ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo"

Transkript

1 ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod Čelní panel Zadní panel Dálkové ovládání Popis tlačítek Vložení baterií Použití dálkového ovladače Připojení Připojení k TV První instalace Ovládání přístroje Nastavení programů Úprava programů EPG elektronický programový průvodce Sort - Třídění LCN (Logical Channel Number) Nastavení obrazu Ladění kanálů Nastavení času Nastavení nabídky Nastavení systému USB Multimédia Záznam TV vysílání Konfigurace DVD Základní operace s DVD Aktualizace firmware Řešení problémů Technické specifikace Prohlášení o shodě

2 1. Úvod Pro zajištění bezpečnosti Vaší i ostatních osob v domácnosti, přečtěte si před manipulací s produktem pečlivě bezpečnostní informace v této příručce. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Tento symbol znamená, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným hlavním napětím a uživatelskou částí přístroje. UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Bezpečnostní doporučení: - Veškeré kabely umístěte tak, aby nebyly přiskřípnuté nábytkem a nechodilo se po nich. - Nepoužívejte set-top box ve vlhkém nebo mokrém prostředí. - Vyvarujte se navlhnutí přístroje. - Nevystavujte set-top box mrholení ani dešti. - Neumisťujte na horní kryt přístroje nádoby s tekutinou, například vázy. - Neumisťujte na horní kryt přístroje zdroj otevřeného ohně, například svíčky. Odvětrávání Štěrbiny a otvory v krytu přístroje jsou určeny pro jeho bezvadné odvětrávání. Překrytím těchto otvorů např. dekorační textilií může dojít k přehřátí přístroje. NIKDY nenechávejte děti strkat do otvorů cizí předměty. Servis Set-top box neobsahuje žádné součásti, opravitelné uživatelem. Likvidace baterií Ujistěte se, že jsou vybité baterie z dálkového ovladače likvidovány bezpečně. Nikdy nevhazujte baterie do ohně a nevyhazujte je spolu s domovním odpadem. Poraďte se s místním úřadem ohledně ekologické likvidace. Čištění Před čištěním set-top boxu jej VŽDY vypojte z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté nebo sprejové čističe. Produkt čistěte pouze jemným, vlhkým (nikoliv mokrým) hadříkem. Údržba a péče Umístěte produkt v dobře větrané místnosti, kolem ponechte alespoň 10cm prostor. Nevystavujte produkt přímému slunci či mrazu. Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte produkt svépomocí! Neumisťujte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou, jako skleničky nebo vázy. Na kryt přístroje nepokládejte žádné předměty. 2

3 2. Čelní panel 1. DISC TRAY: Výsuvná plotna DVD mechaniky 2. POWER: Zapne jednotku nebo přístroj uvede do pohotovostního režimu 3. OPEN/CLOSE: Vysunutí a zasunutí plotny DVD mechaniky 4. PLAY/PAUSE: Spuštění a pozastavení přehrávání 5. IR RECEIVER: Čidlo přijímače povelů dálkového ovládání 6. LED DISPLAY: Informační panel 7. USB: Konektor pro připojení externích USB paměťových zařízení 3. Zadní panel 1. RF IN: Vstup anténního signálu 2. RF LOOPTHROUGH: Výstupní konektor anténního signálu pro další zaříení 3. HDMI: Výstup digitálního multimediálního HD signálu 4. SCART OUT: Výstup analogového videa 5. VIDEO OUT: Kompozitní video výstup 6. COAXIAL AUDIO OUT: Digitální koaxiální zvukový výstup 7. AUDIO OUT: Stereo zvukový výstup 2x Cinch (L+R) 8. POWER: Napájecí kabel 3

4 4. Dálkové ovládání 1. Popis tlačítek 1. STANDBY: Zapnutí/vypnutí přístroje 2. REPEAT: Volba režimu opakování 3. PROG: Programování pořadí přehrávání 4. PLAY: Spuštění/pozastavení souboru 5. STOP: Zastaví přehrávání nebo záznam 6. GOTO: Skok na zadanou pozici v souboru/dvd 7. OPEN/CLOSE: Otevře/zavře DVD plotnu - pouze v pracovním režimu DVD!!! 8. SETUP: Zobrazení nabídky nastavení 9. FAV: Seznam oblíbených kanálů 10. MENU/TTX: Menu DVD disku/teletext 11. OK/CH: Potvrzení volby/seznam kanálů 12. GUIDE: Týdenní programový průvodce 13. VOL+/VOL-: Zesílení a zeslabení zvuku 14. REC: Ruční zahájení záznamu : Přímá volba kanálu/vložení čísel 16. AUDIO: Volič zvukového doprovodu (je-li dostupných více jazykových stop) 17. MUTE Ztlumení/obnovení zvuku 18. SLOW: Zpomalené přehrávání 19. ANGLE: Přepínání záběrů z více kamer 20. REV: Rychlé přetáčení vzad 21. FWD: Rychlé přetáčení vpřed 22. PREV: Předchozí soubor 23. NEXT: Další soubor 24. TV/RADIO: Volí mezi DVB-T TV a rádiem 25. RECALL: Volí mezi posledními 2 kanály 26. EXIT: Opuštění nabídky/návrat do menu 27. SOURCE: Změna pracovního režimu 28. INFO: Zobrazení informací o kanálu / pořadu 29. CH+/CH-: Procházení menu/další předchozí kanál 30. SUBTITLE: Přepnutí dostupných titulků Pozn.: Funkčnost tlačítek TTX, SUBTITLE, AUDIO závisí na funkcích dostupných v lokálním DVB-T vysílání. 4

5 2. Vložení baterií Odejměte kryt baterií na zadní stěně dálkového ovladače a vložte 2x AAA baterie podle vyznačené polarity. Poté kryt uzavřete. 3. Použití dálkového ovladače Dálkový ovladač namiřte přímo na senzor IR povelů připojení k D8 COMBO. Dálkový ovladač má dosah až 7 metrů a IR čidlo přijímá signál v úhlu 60 stupňů. Dosah ovladače mohou zhoršit překážky v bytě, přímé slunce nebo silné osvětlení. 5. Připojení K digitálnímu přístroje můžete připojit anténní přívod, televizor, video/dvd rekordér či zvukovou aparaturu domácího kina. Popis konektorů najdete v kapitole 3. Upozornění: Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá parametrům uvedeným na zadní stěně přístroje. Pokud připojujete přijímač k dalším přístrojům (TV, VCR, zesilovač), postupujte dle instrukcí k přístroji. Před zapojováním konektorů odpojte všechny přístroje od elektrické sítě. 5

6 1. Připojení k TV 6

7 6. První instalace Při prvním připojení D8 Combo automaticky naskočí Installation Guide průvodce instalací. Zvolte OSD Language pro volbu požadovaného jazyka nabídky, Country pro nastavení země, kde přijímáte TV, a poté Channel Search pro automatické naladění dostupných programů. Jakmile je ladění dokončeno a kanály jsou uloženy do databáze, můžete přijímat digitální televizní vysílání nebo DVB-T rozhlas. 7. Ovládání přístroje 1. Nastavení programů Stiskněte tlačítko <MENU> pro vstup do nabídky a zvolte Program. Toto menu vám umožní přístup ke správci programů a souvisejícím funkcím. Zvolte položku a stískněte <OK> nebo <Vpravo> pro změnu hodnoty. Tlačítkem <EXIT> nabídku opusťte. 2. Úprava programů Pro úpravu TV programů (zamknutí, přeskočení, vložení do oblíbených, přesun v seznamu nebo smazání) zvolte položku Program Edit. Přístup do této nabídky vyžaduje heslo výchozí kód je Snadno můžete vytvořit seznam oblíbených stanic, které tak budete mít vždy po ruce. Nastavení oblíbených programů 1. V seznamu stanic navolte požadovaný program a stiskněte tlačítko <FAVOURITE>. U názvu stanice se zobrazí symbol srdce a program bude označen jako oblíbený. 2. Zopakujte pro označení více stanic. 3. Pro potvrzení volby a opuštění menu stiskněte tlačítko <EXIT>. 7

8 Vyvolání oblíbeného programu 1. Stiskněte tlačítko <FAVOURITE> a zobrazí se sehnam oblíbených stanic. 2. Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro výběr programu. 3. Stiskněte <OK> pro zobrazení programu. Smazání TV/rozhlasové stanice 1. Zvolte stanici a stiskněte <Modré> tlačítko. Zobrazí se dialog, stiskněte <OK> pro vymazání stanice. 2. Zopakujte kroky pro vymazání dalších stanic. Vynechání TV/rozhlasové stanice 1. Zvolte požadovanou stanici a stiskněte <Zelené> tlačítko. Objeví se symbol přeskočení stanice. 2. Opakujte kroky pro označení dalších stanic pro přeskočení. 3. Stiskněte <EXIT> pro potvrzení a opuštění nabídky. 4. Pro odznačení stanice v seznamu stiskněte opět <Zelené> tlačítko. Změna pořadí TV/rozhlasové stanice v seznamu 1. Zvolte požadovanou stanici v seznamu a stiskněte <Červené> tlačítko. U stanice se objeví symbol přesunu. 2. Tlačítky <Nahoru/Dolů> přesuňte stanici na požadovanou pozici. 3. Stiskněte <OK> pro potvrzení. 4. Zopakujte kroky pro přesunutí dalších stanic. Zamknutí stanice Vybrané TV/rozhlasové stanice můžete uzamknout proti neoprávněnému sledování. 1. Zvolte požadovanou stanici v seznamu a stiskněte <Žluté> tlačítko. U stanice se objeví symbol zámku. 2. Zopakujte kroky pro zvolení dalších stanic. 3. Stiskněte <EXIT> pro potvrzení a opuštění nabídky. 4. Stiskněte opět <Žluté> tlačítko v seznamu pro odemknutí stanice. 5. Chcete-li sledovat uzamčený program, musíte nejprve zvolit heslo. Pokud jste nezvolili vlastní heslo, výchozí kód je

9 3. EPG elektronický programový průvodce EPG je elektronický televizní průvodce, obsahující sedmidenní program pro každou naladěnou stanici (je-li dostupný). Průvodce je dostupný po stisknutí tlačítka <EPG>. Tlačítkem <Nahoru/Dolů> zvolte požadovaný pořad, v pravém panelu se zobrazí jeho detaily. Pokud je popis příliš dlouhý, <Modrým> a <Žlutým> tlačítkem můžete posunout o stránku nahoru a dolů. Tlačítkem <OK> přidáte program do seznamu pro nahrávání (viz kapitola 9). 4. Sort - Třídění D8 COMBO umožňuje třídit stanice v seznamu podle následujících kritérií: 1. LCN třídění podle logického číslování kanálů, je-li dostupné. 2. Name třídění abecedně podle názvů. 3. Service ID třídění podle čísla služby. 4. ONID třídění podle frekvence vysílačů. 5. LCN (Logical Channel Number) LCN je systém unikátní identifikace DVB-T stanic, používaný v některých evropských zemích zejména Velké Británii nebo Francii. 6. Nastavení obrazu Pro přístup k nastavení videa stiskněte tlačítko <MENU> a zvolte ikonu Picture. Tato nabídka obsahuje nastavení videa a obrazu. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte požadovanou položku, tlačítky <Vlevo/Vpravo> změňte hodnotu. Aspect Ratio - Formát obrazu D8 COMBO umožňuje nastavit následující formáty obrazu: - 4:3 LB (LetterBox): Pro zobrazení širokoúhlých pořadů na 4:3 televizorech s černými pruhy nahoře a dole - 4:3 PS (PanScan): Pro zobrazení širokoúhlých pořadů na celé obrazovce 4:3 televizorů s ořezanými okraji vlevo a vpravo. - 16:9: Korektní zobrazení všech pořadů na širokoúhlých televizorech 9

10 Resolution Rozlišení obrazu Pokud obraz není zobrazen korektně, zvolte jiný režim videa. Následující volby odpovídají nejběžnějším konfiguracím pro HDMI: - 480i: Prokládaný režim pro televizní systém NTSC - 480p: Progresivní režim pro televizní systém NTSC - 576i: Prokládaný režim pro televizní systém PAL - 576p: Progresivní režim pro televizní systém PAL - 720p: Progresivní HD režim pro televizní systémy NTSC nebo PAL i: Prokládaný HD režim pro televizní systémy NTSC nebo PAL TV Format Televizní systém Pokud obraz není zobrazen korektně, zvolte jiný výstupní systém pro váš televizor: - NTSC: pro TV kompatibilní se systémem NTSC - PAL: pro TV kompatibilní se systémem PAL Video output volba výstupu Zvolte preferovaný video výstup podle kombinace TV a D8. 7. Ladění kanálů Pro přístup k nabídce ladění kanálů stiskněte tlačítko <MENU> a zvolte ikonu Channel Search. Tato nabídka obsahuje funkce pro konfiguraci podmínek příjmu a automatické nebo ruční vyhledání dostupných stanic. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte požadovanou položku, tlačítky <Vlevo/Vpravo> změňte hodnotu. Automatické ladění Volba Auto Search automaticky prohledá celé televizní pásmo a nalezené stanice zaznamená do databáze programů. Veškeré dříve uložené stanice budou vymazány. 1. Zvolte Auto Search a stiskněte <OK> pro zahájení vyhledávání stanic. 2. Pro přerušení vyhledávání v jakémkoliv okamžiku stiskněte tlačítko <EXIT>. 10

11 Ruční ladění Pro ruční vyhledání nových stanic zvolte volbu Manual Search. Tato volba pouze přidá další stanice do existující databáze, nevymaže dřívější záznamy. 1. Zvolte Manual Search a stiskněte <OK>. Objeví se tento dialog: 2. Tlačítky <Vlevo/Vpravo> zvolte požadovaný TV kanál. 3. Stiskněte <OK> pro vyhledání stanic na zvolené frekvenci. Po úspěšném hledání jsou programy přidány do seznamu, v opačném případě dojde k opuštění nabídky. Nastavení země Pod volbou Country zvolte zemi, kde DVB-T vysílání přijímáte. Napájení antény Pokud je připojena externí aktivní anténa, můžete volbou Antenna Power zapnout napájení zesilovače po anténním kabelu. 8. Nastavení času Pro přístup k nabídce nastavení času stiskněte tlačítko <MENU> a zvolte ikonu Time. Časový posun Volba Time Offset umožňuje zvolit automatické nebo ruční určení časového posunu vůči hlavnímu času GMT. Volba Auto upraví místní čas podle informací z DVB-T signálu. Země příjmu Položkou Country Region zvolte zemi příjmu pro určení správného času, je-li Time Offset přepnuto na Auto. Časové pásmo Položkou Time Zone zvolte časový posun, je-li Time Offset přepnuto na Manual. Automatické vypnutí Volba Auto Power Off aktivuje úsporný režim, v němž se přijímač automaticky vypne po určeném čase bez zásahu uživatele. Např. zvolíte-li On (3 hours), přístroje se vypne po třech hodinách neaktivity ze strany uživatele. 11

12 Režim spánku Položkou Sleep navolte automatické vypnutí D8 COMBO v intervalu 1-12 hodin. 9. Nastavení nabídky Pro přístup k nastavení místní nabídky stisk-něte tlačítko <MENU> a zvolte ikonu Option. Menu obsahuje volby jazyka nabídky, titulků a zvukové stopy. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte požadovanou položku, tlačítky <Vlevo/ Vpravo> změňte hodnotu. Pro opuštění nabídky stiskněte <EXIT>. Jazyk menu Položkou OSD Language zvolte komunikační jazyk uživatelské nabídky.. Jazyk titulků Položkou Subtitle Language zvolte preferovaný jazyk titulků. Jazyk zvukové stopy Položkou Audio Language zvolte preferovaný jazyk stopy zvukového doprovodu. Typ audio výstupu Položkou Digital Audio zvolte typ zvukového výstupu. 10. Nastavení systému Pro přístup k nastavení systému stiskněte tlačítko <MENU> a zvolte ikonu System. Menu obsahuje možnosti nastavení hesla, zobrazení informací o přístroji a aktualizaci firmware. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte požadovanou položku, tlačítky <Vlevo/ Vpravo> změňte hodnotu. Pro opuštění nabídky stiskněte <EXIT>. Rodičovský zámek Kanály nevhodné pro děti můžete uzamknout heslem pod položkou Parental Guidance. Pro uzamčení kanálu vložte heslo, výchozí kód je Nastavení hesla Položkou Set Password změňte heslo pro zamčené programy. Vložte vaše staré nebo výchozí heslo, poté vložte nové heslo a následně potvrďte opět vloženém nového hesla. Po úspěšném nastavení stiskněte <EXIT> pro opuštění nabídky. 12

13 Nastavení výchozích parametrů Pokud je potřeba obnovit původní nastavení přístroje, zvolte položku Factory Default a stiskněte <OK>. Zvolte vaše nebo výchozí heslo a stiskněte <OK> pro potvrzení. Tato akce vymaže všechny kanály a uživatelské volby. Systémové informace Položkou Information zobrazte údaje o modelu, verzi hardware a software. Aktualizace systému Je-li dostupná nová verze firmware přístroje, nahrajte jej na USB flash, připojte k USB portu přístroje a zvolte Software Update. Pokračujte podle pokynů na obrazovce. 11. USB Pro přístup k nastavení multimediálních funkcí stiskněte tlačítko <MENU> a zvolte ikonu USB. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte požadovanou položku a potvrďte stiskem <OK>. Pro opuštění menu stiskněte <EXIT>. D8 COMBO podporuje pouze disky formátovaná systémem FAT32, nepodporuje disky NTFS. Nelze zaručit 100% kompatibilitu se všemi existujícími USB disky a výrobce nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat. Doporučená kapacita max. 500 GB. Multimédia Zvolte položku Multimedia pro přístup k funkcím přehrávání médií (viz kapitola 8). Nastavení prohlížení fotografií Photo Configure - Slide Time: nastavení časového intervalu mezi dvěma snímky - Slide Mode: zvolte ze 60 přechodových efektů nebo Random, náhodný efekt - Aspect Ratio: formát obrazu původní (Keep), na celou obrazovku (Discard) Nastavení prohlížení videa Movie Configure - Subtitle Specific: velikost titulků videa normální, velké (Big), malé (Small) - Subtitle BG: barva pozadí titulků, zvolte Transparent pro průhledné pozadí - Subtitle FontColor: zvolte požadovanou barvu písma titulků Nastavení nahrávání PVR Configure - Record Device: zvolte výchozí nahrávací zařízení. Podporovány jsou pouze disky se souborovým systémem FAT32. - Format: zformátování dané oblasti připojeného USB disku. 13

14 8. Multimédia Po připojení USB disku můžete využít těchto přehrávacích funkcí: - Music: přehrávání hudby ve formátech MP3 a WAV. Dálkovým ovladačem můžete skladby přetáčet vpřed/vzad, pozastavit a spouštět přehrávání. - Photo: prohlížení obrázku a fotografií ve formátech JPEG/BMP/GIF. V rootu připojeného média jsou obrázky zobrazeny ve formě náhledů, jinak jen jako výpis souborů. - Movie: přehrávání video souborů ve formátech MPEG2, DivX, XviD, AVI, MKV, VOB aj. Vzhledem k velkému množství kompresních algoritmů však nelze zaručit 100% kompatibilitu se všemi existujícími kodeky/kontejnery. - PVR: přehrávání záznamů TV vysílání 9. Záznam TV vysílání Pokud máte připojeno a nakonfigurováno nahrávácí USB zařízení, můžete nahrávat televizní vysílání. Systém podporuje nahrávání DVB-T vysílání ve standardu MPEG2 buď přímo nebo pomocí časovače. Záznamy lze pak přehrát pomocí položky v menu USB -> Multimedia -> PVR nebo stiskem tlačítka PVR LIST na dálkovém ovladači. Nahrávání jedním tlačítkem Pro nahrání živého vysílání stiskněte tlačítko <REC>, pro ukončení záznamu stiskněte <STOP>. Během nahrávání můžete stisknout tlačítko <PLAY> pro zahájení funkce TimeShift pomocí tlačítek FR a FF můžete vyhledávat části nahraného záznamu, zatímco se probíhající vysílání stále nahrává. Stiskem <EXIT> skryjete lištu průběhu TimeShift, tlačítkem <INFO> ji můžete znovu zobrazit stejně jako související informace. Stiskem <STOP> nahrávání ukončíte. Časované nahrávání D8 COMBO nabízí také rozvrh pro časované nahrávání pořadů z DVB-T. Pořady do časovače můžete zadávat automaticky z EPG nebo ručně: Ruční časování pořadů Stiskněte <Modré> tlačítko pro zobrazení časového rozvrhu. Stiskněte <Červené> tlačítko pro přidání nového záznamu. Poté zadejte následující parametry: - Channel Type: typ kanálu, zvolte TV nebo radio - Channel no.: zvolte číslo stanice - Start Date: zadejte datum začátku pořadu 14

15 - Start Time: zadejte čas začátku pořadu - End Time: zadejte konec pořadu - Repeat: zvolte opakování jednou (Once), denně (Daily), týdně (Weekly) - Mode: zvolte režim časovače pouze zobrazit (View) nebo nahrát (Record) Stiskněte tlačítko <OK> pro uložení úlohy. Pomocí <Zeleného> nebo <Modrého> tlačítka můžete upravovat nebo mazat existující úlohy časovače. Časování pořadů z EPG Při sledování TV stiskněte tlačítko <EPG>, zvolte požadovaný záznam z programového průvodce a stiskněte tlačítko <OK>. Automaticky naskočí tabulka z názvem stanice, začátkem a koncem pořadu, zvolit můžete periodu opakování záznamu a režim časovače (záznam nebo jen přepnutí na pořad). Potvrďte zadání časovače tlačítkem <OK>. Dále můžete <Červeným>, <Zeleným> a <Modrým> tlačítkem přidávat, upravovat a mazat úlohy. 10. Konfigurace DVD Stiskněte tlačítko SETUP v režimu DVD pro přístup k nastavení přehrávače: LANGUAGE: OSD Language nastavení jazyka nabídky Subtitle nastavení výchozího jazyka titulků nebo jejich vypnutí MPEG Subtitle zvolte typ kódování titulků Audio nastavení výchozího jazyka zvukové stopy DVD Menu nastavení výchozího jazyka menu DVD VIDEO: Aspect Radio nastavení poměru stran obrazu 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9 (viz nastavení v režimu DVB-T) TV System zvolte korektní TV normu NTSC, PAL nebo Auto Video Out vyberte odpovídající video výstup: kompozitní, RGB, HD Smart Picture nastavení parametrů obrazu (jas, kontrast, barvy) HD Resolution zvolte vlastní nebo automatické rozlišení HD výstupu. Volba je aktivní pouze při propojení TV a DB pomocí HDMI AUDIO: RATING: MISC: Digital Output zvolte formát audio výstupu PCM, RAW, vypnuto Downsampling zvolte formát stereo mixu digitálního výstupu Smart Sound volba ze čtyř režimů zvukového ekvalizéru Parental Control omezení obsahu pro děti. Volba je chráněna heslem, výchozí kód je Set Password nastavení vlastního hesla Use Default Settings smazání uživatelských voleb a nastavení továrních parametrů Screensaver de/aktivace spořiče obrazovky při neaktivitě přístroje 15

16 11. Základní operace s DVD Během přehrávání DVD můžete přistupovat k množství funkcí pomocí dálkového ovladače vašeho D8. Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači pro přepnutí mezi režimy DVB-T a DVD. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup k nabídce DVD. Stiskněte INFO pro zobrazení informační lišty, odehraného času, zbývajícího času a dalších vlastností přehrávaného titulu. Stiskněte REPEAT pro opakování aktuální kapitoly a opět pro vypnutí funkce. Stiskněte PROG pro naprogramování jedné nebo více kapitol v libovolném pořadí. Stiskněte SLOW pro zpomalené přehrávání (5 úrovní rychlosti). Stiskněte ANGLE pro změnu úhlu pohledu kamery, pokud je tato funkce diskem podporována. Stiskněte AUDIO pro změnu jazyka zvukové stopy. Stiskněte SUBTITLE pro změnu jazyka titulků. Pro ovládání samotného přehrávání můžete použít konvenční tlačítka Play/Pauza, Stop, Rev, Fwd, Prev, Next v horní části dálkového ovládání. 12. Aktualizace firmware Pro aktualizaci obslužného systému (firmware) navštivte prosím internetové stránky v sekci Support vyhledejte váš přístroj a stáhněte soubor s novým firmwarem, je-li dostupný. Ve staženém archivu naleznete veškeré pokyny pro úspěšnou aktualizaci firmware vašeho přístroje. 16

17 13. Řešení problémů Pokud se při používání D8 COMBO vyskytnou potíže, vyzkoušejte následující rady: - Stavová dioda na IR senzoru nesvítí. Prověřte napájení zásuvky a připojení napájecího kabelu. - Žádný nebo špatný signál. Zkontrolujte přívod antény, prověřte směrování přijímací antény. - Žádný obraz, pouze je slyšet zvuk. Může být chyba v propojení kabely. Prověřte zapojení AV/HDMI kabelu. - Žádný zvuk. Zkontrolujte, zda zvuk není ztlumený. Zkuste přepnout na jinou zvukovou stopu. Prověřte zapojení kabelů. - Obraz kostičkuje nebo zamrzá. Signál je nekvalitní. Stiskněte <INFO> pro zobrazení informací o kanálu. Prověřte připojení a směrování antény. Pokud se tento jev projevuje při přehrávání DVD, zkontrolujte, zda disk není znečištěný. - Kanál je zakódovaný. Přepněte na jiný kanál. - Zapomněl jsem heslo k zámku. Znovu nalaďte požadované stanice. - Přijímač nereaguje na povely dálkového ovládání. Přesvědčte se, že je hlavní síťový vypínač zapnutý. Namiřte ovladačem přímo na IR senzor přístroje. Ujistěte se, že mezi ovladačem a přijímačem není žádná pevná překážka. Zkontrolujte, zda vložené baterie nejsou vybité, případně je vyměňte. - Nelze vysunout DVD mechaniku. Přesvědčte se, že jste zvolili režim DVD. Plotnu nelze vysunout v módu DVB-T. Pracovní režim přepnete tlačítkem SOURCE na dálkovém ovladači. 17

18 14. Technické specifikace Tuner Frekvenční rozsah VHF: MHz /UHF: MHz Vstupní impedance 75 Ohm Úroveň signálu -25 ~ -82 dbm Šířka pásma 7 / 8 MHz Modulace QPSK, 16QAM, 64QAM Konektory RF vstup IEC (samice) AV out kompozitní video (CVBS), zvuk L/R USB 2.0 přehrávání multimédií a záznam vysílání HDMI digitální multimediální HD rozhraní Napájení Vstup DC adaptér 5V= Spotřeba 8 W max. / Standby < 1 W Video Dekodér MPEG4 AVC/H.264 MPEG2 Výstupní formát 576p, 720p, 1080i, 4:3 & 16:9 Video výstup SCART, HDMI Audio Dekodér MPEG-1 (layer 1&2) Audio výstup digitální koaxiální S/PDIF Multimédia Video DivX, XviD, AVI, MPG, MKV, VOB, MOV, TS Audio MP3, WMA Grafika JPEG, BMP, PNG Záznamový formát *.TS pouze pro MPEG2 vysílání 15. Prohlášení o shodě Výrobce: Energy Sistem Soyntec S.A. Adresa: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, Finestrat Alicante deklaruje exkluzivní odpovědnost za to, že produkt: Energy Sistem DVD Player / DVB-T Recorder Energy D8, vyrobený v Číně, je ve shodě s potřebnými směrnicemi, normami a standardy dle Směrnice 2004/108/EC Evropského parlamentu a Komise ze dne 15. prosince Dovozce pro ČR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, Lysá nad Labem. Servis a podpora: Getta Trade s.r.o., Příčná 199, Lysá nad Labem. tel (po-pá 9-15 hod), Toto elektronické zařízení nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej ve specializované sběrně nebo u svého prodejce. 18

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

ENERGY SISTEM T3250 DVB-T Přijímač Uživatelská příručka

ENERGY SISTEM T3250 DVB-T Přijímač Uživatelská příručka ENERGY SISTEM T3250 DVB-T Přijímač Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 4 3. Zadní panel... 4 4. Dálkové ovládání... 5 4.1 Popis tlačítek... 5 4.2 Vložení baterií... 6 4.3 Použití

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

ENERGY SISTEM T5850 HD DVB-T Rekordér Uživatelská příručka

ENERGY SISTEM T5850 HD DVB-T Rekordér Uživatelská příručka Obsah ENERGY SISTEM T5850 HD DVB-T Rekordér Uživatelská příručka 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 4 3. Zadní panel... 4 4. Dálkové ovládání... 5 4.1 Popis tlačítek... 5 4.2 Vložení baterií... 6 4.3 Použití

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

ENERGY LED TV3170 / TV3190 Uživatelská příručka

ENERGY LED TV3170 / TV3190 Uživatelská příručka ENERGY LED TV3170 / TV3190 Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod... 2 2. Popis přístroje... 3 3. Dálkové ovládání... 4 3.1 Popis tlačítek... 4 3.3 Použití dálkového ovladače... 5 4. Vestavěná nabíjitelná

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Dual HD DVB-T přijímač/rekordér. Delta HD. www.evolveo.com

Dual HD DVB-T přijímač/rekordér. Delta HD. www.evolveo.com Dual HD DVB-T přijímač/rekordér Delta HD www.evolveo.com PŘEDSTAVENÍ Přední panel Senzor dálkového ovládání Tlačítko napájení DUAL HD DVB-T recorder LED displej TV kanál nahoru/dolů USB port Zadní panel

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte zdrojům tepla a dopadu slunečních paprsků. LED TV s DVD přehrávačem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2

NÁVOD K POUŽITÍ. S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2 NÁVOD K POUŽITÍ S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2 Struktura hlavního menu IPTV Jedná se rozsáhlou funkci, která umožňuje, že uživatel může využívat množství různých mediálních obsahů, jako je AnyTV

Více

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Hlavní funkce přijímače... 2 Popis přijímače...

Více

SET TOP BOX SDB 5001T2 NÁVOD K OBSLUZE

SET TOP BOX SDB 5001T2 NÁVOD K OBSLUZE SET TOP BOX SDB 5001T2 NÁVOD K OBSLUZE CZ Obsah CZ Obsah BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 ÚVOD Přední panel...7 Zadní panel...7 Dálkový ovladač... 8 PŘIPOJENÍ SYSTÉMU Obecné informace... 9 Připojení televizoru...

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

N150H. Uživatelská příručka

N150H. Uživatelská příručka Multimediální přehrávač Movie Cube N150H Uživatelská příručka (v 1.0) OBSAH 1. Hlavní funkcionalita... 4 1.1 Přední panel... 4 1.2 Zadní panel... 4 2. Dálkový ovladač... 5 3. Uvítací stránka... 6 4. Průvodce

Více

OPTICUM DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560

OPTICUM DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560 OPTICUM CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560 www.opticum.tv OPTICUM 3 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.................................................................3

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_HD ZAPPER_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 2010-01-28 2:21:13

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz.

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz. Digitální PVR - satelitní ; pozemní přijímač Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím seznamte s jeho návodem

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 FAIBLE CONSOMMATION FAIBLE CONSOMMATION Návod k obsluze ORT 8841 Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 2 A. DŮLEŽITÉ Než začnete s tímto digitálním

Více

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT LCD televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ OBSAH Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV...3 Důležité bezpečnostní instrukce...4 Úvod...7 Funkce TV...7 Dálkové ovládání...8 Funkce dálkového

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum!

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! DVB S4 Uživatelský manuál USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! Obsah balení: USB 2.0 DVB-T Stick, dálkové ovládání, DVB-T anténa, Drive & Aplikace CD,

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. S2T2 1 card premium magic ML 2200ST S/S2 T/T2

NÁVOD K POUŽITÍ. S2T2 1 card premium magic ML 2200ST S/S2 T/T2 NÁVOD K POUŽITÍ S2T2 1 card premium magic ML 2200ST S/S2 T/T2 Struktura hlavního menu IPTV Jedná se rozsáhlou funkci, která umožňuje, že uživatel může využívat množství různých mediálních obsahů, jako

Více

DVB-T Recorder Series

DVB-T Recorder Series DVB-T Recorder Series Návod k použití ACTEON COLISEUM VICTORIA VAROVÁNÍ ABYJSTE PŘEDEŠLI SPÁLENÍ PŘÍSTROJE NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY NEZAPOJUJTE ZAŘÍZENÍ DO NEOVĚŘRENÉ ZÁSUVKY, NEBO PRODLUŽOVAČKY.

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4200 series Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více