HISTORIE... 3 PAPÍRENSKÝ STROJ Č KARTONÁŽKA KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ EKONOMIKA... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE... 3 PAPÍRENSKÝ STROJ Č. 5... 16 KARTONÁŽKA... 17 KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ... 18 EKONOMIKA... 19"

Transkript

1

2 2 OBSAH HISTORIE... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZACE SPOLEČNOSTI... 5 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI, DOZORČÍ RADA... 5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA... 5 HLAVNÍ PRODUKCE ROČNÍ KAPACITY... 6 OBCHODNÍ SITUACE... 7 PRIMÁRNÍ LOGISTIKA DOPRAVA, EXPEDICE A SKLADY... 8 EXPORT A IMPORT... 9 ROZVOJ SPOLEČNOSTI CERTIFIKÁT ISO 9001: EKOLOGICKÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI OCHRANA VOD ODPADNÍ VODY OCHRANA OVZDUŠÍ ODPADY HLAVNÍ VÝROBNÍ JEDNOTKY CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PAPÍRENSKÝ STROJ Č KARTONÁŽKA KARTONÁŽKA VÝROBA LEPENKOVÝCH TÁCKŮ A TALÍŘŮ EKONOMIKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT BILANCE AKTIV A PASIV KONTAKTY... 21

3 3 Historie Paměti dnešních papíren sahají až do dob založení města Bělé. V obdarovací listině pana Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337 mezi jiným psáno jest : Dali jsme Ješkovi k rychtě v Novém Bezdězí mlýn s jedním vodním kolem, který obecně Walkmühl (Valcha) slove se všemi důchody jemu i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání. V roce 1337 mlýn řečený Valcha tedy již stál. Mlýn byl později obcí bělskou darován soukenickému cechu k valchování suken. Roku 1696 vystavěl hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, majitel bělského panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko Valchy papírnu. Prvním papírníkem zde byl r Tobiáš Jagl, který vyráběl ruční papír s vodoznakem W uprostřed pro potřebu kanceláří valdštejnského panství. Vyráběný papír byl velmi dobré jakosti a byl dovážen i do Prahy. Nejvýznamnější změnou v uplynulých 300 letech bylo postavení nové továrny na místě původní valchy v roce Další podstatnou změnou v charakteru výroby bylo odstavení celulózky v roce Tímto krokem došlo ke zlepšení životního prostředí v celém okolí Bělé pod Bezdězem. V roce 1996, kdy jsme si připomněli výročí 300 let vzniku tradice výroby papíru v Bělé pod Bezdězem, došlo k poslední závažné změně, kterou byla změna vlastníka současné akciové společnosti. Vznik samostatné společnosti po roce 1989 je vázán k datu , kdy byla založena a. s. SEPAP Bělá pod Bezdězem, jejímž zakladatelem a současně jediným vlastníkem byla a. s. SEPAP se sídlem ve Štětí. Vzhledem k odlišnému výrobnímu programu mateřské společnosti bylo záhy po založení a. s. SEPAP Bělá rozhodnuto o jejím prodeji. K tomuto pro společnost významnému kroku došlo 20. září 1996, kdy se majitelem 100% akcií stala společnost P Obal s. r. o. a následně od došlo ke změně obchodního jména na Papírny Bělá a. s.. V roce 2002 byla uskutečněna fůze, jejímž důvodem byla zákonná úprava, která nedovoluje kruhové vlastnictví podnikatelských subjektů. Aktiva společnosti P Obal přešla na Papírny Bělá a P Obal byl vymazán z obchodního rejstříku. Vlastníky akcií Papíren Bělá a.s. se staly čtyři fyzické osoby (dříve podílníci P Obalu). Vzhledem k tomu, že společnost vlastnila vlastní akcie (z P Obalu) rozhodla v roce 2004 Valná hromada společnosti o snížení základního jmění tak, aby její činnost byla plně v souladu s platnou legislativou.

4 4 Základní charakteristika společ nosti Společnost lze charakterizovat jako střední s ročním obratem blížícím se 500 mil. Kč. Výrobní program lze rozdělit na papírenskou a kartonážní produkci. Významným předmětem podnikání je výroba a prodej skládačkových natíraných i nenatíraných lepenek. Rozsáhlá kartonážní výroba z hladkých skládačkových lepenek, s téměř padesátiletou tradicí, zahrnuje skládačky s tiskem, bez tisku, výseky, proložky a potravinářské tácky. Tisk je realizován na nejmodernějších ofsetových formátových strojích. Společnost je situována v severní části České republiky nedaleko města Mladá Boleslav. Z hlediska dopravní sítě je ve výhodném postavení vůči Praze, SRN a Polsku. Vzdálenosti se pohybují mezi km. Kolem areálu vede železniční trať (společnost vlastní vlečku) a k dálnici ve směru na Prahu a Liberec je vzdálenost asi 10 km. Na prvním místě naší obchodní strategie je spokojený zákazník. Ten požaduje vysoký standard jakosti, spolehlivost dodávek v požadovaném čase a pro trh přijatelnou cenu obalů. V listopadu 1996 byl společnosti udělen certifikát řízení jakosti podle ISO 9002 na kartonážní výrobky s tiskem i bez tisku, který byl v červnu 1997 rozšířen na výrobu skládačkových a natíraných lepenek. V červnu 2003 proběhl recertifikační audit podle ISO 9001:2000, který prodloužil platnost certifikátu do června V červnu 2006 byl proveden další recertifikační audit společností Moody, která nám vydala certifikát do roku 2009.

5 5 Organizace společ nosti Představenstvo společnosti Ing. Jiří Ascherl předseda Ing. Miloš Kubelka Ing. Pavel Machek Dozorčí rada Ing. Milan Hák předseda Ing. Václav Masner Ing. David Bednář Organizační schéma Generální ředitel ing. Pavel Machek Obchodní ředitel ing. Miloš Kubelka prodejní skupina papíru a lepenek zásobování doprava prodejní skupina kartonáže marketing Ředitel pro techniku a rozvoj ing. Václav Kolomazník Ředitel výroby papíru a lepenky ing. Josef Bednář výroba Ředitel výroby kartonáže ing. Vladimír Jirůtka příprava výroby výroba dispečink Ředitel údržby Miroslav Černohub energetika údržba personalistika a organizace řízení, mzdy financování služby ekonomika, účetnictví informační technologie Představitel pro jakost ing. Miroslav Hašl technická kontrola

6 6 Hlavní produkce roční kapacity Skládačkové, natírané a speciální lepenky t duplexové triplexové pigmentované skládačkové nenatírané speciální přírodní Kartonážní výrobky t obaly ze skládačkové lepenky potištěné vícebarevným ofsetem skládačky bez tisku výseky proložky Lepenkové tácky a talíře t tácky talíře misky

7 7 Obchodní situace Prodej Základním cílem prodejní aktivity obou částí prodejního oddělení je naplňování představenstvem společnosti stanovené obchodní strategie, a sice upevnit své postavení na zahraničním trhu se skládačkovou lepenkou, zvyšovat postupně podíl zpracované vlastní lepenky v našich kartonážních provozech a touto konkurenční výhodou udržet minimálně 23 % podíl na výrobě kartonážních výrobků z hladké skládačkové lepenky v České republice, tzn. skládaček s ofsetovým vícebarevným potiskem, nepotištěných obalů a potravinářských tácků. Papírny Bělá a.s. jsou ve svém úsilí zaměřeny na maximální využití všech svých výrobních kapacit při zachování standardnosti kvality výrobků certifikovaných podle ISO 9001:2000 s důrazem na dodržování podmínek obchodních smluv a norem kvality tak, aby nároky zákazníka byly plně uspokojeny a náš přístup k rozvoji spolupráce s konkrétním klientem byl významnou výzvou pro každého z nich. Prodej skládačkových lepenek Skládačkové lepenky, především natírané GD a GT lepenky mají velmi dobrou pozici na tuzemském obchodním trhu, ale především razantně pronikly na trhy zahraniční, především do Polska, Rumunska, SRN, Maďarska a Slovenska. Podíl exportu dosahuje v této komoditě až 80 % z celkového objemu výroby papírenského stroje č. 5, určeného pro externí prodej. Skládačkové lepenky natírané pro svou vyzkoušenou kvalitu pro použití na ofsetový tisk se staly pro svou snadnou zpracovatelnost pojmem na středoevropském trhu. Když přidáme ještě papírácké umění našich výrobních specialistů, ušít zákazníkovi materiál na míru (na výrobek) nelze se divit, že využití maximální výrobní kapacity papírenského stroje stoupá rok od roku, i když důsledky agresivní globalizace papírenského průmyslu v rámci EU jsou stále citelnější. Znovu se tak potvrzuje opodstatněnost základní strategie a.s. Papírny Bělá vyrobit skládačkovou lepenku kvalitně a efektivně a co největší podíl z objemu výroby lepenky přetvořit do výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V minulém roce tento podíl již přesáhl 40 %. Prodej balících papírů jednostranně hlazených Vzhledem k tomu, že integrovaní evropští výrobci celulóz a zároveň balicích papírů si v posledních letech ponechávají výhodu nižších nákladů na výrobu bal. papírů z

8 8 celulózové vodolátky, zužuje se tak obchodní prostor ostatním výrobcům podobného sortimentu na okrajové skupiny bal. materiálů v nižší kvalitativní a tím i cenové oblasti. Jednoznačným důsledkem takovéto situace na trhu musí být rozhodnutí o postupném utlumování takové neperspektivní výroby v naší a. s. s tím, že zastavení produkce jednostranně hlazených bal. papírů proběhlo v druhém měsíci Kartonážní výroba s vícebarevným ofsetovým potiskem Postupnou realizací strategického záměru společnosti se během několika posledních let tato oblast stala klíčovým segmentem podnikání a.s. Papírny Bělá. Důkazem toho jsou několikamiliónové investice do rozvoje zpracování digitálních dat (CTP studio) a zvýšení schopnosti kompletně zrealizovat zakázku nákupem dalšího, v pořadí čtvrtého lepícího automatu s možností 6 ti bodového lepení od firmy Jagenberg /Heidelberg. Lepenkové tácky a nepotištěná kartonáž Významná pozice na trhu potravinářských tácků ve Střední Evropě byla potvrzena prodaným objemem tácků v roce 2004 ve výši 125 mil. kusů. Dosažení tohoto objemu prodeje a výroby bylo podmíněno nárůstem objemu exportu především do zemí EU. Významnou součástí výroby produktů ze skládačkové lepenky bez tisku zůstává oblast fast foodových obalů typu obal na pizzu, dorty, zákusky, hranolky a pod. a rozmanitého sortimentu různých proložek, výseků, vložek a podobných jednorázově použitelných výrobků, které ve společnosti vytváří min. 18 % podíl na obratu a.s. Primární logistika - doprava, expedice a sklady Nabídka dopravních služeb v oblasti silniční a železniční přepravy byla v roce 2004 dostatečná pro realizaci našich nároků na přepravu zboží. Významným faktorem determinujícím výběr přepravců byla okamžitá cena za přepravu, vycházející z výrazných změn cen pohonných hmot.

9 9 Export a import K hlavním exportním zemím a. s. Papírny Bělá patří SRN, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Podíl exportu na celkové výrobě dosahuje až 47 %. Výše vykazovaného exportu je snížena tzv. skrytým exportem, kdy je zboží prodáváno tuzemskému subjektu, který provádí prodej do zahraničí EXPORT - IMPORT saldo celkem export celkem import celkem tržba v tis.kč Importy se realizují především v oblasti papírenských chemikálií, náhradních dílů a částečně vláken ze SRN, Rakouska a Švýcarska. V jejich celkové výši jsou započítány i leasingové splátky v cizí měně ( např. tiskové stroje Heidelberg ) a nákup elektřiny od STE.

10 10 Rozvoj společ nosti V posledních letech jsou rozvojové aktivity směřovány především do navýšení výrobních kapacit se současným kvalitativním posunem. Neustálé navyšování výroby není bezdůvodné, ale opírá se o zveřejňované statistiky, jednoznačně poukazující na sice se stále zvyšující ale pořád nízkou spotřebu papíru v naší republice. Nové zákony o odpadech jednoznačně preferují papír a papírové výrobky jako obalový materiál budoucnosti. V roce 2005 jsem uskutečnili investici do rozvoje výroby tácků tak abychom mohli nabízet tácky ve všech sousedních zemích a nebyli i nadále omezeni naší kapacitou a sortimentem pouze na omezený český trh (10 mil.lidí) ČR EU Spotřeba papíru v kg/obyvatele/rok Bylo nainstalováno a zprovozněno xx řádkovačů Gietz a zároveň 4 táckovače od firmy Peerless. Díky tomuto kroku jsme postupně zvýšili kapacitu až na 30 mil.ks tácků měsíčně. Pro tyto řádkovače byla upravena hala úpravy papíru (papírsál), včetně výměny parního topení za teplovodní a výměny světlíků. Do této haly se přestěhoval také celý provoz nepotištěné kartonáže. Tento krok je dalším posunem k zlepšení logistiky v naší firmě. Do konce roku bude následně dodělán sklad hotových výrobků a balícího materiálu v prostorách po papírenském stroji č.4, což dále zlepší a zjednoduší manipulaci s výše uvedenými výrobky. INVESTICE v tis.kš nedokončené investice

11 11 Certifikát ISO 9001:2000 Společnost Papírny Bělá a.s. získala certifikát pro systém řízení jakosti podle mezinárodních norem ISO v roce Nutná recertifikace podle ISO 9001/2000 proběhla v roce Poslední certifikaci provedla firma MOODY International v roce 2006 s platností do roku Co firma zamýšlí pro další období? V první řadě chceme zlepšovat stávající systém řízení jakosti a to tak, že se zaměříme na zlepšování procesů, kde výsledkem musí být rostoucí efektivita a dosažení ziskovosti výrobků. K systému řízení kvality podle ISO 9001 budeme postupně přiřazovat požadavky na ochranu životního prostředí dle normy ISO Jako výrobci obalů, vhodných pro balení potravin, se musíme připravit na stávající hygienické nároky během celého výrobního procesu.

12 12 Ekologický program společ nosti Papírny Bělá a.s. pokračují v naplňování požadavků na ochranu životního prostředí, které naše výrobní činnost ve více oblastech ovlivňuje. Hlavním kriteriem při hodnocení těchto vlivů je zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a jeho novelizované znění zákon č.435/2006sb., týkající se posuzování a povolování provozu vybraných průmyslových výrob z hlediska ochrany životního prostředí, u naší společnosti se týká jen výroby lepenek a s tím souvisejících činností. Ekologické aspekty naší činnosti jsou proto nyní nedílnou součástí plánování dalšího rozvoje papírenské prvovýroby i hodnocení její konkurenceschopnosti v rámci trhu EU. Uvedený zákon ukládá naší společnosti získání integrovaného povolení do termínu , proto již několik posledních let preferujeme investice do ochrany životního prostředí. V roce 2003 byla uvedena do trvalého provozu I.etapa rekonstrukce vodního hospodářství, která vyřešila snížení spotřeby povrchové vody prostřednictvím recirkulace technologických vod. V roce 2003 také probíhala projektová a finanční příprava realizace II.etapy, kterou bylo vybudování biologického stupně ke stávající čističce odpadních vod. Výtavba BČOV probíhala celý rok 2004, do zkušebního provozu byla spuštěna na konci roku Celkový investiční náklad obou etap činil 47 mil.kč, obě stavby byly realizovány s finančním přispěním Státního fondu životního prostředí.. Dosažený stav nám umožnil zahájit kroky k získání integrovaného povolení, žádost o jeho vydání byla sestavována ve spolupráci s poradenskou firmou Ekonox Pardubice od 04/2005, žádost byla podána v květnu Vzhledem k odpovědnému přístupu společnosti při shromažďování potřebných dat i profesionalitě poradenské firmy nevznikly při projednávání naší žádosti větší problémy a integrované povolení nám bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje již na počátku září Integrované povolení jednak povoluje provoz hlavního výrobního zařízení PS5, pomocných technologických jednotek (kotelna, čistírny odpadních vod, údržba atd.) a s těmito jednotkami přímo spojené činnosti (celý výrobní proces, skladování a doprava, odběry vod, čištění odp. vod, nakládání s odpady atd.), zároveň však také stanovuje závazné podmínky provozu všech jednotek (emisní limity) a podmínky výkonu dalších souvisejících činností. Ochrana vod - odpadní vody Po zkušebním provozu, trvajícím celý rok 2005, je biologická čistička odpadních vod od počátku roku 2006 v trvalém provozu.

13 13 Během zkušebního provozu byla stabilizována funkce všech zařízení a v květnu 2005 bylo dosaženo plné účinnosti čističky při odstraňování chemického a biologického znečištění zpracovávaných vod. V současné době prokazují nezávislé rozbory vod lepší parametry, než máme uloženy integrovaným povolením pro ukazatele NL (nerozpustné látky) ve výši 25 mg/l, skutečnost průměr 10mg/l, BSK (biologická spotřeba kyslíku) 25 mg/l, skutečnost průměr 5mg/l a CHSK (chemická spotřeba kyslíku) 120 mg/l, skutečnost průměr 48mg/l. Provozní řád pro trvalý provoz BČOV je schválen integrovaným povolením. Snižování množství vypuštěných odpadních vod a vypouštěných NL se v důsledku stavby zpomalilo, po plném náběhu BČOV však předpokládáme, že se na konci t.r. poprvé dostaneme na spotřebu povrchové vody pod 1 mil. m spotřeba čerstvé vody celkem tis.m 3 /rok vypouštěné odpadní vody tis.m 3 /rok vypouštěné nerozpustné látky t/rok produkce papírenských kalů t/rok Krokem k ochraně vod je také investice do neveřejné čerpací stanice motorové nafty, která byla vybudována a zkolaudována v druhé polovině roku Čerpací stanice slouží pro ekologicky šetrnější zásobování areálu palivem a bezpečnější tankování vlastních motorových vozidel. Investiční náklad této stavby byl 350 tis.kč. Integrované povolení schválilo také novelizovaný ʺPlán opatření pro případ havárie při zacházení se závadnými látkami, nebezpečnými pro podzemní a povrchové vodyʺ. Plán byl zpracován na základě vodního zákona č.254/2001sb. a vyhlášky MŽP č.450/2005sb. a stanovuje náležitosti nakládání se závadnými látkami a postupy v případě provozní havarie, která by ohrozila podzemní nebo povrchové vody. Ochrana ovzduší Společnost má podle zákona o ovzduší č.86/2002sb. zpracován a integrovaným povolením odsouhlasen novelizovaný ʺSoubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzdušíʺ. Společnost provozuje v současné době: 1 zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší technologie výroby a zušlechťování lepenek 1 velký zdroj znečišťování ovzduší kotelna s odlučovači 7 středních zdrojů ofsetová tiskárna, truhlárna, 3x dílny údržby, BČOV a čerpací stanice motorvé nafty Kotelna

14 14 V roce 1999 byla provedena ekologizace provozu uhelného parního kotle K4. Do systému odvodu spalin byl zařazen druhý odlučovač prachových částic a zároveň došlo k přechodu na nízkosirné aditivované palivo. Opakovaná měření v předchozích sezonách prokázala plnou funkčnost nového odpopílkování a splnění emisních limitů kotle K4 ve všech sledovaných ukazatelích, t.j. emise SO2, CO, NOX i prachu. Ke konci roku 2003 a výroba pap. a lepenky a spotřeba uhlí v průběhu roku balicí papíry skládačková lepenka uhlí provázela provoz kotelny řada závad na jednotlivých kotlích, proto byla na jaře 2005 zahájena časově a finančně náročná oprava kotle K4, výměna ekonomizéru a výměna tažného řetězu roštu 0 přišla celkem na 6, mil.kč. Vzhledem k poruchovosti kotlů K1, 2 a 3, jejich nízké účinnosti spalování a obtížnému plnění emisních limitů zůstává i pro nejbližší budoucnost hlavním zdrojem kotel K4. Integrované povolení zahrnuje provoz všech kotlů, s emisními limity pro TZL (popílek) 150 mg/m 3, SO2 2500mg/m 3, NOx 650mg/m 3 a CO 400mg/m 3, což bezpečně splňuje jen kotel K4. Tiskové stroje Tiskový stroj Heidelberg I, spuštěný do provozu v r byl na základě stanoviska ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) dodatečně opatřen příslušným zařízením na filtraci vzduchu odváděného od stroje. V roce 2002 byl do provozu uveden nový tiskový stroj Heidelberg II, jako náhrada za vyhospodařený tiskový stroj Roland 605, který byl demontován. Také stroj H II je vybaven podle požadavků zákona o ovzduší odsáváním a filtrací škodlivin ze sušící části a má povolení ČIŽP k trvalému provozu. Technologie odsávání odřezků a prachu od řezacích strojů Technologie PS5 je nyní nově klasifikována jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, přičemž vydané integrované povolení neukládá žádné zvláštní limity pro emise škodlivin. Hlavním znečišťovatelem ovzduší proto zůstávají podélná a příčná řezačka lepenky, při jejichž provozu vzniká velké množství prachu z řezu. Vzhledem k nízké účinnosti stávajících cyklonových odlučovačů odřezků pro stroje Fampa a Jagenberg je připravována rekonstrukce náhrada jedním společným cyklonovým odlučovačem s vyšší účinností, tj. sníženým únikem prachu do ovzduší. Realizace je plánována v nejbližší době.

15 15 Odpady Nakládání s odpady upravuje ʺPlán odpadového hospodářství původce odpadůʺ, nově zpracovaný v 01/2006 podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Papírenské kaly I v roce 2005 představovaly největší část odpadu papírenské kaly. Jejich množství vzhledem ke zhoršující se kvalitě sběrového papíru a k nárůstu výroby oproti minulému období výrazně neklesá, jak ukazuje výše uvedená tabulka (množství kalu je uvedeno v absolutně suchém stavu). Sítopásový lis na odvodnění kalu na ČOV se plně osvědčuje. Od rozběhu BČOV je společně s papírenskými kaly odvodňován i biologický kal, který tvoří 5 10% celkového množství odvodněných kalů. Díky rovnoměrné kvalitě odvodněného kalu jej nyní pravidelně odebírají cihelny jako žádanou surovinu. Růst kalových polí se tím podařilo zcela zastavit, předpokládáme, že přední kalová pole bude možno využít jako stavební pozemek, zbytek budeme postupně rekultivovat. Popeloviny Popeloviny jsou i nadále odebírány stavebníky a firmami, a proto jejich likvidace zatím nepředstavuje problém, ani dodatečný náklad. Komunální odpad S komunálním odpadem, produkovaným běžnou činností společnosti, je nakládáno dle platného odpadového řádu a je likvidován skládkováním. Nebezpečný odpad Integrované povolení schválilo seznam a podmínky pro zacházení s nebezpečnými odpady, které vznikají při provozu zařízení. Nebezpečný odpad je likvidován podle zákona o odpadech výhradně prostřednictvím oprávněných osob.

16 16 Hlavní výrobní jednotky Papírenský stroj č. 5 roční kapacita tun skládačkových lepenek a krycích kartonů g/m 2 s podílem % sběrového papíru, šíře stroje 218 cm, max. rychlost 130 m/min., stroj byl uveden do provozu v roce 1934, rekonstruován v letech 1976 a Kartonáž výrobky z vlastní skládačkové lepenky s kvalitním ofsetovým tiskem, lakované, v provedení lepených skládaček nebo přířezů. Výrobky bez tisku jako skládačky, výseky, proložky a obaly na pizzu. Celková kapacita kartonážních výrobků tun/rok. Lepenkové tácky a talíře: široký sortiment obdélníkových tácků, kulatých talířů a různých misek z vlastní i nakupované skládačkové lepenky. V současné době máme v nabídce 41 druhů (velikostí, tvarů) tácků, talířů a misek. Kapacita této výroby je tun/rok Charakteristika hlavních strojů a zařízení Papírenský stroj č. 5 Stroj na výrobu skládačkových lepenek a krycích kartonů o plošné hmotnosti od g/m 2 s roční kapacitou tun. Lepenky se vyrábějí v provedení duplexovém a triplexo1vém se zanáškou sběrového papíru %, lepenky šedé a EKO. Lepenky jsou vhodné pro přímý styk s potravinářskými výrobky. Stroj byl postaven v roce 1934, rekonstruován v letech 1976, Sítovou část tvoří 5 kruhových sít a společně s lisovou částí je dodávkou od firmy VOITH Rakousko, část předsoušecí partie je původní, včetně velkého sušícího válce. Zbytek předsoušecí části a dosoušení bylo rekonstruováno firmou PAMA a VOITH. Pracovní šíře stroje 218 cm, rychlost do 130 m/min. Lepenka je ve finální podobě dodávána v arších nebo kotoučích. Příčná řezačka Dodávka firmy Jagenberg, instalována v roce 2001, šíře odpovídá PS 5

17 17 Podélná řezačka Řezačka kotoučů, šíře kotoučů od 25 cm 215 cm, průměr návinu do 130 cm s průměrem dutinky 7; 7,5; 10; 15 a 30 cm. Stroj postaven v roce 1985 firmou Fampa Polsko, výkon 5000 tun/rok při jednosměnném provozu. K celému souboru lepenkového stroje č. 5 patří linka pro rozvláknění sběrového papíru s horizontálním rozvlákňovačem od firmy Voith o výkonu 30 tis.tun/rok při nepřetržitém provozu a linky pro rozvláknění bělené a nebělené celulózy, dodávka od Papcel Litovel s výkonem tun/rok u každé linky. Natírací stroj Navazuje na lepenkový stroj č. 5 šíří, rychlostí a výkonem odpovídá lepenkovému stroji, byl postaven v roce 1972 firmou Steinbauer SRN a rekonstruován v roce 1983 firmou VOITH. 1. nátěrová stolice pro přednátěr ROLLFLEX, nános do 7 g/m 2, 2. nátěrová stolice vzduchový stěrač, nános 15 g/m 2, 3. nátěrová stolice sestává z původního tyčového stěrače a slouží pro nátěr spodní vrstvy ROLLRAKEL. Kartonážka Heidelberg Speedmaster CD L Ofsetový 6barevný tiskový stroj s disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg SRN, stroj instalován v roce Heidelberg Speedmaster CD LYL Ofsetový 5barevný tiskový stroj s dvojitým disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg SRN, stroj instalován v roce V roce 2004 doplněn o lakové rastrové válce a UV sušení. Výsekový stroj 2 x Bobst typ SP 102 E Formát B1. Stroje firmy Bobst Švýcarsko, instalovány v letech 1992, Výsekový stroj YOUNG SHIN typ YT 1040 NCS Formát B1. Instalován v roce 2003 Lepička Diana 125 Instalována v roce 1983, dodávka od firmy Jagenberg. Lepička EKO 105 Instalována v roce 2004, dodávka od firmy Heidelberg. Lepička umožňující lepení šesti bodů s tryskovým nanášením lepidla.

18 18 Lepička Diana 90 1 Instalována v roce 1991, dodávka od firmy Jagenberg. Umožňuje lepení skládaček s křížovým (samosvorným) dnem, event. vícebodové lepení. Lepička Bobst Farma 36 Byla instalována v roce 1999 z důvodů rozšíření sortimentu na skládačky malých rozměrů lékovky. Umožňuje vícebodové lepení. Velký Schön Stroj byl instalován v roce 1980 a je určen pro nepotištěný výsek z kotouče. Max. šíře kotouče 93 cm. Malý Schön Stroj byl instalován v roce 1965, slouží pro jednoduchý výsek z kotouče. Max. šíře kotouče 71 cm. Okénkovačka Stroj instalován v roce Umožňuje vlepování polyetylenových okének do skládaček. Kartonážka výroba lepenkových tácků a talířů 2 x Táckovač Gietz Stroje instalovány v roce 1980, slouží pro výrobu tácků. Táckovač Gietz 3 (Variformer) Stroj instalován v roce 1994 firmou Gietz, slouží pro výrobu převážně kulatých tácků. Táckovač Gietz 4 (Variformer) Stroj instalován v roce 2004 firmou Gietz, slouží pro výrobu tácků 4c. 13 x Táckovač Gietz Stroje instalovány v roce , slouží pro výrobu tácků. 4 x Táckovač Peerless Stroje instalovány v roce , slouží pro výrobu tácků.

19 19 Ekonomika Výkaz zisku a ztrát údaje v tis.kč Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Výroba Výrobní spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování opravných položek do provozních výnosů Zúčtování opravných položek do provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finančních investic Zúčtování rezerv do finančních výnosů Tvorba rezerv na finanční náklady Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Celkem výnosy Celkem náklady Hospodářský výsledek, před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek

20 20 Bilance aktiv a pasiv údaje v tis.kč *Aktiva Hotovost pohledávky z obchodního styku pohledávky ostatní náklady příštích období zásoby celková běžná aktiva nehmotná aktiva finanční investice dlouhodobé pohledávky hmotný investiční majetek celková aktiva *Cizí zdroje a vlastní kapitál krátkodobé úvěry obchodní úvěry ostatní krátkodobé závazky celková běžná pasiva dlouhodobé úvěry výdaje příštích období, rezerva dlouhodobá pasiva ostatní závazky celková pasiva základní jmění fondy ze zisku kapitálové fondy zisk minul.období zisk běž. období vlastní kapitál celkový kapitál

21 21 Kontakty Telefon Fax Předseda představenstva Ing. Jiří Ascherl Generální ředitel Ing. Pavel Machek Obchodní ředitel Ing. Miloš Kubelka Ředitel pro techniku a rozvoj Ředitel výroby papíru a lepenky Ředitel výroby kartonáže Ing. Václav Kolomazník Ing. Josef Bednář Ing. Vladimír Jirůtka Ředitel údržby Miroslav Černohub Vedoucí prodeje lepenek a papírů Vedoucí prodeje kartonáže Vedoucí prodeje nepotištěné kartonáže Miroslav Horyna Anna Meňházová Milan Winkler Vedoucí zásobování Anna Šerková e mail: např. bela.cz bela.cz bela.cz

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.3. Tiskárna, papírna

Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.3. Tiskárna, papírna Strana 1 z 10 5.3.1. Náklady tiskárny Náklady na materiál (papír, barvy, tiskové desky...) tvoří cca 50% veškerých nákladů tiskárny. Ostatní náklady, které tiskárna hradí, jsou například: mzdy, nájem,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více