uplynulo od jeho založení, se už nejedná o lesopark, ale o neudržovaný vzrostlý les. Můžeme polemizovat o důvodech současného stavu, ale to není podstatné. Podstatná je skutečnost, že původní lesopark vznikl jako prostor pro rekonvalescenci pacientů Městské nemocenské pojišťovny, tzn. subjektu, který si na budování a údržbu takové areálu dokázal vydělávat. Přirovnal bych to k soukromým lázeňským sanatoriím, jaké známe dnes. Tato společnost si mohla dovolit zaměstnávat zahradníka i další pracovníky, aby celý areál udržela v pořádku a čistotě. Dnes je celý areál všech a zároveň nikoho a jeho údržba připadne na náklady naší MČ. Proto mé hlavní výhrady vedou proti obnově stavebních prvků jako je bazén, dřevěná lehárna či kuželna. Připadá mi například naprosté plýtvání prostředky uvažovat o obnově bazénu v lokalitě se vzrostlými stromy v okolí, navíc bez přírodního zdroje vody, která by se měla nákladně přečerpávat z nově vybudovaného vrtu. Každý, kdo má na zahradě alespoň malé zahradní jezírko ví, kolik práce mu dá udržet jej celý rok v čistotě. Také jakékoliv další stavební prvky ponechané v lese bez dozoru, nemůžou mít dlouhou životnost. A to nejen z důvodu opotřebení prostředím, ale zejména díky vandalům. Protože, pokud si dovolí podpálit novou dětskou lezeckou stěnu uprostřed sídliště v neděli dopoledne, jak dlouho by asi vydržela například navrhovaná dřevěná plošina s posilovacími zařízeními pro seniory uprostřed lesa? Jaká je tedy moje představa o obnově lesoparku? V podstatném se shoduji s autory projektu, zejména v potřebě provést důkladnou zdravotní probírku lesa a odstranit všechny suché nebo poškozené stromy a v případě potřeby dosadit nové. Opravit chodníčky a cesty, obnovit schodiště, aby byl celý areál dobře přístupný. Ale na rozdíl od nich si jako připomenutí zašlé slávy původního lesoparku na dotčených místech dovedu představit pouze informační panely s textem, obrázky či fotografiemi, které objasní vzhled a účel toho kterého stavebního prvku. Věřím, že o definitivní podobě projektu bude možné ještě jednat a že v dalším stupni projektové přípravy budou nejen mé připomínky zohledněny. Ing. Zbyněk Bábíček, zastupitel za ODS v ZMČ Brno-Nový Lískovec V březnovém a květnovém čísle Lískáčku byly uveřejněny články pana Jiřího Havránka. V těch byly popisovány potíže jmenovaného s možností provozování rádioamatérské činnosti spočívající v problémech spojených s montáží anténního systému pro jeho přijímací a vysílací rádioamatérskou stanici. Protože druhý z článků připravil pro Lískáček pan redaktor Jiří Faber, aniž by zjistil skutečný stav u výboru SVJ domu Oblá 6, kde pan Havránek bydlí, pokládá výbor SVJ za nutné Vás informovat, jak se věci s montáží anténního systému mají. SVJ se uvedenou problematikou zabývalo na svém shromáždění dne v bodě 4 programu. Tento bod i s přijatým usnesením Vám v plném znění formou kopie zápisu ze shromáždění posíláme. Bod 4. Předseda výboru SVJ podal informaci o tom, jak výbor postupoval při plnění pověření z posledního shromáždění vlastníků, aby s panem Havránkem projednal umístění anténní soustavy pro amatérské vysílání na střeše našeho domu a o tomto jednání podal informaci na nejbližším dalším shromáždění vlastníků. Výbor se s panem Havránkem sešel na společném jednání dne Na této schůzce bylo dohodnuto, že pan Havránek dodá výboru, kromě jiného, vyjádření formy DACH systém, která nám střechu rekonstruovala a u které máme ještě 4 roky záruku za její bezchybnou funkci, že s jeho vstupem na střechu a s montáží antény souhlasí, a že při tom zůstanou zachovány podmínky záruky. Dále výbor požádal, aby mu pan Havránek dodal písemný souhlas všech, tedy 100% vlastníků, že s montáží konkrétního anténního systému souhlasí. Místo toho pan Havránek zaslal výboru dopis, ve kterém sice dodal řadu materiálů, které výbor nepožadoval (průvodní dopis, neplatné vyjádření vlastníka domu, výpis ze stavebního zákona 183/2006, zprávu o revizi hromosvodu, údaje o Ing. Vladimíru Horském, soudním znalci v oboru stavebním, staré rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec na změnu užívání stavby Specielní vysílací antény z , potvrzení, že má sjednanou pojistku domácnosti, jejíž součástí je i odpovědnostní pojistka na škodu na zdraví a usmrcením, škoda na věci a následná finanční škoda a v příloze 8 pak své nabídky a svůj výklad stávajících zákonů, podle kterých mu nemá být v montáži bráněno a konečně výkresy alternativních anténních soustav, které by mohl na střeše namontovat). Nedodal však písemný souhlas všech vlastníků s tím, že souhlasí s montáží určité konkrétní antény. Výbor společenství získal od firmy DACH systém podmínky, za kterých by mohl pan Havránek na střeše domu pracovat a podmínky zachování záruky. Po zprávě výboru si vyžádal slovo pan Havránek a pak se rozproudila chvílemi nechutná debata s řadou útoků na výbor SVJ, která posléze vyústila ve spontánní požadavek, že montáž jak drátové, tak i antény typu Quad může být povolena teprve tehdy, až pan Havránek dodá písemný souhlas všech vlastníků (tedy 100% souhlas) s možností namontování na střechu domu jak drátovou anténu, tak i anténu směrovou, vše musí být doplněno schválením nezávislého statika, že obě antény jsou ze statického hlediska bezpečné a že jejich montáží i užíváním nedojde k majetkovým škodám společenství ani k ohrožení zdraví lidí v domě ani jeho okolí. A teprve od tohoto okamžiku má výbor společenství jednat s panem Havránkem o konkrétních krocích při montáži jedné nebo obou antén. Nezávislého statika má zajistit výbor společenství, zaplatit ho má pan Havránek. Usnesení: Pro montáž drátové i směrové antény na střechu domu musí pan Havránek dodat výboru souhlas všech vlastníků bytových jednotek v domě Oblá 6 s tím, že souhlasí s montáží dané konkrétní antény. Výbor společenství následně zajistí posouzení nezávislého statika. Náklady na posouzení hradí pan Havránek. Na základě obou těchto materiálů dohodne výbor s panem Havránkem konkrétní kroky k montáži na střeše domu. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 2 Tolik znění zápisu. Chtěli bychom poznamenat, že výbor SVJ nese odpovědnost za činnost jednotlivých vlastníků, která by nějakým způsobem mohla omezovat nebo ohrožovat ostatní obyvatele domu ať už fyzicky nebo ekonomicky. Z připojeného zápisu vidíte, že přijetím usnesení k tomuto bodu byly panu Havránkovi uloženy jisté podmínky, které musí splnit, aby s ním výbor SVJ mohl začít jednat. Pokud je nám známo, tyto podmínky pan Havránek zatím nesplnil. Z obecného hlediska se výbor SVJ domu Oblá 6 domnívá, že pokud redakce Lískáčku chce obyvatele Nového Lískovce seznamovat s aktuálními problémy bydlících, bylo by třeba neuvádět pouze argumenty jedné strany. S úctou Výbor Společenství vlastníků domu Oblá 349/6 Poznámka k dopisu zaslanému Výborem Společenství vlastníků bytových jednotek domu Oblá 6 vedoucí redaktorce Lískáčku PhDr. Dubské Obsah dopisu nesouvisí se záměrem článku o radioamatéru Jiřím Havránkovi. V rubrice Žijí (nebo žili) v naší čtvrti se zaměřujeme na seznámení novolískoveckých občanů s osobnostmi, které žijí (nebo žily) v naší městské části osobnostmi veřejného života, úspěšnými sportovci, významnými umělci a dalšími zajímavými lidmi. Článek o neobvyklém koníčku pana Havránka byl uveřejněn po rozhovoru s ním v návaznosti na dopis, v němž pan Havránek děkuje za to, že budou spolubydlící souhlasit se znovuzřízením jeho antém na střeše domu po její rekonstrukci, který jsme otiskli v březnovém Lískáčku. Otázka znovuzřízení antén a s tím související problémy jsou interní záležitostí pana Havránka a Společenství vlastníků jednotek domu, proto jsem nepovažoval za nutné získávat o nich bližší informace, případně je zveřejňovat. Jiří Faber

8 LÍSKÁČEK 9/ volební inzerce Můj život je náš kraj, rodina a běh Pane hejtmane, je čas dovolených a prázdnin, pojďme si popovídat trošku odlehčeně, nejen o vašem pracovním, ale také o osobním životě. Rád souhlasím, i když oddělit můj pracovní a osobní život je dost náročný úkol. Tak to alespoň zkusme. Řekněte, co děláte, když nejste hejtmanem? Tak, na toto téma jsem něco málo psal zrovna nedávno na mých nových webových stránkách (pozn. redakce takže se možná budu trošku opakovat. Ale nazpět k vaší otázce když nejsem hejtmanem, či přesněji řečeno, když zrovna bezprostředně neplním hejtmanské pracovní povinnosti, jsem nejraději se svojí rodinou. Někdy se mi totiž stává, že mě má žena a naši synové vidí častěji v televizi než doma. Ale máte přece nějaké zájmy, koníčky, něco, čím se rád bavíte, či rád odreagujete ve svém volném čase? Pokud vyšetřím trochu času, věnuji ho především běhání. Když už mám všeho nad hlavu, pomůže mi nejvíc jít si zaběhat. Lehká atletika byla vždycky mým velkým koníčkem, ale moje současné běhání je pro mě něco víc než jen koníček poskytuje mi čas a prostor promyslet si různé věci a problémy, uvolnit napětí, zbavit se každodenního stresu a udělat něco pro své zdraví. Běhám co nejčastěji a přátelé běžci mě potkávají např. na pravidelných běžeckých závodech, zejména na Brněnsku a Hodonínsku. A kde běháte nejraději? Moc rád běhám v okolí Kanic, Babic a Bílovic nad Svitavou, kde jsou krásné lesní cesty a čistý vzduch. Místem mého srdce je také Doubravník a jeho okolí odsud pochází moje žena a tam v blízkosti hradu Pernštejn, jsem s ní prožil ty nejkrásnější chvíle. Když jste začal mluvit o své ženě, prozraďte nám o ní a o své rodině něco víc. Především chci říct, že letos budeme s mojí ženou slavit 25. výročí svatby a já musím přiznat, že ji mám ještě víc rád, než když jsme se brali. V současné době se stará o svoji 86letou maminku, která žije s námi doma doma znamená v cihlovém třípokojovém bytě v Brně-Židenicích. Jinak máme 3 syny, z nichž nejstarší letos ukončil bakalářské studium v oboru analytika, informatika, prostřední studuje Lékařskou fakultu v Olomouci a nejmladší, dnes už téměř 18letý, osmileté gymnázium v Brně. Takže synové už s Vámi asi na dovolenou nejezdí, ale se ženou se někam chystáte? Ano, rád bych jí alespoň trochu vynahradil mou častou nepřítomnost. Takže si letos vyrazíme na týden na stříbrnou svatební cestu. Prozradíte nám kam? Tak to bych si rád nechal pro sebe, abychom si mohli užít trochu soukromí, ale můžu prozradit, že to bude na území České republiky a docela jistě nebude daleko les. Protože být v lese, je pro mě ten nejlepší způsob relaxace. Jsem původním povoláním lesák a les je pro mě tím nejkrásnějším místem k odpočinku a dovolené. Vůbec netoužím po exotických dálkách. To, co potřebuji k životu a opravdové pohodě je smůlou vonící a ptačím zpěvem naplněný zelený les Mé ženě to naštěstí nevadí a nemá s tím problém. Naopak často říká, zvláště v souvislosti s mými hejtmanskými povinnostmi, že si nebrala hejtmana, ale lesáka. Ne každý den ale můžete běhat, nebo se procházet po lese. Jak relaxujete, když je málo času, nebo procházkám, či běhu v lese nepřeje počasí? V takových dnech si rád sednu a přečtu některou ze sbírek mých oblíbených básníků Václava Renče, Jana Zahradníčka, či některou z knih Gilberta Keitha Chestertona nebo Antoine de Saint-Exupéryho. Rád také poslouchám hudbu z té vážné např. skladby Bohuslava Martinů, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Josepha Haydna, z jiných hudebních žánrů mám rád např. písně táborových ohňů, což jistě souvisí s tím, že jsem dříve vedl 21 táborů pro děti a mládež. Stejně rád si však zazpívám s přáteli u cimbálky. Musím říct, že mi k Vám básně a lesní samota příliš nesedí, nepůsobíte na mě jako introvert a samotář, ale spíše jako člověk velmi otevřený a společenský. Máte pravdu, přestože mám tolik rád lesní samotu, nedokážu být dlouho bez lidí. Proto mě můžete potkávat při nejrůznějších příležitostech a událostech, na těch nejrozmanitějších místech ve školách, v domovech důchodců a sociálních ústavech, mezi hasiči, sportovci, stárky na hodech, prostě na nejrůznějších kulturních, sportovních, charitativních a dalších akcích to už jsem však zase většinou vnímán nejen jako Stanislav Juránek, ale také jako hejtman našeho krásného kraje. O Jihomoravském kraji mluvíte často. Když se na Vás člověk podívá, vidí, že máte k našemu kraji skutečně silný citový vztah a náklonnost. Je to tak? Na tuto otázku mohu říct jen ano, je to tak. Víte, cítím se tak trochu jako rodič, když vypiplá dítě a vede ho za ruku při jeho prvních krůčcích. Vedl jsem kraj od jeho samého začátku a to je něco, co se nedá vymazat a zapomenout. A navíc, já mám náš kraj projetý doslova a do písmene křížem krážem. Znám problémy doslova z první ruky, znám také lidi, kteří v něm žijí. Tvrdím, že jsou nesmírně dobří, přátelští, pohodoví, pracovití a laskaví, jako celý náš kraj. A když např. stojíte, jako se mi to stalo nedávno při návštěvě obce Kobylí a díváte se, jak zapadá slunce nad vinohrady pod Pálavou, tak vás to prostě vezme za srdce a vy si uvědomíte, že byste tento kraj nikdy a za nic nevyměnil. Pane hejtmane, to jsou krásná slova na konec našeho rozhovoru, lepší ani nemohla zaznít. Děkuji za ně i za váš čas. Rádo se stalo. Jen bych ještě rád všem lidem v našem krásném kraji popřál radost a opravdovou pohodu. První den na základní škole Svážná Začíná další nový rok. Nové děti v prvních třídách, poslední rok deváťáků, malé čeká první vysvědčení a velké poslední, prvňáčci obdivují otrávený výraz ve tvářích těch starších a starší na prvňáčcích jejich nadšení. V chumlu vidíme typické holčičí copánky, sváteční oblečení, nešťastná očička nebo dychtivý výraz ve tváři. Paní starostka Drápalová předává dětem prvních tříd pamětní list a od paní učitelky dostávají na krk moudrou sovičku. A my všichni ve škole doufáme, že u nás budou děti spokojené. Pedagogové ZŠ Svážná

9 9 LÍSKÁČEK 9/2008 volební inzerce. Kateina Dubská 18 kandidátka na hejtmanku jihomoravského kraje za Stranu zelených vám pedstavuje Zelený program! Otevená veejná správa istý vzduch a zdravá krajina Silnice musí sloužit, nikoli obtžovat Spolehlivá a komfortní veejná doprava je naší prioritou Stop hazardu v našich obcích a mstech! Krajské volby 17. a 18. íjna 2008 Více informací k našemu programu naleznete na Zelená je IN! A5_InzerceMHD1.indd :49:59

10 LÍSKÁČEK 9/ Autonova _cmyk:Autonova _cmyk.qxd inzerce :39 Stránka 1 SIMPLY CLEVER Nikdy nevíte, co Vám život přichystá. A to je dobrý důvod pořídit si vůz s dostatkem místa i pro překvapivé situace. Se svým flexibilním interiérem, dělenými zadními sedadly, za - vazadlovým prostorem o objemu až 1460 litrů a širokou nabídkou výbav, jako jsou mlhová světla s Corner funkcí, audio zdířka pro připojení např. MP3 přehrávače, navigační systémy a další, se nová Fabia Combi snadno přizpůsobí Vašim životním změnám. Přijďte se o tom přesvědčit už při zkušební jízdě. Navštivte nás co nejdříve, těšíme se na Vás. Nová ŠkodaFabia Combi Místo pro vše, co přijde Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Fabia Combi: 4,6 6,9 l/100 km, g/km CO KDYŽ SI VAŠE DÍTĚ PŘIVEDE KAMARÁDA? Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Masná 20, Brno tel.: Cooperationally presented by:

11 11 LÍSKÁČEK 9/2008 ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. V Novém Lískovci jsou v současné době tři dětské lékařky: MUDr. Jana Jászberényiová má ordinaci na Kamínkách, MUDr. Michaela Petříková na Svážné a ordinace MUDr. Evy Bartovičové je na Oblé ulici. A tak jsem se paní doktorky Bartovičové zeptala, jaké to bylo začínat před jedenácti lety, kdy zde byly v provozu již dvě ordinace. Maximální péče o děti vyžaduje jistě více času, než je tomu u dospělých a další lékařka na našem sídlišti byla nutně zapotřebí. V této době zde byla nejen vysoká obydlenost, ale především vysoká porodnost. Pro založení třetí dětské ordinace zrovna na Oblé svědčila také vhodná centrální poloha, bezbariérový přístup, vhodné prostory, ve kterých se dalo vybudovat příjemné prostředí pro děti i rodiče, oddělená kóje pro přebalování nemluvňat, izolační místnost i toalety. V současné době je relativně kapacita ordinace naplněna. Relativně z toho důvodu, že starší ročníky přecházejí do péče lékařů pro dospělé a nahrazují je novorozenci. Lékař také nemá pevné číslo naplněnosti ordinace. Vše se odvíjí od časového prostoru určeného na péči o dítě, pohovoru s rodiči, času na preventivní prohlídky, očkování a poradny, což je základem této práce. A jaký je cíl našich dětských lékařů? Je jím vzájemná důvěra mezi rodiči pacientů a lékařem, důvěra starších dětí k lékaři a co nejmenší strach u batolátek. Osvědčují se také dvě odpolední ordinace, které jsou hlavně v podzimním a zimním období hodně využívány. Navíc se v těchto obdobích operativně prodlužuje i ordinační doba. V dnešní době vyvstává otázka, zda nově zavedené poplatky u lékařů ovlivní včasnou návštěvu nebo zapříčiní zanedbání nemoci. Možná se to dozvíme od praktického lékaře pro dospělé, ale u dětí tomu tak není. Rodiče jsou stále stejně pečliví a opatrní, jak tomu bývalo dříve. Spíše se změny projevily na předepisování receptů. Rodiče v případě levného léku zjistí, že je výhodnější koupit jej přímo v lékárně bez doplatku za recept. Také při výběru z dalších možných očkovacích látek, který současný trh nabízí, lékařka pečlivě zvažuje, zda je pro konkrétní dítě vhodné. S rodiči jsou konzultovány i ceny jednotlivých nabízených vakcín. Rodiče si mohou vybrat podle svých možností. Pomocí internetové informovanosti přichází dnes do ordinací valná většina rodičů s bohatými znalostmi o problému dítěte, dávají otázky mnohem zasvěcenější než dříve a s lékařkou stav mnohdy konzultují, než by pouze naslouchali radám. Na jedné straně tato informovanost je určitě potřebná, na druhé straně občas zkomplikuje lékařskou práci, protože rodič může vyžadovat složitá, komplikovaná vyšetření často v počáteční fázi, kdy je na nějaké závěry brzy. Lékařka dělá vše, co je nejlepší v zájmu dítěte. Posílá odběry do laboratoře s tím, že podle prvních výsledků si posléze vyžádá z původního vzorku ještě další potřebné údaje. Takto především šetří dítě před zbytečnými odběry. Z výsledků zjistí, jaký zdravotní stav spadá pod její pravomoc, popřípadě dítě předá specialistovi či do nemocnice. Rovněž u předepisování léků je určeno, kdo jej může předepsat, zda obvodní lékař či specialista. Tak jako každá práce s dětmi je i práce dětského lékaře velmi pestrá, zavazující k odpovědnosti a v mnoha případech také radostná. Vždyť pomoc malému človíčku od bolestí a neduhů je ten nejkrásnější pocit a je také naplněním Hippokratovy přísahy. A na závěr ještě úsměvnou příhodu, kdy se ptala paní doktorka tatínka na stolici jeho dcery slovy: A co ta vaše stolice, již je to v pořádku? Tatínek po pravdě odpověděl: Děkuji za optání, já chodím pravidelně. Dana Beranová Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

12 Klub Litina, jihomoravská redakce Dětské tiskové agentury (DTA) hledá nové redaktory, holky a kluky, kteří mají chuť mluvit a psát. Snad každý si někdy zkusí začít psát deník. Někoho to vzápětí přestane bavit, někoho to psaní chytne a věnuje mu každý den alespoň chvilku. A někdo si dokonce tajně přeje, aby k jeho zápisům jednou přišel někdo vlivný a vydal je jako knihu, protože jeho příběhy přece stojí za to ukázat světu! Litiňáci, jak si říkají redaktoři klubu Litina, nečekají, až si je svět najde, ale vycházejí mu sami vstříc. Když mají nápad, společně ho uskuteční. LÍSKÁČEK 9/ ze školství A začíná další školní rok ZŠ Kamínky 5 Tak ty letošní prázdniny nějak rychle utekly. Počasí letos přálo všem školákům i dospělým a dopřálo jim mnoho pěkných a slunných dní. Možná to bylo tím, že se celkově ve společnosti vše urychluje, přibývá spěchu, chvatu i nervozity. Asi by bylo zapotřebí na chvíli se zastavit, vystoupit z toho rychlíku, který sviští krajinou a člověk ani nestačí vnímat krásy kolem sebe. Alespoň na chvíli, zvolna se nadechnout, zavřít oči, trochu se zasnít Naše děti to potřebují mnohem více, než my dospělí. Potřebují mnoho času na to, aby si uvědomily všechno to dění kolem sebe. Také potřebují spoustu pochopení od dospělých učitelů i rodičů. Potřebují mnoho pozornosti, aby vyrostly ve správné dospěláky. A nejenom ve škole, ale především doma, v rodinách. S novým školním rokem se opět vše ve škole rozbíhá jakoby od začátku, z nové startovní čáry. Děti jsou odpočaté, některé i dychtivé znovu čerpat nové poznatky a informace. Kantoři se alespoň na chvíli ponořili do blahodárného ticha, které léčí, a nyní se s chutí pouštějí do plnění svých povinností ve vzdělávání a výchově dětí a mládeže. A pro většinu z nich je to opravdu plnění učitelského poslání, neboť většina učitelů toto povolání vykonává skutečně z lásky k němu, protože pro peníze to není to by pracovali jinde nebo v jiném oboru V uplynulém školním roce se nám podařila spousta zajímavých akcí. I v tom letošním je připraveno mnoho zajímavých aktivit pro děti nejen pro ty nejmenší, ale i pro ty dospívající. Chtěl bych také připomenout, že škola již třetím rokem pracuje podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, škola pro všechny, který je především na prvním stupni zaplněn mnoha různými zajímavými a osvědčenými metodami a formami práce. V návaznosti na reformu školství a postupnému zavádění nových Školních vzdělávacích programů ve všech školách se naši učitelé zúčastňují mnoha vzdělávacích kurzů a seminářů, aby mohli odborně a fundovaně vysvětlovat látku v jednotlivých předmětech a být žákům dobrými rádci a pomocníky při vyhledávání informací a poznatků. Holky, kluci, POZOR: Šuplík se nezasměje, pište raději pro opravdovou redakci Když chtějí něco světu sdělit, napíší článek a zveřejní ho v internetových Malých (ale našich) novinách (www.dta.zde.cz), které vydávají společně s dalšími redaktory DTA z celé České republiky. Když chtějí, aby je bylo slyšet, natočí svůj rozhlasový příspěvek a odvysílají ho v internetovém Radiu Dominu a někdy dokonce v Českém rozhlase 2 Praha. Redaktoři Dětské tiskové agentury si mohou počínat jako profesionální novináři. Mají možnost oslovit kteroukoliv osobnost a připravit s ní rozhovor. Díky svým novinářským průkazům se dostanou do míst, která zůstávají pro veřejnost uzavřena či dokonce utajena. A všechno to je hra, ve které se nic nemusí Pokud někdo zrovna nemá psací náladu, tak nepíše, ale inspiraci se na redakční schůzce většinou nevyhne. Redakční schůzky představují jeden velký dialog mezi všemi zúčastěnými. Někdy se baví o kulturních novinkách nebo světových událostech a pokaždé si také vyhradí čas na kousek teorie žurnalistiky, aby svoje články mohly příště napsat zase o něco lépe. Často v rámci schůzky vyzkouší i zajímavou hru a pokaždé z toho vyjde výsledek, který se dává k posouzení čtenářům či posluchačům. Také se rozbíhají mimoškolní aktivity. Od sportovních přes vzdělávací až k estetickým. Celá škála mimoškolních aktivit je publikována na našich webových stránkách, kde se také rodiče mohou seznámit s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2007/2008, s hodnocením Minimálního preventivního programu a dalšími informacemi o škole a o právě začínajícím školním roce. Popřejme tedy všem žákům úspěšný školní rok 2008/2009, rodičům pevné nervy a mnoho trpělivosti a shovívavosti, pedagogům mnoho chuti, optimizmu a tvůrčího nadšení k plnění nelehkých úkolů při vzdělávání a výchově nejen na ZŠ Kamínky 5. Mgr. Pavel Petr, ředitel školy Naši letošní prvňáčci Klub Litina vytváří tvůrčí prostředí pro každého, koho nebaví psát do šuplíku, protože šuplík se nezasměje, neporadí, nepromluví I když někdy máme pocit, že nám v redakci mluví i šuplíky. No vážně! Kdo nevěří, ať tam běží. Kam? Do Věže Střediska volného času Lužánky v kterýkoliv čtvrtek mezi 17 a 19 hodinou. (Více informací na Dana Večerková, zástupkyně šéfredaktora Dětské tiskové agentury klubu Litina

13 13 LÍSKÁČEK 9/2008 aktuálně Běh naděje v Brně Brněnské Sokolské župy pořádají humanitární, nezávodní akci spojenou s veřejnou sbírkou, zaměřenou na podporu výzkumu rakoviny. Akce je inspirována Během Terryho Foxe, který v České republice probíhal v letech V Brně se běh uskuteční v parku Lužánky 4. října Od 9 do12 hod. budou po půlhodinách odstartovány jednotlivé běhy u budovy Střediska volného času. Součásti akce bude doprovodný program, rozcvičky před každým startem, vystoupení cvičenců pódiových skladeb, dále tradiční soutěže pro děti, na které bude navazovat i instruktáž na dopravním hřišti. Přijděte podpořit boj proti rakovině. Slavnostní akademie Sokolská župa Jana Máchala Vás zve na Sokolskou akademii pořádanou k 90. výročí vzniku ČSR, která se koná ve čtvrtek 9. října 2008 v 17 hod. v hale Sokola Brno I. na Kounicově ul.č.20. Vystoupí vrcholoví gymnasté, šermíři, historický šerm, krasojezdci, florbalisté a 370 cvičenců ze sokolské všestrannosti s ukázkami pódiových a hromadných skladeb. Nabídka kurzů a kroužků na školní rok 2008/2009 Jistě už jste slyšeli o Kulturním a vzdělávacím středisku U Tří kohoutů. Pokud ne, tak vězte, že Centrum volného času Botanka a Centrum vzdělávání Nerudova nabízí pro děti, jejich rodiče, žáky, studenty, dospělé a seniory ve školním roce 2008/2009 velký výběr kurzů a kroužků. Na Botance se můžete zdokonalit v angličtině a němčině. Na hudebních kurzech máte možnost se naučit hrát na klavír, kytaru, keyboard, flétnu, klarinet, saxofon či se zdokonalit v sólovém zpěvu. Pro milovníky výtvarné oblasti jsme přichystali základy výtvarných technik, výtvarného umění, malby či olejomalby, nezapomněli jsme ani na keramiku a rukodělný kroužek. Pokud máte rádi pohyb, přijďte se protáhnout při hodinách jógy a tai chi. Nově nabízíme setkávání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 4 let zaměřené na zpívání, cvičení, tancování a malování; dále program STOB stop obězitě určený ke snižování nadváhy. Prostory na Nerudově ulici budou sloužit komornějším setkáním. Zde budou pořádány individuální jazykové kurzy, kromě angličtiny a němčiny nabízíme i francouzštinu, ruštinu a latinu. Tradičně nezapomeneme ani na přípravné kurzy na maturitní a přijímací zkoušky či na doučování žáků. A to nejdůležitější na konec. Do uvedených kurzů a kroužků se můžete přihlašovat do konce října. Více informací Vám rádi poskytneme na telefonním čísle Těšímě se na Vás! Vážení rodiče, jde Vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! Co připravujeme: od 1. září do 11. října 2008 registrace zdarma pro děti prvních tříd na všech provozech KJM od 4. září do 16. října 2008 výtvarná soutěž To jsem já zaměřená na výrobu vlastních symbolických znaků erbů pro čtenáře KJM od 6 do 10 let ve čtvrtek 9. října 2008 od 13 do 18 hodin slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih s bohatým doprovodným programem v ústřední knihovně na Kobližné 4, v Mahenově památníku, Mahenova 8, a na pobočkách Bohunice Lány 3, Bystrc Vondrákova 15, Černá Pole nám. SNP 33, Kohoutovice Libušina tř. 27, Komín Vavřinecká 13, Královo Pole Palackého 164, Lesná Haškova 4, Líšeň Jírova 2 a Pohankova 8, Starý Lískovec Kurská 1, Vinohrady Velkopavlovická 25, Žabovřesky Mozolky 52 a Židenice Stará osada 15 během září a října 2008 budou probíhat akce na podporu dětského čtenářství v ústřední knihovně i na pobočkách výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny, soutěž apod. Aktuální program na Projekt probíhá pod záštitou primátora Statutárního města Brna Romana Onderky a hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Projekt rovněž podpořily úřady městských částí, ve kterých bude probíhat slavnostní pasování prvňáčků. Akciová společnost Teplárny Brno Vás co nejsrdečněji zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat ve dnech 3. října 2008 (od 12 do 18 hod.) a 4. října 2008 (od 8 do 15 hod.). Otevřeny pro Vás budou brány pěti teplárenských provozů (Špitálka, Červený mlýn, Brnosever, Staré Brno, Bystrc). Podrobnější informace naleznete na Těšíme se na Vaši návštěvu! Zahájení III. ročníku Senior-akademie Odbor prevence Městské policie Brno připravil v letošním roce již III. ročník projektu prevence kriminality Senior-akademie, který je organizačně obdobný jako všeobecně známé akademie třetího věku. Liší se vyučovanými tématickými okruhy a rozsahem vyučovacích hodin. Tematické okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpečnému chování seniorů ve společnosti. Odborní lektoři se zaměřují na rozpoznání možného nebezpečí a možnosti, jak takové nebezpečí eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maximální důraz je při výuce kladen na chování možné oběti, které by nemělo motivovat potencionálního pachatele. V praxi to znamená naučit se chování, které bude z pohledu pachatele antiiniciační. Absolventi Senior-akademie obdrží Osvědčení o absolvování a pro Odbor prevence Městské policie Brno se stanou neformálními partnery Asistenty prevence kriminality. Následná aktivita a iniciativa absolventů bude závislá výhradně na nich samotných a nebude nijak direktivně určována. V rámci jejich dalšího působení v přirozeném prostředí rodiny, známých nebo přátel předpokládáme, že jednou ročně budou organizována setkání absolventů, kde formou dvouhodinového semináře budou posluchači seznámeni s novými trendy v oblasti prevence kriminality a současně se s pracovníky Odboru prevence podělí o své zkušenosti při své asistenční a poradenské činnosti. V průběhu Senior-akademie se mohu posluchači přihlásit do kurzů sebeobrany, poskytnutí zdravotnické pomoci při dopravní nehodě a prevence internetové kriminality. Dále jsou připraveny exkurze na Operační středisko a tunelovou střelnici MP Brno. Oficiální zahájení Senior-akademie bude dne v 15 hod. v budově Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh č. 8, kde se posluchači budou scházet každé pondělí od 15 do 18 hodin. Slavnostní vyřazení absolventů se uskuteční dne Datový rozvrh vyučovacích dnů, přehled tématických okruhů a přihlášky k absolvování Senior-akademie Městské policie Brno jsou pro zájemce k dispozici v Preventivně informační místnosti Městské policie Brno, Zelný trh č. 13 v pracovní dny od 7.30 do hod. (tel ). Odbor prevence MP Brno Nabídněte nám jakoukoliv Vaši nemovitost k prodeji či k pronájmu. Zaručujeme Vám nejvyšší výnos a rychlý průběh transakce. Naše RK se vyznačuje osobním, seriózním přístupem a maximálním nasazením. Volejte nebo AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3, Brno pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s praktickými ukázkami všech tanečních disciplin ve dnech od 15 do 18 hod. a od 9 do 12 hod. Přihlášky ke studiu se přijímají do 30. listopadu 2008 od dětí z pátých tříd ZŠ. Bližší informace na Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeúvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, tel.: Rozhodnutí o schválení do 20 minut! Vyřízení zdarma

14 LÍSKÁČEK 9/ tipy pro volný čas Akce Ekologického institutu Veronica září 2008 Termín: 28. září 2008 Název: Jablečná slavnost v Hostětíně Popis akce: Tradiční oslava jablek krajového ovoce Bílých Karpat a zahájení sezóny hostětínské moštárny. Prohlídky provozu moštárny, výstava starých a krajových ovocných odrůd, konzultace s ovocnářskými odborníky, jarmark výrobků nesoucích regionální značku Tradice Bílých Karpat, ochutnávka jablečných koláčů, koncert, program pro děti, soutěže a další. Podrobnosti na Místo: Hostětín. Kontakt: Centrum Veronica Hostětín, Hana Němcová, , DS RADOST zve všechny příznivce pěší i cyklistické turistiky na Bystrcký vandr (34. kolo), který se bude konat v sobotu Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc, cíl v sobotu do 18 hod. tamtéž. Starty: pěší trasy 50 km 6 9 hod. 10, 20, 30 km 6 10 hod. 7 km (vhodná zejména pro rodiče s dětmi) hod. cyklistické trasy 25, 40, 55 km 8 11 hod. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel , Srdečně zve DS RADOST Městská část Brno-Nový Lískovec & Stárci Vás co nejsrdečněji zvou na STARÉ HODY které se uskuteční v sobotu 4. října v prostorách sálu Rybnická 75, restaurace OKRUH Sbor Církve Bratrské - Betanie si dovoluje s radostí oznámit všem spoluobčanům, že od září 2008, konkrétně 7. 9., budou v zasedací místnosti ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a pravidelné nedělní bohoslužby. Každou neděli v 9.30 hod. Každý je srdečně zván. Program pro děti je zajištěný. VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD Jihomoravská oblast v rámci akcí 120 let KČT a týdnu Brno zdravé město pod záštitou místostarosty ÚMČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Privarčáka Rozpis 1. závodu krajského poháru Název: Veřejný turistický závod 2. Vyhlašovatel: KČT Jihomoravská oblast 3. Termín: 28. září 2008 Místo konání Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch Hlavní organizátor TOM 432 Horolezčata 4. Kategorie a trati Dospělý a předškolák 2 3 km Nejmladší žáci, žákyně 1999 a mladší 2 3 km Mladší žáci, žákyně km Starší žáci, žákyně km Mladší dorostenci, dorostenky km Starší dorostenci, dorostenky km Muži a ženy A km Muži a ženy B 1973 starší 4 6 km 5. Podmínky a vybavení hlídek Dospělý a předškolák, nejmladší žáci a žákyně běží ve dvojicích, ostatní kategorie soutěží jako jednotlivci. Vybavení hlídek dle platných pravidel TZ pro rok 2009 (www.turisticky-zavod.cz). Hlídka se dostaví na start s propisovačkou a od mladšího žactva i s buzolou. Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let odpovídá jejich rodič nebo vedoucí, starší závodníci jsou odpovědni sami. Každý závodník musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. 6. Místo startu Zastávka MHD Koniklecová, odtud po značení fáborky šikmo vzhůru na Kamenný vrch, na rozcestích se držet vždy vpravo až k začátku lesa a lesní asfaltové cesty k Myslivně 7. Prezence: do 9.30 hod. v místě startu. 8. Informace Miloš Stejskal, tel , Sponzoři: Krojovaný průvod Novým Lískovcem vyjde v 15 hodin od OKRUHU, kde bude následovat taneční zábava pod hodovým věncem Hraje dechová kapela: SILVANKA Vstupné 70 Kč Předprodej vstupenek včetně místenky pondělí, středa sekretariát ÚMČ 8 17 hodin 34. ročník dálkového pochodu s prvky VHT a cyklo zařazeného do akcí Brněnských dnů pro zdraví KOLEM BRNA S VHT Pořadatel: TOM 432 Horolezčata Brno, OT KTL Brno Start: u loděnice KTL KáČaTa, Brno-Komín, pravý břeh Svratky hod. pro turisty pěší i cyklo Cíl: lom na pravém břehu Svratky, po setmění loděnice Konec pochodu: do hod. v cíli Pěší trasy 7,5 km, 15 km, 32 km, 40 km, 60 km. Cyklotrasy 32 km, 40 km, 60 km, 65 km. V lomu na pravém břehu Svratky bude připraveno lezení po zajištěné cestě a slaňování, pro zájemce také poznávací testy přírodních a kulturně zajímavých míst a turistického a topografického značení. Bližší informace: Miloš Stejskal, tel ,

15 15 LÍSKÁČEK 9/2008 aktuálně Pro Váš úsměv 2008 Podzim se rychle blíží a s ním i veletrhy Medical Fair Brno/Central Europe-REHAPROTEX, které se konají v termínu od 21. do 24. října na brněnském výstavišti. Doprovází je již 13. ročník prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv (pavilon C). Občanské sdružení Liga za práva vozíčkářů připravilo v rámci doprovodného programu čtyři tematické dny: Den pro děti Den pro seniory a zdravý životní styl Sociální služby vykročení k nezávislosti Den pro studium, práci a volný čas Na jediném bezbariérovém místě budou k dispozici kompenzační a rehabilitační pomůcky, odborníci, kteří jsou schopni a ochotni řešit problémy související s životem s postižením, služby sociální poradny, možnost dohodnout formy spolupráce, chráněné dílny, ukázky hipoterapie, canisterapie a výcviku vodicích a asistenčních psů. Ústředním tématem letošní Internetovny bude Překonávání bariér v komunikaci a využívání počítačů. V blízkosti pódia si budete moci odpočinout v čajovně s dětským koutkem. Ve spolupráci s Českými drahami, a.s. projede branami výstaviště první den Vlak plný úsměvů, kterým můžete přijet i vy. Více podrobných informací o programu a trase Vlaku plného úsměvů najdete na Těšíme se na Vás. Radka Bartoňová, Liga za práva vozíčkářů, o. s., mobil: , tel.: KURZY ALFA Srdečně Vás zveme na cyklus neformálních setkání jako úvodu do křesťanského pohledu na život. Kurzy jsou zdarma a probíhají na pěti místech po celém Brně. Součástí každého večera je společná večeře, přednáška a otevřená diskuse na dané téma s prostorem pro jakékoliv dotazy ZAČÍNÁME PRVNÍ TÝDEN V ŘÍJNU! Více informací a rezervace na AGAPO Vás zve na výstavu Místo pro každého do Knihovny Jiřího Mahena Občanské sdružení AGAPO Vás zve na putovní výstavu fotografií Místo pro každého, kterou můžete od 25. září 2008 zhlédnout v prostorách Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4 v Brně, kde bude k vidění do 5. října. Námětem výstavy jsou úspěchy lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kterým se podařilo díky spolupráci s agenturou najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, řekla Romana Jiráková, metodická vedoucí organizace. Autorkou fotografií je Alice Prokopová, v civilním životě psycholožka s klinickou praxí a lektorka psychologie na Pedagogické fakultě MU, která se sdružením AGAPO spolupracuje již druhým rokem a má za sebou několik úspěšných výstav. Smyslem celé akce je u příležitosti Dnů zdraví v Brně představit AGAPO a jeho aktivity veřejnosti. AGAPO, o. s. se snaží pomáhat lidem s jakýmkoli hendikepem najít práci v běžném pracovním prostředí, převážně programem podporovaného zaměstnávání. Program zahrnuje poradenství, nácvik dovedností důležitých pro nalezení vhodného zaměstnání, podporu při výběru a hledání práce, jednání v zájmu uživatele s úřady, zaměstnavateli a doprovod k nim a pomoc při zapracování přímo na pracovišti. Pro žáky speciálních škol sdružení nabízí Tranzitní program, který je prevencí nezaměstnanosti. A doplňkovou službou je motivačně-vzdělávací kurz JOB KLUB, který je určen široké veřejnosti. Kurz pomáhá s orientací na otevřeném trhu práce, učí jak a kde hledat zaměstnání. Bližší informace o neziskové organizaci AGAPO naleznete na cz, na telefonních číslech , , nebo přímo na Cejlu 68 v Brně, kde o. s. AGAPO sídlí. Všichni jste srdečně zváni! Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autoškola Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: ) , M malé motocykly PO PÁ 9 18 hod. A velké motocykly B osobní vozidla SO hod. C nákladní vozidla MOBIL: D autobusy autoškola HYVNAR doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod.

16 LÍSKÁČEK 9/ různé RECEPTY LÍSKÁČKU Chlapské vepřové 40 dkg vepřové plece, 2 střední cibule, sádlo, na osmažení cibule, 8 dkg chleba nastrouhaného, tvrdšího, 2 3 str. utřeného česneku, 2 lžičky kmínu, 1 l vývaru z masoxu, 2 špetky pepře, 2 špetky soli, 2 dl piva stačí desítka. Sádlo rozehřejeme v papiňáku, osmahneme do tmava nakrájenou cibuli, vložíme na plátky nakrájené maso (může být i na kostky), okmínujeme, osolíme opepříme a necháme minutu restovat. Nalijeme vřelý vývar, přidáme chléb a necháme vařit 40 min. Hotové maso vyjmeme, do šťávy přidáme 1 ½ lžíce hl. mouky rozmíchané v troše vody, pivo, česnek a povaříme 15 min. Dochutíme a vrátíme maso a krátce prohřejeme. Přílohy: houskový knedlík, rýže, pečené brambory. Knihovna sděluje svým čtenářům Knihovna sděluje svým čtenářům, že od zahajuje běžný provoz a těší se na všechny návštěvníky. Nabízí k půjčení nové časopisy, beletrii, divadelní hry, básně a naučnou literaturu pro děti i dospělé, každých 14 dnů novinky a možnost využití internetu zdarma. Provoz knihovny: pondělí: hod., úterý: hod., čtvrtek: 9 12, hod. Brněnské dny pro zdraví 2008 Kancelář Brno - Zdravé město Magistrátu města Brna Nejrozsáhlejší celoměstská kampaň pořádaná v rámci Projektu Brno - Zdravé město nabídne ve svém již 14. ročníku více než 70 akcí pro zdravý životní styl. Pestrý program zahrnuje pohybové aktivity, zdravou výživu, outdoor, relaxační techniky, hry a soutěže pro děti, cvičení pro seniory, vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních onemocněních a řadu dalších. Kompletní program na Pochod všech generací Kancelář Brno - Zdravé město Magistrátu města Brna Kancelář Brno - Zdravé město Magistrátu města Brna zve na jubilejní 10. ročník pochodu Mariánským údolím v Brně-Líšni, doba konání akce hodin hod. zábavný program: tipy pro zdraví, ochutnávka zdravé výživy, cvičení v přírodě, zdravotní poradenství, hry a soutěže pro děti hod. zahájení pochodu 4 km příjemné chůze údolím Říčky k Muchově boudě. Více informací na NOVINKY V ZÁŘÍ VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert novinky na DVD Asterix a olympijské hry V Brugách př. n. l. Svatba na bitevním poli (B. Polívka) O Rodičích a dětech SpeedRacer Král Škorpión 2 Venkovský učitel Hvězdná pěchota 3 Mejdan v Las Vegas Mongol Čingischán Ruiny a celá řada dalších novinky na blu-ray Úhel pohledu Tohle je Sparta Masáže Domino klasické masáže sportovní masáže lymfodrenáže reflexologie Zoubkova 36 MobIL: Chovatelské potřeby Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: pro kočky - kvalitní konzervy Felix (13 druhů) 400g/29 Kč. Granule PROPLAN na váhu - výhodná cena, CHICOPEE - kuře, losos 2 kg + 1 kg zdarma (Akce do vyprodání zásob), podestýlky 10 druhů - MIKEŠ, ZVERLIT, SILIKAGEL, MICI... Pochoutky, vitamíny, hračky, pelíšky, antiparazitní přípravky - pipety, spreje, obojky, šampony a mnoho dalšího. textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Vyměním OB 1+1 v N. Lískovci za 2kk, 2+1 v N. Lískovci, Bohunicích. Kontakt Přenechám pronájem pozemku města v části pod nemocnicí Nový Lískovec o výměře 347 m 2 a prodám zděnou chatku o výměře 17 m 2. Cena dohodou. Tel.: Prodám ortopedické matrace 80x200 dva kusy udržované lanolinem levně. Tel Pronajmu garáž v areálu spol. garáží na ul. Petra Křivky. Cena 1200 Kč za měsíc včetně poplatku za správu a energie. Tel Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel Zn.: Brno i okraj. Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám byt ke koupi nebo přenechání za rozumnou cenu - Nový Lískovec,Starý Lískovec, Bohunice, Kohoutovice. Tel: Vyměním obecní byt 1+1 Kamínky za 2+kk, 2+1, 3+1 v N. Lískovci, tel Hledá se želva! Dne se ze zahrady nad vjezdem do Pisáreckého tunelu ztratila starší suchozemská želva. Poctivého nálezce odměním. Veškeré informace volejte na telefonní číslo

17 17 LÍSKÁČEK 9/2008 ze života naší čtvrti Mezi nejlepšími v Evropě První prázdninový týden se v Kodani uskutečnila další z mezinárodních konferencí projektu Shape up. V dánské metropoli se setkali zástupci všech 25 evropských zemí, které se projektu účastní, aby zhodnotili výsledky pilotní fáze projektu. Projekty žáků ze ZŠ Kamínky a dětí z MŠ Kamarád se umístily mezi nejlepšími projekty, které se dětem z členských zemí podařily uskutečnit. Projekt Zahrada snů dětí z mateřské školky byl dokonce vybrán mezi ty, které budou společně s dosaženými cíli prezentovány na závěrečné listopadové konferenci v Barceloně za účasti zástupců WHO, Evropského parlamentu či Evropské komise. A co všechno děti a mladí lidé dokázali? Navrhli originální a tvůrčí projekty, pro své záměry získali sponzory, spolupracovali s volnočasovými centry, PF a LF MU, komunikovali s paní starostkou, odborníky z oblasti výživy a sportu, zorganizovali výběrové řízení, dokázali prezentovat své výsledky nejen v češtině, ale také angličtině. V rámci projektu vzniklo prostředí založené na dialogu mezi dětmi, mladými lidmi, školami, institucemi a městem. Všichni zapojení tak dokázali, že pro ně demokracie není jen prázdným slovem, ale že spolupráce dospělých a mladých lidí založená na jejích principech je nejlepším možným přístupem při řešení konkrétních situací. Bc. Irena Floriánová, facilitátor projektu Shape up pro Brno a ČR Zahradní slavnost (otevírání zahrady na MŠ Čtvrtě) Jeden z ostrůvků radosti pro děti na I. st. ZŠ Kamínky 5 Krásy Kodaně Kodaň pracovně KOUZELNÍK NA SVÁŽNÉ Ve středu, dne 3.9., vystoupil v kinosále naší školy populární pražský kouzelník a iluzionista GRINO, který je nositelem řady významných kouzelnických ocenění. V současnosti je jedním z nejžádanějších kouzelníků a se svými programy vystupuje doma i v zahraničí. Částečným sponzorem této kouzelnické show byla firma WEISS Mode s.r.o., jež má své sídlo na Rybnické ulici a které tímto děkujeme. Kouzelník Grino vystoupil ve třech představeních, která byla také uzpůsobena třem věkovým kategoriím žáků naší školy. Žáky čekala celá řada triků se šátky, provazy, kartami, hrdličkou, které hrozilo nebezpečí, králíky, kteří měnili barvy, nebo ztraceným prstýnkem paní učitelky, nalezeným v několika zavřených krabičkách. Jak nejmladší prvňáčkové, tak nejstarší deváťáci se dobře bavili. Pomáhali, kontrolovali pevnost provazů nebo kvalitu kovových kruhů, učili se kouzelnickým formulím.trik na vykouzlení peněz si chtěli vyzkoušet někteří hned po představení, ale neúspěšně. Milionáři z nikoho nebudou. Dana Beranová VÝROBA ATYPICKÉHO NÁBYTKU PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA SKŘÍNĚ, KUCHYŇSKÉ LINKY A JINÉ JAROSLAV GAŇA Svážná 32, tel.: , mobil:

18 LÍSKÁČEK 9/ inzerce POLEDNÍ MENU ZA 59,- VÝBĚR ROZŠÍŘEN, VŽDY MALÁ DROBNOST NA CHUŤ LETNÍ TERASA STÁLE V PROVOZU A OBLÍBENÉ GRILOVAČKY STÁLE V NABÍDCE A POZOR: CHICAGO OPĚT SLAVÍ NAROZKY SLENDER LIFE Kamenný Vrch, Plachty 8, tel.: Cvičení na 6 rekondičních stolech - výrazné zeštíhlení, odstranění bolesti kloubů a zad Rolletic - zpevnění svalstva a odstranění celulitidy NOVINKA: Rekondiční a regenerační masáže IRISDIAGNOSTIKA - diagnostikování celkového zdravotního stavu z oční duhovky REIKI - metoda přírodní léčby PŘÍSTROJOVÁ LYMFATICKÁ MASÁŽ odstranění projevů celulitidy prevence varixů celulitidy urychlení odtoků škodlivých látek STUDIO TOP BODY, Oblá 50, Brno Objednávky na tel.:

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více