odborné časopisy ČLS JEP do konce roku 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odborné časopisy ČLS JEP do konce roku 2012"

Transkript

1 z Obsahu: Metabolický syndrom Diabetická nefropatie a doprovodné postižení ledvin Poruchy chování ve stáří Poruchy spánku Dny paměti Kardiologická terapie u seniorů odborné časopisy ČLS JEP do konce roku 2012 Ročník vydání: 151 Ročník vydání: 92 Ročník vydání: 23 Ročník vydání: 77 Počet stran: 80 Ročník vydání: 20 Počet stran: 54 Ročník vydání: 60 Počet stran: Ročník vydání: 15 Počet stran: 40 Ročník vydání: 53 GERI GERO (1) Ročník vydání: 67 Ročník vydání: 64 Ročník vydání: 19 Ročník vydání: 18 Počet stran: 52 Ročník vydání: 1 Počet stran: 64 Rozměr: 210 x 270 mm Distribuce odborných časopisů ČLS JEP: pro členy jednotlivých odborných společností ČLS JEP, předplatitelům, na odborné konference a akce

2 odborné časopisy ČLS JEP od ledna 2013 Lékařů Českých 10/2012/151 česká Anesteziologie & intenzivní medicína PrAktický lékař vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně 5/92 Základy kognitivní, afektivní a sociální neurovědy; (IX.) Implementace imunologických vyšetření do klinické rutinní praxe u kritiky nemocných Celoživotní vzdělávání všeobecných praktických lékařů v ČR a nová pravidla ČLK Pohled mladých českých praktiků na specializační vzdělávání dotazníkový výzkum Nové medicínské paradigma posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči Čeledová L., Čevela R. Kvalita života pacientů jeden rok po propuštění z intenzivní péče Demodikóza Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní sliznice během septimatických stavů u dětí Glomus tumor prstu Střet zájmů v medicíně: stanovisko Světové lékařské asociace Fialová L. a kol. 3. trilaterální sympozium s mezinárodní účastí abstrakta Štolfa J.: Doporučení ČRS pro terapii psoriatické artritidy habibaj J., hájek z., Dokoupilová M. Safety and risks associated with screening for chromosomal abnormalities during pregnancy Dhaifalah I., zapletalova J. Validace faktorů predikce obtížné intubace Interakce alkoholu a jiných látek: komplikovaný problém doporučení Pavelka K.: Doporučení ČRS pro terapii ankylozující spondylitidy Some aspect of perinatal and maternal mortality in Albania Kosova h., Quirko R., An audit of the i-gel supraglottic airway for general anaesthesia with spontaneous and controlled ventilation the effect of ventilation mode and operator experience on device preformance Program Zdraví 2020 Posttraumatická pannikulitida (dekubitus?) prsu klinický případ Drlík L., Čejka P. ročník Laparoscopic recontructive management of cervical agenesis bielik T., baláž V., Rosová L. z obsahu: Primární prevence v onkologii Ostostatická hypotenzia Hypofosfatázia biochemické a klinické prejavy, molekulovo genetická podstata Chandoga I. a kol. ReVMATologie svazek (23), ročník 2012, číslo 1 (leden) Biochemické mechanismy účinků antidepresiv Fišar Z. a kol. 3/77 czech gynecology česká červen 20I2 gynekologie průvodní práce Žamboch K.: Přesná diagnostika jednotlivých forem renální osteopatie v rámci minerálové a kostní nemoci při chronickém onemocnění ledvin Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech Šimetka O., Velebil P. referát Fojtíková M.: Imunogenetické a hormonální predispoziční markery systémových revmatických onemocnění, zejména systémového lupusu eryhemetodu (anotace disertační práce) Nová kolposkopická nomenklatura Bohuslav Polák, přední český farmakolog a zakladatel slovenské farmakologie Průběh cytokinové odezvy u zvířecího modelu nitrobřišní sepse modifikované imunosepresí Vzpomínka na MUDr. Radima Höschla Získaná hemofilie A s těžkým průběhem - kazuistika XXIV. Kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí Křivánkovy dny 2011 zásady dispenzární péče fe fyziologickém těhotenství. Doporučení postup Indexed in EMbASE/Excerpta Medica Ročník vydání: 151 Ročník vydání: 92 Ročník vydání: 23 Ročník vydání: 77 Počet stran: 80 Ročník vydání: 20 Epidemiologie mikrobiologie imunologie Revizní a posudkové lékařství česká stomatologie Praktické zubní lékařství červen 2012 číslo 1 ročník /60 květen /61 otorinolaryngologie a foniatrie acta chirurgiae plasticae březen /61 1 4/2011 Structured light tridimensional assesmen of lower eyelid ectropion: A new technique Mezzana P., Lyme borreliosis Epidemiological Analysis of Incidence in the Northern Region of Slovakia Bochničková M., Szilágyiová M., Gardlík R. Scarinci F., Pasquini P., Constantino A., Marabottini N., Valeriani M. Deset let společného časopisu Apikální resorpce kořenů horních stálých řezáků po ortodontické léčbě Černochová P., Izakovičová Hollá L. Mikroneutralizace v diagnostice chřipkové infekce Havlíčková M., Jiřincová H., Marešová V., Džupová O., Limberková R. L., Šimůnková L., Lukš S., Pazderková J. Dětská mozková obrna v systému sociální péče Profesor Jan Jesenský zakladatel první české zubní kliniky Brázda O. Patnáctileté výročí vydávání časopisu Eurosurveillance v ECDC Stockholm Kříž B. Pozdní ototoxicita cisplatiny u pacientů s meduloblastomem The effect of primary suture in cleft lip on healing of the surgical wound and the role of matrix metalloproteinases Borský J., Bláha K., Tvrdek M., Černý M., Krvácení po tonzilektomii u dětí Translabyrintná kraniotómia pre odstránenine vestibulárneho schwanómu Prínos PET/CT vyšetrenia do diagnostiky neznámeho primárneho tumoru s metastazovaním do krčných lymfatických uzlín naše zkúsenosti Epidemiology of burn injuries in geriatric pacients in the Prague burn centre during the period Tokarik M., Jančušková E., Brož L. Lékové regulace v Evropě v čase krize Koncepce oboru epidemiologie (2012) Porovnání pěveckých technik sólového a sborového zpěvu Posterior tribial artery abnormality and the role of CT-angiography in planning in free flap transfer for management of chronic osteomyelitis of tibia: Case report Nejedlý A., Džupa V., Pacovský V. Nové vyšetřovací a léčebné postupy u roztroušené sklerózy a jejich význam pro činnost posudkových lékařů při kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti a při posuzování invalidity Přínos e-learningu v klasické prezenční výuce zubního lékařství Harvan Ľ., Stejskalová J. 30 let od popsání prvních případů AIDS historie a současnost. Část I. Brůčková M. Hodnocení reedukce hlasu po operaci benigních útvarů hlasivek Lipový B., Suchánek I., Krupicová H., Brychta P. Janota J., Zach J., Straňák Z., Dostálová T., Hubáček M., Průša R. XV. olomoucké onkologické dny ( února 2012) Abstrakta Porovnání produkce vybraných faktorů virulence Pseudomonas aeruginosa izolovaných z katétrů Olejníčková K., Holá V. Our experience with tissue expansion in the reconstruction of burned children Gregorová N., Návrh podpory racionální volby antibiotik praktickým lékařům ze strany zdravotních pojišťoven Vliv vybraných kyselých potravin a nápojů na mechanické vlastnosti skloviny lidských extrahovaných zubů a jejich role ve vzniku zubních erozí Morozova J., Zapletalová Z., Čtvrtlík R., Ranc V. Epidemie virové hepatitidy E v České republice Trmal J., Pavlík I., Vašíčková P., Matějíčková Původní práce: Konvenční versus miniinvazivní video-asistovaná tyroidektomie: Limity a benefity miniinvazivního přístupu Kazuistika: Nezvyčajná prezentácia Non-Hodgkinovho lymfómu v ORL oblasti Přehledový článek: Arterialization of the venous network as a solution to obstructed arterial system during replatntation Kubek T., Stupka I., Veselý J. Faryngitida způsobená Streptococcus pyogenes Počet stran: 54 Ročník vydání: 60 Počet stran: Ročník vydání: 15 Počet stran: 40 Ročník vydání: 53 česko-slovenská PediaTrie czech-slovak PediATrics pracovní lékařství Rehabilitace a fyzikální lékařství česká A slovenská farmacie duben /19 1/64 3/67 TRANSFUZE A HEMATOLOGIE březen 2012 duben 2012 červen 2012 únor /18 1 2/61 GERI GERO (1) z obsahu: Incidence dyslipidemií v populaci dětí s obezitou Pastucha D., Hyjánek J., Malinčíková J. Pracovní lékařství základní nebo nástavbový lékařský obor? Deficit pyruvátkinázy v dětském věku Původní práce: Ludíková B., Mojzíková R., Pospíšilová P. a kol kliešťová encefalitída z pohľadu profesie desaťročná analýza hlásených prípadov v epidemiologickom informačnom systéme Sr Neobvyklé manifestace infekce parvovirem B19 u dětí Ludíková B., Luhový M., Klásková E. a kol. restrospektívny pohľad na epidemiológiu profesionálnych ochorení dýchacích ciest. Aký bude vývoj v ďalších rokoch? Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií vliv koncentrace na transdermální absorbci pyrenu in vitro Procházková D., Kolbová L., Jarkovský J. a kol Onemocnění pohybového systému horních končetin u referentky při zadávání dat do počítače Current use of beta adrenergic receptors blocking medication in paediatric heart failure Slavík Z. závodní preventivní péče v praxi včasná diagnostika sarkomu měkkých tkání u zdravotníka Mobilizace krvetvorných buněk pomocí plerixaforu zkušenosti z transplantačních center v České republice ovlivnění ventilačních plicních parametrů koaktivací bránice s ostatními svaly trupu hellebrandová l., Šafářová m. Genetické polymorfismy destičkových receptorů u mladých pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM) a rezistencí k protidestičkové léčbě Poruchy chování ve stáří Monitoring of effectiveness of some preventive measures against influenza Poruchy spánku Analytické hodnotenie mono [{3-[4-(2-etoxyetoxy)-benzoyloxy]2-hydroxypropyl}-tercbutyla-mónium]fumarátu Dny paměti Identifikácia lipoxygenázy s ω-6dioxygenázovou aktivitou kvapalinovou chromatografiou Asymptomatický makroadenom hypofýzy komprimující optické chiasma "incidentalom" identifikovaný při diagnostickém stážování nemocného s primárně extranodálním difuzním B-velkobuněčným lymfomem očnice a paranasálních dutin popis případu Diabetická nefropatie a doprovodné postižení ledvin Stability testing of alginate-chitosan films Kompatibilita fosforečnanů se solemi vápníku v parenterální výživě Význam fyzické aktivity u pacientů s hematoonkologickými malignitami kulturní a filozofické rozdíly v evropě se odrážejí v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky nemocných Řasová k., hogenová a. z Obsahu: Metabolický syndrom Metabolomika vo výskume fytoterapeutík Alosenzibilizace polytransfundovaných hematologických pacientů erytrocytovými a HLA antigeny aktivace hlubokého stabilizačního systému indexed in embase/excerpta medica Možnosti inovace individuální přípravy léčivých přípravků v lékárnách v České republice Deriváty kyseliny fenylkarbamové jako potenciální antituberkulotika Žilní trombózy u dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií s využitím moderních fitnes pomůcek (Bosu, flowin, trx ) honová k. exogenní alergická alveolitida kazuistika Indexed in embase/excerpta medica sdružené pohyby kloubů dolní končetiny a reverze posunu kondylů femuru při zatížení vařeka i., vařeková r. hodnocení emg aktivity horní části m. trapezius při cviku proti pružnému odporu ve vodním prostředí a na suchu holländerová D., pavlů D., pánek D. Kazuistiky: Problematika užívání drog v pracovnělékařské péči Benigní infantilní křeče asociované s norovirovou gastroenteritidou Melek J., Malý J., Štefáčková Š. a kol. Zvažované farmakoterapeutické přístupy léčby Alzheimerovy choroby emg aktivita m. biceps brachii a m. triceps brachii při držení vibrační činky pavlů D., pánek D., loučková z. musálek m. nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích Variabilita klinické manifestace norovirové infekce u novorozence od perakutní nekrotizující enterokolitidy po asyptomatický průběh Malý J., Melek J., Bréšková P. a kol. longitudinální sledování pohybových nálezů u dětí s rozikovou anamnézou intrauterinní růstové retardace (iugr) zounková i., hladíková m. Kardiologická terapie u seniorů Study of local anaesthetics Part 196 Formulation of the local anaesthetic heptacaine into hydrogel on the basic of chitosan Pracovní den Sekce technologie léků Ročník vydání: 67 Ročník vydání: 64 Ročník vydání: 19 Ročník vydání: 18 Počet stran: 52 Ročník vydání: 1 Počet stran: 64 Distribuce odborných časopisů ČLS JEP: pro členy jednotlivých odborných společností ČLS JEP, předplatitelům, na odborné konference a akce

3 10/2012/151 Biochemické mechanismy účinků antidepresiv Fišar Z. a kol. Hypofosfatázia biochemické Posttraumatická pannikulitida (dekubitus?) prsu klinický případ Drlík L., Čejka P. Nové medicínské paradigma posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči Čeledová L., Čevela R. odborné časopisy ČLS JEP ROZMĚRY INZERCE do konce roku /1 210 x 297 mm 210 x 148 mm 105 x 297 mm 2/3 1/3 210 x 190 mm 105 x 148 mm 210 x 99 mm 210 x 74 mm Rozměry na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany požadujeme každou stranu jako samostatný dokument. ROZMĚRY INZERCE od ledna 2013 Lékařů Českých 2/1 a klinické prejavy, molekulovo genetická podstata Chandoga I. a kol. Střet zájmů v medicíně: stanovisko Světové lékařské asociace Fialová L. a kol. 3. trilaterální sympozium s mezinárodní účastí abstrakta 1/1 2/3 210 x 270 mm 210 x 135 mm 105 x 270 mm 210 x 180 mm 1/3 1/16 Pesonální inzerce 1/8 řádková inzerce 210 x 90 mm 105 x 135 mm 210 x 67 mm 1/16 78 x 27 mm 1/8 78 x 54 mm 78 x 108 mm nestandardní formáty personální inzerce na vyžádání 53 znaků na řádek, včetně mezer Rozměry na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. V případě dvoustrany požadujeme každou stranu jako samostatný dokument.

4 odborné časopisy ČLS JEP ceník inzerce Ceny inzerce v čls jep 4. obálka 3. obálka 2. obálka 1/1 2/3 Acta Chirurgiae Plasticae Kč Kč Kč Kč Kč Kč Anesteziologie a intenzivní medicína Kč Kč Kč Kč Kč Kč lékařů českých Kč Kč Kč Kč Kč Kč Česká a slovenská farmacie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Česká gynekologie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Česko-slovenská pediatrie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Česká revmatologie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Kč Kč Kč Kč Kč Kč Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Otorinolaryngologie a foniatrie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pracovní lékařství Kč Kč Kč Kč Kč Kč Praktický lékař Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rehabilitace a fyzikální lékařství Kč Kč Kč Kč Kč Kč Transfuze a hematologie dnes Kč Kč Kč Kč Kč Kč Revizní a posudkové lékařství Kč Kč Kč Kč Kč Kč Geriatrie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Ceny personální inzerce v čls jep 1/3 cena za řádek 1/16 1/8 Acta Chirurgiae Plasticae Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Anesteziologie a intenzivní medicína Kč Kč 80 Kč 1500 Kč 3000 Kč 6000 Kč lékařů českých Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Česká a slovenská farmacie Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Česká gynekologie Kč Kč 80 Kč 1500 Kč 3000 Kč 6000 Kč Česko-slovenská pediatrie Kč Kč 80 Kč 1500 Kč 3000 Kč 6000 Kč Česká revmatologie Kč Kč 80 Kč 1500 Kč 3000 Kč 6000 Kč Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Otorinolaryngologie a foniatrie Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Pracovní lékařství Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Praktický lékař Kč Kč 100 Kč 2000 Kč 4000 Kč 8000 Kč Rehabilitace a fyzikální lékařství Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Transfuze a hematologie dnes Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Revizní a posudkové lékařství Kč Kč 60 Kč 1000 Kč 2000 Kč 4000 Kč Geriatrie Kč Kč 80 Kč 1500 Kč 3000 Kč 6000 Kč

5 odborné časopisy ČLS JEP HARMONOGRAM VYDÁNÍ / PODZIM ZIMA 2012 Titul Číslo Inzertní uzávěrka Datum expedice Acta Chirurgiae Plasticae Česká gynekologie Revizní a posudkové lékařství Česko-slovenská pediatrie Geriatrie Anesteziologie a intenzívní medicína Česko-slovenská farmacie Praktický lékař Česká revmatologie lékařů českých ORL Praktický lékař Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Rehabilitace a fyzikální lékařství lékařů českých Česká gynekologie Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Praktický lékař Česko-slovenská pediatrie Česko-slovenská farmacie Pracovní lékařství Anesteziologie a intenzívní medicína Transfuze a hematologie dnes

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 Praha 2000 SVI 3. LF UK VEDENÍ, STRUKTURA A ORGANIZACE 3. LÉKAŘSKÉ

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003

Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty:

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty: I. interní kardioangiologická klinika akutní koronární syndromy (rizikové faktory, porovnání různých invazívních přístupů, studium ischemicko/reperfúzních procesů) chronická trombembolická nemoc hypertrofická

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více