M ě s t ys Ce r h e n i ce m i m o řá d n é v yd á n í p ř i p ř í l e ž i t o s t i v ý r o č í z a l o ž e n í S D H Ce r h e n i ce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ě s t ys Ce r h e n i ce m i m o řá d n é v yd á n í p ř i p ř í l e ž i t o s t i 1 3 0. v ý r o č í z a l o ž e n í S D H Ce r h e n i ce"

Transkript

1 R( )zhledy M ě s t ys Ce r h e n i ce m i m o řá d n é v yd á n í p ř i p ř í l e ž i t o s t i v ý r o č í z a l o ž e n í S D H Ce r h e n i ce s r p e n a Vy se s Cerhenickými rozhledy můžete ještě jednou podívat, jak se to šířilo... Piji, jedli, hodovali... ale i tančili, zpívali a také vzpomínali, gratulovali, soutěžili, i trochu šprýmy tropili, mnoho zajímavého viděli a slyšeli a dlouho do noci veselí byli... V sobotu 12. července bylo po celých Cerhenicích jak se patří živo. Však také celodenní oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů vylákaly do ulic hodně přes tisícovku obyvatel i další spoustu přespolních návštěvníků. Slavnost začala oceněním zasloužilých členů sboru a předáním nového praporu z rukou starosty městyse Mgr. Marka Semeráda starostovi hasičů Jindřichu Pacltovi. Oslavy pokračovaly ukázkou zásahu jak místního sboru, tak i profesionálů z Kolína, nechybělo položení věnce k hasičské zbrojnici, vyjížďky historickým autem ani spanilá jízda hasičské techniky z náměstí na fotbalové hřiště, kde se posléze odehrávala soutěž v hasičském umění či hojně povzbuzovaná pivní štafeta. O večerní zábavu se postaral taneční orchestr TOX Poděbrady, hlavní atrakcí byla zpěvačka Petra Janů spolu se zpěvákem Karlem Emanuelem Gottem. Během večera předal poslanec za ČSSD MUDr. David Rath, v zastoupení předsedy ČSSD ing. Jiřího Paroubka, symbolický klíč od nově zkolaudovaných 32 bytových jednotek v lokalitě Na Palouku zástupcům nájemníků, manželům Kynclovým, kteří se do Cerhenic přestěhovali z Kolína. Městys se tak i díky nim rozroste o dalších 100 obyvatel. 9:00

2 Hoří!!! 9:15 Při příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerhenicích vyšla i brožurka, mapující historii a aktivity sboru od jeho počátků do současnosti. Břetislav Ditrych ji připravoval zhruba čtvrt roku. Zpočátku jsem neměl o rozsahu vůbec žádnou představu, nedochovaly se totiž žádné hasičské kroniky, případně takzvané protokoly o zásazích sboru při požárech, ani zápisy z poměrně častých schůzí a výročních valných hromad v prvních sto letech od založení, popisuje autor důvody, proč příprava nakonec znamenala poněkud dobrodružný ale zajímavý pokus o rekonstrukci činnosti především na základě účetních dokladů, několika zachovaných dokumentů a dvou původních seznamů členů SDH. Částečně jsem mohl také vycházet z brožurky vydané Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci ke 100. výročí sboru, která sice vychází z již nedostupných dokumentů, je však do značné míry poplatná době. Mimochodem, její původní text nebyl v roce 1977 schválen, ale ani ten se mi nepodařilo nalézt, říká Břetislav Ditrych a přiznává, že spoléhal na větší spolupráci cerhenických obyvatel určitě se v některých rodinách dochovaly staré fotografie, vyznamenání čestných členů, možná i součásti výstroje a výzbroje... Osobně mě nejvíc překvapila kulturní činnost Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice do začátku 2. světové války dokázali nastudovat a sehrát i několik divadelních představení za rok! A jistě krásné jsou i pozvánky na tradiční hasičské plesy z 20. let, které jsem ke své radosti mezi účty nalezl, dodal autor, který má k cerhenickým hasičům i přímo rodinný vztah. Jeden z jeho předků, Čeněk Klouda, patřil mezi zakládající členy. Dobrovolným hasičem se stal 1. srpna O tom jsem neměl vůbec tušení, dodává. Knížka je k dostání na úřadu městyse za 50 Kč. Poděkování Při příležitosti 130. výročí založení SDH věnoval městys svým hasičům zbrusu nový prapor. Zástava o rozměru 80 x 120 cm ve vínové a modré barvě se zlatým lemováním nese vyobrazení patrona českých hasičů sv. Floriana s nápisem Bohu ke cti Bližnímu ku pomoci, druhá strana pak znak SDH, chybět samozřejmě nemůže nápis Sbor dobrovolných hasičů Cerhenice a datum založení. Pro cerhenické hasiče je to historicky první zástava, jež se bude používat při slavnostních příležitostech typu setkání sborů dobrovolných hasičů (strana 2 cerhenické rozhledy srpen 2008) Kolínska či krajská výročí. Žádný prapor ani třeba zmínka o jeho existenci se nám nedochovaly, potvrdil Jindřich Paclt, starosta SDH, a vyjádřil vděčnost vedení městyse za dar v podobě zástavy, jež je podle jeho slov opravdu krásná. Jsme vděční za to, že nás obec podporuje, i my se snažíme být v obci ku prospěchu, podporovat například kulturní dění a podobně, dodal. Výroba praporu, jež probíhala u renomované firmy Velebný & Fam v Ústí nad Orlicí, trvala čtyři měsíce a městys na ni vynaložil zhruba 25 tisíc korun. Děkuji našim zástupcům za projevení uznání, kterého si nesmírně vážím. Taktéž děkuji všem členům sboru dobrovolných hasičů za obětavou práci, kterou vykonávají pro blaho všech a svým přístupem hájí dobré jméno sboru dobrovolných hasičů. Dík patří též všem sponzorům za finanční podporu, čímž nám pomohli zajistit oslavy. Nemalý podíl na zajištění a finanční podpoře patří úřadu městyse v čele se starostou M. Semerádem, též rodinným příslušníkům členů SDH; dobrovolné pomoci občanů Cerhenic; panu starostovi města Kolína Jiřímu Buřičovi za osobní dar šek s částkou Kč a s příslibem další pomoci k činnosti SDH, neboť, jak sám říká, cítí k této činnosti velké sympatie; panu doktorovi D. Rathovi za občerstvení 3 sudy piv pro všechny zúčastněné, taktéž ostatním firmám s občerstvením p. M. Duška, p. J. Hlinky a organizaci Sokola Olympie; p. Břetislavovi Ditrychovi za přípravu k vydání Pamětního tisku brožury k 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerhenicích. Členům SDH děkuji za umístění se na 1. místě v soutěži požárního útoku, za dobré chování a plnění úkolů, zajišťování kulturních akcí v obci. HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín p. Ing. V. Dynybylovi a starostovi SDH akr. p. Z. Bydžovskému za předání pamětní plakety. Věřím, že se všem zúčastněným tyto oslavy líbily, taktéž zážitky a rádi si vzpomenou na tento den zakončený taneční zábavou. Za SDH Cerhenice starosta SDH Paclt Jindřich

3 Položení věnce u pamětní desky Stanislava Růžičky, okrsk. velitele umučeného fašisty na sklonku války. Přítomní uctili minutou ticha památku všech, kteří se dnešních dnů nedožili. 10:00 Hlavním hostem dopolední části oslav byl náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje plk. Jan Žižka. Akci zhodnotil jako úžasnou. Byla to obrovská událost pro celý městys. Podle toho, jak jsem se pohyboval mezi lidmi, bylo znát, že jim udělala radost, řekl a vyzdvihl také úroveň pietního aktu u hasičské zbrojnice. Vzpomněl jsem si na vedení hasičů často pronásledované gestapem, dodal s tím, že jeho celkovým dojmem z akce byla upřímnost a spontánnost. Kladně hodnotil také přítomnost starosty Marka Semeráda na všech částech programu. Je znát, že cerhenický starosta je hybnou silou obce, dodal. Výbor SDH udělil při příležitosti 130. výročí dobrovolných hasičů v Cerhenicích pamětní listinu nejstarším bývalým členům: pí. Maršíkové, pí. Dadové, pí. Zvěřinové a p. A. Nykodýmovi. Čestné uznání za dlouholetou činnost v SDH převzali bývalí členové: F. Vála, M. Uhlíř, J. Maršík, K. Kosina, J. Panoš, Z. Doucha, K. Charouzek, J. Škopek, J. Kovanda, F. Piták, F. Brejcha, J. Zápotocký, V. Zápotocký, J. Kořínek, K. Chlumský. Další pak obdrželi pamětní listinu. 9:30

4 11:45 Ukázka HZS Kolín 12:45 Spanilá jízda hasičské techniky obcí 13:30 Ukázka práce pyrotechniků (strana 4 cerhenické rozhledy srpen 2008)

5 15:00 Soutěž v požárním útoku Starostu SDH vykoupali v kádi I koupel v hasičské kádi patří k oslavám a k úspěchu v hasičské soutěži už vůbec. Neunikl jí ani starosta SDH Cerhenice Jindřich Paclt a ani trochu se nezlobil. Aspoň se člověk jednou za rok vykoupe, vtipkoval a celou akci zhodnotil jako perfektní s velkou návštěvností. Jsem rád, že i všem pozvaným hostům se oslavy líbily, dodal. 17:00 Pivní štafeta

6 Večerní zábavy na hřišti se na pozvání starosty Cerhenic Mgr. Marka Semeráda zúčastnil i starosta Kolína Jiří Burič (ODS), který pochválil demokratický přístup vedení městyse. Hasičům předal šek na korun, a ač člen konkurenční partaje, řekl, že od jeho poslední návštěvy se v Cerhenicích mnohé změnilo k lepšímu a že je vidět, že záleží na lidech, nikoli na tom, ve které straně kdo je. Bezvadná akce, kde se lidé sbližují Hasiči vždy zasluhují ocenění, zvlášť ti dobrovolní, netajila se obdivem k dobrákům poslankyně Anna Čurdová, jež byla jedním z čestných hostů oslav. Moc se mi líbily, měly moc hezkou atmosféru. Byla to bezvadné akce, kde se lidé sbližují. Na večerní taneční zábavě byla snad polovina městyse, smála se. I já se pobavila, odpočinula si, potkala spoustu lidí, které jsem dlouho neviděla. Kvalitní byla i hudba, jsou to poloprofesionálové, jak jsem se dozvěděla, když jsem se zajímala, odkud jsou, dodala s tím, že nejdůležitější je, jak se program líbil vlastním návštěvníkům akce. Pro ně to hlavně bylo. 19:30 (strana 6 cerhenické rozhledy srpen 2008)

7 TOX Poděbrady: Akce v Cerhenicích patří k nejvydařenějším, jaké vůbec hrajeme S přípravou a organizací večerní taneční zábavy měl šéf tanečního orchestru TOX Poděbrady Jaroslav Trnka nemálo práce, ale výsledek stál za to. Přes šest set výborně se bavících návštěvníků hovoří za vše. Byla to povedená, dobře navštívená akce, zhodnotil ze svého pohledu Jaroslav Trnka. S městysem spolupracujeme zhruba třetím rokem. Účinkování v Cerhenicích patří k nejvydařenějším akcím, jaké vůbec hrajeme, dodal. A co je podle jeho názoru na zorganizování podobných večerních zábav nejsložitější? Postavit program úměrně akci, zajistit bezpečnost (security) a vypořádat se s vybíráním vstupného, nastínil šéf poděbradského TOXu. zleva: ing. Jiří Pěkný, MUDr. David Rath, Mgr. Marek Semerád, MUDr. Pavel Lebeda

8 22:00 0:00 Půlnoční překvapení Půlnoční překvapení v podobě striptýzu? Ale jděte, to by bylo překvapení snad tak v roce Cerheničtí hasiči měli při svých oslavách překvapení hudební. Postaral se o něj Emanuel Vohnout, alias Kamil Emanuel Gott, který zábavu svými veselými až rozvernými písničkami rozproudil ještě do vyšších otáček. V Cerhenicích to bylo skvělé. Dobrá kapela, super publikum, tak to má být, pochvaloval si i s odstupem času. Na Kolínsko jezdím relativně často, ale v Cerhenicích to pro mě byla premiéra, řekl zpěvák s tím, že kdyby přišlo pozvání znovu, určitě neodmítne a rád zase přijede s programem, který není stabilní, ale vždy se přizpůsobuje lidem, jejich věku i atmosféře, která na akci panuje. Mimořádná zpráva mimořádný úspěch Bronzoví mistři Evropy v šipkách z Cerhenic! Oslavy hasičského výročí si nenechala ujít ani Česká juniorská reprezentace, která se týden poté zúčastnila Mistrovství Evropy v klasických šipkách ve Waleském Swansea, kde dosáhla vynikajícího výsledku. Turnaje se zúčastnil na pozvání vedení šipkařského svazu i starosta Cerhenic Mgr. Marek Semerád. Na turnaji se přestavili účastníci z 16 zemí, mezi kterými se naše reprezentace ve složení Pavel Korda, David Korda, Jiří Srp (všichni tři z Cerhenic) a Václav Schieferdecker neztratila. Ve všech třech kategoriích se naši mladíci dostali až do závěrečných bojů o cenné kovy a odnesli si tři bronzové medaile. Šampionát se skládal ze soutěže čtyřčlenných týmů, turnaje dvojic a turnaje jednotlivců. V nejprestižnější kategorii týmů naše družstvo s převahou vyhrálo svoji skupinu po výsledcích 9 : 5 s Německem, 9 : 3 se Severním Irskem a 9 : 4 se Skotskem. Ve čtvrtfinále jsme si poradili s mohutně povzbuzovanými domácími reprezentanty 9 : 4 a jako první tým v historii českých šipek se probojovali až do semifinále vrcholného evropského turnaje. Zde jsme se utkali s favorizovanou Anglií. Po vyrovnaném průběhu v první polovině utkání, kdy jsme vedli 3 : 1 a 4 : 2, se projevily větší zkušenosti mladých Angličanů, a ti zcela otočili utkání ve své vítězství 9 : 4. V druhém semifinále zvítězilo Holandsko nad Finskem 9 : 3. Ve vyrovnaném finále zvítězili šťastnější Holanďané 9 : 7. V kategorii dvojic náš pár Pavel Korda Václav Schieferdecker prohrál v semifinále s pozdějšími šampióny, dvojicí Maerten Pape Jeffrey Stiger z Holandska. Posledním naším želízkem byl Jiří Srp, který v semifinále nestačil na celkového vítěze Shauna Griffithse z Anglie. CERHENICKÉ ROZHLEDY čtvrtletník Městyse Cerhenice, vydává úřad Městyse Cerhenice, tel.: Redakční rada: Mgr. Marek Semerád, Mgr. Jan Hranička, Aleš Kobliha. Grafická úprava: Bc. Andrea Michálková Náklad 700 kusů. Uveřejněné příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Předem nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za původnost příspěvku odpovídá autor.

R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci

R( )zhledy. Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice. Naši prvňáčci R( )zhledy M ě s t ys Ce r h e n i ce č t v r t l e t n í k ř í j e n 2 0 0 8 Aktuality ze Základní školy a Mateřské školy Cerhenice Mateřská škola zahájila nový školní rok naplněná na stanovenou kapacitu

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 4 ZÁŘÍ 2010 ml. Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo našeho Zpravodaje v tomto volebním období. Myslím, že obnovení jeho vydávání splnilo původní

Více

Vážení spoluobčané, městysu budovat vodovod. Pokud ne, začneme urychleně

Vážení spoluobčané, městysu budovat vodovod. Pokud ne, začneme urychleně čtvrtletník Městyse Cerhenice / prosinec 2007 uplynulý rok 2007 byl v našem městysu především ve znamení stabilizace a finančního dokončení mnoha projektů z minulého volebního období a dále také ve znamení

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL leden 2014 Přebor ČOS v TeamGymu Junior Bojovalo se i o nominaci na mistrovství České republiky Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

HLUCKÉ. noviny. www.mestohluk.cz. Hlucké noviny 1 DUBEN - KVĚTEN 2010. Vydává Městský úřad Hluk Cena 15 Kč. O čem si také můžete přečíst...

HLUCKÉ. noviny. www.mestohluk.cz. Hlucké noviny 1 DUBEN - KVĚTEN 2010. Vydává Městský úřad Hluk Cena 15 Kč. O čem si také můžete přečíst... HLUCKÉ Hlucké noviny 1 noviny číslo 2/2010 DUBEN - KVĚTEN 2010 Vydává Městský úřad Hluk Cena 15 Kč Děti ze souboru Hluboček takto pózovaly v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi před svým úspěšným vystoupením

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL duben 2014 Senioři ze sokolské všestrannosti se již podruhé setkali v Praze Víkendové setkání navázalo i tentokrát na tradici sokolských tajných výletů Česká hymna v Doha

Více

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

MIKRO REGION. Janovické posvícení

MIKRO REGION. Janovické posvícení MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ZÁŘÍ 201 3 Janovické posvícení V sobotu 31. srpna ožilo náměstí

Více

Vyhlášení nejlepších zuberských sportovců proběhne pod dohledem legendy českého sportu i olympských bohů

Vyhlášení nejlepších zuberských sportovců proběhne pod dohledem legendy českého sportu i olympských bohů ROČNÍK XXIV (Č. 268) 26. ÚNORA CENA 5 KČ Vyhlášení nejlepších zuberských sportovců proběhne pod dohledem legendy českého sportu i olympských bohů Letošní Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců

Více

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ SOKOL e 4 ZPRAVODAJSTVÍ Na sokolské odbojáře 2 nezapomínají Sletové přípravy 3 nabírají tempo Reprezentovali jsme 4 5 Českou republiku na Gymnaestrádě v Lausanne

Více

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15

Rozhovor se starostou Markem Semerádem: Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 CERHENICKÉ ROZHLEDY Městys Cerhenice )) květen 2015 01/15 Rozhovor se starostou Markem Semerádem: o škole, práci zastupitelstva i kulturních akcích Základní a mateřská škola Cerhenice se nově rozdělí na

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

SOKOL. Reprezentovali jsme na Eurogymu 2014 Padesátičlenná sokolská výprava šířila dobré jméno Sokola i České republiky ve švédském Helsingborgu

SOKOL. Reprezentovali jsme na Eurogymu 2014 Padesátičlenná sokolská výprava šířila dobré jméno Sokola i České republiky ve švédském Helsingborgu Časopis České obce sokolské SOKOL Odkaz 8. října a projekt Legie 100 V Památný den sokolstva si připomeneme památku všech sokolů, kteří položili své životy za svobodu a národní samostatnost Česká obec

Více

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Listopad 2014 č. 11, ročník XLI cena 10 Kč Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí Ani o letošní pouti nechyběly tradiční atrakce, které lákaly malé i velké. Rok se sešel

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ 4. ročník 3. číslo Vydává Obec Bohdíkov 9. června 2006 zdarma Vážení spoluobčané, V těchto dnech si připomínáme 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohdíkově. Hasičský sbor v Bohdíkově byl

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY. Regionální patriotismus MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 3 150. LET PSP STR. 4 Z RADNICE STR. 9 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTY. Regionální patriotismus MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 3 150. LET PSP STR. 4 Z RADNICE STR. 9 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 3 150. LET PSP STR. 4 Z RADNICE STR. 9 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XV.

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více