VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých ISO 9001:2001 PŘEDKLADATEL NABÍDKY: Název: Počítačová sluţba s.r.o. Sídlo: Stupkova 413/1a, Olomouc Tel a fax: Číslo účtu: /0800 Nabídku zpracovala: Ing. Lenka Podmolíková

2 strana 2

3 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v oblasti vzdělávání dospělých naše firma má v této oblastí více jak třináctileté zkušenosti. Připravili jsme pro vás akční nabídku výuku a zdokonalení práce s kancelářskými programy MS Office MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access a to jak pro začátečníky nebo pro pokročilé uživatele PC. Součástí ceny kurzů jsou i speciální výukové texty ukázku najdete uvnitř nabídky. V přiložené nabídce jsou uvedeny také osnovy jednotlivých kurzů v případě Vašeho zájmu jsme schopni připravit výuku přímo na míru dle Vašich požadavků. Výuku můžete absolvovat buď v našich učebnách v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku, Jeseníku, Hranicích, Vyškově nebo ve Zlíně, případně je možné ji realizovat přímo ve Vaší firmě. Novinkou jsou přípravné kurzy pro ECDL a samotné ECDL testování, které je možné absolvovat na některém z našich středisek v Olomouci, Přerově nebo v Šumperku. V říjnu loňského roku jsme získali akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování a máme k dispozici jak tým profesionálních počítačových lektorů, tak i vlastní testery. Vzhledem k tomu, že jsme držitelé akreditace i pro mobilní testovací učebnu pro ECDL testování, můžeme realizovat tyto testy prakticky v jakémkoliv místě České republiky. Doufám, že si z naší nabídky vyberte za firmu Počítačová služba s.r.o. Ing. Lenka Podmolíková personální a finanční ředitel, vedoucí lektor strana 3

4 strana 4

5 PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ MS OUTLOOK - ZÁKLADNÍ KURZ MS OUTLOOK - POKROČILÝ KURZ INTERNET PRO KAŢDÉHO VČETNĚ ELEKTRONICKÉ POŠTY WORD ZAČÁTEČNÍCI WORD MÍRNĚ POKROČILÍ WORD POKROČILÍ WORD TYPOGRAFIE POWERPOINT ZAČÁTEČNÍCI POWERPOINT POKROČILÍ DATABÁZE ACCESS ZÁKLADY DATABÁZE ACCESS POKROČILÍ EXCEL ZAČÁTEČNÍCI EXCEL MÍRNĚ POKROČILÍ EXCEL POKROČILÍ EXCEL ZPRACOVÁNÍ DAT A SEZNAMŮ PRÁCE S FOTOGRAFIÍ V PROGRAMU ZONER PHOTOSTUDIO PRÁCE S VEKTOROVOU GRAFIKOU V PROGRAMU CORELDRAW PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ECDL A TESTOVÁNÍ ECDL Co je to ECDL? Co zahrnuje koncept ECDL Garance kvality ECDL testování Nabízíme přípravné kurzy pro ECDL a testování ECDL Ceník pro ECDL testování AKREDITOVANÉ UČEBNY PRO ECDL TESTOVÁNÍ REALIZACE ŠKOLENÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY CENA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB LEKTORSKÝ SBOR REFERENCE strana 5

6 strana 6

7 1 MS OUTLOOK - ZÁKLADNÍ KURZ Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří při své práci chtějí efektivně vyuţívat moţnosti elektronické pošty. Během kurzu si posluchači osvojí základy práce s elektronickou poštou, naučí se pracovat s elektronickým diářem, zvládnou organizování schůzek a pouţívání nástroje Outlooku k organizaci skupinové práce. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem v prostředí MS Windows. Ukládání a otevírání souboru, základní orientace na klávesnici. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Co je elektronická pošta, poštovní úřad Seznamy adres, osobní adresář, seznam adres Přijetí dopisu, čtení dopisu, uloţení dopisu do sloţek Zaslání dopisu, zaslání kopie, odpověď odesílateli a ostatním adresátům Práce s kalendářem Akce, opakující se akce, události, výroční události Kontaktní osoby, zadávání údajů a seskupování Projekty a akce, provázání s akcemi a kontakty Svolání schůzky elektronickou poštou, přesouvání schůzky Zadávání akcí a úkolů elektronickou poštou strana 7

8 2 MS OUTLOOK - POKROČILÝ KURZ Kurz je určen všem, jeţ při své práci chtějí efektivně vyuţívat dalších moţností elektronického diáře MS Outlook a skloubit tak práci s elektronickou poštou do komplexního celku efektivně fungujícího v celých pracovních týmech a skupinách. Během kurzu se naučíte pracovat s elektronickým kalendářem, plánovat schůzky, nastavit si optimálně jednorázové i opakované události, budete umět řídit pracovní úkoly od jejich přidělování přes sledování průběhu aţ po jejich ukončení. Nikdy neztratíte nápad, který se objevil v průběhu práce apod. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem v prostředí MS Windows a základy práce s programem MS Outlook. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Moduly: kalendář, úkoly, poznámky, deník uţivatelská nastavení u všech modulů moţnosti zobrazení v jednotlivých modulech svolání schůzky elektronickou poštou, přesouvání schůzky akce, opakující se akce, události, výroční události práce ve skupině, barevné rozlišení priorit, důleţitost, upozornění plánování a tvorba úkolů, přidělování a sledování plnění úkolů archivace, export a import dat delegování strana 8

9 3 INTERNET PRO KAŢDÉHO VČETNĚ ELEKTRONICKÉ POŠTY Cílem vzdělávací akce je naučit účastníky vyuţívat moţností internetu - pochopit princip internetu a zvládnutí základních uţivatelských činností při prohlíţení a vyhledávání informací. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem v prostředí MS Windows. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Základní a obecná terminologie a vývoj Internetu, Základní podmínky pro provoz Internetu, Druhy protokolu, Typy připojení, Obecné prvky jako nástroje pro kvalitní a jednoduché vyhledávání informací, Aktivní práce s informacemi, práce s textem, obrázky, multimédia, zvuky, Práce s prohlíţečem, HomePage, vyhledávání, oblíbené poloţky, historie, úpravy a kódování textu, další nástroje komunikace. Pošta na internetu (fre ), Vytvoření poštovní schránky na veřejném portálu (fre ), Spuštění a ukončení programu poštovní schránky, Popis základních funkcí, Umístění zpráv v poštovní přihrádce, Zobrazení zpráv, Adresace - adresář, kontakty, Obsah a posílání zpráv - moţnosti a příznaky zpráv, přílohy, Moţnosti spolupráce s poštovním klientem (Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird...) strana 9

10 4 WORD ZAČÁTEČNÍCI Cílem vzdělávací akce je zlepšit orientaci účastníka školení na klávesnici, orientaci v nabídkách textového editoru, naučit ho základní typografická pravidla pro psaní odstavců a kratších textů, úpravu formátování písma, odstavců. Účastník školení se naučí pouţívat seznamy, správně zarovnávat texty pracovat s tabulátory. Součástí školení je i zvládnutí předtiskové přípravy nastavení strany, náhled, okraje, záhlaví a zápatí. Účastník školení se naučí pouţívat kontrolu pravopisu a tak se vyvarovat pravopisným chybám. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat kratší dokumenty. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Ukládání a otevírání souboru, základní orientace na klávesnici. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Orientace na klávesnici, diakritika, speciální znaky. Nabídky menu. Úprava a nastavení textu a práce s odstavci. Práce se seznamy, ohraničení a zvýraznění odstavců a textů. Praktický příklad na zopakování probíraných témat Práce s různými typy tabulátorů. Předtisková příprava, záhlaví, zápatí, nastavení stránky a tisky. Pouţívaní kontroly pravopisu. Závěrečná praktická práce. strana 10

11 5 WORD MÍRNĚ POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je zdokonalit a zefektivnit práci účastníka školení v textových editorech. Účastník školení bude umět pouţívat pravidla pro úpravu kratších i delších dokumentů, pracovat s tabulátory a nastavovat pravidla pro vázání odstavců, pouţívat styly. Bude umět vytvořit víceúrovňové seznamy. Naučí se vkládat obrázky a ostatní objekty do dokumentu a nastavit jejich správnou pozici. Bude umět pouţívat kontrolu pravopisu, pouţívat jazykové nástroje. Zvládne správné zásady pro práci s tabulkami v textech. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat kratší i delší dokumenty. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Běţná práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Ukládání a otevírání souboru, dobrá orientace na klávesnici. Základní práce s textem přepis, označování, úprava textů pomocí formátování. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Opakování úpravy textů a odstavců, předtisková příprava, tisky. Víceúrovňové seznamy, tabulátory, vázání odstavců. Pouţívání stylů při tvorbě delších dokumentů, obsah, rejstřík. Praktický příklad na zopakování probíraných témat Práce s obrázky a jinými objekty. Jazykové nástroje, pravopis. Práce s textovými tabulkami a jejich úprava. Závěrečná praktická práce. strana 11

12 6 WORD POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je zefektivnit práci s rozsáhlejšími dokumenty a probrat pokročilé techniky při zpracovávání dokumentů. Účastník školení se podrobně seznámí s prací se styly, pokročilými technikami vyhledávání a nahrazování, práci s vloţenými objekty a obrázky. Bude umět pouţívat textové tabulky se vzorci, hromadnou korespondenci, obálky a štítky. Naučí se tvořit formuláře, zapisovat sloţité matematické výrazy, pouţívat speciální symboly. Zvládne správné nastavení stránek u delších dokumentů, různá záhlaví a zápatí na stránkách, naučí se vyuţívat oddíly v dokumentech. Dokáţe vloţit obsah a rejstřík do dokumentu. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude dokonale ovládat textový dokument na úrovni testů ECDL. Kurz je moţno pojmout i jako trénink na zvládnutí ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Dobrá znalost práce s operačním systémem. Dobrá znalost práce s textem přepis, označování, úprava textů pomocí formátování, práce s tabelátory, seznamy, běţná předtisková příprava. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Jazykové nástroje, pravopis, vazby odstavců, víceúrovňové seznamy. Pouţívání stylů při tvorbě delších dokumentů, obsah, rejstřík. Pokročilé vyhledávání a nahrazování, speciální symboly, vloţené objekty. Praktický příklad na zopakování probíraných témat Práce s tabulkami v textu. Různá záhlaví a zápatí dlouhých dokumentů. Formuláře a ochrana dokumentů. Hromadná korespondence, tvorba matematických výrazů. Závěrečná praktická práce. strana 12

13 7 WORD TYPOGRAFIE Cílem vzdělávací akce je vysvětlit základní a důleţitá pravidla typografie tak, aby účastníci školení dokázali tvořit dokumenty s minimem typografických chyb a zvládli pravidla pro graficky správnou tvorbu dokumentů, naučili se vhodně volit písma, správně vázat texty a pouţívat správné zásady při psaní dokumentů. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent dokáţe vytvořit dokument podle správných typografických zásad. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ukládání a otvírání souborů. Základní znalost práce s textem přepis, označování. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Historie písma. Písmo písmová osnova, kresba, měření. Písmo typ písma, rodina, klasifikace tiskových písem. Sazba mezery, řádkový proklad, odstavce, zarovnání. Sazba dělení slov, znaménka, čísla a zkratky. Sazba korekturní značky, sazební obrazec. Dle zájmu tiskové techniky nebo pouţití stylů v dokumentu. Závěrečná praktická práce. Historie písma. Písmo písmová osnova, kresba, měření. Písmo typ písma, rodina, klasifikace tiskových písem. Sazba mezery, řádkový proklad, odstavce, zarovnání. Sazba dělení slov, znaménka, čísla a zkratky. Sazba korekturní značky, sazební obrazec. Dle zájmu tiskové techniky nebo pouţití stylů v dokumentu. strana 13

14 8 POWERPOINT ZAČÁTEČNÍCI Cílem vzdělávací akce naučit účastníka školení zpracovat jednoduchou prezentaci pomocí šablony nebo z prázdné předlohy. Účastník dokáţe sestavit prezentaci z několika snímků a spustit ji v různých reţimech. Dokáţe nastavit časování a přechody snímků. Součástí školení je i zvládnutí předtiskové přípravy nastavení strany, záhlaví, zápatí a tisky. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět sestavit a spustit prezentaci. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Dobrá práce s textem v počítači. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Moţnosti vyuţití prezentací, oblasti pouţití, prezentace s pomocí průvodce. Sestavení prezentace předloha, rozloţení snímku, tvorba snímků s texty a obrázky. Sloţitější snímky tabulky, grafy, diagramy. Nastavení tisku, záhlaví, zápatí, různé způsoby tisku prezentace. Nastavení přechodu snímků, nastavení časování. Různé moţnosti spuštění prezentace. Sestavení prezentace pomocí šablony. Závěrečná praktická práce vytvoření prezentace dle zadání. strana 14

15 9 POWERPOINT POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce naučit účastníka školení zpracovat prezentaci a předvést ji před publikem. Účastník zvládne sestavit prezentaci z několika snímků, načasuje ji a spustí ji v různých reţimech. Dokáţe pouţívat přechody snímků a animace. Zvládne prezentaci patřičným způsobem vytisknout. Účastník si dokáţe připravit prezentaci pro Internet, připravit CD pro přenos na jiný počítač. Dokáţe vloţit do prezentace ovládací tlačítka, spustit z prezentace externí programy, dokumenty, filmy. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět sestavit a ovládat prezentace. Kurz se hodí jako trénink k ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ovládání operačního systému počítače na dobré úrovni. Dobrá práce s texty, tabulkami, diagramy v počítači. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Moţnosti vyuţití prezentací, oblasti pouţití, prezentace s pomocí průvodce. Sestavení základní prezentace. Nastavení tisku, záhlaví, zápatí, různé způsoby tisku prezentace. Nastavení přechodu snímků, nastavení časování a animací jednotlivých prvků na snímku a celých snímků pouţití animačních schémat. Vkládání video a zvukových sekvencí do snímku nebo celé prezentace. Různé moţnosti spuštění prezentace, ovládání prezentace. Nastavení ovládacích tlačítek, převod pro Internet, na cesty. Vytvoření fotoalb. Sestavení prezentace podle zadání. Předvedení prezentace před publikem. strana 15

16 10 DATABÁZE ACCESS ZÁKLADY Účastník vzdělávací akce se naučí pracovat s databázovými tabulkami. Bude je umět vytvořit, nastavit datové typy, zadávat údaje do tabulek, vyhledávat je a zaměňovat. Seznámí se se základní teorií klíči, indexy a relacemi. Zvládnou propojit více tabulek a získat z nich potřebné údaje. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent zvládne upravit a zadat data do tabulek v databázi Access, která můţe vyuţít např. v hromadné korespondence ve Word. Pochopí metody výběru potřebných dat, řazení a základní strukturu databáze. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ovládání operačního systému počítače na dobré úrovni. Dobrá práce s texty a tabulkami. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Seznámení s prostředím programu MS Access. Definování tabulky, datové typy. Indexy, klíče jejich význam a definování. Práce s tabulkou, řazení, filtry, nahrazování, formát. Práce s více tabulkami - relace. Základní teorie dotazů SQL, DML, typy dotazů v programu MS Access. Sestavení jednoduchých dotazů, propojení tabulky a Word. Jednoduchý praktický příklad na procvičení získaných dovedností. strana 16

17 11 DATABÁZE ACCESS POKROČILÍ Účastník vzdělávací akce si zopakuje práci s databázovými tabulkami. Prohloubí si teorií pro práci s více tabulkami. Naučí se sestavit obtíţnější dotazy. Bude umět vytvořit pořizovací formuláře, tiskové sestavy a vytvořit interaktivní uţivatelské menu pro ovládání databáze. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí upravit a zadat data do tabulek v databázi Access, dokáţe vytvořit formuláře pro pořizování dat a navrhnout vhodné sestavy pro tisk údajů z tabulek. Dokáţe vybírat data z více tabulek pomocí sloţitějších matematických kritérií. Zvládne vytvořit základní uţivatelské prostředí pro snadné ovládání databáze. Program je vhodný jako příprava na ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Ovládání operačního systému počítače na dobré úrovni. Znalosti programu Access na úrovni Databáze - základy. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Opakování tvorby tabulek, masky a formáty datových typů. Práce s více tabulkami propojení, import, export dat. Tvorba a úprava dotazů. Tvorba a úprava formulářů. Tvorba a úprava sestav. Nastavení ovládání databáze. Komplexní příklad na návrh databáze. strana 17

18 12 EXCEL ZAČÁTEČNÍCI Cílem vzdělávací akce je naučit účastníka školení pouţívat tabulky v tabulkovém kalkulátoru. Účastník školení se naučí vytvořit tabulku, upravit její vzhled. Dále dokáţe pouţít základní matematické výrazy pro ruční zápis vzorců a naučí se pracovat s nejjednoduššími funkcemi. Součástí školení je i zvládnutí předtiskové přípravy nastavení strany, náhled, okraje, záhlaví a zápatí. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat a upravit základní tabulky bez sloţitých výpočtů. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší, zapnutí, vypnutí. Ukládání a otevírání souboru, psaní textů. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Popis prostředí tabulkového kalkulátoru. Vytvoření tabulky, označování, tvorba seznamů a řad, kopírování. Úprava tabulky formáty buňky, ohraničení, zvýraznění. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Vloţení jednoduchých funkcí, kopírování funkcí. Ruční zápisy matematických vzorců. Předtisková příprava, záhlaví, zápatí, nastavení stránky a tisky. Závěrečná praktická práce. strana 18

19 13 EXCEL MÍRNĚ POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti při práci s tabulkami v tabulkovém kalkulátoru. Účastník školení se naučí rychle upravit vzhled tabulky a nastavit vlastní formáty čísel. Dále dokáţe pouţít matematické výrazy pro ruční zápis vzorců a naučí se pracovat s matematickými, statistickými, textovými a logickými funkcemi. Součástí školení je i zopakování předtiskové přípravy nastavení strany, náhled, okraje, záhlaví a zápatí. Dále zvládne pouţívat grafy pro prezentaci údajů z tabulek. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat a upravit tabulky, pracovat s funkcemi a sloţitějšími výpočty, vytvořit graf. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Základní práce s počítačem znalost práce s myší. Základy práce v tabulkovém kalkulátoru vytvoření tabulky se základními vzorci. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Vytvoření a úprava tabulky, vlastní formáty čísel, podmíněný formát. Práce s řádky a sloupci, vlastní zobrazení, předtisková příprava a tisk. Základní funkce a ruční zápis vzorců, relativní a absolutní adresa. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Tvorba grafu. Matematické a statistické funkce. Textové a logické funkce. Závěrečná praktická práce. strana 19

20 14 EXCEL POKROČILÍ Cílem vzdělávací akce je rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti při práci s tabulkami v tabulkovém kalkulátoru. Účastník školení se naučí nastavit vlastní formáty čísel. Dále dokáţe pouţít matematické výrazy pro ruční zápis vzorců a naučí se pracovat s matematickými, statistickými, textovými, logickými, datovými a finančními funkcemi. Rozšíří si dovednosti při pouţívání různých typů grafů pro prezentaci údajů z tabulek. Naučí se pracovat s tabulkami na více listech a ve více sešitech. Seznámí se s moţnostmi zpracování seznamů, tvorbou kontingenční tabulky. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět rychle a efektivně zpracovat a upravit sloţité tabulky, dokáţe pouţívat tabulky na více listech, dobře graficky prezentovat hodnoty z tabulek a pouţít pokročilé a vnořené funkce při výpočtech. Kurz se dá vyuţít jako trénink na testy ECDL. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Dobrá znalost práce s operačním systémem. Práce v tabulkovém kalkulátoru vytvoření a úprava tabulky. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Vlastní formáty čísel, podmíněný formát, vlastní zobrazení, tisky. Absolutní a relativní adresa, ruční zápis vzorců, adresování mezi listy. Matematické, statistické, textové a logické funkce. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Databázové a finanční funkce. Tvorba grafů různých typů. Zpracování seznamů, kontingenční tabulky. Závěrečná praktická práce. strana 20

21 15 EXCEL ZPRACOVÁNÍ DAT A SEZNAMŮ Cílem vzdělávací akce je zvládnout zpracování rozsáhlých seznamů získaných z databází. Účastník školení se naučí získávat data z externích zdrojů, jako jsou databáze a Internet. Naučí se pouţívat rozhraní ODBC pro propojení s daty. Seznámí se s moţnostmi zpracování seznamů, tvorbou kontingenční tabulky. Naučí se pouţívat doplněk MS Query k získání dat. Naučí se tvořit kontingenční a kombinované grafy. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent bude umět získat potřebná data a rychle a efektivně je zpracovat a upravit. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Dobrá znalost práce s operačním systémem. Znalost práce v tabulkovém kalkulátoru na dobré úrovni vzorce, funkce, běţné grafy. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Nastavení rozhraní ODBC pro přístup k datům. Práce s Microsoft Query získání poţadovaných dat. Filtry a rozšířené filtry, souhrny, ověření, slučování, skupiny. Praktický příklad na zopakování probíraných témat. Databázové funkce, tabelování funkcí. Tvorba kombinovaných grafů různých typů. Zpracování seznamů, kontingenční tabulky. Závěrečná praktická práce. strana 21

22 16 PRÁCE S FOTOGRAFIÍ V PROGRAMU ZONER PHOTOSTUDIO Účastník vzdělávací akce se seznámí s principy a základy pořízení fotografie, kompozice obrazu, přenosu z fotoaparátu do PC. Naučí se upravit fotografie pomocí programu Zoner PhotoStudio. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí upravit fotografie pomocí programu Zoner PhotoStudio od základních (otočení, ořez, rozostření, redukce červených očí,..) aţ po pokročilé úpravy (práce s histogramem, barevnou teplotou, retušování, ) včetně vytváření koláţí, tvorbu panoramatických snímků, 3D obrázků, atd.. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Mírně pokročilá znalost práce na PC. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 16 výukových hodin Základy fotografování, kompozice obrazu, přenos z fotoaparátu do PC. Seznámení s programem Zoner PhotoStudio ovládání programu. Základy úpravy fotografií - přejmenování, otočení, zrcadlení, horizont, kolinearita, perspektiva, ořez, změna velikosti. Odstranění vad - šum, soudkovitost, poduškovitost. Pokročilejší úpravy - výběry - obdélníkový, laso, polygon, kouzelná hůlka, kombinace výběrů; efekty. Redukce červených očí, retušování, klonování. Pokročilejší úpravy - histogram, křivky, barevná teplota, úprava barev. Pokročilejší úpravy - bělení zubů, změna barev, úpravy expozice. Pokročilejší úpravy - zaostření, rozmazání, okraje a rámečky. Pokročilejší úpravy - přidání textu, přidání obrázku. Pokročilejší úpravy - tvorba koláţe. Pokročilejší úpravy - tvorba panoramatického snímku. Pokročilejší úpravy - tvorba 3D obrázků. strana 22

23 17 PRÁCE S VEKTOROVOU GRAFIKOU V PROGRAMU CORELDRAW Účastník vzdělávací akce se naučí pracovat s vektorovou grafikou v programu CorelDraw X3. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí ovládat program Corel Draw X3, umí vytvořit a upravit jednoduchou vektorovou grafiku, zpracovat akcidenční tiskovinu, např. leták, inzerát apod., včetně importu a exportu do libovolného formátu. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY (PREKONCEPTY) ÚČASTNÍKA: Mírně pokročilá znalost práce na PC. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 16 výukových hodin Úvod - co je to vektorová grafika, základní ovládání programu CorelDraw X3. Nastavení parametrů stránky, vloţení a odstranění stránky. Nástroj ruční reţim - kreslení křivek, malířské techniky. Nástroje - obdélník, elipsa, mnohoúhelník, spirála. Výplň objektů, obrys objektů. Volná transformace - otáčení, rotace, zrcadlení. Tvorba jednoduché grafiky. Práce s vodícími linkami. Práce s křivkami - převod objektů do křivek, tvarování křivek, tvorba grafiky dle zadání. Tvorba jednoduché grafiky. Sloučení, průnik, ořez objektů - tvorba grafiky. Práce s textem - řetězcový, odstavcový; přizpůsobení textu osnově. Import vektorových obrázků, symboly, tvorba jednoduché grafiky. Impoport rastrové grafiky, práce s nabídkou Čočka. Úprava rastrových obrázků v programu CorelDraw X3. Průhlednost objektů, obálka, perspektiva. Export grafiky, převod do formátu PDF. strana 23

24 PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ECDL A TESTOVÁNÍ ECDL Naše firma získala v letošním roce akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování a má k dnešnímu dni k dispozici nejen 4 učebny s akreditací pro ECDL testování včetně akreditace SW pro testování, ale také 2 vlastní testery. 18 CO JE TO ECDL? Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně vyuţívat. Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, ţe předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosaţení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a pouţíván jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, ţe jeho drţitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běţné uţivatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky. strana 24

25 19 CO ZAHRNUJE KONCEPT ECDL ECDL Sylabus: Veřejně definovaný okruh témat shrnutých do 7 základních modulů Question and Test Base (QTB) - okruh typizovaných otázek-úkolů k tématům definovaným v ECDL Sylabu Metodiku testování a vyhodnocování odpovědí tak, aby se jednotným způsobem otestovaly vědomosti a dovednosti uchazeče o ECDL Certifikát nezávisle na platformě, pouţitém programovém vybavení a národním prostředí Metodiku administrace a kontroly zabezpečení kvality testování Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek Mezinárodně uznávaný soubor dokladů ECDL strana 25

26 20 GARANCE KVALITY ECDL TESTOVÁNÍ Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdruţující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) zaloţená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování, na jehoţ provoz uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruţeným v CEPIS. Tito národní licenciáti spolu se sublicenciáty zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se zde garanty kvality ECDL testování, mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL Foundation. ECDL testy lze skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušným licenciátem nebo sublicenciátem, a to v kterékoli členské zemi ECDL F. Informace o členských zemích a kontakty na www stránky příslušných národních organizací naleznete na stránkách ECDL F. Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS, a to Je to nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL Certifikáty. Společnost CERTICON a.s., sublicenciát konceptu ECDL v ČR, uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní kriteria stanovená EC- DL F. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti - ECDL-CZ. strana 26

27 ZÁKLADNÍ MODULY ECDL Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvrţena do sedmi základních testovacích modulů, z nichţ kaţdý lze splnit samostatně. Kompletní verzi Sylabu 4 CZ (obsah všech 7 modulů) si můţete stáhnout na našich stránkách na adrese Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů můţe uchazeč získat Osvědčení ECDL Start. Mezinárodně platný Certifikát ECDL získává ten, kdo úspěšně sloţí testy ze všech 7 následujících modulů: MODUL 1. - ZÁKLADY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ základy IT přínos práce na PC a jeho vyuţití v praxi příklady informační technologie a společnost člověk versus počítač bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity hardware, software, operační systémy a druhy aplikací komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT MODUL 2. - POUŢÍVÁNÍ PC A SPRÁVA SOUBORŮ pouţívání počítače a správa souborů tvorba adresářové struktury a její filozofie kopírování souborů nastavení uţivatelského prostředí na počítači strana 27

28 MODUL 3. - TEXTOVÝ EDITOR filozofie práce s textem v textovém programu formátování písma, odstavců a dokumentu vlastní úprava textu a pravidla související moţnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů MODUL 4. - TABULKOVÝ KALKULÁTOR filozofie práce s tabulkovým programem formátování buňky a tabulky práce v tabulce vkládání vzorců a funkcí moţnosti adresování v tabulce při kopírování tvorba grafů a databází moţnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek MODUL 5. -DATABÁZE filozofie práce s databází vytvoření seznamu definice textových a číselných polí výběr poloţek a jejich zpracování ukládaní dat strana 28

29 MODUL 6. - GRAFICKÉ MOŢNOSTI PC A ZPŮSOBY A MOŢNOSTI ELEKTRONICKÉ PREZENTACE grafické moţnosti kreslicích programů a jejich pouţití (desktop publishing) vkládání grafických objektů do jiných dokumentů tvorba elektronické prezentace pomocí počítače moţnosti pouţití připravených grafických objektů organizační grafy moţnosti ukládání na jiná neţ běţná média MODUL 7. - SLUŢBY INFORMAČNÍ SÍTĚ filozofie práce v síťovém prostředí klady a zápory moţnosti práce v síti sdílení informací, bezpečnost elektronická pošta způsob vyuţívání Internet a intranet filozofie tohoto fenoménu vyhledávání informací a jejich zpracování strana 29

30 21 NABÍZÍME PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ECDL A TESTOVÁNÍ ECDL Zvládnutí testů ECDL vyţaduje od účastníka určitý stupeň znalostí a dovedností. Současně se jedná o psychicky náročnou činnost pro testování jsou stanovena pevná pravidla např. číslo konkrétního testu je vylosováno ráno před vlastním testováním, takţe ani tester neví, kdo jaký test obdrţí, na samotný test je stanoven limit 45 minut, vyhodnocení výsledků testů provádí druhý akreditovaný tester, který obdrţí pouze čísla účastníků, čímţ je zaručena anonymita a neovlivnitelnost výsledků testů. Na základě našich zkušeností vám nabízíme mnoţnost absolvovat přípravné kurzy, které jsou rozděleny dle vstupních znalostí a dovedností účastníků a moţnost následného absolvování testů. Tím mají účastníci moţnost absolvovat testy postupně, čímţ nedochází k tak vysokému psychickému tlaku na testované osoby a zvyšuje se tím tak úspěšnost skládaných testů. POČET ÚČASTNÍKŮ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ A TESTOVÁNÍ: Minimálně Maximálně 5 účastníků 15 účastníků strana 30

31 MODUL 1. - ZÁKLADY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin 1 - Cena školení za osobu: 900 Kč 2 b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 2 výukové hodiny - Cena školení za osobu: 400 Kč MODUL 2. - POUŢÍVÁNÍ PC A SPRÁVA SOUBORŮ a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč MODUL 3. - TEXTOVÝ EDITOR a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč 1 1 výuková hodina = 45 minut 2 Ceny jsou uvedeny včetně výukových materiálů bez 19% DPH strana 31

32 MODUL 4. - TABULKOVÝ KALKULÁTOR a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč MODUL 5. -DATABÁZE a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 32 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč MODUL 6. - GRAFICKÉ MOŢNOSTI PC A ZPŮSOBY A MOŢNOSTI ELEKTRONICKÉ PREZENTACE a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 24 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč strana 32

33 MODUL 7. - SLUŢBY INFORMAČNÍ SÍTĚ a) Pro začátečníky a mírně pokročilé posluchače - Rozsah: 16 výukových hodin - Cena školení za osobu: Kč b) Pro pokročilé posluchače - Rozsah: 8 výukových hodin - Cena školení za osobu: 900 Kč POSKYTOVANÉ SLEVY Z CENY ŠKOLENÍ V případě objednání více přípravných kurzů pro testování ECDL vám nabízíme slevu dle celkové hodnoty ceny školení ve výši 10% - 20% z ceny. strana 33

34 22 CENÍK PRO ECDL TESTOVÁNÍ Položka Ceny pro všechny typy uchazečů (včetně DPH) *) ECDL Index Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL testování. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Osvědčení ECDL Start. ECDL index je možné zakoupit u libovolného akreditovaného střediska nebo pobočky, případně v kanceláři manažera ECDL-CZ. 595 Kč Duplikát ECDL Indexu Vystavení duplikátu licenčního dokladu na jméno uchazeče. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 150 Kč Osvědčení ECDL Start Vystavení dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 81 Kč Duplikát osvědčení ECDL Start Vystavení duplikátu dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad na požádání vystavuje administrativa ECDL-CZ. 100 Kč ECDL Certifikát včetně karty Vystavení dvojjazyčného dokladu včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty dokládající úspěšné absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklady vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 125 Kč Duplikát ECDL Certifikátu Vystavení duplikátu dokladu nebo plastové karty o úspěšném absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad na požádání vystavuje administrativa ECDL-CZ. 175 Kč *) tyto ceny jsou pevně dané cenovou politikou společnosti CERTICON a.s., která je držitelem sublicenciátu konceptu ECDL v ČR strana 34

35 Pro posluchače, kteří se zúčastní námi realizovaných přípravných kurzů nabízíme slevu na uvedené poloţky ve výši 15%. Položka Ceny pro běžné uchazeče (včetně DPH) Ceny pro účastníky přípravných kurzů ECDL (včetně DPH) (15% sleva) Test Služba testovacího střediska pro držitele ECDL Indexu v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu. 345 Kč 293 Kč Minisada Zvýhodněná minisada skládající se z ECDL indexu a jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu. 893 Kč 670 Kč ECDL Start Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu a ze čtyř testů z libovolných modulů ECDL Sylabu Kč Kč ECDL Komplet Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu a osmi testů z libovolných modulů ECDL Sylabu Kč Kč ECDL Komplet (pro držitele ECDL Indexu) Zvýhodněná sada skládající se z osmi testů z libovolných modulů ECDL Sylabu Kč Kč strana 35

36 23 AKREDITOVANÉ UČEBNY PRO ECDL TESTOVÁNÍ V současné době máme pro samotné ECDL testování akreditované 4 pevné učebny dvě učebny v Olomouci a po jedné učebně v Přerově v Šumperku a jednu mobilní testovací učebnu. Samotnou výuku i testování tak můţeme realizovat po celé republice bez omezení! K dispozici máme také 2 akreditované ECDL testery. Dále jsme drţiteli certifikátu pro mobilní počítačovou učebnu pro ECDL testování včetně testovacího SW. strana 36

37 REALIZACE ŠKOLENÍ Výuka počítačových kurzů probíhá ve specializovaných počítačových učebnách, které svými parametry splňují standardy pro výuku a testování ECDL, na jejímţ základě získala naše firma také certifikaci testovacích místností a také certifikát o akreditaci SW platformy (programového vybavení počítačů) pro EC- DL. Naše firma je akreditovaným střediskem pro testování ECDL a máme k dispozici vlastní testery pro zkoušky ECDL. V současné době můţeme nabídnout naše sluţby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Prostějově, Šumperku, Kroměříţi, Jeseníku, Hranicích a ve Vyškově. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny pracovišti min pro 15 posluchačů. V případě potřeby jsme schopni realizovat školení i v prostorách zákazníka, případně i na jiných místech. K dispozici máme nejen mobilní počítačové vybavení včetně didaktické techniky, ale také i mobilní nábytek (stoly, ţidle). Počítačové učebny mají následující vybavení: počítačů s multimediálními parametry nutnými pro práci sítě Windows NT všechny počítače jsou zapojeny do počítačové sítě, coţ umoţňuje nejen názornou výuku práce v počítačové síti, ale umoţňuje také pruţnější a efektivnější komunikaci mezi počítači v učebně. - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm. - Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - lektorský počítač umoţňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky Všichni posluchači mají díky propojení počítačů do počítačové sítě také přístup k dalšímu vybavení učebny: - scanner - tiskárny Všechny počítače jsou také trvale připojeny na Internet rychlostí 2-8Mbit/s, takţe posluchači mají moţnost aktivně vyuţívat Internet nejen při výuce, ale i o přestávkách. strana 37

38 FOTO POČÍTAČOVÝCH UČEBEN Olomouc budova, vstupní hala, počítačové učebny Přerov počítačová učebna Šumperk počítačová učebna strana 38

39 MOBILNÍ NOTEBOOKOVÉ UČEBNY Jiţ třetím rokem realizujeme výuku práce na PC po celém území Olomouckého kraje formou mobilní počítačové učebny. V letošním roce jsme v rámci zakázky Ministerstva vnitra České republiky realizovali školení práce s portálem CZECH POINT pro posluchačů na území celé České republiky (od Liberce, Karlových Var aţ po Ostravu, Zlín, atd.) V současné době máme k dispozici 5 mobilních učeben po 15 noteboocích pro posluchače včetně lektorských notebooků, mobilních modemů pro připojení k internetu a bezdrátových tiskáren, můţeme realizovat školení kdekoliv i přímo u zákazníka. strana 39

40 VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kaţdý z účastníků kurzů obdrţí speciální výukové texty vztahující se k danému tématu. Výukové texty obsahují jak postupy k jednotlivým činnostem, tak příklady na procvičování. Výukové materiály po ukončení vzdělávací akce zůstávají účastníkům, kteří tak mají moţnost s nimi dále pracovat a pouţívat je. Ukázku výukových textů najdete také na našich webových stránkách vţdy u kaţdého kurzu. Níţe je ukázka výukového textu k práci s elektronickou prezentací v programu MS PowerPoint. strana 40

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

ECDL koncept počítačové gramotnosti

ECDL koncept počítačové gramotnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Oborová katedra Matematiky, statistiky a informačních technologií ECDL koncept počítačové gramotnosti Bakalářská práce Autor: Vojtěch Zeman, DiS. Informační technologie,

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Příručka Dobrých zkušeností

Příručka Dobrých zkušeností KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R Petra Kampf e-mail: petra.kampf@enter-network.eu

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy 2 1) Obsah 1) Obsah... 2 2) Vzdělávací společnost SOVA STUDIO... 3 3) Proč vzdělávat zaměstnance?... 4 4) Jak probíhá

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více