VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých ISO 9001:2001 PŘEDKLADATEL NABÍDKY: Název: Počítačová sluţba s.r.o. Sídlo: Stupkova 413/1a, Olomouc Tel a fax: Číslo účtu: /0800 Nabídku zpracovala: Ing. Lenka Podmolíková

2 strana 2

3 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v oblasti vzdělávání dospělých naše firma má v této oblastí více jak třináctileté zkušenosti. Připravili jsme pro vás akční nabídku výuku a zdokonalení práce s kancelářskými programy MS Office MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access a to jak pro začátečníky nebo pro pokročilé uživatele PC. Součástí ceny kurzů jsou i speciální výukové texty ukázku najdete uvnitř nabídky. V přiložené nabídce jsou uvedeny také osnovy jednotlivých kurzů v případě Vašeho zájmu jsme schopni připravit výuku přímo na míru dle Vašich požadavků. Výuku můžete absolvovat buď v našich učebnách v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku, Jeseníku, Hranicích, Vyškově nebo ve Zlíně, případně je možné ji realizovat přímo ve Vaší firmě. Novinkou jsou přípravné kurzy pro ECDL a samotné ECDL testování, které je možné absolvovat na některém z našich středisek v Olomouci, Přerově nebo v Šumperku. V říjnu loňského roku jsme získali akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování a máme k dispozici jak tým profesionálních počítačových lektorů, tak i vlastní testery. Vzhledem k tomu, že jsme držitelé akreditace i pro mobilní testovací učebnu pro ECDL testování, můžeme realizovat tyto testy prakticky v jakémkoliv místě České republiky. Doufám, že si z naší nabídky vyberte za firmu Počítačová služba s.r.o. Ing. Lenka Podmolíková personální a finanční ředitel, vedoucí lektor strana 3

4 strana 4

5 PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ MS OUTLOOK - ZÁKLADNÍ KURZ MS OUTLOOK - POKROČILÝ KURZ INTERNET PRO KAŢDÉHO VČETNĚ ELEKTRONICKÉ POŠTY WORD ZAČÁTEČNÍCI WORD MÍRNĚ POKROČILÍ WORD POKROČILÍ WORD TYPOGRAFIE POWERPOINT ZAČÁTEČNÍCI POWERPOINT POKROČILÍ DATABÁZE ACCESS ZÁKLADY DATABÁZE ACCESS POKROČILÍ EXCEL ZAČÁTEČNÍCI EXCEL MÍRNĚ POKROČILÍ EXCEL POKROČILÍ EXCEL ZPRACOVÁNÍ DAT A SEZNAMŮ PRÁCE S FOTOGRAFIÍ V PROGRAMU ZONER PHOTOSTUDIO PRÁCE S VEKTOROVOU GRAFIKOU V PROGRAMU CORELDRAW PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ECDL A TESTOVÁNÍ ECDL Co je to ECDL? Co zahrnuje koncept ECDL Garance kvality ECDL testování Nabízíme přípravné kurzy pro ECDL a testování ECDL Ceník pro ECDL testování AKREDITOVANÉ UČEBNY PRO ECDL TESTOVÁNÍ REALIZACE ŠKOLENÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY CENA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB LEKTORSKÝ SBOR REFERENCE strana 5

6 strana 6

7 1 MS OUTLOOK - ZÁKLADNÍ KURZ Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří při své práci chtějí efektivně vyuţívat moţnosti elektronické pošty. Během kurzu si posluchači osvojí základy práce s elektronickou poštou, naučí se pracovat s elektronickým diářem, zvládnou organizování schůzek a pouţívání nástroje Outlooku k organizaci skupinové práce. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem v prostředí MS Windows. Ukládání a otevírání souboru, základní orientace na klávesnici. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Co je elektronická pošta, poštovní úřad Seznamy adres, osobní adresář, seznam adres Přijetí dopisu, čtení dopisu, uloţení dopisu do sloţek Zaslání dopisu, zaslání kopie, odpověď odesílateli a ostatním adresátům Práce s kalendářem Akce, opakující se akce, události, výroční události Kontaktní osoby, zadávání údajů a seskupování Projekty a akce, provázání s akcemi a kontakty Svolání schůzky elektronickou poštou, přesouvání schůzky Zadávání akcí a úkolů elektronickou poštou strana 7

8 2 MS OUTLOOK - POKROČILÝ KURZ Kurz je určen všem, jeţ při své práci chtějí efektivně vyuţívat dalších moţností elektronického diáře MS Outlook a skloubit tak práci s elektronickou poštou do komplexního celku efektivně fungujícího v celých pracovních týmech a skupinách. Během kurzu se naučíte pracovat s elektronickým kalendářem, plánovat schůzky, nastavit si optimálně jednorázové i opakované události, budete umět řídit pracovní úkoly od jejich přidělování přes sledování průběhu aţ po jejich ukončení. Nikdy neztratíte nápad, který se objevil v průběhu práce apod. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem v prostředí MS Windows a základy práce s programem MS Outlook. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Moduly: kalendář, úkoly, poznámky, deník uţivatelská nastavení u všech modulů moţnosti zobrazení v jednotlivých modulech svolání schůzky elektronickou poštou, přesouvání schůzky akce, opakující se akce, události, výroční události práce ve skupině, barevné rozlišení priorit, důleţitost, upozornění plánování a tvorba úkolů, přidělování a sledování plnění úkolů archivace, export a import dat delegování strana 8

9 3 INTERNET PRO KAŢDÉHO VČETNĚ ELEKTRONICKÉ POŠTY Cílem vzdělávací akce je naučit účastníky vyuţívat moţností internetu - pochopit princip internetu a zvládnutí základních uţivatelských činností při prohlíţení a vyhledávání informací. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem v prostředí MS Windows. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Základní a obecná terminologie a vývoj Internetu, Základní podmínky pro provoz Internetu, Druhy protokolu, Typy připojení, Obecné prvky jako nástroje pro kvalitní a jednoduché vyhledávání informací, Aktivní práce s informacemi, práce s textem, obrázky, multimédia, zvuky, Práce s prohlíţečem, HomePage, vyhledávání, oblíbené poloţky, historie, úpravy a kódování textu, další nástroje komunikace. Pošta na internetu (fre ), Vytvoření poštovní schránky na veřejném portálu (fre ), Spuštění a ukončení programu poštovní schránky, Popis základních funkcí, Umístění zpráv v poštovní přihrádce, Zobrazení zpráv, Adresace - adresář, kontakty, Obsah a posílání zpráv - moţnosti a příznaky zpráv, přílohy, Moţnosti spolupráce s poštovním klientem (Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird...) strana 9

10 4 WORD ZAČÁTEČNÍCI Cílem vzdělávací akce je zlepšit orientaci účastníka školení na klávesnici, orientaci v nabídkách textového editoru, naučit ho základní typografická pravidla pro psaní odstavců a kratších textů, úpravu formátování písma, odstavců. Účastník školení se naučí pouţívat seznamy, správně zarovnávat texty pracovat s tabulátory. Součástí školení je i zvládnutí předtiskové přípravy nastavení strany, náhled, okraje, záhlaví a zápatí. Účastník školení se naučí pouţívat kontrolu pravopisu a tak se vyvarovat pravopisným chybám. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat kratší dokumenty. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Ukládání a otevírání souboru, základní orientace na klávesnici. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Orientace na klávesnici, diakritika, speciální znaky. Nabídky menu. Úprava a nastavení textu a práce s odstavci. Práce se seznamy, ohraničení a zvýraznění odstavců a textů. Praktický příklad na zopakování probíraných témat Práce s různými typy tabulátorů. Předtisková příprava, záhlaví, zápatí, nastavení stránky a tisky. Pouţívaní kontroly pravopisu. Závěrečná praktická práce. strana 10

11 5 WORD MÍRNĚ POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je zdokonalit a zefektivnit práci účastníka školení v textových editorech. Účastník školení bude umět pouţívat pravidla pro úpravu kratších i delších dokumentů, pracovat s tabulátory a nastavovat pravidla pro vázání odstavců, pouţívat styly. Bude umět vytvořit víceúrovňové seznamy. Naučí se vkládat obrázky a ostatní objekty do dokumentu a nastavit jejich správnou pozici. Bude umět pouţívat kontrolu pravopisu, pouţívat jazykové nástroje. Zvládne správné zásady pro práci s tabulkami v textech. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat kratší i delší dokumenty. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Běţná práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Ukládání a otevírání souboru, dobrá orientace na klávesnici. Základní práce s textem přepis, označování, úprava textů pomocí formátování. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Opakování úpravy textů a odstavců, předtisková příprava, tisky. Víceúrovňové seznamy, tabulátory, vázání odstavců. Pouţívání stylů při tvorbě delších dokumentů, obsah, rejstřík. Praktický příklad na zopakování probíraných témat Práce s obrázky a jinými objekty. Jazykové nástroje, pravopis. Práce s textovými tabulkami a jejich úprava. Závěrečná praktická práce. strana 11

12 6 WORD POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je zefektivnit práci s rozsáhlejšími dokumenty a probrat pokročilé techniky při zpracovávání dokumentů. Účastník školení se podrobně seznámí s prací se styly, pokročilými technikami vyhledávání a nahrazování, práci s vloţenými objekty a obrázky. Bude umět pouţívat textové tabulky se vzorci, hromadnou korespondenci, obálky a štítky. Naučí se tvořit formuláře, zapisovat sloţité matematické výrazy, pouţívat speciální symboly. Zvládne správné nastavení stránek u delších dokumentů, různá záhlaví a zápatí na stránkách, naučí se vyuţívat oddíly v dokumentech. Dokáţe vloţit obsah a rejstřík do dokumentu. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude dokonale ovládat textový dokument na úrovni testů ECDL. Kurz je moţno pojmout i jako trénink na zvládnutí ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Dobrá znalost práce s operačním systémem. Dobrá znalost práce s textem přepis, označování, úprava textů pomocí formátování, práce s tabelátory, seznamy, běţná předtisková příprava. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Jazykové nástroje, pravopis, vazby odstavců, víceúrovňové seznamy. Pouţívání stylů při tvorbě delších dokumentů, obsah, rejstřík. Pokročilé vyhledávání a nahrazování, speciální symboly, vloţené objekty. Praktický příklad na zopakování probíraných témat Práce s tabulkami v textu. Různá záhlaví a zápatí dlouhých dokumentů. Formuláře a ochrana dokumentů. Hromadná korespondence, tvorba matematických výrazů. Závěrečná praktická práce. strana 12

13 7 WORD TYPOGRAFIE Cílem vzdělávací akce je vysvětlit základní a důleţitá pravidla typografie tak, aby účastníci školení dokázali tvořit dokumenty s minimem typografických chyb a zvládli pravidla pro graficky správnou tvorbu dokumentů, naučili se vhodně volit písma, správně vázat texty a pouţívat správné zásady při psaní dokumentů. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent dokáţe vytvořit dokument podle správných typografických zásad. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ukládání a otvírání souborů. Základní znalost práce s textem přepis, označování. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Historie písma. Písmo písmová osnova, kresba, měření. Písmo typ písma, rodina, klasifikace tiskových písem. Sazba mezery, řádkový proklad, odstavce, zarovnání. Sazba dělení slov, znaménka, čísla a zkratky. Sazba korekturní značky, sazební obrazec. Dle zájmu tiskové techniky nebo pouţití stylů v dokumentu. Závěrečná praktická práce. Historie písma. Písmo písmová osnova, kresba, měření. Písmo typ písma, rodina, klasifikace tiskových písem. Sazba mezery, řádkový proklad, odstavce, zarovnání. Sazba dělení slov, znaménka, čísla a zkratky. Sazba korekturní značky, sazební obrazec. Dle zájmu tiskové techniky nebo pouţití stylů v dokumentu. strana 13

14 8 POWERPOINT ZAČÁTEČNÍCI Cílem vzdělávací akce naučit účastníka školení zpracovat jednoduchou prezentaci pomocí šablony nebo z prázdné předlohy. Účastník dokáţe sestavit prezentaci z několika snímků a spustit ji v různých reţimech. Dokáţe nastavit časování a přechody snímků. Součástí školení je i zvládnutí předtiskové přípravy nastavení strany, záhlaví, zápatí a tisky. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět sestavit a spustit prezentaci. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Dobrá práce s textem v počítači. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Moţnosti vyuţití prezentací, oblasti pouţití, prezentace s pomocí průvodce. Sestavení prezentace předloha, rozloţení snímku, tvorba snímků s texty a obrázky. Sloţitější snímky tabulky, grafy, diagramy. Nastavení tisku, záhlaví, zápatí, různé způsoby tisku prezentace. Nastavení přechodu snímků, nastavení časování. Různé moţnosti spuštění prezentace. Sestavení prezentace pomocí šablony. Závěrečná praktická práce vytvoření prezentace dle zadání. strana 14

15 9 POWERPOINT POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce naučit účastníka školení zpracovat prezentaci a předvést ji před publikem. Účastník zvládne sestavit prezentaci z několika snímků, načasuje ji a spustí ji v různých reţimech. Dokáţe pouţívat přechody snímků a animace. Zvládne prezentaci patřičným způsobem vytisknout. Účastník si dokáţe připravit prezentaci pro Internet, připravit CD pro přenos na jiný počítač. Dokáţe vloţit do prezentace ovládací tlačítka, spustit z prezentace externí programy, dokumenty, filmy. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět sestavit a ovládat prezentace. Kurz se hodí jako trénink k ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ovládání operačního systému počítače na dobré úrovni. Dobrá práce s texty, tabulkami, diagramy v počítači. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Moţnosti vyuţití prezentací, oblasti pouţití, prezentace s pomocí průvodce. Sestavení základní prezentace. Nastavení tisku, záhlaví, zápatí, různé způsoby tisku prezentace. Nastavení přechodu snímků, nastavení časování a animací jednotlivých prvků na snímku a celých snímků pouţití animačních schémat. Vkládání video a zvukových sekvencí do snímku nebo celé prezentace. Různé moţnosti spuštění prezentace, ovládání prezentace. Nastavení ovládacích tlačítek, převod pro Internet, na cesty. Vytvoření fotoalb. Sestavení prezentace podle zadání. Předvedení prezentace před publikem. strana 15

16 10 DATABÁZE ACCESS ZÁKLADY Účastník vzdělávací akce se naučí pracovat s databázovými tabulkami. Bude je umět vytvořit, nastavit datové typy, zadávat údaje do tabulek, vyhledávat je a zaměňovat. Seznámí se se základní teorií klíči, indexy a relacemi. Zvládnou propojit více tabulek a získat z nich potřebné údaje. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent zvládne upravit a zadat data do tabulek v databázi Access, která můţe vyuţít např. v hromadné korespondence ve Word. Pochopí metody výběru potřebných dat, řazení a základní strukturu databáze. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ovládání operačního systému počítače na dobré úrovni. Dobrá práce s texty a tabulkami. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Seznámení s prostředím programu MS Access. Definování tabulky, datové typy. Indexy, klíče jejich význam a definování. Práce s tabulkou, řazení, filtry, nahrazování, formát. Práce s více tabulkami - relace. Základní teorie dotazů SQL, DML, typy dotazů v programu MS Access. Sestavení jednoduchých dotazů, propojení tabulky a Word. Jednoduchý praktický příklad na procvičení získaných dovedností. strana 16

17 11 DATABÁZE ACCESS POKROČILÍ Účastník vzdělávací akce si zopakuje práci s databázovými tabulkami. Prohloubí si teorií pro práci s více tabulkami. Naučí se sestavit obtíţnější dotazy. Bude umět vytvořit pořizovací formuláře, tiskové sestavy a vytvořit interaktivní uţivatelské menu pro ovládání databáze. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí upravit a zadat data do tabulek v databázi Access, dokáţe vytvořit formuláře pro pořizování dat a navrhnout vhodné sestavy pro tisk údajů z tabulek. Dokáţe vybírat data z více tabulek pomocí sloţitějších matematických kritérií. Zvládne vytvořit základní uţivatelské prostředí pro snadné ovládání databáze. Program je vhodný jako příprava na ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ovládání operačního systému počítače na dobré úrovni. Znalosti programu Access na úrovni Databáze - základy. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Opakování tvorby tabulek, masky a formáty datových typů. Práce s více tabulkami propojení, import, export dat. Tvorba a úprava dotazů. Tvorba a úprava formulářů. Tvorba a úprava sestav. Nastavení ovládání databáze. Komplexní příklad na návrh databáze. strana 17

18 12 EXCEL ZAČÁTEČNÍCI Cílem vzdělávací akce je naučit účastníka školení pouţívat tabulky v tabulkovém kalkulátoru. Účastník školení se naučí vytvořit tabulku, upravit její vzhled. Dále dokáţe pouţít základní matematické výrazy pro ruční zápis vzorců a naučí se pracovat s nejjednoduššími funkcemi. Součástí školení je i zvládnutí předtiskové přípravy nastavení strany, náhled, okraje, záhlaví a zápatí. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat a upravit základní tabulky bez sloţitých výpočtů. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Ukládání a otevírání souboru, psaní textů. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Popis prostředí tabulkového kalkulátoru. Vytvoření tabulky, označování, tvorba seznamů a řad, kopírování. Úprava tabulky formáty buňky, ohraničení, zvýraznění. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Vloţení jednoduchých funkcí, kopírování funkcí. Ruční zápisy matematických vzorců. Předtisková příprava, záhlaví, zápatí, nastavení stránky a tisky. Závěrečná praktická práce. strana 18

19 13 EXCEL MÍRNĚ POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti při práci s tabulkami v tabulkovém kalkulátoru. Účastník školení se naučí rychle upravit vzhled tabulky a nastavit vlastní formáty čísel. Dále dokáţe pouţít matematické výrazy pro ruční zápis vzorců a naučí se pracovat s matematickými, statistickými, textovými a logickými funkcemi. Součástí školení je i zopakování předtiskové přípravy nastavení strany, náhled, okraje, záhlaví a zápatí. Dále zvládne pouţívat grafy pro prezentaci údajů z tabulek. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat a upravit tabulky, pracovat s funkcemi a sloţitějšími výpočty, vytvořit graf. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší. Základy práce v tabulkovém kalkulátoru vytvoření tabulky se základními vzorci. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Vytvoření a úprava tabulky, vlastní formáty čísel, podmíněný formát. Práce s řádky a sloupci, vlastní zobrazení, předtisková příprava a tisk. Základní funkce a ruční zápis vzorců, relativní a absolutní adresa. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Tvorba grafu. Matematické a statistické funkce. Textové a logické funkce. Závěrečná praktická práce. strana 19

20 14 EXCEL POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti při práci s tabulkami v tabulkovém kalkulátoru. Účastník školení se naučí nastavit vlastní formáty čísel. Dále dokáţe pouţít matematické výrazy pro ruční zápis vzorců a naučí se pracovat s matematickými, statistickými, textovými, logickými, datovými a finančními funkcemi. Rozšíří si dovednosti při pouţívání různých typů grafů pro prezentaci údajů z tabulek. Naučí se pracovat s tabulkami na více listech a ve více sešitech. Seznámí se s moţnostmi zpracování seznamů, tvorbou kontingenční tabulky. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat a upravit sloţité tabulky, dokáţe pouţívat tabulky na více listech, dobře graficky prezentovat hodnoty z tabulek a pouţít pokročilé a vnořené funkce při výpočtech. Kurz se dá vyuţít jako trénink na testy ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Dobrá znalost práce s operačním systémem. Práce v tabulkovém kalkulátoru vytvoření a úprava tabulky. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Vlastní formáty čísel, podmíněný formát, vlastní zobrazení, tisky. Absolutní a relativní adresa, ruční zápis vzorců, adresování mezi listy. Matematické, statistické, textové a logické funkce. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Databázové a finanční funkce. Tvorba grafů různých typů. Zpracování seznamů, kontingenční tabulky. Závěrečná praktická práce. strana 20

21 15 EXCEL ZPRACOVÁNÍ DAT A SEZNAMŮ Cílem vzdělávací akce je zvládnout zpracování rozsáhlých seznamů získaných z databází. Účastník školení se naučí získávat data z externích zdrojů, jako jsou databáze a Internet. Naučí se pouţívat rozhraní ODBC pro propojení s daty. Seznámí se s moţnostmi zpracování seznamů, tvorbou kontingenční tabulky. Naučí se pouţívat doplněk MS Query k získání dat. Naučí se tvořit kontingenční a kombinované grafy. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět získat potřebná data a rychle a efektivně je zpracovat a upravit. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Dobrá znalost práce s operačním systémem. Znalost práce v tabulkovém kalkulátoru na dobré úrovni vzorce, funkce, běţné grafy. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Nastavení rozhraní ODBC pro přístup k datům. Práce s Microsoft Query získání poţadovaných dat. Filtry a rozšířené filtry, souhrny, ověření, slučování, skupiny. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Databázové funkce, tabelování funkcí. Tvorba kombinovaných grafů různých typů. Zpracování seznamů, kontingenční tabulky. Závěrečná praktická práce. strana 21

22 16 PRÁCE S FOTOGRAFIÍ V PROGRAMU ZONER PHOTOSTUDIO Účastník vzdělávací akce se seznámí s principy a základy pořízení fotografie, kompozice obrazu, přenosu z fotoaparátu do PC. Naučí se upravit fotografie pomocí programu Zoner PhotoStudio. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí upravit fotografie pomocí programu Zoner PhotoStudio od základních (otočení, ořez, rozostření, redukce červených očí,..) aţ po pokročilé úpravy (práce s histogramem, barevnou teplotou, retušování, ) včetně vytváření koláţí, tvorbu panoramatických snímků, 3D obrázků, atd.. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Mírně pokročilá znalost práce na PC. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 16 výukových hodin Základy fotografování, kompozice obrazu, přenos z fotoaparátu do PC. Seznámení s programem Zoner PhotoStudio ovládání programu. Základy úpravy fotografií - přejmenování, otočení, zrcadlení, horizont, kolinearita, perspektiva, ořez, změna velikosti. Odstranění vad - šum, soudkovitost, poduškovitost. Pokročilejší úpravy - výběry - obdélníkový, laso, polygon, kouzelná hůlka, kombinace výběrů; efekty. Redukce červených očí, retušování, klonování. Pokročilejší úpravy - histogram, křivky, barevná teplota, úprava barev. Pokročilejší úpravy - bělení zubů, změna barev, úpravy expozice. Pokročilejší úpravy - zaostření, rozmazání, okraje a rámečky. Pokročilejší úpravy - přidání textu, přidání obrázku. Pokročilejší úpravy - tvorba koláţe. Pokročilejší úpravy - tvorba panoramatického snímku. Pokročilejší úpravy - tvorba 3D obrázků. strana 22

23 17 PRÁCE S VEKTOROVOU GRAFIKOU V PROGRAMU CORELDRAW Účastník vzdělávací akce se naučí pracovat s vektorovou grafikou v programu CorelDraw X3. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí ovládat program Corel Draw X3, umí vytvořit a upravit jednoduchou vektorovou grafiku, zpracovat akcidenční tiskovinu, např. leták, inzerát apod., včetně importu a exportu do libovolného formátu. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Mírně pokročilá znalost práce na PC. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 16 výukových hodin Úvod - co je to vektorová grafika, základní ovládání programu CorelDraw X3. Nastavení parametrů stránky, vloţení a odstranění stránky. Nástroj ruční reţim - kreslení křivek, malířské techniky. Nástroje - obdélník, elipsa, mnohoúhelník, spirála. Výplň objektů, obrys objektů. Volná transformace - otáčení, rotace, zrcadlení. Tvorba jednoduché grafiky. Práce s vodícími linkami. Práce s křivkami - převod objektů do křivek, tvarování křivek, tvorba grafiky dle zadání. Tvorba jednoduché grafiky. Sloučení, průnik, ořez objektů - tvorba grafiky. Práce s textem - řetězcový, odstavcový; přizpůsobení textu osnově. Import vektorových obrázků, symboly, tvorba jednoduché grafiky. Impoport rastrové grafiky, práce s nabídkou Čočka. Úprava rastrových obrázků v programu CorelDraw X3. Průhlednost objektů, obálka, perspektiva. Export grafiky, převod do formátu PDF. strana 23

24 PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ECDL A TESTOVÁNÍ ECDL Naše firma získala v letošním roce akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování a má k dnešnímu dni k dispozici nejen 4 učebny s akreditací pro ECDL testování včetně akreditace SW pro testování, ale také 2 vlastní testery. 18 CO JE TO ECDL? Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně vyuţívat. Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, ţe předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosaţení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a pouţíván jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, ţe jeho drţitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běţné uţivatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky. strana 24

25 19 CO ZAHRNUJE KONCEPT ECDL ECDL Sylabus: Veřejně definovaný okruh témat shrnutých do 7 základních modulů Question and Test Base (QTB) - okruh typizovaných otázek-úkolů k tématům definovaným v ECDL Sylabu Metodiku testování a vyhodnocování odpovědí tak, aby se jednotným způsobem otestovaly vědomosti a dovednosti uchazeče o ECDL Certifikát nezávisle na platformě, pouţitém programovém vybavení a národním prostředí Metodiku administrace a kontroly zabezpečení kvality testování Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek Mezinárodně uznávaný soubor dokladů ECDL strana 25

26 20 GARANCE KVALITY ECDL TESTOVÁNÍ Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdruţující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) zaloţená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování, na jehoţ provoz uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruţeným v CEPIS. Tito národní licenciáti spolu se sublicenciáty zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se zde garanty kvality ECDL testování, mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL Foundation. ECDL testy lze skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušným licenciátem nebo sublicenciátem, a to v kterékoli členské zemi ECDL F. Informace o členských zemích a kontakty na www stránky příslušných národních organizací naleznete na stránkách ECDL F. Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS, a to Je to nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL Certifikáty. Společnost CERTICON a.s., sublicenciát konceptu ECDL v ČR, uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní kriteria stanovená EC- DL F. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti - ECDL-CZ. strana 26

27 ZÁKLADNÍ MODULY ECDL Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvrţena do sedmi základních testovacích modulů, z nichţ kaţdý lze splnit samostatně. Kompletní verzi Sylabu 4 CZ (obsah všech 7 modulů) si můţete stáhnout na našich stránkách na adrese Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů můţe uchazeč získat Osvědčení ECDL Start. Mezinárodně platný Certifikát ECDL získává ten, kdo úspěšně sloţí testy ze všech 7 následujících modulů: MODUL 1. - ZÁKLADY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ základy IT přínos práce na PC a jeho vyuţití v praxi příklady informační technologie a společnost člověk versus počítač bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity hardware, software, operační systémy a druhy aplikací komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT MODUL 2. - POUŢÍVÁNÍ PC A SPRÁVA SOUBORŮ pouţívání počítače a správa souborů tvorba adresářové struktury a její filozofie kopírování souborů nastavení uţivatelského prostředí na počítači strana 27

28 MODUL 3. - TEXTOVÝ EDITOR filozofie práce s textem v textovém programu formátování písma, odstavců a dokumentu vlastní úprava textu a pravidla související moţnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů MODUL 4. - TABULKOVÝ KALKULÁTOR filozofie práce s tabulkovým programem formátování buňky a tabulky práce v tabulce vkládání vzorců a funkcí moţnosti adresování v tabulce při kopírování tvorba grafů a databází moţnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek MODUL 5. -DATABÁZE filozofie práce s databází vytvoření seznamu definice textových a číselných polí výběr poloţek a jejich zpracování ukládaní dat strana 28

29 MODUL 6. - GRAFICKÉ MOŢNOSTI PC A ZPŮSOBY A MOŢNOSTI ELEKTRONICKÉ PREZENTACE grafické moţnosti kreslicích programů a jejich pouţití (desktop publishing) vkládání grafických objektů do jiných dokumentů tvorba elektronické prezentace pomocí počítače moţnosti pouţití připravených grafických objektů organizační grafy moţnosti ukládání na jiná neţ běţná média MODUL 7. - SLUŢBY INFORMAČNÍ SÍTĚ filozofie práce v síťovém prostředí klady a zápory moţnosti práce v síti sdílení informací, bezpečnost elektronická pošta způsob vyuţívání Internet a intranet filozofie tohoto fenoménu vyhledávání informací a jejich zpracování strana 29

30 21 NABÍZÍME PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ECDL A TESTOVÁNÍ ECDL Zvládnutí testů ECDL vyţaduje od účastníka určitý stupeň znalostí a dovedností. Současně se jedná o psychicky náročnou činnost pro testování jsou stanovena pevná pravidla např. číslo konkrétního testu je vylosováno ráno před vlastním testováním, takţe ani tester neví, kdo jaký test obdrţí, na samotný test je stanoven limit 45 minut, vyhodnocení výsledků testů provádí druhý akreditovaný tester, který obdrţí pouze čísla účastníků, čímţ je zaručena anonymita a neovlivnitelnost výsledků testů. Na základě našich zkušeností vám nabízíme mnoţnost absolvovat přípravné kurzy, které jsou rozděleny dle vstupních znalostí a dovedností účastníků a moţnost následného absolvování testů. Tím mají účastníci moţnost absolvovat testy postupně, čímţ nedochází k tak vysokému psychickému tlaku na testované osoby a zvyšuje se tím tak úspěšnost skládaných testů. POČET ÚČASTNÍKŮ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ A TESTOVÁNÍ: Minimálně Maximálně 5 účastníků 15 účastníků strana 30

31 MODUL 1. - ZÁKLADY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin 1 - Cena školení za osobu: 900 Kč 2 b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 2 výukové hodiny - Cena školení za osobu: 400 Kč MODUL 2. - POUŢÍVÁNÍ PC A SPRÁVA SOUBORŮ a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč MODUL 3. - TEXTOVÝ EDITOR a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč 1 1 výuková hodina = 45 minut 2 Ceny jsou uvedeny včetně výukových materiálů bez 19% DPH strana 31

32 MODUL 4. - TABULKOVÝ KALKULÁTOR a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč MODUL 5. -DATABÁZE a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 32 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč MODUL 6. - GRAFICKÉ MOŢNOSTI PC A ZPŮSOBY A MOŢNOSTI ELEKTRONICKÉ PREZENTACE a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč strana 32

33 MODUL 7. - SLUŢBY INFORMAČNÍ SÍTĚ a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 16 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč POSKYTOVANÉ SLEVY Z CENY ŠKOLENÍ V případě objednání více přípravných kurzů pro testování ECDL vám nabízíme slevu dle celkové hodnoty ceny školení ve výši 10% - 20% z ceny. strana 33

34 22 CENÍK PRO ECDL TESTOVÁNÍ Položka Ceny pro všechny typy uchazečů (včetně DPH) *) ECDL Index Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL testování. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Osvědčení ECDL Start. ECDL index je možné zakoupit u libovolného akreditovaného střediska nebo pobočky, případně v kanceláři manažera ECDL-CZ. 595 Kč Duplikát ECDL Indexu Vystavení duplikátu licenčního dokladu na jméno uchazeče. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 150 Kč Osvědčení ECDL Start Vystavení dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 81 Kč Duplikát osvědčení ECDL Start Vystavení duplikátu dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad na požádání vystavuje administrativa ECDL-CZ. 100 Kč ECDL Certifikát včetně karty Vystavení dvojjazyčného dokladu včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty dokládající úspěšné absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklady vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 125 Kč Duplikát ECDL Certifikátu Vystavení duplikátu dokladu nebo plastové karty o úspěšném absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad na požádání vystavuje administrativa ECDL-CZ. 175 Kč *) tyto ceny jsou pevně dané cenovou politikou společnosti CERTICON a.s., která je držitelem sublicenciátu konceptu ECDL v ČR strana 34

35 Pro posluchače, kteří se zúčastní námi realizovaných přípravných kurzů nabízíme slevu na uvedené poloţky ve výši 15%. Položka Ceny pro běžné uchazeče (včetně DPH) Ceny pro účastníky přípravných kurzů ECDL (včetně DPH) (15% sleva) Test Služba testovacího střediska pro držitele ECDL Indexu v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu. 345 Kč 293 Kč Minisada Zvýhodněná minisada skládající se z ECDL indexu a jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu. 893 Kč 670 Kč ECDL Start Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu a ze čtyř testů z libovolných modulů ECDL Sylabu Kč Kč ECDL Komplet Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu a osmi testů z libovolných modulů ECDL Sylabu Kč Kč ECDL Komplet (pro držitele ECDL Indexu) Zvýhodněná sada skládající se z osmi testů z libovolných modulů ECDL Sylabu Kč Kč strana 35

36 23 AKREDITOVANÉ UČEBNY PRO ECDL TESTOVÁNÍ V současné době máme pro samotné ECDL testování akreditované 4 pevné učebny dvě učebny v Olomouci a po jedné učebně v Přerově v Šumperku a jednu mobilní testovací učebnu. Samotnou výuku i testování tak můţeme realizovat po celé republice bez omezení! K dispozici máme také 2 akreditované ECDL testery. Dále jsme drţiteli certifikátu pro mobilní počítačovou učebnu pro ECDL testování včetně testovacího SW. strana 36

37 REALIZACE ŠKOLENÍ Výuka počítačových kurzů probíhá ve specializovaných počítačových učebnách, které svými parametry splňují standardy pro výuku a testování ECDL, na jejímţ základě získala naše firma také certifikaci testovacích místností a také certifikát o akreditaci SW platformy (programového vybavení počítačů) pro EC- DL. Naše firma je akreditovaným střediskem pro testování ECDL a máme k dispozici vlastní testery pro zkoušky ECDL. V současné době můţeme nabídnout naše sluţby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Prostějově, Šumperku, Kroměříţi, Jeseníku, Hranicích a ve Vyškově. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny pracovišti min pro 15 posluchačů. V případě potřeby jsme schopni realizovat školení i v prostorách zákazníka, případně i na jiných místech. K dispozici máme nejen mobilní počítačové vybavení včetně didaktické techniky, ale také i mobilní nábytek (stoly, ţidle). Počítačové učebny mají následující vybavení: počítačů s multimediálními parametry nutnými pro práci sítě Windows NT všechny počítače jsou zapojeny do počítačové sítě, coţ umoţňuje nejen názornou výuku práce v počítačové síti, ale umoţňuje také pruţnější a efektivnější komunikaci mezi počítači v učebně. - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm. - Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - lektorský počítač umoţňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky Všichni posluchači mají díky propojení počítačů do počítačové sítě také přístup k dalšímu vybavení učebny: - scanner - tiskárny Všechny počítače jsou také trvale připojeny na Internet rychlostí 2-8Mbit/s, takţe posluchači mají moţnost aktivně vyuţívat Internet nejen při výuce, ale i o přestávkách. strana 37

38 FOTO POČÍTAČOVÝCH UČEBEN Olomouc budova, vstupní hala, počítačové učebny Přerov počítačová učebna Šumperk počítačová učebna strana 38

39 MOBILNÍ NOTEBOOKOVÉ UČEBNY Jiţ třetím rokem realizujeme výuku práce na PC po celém území Olomouckého kraje formou mobilní počítačové učebny. V letošním roce jsme v rámci zakázky Ministerstva vnitra České republiky realizovali školení práce s portálem CZECH POINT pro posluchačů na území celé České republiky (od Liberce, Karlových Var aţ po Ostravu, Zlín, atd.) V současné době máme k dispozici 5 mobilních učeben po 15 noteboocích pro posluchače včetně lektorských notebooků, mobilních modemů pro připojení k internetu a bezdrátových tiskáren, můţeme realizovat školení kdekoliv i přímo u zákazníka. strana 39

40 VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kaţdý z účastníků kurzů obdrţí speciální výukové texty vztahující se k danému tématu. Výukové texty obsahují jak postupy k jednotlivým činnostem, tak příklady na procvičování. Výukové materiály po ukončení vzdělávací akce zůstávají účastníkům, kteří tak mají moţnost s nimi dále pracovat a pouţívat je. Ukázku výukových textů najdete také na našich webových stránkách vţdy u kaţdého kurzu. Níţe je ukázka výukového textu k práci s elektronickou prezentací v programu MS PowerPoint. strana 40

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

TESTOVÁNÍ ECDL. Akademický rok 2014/2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

TESTOVÁNÍ ECDL. Akademický rok 2014/2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 TESTOVÁNÍ ECDL Akademický rok 2014/2015 Testovací středisko SPŠE V Úžlabině testované moduly programu Core: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M10 M12

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL European Computer Driving Licence Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti Co je koncept ECDL? KONCEPT ECDL je mezinárodně uznávaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Úvod do předmětu, základní pojmy IVT, operační systém MS Windows, Internet, e-mail, číselné soustavy a uložení dat v

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software ve veřejné správě

Metodický list pro předmět Aplikační software ve veřejné správě Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Aplikační software 1 (B_ASA)

Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 2/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0006

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více