100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI"

Transkript

1 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

2 LET OD ZALOŽENÍ POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

3 POTEČTÍ HASIČI foto z roku 1927 Z leva vrchní řada: Tichý Jan (Bačíků) stará škola, Šmatla Frant., č. 22, Fojtů Jan, Horní Lideč přiženil se, Koller Jindra Ústí, Kundera František, č. 106, Adámek Jan, č. 100, Kostka Josef, č řada: Mana stolář, Juřica Alois, č. 104, Psota Josef, č. 11, Trčka Josef, č. 62 (Amerika), Psota František, č. 11, (Kanada), Mana Jan (Řehánků), Barcůch František, č. 33 (Kůdelů), Cigánek Josef, č. 24 (Hrubů). 3. řada: Ďulák, č. 13, Kočík řídící učitel, Bělejová M. kmotřenka stříkačky, Mana František (Chalůpek), Tvarůžek Josef, č. 32 (starosta), Juřica Josef, č. 121, Koller František (hospodský). Poslední řada (leží a sedí): Tvarůžek Josef, č. 32 (trubač, Kolář), Běleja František, č. 90, Adámek Josef, č. 14 (trubač). 2

4 Kolem roku 1920 Staří hasiči, Jan Masař (29) Založení požárního sboru v Poteči Požární sbor v Poteči byl založen 17. prosince roku Tento sbor založili tehdejší starosta obce Josef Tvarůžek, Tomáš Kočík řídící učitel a Kovalčík Karel z Valašských Klobouk. Prvním starostou sboru byl sám starosta obce Josef Tvarůžek, náčelníkem a jednatelem Tomáš Kočík a kmotřenkou sboru Bělejová Marie. Při svém založení měl sbor 25 členů. Ruční stříkačku i potřebnou výzbroj a výstroj pro mužstvo zakoupila obec z vlastních finančních zdrojů a ze sbírky mezi občany. Členové sboru se pro požární službu vzdělávali v zimní dobu přednáškami a školením a v letní době cvičením praktickým. Později v r zapisuje o založení sboru kronikář Jan Měřička do Pamětní knihy obce Poteč: Spolek dobrovolných hasičů byl založen v roce Zakladatelkou byla Obec, která zakoupila hasičskou stříkačku v r i s příslušnou výzbrojí pro 25 mužů. Stříkačka byla zakoupena za 2500 K od firmy Rudolf Smekal z Čech u Prostějova. Stříkačka byla koupena ta nejlepší jakost, jakou jmenovaná firma mohla dodat, i ostatní výzbroj a šatstvo bylo koupeno prvotřídní, takže i po 23 letech bylo poznat, že je to všechno prvotřídní. Hasičská stříkačka byla posvěcena Dr. Ant. Cyrilem Stojanem, který byl proboštem kroměřížským a který byl zároveň i na říšské radě poslancem za náš okres a který se stal arcibiskupem v Olomouci a metropolitou Moravy. Mimo stříkačky bylo zakoupeno: 2 savice za 260 K, hadice v délce 160 m i s proudnicemi za 320 K, 3 berlovky, každá v ceně 42 K, dvoukolový naviják na hadice za 100 K, 1 lékárna za 23 K, pro 25 mužů sekyrky hasičské a velitelské za 51 K, opasky a provazy za 124 K, 2 žebříky za 35 K, 1 žebřík za 36 K, 4 koše plátěné k nošení vody do nádob ke stříkání berlovkami 11 K 20 h, 25 kusů pracovních blůz za 250 K, 25 kusů pracovních kalhot za 150 K, 1 přilba pro náčelníka za 26 K 10 hal, 2 přilby pro podnáčelníky za 46 K 20 h, 2 přilby pro četaře za 27 K, 2 přilby pro trubače za 27 K 40 h, 18 přileb pro mužstvo za 199 K 3

5 80 h, 25 kusů parádních soukenných stejnokrojů v ceně 700 K, 25 čepic slavnostních za 50 K, 1 velká skříň do skladiště za 60 K. Dále byla ještě na obecní náklady postavena hasičská zbrojnice. Zednickou a nádenickou práci prováděla obec ve své režii. Tesařskou práci prováděl Karel Biskup, tesařský mistr ve Val. Kloboukách. Pokryvačskou práci prováděl Jindřich Litterbach, klempíř z Val. Klobouk. Natěračskou práci prováděl Jan Starý, malíř z Val. Klobouk. Některé práce obec platila i ve válku, ba něco dokonce i po válce. Dřevo stavební dala obec ze svého lesa. Úhrady na vydání se zařízením hasičského sboru a skladiště obec zaopatřila prodejem obecního dřeva v lese Rosoší po konča Zámošenčí. Dříví nastojato koupil Žid Filip Strasman z Horní Lidče. Takto zařízený a ničím neobtížený hasičský sbor obec vybudovala, aby v tak zdárně zařízeném sboru měli občané oporu, kdyby přírodní živly ohrožovaly majetek spoluobčanů, nejen v obci Poteči, ale i v obcích sousedních. Největší zásluhu o vybudování hasičského sboru měli tehdejší starosta obce Poteč Tvarůžek Josef, č. 32, 1. radní a obecní hospodář a pokladní Jan Měřička, pisatel těchto řádků a Tomáš Kočík, řídící učitel v Poteči a tehdejší obecní výbor, napomáhající svým hlasováním o vydáních na zařízení hasičského sboru. Členové obecního výboru byli tito: Chovanec Josef, rolník, č. 66, byl tehdy i 2. radní, Krahulík Josef, rolník, č. 102, Hrubčík Josef, rolník, č. 24, Červenka Josef, rolník, č. 57, Koller Jan, rolník a hostinský, č. 68, Barcuch František, rolník, č. 33, Maniš Antonín, malorolník, č. 108, Onderka Josef, rolník, č. 3, Valčík Matěj, malorolník, č Hasičská zbrojnice 4

6 První světová válka zasáhla krutě také do řad tehdy ještě mladého sboru a převážná část členů musela na frontu. V roce 1916 padli na ruském bojišti bratři Mňačko Josef a Polášek Antonín. Z bratrů, kteří se vrátili z fronty, po určitém čase převážná část zemřela vlivem těžkého zranění, nebo vážného onemocnění. Nastalo další omlazování sboru přijímáním nových členů. V roce 1931 byl starostou sboru rovněž Josef Tvarůžek, náčelníkem František Mana, jednatelem Josef Psota starší. Požární sbor, jako jediná veřejná složka v té době, pořádal kulturní a osvětové akce. Nastudoval několik divadelních představení z řad ochotníků, které režíroval řídící učitel Josef Vitouš. Dále se sbor účastnil pořádání tanečních zábav, tradičních fašanků, hodů atd. V letním období pořádal výlety v přírodě, kácení májů, ale také se zúčastnil všech veřejných vystoupení župních a později místních, okrskových a okresních, vždy se slušným počtem členů. Rok Spolků je nyní v naší obci sedm. Dva jsou nepolitické a pět je politických. Nepolitické: Spolek dobrovolných hasičů, 2. Spolek pro postavení pomníku padlým ve světové válce. Politické spolky: Družina katolických zemědělců, Republikánská Domovina, Svaz katolických žen a dívek, Spolek katolických lidovců, Sdružení katolické Omladiny V roce 1936 sbor obdržel od podpůrného fondu zemského v Brně 1500 Kčs. Tehdejším vzdělavatelem byl řídící učitel bratr Josef Vitouš. Rok 1939 nastává doba okupace doba temna. Byly ztíženy podmínky i v místních hasičských sborech. Členové i ostatní občané musí držet nejen protipožární hlídky, ale také hlídky na ochranu velkoněmecké říše proti jejím nepřátelům a partyzánům. Sdružování členů i občanů do hloučků je přísně zakázáno, proto se jen občas potají konají nějaké schůze a to s velkým rizikem. Někteří vyšší funkcionáři sboru byli zatčeni. Po skončení II. světové války nastala znovu obroda. Byly provedeny volby v místních, okresních i krajských výborech. Hasičské sbory byly přejmenovány na ZO ČSOP, jako celek Československé požární ochrany. V místní jednotě byly provedeny volby nového výboru. Mana František byl předseda, Červenka Alois velitel, Tvarůžek Martin 1. podpředseda, Juřica Josef 2. podvelitel, Tvarůžek František jednatel, Cigánek Josef pokladník a další členové výboru. V únoru 1947 zemřel zakladatel sboru bratr Tvarůžek Josef a o 6 let později zemřel další zakladatel sboru bratr Tomáš Kočík. Členové i občané se důstojně rozloučili také s učitelem a řídícím místní školy Josefem Vitoušem. Po vzniku ČSPO byla do Prahy zaslána žádost o přidělení motorové stříkačky. Tato byla v březnu 1950 vyzkoušena a v červnu toho roku i posvěcena. V listopadu 1951 byla tato stříkačka poprve použita při likvidaci požáru ve Vlachové Lhotě. Další činnost ZO probíhala podle směrnic okresního výboru a okrsku, který řídil bratr František Pechanec ve Val. Kloboukách a později tuto funkci převzal Antonín Pechanec mladší. Místní organizace měla též družstvo žen, které vedla její aktivistka Tvarůžková Marie, velitelka Šerá Marie a strojník Chovancová Liba. Jejich práce byla úspěšná a svého času bez konkurence na okresních soutěžích. 5

7 1951 Hasičské skladiště, sběr mléka 1943 Hasiči na pohřbu br. Valčíka,č Po hasičské soutěži 6

8 V roce 1961 se konaly oslavy 50. výročí založení sboru, kde byli odměněni funkcionáři i členové čestným uznáním za vykonanou práci v organizaci od jejího založení. Činnost organizace se nezastavila. Stará budova požární zbrojnice byla již v dezolátním stavu a proto se muselo zahájit jednání o výstavbu nové požární zbrojnice. Při výstavbě nové požární zbrojnice a kulturního sálu bylo odpracováno bezpočet brigádnických hodin. Bratrům Aloisu Čížovi a Aloisu Mňačkovi byl svěřen těžký úkol zajištění odborných prací zednických, zásobovacích, organizačních a všech ostatních úkolů, týkajících se této výstavby. V roce 1965 do nové požární zbrojnice byla již přestěhována požární technika, která byla dočasně umístěna do bývalé Fojtovy stodoly. Přes veškerou péči, která jí byla věnována, následkem zimních mrazů byla téměř vyřazena motorová stříkačka DS 16 z provozu a musela být dána na generální opravu, kde bylo rozhodnuto, že tento stroj se již do ZO nevrátí a byl nahrazen novým strojem PS 12. V roce 1966 byla uvedena do provozu další část požární zbrojnice, kde jsou prováděny schůze a školení členů požárníků. V dalších letech, tak jako v předešlém období, byly prováděny veškeré plánované akce. Členové ZO se podíleli na různých veřejných akcích, okrskových soutěžích, školeních, účastnili se různých brigád Národní fronty, budování a udržování požárních zdrojů, údržba zbrojnice, výstavba sušáku na hadice, vyčistění požární jámy a její zakrytí. Dále byly prováděny protipožární hlídky, preventivní prohlídky obytných budov i objektů v socialistickém vlastnictví. Pro mladé požárníky byly pořádány soutěže, námětové cvičení, cvičení družstva. Také se členové podíleli na pořádání Dětských dnů, fašanků, pořádání tanečních zábav a různých jiných akcí. Požárníci v roce 1977 Výbor Požární ochrany v roce 1977: František Valčík, č. 142 předseda, Josef Adámek, č. 100 místopředseda, Josef Trčka č. 16 velitel, Miroslav Mňačko, č. 19 preventivní referent, Alois Juřica, č. 104 jednatel, Jaroslav Masař, č. 7 kulturní a organizační referent, Karel Masař, č. 52 hospodář, zástupce referenta, Josef Tichý, č. 45 pokladník, František Kostka, č. 47 řidič, Jan Číž, č. 49 řidič, František Juřica, č. 145 strojník, Alois Mňačko, č. 19 člen revizní komise, František Baránek, č. 107 člen revizní komise. K měla Požární ochrana v Poteči 39 členů mužů. Během roku přistoupili 3 mladí členové, takže k výroční schůzi 27. listopadu měli 42 členů. V měsíci dubnu prováděli požárníci preventivní prohlídky domů v celé obci. Zásluhou pana Antonína Krahulíka, č. 102, zaměstnance Vlárských strojíren starší požárnické auto Praga RN. Před oslavami 1. máje, v rámci cvičení, sestříkali požárníci na farmě statku bláto navezené traktory, jelikož požárníci jsou většinou zaměstnanci státního statku. V červnu se konala ve Smolině okrsková soutěž požárníků, ale Potečané se na ni nedostavili, pro naléhavé práce v senoseči. Požárníci z Poteče jako zaměstnanci stát. statku byli nuceni přivážet stále zelenou píci k sušičce, kterou měla farma Poteč vypůjčenu na 1 týden z farmy Bylnice. Vedoucí hospodářství Poteč Alois Kovařík zaslal na okresní výbor Požární ochrany omluvný dopis. Dne 26. července 1977 bylo provedeno námětové cvičení na farmě v Poteči. Od vyhlášení poplachu již za 11 minut provedli potečtí požárníci zásah vodou na objekty farmy. V rámci cvičení byl přivolán i veřejný útvar požárníků z Val. Klobouk. Dne 13. srpna bylo provedeno okrskové námětové cvičení na kravíně JZD v Lipině. Požárníci z Poteče se umístili v popředí. V době žní provedli požárníci důchodci a ti, kteří jsou zaměstnáno v průmyslu, brigádu při svozu slámy a stohování. 7

9 1992 Fašanky 1995 Okrsková soutěž 1996 Svěcení nové stříkačky 8

10 Začátkem října jako každoročně mladší požárníci darovali zdarma krev. Dárců krve se prý přihlásilo z řad požárníků 17. Výroční schůze proběhla v kulturním sále za přítomnosti okrskového velitele Antonína Pechance z Valašských Klobouk a předsedy občanského výboru Františka Valčíka. Požární auto Praga RN bylo z Poteče převedeno v rámci Měst NV do Mirošova, jelikož Mirošovští požárníci neměli žádný dopravní prostředek. Požární jednota má k dispozici požárnické auto zn. Tatra 805 skříňové. Motorovou stříkačku mají přenosnou na podvozku s příslušenstvím PS 8. Vlastní 23 obleky vycházkové a pracovní obleky pro 2 družstva. Předseda požárníků p. František Valčík, č. 142, je důchodce, bývalý kovář a mistr v učňovské zemědělské škole ve Val. Kloboukách. Celý život prožil v namáhavé práci a je známý jako velmi zručný odborník v kovářství. Při pohřbech požárníků je to vždy on, kdo pronáší smuteční projev. Své životní zkušenosti a vzpomínky rád sepisuje ve verších. Jedno veršování p Valčíka je věnováno požárníkům. V roce 1989 darovalo bezplatně krev 8 členů pro Arménii. Členové také nezapomínají na své bratry, kteří se dožívají významných životních jubileí, při kterých jim je znovu poděkováno za práci ve sboru a předána malá pozornost. Po sametové revoluci v listopadu 1989 nastaly změny i u požárníků. Organizace byla přejmenována na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 1991 mělo sdružení hasičů 49 členů. Do roku 1991, za osmdesát let trvání sboru, zemřelo 30 bratrů hasičů. Rok 1991 Počet členů 47. Dne 23. června 1991 oslavil hasičský sbor v Poteči 80. výročí svého založení. Na oslavu byl uspořádán průvod obcí za doprovodu muzikantů, byl položen věnec u památníku padlých z 1. světové války u mateřské školy. Na hřišti Družstevníku Poteč vyvrcholily oslavy pěkným a bohatým programem. Účastnilo se mnoho hostů. K tomuto výročí se podařilo hasičům ve spolupráci s obecním úřadem instalovat novou sirénu, která stála Kč. Rok 1992 Družstvo hasičů i žáků se zúčastnilo hasičské soutěže v Tichově. Družstvo hasičů zde obsadilo 5. místo, zato žáci se umístili na 2. místě. Rok 1993 V únoru hasiči uspořádali Hasičský ples. Do tomboly přispěli sponzoři z Poteče. Ples se vydařil až na to, že přišlo málo lidí. Letos opět byla dodržena tradice. Hasiči se převlekli za fašanky a s harmonikou, ozembuchem a zpěvem procházeli celou dědinu, u každých dveří zahráli a zazpívali. Na okrskový závod hasičů, který byl letos ve Val Kloboukách, se Potečtí hasiči rozhodli vyměnit vysloužilé závodníky za mladé atlety. S přípravou na zápas se začalo týden před soutěží. A nastal den závodu. Po nástupu se musely všechny družstva dostavit k ústním zkouškám. Naši uspěli. Na první disciplíně, to byl běh s překážkami na sto metrů, nastoupili jen 4 nejlepší. Také jim se dařilo. Následovala štafeta. Hlavní částí byl útok. Potečané jej provedli skvěle až na to, že jim nešla voda. Z očekávaného 1. místa je až čtvrté. Ale i přesto měla Poteč úspěch, až na tu vodu. Snad se podaří vyhrát příště. 9

11 1996 Hasiči odnášejí posvěcený obecní prapor a prapor okrsku. Hasiči pochodují na slavnostní sv. mši 1996 Hasiči se starostou obce slaví posvěcení obecního praporu a nové stříkačky Vítězný návrat z Mirošova 10

12 Sbor hasičů má v současné době 44 členů. V průběhu roku nezapomínají na své bratry, kteří se dožili jubilea. Při této příležitosti je navštěvují a předávají jim malou pozornost za jejich práci ve sboru. V říjnu hasiči uspořádali v sále U Kollera hodovou zábavu. Hrála Potečanka. Přišlo velice málo lidí. Rok 1994 Hasiči se opět sešli, aby se převlékli za fašanky. Pozvali pana Hřibka z Val. Klobouk, který je po dědině doprovázel s harmonikou. Koncem července byli hasiči pozváni do Tichova na oslavu 60 let založení hasičského sboru. Na ukázkové útoky měla být voda čerpána z bazénu, který měl dno i stěny porostlé dlouhými řasami. Na hladině plavalo plno mrtvých myší. Přesto si šel jeden starší muž do tohoto bazénu zaplavat. Potečské omlazené družstvo hasičů provedlo útok opravdu ukázkově. Za odměnu dostali dva poháry na památku. Další pozvání dostali potečtí hasiči do Smoliny, tentokrát na oslavu 70. výročí založení hasičského sboru. Oslavy začaly mší svatou v kulturním domě. Odtud se šlo na hřiště, kde oslavy pokračovaly. Nejdříve byla ukázka útoku se starou, historickou stříkačkou. Poté následovaly útoky družstev ze čtyř dědin. Potečtí hasiči si vedli skvěle. Největší úspěch mělo vystoupení hasičů z povolání. Předvedli slaňování z plošiny. Po ukázkách a občerstvení jeli potečtí hasiči domů. Rok 1995 V sobotu 18. února byl v sále U Kollerů Hasičský ples. Hrála Valaška. Přišlo hodně lidí, sál by úplně plný. Hasiči pěkně vyzdobili sál s pomocí žen, protože ony budou příští týden pořádat pro děti karneval. Po stěnách byly rozvěšeny plakáty a větvičky, ze stropu visely lampiony a různobarevné stuhy. Hasiči přivezli z jižní Moravy bílé i červené víno, které prodávali za 50 Kč litr. Pan Antonín Slovák, č. 181, navařil dobrý guláš, který také přišel vhod. V tombole bylo asi 40 cen, některé pro Potečany dost lákavé. Tak třeba Agro JMV věnovalo vlečku hnoje a pytel ovsa, družstvo Hůrky pytel pšenice, pan František Valčík pytel ledku. Ples se po všech stránkách vydařil. Každý se mohl vytančit kolik chtěl, protože muzikanti hráli téměř bez přestávky. V sobotu 25. února chodily po dědině fašanky. Několik hasičů se převleklo do masek, letos jich bylo jen sedm. Chodil s nimi harmonikář z Val. Klobouk. Dne 28. května se v Poteči uskutečnil hasičský okrskový závod. Zúčastnilo se na něm družstvo z Poteče, Mirošova, Tichova, Smoliny, Lipiny a Val. Klobouk. Přišlo hodně obecenstva, které výborně povzbuzovalo, hlavně místní borce. První disciplínou byla bariéra. Z Poteče nastoupili tito jednotlivci: Surmař Jaromír, Cigánek Staňa ml, Slovák Marek a Mňačko Mirek ml. Surmař, který měl čas 24,4 s, postoupil do okresní soutěže. Také potečský útok byl dobrý. Bohužel ve štafetě bylo naše mužstvo diskvalifikováno pro nepřesnost, kterou zavinilo nedostatečné vysvětlení jednotlivých úseků před startem. Díky tomu skončila Poteč na 4. místě. Na prvním místě se umístila Smolina, druhý byl Tichov, třetí Valašské Klobouky, čtvrtá Poteč, na pátém místě Mirošov a poslední Lipina. Malou náplastí na smutek bylo družstvo žáků, které se umístilo na prvním místě před Tichovem a Smolinou. Za odměnu žáci dostali velký dort, o který se ihned podělili. 11

13 1998 Fašanky skupina Dolňansko skupina Horňansko Hasiči pochodují na slavnostní sv. mši 1999 První místo z Valašských Klobouk Paseky S Janem Graubnerem na sv. Hostýně. 12

14 30. září pořádali hasiči hodovou zábavu v sále U Kollera. Hrála hudba Potečanka. Muzikantů bylo víc, než tanečníků. Lidem se nechce odejít z domu od televize. Prodalo se jen 40 vstupenek. Ale alespoň nebyla tlačenice na parketu. Ti, co přišli, všichni se dosyta vytančili a pobavili. Hlavní cenou v tombole byl dort. Od každého stolu si šel někdo pro nějakou výhru. Hasiči plánovali s Potečankou i Kateřinskou zábavu. Když ale viděli nezájem lidí, od tohoto úmyslu upustili. Rok února fašanky. Letos chodili většinou mladí hoši. Asi poprvé v historii se jim podařilo obejít celou dědinu v úplně střízlivém stavu. Na harmoniku hrál pan Ota Hřibek z Val. Klobouk, na buben Miroslav Juřica a na ozembuch Josef Trčka. Večer hasiči pořádali fašankovou zábavu. Hrála Potečanka. Vstupné 30 Kč, cena losu 5 Kč, bohatá tombola, nájem sálu U Kollerů stál 3000 Kč. V neděli 19 května se Potečtí hasiči účastnili okrskové soutěže v Mirošově. Závodili muži i žáci. Bylo pěkné počasí a bylo zajištěno bohaté občerstvení. Po zahájení nejdříve nastoupili jednotlivci. Za Poteč běželi Jaroslav Surmař, Jiří Jurčaga a Stanislav Cigánek. Všichni tři se překvapivě umístili na prvních třech místech, a tak postoupili do okresní soutěže. Nikdo nevěřil svým očím, ani uším, když i v celkovém pořadí se družstvo Poteč dostalo na první místo. Potečtí fanoušci měli důvod k velké oslavě. Družstvo žáků zaujalo druhé místo. Potečtí hasiči se mohou těšit na okresní soutěž, která bude letos v Poteči. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska uspořádalo v Poteči soutěž dobrovolných hasičských sborů. Všichni Potečtí hasiči měli mnoho starostí s organizací a zajištěním soutěže i občerstvení. Všem, kteří se na přípravě podíleli, by patřilo říci díky, protože vše bylo velmi pečlivě připraveno. Soutěže se zúčastnilo 16 družstev mužů a 6 družstev žen. Zúčastnili se i naši muži, kteří poprvé v historii skončili na 1. místě v okrskové soutěži a postoupili do okresní soutěže. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4 x 100 metrů, na překážkové dráze a běhu jednotlivců na překážkách. Za jednotlivce běželi Surmař Jaromír, Cigánek Stanislav ml. a Jurčaga Jiří. Nejlepší čas z těchto Potečanů měl Jaromír Surmař, který se umístil na 9. místě. V celkovém pořadí skončilo mužstvo Poteče na pěkném 6. místě. První byli muži z Velkého Ořechova. Nejůspěšnější v kategorii žen byly Tečovice. Zajímavé a hodnotné ceny pro vítěze sponzoroval Obecní úřad Poteč. Na svátek svatého Václava světil arcibiskup Jan Graubner novou hasičskou stříkačku, při příležitosti svěcení obecního praporu. Rok 1998 Hasiči pomáhali na záplavách. Provedli preventivní prohlídky komínů v obci. 24. ledna hasiči uspořádali ples U Kollerů. Přišlo hodně lidí, všichni se dobře bavili. 20. února byl vyhlášen cvičný poplach, hasiči se také účastnili hašení požáru lesa nad Pekařskou chatou v Poteči spolu s hasiči z Val. Klobouk. Les začal hořet od vypalování suché trávy na louce. 2. května se uskutečnil zájezd hasičů na pouť sv. Floriána na sv. Hostýn. Jelo se hasičskou AVIÍ, kterou zakoupila obec. 7. června proběhla soutěž okrsku ve Smolině. Družstvo mužů se umístilo na 1. místě ze 6 družstev. Naši žáci se umístili na druhém místě. Muži postoupili do okresního kola, které 13

15 2001 Nátěr fasády zbrojnice a opravená fasáda k 90. výročí 2001 Hasiči 90 let průvod 2001 Posvěcení praporu hasičů 14

16 se konalo v Březůvkách. V jednotlivcích byl první Mňačko Miroslav a na druhém místě Surmař Jaroslav ml. Jednotlivci se také zúčastnili soutěže v Březůvkách. Muži tam obsadili 6 místo. Hasiči uspořádali Kateřinskou zábavu, přišlo pouze 7 párů, proto byla zábava v 11 hodin ukončena. Rok 1999 Jako tradičně hasiči zajistili fašanky a také preventivní prohlídky komínů. V květnu se uskutečnil zájezd na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Jelo plné auto lidí. Bylo velmi pěkné počasí. Po mši svaté se hasiči vyfotili s arcibiskupem před kostelem. 12. dubna o půl jedné v noci byl sirénou vyhlášen poplach. Bylo kolem toho hodně kritiky, někteří hasiči se kvůli tomu i pohádali. 17. června byla okrsková soutěž ve Valašských Kloboukách na pasekách. Potečtí hasiči skončili opět na 1. místě a také v jednotlivcích získali 1. a 3. místo. Žáci se letos nezúčastnili. Družstvo mužů postoupilo do okresního kola. Tam se umístili z 18 družstev na pěkném šestém místě. 13. července byl na hřišti Dětský den, který se, jako každoročně, neobešel bez účasti hasičů. Pomáhali při hrách, soutěžích a také družstvo mužů předvedlo požární útok v nových teplákovkách, které jim obec zakoupila za dobrou reprezentaci. 25. července pořádala Vlachova Lhota pohárovou soutěž v Mirošově. Účastnilo se i družstvo mužů z Poteče. Ve zbrojnici se sešlo málo hasičů na soutěž, a tak museli nastoupit i starší veteráni. Na soutěži bylo 15 sborů a Potečané se umístili na 8. místě. 14. srpna byl vyhlášen poplach sirénou. Bylo to okrskové námětové cvičení v Tichově. Dálková doprava vody z koupelek na místní farmu, zúčastnilo se 7 členů. Celkově bylo cvičení hodnoceno kladně. 12. prosince na výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor: Kostka František, starosta (14 hlasů), Polánský Jan, zástupce starosty (13 hlasů), Slovák Antonín, jednatel, strojník (20 hlasů), Vlček Josef, velitel (18 hlasů), Adámek František, pokladník (19 hlasů), Trčka Josef, preventista (14 hlasů), Fojtík Alois, kulturní referent (14 hlasů), Masař Pavel, MTZ (13 hlasů). Rok dubna zájezd na tradiční hasičskou Floriánskou pouť na sv. Hostýn. 21. května na okrskové soutěži v Lipině naše družstvo hasičů obsadilo již tradičně 1. místo a postoupili do okresního kola, které se konalo v Tečovicích. Také v jednotlivcích Poteč obsadila 1. místo Mňačko Martin. Obec koupila hasičům nádrž na vodu. Bylo provedeno námětové cvičení v prostoru místní farmy. Cvičení bylo hodnoceno velmi kladně. Na okresní soutěži se Potečané umístili na 13. místě. Rok února proběhly fašanky. Zúčastnilo se 18 členů, kteří se rozdělili do dvou skupin. V Horňansku hrál Janošík Petr a v Dolňansku zase pan Hříbek z Val. Klobouk. Hasiči měli půjčené masky z Lačnova, a tak to bylo trochu jinak jako jiná léta. Proběhlo to celkem dobře, až na některé členy, kteří nesnesli nápor slivovice. Počasí nám přálo. 15

17 2001 Hasiči na slavnostní sv. mši 2001 Oslavy 90. výročí založení 16

18 Jako každoročně, tak i letos v sobotu 28. dubna 2001 jeli hasiči na Svatý Hostýn na tradiční hasičskou pouť. Letos to bylo pro ně obzvláště slavnostní, protože jeli tam také posvětit sošku hasičského patrona svatého Floriana, kterou vyřezal ze dřeva pan Oldřich Unar z Podlání. Sochu nesl bratr Josef Masař,č. 42. Cenu 5000 za práci uhradila Obec. Tato soška bude zdobit budovu hasičské zbrojnice. Na pouť jelo celkem 18 lidí, z toho 9 hasičů. Mši svatou na Hostýně tentokrát sloužil olomoucký biskup Hrdlička, který přivítal více než šestnáctset uniformovaných hasičů a jejich rodinných příslušníků. Z celé Moravy přijelo na Sv. Hostýn 40 záchranných sborů, z toho 31 se svými prapory. Tradiční Hasičské pouti se zúčastnila také delegace chorvatských hasičů z Daznova. Tři hasičské hudby daly pouti slavnostní ráz. O slavnostní bohoslužbě biskup promlouval nejprve o blahodárné síle ohně, který je stejně jako země, voda a vítr bratrem lidí. Může se však změnit i v ničivý živel. Hasiči si vyvolili za svůj úkol s takovým živlem bojovat. Kromě Potečanů světili svého sv. Floriánka ještě hasiči ze tří dalších obcí. Počasí bylo velmi pěkné, pouť se vydařila. 3. června 2001 se hasiči účastnili na okrskové soutěži v Mirošově. Družstvo žáků se umístilo na 2. místě a družstvo mužů na 3. místě. Vítězství si odvezli hasiči z Lipiny. V jednotlivcích byl nejlepší bratr Mňačko Martin z Poteče, s časem pod 18 vteřin na 100 m. Dne zemřel bratr Jiří Valčík ve věku 47 let. Rozloučit se s ním přišlo 18 hasičů. Dne 9. června bylo prodáváno hasičské auto T 805 kačena formou veřejné dražby. Byla prodána za Kč. Oslavy 90. výročí založení hasičského sboru v Poteči se konaly 22. července U místní kaple před mší svatou hasičům předali zástupci obecní rady nový krásný hasičský prapor, který zakoupila obec. Mši svatou sloužil páter Jan Kutáč z Prahy a taktéž posvětil náš nový prapor. Po slavnostním obědě v budově obecního úřadu byla otevřena výstavka z historie hasičů z Poteče. Pak následoval průvod na místní hřiště. Na hřišti provedli útok muži a žáci z Lipiny. S historickou stříkačkou v historických uniformách předvedli ukázky útoku hasiči z Újezda. Hasiči z Lidečka přijeli s krásnou, udržovanou Pragou z roku Největší zájem byl z řad dětí o plošinu z Val. Klobouk, dále ještě byla ukázka rozstříhání a vyproštění z osobního vozu. Oslav se zúčastnilo 9 hasičských sborů. Při mši svaté a po ní, v průvodě i na hřišti vyhrávala místní Potečská kapela. Dne 29. července 2001 byl ve zbrojnici den otevřených dveří. Byl vystaven hasičský prapor, k výstavce přibyly fotografie z oslav 90. výročí založení sboru. Výstavky se ještě zúčastnilo hodně občanů i cizích. V sobotu 10. listopadu 2001 ve 14 hodin byl vyhlášen starostou 17. okrsku cvičný poplach v blízkosti Koliby hasit les. Naši hasiči dojeli na místo druzí za 14 minut. Účast byla 12 členů. Cvičný poplach byl hodnocen kladně. Rok 2002 Dne 29. prosince 2001 zemřel starosta hasičů František Kostka, pohřeb se konal 4. ledna a zúčastnili se ho hasiči z celého okrsku i z okresu, kde zastával funkci. Z potečského sboru se pohřbu zúčastnilo 25 hasičů v uniformách. V lednu se přestěhoval sklad CO ze staré školy do zbrojnice do spodní místnosti. Stěhování provedli Zdeněk Tvarůžek a hospodář Josef Machala. Dne navštívili tři br. Jaroslav Masař, Josef Trčka a Antonín Slovák bratra Josefa Adámka, č. 100, u příležitosti jeho 75. narozenin. 17

19 2002 Hasiči na sv. Hostýně 2003 Na schodku od občanů z Poteče 2004 Machala, Vlček, Machala, Číž, Cigánek, Trčka, Polanský, Slovák a Kozubík 18

20 V únoru na okrskové schůzi byl zvolen velitelem okrsku Josef Vlček. Po odchodu Františka Kostky byl schválen nový řidič Pavel Rösner a náhradník Jan Polanský. Dne 1. února proběhla revize všech ručních hasičských přístrojů. Dne proběhly v Poteči každoroční fašanky, zúčastnilo se jich 15 hasičů. Novým starostou potečských hasičů se stal František Machala. Na každoroční pouť na Svatý Hostýn se jelo 27. dubna AVIÍ. Na hřišti TJ Družstevník Poteč se konala okrsková soutěž, která proběhla s malými problémy a nedostatky, které se určitě zlepší. Dne 20. června se konal Dětský den, na kterém nechyběla i ukázka útoku našich hasičů i mladých. Do zbrojnice byl doveden plyn a umístěn nový zásobník na teplou vodu. Do AVIE byly zakoupeny nové baterie, nádrž na palivo, výfuk a klapku sání do stříkačky. Vše je v pořádku a bojeschopné. Rok 2003 Dne 1. března proběhly každoroční fašanky. Zúčastnilo se jich 15 členů sboru a dva muzikanti. Zájezd na Svatý Hostýn se konal a zájezdu se účastnilo 6 členů a 9 občanů. Díky pěknému počasí se pouť náramně vydařila. Soutěž ve Smolině probíhala Účast: Vlček J., Trčka J., Machala F., Machala J., Adámek, Rözner, Polanský J. Družstvo: Slovák Marek, Surmař ml., Masař M., Machala Martin, Nenutil P., Rösner Daniel, Fojtík Tomáš a družstvo žáků pod vedením Polánského J. Družstvo mužů, po nevydařeném minulém ročníku, vyhrálo 1. místo, takže poustoupili do okresního kola. Družstvo žáků obsadilo též 1. místo. Dne se družstvo mužů zúčastnilo okresní soutěže v hasičském sportu ve Velkém Ořechově, kde obsadilo 9. místo z 18 družstev. Rok 2004 Činnost hasičů tradičně začala fašankami, následoval zájezd na Hostýn a pokračovala ukázkami na Dětském dni. Na okrskové soutěži v Tichově se muži umístili na čtvrtém a žáci na třetím místě. Ve zbrojnici jsme vyměnili dveře do sklepa a zakoupili novou vodárnu. V prosinci na výroční schůzi byl tajnou volbou zvolen nový výbor. František Machala 21 hl.; Antonín Slovák 20 hl.; Jan Polanský 19 hl.; Josef Machala 19 hl.; Josef Vlček 18 hl.; František Adámek 17 hl.; Josef Masař hl.; Pavel Rösner 16 hl.; Alois Fojtík 15.hl.; Josef Trčka 11 hl a Martin Machala 11 hl. Rok 2005 Šestnáct hasičů zahájilo rok za krásného mrazivého počasí fašankami. Na soutěži ve Val. Kloboukách byli muži pátí a žáci třetí. V dubnu se, jak už je tradice, jelo na Hostýn. Na AVII se vyměnily sedačky a výfuk. Na údržbě techniky, zbrojnice a okolí odpracovali hasiči 280 hodin. Hasiči pomáhali při Dětském dni, kde žáci předvedli pěknou ukázku požárního útoku. V říjnu pomáhali při akci pro děti Indiánské léto. Na Václavské hody u kapličky v Poteči se sešlo 12 členů ve stejnokroji. Proběhlo taktické cvičení na objektu MŠ a OÚ v Poteči s HZS Val. Klobouky za účasti 1+6 členů. V tomto roce jsme se rozloučili s bratry Františkem Juřicou, Josefem Barcuchem a Aloisem Kozubíkem. 19

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

4.2.2008 jsem objednal nový rozdělovač, protože ten starý byl příčinou našeho špatného času na soutěžích.

4.2.2008 jsem objednal nový rozdělovač, protože ten starý byl příčinou našeho špatného času na soutěžích. 15.1.2008 jsem byl zaplatit členské poplatky. Stály 80,- Kč/člen. A při této příležitosti jsem odhlásil Daniela Trtíka, Jana Špidlena a Jana Pipka ze sboru, protože už s námi nechtěli dále spolupracovat.

Více

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce Obec Kamenné Zboží Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží číslo 03/2004 ze dne 22. dubna 2004 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Česká Třebová Českou Třebovou navštívil červený kohout několikrát. V roce 1636 vyhořelo 57 domů (zůstalo jen 30) a v roce 1745 zůstalo z celého náměstí jen 6 domů. V roce 1872 vyhořely

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdruţením hasičů Čech, Moravy

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE SDH Petrašovice Oslava 120. výročí od založení sdružení sobota 17. května 2014 od 13:00 hod. PROPOZICE K SOUTĚŽI Vladimír Kučera

Více

Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. máme za s sebou začátek nového roku 2015. V lednu se každý rok setkáváme zde v hasičárně na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se zabývat

Více

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Obec: Starosta obce: Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 33 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiří

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky SH ČMS okresní sdružení Rokycany Okrsek č. 9 ve spolupráci s dalšími SDH na Rokycansku pořádá 30. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 20. září 2014 Prezentace družstev v 12:30

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 2. 12. 2011 v Hradišti

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 2. 12. 2011 v Hradišti Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 2. 12. 2011 v Hradišti Hosté: Ing. Jandečka starosta obce, p. Dolejš starosta okrsku Program: Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 Vítězslav Čermák Atana Při naší skautské činnosti se dostáváme velmi často do situace, kdy musíme použít otevřený oheň,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice-Zlín

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice-Zlín Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice-Zlín Výroční členská schůze za rok 2015 - zápis Místo konání Sportklub hřiště-lužkovice Datum konání 9.ledna 2016 18.00 hodin Přítomno 23 členů z 37 registrovaných Hostů

Více

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci OBEC JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Janovice se na svém zasedání konaném dne 05.06.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č 133/1985 Sb.,

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Informace o činnosti za červen 2016

Informace o činnosti za červen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červen 2016 Dne 1. června provedli členové zásahové jednotky společně

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb. Obecní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

Moc nechybělo a utonul. 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf

Moc nechybělo a utonul. 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf Jednotka SDH Rumburk plně využívá technické vybavení zakoupené z projektu Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf poskytování vzájemné pomoci Moc nechybělo a utonul 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce KOSOŘICE č. 01/2006 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 29.03.2006 v souladu s ustanovením 84, odst. 2

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,

Vážené sestry a bratři, vážení hosté, Vážené sestry a bratři, vážení hosté, Naše členská základna měla začátkem r.2007 32 členů, z toho bylo 7 mladých hasičů. Během roku jsme získali do sboru nové členy. Je to Lucie Ševčíková, která se ihned

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce JSI OBEC UHRICICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Uhřičice vydává dne 27.3.2003 v souladu s 29, odst.l, písm. o), zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Program: Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva o hospodaření Zpráva o stavu výzbroje a výstroje Zpráva kronikářky Zpráva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce R P E T Y Vyhláška č. 2 / 2015 Obec Rpety na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2. 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy...

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... www.sdh.valdov.cz Příprava rozpočtu na rok 2012 Obsah 1. Účel... 4 2. Dokument... 4 3. Forma dokumentu... 4 3.1. Požární sport, požární prevence... 4 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... 5 3.1.2.

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2013. Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, dámy a pánové, vážená mládeži

Výroční zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2013. Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, dámy a pánové, vážená mládeži Racková 23. 11. 2013 Výroční zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2013 Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, dámy a pánové, vážená mládeži Dovolte mi, abych na dnešní Valné

Více

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ÚSTECKÉHO KRAJE a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná za

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Dne 1. července provedli členové zásahové jednotky

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou schválilo na svém zasedání dne 29.4.2003 podle ustanovení 84 odst. 2

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více