IP Set-top box MOTOROLA VIP1003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IP Set-top box MOTOROLA VIP1003"

Transkript

1 IP Set-top box MOTOROLA VIP1003 Uživatelský průvodce Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv T-Mobile Czech Republic a.s., Stránka 1

2 Obsah Bezpečnostní opatření Ovladač První spuštění set-top-boxu... 5 Nákupní PIN... 5 Zvuk a titulky Hlavní nabídka Nastavení televizních kanálů a pořadů... 7 Hlavní nabídka > Televize... 7 Hlavní nabídka > Televize > Hledat... 7 Hlavní nabídka > Televize > Sledovat televizi... 8 Hlavní nabídka > Televize > TV program... 8 Hlavní nabídka > Televize > Zámky kanálů... 8 Hlavní nabídka > Televize > Vlastní seznam kanálů Nahrávání televizních pořadů...10 Hlavní nabídka > Nahrávání...11 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky...11 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Celková kapacita...12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrané...12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrávané...12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Naplánované...12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Všechny...12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Všechny...12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky ze zamčených kanálů Historie televizních pořadů...13 Hlavní nabídka > Historie Samoobsluha...13 Hlavní nabídka > Samoobsluha > Objednání doplňkových služeb Nastavení set-top-boxu...14 Hlavní nabídka > Nastavení...14 Hlavní nabídka > Nastavení > Jazyky...15 Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení zabezpečení...15 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení...15 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení audio výstupu...16 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení video výstupu...16 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení poměru stran...17 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Pozice obrazovky...17 Hlavní nabídka > Nastavení > Set-top box Trochu zábavy v aplikacích...18 Hlavní nabídka > Aplikace...18 Hlavní nabídka > Aplikace > Počasí...18 Hlavní nabídka > Aplikace > Tetris, Solitaire Informace o sledovaném pořadu Stránka 2

3 11. Ovládání sledovaného pořadu Přehled televizních kanálů Programový průvodce...20 Rady jejich řešení...21 Zákaznické centrum viahome...22 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ! PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ČI VLHKOSTI. Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními. Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost: Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je. Dbejte všech varování. Přístroj nerozebírejte a neotvírejte. Servis svěřte autorizované opravně. Je-li pronajat od Poskytovatele, kontaktujte Zákaznické centrum Poskytovatele. Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku. Přístroj čistěte jen suchou látkou. Nepokládejte žádné předměty na horní část set-top-boxu, pro správné větrání přístroje ponechte nad set-top-boxem prostor alespoň 20cm. Neblokujte přístup vzduchu nutného pro chlazení přístroje. Instalujte přístroj v souladu s tímto návodem (bude uvedeno dále). Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátory, vařiče, trouby či jen třeba výkonné el. zařízení (zesilovače, atd) jež vyzařují teplo. Baterie v přístroji (ovladači) nevystavujte horku, jako např. přímé sluneční záření, oheň, atd. Používejte správnou el. přípojku. Pokud el. přípojka neodpovídá zásuvce přístroje, prokonzultujte problém s elektrikářem. Nepokoušejte se o amatérské úpravy napájení. Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením (zlomení, přiskřípnutí, atd.). Používejte pouze zařízení a příslušenství doporučené výrobcem. Odpojujte přístroj od el. sítě během bouřek a pokud jej déle nepoužíváte (dovolená, atd.). Šetříte tím zároveň el. energii. Servis svěřte autorizované opravně. Servisní zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí kabel, dostala se do něj voda nebo malý předmět, upadl na zem, atd.). Takovýto přístroj odpojte ihned od el. sítě a nepoužívejte jej. NAPÁJECÍ ZDROJ Udržujte prostor okolo něj volný, aby byla umožněna ventilace. Neumísťujte okolo něj zdroje ohně jako např. svíčky. Neumísťujte okolo něj zdroje vody jako např. vázy. Pozor na vodu v případě zalévání květin, atd. Stránka 3

4 1. Ovladač Základní popis funkčních tlačítek dálkového ovládání Ovládání viatv je jednoduché a intuitivní. V nabídce se pohybujete pomocí směrových šipek na dálkovém ovládání. Vybranou volbu potvrdíte prostředním tlačítkem OK. zapnout / vypnout hlavní nabídka Informace o programu přepínání TV kanálů potvrzovací tlačítko nabídka pro přetáčení Všechny TV kanály ovládání hlasitosti posun vzad posun vpřed zpět nahrávání programový průvodce volba stopy a audio titulků vypnutí zvuku číselná klávesnice teletext nahrávání

5 2. První spuštění set-top-boxu Při úplně prvním spuštění set-top boxu budete vyzváni ke vložení kódů PUKu a PINů. Dle verze set-top boxu, můžete být vyzváni k nastavení výchozího jazyka k vysílaným TV pořadům (zvuk a titulky), za předpokladu, že je pořad vysílán dvojjazyčně. PUK PUK je číselný kód, který obdržíte v uvítacím dopise ( u) a použijete pro aktivaci služby. Zapojte a zapněte set-top box a po jeho startu, budete vyzvání k vložení PUKu. PIN rodičovského zámku Slouží k přístupu obsahu nepřístupném pro děti, který je již od poskytovatele tímto PINem uzamčen. Berte prosím na vědomí, že je-li set-top box užíván v domácnosti, kde jsou nezletilé osoby, je nezbytné tento zámek trvale nevypínat a kanál na než je aplikován, odemykat jen v případech Vaší osobní přítomnosti, kdy se můžete ujistit, že tyto nezletilé osoby nejsou v blízkosti. Dále máte možnost dočasně uzamknout jakýkoliv jiný TV kanál, např. dětský kanál jako výchovný prostředek... :-) PIN kód si volíte sami, v rozsahu 4 až n číslic. Kód vkládáte 2x, jednou pro jeho potvrzení, zda nedošlo k překlepu. Kód samotný je nutno chránit před zneužitím. Tento PIN lze v průběhu užívání služby změnit v Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení zabezpečení > Rodičovský PIN. Nákupní PIN Tento PIN je využíván pro potvrzování transakcí podobně jako u platební karty. V případě služeb viatv jde objednávání dalších TV kanálů či celých programových balíčků. Kód vkládáte stejným způsobem jako rodičovský PIN, tedy opět 2x, jednou pro jeho potvrzení, zda nedošlo k překlepu. Kód samotný je nutno chránit před zneužitím (zejména ze strany Vašich dětí). Také tento PIN lze v průběhu užívání služby změnit v Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení zabezpečení > PIN nákupu. Zvuk a titulky Dle verze set-top boxu, můžete také být vyzváni k nastavení výchozího jazyka a titulků k vysílaným TV pořadům. Předpokladem je, že pořad je vysílán dvojjazyčně. Jako výchozí doporučujeme nastavit češtinu. Jazyk a titulky lze pak lehce změnit pro každý pořad žluté tlačítko na dálkovém ovládání. Stránka 5

6 3. Hlavní nabídka Na úvod vás seznámíme s hlavní uživatelskou nabídkou, která vám umožní naplno využívat možnosti set-top boxu. Uživatelská nabídka se skládá z těchto částí: Televize Hledat Sledovat televizi TV program Zámky kanálů Vlastní seznam kanálů Nahrávání Hledat Nahrávky Nahrávky ze zamčených kanálů Nahrávací plány Historie Hledat Sledované pořady Sledované zamčené pořady Samoobsluha Objednání doplňkových služeb Nastavení Jazyky Nastavení zabezpečení Audio/video nastavení Aplikace Počasí Tetris Solitaire Stránka 6

7 4. Nastavení televizních kanálů a pořadů Hlavní nabídka > Televize V hlavní nabídce Televize máte několik možností, kde si můžete vyhledat kanál podle názvu, vybrat si televizní pořad, zamknout si konkrétní televizní kanál a nebo si vytvořit vlastní seznam kanálů. Hlavní nabídka > Televize > Hledat Zde máte možnost vyhledání konkrétního televizního kanálu nebo pořadu podle jeho názvu. Název kanálu/pořadu vyťukáte pomocí směrových šipek a tlačítka OK. Stránka 7

8 Hlavní nabídka > Televize > Sledovat televizi Potvrzením této volby se přepnete do běžného sledování televize. Hlavní nabídka > Televize > TV program Volbou TV program se dostanete do Elektronického programového průvodce tzv. EPG. Zde si můžete vybrat konkrétní kanál, který chcete právě sledovat. Případně máte možnost si nastavit nahrávání vybraného pořadu. Jak si nahrát konkrétní pořad si popíšeme v následující kapitole. Hlavní nabídka > Televize > Zámky kanálů V této volbě máte možnost si nastavit pro jednotlivé kanály tzv. bezpečnostní zámek, který bude vyžadován pro sledování právě takto označeného kanálu. Hlavní nabídka > Televize > Vlastní seznam kanálů Vytvoření vlastního seznamu kanálů je chráněno rodičovský PINem. Po zadání PINu získáte možnost si vytvořit vlastní seznam kanálů. Stránka 8

9 Po potvrzení volby Vytvořit nový seznam a Prázdný seznam si založíte svůj vlastní seznam kanálů. Na obrazovce si vyberete seznam kanálů, které chcete do seznamu zařadit. Po uložení vámi vytvořeného seznamu je potřeba tento seznam aktivovat, abyste ho mohli začít používat. Stránka 9

10 5. Nahrávání televizních pořadů Nahrání zvoleného pořadu lze docílit několika způsoby. Pokud chcete nahrát právě běžící a sledovaný pořad, jednoduše stačí na ovladači stisknout červené tlačítko a nebo tlačítko označené REC. Stejně tak můžete stisknutím levého směrového tlačítka na dálkovém ovládání vyvolat možnosti ovládání aktuálně sledovaného pořadu a vybrat položku Nahrát. Nahrání pořadů v budoucnu a nebo naopak již vysílaných (a dostupných v rámci funkce Zpětného zhlédnutí) se realizuje v Programovém průvodci (cesta Menu Televize TV program a nebo jednoduše stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači). Najedete na pořad požadovaný k nahrání a stiknete na dálkovém ovladači červené tlačítko a nebo tlačítko označené REC. Takto nahraný pořad v Programovém průvodci označí jako Nahraný/ Nahrávaný. Stránka 10

11 Hlavní nabídka > Nahrávání V části Nahrávání najdete všechny vaše nahrané a naplánované pořady. Zde si je můžete spustit nebo smazat z Nahraných pořadů. Pořady se nahrávají a ukládají vzdáleně bez nutnosti připojování dalšího zařízení. Najdete zde informaci o Celkové a volné kapacitě vašeho prostoru k nahrávání. Nahrávky jsou rozdělené na Nahrávky a Nahrávky ze zamčených kanálů (zde se ukládají nahrávky z kanálů, které si zamknete), ke kterým nemá přístup nikdo bez Rodičovského PINu. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky Zde najdete Vaše nahrané pořady rozdělené do jednotlivých kategorií. Stránka 11

12 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Celková kapacita Obsahuje informaci o celkové a využité kapacitě Vašeho úložného prostoru pro Nahrávky. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrané Zde se ukládají všechny již Nahrané pořady. Najdete zde podrobné informace o nahraných pořadech, můžete si je pustit nebo naopak smazat z Nahraných pořadů. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrávané Najdete zde pořady, které právě běží a právě dochází k jejich nahrání. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Naplánované U těchto pořadů je nahrávání naplánované, pořady ještě nebyly vysílány. Proto si je zatím nemůžete pustit, můžete ale případně zrušit naplánované nahrávání. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Všechny Obsahuje souhrn všech nahraných pořadů v sekci Nahrávky. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Všechny Zde se ukládají opakovaně nahrávané pořady, například seriály. Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky ze zamčených kanálů Tato položka Manu má stejnou strukturu jako složka Nahrávky a obsahuje nahrané pořady z televizních kanálů, které jsou uzamčeny Rodičovským zámkem (zvolené uživatelem a nebo přednastavené u Tematických balíčků nebo kanálů určených pro dospělé) Stránka 12

13 6. Historie televizních pořadů Hlavní nabídka > Historie V historii si můžete prohlédnout své Sledované pořady i včetně zamčených. Historie pro přehlednost obsahuje všechny sledované pořady, kromě živého vysílání (časté přepínání kanálů). 7. Samoobsluha Hlavní nabídka > Samoobsluha > Objednání doplňkových služeb Samoobsluha umožňuje objednávání dalších služeb, jako jsou například doplňkové Témetické balíčky a nebo Rozšířené nahrávání. Stránka 13

14 Detailní popisy Tematických balíčků naleznete pak na našich stránkách Po kliknutí na konkrétní balíček se zobrazí menu vztažené ke konkrétnímu balíčku kanálů. Objednání balíčku se děje po kliknutí OK a zadáním nákupního PINu. Zrušení balíčku se děje stejným způsobem. Místo Objednat je zde Zrušit. Je však třeba vzít v potaz, že min. doba využívání balíčků je jeden měsíc. Dříve jej zrušit nelze; v tomto případě není volba Zrušit k dispozici. Nově objednané kanály by se měly hned objevit v seznamu kanálů a následně cca do 15 min. by na nich měl běžet obsah. TV kanály nabízené v samoobsluze nelze objednat ani zrušit jinak než právě přes samoobsluhu. 8. Nastavení set-top-boxu Hlavní nabídka > Nastavení Stránka 14

15 V této volbě naleznete několik důležitých nastavení, které se obvykle provádějí při prvním uvedení přístroje do provozu. Hlavní nabídka > Nastavení > Jazyky V nabídce Jazyky si nastavujete vaše jazykové preference. Máte zde možnost si nastavit jazyk uživatelského rozhraní set-top-boxu (výchozí je čeština) a dále preferované jazyky doprovodného zvuku k pořadům a titulkům. U zvuku k pořadům záleží na tom, co je právě vysíláno a stejně se týká i titulků. Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení zabezpečení Ve volbě Nastavení zabezpečení si přednastavíte Rodičovský PIN a PIN nákupu pro objednávání doplňkových služeb. Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení Stránka 15

16 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení audio výstupu V nabídce audio výstupu máte možnost si nastavit kvalitu audio výstupního signálu. Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení video výstupu V nabídce video výstupu máte možnost si nastavit kvalitu video výstupního signálu podle možností vašeho televizního přijímače. Stránka 16

17 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení poměru stran Poměr stran TV obrazovky volíte podle vašeho formátu obrazovky na vašem televizoru. Máte buď klasický čtvercovitý 4:3 nebo širokoúhlý obdélníkovitý 16:9. V Přizpůsobení si nastavíte přizpůsobení obrazu, pokud je pořad vysílán v jiném než skutečném rozlišení (např. máte-li televizor 4:3 a pořad (typicky film) je vysílán 16:9 a naopak). Pro televizory 4:3 máte možnosti přizpůsobení: žádné obraz 16:9 bude deformován Center Cut Out obraz se po stranách ořízne a část není viditelná, bude ale zaplněná celá obrazovka Letter box obraz se zúží, dole a nahoře bude černý pruh, bude viditelný celý Pro televizory 16:9 máte možnosti přizpůsobení: žádné obraz 4:3 bude deformován Overscan - obraz se nahoře a dole ořízne a část není viditelná, bude ale zaplněná celá obrazovka Pillar box - obraz se zúží, po stranách bude černý pruh, bude viditelný celý Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Pozice obrazovky Není-li obraz na Vašem televizoru ve středu obrazovky, lze je touto funkcí vycentrovat, tj. posunout nahoru / dolů či doleva / doprava. Hlavní nabídka > Nastavení > Set-top box V této nabídce se nacházejí informace o set-top boxu a Systémová nastavení (Restart, Reboot). Zobrazí se základní informace o set-top boxu (sériové výrobní číslo, IP a MAC adresu, atd.). Set-top box je možné tímto způsobem také restartovat. Stránka 17

18 9. Trochu zábavy v aplikacích Hlavní nabídka > Aplikace Hlavní nabídka > Aplikace > Počasí Umožňuje nastavit aplikaci Počasí, která se zobrazuje vpravo od menu. Nastavil lze místo a jednotky (stupně Celsia a nebo Farenheita). Hlavní nabídka > Aplikace > Tetris, Solitaire Součástí set-top boxu jsou také dvě hry typu Tetris a Solitaire. Stránka 18

19 10. Informace o sledovaném pořadu Stisknutím tlačítko OK na dálkovém ovládání se během sledování televize dostanete k informacím o právě sledovaném pořadu. Potvrzení levé směrové šipky na dálkovém ovládání se dostaneme k dalším možnostem právě sledovaného pořadu (např.: Poměr stran, Jazyky, Titulky, Nahrát, Zkratky, Posouvat, Přetáčet, O pořadu). 11. Ovládání sledovaného pořadu Stisknutím levého směrového tlačítka na dálkovém ovládání se během sledování televize dostanete k možnostem ovládání aktuálně sledovaného pořadu (např. jeho přetáčení, posouvání, nahrávání, zapnutí titulků jsou-li k dipozici atd.). Pořad lze ovládat tlačítky přímo na ovládači. Stránka 19

20 12. Přehled televizních kanálů K přehledu televizních kanálů se dostanete stisknutím pravého směrového tlačítka na dálkovém ovladači při sledování jakéhokoliv pořadu. Pomocí směrových tlačítek se můžete pohybovat nejen nahoru a dolu, ale i doleva a doprava, kde najdete mnoho možností a informací o pořadech. 13. Programový průvodce Programového TV průvodce najdete v Menu Televize TV program a nebo do něho přejdete jednoduše stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači. V TV programu vidíte barevně označené pořady, které máte k dipozici v rámci Zpětného shlédnutí (u většiny kanálů to je 48 hodin zpětně) a také Nahrané pořady. Samozřejmě si zde můžete označovat nebo mazat pořady k Nahrání (vysílané v budoucnu, aktuálně běžící nebo i již odvysílané dostupné v rámci Zpětného zhlédnutí ). Stránka 20

21 Rady jejich řešení Zapomněl jsem PIN, co mám dělat? Obraťte se s důvěrou na naše Zákaznické centrum. Při kontaktování si pro vaši autorizaci připravte vaše zákaznické číslo a další informace, na které se může naše Zákaznické centrum zeptat (proti případnému zneužití). Následně Vám bude PIN vynulován a budete jej moci zadat znovu. Při spuštění se mi zobrazuje chybové hlášení. Co s tím? Obraťte se s důvěrou na naše Zákaznické centrum. Stránka 21

22 Zákaznické centrum viahome Máte potíže s využitím našich služeb a nepomohlo vám nastavení popsané v tomto dokumentu? Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů na Připravte si, prosím, alespoň jeden z níže uvedených údajů. Urychlíte tím vyřízení svého požadavku a budeme vám pak rychleji pomoc s vyřešením vašeho požadavku. číslo zákazníka číslo smlouvy číslo posledního vyúčtování (faktury) Stránka 22

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem MOTOROLA

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem MOTOROLA Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem MOTOROLA T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 1. Ovladač Základní popis funkčních tlačítek

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem ARRIS

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem ARRIS Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem ARRIS T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 1. Ovladač Základní popis funkčních tlačítek

Více

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise Návod na obsluhu 2 Obsah str.: Důležitá upozornění a informace. 4 Seznamte se s Vaším telefonem Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální

Více

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Mini

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Mini HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Mini recenze přijímače strana 1/28 Obsah: Představení přijímače... 4 Balení... 4 Přijímač... 5 Přední strana přijímače... 5 Zadní strana přijímače... 6 Pravá strana

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Combo

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Combo HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Combo recenze přijímače strana 1/29 Obsah: Představení přijímače... 4 Balení... 4 Přijímač... 5 Přední strana přijímače... 5 Zadní strana přijímače... 6 Dálkové ovládání...

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní

Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní Koudelka Lukáš A2 testování bez uživatele Stránka 1 Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy... 3 Kontingentní průchod... 4

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03 jak mě používat AHOJ, JSEM KUKI. OBSAH 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 A BUDU TĚ BAVIT. Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Nastavení telefonu LG KG130

Nastavení telefonu LG KG130 Nastavení telefonu LG KG130 Telefon LG KG130, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/03 Obj. č.: 35 07 08 Tento praktický přepínací pult A/V Control Centre AV-signálů se 3 vstupy SCART s 1 vstupem/výstupem SCART (připojení televizoru, videorekordéru), s 1 výstupem

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Telefon PRADA phone by LG 3.0, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009 Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ Uživatelská příručka Verze červen 2009 OBSAH 1. Úvod 2. Zprávy 3. Nastavení 3.1. Přidat nový typ pokoje 3.2. Editovat či smazat již stávající typ pokoje 3.3. Sezóny

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

IP Set-top box ARRIS VIP1113

IP Set-top box ARRIS VIP1113 IP Set-top box ARRIS VIP1113 Uživatelský průvodce Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 http://viahome.cz Stránka 1 Obsah Bezpečnostní opatření...3

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

KNIHY 2.0. (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček)

KNIHY 2.0. (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček) KNIHY 2.0 (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček) Tento program dokáže vést kompletní evidenci o knihách a o jejich výpůjčkách. Umožňuje uchovávat data o knihách (autor, název, cena, klíčová slova

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) 8 časovač Jednoduchá instalace a naladění 2 Scart AV pro TV, Video

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Vidíme svět bez drátů. NÁVOD K OBSLUZE. GPS tracker GT104

Vidíme svět bez drátů. NÁVOD K OBSLUZE. GPS tracker GT104 NÁVOD K OBSLUZE GPS tracker GT104 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více