ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2011/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2011/2012)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2011/2012) Výstavy: 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň VV) 2) Výstava z díla Z.Buriana v Českých Budějovicích výběr E + 6.AB ( ) 3) Vánoční a velikonoční výstava na Baráčnické rychtě (1.stupeň + ŠD) 4) Zámecký mlýn výstava prací výtvarných oborů ZUŠ ročník + ŠD (průběžně červen 2012) 5) Muzeum Jindřichohradecka aktuální výstavy (např.letecká expozice 7.AB chlapci) + výstava výtvarných prací Památky očima dětí (městské kolo) Kulturně vzdělávací a společenské akce: 1) Kulturně vzdělávací program GOTIKA ŽIVOT RYTÍŘŮ ZA VLÁDY LUCEMBIURKŮ (agentura Pernštejn) ročník ( ) 2) Horácké divadlo Jihlava Hello Dolly zájemci z 8. a 9.ročníku ( ) 3) Filmové představení NICKYHO RODINA 8.+9.ročník ( ) 4) Kulturně vzdělávací pořad KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ (agentura Promokultur) 1.stupeň + FILMOVÉ MELODIE 2.stupeň ( ) 5) Zeměpisný pořad agentury Pohodáři GUATEMALA ročník ( ) 6) Filmové představení Mikola - Tenkrát na Koločavě 9.AB ( ) 7) Horácké divadlo Jihlava Zpívání v dešti zájemci 2.stupeň ( ) 8) Divadelní představení Velká školní taška(řice)krejčíka Honzy ročník 9) Filmové představení SÍLA LIDSKOSTI 5.-7.ročník ( ) 10) Divadlo na Státním hradu a zámku JH (Bílá paní) 1.A + 2.AB + 3.A ( ) 11) Divadelní představení O Červené karkulce (divadlo Duha Polná) ročník ( ) 12) Horácké divadlo Jihlava Soudné sestry zájemci 2.stupeň ( )

2 Exkurze, besedy, přednášky a další akce (doplnění výuky): 1) Výtvarný workshop pořádaný SUPŠ Anežky České Č.Krumlov tentokrát na 1.ZŠ JH - účast - výběr žáků 8.a 9.ročníku ( ) 2) Jindrova stezka (program LES) 2.A ( ) + 2.B ( ) 3) Akce Žijeme Londýnem program v doubledeckeru na náměstí Míru 7.AB ( ) 4) Projekt Měk JH ŠKOLA NARUBY 1.AE (průběžně po celý školní rok) + beseda se spisovatelem Markem Srazilem - 1.AE( ) + beseda s ilustrátorem A.Dudkem - 1.AE ( ) + slavnostní zakončení projektu v MěK ( ) 5) Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou MěK JH 5.ABE ( ) 6) Jindrova stezka (program VODA ZBLÍZKA) 9.B ( ) + 9.A ( ) 7) Jindrova stezka 4.A ( ) 8) Exkurze do Houbového parku v Roseči 5.AB ( ) 9) Exkurze Jindrova stezka (program MOKŘADY) 9.AB chlapci ( ) 10) Zdravotnický program o správném mytí rukou 5.AB ( ) 11) Exkurze do ZOO Ohrada program VYDRÝSEK 4.AE ( ) 12) Exkurze na sádky v J.Hradci 1.E + 2.E ( ) 13) Beseda s MUDr. Markovou 9.AB ( ) 14) Program s ekologickým zaměřením POVODNĚ (SŠ J.Krčína Třeboň) 9.AB ( ) 15) Projekt ZDRAVÝ ZOUBEK (spolupráce s SZŠ JH) 1.AE ( ) 16) Beseda s rodilým mluvčím (Aj) 5.E ( ) 17) Beseda se sestrou Arnošta Lustiga (komponovaný pořad ve spolupráci s GVN) výběr 9.AB ( ) 18) Vlastivědná exkurze Praha (Židovské město, památky, divadelní představení) 5.E ( ) 19) Beseda s redaktorem časopisu Junior Jak se dělá časopis 4.E + 5.E ( ) 20) Projekt Příběh na pokračování (ve spolupráci s Deníkem Jindřichohradecka) 5.B (jaro 2012) 21) Exkurze Alšova jihočeská galerie + vernisáž výstavy výtvarné soutěže V KNIZE UKRYTÉ výběr žáků (účastníků soutěže) ( ) 22) Exkurze Hvězdárna JH 2.A ( ) + 2.B ( ) 23) Přednáška Čas proměn (pí Pernerová) 6.AB dívky ( ) 24) Exkurze - Výtvarná dílna v Děbolíně 2.AB ( ) 25) Seminář informatiky na GVN (v rámci projektu ESF) 8.AB ( ) + 9.AB ( ) + 7.B ( ) + 7.A ( ) 26) Výtvarné dopoledne (barvení hedvábí, malování tašek ) zájemci 2.-5.ročník (12/2011) 27) Projekt GVN Tradiční lidová kultura ročník ( ) 28) Exkurze - Výtvarná dílna v Děbolíně 5.AB ( ) 29) Exkurze Hvězdárna JH 5.B ( ) + 5.A ( ) 30) Exkurze - Státní archiv v J.Hradci 9.AB ( ) při příležitosti Dne archivů program zaměřený na digitalizaci archiválií

3 31) Oslavy výročí železnice programu se zúčastnili žáci 1.A +.2.AB + 3.A (cca 100 dětí) ) 32) Exkurze na Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci 8.B ( ) + 6.B a 7.B ( ) + 8.A ( ) 33) Exkurze Jindrova stezka (program LES) 5.B ( ) + 5.B ( ) 34) Exkurze Státní okresní archiv JH 6.B a 7.B ( ) 35) Exkurze - Planetárium Č. Budějovice + JETE 9.AB ( ) 36) Přednáška o správné ústní hygieně správný způsob čištění zubů 4.A ( ) Školní projekty a akce: 1) Interaktivní ekologický program s výstavou TONDA OBAL 2.AB + 4.AE + 5.A ( ) 2) Ustavující schůzka školního parlamentu ( ) + seminář pro členy školního parlamentu ( spaní ve škole ) 3) Třídní projekt Halloween (cizí jazyky) 4.AE ( ) 4) Spaní ve škole s tématem výzdoba třídy 8.B ( ) 5) Školní soutěž v konverzaci v anglickém a německém jazyce pro 5.-9.ročník ( ) 6) Testy IQ MENSA zájemci ( ) 7) Mikulášská show turnaj ve FRISBEE ročník ( ) 8) Mikulášský program a nadílka připravili žáci 8.A a 9.AB pro třídy ( ) 9) Vánoční povídání s p. Balcarem E - kostel u sv. Jakuba (prosinec 2011) 10) Vánoční spaní ve škole 6.A ( ) 11) Vánoční program ve třídách byl omezen a Vánoční diskotéka pro 2.stupeň zrušena z důvodu státního smutku ( ) 12) Výběrový kurs SNOWBOARDIG zájemci ročník ( ) 13) LVVZ 7.A ( ) + 7.B ( ) Kubova Huť 14) Projekt veselé zoubky (ve spolupráci s drogerií DM) 1.AE ( ) 15) DEN NARUBY celoškolní akce školního parlamentu v rámci projektu Nahraďme šedivou nudu barevnou duhou ( ) 16) Nácvik evakuace školy spolupráce s hasiči ( ) 17) Projekt Čarodějnice (cizojazyčná konference) - výběr 8.A. (organizace) 5.ABE ( ) 18) Projekt Řešení krizových situací a orientace v terénu (Hájnice) 8.A ( ) + 8.B ( ) 19) Položení kytic k památníku padlých u Jakuba 1.E + 3.E ( ) 20) Školní zájezd do SRN (Berlín, Drážďany, Sachsenhausen) zájemci 2.stupeň ( ) 21) Den dětí ( ) - program Dne dětí na vojenském cvičišti a v kasárnách 1.A + 2.AB+3.A + 4.ABE + 5.ABE ( ) - vlastní program s tématem PČR E ( ) - vlastní program projektové dny 6.A + 8.A + 9.B 22) Projekt Malá maturita 9.AB ( předání certifikátů konec června 2012) 23) Plavání 2.AB (5 x červen 2012) mimo povinnou výuku

4 24) Projekt školního parlamentu Sportovní turnaj ve vybíjené (1.stupeň) - ( ) - organizace 9.AB + Sportovní turnaj v kopané (2.stupeň) organizace (8. 9. r.) - organizace 9.A 25) Program posledního zvonění 9.A + 9.B ( ) 26) Všechny třídy absolvovaly v rámci TV bruslení (prosinec 2011) + 3. a 4. ročníky kurs plavání (září 2011 březen 2012) 27) Projekt JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH téma Socialismus s lidskou tváří - rok 1968 ( ročníky v rámci D,OV, Z,Čj a cizích jazyků) - zadání témat seminárních prací a prezentací jednotlivým týmům - beseda s pamětníkem ) 9.AB (podzim 2011) - vypracování seminárních prací a vzájemná prezentace materiálů jednotlivých týmů 9.AB ( a ) - prezentace pro ostatní třídy (v průběhu května a června) 28) Projekt OVOCE DO ŠKOL (dodávka1x za měsíc) 29) Projekt Recyklohraní (průběžně v rámci environmentální výchovy) 30) Projekt Vyžeňme děti z lavic v průběhu školního roku zájemci ročník (pro zájemce ze ročníků pořádala škola kroužek - sportovní hry Charitativní akce: 1) Dlouhodobý projekt ADOPCE NA DÁLKU (vzdělání pro dvě děti v Indii) - podzimní sběr kaštanů získání finančních prostředků (říjen 2011) ve spolupráci s Lesy ČR - sběr sušené pomerančové kůry (4.E) - sběr papíru pro Indii (podzimní a jarní termín) - Vánoční jarmark zahájený koncertem hudebníků z 1. 5.E a školního pěveckého sboru ( ) - Jarní benefiční koncert žáci E a jejich hosté v sále na Střelnici ( ) 2) Prodej hopíků s motivem koní pro nadaci CPK Chrpa (pravidelná spolupráce s Centrem přípravy koní pro hiporehabilitaci) 3) Prodej předmětů ŽIVOT DĚTEM - certifikát 4) Umožnění příležitostného prodeje dobrovolníkům - studentům v rámci nadací Světluška, Kopretinový den apod. Akce zaměřené na výchovu k volbě povolání: 1) INFO-schůzka pro rodiče vycházejících žáků ( ) 2) Beseda na ÚP JH k volbě povolání 9.AB ( ) 3) Beseda k volbě povolání (pí Koppová) 9.A ( ) + 9.B ( ) + 8.A ( ) + 8.B ( ) 4) Prezentační výstava středních škol (Střelnice a Muzeum Jindřichohradecka) žáci 8. a 9. ročníků ( )

5 Akce zaměřené na dopravní výchovu: 1) Průběžná systematická příprava žáků na dopravní soutěž výběr družstev 1. a 2. kategorie 2) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 4.A ( ) + 4.E ( ) příprava na řidičský průkaz mladého cyklisty) + (ŘP průkaz cyklisty) - 4.A ( ) + 4.E ( ) 3) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 3.A ( ) 4) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 2.A +2.B ( ) 5) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 2.E + 3.E ( ) 6) Dopravní výchova na dopravním hřišti AMK JH - 1.A + 1.E ( ) Akce zaměřené k prevenci rizikových jevů: 1) Skauting náborová motivační akce ukázky aktivit ročník ( ) 2) Beseda s příslušníky PČR na téma Bezpečná cesta do školy (p. Toufar) 2.E +3.E ( ) 3) Preventivní akce PČR - Bezpečná cesta do školy (pí Roubíková) 1.A + 1.E ( ) 4) Preventivní akce PČR Kyberšikana (pí Millerová) 3.A a 4.A ( ) + 4.E a 5.A ( ) + 5.B a 5.E ( ) 5) Adaptační pobyt 6.A utváření třídního kolektivu spaní ve škole ( ) 6) Projekt AJAX 2.ABE (průběžně) - uzavřené projektu PČR (červen.2012) 7) Beseda s PČR Protidrogová prevence+ rizikové chování (pí Roubíková) 9.AB ( ) 8) Besedy s p. Týmalem (protidrogová prevence) 6. B ( ) + 6.A ( ) 9) Projekt Řešení krizových situací, orientace v terénu a poznávání regionální krajiny 8.AB (viz výše) 10) Práce s programem Vím, co chci - 8.ročník (průběžně v hodinách OV a RV) 11) Seminář pro všechny pedagogické pracovníky Agresivita a její zvládání (2.část) PaeDr. Zdeněk Martínek ( ) Akce školní družiny: 1) Pravidelné návštěvy odpoledních filmových představení (průběžně 1x za měsíc) 2) Ohníček s opékáním vuřtů (podzim jaro 2012) 3) Mikulášská besídka (prosinec 2011) 4) Vánoční besídka a tradice + beseda s panem farářem (prosinec 2011) 5) Návštěvy dětí z MŠ v Růžové ulici a MŠ Röschova (leden 2011) 6) Tradice masopustu (projekt) a Masopustní karneval (leden - únor 2012) 7) Velikonoční tradice (březen - duben 2012)

6 8) Letní soutěže (4.a 5.oddělení - průběžně) 9) Zábavné odpoledne ke Dni dětí (červen 2012) 10) Výstavy Muzea Jindřichohradecka (Krýzovy jesličky a dále dle nabídky), v Langrově domě, Zámeckém mlýně a Baráčnické rychtě Olympiády a soutěže: 1) Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC OA TGM ( ) - účast 2) Olympiáda v českém jazyce - ŠK ( ) OK ( ) - účast (10.místo) 3) Talent Jihočeského kraje (kategorie. umění, sport) - 2x nominace (bez umístění) 4) Olympiáda v anglickém jazyce- ŠK (10/2011) OK ( ) - účast 5) Olympiáda v německém jazyce - ŠK (10/2011) OK ( ) - 1x 2. místo (kat. I A 6.-7.ročník bez možnosti postupu) - 1x 3. místo (kat. II A 8.-9.ročník) 6) Soutěž dětských recitátorů - ŠK ( ) OK ( ) - 2. kategorie-postup do krajského kola + 3.kategorie (účast) - KK ( ) - účast 7) Dějepisná olympiáda - ŠK (12/2011) OK ( ) - bez účasti (nemoc soutěžící) 8) Zeměpisná olympiáda - OK ( ) - účast (5.místo) 9) Biologická olympiáda (C) - ŠK (01/2011) OK ( ) - účast 10) Biologická olympiáda (D) - ŠK (01/2011) OK ( ) - účast 11) Matematický KLOKAN - ŠK ( ) - 6x 1.místo v celostátním měřítku (nejmladší kategorie Cvrček ) - 1x 1.místo a 2x 2.místo (kategorie Klokánek) 12) Jihočeský zvonek - OK ( ) - 1x zlaté pásmo s postupem do KK (IV. kat. sólo) - 1x zlaté pásmo s postupem do KK (II. kat. duo) - 1x stříbrné pásmo (III.kategorie sólo) KK ( ) - 1x zlaté pásmo (IV. kat. sólo) - 1x stříbrné pásmo (II. kat. duo) 13) Soutěž Hlídek mladých zdravotníků - OblK ( ) - 1x 1. místo družstvo postup do KK (Č.Krumlov) KK ( ) - 1x 1. místo družstvo postup do RK (Blansko) RK ( ) - účast v Republikovém finále (7.místo) 14) Mladý záchranář dokaž, že umíš OblK ( ) - 1. místo družstvo postup do KK (Č. Budějovice); KK ( ) - 6. místo družstvo 15) ) Dopravní soutěž ml. cyklistů (družstva) OblK ( ) - 2. místo družstvo (kategorie I. 6.ročník) postup do OK OK ( ) - 5.místo družstvo

7 16) Literární soutěž JH Textík OK ( J.Hradec) - 2 práce publikovány ve sborníku 17) Výtvarná soutěž PAMÁTKY OČIMA DĚTÍ - 1x 1.místo (kat let) + 3x ocenění (kat let) + 3x ocenění (kat let) 19) Výtvarná soutěž LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (spolupráce s MěK JH) Měk ( ) - 9 prací odesláno do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích - 2x umístění v krajském kole 20) Výtvarná soutěž Alšovy jihočeské galerie V KNIZE UKRYTÉ - účast (certifikát z výstavy) Sportovní soutěže: 1) Kinderiáda N.Včelnice RegK( ) - 4.místo družstvo postup do republikového kola - 2x 2.místo a 5x 3.místo jednotlivci Republikové finále - 18.místo družstvo (z asi 42 školních družstev) - 1x 3.místo jednotlivci 2) Přespolní běh - OK ( ) - účast 3) Školní liga ve futsalu (6.-7.ročník) MěK ( ) - účast (7.místo družstvo) 4) Orion Florbal Cup (6.a 7.ročník) OKs ( ) - účast (3. místo ve skupině družstvo) (8 a 9. ročník) OKs ( ) - účast (3. místo ve skupině družstvo) 5) Memoriál Mgr. Jaroslava Beránka (basketbal) OK ( ) - účast 6) Plavání ZŠ a SŠ OK ( ) - 2.místo škola (2x 1.místo + 5x 2.místo + 2x 3.místo jednotlivci; 5x 4.místo + 4x 5.místo + 5x místo jednotlivci) - 2.místo štafety 1 stupeň - 4.místo škola (1x 1.místo + 2x 2.místo + 1x 3.místo jednotlivci; 4x 4.místo + 2x 5.místo + 2x místo jednotlivci) - 2.místo štafety 2.stupeň 7) Okresní přebor ve stolním tenisu (OK ) - 3.místo družstvo - 8) Školní liga ve vybíjené MěK ( ) + finále ( ) - 3.místo družstvo 9) Plavecká olympiáda 1.stupeň OK ( ) - 2.místo škola (3x 1.místo; 4x 2.místo; 3x 3.místo jednotlivci; 4x 4.místo; 2x 5.místo; 3x místo jednotlivci) - 2.stupeň OK ( ) - 3 místo škola (1x 1.místo; 2x 2.místo; 3x 3.místo jednotlivci; 2x 4.místo; 4x místo)

8 10) Halový fotbal (6.-7.ročník) - OK ( ) - 3.místo ve skupině (Kardašova Řečice) 11) Basketbal ZŠ a VG (dívky 8.-9.ročník) OK ( ) - 2. místo družstvo (dívky) 12) Basketbal ZŠ a VG (chlapci 8.-9.ročník) OK ( ) - účast 13) AND1 Cup (basketbal (6.-7.ročník chlapci) OK ( ) - 2.místo družstvo postup do KK KK ( ) - 4.místo družstvo 14) Coca-Cola Cup (8.- 9.ročník chlapci) OK ( ) - 3.místo družstvo 15) McDonald s Cup 1.-3.ročník - ŠK ( ) OK ( ) - 1. místo družstvo (1. 3. ročník) postup do KK KK ( Písek) 3.místo družstvo 4.-5.ročník - ŠK ( ) OK ( ) - účast 16) Hokejbal proti drogám - ( ročník) OK ( ) - 4.místo družstvo - ( ročník) OK ( ) - 3.místo družstvo - ( ročník) OK ( ) - 4.místo družstvo 17) Turnaj škol ve streetballu (8.- 9.ročník dívky) OK ( ) - 1.místo družstvo ročník chlapci) - 4.místo družstvo 18) Přebor škol v orientačním běhu (Planá n/l) KK ( ) - 1. místo družstvo (kategorie děti žactvo 5.třída) - 2x 1.místo a 1x 2.místo jednotlivci 19) Pohár rozhlasu - OK ( J.Hradec) - 4.místo družstvo (starší žákyně) ostatní účast 20) Preventan Cup vybíjená 1.st. OK ( ) - 3. místo družstvo (1.-3.tř.) - účast (4.-5. třída -hoši) 21) Atletický čtyřboj (2. stupeň) - OK ( J.Hradec) - účast 22) Triatlon ZŠ a VG (plavání + běh) OK ( ) 23) Atletická všestrannost (trojboj) 1.st. OK ( ) - 1x 1. místo jednotlivci; 1x 2.místo jednotlivci (II.kategorie) - 1x 2.místo + 1x 3. místo jednotlivci (I.kategorie) - 1. místo škola v konečném pořadí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2012/2013)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2012/2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2012/2013) Výstavy: 1) Vánoční (prosinec 2012) a velikonoční ( 19. 22.03.2013) výstava na Baráčnické rychtě (1.stupeň + ŠD) 2)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2006/2007) Výstavy: 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň) 2) Zámecký mlýn výstava prací

Více

2.ZŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160

2.ZŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160 1 2.ZŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINDŘICHŮV HRADEC II, JANDEROVA 160 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 2 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova

Více

Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014

Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014 Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014 03.09.2013 Út Škola v pohodě-ii.a,ii.b 04.09.2013 st Celoroční projekt ABECEDA CHOVÁNÍ 5.A 05.09.2013 Čt - Zkoušky na plavčíky - 4.B 06.09.2013 pá Dopoledne her

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2009/2010)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2009/2010) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2009/2010) Výstavy: 1) Planeta Země (Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec) 5.A (15.09.2009) 2) Návštěvy výstav v Langrově domě

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Výstavy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2007/2008) 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň VV, UVČ) 2) Zámecký mlýn výstava

Více

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Září 2012 3. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 6. 9. Přírodovědná vycházka do okolí školy 1. ročník 7. 9. Filmové představení Tady hlídám já 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Výstavy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2008/2009) 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň VV, UVČ) 2) Zámecký mlýn výstava

Více

Akce školy za školní rok 2011/2012

Akce školy za školní rok 2011/2012 Akce školy za školní rok 2011/2012 Žáci se zapojili do těchto soutěží: říjen 2011 výtvarná soutěž Bohumín v hornickém kraji, říjen 2011 literární soutěž Bohumín v hornickém kraji, 9. listopadu 2011 Hornická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Přehled akcí: školní rok 2011/12

Přehled akcí: školní rok 2011/12 Přehled akcí: školní rok 2011/12 5.9. 7.9. Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Akce Termín Třídy Učitelé Místnosti Úklid okolí školy 10:55-12:35 4.A,, Úklid okolí školy - 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Ř E H L E D A K C Í 2005/2006) 1) B ( ) 2) ( 1.E - 4.E...)

Ř E H L E D A K C Í 2005/2006) 1) B ( ) 2) ( 1.E - 4.E...) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Příloha Výroční zprávy o činnosti základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 za školní rok 2005/2006 P Ř E H L E D A K C Í (Školní rok 2005/2006)

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

září říjen Plán činnosti školního roku 2009/2010

září říjen Plán činnosti školního roku 2009/2010 Plán činnosti školního roku 2009/2010 Začátek školního roku: září 2009 Konec prvního pololetí: ledna 2010 Konec druhého pololetí: června 2010 Prázdniny: Podzimní: - října 2009 Vánoční: 2 prosince 2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Vážení rodiče! Je za námi další školní rok a před námi další dlouhé letní prázdniny a i Vás čekají dny

Více

září říjen Plán činnosti školního roku 2008/2009

září říjen Plán činnosti školního roku 2008/2009 Plán činnosti školního roku 2008/2009 Začátek školního roku: září 2008 Konec prvního pololetí: 29. ledna 2009 Konec druhého pololetí: 2 června 2009 Prázdniny: Podzimní:, 29. října 2008 Vánoční: prosince

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014-2015 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a V l a d i s l a v a V a n č u r y, P r a h a Z b r a s l a v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Z p r a c o v á n o v z á ř í 2 0 1 5 IZO 102385351

Více

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J BŘEZEN 2007 ČÍSLO 3 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2009/2010. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2009/2010. Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou 23. 6. 2010 1 1. Charakteristika školy 1.1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Zřizované organizace. oblasti kultury Jihočeského kraje. Jihočeský kraj Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Jihočeský kraj

Zřizované organizace. oblasti kultury Jihočeského kraje. Jihočeský kraj Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Jihočeský kraj Zřizované organizace oblasti kultury Jihočeského kraje Jihočeský kraj Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Jihočeský kraj Jihočeský kraj zřizuje 12 organizací v oblasti kultury

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová města pro výchovu a vzdělávání, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová Omluveni: MgA. Ivana

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

2013/2014. Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola

2013/2014. Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola 2013/2014 Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1 Kožnar Pavel 8.A 2 Mai Linh Hoang 9.A 3 Šmitmajer Michal 8.A, Klásková Lucie 9.D Pythagoriáda P5 1.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LAČNOV

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LAČNOV HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LAČNOV Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Juráňová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Web: www.zslacnov.cz

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

ve škol.roce 1998/1999

ve škol.roce 1998/1999 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích PSČ 25167, Pražská ulice 168, tel. (0204) 647 215, E-mail : zspysely@ri.ipex.cz Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve škol.roce 1998/1999 1 Charakteristika školy

Více

Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015

Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015 Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015 Datum konání Název akce 31.08.2015 09:30 Provozní porada 31.08.2015 08:00 Školení - asistentky pedagoga 28.08.2015 08:00 Kontrola připravenosti tříd 28.08.2015

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Školní družina při ZŠ Resslova Hlinsko Charakteristika ŠD

Školní družina při ZŠ Resslova Hlinsko Charakteristika ŠD Školní družina při ZŠ Resslova Hlinsko Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení pro mimoškolské a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Nabízí účastníkům pravidelnou

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 2. 6. 2016

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 2. 6. 2016 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 2. 6. 2016 Za školu přítomni Mgr. Zdeňka Obrdlíková Mgr. Pavel Říha Mgr. Vladimír Nekvinda 1 Informace o odcházejících žácích 5. ročník 6 žáků 7. ročník

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2005/2006

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2005/2006 Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2005/2006 20. 10. OK botanické soutěže - podzimní kolo: II. kategorie: 1. místo: Monika Procházková 2. místo: David Chvojka 3. místo: Veronika Michálková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT)

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT) Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje letošního školního roku. Najdete v něm zejména organizaci školního roku. DALŠÍ ČÍSLA A OSTATNÍ INFORMACE BUDETE DOSTÁVAT V DIGITÁLNÍ

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝCHOVY A OSVĚTY šk.. r.. 2014/2015 Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí žáků Hlavní úkoly a opatření: - předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance Zpráva o činnosti školy v rámci ASP UNESCO Školní rok 2014 2015 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova ulice 333 Jindřichův Hradec 377 01 tel.: 384 361253 fax: 384 361253 ředitel školy: Mgr.

Více

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 ZÁŘÍ 2015 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Projednána a schválena školskou radou dne 2. 11. 2015. Výroční

Více

Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích

Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích Název projektu: Číslo projektu: Realizátor: Finanční zdroj: Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích CZ.1.09/2.2.00/03.00186 Obec Obrnice Regionální operační program NUTS Severozápad 9.2.

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Zřizovatel : Město Chodov Komenského 1077, Chodov, Okres Sokolov IČ : 00259349 ředitelka DDM Bludiště : Mgr. Renáta Dočkalová Hodnotící

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2007/2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2007/2008 1 Obsah: A) Charakteristika školy Strana: 1) Úvod 3 2) Materiální zabezpečení 3 3) Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 tel.: 384361282 e-mail: info@1zs.jhnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Ing. Luděk Možíš, ředitel školy Název školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více