Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz"

Transkript

1 Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na Číslo 1 / 2008

2 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7,13 14) Úzkou cestou Drazí čtenáři, srdečně vás vítám při čtení našeho časopisu a zároveň vás zdravím na prahu nového roku. Tento rok je v několika ohledech rokem výjimečným: Za prvé vstupujeme do dvacátého roku existence naší církve jako státem registrované a rovnoprávné s ostatními církvemi (byli jsme povoleni na počátku roku 1989) a za druhé se během tohoto roku změní vedení církve. Bratr Rudolf Bubik, který stál u zrodu církve, provedl ji nejtěžšími léty totality a vtiskl jí charakter a identitu, odejde v dubnu do důchodu a já, z Boží milosti, zaujmu jeho místo. Díváme-li se do minulosti, je toho mnoho, za co můžeme Pána slavit: Církev se rozrostla na více než sedm tisíc lidí (včetně dětí a všech ostatních pravidelných účastníků sborového života), založili jsme 41 sborů a několik dalších desítek misijních stanic a diaspor. Máme vlastní biblickou školu, v níž můžeme připravovat další služebníky, vlastní nakladatelství, máme rozsáhlou práci s dětmi a mládeží, lidem v závislostech se věnuje Teen Challenge, máme přístup do škol, nemocnic, věznic i dalších institucí. Mohli bychom samozřejmě mluvit o řadě věcí, které se nepodařily, jsou lidé, které jsme ztratili, šance, které jsme nemohli či neuměli využít, bitvy, které jsme prohráli. To vše je důležité vidět a umět zhodnotit, ale radostné je, že jako církev rosteme. Chceme být církví, jež má svůj hlas ve společnosti, zakládá nové sbory a má podíl na světové misii. Především však chceme být církví, na níž spočívá Boží zalíbení. A myslím si, že to poslední přání je nejdůležitější. Vždyť i Bible hodnotí úspěch zcela jinak než lidský úsudek. Vždyť růst, vliv, úspěch to jsou v biblickém myšlení relativní pojmy. Důležité je, abychom konali za všech okolností Boží vůli. Právě z tohoto důvodu jsem vybral jako úvodní text slova z Ježíšova kázání na hoře. Ježíšova slova o dvou cestách a dvou branách představují závěr jeho slavného kázání. Náš Pán v tomto kázání, někdy označovaném jako programové prohlášení Ježíšovy veřejné služby, vytyčil nejdůležitější zásady křesťanova života. Dotýká se postupně různých oblastí křesťanského života, od vysloveně duchovních jako jsou modlitba a půst až k praktickým, jako například starosti o živobytí. Velmi mu záleželo na tom, aby posluchači pochopili smysl jeho slov proto volí velmi silný a působivý závěr čtyřnásobné varování: Za prvé je to již zmíněné varování o dvou cestách a dvou branách, dále pak varování před falešnými proroky, varování před nepravými učedníky (zvlášť aktuální pro nás jako letniční: Ježíš ukazuje, že poslušnost Bohu a zázraky mohou existovat odděleně od sebe) a nakonec varování před lehkovážně položenými základy stavby. Každý z předložených obrazů má své místo a svůj důraz a je naprosto jasné, že Ježíš využil maximálně všech prostředků, aby položil důraz na obsah svého poselství. Nás nyní zajímá první varování: Dozvídáme se v něm, že k cíli (nebeský život) je možno volit jednu ze dvou cest. První, která se nabízí, je široká a pohodlná dálnice, po které cestuje mnoho aut. Pak je zde nenápadná, úzká cestička, na které není až tak veliký provoz. Ježíš nás nenechává na pochybách, která ze dvou možných tras je ta správná. Myslím si, že jako člověk, který tráví mnoho hodin za volantem, vím něco o cestách. Raději volím široké a bezpečné cesty, než úzké, hrbolaté a nepřehledné cestičky. Také očekávám, že hlavní tahy, spojnice mezi velkými městy, budou dostatečně pohodlné a sjízdné. Jedu- -li z Prahy do Brna, pochopitelně volím dálnici. Bible mi ukazuje, že Boží logika je jiná. Hlavní tah mezi nebem a zemí není až tak frekventovaný a co hůř, nejen že je značení nepřehledné, ale zdá se, že někdo záměrně cestu mate. V mém duchovním autoatlase není žádná široká cesta vůbec vyznačena ptám se ostatních řidičů, ale všichni mne odkazují na širokou dálnici, značenou velkými zelenobílými cedulemi přesvědčivě označujícími směr. Tím směrem jede většina vozidel, všechny mají na kapotě nalepenou rybičku. Jen tu a tam nějaký řidič nečekaně odbočí a zmizí kdesi na nějaké polní Ž I V O T V K R I S T U cestě, ale tomu zde nikdo nevěnuje pozornost. Tak nějak bychom mohli dnešními slovy popsat Ježíšovo varování. Je zajímavé, že podobných varování je v evangeliích (a vůbec v celé Bibli) řada. Kdyby se dala všechna dohromady, zcela jistě by z nich mohla být samostatná kniha. Berme je proto vážně. Je velmi jednoduché ztratit pozornost, nechat se opít dočasnými (či zdánlivými) úspěchy či zpohodlnět. Ďábel dobře ví, že když nepochodí s pronásledováním, útlakem a nepřízní světa, s velkou pravděpodobností bude mít úspěch, použije-li opačnou strategii: Materiální blahobyt, možnosti, o kterých se dříve ani nesnilo, přízeň světa. Najednou je člověku nepříjemné jít proti proudu. Je lepší být zticha, než vyvolávat konflikty, volí raději být přátelský, než být vyhraněný. Vzájemné poplácávání po ramenou s ostatními cestujícími širokou cestou nám dává falešný pocit bezpečí. S obavami si uvědomuji, že naše církev v tomto ohledu není výjimkou. Jednak je to způsobeno tím, že žijeme ve svobodě, nemusíme se skrývat a za svou víru bojovat, a jednak i tím, že nám vyrůstá nová generace mladí lidé nepokřivení životem v totalitní společnosti, na druhou stranu často neznalí toho, co to znamená čelit pronásledování. S pohodlím pak přichází i ochabnutí, se svobodou i nová nebezpečí, nové nástrahy. Není však jediný důvod, proč by právě nám Bůh měl tolerovat věci, které v historii nikdy nikomu netoleroval. Proto vezměme vážně varování o dvou cestách a dvou branách. Vím, že tato slova budou v následujících letech ještě mnohem aktuálnější. Jsem přesvědčen, že Bůh chce dát naší církvi růst, ale neztrácejme ze zřetele, že růst sám o sobě není cílem. Kdybych měl v tuto chvíli naší církvi něco přát do tohoto roku i do let následujících, bylo by to jediné: Ať nás Bůh zachová s pokorným srdcem a v naprosté poslušnosti a poddanosti jemu. Více nepotřebujeme. Varování o dvou cestách a dvou branách je namířeno k srdcím jednotlivců. Říká nám asi tolik, že i v rostoucí a vzkvétající církvi nese odpovědnost každý sám za sebe. To, co je nejdůležitější, je osobní vztah s Bohem na každý den. Ten si za každou cenu udržujme, veďme k němu bratry a sestry v našich sborech, vyučujme tomu naše děti. Jen tak budeme slyšet tichý hlas Ducha svatého, toho nejlepšího Navigátora na našich cestách! Martin Moldan, zástupce biskupa

3 Ročník 20, leden 2008 Obsah Úvodník Úzkou cestou 2 15 let VOŠMT Naše pomoc je ve jménu Hospodina 4 15 let založení naší biblické školy 6 Rozhovory s absolventy 8 Rorzovor s Jimem Sabellou 10 Izrael Trvale palčivé téma: Šíité versus Sunnité 11 Ze života církve Sjezd mládeže 12 KQ Drugfree 13 Diakonie Modli se a pracuj 13 Kdo je vlastně můj bližní? 14 Marta nebo Marie? 15 Křesťan a peníze Křesťan a peníze 15 Čtenáři píší Symboly a svátky - ano, či ne? 16 Nezapomeň 17 Silvestr Někdy je dobré kácet 18...a se svým Bohem v dobrém i ve zlém? 19 Čtyřnohý anděl 19 Důvěra v Pána Ježíše se vždy vyplatí 20 Cestování 20 Kvíz Ctnostný politik 21 Dětem Ahoj děti 22 Svědectví Moje cesta za Pánem Ježíšem 23 Komiks Muž, který objevil El Dorado 24 Život v Kristu - časopis Apoštolské církve Šéfredaktor: Martin Moldan Redakce: Mgr. Jiří Bartík, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu re dak ce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, Olomouc tel.: , Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504 tel. & fax: , , Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 20 Kč, pro předplatitele 19 Kč, poštovné 10 Kč, pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne Jak objednat časopis Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu: Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504. S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou po u ži je te k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo. Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku Pavel Vimpel, Zvolenská 16/34, Martin, tel.: 043/ Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. (J 17,14 19) Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj vám. Jménem redakce vám děkuji za vaši spolupráci v celém předcházejícím roce Osobně jsem rád, že můžeme letošní ročník otevřít tématem klíčovým naší biblickou školou. Ohlédnutí za patnácti léty jejího trvání je povzbuzující stovky žáků, které jí prošly, množství služebníků, kteří z nich postupně vyrostli či vyrůstají. Nechejme se oslovit následnými články i reportáží vzniklou na sklonku minulého roku v souvislosti s oslavou výročí trvání školy. Nejen klesajícím počtem žáků na evropských biblických školách se projevuje v současné době určitá únava křesťanů. Růst evangelikálních církví se buďto zpomalil nebo zcela zastavil, lidové církve ztrácejí členy po tisících. Hledají se recepty na růst sborů a prosperitu církevních organizací. Nedávno jsem se jednoho takového setkání zúčastnil. Na jeho závěr jsem přítomným bratřím řekl: Toto jednání se mohlo klidně odehrát v kterékoliv světské organizaci. (Těžko se dalo z něčeho soudit, že se sešli křesťané. Velké intelektuální nasazení při hledání řešení, stejné manažerské metody jako ve světě, shodný slovník ) Když jsem zmínil, že biblickou cestou k řešení problémů je půst, modlitba a osobní oběť, byla má poznámka ohleduplně přejita mlčením Protože výše uvedená zkušenost pro mne není ojedinělá, chci vás na tomto místě (možná zbytečně) povzbudit: Náš Bůh je stejný včera, dnes i navěky je Bohem živým, jednajícím. Vyslýchá modlitbu spravedlivého, slitovává se nad tím, který k němu volá. Hřích je překážkou vyslyšení modliteb. Nejednou jsem slyšel, že se nám rozvody vtlačují do církve. Připomíná mi to tragikomický příběh, kdy bratr shrnul svůj hřích slovy: Tak se mi to také stalo A odpověď zněla: Tobě se to nestalo, ty jsi to udělal! Pokud hřešíme, děje se nám totéž co vyvolenému lidu, když napadl město Aj, přičemž v jejich řadách byl hřích. Byli na hlavu poraženi a Bible říká (v kralickém překladu): I rozpustilo se srdce lidu, a bylo jako voda. (Joz 7,5) Od té doby se nic nezměnilo a křesťané žijící ve hříchu taktéž ztrácejí víru i odvahu. Žehnám vám v tomto novém roce, abyste se pevně drželi Božího slova, které je pravda!. Ono vás posvětí a uschopní k vítěznému modlitebnímu životu. AN Sloupek 3

4 Ž I V O T V K R I S T U 415 let VOŠMT Naše pomoc je ve jménu Hospodina Škola, kterou nám dal Bůh Když jsme si na školních modlitbách četli Žalm 124,8: Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi, řekl jsem si: Člověče, to už jsi někde slyšel. A vzpomněl jsem si, že podobná slova použil Duch svatý, když si mě povolal do služby na biblické škole v Kolíně. Řekl mi: Tato škola je moje dílo ( já jsem tuto školu učinil ) a ty jsi jeho součástí. Hospodin učinil nebesa i zemi i biblickou školu v Kolíně. Kořeny biblické školy v Kolíně sahají do totality. Tehdy bratr biskup Bubik organizoval semináře, na kterých vyučovali učitelé ze zahraničí. Semináře byly samozřejmě ilegální. Po sametové revoluci nám Hospodin dal biblickou školu v Kolíně, která se nejdříve jmenovala Letniční biblická akademie a od roku 1996 má název Vyšší odborná škola misijní a teologická. Hospodin nám dal biblickou školu v Kolíně, aby zachoval jednotu Apoštolské církve. Proč si to myslím? Když jsme se za komunismu scházeli po horách, byli jsme izolováni od různých teologických proudů známých ve světě. Byli jsme nesvobodni, ale zároveň chráněni před myšlenkami, které by naší rodící se církvi ublížily. Bratr biskup zval jen učitele, o kterých věděl, že učí pravdu. Za totality bylo snadnější udržet doktrinální jednotu, než je tomu dnes. V dnešní době máme přístup ke všemu. Dnes biskup sotva ovlivní, koho si pastor pozve do sboru nebo na jakou si zajede konferenci nebo co zhlédne přes satelit či internet. Jednota v podstatných otázkách učení a služby je pro Apoštolskou církev životně důležitá. Vynikající kazatelé z celého světa přijíždějí do České republiky a naši služebníci jim naslouchají. Avšak někteří pastoři nemají dostatek zkušeností ani pevný teologický názor a příliš podlehnou kouzlu zahraničního řečníka. Biblická škola má systematicky budovat konsenzus v základních otázkách doktríny a křesťanské služby v Apoštolské církvi. Bakalářské vzdělání jako budoucí misijní aktivita Někteří mi říkají, že jakmile začneme nabízet bakalářské studium, hned k nám přijdou studovat nebo pošlou svoje děti. Odpovídám, jestli si uvědomují, že bakalářské studium je studium vysokoškolské. Museli bychom mít mnohem širší platformu učitelů a vědeckých pracovníků, abychom mohli nabízet bakalářské studium. Vysoká škola má svá specifika, klade důraz na hluboké teoretické vzdělání a na rozvoj vědecké činnosti. Vyučující musejí být zapojeni do akademického dialogu s kolegy na jiných vysokých školách v České republice a v zahraničí. Musí psát odborné články do vysokoškolských periodik, sami musí vydávat odborný bulletin, musí absolvovat doktorandská studia a usilovat o vyšší akademické stupně. Osobně jsem zastáncem toho, aby naše škola nabízela bakalářské studium. Když mluvím s pastory o jejich dětech nebo přímo mluvím s mladými lidmi v Apoštolské církvi, zjišťuji, že v našich řadách

5 Ročník 20, leden 2008 Statistika absolventů V letech 1994 až 2007 jsme z Kolína vyslali celkem 194 absolventů, z toho 147 maturantů a 47 nematurantů. Absolventů z AC bylo 153 ( ), z jiných církví v ČR 26 (20 + 6), ze zahraničí 15 (11 + 4). přibývá vysokoškoláků: bakalářů, magistrů, doktorů. Když se jich ptám, co studují, říkají mi: počítače, jazyky, pedagogiku atd. Když se zeptám, jestli někdo studuje teologii, slyším, že nikdo. A když se někdo najde, tak studuje teologii bez vize, že by se měl připojit k biblické škole v Kolíně. O tom, jestli bude biblická škola v Kolíně nabízet bakalářské vzdělání, rozhodne zřizovatel Rada Apoštolské církve. Pak si zřizovatel položí otázky: Kolik máme v církvi teologů s magisterským a doktorským vzděláním? Kolik z nich je schopno nebo ochotno zasvětit svůj život Bohu formou teologického bádání a vyučování? Kdo zaplatí jejich životní náklady, aby se nemuseli jako levité rozprchnout ke svým polím (Neh 13,10), aby uživili své rodiny? Současný stav vzdělání v Apoštolské církvi je nevyvážený: členové s neteologickým vysokoškolským vzděláním nejsou dostatečně vyvažováni členy s teologickým vysokoškolským vzděláním. Proto si myslím, že k bakaláři stejně jednou dospějeme. Jsme misijně zaměřenou církví a Pán si nás chce použít i mezi vzdělanci. Apoštolská církev má zdravý kořínek a přijde doba, kdy bude bakalářské vzdělání jednou z našich misijních aktivit. Vyšší odborné vzdělání jako plnohodnotná životní alternativa Vyšší odborné vzdělání má specifika, kterými se odlišuje od vzdělání vysokoškolského. Především je zaměřeno na praxi. Na voškách se absolventi středních škol připravují na výkon náročných odborných činností. Proto klademe v Kolíně tak velký důraz na praktický výcvik studentů. Vyšší odborná škola misijní a teologická má vizi činit učedníky ze všech národů. K této vizi směřují veškeré vědomosti, dovednosti a návyky, které u nás studenti získají. Vědomosti jsou rozděleny podle oborů biblické, systematické, praktické a historické teologie. Studenti se také intenzivně učí angličtinu, protože to je misijní jazyk. Dovednosti jsou rozděleny podle praxe první církve (Sk 2,42). Cvičíme studenty, aby dovedli zůstávat v Božím slově, aby dokázali žít ve sboru, aby uměli evangelizovat a aby se uměli modlit. Snažíme se ze všech sil, aby si studenti tyto dovednosti osvojili natolik, že se pro ně stanou návykem životním stylem. Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně nabízí teologické vzdělání a intenzivní výcvik v klíčových dovednostech, které potřebuje každý služebník církve. Vyšší odborná škola misijní a teologická je plnohodnotná studijní a životní alternativa. Megatrendy a Boží vůle Jedním z megatrendů naší doby je vzdělání. Zatímco se totalita bála převzdělanosti a regulovala počty vysokoškoláků, naše doba otevírá vysokoškolské vzdělání všem. Děti si po maturitě mohou vybrat z široké nabídky programů vysokých škol. Naše církev tomuto megatrendu také podléhá. Kdo z rodičů by nechtěl svoje dítě zajistit pro budoucnost, dát mu vzdělání, aby si mohlo lépe získat práci? Na tom není nic špatného. Na druhou stranu se církev neobejde bez levitů. Bůh si v Izraeli povolal levi- 15 let VOŠMT 5

6 15 let VOŠMT 6 ty, aby zajišťovali bohoslužby, a ostatní izraelské kmeny se měly postarat o jejich živobytí. Díky Bohu za naše současné pastory, ale ti nebudou pastory věčně. Jednoho dne předají úřad svému nástupci a kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený (Kaz 2,19). Nemohu jinak než konstatovat, že studium na vysoké škole není Boží vůlí pro každého, kdo má maturitu. Bůh si rozhodně povolává mnohé věřící maturanty ke studiu na vysoké škole, ale ne všechny. Některé si povolává do duchovní levitské služby, na kterou se mají připravit v Kolíně. Megatrend je jedna věc, ale Boží vůle je rozhodující. Kdo je povolán studovat na vysoké škole, ať tam studuje. Kdo je povolán studovat v Kolíně na Vyšší odborné škole misijní a teologické, ať si podá přihlášku do 31. května. Boží vůle je důležitější než megatrend. Naše pomoc je ve jménu Hospodina Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně prožívá zlom ve svém vývoji. Na jednu stranu zde Bůh zformoval tým kmenových učitelů, rozvíjejí se nové misijní aktivity, chceme při škole založit nový sbor. Na druhou stranu jsme v takové finanční tísni, že se nám vtlačují myšlenky, jak bychom si mohli někde ve světě přivydělat, abychom se vůbec uživili. Nemáme peníze na nájem a majitel budov, Rada Apoštolské církve je na tom stejně. Konkrétně nám chybí asi ,- Kč měsíčně na provoz budov V Zídkách 402 a Kmochova 248. Nemáme peníze na platy. A to splácíme půjčky, které jsme si museli vzít na bydlení. Konkrétně nám chybí minimálně ,- Kč na pokrytí mezd, které se už několik let nezvyšují. Nemáme peníze na zařízení nové budovy. Knihovna, učebny, šatny, kanceláře většina z těchto místností je bez nábytku. Naše učitelka angličtiny Vladimíra Lasotová nemá kde bydlet, k 31. prosinci 2007 se musí vystěhovat ze služebního bytu. 31. květen 2008 je nejzazší termín, kdy potřebujeme vědět, zda nastoupí alespoň 10 nových studentů s maturitou. To je minimální počet studentů daný zákonem. Modlíme se: Pane Ježíši, zasáhni, vždyť jsme tvoje dílo, nedej mu padnout. Milan Buban, ředitel VOŠMT Schválně jsem uvedl v názvu naší, protože je naše, je od Pána pro nás. A takovou školu nemá hned tak někdo! Pán Bůh promluvil k našemu bratru biskupovi a tehdy se bratři pustili do nelehkého úkolu: Z ničeho postavit biblickou školu, která bude sloužit především nám i jiným církvím. Mělo vzniknout vzdělávací zázemí pro budoucí pastory, služebníky, ale také pro všechny, kteří si chtějí upevnit své základy v Kristu. Z vyprávění bratra biskupa mi utkvěla historka o samotné přestavbě kolínské budovy. Ministerstvo školství dalo souhlas ke vzniku školy, ale podmínkou bylo její otevření následující školní rok. To je nemožné, prohlásil majitel stavební firmy, vždyť bude sněžit, mrznout, to nestihneme. Tehdy pod pomazáním Ducha svatého bratr biskup prohlásil: Vy stavějte, my se budeme modlit, aby bylo dobré počasí. A opravdu, tehdy v Kolíně nesněžilo a k prvnímu září se škola otevírala... Od začátku stál za naší školou Bůh a počet absolventů a akcí, které škola kdy zaštiťovala, toho jsou důkazem. Vše utíká velmi rychle a je tu patnácté výročí založení školy! Patnáct let! Určitě bylo na místě, aby se uspořádala oslava, ne školy, ale Boží. Tak to také vypadalo. Byl jsem velice mile překvapen průběhem. Nejprve, po dosti náročné cestě, kdy nás kromě objížděk čekala i sněhová nadílka, jsme dorazili do zaplněné modlitebny. Na podiu stála chválící skupina Naboso z Havířova, v čele seděli vzácní hosté: bratr biskup, zástupce biskupa Martin Moldan s manželkou, ředitel školy Milan Buban s manželkou, biskup slovenské církve Ján Lacho, vedoucí misie AoG pro střední Evropu bratr Jim Sabella s manželkou a také misionář AoG v České republice Jason Morrison. Nesmím opomenout také ředitele Global university, ředitele Global university v Evropě, Daryela Ericksona, a v České republice, pastora AC Český Těšín, bratra Bohuslava Wojnara. Kromě toho tam byl celý učitelský sbor VOŠMT, mnoho absolventů a také přátel školy. Mezi ně jsem se s fotoaparátem vmáčkl i já a byl jsem ihned stržen proudem nádherných chval a uctívání našeho Boha jako vyjádření vděčnosti za vše, co pro nás skrze školu udělal. Celé odpoledne i večer úchvatně moderoval jeden z učitelů, bratr Radek Smetana. Oslavy se tak neměly šanci přelít v organizovanou akci, na které je duchovní program jen přívěskem. Naopak, celou dobu bylo nasměrování na Krista více než patrné. Chvály, modlitby, příspěvky pozvaných Ž I V O T V K R I S T U 15 let založení naší biblické školy hostí. Nejprve vystoupil biskup Apoštolské církve na Slovensku. Všechny mile pozdravoval od našich slovenských bratří. Vždyť škola původně vznikala s nimi napůl, to až politické dění nás na čas odloučilo, ale i nyní existuje vůle ke společnému pokračování. To zaznělo právě v jeho povzbudivém slově, ve kterém nás nabádal, abychom neztratili cíl zvěstování evangelia a víru v toho, který je mocen provést přes všechny překážky. Pak promluvil bratr Jim Sabella, který v České republice působil jako misionář deset let, z toho několik z nich také na biblické škole. (V soukromém rozhovoru mi řekl: Cítíš tu divnou vůni tady ve škole? Je divná, ale vždy ve mně probudí spoustu vřelých vzpomínek. ) Bratr Jim zde působil jako zástupce AoG USA, které dlouhá léta školu podporovalo jak finančně, tak i vysíláním pedagogů. Jejich pomoc byla a je neocenitelná. Bratr Martin Moldan nastínil výzvy, kterým škola v současné době čelí. Povzbudil k usilovným modlitbám s výhledem do budoucnosti. Vždyť každé hnutí potřebuje svou školu, jinak hrozí, že bude zmítáno kdejakým učením... Jako poslední vystoupil bratr biskup, který ve svém kázání poukázal na fakt, že Bůh si vyvolil maličké, použil nepatrné, vyzbrojil slabé, aby se mohla zjevit jeho sláva, jeho moc a mohl být vyvýšen. Jednou uslyšel: Vždyť já bych ty vaše chvály ani nepotřeboval, v nebi mám přece lepší. Ale rozhodl jsem, že oslavím své jméno před celým nebem na tom, co vypadá tak slabě, jako je člověk. I škola může mít období, kdy se cítí slabě, ale je to chvíle, kdy může zasáhnout sám Bůh a oslavit, jako už kolikrát před tím, své svaté jméno. Závěr patřil opět skupině Naboso, pak už se dal prostor volnějšímu programu. Do modlitebny se stěhovaly stoly na raut, ke kterému byli všichni pozváni. Pro zájemce probíhala prohlídka nové školní budovy na ulici Kmochova, já jsem se zúčastnil slavnostní večeře pro pozvané hosty ze zahraničí a ty, kteří byli škole dlouholetou oporou. Tam také bratr Daryel Erickson, ředitel Global University, informoval o další chystané spolupráci s VOŠMT. Global University disponuje vyučujícími programy jak pro bakalářské, tak i pro magisterské studium, které jsou v mnoha zemí uznávané. Ne tak v naší zemi, kde se na tom pracuje. Jednou z novinek je i to, že do kurzů byl začleněn praktický prvek, takže ti, kdo chtějí studovat, se musí nahlásit svému místnímu pastorovi na praxi. Výsledkem bylo

7 Ročník 20, leden 2008 mnoho tisíc nově obrácených, stovky evangelizačních akcí, desítky založených sborů po celém světě. Jednoduše teorie spjatá s praxí. Nejde tak jen o nabírání vědomostí daleko odtržených od praxe. S hosty jsme navštívili i novou budovu, která nás mile překvapila svým krásným interiérem. Pro studenty zde tak vznikly opravdu důstojné prostory k vyučování. Jsou tu pravé třídy s celým zázemím pro studenty i pro učitelský sbor. Přesto však ještě chybí mnohé zařízení, a tak mě překvapily cedulky na mnohých dveří s mobiliářem a jeho cenou v korunách. Proč to tam je? Zjistil jsem, že pokud by rád někdo sponzoroval určité vybavení dané místnosti, má tam k dispozici soupis věcí i číslo účtu, kam může peníze zaslat. Moc dobrý nápad. Velice hezká je i prostorná knihovna, která je do budoucna nachystaná na spoustu studijních materiálů. Počítá se s tím, že bude přístupná i veřejnosti, což jistě stojí za pochvalu. Když jsem se vrátil do modlitebny, večer oslav ještě pokračoval. Pouštěly se tam nahrávky rozhovorů s absolventy, promítaly se fotografie bývalých žáků i učitelů, zazněly i legrační historky. Když jsem se potom vydal na lov rozhovorů, nenašel jsem nikoho, kdo by opravdu nebyl nadšený a kdo by na školu vzpomínal nerad. Kolem desáté již většina hostů musela odjet, zůstali jen ti, kdo přespávali do neděle, na kterou byla připravena slavnostní bohoslužba společně s kolínským sborem AC. Tu vedl místní pastor bratr František Flek, chválila jak jinak než skupina Naboso, kázal Jim Sabella. Jeho kázání bylo zaměřeno na verš: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. (Ž 127,1). Škola je důkazem toho, že nebyla stavěna člověkem, a kdyby se i teď člověk snažil udržet ji svou silou, nadarmo by se snažil. Naše naděje je v Ježíši, že si školu i do budoucna zachová. O něj se musíme opřít. Promlouval tak opět k plnému sálu, kde byli jak hosté, tak i místní sbor. Bylo moc hezké vidět, kolik lidí stojí za naší školou. Milí bratři, milé sestry, možná jste neměli se školou prozatím nic co do činění, a tak ani nevíte, kolik práce v zákopech už vykonala. Tak si vezměte, že jí už prošlo kolem 250 lidí, kteří měli možnost jak zbudovat své základy, tak hledat Boží perspektivu pro svůj život. Škola připravuje i vyučování pro celou církev, je zdrojem mnohých vynikajících vzdělávacích programů. Pastoři a misijní pracovníci jsou díky ní celoživotně vzděláváni v rámci Ezdráše. Tak jsou mnozí vyzbrojováni pro službu, aby byla kvalitnější. Navíc tlak ze strany vlády je zřejmý, aby se odklánělo od laiků směrem k teologicky vzdělaným vedoucím. My tak již můžeme být připraveni. Kdybychom školu neměli, asi by se nám nelíbilo navštěvovat školy, kde je kázán křest Duchem svatým jako věc dávno minulá, do současnosti nepatřící... Jsem nadšen výborným týmem vyučujících, kteří se na škole sešli. Je v tom vidět zřetelný Boží zásah. Prostě řečeno: Máme doma poklad, jehož cenu si sami neuvědomujeme, ale v žádném případě bych nechtěl, abychom ji poznali tehdy, až poklad ztratíme. Jak řekl Radek Smetana: Věřím, že se znovu uvidíme na oslavách dvacítky. Amen. Jirka Bartík 15 let VOŠMT 7

8 Ž I V O T V K R I S T U Perlička jedné absolventky 15 let VOŠMT Ta doba tu nebyla strávená zbytečně, protože mi to dalo spoustu věcí do života, nejenom do křesťanského, ale i rodinného, pracovního atd. Nastupovala jsem vlastně rok po Radkovi Smetanovi, takže jsem ho zažila jako učitele. Potom, když jsem skončila biblickou školu, šla jsem na pajdák, jsem učitelkou na prvním stupni. A jednu věc jsem si odnesla. Radek totiž, když nás učil, tak nosil pantofle. Pamatuji si jednu hodinu, z té hodiny nevím absolutně nic, akorát si pamatuji, že měl díru na palci, a jak tak seděl, tak pořád palcem v pantofli hýbal. Doteď si dávám pozor, když jdu před děti ve škole: pozor, nemám někde díru na patě? Perlička ze života, co si člověk ze školy taky může odnést. Mirka Smetanová Leoš Cásek Kdy jsi absolvoval? Myslím, že jsem zakončil studium v roce Jak vzpomínáš na tu školu? V dobrém? Ano, velice v dobrém, pozitivním, jenom v dobrém. Kdyby ses měl znova rozhodovat? Kdybych znovu stál před rozhodnutím, zda sem mám jít, nebo ne, tak bych šel. Marie Tesárková absolvovala v roce 2007 a teď studuje na Vysoké škole pedagogické v Praze. Mirko, vy patříte mezi takové nejslavnější absolventy biblické školy, pověz mi, jak na ni vzpomínáš? Jenom v dobrém, pokaždé když se podívám na manžela, jenom v dobrém (smích). Utkvěl ti v paměti nějaký zajímavý okamžik? To se musím zamyslet. Zajímavé byly naše rozvrhy, to byl jeden velký zážitek, protože jsme měli čtrnáct dnů, kdy jsme měli každý den vyučování do půl šesté, a z toho jsme měli rozvrh, kdy jsme v pondělí nevěděli, co v úterý bude. Nebo třeba s bydlením. Na jednom pokoji nás spalo osm, což dnes studenti už nezažijí. Ale vzpomínám na to v dobrém. A otázka na tělo: Šla bys znovu na biblickou školu? Šla. Děkuji. 8 Považuješ ty dva roky za ztracené nebo ne? Určitě to nepovažuji za ztracené roky, mně se tady líbilo. Teď jsem tady i zůstala, učím hudebku, a to prostředí mě povzbuzuje dál v cestě za Bohem.

9 Ročník 20, leden 2008 absolvoval v roce 2000 Jak vzpomínáš na ta léta tady strávená? Bereš to pro sebe jako zisk, nebo Určitě to beru jako zisk. Mně se tady hodně líbila ta duchovní atmosféra školy. Nejvíc vzpomínám na večerní modlitby, které tady bývaly, a taky mi hodně dalo vyučování. A kde jsi teď? Momentálně jsem v Žatci, bydlím tam už asi šest let. A zapojil ses do církve Jsem zapojený v Apoštolské církvi v Lounech, v Žatci vzniká misijní stanice. Děkuji za rozhovor. Petr Berdar rok absolutoria 2005 Jak vzpomínáš na ta léta strávená na škole? Spíš veliký přínos do života. Já jsem školu považoval za krok dopředu víc, než za krok zpět. Co děláš teď? Teď jsem tady v Kolíně, a dělám v telekomunikacích, v Telefónice. Děkuji mockrát. Zdeněk Zapletal, mi poslal člověka, který se přišel do sboru zeptat, jestli sbor zkrachoval, že si čítával nástěnku. To bylo neuvěřitelné, že Bůh poslal tohoto člověka do sboru, lidé ze sboru ho pozvali na skupinku, tam jsme se s ním seznámili i my. Tak vlastně přátelství rostlo, až nám asi po roce nebo dvou, nabídl o hodně levnější byt. Rasto Pankrác nástup v září r a ukončení 1998 Marcela Pankrácová, jako studentka Kapounová Vy jste se na škole poznali a asi jste se tam potom i vzali? Ano. Já jsem skončil dřív, a nevěděl jsem, co bude dál, tak jsem ji nechal studovat a odcestoval jsem do Izraele. Jak hodnotíte ty roky strávené tady, jako ztrátu nebo požehnání? Určitě požehnání. Naučili jsme se nové věci, pro mě úplně nová kultura, jiný rozhled, úplně jiní lidé. Já jsem z východního Slovenska. Tam je takový velice silný náboženský duch, kde lidé žijí jenom pro náboženství, ale charakter je jiný: nemají problém jít do kostela a po kostele chlast, cigarety a podobně. Tady v Čechách to je úplně jiné. Veliký rozdíl je v tom, že tady je hodně zakořeněný materialismus. Pokud člověk má peníze, tak je jedno, jak žije. Hlavně že má peníze, to je důležité. Tam na východě je hlavní, jestli jsi v kostele. Kde jste teď? Teď jsme v Kolíně, dostali jsme se Boží milostí ke koupi bytu. Začalo to tím, že jsem opravoval nástěnku ve sboru. Bůh Takže teď už bydlíte Teď už máme svůj vlastní byt. To je zázrak pro Kolín. Buďto jste milionáři, nebo je to zázrak. Je to Boží zázrak. Protože jsme na to neměli peníze, ten kluk nám řekl, že mu to nevadí. Rozhodl se, že nám byt dá a až budeme mít peníze, tak mu byt zaplatíme. Uzavřeli jsme smlouvu u notáře, že až nám skončí za pět let stavební spoření, takže mu to potom dáme. Boží milost! A on v té době věděl, že Toyota už odklepla pozemky, v tom momentě vylétly ceny bytů asi o dvě stě tisíc. Říkal, že mu stačí ta nižší cena. Takže v tom vidím Boží vedení a jednání. A to byla na začátku jedna obyčejná nástěnka ve sboru. Ještě nám Pán požehnal, že nám zbylo i na auto. Ten byt jsme dostali i s nábytkem a vším vybavením. On si vzal jen pár knih, pár osobních věcí, ledničku, pračku a odešel. Takže my jsme přišli a jenom založili knihy do poliček. Nábytek, postele, lustry, záclony to všechno nám nechal. Bůh si ze mě možná udělal takovou legraci, protože já jsem si sbíral desky. Viděl jsem majetnější truhláře, jak vyhazují staré desky. Tady v Kolíně je hodně truhlářství, a to, co se prostě pro zákazníky nevyužije, se odkládá u kontejnerů. Kdo chce, tak si to vezme: šaty, věci. A já jsem si nasbíral desky, abych si vyráběl sám pro sebe nábytek, a Bůh nám daroval byt i s nábytkem. Takže ty desky jsme potom rozdávali dál, protože jsme je ani nevyužili. To bylo takové moje plánování: musím, co kdyby náhodou, a Bůh si udělal takový Boží šprým. 15 let VOŠMT Renata Brablencová Renčo, ty jsi absolvovala kdy? Devadesát devět. A jak ty vzpomínáš na ta léta strávená tady? Pozitivně? Myslím, že to bylo nejúžasnější období v mém životě. Jsou to léta, která bych v životě neměnila, a nelituju ani vteřiny, kdy jsem tady byla. 9

10 Ž I V O T V K R I S T U 15 let VOŠMT Jime, nejprve bych ti chtěl znovu poděkovat za veškerou pomoc naší biblické škole. Vím, že máš zkušenosti s mnohými biblickými školami po světě, James Sabella jak ty vidíš období, kterým právě škola prochází? Škola je klíčovým prvkem pro budoucnost církve tím, že pečuje o budoucí učitele, pastory a ostatní služebníky. Jak jsem uvedl dříve, Boha můžeme zažívat na dvou rovinách: Intelektuálně a emocionálně. Ideální je, když jsou obě složky v rovnováze. To pomáhá budovat dobré vedoucí. Škola se teď nachází v přechodovém období, to je vidět, i když už tu dlouho nejsem. Sám jsem takových období zažil hodně. To, kterým právě škola prochází, je období potencionálního růstu. Bůh jemně mění nasměrování školy, James Sabella což je dobré, protože je zde nová generace učitelů, studentů i svět se mění. Myslím, že přichází doba, kdy se škola zaměří ještě více na misii, což je životně důležité. Čím více se zaměříme na ztracené, tím více naplňujeme Boží povolání. Co se týká těch ostatních škol, vidím dramatickou změnu na každé z nich. Vidím tu obrovskou změnu, která se v poslední generaci udála. Ti studenti, kteří tu byli se mnou, jsou od těch současných tak odlišní! Vidím tuto školu jako velmi pevnou a silnou. Milan Buban je vynikající ředitel a vedoucí. Věřím, že škola bude mít ještě větší přínos pro svět. Můžeme počítat s vaším partnerstvím a pomocí i pro budoucnost? (smích) Jasně že ano. Promiň, že se směju, ale to je samozřejmé. I mé srdce tu zůstalo, i když už dlouho žiji ve Vídni. Jak na ta léta tady na škole vzpomínáš? No moc dobře, bylo to nádherné! Samozřejmě některé chvilky byly horké, ale to je život. Kdyby to chtěl Bůh, moc rád bych se vrátil. Milujeme s manželkou Českou republiku. Pavel Zvířecí Pavle, ty jsi studoval kdy? V roce 93 až 95. A jak bys zhodnotil zpětně ta léta tady strávená? Určitě to je přínos a určitě to doporučím lidem, kteří prostě chtějí být blíž Pánu. Je to moc dobré. (Zvláště pro budoucí řidiče biskupa ideální pozn. redaktora) Mirka Cásková Mirko, ty jsi absolvovala kdy? Asi A vzpomínáš na ta léta tady strávená pozitivně nebo negativně? Hodně pozitivně. A kdybys byla znovu před situací sem jít nebo nejít, tak bys řekla: jdu? Určitě bych šla. Jednak jsem věděla, že to Bůh po mně chce, a jednak nikdy nezapomenu na ten vztah, který jsem s Bohem získala. To bylo pro mě hodně cenné. Ty základy, které mi škola dala, mě postavily na skálu. 10

11 Nejen z národnostních, ale i z náboženských důvodů jsou sunnitští Arabové odvěkými nepřáteli Peršanů. Převážná většina muslimů jsou sunité. Sunnu, cvičení proroka Mohameda v řeči, jednání a zdrženlivosti, pokládají za doplňující výklad ke koránu. Sunna je předávána v hadítu, vyprávění o prorokových činech. Přitom se nevěnuje pozornost jenom závažným výrokům o zásvětnu nebo o vezdejších povinnostech, nýbrž i tomu, jak si kde odkašlal nebo odplivl. Sunnité se pokládají za lidi, kteří následují Prorokův příklad až do nejmenších podrobností. Šíité představují druhou největší větev islámu a v celosvětové 1,5miliardové muslimské populaci jsou zastoupeni asi 10 až 15 procenty. Většina Íránců patří k šíitům, stejně jako značná část libanonského obyvatelstva. Podstatná je pro ně Šia Ali, následovnictví Aliho. Božské zjevení nespatřují pouze v učení Mohamedově, pramenem inspirace jsou jim i přímí potomci Prorokovi takzvaní Šia imámové. Zvlášť významné místo mezi nimi zaujímají potomci Mohamedovy milované dcery Fatimy Záry a jeho bratrance Aliho. Kromě toho proklínají šíité ve svých pátečních modlitbách už po staletí tři první sunnitské kalify tato praxe sice ve společném boji proti imperialismu ustoupila do pozadí, ale je přesto stále ještě aktuální. Sunnité podezírají šíity z polyteizmu, protože imámům přiznávají božskou autoritu. Mnohobožství počítá korán mezi nejtěžší hříchy. Saúdsko-wahábistický svazek arabského poloostrova z r se definoval jako protišíitský. Když pak v r s islámskou revolucí převzali moc šíitští aja- Ročník 20, leden 2008 Trvale palčivé téma: Šíité versus sunnité tolláhové, oživilo to především v Saúdské Arábii pradávnou strategickou můru. Persie zase jednou vyvolává otazníky nad regionální nadvládou Arabů, jmenovitě dynastie Ibn Sauda. Toto napětí se projevovalo v polovině devadesátých let při každoroční pouti do Mekky srážkami mezi íránskými poutníky a saúdskoarabskými pořádkovými silami. Mlčení Arabské ligy k druhé libanonské válce v létě 2006 bylo velice výmluvné. Arabové totiž odsuzujícími výroky na adresu Izraele nemají ve zvyku šetřit. Jenže Saúdská Arábie, státy kolem Golfského zálivu, Jordánsko a Egypt pozorují světovládné a jaderné ambice šíitského Íránu s velkou nedůvěrou. V Saúdské Arábii se vyslovovaly docela otevřeně obavy, že pokud se vítěznému tažení Hizballáhu neučiní přítrž, přejde k šíitům ještě více sunnitů. Hizballáhu ( straně Alláhově ) se přezdívalo Hizb- -al-šejtan ( strana ďáblova ). Při demonstracích sekulárního Fatáhu v pásmu Gázy proti radikálně islámskému Hamásu se hamásovcům nadávalo do šíitů. A v Kuvajtu se dokonce mluvilo o tom, že jestli ty horké brambory nevytáhne z ohně Západ, bude nutno proti Íránu zakročit vlastními silami. Íránský vliv na územích Palestinské autonomie, v Libanonu a v Iráku činí z Íránu pro západní cizinu obtížného partnera. V očích sunnitského arabského světa se šíitská Persie jeví stále více jako vážná hrozba. Lybijský president Muammar Kaddáfí přilil do sílícího ohně koncem dubna další olej, když požadoval v jednom svém projevu zřízení šíitské říše v severní Africe. V Arabské lize tento občas spíše jako politický klaun vystupující pohlavár z vlastní milosti působí tradičně jako osamělý výstředník. Prohlašoval, že rozdělení muslimů na sunnity a šíity je kolonialistickým spiknutím, a pranýřoval nevraživost Arabské ligy vůči Íránu. Za hlubokou propast mezi šíity a sunnity, mezi Araby a Peršany je podle něj odpovědná jedině cizí okupace a sionistické osídlování. Popravu Sadáma Hussaina právě v předvečer jednoho z největších islámských svátků, obětní slavnosti Id al-adha, urážlivé výroky jeho soudců a skutečnost, že obrázky z jeho popravy se dostaly na veřejnost, je nutno posuzovat v této souvislosti. Nejhlubší rozhořčení sunnitsko-arabské veřejnosti vyvolalo, když Hizballáh Iráku k Hussainově popravě blahopřál. Tím se Hizballáh uvnitř arabského světa identifikoval jako výrazně šíitské seskupení. Kdo je s palestinským osvobozeneckým bojem proti Izraeli obeznámen, nemůže zapomenout, že to byl především Sadám Hussain, kdo ho nejen ideově, ale hlavně finančně podporoval. Finanční vliv Íránu zdaleka nestačí k tomu, aby mezi hrdiny uctívané palestinskou veřejností byl povýšen Ahmadínežád nebo Chomejní. I nadále je vedle Jásira Arafata, Gamala Abdula Násira a Adolfa Hitlera uznáván především Sadám Hussain za vůdce, který by byl mohl změnit bídný úděl palestinského obyvatelstva. S velkým znepokojením pohlíží sunnitští Arabové na možnost, že by se americká vojska z Iráku stáhla. Jen tak lze pochopit zvýšenou politickou angažovanost Saúdské Arábie. Už dnes si vyžadují sebevražedné sunnitské atentáty nesčetné šíitské oběti na iráckých ulicích. Také skutečnost, že v poslední době je do práce Arabské ligy zapojován i sunnitský Hamás, naznačuje horečnou snahu učinit přítrž šíitskému vlivu. Desetiletí trvající ohrožení sekulárních arabských režimů radikálně islámskými bratrstvy, k jejichž nástupnickým organizacím patří i Hamás a Islámský džihád, jakoby ztrácelo na významu tváří v tvář propasti, která dělí sunnity a šíity. Aby tuto frontu uklidnil, hraje Ahmadínežád jedinou kartu, která na sunnity platí: nenávist k Izraeli. Tím, že se profiluje jako bojovník proti sionistickému spiknutí a dekadentní západní kultuře, doufá íránský president přetáhnout sunnitské Araby na svou stranu. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP přeložil Pavel Mareš Izrael 11

12 Ze života církve Letos jsem se sjezdu poprvé účastnila trochu i z pozice organizátora. Kombinace užívání si seminářů a té trochy zodpovědnosti mi příjemně vyhovovala. Na jedné straně jsem mohla vidět, kolik je schopná naše mládež dohromady udělat, a na druhé straně jsem se mohla nechat povzbudit semináři v oblastech, které mě speciálně zajímají. Nevím, jak se sjezd líbil ostatním (hodnotící anketu vyplnilo jen pár obětavých jedinců), ale pro mě byl jednou z těch akcí, které mě, doufám, že trvale, oslovily. Co zvlášť oceňuji, je povzbuzování k misii např. seminář o islámu nebo o misii v zemích bývalé Jugoslávie. Úžasný byl také tým z Vídně a věřím, že jejich program některé mlá- Sjezd mládeže deže inspiroval k nápadité evangelizaci. Jako většina jsem si užila také chválící koncert. Všimla jsem si, že někteří mládežníci nebyli příliš spokojeni s tím, že děláme nějakou práci pro město. Já si ale myslím, že je dobré, aby lidé z města věděli, že nejsme jen ti, kdo se někam zavírají, aby si balzamovali to svoje křesťanství. Chtěla bych poděkovat hlavám, ve kterých vznikla myšlenka sjezdů, a těm, kteří se každý rok odvážně pouštějí do organizace. Moc mě povzbuzuje tímto způsobem si připomínat, že mládež naší církve neznamená jen to nejbližší okolí. A děkuji Bohu, protože On je ten, který dává sjezdům smysl. Zdenka Mrkvičková, AC Břeclav Ž I V O T V K R I S T U Letošní sjezd byl pro mě druhým v pořadí. Musím říct, že to byla opravdu pecka už jenom proto, že to bylo poprvé na čtyři dny, tím pádem jsem měla více možností, jak trávit čas s úžasnými lidmi a s Bohem. Všechno začalo ve čtvrtek , kdy asi od začaly přijíždět první skupinky mladých lidí, aby se zaregistrovaly. Čtvrtek byl takovým volnějším dnem, program začínal v večerním shromážděním. Následoval večerní program a čajovna. Druhý den dopoledne byla dvě kola seminářů a po obědě proběhl úklid města. Vytvořili jsme několik skupinek. Každá skupinka měla za úkol vysbírat odpadky z určité části Břeclavi. Občas to bylo faaakt nechutné, ale přežili jsme to. V podvečer bylo zase shromáždění, večerní program a čajovna. V sobotu dopoledne probíhaly semináře, avšak tentokrát nás po obědě nečekal úklid, ale tělocvična. Sobotní večer hodnotím jako nejlepší z celého sjezdu. Nejdříve jsme měli v kině malé shromáždění, a pak nás čekal naprosto fenomenální koncert kapely New Collection. Hráli opravdu skvěle, až se celé kino otřásalo. Všichni se náramně bavili, někteří skákali, jiní zase tleskali. Po koncertě jsme se odebrali zpátky do modlitebny. Nedělní shromáždění otevíralo poslední den sjezdu. Sešli jsme se v kině, ale nebylo to ledajaké shromáždění. Slovo měl totiž Ed Traut, což je prorok. Po velmi povzbuzujícím slovu také pár lidem prorokoval. Kolikrát jsem měla pocit, jako by prorokoval mě. Jeho slova se mě velice dotýkala. Bylo to super. Jenom co shromáždění skončilo, většina lidí se rozjela domů. Mrzelo mě, že jsem se s některými ani nestihla rozloučit. Na sjezd velice ráda vzpomínám, byly to naprosto úžasně prožité čtyři dny, na které jen tak hned nezapomenu. Klárka Huňařová, AC Břeclav 12

13 Milí bratři a sestry, vánoční shon, nákupy, vaření, ale i čas, kdy se rádi obdarujeme, je za námi. Před námi je rok překvapení, zkušeností, dalších možností, jak Bohu sloužit. Pokud máte odhodlání a touhu vstoupit do nových věcí, tak čtěte pozorně dál. Jak většina z vás ví, snažíme se v poslední době nabídnout sborům nové způsoby, jak zasáhnout evangeliem děti. Máme tu projekt KidsQuest, který však díky organizační náročnosti zaujme spíše větší sbory. Tento rok pro vás chystáme takového mladšího (a menšího) bráchu KidsQuestu, který se jmenuje KQ Drug Ročník 20, leden 2008 KQ DrugFree V předchozích dvou dílech tohoto miniseriálu článků o diakonii jsme se zabývali praktickou službou Pána Ježíše a prvotní církve světu, jak o tom můžeme číst v Písmu. Viděli jsme, že služba byla životním posláním Ježíšovým a také jeho následovníků. Také jsme si mohli uvědomit, že služba, kterou lidem poskytoval Pán Ježíš a jeho učedníci, se kvalitativně lišila od pouhé sociální práce, a to především tím, že pomoc lidem byla poskytována v moci Ducha svatého. I v tomto by měla církev následovat Pána Ježíše. Tentokrát se podíváme, jak vypadá praktická služba českých evangelikálních církví světu v současnosti. Pochopitelně zde není možné postihnout veškerou praktickou službu křesťanů svým bližním, protože ve skutečnosti jedině Bůh ví o všech skutcích, které jeho děti konají a žádný z těchto skutků není před Bohem skryt ani zapomenut. Co můžeme a chceme v tomto článku zhruba zmapovat, jsou spíše institucionálně ukotvené projevy diakonie tedy organizované formy poskytování sociální práce, které v jednotlivých církvích fungují. Při tvorbě tohoto příspěvku jsme vycházeli z informací uvedených na internetových stránkách jednotlivých církví či církevních organizací a také z některých tištěných materiálů těchto organizací. Jedná se nám o to informovat o škále diakonických činností, které konají naši sourozenci v Kristu z ostat- Free. Jedná se o program protidrogové prevence určený pro 1. stupeň základních škol. Chtěla bych zdůraznit, že na tento program je potřeba pouze 5 lidí. Proto vás vyzývám a povzbuzuji, abyste vyslali ze svého sboru nejen jednoho zástupce, ale i ty, kteří jsou výborní herci a rádi by obsadili role hrdinů (dva klauni a tygr TJ). Ideální bude, když si jako sbor vystačíte z vlastních zdrojů a personálně zabezpečíte zmíněný program. Dovolila bych si použít slova jednoho kolegy: Myslím si, že je to skvělý nápad. ZŠ mě často oslovují, jestli nemám přednášku i pro menší děti a já je musím zklamat. Ale pomocí tygra TJ a klaunů to může malé děti Modli se a pracuj aneb služba (diakonia) a její místo v církvi 3. díl oslovit. Budu se snažit získat v našem sboru alespoň 5 lidí, abychom si byli schopni sami posloužit. Program této protidrogové prezentace je přizpůsoben dětem od cca 6 10 let. Jde o hodinovou přednášku na téma drogy, nebo alkohol, která zábavnou a přitom poučnou formou vtáhne děti do problematiky závislosti. Na závěr děti obdrží barevný sešit s dobrodružným příběhem a gumový náramek, který jim má připomenout, že je důležité dělat v životě ta správná rozhodnutí. Tomuto programu budeme věnovat i letošní jarní seminář pro pracovníky s dětmi v Kolíně. Ten bude složen ze dvou částí tak, aby vás seznámil s celým projektem. Přihláška přiložena v časopise. ních evangelikálních církví a inspirovat naše čtenáře. Jak asi většina čtenářů ví, církve (někdy i jednotlivé sbory) si ke koordinaci praktické služby světu často ustanovují specializované organizace, pro které se v evangelikálním prostředí vžil název diakonie (katolická církev užívá pojem charita). V ČR tak můžeme najít cca 10 diakonických organizací, zpravidla působících při jednotlivých církvích. Od roku 1991 zastřešuje činnost jednotlivých diakonií Diakonie v ČR. Jak je uvedeno na webových stránkách této organizace (www. diakonie.cz): V současné době existuje v rámci členských organizací Diakonie v ČR více než 70 diakonických zařízení, v nichž pracuje přes 1000 zaměstnanců, kteří pečují v lůžkových zařízeních o více než dva tisíce lidí a ambulantně poskytují pomoc nezjištěnému počtu lidí. O další stovky a možná tisíce potřebných lidí pečují v jednotlivých církevních sborech (v rámci sborové diakonie) desetitisíce dobrovolných spolupracovníků. Rozsahem poskytovaných služeb patří mezi nejvýznamnější diakonické organizace u nás Slezská diakonie (zřízena Slezskou církví evangelickou) a Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE). Jak název napovídá, Slezská diakonie působí především na území Moravskoslezského kraje, kde rozvíjí svou práci prakticky v každém větším městě, celkem má více než 50 středisek. Škála činností této organizace je poměrně široká od azylových domů, přes denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, poradenská střediska až po mateřská centra (více viz Diakonie ČCE působí na území téměř celé České republiky (bez dvou krajů), kde je rozeseto celkem 33 středisek této diakonie a navíc 8 speciálních škol. I tato organizace se věnuje široké škále cílových skupin a poskytované služby jsou velmi rozmanité. Navíc Diakonie ČCE pořádá řadu vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociální oblasti (podrobnosti na Specifické místo mezi diakonickými organizacemi zaujímá Armáda spásy, protože spíše než o církev se jedná o hnutí křesťanů výrazně zaměřené na misii a sociální práci. Armáda spásy v současnosti působí již ve více než sto zemích světa. V ČR má Armáda spásy zastoupení v devíti městech, kde funguje celkem 35 středisek. Hlavní, i když ne jedinou, cílovou skupinou Armády spásy jsou lidé bez domova, pro které zřizuje noclehárny a azylové domy (více na www. armadaspasy.cz). Ze života církve Diakonie 13

14 Ž I V O T V K R I S T U Diakonie 14 Další, rozsahem své práce menší, diakonie fungují při Církvi bratrské (www.cb.cz/diakonie), Jednotě bratrské (www.jbcr.cz), Bratrské jednotě baptistů (www.diakonie.bjb.cz) a při Evangelické církvi metodistické (www.umc.cz/ diakonie). Doporučujeme čtenářům navštívit výše uvedené webové stránky, protože je opravdu povzbudivé uvědomit si, co všechno naši sourozenci v Kristu podnikají, jak prakticky slouží světu v místech, kde žijí, a to navzdory nedůvěře české společnosti k církvi, navzdory problematickému financování neziskového sektoru, navzdory administrativním a mnoha jiným překážkám. Příští díl tohoto miniseriálu bude věnován Diakonii AC a jejím jednotlivým členům. Závěrem dovolte výzvu: Jelikož hledáme další koncepci pro rozvoj diakonické práce v rámci AC, potřebujeme zjistit, jaký je potenciál v našich sborech či jednotlivcích. PROSÍME PROTO ČTENÁŘE, KTEŘÍ BY RÁDI ROZVÍJELI PRAKTIC- KOU SLUŽBU SVĚTU (DIAKONII), KTE- ŘÍ VNÍMAJÍ, ŽE JE K NĚČEMU TAKO- VÉMU VEDE PÁN (I KDYBY TO BYLO Kdo je vlastně můj bližní? A jak chcete, aby se lidé chovali k vám, stejně tak se chovejte i vy k nim (Lk 6,31) Drazí bratři a sestry v Kristu, není to tak dlouho, co jsme se v nedělním slově zabývali otázkou: Kdo je vlastně můj bližní? Na příběhu, popsaném v 10. kapitole Lukášova evangelia, který vyústil v podobenství o milosrdném Samařanovi, jsme se mohli přiučit tomu, jak budovat ve svém srdci vztahy, které se líbí našemu nebeskému Otci. Zdaleka jsme však nevyčerpali všechno, co je nám k našemu poučení dáno. Zvu vás, abychom se alespoň krátce vrátili k tomuto příběhu ještě jednou. Jakýsi muž znalý Zákona si chtěl ověřit, zda je Ježíš skutečně moudrým učitelem mistrem v Izraeli. Ptal se ho proto na něco, na co on sám odpověď znal. Nečekal, že by se mohl dovědět něco nového. V tom se ovšem hluboce mýlil. A to i přesto, že na rozdíl od jiných zákoníků on se dobral poznání, že si věčný život nelze ničím zasloužit. Dokonce ani pečlivým dodržováním Zákona. Lze ho obdržet jen a jen z milosti. Doslova jej zdědit. Před ním však nestál jen člověk, ale také zpytatel lidských srdcí. A ten věděl, že jeho slabým místem byl postoj vůči lidem mimo úzký okruh těch, kteří mu byli nejbližší. V srdci tohoto Boha hledajícího muže prostě dosud neměli místo, ač v hloubi duše věděl, že to není v pořádku. Proto také, když v odpověď na Ježíšovu otázku, co je napsáno v Zákoně, citoval dvě naprosto zásadní přikázání, cítil potřebu sám sebe před Ježíšem ospravedlnit filozofickou otázkou: A kdo je můj bližní? (Lk 10,29). Na to přece lze mít rozdílné názory! Pán Ježíš by mu v té chvíli mohl připomenout knihu Genesis, kde je psáno, že prapředky každého žijícího člověka V SAMÉM ZÁRODKU), ABY SE CO NEJDŘÍV ZCELA NEZÁVAZNĚ OZVALI A DALI O SOBĚ VĚDĚT. Napište, prosím, nejlépe em nebo dopisem (Jana Rozehnalová, Určice 328, ) své představy, touhy, vize, nápady nebo popište již existující aktivity a směr, kterým byste vaši práci rádi dále rozvinuli. V rámci Diakonie AC budeme s vámi dále komunikovat a hledat cesty k rozvoji diakonické práce v AC právě skrze vás. Ve spolupráci s ředitelem Diakonie AC Petrem Bartošem zpracovala Mgr. Jana Rozehnalová, AC Prostějov byl Adam s Evou, a po potopě pak Noe a jeho tři synové. Ale na to by onen muž mohl namítat, že už Šém, Chám a Jefet byli spolu se svými potomky proroctvím rozděleni do rozdílných rolí a tím i vzájemných vztahů. Zdá se, že byl tento Zákona znalý muž právě na takovou debatu připraven, aby si především sám před sebou obhájil svoji nechuť vzdát se svého niterného pohodlí tím, že by otevřel své srdce víc, než jen pro svůj úzce vymezený okruh lidí. Znalci Zákona byli v debatách zběhlí. Všimli jste si někdy toho, že pokud zasáhne Boží slovo pouze lidskou mysl, člověk si okamžitě najde dost argumentů k tomu, aby sám sebe, a pokud možno i Pána Boha a lidi, na nichž mu nějak záleží, přesvědčil, že se ho to slovo z nějakých důvodů netýká? Náboženští lidé se dokonce nejenom postaví do obranného postoje, ale mohou i proti tomu, kdo jim takové slovo přinesl, vzplanout až nezvladatelným hněvem. To naštěstí nebyl případ tohoto zákoníka. On miloval Boha. Proto u něho bylo pouze třeba dosáhnout k jeho srdci. To náš Pán Ježíš věděl. A tak mu vyprávěl ono známé podobenství o milosrdném Samaritánovi, který byl pohnut soucitem ke zcela neznámému muži, jenž dokonce patřil k národu, s nimiž se Samařané ani nestýkali. A nebyl to žádný mělký a laciný soucit. Byl to soucit, který ho stál čas, námahu i nemálo peněz. Závěrem tohoto příběhu se náš Pán obrací na znalce Zákona překvapivě postavenou otázkou: Kdo z těch tří se ti tedy zdá být bližním toho, který upadl mezi lupiče? Jinými slovy: Podívej se na situaci v tomto podobenství očima toho, kdo byl postižen a odkázán na pomoc zvenčí. Představ si sám sebe na jeho místě. Rázem měl zákoník jasno. Zde byl konec všemu mudrování, všem diskusím a zpochybňujícím argumentům. Protože kdyby on sám byl na místě oloupeného polomrtvého muže, byl by závislý na tom, zda se jeho situace dotkne srdce někoho z těch, kdo se s ní setká. Někoho, komu nebude jeho nouze lhostejná, kdo se mu v srdci nevyhne, ale kdo s ním bude soucítit. A ať už by to byl kdokoliv, bude mu v té chvíli tím nejbližším člověkem. Moji drazí, nevím, jak vás, ale mne, když si jen letmo pomyslím, že by mě minula ta předivná a nádherná Boží milost spasení, jímá doslovně hrůza. A stejně tak je pro mne hrozivé pomyšlení, že by minul věčnost v nebi někdo z mých nejdražších. Ale cožpak tady má končit náš soucit, když dobře víme, že Bůh miluje všechny lidi a že nás vyvolil a povolal, abychom byli jeho velvyslanci právě tam, kde žijeme, protože je to naše nezastupitelné místo? Prosím našeho drahého Otce v nebesích, aby se nás dotkl a vložil do našeho srdce milosrdný soucit především k hynoucím duším, protože lidé okolo nás, jdoucí do záhuby, jsou těmi nejpotřebnějšími. Soucit nás povede k modlitbám za tyto lidi, k vynalézavosti v projevech zájmu o ně a k odvaze zvát je tam, kam podle svého zaslíbení přichází Bůh a kde se s ním tedy i mohou setkat. Představujme si, že bychom byli na jejich místě (nebyli jsme lepší než oni!) a šli bychom slepě do propasti Jelikož tedy známe Pánovu hrůzu, přivádíme lidi k víře (2K 5,11). A závěrem? Kéž máme víc a víc Boží milosti ke všem lidem. K našim nejdražším, k našim sourozencům v Kristu i cizím lidem okolo nás. V lásce našeho drahého Pána Ježíše František Apetauer, pastor AC Brno Sborové listy 10/2007

15 A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho přijala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázdněna množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže. Ježíš jí tedy odpověděl: Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. A Marie si vybrala dobrou část, která jí nebude odňata. (Lk 10,38 42) Na první pohled to vypadá, že aktivní Marta dělala něco špatně, zatímco pasivní Marie se chovala správně. A jak by ne? Vždyť Marii chválí sám Mistr. Zkusme se však na tuto biblickou pasáž podívat i z jiného úhlu pohledu. Kdo pozval Ježíše do svého domu? Kdo měl zásluhu na tom, že se Marie vůbec s Ježíšem setkala? Uvědomme si, že Marta jednala podle tehdejšího židovského zvyku, pohostit hosta byla její svatá povin- Ročník 20, leden 2008 Marta nebo Marie? Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně. (Matouš 6,24, Bible Kralická) Milí sourozenci, v poslední době jsem se setkal s několika nejasnostmi ohledně peněz v životě křesťana, a to jak u nově, tak i déle věřících sourozenců. Vzhledem k tomu, že finance obecně doslova hýbou světem a upřímně si přiznejme, že mnohdy i námi křesťany, rozhodl jsem se sepsat sérii několika zamyšlení o penězích. Nebudu zde psát však jako ten, který je vůči penězům imunní, ale jako ten, kdo si v této oblasti prošel mnohými boji, proměnami, a věřím, že ještě mnohými projde. Vím o mnohých sourozencích, kteří umí používat peníze k Boží slávě, mají ochotné srdce k dávání a jsou pro mě vzorem. Přeji si, abychom se společně i v oblasti majetku učili žít podle Božího slova. Chci zdůraznit slovo ŽÍT, protože je rozdíl znát Boží slovo, rady a principy jen teoreticky, nebo je skutečně uplatňovat ve svém každodenním životě. Možná přemýšlíte o tom, co by pro vás bylo lepší. Někdo by raději neměl maje-, Křestan a peníze Díl I. tek žádný, aby ho nerozptyloval a mohl být lepším křesťanem, druhý si zase může myslet, že kdyby měl dost peněz, nemusel by se starat o zabezpečení života a mohl se věnovat jen Bohu a službě. I v historii církve můžeme vidět dva extrémní pohledy. Někteří, ve snaze se Bohu co nejvíce přiblížit, se vzdali téměř všech materiálních potřeb a mysleli si, že dobrý křesťan musí být chudý. Na druhé straně se objevuje názor, že dobrý křesťan je finančně prosperující, protože součástí jeho života s Bohem musí být i finanční požehnání a bohatství. Na základě Božího slova jsem přesvědčen, že ani jeden z těchto názorů není normativní. Proč? Bůh v celé historii proměňoval životy chudých i bohatých. Dokáže zjevit svoji slávu jak v životě chudé vdovy, tak bohatého krále. Vždyť král David byl velmi bohatý, a přesto je mužem podle Božího srdce. Naopak Jan Křtitel neměl víc než velbloudí srst a kožený pás, potravou mu byly kobylky a med divokých včel, a přesto ho Pán Ježíš nazývá největším z lidí. A tak není rozhodující tvůj majetkový poměr či stav, ale tvůj postoj k majetku a k Bohu. Můžeš být chudý i bohatý a přitom mít majetek na prvním místě před Bohem, sloužit této modle a nechat se jí nost. Samozřejmě, Martě bychom mohli vytknout, že v jejích očích byl Pán ten, kdo je potřebný, což ve skutečnosti bylo obráceně. Jakmile promluví, tak se stává z hosta hostitelem. To On štědře rozdává ze svého Slova. Přesto všechno z kontextu Nového zákona plyne, že služba lidem je i službou Bohu. To je nepochybné. Tak proč ta výtka? Zdá se, že Ježíš tímto příběhem v podstatě říká to nejdůležitější. Služba bez naslouchání Bohu totiž ztrácí smysl! V současnosti je takovým trendem propagovat misii beze slov, evangelizaci bez evangelia, službu lásky bez Krista. V této souvislosti si nelze nevšimnout změny některých křesťanských služeb budovaných s misijními záměry na sociální instituce, jejichž hlavním cílem je pomáhat lidem z nepříznivé situace. Ptám se: Není to trochu málo? Právě evangelizační neefektivnost diakonické služby bývá často příčinou toho, že sbor ztratí o tuto bohulibou činnost zájem. Ale mohla by uslyšet Marie bez Marty? Může růst církev, která nekypí touhou a nadšením sloužit bližnímu svému? Troufám si říci, že v každém z nás je trocha Marty i Marie. Slyšením Božího Slova získáváme stejně jako Marie víru, tedy úděl, který nám nebude odňat. Na druhou stranu nás zdravá víra nezbavuje povinnosti nebýt slepými a hluchými vůči potřebám druhých. Jde však o to, aby obě tyto složky byly přinejmenším vyvážené. Kristus však chválí Marii ještě za jednu věc. Tím, že poslouchá jeho Slovo, se tak stává učedníkem. Učí se jej zachovávat a žít. Jen sloužit Bohu nestačí. Věřící by neměl umět jen dávat, měl by být schopen i přijímat. Největší pomocí je dovést člověka k víře v Krista. To je nepochybné. A víra přichází ze slyšení díky hlásání evangelia. Na druhou stranu však dobré skutky pomáhají připravit živnou půdu tak, aby semínka Dobré zvěsti mohla zapustit kořeny i tam, kde přirozeně nejsou pole úrodná. Když Ježíš chodil po světě, zastával roli doktora, učitele i sluhy. Samé pomáhající profese. Ivo Kraus, AC Louny zotročovat. Jsem si jist, že s tímto postojem nikdy nebudeš ve svém životě spokojený. Pán Ježíš nás ve výše uvedeném verši varuje, že nemůžeme sloužit dvěma pánům Bohu a zároveň majetku. Buďme těmi, kdo mají na prvním místě Pána Boha a slouží mu. Hospodin je dobrým Bohem, který tě miluje a má pro tebe připraven hojný a věčný život. Pán Ježíš sám také říká, že je dobrým pastýřem, což platí i pro oblast materiálního zabezpečení. Naopak majetek se jako dobrý pán tváří, ale dobrým pánem určitě není. Svoje služebníky vede k závislosti, pýše, lakomství, chamtivosti a věčnému zatracení. A tak záleží na tobě, co si zvolíš?!? Ing. Viktor Baláž, 2. pastor AC Vyškov Diakonie Křesťan a peníze 15

16 Čtenáři píší 16 Symboly a svátky ano, či ne? Kotvu mi dala a srdce a kříž, že prý mě ochrání, až budu v poli pohrával si Karel Kryl ve své písni Srdce a kříž se symboly pro víru, naději a lásku. První křesťanské symboly vznikaly v době prvního pronásledování křesťanů v Římě. V podzemních stavbách katakombách, v nichž se první křesťané tajně shromažďovali a v nichž pochovávali své zesnulé, lze až do dnešního dne spatřit vedle zobrazení biblických výjevů mnoho nápisů, znamení, monogramů a znaků jako kříž, rybu, beránka a jiné. I dnes se stále používá mnoho takových symbolů, obrázků, kterými si křesťané připomínají věci, většinou nehmatatelné, abstraktní, na které si nelze sáhnout, a přesto tu jsou: Kristova oběť, víra, láska, Duch svatý, Boží Slovo Ačkoli si v naší letniční tradici na symbolech příliš nezakládáme, máme i my v neděli před očima znak AC se třemi symboly (kříž, knihu s řeckými písmeny alfou a omegou, holubici), které nějakým způsobem vyjadřují naši víru. Podívejme se na nejčastější symboly Kříž: V katolické tradici s ukřižovaným Kristem, v protestantské tradici prázdný, vyjadřující že Kristus nezůstal na kříži, ale byl vzkříšen a je živý. Obě verze mají svůj smysl připomínají nám, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a že byl vzkříšen a že díky této zástupné oběti budeme i my s ním vzkříšeni. Rybička: Lepíme si ji na auta a na Bible, děti na sešit do besídky. Víme proč? Ryba je starý symbol pro jméno Ježíše Krista. Řecky se ryba řekne ICHTHYS. A jednotlivá písmena tohoto řeckého slova tvoří začáteční písmena řeckého označení IESUS CHRISTOS THEOY (H)YOS SÓTÉR Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Říká se, že v dobách pronásledování věřící při setkání s neznámou osobou nakreslil na zemi hůlkou oblouk. Pokud byl neznámý také věřící, nakreslil druhý oblouk tvořící rybu a tak se nenápadně navzájem poznávali. Otevřená kniha: Znázorňuje Bibli, Boží Slovo, často s prvním a posledním písmenem řecké abecedy alfou a omegou vyjadřujícím počátek i konec, kterým je Bůh (Zj 1,8; 21,6; 22,13) Kalich, často stojící na Bibli: Bývá často v evangelických kostelech, připomíná Večeři Páně reformační přijímání pod obojí způsobou, tj. chléb i víno, jak jsme zvyklí. Zároveň připomíná Kristovu prolitou krev. Lze také vztahovat k verši ze Žalmu 116,13: Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Holubice: Symbolizuje Ducha svatého. Při Ježíšově křtu sestoupil Duch svatý právě v podobě holubice (Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22; J 1,32). Beránek nesoucí vítěznou korouhev: Starý znak Jednoty bratrské. Je na něm také latinský nápis, který v překladu znamená: Zvítězil Beránek náš, následujme jej. A mohli bychom pokračovat V poslední době o těchto obrázcích víc přemýšlím a zjišťuji, že jsou pro mě důležité. Ne, nevyřeší mé problémy, a když si jimi vyzdobím byt, nebudu proto zbožnější. Jenže když se zamyslím nad tím, kolik jiných podnětů během dne vnímám billboardů, reklam, nápisů, které se proti mé vůli vrývají do mého podvědomí, kolik zpráv, informací, filmů, příběhů a novinek, které vstřebávám, začínám mít strach o svou mysl. Jistě, jediný způsob, jak ve zdraví přežít, je zůstávat s Pánem. To všichni víme, ale ruku na srdce, jak je to někdy v tom chaosu a shonu, který nás vleče s sebou, těžké. Ale když padne můj zrak na kříž u kostela, u silnice, na budově modlitebny jakoby všechny vnější podněty ustaly a je tu jen jedna myšlenka: můj Pán za mě zemřel, abych já mohla žít. Když uvidím na autě rybičku, mám tendence začít na osádku vozu mávat a jásat (většinou se ovládnu a chovám se civilizovaně ) jsou tu nějací křesťané. Možná je neznám, nevím, odkud jsou, ale kdyby byli křesťany jen podle jména a Pán Bůh je nezajímal, snad by si tam tu rybičku nelepili. Doma mám na zdi dřevěný křížek, který jsem dostala kdysi od svého muže. Je na něm duha, Noemova archa a spousta veselých zvířátek, která z ní právě vystoupila. Když ho mám před očima, vzpomenu si na smlouvu, kterou se svým lidem uzavřel Hospodin po potopě, a znovu Ž I V O T V K R I S T U si uvědomím, že On je věrný a dodržuje smlouvu, kterou s námi uzavřel, a zaslíbení, která nám dal. V kuchyni na zdi máme v rámečku desatero Božích přikázání. Každý den je jen tak přeletím očima a připomínám si, jak Pán Bůh očekává, že k němu budu projevovat svou lásku poslušností jeho Slova. Jistě, můj vztah s Bohem se neodvíjí od toho, co mám doma na zdi. Ale to, co si stavím před oči, mi může v tomto vztahu pomáhat, anebo ho naopak bořit. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese, říká král David (Ž 16,8). Nebezpečí symbolů Uvědomuji si, že se symboly mohou stát někomu úskalím. Známe přece druhé přikázání: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující (Ex 20,4 5). Jako křesťané z pohanů nejsme sice pod Zákonem, ale víme, že Desatero nám ukazuje, jak žít, abychom se Bohu líbili. V Matoušově i Lukášově evangeliu je zaznamenáno, jak Ježíš odpověděl satanovi, který jej pokoušel na poušti: Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat (Lk 4,8). Uctívat cokoliv nebo kohokoliv kromě Boha (Otce, Syna či Ducha svatého) je hřích. Je třeba zůstat v těchto věcech střízliví a moudří. Také mě bolí, když vidím, že se pro mnohé kříž stal módním doplňkem, přívěškem, kterým se zdobí nevěřící lidé. Je mi to velmi proti srsti, ale přesto Přesto se však jeho smysl nemění. Stále platí, že slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží (1K 1,18). Díky Bohu za to. A svátky? Kdo mě lépe zná, ví, že nejsem velkým příznivcem svátků a oslav, zvláště pak těch, kdy člověk něco dělá jen proto, že se to má, že je to slušnost, ale vnitřně se s tím neztotožňuje. Někdy je to dilema. Uklidňuje mě apoštol Pavel v listu Římanům, když říká, že někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu (Ř 14,5 6). Nejjasnější je to asi v kontextu celé 14. kapitoly. Pavel nás dále vybízí, abychom se nedívali spatra na ty, kteří určité dny dodržují, anebo naopak, pokud my některé dny slavíme, abychom se nepovyšovali nad ty, kteří je neslaví. Už proto, abychom ne-

17 byli bratru kamenem úrazu a nevznikalo mezi námi zbytečné napětí kvůli druhořadým věcem. Nicméně Ve Starém zákoně Bůh svému lidu přímo přikázal slavit určité svátky. Ačkoli se nás to přímo netýká a židovské svátky neslavíme (ale zakázáno to nemáme ), je dobré vědět, proč jim to přikázal. Jde o princip. Viz třeba pokyny ke slavení svátku nekvašených chlebů: Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu: Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví (Ex 13,14). Kdybychom si procházeli jednotlivé svátky, zjistili bychom, že jejich smysl je stále tentýž: připomínat si, co pro nás Hospodin udělal. V Novém zákoně je přikázáno slavit jen jeden svátek Večeři Páně. To také začala prvotní církev dělat. Začali se scházet první den po sobotě k lámání chleba. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění (Sk 20,7). Proč měli/máme slavit tento svátek? Ježíš řekl: To čiňte na mou památku! (Lk 22,19; 1K 11,24 25) Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde (1K 11,26). Princip je stejný: připomínat si, co pro nás Bůh, Pán Ježíš udělal. Stejně tak můžeme slavit i jiné křesťanské svátky, které nebyly přímo přikázány, ale které mají tentýž smysl: připomenout si, co pro nás Pán udělal a také stále dělá. A tím se vlastně vracíme také k symbolům. Jejich smysl je podobný: připomínat si Pána. Na závěr ještě několik kvízových otázek ze života: 1) Který mobilní operátor má reklamu se čtyřmi psy? 2) Na který nápoj bývá reklama s ledními medvědy? 3) Které veselé zvíře dělá reklamu na sýr? 4) Proč je blaze těm, kdo mají čisté srdce? Co je čeká? 5) Co se stane, když Boží lid nemá vidění (vizi)? 6) Kdo může vyrvat ovce z Otcovy ruky? (V kontextu Ježíš, dobrý pastýř, a jeho ovce.) Pokud vám přijdou první tři otázky jasné, zatímco dalšími třemi si nejste jisti, pak je opravdu čas přepnout a začít si připomínat Boží zaslíbení. Kéž nám v tom Pán požehná. Ročník 20, leden 2008 Jana Kopová, AC Zlín Kapky 6/2007 Už je to dosti dávno, co jsem četla příběh napsaný podle skutečné události. Nepamatuji si jeho přesné znění, ale podstatu tohoto příběhu bych vám ráda tlumočila. Byla to úplně běžná letecká linka, spojující dvě velká americká města. Toho rána se letu účastnili většinou samí podnikatelé, kteří cestovali za svými četnými obchodními záležitostmi. Byli to lidé sebevědomého vystupování, v perfektních oblecích, s nepostradatelnými pracovními kufříky. Zdálo se, že je to pro většinu cestujících zcela všední zážitek. Ale tentokrát mělo být všechno jinak. Už nedlouho po startu začalo mít letadlo nějaké problémy. Místo plynulého letu sebou podivně házelo. Pilot oznámil technické potíže a začal vypouštět palivo vzhledem k předpokládaným těžkostem během přistání. Cestujícím došlo, že zřícení letadla je dosti pravděpodobné. Vypukla panika. Lidé stojící tváří tvář smrti začali odhazovat své masky. Někteří se schoulili sami do sebe a tiše naříkali, jiní propadli zoufalství a hystericky vykřikovali. V tom Na Silvestra jsem se moc těšila, že půjdu do sboru a společně s bratry a sestřičkami vzdám Bohu chválu a dík za celý minulý rok. Ale od rána se děly věci, kterým jsem vůbec nerozuměla. Ráno jsem si postavila vodu na čaj, neboť se mi vrátila nemoc, která mě trápila už od 18. prosince. Když jsem chtěla vzít hrnec z plotýnky, nějak se mi v ruce stočil a celý obsah vařící vody mi protekl levou dlaní a skončil na koberci. Rychle pod studenou vodu a pak mastičku. Modlila jsem se a děkovala, že se nestalo nic horšího. Celá dlaň byla opařená a bolela. Stále jsem však věřila, že večer, tedy v 16:00 hodin, půjdu do sboru. Jednou rukou jsem si umyla vlasy a sedla spokojeně do křesla. Ruka pálila, ale už ne tolik. S díky v srdci jsem byla před Pánem a najednou se vrátily bolesti v podbřišku a nesnesitelné bodání. Ten zánět tu byl znovu. Byla jsem vyčerpaná bolestí. Nemohla jsem jít nikam. Po Bohunce jsem vzkázala, co se děje, a zůstala sama doma. Ruka už byla skoro v pořádku, díky ti, Bože. Nevím, proč se to všechno stalo, ale jedno vím určitě. Bůh nás neopustí, když na něho nezanevřeme. Byl i se mnou a připravil pro mne nádherný ve- Nezapomeň Silvestr 2006 všeobecném zmatku bylo slyšet klidný a pevný ženský hlas. Byla to matka, která promlouvala ke svému dítěti. Ujišťovala ho o své lásce, o tom, že ať se stane cokoliv, má si dítě pamatovat, že všechno bude dobré. Pak si ho připevnila pásem k sobě, objala ho a byla připravena na havárii. Dále bylo už jen slyšet, jak se tato žena nahlas modlí. Ten klid a odvahu jí mohla dát jen hluboká víra. Nakonec vše dobře dopadlo. Tragédie byla odvrácena, protože letadlo v pořádku přistálo. Možná, že po přečtení tohoto příběhu budete čekat, že vás vybídnu k tomu, abyste začali zkoumat svou víru. Ke mně však ten příběh promluvil trochu jinak: Ať se kolem nás děje cokoliv, ať se vlny života zdvihají sebevíce, jsou kolem nás neustále obepnuty ruce našeho Otce, který nás poponáší ve svém náručí. Nezapomínáme občas na tuto jistotu? Jako pastýř stádo své pásti bude, do náručí svého shromáždí jehňátka a v klíně svém je ponese, březí pak poznenáhlu povede (Iz 40,11). Eva Hasmandová AC Valašské Meziříčí čer, plný ujištění o tom, jak mu záleží na každém z nás. Z okna pokoje vidím na naši budovu, kde už se scházela moje Boží rodina. Svítila tam okna a já najednou pocítila tak silnou touhu být s nimi. Bůh mi dal prožít, jak je nádherné někam patřit. Začala jsem zpívat píseň Spoj nás v jedno, Pane..., bylo mi to tak líto, že nejsem s nimi a v slzách jsem prosila Pána o blízkost s každým, kdo ve jménu Božím přišel na to místo. Modlitby plynuly z úst a srdce se utišilo. Zůstalo ujištění, že On je všude tam, kde je zván. A tak, i když jsem byla doma, cítila jsem, jak má duše jásá v Pánu a Duch svatý mě ujišťoval, jak bytostně i duchovně patřím do těla Kristo- Čtenáři píší 17

18 Čtenáři píší 18 va. Děkuji. Nebyl to však konec, Pán měl pro mne ještě jednu radostnou zprávu. Jsem nejmladší z trojice sourozenců. Oni nežijí s Bohem. Léta se modlím, aby Bůh obměkčil jejich srdce, neboť prostřední bráška Josef je v hlubokém neodpuštění vůči staršímu bráškovi Ondřejovi. Bylo by to na dlouhé vyprávění. Bůh mi dal tu milost, abych o těch věcech s Josefem mnohokrát mluvila. Někdy si myslím, že se nic neděje, ale to není pravda. Vidím, jak se mění názory mého brášky, jak Pán zjemňuje ty hrany, které jsou ostré jako dýka, ta slova vyřčená proti bratru. Modlím se za ně stále. Miluji je oba a říkám jim to. Toužím, aby nás Pán spojil, abych mohla hovořit s oběma o tobě, Pane. Večer se ozval Josef a řekl mi mimo jiné, jakoby mimochodem, jen tak: Tak jsem poslal SMS zprávu tomu mamlasovi (myslel tím svého staršího bratra Ondřeje). Napsal jsem mu, aby se na mě nezlobil a aby mi odpustil. Byla to pro mne rajská hudba. Říkám mu: Josefku můj, ty jsi tak fajný, že jsi to udělal, Bůh to vidí a má z tebe nesmírnou radost, neboť, jak jsme se bavili, když my neodpustíme, ani nám nebude odpuštěno. Ještě dlouho jsme spolu mluvili. Byla jsem naplněná Boží láskou. Připadala jsem si, že se rozplynu a kohokoliv zasáhnu slovem, se též rozplyne. Po chvíli ztišení jsem zavolala Ondrovi. Bydlí v Bohumíně. Též jsem s ním mohla mluvit o Bohu a našich životech už dávno. Měla jsem pokojnou mysl, ale něco ve mně se trochu bálo. Můj bráška zvedl telefon a byl nadšen, že mě slyší. Řekl mi mimo jiné, že jsem moc hodná, a že to ví, a že nemá nic proti Josefovi. Povídali jsme si přes půl hodiny a nakonec jsem ho poprosila, aby zahodil pýchu a zavolal bratrovi, aby mu poděkoval za SMS zprávu a řekl mu osobně, že proti němu nic nemá. Neslíbil mi to, jen mne ujišťoval, že opravdu nic proti němu nemá. Řekla jsem, že toužím, abychom se sešli a dali vše do pořádku. Byl pro. Moc pěkně jsme se rozloučili. Modlila jsem se, aby mu Bůh dal sílu, aby zavolal bratrovi a udělal ten druhý krok, když Jožko udělal první. Nevím, jestli to učinil, ale jedno vím jistě, že Bůh je zná mnohem lépe než já a miluje nás a učiní vše, aby se děla jeho vůle, proto se za ně modlím. Vím z vyprávění známých, jak mnoho rodin je znesvářených. Jak mnoho rodičů a dětí je uvězněno v poutech neodpuštění, jak mnoho sourozenců žije jeden bez druhého a nenávist jim nedovoluje sejít se a odpustit si. Nezvládají to a ani nevěří, že by to šlo. Všem těm nevěrcům bych chtěla vzkázat: Přestaňte se upevňovat v tom, že vy nic, že on je ten, který má přijít první, neboť by se mohlo stát, že už nebudete mít šanci odpustit mu. Ať už matce, otci, bratru či sestře, své dceři či synovi, či komukoliv, komu jste cokoliv neodpustili. Teď se rozhodněte, dnes, a učiňte ten první krok, jako můj bráška Josef. Ať vám Bůh žehná v každém dalším kroku, protože poznáte, jak z vás padají okovy a budete svobodní. Svobodu nám připravil Ježíš na kříži, tak proč se nechávat zotročovat neodpuštěním. Když my nemáme ten problém, děkujme Bohu Ž I V O T V K R I S T U a modleme se za ty, kdo ho mají a neumí s ním sami bojovat. Přeji nám všem, kdož jsme se rozhodli jít za Pánem Ježíšem, aby slzy, které prolijeme, byly nakonec slzami radosti, aby bolest a trápení, kterými procházíme, byly k budování našeho vztahu s Bohem, aby každý, kdo touží, slyšel, co Duch svatý k nám mluví, a aby každý donesl ten svůj kříž, který je někdy těžký, až k cíli. Někdy je dobré kácet Proč myslíte, že dal Bůh zákaz jíst ze stromu poznání dobrého a zlého? Jednou z možných odpovědí je, že Bůh jednoduše chtěl, abychom se na něj s naprostou důvěrou a ve všem spolehli. Abychom neřešili, zda to či ono je pro mě dobré nebo zlé, ale jako nemluvně se vložili do jeho rukou, do jeho péče ve víře, že On ví, co je pro nás nejlepší. Konec konců nás stvořil vyvolil. Ví, za jakých podmínek budeme fungovat nejlépe (třeba i kolik tlaku uneseme a kdy bude důležitý). Satan přišel za člověkem: Nezemřete, ale budete JAKO Bůh znát dobré a zlé. Člověk dostal možnost být v něčem jako Bůh. Že to nebylo pro něj nic skvělého, nám může být jasné: Kdypak ďábel chtěl pro lidi něco dobrého? Nicméně neposlušnost zvítězila a my se začali zakrývat. Nejen oděvem. Nejsme totiž Bůh a špatné volby se na odiv staví těžko. Nebo hřích Přesto o sobě a svých věcech rádi rozhodujeme sami. Vždyť přeci dobře víme, co je pro nás dobré a zlé. Nechceme slepě následovat svého Stvořitele. My Já o sobě rozhodnu. Já vím. Já. Naštěstí většina z vás čtenářů spolu se mnou poznala, kam ta naše sebevláda zhruba vedla, a pustila se do každodenního boje s vykořeňováním stromu poznání dobrého a zlého ze svého života. Dalo by se říci, že podstata víry je v tom, že uzavřeme vztah s Bohem takový, jaký byl, než si člověk smlsnul na onom zakázaném ovoci. Budeme Pána následovat a necháme jeho rozhodovat o nás samých. Bez důvěry to půjde těžko. Čím víc Boha milujeme a poznáváme, že i On nás velmi miluje a opravdu chce pro nás jen dobré, tím snadněji se mu odevzdáváme. Nejvíce pokušení vzít věci do svých rukou bývá, když se nám nedějí věci příjemné anebo je ohrožena naše důstojnost, čest, postavení či přízeň u ostatních lidí. V takových situacích se snažím myslet na Helena Kudrnová, AC Karviná Sborové noviny 1/2007 Marii, matku Ježíše. Pro ni její: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova znamenalo v tu chvíli ztrátu pověsti čistého děvčete, možná (protože nemohla tušit, jak se věci vyvinou) lásku milého snoubence o nevraživosti rodičů, potažmo okolí, kvůli nemanželskému dítěti snad ani není třeba psát. No, anebo rvát si pro přístup do nebe ruku či oko (Jistě, narážím na různé věci libé smyslům, ve kterých by naše já také rádo uplatnilo SVOU vůli). Věřte, že činit vůli Otce se nám postupně stane sladší a dražší nade všechny zkoušky a pokušení. Jedná se zde o lásku a důvěru. Bůh je mnohem víc než tatínek a maminka dohromady. Svět ani ďábel nám neudělají nic bez Božího svolení. Bez Boží vůle nespadne z naší hlavy vlas na zem (Mt 10,29 31). Ježíš přemohl svět a On chce prokazovat svou sílu v naší slabosti. Stačí mu to dovolit a těšit se, jaké divy pro svého věrného vykonává. Občas se může jednat o pořádné zázraky. Možná uvidíte, jak se vaši nepřátelé bijí navzájem anebo jsou raněni slepotou pokud na ně zrovna neprší oheň z nebe. V peci vám neshoří ani vlásek či v klidu usnete se smečkou lvů. O přežití hadích kousnutí, vyvedení z vězení se ani nerozepisuji. Apropó, on už je zázrak, když prožíváte klid a pokoj tam, kde jiní propadají panice, nebo cítíte lásku ve chvíli, kdy by si druzí nejraději vjeli do vlasů. Bůh nás pro sebe stvořil. Zná nás mnohem lépe, než se známe. V jeho péči pokveteme nejlépe a i naše ovoce bude nejsladší. Mimochodem, zkoušky také přinášejí ovoce těm, kteří jimi prošli (Žd 12,11). Zkrátka, Ježíš nám řekl, že být jeho učedníkem, znamená zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat ho. Tak nám přeji ostré sekery ke kácení stromu poznání dobrého a zlého v našich životech. Dita Wanglerová, AC Chomutov

19 Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? (Jr 23,23) Již delší dobu rozvažuji nad těmito slovy z Písma. S bázní zkoumám svůj vlastní život s Bohem, ale i životy jiných. To, čeho se opravdu v posledních letech obávám, je nebezpečí života v určitém druhu podivné nevěry. Když již mnozí opravdu z milosti Boží prožijí pokání ze svých hříchů, což je vskutku skvostné, po čase se jejich křesťanský život jaksi začne zadrhávat. Přicházejí pochybnosti a často unáhlená, nezralá a podezřelá rozhodnutí i stížnosti, a dokonce odpadnutí. Jak to, že už neprožívám to, co kdysi? Nedaří se mi o nic moc lépe! Bojuji více než předtím! Život je nyní tak složitý a mám vážné problémy! Kde je ten Bůh a jeho pomoc? Když vidím, kolik lidí se v tomto všem nachází, stále motá a nechápe, že je to vlastně vcelku běžné, je mi z toho smutno. Ano, jak říká Kazatel 3,1 8: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Jsou prostě časy příjemnější, ale jsou i ty méně příjemné. Ale znamená to, že přestaneme Bohu prostě důvěřovat, když je zle? Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? (Jr 23,23). Ale ano, Bože, jsi! Bůh je naším Bohem nad všemi situacemi našeho žití. Chvála jemu za to! Žel, dosti často se stává, že náš život s Bohem v oněch těžkých časech poněkud ochladne a my se stáváme nevěrnými. Před několika dny jsme byli s pedagogy a dalšími pracovníky školy na dvoudenním výletě na konci školního roku na jižní Moravě. Samozřejmě se degustovalo i víno. Po nějakém čase si ke mně přisedl náš údržbář a otázal se mě, jestli jsem již určitým nemravným způsobem popíjel s cizí ženou vínko. Řekl jsem ne a vysvětlil mu, že jsem jednou před Bohem své ženě slíbil věrnost a toho že se hodlám nadále rozhodně držet. Ale když cítíš něco nového, nějaké vzplanutí, doma jsou problémy, tak je to v klidu Ročník 20, leden a se svým Bohem v dobrém i ve zlém? to takto vyřešit, ne? reagoval on. Zopakoval jsem mu slova o nevěře a manželském slibu: a budeme spolu v dobrém i ve zlém! Nakonec jsme si spolu dlouho povídali o Božích věcech. Jemně pod vlivem vínka ke konci však vyznal: A dobře to říkáš, Pepíku Ovšem, je to tak i v našich životech. Jednou jsme Bohu slíbili věrnost, rozhodli se jít za ním, dokonce jsme to potvrdili veřejným křtem ve vodě, že s ním budeme navždy, a to v dobrém i ve zlém! Avšak někdy je dnes ono spasení bráno jako levná vstupenka do zábavního parku, pouze jakési soužití s Bohem partnerem, ale už ne jako manželství! Vždyť Bůh ale volá: Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš manžel. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z čeledi, a uvedu vás na Sijón. (Jr 3,14). Ve skutečnosti náš vztah s Bohem není jen hra, navštěvování kroužku, fanouškovství, zábava, kamarádění, ale je to spíše vztah manželský. Ano, Bože, budu s tebou v časech dobrých i zlých. A podobně k nám promlouvá i náš drahý Pán. Tak nějak rozuměl vztahu s Bohem i Daniel, když vyznal: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. (Da 3,17 18). A prorok Abakuk ve zlých časech říká: I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. (Abk 3,17). Nevyzývám nás k nějaké předuchovnělosti, ale k prostému uvědomění, že i se svou velkou zkouškou, těžkostí, slabostí, či strachem se můžeme rozhodnout Bohu důvěřovat. To je pravá bázeň před Pánem. Písmo nás varuje i potěšuje: Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. (Žd 12,16) Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. (Iz 44,22) Na závěr zde uvádím nádhernou báseň Aarona Zeitlina, kterou překrásně přezpíval a zhudebnil křesťanský umělec Adrian Snell: Věřím I kdybych se rozvztekal, nebo vzplanul ve vzpouře proti němu není to pořád stále On, jenž mými ranami krvácí? Přesto vše v mém nářku svou chválu mu vzdám. I nyní se mohu rozhodnout v něj nevěřit. Avšak jenom k němu, jen k němu mohu úpěnlivě volat z nejhlubších útrob svého nitra. Protože On žije a prahne, neboť On nespí ve zkostnatělém zákoně. Jeho skutky nedovedu pochopit. U jeho nohou leží můj prach. Jeden druhého nemůžeme opustit. Ani On mne, ani já jeho Říkáš Izrael, když vyslovíš Elohim, Elohim. Věřím, že On trpí se mnou, když proti němu vzplanu. On pláče se mnou, pláče se mnou Ten, který dává příkaz žháři, aby ohněm sežehl můj dům také touží mě odměnit a korunovat tou jeho korunou nejskvostnější, nejskvostnější korunou Buďme tedy Pánu Ježíši nadále a stále věrni, a to jak v časech dobrých, tak i zlých! Josef Ledvoň, AC Karviná Sborové noviny 7 8/2007 Čtyřnohý anděl Bylo mi myslím sedmnáct, když jsem jednou pojala úmysl pravidelně běhat po nocích. Nechám teď motivy stranou, kromě toho, že noc měla být plášť, v němž jsem se chtěla ukrýt před zraky cizích lidí, mých spolužáků apod. Vůbec mě nelákala představa, jak se mou funící a batolící se figurkou bude někdo bavit Běh v pozdních hodinách (pěkně ve tmě) se mi zdál jako ideální řešení. Když se zešeřilo, odhodlaně jsem si pevně zavázala tkaničky u bot a vyběhla. Dům, v němž jsme tehdy bydlely (čtyři holky, spolužačky na střední škole) stál v kopci téměř na kraji města. V okolních ulicích bylo lamp pomálu a většina domů sloužila svým majitelům jen coby občasná víkendová sídla, takže tmy bylo toho večera na mé cestě habaděj. Dlouhé úseky cesty lemovala pouze řada starých domů s temnými mlčícími okny. Zpočátku mi ponurá opuštěnost ulic vůbec nevadila. Supěla jsem si to spokojeně pomalu do kopečka a naslouchala hlasitému dusotu vlastních bot. Najednou jsem uslyšela další kroky. Nejprve byly vzdálené a spíše šlo o rychlou chůzi. Uvnitř jsem se zakabonila, ne- Čtenáři píší 19

20 Čtenáři píší 20 líbilo se mi běžet někomu rovnou před nosem. Trochu jsem tedy zrychlila a vyhlížela nějakou odbočku, abych se nežádoucího nohsleda zbavila. Konečně. Odbočila jsem do ulice, která byla opravdu opuštěná a bylo tedy silně nepravděpodobné, že by onen člověk mířil právě tam, mezi polorozpadlé barabizny a neudržované ploty. Kroky se stočily za mnou. Lekla jsem se. Jak to, že jde za mnou? Je to taky nějaký cvok-běžec jako já a chce závodit? Nebo provokuje? Nevěděla jsem. Nyní bylo slyšet, že neznámý přešel z chůze do pomalého klusu. Moje srdce také začalo klusat, ba cválat, ale strachem Věděla jsem, že pokud by měl ten člověk zlé úmysly, neuteču mu. Jsem čistokrevný nesportovec a ani v sedmnácti jsem neuměla běhat rychle. V mysli jsem si bleskově přehrála všechny příběhy o Božích andělech, které Pán poslal v nouzi svým lidem na ochranu. V duchu jsem začala úpěnlivě volat: Pane Ježíši, prosím, pošli mi svého anděla! Běžec za mnou zrychloval a slyšela jsem, jak se vzdálenost mezi námi zkracuje. Okolo nebyl jediný dům, v kterém by se svítilo, žádný náhodný kolemjdoucí. Prosím, Pane Ježíši, pošli mi anděla! křičela jsem v duchu. Moje srdce uhánělo daleko rychleji než mé nohy. Najednou se to stalo. Zpoza zarostlých křovin se vynořil pořádný hafan. Psi patří mezi má nejoblíbenější zvířata, možná to mám v genech, jsem dcerou veterináře. Jako bych ho k tomu měla vycvičeného, připojil se k mé noze a běžel vedle mě stylem, za nějž by se nemusel ani zkušený kynolog-cvičitel stydět. Běžec za mými zády okamžitě zpomalil, až zastavil úplně. Opravdu. Odpadl. Nejprve v duchu a pak nahlas jsem užasle chválila Pána. K našemu domu však chyběl ještě pěkný kus cesty. Pes však nezaváhal a běžel se mnou všemi zákruty a zastavil se teprve přede dveřmi se mnou. Naprosto předpisově, aniž bych mu dala povel, si sedl vedle mé nohy a čekal, až mi Magda, moje spolubydlící (a také sestra v Kristu), odemkne. Konečně cvakl zámek, z chodby se světlo vykulilo ven. Zároveň vykoukla ven Magda sama: Co to je!? zeptala se udiveně, jako by nikdy neviděla pěkného urostlého sedícího psa. Anděl, vydechla jsem, protože nic lepšího se odpovědět nedalo. Seděl tam dál a čekal, i když jsem už vešla dovnitř. Vystrčila jsem tedy hlavu ven: Dík, můžeš už jít. Zvedl se a elegantně odběhl do tmy. Nikdy jsem v okolí takového psa neviděla (a věřte mi, že si psů všímám). Na tuláka také nevypadal, ti bývají hubení. Tento vypadal zdravý, sebevědomý a dobře živený. Přesto si myslím, že to byl opravdu pes. Jenom zrovna Jsem vděčná Pánu, že mi po delší době umožnil opět pracovat. Mám zajímavou práci s čísly, doklady apod. V pracovním týmu zpracováváme projekty Evropské unie po ekonomické stránce. Nyní v dubnu letošního roku končil další projekt, který jsem s dvěma kolegyněmi zpracovávala. K tomuto projektu jsme si byly na ústředí v Českém Těšíně vyzvednout potřebné doklady. Sestavení konečné účetní podoby projektu nám trvalo jeden týden. Ke konci týdne, při sčítání a kontrole dokladů, jsme zjistily, že chybí pět důležitých dokladů, které prý prošly v Českém Těšíně mou rukou. V tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. Začalo se mi dělat nevolno a ve 21 hod. po neúspěšném hledání jsme jely domů. Už cestou jsem se modlila a volala k Pánu Ježíši o pomoc. Doma jsem pak znovu v pokoře na kolenou volala k Pánu a s důvěrou mu vše vložila do rukou s tím, že Pánu bezmezně důvěřuji, že mě nenechá platit částky obsažené na dokladech. Po modlitbě ze mě vše spadlo a já jsem s důvěrou, Ž I V O T V K R I S T U toho večera dostal roli ochránce přímo shora PS: Od té doby se po tmě toulám jen, když musím. Jo, v poslední době občas i jen tak, modlit se o samotě na čerstvém vzduchu. Mám s sebou však hrůzostrašného psa (ten je ale docela určitě pozemský, potrpí si na granule). Veronika Kmetová, AC Lysá nad Labem Důvěra v Pána Ježíše se vždy vyplatí Milí čtenáři! Ráda bych se s vámi podělila o nedávný zážitek a doufám, že i pro vás bude stejně jako pro mě povzbuzením! Od 1. října mi nastal nový školní rok a pevně věřím, že už to bude ten poslední. A s tímto začátkem mělo přijít logicky opět cestování tam a zpátky a tam a zpátky, až se to zdá časem neúnosné, ale okolnosti vás, resp. mě donutí si prostě a jednoduše zvyknout. Ale změna!!! Jedna z mých drahých sester našeho sboru, Jana L., mi na konci září oznámila, že každou neděli a každý pátek jezdí tu stejnou trasu jako já. Tato zpráva mě ohromně potěšila! Konečně bude cesta ubíhat rychleji a budu jezdit s někým normálním... Poté přišla další pozitivní věc, spíš taková materiální, že jako průvodce nemusím za cestu platit! Další bezva zkušenost, kterou jsem ani jednou za pět let neprožila. Věřím, že společné cestování s Janou je od Boha! Hned při první cestě jsme Cestování že Pán tuto věc kladně vyřeší, šla spát. Ráno jsem v práci vše prohledala, doklad za dokladem, avšak nic jsem nenašla. Kolegyně již vymýšlely, jak tuto věc vyřešit, mezitím jsem stále prohlašovala, že Ježíš je vítěz a já mu bezmezně věřím, On vše dobře vyřeší. V pátek v poledne byl projekt uzavřen s tím, že chybí pět dokladů a já budu za tuto věc zodpovědná. Začalo se uklízet na stolech, práce pomalu končila, ale já stále věřila, že se ty doklady určitě najdou. Najednou kolegyně vzala papíry se stolu na vyhození a vykřikla: Ty doklady jsou tady! Haleluja! V Českém Těšíně je převzala ona! Měla to u sebe ve složkách, všichni jsme byli přesvědčeni, že jsem doklady vyzvedla já. Vše se dalo do pořádku. Díky za to Pánu! Přiznal se k mým modlitbám, k mé plné důvěře v něho. Pán Ježíš mě přesvědčil, že plná důvěra a odevzdání se jemu přináší ovoce Božího požehnání. Milada Kožinová, AC Karviná Sborové noviny 7 8/2007 z Olomouce nasedly s jednou slečnou, se kterou jsme se, jak už to tak bývá, daly hned do řeči. A po chvilce jsme se bavily o Bohu, jak jsme se k němu dostaly, co to pro nás znamená atd. Najednou byly Nezamyslice a já musela vystupovat. Měla jsem smíšené pocity. Cítila jsem povzbuzení z evangelia a zároveň mi bylo líto, že už musím vystoupit. V duchu jsem uvažovala, za jak dlouho se asi naskytne další příležitost k něčemu podobnému. A hle! Další pátek jsme se vracely s Janou z Prahy zároveň s jejím spolužákem, který se nás zeptal, jak jsme se vlastně poznaly Jsem Bohu vděčná, že cestování pro mě konečně může být požehnáním a povzbuzením. Takže až budete někdy znechuceni při nastupování do dopravního prostředku, vězte, že ne vždy bude cesta nudná! Bůh vám žehnej! Markéta Pektorová, AC Vyškov, Apolletin 11/07

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více