PRODEJNA POTRAVIN LUBOŠ KRÁLÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJNA POTRAVIN LUBOŠ KRÁLÍK"

Transkript

1 PRODEJNA POTRAVIN LUBOŠ KRÁLÍK XLIV. ročník Vás zve ke každodenním nákupům potravin denně čerstvé pečivo třikrát týdně čerstvá uzenina ovoce a zelenina doplňkový prodej drogistického zboží krmivo pro psy a kočky kuřácké potřeby a tabákové výrobky možnost zhotovení dárkových balíčků na OBJEDNÁVKU sudové pivo možnost zapůjčení výčepního ventilu k zakoupenému sudu ZDARMA foto J. Jirouš Otevřeno DENNĚ: 7:30 22:00 tel: Těšíme se na Vás! Vysoké nad Jizerou 189 Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLIV-5-6/2011, redakce: Ivana Řehořová, náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny nejlépe přílohou na tel: , vytiskl a sponzoruje H&H Servis fotovb Květen - červen 2011 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

2 Ten vítr, který ostře tváře šlehá, připadal jako silná, drsná něha. A chladný déšť, jenž všecko prosakuje, nemrazí; lázní tou se oživuje. To bláto říká: květy cestu vystři! To temno kolem pouze zrak můj bystří. Čtu v něm a chápu sílu, která vězí v tom: zroditi se někde na pomezí daleko od centra, pro které jsi ztracen, vyvracen stále, ale nevyvrácen, viděti příval, státi v bouří pekle, duch nezlomený, srdce nezaleklé, chápu, co značí při svém každém kroku tváří v tvář státi úhlavnímu soku, tu pevnou vůli, necouvati za nic, buď co buď býti věrným strážcem hranic, i půdu chápu, drsnost jejích plodů, kraj, který není stvořen pro pohodu a v kterém přece zvláštní půvab roste. Jak silnou láskou žije srdce prosté! Jak hluboký a pevný žití kořen! A stoupal jsem, v své myšlenky jsa vnořen. Z básně Viktora Dyka Cestou k Vysokému 2 Ohně na kopci Tradiční lampionový průvod s dechovkou uspořádal městský úřad 30. dubna. Pálení čarodějnic a rakety u fotbalového hřiště mohli hojní účastníci doplnit zajištěným občerstvením. Naskýtá se otázka, zda by nebylo lepší posunout začátek o hodinu dál, protože svítící lampióny i oheň by lépe vynikly za tmy. Jako na již 3. ročníku pálení čarodějnic, který se odehrával na bufetu u Matoušků v lyžařském areálu Větrov s bohatou nabídkou jídla i pití a country hudbou. Ve Tříči pálili čarodějnice jako vždy na Kamenci. Téhož dne byl zahájen provoz dětského hřiště Mraveniště Diamantová svatba V roce 1951 uzavřeli sňatek na radnici v Dolním Bousově u Sobotky, odkud pocházela nevěsta, manželé Květa a Jan Nedomlelovi z Vysokého nad Jizerou. 28. dubna 2011 to bylo šedesát společných (jak říká paní Nedomlelová: S jedním mužským! Umíte si to představit? ) let, které spokojeně oslavili v rodinném kruhu ve Spořitelně. Gratulujeme a přejeme všem oslavencům mnoho zdraví! 31 Úmrtí Dne zemřela paní Božena Čechurová z DPS ve věku nedožitých 84 let. Upřímnou soustrast. "Dne 12. května by se dožila 100 let paní Anna Novotná, roz. Tvarohová (bývalá kovárna), která se ve Vysokém nejen narodila, ale i prožila celý svůj život." Za celou rodinu Ing. Alena Duchoňová (dcera)

3 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození Omlouváme se malé Amálce Bradáčové a její mamince Kláře Kobrové, že nám v minulém čísle nedopatřením vypadl tatínek Zdeněk Bradáč. * Dne se narodil Haně Skalské z Vysokého a Jiřímu Hejdánkovi z Prahy syn ANTONÍN Hejdánek. * Dne se narodil Oldřichu a Markétě Slavíkovým z Horní Tříče syn ŠTĚPÁN. * Dne se narodil Janu Slavíkovi a Kateřině Bujárkové ze Tříče syn VOJTĚCH Slavík. Přejeme hodně štěstí a zdraví! Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Miloslava Bucharová 73 let Ludmila Hnyková 89 let František Knížek 79 let Jan Nedomlel 85 let Květa Nedomlelová 79 let Jaroslav Petruška 74 let Helena Pičmanová 73 let Oldřiška Poláková 86 let ThDr Antonín Sporer 71 let Anna Zemanová 79 let Oldřich Austl 71 let Jarmila Kadavá 70 let Jindřiška Kliešťová 81 let Věra Kučerová 81 let Petr Nečásek 82 let 30 Josef Rón 85 let Olga Šaldová 77 let Horní Tříč Anna Lukšová 97 let Alžběta Vodseďálková 95 let František Kubečka 74 let Václav Metelka 71 let Helkovice Jaroslav Nosek 83 let Marie Nosková 76 let Sklenařice Jaroslav Hájek 71 let Josef Metelka 78 let Anna Metelková 70 let Anna Rydvalová 86 let Stará Ves Marta Čermáková 77 let Jana Štěpánková 78 let Zlatá svatba Manželé Marie a Milan Junkovi z Vysokého nad Jizerou č. 359 oslavili foto L. Strnádková společných 50 let života 13. května Ze zápisu Ing. Štěpánka 6. zasedání městského zastupitelstva konané 16. května v sále hasičské zbrojnice Dohady o osvětlení v prostoru garáží u Vysocké boudy zakončil pan starosta konstatováním, že osvětlení bude zachováno a staré betonové sloupy budou odstraněny, zatímco Ing. Zelinková navrhovala z úsporných důvodů sloupy a stará světla zachovat. Problematika rekonstrukce parku - písemný materiál tajemník MěÚ -práce v parku zabezpečí vítěz výběrového řízení firma KHL EKO Červený Hrádek Jirkov za cenu ,20 Kč vč. DPH - zahájení prací červen 2011, ukončení červen autorizovaný dohled svěřen Mgr. Karlu Miffkovi - Vysocké poklady I. Vodseďálek prostřednictvím Mgr. Strnádkové předkládají nabídku na operativní kontrolu prováděných prací Odsouhlasení rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky na zhotovitele díla splašková kanalizace a ČOV firma Ještědská stavební společnost s cenou Kč (s rezervou, bez DPH). Firma má podle K. Bárty dobré reference. Odprodej pozemků ve Sklenařicích více zájemců, obálková metoda - odprodejem pověřena komise (Bárta, Nosek, Jon), spor J. Noska a J. Dvořáka, dohady o tom, zda má být pan Nosek v komisi, jak odprodat pozemek a kdo by měl rozhodovat, nakonec odsouhlasen odprodej jako celek á 50 Kč/1 m 2 Žádost Jana Dvořáka o zakoupení pozemku ve Sklenařicích zveřejnění záměru odprodat pozemek z majetku města Společná žádost o pronájem pozemku nad šestibytovkou u Aktivu má tudy být vedena kanalizace, po různých názorech bylo odsouhlaseno, že bude s žadateli uzavřena smlouva o pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce Žádost Petra Kazíka o zakoupení pozemku vodní nádrže ve Staré vsi odsouhlaseno za cenu 100 Kč/m 2 Žádost Fr. Ječného o zařazení jeho pozemků v lokalitě Rovně do změny č. 2 ÚPD města pro využití k obytnému rekreačnímu území, venkovskou zástavbu už dříve zamítnuto KRNAPem, odsouhlaseno nevyhovět žádosti Návrh zadání změny č. 2 územního plánu v předloženém znění - o případné změně smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 budou jednat za město se zpracovatelem, firmou DHV CR Praha, Bc. Nechanický a Ing. Bartoš Nabídka prodeje pozemku u bývalé Seby 13 návrh p. starosty odkoupit do majetku města za 20 Kč/m 2 a pověřit odkoupením za město Ing. Bartoše odsouhlaseno Koordinátorkou problematiky posouzení spokojenosti s dopravní obslužností byla za město určena Ing. Zelinková do konce června je u ní možnost podání námětů a připomínek na e mailovou adresu, případně telefonicky Zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2010 předložil B. Čech, přítomné s problematikou seznámil p. starosta - výnosy Kč, náklady Kč, zisk Kč Žádost T. Housy a O. Hnyka o podání informací o způsobu přidělování zakázek na práce v městských lesích B. Čech vysvětloval, že hospodaří na základě smluvního vztahu s městem, vykonává odbornou funkci a přednostně poptává na práce místní firmy, ale v jeho zájmu je snížení nákladů T. Housa vznesl dotaz, zda je v budoucnu možné získat práci v městských lesích, B. Čech vysvětluje, že nyní jsou potřebné lanovkové seče - návrh na pověření kontrolní komise do terénu - odsouhlaseno

4 Zpráva kontrolního a finančního výboru P. starosta - zprávy mají být zveřejňovány na webu města, ale podklady, které jsou předmětem projednávání a mohly by např. neoprávněně poškozovat některého ze zastupitelů (jako dopis p. Dvořáka týkající se p. Noska), to by bylo nevhodné - tajemník vypracoval zprávu o situaci ve výběru místních poplatků a o úsporných opatřeních na radnici Bc. Nechanický zveřejňovat pouze důležité materiály Ing. Štěpánek vyjádřil se písemně ke všem šesti bodům zprávy - navrhuje úspornou změnu uvítacího ceremoniálu divadelních souborů na radnici - dovolil si předložit několik nápadů úspor, když nebyly žádné předloženy od zastupitelů - výbory jsou toho názoru, že prvním místem hospodárnosti je městský úřad - vysvětlil problematiku natahování věžních hodin, které jsou majetkem města - K. Bárta, Ing. Škodová, Ing. Zelinková, diskutují dlouze o materiálu úředníků města Nová linie, webu, práci kontrolního a finančního výboru, úsporných opatřeních, informovanosti atd. - Mgr. Strnádková se vyjádřila k činnosti výborů a zpráva p. tajemníka jí připadá urážlivá je něco jiného, když někdo píše pětistránkový elaborát v pracovní době za peníze města, než někdo ve svém volném čase, Nová linie by měla být zveřejněna Dále se jednalo o malé informovanosti občanů na zasedáních (MUDr. Tylová) vyjádřili se i další Zastupitelstvo ukládá starostovi města zajistit zveřejňování podkladových materiálů pro rozhodování zastupitelů města na webových stránkách města P. tajemník má předložit na příští zasedání pracovní náplně všech zaměstnanců města Místní poplatek ze vstupného obecně závazná vyhláška byla zrušena a poplatky se nebudou vybírat šlo především o DS Krakonoš Žádost TJ Vysoké o finanční příspěvek na dětské hřiště - na minulém zasedání byl odsouhlasen příspěvek 6000 Kč (½ nákladů na oplocení), který nebyl zatím vyplacen pro administrativními nedostatky a jednotou nebyly předloženy požadované doklady Na hřiště je ze strany maminek kladný ohlas, ale došlo i k úrazům Nakonec byl odsouhlasen příspěvek celkový Kč (6 + 10) Zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Byl vzat na vědomí komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko Z diskuse Nevhodnost využívání hasičské nádrže ve Staré Vsi pro účely SDH Nesvadba Polemika o vystoupení města ze Svazku měst a obcí Krkonoše - na jedné straně se nevyplácí členství, na druhé straně je ale město ve svazku poněkud pasivní Obhajoba svazku B. Kučerová, vystoupení ze svazku podporují p. starosta, Čech, tajemník Problematika informačních center I.Ř. ZDRAVOTNICTVÍ Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala sestřičkám z Domácí péče pod vedením Jany Černé z Rokytnice nad Jizerou za pomoc, kterou mi poskytly při ošetřování mé maminky v posledních chvílích jejího života. Měsíc mi dennodenně pomáhaly s její péčí. I když jsem zdravotní sestra, žasla jsem nad tím, jaký mají přístup Informace: Z. Seidl: , Pořadatel: oddíl volejbalu TJ Vysoké nad Jiz. Okolo Petruškových vrchů - přespolní běh, všechny kategorie Pohár Libereckého kraje v přespolních bězích Informace: Z. Seidl: , Český Ski klub Vysoké nad Jizerou Z. Seidl Poděkování Rád bych poděkoval všem čtenářům Větrníku a pracovníkům vysockého muzea za pomoc při dokumentaci lidového zvyku svatojánské postýlky. Podařilo se podchytit doposud neznámé skutečnosti, které výrazně obohacují dosavadní vědomosti o této krásné tradici. Mgr. Daniel Dědovský * OZNÁMENÍ Z důvodu ustavičného poškozování plotů a neúnosného znečišťování pozemků bude průchod přes soukromou louku a zahradu sboru CČSH uzavřen. Pod Ádovnou Nad Ádovnou U Vystrkova (vůbec ne u Ádovny) VYSOCKÉ DETAILY 4 29

5 SPORT KČT Zahájení pěší turistiky jednodenní zájezd do Českého ráje. Trasa 18 km rozhledna Dubecko Betlémské skály Klokočské skály jeskyně Postojna hrad Rotštejn Loktuše. Odpolední pokračování skalní hrad Valečov Skalka Klamorna Drábské světničky Na Krásné vyhlídce Příhrazy. Naše putování provázelo krásné slunečné počasí. Účast 19 spokojených členů KČT. Tradiční prvomájový zájezd do okolí Máchova kraje, tentokrát s tímto programem výstup a prohlídka hradu Bezděz výstup na rozhlednu Vrátenská hora a dále pěšo k prohlídce hradu Houska. Během přejezdu k Máchovu jezeru zastávka s náročným výstupem na Lysou skálu (Spící panna). Pro děti vynikající zážitek, pro starší i chvilka strachu a někteří to i vzdali. Zastávku u Máchova jezera část využívá k projížďce lodí po jezeře, druhá k prohlídce okolí. Naše putování ukončujeme na večeři v Mnichově Hradišti. Hodnocení akce počasí dobré, nálada dobrá, volba tras dobrá, tak co víc si přát. Účast 50 příznivců turistiky. Jiří Líbal Letní termínová listina akcí 2011 TJ Vysoké nad Jizerou Vysocká časovka. Závod v silniční cyklistice Trať 13,5 km Od Křemílka do Vysokého (z Cimbálu u Semil) 28 Informace: G. Havel: , Pořadatel: Cyklo Vysoké nad Jizerou Vysocký maratón závod horských kol Informace: G. Havel: , Pořadatel: Cyklo Vysoké nad Jizerou Sklenařické debly, volejbal dvojic SOBOTA: Otevřené MČR veteránů nad 40 let a turnaj mužů I. a II. tř. NEDĚLE: Turnaj I. a II. třídy mužů MIXŮ Informace: Z. Seidl: , Pořadatelé: Oddíl volejbalu TJ Vysoké n. Jiz. a SOKOL Sklenařice Český pohár v bězích do vrchu 26. ročník: ŠACHTY ŠTĚPÁNKA Informace: Z. Seidl: , Pořadatel: Český Ski klub Vysoké nad Jizerou Krajem zapadlých vlastenců. Turistická a cyklo akce Prezentace fotbalové hřiště. Info: Z. Seidl KČT Vysoké nad Jizerou Turnaj smíšených družstev volejbalový turnaj 4 muži, 2 ženy k nemocným, jaké mají pomůcky a vychytávky, které mě velice pomohly a usnadnily péči v těchto těžkých okamžicích. Byla to pomoc jak fyzická, tak psychická, za což jim mnohokrát děkuji a hlavně za to, že vůbec existují. Kdo jejich péči potřebuje, dovede ji ocenit. A myslím si, že v dnešní době je budeme stále víc potřebovat. Zároveň děkuji MUDr. Daně Pohankové, která se mé maminky ujala, i když tady trvale nebydlela. Tak ještě jednou děvčatům díky. Iva Mejsnarová Vysoké nad Jizerou Okénko z ústavu Divadlo plné sestřiček aneb Dětská mozková obrna ve Vysokém Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou uspořádal dne 14. dubna 2011 v divadle Krakonoš 4. konferenční odpoledne zdravotních sester a rehabilitačních pracovníků (fyzioterapeutů). Akce byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků České asociace sester a profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY s možností získat kredity. Konference byla zaměřena na téma Dětská mozková obrna. Dětská Mozková Obrna (DMO) je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, která se objevuje v několika prvních letech života a zpravidla se v dalším průběhu nezhoršuje. Označení dětská vyjadřuje období, kdy nemoc 5 vzniká. Pojem mozková vyjadřuje skutečnost, že příčina poruchy je v mozku. Název obrna vyjadřuje, že jde o nemoc způsobující poruchu hybnosti těla. Pod pojem DMO nepatří poruchy hybnosti způsobené onemocněním svalů ani periferních nervů % nemocných s DMO postihuje spastická forma. Jejich svaly jsou v postižených partiích ztuhlé a trvale stažené (spastické). Z našeho ústavu byla hlavní přednášející MUDr. Ludmila Fialová, která se posledních sedm let velmi intenzivně zabývá péčí o spastickou horní končetinu. Kromě dětí po dětské mozkové obrně se naše lékařka věnuje také pacientům po mozkové mrtvici, operacích a úrazech mozku nebo po těžkých zánětech mozkových blan. Do dnešních dní má MUDr. Fialová odoperováno více než 200 pacientů. Operace se provádějí pro dosažení lepší sebeobsluhy, zvýšením soběstačnosti se zlepšuje kvalita života u dotčených lidí. Přijíždějí k nám na zákroky pacienti z celé republiky, protože jiný lékař u nás v takovém počtu a kvalitě tyto operace neprovádí. Proces léčení včetně rehabilitace má MUDr. Fialová rovněž přehledným způsobem podrobně zdokumentován a vede si systematickou evidenci těchto pacientů. Často je proto vyzvána k přednáškám v naší republice i v zahraničí. Nejbližším vystoupením

6 bude přednáška na Evropském kongresu chirurgie ruky v Oslu v Norsku. Prezentaci naší lékařky doplnily další přednášky lékařů, zdravotních sester a rehabilitačních pracovníků. Zkušenosti z péče o zmíněné pacienty nám předali zástupci Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé z Luže Košumberka. Pracovnice rehabilitačního ústavu Gerontocentra z Hostinného předvedly metodu bazální stimulace s praktickými ukázkami. Možnost využití hipoterapie byla prezentována zástupci zdravotnického zařízení Spirála z Jablonce nad Nisou a České hiporehabilitační společnosti z Prahy. Využití Vojtovy metody u pacientů s mozkovou obrnou popsala a prakticky převedla paní Kateřina Horáková z Prahy. Celý program zakončila sestra Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, maminka syna s mozkovou obrnou, která napsala povídku o svém životě s postiženým dítětem. Silné téma k zamyšlení nikomu nepřipouštělo myšlenku: to se mě netýká, to mě nemůže postihnout. Vystoupení bylo doplněno výstavou pomůcek, knih a dalších potřeb ze života této rodiny. Atmosféra konference byla příjemná a tvůrčí. Zajímavé téma přilákalo na 170 zúčastněných, kteří mezi přednáškami živě diskutovali a předávali si své zkušenosti. Domů si odváželi nejenom nové poznatky, ale i drobné šperky a dárky, které si mohli koupit. Konference tak určitě přispěla k dobrému jménu naší nemocnice. Ing. Marcela Škodová, Bc. Martina Zelenková 6 Upozornění předem! Od 29. července do 14. srpna bude nemocnice z technických důvodů (výměna oken) uzavřena. Služba bude fungovat pouze pro vážnější akutní úrazy. ZŠ ŠKOLNÍ OKÉNKO Den Země I letos oslavili žáci základní školy Den Země aktivitami spojenými s poznáváním přírody a činnostmi, které jí pomáhají. Vyučující prvního stupně tentokrát pozvali pracovníky ze Střediska ekologické výchovy Český ráj ze Sedmihorek, aby s dětmi uskutečnili netradiční program, jehož cílem je budovat kladný citový vztah dětí k přírodě. Program má čtyři varianty podle ročních období, takže žáci v programu Jaro hledali odpovědi na otázky: Jaké změny potkaly naši krajinu, co jí člověk dal a vzal, kdy začala naše krajina přicházet o lesy a další. V druhé části programu si děti zahrály na louce na včelky. Druhý stupeň rozdělil své aktivity různými směry. Od sledování filmu s ekologickým zaměřením přes návštěvu Krkonošského národního parku, kde žáci 7. třídy prošli naučným programem a navštívili stanici pro handicapované ptáky, až po dendrologický monitoring žáků 8. a 9. třídy. Tito žáci na pěti stanovištích ve Vysokém sledovali a určovali dřeviny v bezlistém stavu podle stavby pupenů, jejich roz- vé z Leteckého zkušebního ústavu Praha. To bylo rad a rozumů, proč to neletí. Pravdu měl opět můj kamarád Láďa Bláha. Jeho rada byla jednoduchá vyměň vrtuli. Nikdo tomu nevěřil, letečtí inženýři už vůbec ne. Vždyť tu vrtuli navrhovali a vyráběli oni. Novou vrtuli jsem si nejprve pouze půjčil, ona to není levná záležitost. Byl to zázrak, letělo to jako z praku. Pan Bláha je génius. Hurá, létáme. O výměně motoru a dalších leteckých příhodách až příště. Zatím dík. I. Ř. Oprava k rozhovoru s Petrem mylně byl uveden popisek k fotografii z divadla jednalo se o hru Bez obalu. Z Hysterikonu tedy ještě foto jako bonus. Roprachtické aktuality V květnu proběhla v Roprachticích tradiční každoroční, dá se říci turistická akce pod záštitou TJ Sokol a pod názvem Roprachtická šlápota RO- ŠLAP. Na desetikilometrovou trať se vydávají nejen páry, ale i rodiny s dětmi. Letos se počasí vydařilo a Krakonoš byl straně Zdeňky Pacholíkové, která trasu plánuje, vždycky nějakou zajímavou v okolí vymyslí, projde ji, označí a pak se na ni vydají,,závodníci, podél trati plnící různé úkoly u dobrovolníků, kteří stojí na o- značených místech výšlapu. Za správnou odpověď nebo splněný úkol dostanou účastníci razítko a v cíli vyhrává ten nebo ti, kteří na tom jsou časově nejlépe a mají splněné všechny úkoly. Ačkoliv jsem se letos neúčastnila, chci i přesto poděkovat Zdeňce a ostatním za skvěle přichystanou procházku po okolí Roprachtic. Červen slibuje také hezké počasí, poběží se, kolem Roprachtic, tedy doufejme, že běžkyně a běžci nebudou mít příliš měkký asfalt, úžeh nebo úpal po závodě, že nebudou dehydratovaní nebo naopak se jim nad hlavou nebudou honit mraky a z nich nebudou vyluzovány zvuky blížící se hromu a že je, kdyby byli promočení od prudkého lijáku, nezasáhne blesk. To však je asi věcí nereálnou, jelikož naši organizátoři jsou zkušení závoďáci a vědí, kdy jde do tuhého. Přeji tedy, ať se všem daří, však vyhrát může jen jeden. Další červnovou akcí je pouťová zábava, letos poměrně pozdě a letošní pouť na hřišti za Hospodou U Tichánků. Přijďte mrknout. Z Ropr. Š. K. 27 foto z Rozšlapu Jan Nosek

7 z práce, např. na hod. A já už v té době věděl, že si postavím vlastní letadlo. Sen se mi začal plnit v letech 1995/96, kdy jsem začal s výběrem. Díky zkušenostem z modelařiny jsem se rozhodl pro hornoplošník. Dal jsem přednost konstrukci typu PIPER. Jeho křídlo je zhotoveno ze dřeva, trup je svařovaná konstrukce z tenkostěnných trubek. Vše je potaženo bavlněnou látkou, takovou, co bývala a dodnes se používá na prostěradla. Pro jednodušší práci jsem zvolil stavbu letadla s typovým průkazem, což znamená, že výrobce dodá ověřenou dokumentaci a k ní i některé díly. Rozhodl jsem se pro zakoupení polotovaru trupu a křídel. Trup jsme od pana Podešvy ze Šumperku přivezli na střeše favorita, bylo to úžasné. Velkým zážitkem bylo shánění jednotlivých dílů a materiálů po celé republice. Začala nepředstavitelná práce. Kdybych věděl, co mě čeká, asi bych do toho nešel. V průběhu stavby jsem musel dávat pozor, abych splnil podmínky pro kategorii UL a mohl vůbec vzlétnout. Jedna ze základních podmínek je, aby to létalo. Já jsem měl letadlo dvoumístné, to abych se občas mohl podělit s někým o ten úžasný zážitek vzlétnout do oblak. Letadlo v kategorii ultralight nesmí přesáhnout max. váhu 450 kg, včetně paliva a posádky a maximální přistávací rychlost je 65km/hod. Samotné řízení se vyrábělo na koleně za pomoci leteckých kamarádů. Celé letadlo je potaženo plátnem, které jsem kupoval v tehdejší Sebě v Tanvaldu. Byl jsem ojedinělý zákazník, protože jsem potřeboval neuvěřitelných 60 m bavlněné látky. Stavba byla pracná a časově velice náročná. Týden usilovné práce nebyl na letadle vůbec vidět. Letadlo jsem stavěl po částech doma v garáži. Celé šlo sesadit a dodělávat pouze venku, měli jsme pronajatý i divadelní sál, takže existují fotky celého letadla právě v našem divadle. Vypadá to zajímavě. Po úmrtí otce jsem musel stavbu na rok a půl přerušit, abych se postaral o firmu. Díky kamarádům Martinovi a Milanovi Nesvadbovým a Honzovi Vackovi, jsem letadlo dostavěl a v den mých 35. narozenin za pomoci zalétávacího pilota i pokusil zalétat. Poprvé to vůbec neletělo a nás čekala další práce. Přijít na to, proč to neletí. Velice nám pomohl náš stavební dozor pan Vladimír Bláha z Lomnice nad Popelkou. Tento pán mi byl celou dobu stavby nápomocen nejen radou, ale i konkrétním výrobkem, či pomocí. Úžasný člověk, celý postižený létáním a především stavbou a výrobou letadel. Moje letadlo bylo z prostých finančních důvodů vybaveno českým motorem Walter M 202. Byl to teprve desátý kus ze zkušební série a to nám mnoho jistoty nepřidávalo. Záletu se proto zúčastnili i páno- 26 místění a tvaru, podle tvaru a struktury borky, podle složení koruny a dalších znaků. Na prvním stanovišti v blízkosti školy (náměstí a školní dvůr) určili 8 stromů: 2 smrky pichlavé a 6 kusů lípy srdčité. Na druhém stanovišti (u kostela) sledovali 13 stromů a určili 8 druhů dřevin. Třetí stanoviště (park) bylo velmi bohaté 93 stromů 15 druhů dřevin a na čtvrtém stanovišti (hřbitov a okolí) napočítali 71 stromů a jednalo se o 8 druhů dřevin. Poslední stanoviště (hřiště a blízké okolí) poskytlo žákům 106 jedinců, ale pouze 4 druhy stromů. Jaroslava Haklová Slunce svítí všem Z osmi částí se skládalo vystoupení v Krakonoši převážně mladých mentálně postižených ze sociálních zařízení na 14. ročníku festivalu Patříme k sobě 15. dubna, pořádaného Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených Semily. Na úvod promluvila místostarostka našeho města Lucie Strnádková. Celý pořad uváděla Iveta Mečířová Hásková, ředitelka semilského muzea. Ze sedmi míst přijeli předvést svá pantomimická, taneční i hudební čísla z velké části kostýmovaná. A tak mohli účastníci představení vidět kovbojský tanec (Pistolníci z Trutnova), pohybem beze slov vyjádřený obsah písničky s proměnou kamení ve zlato, předvádět Vodníka od Erbena (Mladá Boleslav), písničky harmonikáře Po- foto Jiří Růzha 7 lívky, tanec na skladbu Shakiry WaKa WaKa v rytmu zumby (a v jiné choreografii převtělení jiného souboru v černochy s bongy), písničku Láska v housce od Xindla X ztvárněnou v hábitech, nakonec opět tanec ve stylu country. Svůj um museli zapojit i technici osvětlovači divadla (Vaverkové). Bylo to skvělé, děti ze ZŠ byly jako vždy nadšené a mezi diváky přišli i žáci ISŠ. Z různých zdrojů Větrník, I. Ř. Opět se zvoní klekání V pátek 8. dubna 2011 odpoledne překvapilo v okolí kostela svaté Kateřiny Alexandrijské nepravidelné zvonění zvonů dlouho před chystanou, ale s ohledem na zdravotní stav přítomných nakonec nekonanou křížovou cestou. Navíc již velmi dlouhou dobu byl mechanismus zvonů rozbitý a tudíž automaticky nezvonily. Zásluhou mecenáše, který nechce být jmenován, je totiž onoho dne znovu zprovoznila firma Kuk z Benešova u Semil, tedy pánové Miroslav Matěcha a Martin Doležal, opravou elektroniky u zvonů.

8 Promazání zajistili i Zdenkové Dokoupil a Pokorný, který opravil i vnitřní kostelní rozhlas. Klekání tak automat mimo čas, kdy zvony odlétají do Říma, opět zvoní v sedm hodin ráno, v poledne a devatenáct hodin večer. Dle informací neoficiálního kostelníka Zdenka Pokorného MLJ Josef Harčarik: Vyhodnocení zimy 2010/2011 ve Vysokém nad Jizerou Již posedmé se podíváme na to, jaká byla právě končící zima ve Vysokém nad Jizerou. Shodou okolností však zrovna ve dnech, kdy píšu toto hodnocení (první květnové dny) to venku jarně zrovna nevypadá hutné sněžení a poměrně nízké teploty kontrastují s olistěnými a rozkvetlými stromy na zahradě. A jaké tedy bylo uplynulé zimní období? Nejprve stručně popíšu zimu z hlediska zaznamenaných teplot vzduchu (byly měřeny ve výšce 2 m nad zemí elektronickým záznamníkem dat) a poté ji zhodnotím prostřednictvím sněhové pokrývky (tu opět pravidelně měřila moje máma na volném prostranství na zahradě). Průměrná měsíční teplota v listopadu byla o necelé 2 C vyšší než je dlouhodobý průměr, v prosinci však byla naopak o 4,5 C nižší oproti dlouhodobým hodnotám a tento prosinec tak bude patřit mezi nejchladnější v poválečném období meteorologických měření ve Vysokém nad Jizerou (přibližuje se mu např. prosinec 1969). Střídání kladných a záporných odchylek od dlouhodobých průměrů pokra- 8 čovalo i po Novém roce, v lednu byla odchylka +1,3 C, v únoru -0,9 C a v březnu naopak +1,9 C. Absolutní minimální teplota (-17,1 C) byla zaznamenána hned dvakrát, a sice a Vcelku dobře ilustruje ráz počasí popisované zimy také vyhodnocení tzv. mrazových a ledových dnů. Mrazových dnů (tj. dnů, kdy minimální denní teplota poklesla pod 0 C) bylo v období listopad až březen celkem 115, tedy o 5 méně než je průměr. Ledových dnů (tedy dnů, kdy maximální denní teplota nedosáhne 0 C) bylo 67, což je v porovnání s dlouhodobými statistikami o 9 více. Výjimečnost prosince dokreslí také skutečnost, že se v něm celkem 4x vyskytnul arktický den (tj. den s maximální denní teplotou pod -10 C) zjištěná četnost tohoto jevu byla dvojnásobná oproti dlouhodobým hodnotám. Pro ilustraci opět uvádím graf průměrných měsíčních teplot vzduchu naměřených v letošní zimě a doplněných o dlouhodobé průměry za období a o zimy 1969/1970 a 2009/2010. A jak hodnotit letošní zimu z hlediska sněhové pokrývky? Souvislá sněhová pokrývka trvala celkem 121 dní, což je hodnota shodná s dlouhodobým průměrem. Díky poměrně vysokým teplotám vzduchu v říjnu a listopadu jsme nezaznamenali, jindy obvyklé, podzimní plískanice (s výjimkami a , kdy přeci jenom nějaký sníh padal). Souvislá sněhová pokrývka se vytvořila 24. listopadu a od té doby vydržela po celou zimu až do 20. března. Poté již následovalo poměrně teplé jarní počasí, narušené pouze dvě- LAA (letecko-amatérská asociace), kam jsem se přihlásil. Něco úplně jiného než svazarm. Nazvu to jediným slovem, svoboda. Ano, volné svobodné létání, pochopitelně při dodržování předpisů a technických podmínek a mnoho dalšího. Již po jednom roce jsem získal pilotní průkaz na ultralehké letadlo. Pilotování letadla pro mě bylo a vždy bude jedinečným zážitkem, při kterém zažívám pocit euforie a svobody. Osobně bych to přirovnal k takovému leteckému orgasmu. Jako pilot UL letadla musím dodržovat určitá pravidla, např. nesmím létat nad zakázané prostory, musím dodržovat min. a max. výšku atd., je toho dost co musí člověk, který se chce dostat do vzduchu hlídat, dodržovat a kontrolovat, ale věřte, stojí to za ten pocit a zážitek. Ráno přijdu na letiště, třeba i úplně sám otevřu vrata hangáru, udělám předletovou prohlídku a vylétnu. Totální svoboda. Najednou se vám otevírá nepředstavitelný prostor a celá 25 republika vám leží na dlani. Někdy mi ukápne i slza nad tou nádherou. Kde ses učil létat? Zdeněk Doubek z Jilemnice má pilotní školu, kde jsme si udělali pilotní průkaz. Ten nás naučil létat se všemi pravidly, ale i tak, abychom si to pokaždé užili a vrátili se zpět celí. Dodnes tomu říkáme katolické létání. Řízení letadla je potřeba se věnovat, pokud možno, pravidelně. To proto, abyste nevyšli ze cviku a zůstal vám ten správný odhad pro přistání. Také proto se dělá tzv. roční nálet a na jaře se létá za doprovodu instruktora. V té době jsme si letadlo museli půjčovat, každá hodina byla placená. A ve mně začala zrát taková myšlenka, jako si postavit vlastní letadlo. Je to jenom velká modelařina, kterou stejně celý život dělám. Kdy došlo na letadlo? V době, když jsem ve firmě ještě pracoval s tátou, mohl jsem si dovolit naplánovat si pravidelné odchody

9 křidélku výškovce. Ten zajistil návrat letadla krouživým pohybem na zem. Užili jsme si s modely mnoho nádherných chvil. Páni sousedi, děkuji, že jste mě k takovému koníčku přivedli. Moc rád vzpomínám na dětství s modely, bylo krásné. Když jsem na Střední průmyslové škole v Náchodě pokračoval ve svém koníčku, poznal jsem mnoho nových kamarádů. Dostal jsem se na letiště a kopce, kam se ostatní kamarádi nikdy nepodívali, pokud ovšem nemodelařili. V Náchodě jsem se v modelářském kroužku, který jsem navštěvoval, seznámil s dálkově rádiem řízenými modely. To je obsáhlá kategorie. Modely dnes a tehdy to se nedá vůbec srovnat. Létáme s modely, které jsou poháněny elektrickými střídavými motory, čtyřtaktními či žhavíky. Je to bohatý a krásný koníček, úžasně pestrý. Dnes létají modely i na turbínový pohon, jsou obrovského rozpětí křídel i 10 metrů a váha? Také 340 kg, ano i takové modely jsem na vlastní oči viděl. Ovšem to už je světová špička, jezdíme za nimi do Francie či Německa. I u nás už se ale poslední dobou vidí slušné kousky. Jde to pořád neuvěřitelně dopředu, každý rok. 24 Zůstal jsi u svého koníčku, a čím jsi pokračoval dál? U modelařiny jsem pochopitelně zůstal, je to pro mne úžasný relax. Naučila mne mnoho trpělivosti a dovednosti. Nedokážu si to bez ní představit. Na letecké dny se mnou jezdí manželka i naše děti ve spojení s návštěvou zámku či města, jsou to krásné výlety. Někdy jedu jenom s kamarády, s Jardou Hlůžem zvaným Santy, Milanem a Martinem Nesvadbovými a s již zmíněným Honzou Vackem zvaným Hombre. Jezdí s námi také Milan Janata z Roprachtic. Všechno starší kozáci, mladí nějak nemají zájem. Ono to nemá klávesnici a obrazovku a nesedí se u toho. Jsme všichni stejně postiženi a to je krásné. Znají nás na mnoha letištích. Na leteckém dni ve Franci, v La Ferthé, nás nazvali bodrými modeláři z Krkonoš. Letos opět vyrazíme na mnoho akcí a především do Německa na letiště Lehrte, tam to bývá impozantní. Už se těším. Velké nadšení pro vše co létá a změna politické situace v naší republice mi pomohly splnit si životní sen, totiž dostat se k velkému létání. Protože jsem nebyl vojákem, nemohl jsem za komunistů létat a to ani ve svazarmu s větroni, tak to tehdy bylo zařízené. Teprve po revoluci byla založená vrátil sníh a silný mráz, což je kombinace, která poškodila, více než je obma sněhovými epizodami (na začátku dubna a poté opět na začátku května). Maximální výška sněhu byla naměřena 15. prosince (91 cm) a tento den je také zajímavý tím, že během jednoho dne napadlo výjimečně velké množství sněhu (40 cm). V lednu sněžilo alespoň občas, přestože s prosincovými srážkami nesrovnatelně méně. Naopak únor a březen byly srážkově velmi chudé, prakticky bez sněžení nebo deště. Mám-li stručně zhodnotit letošní zimu, určitě ji lze charakterizovat jako proměnlivou, kdy se pravidelně střídaly měsíce teplotně podprůměrné a nadprůměrné. Začala mimořádně chladným prosincem, který však byl zároveň bohatý na sníh, a pokračovala již mírnějším (a na sněhové srážky chudým) lednem a 3. května únorem, březen pak již předznamenával blížící se jaro. Při hodnocení letošní zimy je rovněž nutné zmínit poměrně výrazný návrat zimy na počátku května, kdy po velmi teplém dubnu (s kladnou odchylkou + 3,9 C spíše podobnému květnu), se do Vysokého

10 vyklé, narašené a rozkvetlé ovocné stromy (místy však také lesní listnáče, např. jasany a buky) a okrasné rostliny. Teprve následující týdny ukáží, jak výrazné toto poškození bylo. Zprávy z muzea Novým pozoruhodným přírůstkem do sbírky vysockého muzea se stal železný kamnovec, tedy obdoba oblíbeného měděnce, tedy nádoby zasazované ve světnici v kamnech, kde v ní, když bylo zatopeno, průběžně zůstávala teplá voda. Poškozený exemplář nalezla a povrchovým sběrem získala ve Tříči Z KULTURY fotovb v lesích hluboko pod Dykovou skálou pracovnice vysockého muzea Věra Babáková. Označení erbem rodu Harrachů jej datuje do doby, kdy tento rod provozoval od roku 1754 do roku 1842 ve vlastní režii v Horní Sytové huť zvanou Arnoštov, která roku 1850 vyhořela a již nebyla obnovena. Třídenní dubnová výstava. Od soboty 2. dubna 2011 do úterý 5. dubna 2011 a od čtvrtku 14. dubna 2011 do pátku 29. dubna 2011 bylo Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí především z důvo- 10 dů údržby sbírkových předmětů a budovy pro veřejnost uzavřeno. Ovšem před zraky šedesátidevíti návštěvníků v něm od čtvrtka do soboty proběhlo ohlášené předvádění tradičních rukodělných technik lektorkami jarního stanovského výukového soustředění Klubu lidové tvorby Praha, konaného v onom týdnu u Zemanů U pece. Ve čtvrtek dopoledne paní Alena Tschöpová předvedla drátování kraslice, zhotovování krajek zvaných frivolitky a tvoření panenek a jejich doplňků z lýka a odpoledne paní Hana Bartošová z Mladé Boleslavi formování tvarů ze slaného těsta a jiných velikonočních dekorací. V pátek paní Olga Dneboská již předvedla drhání (macrame), paní Květa Kotrčová paličkování, zhotovování krajek zvaných tenerifa a tvoření panenek, v sobotu paní Elíška Janoušková zdobení kraslic slámou a jezerní sítinou a jen v sobotní dopoledne paní Alena Ullmanová drátování vajíček. Během předvádění v prostorách muzejní knihovny byl tamtéž vystaven nově darovaný přírůstek do muzejních sbírek, tedy osm černě zarámovaných zasklených obrazů z roku 2004 z přízemních jídelen někdejšího hotelu Morava v ulici Věnceslava Metelky čp. 66 ve Vysokém nad Jizerou. (stát New Jersey), kde sice vyučoval dějiny urbanistiky a obecné dějiny, ale stále publikoval studie z českých dějin, podporoval jim se věnující severoamerické instituce a věnoval se výzkumu. Dílo, které vykonal ku poznání života a díla našeho rodáka JUDr. Karla Kramáře, pak zůstává dlouhodobě svou kvalitou skutečnou propagací Vysocka v rámci světového odborného dějepisectví. Založeno zůstává na poctivém bádání v archivech ku přiblížení se oné možné pravdivosti historického poznání. Za tento přístup úctu vůči Wintrsově osobě i dílu různými čestnými oceněními vyjadřovala též česká akademická obec do jeho posledních chvil. Myslím, že bylo potřebným, alespoň tímto skromným textem, upozornění na ztrátu, která postihla jeho odchodem na Věčnost i naše město, ač jeho, nejen v angličtině, především v odborných sbornících a časopisech dostupné dílo zde, želme, nebylo dosud příliš známo. Dovolte mi zde drobnou úpravu verše z jednoho náhrobku z vysockého hřbitova na přání: Bůh mu milostiv vždy buď a v den soudný vlídně suď! Bc. Michal L. Jakl ROZHOVORY O LÉTÁNÍ s Martinem Petruškou Jak jsi začínal v dětství a mládí? Již na základní škole jsem se začal věnovat leteckému modelářství, ke kterému mě přivedli sousedi Honza Vacek a Ivan Vaváček. Stavění se mi velice líbilo a naplňovalo mě něčím 23 takovým zvláštním. Jediným problémem té doby bylo těžké shánění materiálu, který byl v letech , díky tehdejší politické situaci, téměř nedostupný. Táta byl vždy vášnivým rybářem, do letadel nikdy nedělal. Vzpomínám na to, když mě sebou vozil na ryby a zjistil, že si potají v ústraní čtu Modeláře. Bylo mu asi jasné, že ze mne rybář nikdy nebude. Ó, jak rád bych si s ním dnes šel sednout k vodě. Bohužel, už to nejde, není mezi námi. Nyní jsem ve stejné situaci, protože můj syn radši prohání motorku a o modelařinu moc zájmu nejeví. Jako kluci jsme stavěli tzv. volné modely. Jednalo se o letadla, která se postavila a nechala se plachtit sama nebyla ničím řízena, jak jsme dnes již zvyklí. Stavba těchto modelů nebyla lehká, vyžadovala zručnost, trpělivost a dlouhé večery byly věnovány vyřezávání jednotlivých dílů z balzy a překližky, broušení, lepení, potahování papírem, lakování atd. Ve stavebnicích býval podrobný návod. Díky tomu jsme byli schopni své první výtvory i vyvážit a nějak zalétat. Přes veškerou snahu nám ale první letadla nelétala. Možná proto nad tímto hobby vydrželi jen ti opravdu skalní. Přes počáteční neúspěchy jsme éra dostali do vzduchu a ona opravdu létala. Byl to takový malý zázrak, když jste viděli, jak se ten váš výtvor sune vzduchem. Úžasný pocit, na začátku hromada třísek na stole a potom, letí Tomu předcházelo vytažení modelu do vzduchu, odpoutání a poté již pozvolné klouzání k zemi. Čas od času se stalo, že model uletěl, proto jsme je vybavovali doutnákem, který byl umístěn na zadním

11 Objevy Věry Babákové na Staroveském návsí novinky ve vysocké architektuře Bývalé Havlíčkovo a Pourovo čp. 243 zespoda Pod Junkovými zespoda Vítkovi, dříve Petruškovo 22 Zesnul profesor Stanley B.Winters dokončení Od času, kdy se asi poprvé pozdější profesor Winters dozvěděl o existenci Československa jako narukovavší voják Spojených států amerických z filmu v rámci výcviku, neuplynul příliš dlouhý čas a přes Velkou Británii, Francii, Nizozemí a Německo dorazil do Čech, tehdy v osmé obrněné divisi. V roce 1945 se dostal kupříkladu do Plzně či Prachatic. Již v rámci devadesátéčtvrté pěší divise byl s o- statními americkými jednotkami v listopadu 1945 stažen z Čech. Studiu historie se věnoval po návratu z Evropy a roku 1950 obhájil na novoyorské Columbia University práci o novoslovanství a východoevropské politice v období roků 1905 až K zájmu o osobnosti české politiky raného dvacátého století jej na téže universitě přivedla nejen vlastní zkušenost s naší vlastí, ale též přední český historik náboženské reformace a archivář, profesor Otakar Odložilík, který byl v a- merickém exilu již podruhé, tentokráte nikoliv před národněsocialistickým režimem německým, ale před komunistickým režimem československým. Wintersova disertační práce pod vedením profesora Roberta Kanna se tak již věnovala přímo rané politické kariéře Karla Kramáře. V letech 1957 až 1991 působil na vysoké technické škole v Newarku Namalovala je malířka ruského původu Irina Voroshilova, tedy Vorošilova, později usedlá v Semilech a provdaná Háková. Zobrazují hlavní budovu vysocké Kramářovy vily; výjezd z areálu téže vysocké vily; vysocký hotel Morava; muzejní budovu bývalého vysockého okresního soudu; kostel svaté Kateřiny Alexandrijské ještě se stromovým zlatým deštěm dokonce pro jeho někdejší dekorativnost zdvojeným na obě strany schodiště; vysocké divadlo Krakonoš před opravou omítky; vysocký hotel Morava s protějším domem Hnykových a kovárnu Novotných se vstupním objektem vysocké vily JUDr. Karla Kramáře. Bc. Michal L. Jakl Městská knihovna Noc s Andersenem 1. dubna 2011 Recitační kroužek se sešel v knihovně, aby v rámci celostátní noci s Adersenem četl a poslouchal pohádky. Noc byla věnovaná hlavně Václavu Čtvrtkovi (100 let) a jeho postavičkám, i v kvízových soutěžích, ale nevyhnuli jsme se ani jiným autorům a hlavně H. Ch. Andersenovi. Děti si připravily kostýmy a scénky a přišli i pozvaní hosté. Pracovníci muzea stylově vyprávěli zkazky o Krakonošovi a Michal se svým výrazným přednesem přidal i vodníka. Sestry Havelkovy zapojily děti do vyprávění o Šejtročkovi pantomimicky a Martin Hnyk je nechal hádat, kdo vlastně je a o kom čte jako tchoř Šuperka s Křemílkem a Vochomůrkou. Děti skoukly i několik večerníčků. Četli jsme i z bratří Grimmů a K. J. Erbena. A četli jsme nahlas, dokud postupně všichni neusnuli. Nejdéle vydrželi oba bratři Bartoňové. Měli jsme i hodně dobrého jídla, každý něco přinesl. Josífek nabízel neodolatelným způsobem buchty od Bartoňů. Dal by si pán buchtičku? Také nám Jenda hrál na housle a Josífek na violoncello. Ráno jsme ještě společně posnídali. Noc s Andersenem se vydařila. Děti byly spokojené. Děkujeme našim hostům! I.Ř. Josef Bartoň postoupil ze své kategorie recitační soutěže v krajském kole, z Liberce na Dětskou scénu, tentokrát do Svitav. 11

12 Nové knihy A. McCall Smith: Srdce africké krásky T. Williams: Sladké ptáče mládí J. Archer: Klamný dojem A. Quick: Touha R. Maxwell: Srdcová královna B. Kid: Měsíční kámen S. Montefiore: Sašenka E. Dreyer: Hříšníci a světci V. V. Tomek: Pražské židovské pověsti a legendy J. Mayer: Balkonové a přenosné rostliny M. Říha: Plemena psů Velké dějiny zemí Koruny české Architektura Pro nejmenší s barevnými ilustracemi L. Pal o: = 2 E. Battut: Vajíčko, vajíčko, vajíčko B. Weninger: Dítě je dítě S. Gemmel: Jako ty!, Žádný strach, zajíčku S. Junakovič: Kde je tučňák Pip? P. Coran: Kde zůstal medvídek Bobík? A. Lobato: Největší poklad Dětské naučné obrázkové Z. Roller: Zvířátka u vody M. Lohmann: Motýli, Stromy a keře W. Färber S. Christ: Čtenářský slovník pro nejmenší Zábavné pro děti R. Holler: Zachraňte faraona C. Funke: Příšerky a jejich historky A. Steinwart: Čarodějnické příběhy A. Neunbauer: Příběhy ze strašidelného zámku R. Crummenerl: Vše o delfínech D. Geisler: Vanda (3 díly) 12 Divadlení kukátko Pohádkový park pro děti oživne v neděli 12. června. Divadelní spolek s hrou Mam zelle Nitouche se představil na přehlídce v Josefově Dole. Výsledky: Ocenění za herecký výkon Martinu Hnykovi Ocenění za herecký výkon Aleši Havelkovi Ocenění za scénu Vladimíru Brtkovi Cena za herecký výkon Veronice Havelkové Cena za režii Marii Trunečkové Cena za inscenaci DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou Postup na KDP nominace Od 17. července do 2. srpna zve divadelní spolek Krakonoš na loutkové úterky a Pohádku naruby od 18 hodin. Představení 9. třídy se chystá na konec června do divadla Krakonoš. Na závěr divadelní sezóny ve Vysokém uvádí Divadelní společnost Artur ve spolupráci s DS Krakonoš divadelní hru F. R. Čech Dívčí válka - nová éra pátek 17. června v hodin velký sál divadla Krakonoš předprodej TANO tel cena 250 Kč nosil vodu od pumpy ve velkých vědrech. Než přišli řezníci, voda se musela vařit. Na porážku jsme se my děti dívat nesměly, ale pak už nám zvědavost nedala, zvlášt, když byla otevřená vrata. Přes velké necky položili příčně řetězy, na ně dali poražené prase, polévali vařící vodou a sypali jakýmsi práškem. Nechci to napsat špatně a tak se přiznám, že si jeho název nepamatuji. Chytili konce řetězů a dřeli s nimi praseti kůži, obraceli, znovu polévali a sypali práškem, až sedřeli štětiny. Když bylo prasátko krásně růžové, pověsili ho na háky, očistili od zbytků štětin, vyvrhli a omyté půlky nosili do čisté porážky. Tam byly špalky a stoly, kde je čtvrtili a připravovali na odvoz. Na porážku hovězích kusů se používaly řeznické pistole, děda říkal kanónek. Střelecké o- právnění měl on a bylo to dost nebezpečné, ale střílel asi správně, když se dožil tak vysokého věku. Pak dobytče zavěsili na háky, stáhli z kůže, ta šla na další zpracování a pak už to bylo jako u vepřů. Před válkou porážel řezník dva, tři a někdy i čtyři kusy, podle potřeby. To se pak končilo pozdě večer. Ted' čekal babičku a dědu úklid. Saponáty ještě nebyly, jen horká voda, soda, mýdlo, louh a kartáč. Musela to být hrozná práce. Děda přiložil ještě pod kotel, a když měli hotovo, oba se pěkně vykoupali a byli spokojeni. Děda se vždycky smál, že takovou koupelnu neměl ani císař pán. Druhý den vařila babička nudlovou polévku z oháňky, protože ta slabší polovina patřila jateckému. Anna Čeřovská 21 Déšť Jako děti jsme si braly z počasí jen to pěkné. Když pršelo, nekazilo nám to náladu. Na domě jsme se uvelebily na seně, tiše seděly a poslouchaly. Drobné kapky jemně cupitaly na eternit. Velké, nebo kroupy bubnovaly, vzrušovaly nás a oknem jsme pozorovaly, co dělá voda s přírodou. Často nám maminka nasadila na hlavu pytel, tak jak to dělávali pasáci a poslala nás ven. Bosí jsme chodili po cestě a pohrávali si se stružkami tekoucí vody. Narušovali jsme její tok nohou. Pramínky jsme přehrazovali, dělali splav nebo je nechali obtékat. Za patou se pak oba proudy zase spojily. Ti odvážnější z nás jen tak volně běhali v dešti, s oblibou si stoupli pod okap a nechali se omývat teplou vodou. Nikdy jsme nedostali rýmu, kašel ani teplotu. Kousek za domem byla přes cestu vykopaná struha. Vodu zachycovala a odváděla do důlu. Celý rok jsme jej my děti udržovaly. Když voda vyschla, nános se vyházel a čekalo se na další déšť. Tak se zabraňovalo vymílání cest a malým záplavám. Užívaly jsme si zábavy, legrace a zároveň přirozeného otužování. Co takhle si to občas zkusit? Hana Kalousová Báseň o Krakonošovi z minulého čísla napsal Karel (Václav) Rais. (vypátral D. Dědovský)

13 Městská kronika Rok 1935 leden Sníh na zamrzlou půdu padá až od 4. ledna. Ples sdružení republikánského dorostu v Krakonoši. Byly upraveny uvolněné místnosti na Radnici pro obecní účely zasedací síň (z lokálu), městská úřadovna (z výčepu) a byt strážníka (z kuchyně s dílnou), skladiště obecního inventáře (z krámu) atd. Stavbu prováděl Oldřich Zítek a truhlářské práce Josef Vinklář a Frant. Špika. Český ski klub pořádá 19. a lyžařské závody o přebor župy Jizerské v běhu a ve skoku na velkém můstku. Vzhledem k nejistým sněhovým podmínkám konané narychlo a za malé účasti obecenstva. Sokol uspořádal 24. slavnost jednoty. Sněhová bouře 25. ledna, která měla za následek přerušení elektrického proudu. Napadlo přes 20 cm sněhu. Autobusové spojení druhý den přerušeno. Závěje. Ve dvoře domu č. 69 vypukl ráno požár, který zachvátil stodolu a garáž. Shořela i sousední kůlna pekaře Petra Hnyka. Příčina neznámá. Hasiči hasili l,5 hodiny. Požárem zničeny byly objekty, které nijak nedávaly obci pěkného vzhledu a k obnovení původního stavu jistě stavební úřad nedá svolení. Výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty za přítomnosti 82 členů. Stále sněží. Pluhy jsou v činnosti. Pošta je dopravována koňským potahem z Jablonce. Nezaměstnaní mají práci. Další zajímavosti zemřel známý 20 sklářský průmyslník a statkář Josef Bachtík v Jesenném ve věku 84 let; slavnostně otevřena Masarykova Všeobecná nemocnice v Jilemnici; světové mistrovství v hockey v Davosu skončilo 3. místem Československa. I.Ř. pokračování příště Můj dědeček - jatecký Vysoké je město. Malé, ale město. A dříve bylo dokonce i okresní, i když jen soudního okresu. Mělo soud, notářství, berní úřad a všechno co k tomu patřilo. A dvě záložny. A také městská jatka. Tam byl jateckým právě můj dědeček. Jinak byl obuvník (no švec) a soudní znalec v oboru obuvnictví. Zbohatnout se nedalo ani z jednoho, ani z druhého, ale jateckému náležel ještě byt, i když to byla jen jedna světnička v domku u jatek, světlo a palivo. A to se taky počítá. Jatka byla dlouhou dobu posledním stavením při silnici do Staré Vsi. Byla to budova rozdělená na tři části, každá s velkými vraty a v nich malá dvířka. První sloužila jako skladiště a zároveň jako chlév, když přivedli dobytče večer a porážka byla až ráno. Druhá část byla špinavá porážka. Tam se kus porážel, kuchal, čistil... V rohu místnosti byl veliký kotel, kde se ohřívala voda a veliký odsavač par. Od stropu visely různě nastavitelné háky a na stěnách všelijaké nářadí a silné řetězy. Třetí část byla čistá porážka. V době, kterou pamatuji, byli ve městě tři řezníci. A tak byly tři porážkové dny, ale poráželo se podle potřeby třeba celý týden, nebo dva řezníci v jeden den. V den porážky děda naplnil kotel vodou, když zavedli vodovod, to už bylo hej. Předtím VÍTE, ŽE... Prý nejvýše položený letitý zlatý déšť (štědřenec) v Čechách, poroste po porážce dál. Letošní provoz cyklobusů začíná 28. května, končí 25. září V divadle se 11. května odehrálo vyhodnocení celostátního finále soutěže Automechanik junior. Provozovny Na Růžku a Tip sport jsou momentálně uzavřeny. Kameny padaly, aby ustoupily garáži, a další svědek historie je o něco menší. V půlce května na autobusové zastávce u Ručiček zničili vandalové okna a pohráli si s dopravními značkami. Avizovaná prodejna v Zákostelí bohužel nebude. Majitelé vzdali otevření vzhledem k nadnárodnímu obsazení prodejny v Barunce u Flösslů. 13 V ulici Karla Havlíčka Borovského v úseku od ski chaty ke hřbitovu na okraji parku se provádělo ukládání nového elektrického kabelového zemního vedení. Lékárna? Madonky na vysocký okruh Kulturní komise si vyšlápla 24. května za krásného počasí na Vysocký okruh. Hlavním účelem byla kontrola stávajících sloupků s cedulemi z loňského roku. Cedule u Marinkova kříže už musela být opravena. Dále jsme vybírali umístění zbývajících madonek s texty. Mělo by jich být sedm: pohaniště a nivy, Nístějka, lopuštík, foto Blanka

14 buky a Hradsko, Jilem, Tábor, panorama z Jilmu. V Jilmu jsme se měli sejít se starostou Poniklé Tomášem Hájkem. Spolupráce se osvědčila, umístění madonek na jilemském katastru obec podporuje. Na cedulích v Jilmu bude umístěn i ponikelský znak společně s vysockým. Sami Jilemáci chystají navíc naučnou stezku. Sloupky s tabulemi už jsou hotové, zbývá objednat plechové cedule. Když jsme dorazili směrem od Mlejnků na Jilem, čekalo nás příjemné a milé překvapení. Šest zdejších usedlíků s panem starostou nás přivítalo chlebem, solí a minerálkou. Poznali jsme mezi nimi dříve vysocké manžele Pacholíkovi a učitelku Blanku Peterkovou, která učila svého času ve Vysokém. Přátelsky jsme popovídali, dozvěděli se mnohé nové informace a dohodli se na umístění tabulí v Jilmu. Bylo to velmi nečekané, ale o to zajímavější setkání. Děkujeme! I.Ř. VIKTOR DYK Pšovka u Mělníka Lopud Uplynulo 80 let od smrti spisovatele prozaika, básníka a dramatika, přefoto Blanka kladatele hlavně z francouzštiny, novináře a nacionalistického politika v mládí z generace anarchistických buřičů, odpůrce hradní politiky, poslance a senátora, vášnivého šachisty. V roce 1928 se po sedmadvacetileté známosti oženil se spisovatelkou a novinářkou dr. Zdenkou Háskovou. Smrt našel při koupání v Jaderském moři blízko chorvatského ostrova. Je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze. Patří mezi příbuzné předky - byl bratrancem dědečka z matčiny strany - Vojtěcha Dyka, současného talentovaného populárního zpěváka (skupina Night Work) a herce. Z jeho díla si připomeňme básnické sbírky Satiry a sarkasmy, Devátá vlna s básní Soumrak moře, Okna, z kterých je báseň Země mluví se slavným veršem Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš., baladu Milá sedmi loupežníků, z románů a povídek jeho známého Krysaře, drama Zmoudření Dona Quijota, libreto k opeře Leoše Janáčka Výlety pana Broučka. Zd. Prášková, rodačka z Vysokého, vzpomíná na Dyka ve sborníku Kde se bělí Krkonoše z roku Již z Navarova, kde býval Dyk ubytován u Koldovských a kde vytvořil mimo jiné Konec Hakenšmídův, docházel častěji do Vysokého. V Navarově napsal básník lidovou hru Hrůzyplná pouť v Navarově čili Remišovo ďábelství a trest, odehrávající se 14 na hlavu si navlékali tak řečeného kominíka tj. tenkou pletenou čepičku s třapcem (s kvastlíkem), nebo čepičku, která zakrývala kromě vrchní a zadní části hlavy i části obličeje (vyjma očí a nosu) na kominíka nasadili teprve klobouk. Ovšem byli i formani, kteří nosili důkladné zimní čepice,,beranice. Na nohou nosili těžké boty, přes které v zimě přetahovali veliké plstěné boty s holinkou stahovanou přezkami. To byly válenky či bufy. Méně zámožní formani obalovali si boty hadry neb slámou. Na ruce navlékali silné rukavice,,palcáky. Těžcí koně pravých formanů byli přistrojeni do pěkných postrojů s těžkými chomouty, ozdobenými dlouhými, kováním opatřenými, koženými třásněmi. Na náruční straně chomoutu náručního koně byla upevněna veliká lesklá puklice s přesnou firmou. Při chomoutu řádného formana nechyběla ani kožená zastrčka pro těžký parádní bič, ozdobený barevnými stužkami. Pravý forman potrpěl si na silné práskání bičem, kterým oznamoval svůj příjezd do města, k mýtu neb k hospodě. Čím větší chlapík byl forman, tím víc práskal. Při práskání mu nestačila ani široká silnice, takže kdo z chodců chtěl se vystříhati náhodného pohlazení, s úctou se vyhnul. Vozy těchto formanů (v zimě saně s rolničkami) byly těžké, obyčejně s plachtou. 19 Ježto formani jezdili daleko a též v noci, nesměly jim chyběti ani důkladné formanské lucerny, buď hranaté nebo kulaté, se skly chráněnými proti rozbití silným drátěným pletivem (košem). Lucerny bývaly jedna nebo dvě (u kočárů a u panských saní vždy 2 lucerny vpředu po stranách sedadla pro kočího). U obyčejných vozů zavěšoval forman lucernu pod vůz. Do pravé formanské lucerny patřila silná svíčka, které otec formanům prodával, když jich potřebovali. Kontrola formanských světel náležela k hlavním povinnostem rakouských četníků. Bylo zle, když nebyla v noci u vozu svítící lucerna. Četník posvítil si na puklici a zapsal si jméno majitele povozu. Peněžitá pokuta neb jiný trest nenechaly pak na sebe dlouho čekat. Že byla formanská lucerna někdy notně učouzená, to nevadilo. Méně jest asi známo, že někteří formani měli pod vozem malá kamínka, vytápěná dřevěným uhlím, na kterých vařili uzené maso. Zápisky Jindřicha Ulmana přepisuje Miloslava Harčariková

15 v dobrém vzpomínat.- Před odchodem se rozhodl získat zpět aspoň část majetku, který půjčil Podkozákovi a velice se potom podivil. Známý šenkýř, kterému se v šenku svěřil, se mezi sedícími hosty po Podkozákovi poptal a Jeníčka příliš nepotěšil. -Nikdo kupodivu Podkozáka nezná. To by věděl snad jen starý Koleno. Ten již zde však není. Není tomu týden, kdy je pryč. Starý Koleno se svými třemi syny prodal chalupu a odjeli neznámo kam pryč. První syn byl fořt, druhý ras a třetí zatím vůbec nic. Ani se s námi nerozloučili. Pěkně tě podfoukli! Rohatec aby je vzal!- Bylo jasné, Kolenové potřebovali zmizet i s Jeníčkovým pokladem. Marné bylo další pátrání rovněž po starém Podkozákovi. Nikdo vlastně nevěděl odkud je a zda vůbec kdy byl. Pouze starý farář se rozpomenul, že to byl snad někde sedlák, který propil usedlost, avšak nic vůbec více. Jeníček poznal, že se stal obětí velkého podvodu. Špatně dopadl a mohl být všem jen pro smích. Nyní se opravdu silně rozbrečel. Jeníček zanevřel zde opravdu na všechno. Chtěl odejít před hambou, ale nyní to bylo ještě horší. Zanevřel na Vysoký i na Tříč s Kamencem. Pouze se šel rozloučit s hradem Nístějkou. Nístěje zde již nepotkal. Ten již došel svého klidu. Pak za uchem podrbal naposledy každé ze svých prasat. Ti za nic zcela nemohli. Jeníček potom ihned skutečně opustil celý kraj nad tokem Jizery a odešel hluboko do kraje a pak až na Moravu. Nevzdal se osudu, šetřil a se svými groši koupil 18 někde malou chalupu, udělal dojem a měl asi kus štěstí. Snad se z něho stal úspěšný moravský vinař, silně získal na váze a dožil se velmi vysokého věku. Již mu neříkali Jeníček Prasáček, avšak Jeníček Soudeček. Napsal Zdeněk Fišera Paměti zájezdního hostince 4. pokračování Mé vylíčení formanů nebylo by úplné, kdybych nepopsal jejich ústroj. Maně mně to připomíná formany, tak jak je asi líčí mistr Alois Jirásek v F. L. Věku a jak je zobrazil častý vysocký host mistr Kašpar. Formani, tak jak je ještě pamatuji, nosili široké klobouky, ozdobené šnůrami se střapci (Němci se žaludy), na těle měli kazajky a koženky. Opásáni byli koženou zástěrou. Z kapsy u kazajky vyčníval obyčejně dlouhý těžký řetízek od hodinek, velikých jako cibule, chráněných celuloidovým pouzdrem (futrálem). Na řetízku viselo pak několik starých penízů (zpravidla tereziánských tolarů). V zimě, která je na Vysocku tuhá a dlouhá, nosili formani těžký kožich a v 19. století, truchlohru Záhuba rodu Freudenberků, čili Vedral Don Juan, Zleva: V. Dyk, Z. Hásková, manželé Naskovi, H. Malířová a I. Olbracht v Navarově. a Švejdy Navarovského sláva a pád Tragedie o třech aktech pro bramborové divadlo, která se hrála poprvé v Navarově v srpnu Karel Vik napsal a ilustroval Mateřídoušku povídání o Navarovu a V. Dykovi. Vydalo v r Nakladatelství J. Otto. Když se vracel r ze žaláře (ve Vídni za protirakouský odboj a svou literární činnost) přišel se svojí pozdější chotí do Vysokého na letní pobyt. Zalíbilo se jim zde tak, že od té doby tady trávili v létě tři měsíce a během roku Dyk, jak mohl, odskočil si z Prahy podívat se na Vysoké. Byl zde brzy jako doma. Bydlel u Chlebnů a tehdy se spřátelili s Práškovými a podnikali denně procházky do lesů, hlavně ovšem na houby. Dyk byl náruživý a vytrvalý, dovedl dvakrát denně probíhat tatáž místa, Zálesko i Varoulovo, 15 a i když nic nenašel, šel tam s novou nadějí znova. Sebral všecky jedlé houby i tzv. hadule. Dyk společnost po cestě udržoval v náladě výbornými krémovými trubičkami od Hořavků, které nosil jako vnadidlo pro spisovatele a redaktora A. Nečáska. Ten rád na houby nechodil, protože Dyk se stejně v lese ztratil z obzoru. Ve společnosti Dyka, jeho paní a kumštýřů a literátů, kteří za nimi dojížděli a scházeli se u Prášků, prázdniny příjemně, ale rychle uběhly. Za návštěv bývalo veselo a často se dělaly sejkory, Zleva: Z. Hásková, manželé Práškovi a mezi nimi k nimž se Dyk dostavil s dosta- V. Dyk někde ve Vysokém tečnou baterií lahvového piva po všech kapsách. Jednoho krásného, podzimního dne prohlásil, že nám představí Dykovu skálu. Podezřívám ho však, že to byla záminka a že hlavním účelem výpravy bylo zlákat nás do hradských lesů na houby. Vedl nás k Marynkovu kříži, ke Korábovým břízám a dál po Tříčských vrších, až zabočil do lesní houštiny a objevil se na mohutné skále, prohlásiv: Totoť jest Dykova skála. Později přeložil své letní sídlo do Harrachova, aby měl blíže na hory. Vysokému zůstal věrný, několikrát za léto se zčistajasna objevil. Přišel zpravidla pěšky a sotva si trochu odpočinul, už jej přitahovaly

16 vysocké lesy a houby. Jednou jsme chystali výpravu do lesa na rozloučenou s A. Nečáskem. Ten se zlobil, že už musí jet do Prahy a Dyk se vážně zatvářil a dal návrh, že by bylo dobře do redakce zatelefonovat, že do přítele Nečáska udeřil hrom. Co by prý mohli dělat. Cestou z lesa přišly mraky a burácení v dáli. Sedělo se pak ještě v zahradě a Dyk byl vypraven zpět do Harrachova autem. Rozběsnila se bouře nad Vysokým a Nečásek se uchýlil k plzeňskému u Mařatků. Někdo přiběhl se zprávou, že do Záboje, kde bydleli, uhodilo a paní Nečásková byla omráčena. Ráno byl nejkrásnější den a na otázku po zdravotním stavu paní, Nečásek povídá: Žena?, na mou ženu jeden hrom nestačí, už zas mluví od božího rána nepřetržitě a nic jí není! Vyprávěli o této události Dykovi v Harrachově, usmíval se do vousů, psal na útržek novinové obálky a vzápětí předčítal. Ponechav choť živlů zmatku, bandil manžel u Mařatků. Duše, važ si pokoje! Jeden hrom však nepostačí; proto čet jsem málem v pláči inserát dnes, těchto slov: Koupím pro klid svého domu aspoň sto cvičených hromů. A. N. Záboj, Nemrátov. Je to ukázka Dykovi básnické pohotovosti. Tvořil verše velmi rychle, a když posílali společné pohlednice, vždy psal ve verších. Bylo to vzácné a zlaté srdce. Procházky s Dykem, na nějž nelze nikdy zapomenout, byly jedinou radostí. I jednoduché, všední hovory, promísené jeho vtipem, neb duchaplnými poznámkami, byly o- pravdovým potěšením. Ke konci této své vzpomínky musím zdůraznit, čím byla Dykovi jeho choť. On sám, věčně snící, ponořený v sebe, neměl mnoho smyslu pro praktický život. V tom mu byla dokonalou oporou jeho paní, sama básnířka, přitom však vzorná žena, pečlivá hospodyně, v každém ohledu jemná, láskyplná a starostlivá. Tolik ze vzpomínek na V. Dyka ve Vysokém podle Zd. Práškové. I.Ř. Před kamerou TV se ocitli manželé Holcovi ze Sklenařic. V měsíčníku Recepty prima nápadů 12/2010 je představen pan Karel Holec jako jeden z posledních pěstitelů vysockého zelí. Článek je věnován popisu a veškerým zajímavostem o našem proslulém zelí. Za zmínku stojí, že se říkávalo Havel do zelí zajel a že jedinou starost jim dělají srnky, kterým zelí chutná. Zajímavostí také je, že vypěstované zelí v celé své kráse je nazýváno v článku hlavatkou. (Objevil D. Dědovský) 16 Zcizená kovová posmrtná maska byla nahrazena plastovou foto mlj V Betlemáři č. 27 František Hanuš Profesionálnímu řezbáři, fotografovi a amatérskému herci ( ) je věnován článek M. Zábranského. Narodil se v Jilemnici, ale jeho tvůrčí období se váže k Vysokému. Má své místo ve vysockém muzeu, k jeho pracím patří výzdoba vojtěšické kaple, betlém v kostele v Roprachticích, boží hrob v paseckém kostele. Dům s ateliérem č. 16 za kostelem byl zbourán r (Objeveno v muzeu) 17 Do Staré Vsi se chystá rytířstvo krále Artuše. Ve Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou pořádala před převratem v osmdesátých letech tajně a nyní již řadu let veřejně své tábory pro mládež, zvané salesiánské chaloupky, v chalupě zvané Spáleniště, pro obnovení z vyhořelých trosek, jedna z kongregací v katolické církvi. Jde o Společnost svatého Františka Saleského, tedy o Salesiány Dona Boska, zkráceně SDB, jejichž zakladatelem byl italský kněz Jan Bosco (* 1815, ). Jeho nynějším nástupcem zůstává Don Pascual Chávez a i za něj se kongregace věnuje výchově mládeže a provozuje řadu středisek mládeže a podobné činnosti. Letošní tábor ve vysocké Staré Vsi chystaný v rámci Salesiánského hnutí mládeže Klubem Krucemburk nese název Rytíři krále Artuše, což snad bude i jeho zaměřením. Snad se dvanáctiletí až patnáctiletí chlapci zde v horách řádně vpraví do raně středověkých rytířských ctností i v tak novověkém termínu od 1. do 9. července Případní zájemci o účast, nechť se obrátí na hlavního vedoucího této prázdninové akce Štěpána Zrzavého (telefon: ). Cena pro účastníka podle zprávy z patnácté strany letošního druhého čísla Salesiánského magazínu činí 1700 Kč. MLJ Zničená!chráněná! krása Česká televize v Událostech z regionu uvedla 6. dubna reportáž o rozježděných bledulích čtyřkolkami mezi Roprachticemi a Škodějovem (podle ČT Škodilovem). Nádherné velké plochy bledulí byly poničené 2 km vyjetých kolejí. O škodě, která byla ještě větší než vloni po motorkářích, hovořila především místostarostka a vedoucí botanického kroužku Zdena Pacholíková. Roprachtičáci napočítali někdy i 15 řádících čtyřkolek, proti kterým jsou všichni bezmocní. A jak to bude dál!? Větrník upozornil Honza Nosek Z HISTORIE Jeníček Prasáček 6. závěrečná část Ihned odešel za purkmistrem a oznámil mu, že z Kamence a z okolí Vysokého odchází, že jej již horský kraj nebaví. Ať si prasata dále hlídá, kdo vůbec chce. -Jak chceš... Nemohu tě nutit. Konečně máš asi tolik, že je pro tebe pasení obecních vepřů ponižující. Nechám ti vyplatit tvou výplatu a můžeš jít. Hodně štěstí ti přeji, budeme na tebe

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 Z á p i s z 21. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou konaného dne 19.11.2012 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni : viz listina přítomných. Přítomno

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 16.5.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora 1. Vize provozu paraglidingu na Pálavě jsme občanské sdružení s názvem PG Pálava, které by rádo vstoupilo do jednání o

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více