Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)"

Transkript

1 Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající klíčové kompetence jsou schopni splnit i poţadované výstupy vzdělávání. Klíčé kompetence: Ţák je schopen: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií správně pouţívat a převádět běţné jednotky číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně je vyuţít aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běţných situacích učit se pouţívat nové aplikace Výstupy vzdělávání: Ţák dovede: popsat strukturu tabulky a vysvětlit princip funkce tabulkového procesoru; vysvětlit a pouţívat relativní a absolutní adresaci buněk v rámci souboru i mezi soubory; sestavit vzorec, respektovat prioritu operátorů a určovat argumenty funkcí; vytvářet sloţitější vzorce; provádět komplexní výpočty vyţadující postupné kroky, vyuţívat mezivýsledky; najít a pouţít potřebnou funkci pro zadaný účel; vyuţívat speciální funkce pro nalezení řádku podle zadané hodnoty v jiné tabulce s daty pouţívat funkce pro práci s textovými řetězci a statistickými hodnotami, vyhledávat znakové řetězce řešit sloţitější výpočty s časovými úseky kopírovat a přesunovat buňky a jejich oblasti, plnit vzorce, vytvářet datové řady; pracovat s řádky a sloupci tabulky, sloučit buňky; změnit formát zobrazení čísla v buňce a nastavit počet zobrazovaných desetinných míst;

2 formátovat celkový vzhled tabulky s vyuţitím automatického formátu a stylů buněk; zamknout/odemknout buňky a celý soubor s tabulkou; pouţívat podmíněné formátování buněk v závislosti na jejich obsahu; exportovat a importovat data do/z různých datových souborů. interpretovat data v předloţeném grafu; vybrat vhodný typ grafu pro zadaný účel; vytvořit graf z údajů v tabulce a přizpůsobit vzhled jednotlivých oblastí grafu; vytvořit tabulku hodnot a graf zadané matematické funkce. vysvětlit pojmy záznam, pole a jeho označení; seřadit záznamy podle hodnoty stanoveného pole; pouţívat filtrování dat a spojovat kritéria výběru pomocí logických operátorů; omezit rozsah zadávaných hodnot. vysvětlit pojem makro; zaznamenat jednoduché makro; pojmenovat a spustit dříve zaznamenané makro; upravit jednoduché makro zahrnující vytvoření ovládacích prvků.

3 Tématický plán hodina Téma Pomůcky 1. Excel-význam, ovládání 2. Řady čísel, údajů Pracovní list 3. Grafika-vkládání objektů Pracovní list 4. Grafika-ohraničování, vzorky Pracovní list 5. Vzorce-zadávání Pracovní list 6. Vzorce-použítí Pracovní list 7. Vzorce-příklady Pracovní list 8. Funkce-zadávání Pracovní list 9. Funkce-použití Pracovní list 10. Funkce-příklady Pracovní list 11. Vzorce, funkce-příklady Pracovní list 12. Vzorce, funkce-příklady Pracovní list 13. Grafy-význam, druhy 14. Grafy-zadávání Pracovní list 15. Grafy-úpravy Pracovní list 16. Grafy-úpravy Pracovní list 17. Kombinované grafy-tvorba Pracovní list 18. Kombinované grafy-úpravy Pracovní list 19. Příklad-vzorce+grafy Pracovní list 20. Příklad-vzorce+grafy Pracovní list 21. Příklad-funkce+grafy Pracovní list 22. Příklad-funkce+grafy Pracovní list 23. Zadání samostatné souhrnné práce 24. Excel-databáze-význam 25. Excel-databáze-tvorba Pracovní list 26. Excel-databáze-řazení Pracovní list 27. Excel-databáze-výběr Pracovní list 28. Excel-kontingenční tabulky Pracovní list 29. Excel-kontingenční tabulky Pracovní list 30. Excel-makro-význam 31. Excel-makro-záznam Pracovní list 32. Excel-makro-použití Pracovní list 33. Excel-makro-příklady Pracovní list

4 Samostatná práce Souhrnná práce Zadání: Převodovka-rychlostní stupně Vypočítejte rychlost pohybu pro jednotlivé rychlostní stupně pro rozsah otáček a vytvořte příslušné spojnicové grafy grafy Vypočtěte rychlosti při kterých se bude řadit tak, aby otáčky při řazení byly 2500 Vytvořte graf průběhu otáček pro dosažení rychlosti 80 km/h, při dodržení výše stanovených pravidel pro řazení. Jak se změní rychlosti při změně letních pneumatik na zimní (zvětšení profilu pneumatiky o 5 mm) Vstupní hodnoty Převody jednotlivých převodových stupňů P rych : 1. 3, , , , ,75 Převod diferenciálu P Dif : 3,85 Průměr kola D(mm): 400 Rozbor a postup řešení: Výpočet rychlosti: v[km/hod]= 3,14*D*n*(1/Prych)*(1/Pdif) n - otáčky Výstupy: tabulka vstupních hodnot tabulka výpočtů tabulka výstupních hodnot graf (grafy) Tabulky výpočtů a výsledků musí zobrazit správné výsledky pro jakoukoli změnu vstupních hodnot

5 Pracovní list č.: L ØD α Ød Vypočtěte: potřebné množství surovin pro vytvoření betonového klenutého stropu v bednění s rozměry: základní sestava Velký průměr = D [m] 5 Malý průměr = d [m] 3 úhel výseče = a [stupně] 45 délka stopu = L [m] 10 poměry surovin pro vytvoření 1 m betonu kamenivo cement voda 2050 kg 400 kg 150 l kamenivo: štěrk 60% písek 40% Výsledná tabulka surovin: cement= štěrk= písek= voda= Pozn: vytvořené vzorce musí pracovat pro libovolné rozměry bednění

6 Pracovní list č.: téma: zjištění počtu balení (beden) čtvercových obkladaček pro obložení koupelny rozměry koupelny [m]: pomocné a kontrolní výsledky: šířka= 4,9 výpočet plochy obkladů: počet obkladu délka= 5,3 stěna a dveře: výška= 2,6 ostatní stěny: , podlaha: , rozměry vany [cm]: šířka= 120 délka= 250 výška= 60 rozměry dveří [cm]: výška= 190 šířka= 90 výška obkladu na stěnách [cm]: počet řad= rozměr obkladačky [cm]: prodávané balení [ks]: 100 Vypočtěte Počet balení pro obklad = 41 Pozn: výpočet musí být funkční při jakékoliv změně rozměrů

7 rychlost Pracovní list č.: otáčky n[1/min] otáčky 1.rychlost 2.rychlost 3.rychlost 4.rychlost 5.rychlost 0 0, převod Prych ,74 10,36 15,30 20,83 26, , ,49 20,72 30,60 41,67 52, , ,23 31,09 45,90 62,50 78, , ,97 41,45 61,20 83,34 104, , ,72 51,81 76,50 104,17 130, , ,46 62,17 91,80 125,00 156,67 průměr kola D[mm]= 400 poměr difer. Pdif= 3,85 Výpočet rychlosti: v[km/hod]=3,14*d*n*(1/prych)*(1/pdif) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 rychlost auta otáčky motoru 1.rychlost 2.rychlost 3.rychlost 4.rychlost 5.rychlost

8 mezera Pracovní list č.: téma: vliv teploty na délku mostu z různých materiálů délka mostu dilatace materiál: délková roztažnost [mm/mm.deg] vzorec: delta-l = L * alfa * delta-t alfa beton 0, postaven při 0 st.c dřevo 0, změna dilatace ocel 0, beton dřevo ocel hliník hliník 0, ,012 0,0054 0,0122 0, ,024 0,0108 0,0244 0,046 délka mostu: 30 0,036 0,0162 0,0366 0, ,048 0,0216 0,0488 0, ,06 0,027 0,061 0, ,072 0,0324 0,0732 0,138 dilatace mostu 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, teplota stupňů beton dřevo ocel hliník

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Vybraná témata z Excelu pro techniky 13 Vzorce a funkce pro techniky 14 Vytvoření jednoduchého vzorce

Více

MS Excel 2007 - praktická práce (egon)

MS Excel 2007 - praktická práce (egon) MS Excel 2007 - praktická práce (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz MS Excel 2007 - praktická práce volně navazuje na kurz Excel pro začátečníky a představuje další funkcionality aplikace. Průvodce

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více