,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava"

Transkript

1 Dary poskytnuté v roce stav k Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických osob ( 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní, humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví. V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje dozorčí rada. Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní Frýdek - Místek Projekty Biosférické rezervace 2012 Pořízení invalidního vozíku 1.Program Ochrana druhové a kulturní rozmanitosti kulturní krajiny 2. Program Management kulturní krajiny 3. Program Environmentální osvěta, výchova a vzdělávání 4. Program Informování a spolupráce s veřejností Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava Hudečka ,00 Kč ,00 Kč Nadace Agel Dětský ranč Hlučín Aladin Rozvoj dětských oddělení nemocnic Odstraňování povodňových škod v areálu Dětského ranče Hlučín Přeprava těžce tělesně postižených spoluobčanů zejména vozíčkářů Podpora zdarvotní péče na dětských odděleních s cílem zlepšení podmínek pro nejmenší pacienty. Podpora Dětského ranče poskytujícího služby fyzicky i mentálně postiženým dětem. Přeprava těžce tělesně postižených - částečná úhrada leasingu ,00 Kč ,00 Kč Timšel Školení v rámci konceptu Přátelská místa ČČK Školení osob, které se dostávají do kontaktu s tělesně nebo zdravotně postiženými občany při výkonu svého povolání. Zaměřeno na pracovníky státní správy, samosprávy a kulturních institucí ,00 Kč Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Mikroregion Čáslavsko - dobrovolný svazek obcí Rehabilitačně - rekondiční pobyt Chlum Turistická rozhledna Přibyslavice Rehabilitačně - rekondiční pobyty pro děti a dospělé pacienty s diagnózou dětská mozková obrna. Zatraktivnění nabídky turistických cílů v oblasti, kterou procházejí turistické trasy, cyklostezky, naučná stezka Tisí skála ,00 Kč

2 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Dětské hřiště na podporu rozvoje motorických dovedností dětí se sluchovým postižením Variabilní dětské hřiště v areálu Federace pro podporu rozvoj hrubé motoriky a obratnosti dětí ,00 Kč Orel jednota Strážnice, Višňové, okres Znojmo, příspěvková Černá hora, okres Blansko Velká Bíteš, U stadionu 538, příspěvková Základní škola, Tišnov, náměstí 28.října 1708 Nadace Partnerství Joži Úprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková Město Břeclav Jihočeští trubači o.s. Nákup sportovního nářadí a audiotechniky Přírodovědné badatelské koutky Dětské hřiště na zahradě mateřské školy Přírodní naučná, oddechová a hrací zahrada pro děti Venkovní učebna v atriu školy Strom roku České republiky - slavnostní vyhlášení vítězů v Brně 1. Nákup keramické pece 2. Poháry a věcné ceny atletického závodu Sběr odpadků v roce 2012 aneb "Ukliďme les!" Rozvoj talentů a podpora šíření lovecké hudby jako kulturní tradice Vybavení tělocvičny sportovním nářadím a ozvučením tělocvičny přenosnou audio sestavou pro sportovní aktivity mládeže a veřejnosti. Zřízení a vybavení přírodovědných badatelských koutků v mateřské škole a na školní zahradě. Rozšíření hracího a sportovního prostoru pro děti. Vybudování přírodní naučné a hrací zahrady pro děti. Využití atria školy pro výuku a relaxaci žáků. Posilování místní komunity, vztahů mezi lidmi a především jejich všímavého postoje ke stromům a zeleni. 1. Vybavení dílny keramického kroužku keramickou pecí. 2. Nákup pohárů a věcných cen atletického závodu "Štafetový maraton Emila Zátopka" Sběr odpadků v lese v okolí Břeclavi. Nákup loveckých rohů pro členy sboru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 300,00 Kč Nadační fond - Naše budoucnost Vespolek Zlatá Koruna Město Strakonice Krasec, o.s. Poznáváme krásy ČR Výuková pomůcka "Vývoj motýla" a výuková publikace o motýlím životě pro děti Poznávání krás a historie ČR pro děti z Dětského domova Volyně. Vytvoření ekovýchovné publikace pro ZŠ a MŠ ,00 Kč Tělovýchovná činnost dětí z Mateřské školy Vybavení mateřské školy. Stíny lesa Tajemné Publikace o lesích Strakonicka. Podpora uspořádání 2. ročníku soutěže na ochranu životního Jihočeská ratolest prostředí.

3 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Vyšší Brod Okna Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko VAVÉHA České Budějovice Rehabilitační pomůcka Redcord pro děti z centra Arpida Poznáváme mikrosvět II Sportovní plavecké soustředění Sportovního klubu Kapři Zahrada jako učebnice Proměny základny Žumberk - střediska praktické enviromentální výchovy Vybavení centra pomůckami - rehabilitační pomůcka Redcord. Zajištění moderní výuky odborných předmětů - pořízení přístrojů. Zajištění aktivního využití volného času pro handicapované děti. Zkvalitnění podmínek pro realizaci enviromentální výchovy dětí a mládeže. Zkvalitnění podmínek pro realizaci enviromentální výchovy dětí a mládeže 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč Sdružení obcí Blatenska Ve škole i mimo ni Borůvka, Borovany společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením LIBÍN S Prachatice Hroznějovická Dobromysl o. s. Nadační fond lesnických škol v Písku Nazaret - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Jihočeská růže Co je malé, to je hezké aneb ze života Rozšíření nabídky hmyzu 9.ročník cyklu programů a soutěží v o přírodě Blatenska oblasti EVVO. Nákup mikroskopické techniky pro vybavení laboratoře Terénní pečovatelská služba pro zdravotně postižené Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2012 S lesy a Dobromyslí rok 2012 plný dobré mysli Pořízení vybavení pro realizaci turnusových praktik z biologie pro školy. Zajištění terénní pečovatelské služby. Oživení lesnické tradice regionu, předvádění folkloru, řemesel a povolání spojených s lesem a se dřevem. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v sociálně znevýhodněné oblasti Hroznějovska; nákup vybavení pro realizování volnočasových aktivit. Mimoškolní zájmová činnost na Zajištění moderní výuky Lesnických školách v odborných předmětů - Písku pořízení přístrojů. Zkvalitnění sociálních služeb a péče o zaměstnance Zkvalitnění péče osobám v Nazaretu s těžším handicapem. Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci Obnova vybavení Krizového centra ,00 Kč Proutek, občanské sdružení Chráněná dílna Proutek Nabídka zaměstnání lidem s mentálním postižením. Příspěvek na provoz chráněné dílny.

4 Pomáháme sportem o.s. Pomáháme fotbalem Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum Kvalitnější život v České Budějovice tichém světě Centrum Bazalka, o.p.s. Sportovní klub Spastic Tricykl Židle pro Centrum Bazalka Podpora sportovních aktivit SKS Tricykl Blatná v roce 2012 Prostřednictvím akce Pomáháme fotbalem vybrat co největší příspěvek na podporu dětského oddělení českobudějovické nemocnice. Pomoc neslyšícím se účastnit kulturního života jako slyšící, vybavit Poradenské centrum moderními kompenzačními pomůckami pro nedoslýchavé. Vybavení denního a týdenního stacionáře nábytkem. Podpora sportovních aktivit pro sportovce s diagnózou dětská mozková obrna ,00 Kč Třeboňská nocturna Základní škola Chyšky Třeboňská nocturna 2012 Hrací prvky přírodní školní zahrady Představení toho nejlepšího z vážné hudby v Jihočeském kraji. Nákup průlezkové sestavy pro ZŠ ,00 Kč Město Hluboká nad Vltavou Občané Jankov a Holašovic sobě a všem o.p.s RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Mezinárodní pěvecký festival "Feuer und Stimme" 2012 Selské slavnosti Holašovice 2012 Lokalizace tábořišť Zajištění účasti handicapované zpěvačky pěveckého souboru Záviš. Staročeský jarmark s ukázkou tradičních lidových řemesel Zmapování tábořišť a jejich rychlá lokalizace složkami IZS 3 000,00 Kč Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Český nadační fond pro vydru Osobní asistence Osvětou do třeboňského světa Podpora sociální služby osobní asistence. Podpora realizace enviromentálních akcí na Třeboňsku. Místní skupina Českého červeného kříže č. 1 (Náchod) Nákup plaveckých pomůcek Zábavně a sportovně - vzdělávací víkendy IdiXep Martínkovice, okres Náchod Šatna v MŠ Základní škola, Hlubší pochopení Česká Skalice, okres přírodních Náchod zákonitostí Pořízení plaveckých pomůcek. Poznávání přírody a sportovní pobyt v přírodě. Vybavení šatny v MŠ novým nábytkem. Zajištění pomůcek pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro žáky 1.a 2.stupně ,00 Kč Klub rodičů při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, o.s. Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově Volný čas a výchova k ekologickému myšlení Obnova preparátů živočichů Poznávání přírody formou výletů a her. Zabezpečení výuky Zoologie a Ochrany lesa na ČLA ,00 Kč

5 Hospicové občanské Centrum domácí sdružení Duha hospicové péče Poskytování domácí hospicové péče pacientům v terminálním stadiu nádorového onemocnění. Občanské sdužení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION DĚTI ORIONU 2012 Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Přírodovědná stezka Kněžnou Motýlí louka, občanské sdružení VK Raškovice Raškovice Charita Frýdek - Místek Sportovní klub JUDO - Frýdek - Místek Zdravíčko Vendolí, okres Svitavy Poznávání rostlin Kniha "Jedinečný Český ráj" Zlepšení zázemí pro sportovní činnost dětí a mládeže v Raškovicích S lesy za sportem i zdravím Doplnění centra Odlehčovacích služeb a Týdenního stacionáře o potřebné zařízení a pomůcky Sportovně rekreační centrum pro děti a mládež Za poznáváním světa, přírody a člověka Základní škola Janov, okres Svitavy Putujeme přírodou Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice Učení nás baví Rehabilitačně rekondiční pobyt pro děti s handicapem. Prohloubení znalostí o přírodě, poznávání živočichů a rostlin. Vydání obrazové publikace o Českém ráji. Zlepšení zázemí pro rekreační sport dětí a mládeže. Dokončení areálu školního hřiště v návaznosti na úpravy v roce 2012 a Doplnění centra Odlehčovacích služeb a Týdenního stacionáře o potřebné zařízení a pomůcky. Rozšíření a dovybavení Centra. Učební pomůcky, pobyt dětí v přírodě, odměny, diplomy. Pozorování přírody, krajiny, změny v přírodě. Nákup pomůcek pro výuku. Zvýšení kvality a poutavosti výuky na 1. stupni ZŠ. Pořízení pomůcek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 695,00 Kč Mateřské centrum Kamínek ZO ČSOP 44/03 Všemi vjemy Krouna Základní škola Jedlová, okres Svitavy Rozvoj motoriky a spolupráce při cvičení s dětmi Výběh s vodní plochou Herní prvky dětského hřiště Studium kvality vody Modernizace výuky směřující k využívání dig. učebních materiálů Podpora mateřského centra. Balanční dráha, trampolína, nášlapná dráha k říčním kamenům. Podpora rozšíření areálu Záchranné stanice volně žijících živočichů Pardubického kraje a ekocentra Pasíčka. Vybudování herních prvků pro děti lesní mateřské školky a širokou veřejnost. Podpora výuky přírodních věd na ZŠ- pořízení senzoru kvality vody. Digitalizace učebny - dataprojektor, notebook ,00 Kč ,00 Kč

6 Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy Na Herzánce, Choceň Český rybářský svaz, místní Přelouč Obec Pustá Kamenice Kutřín 42 Horní Bradlo, okres Chrudim Poznáváme lidské tělo Kouzelná zahrada Handicap Fish Cup 2012 Modernizace ZŠ a MŠ Sportovní činnost dětí a mládeže Hrajeme si, zpíváme si Nácvik první pomoci, poznávání stavby lidského těla. Založení přírodního labyrintu, klidové relaxační zázemí. Práce sportovního charakteru s mentálně postiženými. Doplnění počítačového vybavení školy. Zakoupení sportovních dresů. Vybavení MŠ didaktickými pomůckami a hračkami ,00 Kč 7 000,00 Kč 7 500,00 Kč Základní škola, Seč, okres Chrudim Obec Morašice Obec Studené Ostrov Příroda kolem nás Hrací prvek pro děti Dětský den Studené Přírodozpyt aneb o přírodě podrobně Podpora zájmu žáků o okolní svět a přírodu. Pořízení hracího prvku pro děti - sluzavka, věž s prolézačkou. Dětský mobiliář, lavičky, stoly. Zkvalitnění výuky pomocí didaktických pomůcek ,00 Kč Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Interaktivní výuka napříč předměty i ročníky Pořízení modelu kostry člověka. Základní škola J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Setkání tří škol Základní škola Sloupnice ZO ČSOP 44/03 Do přírody ve škole, i za školou Nábytek do ekocentra Rozvoj vztahů mezi dětmi, podpora mimoškolní činnosti. Pomůcky na přírodovědnou činnost, ceny, odměny, doprava. Vybavení pokojů ekocentra zejména pro přespání dětí při vícedenních programech. naturální plnění Národní hřebčín Obnova střešní Kladruby nad Labem krytiny Soutěže podkovy o.p.s. 47.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy Obnova střešní krytiny - havarijní stav. 47.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy ,00 Kč Stanice Pavlov, o.p.s. Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Sportovně střelecký klub Černovice Provoz záchranné stanice VII. ročník Hračkobraní Činnost dětského sportovně střeleckého klubu Černovice Provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy - nákup krmiva. Festival Hračkobraní veřejně prezentuje nápaditost klasických českých hraček z přírodního materiálu, které navazují na českou hračkářskou tradici. Aktivní a smysluplné využití volného času mládeže trénink a závody ve sportovní malorážce a ve střelbě ze vzduchové pušky ,00 Kč

7 Základní škola Skuhrov, okres Havlíčkův Brod Modernizace učebny 1 Vybavení učebny. Lesonice, okres Třebíč, příspěvková Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. Rekonstrukce tělocvičny včetně vybavení Zlepšení vybavení školy ,00 Kč Zdravotnická péče o hospicové pacienty v Jihlavě a okolí Péče o klienty v domácí hospicové péči. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Moravská Orlice" Moravské Budějovice Střediskový rok Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé Plesná Horní hrad, o.p.s. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Živý les Štětovaná víceúčelová plocha u komunitní stodoly - Dědova dílna a Galerie stodola Propojení oddílů straších dětí s těmi nejmladšími - společné akce. Pobyt dětí v přírodě a plnněí praktických úkolů, které povedou děti k lepšímu vnímání lesa a přírody. Vytvoření zázemí k pořádání akcí pro děti a širokou veřejnost. Plesenská zahrada - Ekozahrádka Rozvoj environmentální výchovy na ZŠ v Plesné. Rekonstrukce Rekonstrukce společenského společenského sněmovního sálu sněmovního sálu. Podpora dětí na školách a jejich pedagogů při Podpora ekologické realizaci praktické výchovy dětí ekologické výchovy ,00 Kč ,00 Kč Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. SEV Jizerka otevřeno veřejnosti Cílem je zaujmout návštěvníky ekologickými tématy, seznámit je aktivní formou s problematikou ochrany přírody, chráněných živočichů apod. ZO ČSOP Armillaria Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj Ekosemináře Hubertka Skautská činnost roku 2012 v Libereckém kraji Pakli sport klub Jablonné v Podještědí Malevil Cup 2012 Projizerky o.s. Domov pro mentálně postižené v Liberci - Harcově, o.p.s. Ukliďme Jizerské hory 2012 Proutí dává šanci pracovat - košíkářská dílna pro lidi s mentálním postižením Ekologická výchova dětí a mládeže LK - semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Podpora činnosti skautských oddílů a jejich akcí v Libereckém kraji v roce Cyklistický závod pro děti, handicapované cyklisty a širokou sportovní veřejnost. Úklidová akce pro děti, rodiče, oddíly v oblasti Jizerských hor s přesahem do Krkonoš. Udržení kvality a smysluplnosti života občanů s mentálním postižením zaměstnáváním v chráněných dílnách.

8 Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň TJ Sokol Šťáhlavy TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. DHC Plzeň HC Meteor Třemošná Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany Tělovýchovná jednota Přeštice Obec Pec Tělovýchovná jednota Tatran Železná Ruda Genové sady Tachovska Sdružení rodičů při gimnáziu a Obchodní akademii Stříbro Zvířátkové Maxipexeso II. - Život Zvířátkové pexeso - v lese náklady na tisk. Zabezpečení činnosti oddílu házené ve Zajištění činnosti dětí Šťáhlavech. Zakoupení kancelářského vybavení Sportovní vybavení - mladší žákyně Příspěvek na dopravu dětí a mládeže na tréninky Letní příměstský tábor Přeštický turnaj minižáků Dřevorubecká soutěž, koně, Dřevorubecké muzeum Ve stopách Martina Jakše a Marcela Maxy Údržba Genového sadu starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska Vybavení speciálních učeben, kabinetů a knihovny Zakoupení kancelářského vybavení pro TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Pořízení sportovního oblečení pro družstvo mladších žákyň. Příspěvek na dopravu dětí a mládeže na tréninky a soutěže. Prázdninový denní pobyt dětí s výlety do přírody, lesní pedagogika. Podpora mládežnického fotbalu na úrovni minižáků. Seznámení s historickou a současnou prací v lese Rozvoj lyžování na Železnorudsku se zaměřením na děti a mládež. Provozování Genového sadu starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska. Vybavení školy učebními pomůckami. Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice příspěvková Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Město Plasy Zvon Sbor dobrovolných hasičů Příšov Přírodovědný kroužek se zaměřením na myslivost a lesnictví Podpora preventivní a záchranné činnosti - mládež Podpora přírodovědné gramotnosti. Podpora mládeže v oblasti sportu se zdravotnickým zaměřením. Realizace kulturních akcí Kulturní léto v a publikační činnosti v Plasích 2012 roce 2012 Oprava kostela sv. Apolonie Statické zajištění kostela. Oprava hasební techniky 2012 Oprava vozidla Praga RN Sdružení Lacerta Společnost přátel muzea Malá Morava Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník Jesenické kamenolomy, vodní plochy a mokřady 2012 Muzeum lesnictví, zemědělství, myslivosti a ochrany Mapování rozšíření vodních živočichů v zájmnové oblasti, besedy, přednášky, výstavy ,00 Kč přírody Vybavení expozic muzea. Setkávání dětí a Nákup vybavení a úhrada mládeže s loveckou nákladů souvisejících s hudbou činností souboru.

9 Šerák pěstitelé a chovatelé Vernířovice Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu EBERESCHE Rychlebské stezky Obec Loučná nad Desnou Sulejovice, okres Litoměřice Sportovní klub Roudnice nad Labem Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole speciální v Žatci MTB Priessnitzova 50 ČS - Dětské cyklistické závody Sochy v lese - Švagrov XX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Návrat jedlého jeřábu na Jesenicko Výstavba výukové trasy ve spolupráci s odborníky z Walesu Arboretum v zámeckém parku Cvičíme i mimo tělocvičnu Turnaje žáků a přípravek Učíme se o přírodě Nohama na zemi, srdíčkem v přírodě Úhrada nákladů souvisejících se závody. Rozvíjení environmentální výchovy v přírodě s estetickými a pohybovými prvky. XX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Návrat jeřábu na Jesenicko. Výstavba nové výukové trasy Rychlebských stezek ve spolupráci s odborníky z Walesu. Vytvoření informačního a výukového systému o historii a současnosti zámeckého parku - seznámení veřejnosti se zajímavými dřevinami pomocí informačních tabulí. Nákup a montáž dětského hřiště. Organizovaná činnost pro mládež - turnaje pod názvem "Fotbal ano - drogy ne". Podpora žáků při tvorbě žákovských prezentací. Výlety zdravotně postižených dětí a dětí ze sociálně slabých rodin do přírody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1.Krušnohorské rybářské občanské sdružení 1.Krušnohorské rybářské občanské sdružení Funkční maketa malé vodní elektrárny Vybudování umělých hnízdních nor pro ledňáčka říčního s kamerovým dozorem Demonstrace využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. Osvětová kampaň zaměřená na ekologickou a environmentální výchovu dětí a mládeže. Výroba zateplených umělých nor pro ledňáčka. Informační kampaň zaměřená na ekologickou výchovu dětí a mládeže ,00 Kč ,00 Kč Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 Střítež nad Bečvou Město Karolinka Pohyb nás baví Moderní přívětivá školka Dětské hřiště Karolinka Nákup nových moderních pomůcek podporujících pohybové aktivity dětí. Kompletní výměna vybavení školky. Oplocení hřiště včetně vybavení výukovými panely ,00 Kč

10 Spolek přátel hradu Hrad Lukov - 1. Lukova okruh naučné stezky Klub českých turistů oblast Valašsko - Historie turistiky ve Chřiby Zlínském kraji. Restaurování nástěnných maleb, Národní památkový státní zámek ústav Vizovice Městské divadlo Zlín, příspěvková Vydání průvodce po naučné stezce - seznámení návštěvníků s přírodou Hostýnských hor a historií hradu. Propagace turistiky - vydání publikace. Záchrana unikátní výmalby - odborné restaurátorské práce. Inscenační projekt Sen noci svatojánské - Inscenační projekt příspěvek na výtvarný Sen noci svatojánské návrh scény ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Světlovánek Dům dětí a mládeže Bojkovice, příspěvková Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál Volný čas v pohybu Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál - příspěvek na ubytování a stravu. Realizace akcí pro rodiny s dětmi. Materiální vybavení DDM sportovním nářadím, náčiním a pomůckami. Poznámka: V případě změny bude tento seznam aktualizován.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření Název DP Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření Schválená alokace 601 178 Kč Počet í celkem 49 Celkové náklady 4 278 943,00 Kč Celkové požadované prost. 2

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Schválené individuální dotace na r. 2017

Schválené individuální dotace na r. 2017 Schválené individuální Oblast kulturní a sportovní Údaje v Kč Střední odborné učiliště Blatná (1 žádost) Jízda zručnosti traktorem a vlekem - 7 000 Kč. Májový den se SOU Blatná - 6 000 Kč 13 000 Spolek

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 2 - Aktualizace

RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 2 - Aktualizace RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 2 - Aktualizace vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP pro výzvu IROP č. 56 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

POMÁHÁME SPOLEČNĚ. Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč. Seznam podpořených projektů

POMÁHÁME SPOLEČNĚ. Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč. Seznam podpořených projektů Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč Seznam podpořených projektů Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené Žadatel: Eduarda Hekšová Projekt: Doprava dětí se zdravotním postižením

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Evidence žádostí o granty

Evidence žádostí o granty 1. 2015 Český rybářský svaz, MO Přelouč Konání akcí Rybářské závody Bohdanečská vydra 6 000 Kč 2 000 Kč 1. 2015 Klub rodičů a přátel školy při MŠ Konání akcí MATEŘINKA rozloučení s předškoláky 10 000 Kč

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 215 Evidenční číslo GSO-1/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 : 75959 Registrovaná

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do)

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD a ostatní zdroje pro území ORP Šlapanice Identifikace školy, školského

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. 4. M 04/ Klub mladých Filadelfia spolek

IČ žadatel právní forma název projektu. 4. M 04/ Klub mladých Filadelfia spolek Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu Asociace TOM ČR, TOM 4316 1. M 01/2015 65497651 Průzkumník-Jih Handy Club Ostrava; Závodní 7. M 08/2015 1259857

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Seznam relevantních aktérů SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů SO ORP a Česká Třebová - dle typu (k 12.10.2016) název obec orp Mateřská škola Brandýs nad, okres Brandýs nad Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova Česká Třebová Česká Třebová

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 17. 12. 2007 do 28. 3. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu. Grantový fond 2010 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA LESNÍ PEDAGOGIKA Vše o lese najdeš v lese 2 Co je lesní pedagogika a co nám umožňuje Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu využívá přirozené prostředí lesa. Dozvědět se o

Více

HBC Jičín o.s. Jičínská školní liga miniházené Kč

HBC Jičín o.s. Jičínská školní liga miniházené Kč Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 18. března schválilo usnesením č. ZK/4/198/ přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty

Více