HISTORIE... 3 PAPÍRENSKÝ STROJ Č KARTONÁŽKA KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ EKONOMIKA... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE... 3 PAPÍRENSKÝ STROJ Č. 5... 16 KARTONÁŽKA... 17 KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ... 18 EKONOMIKA... 19"

Transkript

1

2 2 OBSAH HISTORIE... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZACE SPOLEČNOSTI... 5 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI, DOZORČÍ RADA... 5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA... 5 HLAVNÍ PRODUKCE ROČNÍ KAPACITY... 6 OBCHODNÍ SITUACE... 7 PRIMÁRNÍ LOGISTIKA DOPRAVA, EXPEDICE A SKLADY... 8 EXPORT A IMPORT... 9 ROZVOJ SPOLEČNOSTI CERTIFIKÁT ISO 9001: EKOLOGICKÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI OCHRANA VOD ODPADNÍ VODY OCHRANA OVZDUŠÍ ODPADY HLAVNÍ VÝROBNÍ JEDNOTKY CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PAPÍRENSKÝ STROJ Č KARTONÁŽKA KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ EKONOMIKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT BILANCE AKTIV A PASIV KONTAKTY... 21

3 3 Historie Paměti dnešních papíren sahají až do dob založení města Bělé. V obdarovací listině pana Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337 mezi jiným psáno jest : Dali jsme Ješkovi k rychtě v Novém Bezdězí mlýn s jedním vodním kolem, který obecně Walkmühl (Valcha) slove se všemi důchody jemu i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání. V roce 1337 mlýn řečený Valcha tedy již stál. Mlýn byl později obcí bělskou darován soukenickému cechu k valchování suken. Roku 1696 vystavěl hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, majitel bělského panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko Valchy papírnu. Prvním papírníkem zde byl r Tobiáš Jagl, který vyráběl ruční papír s vodoznakem W uprostřed pro potřebu kanceláří valdštejnského panství. Vyráběný papír byl velmi dobré jakosti a byl dovážen i do Prahy. Nejvýznamnější změnou v uplynulých 300 letech bylo postavení nové továrny na místě původní valchy v roce Další podstatnou změnou v charakteru výroby bylo odstavení celulózky v roce Tímto krokem došlo ke zlepšení životního prostředí v celém okolí Bělé pod Bezdězem. V roce 1996, kdy jsme si připomněli výročí 300 let vzniku tradice výroby papíru v Bělé pod Bezdězem, došlo k poslední závažné změně, kterou byla změna vlastníka současné akciové společnosti. Vznik samostatné společnosti po roce 1989 je vázán k datu , kdy byla založena a. s. SEPAP Bělá pod Bezdězem, jejímž zakladatelem a současně jediným vlastníkem byla a. s. SEPAP se sídlem ve Štětí. Vzhledem k odlišnému výrobnímu programu mateřské společnosti bylo záhy po založení a. s. SEPAP Bělá rozhodnuto o jejím prodeji. K tomuto pro společnost významnému kroku došlo 20. září 1996, kdy se majitelem 100% akcií stala společnost P Obal s. r. o. a následně od došlo ke změně obchodního jména na Papírny Bělá a. s.. V roce 2002 byla uskutečněna fůze, jejímž důvodem byla zákonná úprava, která nedovoluje kruhové vlastnictví podnikatelských subjektů. Aktiva společnosti P Obal přešla na Papírny Bělá a P Obal byl vymazán z obchodního rejstříku. Vlastníky akcií Papíren Bělá a.s. se staly čtyři fyzické osoby (dříve podílníci P Obalu). Vzhledem k tomu, že společnost vlastnila vlastní akcie (z P Obalu) rozhodla v roce 2004 Valná hromada společnosti o snížení základního jmění tak, aby její činnost byla plně v souladu s platnou legislativou.

4 4 Základní charakteristika společ nosti Společnost lze charakterizovat jako střední s ročním obratem blížícím se 500 mil. Kč. Výrobní program lze rozdělit na papírenskou a kartonážní produkci. Významným předmětem podnikání je výroba a prodej skládačkových natíraných i nenatíraných lepenek. Rozsáhlá kartonážní výroba z hladkých skládačkových lepenek, s téměř padesátiletou tradicí, zahrnuje skládačky s tiskem, bez tisku, výseky, proložky a potravinářské tácky. Tisk je realizován na nejmodernějších ofsetových formátových strojích. Společnost je situována v severní části České republiky nedaleko města Mladá Boleslav. Z hlediska dopravní sítě je ve výhodném postavení vůči Praze, SRN a Polsku. Vzdálenosti se pohybují mezi km. Kolem areálu vede železniční trať (společnost vlastní vlečku) a k dálnici ve směru na Prahu a Liberec je vzdálenost asi 10 km. Na prvním místě naší obchodní strategie je spokojený zákazník. Ten požaduje vysoký standard jakosti, spolehlivost dodávek v požadovaném čase a pro trh přijatelnou cenu obalů. V listopadu 1996 byl společnosti udělen certifikát řízení jakosti podle ISO 9002 na kartonážní výrobky s tiskem i bez tisku, který byl v červnu 1997 rozšířen na výrobu skládačkových a natíraných lepenek. V červnu 2003 proběhl recertifikační audit podle ISO 9001:2000, který prodloužil platnost certifikátu do června V červnu 2006 byl proveden další recertifikační audit společností Moody, která nám vydala certifikát do roku 2009.

5 5 Organizace společ nosti Představenstvo společnosti Ing. Jiří Ascherl předseda Ing. Miloš Kubelka Ing. Pavel Machek Dozorčí rada Ing. Milan Hák předseda Ing. Václav Masner Ing. David Bednář Organizační schéma Generální ředitel ing. Pavel Machek Obchodní ředitel ing. Miloš Kubelka prodejní skupina papíru a lepenek zásobování doprava prodejní skupina kartonáže marketing Ředitel pro techniku a rozvoj ing. Václav Kolomazník Ředitel výroby papíru a lepenky ing. Josef Bednář výroba Ředitel výroby kartonáže ing. Vladimír Jirůtka příprava výroby výroba dispečink Ředitel údržby Miroslav Černohub energetika údržba personalistika a organizace řízení, mzdy financování služby ekonomika, účetnictví informační technologie Představitel pro jakost ing. Miroslav Hašl technická kontrola

6 6 Hlavní produkce roční kapacity Skládačkové, natírané a speciální lepenky t duplexové triplexové pigmentované skládačkové nenatírané speciální přírodní Kartonážní výrobky t obaly ze skládačkové lepenky potištěné vícebarevným ofsetem skládačky bez tisku výseky proložky Lepenkové tácky a talíře t tácky talíře misky

7 7 Obchodní situace Prodej Základním cílem prodejní aktivity obou částí prodejního oddělení je naplňování představenstvem společnosti stanovené obchodní strategie, a sice upevnit své postavení na zahraničním trhu se skládačkovou lepenkou, zvyšovat postupně podíl zpracované vlastní lepenky v našich kartonážních provozech a touto konkurenční výhodou udržet minimálně 23 % podíl na výrobě kartonážních výrobků z hladké skládačkové lepenky v České republice, tzn. skládaček s ofsetovým vícebarevným potiskem, nepotištěných obalů a potravinářských tácků. Papírny Bělá a.s. jsou ve svém úsilí zaměřeny na maximální využití všech svých výrobních kapacit při zachování standardnosti kvality výrobků certifikovaných podle ISO 9001:2000 s důrazem na dodržování podmínek obchodních smluv a norem kvality tak, aby nároky zákazníka byly plně uspokojeny a náš přístup k rozvoji spolupráce s konkrétním klientem byl významnou výzvou pro každého z nich. Prodej skládačkových lepenek Skládačkové lepenky, především natírané GD a GT lepenky mají velmi dobrou pozici na tuzemském obchodním trhu, ale především razantně pronikly na trhy zahraniční, především do Polska, Rumunska, SRN, Maďarska a Slovenska. Podíl exportu dosahuje v této komoditě až 80 % z celkového objemu výroby papírenského stroje č. 5, určeného pro externí prodej. Skládačkové lepenky natírané pro svou vyzkoušenou kvalitu pro použití na ofsetový tisk se staly pro svou snadnou zpracovatelnost pojmem na středoevropském trhu. Když přidáme ještě papírácké umění našich výrobních specialistů, ušít zákazníkovi materiál na míru (na výrobek) nelze se divit, že využití maximální výrobní kapacity papírenského stroje stoupá rok od roku, i když důsledky agresivní globalizace papírenského průmyslu v rámci EU jsou stále citelnější. Znovu se tak potvrzuje opodstatněnost základní strategie a.s. Papírny Bělá vyrobit skládačkovou lepenku kvalitně a efektivně a co největší podíl z objemu výroby lepenky přetvořit do výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V minulém roce tento podíl již přesáhl 40 %. Prodej balících papírů jednostranně hlazených Vzhledem k tomu, že integrovaní evropští výrobci celulóz a zároveň balicích papírů si v posledních letech ponechávají výhodu nižších nákladů na výrobu bal. papírů z

8 8 celulózové vodolátky, zužuje se tak obchodní prostor ostatním výrobcům podobného sortimentu na okrajové skupiny bal. materiálů v nižší kvalitativní a tím i cenové oblasti. Jednoznačným důsledkem takovéto situace na trhu musí být rozhodnutí o postupném utlumování takové neperspektivní výroby v naší a. s. s tím, že zastavení produkce jednostranně hlazených bal. papírů proběhlo v druhém měsíci Kartonážní výroba s vícebarevným ofsetovým potiskem Postupnou realizací strategického záměru společnosti se během několika posledních let tato oblast stala klíčovým segmentem podnikání a.s. Papírny Bělá. Důkazem toho jsou několikamiliónové investice do rozvoje zpracování digitálních dat (CTP studio) a zvýšení schopnosti kompletně zrealizovat zakázku nákupem dalšího, v pořadí čtvrtého lepícího automatu s možností 6 ti bodového lepení od firmy Jagenberg /Heidelberg. Lepenkové tácky a nepotištěná kartonáž Významná pozice na trhu potravinářských tácků ve Střední Evropě byla potvrzena prodaným objemem tácků v roce 2004 ve výši 125 mil. kusů. Dosažení tohoto objemu prodeje a výroby bylo podmíněno nárůstem objemu exportu především do zemí EU. Významnou součástí výroby produktů ze skládačkové lepenky bez tisku zůstává oblast fast foodových obalů typu obal na pizzu, dorty, zákusky, hranolky a pod. a rozmanitého sortimentu různých proložek, výseků, vložek a podobných jednorázově použitelných výrobků, které ve společnosti vytváří min. 18 % podíl na obratu a.s. Primární logistika - doprava, expedice a sklady Nabídka dopravních služeb v oblasti silniční a železniční přepravy byla v roce 2004 dostatečná pro realizaci našich nároků na přepravu zboží. Významným faktorem determinujícím výběr přepravců byla okamžitá cena za přepravu, vycházející z výrazných změn cen pohonných hmot.

9 9 Export a import K hlavním exportním zemím a. s. Papírny Bělá patří SRN, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Podíl exportu na celkové výrobě dosahuje až 47 %. Výše vykazovaného exportu je snížena tzv. skrytým exportem, kdy je zboží prodáváno tuzemskému subjektu, který provádí prodej do zahraničí EXPORT - IMPORT saldo celkem export celkem import celkem tržba v tis.kč Importy se realizují především v oblasti papírenských chemikálií, náhradních dílů a částečně vláken ze SRN, Rakouska a Švýcarska. V jejich celkové výši jsou započítány i leasingové splátky v cizí měně ( např. tiskové stroje Heidelberg ) a nákup elektřiny od STE.

10 10 Rozvoj společ nosti V posledních letech jsou rozvojové aktivity směřovány především do navýšení výrobních kapacit se současným kvalitativním posunem. Neustálé navyšování výroby není bezdůvodné, ale opírá se o zveřejňované statistiky, jednoznačně poukazující na sice se stále zvyšující ale pořád nízkou spotřebu papíru v naší republice. Nové zákony o odpadech jednoznačně preferují papír a papírové výrobky jako obalový materiál budoucnosti. V roce 2005 jsem uskutečnili investici do rozvoje výroby tácků tak abychom mohli nabízet tácky ve všech sousedních zemích a nebyli i nadále omezeni naší kapacitou a sortimentem pouze na omezený český trh (10 mil.lidí) ČR EU Spotřeba papíru v kg/obyvatele/rok Bylo nainstalováno a zprovozněno xx řádkovačů Gietz a zároveň 4 táckovače od firmy Peerless. Díky tomuto kroku jsme postupně zvýšili kapacitu až na 30 mil.ks tácků měsíčně. Pro tyto řádkovače byla upravena hala úpravy papíru (papírsál), včetně výměny parního topení za teplovodní a výměny světlíků. Do této haly se přestěhoval také celý provoz nepotištěné kartonáže. Tento krok je dalším posunem k zlepšení logistiky v naší firmě. Do konce roku bude následně dodělán sklad hotových výrobků a balícího materiálu v prostorách po papírenském stroji č.4, což dále zlepší a zjednoduší manipulaci s výše uvedenými výrobky. INVESTICE v tis.kš nedokončené investice

11 11 Certifikát ISO 9001:2000 Společnost Papírny Bělá a.s. získala certifikát pro systém řízení jakosti podle mezinárodních norem ISO v roce Nutná recertifikace podle ISO 9001/2000 proběhla v roce Poslední certifikaci provedla firma MOODY International v roce 2006 s platností do roku Co firma zamýšlí pro další období? V první řadě chceme zlepšovat stávající systém řízení jakosti a to tak, že se zaměříme na zlepšování procesů, kde výsledkem musí být rostoucí efektivita a dosažení ziskovosti výrobků. K systému řízení kvality podle ISO 9001 budeme postupně přiřazovat požadavky na ochranu životního prostředí dle normy ISO Jako výrobci obalů, vhodných pro balení potravin, se musíme připravit na stávající hygienické nároky během celého výrobního procesu.

12 12 Ekologický program společ nosti Papírny Bělá a.s. pokračují v naplňování požadavků na ochranu životního prostředí, které naše výrobní činnost ve více oblastech ovlivňuje. Hlavním kriteriem při hodnocení těchto vlivů je zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a jeho novelizované znění zákon č.435/2006sb., týkající se posuzování a povolování provozu vybraných průmyslových výrob z hlediska ochrany životního prostředí, u naší společnosti se týká jen výroby lepenek a s tím souvisejících činností. Ekologické aspekty naší činnosti jsou proto nyní nedílnou součástí plánování dalšího rozvoje papírenské prvovýroby i hodnocení její konkurenceschopnosti v rámci trhu EU. Uvedený zákon ukládá naší společnosti získání integrovaného povolení do termínu , proto již několik posledních let preferujeme investice do ochrany životního prostředí. V roce 2003 byla uvedena do trvalého provozu I.etapa rekonstrukce vodního hospodářství, která vyřešila snížení spotřeby povrchové vody prostřednictvím recirkulace technologických vod. V roce 2003 také probíhala projektová a finanční příprava realizace II.etapy, kterou bylo vybudování biologického stupně ke stávající čističce odpadních vod. Výtavba BČOV probíhala celý rok 2004, do zkušebního provozu byla spuštěna na konci roku Celkový investiční náklad obou etap činil 47 mil.kč, obě stavby byly realizovány s finančním přispěním Státního fondu životního prostředí.. Dosažený stav nám umožnil zahájit kroky k získání integrovaného povolení, žádost o jeho vydání byla sestavována ve spolupráci s poradenskou firmou Ekonox Pardubice od 04/2005, žádost byla podána v květnu Vzhledem k odpovědnému přístupu společnosti při shromažďování potřebných dat i profesionalitě poradenské firmy nevznikly při projednávání naší žádosti větší problémy a integrované povolení nám bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje již na počátku září Integrované povolení jednak povoluje provoz hlavního výrobního zařízení PS5, pomocných technologických jednotek (kotelna, čistírny odpadních vod, údržba atd.) a s těmito jednotkami přímo spojené činnosti (celý výrobní proces, skladování a doprava, odběry vod, čištění odp. vod, nakládání s odpady atd.), zároveň však také stanovuje závazné podmínky provozu všech jednotek (emisní limity) a podmínky výkonu dalších souvisejících činností. Ochrana vod - odpadní vody Po zkušebním provozu, trvajícím celý rok 2005, je biologická čistička odpadních vod od počátku roku 2006 v trvalém provozu.

13 13 Během zkušebního provozu byla stabilizována funkce všech zařízení a v květnu 2005 bylo dosaženo plné účinnosti čističky při odstraňování chemického a biologického znečištění zpracovávaných vod. V současné době prokazují nezávislé rozbory vod lepší parametry, než máme uloženy integrovaným povolením pro ukazatele NL (nerozpustné látky) ve výši 25 mg/l, skutečnost průměr 10mg/l, BSK (biologická spotřeba kyslíku) 25 mg/l, skutečnost průměr 5mg/l a CHSK (chemická spotřeba kyslíku) 120 mg/l, skutečnost průměr 48mg/l. Provozní řád pro trvalý provoz BČOV je schválen integrovaným povolením. Snižování množství vypuštěných odpadních vod a vypouštěných NL se v důsledku stavby zpomalilo, po plném náběhu BČOV však předpokládáme, že se na konci t.r. poprvé dostaneme na spotřebu povrchové vody pod 1 mil. m spotřeba čerstvé vody celkem tis.m 3 /rok vypouštěné odpadní vody tis.m 3 /rok vypouštěné nerozpustné látky t/rok produkce papírenských kalů t/rok Krokem k ochraně vod je také investice do neveřejné čerpací stanice motorové nafty, která byla vybudována a zkolaudována v druhé polovině roku Čerpací stanice slouží pro ekologicky šetrnější zásobování areálu palivem a bezpečnější tankování vlastních motorových vozidel. Investiční náklad této stavby byl 350 tis.kč. Integrované povolení schválilo také novelizovaný ʺPlán opatření pro případ havárie při zacházení se závadnými látkami, nebezpečnými pro podzemní a povrchové vodyʺ. Plán byl zpracován na základě vodního zákona č.254/2001sb. a vyhlášky MŽP č.450/2005sb. a stanovuje náležitosti nakládání se závadnými látkami a postupy v případě provozní havarie, která by ohrozila podzemní nebo povrchové vody. Ochrana ovzduší Společnost má podle zákona o ovzduší č.86/2002sb. zpracován a integrovaným povolením odsouhlasen novelizovaný ʺSoubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzdušíʺ. Společnost provozuje v současné době: 1 zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší technologie výroby a zušlechťování lepenek 1 velký zdroj znečišťování ovzduší kotelna s odlučovači 7 středních zdrojů ofsetová tiskárna, truhlárna, 3x dílny údržby, BČOV a čerpací stanice motorvé nafty Kotelna

14 14 V roce 1999 byla provedena ekologizace provozu uhelného parního kotle K4. Do systému odvodu spalin byl zařazen druhý odlučovač prachových částic a zároveň došlo k přechodu na nízkosirné aditivované palivo. Opakovaná měření v předchozích sezonách prokázala plnou funkčnost nového odpopílkování a splnění emisních limitů kotle K4 ve všech sledovaných ukazatelích, t.j. emise SO2, CO, NOX i prachu. Ke konci roku 2003 a výroba pap. a lepenky a spotřeba uhlí v průběhu roku balicí papíry skládačková lepenka uhlí provázela provoz kotelny řada závad na jednotlivých kotlích, proto byla na jaře 2005 zahájena časově a finančně náročná oprava kotle K4, výměna ekonomizéru a výměna tažného řetězu roštu 0 přišla celkem na 6, mil.kč. Vzhledem k poruchovosti kotlů K1, 2 a 3, jejich nízké účinnosti spalování a obtížnému plnění emisních limitů zůstává i pro nejbližší budoucnost hlavním zdrojem kotel K4. Integrované povolení zahrnuje provoz všech kotlů, s emisními limity pro TZL (popílek) 150 mg/m 3, SO2 2500mg/m 3, NOx 650mg/m 3 a CO 400mg/m 3, což bezpečně splňuje jen kotel K4. Tiskové stroje Tiskový stroj Heidelberg I, spuštěný do provozu v r byl na základě stanoviska ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) dodatečně opatřen příslušným zařízením na filtraci vzduchu odváděného od stroje. V roce 2002 byl do provozu uveden nový tiskový stroj Heidelberg II, jako náhrada za vyhospodařený tiskový stroj Roland 605, který byl demontován. Také stroj H II je vybaven podle požadavků zákona o ovzduší odsáváním a filtrací škodlivin ze sušící části a má povolení ČIŽP k trvalému provozu. Technologie odsávání odřezků a prachu od řezacích strojů Technologie PS5 je nyní nově klasifikována jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, přičemž vydané integrované povolení neukládá žádné zvláštní limity pro emise škodlivin. Hlavním znečišťovatelem ovzduší proto zůstávají podélná a příčná řezačka lepenky, při jejichž provozu vzniká velké množství prachu z řezu. Vzhledem k nízké účinnosti stávajících cyklonových odlučovačů odřezků pro stroje Fampa a Jagenberg je připravována rekonstrukce náhrada jedním společným cyklonovým odlučovačem s vyšší účinností, tj. sníženým únikem prachu do ovzduší. Realizace je plánována v nejbližší době.

15 15 Odpady Nakládání s odpady upravuje ʺPlán odpadového hospodářství původce odpadůʺ, nově zpracovaný v 01/2006 podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Papírenské kaly I v roce 2005 představovaly největší část odpadu papírenské kaly. Jejich množství vzhledem ke zhoršující se kvalitě sběrového papíru a k nárůstu výroby oproti minulému období výrazně neklesá, jak ukazuje výše uvedená tabulka (množství kalu je uvedeno v absolutně suchém stavu). Sítopásový lis na odvodnění kalu na ČOV se plně osvědčuje. Od rozběhu BČOV je společně s papírenskými kaly odvodňován i biologický kal, který tvoří 5 10% celkového množství odvodněných kalů. Díky rovnoměrné kvalitě odvodněného kalu jej nyní pravidelně odebírají cihelny jako žádanou surovinu. Růst kalových polí se tím podařilo zcela zastavit, předpokládáme, že přední kalová pole bude možno využít jako stavební pozemek, zbytek budeme postupně rekultivovat. Popeloviny Popeloviny jsou i nadále odebírány stavebníky a firmami, a proto jejich likvidace zatím nepředstavuje problém, ani dodatečný náklad. Komunální odpad S komunálním odpadem, produkovaným běžnou činností společnosti, je nakládáno dle platného odpadového řádu a je likvidován skládkováním. Nebezpečný odpad Integrované povolení schválilo seznam a podmínky pro zacházení s nebezpečnými odpady, které vznikají při provozu zařízení. Nebezpečný odpad je likvidován podle zákona o odpadech výhradně prostřednictvím oprávněných osob.

16 16 Hlavní výrobní jednotky Papírenský stroj č. 5 roční kapacita tun skládačkových lepenek a krycích kartonů g/m 2 s podílem % sběrového papíru, šíře stroje 218 cm, max. rychlost 130 m/min., stroj byl uveden do provozu v roce 1934, rekonstruován v letech 1976 a Kartonáž výrobky z vlastní skládačkové lepenky s kvalitním ofsetovým tiskem, lakované, v provedení lepených skládaček nebo přířezů. Výrobky bez tisku jako skládačky, výseky, proložky a obaly na pizzu. Celková kapacita kartonážních výrobků tun/rok. Lepenkové tácky a talíře: široký sortiment obdélníkových tácků, kulatých talířů a různých misek z vlastní i nakupované skládačkové lepenky. V současné době máme v nabídce 41 druhů (velikostí, tvarů) tácků, talířů a misek. Kapacita této výroby je tun/rok Charakteristika hlavních strojů a zařízení Papírenský stroj č. 5 Stroj na výrobu skládačkových lepenek a krycích kartonů o plošné hmotnosti od g/m 2 s roční kapacitou tun. Lepenky se vyrábějí v provedení duplexovém a triplexo1vém se zanáškou sběrového papíru %, lepenky šedé a EKO. Lepenky jsou vhodné pro přímý styk s potravinářskými výrobky. Stroj byl postaven v roce 1934, rekonstruován v letech 1976, Sítovou část tvoří 5 kruhových sít a společně s lisovou částí je dodávkou od firmy VOITH Rakousko, část předsoušecí partie je původní, včetně velkého sušícího válce. Zbytek předsoušecí části a dosoušení bylo rekonstruováno firmou PAMA a VOITH. Pracovní šíře stroje 218 cm, rychlost do 130 m/min. Lepenka je ve finální podobě dodávána v arších nebo kotoučích. Příčná řezačka Dodávka firmy Jagenberg, instalována v roce 2001, šíře odpovídá PS 5

17 17 Podélná řezačka Řezačka kotoučů, šíře kotoučů od 25 cm 215 cm, průměr návinu do 130 cm s průměrem dutinky 7; 7,5; 10; 15 a 30 cm. Stroj postaven v roce 1985 firmou Fampa Polsko, výkon 5000 tun/rok při jednosměnném provozu. K celému souboru lepenkového stroje č. 5 patří linka pro rozvláknění sběrového papíru s horizontálním rozvlákňovačem od firmy Voith o výkonu 30 tis.tun/rok při nepřetržitém provozu a linky pro rozvláknění bělené a nebělené celulózy, dodávka od Papcel Litovel s výkonem tun/rok u každé linky. Natírací stroj Navazuje na lepenkový stroj č. 5 šíří, rychlostí a výkonem odpovídá lepenkovému stroji, byl postaven v roce 1972 firmou Steinbauer SRN a rekonstruován v roce 1983 firmou VOITH. 1. nátěrová stolice pro přednátěr ROLLFLEX, nános do 7 g/m 2, 2. nátěrová stolice vzduchový stěrač, nános 15 g/m 2, 3. nátěrová stolice sestává z původního tyčového stěrače a slouží pro nátěr spodní vrstvy ROLLRAKEL. Kartonážka Heidelberg Speedmaster CD L Ofsetový 6barevný tiskový stroj s disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg SRN, stroj instalován v roce Heidelberg Speedmaster CD LYL Ofsetový 5barevný tiskový stroj s dvojitým disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg SRN, stroj instalován v roce V roce 2004 doplněn o lakové rastrové válce a UV sušení. Výsekový stroj 2 x Bobst typ SP 102 E Formát B1. Stroje firmy Bobst Švýcarsko, instalovány v letech 1992, Výsekový stroj YOUNG SHIN typ YT 1040 NCS Formát B1. Instalován v roce 2003 Lepička Diana 125 Instalována v roce 1983, dodávka od firmy Jagenberg. Lepička EKO 105 Instalována v roce 2004, dodávka od firmy Heidelberg. Lepička umožňující lepení šesti bodů s tryskovým nanášením lepidla.

18 18 Lepička Diana 90 1 Instalována v roce 1991, dodávka od firmy Jagenberg. Umožňuje lepení skládaček s křížovým (samosvorným) dnem, event. vícebodové lepení. Lepička Bobst Farma 36 Byla instalována v roce 1999 z důvodů rozšíření sortimentu na skládačky malých rozměrů lékovky. Umožňuje vícebodové lepení. Velký Schön Stroj byl instalován v roce 1980 a je určen pro nepotištěný výsek z kotouče. Max. šíře kotouče 93 cm. Malý Schön Stroj byl instalován v roce 1965, slouží pro jednoduchý výsek z kotouče. Max. šíře kotouče 71 cm. Okénkovačka Stroj instalován v roce Umožňuje vlepování polyetylenových okének do skládaček. Kartonážka výroba lepenkových tácků a talířů 2 x Táckovač Gietz Stroje instalovány v roce 1980, slouží pro výrobu tácků. Táckovač Gietz 3 (Variformer) Stroj instalován v roce 1994 firmou Gietz, slouží pro výrobu převážně kulatých tácků. Táckovač Gietz 4 (Variformer) Stroj instalován v roce 2004 firmou Gietz, slouží pro výrobu tácků 4c. 13 x Táckovač Gietz Stroje instalovány v roce , slouží pro výrobu tácků. 4 x Táckovač Peerless Stroje instalovány v roce , slouží pro výrobu tácků.

19 19 Ekonomika Výkaz zisku a ztrát údaje v tis.kč Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Výroba Výrobní spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování opravných položek do provozních výnosů Zúčtování opravných položek do provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finančních investic Zúčtování rezerv do finančních výnosů Tvorba rezerv na finanční náklady Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Celkem výnosy Celkem náklady Hospodářský výsledek, před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek

20 20 Bilance aktiv a pasiv údaje v tis.kč *Aktiva Hotovost pohledávky z obchodního styku pohledávky ostatní náklady příštích období zásoby celková běžná aktiva nehmotná aktiva finanční investice dlouhodobé pohledávky hmotný investiční majetek celková aktiva *Cizí zdroje a vlastní kapitál krátkodobé úvěry obchodní úvěry ostatní krátkodobé závazky celková běžná pasiva dlouhodobé úvěry výdaje příštích období, rezerva dlouhodobá pasiva ostatní závazky celková pasiva základní jmění fondy ze zisku kapitálové fondy zisk minul.období zisk běž. období vlastní kapitál celkový kapitál

21 21 Kontakty Telefon Fax Předseda představenstva Ing. Jiří Ascherl Generální ředitel Ing. Pavel Machek Obchodní ředitel Ing. Miloš Kubelka Ředitel pro techniku a rozvoj Ředitel výroby papíru a lepenky Ředitel výroby kartonáže Ing. Václav Kolomazník Ing. Josef Bednář Ing. Vladimír Jirůtka Ředitel údržby Miroslav Černohub Vedoucí prodeje lepenek a papírů Vedoucí prodeje kartonáže Vedoucí prodeje nepotištěné kartonáže Miroslav Horyna Anna Meňházová Milan Winkler Vedoucí zásobování Anna Šerková e mail: např. bela.cz bela.cz bela.cz

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2012 Úvod Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. má zaveden systém ekologického managementu dle normy ISO 14001:2005. Tento systém byl ověřen a certifikován obnovovacím

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 56361/2014/KHEJ spisový znak: KHEJ 55874/2014/kakr/3 datum: 23.09.2014 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí informací podle

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory Monitorovací indikátory V této příloze jsou uvedeny monitorovací indikátory, které žadatel vyplňuje v obecné části žádosti o finanční pomoc v části A3 Hodnocené indikátory. Žadatel vybere a uvede pouze

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2005 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2015 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více