Microsoft Office Excel 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Office Excel 2003"

Transkript

1 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B

2 1 Obsah 1 Obsah Seznam obrázků Základy programu Excel Základní prvky, orientace v prostředí Vkládání dat do buněk Výška a šířka sloupců a řádků Formát písma Výplně a ohraničení, barva písma Zarovnání buňky Řazení dat Práce s buňkami Slučování buněk Kopírování, kopírování formátu, přesouvání buněk Automatické vyplnění buněk Formát buněk (čísla, data, měna) Podmíněné formátování Výpočty Vytváření vlastních vzorců Funkce Adresování Listy, tisk a jeho vlastnosti Listy Vzhled stránky Oblast tisku Grafy, tabulky Vytvoření grafu krok za krokem Automatické styly tabulek SSPŠ Strana 2

3 2 Seznam obrázků Obrázek 1 Orientace v prostředí... 4 Obrázek 2 Vkládání dat... 5 Obrázek 3 Šířka a výška... 5 Obrázek 4 Výška a šířka Obrázek 5 Formát písma... 6 Obrázek 6 Grafika... 6 Obrázek 7 Zarovnání... 7 Obrázek 8 Pokročilé zarovnání... 7 Obrázek 9 Řazení dat Obrázek 10 Řazení dat Obrázek 11 Slučování buněk... 8 Obrázek 12 Kopírování formátu... 8 Obrázek 13 Automatické vyplnění... 9 Obrázek 14 Formát buněk... 9 Obrázek 15 Podmíněné formátování Obrázek 16 Podmíněné formátování Obrázek 17 Vlastní vzorce Obrázek 18 Vlastní vzorce Obrázek 19 Funkce Obrázek 20 Funkce Obrázek 21 Listy Obrázek 22 Vzhled stránky Obrázek 23 Vzhled stránky Obrázek 24 Tisk Obrázek 25 Graf Obrázek 26 Graf Obrázek 27 Graf Obrázek 28 Graf Obrázek 29 Graf Obrázek 30 Graf výsledek Obrázek 31 Styl tabulky Obrázek 32 Styl tabulky Obrázek 33 Styl tabulky vysledek SSPŠ Strana 3

4 3 Základy programu Excel 3.1 Základní prvky, orientace v prostředí Hlavní menu Lišta nejčastěji používaných funkcí Řádek vzorců Obrázek 1 Orientace v prostředí Jednotlivé listy Buňky 255 sloupců řádků SSPŠ Strana 4

5 3.2 Vkládání dat do buněk Jednotlivé pole se nazývají buňky. Každá buňka má svojí identickou adresu podle postranních lišt. Jsou dva způsoby, jak do nich zapisovat data. Obrázek 2 Vkládání dat Kliknutím si označím buňku, do které chci vložit data, a začnu psát nebo vkládat. Tento způsob vy využívá častěji. Kliknutím si označím buňku, do které chci vložit data, ale začnu psát nebo vkládat data do řádku vzorců. Tento způsob se spíše používá při práci se vzorci. Když máte použitý vzorec, tak se v buňce vypisuje pouze výsledek a v řádku vzorců se vypisuje celý vzorec. 3.3 Výška a šířka sloupců a řádků Rozměry sloupců a řádku můžeme upravovat přesně nebo podle potřeby tažením myši. Obrázek 3 Šířka a výška Posouváním těchto hranic se mění rozměry sloupců nebo řádků. Jestli mi slovo přesahuje šířku sloupce, stačí dvojté poklepání na hranici sloupce a ten se roztáhne podle délky slova. Pro přesné rozměry: Formát > Řádek nebo Sloupec > Výška nebo Šířka. V dialogovém okně zadám přesně rozměry. Obrázek 4 Výška a šířka 2 SSPŠ Strana 5

6 3.4 Formát písma Obrázek 5 Formát písma Font Velikost textu Tučný text Kurzíva Podtržení 3.5 Výplně a ohraničení, barva písma Obrázek 6 Grafika Ohraničení buňky Výplň buňky Barva textu SSPŠ Strana 6

7 3.6 Zarovnání buňky Ikony zarovnat doleva, na střed, doprava Obrázek 7 Zarovnání Pokročilé zarovnání: Formát > Buňky > Dialogové okno a karta Zarovnání V dalších kartách jsou pokročilejší úpravy písma, ohraničení atd. Obrázek 8 Pokročilé zarovnání 3.7 Řazení dat Data můžeme řadit dle vzestupně nebo sestupně. Podle čísel nebo abecedy. V označeném sloupci byla data seřazena sestupně. Obrázek 10 Řazení dat 1 Obrázek 9 Řazení dat 2 SSPŠ Strana 7

8 4 Práce s buňkami 4.1 Slučování buněk Používá se, když chci z více políček utvořit jedno velké. Například u nadpisu tabulky. Všechny buňky v šíři tabulky sloučím a na střed zarovnám nadpis. Tabulka má šířku tří sloupců. V prvním je napsán nadpis. Označím všechny tři a kliknu na tlačítko Sloučit buňky. Obrázek 11 Slučování buněk 4.2 Kopírování, kopírování formátu, přesouvání buněk Ctrl-c zkratka pro kopírování dat do schránky Ctrl-v zkratka pro vkládání dat Ctrl-x zkratka pro vyjmutí dat Obrázek 12 Kopírování formátu Kopírování formátu nekopíruje obsah (text), ale formát kopírovaného objektu (barva, font, ohraničení atd.). Potřebujete-li buňku přesunout, označte buňku a najeď kurzorem na okraj označené buňky a kurzor se změní na 4 šipky. Kliknutím a tažením celou buňku i s textem a formátování přesunete na požadované místo. Nemusí to být pouze jednotlivá buňka, ale celý označený výběr. SSPŠ Strana 8

9 4.3 Automatické vyplnění buněk Obrázek 13 Automatické vyplnění Užitečný nástroj pro rychlé vytváření obsahu. Pro vytvoření číselné řady stačí napsat 1 a do buňky pod 2. Označím je a chytnu za pravý spodní bod. Řada se mi logicky rozšiřuje. Funguje to se dny v týdnu nebo měsíci. 4.4 Formát buněk (čísla, data, měna) Je zapotřebí říct programu jaký formát dat mu vkládáte. Přes kartu Formát > Buňky v dialogovém okně můžete pro označené buňky vybrat, co obsahují za data. Obrázek 14 Formát buněk SSPŠ Strana 9

10 4.5 Podmíněné formátování Vyberu si oblast, pro kterou chci, aby podmíněné formátování platilo. Na kartě Formát > Podmíněné formátování > otevře se Dialogové okno. Když bude buňka splňovat určitou podmínku, tak se změní její formát. Vybraná oblast dat V dialogovém okně si zvolím podmínku. Pole, které obsahující =$J$20 je adresa políčka s hodnotou 20. Obrázek 15 Podmíněné formátování Klinutím na tlačítko Formát si zvolím formát buněk, které budou odpovídat podmínce. Zde vidíte výsledek podmíněného formátování. Červeně se obarvili všechny pole, které mají hodnotu větší než 20. Obrázek 16 Podmíněné formátování 2 SSPŠ Strana 10

11 5 Výpočty 5.1 Vytváření vlastních vzorců Buňky, které jsou zahrnuty do výpočtu, jsou odlišeny barvami. Když chci začít psát vypočet, vždy musí začínat znaménkem = Dále se využívají znaménka: Obrázek 17 Vlastní vzorce Obrázek 18 Vlastní vzorce 2 Zde je vzorec vypočtený. Dvojím kliknutí na pole zobrazíte vzorec, jako je na předešlém obrázku nebo je vždy zobrazen v řádku vzorců. + součet - rozdíl * součin / podíl ^ umocnění (tento znak se píše podržením pravého altu + klávesa š. Ve vzorci můžu počítat buď s reálnými čísly, nebo s adresami buněk, které zastupují hodnotu v adresované buňce. =25*5 je stejné, jako když napíšu =A1*A2 za předpokladu, že buňka A1 obsahuje hodnotu 25 a A2 hodnotu 5. V buňkách, do kterých napíšete vzorec, se objeví výsledek. SSPŠ Strana 11

12 5.2 Funkce Funkce je vlastně předpřipravený výpočet. Nejčastěji používané funkce najdete na liště pod ikonou se symbolem sumy. Pod volbou Další funkce najdete dialogové okno se všemi funkcemi. Obrázek 19 Funkce 1 Pod vybrání funkce se vám do vybrané buňky vloží funkce. Má tvar: NÁZEV_FUNKCE(ADRESA:ADRESA); Adresa je vždy ve tvaru levá horní buňka: pravá dolní buňka. Obrázek 20 Funkce Adresování Adresováním se myslí určení vybraných buněk pro výpočet. Relativní adresování je, když výpočtovou funkci zkopíruji o řádek níž, tak adresy buněk se změní o jeden řádek. Proto existuje absolutní adresování. Výpočtovou funkci mohu zkopírovat kamkoli a zamčené adresy buněk se nezmění. =SUMA($A$1:$A$2) Nyní si můžu zkopírovat funkci kamkoli a adresa se nezmění. (Klávesou F4 se vytváří absolutní adresování) SSPŠ Strana 12

13 6 Listy, tisk a jeho vlastnosti 6.1 Listy Listy si můžete představit, jako jednotlivé karty. Pravým kliknutím na ně je můžeme obarvovat přesouvat kopírovat nebo mazat. Obrázek 21 Listy 6.2 Vzhled stránky V dialogovém okně vzhled stránky upravujeme velikost papíru, orientaci, okraje, záhlaví a zápatí pro tisk. Soubor > Vzhled stránky Obrázek 22 Vzhled stránky 1 Obrázek 23 Vzhled stránky 2 SSPŠ Strana 13

14 6.3 Oblast tisku Zde vidím hranici stránky Při náhledu tisku zjistím, že stránka mi končí přesně v půlce tabulky. V Dialogovém okně tisku můžete zaškrtnout oblast tisku Výběr. Obrázek 24 Tisk SSPŠ Strana 14

15 7 Grafy, tabulky 7.1 Vytvoření grafu krok za krokem Na začátku mám data, která chci zpracovat do grafu. Nejprve si vyberu oblast dat. Na kartě Vložit > Graf Obrázek 25 Graf 1 Otevře se dialogové okno, kde si vyberu typ grafu. Poté kliknu na Další > Obrázek 26 Graf 2 SSPŠ Strana 15

16 V dalším kroku vyberu popisky a legendu. Zda to budou řádky nebo sloupce. Poté tlačítko Další > Obrázek 27 Graf 3 Zde v jednotlivých kartách se upravuje pokročilé formátování grafu. Obrázek 28 Graf 4 Graf můžu vytvořit buď na nový list, nebo zvolit existující. Automatiky se vyplňuje aktuální list. Obrázek 29 Graf 5 Kliknutím na Dokončit se mi vytvoří graf na aktuální list. SSPŠ Strana 16

17 Obrázek 30 Graf výsledek 7.2 Automatické styly tabulek Obrázek 31 Styl tabulky 1 V Excelu jsou předpřipravené styly tabulek. Vyberu si oblast tabulky > Formát > Automatický formát a otevře se dialogové okno se styly. Vyberu jeden ze stylů a poklepu na něj. Obrázek 32 Styl tabulky 2 Tabulka se sama zformátuje. Obrázek 33 Styl tabulky výsledek SSPŠ Strana 17

Microsoft Office EXCEL 2003

Microsoft Office EXCEL 2003 V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TABULKOVÝ PROCESOR PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha Adaptabilita,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ)

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb víc než jen počítačka Tabulkové procesory jsou programy, které slouží pro výpočty (matematické, statistické, vědecké, logické, finanční,...), vytváření

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák http://office.lasakovi.com Verze 2.01 - Copyright 2013 Kapitola: Krok za krokem

Více

MS Excel 2007 - praktická práce (egon)

MS Excel 2007 - praktická práce (egon) MS Excel 2007 - praktická práce (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz MS Excel 2007 - praktická práce volně navazuje na kurz Excel pro začátečníky a představuje další funkcionality aplikace. Průvodce

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více