HISTORIE... 3 PAPÍRENSKÝ STROJ Č KARTONÁŽKA KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ EKONOMIKA... 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE... 3 PAPÍRENSKÝ STROJ Č. 5... 16 KARTONÁŽKA... 17 KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ... 18 EKONOMIKA... 19"

Transkript

1

2 2 OBSAH HISTORIE... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZACE SPOLEČNOSTI... 5 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI, DOZORČÍ RADA... 5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA... 5 HLAVNÍ PRODUKCE ROČNÍ KAPACITY... 6 OBCHODNÍ SITUACE... 7 PRIMÁRNÍ LOGISTIKA DOPRAVA, EXPEDICE A SKLADY... 8 EXPORT A IMPORT... 9 ROZVOJ SPOLEČNOSTI CERTIFIKÁT ISO 9001: EKOLOGICKÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI OCHRANA VOD ODPADNÍ VODY OCHRANA OVZDUŠÍ ODPADY HLAVNÍ VÝROBNÍ JEDNOTKY CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PAPÍRENSKÝ STROJ Č KARTONÁŽKA KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ EKONOMIKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT BILANCE AKTIV A PASIV KONTAKTY... 21

3 3 Historie Paměti dnešních papíren sahají až do dob založení města Bělé. V obdarovací listině pana Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337 mezi jiným psáno jest : Dali jsme Ješkovi k rychtě v Novém Bezdězí mlýn s jedním vodním kolem, který obecně Walkmühl (Valcha) slove se všemi důchody jemu i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání. V roce 1337 mlýn řečený Valcha tedy již stál. Mlýn byl později obcí bělskou darován soukenickému cechu k valchování suken. Roku 1696 vystavěl hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, majitel bělského panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko Valchy papírnu. Prvním papírníkem zde byl r Tobiáš Jagl, který vyráběl ruční papír s vodoznakem W uprostřed pro potřebu kanceláří valdštejnského panství. Vyráběný papír byl velmi dobré jakosti a byl dovážen i do Prahy. Nejvýznamnější změnou v uplynulých 300 letech bylo postavení nové továrny na místě původní valchy v roce Další podstatnou změnou v charakteru výroby bylo odstavení celulózky v roce Tímto krokem došlo ke zlepšení životního prostředí v celém okolí Bělé pod Bezdězem. V roce 1996, kdy jsme si připomněli výročí 300 let vzniku tradice výroby papíru v Bělé pod Bezdězem, došlo k poslední závažné změně, kterou byla změna vlastníka současné akciové společnosti. Vznik samostatné společnosti po roce 1989 je vázán k datu , kdy byla založena a. s. SEPAP Bělá pod Bezdězem, jejímž zakladatelem a současně jediným vlastníkem byla a. s. SEPAP se sídlem ve Štětí. Vzhledem k odlišnému výrobnímu programu mateřské společnosti bylo záhy po založení a. s. SEPAP Bělá rozhodnuto o jejím prodeji. K tomuto pro společnost významnému kroku došlo 20. září 1996, kdy se majitelem 100% akcií stala společnost P Obal s. r. o. a následně od došlo ke změně obchodního jména na Papírny Bělá a. s.. V roce 2002 byla uskutečněna fůze, jejímž důvodem byla zákonná úprava, která nedovoluje kruhové vlastnictví podnikatelských subjektů. Aktiva společnosti P Obal přešla na Papírny Bělá a P Obal byl vymazán z obchodního rejstříku. Vlastníky akcií Papíren Bělá a.s. se staly čtyři fyzické osoby (dříve podílníci P Obalu). Vzhledem k tomu, že společnost vlastnila vlastní akcie (z P Obalu) rozhodla v roce 2004 Valná hromada společnosti o snížení základního jmění tak, aby její činnost byla plně v souladu s platnou legislativou.

4 4 Základní charakteristika společ nosti Společnost lze charakterizovat jako střední s ročním obratem blížícím se 500 mil. Kč. Výrobní program lze rozdělit na papírenskou a kartonážní produkci. Významným předmětem podnikání je výroba a prodej skládačkových natíraných i nenatíraných lepenek. Rozsáhlá kartonážní výroba z hladkých skládačkových lepenek, s téměř padesátiletou tradicí, zahrnuje skládačky s tiskem, bez tisku, výseky, proložky a potravinářské tácky. Tisk je realizován na nejmodernějších ofsetových formátových strojích. Společnost je situována v severní části České republiky nedaleko města Mladá Boleslav. Z hlediska dopravní sítě je ve výhodném postavení vůči Praze, SRN a Polsku. Vzdálenosti se pohybují mezi km. Kolem areálu vede železniční trať (společnost vlastní vlečku) a k dálnici ve směru na Prahu a Liberec je vzdálenost asi 10 km. Na prvním místě naší obchodní strategie je spokojený zákazník. Ten požaduje vysoký standard jakosti, spolehlivost dodávek v požadovaném čase a pro trh přijatelnou cenu obalů. V listopadu 1996 byl společnosti udělen certifikát řízení jakosti podle ISO 9002 na kartonážní výrobky s tiskem i bez tisku, který byl v červnu 1997 rozšířen na výrobu skládačkových a natíraných lepenek. V červnu 2003 proběhl recertifikační audit podle ISO 9001:2000, který prodloužil platnost certifikátu do června V červnu 2006 byl proveden další recertifikační audit společností Moody, která nám vydala certifikát do roku 2009.

5 5 Organizace společ nosti Představenstvo společnosti Ing. Jiří Ascherl předseda Ing. Miloš Kubelka Ing. Pavel Machek Dozorčí rada Ing. Milan Hák předseda Ing. Václav Masner Ing. David Bednář Organizační schéma Generální ředitel ing. Pavel Machek Obchodní ředitel ing. Miloš Kubelka prodejní skupina papíru a lepenek zásobování doprava prodejní skupina kartonáže marketing Ředitel pro techniku a rozvoj ing. Václav Kolomazník Ředitel výroby papíru a lepenky ing. Josef Bednář výroba Ředitel výroby kartonáže ing. Vladimír Jirůtka příprava výroby výroba dispečink Ředitel údržby Miroslav Černohub energetika údržba personalistika a organizace řízení, mzdy financování služby ekonomika, účetnictví informační technologie Představitel pro jakost ing. Miroslav Hašl technická kontrola

6 6 Hlavní produkce roční kapacity Skládačkové, natírané a speciální lepenky t duplexové triplexové pigmentované skládačkové nenatírané speciální přírodní Kartonážní výrobky t obaly ze skládačkové lepenky potištěné vícebarevným ofsetem skládačky bez tisku výseky proložky Lepenkové tácky a talíře t tácky talíře misky

7 7 Obchodní situace Prodej Základním cílem prodejní aktivity obou částí prodejního oddělení je naplňování představenstvem společnosti stanovené obchodní strategie, a sice upevnit své postavení na zahraničním trhu se skládačkovou lepenkou, zvyšovat postupně podíl zpracované vlastní lepenky v našich kartonážních provozech a touto konkurenční výhodou udržet minimálně 23 % podíl na výrobě kartonážních výrobků z hladké skládačkové lepenky v České republice, tzn. skládaček s ofsetovým vícebarevným potiskem, nepotištěných obalů a potravinářských tácků. Papírny Bělá a.s. jsou ve svém úsilí zaměřeny na maximální využití všech svých výrobních kapacit při zachování standardnosti kvality výrobků certifikovaných podle ISO 9001:2000 s důrazem na dodržování podmínek obchodních smluv a norem kvality tak, aby nároky zákazníka byly plně uspokojeny a náš přístup k rozvoji spolupráce s konkrétním klientem byl významnou výzvou pro každého z nich. Prodej skládačkových lepenek Skládačkové lepenky, především natírané GD a GT lepenky mají velmi dobrou pozici na tuzemském obchodním trhu, ale především razantně pronikly na trhy zahraniční, především do Polska, Rumunska, SRN, Maďarska a Slovenska. Podíl exportu dosahuje v této komoditě až 80 % z celkového objemu výroby papírenského stroje č. 5, určeného pro externí prodej. Skládačkové lepenky natírané pro svou vyzkoušenou kvalitu pro použití na ofsetový tisk se staly pro svou snadnou zpracovatelnost pojmem na středoevropském trhu. Když přidáme ještě papírácké umění našich výrobních specialistů, ušít zákazníkovi materiál na míru (na výrobek) nelze se divit, že využití maximální výrobní kapacity papírenského stroje stoupá rok od roku, i když důsledky agresivní globalizace papírenského průmyslu v rámci EU jsou stále citelnější. Znovu se tak potvrzuje opodstatněnost základní strategie a.s. Papírny Bělá vyrobit skládačkovou lepenku kvalitně a efektivně a co největší podíl z objemu výroby lepenky přetvořit do výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V minulém roce tento podíl již přesáhl 40 %. Prodej balících papírů jednostranně hlazených Vzhledem k tomu, že integrovaní evropští výrobci celulóz a zároveň balicích papírů si v posledních letech ponechávají výhodu nižších nákladů na výrobu bal. papírů z

8 8 celulózové vodolátky, zužuje se tak obchodní prostor ostatním výrobcům podobného sortimentu na okrajové skupiny bal. materiálů v nižší kvalitativní a tím i cenové oblasti. Jednoznačným důsledkem takovéto situace na trhu musí být rozhodnutí o postupném utlumování takové neperspektivní výroby v naší a. s. s tím, že zastavení produkce jednostranně hlazených bal. papírů proběhlo v druhém měsíci Kartonážní výroba s vícebarevným ofsetovým potiskem Postupnou realizací strategického záměru společnosti se během několika posledních let tato oblast stala klíčovým segmentem podnikání a.s. Papírny Bělá. Důkazem toho jsou několikamiliónové investice do rozvoje zpracování digitálních dat (CTP studio) a zvýšení schopnosti kompletně zrealizovat zakázku nákupem dalšího, v pořadí čtvrtého lepícího automatu s možností 6 ti bodového lepení od firmy Jagenberg /Heidelberg. Lepenkové tácky a nepotištěná kartonáž Významná pozice na trhu potravinářských tácků ve Střední Evropě byla potvrzena prodaným objemem tácků v roce 2004 ve výši 125 mil. kusů. Dosažení tohoto objemu prodeje a výroby bylo podmíněno nárůstem objemu exportu především do zemí EU. Významnou součástí výroby produktů ze skládačkové lepenky bez tisku zůstává oblast fast foodových obalů typu obal na pizzu, dorty, zákusky, hranolky a pod. a rozmanitého sortimentu různých proložek, výseků, vložek a podobných jednorázově použitelných výrobků, které ve společnosti vytváří min. 18 % podíl na obratu a.s. Primární logistika - doprava, expedice a sklady Nabídka dopravních služeb v oblasti silniční a železniční přepravy byla v roce 2004 dostatečná pro realizaci našich nároků na přepravu zboží. Významným faktorem determinujícím výběr přepravců byla okamžitá cena za přepravu, vycházející z výrazných změn cen pohonných hmot.

9 9 Export a import K hlavním exportním zemím a. s. Papírny Bělá patří SRN, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Podíl exportu na celkové výrobě dosahuje až 47 %. Výše vykazovaného exportu je snížena tzv. skrytým exportem, kdy je zboží prodáváno tuzemskému subjektu, který provádí prodej do zahraničí EXPORT - IMPORT saldo celkem export celkem import celkem tržba v tis.kč Importy se realizují především v oblasti papírenských chemikálií, náhradních dílů a částečně vláken ze SRN, Rakouska a Švýcarska. V jejich celkové výši jsou započítány i leasingové splátky v cizí měně ( např. tiskové stroje Heidelberg ) a nákup elektřiny od STE.

10 10 Rozvoj společ nosti V posledních letech jsou rozvojové aktivity směřovány především do navýšení výrobních kapacit se současným kvalitativním posunem. Neustálé navyšování výroby není bezdůvodné, ale opírá se o zveřejňované statistiky, jednoznačně poukazující na sice se stále zvyšující ale pořád nízkou spotřebu papíru v naší republice. Nové zákony o odpadech jednoznačně preferují papír a papírové výrobky jako obalový materiál budoucnosti. V roce 2005 jsem uskutečnili investici do rozvoje výroby tácků tak abychom mohli nabízet tácky ve všech sousedních zemích a nebyli i nadále omezeni naší kapacitou a sortimentem pouze na omezený český trh (10 mil.lidí) ČR EU Spotřeba papíru v kg/obyvatele/rok Bylo nainstalováno a zprovozněno xx řádkovačů Gietz a zároveň 4 táckovače od firmy Peerless. Díky tomuto kroku jsme postupně zvýšili kapacitu až na 30 mil.ks tácků měsíčně. Pro tyto řádkovače byla upravena hala úpravy papíru (papírsál), včetně výměny parního topení za teplovodní a výměny světlíků. Do této haly se přestěhoval také celý provoz nepotištěné kartonáže. Tento krok je dalším posunem k zlepšení logistiky v naší firmě. Do konce roku bude následně dodělán sklad hotových výrobků a balícího materiálu v prostorách po papírenském stroji č.4, což dále zlepší a zjednoduší manipulaci s výše uvedenými výrobky. INVESTICE v tis.kš nedokončené investice

11 11 Certifikát ISO 9001:2000 Společnost Papírny Bělá a.s. získala certifikát pro systém řízení jakosti podle mezinárodních norem ISO v roce Nutná recertifikace podle ISO 9001/2000 proběhla v roce Poslední certifikaci provedla firma MOODY International v roce 2006 s platností do roku Co firma zamýšlí pro další období? V první řadě chceme zlepšovat stávající systém řízení jakosti a to tak, že se zaměříme na zlepšování procesů, kde výsledkem musí být rostoucí efektivita a dosažení ziskovosti výrobků. K systému řízení kvality podle ISO 9001 budeme postupně přiřazovat požadavky na ochranu životního prostředí dle normy ISO Jako výrobci obalů, vhodných pro balení potravin, se musíme připravit na stávající hygienické nároky během celého výrobního procesu.

12 12 Ekologický program společ nosti Papírny Bělá a.s. pokračují v naplňování požadavků na ochranu životního prostředí, které naše výrobní činnost ve více oblastech ovlivňuje. Hlavním kriteriem při hodnocení těchto vlivů je zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a jeho novelizované znění zákon č.435/2006sb., týkající se posuzování a povolování provozu vybraných průmyslových výrob z hlediska ochrany životního prostředí, u naší společnosti se týká jen výroby lepenek a s tím souvisejících činností. Ekologické aspekty naší činnosti jsou proto nyní nedílnou součástí plánování dalšího rozvoje papírenské prvovýroby i hodnocení její konkurenceschopnosti v rámci trhu EU. Uvedený zákon ukládá naší společnosti získání integrovaného povolení do termínu , proto již několik posledních let preferujeme investice do ochrany životního prostředí. V roce 2003 byla uvedena do trvalého provozu I.etapa rekonstrukce vodního hospodářství, která vyřešila snížení spotřeby povrchové vody prostřednictvím recirkulace technologických vod. V roce 2003 také probíhala projektová a finanční příprava realizace II.etapy, kterou bylo vybudování biologického stupně ke stávající čističce odpadních vod. Výtavba BČOV probíhala celý rok 2004, do zkušebního provozu byla spuštěna na konci roku Celkový investiční náklad obou etap činil 47 mil.kč, obě stavby byly realizovány s finančním přispěním Státního fondu životního prostředí.. Dosažený stav nám umožnil zahájit kroky k získání integrovaného povolení, žádost o jeho vydání byla sestavována ve spolupráci s poradenskou firmou Ekonox Pardubice od 04/2005, žádost byla podána v květnu Vzhledem k odpovědnému přístupu společnosti při shromažďování potřebných dat i profesionalitě poradenské firmy nevznikly při projednávání naší žádosti větší problémy a integrované povolení nám bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje již na počátku září Integrované povolení jednak povoluje provoz hlavního výrobního zařízení PS5, pomocných technologických jednotek (kotelna, čistírny odpadních vod, údržba atd.) a s těmito jednotkami přímo spojené činnosti (celý výrobní proces, skladování a doprava, odběry vod, čištění odp. vod, nakládání s odpady atd.), zároveň však také stanovuje závazné podmínky provozu všech jednotek (emisní limity) a podmínky výkonu dalších souvisejících činností. Ochrana vod - odpadní vody Po zkušebním provozu, trvajícím celý rok 2005, je biologická čistička odpadních vod od počátku roku 2006 v trvalém provozu.

13 13 Během zkušebního provozu byla stabilizována funkce všech zařízení a v květnu 2005 bylo dosaženo plné účinnosti čističky při odstraňování chemického a biologického znečištění zpracovávaných vod. V současné době prokazují nezávislé rozbory vod lepší parametry, než máme uloženy integrovaným povolením pro ukazatele NL (nerozpustné látky) ve výši 25 mg/l, skutečnost průměr 10mg/l, BSK (biologická spotřeba kyslíku) 25 mg/l, skutečnost průměr 5mg/l a CHSK (chemická spotřeba kyslíku) 120 mg/l, skutečnost průměr 48mg/l. Provozní řád pro trvalý provoz BČOV je schválen integrovaným povolením. Snižování množství vypuštěných odpadních vod a vypouštěných NL se v důsledku stavby zpomalilo, po plném náběhu BČOV však předpokládáme, že se na konci t.r. poprvé dostaneme na spotřebu povrchové vody pod 1 mil. m spotřeba čerstvé vody celkem tis.m 3 /rok vypouštěné odpadní vody tis.m 3 /rok vypouštěné nerozpustné látky t/rok produkce papírenských kalů t/rok Krokem k ochraně vod je také investice do neveřejné čerpací stanice motorové nafty, která byla vybudována a zkolaudována v druhé polovině roku Čerpací stanice slouží pro ekologicky šetrnější zásobování areálu palivem a bezpečnější tankování vlastních motorových vozidel. Investiční náklad této stavby byl 350 tis.kč. Integrované povolení schválilo také novelizovaný ʺPlán opatření pro případ havárie při zacházení se závadnými látkami, nebezpečnými pro podzemní a povrchové vodyʺ. Plán byl zpracován na základě vodního zákona č.254/2001sb. a vyhlášky MŽP č.450/2005sb. a stanovuje náležitosti nakládání se závadnými látkami a postupy v případě provozní havarie, která by ohrozila podzemní nebo povrchové vody. Ochrana ovzduší Společnost má podle zákona o ovzduší č.86/2002sb. zpracován a integrovaným povolením odsouhlasen novelizovaný ʺSoubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzdušíʺ. Společnost provozuje v současné době: 1 zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší technologie výroby a zušlechťování lepenek 1 velký zdroj znečišťování ovzduší kotelna s odlučovači 7 středních zdrojů ofsetová tiskárna, truhlárna, 3x dílny údržby, BČOV a čerpací stanice motorvé nafty Kotelna

14 14 V roce 1999 byla provedena ekologizace provozu uhelného parního kotle K4. Do systému odvodu spalin byl zařazen druhý odlučovač prachových částic a zároveň došlo k přechodu na nízkosirné aditivované palivo. Opakovaná měření v předchozích sezonách prokázala plnou funkčnost nového odpopílkování a splnění emisních limitů kotle K4 ve všech sledovaných ukazatelích, t.j. emise SO2, CO, NOX i prachu. Ke konci roku 2003 a výroba pap. a lepenky a spotřeba uhlí v průběhu roku balicí papíry skládačková lepenka uhlí provázela provoz kotelny řada závad na jednotlivých kotlích, proto byla na jaře 2005 zahájena časově a finančně náročná oprava kotle K4, výměna ekonomizéru a výměna tažného řetězu roštu 0 přišla celkem na 6, mil.kč. Vzhledem k poruchovosti kotlů K1, 2 a 3, jejich nízké účinnosti spalování a obtížnému plnění emisních limitů zůstává i pro nejbližší budoucnost hlavním zdrojem kotel K4. Integrované povolení zahrnuje provoz všech kotlů, s emisními limity pro TZL (popílek) 150 mg/m 3, SO2 2500mg/m 3, NOx 650mg/m 3 a CO 400mg/m 3, což bezpečně splňuje jen kotel K4. Tiskové stroje Tiskový stroj Heidelberg I, spuštěný do provozu v r byl na základě stanoviska ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) dodatečně opatřen příslušným zařízením na filtraci vzduchu odváděného od stroje. V roce 2002 byl do provozu uveden nový tiskový stroj Heidelberg II, jako náhrada za vyhospodařený tiskový stroj Roland 605, který byl demontován. Také stroj H II je vybaven podle požadavků zákona o ovzduší odsáváním a filtrací škodlivin ze sušící části a má povolení ČIŽP k trvalému provozu. Technologie odsávání odřezků a prachu od řezacích strojů Technologie PS5 je nyní nově klasifikována jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, přičemž vydané integrované povolení neukládá žádné zvláštní limity pro emise škodlivin. Hlavním znečišťovatelem ovzduší proto zůstávají podélná a příčná řezačka lepenky, při jejichž provozu vzniká velké množství prachu z řezu. Vzhledem k nízké účinnosti stávajících cyklonových odlučovačů odřezků pro stroje Fampa a Jagenberg je připravována rekonstrukce náhrada jedním společným cyklonovým odlučovačem s vyšší účinností, tj. sníženým únikem prachu do ovzduší. Realizace je plánována v nejbližší době.

15 15 Odpady Nakládání s odpady upravuje ʺPlán odpadového hospodářství původce odpadůʺ, nově zpracovaný v 01/2006 podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Papírenské kaly I v roce 2005 představovaly největší část odpadu papírenské kaly. Jejich množství vzhledem ke zhoršující se kvalitě sběrového papíru a k nárůstu výroby oproti minulému období výrazně neklesá, jak ukazuje výše uvedená tabulka (množství kalu je uvedeno v absolutně suchém stavu). Sítopásový lis na odvodnění kalu na ČOV se plně osvědčuje. Od rozběhu BČOV je společně s papírenskými kaly odvodňován i biologický kal, který tvoří 5 10% celkového množství odvodněných kalů. Díky rovnoměrné kvalitě odvodněného kalu jej nyní pravidelně odebírají cihelny jako žádanou surovinu. Růst kalových polí se tím podařilo zcela zastavit, předpokládáme, že přední kalová pole bude možno využít jako stavební pozemek, zbytek budeme postupně rekultivovat. Popeloviny Popeloviny jsou i nadále odebírány stavebníky a firmami, a proto jejich likvidace zatím nepředstavuje problém, ani dodatečný náklad. Komunální odpad S komunálním odpadem, produkovaným běžnou činností společnosti, je nakládáno dle platného odpadového řádu a je likvidován skládkováním. Nebezpečný odpad Integrované povolení schválilo seznam a podmínky pro zacházení s nebezpečnými odpady, které vznikají při provozu zařízení. Nebezpečný odpad je likvidován podle zákona o odpadech výhradně prostřednictvím oprávněných osob.

16 16 Hlavní výrobní jednotky Papírenský stroj č. 5 roční kapacita tun skládačkových lepenek a krycích kartonů g/m 2 s podílem % sběrového papíru, šíře stroje 218 cm, max. rychlost 130 m/min., stroj byl uveden do provozu v roce 1934, rekonstruován v letech 1976 a Kartonáž výrobky z vlastní skládačkové lepenky s kvalitním ofsetovým tiskem, lakované, v provedení lepených skládaček nebo přířezů. Výrobky bez tisku jako skládačky, výseky, proložky a obaly na pizzu. Celková kapacita kartonážních výrobků tun/rok. Lepenkové tácky a talíře: široký sortiment obdélníkových tácků, kulatých talířů a různých misek z vlastní i nakupované skládačkové lepenky. V současné době máme v nabídce 41 druhů (velikostí, tvarů) tácků, talířů a misek. Kapacita této výroby je tun/rok Charakteristika hlavních strojů a zařízení Papírenský stroj č. 5 Stroj na výrobu skládačkových lepenek a krycích kartonů o plošné hmotnosti od g/m 2 s roční kapacitou tun. Lepenky se vyrábějí v provedení duplexovém a triplexo1vém se zanáškou sběrového papíru %, lepenky šedé a EKO. Lepenky jsou vhodné pro přímý styk s potravinářskými výrobky. Stroj byl postaven v roce 1934, rekonstruován v letech 1976, Sítovou část tvoří 5 kruhových sít a společně s lisovou částí je dodávkou od firmy VOITH Rakousko, část předsoušecí partie je původní, včetně velkého sušícího válce. Zbytek předsoušecí části a dosoušení bylo rekonstruováno firmou PAMA a VOITH. Pracovní šíře stroje 218 cm, rychlost do 130 m/min. Lepenka je ve finální podobě dodávána v arších nebo kotoučích. Příčná řezačka Dodávka firmy Jagenberg, instalována v roce 2001, šíře odpovídá PS 5

17 17 Podélná řezačka Řezačka kotoučů, šíře kotoučů od 25 cm 215 cm, průměr návinu do 130 cm s průměrem dutinky 7; 7,5; 10; 15 a 30 cm. Stroj postaven v roce 1985 firmou Fampa Polsko, výkon 5000 tun/rok při jednosměnném provozu. K celému souboru lepenkového stroje č. 5 patří linka pro rozvláknění sběrového papíru s horizontálním rozvlákňovačem od firmy Voith o výkonu 30 tis.tun/rok při nepřetržitém provozu a linky pro rozvláknění bělené a nebělené celulózy, dodávka od Papcel Litovel s výkonem tun/rok u každé linky. Natírací stroj Navazuje na lepenkový stroj č. 5 šíří, rychlostí a výkonem odpovídá lepenkovému stroji, byl postaven v roce 1972 firmou Steinbauer SRN a rekonstruován v roce 1983 firmou VOITH. 1. nátěrová stolice pro přednátěr ROLLFLEX, nános do 7 g/m 2, 2. nátěrová stolice vzduchový stěrač, nános 15 g/m 2, 3. nátěrová stolice sestává z původního tyčového stěrače a slouží pro nátěr spodní vrstvy ROLLRAKEL. Kartonážka Heidelberg Speedmaster CD L Ofsetový 6barevný tiskový stroj s disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg SRN, stroj instalován v roce Heidelberg Speedmaster CD LYL Ofsetový 5barevný tiskový stroj s dvojitým disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg SRN, stroj instalován v roce V roce 2004 doplněn o lakové rastrové válce a UV sušení. Výsekový stroj 2 x Bobst typ SP 102 E Formát B1. Stroje firmy Bobst Švýcarsko, instalovány v letech 1992, Výsekový stroj YOUNG SHIN typ YT 1040 NCS Formát B1. Instalován v roce 2003 Lepička Diana 125 Instalována v roce 1983, dodávka od firmy Jagenberg. Lepička EKO 105 Instalována v roce 2004, dodávka od firmy Heidelberg. Lepička umožňující lepení šesti bodů s tryskovým nanášením lepidla.

18 18 Lepička Diana 90 1 Instalována v roce 1991, dodávka od firmy Jagenberg. Umožňuje lepení skládaček s křížovým (samosvorným) dnem, event. vícebodové lepení. Lepička Bobst Farma 36 Byla instalována v roce 1999 z důvodů rozšíření sortimentu na skládačky malých rozměrů lékovky. Umožňuje vícebodové lepení. Velký Schön Stroj byl instalován v roce 1980 a je určen pro nepotištěný výsek z kotouče. Max. šíře kotouče 93 cm. Malý Schön Stroj byl instalován v roce 1965, slouží pro jednoduchý výsek z kotouče. Max. šíře kotouče 71 cm. Okénkovačka Stroj instalován v roce Umožňuje vlepování polyetylenových okének do skládaček. Kartonážka výroba lepenkových tácků a talířů 2 x Táckovač Gietz Stroje instalovány v roce 1980, slouží pro výrobu tácků. Táckovač Gietz 3 (Variformer) Stroj instalován v roce 1994 firmou Gietz, slouží pro výrobu převážně kulatých tácků. Táckovač Gietz 4 (Variformer) Stroj instalován v roce 2004 firmou Gietz, slouží pro výrobu tácků 4c. 13 x Táckovač Gietz Stroje instalovány v roce , slouží pro výrobu tácků. 4 x Táckovač Peerless Stroje instalovány v roce , slouží pro výrobu tácků.

19 19 Ekonomika Výkaz zisku a ztrát údaje v tis.kč Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Výroba Výrobní spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování opravných položek do provozních výnosů Zúčtování opravných položek do provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finančních investic Zúčtování rezerv do finančních výnosů Tvorba rezerv na finanční náklady Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Celkem výnosy Celkem náklady Hospodářský výsledek, před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek

20 20 Bilance aktiv a pasiv údaje v tis.kč *Aktiva Hotovost pohledávky z obchodního styku pohledávky ostatní náklady příštích období zásoby celková běžná aktiva nehmotná aktiva finanční investice dlouhodobé pohledávky hmotný investiční majetek celková aktiva *Cizí zdroje a vlastní kapitál krátkodobé úvěry obchodní úvěry ostatní krátkodobé závazky celková běžná pasiva dlouhodobé úvěry výdaje příštích období, rezerva dlouhodobá pasiva ostatní závazky celková pasiva základní jmění fondy ze zisku kapitálové fondy zisk minul.období zisk běž. období vlastní kapitál celkový kapitál

21 21 Kontakty Telefon Fax Předseda představenstva Ing. Jiří Ascherl Generální ředitel Ing. Pavel Machek Obchodní ředitel Ing. Miloš Kubelka Ředitel pro techniku a rozvoj Ředitel výroby papíru a lepenky Ředitel výroby kartonáže Ing. Václav Kolomazník Ing. Josef Bednář Ing. Vladimír Jirůtka Ředitel údržby Miroslav Černohub Vedoucí prodeje lepenek a papírů Vedoucí prodeje kartonáže Vedoucí prodeje nepotištěné kartonáže Miroslav Horyna Anna Meňházová Milan Winkler Vedoucí zásobování Anna Šerková e mail: např. bela.cz bela.cz bela.cz

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více