,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava"

Transkript

1 Dary poskytnuté v roce stav k Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických osob ( 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní, humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví. V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje dozorčí rada. Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní Frýdek - Místek Projekty Biosférické rezervace 2012 Pořízení invalidního vozíku 1.Program Ochrana druhové a kulturní rozmanitosti kulturní krajiny 2. Program Management kulturní krajiny 3. Program Environmentální osvěta, výchova a vzdělávání 4. Program Informování a spolupráce s veřejností Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava Hudečka ,00 Kč ,00 Kč Nadace Agel Dětský ranč Hlučín Aladin Rozvoj dětských oddělení nemocnic Odstraňování povodňových škod v areálu Dětského ranče Hlučín Přeprava těžce tělesně postižených spoluobčanů zejména vozíčkářů Podpora zdarvotní péče na dětských odděleních s cílem zlepšení podmínek pro nejmenší pacienty. Podpora Dětského ranče poskytujícího služby fyzicky i mentálně postiženým dětem. Přeprava těžce tělesně postižených - částečná úhrada leasingu ,00 Kč ,00 Kč Timšel Školení v rámci konceptu Přátelská místa ČČK Školení osob, které se dostávají do kontaktu s tělesně nebo zdravotně postiženými občany při výkonu svého povolání. Zaměřeno na pracovníky státní správy, samosprávy a kulturních institucí ,00 Kč Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Mikroregion Čáslavsko - dobrovolný svazek obcí Rehabilitačně - rekondiční pobyt Chlum Turistická rozhledna Přibyslavice Rehabilitačně - rekondiční pobyty pro děti a dospělé pacienty s diagnózou dětská mozková obrna. Zatraktivnění nabídky turistických cílů v oblasti, kterou procházejí turistické trasy, cyklostezky, naučná stezka Tisí skála ,00 Kč

2 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Dětské hřiště na podporu rozvoje motorických dovedností dětí se sluchovým postižením Variabilní dětské hřiště v areálu Federace pro podporu rozvoj hrubé motoriky a obratnosti dětí ,00 Kč Orel jednota Strážnice, Višňové, okres Znojmo, příspěvková Černá hora, okres Blansko Velká Bíteš, U stadionu 538, příspěvková Základní škola, Tišnov, náměstí 28.října 1708 Nadace Partnerství Joži Úprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková Město Břeclav Jihočeští trubači o.s. Nákup sportovního nářadí a audiotechniky Přírodovědné badatelské koutky Dětské hřiště na zahradě mateřské školy Přírodní naučná, oddechová a hrací zahrada pro děti Venkovní učebna v atriu školy Strom roku České republiky - slavnostní vyhlášení vítězů v Brně 1. Nákup keramické pece 2. Poháry a věcné ceny atletického závodu Sběr odpadků v roce 2012 aneb "Ukliďme les!" Rozvoj talentů a podpora šíření lovecké hudby jako kulturní tradice Vybavení tělocvičny sportovním nářadím a ozvučením tělocvičny přenosnou audio sestavou pro sportovní aktivity mládeže a veřejnosti. Zřízení a vybavení přírodovědných badatelských koutků v mateřské škole a na školní zahradě. Rozšíření hracího a sportovního prostoru pro děti. Vybudování přírodní naučné a hrací zahrady pro děti. Využití atria školy pro výuku a relaxaci žáků. Posilování místní komunity, vztahů mezi lidmi a především jejich všímavého postoje ke stromům a zeleni. 1. Vybavení dílny keramického kroužku keramickou pecí. 2. Nákup pohárů a věcných cen atletického závodu "Štafetový maraton Emila Zátopka" Sběr odpadků v lese v okolí Břeclavi. Nákup loveckých rohů pro členy sboru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 300,00 Kč Nadační fond - Naše budoucnost Vespolek Zlatá Koruna Město Strakonice Krasec, o.s. Poznáváme krásy ČR Výuková pomůcka "Vývoj motýla" a výuková publikace o motýlím životě pro děti Poznávání krás a historie ČR pro děti z Dětského domova Volyně. Vytvoření ekovýchovné publikace pro ZŠ a MŠ ,00 Kč Tělovýchovná činnost dětí z Mateřské školy Vybavení mateřské školy. Stíny lesa Tajemné Publikace o lesích Strakonicka. Podpora uspořádání 2. ročníku soutěže na ochranu životního Jihočeská ratolest prostředí.

3 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Vyšší Brod Okna Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko VAVÉHA České Budějovice Rehabilitační pomůcka Redcord pro děti z centra Arpida Poznáváme mikrosvět II Sportovní plavecké soustředění Sportovního klubu Kapři Zahrada jako učebnice Proměny základny Žumberk - střediska praktické enviromentální výchovy Vybavení centra pomůckami - rehabilitační pomůcka Redcord. Zajištění moderní výuky odborných předmětů - pořízení přístrojů. Zajištění aktivního využití volného času pro handicapované děti. Zkvalitnění podmínek pro realizaci enviromentální výchovy dětí a mládeže. Zkvalitnění podmínek pro realizaci enviromentální výchovy dětí a mládeže 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč Sdružení obcí Blatenska Ve škole i mimo ni Borůvka, Borovany společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením LIBÍN S Prachatice Hroznějovická Dobromysl o. s. Nadační fond lesnických škol v Písku Nazaret - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Jihočeská růže Co je malé, to je hezké aneb ze života Rozšíření nabídky hmyzu 9.ročník cyklu programů a soutěží v o přírodě Blatenska oblasti EVVO. Nákup mikroskopické techniky pro vybavení laboratoře Terénní pečovatelská služba pro zdravotně postižené Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2012 S lesy a Dobromyslí rok 2012 plný dobré mysli Pořízení vybavení pro realizaci turnusových praktik z biologie pro školy. Zajištění terénní pečovatelské služby. Oživení lesnické tradice regionu, předvádění folkloru, řemesel a povolání spojených s lesem a se dřevem. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v sociálně znevýhodněné oblasti Hroznějovska; nákup vybavení pro realizování volnočasových aktivit. Mimoškolní zájmová činnost na Zajištění moderní výuky Lesnických školách v odborných předmětů - Písku pořízení přístrojů. Zkvalitnění sociálních služeb a péče o zaměstnance Zkvalitnění péče osobám v Nazaretu s těžším handicapem. Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci Obnova vybavení Krizového centra ,00 Kč Proutek, občanské sdružení Chráněná dílna Proutek Nabídka zaměstnání lidem s mentálním postižením. Příspěvek na provoz chráněné dílny.

4 Pomáháme sportem o.s. Pomáháme fotbalem Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum Kvalitnější život v České Budějovice tichém světě Centrum Bazalka, o.p.s. Sportovní klub Spastic Tricykl Židle pro Centrum Bazalka Podpora sportovních aktivit SKS Tricykl Blatná v roce 2012 Prostřednictvím akce Pomáháme fotbalem vybrat co největší příspěvek na podporu dětského oddělení českobudějovické nemocnice. Pomoc neslyšícím se účastnit kulturního života jako slyšící, vybavit Poradenské centrum moderními kompenzačními pomůckami pro nedoslýchavé. Vybavení denního a týdenního stacionáře nábytkem. Podpora sportovních aktivit pro sportovce s diagnózou dětská mozková obrna ,00 Kč Třeboňská nocturna Základní škola Chyšky Třeboňská nocturna 2012 Hrací prvky přírodní školní zahrady Představení toho nejlepšího z vážné hudby v Jihočeském kraji. Nákup průlezkové sestavy pro ZŠ ,00 Kč Město Hluboká nad Vltavou Občané Jankov a Holašovic sobě a všem o.p.s RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Mezinárodní pěvecký festival "Feuer und Stimme" 2012 Selské slavnosti Holašovice 2012 Lokalizace tábořišť Zajištění účasti handicapované zpěvačky pěveckého souboru Záviš. Staročeský jarmark s ukázkou tradičních lidových řemesel Zmapování tábořišť a jejich rychlá lokalizace složkami IZS 3 000,00 Kč Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Český nadační fond pro vydru Osobní asistence Osvětou do třeboňského světa Podpora sociální služby osobní asistence. Podpora realizace enviromentálních akcí na Třeboňsku. Místní skupina Českého červeného kříže č. 1 (Náchod) Nákup plaveckých pomůcek Zábavně a sportovně - vzdělávací víkendy IdiXep Martínkovice, okres Náchod Šatna v MŠ Základní škola, Hlubší pochopení Česká Skalice, okres přírodních Náchod zákonitostí Pořízení plaveckých pomůcek. Poznávání přírody a sportovní pobyt v přírodě. Vybavení šatny v MŠ novým nábytkem. Zajištění pomůcek pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro žáky 1.a 2.stupně ,00 Kč Klub rodičů při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, o.s. Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově Volný čas a výchova k ekologickému myšlení Obnova preparátů živočichů Poznávání přírody formou výletů a her. Zabezpečení výuky Zoologie a Ochrany lesa na ČLA ,00 Kč

5 Hospicové občanské Centrum domácí sdružení Duha hospicové péče Poskytování domácí hospicové péče pacientům v terminálním stadiu nádorového onemocnění. Občanské sdužení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION DĚTI ORIONU 2012 Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Přírodovědná stezka Kněžnou Motýlí louka, občanské sdružení VK Raškovice Raškovice Charita Frýdek - Místek Sportovní klub JUDO - Frýdek - Místek Zdravíčko Vendolí, okres Svitavy Poznávání rostlin Kniha "Jedinečný Český ráj" Zlepšení zázemí pro sportovní činnost dětí a mládeže v Raškovicích S lesy za sportem i zdravím Doplnění centra Odlehčovacích služeb a Týdenního stacionáře o potřebné zařízení a pomůcky Sportovně rekreační centrum pro děti a mládež Za poznáváním světa, přírody a člověka Základní škola Janov, okres Svitavy Putujeme přírodou Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice Učení nás baví Rehabilitačně rekondiční pobyt pro děti s handicapem. Prohloubení znalostí o přírodě, poznávání živočichů a rostlin. Vydání obrazové publikace o Českém ráji. Zlepšení zázemí pro rekreační sport dětí a mládeže. Dokončení areálu školního hřiště v návaznosti na úpravy v roce 2012 a Doplnění centra Odlehčovacích služeb a Týdenního stacionáře o potřebné zařízení a pomůcky. Rozšíření a dovybavení Centra. Učební pomůcky, pobyt dětí v přírodě, odměny, diplomy. Pozorování přírody, krajiny, změny v přírodě. Nákup pomůcek pro výuku. Zvýšení kvality a poutavosti výuky na 1. stupni ZŠ. Pořízení pomůcek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 695,00 Kč Mateřské centrum Kamínek ZO ČSOP 44/03 Všemi vjemy Krouna Základní škola Jedlová, okres Svitavy Rozvoj motoriky a spolupráce při cvičení s dětmi Výběh s vodní plochou Herní prvky dětského hřiště Studium kvality vody Modernizace výuky směřující k využívání dig. učebních materiálů Podpora mateřského centra. Balanční dráha, trampolína, nášlapná dráha k říčním kamenům. Podpora rozšíření areálu Záchranné stanice volně žijících živočichů Pardubického kraje a ekocentra Pasíčka. Vybudování herních prvků pro děti lesní mateřské školky a širokou veřejnost. Podpora výuky přírodních věd na ZŠ- pořízení senzoru kvality vody. Digitalizace učebny - dataprojektor, notebook ,00 Kč ,00 Kč

6 Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy Na Herzánce, Choceň Český rybářský svaz, místní Přelouč Obec Pustá Kamenice Kutřín 42 Horní Bradlo, okres Chrudim Poznáváme lidské tělo Kouzelná zahrada Handicap Fish Cup 2012 Modernizace ZŠ a MŠ Sportovní činnost dětí a mládeže Hrajeme si, zpíváme si Nácvik první pomoci, poznávání stavby lidského těla. Založení přírodního labyrintu, klidové relaxační zázemí. Práce sportovního charakteru s mentálně postiženými. Doplnění počítačového vybavení školy. Zakoupení sportovních dresů. Vybavení MŠ didaktickými pomůckami a hračkami ,00 Kč 7 000,00 Kč 7 500,00 Kč Základní škola, Seč, okres Chrudim Obec Morašice Obec Studené Ostrov Příroda kolem nás Hrací prvek pro děti Dětský den Studené Přírodozpyt aneb o přírodě podrobně Podpora zájmu žáků o okolní svět a přírodu. Pořízení hracího prvku pro děti - sluzavka, věž s prolézačkou. Dětský mobiliář, lavičky, stoly. Zkvalitnění výuky pomocí didaktických pomůcek ,00 Kč Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Interaktivní výuka napříč předměty i ročníky Pořízení modelu kostry člověka. Základní škola J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Setkání tří škol Základní škola Sloupnice ZO ČSOP 44/03 Do přírody ve škole, i za školou Nábytek do ekocentra Rozvoj vztahů mezi dětmi, podpora mimoškolní činnosti. Pomůcky na přírodovědnou činnost, ceny, odměny, doprava. Vybavení pokojů ekocentra zejména pro přespání dětí při vícedenních programech. naturální plnění Národní hřebčín Obnova střešní Kladruby nad Labem krytiny Soutěže podkovy o.p.s. 47.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy Obnova střešní krytiny - havarijní stav. 47.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy ,00 Kč Stanice Pavlov, o.p.s. Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Sportovně střelecký klub Černovice Provoz záchranné stanice VII. ročník Hračkobraní Činnost dětského sportovně střeleckého klubu Černovice Provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy - nákup krmiva. Festival Hračkobraní veřejně prezentuje nápaditost klasických českých hraček z přírodního materiálu, které navazují na českou hračkářskou tradici. Aktivní a smysluplné využití volného času mládeže trénink a závody ve sportovní malorážce a ve střelbě ze vzduchové pušky ,00 Kč

7 Základní škola Skuhrov, okres Havlíčkův Brod Modernizace učebny 1 Vybavení učebny. Lesonice, okres Třebíč, příspěvková Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. Rekonstrukce tělocvičny včetně vybavení Zlepšení vybavení školy ,00 Kč Zdravotnická péče o hospicové pacienty v Jihlavě a okolí Péče o klienty v domácí hospicové péči. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Moravská Orlice" Moravské Budějovice Střediskový rok Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé Plesná Horní hrad, o.p.s. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Živý les Štětovaná víceúčelová plocha u komunitní stodoly - Dědova dílna a Galerie stodola Propojení oddílů straších dětí s těmi nejmladšími - společné akce. Pobyt dětí v přírodě a plnněí praktických úkolů, které povedou děti k lepšímu vnímání lesa a přírody. Vytvoření zázemí k pořádání akcí pro děti a širokou veřejnost. Plesenská zahrada - Ekozahrádka Rozvoj environmentální výchovy na ZŠ v Plesné. Rekonstrukce Rekonstrukce společenského společenského sněmovního sálu sněmovního sálu. Podpora dětí na školách a jejich pedagogů při Podpora ekologické realizaci praktické výchovy dětí ekologické výchovy ,00 Kč ,00 Kč Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. SEV Jizerka otevřeno veřejnosti Cílem je zaujmout návštěvníky ekologickými tématy, seznámit je aktivní formou s problematikou ochrany přírody, chráněných živočichů apod. ZO ČSOP Armillaria Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj Ekosemináře Hubertka Skautská činnost roku 2012 v Libereckém kraji Pakli sport klub Jablonné v Podještědí Malevil Cup 2012 Projizerky o.s. Domov pro mentálně postižené v Liberci - Harcově, o.p.s. Ukliďme Jizerské hory 2012 Proutí dává šanci pracovat - košíkářská dílna pro lidi s mentálním postižením Ekologická výchova dětí a mládeže LK - semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Podpora činnosti skautských oddílů a jejich akcí v Libereckém kraji v roce Cyklistický závod pro děti, handicapované cyklisty a širokou sportovní veřejnost. Úklidová akce pro děti, rodiče, oddíly v oblasti Jizerských hor s přesahem do Krkonoš. Udržení kvality a smysluplnosti života občanů s mentálním postižením zaměstnáváním v chráněných dílnách.

8 Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň TJ Sokol Šťáhlavy TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. DHC Plzeň HC Meteor Třemošná Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany Tělovýchovná jednota Přeštice Obec Pec Tělovýchovná jednota Tatran Železná Ruda Genové sady Tachovska Sdružení rodičů při gimnáziu a Obchodní akademii Stříbro Zvířátkové Maxipexeso II. - Život Zvířátkové pexeso - v lese náklady na tisk. Zabezpečení činnosti oddílu házené ve Zajištění činnosti dětí Šťáhlavech. Zakoupení kancelářského vybavení Sportovní vybavení - mladší žákyně Příspěvek na dopravu dětí a mládeže na tréninky Letní příměstský tábor Přeštický turnaj minižáků Dřevorubecká soutěž, koně, Dřevorubecké muzeum Ve stopách Martina Jakše a Marcela Maxy Údržba Genového sadu starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska Vybavení speciálních učeben, kabinetů a knihovny Zakoupení kancelářského vybavení pro TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Pořízení sportovního oblečení pro družstvo mladších žákyň. Příspěvek na dopravu dětí a mládeže na tréninky a soutěže. Prázdninový denní pobyt dětí s výlety do přírody, lesní pedagogika. Podpora mládežnického fotbalu na úrovni minižáků. Seznámení s historickou a současnou prací v lese Rozvoj lyžování na Železnorudsku se zaměřením na děti a mládež. Provozování Genového sadu starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska. Vybavení školy učebními pomůckami. Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice příspěvková Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Město Plasy Zvon Sbor dobrovolných hasičů Příšov Přírodovědný kroužek se zaměřením na myslivost a lesnictví Podpora preventivní a záchranné činnosti - mládež Podpora přírodovědné gramotnosti. Podpora mládeže v oblasti sportu se zdravotnickým zaměřením. Realizace kulturních akcí Kulturní léto v a publikační činnosti v Plasích 2012 roce 2012 Oprava kostela sv. Apolonie Statické zajištění kostela. Oprava hasební techniky 2012 Oprava vozidla Praga RN Sdružení Lacerta Společnost přátel muzea Malá Morava Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník Jesenické kamenolomy, vodní plochy a mokřady 2012 Muzeum lesnictví, zemědělství, myslivosti a ochrany Mapování rozšíření vodních živočichů v zájmnové oblasti, besedy, přednášky, výstavy ,00 Kč přírody Vybavení expozic muzea. Setkávání dětí a Nákup vybavení a úhrada mládeže s loveckou nákladů souvisejících s hudbou činností souboru.

9 Šerák pěstitelé a chovatelé Vernířovice Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu EBERESCHE Rychlebské stezky Obec Loučná nad Desnou Sulejovice, okres Litoměřice Sportovní klub Roudnice nad Labem Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole speciální v Žatci MTB Priessnitzova 50 ČS - Dětské cyklistické závody Sochy v lese - Švagrov XX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Návrat jedlého jeřábu na Jesenicko Výstavba výukové trasy ve spolupráci s odborníky z Walesu Arboretum v zámeckém parku Cvičíme i mimo tělocvičnu Turnaje žáků a přípravek Učíme se o přírodě Nohama na zemi, srdíčkem v přírodě Úhrada nákladů souvisejících se závody. Rozvíjení environmentální výchovy v přírodě s estetickými a pohybovými prvky. XX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Návrat jeřábu na Jesenicko. Výstavba nové výukové trasy Rychlebských stezek ve spolupráci s odborníky z Walesu. Vytvoření informačního a výukového systému o historii a současnosti zámeckého parku - seznámení veřejnosti se zajímavými dřevinami pomocí informačních tabulí. Nákup a montáž dětského hřiště. Organizovaná činnost pro mládež - turnaje pod názvem "Fotbal ano - drogy ne". Podpora žáků při tvorbě žákovských prezentací. Výlety zdravotně postižených dětí a dětí ze sociálně slabých rodin do přírody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1.Krušnohorské rybářské občanské sdružení 1.Krušnohorské rybářské občanské sdružení Funkční maketa malé vodní elektrárny Vybudování umělých hnízdních nor pro ledňáčka říčního s kamerovým dozorem Demonstrace využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. Osvětová kampaň zaměřená na ekologickou a environmentální výchovu dětí a mládeže. Výroba zateplených umělých nor pro ledňáčka. Informační kampaň zaměřená na ekologickou výchovu dětí a mládeže ,00 Kč ,00 Kč Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 Střítež nad Bečvou Město Karolinka Pohyb nás baví Moderní přívětivá školka Dětské hřiště Karolinka Nákup nových moderních pomůcek podporujících pohybové aktivity dětí. Kompletní výměna vybavení školky. Oplocení hřiště včetně vybavení výukovými panely ,00 Kč

10 Spolek přátel hradu Hrad Lukov - 1. Lukova okruh naučné stezky Klub českých turistů oblast Valašsko - Historie turistiky ve Chřiby Zlínském kraji. Restaurování nástěnných maleb, Národní památkový státní zámek ústav Vizovice Městské divadlo Zlín, příspěvková Vydání průvodce po naučné stezce - seznámení návštěvníků s přírodou Hostýnských hor a historií hradu. Propagace turistiky - vydání publikace. Záchrana unikátní výmalby - odborné restaurátorské práce. Inscenační projekt Sen noci svatojánské - Inscenační projekt příspěvek na výtvarný Sen noci svatojánské návrh scény ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Světlovánek Dům dětí a mládeže Bojkovice, příspěvková Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál Volný čas v pohybu Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál - příspěvek na ubytování a stravu. Realizace akcí pro rodiny s dětmi. Materiální vybavení DDM sportovním nářadím, náčiním a pomůckami. Poznámka: V případě změny bude tento seznam aktualizován.

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Schválená Žadatel Název projektu Popis projektu částka (v Kč) MŠ Siřejovice 8 541 Klub přátel dětí

Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Schválená Žadatel Název projektu Popis projektu částka (v Kč) MŠ Siřejovice 8 541 Klub přátel dětí Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem sjednotit podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné účely.

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem sjednotit podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné účely. SPOJENÍM SILNĚJŠÍ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 2 Úvodní slovo předsedy správní rady Nadace ČEZ 3 Organizační struktura k 30. 5. 2006 4 Základní údaje 5 Hlavní projekty

Více

Spojením silnější. O nadaci

Spojením silnější. O nadaci Nadace ČEZ Výroční zpráva 2006 Obsah 1 O nadaci 3 Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 4 Úvodní slovo místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ 6 Orgány společnosti k 30. 4. 2007 7 Základní údaje

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2010

NADACE ČEZ V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 1 NADACE ČEZ V ROCE 2010 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2010 3 Základní údaje 4 Orgány Nadace ČEZ k 24. 6. 2011 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Projekty Oranžové hřiště 8 Projekty

Více

NADACE V ROCE 2014 OBSAH

NADACE V ROCE 2014 OBSAH NADACE ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH NADACE V ROCE 2014 NADACE V ROCE 2014 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 ORGÁNY NADACE ČEZ K 23. 6. 2015 5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 6 GRANTOVÝ PROGRAM STROMY 8 GRANTOVÝ

Více

NADACE V ROCE 2013. V roce 2013 to bylo 646 projektů a částka 159,2 milionů korun, které putovaly do programů reagujících na aktuální potřeby.

NADACE V ROCE 2013. V roce 2013 to bylo 646 projektů a částka 159,2 milionů korun, které putovaly do programů reagujících na aktuální potřeby. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH NADACE V ROCE 2013 Nadace v roce 2013 3 Základní údaje 4 Orgány Nadace ČEZ k 24. 6. 2014 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Projekt Stromy 8 Projekt Oranžové hřiště 14 Projekt

Více

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty Oranžové hřiště 12 Projekty Podpora

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2009

NADACE ČEZ V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2 3 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2009 5 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 16. 6. 2010 7 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Oranžové hřiště 10 Oranžové kolo 11 Podpora regionů 12 Oranžová

Více

Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projek t ů

Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projek t ů Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projek t ů Program Název Název projektu Město Zubří Prameniště pod Obecníkem voda pro lidi i pro přírodu 280 000 Zubří Slezská nemocnice v Opavě Muzeum ošetřovatelství

Více

Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti, ale jako o příležitosti. (John D. Rockefeller)

Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti, ale jako o příležitosti. (John D. Rockefeller) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti, ale jako o příležitosti. (John D. Rockefeller) Nadace ČEZ 2 Úvodní slovo předsedy správní rady 5 Pět let nadace 6 Orgány Nadace ČEZ k 30.

Více

Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2013

Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2013 Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2013 Pro zdraví Ostravská vozíčkářů o.s. Aldio - alternativní doprava imobilních osob 50000 Ostrava Sportovní klub SK Ostrava Česká národní ragby liga vozíčkářů

Více

Pro zdraví. Pro zdraví. Pro zdraví. Město. Pro zdraví. Ostrava- -Poruba. Pro zdraví. Karviná - Nové. Pro zdraví. Opava Kylešovice.

Pro zdraví. Pro zdraví. Pro zdraví. Město. Pro zdraví. Ostrava- -Poruba. Pro zdraví. Karviná - Nové. Pro zdraví. Opava Kylešovice. PODPOŘENÉ PROJEKTY Program Název Název projektu Centrum nové naděje Občanská poradna dluhové poradenství 250 000 Kč Frýdek-Místek Přehled všech podpořených organizací a projektů v roce 2009 Centrum pro

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projektů

Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projektů Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projektů Asociace pomáhající Asistenční služba pro děti 100 000 Kč Brno lidem s autismem APLA - JM o.s. a mladé lidi s poruchou autistického spektra LIGA o. s. Mateřinka

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ 1 Účelem, cílem a společným zájmem členů je vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE jako svou hlavní činnost

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

vybraných nestátních neziskových organizací M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

vybraných nestátních neziskových organizací M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e A d r e s á ř vybraných nestátních neziskových organizací M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e NĚKOLIK SLOV ÚVODEM Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává adresář vybraných nestátních neziskových

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více