100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI"

Transkript

1 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

2 LET OD ZALOŽENÍ POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

3 POTEČTÍ HASIČI foto z roku 1927 Z leva vrchní řada: Tichý Jan (Bačíků) stará škola, Šmatla Frant., č. 22, Fojtů Jan, Horní Lideč přiženil se, Koller Jindra Ústí, Kundera František, č. 106, Adámek Jan, č. 100, Kostka Josef, č řada: Mana stolář, Juřica Alois, č. 104, Psota Josef, č. 11, Trčka Josef, č. 62 (Amerika), Psota František, č. 11, (Kanada), Mana Jan (Řehánků), Barcůch František, č. 33 (Kůdelů), Cigánek Josef, č. 24 (Hrubů). 3. řada: Ďulák, č. 13, Kočík řídící učitel, Bělejová M. kmotřenka stříkačky, Mana František (Chalůpek), Tvarůžek Josef, č. 32 (starosta), Juřica Josef, č. 121, Koller František (hospodský). Poslední řada (leží a sedí): Tvarůžek Josef, č. 32 (trubač, Kolář), Běleja František, č. 90, Adámek Josef, č. 14 (trubač). 2

4 Kolem roku 1920 Staří hasiči, Jan Masař (29) Založení požárního sboru v Poteči Požární sbor v Poteči byl založen 17. prosince roku Tento sbor založili tehdejší starosta obce Josef Tvarůžek, Tomáš Kočík řídící učitel a Kovalčík Karel z Valašských Klobouk. Prvním starostou sboru byl sám starosta obce Josef Tvarůžek, náčelníkem a jednatelem Tomáš Kočík a kmotřenkou sboru Bělejová Marie. Při svém založení měl sbor 25 členů. Ruční stříkačku i potřebnou výzbroj a výstroj pro mužstvo zakoupila obec z vlastních finančních zdrojů a ze sbírky mezi občany. Členové sboru se pro požární službu vzdělávali v zimní dobu přednáškami a školením a v letní době cvičením praktickým. Později v r zapisuje o založení sboru kronikář Jan Měřička do Pamětní knihy obce Poteč: Spolek dobrovolných hasičů byl založen v roce Zakladatelkou byla Obec, která zakoupila hasičskou stříkačku v r i s příslušnou výzbrojí pro 25 mužů. Stříkačka byla zakoupena za 2500 K od firmy Rudolf Smekal z Čech u Prostějova. Stříkačka byla koupena ta nejlepší jakost, jakou jmenovaná firma mohla dodat, i ostatní výzbroj a šatstvo bylo koupeno prvotřídní, takže i po 23 letech bylo poznat, že je to všechno prvotřídní. Hasičská stříkačka byla posvěcena Dr. Ant. Cyrilem Stojanem, který byl proboštem kroměřížským a který byl zároveň i na říšské radě poslancem za náš okres a který se stal arcibiskupem v Olomouci a metropolitou Moravy. Mimo stříkačky bylo zakoupeno: 2 savice za 260 K, hadice v délce 160 m i s proudnicemi za 320 K, 3 berlovky, každá v ceně 42 K, dvoukolový naviják na hadice za 100 K, 1 lékárna za 23 K, pro 25 mužů sekyrky hasičské a velitelské za 51 K, opasky a provazy za 124 K, 2 žebříky za 35 K, 1 žebřík za 36 K, 4 koše plátěné k nošení vody do nádob ke stříkání berlovkami 11 K 20 h, 25 kusů pracovních blůz za 250 K, 25 kusů pracovních kalhot za 150 K, 1 přilba pro náčelníka za 26 K 10 hal, 2 přilby pro podnáčelníky za 46 K 20 h, 2 přilby pro četaře za 27 K, 2 přilby pro trubače za 27 K 40 h, 18 přileb pro mužstvo za 199 K 3

5 80 h, 25 kusů parádních soukenných stejnokrojů v ceně 700 K, 25 čepic slavnostních za 50 K, 1 velká skříň do skladiště za 60 K. Dále byla ještě na obecní náklady postavena hasičská zbrojnice. Zednickou a nádenickou práci prováděla obec ve své režii. Tesařskou práci prováděl Karel Biskup, tesařský mistr ve Val. Kloboukách. Pokryvačskou práci prováděl Jindřich Litterbach, klempíř z Val. Klobouk. Natěračskou práci prováděl Jan Starý, malíř z Val. Klobouk. Některé práce obec platila i ve válku, ba něco dokonce i po válce. Dřevo stavební dala obec ze svého lesa. Úhrady na vydání se zařízením hasičského sboru a skladiště obec zaopatřila prodejem obecního dřeva v lese Rosoší po konča Zámošenčí. Dříví nastojato koupil Žid Filip Strasman z Horní Lidče. Takto zařízený a ničím neobtížený hasičský sbor obec vybudovala, aby v tak zdárně zařízeném sboru měli občané oporu, kdyby přírodní živly ohrožovaly majetek spoluobčanů, nejen v obci Poteči, ale i v obcích sousedních. Největší zásluhu o vybudování hasičského sboru měli tehdejší starosta obce Poteč Tvarůžek Josef, č. 32, 1. radní a obecní hospodář a pokladní Jan Měřička, pisatel těchto řádků a Tomáš Kočík, řídící učitel v Poteči a tehdejší obecní výbor, napomáhající svým hlasováním o vydáních na zařízení hasičského sboru. Členové obecního výboru byli tito: Chovanec Josef, rolník, č. 66, byl tehdy i 2. radní, Krahulík Josef, rolník, č. 102, Hrubčík Josef, rolník, č. 24, Červenka Josef, rolník, č. 57, Koller Jan, rolník a hostinský, č. 68, Barcuch František, rolník, č. 33, Maniš Antonín, malorolník, č. 108, Onderka Josef, rolník, č. 3, Valčík Matěj, malorolník, č Hasičská zbrojnice 4

6 První světová válka zasáhla krutě také do řad tehdy ještě mladého sboru a převážná část členů musela na frontu. V roce 1916 padli na ruském bojišti bratři Mňačko Josef a Polášek Antonín. Z bratrů, kteří se vrátili z fronty, po určitém čase převážná část zemřela vlivem těžkého zranění, nebo vážného onemocnění. Nastalo další omlazování sboru přijímáním nových členů. V roce 1931 byl starostou sboru rovněž Josef Tvarůžek, náčelníkem František Mana, jednatelem Josef Psota starší. Požární sbor, jako jediná veřejná složka v té době, pořádal kulturní a osvětové akce. Nastudoval několik divadelních představení z řad ochotníků, které režíroval řídící učitel Josef Vitouš. Dále se sbor účastnil pořádání tanečních zábav, tradičních fašanků, hodů atd. V letním období pořádal výlety v přírodě, kácení májů, ale také se zúčastnil všech veřejných vystoupení župních a později místních, okrskových a okresních, vždy se slušným počtem členů. Rok Spolků je nyní v naší obci sedm. Dva jsou nepolitické a pět je politických. Nepolitické: Spolek dobrovolných hasičů, 2. Spolek pro postavení pomníku padlým ve světové válce. Politické spolky: Družina katolických zemědělců, Republikánská Domovina, Svaz katolických žen a dívek, Spolek katolických lidovců, Sdružení katolické Omladiny V roce 1936 sbor obdržel od podpůrného fondu zemského v Brně 1500 Kčs. Tehdejším vzdělavatelem byl řídící učitel bratr Josef Vitouš. Rok 1939 nastává doba okupace doba temna. Byly ztíženy podmínky i v místních hasičských sborech. Členové i ostatní občané musí držet nejen protipožární hlídky, ale také hlídky na ochranu velkoněmecké říše proti jejím nepřátelům a partyzánům. Sdružování členů i občanů do hloučků je přísně zakázáno, proto se jen občas potají konají nějaké schůze a to s velkým rizikem. Někteří vyšší funkcionáři sboru byli zatčeni. Po skončení II. světové války nastala znovu obroda. Byly provedeny volby v místních, okresních i krajských výborech. Hasičské sbory byly přejmenovány na ZO ČSOP, jako celek Československé požární ochrany. V místní jednotě byly provedeny volby nového výboru. Mana František byl předseda, Červenka Alois velitel, Tvarůžek Martin 1. podpředseda, Juřica Josef 2. podvelitel, Tvarůžek František jednatel, Cigánek Josef pokladník a další členové výboru. V únoru 1947 zemřel zakladatel sboru bratr Tvarůžek Josef a o 6 let později zemřel další zakladatel sboru bratr Tomáš Kočík. Členové i občané se důstojně rozloučili také s učitelem a řídícím místní školy Josefem Vitoušem. Po vzniku ČSPO byla do Prahy zaslána žádost o přidělení motorové stříkačky. Tato byla v březnu 1950 vyzkoušena a v červnu toho roku i posvěcena. V listopadu 1951 byla tato stříkačka poprve použita při likvidaci požáru ve Vlachové Lhotě. Další činnost ZO probíhala podle směrnic okresního výboru a okrsku, který řídil bratr František Pechanec ve Val. Kloboukách a později tuto funkci převzal Antonín Pechanec mladší. Místní organizace měla též družstvo žen, které vedla její aktivistka Tvarůžková Marie, velitelka Šerá Marie a strojník Chovancová Liba. Jejich práce byla úspěšná a svého času bez konkurence na okresních soutěžích. 5

7 1951 Hasičské skladiště, sběr mléka 1943 Hasiči na pohřbu br. Valčíka,č Po hasičské soutěži 6

8 V roce 1961 se konaly oslavy 50. výročí založení sboru, kde byli odměněni funkcionáři i členové čestným uznáním za vykonanou práci v organizaci od jejího založení. Činnost organizace se nezastavila. Stará budova požární zbrojnice byla již v dezolátním stavu a proto se muselo zahájit jednání o výstavbu nové požární zbrojnice. Při výstavbě nové požární zbrojnice a kulturního sálu bylo odpracováno bezpočet brigádnických hodin. Bratrům Aloisu Čížovi a Aloisu Mňačkovi byl svěřen těžký úkol zajištění odborných prací zednických, zásobovacích, organizačních a všech ostatních úkolů, týkajících se této výstavby. V roce 1965 do nové požární zbrojnice byla již přestěhována požární technika, která byla dočasně umístěna do bývalé Fojtovy stodoly. Přes veškerou péči, která jí byla věnována, následkem zimních mrazů byla téměř vyřazena motorová stříkačka DS 16 z provozu a musela být dána na generální opravu, kde bylo rozhodnuto, že tento stroj se již do ZO nevrátí a byl nahrazen novým strojem PS 12. V roce 1966 byla uvedena do provozu další část požární zbrojnice, kde jsou prováděny schůze a školení členů požárníků. V dalších letech, tak jako v předešlém období, byly prováděny veškeré plánované akce. Členové ZO se podíleli na různých veřejných akcích, okrskových soutěžích, školeních, účastnili se různých brigád Národní fronty, budování a udržování požárních zdrojů, údržba zbrojnice, výstavba sušáku na hadice, vyčistění požární jámy a její zakrytí. Dále byly prováděny protipožární hlídky, preventivní prohlídky obytných budov i objektů v socialistickém vlastnictví. Pro mladé požárníky byly pořádány soutěže, námětové cvičení, cvičení družstva. Také se členové podíleli na pořádání Dětských dnů, fašanků, pořádání tanečních zábav a různých jiných akcí. Požárníci v roce 1977 Výbor Požární ochrany v roce 1977: František Valčík, č. 142 předseda, Josef Adámek, č. 100 místopředseda, Josef Trčka č. 16 velitel, Miroslav Mňačko, č. 19 preventivní referent, Alois Juřica, č. 104 jednatel, Jaroslav Masař, č. 7 kulturní a organizační referent, Karel Masař, č. 52 hospodář, zástupce referenta, Josef Tichý, č. 45 pokladník, František Kostka, č. 47 řidič, Jan Číž, č. 49 řidič, František Juřica, č. 145 strojník, Alois Mňačko, č. 19 člen revizní komise, František Baránek, č. 107 člen revizní komise. K měla Požární ochrana v Poteči 39 členů mužů. Během roku přistoupili 3 mladí členové, takže k výroční schůzi 27. listopadu měli 42 členů. V měsíci dubnu prováděli požárníci preventivní prohlídky domů v celé obci. Zásluhou pana Antonína Krahulíka, č. 102, zaměstnance Vlárských strojíren starší požárnické auto Praga RN. Před oslavami 1. máje, v rámci cvičení, sestříkali požárníci na farmě statku bláto navezené traktory, jelikož požárníci jsou většinou zaměstnanci státního statku. V červnu se konala ve Smolině okrsková soutěž požárníků, ale Potečané se na ni nedostavili, pro naléhavé práce v senoseči. Požárníci z Poteče jako zaměstnanci stát. statku byli nuceni přivážet stále zelenou píci k sušičce, kterou měla farma Poteč vypůjčenu na 1 týden z farmy Bylnice. Vedoucí hospodářství Poteč Alois Kovařík zaslal na okresní výbor Požární ochrany omluvný dopis. Dne 26. července 1977 bylo provedeno námětové cvičení na farmě v Poteči. Od vyhlášení poplachu již za 11 minut provedli potečtí požárníci zásah vodou na objekty farmy. V rámci cvičení byl přivolán i veřejný útvar požárníků z Val. Klobouk. Dne 13. srpna bylo provedeno okrskové námětové cvičení na kravíně JZD v Lipině. Požárníci z Poteče se umístili v popředí. V době žní provedli požárníci důchodci a ti, kteří jsou zaměstnáno v průmyslu, brigádu při svozu slámy a stohování. 7

9 1992 Fašanky 1995 Okrsková soutěž 1996 Svěcení nové stříkačky 8

10 Začátkem října jako každoročně mladší požárníci darovali zdarma krev. Dárců krve se prý přihlásilo z řad požárníků 17. Výroční schůze proběhla v kulturním sále za přítomnosti okrskového velitele Antonína Pechance z Valašských Klobouk a předsedy občanského výboru Františka Valčíka. Požární auto Praga RN bylo z Poteče převedeno v rámci Měst NV do Mirošova, jelikož Mirošovští požárníci neměli žádný dopravní prostředek. Požární jednota má k dispozici požárnické auto zn. Tatra 805 skříňové. Motorovou stříkačku mají přenosnou na podvozku s příslušenstvím PS 8. Vlastní 23 obleky vycházkové a pracovní obleky pro 2 družstva. Předseda požárníků p. František Valčík, č. 142, je důchodce, bývalý kovář a mistr v učňovské zemědělské škole ve Val. Kloboukách. Celý život prožil v namáhavé práci a je známý jako velmi zručný odborník v kovářství. Při pohřbech požárníků je to vždy on, kdo pronáší smuteční projev. Své životní zkušenosti a vzpomínky rád sepisuje ve verších. Jedno veršování p Valčíka je věnováno požárníkům. V roce 1989 darovalo bezplatně krev 8 členů pro Arménii. Členové také nezapomínají na své bratry, kteří se dožívají významných životních jubileí, při kterých jim je znovu poděkováno za práci ve sboru a předána malá pozornost. Po sametové revoluci v listopadu 1989 nastaly změny i u požárníků. Organizace byla přejmenována na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 1991 mělo sdružení hasičů 49 členů. Do roku 1991, za osmdesát let trvání sboru, zemřelo 30 bratrů hasičů. Rok 1991 Počet členů 47. Dne 23. června 1991 oslavil hasičský sbor v Poteči 80. výročí svého založení. Na oslavu byl uspořádán průvod obcí za doprovodu muzikantů, byl položen věnec u památníku padlých z 1. světové války u mateřské školy. Na hřišti Družstevníku Poteč vyvrcholily oslavy pěkným a bohatým programem. Účastnilo se mnoho hostů. K tomuto výročí se podařilo hasičům ve spolupráci s obecním úřadem instalovat novou sirénu, která stála Kč. Rok 1992 Družstvo hasičů i žáků se zúčastnilo hasičské soutěže v Tichově. Družstvo hasičů zde obsadilo 5. místo, zato žáci se umístili na 2. místě. Rok 1993 V únoru hasiči uspořádali Hasičský ples. Do tomboly přispěli sponzoři z Poteče. Ples se vydařil až na to, že přišlo málo lidí. Letos opět byla dodržena tradice. Hasiči se převlekli za fašanky a s harmonikou, ozembuchem a zpěvem procházeli celou dědinu, u každých dveří zahráli a zazpívali. Na okrskový závod hasičů, který byl letos ve Val Kloboukách, se Potečtí hasiči rozhodli vyměnit vysloužilé závodníky za mladé atlety. S přípravou na zápas se začalo týden před soutěží. A nastal den závodu. Po nástupu se musely všechny družstva dostavit k ústním zkouškám. Naši uspěli. Na první disciplíně, to byl běh s překážkami na sto metrů, nastoupili jen 4 nejlepší. Také jim se dařilo. Následovala štafeta. Hlavní částí byl útok. Potečané jej provedli skvěle až na to, že jim nešla voda. Z očekávaného 1. místa je až čtvrté. Ale i přesto měla Poteč úspěch, až na tu vodu. Snad se podaří vyhrát příště. 9

11 1996 Hasiči odnášejí posvěcený obecní prapor a prapor okrsku. Hasiči pochodují na slavnostní sv. mši 1996 Hasiči se starostou obce slaví posvěcení obecního praporu a nové stříkačky Vítězný návrat z Mirošova 10

12 Sbor hasičů má v současné době 44 členů. V průběhu roku nezapomínají na své bratry, kteří se dožili jubilea. Při této příležitosti je navštěvují a předávají jim malou pozornost za jejich práci ve sboru. V říjnu hasiči uspořádali v sále U Kollera hodovou zábavu. Hrála Potečanka. Přišlo velice málo lidí. Rok 1994 Hasiči se opět sešli, aby se převlékli za fašanky. Pozvali pana Hřibka z Val. Klobouk, který je po dědině doprovázel s harmonikou. Koncem července byli hasiči pozváni do Tichova na oslavu 60 let založení hasičského sboru. Na ukázkové útoky měla být voda čerpána z bazénu, který měl dno i stěny porostlé dlouhými řasami. Na hladině plavalo plno mrtvých myší. Přesto si šel jeden starší muž do tohoto bazénu zaplavat. Potečské omlazené družstvo hasičů provedlo útok opravdu ukázkově. Za odměnu dostali dva poháry na památku. Další pozvání dostali potečtí hasiči do Smoliny, tentokrát na oslavu 70. výročí založení hasičského sboru. Oslavy začaly mší svatou v kulturním domě. Odtud se šlo na hřiště, kde oslavy pokračovaly. Nejdříve byla ukázka útoku se starou, historickou stříkačkou. Poté následovaly útoky družstev ze čtyř dědin. Potečtí hasiči si vedli skvěle. Největší úspěch mělo vystoupení hasičů z povolání. Předvedli slaňování z plošiny. Po ukázkách a občerstvení jeli potečtí hasiči domů. Rok 1995 V sobotu 18. února byl v sále U Kollerů Hasičský ples. Hrála Valaška. Přišlo hodně lidí, sál by úplně plný. Hasiči pěkně vyzdobili sál s pomocí žen, protože ony budou příští týden pořádat pro děti karneval. Po stěnách byly rozvěšeny plakáty a větvičky, ze stropu visely lampiony a různobarevné stuhy. Hasiči přivezli z jižní Moravy bílé i červené víno, které prodávali za 50 Kč litr. Pan Antonín Slovák, č. 181, navařil dobrý guláš, který také přišel vhod. V tombole bylo asi 40 cen, některé pro Potečany dost lákavé. Tak třeba Agro JMV věnovalo vlečku hnoje a pytel ovsa, družstvo Hůrky pytel pšenice, pan František Valčík pytel ledku. Ples se po všech stránkách vydařil. Každý se mohl vytančit kolik chtěl, protože muzikanti hráli téměř bez přestávky. V sobotu 25. února chodily po dědině fašanky. Několik hasičů se převleklo do masek, letos jich bylo jen sedm. Chodil s nimi harmonikář z Val. Klobouk. Dne 28. května se v Poteči uskutečnil hasičský okrskový závod. Zúčastnilo se na něm družstvo z Poteče, Mirošova, Tichova, Smoliny, Lipiny a Val. Klobouk. Přišlo hodně obecenstva, které výborně povzbuzovalo, hlavně místní borce. První disciplínou byla bariéra. Z Poteče nastoupili tito jednotlivci: Surmař Jaromír, Cigánek Staňa ml, Slovák Marek a Mňačko Mirek ml. Surmař, který měl čas 24,4 s, postoupil do okresní soutěže. Také potečský útok byl dobrý. Bohužel ve štafetě bylo naše mužstvo diskvalifikováno pro nepřesnost, kterou zavinilo nedostatečné vysvětlení jednotlivých úseků před startem. Díky tomu skončila Poteč na 4. místě. Na prvním místě se umístila Smolina, druhý byl Tichov, třetí Valašské Klobouky, čtvrtá Poteč, na pátém místě Mirošov a poslední Lipina. Malou náplastí na smutek bylo družstvo žáků, které se umístilo na prvním místě před Tichovem a Smolinou. Za odměnu žáci dostali velký dort, o který se ihned podělili. 11

13 1998 Fašanky skupina Dolňansko skupina Horňansko Hasiči pochodují na slavnostní sv. mši 1999 První místo z Valašských Klobouk Paseky S Janem Graubnerem na sv. Hostýně. 12

14 30. září pořádali hasiči hodovou zábavu v sále U Kollera. Hrála hudba Potečanka. Muzikantů bylo víc, než tanečníků. Lidem se nechce odejít z domu od televize. Prodalo se jen 40 vstupenek. Ale alespoň nebyla tlačenice na parketu. Ti, co přišli, všichni se dosyta vytančili a pobavili. Hlavní cenou v tombole byl dort. Od každého stolu si šel někdo pro nějakou výhru. Hasiči plánovali s Potečankou i Kateřinskou zábavu. Když ale viděli nezájem lidí, od tohoto úmyslu upustili. Rok února fašanky. Letos chodili většinou mladí hoši. Asi poprvé v historii se jim podařilo obejít celou dědinu v úplně střízlivém stavu. Na harmoniku hrál pan Ota Hřibek z Val. Klobouk, na buben Miroslav Juřica a na ozembuch Josef Trčka. Večer hasiči pořádali fašankovou zábavu. Hrála Potečanka. Vstupné 30 Kč, cena losu 5 Kč, bohatá tombola, nájem sálu U Kollerů stál 3000 Kč. V neděli 19 května se Potečtí hasiči účastnili okrskové soutěže v Mirošově. Závodili muži i žáci. Bylo pěkné počasí a bylo zajištěno bohaté občerstvení. Po zahájení nejdříve nastoupili jednotlivci. Za Poteč běželi Jaroslav Surmař, Jiří Jurčaga a Stanislav Cigánek. Všichni tři se překvapivě umístili na prvních třech místech, a tak postoupili do okresní soutěže. Nikdo nevěřil svým očím, ani uším, když i v celkovém pořadí se družstvo Poteč dostalo na první místo. Potečtí fanoušci měli důvod k velké oslavě. Družstvo žáků zaujalo druhé místo. Potečtí hasiči se mohou těšit na okresní soutěž, která bude letos v Poteči. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska uspořádalo v Poteči soutěž dobrovolných hasičských sborů. Všichni Potečtí hasiči měli mnoho starostí s organizací a zajištěním soutěže i občerstvení. Všem, kteří se na přípravě podíleli, by patřilo říci díky, protože vše bylo velmi pečlivě připraveno. Soutěže se zúčastnilo 16 družstev mužů a 6 družstev žen. Zúčastnili se i naši muži, kteří poprvé v historii skončili na 1. místě v okrskové soutěži a postoupili do okresní soutěže. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4 x 100 metrů, na překážkové dráze a běhu jednotlivců na překážkách. Za jednotlivce běželi Surmař Jaromír, Cigánek Stanislav ml. a Jurčaga Jiří. Nejlepší čas z těchto Potečanů měl Jaromír Surmař, který se umístil na 9. místě. V celkovém pořadí skončilo mužstvo Poteče na pěkném 6. místě. První byli muži z Velkého Ořechova. Nejůspěšnější v kategorii žen byly Tečovice. Zajímavé a hodnotné ceny pro vítěze sponzoroval Obecní úřad Poteč. Na svátek svatého Václava světil arcibiskup Jan Graubner novou hasičskou stříkačku, při příležitosti svěcení obecního praporu. Rok 1998 Hasiči pomáhali na záplavách. Provedli preventivní prohlídky komínů v obci. 24. ledna hasiči uspořádali ples U Kollerů. Přišlo hodně lidí, všichni se dobře bavili. 20. února byl vyhlášen cvičný poplach, hasiči se také účastnili hašení požáru lesa nad Pekařskou chatou v Poteči spolu s hasiči z Val. Klobouk. Les začal hořet od vypalování suché trávy na louce. 2. května se uskutečnil zájezd hasičů na pouť sv. Floriána na sv. Hostýn. Jelo se hasičskou AVIÍ, kterou zakoupila obec. 7. června proběhla soutěž okrsku ve Smolině. Družstvo mužů se umístilo na 1. místě ze 6 družstev. Naši žáci se umístili na druhém místě. Muži postoupili do okresního kola, které 13

15 2001 Nátěr fasády zbrojnice a opravená fasáda k 90. výročí 2001 Hasiči 90 let průvod 2001 Posvěcení praporu hasičů 14

16 se konalo v Březůvkách. V jednotlivcích byl první Mňačko Miroslav a na druhém místě Surmař Jaroslav ml. Jednotlivci se také zúčastnili soutěže v Březůvkách. Muži tam obsadili 6 místo. Hasiči uspořádali Kateřinskou zábavu, přišlo pouze 7 párů, proto byla zábava v 11 hodin ukončena. Rok 1999 Jako tradičně hasiči zajistili fašanky a také preventivní prohlídky komínů. V květnu se uskutečnil zájezd na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Jelo plné auto lidí. Bylo velmi pěkné počasí. Po mši svaté se hasiči vyfotili s arcibiskupem před kostelem. 12. dubna o půl jedné v noci byl sirénou vyhlášen poplach. Bylo kolem toho hodně kritiky, někteří hasiči se kvůli tomu i pohádali. 17. června byla okrsková soutěž ve Valašských Kloboukách na pasekách. Potečtí hasiči skončili opět na 1. místě a také v jednotlivcích získali 1. a 3. místo. Žáci se letos nezúčastnili. Družstvo mužů postoupilo do okresního kola. Tam se umístili z 18 družstev na pěkném šestém místě. 13. července byl na hřišti Dětský den, který se, jako každoročně, neobešel bez účasti hasičů. Pomáhali při hrách, soutěžích a také družstvo mužů předvedlo požární útok v nových teplákovkách, které jim obec zakoupila za dobrou reprezentaci. 25. července pořádala Vlachova Lhota pohárovou soutěž v Mirošově. Účastnilo se i družstvo mužů z Poteče. Ve zbrojnici se sešlo málo hasičů na soutěž, a tak museli nastoupit i starší veteráni. Na soutěži bylo 15 sborů a Potečané se umístili na 8. místě. 14. srpna byl vyhlášen poplach sirénou. Bylo to okrskové námětové cvičení v Tichově. Dálková doprava vody z koupelek na místní farmu, zúčastnilo se 7 členů. Celkově bylo cvičení hodnoceno kladně. 12. prosince na výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor: Kostka František, starosta (14 hlasů), Polánský Jan, zástupce starosty (13 hlasů), Slovák Antonín, jednatel, strojník (20 hlasů), Vlček Josef, velitel (18 hlasů), Adámek František, pokladník (19 hlasů), Trčka Josef, preventista (14 hlasů), Fojtík Alois, kulturní referent (14 hlasů), Masař Pavel, MTZ (13 hlasů). Rok dubna zájezd na tradiční hasičskou Floriánskou pouť na sv. Hostýn. 21. května na okrskové soutěži v Lipině naše družstvo hasičů obsadilo již tradičně 1. místo a postoupili do okresního kola, které se konalo v Tečovicích. Také v jednotlivcích Poteč obsadila 1. místo Mňačko Martin. Obec koupila hasičům nádrž na vodu. Bylo provedeno námětové cvičení v prostoru místní farmy. Cvičení bylo hodnoceno velmi kladně. Na okresní soutěži se Potečané umístili na 13. místě. Rok února proběhly fašanky. Zúčastnilo se 18 členů, kteří se rozdělili do dvou skupin. V Horňansku hrál Janošík Petr a v Dolňansku zase pan Hříbek z Val. Klobouk. Hasiči měli půjčené masky z Lačnova, a tak to bylo trochu jinak jako jiná léta. Proběhlo to celkem dobře, až na některé členy, kteří nesnesli nápor slivovice. Počasí nám přálo. 15

17 2001 Hasiči na slavnostní sv. mši 2001 Oslavy 90. výročí založení 16

18 Jako každoročně, tak i letos v sobotu 28. dubna 2001 jeli hasiči na Svatý Hostýn na tradiční hasičskou pouť. Letos to bylo pro ně obzvláště slavnostní, protože jeli tam také posvětit sošku hasičského patrona svatého Floriana, kterou vyřezal ze dřeva pan Oldřich Unar z Podlání. Sochu nesl bratr Josef Masař,č. 42. Cenu 5000 za práci uhradila Obec. Tato soška bude zdobit budovu hasičské zbrojnice. Na pouť jelo celkem 18 lidí, z toho 9 hasičů. Mši svatou na Hostýně tentokrát sloužil olomoucký biskup Hrdlička, který přivítal více než šestnáctset uniformovaných hasičů a jejich rodinných příslušníků. Z celé Moravy přijelo na Sv. Hostýn 40 záchranných sborů, z toho 31 se svými prapory. Tradiční Hasičské pouti se zúčastnila také delegace chorvatských hasičů z Daznova. Tři hasičské hudby daly pouti slavnostní ráz. O slavnostní bohoslužbě biskup promlouval nejprve o blahodárné síle ohně, který je stejně jako země, voda a vítr bratrem lidí. Může se však změnit i v ničivý živel. Hasiči si vyvolili za svůj úkol s takovým živlem bojovat. Kromě Potečanů světili svého sv. Floriánka ještě hasiči ze tří dalších obcí. Počasí bylo velmi pěkné, pouť se vydařila. 3. června 2001 se hasiči účastnili na okrskové soutěži v Mirošově. Družstvo žáků se umístilo na 2. místě a družstvo mužů na 3. místě. Vítězství si odvezli hasiči z Lipiny. V jednotlivcích byl nejlepší bratr Mňačko Martin z Poteče, s časem pod 18 vteřin na 100 m. Dne zemřel bratr Jiří Valčík ve věku 47 let. Rozloučit se s ním přišlo 18 hasičů. Dne 9. června bylo prodáváno hasičské auto T 805 kačena formou veřejné dražby. Byla prodána za Kč. Oslavy 90. výročí založení hasičského sboru v Poteči se konaly 22. července U místní kaple před mší svatou hasičům předali zástupci obecní rady nový krásný hasičský prapor, který zakoupila obec. Mši svatou sloužil páter Jan Kutáč z Prahy a taktéž posvětil náš nový prapor. Po slavnostním obědě v budově obecního úřadu byla otevřena výstavka z historie hasičů z Poteče. Pak následoval průvod na místní hřiště. Na hřišti provedli útok muži a žáci z Lipiny. S historickou stříkačkou v historických uniformách předvedli ukázky útoku hasiči z Újezda. Hasiči z Lidečka přijeli s krásnou, udržovanou Pragou z roku Největší zájem byl z řad dětí o plošinu z Val. Klobouk, dále ještě byla ukázka rozstříhání a vyproštění z osobního vozu. Oslav se zúčastnilo 9 hasičských sborů. Při mši svaté a po ní, v průvodě i na hřišti vyhrávala místní Potečská kapela. Dne 29. července 2001 byl ve zbrojnici den otevřených dveří. Byl vystaven hasičský prapor, k výstavce přibyly fotografie z oslav 90. výročí založení sboru. Výstavky se ještě zúčastnilo hodně občanů i cizích. V sobotu 10. listopadu 2001 ve 14 hodin byl vyhlášen starostou 17. okrsku cvičný poplach v blízkosti Koliby hasit les. Naši hasiči dojeli na místo druzí za 14 minut. Účast byla 12 členů. Cvičný poplach byl hodnocen kladně. Rok 2002 Dne 29. prosince 2001 zemřel starosta hasičů František Kostka, pohřeb se konal 4. ledna a zúčastnili se ho hasiči z celého okrsku i z okresu, kde zastával funkci. Z potečského sboru se pohřbu zúčastnilo 25 hasičů v uniformách. V lednu se přestěhoval sklad CO ze staré školy do zbrojnice do spodní místnosti. Stěhování provedli Zdeněk Tvarůžek a hospodář Josef Machala. Dne navštívili tři br. Jaroslav Masař, Josef Trčka a Antonín Slovák bratra Josefa Adámka, č. 100, u příležitosti jeho 75. narozenin. 17

19 2002 Hasiči na sv. Hostýně 2003 Na schodku od občanů z Poteče 2004 Machala, Vlček, Machala, Číž, Cigánek, Trčka, Polanský, Slovák a Kozubík 18

20 V únoru na okrskové schůzi byl zvolen velitelem okrsku Josef Vlček. Po odchodu Františka Kostky byl schválen nový řidič Pavel Rösner a náhradník Jan Polanský. Dne 1. února proběhla revize všech ručních hasičských přístrojů. Dne proběhly v Poteči každoroční fašanky, zúčastnilo se jich 15 hasičů. Novým starostou potečských hasičů se stal František Machala. Na každoroční pouť na Svatý Hostýn se jelo 27. dubna AVIÍ. Na hřišti TJ Družstevník Poteč se konala okrsková soutěž, která proběhla s malými problémy a nedostatky, které se určitě zlepší. Dne 20. června se konal Dětský den, na kterém nechyběla i ukázka útoku našich hasičů i mladých. Do zbrojnice byl doveden plyn a umístěn nový zásobník na teplou vodu. Do AVIE byly zakoupeny nové baterie, nádrž na palivo, výfuk a klapku sání do stříkačky. Vše je v pořádku a bojeschopné. Rok 2003 Dne 1. března proběhly každoroční fašanky. Zúčastnilo se jich 15 členů sboru a dva muzikanti. Zájezd na Svatý Hostýn se konal a zájezdu se účastnilo 6 členů a 9 občanů. Díky pěknému počasí se pouť náramně vydařila. Soutěž ve Smolině probíhala Účast: Vlček J., Trčka J., Machala F., Machala J., Adámek, Rözner, Polanský J. Družstvo: Slovák Marek, Surmař ml., Masař M., Machala Martin, Nenutil P., Rösner Daniel, Fojtík Tomáš a družstvo žáků pod vedením Polánského J. Družstvo mužů, po nevydařeném minulém ročníku, vyhrálo 1. místo, takže poustoupili do okresního kola. Družstvo žáků obsadilo též 1. místo. Dne se družstvo mužů zúčastnilo okresní soutěže v hasičském sportu ve Velkém Ořechově, kde obsadilo 9. místo z 18 družstev. Rok 2004 Činnost hasičů tradičně začala fašankami, následoval zájezd na Hostýn a pokračovala ukázkami na Dětském dni. Na okrskové soutěži v Tichově se muži umístili na čtvrtém a žáci na třetím místě. Ve zbrojnici jsme vyměnili dveře do sklepa a zakoupili novou vodárnu. V prosinci na výroční schůzi byl tajnou volbou zvolen nový výbor. František Machala 21 hl.; Antonín Slovák 20 hl.; Jan Polanský 19 hl.; Josef Machala 19 hl.; Josef Vlček 18 hl.; František Adámek 17 hl.; Josef Masař hl.; Pavel Rösner 16 hl.; Alois Fojtík 15.hl.; Josef Trčka 11 hl a Martin Machala 11 hl. Rok 2005 Šestnáct hasičů zahájilo rok za krásného mrazivého počasí fašankami. Na soutěži ve Val. Kloboukách byli muži pátí a žáci třetí. V dubnu se, jak už je tradice, jelo na Hostýn. Na AVII se vyměnily sedačky a výfuk. Na údržbě techniky, zbrojnice a okolí odpracovali hasiči 280 hodin. Hasiči pomáhali při Dětském dni, kde žáci předvedli pěknou ukázku požárního útoku. V říjnu pomáhali při akci pro děti Indiánské léto. Na Václavské hody u kapličky v Poteči se sešlo 12 členů ve stejnokroji. Proběhlo taktické cvičení na objektu MŠ a OÚ v Poteči s HZS Val. Klobouky za účasti 1+6 členů. V tomto roce jsme se rozloučili s bratry Františkem Juřicou, Josefem Barcuchem a Aloisem Kozubíkem. 19

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) 1 Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou.

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007)

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007) 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně (1877 2007) Vydal Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně 2007 Obecní úřad v Koldíně, 2007 Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně, 2007 Alena Janková, 2007

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích (1886-2006) - 2 -

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích (1886-2006) - 2 - - 1 - 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Hartmanicích (1886-2006) - 2 - Svatý Florián patron hasičů Sbor dobrovolných hasičů Hartmanice - 3 - Tenkrát... Červená zář kmitající na temné obloze, nezvyklý

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Začal školní rok 2012-2013

Začal školní rok 2012-2013 září 2012 Číslo 3 Ročník XIV. Začal školní rok 2012-2013 3. září škola opět ožila... Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2) Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více