Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY"

Transkript

1 Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY Abstrakt Článek pojednává o odborné praxi ve společnosti Královopolská RIA a.s., kterou jsem měl možnost absolvovat díky projektu Partnerství v energetice. Po přihlášení do projektu a seznámení se s jeho cílem, jsem se dostal až mezi vybranou skupinu, jež absolvuje stáž ve vybrané firmě. V KP RIA jsem pak během čtvrt roku pracoval na svěřených dílčích úkolech z oblasti procesního inženýrství. Převážně se týkaly výpočtů tlakových ztrát, tepelně hydraulických výpočtů výměníků a přestupu tepla mezi potrubím a okolím. V následujícím textu představím některé z mých úkolů v KP RIA, software který jsem při jejich řešení používal a také přiblížím technologické celky, kterých se tyto dílčí výpočty týkaly. Klíčová slova Partnerství v oblasti energetiky, Královopolská RIA, odborná praxe, procesní inženýrství 1 ÚVOD V rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky jsem měl možnost v létě 2013 absolvovat odbornou praxi ve společnosti Královopolská RIA. Jako student Vysokého učení technického v Brně jsem se o možnosti zúčastnit se projektu dozvěděl poprvé na úvodní přednášce uspořádané v aule na Fakultě strojního inženýrství. Projekt představil prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. a Ing. Martin Pavlas, Ph.D. Prezentace a náplň projektu mě zaujala. Právě v té době jsem se snažil najít firmu, kde by bylo možné během studia nějakou praxi získat. Postupně se ukázalo, že bez většího přehledu o firmách, které se zabívají energetikou a bez doporučení není úplně snadné takovou praxi ještě během studia získat. Na samotnou prezentaci přišla opravdu velká spousta studentů a proto jsem rád, že jsem se po vyplnění kompetenčního profilu na stránkách projektu (http://partnerstvienergetiky.msek.cz) dostal mezi vybrané účastníky, kteří mohli nastoupit na odbornou praxi. Ta se konala ve společnosti, která nejlépe vyhovovala jak očekávání studentů, tak nárokům společnosti na předchozí vzdělání a současné odborné zaměření studenta. 1 Bc. Petr Navrátil, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1 Brno , tel:

2 Studuji magisterský obor Procesní inženýrství na Ústavu procesního a ekologického inženýrství. Zaměření ústavu propojuje oblasti vědy a poznání z energetiky, fyzikální chemie, mechaniky, automatizace a dalších. Pracoviště se rozdělují do sekcí: energetické systémy a simulační výpočty, termické procesy a čištění plynů, výpočtové modelování dynamiky tekutin (CFD), konstrukce zařízení, systémy pro přenos tepla. Při výuce procesního inženýrství je kladen důraz na prohloubení znalostí z oborových disciplín zaměřených na přenos tepla, hybnosti a hmoty. Profilové předměty jsou tepelné, hydraulické a difuzní pochody. Teoretické znalosti termodynamiky a fyzikální chemie prohlubuje výuka v kurzech systémového inženýrství. Uplatnění poznatků z mechaniky těles zajišťuje blok několika předmětů zaměřených na stavbu a konstrukci procesních a energetických zařízení. Praktické znalosti profilované na měření a regulaci pokrývá výuka experimentálních metod, projektování a řízení procesů a energetických systémů. Další výuka postihuje také obory ekologie, bezpečnosti a práce se specializovaným softwarem. Jako pracoviště, kde bych mohl nejlépe uplatnit teoretické znalosti, dále je prohlubovat a poznat také praktické aspekty této profesní specializace se zdálo nejvhodnější oslovit projekční oddělení ve společnosti Královopolská RIA. V tomto nejvíce děkuji Ing. Richardu Nekvasilovi, Ph.D., který mi v Královopolské RIA odbornou praxi dojednal a zajistil schůzku přímo s vedoucím projekce Ing. Janem Štaffou. Přijímací pohovor u Ing. Štaffy proběhl dobře a dohodli jsme se na zahájení praxe v polovině července. Nástup do nového zaměstnání bývá často spojen se začátkem měsíce. Já jsem měl dlouho dopředu objednanou dovolenou a tak jsem byl velice rád, že mi v Královopolské vyšli vstříc a umožnili mi začít o něco později. S potěšením můžu konstatovat, že jak začátek, tak i celá praxe byla provázená vstřícnou atmosférou. 2 KRÁLOVOPOLSKÁ RIA Královopolská RIA akciová společnost je inženýrsko-dodavatelská firma, která se dlouhodobě orientuje na vyšší typy dodávek v oborech jaderná energetika, chemie a petrochemie, čištění a úprava vod. Obrázek 1 Logo KP RIA [1] V rámci zakázek, na kterých společnost pracuje, zajistí vypracování projektové dokumentace technologických celků a konstrukční dokumentaci zařízení. Výstupy jsou podloženy pevnostními výpočty, které se provádějí nejčastěji pro potrubí, nádrže aparáty a ocelové konstrukce. Kompletaci dodávku a montáž dílčích technologických celků nebo rovnou celých provozních souborů firma zajišťuje taktéž. V řadách zaměstnanců jsou zkušení specialisti, kteří mohou dohlížet na místě realizace při stavbě a také při funkčních zkouškách či uvádění zařízení do provozu. A dokáží také nabídnout sofistikovanou pomoc při řešení technických problémů, které přesahují možnosti zadavatele z hlediska technického know-how. Na realizovaných 2

3 projektech tak pracuje tým zkušených projektantů, výpočtářů, techniků a obchodníků. Celkový počet zaměstnanců je cca 170. Královopolská RIA a.s. má za sebou velkou tradici a spoustu dobře odvedené práce. Reference firmy by vydaly na obsáhlou příručku, z nejdůležitějších projektů uveďme, že se KP RIA podílela v postavení finálního dodavatele na výstavbě všech jaderných bloků na území České a Slovenské republiky. Na poli jaderné energetiky pracovala KP RIA především na technologických systémech primární části jaderných elektráren. Těmi jsou pomocné systémy primárního okruhu, čistící stanice radioaktivních médií a kontaminovaných vod, aktivní i pasivní havarijní systémy, příprava a dávkování chemických roztoků a další. Ostatně jako velice zajímavý zdroj informací o referencích KP RIA mohou sloužit přímo webové stránky, které naleznete na adrese [1]. Z poslední doby bych vyzvednul dva projekty a to Diamo, s.p., Stráž pod Ralskem a JE Mochovce. V době mé stáže se na obou pracovalo a já jsem tak měl možnost k nim též přispět. 2.1 Struktura podniku Mnoho lidí má Královopolskou jako synonymum části Brna. Královopolská, a.s. jako strojírenský podnik s dlouholetou tradicí je firma založena 26. září 1889 bratranci Filipem Porgesem a Augustem Ledererem pod názvem Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik Lederer & Porges (Brno-Královopolská strojírna Lederer & Porges) [2]. V minulé době, kdy byla zcela jiná hospodářská situace a požadavky trhu šlo o skutečně velkou fabriku, orientovanou od čistě strojírenské výroby jako například sekce jeřábů, až k zařízení pro chemii a petrochemii. Postupem času se měnili požadavky a očekávání, a tak se po revoluci různě přeskupovali jak majitelé, tak divize podniku. Aktuální organizace je taková, že na Křižíkově v rozsáhlém areálu zůstává strojírenská výroba chemických a procesních aparátů pod hlavičkou Královopolská a.s. spolu s divizí jeřábů. Na Halasově náměstí (ulice Okružní) pak sídlí Královopolská RIA a.s. (RIA je zkratkou pro Realizaci Investičních Akcí). Dceřinými společnosti KP RIA jsou Královopolská stress analysis group s.r.o. (KP SAG) a její stavební divize v České republice a na Slovensku. 3

4 Obrázek 2 Organizační struktura KP RIA (mimo představenstvo aj.) [1] 2.2 KP SAG Pevnostní výpočty a dynamické analýzy technologického zařízení v oblasti jaderné energetiky, chemie a petrochemie, energetiky aj. má na starosti právě KP SAG. Její výpočtáři ověřují správný návrh zařízení obvykle provedený právě v KP RIA. K dispozici mají potřebný software, namátkou uveďme PDMS, SYSTUS, ADLPIPE aj. 2.3 Kvalifikace Pro udržení standardu kvality a úspěch ve výběrových řízeních je KP RIA držitelem certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2008 dále společnost získala certifikát k environmentálnímu systému řízení dle normy ISO 14001:2004 a certifikát k systému řízení BOZP podle BS-OHSAS 18001:2007. Nezbytný je pro ni také certifikát pro proces svařování dle normy ISO : ODBORNÁ PRAXE Při práci na dílčích úkolech, které jsem v rámci odborné praxe řešil, jsem využíval standardní balík kancelářských programů Microsoft Office, především MS Excel se ukázal být nepostradatelným nástrojem. Především některé výsledky, respektive výstupy z jiného software se dají s výhodou exportovat ve formátu, se kterým je pak možné v MS Excel hromadně pracovat. Názorný příklad může být aplikace pro výpočet měrné hmotnosti a kinematické viskozity vzduchu. V sešitu MS Excel pak stačí jen zadat vstupní parametry, při nichž chceme termo-fyzikální vlastnosti odečíst. Díky snadné práci s grafy je také možné výsledky názorně vizualizovat a získat představu s jakými hodnotami aktuálně pracujeme, zda jsou vysoké či nízké a jak intenzivně se parametry s teplotou a tlakem mění. Případně se 4

5 pohledem na grafické znázornění rychle přesvědčit, zda výsledek z jiného výpočtu je alespoň řádově správný, což mnohdy ušetří čas. Obrázek 3 Termo-fyzikální vlastnosti vzduchu, zpracováno v MS Excel [3] 5

6 Po nástupu na praxi jsme dostali přidělený služební , který jsme užívali přes klasické rozhraní MS Outlook. Společnost využívá také vlastní intranet, nejčastěji pro správu personálních záležitostí, objednávání obědů apod. K dispozici jsem měl vlastní počítač a místo v kanceláři u senior process engineera. Obrázek 4 Přidělené pracoviště Každý úkol, na kterém jsem pracoval, byl součástí výpočtu některého dílčího provozního souboru (DPS). K nim se vztahoval protokol, kde bylo kompletně popsané, jakého zařízení se problém týká, jaké jsou vstupní a výstupní parametry a výpočetní postupy. Tyto dokumenty měly příslušnou hlavičku a číslování přesně tak aby to odpovídalo systému ISO. Z důvodů obchodního tajemství není samozřejmě možné publikovat konkrétní dokumenty. Všechny protokoly byly vedeny dvojjazyčně. Respektive česky nebo slovensky a anglicky. Každá revize dokumentu musí být zaznamenána a popřípadě vizuálně odlišená. Z výše popsaných důvodů se ve společnosti používá k tvorbě protokolů MS Word. Ačkoliv je možné některé dokumenty generovat automaticky z vnitropodnikového systému (SAP, Helios, apod.) nesetkal jsem se během své praxe s tímto. 3.1 Speciální software PipeNET Nezbytným vybavením pro práci na výpočtech hydraulických ztrát potrubních systémů je v KP RIA software PipeNET. Je to program z produkce společnosti Sunrise Systems sídlící v Cambridge ve Spojeném království. 6

7 Obrázek 5 PipeNET - návrh sprinklerů [4] Software slouží k posouzení potrubních tras z hlediska tlakových ztrát, dostatečného nadimenzování čerpadel, clon, ventilů apod. Na obrázku je vidět pracovní plocha, s aktuálním problémem. Právě systém speciálních sprinklerů pro reaktorový sál jsem pomáhal řešit. Horní část obrazovky zabírá standartní panel nástrojů, ten je možné libovolně konfigurovat dle uživatelských požadavků. Centrální okno zobrazuje zvětšenou část pracovní plochy. Vpravo dole je pak žluté navigační podokno s výřezem zobrazeného prosotru. Do pracovní plochy je možné zadat kompletní systém potrubí, obvykle zpracovaný ve výkrese dílčích potrubí (tzv. axonometrické výkresy potrubí). Model zohledňuje jak délky potrubí, tak převýšení a zobrazuje je v patřičném měřítku. Do uzlů potrubí je pak možné umisťovat požadované armatury, čerpadla a další. Každou položku je možné pomocí okna v pravo editovat a nastavit požadované parametry, například K-faktor pro výpočet tlakové ztráty. Program umožňuje také tvorbu vlastní knihovny normalizovaných dílů. Výpočet probíhá po korektním nastavení a vybrání průtočného okruhu velmi rychle. Výsledky jako průtok, tlak média, tlaková ztráta aj. je možné vypsat pro každý jeden prvek nebo současně a exportovat je k dalšímu využití v libovolném formátu. Program umožňuje výběr z různých výpočetních metody pro tlakové ztráty, rychlou a přehlednou editaci jak celé trasy, tak jednotlivých prvků. 3.2 Speciální software - ChemCAD Dalším ze zajímavých programů, který stojí za zmínku je ChemCAD od texaské společnosti Chemstations. Program je založen na práci se základními chemickými, tepelnými a procesními aparáty, které jsou definované v knihovnách samotného programu. Pro správnou volbu postupu a práce se softwarem jsem využíval jednak poznámek z 7

8 předmětu Navrhování procesních a energetických systémů (KNP) a dílem pak samotnou nápovědu v programu, která je velmi kvalitně zpracovaná. Samozřejmě KP RIA disponuje i vlastním manuálem. Layout pracovní plochy zobrazuje obrázek 6. Obrázek 6 Layout ChemCAD [5] Jako první krok při práci v programu ChemCAD je třeba upravit natavení jednotek, nastavit použitý termodynamický model a vybrat komponenty. Pro pohodlnou práci v ChemCADu je třeba nastavit jednotky které vyhovují pracovnímu prostředí uživatele. Vzhledem ke zvyklostem na ústavu Procesního a ekologického inženýrství volíme v nabídce jednotky SI a některé jednotky přepneme podle osobních preferencí. Volba správného termodynamického modelu pro konkrétní látky a aplikaci je velmi důležitá. Podle článku [6] můžeme rozdělit TF modely na metody založené na stavové rovnic (např.: Redlich-Kwong-Soave SRK, Peng-Robinson PR) a na metody pracující s koeficienty aktivity (UNIFAC), popřípadě na speciální modely (Chao-Seader ChS). Doporučená volba modelu pak je skrze rozdělení dle polarity, tlaku, elektrolytických vlastností, reálnosti látek aj. Obecně je pro strojové výpočty podle [7] doporučený model ChS. Jiný zdroj [8] řadí metody nepatrně jinak a doporučuje výběr metody spíše podle konkrétních látek figurujících ve výpočtu. Samotná nápověda v programu ChemCAD, pak spíše popisuje hraniční podmínky použití konkrétních modelů. Nicméně, v KP RIA jsme buď provedli validaci modelů pro naše komponenty nebo jsme vycházeli z nastavení programu použitých v obdobném výpočtu v minulosti. 3.3 Speciální software - AutoCAD Ačkoliv se v KP RIA v hojné míře používá i moderní 3D CAD software PDMS, stále zůstává v nezastupitelné míře důležitým prostředkem pro grafické vyjádření výstupů klasický AutoCAD. My jsme ho využili pro tvorbu databáze potrubních standardů. KP RIA má totiž obrovský archiv realizovaných projektů a tak je s využíváním PC pro tvorbu dokumentace nutná digitalizace některých technologických uzlů a jejich kategorizace. Pracovali jsme konkrétně na výkresech detailů potrubí roztříděných podle potrubních tříd. 8

9 3.4 Tepelně-hydraulické posouzení chladicího systému Jako dílčí úkol na kterém jsem pracoval bych chtěl představit výpočet ohřevu chladicího média. Jednalo se o nouzový sprchový systém instalovaný v reaktorovém sálu (3. a 4. blok JE Mochovce). V případě selhání běžného chlazení reaktoru, pokud dojde ke zvýšení teploty v sálu nad 270 C, uvede se v činnost havarijní okruh, který tlačí pod tlakem cca 3bar chladicí směs vody a kyseliny borité do potrubního systému, který vede ze záchytné vany pod reaktorem a nádrže mimo sál, do speciálních trysek umístěných pod stropem sálu. Znali jsme geometrii potrubí, průtok, termo-fyzikální vlastnosti okolí i média. Šlo o kontrolu stavu, zda nedojde v médiu ke změně fáze. Potrubní trasa měla délku cca 183m a průtok roztoku o teplotě 60 C byl poměrně velký. Materiál potrubí byl průměrně stejně tepelně vodivý a tloušťka stěny okolo 10mm. Na počátku přesto panovaly obavy, že by mohlo ke konci potrubí dojít k odpaření. Výpočet jsme řešili několika metodami pro vzájemnou kontrolu. Proběhla simulace pomocí programu ANSYS Fluent, dále analytický výpočet v MS Excel s využitím vztahů pro přenost tepla, tak jako se učí v předmětu Tepelné pochody na ÚPEI, využili jsme tentokrát literaturu [9]. A také jednoduchá simulace v ChemCAD a nakonec ještě porovnání s tabulkovými hodnotami tepelné ztráty na metr potrubí. Výsledky se potěšujícím způsobem potvrzovali a tak zněla jednoznačná odpověď na otázku bezpečnosti. Vše bylo navrženo správně a ohřev média před rozprášením v tryskách dosáhl pouze 4 C. Obrázek 7 VVER generace 3+ [10] 9

10 4 ZÁVĚR Odborná praxe v KP RIA byla velice přínosná. Měl jsem možnost využít teoretické znalosti z výuky na VUT v praxi a rozšířit si znalosti programů do větší hloubky. Neocenitelné jsou pak osobní zkušenosti s prací ve velké a zavedené společnosti orientované na moderní a sofistikované technologie. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Literatura [1] KP RIA: Reference. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Královopolská RIA: Reference [online] vyd. Brno, 2013 [cit ]. Dostupné z: [2] KRALOVOPOLSKA A.S. Kralovopolska a.s.: Královopolská strojírna [online] vyd. Brno, 2014 [cit ]. Dostupné z: [3] KRÁLOVOPOLSKÁ RIA. Výpočet měrné hmotnosti a kinematické viskozity vzduchu: MS Excel. Brno, [4] PipeNET: Sunrise Systems. SUNRISE SYSTEMS. Reference a příklady použití [online] vyd. Cambridge U.K., 2013 [cit ]. Dostupné z: [5] Chemstation: chemcad. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] CARLSON, Eric. Dont gamble with physical properties for simulations. Chemical engineering progress. 1996, s Dostupné z: Aspen technology [7] Difuzní pochody KDP, VUT Brno, Fakulta ÚPEI, Doc. J Jícha, Podklady k přednáškám [8] HILL, David a Fred JUSTICE. Understand thermodynamics to improve process Simulations Dostupné z: [9] CAO, Eduardo. Heat transfer in process engineering. New York: McGraw-Hill, c2010, viii, 568 p. ISBN [10] ROSATOM. Rosatom: Integrovaná nabídka v oblasti využití jaderné energie [Propagační dokument] vyd. Moskva, 2013, 26 s. [cit. 2013]. CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords Energy Partnership, Královopolská RIA, professional practice, process engineering Summary The article discusses the practical training at Královopolská RIA as I had the opportunity to pass through partnership projects in the energy sector. After logging into the project and learn the way it aim, I got up among a select group that undergo internship in a company. In KP RIA I then worked for over a quarter of the assigned sub-tasks of a process. Mainly concerning calculation of pressure loss, heat exchangers and hydraulic calculations of heat transfer between the pipe and its surroundings. In the following, I will present some of my tasks in KP RIA, software that I have used in their solution and also elucidate technological systems, which these sub-computations involved. 10

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě HProject s.r.o. Tato stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy HProject

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Základní identifikační údaje Křiţíkova 68a, 612 00 Brno Česká republika Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. 5. 1992 IČ: 46347267 DIČ: CZ46347267 Telefon: +420 532 045

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s. Česká republika ARMATURY Group a.s. Provozovna a vedení společnosti Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov tel.: +420/553 680 111 fax: +420/553 680 333 e-mail: agroup@agroup.cz Provozovna a sídlo společnosti

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: 2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče Autor práce:

Více

Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL

Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL Abstrakt Během studentské stáže v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky (CZ.1.07/2.4.00/31.0080) byla vytvořena funkční webová

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt Abstrakt Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY Stále více můžeme v současné době v odborné literatuře a časopisech zaměřených na bydlení, také v televizních pořadech a internetu najít

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz Parní kotelna, Sedliště Ing. Petr Madrý, Ostrava CADKON představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

UŽ NYNÍ NÁSKOK. ZAJISTĚTE SI

UŽ NYNÍ NÁSKOK. ZAJISTĚTE SI ZAJISTĚTE SI UŽ NYNÍ NÁSKOK. 2 Členem Impressum: aqotec s.r.o U Sladovny 425 CZ-671 25 Hodonice Telefon: +420 515 294 462 Fax: +420 515 230 624 office@aqotec.com www.aqotec.cz Dotisk nebo rozmnožování

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

SDRUŽENÍ ATOMEX GROUP. Sdružení výrobců technologických zařízení Česká republika

SDRUŽENÍ ATOMEX GROUP. Sdružení výrobců technologických zařízení Česká republika SDRUŽENÍ ATOMEX GROUP Sdružení výrobců technologických zařízení Česká republika Obchodní jméno: ATOMEX GROUP Adresa sídla: Černoleská 1930 Právní forma: 751 Zájmové sdružení právnických osob 256 01 Benešov

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

David PAWLITKO 1 ZPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACE SOUPISU TECHNOLOGIE A SCHÉMAT ZAPOJENÍ NA PŘEDÁVACÍCH STANICÍCH V LOKALITĚ KARVINÁ

David PAWLITKO 1 ZPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACE SOUPISU TECHNOLOGIE A SCHÉMAT ZAPOJENÍ NA PŘEDÁVACÍCH STANICÍCH V LOKALITĚ KARVINÁ David PAWLITKO 1 ZPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACE SOUPISU TECHNOLOGIE A SCHÉMAT ZAPOJENÍ NA PŘEDÁVACÍCH STANICÍCH V LOKALITĚ KARVINÁ Abstrakt Tento článek se zabývá mojí prací na letní studentské stáži. Na začátku

Více

HK ENGINEERING s.r.o. Výběr významných referencí

HK ENGINEERING s.r.o. Výběr významných referencí HK ENGINEERING s.r.o Havlíčkova 1053, CZ 537 01 Chrudim II. Výběr významných referencí HK ENGINEERING s.r.o. na dodávky lakoven velkorozměrových a hmotných dílů na volné ploše výrobních hal se sekční ventilací

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > >

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství. Budeme s Vámi hledat řešení.

Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství. Budeme s Vámi hledat řešení. Výroba, opravy, montáž e a služby ve stro jíren ství Budeme s Vámi hledat řešení. Profil společnosti Obchodní značka ZVU je díky své dlouholeté tradici dobře známá v tuzemsku i na tradičních exportních

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více