Rok dat věc pozn. Předkládá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok dat věc pozn. Předkládá"

Transkript

1 I. OD ZALOŽENÍ DO KONCE II.SVĚTOVÉ VÁLKY Rok dat věc pozn. Předkládá 1819 První lékárna v ML, lékárník Karl Brem Goethovo nám, dům Jitřenka (U černého orla) 1825 První všeobecný špitál, zakládá. Tepelský klášter Karlovarská 6. za Hvězdou, kapacita 14, později 36 lůžek špitál byl udržován z příspěvků bohatých hostů, výtěžku bálů a úroků vloženého kapitálu 1861 Židovský lázeňský špitál s modlitebnou včetně starobince, v Lesní ulici 102, kapacita 21 lůžek 1894 vybudována nová Městská nemocnice v M. Lázních kapacita 24 lůžek, operační sál, izolační pavilon Autor arch. J. Schaffer pouze sezónní provoz starosta A.Herzig 1898 epidemie spalničky nakažených Šenov opakování epidemie 1901, 90 případů 1904 a 07 přestavba lůžkový sál rozdělen, do patra výtah teplá voda teplovodem z městské elektrárny 1909 oddělený pavilon infekčních chorob celkem kapacita nemocnice 30 lůžek 1913 založeno urologické oddělení prof. Hansem Rubritiem z Vídně na lazarety přeměněny oba špitály, nemocnice, ale i tělocvična v Tyršově ulici i domy Aesculap a Victoria 1916 výstavba sanatoria pro choroby ledvin a cest močových investor město, dnes budova hotelové školy po dokončení lazaret, po válce v suterénu městské lázně s bazénem, horní podlaží škola a kanceláře 1928 jednopatrová dřevěná nástavba s mansardou v městské nemocnici 1931 dostavba operačního sálu a kaple kapacita městské nemocnice 45 lůžek stavba dvou dřevených objektů Německý Červený kříž vedle budovy nemocnice hotelů a dalších penzionů přeměna na lazarety kapacita 4000 zraněných vojáků dalších objektů pro přestěhování Berlínské nemocnice kapacita 1800 nemocných, 900 zdrav.sester, úmrtnost 100 os/měsíčně převzetí nemocnice městem 148 pacientů na 80 lůžcích, nemocnice vybydlená 1945 srpen epidemie tyfu osob izolační oddělení zřízeno v domě Taormina 1945 hotel Casino přeměněn na nemocnici pro americké vojáky

2 II. SOCIALISTICKÁ ÉRA 1946 Všeobecná okresní nemocnice rekonstrukce kapacita 45 lůžek, založen 2.primariát - interny rada MNV 1948 Státní okresní nemocnice kapacita 132 lůžek převod zákonem 1950 přestavba hlavní budovy, připojena Taormina ve všech budovách kapacita 218 lůžek, nové dětské oddělení 1951 Čsl. státní lázně a ROH přebírají lázeňské budovy od Ústřední národní pojišťovny zákon vč.prevence 1951 požár staré budovy nemocnice dostavěno druhé zděné patro 1952 nemocnice vyhodnocena jako nejlepší v KV kraji zřízen dopravní dispečink a 24 hod.pohotovost 1952 založen Výzkumný ústav lázeňský v roce 1955 sloučen se Státním balneologickým ústavem 1953 založena Okresní hygienická a epidemiolog.stanice a protialkoholní poradna se záchytkou 1953 založena Střední zdravotnická škola v Mar.Lázních v Lužické ulici, internát v Třebízského ulici (dnes hotel Helga) 1954 založeno oddělení ORL a oční v Zeyerově ulici celková kapacita 272 lůžek a 6 pimariátů 1955 zrušeno infekční oddělení otevřeno oddělení RTG 1957 otevřeno nové urologické oddělení 1959 zrušení záchytné protiakoholní stanice přeložena do Sokolova nemocnice s poliklinikou přičleněna OÚNZ Cheb v ML 51 lékařů a cca 450 pracovníků zrušen okres ML všechna zařízení kapacita 441 lůžek 1962 zrušení oddělení ORL převedeno do Chebu 1965 zrušení plicního oddělení OÚNZ v Pramenech převod na domov důchodců, 1983 vyhořel, 1999 demolice 1972 zrušení očního oddělení OÚNZ převedeno do Chebu 1974 rekonstrukce objektu Taormina Zeyerova ul. Biochemická laboratoř 1981 zrušení dětské léčebny dých.cest /Masarykovy léčebny/ po demolici postaveno na pozemcích santorium UD Agricola 1981 dokončení dlouhodobé rekonstrukce nemocnice s poliklinikou - úbytek kapacity

3 III. POD KŘÍDLY MĚSTA převod Nemocnice s poliklinikou na Město M.Lázně starosta ing.martínek zrušení OÚNZ Cheb většina praktických a odb.lékařů přechod do privátních ordinací 1993 zrušení Výzkumného ústavu balneologického ředitel doc.mudr. Chrástek privatizace Kom.banka 1997 ukončení privatizace převod budov OÚNZ na město následuje prodej budov Berta, Brioni na byty prodej ubytovny sester Lambaréne na dostavbu hotelu San Remo sloučení Městské nemocnice a Ústavu sociální péče Taormina domov důchodců starosta PhDr.Nosek 1998 zrušení dětského oddělení, gynekologie a porodnice primář MUDr.Friedman ředitel ing.burša do konce roku pověření vedením nemocnice J.Bačová zrušení městské nemocnice v Aši dnes LDN provoz Městské Nemocnice na mandátní smlouvu Mediterra, ředitel R.Folprecht starosta Mgr. Volavková změna ředitele Městské nemocnice J.Kestřánek změna zřizovací listiny Městská nemocnice a ÚSP usnesení 1058/ pravidla hospodaření příspěvkových organizací města pořízení majetku do 100 tis.kč starosta Mgr. Volavková prodej majetku do 30 tis. Kč jinak rada města 2002 výstavba nového RTG pracoviště v dolním areálu zrušeno v budově Westminster Zeyerova ul. Investor město ML 2002 změny ve vedení nemocnice Planá zadlužení cca 45 mil. Kč regionplzen.cz dodatek zřizovací listiny usn.163/03 Městské nemocnice a ÚSP starosta PhDr.Nosek studie dostavby nemocnice podél komunikace projekt JR Group ing.jansta Požadavek komise UaD na variantu ve tvaru L důvod využití ostatních parcel ing.arch Míka 2004 ukončení provozu Lázeňské léčebny Miramonte spec. dětští pacienti Léčeb.lázně a.s.

4 IV. NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o. vlastnický podíl MEDITERRA s.r.o založení podniku Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. základní kapitál Kč, starosta PhDr.Nosek dozorčí rada p.sosnovská, MUDr. Rous, MUDr.Vokatý, ing.říha, JUDr.Mikušák, jednatelé MUDr.Hladký, MUDr. Chlapec projekt komunikací a parkoviště pro nemocnici pro další etapy rozvoje, nerealizováno ing.hovorka doplněn jednatel nemocnice ing.bláha Vodoprávní řízení na kanalizaci pro dostavbu nemocnice investor Město ML odbor ŽP Zajíčková jednatelé nemocnice ing.lín, ing.bláha, MUDr.Hladký Stavební povolení na dostavbu pavilonu nemocnice tvar L, projekt D Plus Praha ing.jansta, Vladyka zrušení zadávacího řízení na dostavbu nemocnice důvod převod majetku rada města záměr darovat majetek usn. 623/05 společnosti Nemocnice ML s.r.o schválení výběru strategického partnera usn.688/05 oddělení ÚSP starosta PhDr.Nosek dokončení stavby Rychlé záchranné služby investice 7,5 mil Kč investor Karlovarský kraj převod 66% podílu na Mediterra s.r.o., usn.742/05 za cenu 132tis. Kč 13pro/ 3 proti starosta PhDr.Nosek změna zřizovací listiny Nemocnice a ÚSP jednatelé ing.bláha, MUDr.Kmeť, Manfréd Rieger ředitel ing.kestřánek požadavek na referendum hlasováno 3 pro/ 8zdrž/ 5 proti JUDr.Miklušák

5 rozpočtové opatření opravy usn 902/ ,- Kč starosta Král převod majetku zapojení oprav usn.937/ ,- Kč převod majetku požární nádrž ,- Kč závazek vložit kapitál bez navýšení podílu ,- Kč na vybavení závazek investovat na rekonstrukci a modernizaci ,- Kč nesplněno vydražen areál Nemocnice Planá u ML ,- Kč = cena trh Naxos dodatek ke zřizovací listině usn.163/07 nahrazen dok. dne a starosta Král Petice obyvatel ÚSP žádost o transformaci na DPS a DS p.šebesta žádost Mediterra o posun termínu projektu do září 2007 MUDr.Kmeť postup pro odstoupení Mediterry úkol zastupitelstva městské radě revokace usnesení 742/05 novým usn.278/07 převod obchodního podílu, starosta Král převod 66% podílu zpět městu pro neplnění investic Meditera s.r.o.

6 V. NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o. vlastnický podíl ASKLEPION SGH doplnění zakládací listiny DPS vymezení vlastnictví p. Chval vymezení vlastnictví Nemocnice ML, navýš.kapitálu zastupitelstvo usn.403/08 ing.tobrman právní posouzení obch.veřejné soutěže společný vývoj ML + Planá p. Svoboda FFÚS Oponentura obsahu posouzení pro město ing.kačírek a JUDr.Veselý termín pro podání nabídek pouze dvě Komise pro hodnocení nabídek předseda komise ing.tobrman oddělení DPS od nemocnice usn.441/08 ing. Tobrman upřesnění převodu majetku 66% Meditera-zpět městu neplnění investic Meditera ing. Tobrman výběr nového partnera Asklepion SGH 66% za 10mil Kč, investice 70 mil.kč ing. Tobrman hlasování Asklepion 12/-/8, (PPF 8/8/4) PPF neměl licenci pro provoz Návrh závazku provozovat stávající rozsah služeb po dobu 20 let (nepřijato) PhDr.Miklušák zápis do obch.rejstříku základní kapitál ,- Kč změna dozorčí rady ing.hromádka, Budka, Tuháček schváleno až 9.9. na ZM jednatelé MUDr. Šmucler, ing.lín Smlouva o převodu obch.podílu usn.478/08 na stůl v den jednání zastupitelstva Ing.Tobrman Smlouva vč.příloh podepsána starosta Král 2008 Změna vlastníka v Nemocnici Ostrov nad Ohří prodej parcely 145/8 pro výstavbu nového pavilonu žadatel Asklepion SGH, usn.667/ Valná hromada nemocnice - jednání o investicích doplněn jednatel ing.kestřánek prodej parcel pro dostavbu nemocnice doplnění investice cca 8 mil.kč, usn.753/ výstava - studie na nový pavilón Nemocnice M. Lázně autoři ing.arch Hájek, ing.arch. Línová a spol prodej společnosti Euroclinicum (7 nemocnic a poliklinik) firmě PPF Healthcare začal zkoumat ÚOHS ČTK

7 rozhodnutí soudu : radní Šimánek se nemusí omluvit radnímu Tobrmanovi, že ho v otevřeném dopise nazval podvodníkem v souvislosti s úpravami smlouvy s novým spoluvlastníkem nemocnice Chebský deník č PPF kupuje 100% podíl společnosti Euroclinicum a.s. řetězec poliklinik a nemocnic (7 ks) výroč. zpráva PPF projednávání územního řízení na dostavbu nemocnice stavba ve tvaru teploměru arch.hájek, Línová a spol záměr prodeje parcely 145/1 pro stavbu rehabil.ústavu žádá M.Bokr, neodsouhlaseno Chval výběr lokality pro stavbu Domu pro seniory ze 4 variant nejvýhodnější na 145/1 MUDr.Chrástek, Šebesta změna územního plánu lokalita Lázeňská Křižíkova úprava před vydáním - pro Lázeňství Uniart uveden do provozu urologický laser specialista MUDr.Umer MUDr. Šmucler stavební povolení na dostavbu pavilonu teploměr projekt ke st.řízení Uniart ing. Hložek Navýšení vkladu společníka na 77%, město 13% základní kapitál ,- Kč Návrh na dorovnání podílu formou pozemků areálu hodnota min ,- Kč nepřijato ZM ing. arch. Míka Závazek vkladu do modernizace a rekonstrukce V termínu neplněno Asklepion SGH změna dozorčí rady ing.arch.míka místo ing.tuháčka ing.tuháček ředitel nemocnice ML Ing. Lín jednatel Valná hromada Nemocnice ML s.r.o. účetní závěrka prodej zdravotnických zařízení v PPF Healthcare a.s. celých 100%, čistý zisk 2 mil. EUR výroč. zpráva PPF zadání zpracování projektu na využití areálu Nemocnice PPP centrum, usn 115/11 RNDr. Horký schválení podmínek výstavby DPS u nemocnice příprava výstavby dalších lůžk. kapacit RNDr. Horký PPP projekt na výběr koncesního partnera,-rů usn. ZM přijato pro16/ proti MUDr.Šmucler odmítá, že by prodával nemocnici v M. Lázních MAFRA "Město chtělo, abychom už stavěli nový pavilon. VZP ale řekla, že ruší smlouvy a my nevíme, co a jak bude dál. Přišlo nám tedy rozumnější počkat, než VZP rozhodne," naznačil Šmucler jeden z důvodů prodeje svého podílu v nemocnici. MAFRA

8 VI. NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o. vlastnický podíl ZÁPADNÍ ZDRAVOTNÍ a.s informace o prodeji 87% podlu Asklepion SGH firmě Západní Zdravotní a.s. dozorčí rada PharmDr. Michalčák, místo ing.hromádky jednatelé p. Strolený a Mgr.Tuková ing. Petr Tuháček ukončil pracovní poměr dohodou povinnosti ředitele vykonává jednatel informace o strategii vyjednávání smluvn. vztahů pro vnitř potřebu VZP MUDr.Horák řed. VZP kritéria pro urologická oddělení operace ledvin 31-33/rok nelze splnit kapacita 12 lůžek na obyvatel nelze splnit Studie proveditelnosti areál u nemocnice PPP centrum usn.346/12 pokračovat v přípravě 11/-/- RNDr.Horký doporučení výboru České urologické společnosti snížení počtu operací ledvin na 10/rok MUDr.Zachoval, Babouk jednání s VZP ČR, JUDr. Jiří Wimmer - ředitel Regionální pobočky Plz. a Karlovarského kraje RNDr.Horký, Antonín Strolený Ujištění o zachování rozsahu stávajících výkonů záměr prodeje parcel osada Lázeňská usn. nepřijato 6pro/5zdrž/9proti žádá Mediterra 04/ dozorčí rada odstoupení ing.budka jmenován Bc.Chval starosta Král dozorčí rada - projednání dalšího rozvoje nemocnice pořízení chir. a urol. přístrojů 8,3 mil Kč Mgr.Tuková jednatel nejistota investic není smlouva VZP nemocnice skončila rok 2011 ve ztrátě, VZP krátila paušál za nesplnění výkonů valná hromada nemocnice roční úč.závěrka 2011 Info městská rada bere na vědomí Mgr.Tuková jednatel komise na prodej pozemků u nemocnice Horký, Míka, Říha, Chval, Budka, Vrána jmenuje rada města odmítnutí jediné nabídky na koupi pozemků vyžaduje spoluúčast města při výstavbě společnost C.W.R jednání VZP s provozovatelem nemocnice oznámení o neprodloužení smluv urologie VZP dopis proti rušení nemocnice nebo jejích oddělení adresovaný VZP starosta Král odvolání ředitele VZP P.Horáka (novinářům řekl, že situace byla v posledních měsících neudržitelná) ČTK

9 jednání VZP, provozovatele a nemocnic KV a Cheb nabídka převod 87 lůžek na ošetřovatelská VZP Výzva občanům Mariánských Lázní zaměstnanci nemocnice ML listy demonstrace proti zrušení nemocnice p.osička, MUDr.Sosnovský před radnicí cca 300 občanů zastupitelstvo podporuje požadavky demonstrantů 19 hlasů pro ( nepřítomni návrh na vytvoření rezervy 3,6 mil. Kč na úhradu výkonů nehrazených VZP ing.arch.míka schůzka VV Bárta příprava interpelace proti rušení nem. Puškášová, Horký, Strolený, Michalčák poslanec Bárta dopis V. Bártovi starosta Král schůzka koalice, rozdělení úkolů pro vyjednávání veškeré výstupy koordinovat přes starostu interpelace parlament ČR za zachování malých nemocnic p.john schůzka Hejtman, starosta Král, zástupci zaměstnanců výzva k setrvání na pracovišti do ing. Graca Účast- Čermák, Horký, Graca, Tuková, Strolený, Krenkelová, Wágnerová schůzka ke smlouvě s VZP podpis smlouvy Mgr.Tuková, Strolený návrh možného akutního provozu požadavky na další výkony ing. Graca jednání o příspěvku KV Kraje na dětskou pohotovost s náměstkem pro zdravot. P.Čermákem RNDr.Horký Vláda si přestává za cenu zdravotnických reforem kazit image. Poté co se stal ředitelem VZP koalicí vybraný Zdeněk Kabátek, couvla největší zdravotní pojišťovna v tichosti z nepopulárního rušení nemocnic. i.dnes.cz dozorčí rada k nově uzavřené smlouvě lůžka 27 interní následné péče Mgr.Tuková jednatel Ambulance - chir, inter, uro, gastro, neurol, rehab, fyzio, Diagnostika - RTG, SONO, CT, laboratoř biochem.

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

04/13 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení

04/13 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 31 04/13 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení Kontrolní akce byla

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více