m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti."

Transkript

1 BF15D BF20D

2 Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů k těmto výrobkům, dostupných v době tiskové uzávěrky tohoto návodu k obsluze. Firma Honda Motor Co.Ltd. si vyhrazuje právo provádět bez oznámení změny na výrobku, neovlivňující práva zákazníka ani výrobce. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu. Tento návod k obsluze je nutno považovat za trvalou součást přívěsného motoru, která provází motor i v případě jeho prodeje jinému majiteli. V tomto návodu k obsluze jsou použity následující výstrahy a upozornění, uvedená slovy nebo symboly. Zde je uveden jejich význam: m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. m VÝSTRAHA Upozorňuje na velmi pravděpodobné nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života, pokud nebudou dodržovány příslušné pokyny. m UPOZORNĚNÍ Upozorňuje na možnost zranění osob nebo poškození zařízení, pokud nebudou dodržovány příslušné pokyny. m POZOR Upozorňuje na možnost poškození zařízení nebo škodě na majetku, pokud nebudou dodržovány příslušné pokyny. POZNÁMKA: Poskytuje užitečné informace. Budete-li mít nějaké problémy nebo dotazy, spojte se s autorizovaným dealerem přívěsných motorů firmy Honda. m VÝSTRAHA Přívěsné motory Honda jsou konstruovány tak, aby Vám při předepsané obsluze a údržbě spolehlivě a bezpečně sloužily. Před spuštěním přívěsného motoru se dokonale seznamte s pokyny a doporučeními, uvedenými v tomto návodu k obsluze. Nedodržování uvedených pokynů může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Vyobrazení se mohou lišit v závislosti na typu motoru. Honda Motor Co., Ltd. 2002, Veškerá práva vyhrazena. 1

3 Model Typ Délka nohy Ovládací rukojeť Dálkové ovládání Elektrický startér Sklápění s plynovou podporou Mechanické sklápění Otáčkoměr Zásuvka pro dobíjení akumulátoru POZNÁMKA: Mějte na paměti, že provedení přívěsných motorů se liší podle země určení, kde jsou prodávány. Typ BF15D je dodáván s následujícími typy, v souladu s délkou nohy, ovládacím systémem a startovacím systémem. Podle délky nohy S: Krátká noha L: Dlouhá noha X: Velmi dlouhá noha * Podle ovládacího systému H: Ovládací rukojeť jako na motocyklu R: Dálkové ovládání Podle systému sklápění G: Sklápění s pomocí plynového tlumiče (funkce sklápění s plynovým tlumením) T: Sklápění s mechanickou podporou (funkce sklápění s hydraulickým tlumením) *: Doplňkové vybavení KÓD TYPU (Příklad) L R S D Země určení E=Evropa D=Všeobecný export G=Bodamské jezero S=Elektrický startér G=Sklápění s plynovým tlumením T=Mechanické sklápění R=Dálkové ovládání H=Motocyklová rukojeť S=Krátká noha L=Dlouhá noha X=Velmi dlouhá noha 2

4 Model Typ Délka nohy Ovládací rukojeť Dálkové ovládání Elektrický startér Sklápění s plynovou podporou Mechanické sklápění Otáčkoměr Zásuvka pro dobíjení akumulátoru POZNÁMKA: Mějte na paměti, že provedení přívěsných motorů se liší podle země určení, kde jsou prodávány. Typ BF20D je dodáván s následujícími typy, v souladu s délkou nohy, ovládacím systémem a startovacím systémem. Podle délky nohy S: Krátká noha L: Dlouhá noha X: Velmi dlouhá noha Podle systému ovládání: Ovládací rukojeť jako na motocyklu R: Dálkové ovládání Podle systému sklápění G: Sklápění s pomocí plynového tlumiče (funkce sklápění s plynovým tlumením) T: Sklápění s mechanickou podporou (funkce sklápění s hydraulickým tlumením) * : Doplňkové vybavení KÓD TYPU (Příklad) L R S D Země určení E=Evropa D=Všeobecný export G=Bodamské jezero S=Elektrický startér G=Sklápění s plynovým tlumením T=Mechanické sklápění R=Dálkové ovládání H=Motocyklová rukojeť S=Krátká noha L=Dlouhá noha X=Velmi dlouhá noha 3

5 V tomto návodu k obsluze jsou používány následující názvy typů (při popisu operací, speciálních pro daný typ). VÝROBNÍ ČÍSLO RÁMU Ovládání "motocyklovou" rukojetí: Typ H Typ s dálkovým ovládáním: Typ R Typ se sklápěním s plynovou podporou: Typ G Typ se sklápěcím mechanismem: Typ T Zkontrolujte si Váš typ motoru a před jeho použitím se pečlivě seznamte s informacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze. TĚLESO OTOČNÉHO ČEPU Tam, kde není uveden typ motoru, platí informace a postupy pro všechny typy motorů.poznamenejte si výrobní čísla rámu a motoru pro vaši referenci. Poznamenejte si výrobní čísla rámu a motoru a při objednávání náhradních dílů a technických a garančních dotazech je vždy uvádějte. VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU Výrobní číslo rámu je vyraženo na horní části tělesa otočného čepu. Výrobní číslo motoru je vyraženo na bloku válců vpředu na motorové skříni. Výrobní číslo rámu: Výrobní číslo motoru: 4

6 1. BEZPEČNOST BEZPEČNOSTNÍ IN- FORMACE UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ OVLÁDACÍ PRVKY Startovací rukojeť Startovací tlačítko (Typ H) Řadicí páka (Typ H) Tlačítko sytiče (Typ H) Rukojeť plynu (typ H) Aretace polohy rukojeti plynu (Typ H) Vypínač motoru (Typ H) Lanko nouzového vypínače motoru (Typ H) Kontrolka tlaku oleje (Typ H) Páčka dálkového ovládání (Typ R). 19 Páčka odblokování neutrálu (Typ R) Spínač motoru (Typ R) Lanko nouzového vypínače motoru (Typ R) Páčka ovládání volnoběhu (Typ R) 23 Kontrolka/bzučák tlaku oleje (Typ R) Kontrolka / bzučák přehřívání (Typ R) Páka vyklápění motoru (Typ T) Otáčkoměr (doplňkové vybavení) (Typ R) Ruční ventil (Typ T) Páka vyklápění motoru (Typ G) Zajišťovací páčka vyklápění motoru (Typy G a T) Páka vyklápění motoru (Typy G a T) 28 Anoda Kontrolní otvor chladicí vody Sací otvor chladicí vody Zajišťovací sponka krytu motoru Seřizovací dřík úhlu nastavení Víčko plnicího hrdla palivové nádrže a odvzdušňovací zátka Konektor palivové hadice INSTALACE Výška příčky Umístění Instalační výška Upevnění motoru Úhel motoru Připojení akumulátoru Zásuvka pro dobíjení akumulátoru 39 Montáž dálkového ovládání KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Montáž a demontáž krytu motoru Úroveň hladiny motorového oleje.. 42 OBSAH Výška hladiny paliva Benzin s příměsí alkoholu Výška hladiny elektrolytu v akumulátoru Lodní šroub a závlačka Tření řídící páky (Typ H) Tření páky dálkového ovládání (Typ R) Další kontroly SPUŠTĚNÍ MOTORU Palivová nádrž a odvzdušňovací zátka 49 Napojení palivového okruhu Nastartování motoru (Typ H) Nastartování motoru (Typ R) Nouzové startování motoru Identifikace a odstranění problémů se startováním PROVOZ Záběh motoru Typ H Řazení převodových stupňů Řízení Plavba Typ R Řazení převodových stupňů Plavba Vyklápění motoru (všechny modely)

7 Vyklápění motoru (kromě typu G a T) Typ G Vyklápění motoru Zakotvení Typ T Vyklápění motoru Ruční ventil Zakotvení Kotvení Výstražné systémy Plavba v mělkých vodách Provoz ve velkých nadmořských výškách ZASTAVENÍ MOTORU Zastavení motoru (Typ H) Zastavení motoru (Typ R) PŘEVÁŽENÍ MOTORU Odpojení přívodu paliva Převoz Transport motoru na vozidle ČISTĚNÍ A PRŮPLACH MOTORU.. 97 Se šroubením pro vodovodní hadici (dodává se na objednávku) Bez šroubení pro vodovodní hadici ÚDRŽBA Souprava nářadí a náhradních dílů HARMONOGRAM ÚDRŽBY Výměna motorového oleje Kontrola převodového oleje/výměna Údržba zapalovací svíčky Servis akumulátoru Mazání Kontrola palivového filtru/výměna 111 Čištění palivové nádrže a filtru Výměna pojistky Výměna lodního šroubu Servis potopeného motoru SKLADOVÁNÍ Vypouštění paliva Uskladnění akumulátoru Poloha přívěsného motoru při dopravě a skladování IDENTIFIKACE A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD TECHNICKÉ SPECIFIKACE ADRESY HLAVNÍCH DISTRIBUTORŮ Hondy V EVROPĚ

8 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE K zajištění bezpečnosti Vás i ostatních věnujte prosím níže uvedeným informacím zvláštní pozornost. Odpovědnost obsluhy Přívěsné motory Honda jsou konstruovány tak, aby Vám při předepsané obsluze a údržbě spolehlivě a bezpečně sloužily. Před spuštěním přívěsného motoru se dokonale seznamte s pokyny a doporučeními, uvedenými v tomto návodu k obsluze. Nedodržování uvedených pokynů může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Benzin může v případě požití těžce poškodit lidské zdraví, případně může i způsobit smrt. Palivo mějte uloženo mimo dosah dětí. Benzín je mimořádně vznětlivá látka a za určitých podmínek může být dokonce výbušná. Palivovou nádrž doplňujte v dobře větrané místnosti při vypnutém motoru. Při tankování paliva a v okolí uložených pohonných hmot nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně (plamen nebo jiskry). Nepřeplňujte palivovou nádrž. Po doplnění paliva se ujistěte, že je uzávěr palivové nádrže dobře a bezpečně uzavřen. Dbejte na to, abyste při doplňování paliva benzín nerozlili. Benzínové výpary nebo rozlité palivo se mohou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, zajistěte, aby tato oblast byla před spuštěním motoru zcela vysušena. 1. BEZPEČNOST Motor je možno nouzově nastartovat lankem i při zařazené DOPŘEDNÉ nebo ZPĚTNÉ rychlosti. Z tohoto důvodu se před startem vždy ujistěte, že je zařazen NEUTRÁL. Přečtěte si důkladně tento "Návod k obsluze ještě předtím, než uvedete motor do provozu. 7

9 BEZPEČNOST Naučte se motor pro případ nouze rychle zastavovat. Seznamte se s používáním všech ovládacích prvků motoru. Dodržujte pokyny výrobce motoru ohledně jeho výkonu a zajistěte správnou instalaci motoru na člun. Nepřipusťte, aby s motorem manipuloval někdo, kdo není řádně poučen a zaškolen. Zastavte neprodleně motor, pokud někdo spadne přes palubu. Nestartujte motor, pokud je člun v blízkosti osob ve vodě. Obsluha by měla mít bezpečně upevněno lanko pro nouzové vypnutí motoru. Před spuštěním motoru se pečlivě seznamte se všemi místními předpisy a zákony, vztahujícími se na plavbu a používání motorových člunů, respektive přívěsných motorů. Nepokoušejte se přívěsný motor upravovat. Na palubě člunu vždy noste záchrannou vestu. Neprovozujte přívěsný motor bez krytu motoru. Pohybující se součásti mohou způsobit zranění. Neodstraňujte kryty a zábrany, nálepky, víčka ani bezpečnostní zařízení, která jsou nainstalování pro vaši bezpečnost. Riziko požáru a popálenin Benzín je mimořádně vznětlivá látka a za určitých podmínek může být dokonce výbušná. Při manipulaci s palivem buďte maximálně opatrní. SKLADUJTE PALIVO MIMO DOSAH DĚTÍ. Doplňování pohonných hmot se musí provádět v dobře větraném prostoru a při vypnutém motoru. Při doplňování paliva nekuřte a zabraňte vzniku jisker. Při doplňování paliva buďte opatrní, abyste je nerozlili. Nedoplňujte palivo až k hrdlu palivové nádrže (v hrdle nádrže nesmí být žádný benzín). Po doplnění paliva do nádrže se ujistěte, že nádrž je spolehlivě uzavřena víčkem. Dojde-li k rozlití paliva, zajistěte, aby tato oblast byla před spuštěním motoru zcela vysušena. Motor a jeho výfuková soustava jsou při provozu velmi teplé a po zastavení určitou dobu chládnou. Dotykem s horkým motorem může dojít k popáleninám nebo ke vznícení hořlavých materiálů. Zabraňte dotyku motoru a jeho výfukové soustavy. Před údržbou či přepravou nechejte motor důkladně vychladnout. Riziko otrávení kysličníkem uhelnatým Výfukové plyny obsahují jedovatý kysličník uhelnatý, jenž je bezbarvý a bez zápachu. Jeho vdechování může způsobit ztrátu vědomí a následnou smrt. Provozujete-li motor ve zcela či částečně uzavřeném prostoru může dojít ke nebezpečné kontaminaci vzduchu, a proto je nutno zajistit větrání. Aby se výfukové plyny nezačaly hromadit, zajistěte dostatečné větrání. 8

10 2. UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY [Pouze vybavené modely] Tyto štítky a indikace upozorňují na potenciální nebezpečí, které může způsobit vážné zranění. Přečtěte si pečlivě tyto štítky, indikace a bezpečnostní poznámky a upozornění, popsané v tomto návodu k obsluze. Pokud dojde k odlepení štítku, nebo přestane-li být čitelný, obraťte se na svého autorizovaného dealera motorů Honda. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE PŘEČTĚTE SI NÁVOD K PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ MOTORU PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ MOTORU 9

11 UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ (Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee (Bodamské jezero) UPOZORNĚNÍ - PALIVO UPOZORNĚNÍ POKUD NENÍ POUŽÍVÁNO, MĚJTE ZCELA UZAVŘENO. UDRŽUJTE MIMO DOSAH HORKA, JISKER A OTEVŘE- NÉHO OHNĚ. "ZAJISTĚTE NAD PALU- BOU V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTO- RU". NEPOUŽÍVEJTE PRO DLOUHO- DOBÉ SKLADOVÁNÍ PALIVA". NEBEZPEČÍ BENZIN MŮŽE V PŘÍPADĚ POŽITÍ PO- ŠKODIT LIDSKÉ ZDRAVÍ, PŘÍPADNĚ ZPŮSOBIT SMRT. SKLADUJTE PALIVO MIMO DOSAH DĚTÍ. POKUD DOŠLO K POŽITÍ, NESNAŽTE SE VYVOLAT ZVRACENÍ. VYHLEDEJTE NEPRODLE- NĚ LÉKAŘE. NEBEZPEČÍ VZNÍCENÍ BENZÍNU (Všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero) UPOZORNĚNÍ - PALIVO 10

12 UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY UPOZORNĚNÍ [Pouze typ G] 11

13 UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY Umístění značky CE Značka CE Výrobce a adresa Suchá hmotnost [Příklad: BF15D] 12

14 TYP S ŘÍDICÍ RUKOJETÍ (typ H) VÍČKO PLNICÍHO HRDLA OLEJE RUKOJEŤ STARTÉRU ŘADICÍ PÁKA ŘÍDICÍ RUKOJEŤ TLAČÍTKO ELEKTRICKÉHO STARTÉRU (POUZE U MOTORŮ SE STARTÉREM) 3. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ KRYT MOTORU OTVOR PRO VODNÍ HADICI (V KRYTU MOTORU) TLAČÍTKO SYTIČE (NĚKTERÉ TYPY) KONTROLKA TLAKU OLEJE SPONKA LANKA NOU- ZOVÉHO VYPÍNAČE MĚRKA HLADINY OLEJE V MOTORU KONTROL- NÍ OTVOR CHLADICÍ VODY VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB MOTORO- VÉHO OLEJE ANODY PÁČKA SKLÁ- PĚNÍ (POUZE TYP G) ZÁĎOVÁ KONZOLA PÁČKA SKLÁPĚNÍ (KROMĚ TYPU G A T) RUČNÍ ODPOUŠTĚCÍ VENTIL (POUZE TYP T) UPÍNACÍ ŠROUB MOTORU ŠROUB KONTROLY HLADINY PŘEVODOVÉHO OLEJE SACÍ OTVOR CHLADICÍ VODY SEŘIZOVACÍ DŘÍK VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB PŘEVODOVÉHO OLEJE LODNÍ ŠROUB KONEKTOR HA- DICE PALIVA PÁČKA TŘENÍ ŘÍDICÍ PÁKY ANTIKAVITAČNÍ DESKA VÝFUKOVÝ OTVOR SPÍNAČ NASTAVOVÁ- NÍ POLOHY MOTORU (POUZE TYP T) SPÍNAČ PRO VY- PNUTÍ MOTORU KROUŽEK SEŘIZO- VÁNÍ TŘENÍ RUKOJE- TI PLYNU RUKOJEŤ PLYNU LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE 13

15 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Typ R) VÍČKO PLNICÍHO HRDLA OLEJE RUKOJEŤ STARTÉRU KRYT MOTORU OTVOR PRO VODNÍ HADICI (V KRYTU MOTORU) SPÍNAČ (POUZE TYP T) OVLÁDACÍ PÁKA PÁČKA SKLÁPĚ- NÍ (KROMĚ TYP U T) ODJIŠŤOVACÍ PÁČKA NEUTRÁLU MĚRKA HLADINY OLEJE V MOTORU ZÁĎOVÁ KONZOLA KONTROLKA TLAKU MAZACÍHO OLEJE KONTROLKA PŘEHŘÁTÍ KONTROLNÍ OTVOR CHLADICÍ VODY VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB MOTOROVÉHO OLEJE UPÍNACÍ ŠROUB MOTORU SEŘIZOVACÍ DŘÍK RUČNÍ ODPOUŠTĚCÍ VENTIL (POUZE TYP T) NÁHRADNÍ SPON- KA SPÍNAČE SEŘIZOVACÍ PRVEK TŘENÍ DÁLKOVÉ- HO OVLÁDÁNÍ ANODY PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOL- NOBĚHU BZUČÁK (UVNITŘ SKŘÍŇKY) SPÍNAČ MOTORU ŠROUB VÝŠKY HLADINY PŘEVODOVÉHO OLEJE SACÍ OTVOR CHLADICÍ VODY VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB PŘEVODOVÉHO OLEJE LODNÍ ŠROUB ANTIKAVITAČNÍ DESKA VÝFUKOVÝ OTVOR LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE NOUZOVÝ VYPÍNAČ SPONKA LANKA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE 14

16 (Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee (Bodamské jezero) (Všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ PALIVOMĚR VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE PALIVOMĚR PALIVOVÁ NÁDRŽ OTÁČKOMĚR (DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ) (TYP R) ČERPACÍ BALÓNEK PALIVOVÁ HADIČKA KONEKTOR PALIVOVÉ HADIČKY PALIVOVÁ HADIČKA 15

17 4. OVLÁDACÍ PRVKY (TYP H) Rukojeť startéru RUKOJEŤ STARTÉRU Tlačítko startu (pouze typ H s elektrickým startérem) Řadicí páka (Typ H) (R) (ZPĚTNÝ CHOD) N (NEUTRÁL) F (VPŘED) K nastartování motoru použijte startovací rukojeť. Páku řazení rychlostí před startem posuňte do polohy N (neutrál). POZNÁMKA: Pokud páka řazení nebude v poloze N (neutrál), motor nebude možno rukojetí startéru nastartovat. TLAČÍTKO STARTU Pro nastartování motoru použijte tlačítko startu. Před startem dejte páku řazení rychlostí do polohy N (neutrál). POZNÁMKA: Pokud páka řazení nebude v poloze N (neutrál), motor nebude možno stisknutím tlačítka elektrického startéru nastartovat. ZPĚTNÝ CHOD NEUTRÁL VPŘED K pohonu člunu vpřed nebo vzad (nebo k odpojení pohonu lodního šroubu) použijte páku řazení rychlostí. Páka řazení rychlosti má tři polohy. VPŘED: Člun se pohybuje směrem vpřed. NEUTRÁL: Výkon motoru není přenášen na lodní šroub. Člun se nepohybuje. ZPĚTNÝ CHOD: Člun couvá. 16

18 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP H) Tlačítko sytiče (pouze model H s ručním sytičem) Rukojeť plynu (typ H) TLAČÍTKO SYTIČE INDIKÁTOR PLYNU RUKOJEŤ PLYNU Pokud je motor studený, vytáhněte tlačítko sytiče, aby motor snadno naskočil. Vytažením tlačítka sytiče obohatí směs paliva, dodávaného do motoru. Otáčejte rukojetí plynu ve směru hodinových ručiček nebo opačným směrem, aby se upravily otáčky motoru. Otáčením rukojeti ve vyobrazeném směru šipky se otáčky motoru zvyšují. Křivka na štítku rukojeti indikuje otáčky motoru. 17

19 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP H) Kroužek seřizování tření rukojeti plynu (Typ H) Vypínač motoru (Typ H) Lanko nouzového vypínače motoru (Typ H) UPEVNĚNÍ KROUŽEK SE- ŘIZOVÁNÍ TŘENÍ RUKO- JETI PLYNU VYPÍNAČ MOTORU SPONKA LANKA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE UVOLNĚNÍ RUKOJEŤ PLYNU LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE Zaaretováním polohy škrticí klapky nastavíte konstantní otáčky motoru. Otáčením fixační plošky ve směru hodinových ručiček se rukojeť plynu upevňuje, a otáčením proti směru hodinových ručiček se odjišťuje. Pro zastavení motoru stiskněte vypínač motoru. Lanko nouzového vypínače slouží k okamžitému zastavení motoru v případě, že by obsluha člunu spadla přes palubu, nebo upadla a ztratila kontrolu nad člunem. Motor se zastaví po vytažení sponky na konci lanka nouzového vypínače z nouzového vypínače. Obsluha člunu si musí lanko nouzového vypínače před plavbou pečlivě připevnit k zápěstí ruky. 18

20 ZNAČKA ZASTAVENÍ MOTORU SPONKA LANKA NOUZOVÉHO VYPÍNAČE VYPÍNAČ MOTORU OVLÁDACÍ PRVKY (TYP H) Kontrolka tlaku oleje (Typ H) KONTROLKA TLAKU OLEJE NÁHRADNÍ SPONKA m VÝSTRAHA Pokud by lanko nouzového vypínače nebylo správně nastaveno, mohl by se člun v případě přepadnutí obsluhy přes palubu či neschopnosti obsluhovat ovladače motoru dostat zcela mimo kontrolu. Z důvodu bezpečnosti obsluhy a posádky člunu nezapomeňte použít sponku lanka nouzového vypínače, umístěnou na jednom konci lanka nouzového vypínače motoru.upevněte si druhý konec lanka nouzového vypínače bezpečně k zápěstí ruky. LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE POZNÁMKA: Motor nebude možno nastartovat, pokud sponka lanka nouzového spínače není umístěna na vypínači motoru. Náhradní sponka lanka nouzového vypínače je uložena v brašně s nářadím. Pokud je v motoru nízká hladina oleje nebo vznikne závada v mazací soustavě, kontrolka tlaku oleje zhasne. 19

21 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP R) Páka dálkového ovládání (Typ R) N (NEUTRÁL) PÁKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ F (VPŘED) ŘAZENÍ ŘAZENÍ R (VZAD) NÍZKÉ OTÁČKY MOTORU OTÁČKY MOTORU NÍZKÉ VYSOKÉ VYSOKÉ ODJIŠŤOVACÍ PÁČ- KA NEUTRÁLU Pákou dálkového ovládání lze zařadit dopřednou rychlost, zpátečku nebo neutrál, a je možno nastavit otáčky motoru. Před ovládáním je nutno nejprve páku dálkového ovládání poněkud zvednout a pak přeřadit. PÁKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ VPŘED: Nastavením páky dálkového ovládání do polohy "FORWARD" (tedy zhruba 30 od polohy "NEUTRAL") je zařazena dopředná rychlost. Dalším posunem páky za polohu "FORWARD" se více otevře škrticí klapka, otáčky motoru a dopředná rychlost člunu. NEUTRÁL: Výkon motoru není přenášen na lodní šroub. ZPĚTNÝ CHOD: Přesunem páky dálkového ovládání do polohy "REVERSE" (tedy zhruba 30 za polohu "NEUTRAL" ) je zařazena zpáteční rychlost. Dalším posunem páky za polohu "REVERSE" se více otevře škrticí klapka, otáčky motoru a zpětná rychlost člunu. 20

22 Páčka odblokování neutrálu (Typ R) Spínač motoru (Typ R) SPÍNAČ MO- TORU (VYPÍ- NAČ ZAPA- LOVÁNÍ) OVLÁDACÍ PRVKY (TYP R) m POZOR Nenechávejte spínač motoru (zapalování) v poloze ON (klíček v poloze ON) když motor neběží - vybil by se akumulátor. POZNÁMKA: Nebude-li ovládací páka dálkového ovládání v poloze NEUTRAL, startér nebude fungovat. ODJIŠŤOVACÍ PÁČKA NEUT- RÁLU Páka pro odblokování neutrálu je zajištěna na páce dálkového ovládání, aby se zabránilo náhodné manipulaci s pákou dálkového ovládání. Páka dálkového ovládání nebude pracovat, dokud ji neposunete při současném stisknutí páčky pro odblokování neutrálu směrem nahoru. Toto dálkové ovládání je vybaveno spínačem zapalování automobilového typu. Polohy klíčku: START: pro nastartování motoru. ON: OFF: pro běh motoru po nastartování. pro vypnutí motoru (ZAPALOVÁNÍ VYPNUTO) 21

23 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP R) Lanko nouzového vypínače motoru (Typ R) NOUZOVÝ VYPÍNAČ SPONKA LANKA NOUZO- VÉHO VYPÍNAČE SPONKA LANKA NOUZO- VÉHO VYPÍNAČE LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE NÁHRADNÍ SPONKA Lanko nouzového vypínače slouží k okamžitému zastavení motoru v případě, že by obsluha člunu spadla přes palubu, nebo upadla a ztratila kontrolu nad člunem. Motor se zastaví po vytažení sponky na konci lanka nouzového vypínače z nouzového vypínače. Obsluha člunu si musí lanko nouzového vypínače před plavbou pečlivě připevnit k zápěstí ruky. m VÝSTRAHA Pokud by lanko nouzového vypínače nebylo správně nastaveno, mohl by se člun v případě přepadnutí obsluhy přes palubu či neschopnosti obsluhovat ovladače motoru dostat zcela mimo kontrolu. Z důvodu bezpečnosti obsluhy a posádky člunu si nezapomeňte nasadit sponku lanka nouzového vypínače, umístěnou na jednom konci lanka nouzového vypínače motoru, na své zápěstí. POZNÁMKA: Motor nebude možno nastartovat, pokud sponka lanka nouzového spínače není umístěna na nouzovém vypínači motoru. Náhradní sponka lanka nouzového spínače je uložena v řídicí skříňce dálkového ovládání. 22

24 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP R) Páčka zvýšeného volnoběhu (Typ R) Kontrolka/bzučák tlaku oleje (Typ R) (Typ R) PLNĚ OTEVŘENÁ ŠKRTICÍ KLAPKA (ZELENÁ) ÚPLNĚ ZAVŘENÁ ŠKRTICÍ KLAPKA PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBĚHU Páčka ovládání zvýšeného volnoběhu ovládá rovněž otáčky motoru. Pokud páka dálkového ovládání nebude v neutrální poloze ("N"), nebude se páčka volnoběhu pohybovat. Dále mějte na paměti, že ovládací páka se nebude pohybovat, nebude-li páčka zvýšeného volnoběhu v nejnižší poloze (plně uzavřená klapka). Páčku zvýšeného volnoběhu používejte při zahřívání motoru po nastartování, a při startování teplého motoru. Pokud je v motoru nízká hladina oleje a/ nebo vznikne-li závada v mazací soustavě, zhasne kontrolka tlaku oleje a rozezní se bzučák. 23

25 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP R) Kontrolka/bzučák přehřátí (Typ R) (ČERVENÁ) Vznikne-li v chladicí soustavě závada, rozsvítí se kontrolka přehřátí, a rozezní se bzučák. Otáčky motoru začnou v této chvíli postupně klesat. 24

26 Spínač nastavování polohy motoru Stiskněte spínač nastavování polohy motoru na ovládací páce (typ R), nebo na řídicí rukojeti (typ H), a úhel instalace motoru a úhel člunu bude možno nastavovat pouze po zastavení člunu. Po nastavení vhodného úhlu motoru se zlepší akcelerace, maximální rychlost, provozní stabilita a spotřeba paliva. m VÝSTRAHA Při plavbě přes větší vlny manipulujte s člunem opatrně, abyste nezpůsobili nehodu. Při úhlu náklonu nad 0 (modely XRT nebo XHT s dlouhým náklonem) plujte nízkou rychlostí. Při plavbě člunem vysokou rychlostí při úhlu náklonu nad 0 se můžete dostat do potíží. (Typ H) STISKNĚTE UP PRO ZVEDNU- TÍ MOTORU NAHORU. STISKNĚTE DN PRO SKLOPENÍ MOTORU DOLŮ. SPÍNAČ NASTAVOVÁNÍ POLOHY MOTORU Nadměrný úhel náklonu může mít za následek kavitaci a vysoké otáčky lodního šroubu, a dále může dojít k poškození vodního čerpadla. OVLÁDACÍ PRVKY (TYP T) (Typ R) OVLÁDACÍ PÁKA STISKNĚTE UP PRO ZVED- NUTÍ MOTORU NAHORU. STISKNĚTE DN PRO SKLOPENÍ MOTORU DOLŮ. SPÍNAČ NASTAVOVÁNÍ POLOHY MOTORU 25

27 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP T) OTÁČKOMĚR (doplňkové vybavení) (Typ R) Ruční odpouštěcí ventil Pokud spínač nastavování polohy motoru nepracuje, například v důsledku vybitého akumulátoru, je možno naklopit motor ručně otevřením ručního odpouštěcího ventilu. Při ručním posunutí přívěsného motoru otočte šroubovákem ruční odpouštěcí ventil pod záďovou konzolou o 2,5 otáčky proti směru hodinových ručiček. Po posunutí motoru opět šroub bezpečně dotáhněte ve směru hodinových ručiček. ZÁĎOVÁ KONZOLA POWER (PRO UPEVNĚNÍ) MANUAL (PRO UVOLNĚNÍ) OTÁČKOMĚR Otáčkoměr zobrazuje otáčky motoru (v otáčkách za minutu). m VÝSTRAHA Ujistěte se, že ruční odpouštěcí ventil je bezpečně dotažen. Při plavbě ve zpětném směru se motor může zdvihnout, což může vyústit ve zranění cestujících. m POZOR Ruční odpouštěcí ventil nepovolujte o více než 3 otáčky, protože v opačném případě by přívěsný motor nebylo po utažení ručního odpouštěcího ventilu možno zvednout. RUČNÍ ODPOUŠTĚCÍ VENTIL m VÝSTRAHA Tento šroub nikdy nepovolujte. Vytekl by hydraulický olej z mechanismu sklápění. 26

28 OVLÁDACÍ PRVKY (TYP G) Páčka sklápění (Typ G) SKLOPENÍ Aretační páčka náklonu motoru (Typy G a T) UVOLNĚNO ARETAČNÍ PÁČKA NÁ- KLONU MO- TORU SPUŠTĚNÍ (ZAJIŠTĚNO) PÁČKA SKLÁ- PĚNÍ ZAJIŠTĚNO Páčku sklápění použijte pro dočasné zvednutí motoru při plavbě v mělké vodě, nebo při kotvení na mělčině. Zvednutím páčky sklápění se motor odjistí, a je ho možno sklopit. Sklopením páčky se motor zajistí. m VÝSTRAHA Nezapomeňte před plavbou aretační páčku sklopit dolů a zajistit motor. Při plavbě ve zpětném směru se motor může zdvihnout, což může vyústit ve zranění cestujících. m VÝSTRAHA Nerozebírejte mechanismus plynového tlumiče, protože je naplněn plynem o vysokém tlaku. Aretační páčku náklonu motoru používejte pro zvednutí motoru a jeho zajištění v poloze, pokud bude člun delší dobu zakotven. Sklopte motor až na doraz, a posuňte aretační páčku náklonu ve směru pro zajištění. 27

29 OVLÁDACÍ PRVKY Páčka sklápění (kromě typu G a T) Anoda Kontrolní otvor chladicí vody PÁČKA SKLÁPĚNÍ KOV ANODY (POU- ZE TYPY G A T) SKLOPENÍ Páčku sklápění použijte pro dočasné zvednutí motoru při plavbě v mělké vodě, nebo při kotvení na mělčině. Zvednutím páčky sklápění se motor odjistí, a je ho možno sklopit. Sklopením páčky se motor zajistí. m VÝSTRAHA Nezapomeňte před plavbou aretační páčku sklopit dolů a zajistit motor. Při plavbě ve zpětném směru se motor může zdvihnout, což může vyústit ve zranění cestujících. 28 SPUŠTĚNÍ (ZAJIŠTĚNO) ANODA Kov anody představuje kovovou ochranu, která chrání vnější části před korozí. m POZOR Kov anody nenatírejte. Tím by došlo ke zhoršení funkce kovu anody, což by mohlo vést k poškození přívěsného motoru v důsledku rezavění a koroze. KONTROLNÍ OTVOR CHLADICÍ VODY Zde se kontroluje chladicí voda, zda uvnitř motoru správně cirkuluje. Po nastartování motoru prověřte na kontrolním otvoru chladicí vody, zda chladicí voda uvnitř motoru správně cirkuluje.

30 OVLÁDACÍ PRVKY Sací otvor chladicí vody SACÍ OTVOR CHLADICÍ VODY Tímto vstupem se do motoru dostává voda pro chlazení motoru. 29

31 OVLÁDACÍ PRVKY Zajišťovací sponka krytu motoru ZAJIŠŤOVACÍ SPONKA KRYTU MOTORU Při instalaci krytu motoru odjistěte/zajistěte tuto zajišťovací sponku krytu motoru. 30

32 Seřizovací dřík (kromě typu G a T) (Typy G a T) Víčko plnicího hrdla palivové nádrže a odvzdušňovací zátka/palivoměr (Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee - Bodamské jezero) OVLÁDACÍ PRVKY (Všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero) PALIVOMĚR SEŘIZOVACÍ DŘÍK ODVZDUŠ- ŇOVACÍ ZÁTKA OTEVŘENO UZAVŘENO PALIVOMĚR VÍČKO PA- LIVOVÉ NÁDRŽE ODVZDUŠ- ŇOVACÍ ZÁTKA UZAVŘENO OTEVŘENO VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE SEŘIZOVACÍ DŘÍK Pro správné nastavení úhlu motoru použijte dřík nastavení úhlu náklonu. Odvzdušňovací zátka uzavírá palivovou nádrž před otevřeným vzduchem. Při plnění palivové nádrže otočte odvzdušňovací zátku proti směru hodinových ručiček, aby se otevřela, a sundejte víčko palivové nádrže. Před převážením nebo uskladněním přívěsného motoru otočte odvzdušňovací zátku ve směru hodinových ručiček, a bezpečně ji uzavřete. Palivoměr indikuje úroveň hladiny paliva v nádrži. 31

33 OVLÁDACÍ PRVKY Konektor palivové hadičky KONEKTOR PALIVOVÉ HADIČKY KONEKTOR PALIVOVÉ HADIČKY (1) STLAČTE (2) OTOČTE VPRAVO (ZE STRANY PALIVOVÉ NÁDRŽE) (Kromě typu D a G) (Typ D a G) (ZE STRANY PŘÍVĚSNÉHO MOTORU) Konektor palivové hadičky se používá pro propojení palivové hadičky mezi nádrží a samostatným přívěsným motorem. 32

34 5. INSTALACE m POZOR Nesprávně namontovaný přívěsný motor může způsobit utopení motoru, nebo neschopnost člunu držet přímý směr, nemožnost zvýšit otáčky motoru a nadměrnou spotřebu paliva. Doporučujeme, aby montáž motoru na člun provedl autorizovaný zástupce firmy Honda. Poraďte se s místním dealerem Honda, pokud jde o instalaci a provoz motoru a nákup náhradních dílů. Vhodný člun Vyberte vhodný motor pro Váš člun podle výkonu motoru (15 nebo 20 HP). Doporučený výkon motoru je u většiny člunů uveden. m VAROVÁNÍ Nepřekračujte doporučení výrobce člunu, pokud jde o výkon. Mohlo by dojít k poškození zařízení a zranění osob. Výška příčky Typ: T S: 433 mm L: 563 mm X: 703 mm Vyberete si takový motor, který bude vyhovovat výšce příčky Vašeho člunu. Umístění OSA ČLUNU Přívěsný motor nainstalujte na zádi v ose lodi. 33

35 INSTALACE Instalační výška VÝŠKA PŘÍČKY m POZOR Vodní hladina musí být 100 mm nad antikavitační deskou, jinak nebude mít vodní čerpadlo správné provozní podmínky pro sání chladicí vody, a motor se bude přehřívat. Bude-li instalační výška příliš nízká, může se port motoru dostat pod vodu, a bude špatně pracovat nebo obtížně startovat. Upevnění motoru LANO UPÍNACÍ ŠROUB MOTORU Ujistěte se, že výšky příčky vašeho člunu je správná pro motor. Nesprávná instalační výška zhoršuje jízdní vlastnosti člunu. Motor musí být nainstalován tak, aby antikavitační deska byla 0 až 50 mm pod úrovní dna člunu. 1. Zasuňte záďovou konzolu do úchytu na příčce a utáhněte šrouby zajišťovací konzoly. m UPOZORNĚNÍ Při provozu člunu doporučujeme čas od času zkontrolovat dotažení zajišťovacích šroubů konzoly. Protáhněte lano otvorem v záďové konzole a přivažte motor ke člunu. Tak se předejde nepředvídané ztrátě motoru. 34

36 INSTALACE PODLOŽKA ZAJIŠ- ŤOVACÍ MATICE ŠROUB POZNÁMKA: Standardní moment utažení: N-m ( kgf-m) PODLOŽKA PŘÍČKA PALUBY MONTÁŽNÍ OTVOR 2. Do montážních otvorů pro přívěsný motor aplikujte silikonový těsnicí tmel (Bond 1216 nebo ekvivalentní). 3. Umístěte přívěsný motor na člun a upevněte ho šrouby s podložkami a maticemi. Standardní moment utažení je uváděn pouze jako vodítko. Moment utažení matic může být odlišný v závislosti na materiálu, z něhož je člun zhotoven. Tuto otázku konzultujte se svým dealerem přívěsných motorů Honda. m UPOZORNĚNÍ Přívěsný motor nainstalujte bezpečně. Volně namontovaný přívěsný motor můžete náhodně ztratit, přičemž může dojít k jeho poškození a ke zranění osob. 35

37 INSTALACE Úhel motoru (při plavbě) Nastavení úhlu motoru Přívěsný motor nastavte tak, aby byl kolmo na vodní hladinu (osa lodního šroubu musí být rovnoběžná s vodní hladinou). NESPRÁVNĚ ČLUN MÁ TENDENCI "PLACHTIT" NESPRÁVNĚ ČLUN MÁ TENDENCI "ORAT" SPRÁVNĚ ZARUČUJE MAXIMÁLNÍ VÝ- KON ČLUNU Přívěsný motor nainstalujte do nejlepšího možného úhlu pro dosažení stabilní plavby a pro maximální výkon. Nadměrný úhel nastavení: Nesprávně - člun má tendenci k "plachtění". Příliš malý úhel nastavení: Nesprávně - člun má tendenci k "orání". Úhel nastavení závisí na kombinaci faktorů přívěsného motoru, člunu, lodního šroubu a provozních podmínek. 36

38 INSTALACE SEŘIZOVACÍ DŘÍK ODJIŠTĚNÁ POLOHA PRO VÝMĚNU OHNUTÝM KON- CEM NAHORU STLAČTE SEŘIZOVACÍ DŘÍK ZAJIŠTĚNÁ POLOHA PRO ZAJIŠTĚNÍ Pro seřízení je k dispozici pět poloh (kromě typů G a T). K dispozici jsou čtyři polohy pro nastavení (typ G a T). 1. Naklopte motor na potřebný úhel nastavení. 2. Zatlačte seřizovací dřík dovnitř, pootočte jej vzhůru do odjištěné polohy, a vytáhněte jej ven. 3. Vložte seřizovací dřík do správného otvoru a otočte pojistku dolů, aby se dřík zajistil. Po zajištění zatáhněte za seřizovací dřík, a ujistěte se, že není uvolněný. m POZOR Aby nedošlo k poškození motoru ani člunu, je nutno spolehlivost uložení dříku a jeho zajištění prověřit. 37

39 INSTALACE Připojení akumulátoru Použijte akumulátor o kapacitě 12V - 35 Ah nebo více. Akumulátor není součástí základní dodávky (to znamená, že není dodáván výrobcem přívěsného motoru). m VAROVÁNÍ Akumulátor produkuje výbušné plyny: Jejich vznícení může způsobit explozi a vážné zranění či poškození zraku. Při dobíjení akumulátoru zajistěte dostatečné větrání. CHEMICKÉ NEBEZPEČÍ: Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou. Ta může při styku s očima nebo s pokožkou (i přes látku) způsobit těžké popáleniny či oslepnutí. Z tohoto důvodu noste na obličeji ochranný štít a ochranný oděv. V blízkosti akumulátoru se nesmí vyskytovat otevřený oheň a jiskry - poblíž akumulátoru nekuřte. ANTIDO- TUM (PROTIJED): Pokud se elektrolyt dostane do očí, vyplachujte oči alespoň 15 minut čistou tekoucí vodou, a pak ihned vyhledejte lékařskou pomoc. JEDOVATÁ LÁTKA: Elektrolyt je prudce jedovatá látka. ANTIDOTUM (protijed): - Při vnějším kontaktu: Postižená místa pečlivě oplachujte vodou. - Při požití: Vypijte velké množství vody nebo mléka. Potom vypijte hořčíkové (Mg) mléko nebo rostlinný olej a ihned přivolejte lékaře. SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Umístěte akumulátor do schránky pro akumulátor a tuto schránku bezpečně upevněte k trupu člunu. Schránku akumulátoru umístěte tak, aby se při plavbě nemohla převrhnout, a aby nebyla vystavena přímému slunečnímu záření, dešti a postříkání vodou. (-) ZÁPORNÝ PÓL ČERNÝ NEBO ZELENÝ (+) KLADNÝ PÓL ČERVENÝ Připojte kabely akumulátoru: 1. Připojte červený kabel na plus (+) pól akumulátoru. 2. Připojte kabel s černou nebo zelenou krytkou svorky (řídicí rukojeť se startérem a nabíjecí cívkou 6 A) k zápornému (-) pólu akumulátoru. 38

40 m POZOR Vždy připevňujte jako první kladný (+) kabel. Při odpojování však jako první odpojujte vždy záporný (-) kabel a pól a teprve potom kladný (+). Pokud kabely nejsou spolehlivě upevněny, nemusí motor pracovat spolehlivě. Pokud zaměníte polaritu kabelů akumulátoru, nebo některý kabel při provozu motoru odpojíte, dojde k poškození dobíjecí soustavy přívěsného motoru. Palivová nádrž nesmí být umístěna v blízkosti akumulátoru. Zásuvka akumulátoru pro dobíjení (jen některé typy) AKUMULÁTOR K PŘÍSLUŠENSTVÍ Zásuvka je konstruována na výstupní napětí 12V, s proudem 6A pro účely dobíjení akumulátoru. Dobíjecí okruh je jištěn pojistkou o hodnotě 20 A, přístupnou po demontáži krytu motoru. Zástrčka je součástí přívěsného motoru - proveďte propojení podle schématu elektrického zapojení na straně 137 originálního návodu. Ujistěte se, že kladný (+) pól akumulátoru je připojen ke svorce (+). K AKUMULÁTORU INSTALACE m VÝSTRAHA Obrácení polohy polarity kabelů akumulátoru může způsobit poškození nabíjecího systému a/nebo akumulátoru. Pokud zásuvku pro dobíjení nebudete používat, udržujte ji v suchu a čistotě, a uzavřete ji dodanou pryžovou krytkou. Výstupní napětí motoru (12 V) je určeno pouze pro dobíjení akumulátoru. Elektrické příslušenství připojte k akumulátoru podle elektrického schématu. 39

41 INSTALACE (TYP R) Montáž dálkového ovládání m POZOR Nesprávně namontovaný řídící systém, řídicí skříňka dálkového ovládání a lanko dálkového ovládání, nebo montáž jiných typů může způsobit nepředvídatelné nehody. Správnou montáž konzultujte s autorizovaným dealerem Honda. <Umístění> ŘÍDICÍ SKŘÍŇKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ OVLÁDACÍ PÁKA LANKO DÁLKOVÉ- HO OVLÁ- DÁNÍ <Délka lanka dálkového ovládání> Změřte vzdálenost od středu skříňky pro dálkové ovládání ke středu motoru v trase, kterou lanko povede. Doporučujeme udělat lanko o asi 300 mm delší, než kolik činí naměřená vzdálenost. Uložte ovládací lanko na jeho trasu a zkontrolujte, zda je dostatečně dlouhé. Připojte lanko k motoru a zkontrolujte, zda někde není ohnuto v ostrém úhlu, zda netvoří volný oblouk, není nadměrně vypnuto, a zda neblokuje řízení. Řídicí skříňku dálkového ovládání umístěte tak, aby bylo možno snadno obsluhovat ovládací páku a spínače. Přesvědčte se, že lanko dálkového ovládání nemá na své dráze žádné překážky. m POZOR Na trase lanko nesmí být ohnuto do oblouku s průměrem menším než 400 mm - mohlo by dojít ke zkrácení životnosti lanka, a k ovlivnění ovládání páky. 40

42 6. KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Motor BF15D/BF20D je čtyřdobý, vodou chlazený přívěsný motor poháněný běžným automobilním bezolovnatým benzínem. Mazání je olejové motorovým olejem. Před spuštěním motoru zkontrolujte následující položky: Montáž a demontáž krytu motoru m VÝSTRAHA Následující kontroly před uvedením do provozu provádějte při vypnutém motoru. ZAJIŠŤOVACÍ SPONKA KRYTU MOTORU Demontáž se provádí tak, že se zvedne zajišťovací sponka krytu motoru a kryt se vyjme. Montáž se provádí tak, že se kryt motoru nasadí, a zajistí se přední a zadní zajišťovací sponky krytu motoru. m VAROVÁNÍ Neprovozujte přívěsný motor bez krytu motoru. Pohybující se součásti mohou způsobit zranění. 41

43 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Úroveň hladiny motorového oleje m POZOR Motorový olej je hlavním faktorem, ovlivňujícím výkon motoru a jeho životnost. Nedoporučujeme používat neaditivované a málo kvalitní oleje, neboť jejich mazací charakteristiky mohou být nedostatečné. Provozování motoru s nedostatečným množstvím oleje může způsobit vážné poškozeni motoru. POZNÁMKA: Aby se předešlo nesprávnému změření hladiny oleje, měřte hladinu oleje až po vychládnutí motoru. <Doporučený olej> SAE TEPLOTA Používejte kvalitní motorový olej Honda pro čtyřdobé motory (nebo ekvivalentní), který splňuje servisní požadavky výrobců automobilů - certifikace pro oleje SG, SH nebo SJ. Motorové oleje s klasifikací SG, SH nebo SJ jsou příslušným způsobem označeny na obalu. Vyberte vhodnou viskozitu, odpovídající průměrné teplotě ve vaší oblasti. Olej SAE 10W-30 je doporučován pro všeobecné použití za všech teplot. Stupeň API Service: Používejte oleje SG, SH, SJ. POZNÁMKA: Tento olej je obvykle identifikován slovy, jako: "Energy Conserving II", "Gas Saving", "Fuel Saving", a podobně. <Kontrola oleje a doplňování> ZNAČKA HORNÍHO LIMITU ZNAČKA DOLNÍHO LIMITU MĚRKA HLADINY OLEJE V MOTORU VÍČKO PLNICÍHO HRDLA OLEJE 1. Umístěte motor do vertikální polohy a sejměte kryt motoru. 2. Vyjměte měrku hladiny oleje a otřete ji čistým hadříkem. 3. Vložte měrku hladiny oleje zpět až na doraz, vyjměte ji a zkontrolujte výšku hladiny oleje. Je-li hladina u spodní rysky nebo pod ní, sundejte víčko plnicího hrdla oleje a doplňte doporučený typ oleje až po horní rysku. Víčko opět nasaďte a bezpečně dotáhněte. 42

44 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Je-li olej již znečištěný, nebo změnil-li barvu, vyměňte jej za čerstvý olej (viz stránka, kde jsou uvedeny informace o intervalu výměny oleje a postup). 4. Namontujte zpět kryt motoru a bezpečně jej zajistěte. Výška hladiny paliva (Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee (Bodamské jezero) UZAVŘENO ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA PALIVOMĚR ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA UZAVŘENO PALIVOMĚR MNOŽSTVÍ OLEJE V MOTORU: 1,0 l...pokud není vyměňován olejový filtr 1,3 l...pokud je vyměňován olejový filtr m POZOR Nepřeplňujte motor olejem. Po doplnění oleje motorový olej zkontrolujte. Příliš velké množství oleje, stejně tak jako nedostatečné, může motor poškodit. OTEVŘENO VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE Zkontrolujte palivo palivoměrem, a v případě potřeby palivo doplňte po horní rysku. Neplňte palivovou nádrž nad značku UPPER. POZNÁMKA: Před sejmutím víčka palivové nádrže otevřete odvzdušňovací ventil. Pokud je odvětrávací zátka pevně uzavřena, půjde víčko obtížně demontovat. Používejte automobilový benzin (nejlépe bezolovnatý nebo nízkoolovnatý) s oktanovým číslem 91 nebo vyšším.(všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero) OTEVŘENO VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE Při používání olovnatého benzínu může dojít k poškození motoru. Nikdy nepoužívejte směs oleje a benzínu nebo benzín znečištěný či jinak kontaminovaný. Zabraňte vnikání nečistot, prachu nebo vody do palivové nádrže. Kapacita palivové nádrže (samostatná nádrž): Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee (Bodamské jezero): 12 L(Všeobecný exportní typ a typ Bodensee (Bodamské jezero): 13 L 43

45 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU m VAROVÁNÍ Benzín je mimořádně vznětlivá látka a za určitých podmínek může být dokonce výbušná. Doplňování pohonných hmot se musí provádět v dobře větraném prostoru a při vypnutém motoru. Při tankování paliva a v okolí uložených pohonných hmot nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň (plamen nebo jiskry). Nedoplňujte palivo až k hrdlu palivové nádrže (v hrdle palivové nádrže nesmí být žádný benzín). Po doplnění paliva se ujistěte, že je uzávěr palivové nádrže dobře a bezpečně uzavřen. Dbejte na to, abyste při doplňování paliva benzín nerozlili. Benzínové výpary nebo rozlité palivo se mohou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, zajistěte, aby tato oblast byla před spuštěním motoru zcela vysušena. Zabraňte opakovanému či delšímu kontaktu s pokožkou a vdechování benzínových výparů. PALIVO SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Poznámka k používání benzínu s olovem Benzín, obsahující olovo, tvoří při spalování úsady. Ty se hromadí v hlavě válce a na sedlech výfukových ventilů a musí být odstraněny po každých 200 hodinách nebo po roce provozu u autorizovaného dealera motorů Honda (podle toho co nastane dříve - viz stránka 102 "Údržba"). Pokud by tyto úsady nebyly odstraňovány pravidelně, došlo by ke snížení životnosti a výkonu motoru. Benzin s příměsí alkoholu Jestliže se rozhodnete pro používání benzínu s obsahem alkoholu (gasohol), ujistěte se, že jeho oktanové číslo je alespoň takové, jaké doporučuje Honda. Existují dva druhy benzínu s obsahem alkoholu (gasoholu): první z nich obsahuje etanol, a druhý obsahuje metanol. Nepoužívejte benzín, který obsahuje více než 10% etanolu. Nepoužívejte benzín s příměsí metanolu (metylalkoholu nebo "dřevěný benzín), který rovněž neobsahuje prostředek na ochranu proti korozi a rozpouštědlo metanolu. V žádném případě nepoužívejte benzin s podílem metanolu vyšším než 5%, a to i v případě, že benzín obsahuje rozpouštědla a prostředky proti korozi (inhibitory). 44

46 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU POZNÁMKA: Závady na palivovém systému nebo provozní závady na motoru, vzniklé používáním pohonných látek, obsahujících alkohol, nejsou kryty zárukou. Společnost Honda nemůže schválit používání pohonných látek s obsahem metanolu z důvodu neúplnosti posudku, týkajícího se vhodnosti takových pohonných látek. Před zakoupením benzínu u neznámé pumpy se ujistěte, zda neobsahuje alkohol a v případě, že ano, zjistěte jaký druh a jaké množství (procento). Pokud zjistíte po použiti jakéhokoli druhu alkoholového benzínu (nebo benzínu, o němž se domníváte, že obsahuje alkohol) jakékoli nežádoucí provozní jevy, nebo máte-li nějaké pochybnosti, přejděte k používání běžného benzínu, o němž víte, že alkohol neobsahuje. m POZOR Péče o akumulátor závisí na jeho typu, a z tohoto důvodu níže uvedené pokyny nemusí platit právě pro akumulátor vašeho motoru. Řiďte se proto pokyny výrobce akumulátoru. Výška hladiny elektrolytu v akumulátoru ZÁTKA AKU- MULÁTORU ZNAČKA HORNÍHO LIMITU ZNAČKA DOL- NÍHO LIMITU Zkontrolujte výšku hladiny elektrolytu - musí se nacházet mezi značkou horní a spodní hladiny, a dále zkontrolujte, zda odvzdušňovací otvory v zátkách nejsou ucpány. Je-li hladina pod značkou spodní hladiny elektrolytu, dolejte destilovanou vodu na úroveň značky horní hladiny. m VAROVÁNÍ Akumulátor produkuje výbušné plyny: Jejich vznícení může způsobit explozi a vážné zranění či poškození zraku. Při dobíjení akumulátoru zajistěte dostatečné větrání. CHEMICKÉ NEBEZPEČÍ: Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou. Ta může při styku s očima nebo s pokožkou (i přes látku) způsobit těžké popáleniny či oslepnutí. Z tohoto důvodu noste na obličeji ochranný štít a ochranný oděv. V blízkosti akumulátoru se nesmí vyskytovat otevřený oheň a jiskry - poblíž akumulátoru nekuřte. ANTIDO- TUM (PROTIJED): Pokud se elektrolyt dostane do očí, vyplachujte oči alespoň 15 minut čistou tekoucí vodou, a pak ihned vyhledejte lékařskou pomoc. JEDOVATÁ LÁTKA: Elektrolyt je prudce jedovatá látka. ANTIDOTUM (PROTIJED): - Při vnějším kontaktu: Postižená místa pečlivě oplachujte vodou. 45

47 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU - Při požití: Vypijte velké množství vody nebo mléka. Potom vypijte hořčíkové (Mg) mléko nebo rostlinný olej a ihned přivolejte lékaře. AKUMULÁTOR SKLADUJTE MIMO DO- SAH DĚTÍ. Prohlídka lodního šroubu a závlačky LODNÍ ŠROUB ZÁVLAČKA Lodní šroub a závlačka lodního šroubu se při plavbě otáčí vysokými otáčkami. Před spuštěním motoru zkontrolujte, zda listy šroubu nejsou poškozeny či deformovány, a v případě nutnosti lodní šroub vyměňte. Pořiďte si náhradní lodní šroub pro případ nepředvídatelných okolností při plavbě. Dojde-li k poškození lodního šroubu a nemáte-li náhradní, vraťte se nízkou rychlostí ke břehu, a lodní šroub vyměňte. Výběr vhodného lodního šroubu konzultujte s autorizovaným dealerem Honda. 1. Zkontrolujte zda lodní šroub není poškozen či opotřebován nebo zdeformován. 2. Zkontrolujte zda je lodní šroub řádně nainstalován. 3. Zkontrolujte, zda není poškozena závlačka. Při každé výměně lodního šroubu vyměňte zároveň i závlačku. 46

48 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Tření řídicí páky (Typ H) Tření páky dálkového ovládání (Typ R) UZAMČENO UVOLNĚNO PÁČKA TŘENÍ ŘÍDICÍ PÁKY SEŘIZOVA- CÍ PRVEK TŘENÍ DÁLKOVÉ- HO OVLÁ- DÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ TŘENÍ PRO SNÍŽENÍ TŘENÍ Zkontrolujte, zda se páka pohybuje hladce. Pro optimální ovládání nastavte páčku tření řídicí páky tak, abyste při otáčení cítili lehký odpor. POZNÁMKA: Na třecí páčku neaplikujte mazivo nebo olej. Mazivo nebo olej snižuje tření páčky. Zkontrolujte, zda se páka dálkového ovládání pohybuje hladce. Tření páky je možno nastavit otáčením seřizovacího prvku páky dálkového ovládání doleva nebo doprava. 47

49 KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU Další kontroly NÁVOD K OBSLUZE PLOCHÝ KLÍČ 8 MM PLOCHÝ KLÍČ 10 X 12 MM ŠROUBOVÁK PHILIPS ŠROUBOVÁK PRO KONTROLU MOTOROVÉHO OLEJE PLOCHÝ ŠROUBOVÁK RUKOJEŤ NA ŠROUBOVÁK SOUPRAVA S NÁŘADÍM STARTOVACÍ LANO KLEŠTĚ KLÍČ NA ZAPALOVACÍ SVÍČKY TRUBKOVÝ KLÍČ 10 MM NÁHRADNÍ SPONKA BRAŠNA S NÁŘADÍM Části/materiály, které by měly být nainstalovány na palubě: (1) Návod k obsluze (2) Souprava s nářadím (3) Náhradní svíčka (svíčky), motorový olej, náhradní lodní šroub, závlačka (závlačky) (4) Náhradní sponka lanka nouzového spínače (5) Další součástky/materiály, vyžadované zákonem/předpisy. Zkontrolujte následující položky: (1) Palivová hadička nesmí být přehnutá, zlomená a volná ve spojích. (2) Záďová konzola nesmí být poškozena a upínací šroub motoru musí být utažen. (3) Souprava s nářadím musí obsahovat předepsané nářadí a náhradní díly. (4) Kovová anoda nesmí být poškozena, uvolněna ani nadměrně zkorodována. Anoda (postupně koroduje) pomáhá chránit přívěsný motor před korozí; musí být v přímém styku s vodou, kdykoli je motor používán. Jakmile anoda zkoroduje asi na polovinu své původní velikosti, je nutno ji vyměnit. m POZOR Možnost poškození v důsledku koroze se zvýší, jestliže je kov anody natřen, nebo necháte-li její stav zhoršit. (5) Řídicí rukojeť nesmí být nainstalována volně, a musí správně fungovat (typ H). (6) Páka dálkového ovládání a spínač musí správně fungovat (typ R). 48

50 7. SPUŠTĚNÍ MOTORU Palivová nádrž a odvzdušňovací zátka (Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee - Bodamské jezero) (Všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero) ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA OTEVŘEN ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA OTEVŘEN Palivová nádrž musí být ve člunu řádně zajištěna. Palivová nádrž musí být chráněna proti mechanickému poškození při posunu nádrže. Palivová nádrž musí být nainstalována na dobře větraném místě, aby byla omezena možnost exploze výparů benzinu. Na palivovou nádrž nesmí dopadat přímé sluneční záření. Vzhledem k výkonu palivového čerpadla neinstalujte palivovou nádrž dále než 2 m od motoru, nebo níž než 1 m pod konektorem vyústění palivové hadičky motoru. 1. Otevřete odvzdušňovací zátku nádrže o 2 až 3 otáčky proti směru hodinových ručiček. Tlak vzduchu uvnitř nádrže a venku se vyrovná s okolním tlakem. Při otevřené odvzdušňovací zátce se tlak vzduchu uvnitř a venku vyrovná, a při spotřebovávání paliva může vzduch dovnitř. 2. Demontujte víčko palivové nádrže, a zkontrolujte stav víčka nádrže a jeho těsnění. Vyměňte víčko nádrže nebo těsnění, jestliže je prasklé, poškozené nebo uniká-li palivo. 49

51 SPUŠTĚNÍ MOTORU Napojení palivového okruhu (Kromě všeobecného exportního typu a typu Bodensee - Bodamské jezero) (Všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero) (1) STLAČTE (2) OTOČTE DOPRAVA KONEKTOR PALIVOVÉ HADIČKY (ZE STRANY PALIVOVÉ NÁDRŽE) Zkontrolujte palivovou hadičku a "O" kroužky v konektoru palivového vedení. Vyměňte palivové vedení nebo konektory palivového vedení, jestliže jsou prasklé, poškozené nebo uniká-li palivo. Zkontrolujte zda palivová hadička není někde přehnutá, skřípnutá či zkroucená. 1. Napojte palivovou hadičku přes konektor na palivovou nádrž. Ujistěte se, že konektor palivového vedení bezpečně dosedl na místo. 50

52 SPUŠTĚNÍ MOTORU K PALIVOVÉ NÁDRŽI VÝSTUPNÍ STRANA (MO- TOR) ČERPACÍ BALÓ- NEK (ZE STRANY PŘÍVĚSNÉHO MOTORU) VSTUPNÍ STRANA (NÁDRŽ) 2. Připojte konektor palivové nádrže k přívěsnému motoru. Nainstalujte konec s konektorem palivové hadičky motoru sponkou na stranu řadicí páky. Ujistěte se, že konektor palivového vedení bezpečně dosedl na místo. 3. Držte balónek čerpání paliva tak, aby výstupní konec byl výše než vstupní konec. Šipka na čerpacím balónku paliva musí směřovat nahoru. Mačkejte balónek čerpání paliva tak dlouho, až ucítíte jak balónek tuhne, což znamená, že palivo se již dostalo do karburátoru. Před spuštěním motoru zkontrolujte, zda z palivové soustavy neuniká palivo, a případnou netěsnost opravte. Po nastartování motoru už čerpací balónek nemačkejte, aby nedošlo by k přeplnění karburátoru. 51

53 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP H) Nastartování motoru (Typ H) ZNAČKA ZASTAVE- NÍ MOTORU SPONKA LANKA NOUZOVÉHO VYPÍ- NAČE VYPÍNAČ MOTORU LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE m POZOR Lodní šroub musí být sklopen do vody, protože při běhu motoru, který není ve vodě, může dojít k poškození vodního čerpadla a k přehřátí motoru. 1. Nasaďte sponku nouzového vypínače (na konci lanka nouzového vypínače) na nouzový vypínač. Upevněte druhý konec lanka nouzového vypínače bezpečně k zápěstí ruky obsluhy. m VAROVÁNÍ Pokud by lanko nouzového vypínače nebylo správně nastaveno, mohl by se člun v případě přepadnutí obsluhy přes palubu či neschopnosti obsluhovat motor dostat zcela mimo kontrolu. Z důvodu bezpečnosti obsluhy a posádky člunu si nezapomeňte nasadit sponku lanka nouzového vypínače, umístěnou na jednom konci lanka nouzového vypínače motoru, na své zápěstí. POZNÁMKA: Motor nebude možno nastartovat, pokud sponka lanka nouzového spínače není umístěna na vypínači motoru. Náhradní sponka lanka nouzového spínače je uložena v brašně s nářadím. Není-li původní lanko se sponkou k dispozici - jestliže například obsluha člunu vypadla přes palubu - použijte k nastartování motoru tuto zásobní sponku. 52

54 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP H) NEUTRÁL START N (NEUTRÁL) RUKOJEŤ PLYNU TLAČÍTKO SYTIČE ŘADICÍ PÁKA 2. Před startem dejte páku řazení rychlostí do polohy NEUTRAL (neutrál). Pokud páka řazení nebude v poloze NE- UTRAL (neutrál), motor nebude možno nastartovat. 3. Vyrovnejte značku pro startování (viz obrázek ) na rukojeti plynu s příslušnou značkou na vyčnívajícím konci. 4. (Pouze vybavené modely) Pokud je motor studený, nebo je nízká okolní teplota, vytáhněte tlačítko sytiče, aby motor snadno naskočil. (Do motoru se dostane bohatší směs paliva). POZNÁMKA: Tento motor je vybaven akcelerační pumpičkou. Proto před startem nepřidávejte plyn otáčením rukojeti. Došlo by k potížím se startováním. Pokud došlo k častému otáčení rukojetí plynu, otočte rukojetí asi o 1/8 až 1/4 otáčky a nastartujte. 53

55 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP H) RUKOJEŤ STARTÉRU TLAČÍTKO START 5. Lankový startér Zatáhněte pomalu za rukojeť lankového startéru až ucítíte odpor, a pak za lanko prudce zatáhněte. m POZOR Nedovolte, aby se lanko startéru s rukojetí prudce vrátilo zpět proti motoru. Vraťte jej jemně do výchozí polohy, aby se předešlo poškození startéru. Netahejte za lanko startéru pokud běží motor, protože by mohlo dojít k poškození startéru. POZNÁMKA: Konstrukce startovacího systému s neutrálem zabraňuje nastartování (vytažení lanka startéru), není-li páka řazení rychlostí v poloze N (neutrál). 5. Elektrický startér (pouze typ s elektrickým startérem)pro nastartování motoru použijte startovací tlačítko. m POZOR Startér spotřebovává značné množství elektrického proudu. Proto nestartujte na jeden pokus déle než 5 sekund. Pokud motor v průběhu 5 sekund nenaskočí, před dalším pokusem o nastartování pomocí startéru počkejte alespoň 10 sekund. Pokud motor běží, netiskejte nikdy startovací tlačítko. Mohlo by dojít k poškození startéru. POZNÁMKA: Konstrukce startovacího systému s neutrálem zabraňuje nastartování (vytažení lanka startéru), není-li páka řazení rychlostí v poloze N (neutrál), a to i při startování motoru startérem. 54

56 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP H) POMALU POZNÁMKA: Tento motor je vybaven akcelerační pumpičkou. Proto před startem nepřidávejte plyn otáčením rukojeti. Došlo by k potížím se startováním. Pokud došlo k častému otáčení rukojetí plynu, otočte rukojetí asi o 1/8 až 1/4 otáčky a nastartujte. RUKOJEŤ PLYNU TLAČÍTKO SYTIČE 6. Pokud jste před nastartováním motoru vytáhli tlačítko sytiče, vraťte jej pomalu do výchozí polohy (jen některé modely), a otočte rukojeť plynu ve směru SLOW do polohy, ve které se motor nezastaví. 55

57 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP H) KONTROLNÍ OTVOR CHLADICÍ VODY NORMÁLNÍ: ZAPNUTO ABNORMÁLNÍ STAV: VYPNUTO SACÍ OTVOR CHLADICÍ VODY (NA OBOU STRANÁCH) KONTROLKA TLAKU OLEJE 7. Po nastartování motoru prověřte, zda z kontrolního otvoru chladicí vody vytéká správně chladicí voda. Množství vody, vytékající z kontrolního otvoru se může různit v závislosti na činnosti termostatu, to je však normální stav. m POZOR Pokud chladicí voda nevytéká ven, nebo tvoří-li se pára, zastavte motor. Zkontrolujte, zda není ucpán sací otvor chladicí vody, a případně mřížku sacího otvoru zbavte cizích předmětů.zkontrolujte, zda není ucpán otvor chladicí vody. Pokud voda stále nevytéká, dejte přívěsný motor zkontrolovat autorizovanému dealerovi Honda. Dokud se tento problém nevyřeší, motor nepoužívejte. 8. Zkontrolujte, zda se rozsvítila kontrolka tlaku mazacího oleje. 56

58 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP H) Pokud kontrolka nesvítí, zastavte motor a proveďte následující kontroly: 1) Zkontrolujte hladinu oleje (viz strana 42). 2) Je-li hladina normální a kontrolka tlaku nesvítí, obraťte se na autorizovaného dealera přívěsných motorů Honda. POZNÁMKA: Před vyplutím z přístavu prověřte funkci nouzového vypínače. 9. Zahřejte motor následovně: Teplota nad 5 C - nechejte motor běžet 2 až 3 minuty. Teplota pod 5 C - nechejte motor běžet alespoň 5 minut při otáčkách ot/ min ot/min. Pokud motor řádně nezahřejete, bude jeho výkon slabý. V oblasti, kde venkovní teploty klesají pod bod mrazu (0 C), může dojít k zamrznutí kódovacího systému motoru. Při provozu motoru o vysokých otáčkách bez správného zahřátí může dojít k poškození motoru. 57

59 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP R) Nastartování motoru (Typ R) SPONKA LANKA NOUZOVÉHO VY- PÍNAČE NOUZOVÝ VYPÍNAČ LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE m POZOR Lodní šroub musí být sklopen do vody, protože při běhu motoru, který není ve vodě, může dojít k poškození vodního čerpadla a k přehřátí motoru. 1. Nasaďte sponku nouzového vypínače (na konci lanka nouzového vypínače) na nouzový vypínač. Upevněte druhý konec lanka nouzového vypínače bezpečně k zápěstí ruky obsluhy. m VAROVÁNÍ Pokud by lanko nouzového vypínače nebylo správně nastaveno, mohl by se člun v případě přepadnutí obsluhy přes palubu či neschopnosti obsluhovat motor dostat zcela mimo kontrolu. Z důvodu bezpečnosti obsluhy a posádky člunu si nezapomeňte nasadit sponku lanka nouzového vypínače, umístěnou na jednom konci lanka nouzového vypínače motoru, na své zápěstí. POZNÁMKA: Motor nebude možno nastartovat, pokud sponka lanka nouzového spínače nebude umístěna na nouzovém vypínači motoru. NÁHRADNÍ SPONKA Náhradní sponka je uložena v řídicí skříňce dálkového ovládání. Není-li původní lanko se sponkou k dispozici - jestliže například obsluha člunu vypadla přes palubu - použijte k nastartování motoru tuto zásobní sponku. 58

60 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP R) OVLÁDACÍ PÁKA N (NEUTRÁL) PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBĚHU ROZSAH VOLNÉ AKCELERACE VÝCHOZÍ POZNÁMKA: Páčka ovládání zvýšeného volnoběhu zůstane aretována dokud neposunete ovládací páku motoru do polohy NEUTRAL (neutrál). PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBĚHU 2. Posuňte ovládací páčku do polohy NE- UTRAL (neutrál). Pokud páka řazení nebude v poloze NE- UTRAL (neutrál), motor nebude možno nastartovat. 3. Je-li motor studený, nebo venkovní teplota je nízká, nechejte páčku zvýšeného volnoběhu ve výchozí poloze. (Do motoru se prostřednictvím automatického sytiče dostane bohatší směs paliva). Je-li motor teplý, zvedněte páčku vysokého volnoběhu do polohy FAST IDLE, a přidržujte ji v této poloze. 59

61 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP R) VYPNUTO ZAPNUTO START m POZOR Startér spotřebovává značné množství elektrického proudu. Proto nestartujte na jeden pokus déle než 5 sekund. Pokud motor v průběhu 5 sekund nenaskočí, před dalším pokusem o nastartování pomocí startéru počkejte alespoň 10 sekund. Pokud motor běží, neotáčejte nikdy klíčkem do polohy "START". PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBĚHU KLÍČEK PRO STARTOVÁNÍ MOTORU 4. Podržte páčku zvýšeného volnoběhu v poloze, otočte klíčkem pro startování motoru do polohy START, a jakmile motor naskočí, klíček uvolněte. POZNÁMKA: Konstrukce startovacího systému s neutrálem zabraňuje nastartování motoru, není-li páka řazení rychlostí v poloze N (neutrál), a to i při startování motoru startérem. 5. Pokud je páčka zrychleného volnoběhu zdvižena, vraťte páčku zrychleného volnoběhu do polohy, v níž motor nezhasne, a držte ji v této poloze. 60

62 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP R) KONTROLNÍ OTVOR CHLADICÍ VODY 6. Po nastartování motoru prověřte, zda z kontrolního otvoru chladicí vody vytéká správně chladicí voda. Množství vody, vytékající z kontrolního otvoru se může různit v závislosti na činnosti termostatu, to je však normální stav. SACÍ OTVOR CHLADICÍ VODY (NA OBOU STRANÁCH) m POZOR Pokud chladicí voda nevytéká ven, nebo tvoří-li se pára, zastavte motor. Zkontrolujte, zda není ucpán sací otvor chladicí vody, a případně mřížku sacího otvoru zbavte cizích předmětů. Zkontrolujte, zda není ucpán otvor chladicí vody. Pokud voda stále nevytéká, dejte přívěsný motor zkontrolovat autorizovanému dealerovi Honda. Dokud se tento problém nevyřeší, motor nepoužívejte. 61

63 NASTARTOVÁNÍ MOTORU (TYP R) Při provozu motoru o vysokých otáčkách bez správného zahřátí může dojít k poškození motoru. KONTROLKA TLAKU MO- TOROVÉHO OLEJE NORMÁLNÍ: ZAPNUTO ABNORMÁLNÍ: VYPNUTO 7. Zkontrolujte, zda se rozsvítila kontrolka tlaku mazacího oleje. Pokud kontrolka nesvítí, zastavte motor a proveďte následující kontroly. 1) Zkontrolujte hladinu oleje (viz strana 42). 2) Je-li hladina normální a kontrolka tlaku nesvítí, obraťte se na autorizovaného dealera přívěsných motorů Honda. 8. Zahřejte motor následovně: Teplota nad 5 C - nechejte motor běžet 2 až 3 minuty. Teplota pod 5 C - nechejte motor běžet alespoň 5 minut při otáčkách ot/ min ot/min. Pokud motor řádně nezahřejete, bude jeho výkon slabý. V oblasti, kde venkovní teploty klesají pod bod mrazu (0 C), může dojít k zamrznutí kódovacího systému motoru. 62

64 SPUŠTĚNÍ MOTORU Nouzové startování motoru STARTOVACÍ LANKO NEUTRÁLU PŘÍRUBOVÝ ŠROUB 6X22 MM MECHANISMUS LAN- KOVÉHO SPOUŠTĚČE ODJISTĚTE ZAJIŠŤOVACÍ SPONKA KRYTU MOTORU Jestliže z nějakého důvodu lankový startér řádně nefunguje, je možno motor nastartovat pomocí zásobního lanka uloženého v brašně s nářadím. 1. Odjistěte zajišťovací sponku krytu motoru a sejměte kryt motoru. KRYT SETRVAČNÍKU 2. Posuňte páku řazení rychlostí do polohy "F" (vpřed). Povolte zajišťovací matici startovacího lanka neutrálu, a uvolněte startovací lanko neutrálu. 3. Vyšroubujte tři šrouby příruby 6 x 22 mm, a vyjměte mechanismus lankového startování. 63

65 SPUŠTĚNÍ MOTORU NEUTRÁL N (NEUTRÁL) N (NEUTRÁL) OVLÁDACÍ PÁKA (TYP H) ŘADICÍ PÁKA (TYP R) 4. Páku řazení rychlostí a ovládací páku dejte do polohy NEUTRAL (neutrál). m VAROVÁNÍ Systém "neutrálního startování" nebude při nouzovém startování fungovat. Přesvědčte se, že řadicí páka a ovládací páka jsou v poloze NEUTRAL, a nemůže dojít k nouzovému startu při zařazené rychlosti. Nečekaný rozjezd člunu by mohl mít za následek vážný úraz nebo dokonce i smrt. 64

66 SPUŠTĚNÍ MOTORU ZNAČKA ZASTAVE- NÍ MOTORU SPONKA LANKA NOUZOVÉHO VYPÍ- NAČE NOUZOVÝ VYPÍNAČ VYPNUTO ZAPNUTO VYPÍNAČ MOTORU LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE SPONKA LANKA NOU- ZOVÉHO VYPÍNAČE (TYP H) (TYP R) LANKO NOUZOVÉHO VYPÍNAČE m POZOR Lodní šroub musí být sklopen do vody, protože při běhu motoru, který není ve vodě, může dojít k poškození vodního čerpadla a k přehřátí motoru. (TYP R) 6. Má-li váš přívěsný motor dálkové ovládání, otočte spínač motoru do polohy "ON" (zapnuto). 5. Nasaďte sponku nouzového vypínače (na konci lanka nouzového vypínače) na nouzový vypínač motoru. Upevněte druhý konec lanka nouzového vypínače bezpečně k zápěstí ruky obsluhy. 65

67 SPUŠTĚNÍ MOTORU PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBĚHU START ROZSAH VOLNÉ AKCELERACE VÝCHOZÍ RUKOJEŤ PLYNU PÁČKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBĚHU 7. Vyrovnejte značku na rukojeti plynu s příslušnou značkou na vyčnívajícím konci. 8. (Pouze některé modely)pokud je motor studený, nebo je nízká okolní teplota, vytáhněte tlačítko sytiče, aby motor snadno naskočil. (Do motoru se dostane bohatší směs paliva) (TYP H) TLAČÍTKO SYTIČE POZNÁMKA: Tento motor je vybaven akcelerační pumpičkou. Proto před startem nepřidávejte plyn otáčením rukojeti. Došlo by k potížím se startováním. Pokud došlo k častému otáčení rukojetí plynu, otočte rukojetí asi o 1/8 až 1/4 otáčky a nastartujte. 9. Je-li motor studený, nebo venkovní teplota je nízká, nechejte páčku zvýšeného volnoběhu ve výchozí poloze. (Do motoru se prostřednictvím automatického sytiče dostane bohatší směs paliva) Je-li motor teplý, zvedněte páčku vysokého volnoběhu do polohy FAST IDLE, a přidržujte ji v této poloze. POZNÁMKA: Páčka ovládání zvýšeného volnoběhu zůstane aretována dokud neposunete ovládací páku motoru do polohy NEUTRAL (neutrál). 66

68 SPUŠTĚNÍ MOTORU SETRVAČNÍK (KLADKA STARTÉRU) UZEL PÁČKA ZVÝŠENÉ- HO VOLNOBĚHU STARTOVACÍ LANKO 10. Do zářezu v setrvačníku založte uzel na konci lana nouzového startování, a naviňte lano na setrvačník ve směru hodinových ručiček. 11. Zatáhněte lehce za lankový spouštěč až ucítíte odpor, a pak za lanko prudce zatáhněte. (TYP R) 12. Pokud je páčka zrychleného volnoběhu zdvižena, vraťte páčku zrychleného volnoběhu do polohy, v níž motor nezhasne, a držte ji v této poloze. 67

69 SPUŠTĚNÍ MOTORU POMALU RUKOJEŤ PLYNU TLAČÍTKO SYTIČE 14. Nainstalujte zpět na místo kryt motoru. (TYP H) 13. Pokud jste před nastartováním motoru vytáhli tlačítko sytiče, vraťte jej pomalu do výchozí polohy (jen některé modely), a otočte rukojeť plynu ve směru SLOW do polohy, ve které se motor nezastaví. m VAROVÁNÍ Při nasazování krytu motoru na jeho místo pracujte s nejvyšší opatrností. Setrvačník se otáčí. Neprovozujte přívěsný motor bez krytu motoru. Nezakryté pohyblivé části mohou způsobit zranění a startér by mohl poškodit motor. 68

70 SPUŠTĚNÍ MOTORU Identifikace a odstranění problémů se startováním PŘÍZNAK MOŽNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA Startér se netočí (platí pouze pro modely 1. Spínač motoru je vypnutý. 1. Otočte klíčkem spínače motoru s elektrickým startérem) do polohy START (strana 60). 2. Řadicí páka není v poloze NEUTRAL. 2. Posuňte řadicí páku do polohy NEUTRAL (strana 53, 59). 3. Spálená pojistka. 3. Proveďte výměnu pojistky (strana 116). 4. Uvolněný konektor akumulátoru. 4. Zapojte kabely akumulátoru bezpečně (strana 38). Startér se točí, ale motor nenaskočí. 1. Došlo palivo. 1. Doplňte palivo (strana 43). (Platí pouze pro modely s elektrickým 2. Není otevřena odvzdušňovací zátka. 2. Otevřete odvzdušňovací zátku (strana 49). startérem) 3. Nebylo načerpáno palivo čerpacím 3. Stiskněte čerpací balónek, aby se palivo Zatáhněte pomalu za rukojeť lankového balónkem. dostalo domotoru (strana 51). startéru až ucítíte odpor, a pak za lanko 4. Je zahlcený karburátor. 4. Vyčistěte a vysušte zapalovací svíčku prudce zatáhněte. (strana 107). 5. Slabý akumulátor. (Pouze model 5. Nastartujte pomocí nouzového s elektrickým startérem) startovacího lanka (strana 63). 6. Odvzdušňovací zátka je špatně 6. Nasaďte správně odvzdušňovací zátku nasazena. víčka palivové nádrže (strana 107). 7. Není nasazena sponka lanka 7. Nasaďte sponku lanka nouzového nouzového vypínače. vypínače (strany 52, 58). Dejte dobít svůj akumulátor k autorizovanému dealerovi motorů Honda. 69

71 8. PROVOZ (TYP H) Záběh motoru Záběh umožní, aby se pohybující se součásti vzájemně přizpůsobily a tak zajišťuje správný výkon a dlouhou životnost přívěsného motoru. Nový přívěsný motor se zabíhá následovně: Pro prvních 15 minut: Udržujte motor na otáčkách kolem volnoběhu (na nejmenších možných otáčkách). Pro následujících 45 minut: Nastavte na motoru otáčky asi ot/min., což odpovídá otevření škrticí klapky na 10% - 30%. Pro následujících až do dalších 60 minut: Nastavte na motoru otáčky asi ot/min., což odpovídá otevření škrticí klapky na 50% - 80%. Pro prvních 10 hodin: Vyvarujte se trvalého provozu na plný plyn (100% otevření škrticí klapky) na více než 5 minut. Řazení převodových stupňů (typ H) RYCHLE POMALU (R)(ZPĚT) RUKOJEŤ PLYNU Řadicí páka má tři polohy: FORWARD (vpřed), NEUTRAL (neutrál) a REVERSE (vzad). Ukazatel, umístěný na řadicí páce, přímo indikuje zařazenou rychlost ikonou na řadicí páce. Před zařazením rychlosti nastavte plynovou rukojeť do polohy SLOW (pomalu), aby se snížily otáčky motoru. RYCHLE POMALU R N F N (NEUTRÁL) F (VPŘED) POZNÁMKA: Neotáčejte rukojetí plynu silou ve směru FAST. Škrticí klapka se otevře do polohy FAST pouze při zařazeném stupni FOR- WARD (vpřed). Ujistěte se, že páčka sklápění je v poloze RUN (LOCK). 70

72 PROVOZ (TYP H) Øízení Plavba VPØED RYCHLE PRO ZVÝŠENÍ TØENÍ VPØED PRO SNÍŽENÍ TØENÍ Èlun zamíøí na opaènou stranu než kam natoèíte motor. Chcete-li tedy zatoèit vpravo, musíte nastavit ovládací páku vlevo a naopak. Chcete-li zatoèit vlevo, musíte nastavit ovládací páku vpravo. ØADICÍ PÁKA 1. S øadicí pákou v poloze ORWARD (vpøed) pootoète rukojetí plynu smìrem k " AST" - pøidejte plyn, a zvyšte otáèky motoru. 2. Z dùvodu ekonomického provozu otevøete škrticí klapku na asi 80%. KROUŽEK SEØIZOVÁNÍ TØENÍ RUKOJETI PLYNU RUKOJE PLYNU RYCHLE Aby plyn držel nastavenou polohu, otoète prstencem nastavování tøení plynové rukojeti ve smìru hodinových ruèièek. Pøed uvolnìní nastavení plynové rukojeti je nutno plyn povolit tlaèítkem nastavování tøení proti smìru hodinových ruèièek. 71

73 PROVOZ (TYP H) POZNÁMKA: Tento pøívìsný motor je vybaven omezovaèem otáèek, chránícím motor pøed poruchou vlivem nadmìrných otáèek. V závislosti na provozních podmínkách pøívìsného motoru (napøíklad, je-li lodní šroub zatížen jen málo), mùže omezovaè zaèít pracovat, což zpùsobí jistou nestabilitu otáèek, což má za následek zabránìní klidnému bìhu. Pokud otáèky motoru zaènou být nestabilní (pokud je rukoje plynu v témìø otevøené poloze), vra te rukoje plynu zpìt do polohy SLOW, až zaènou být otáèky stabilní. m UPOZORNÌNÍ Neprovozujte pøívìsný motor bez krytu motoru. Nezakryté pohyblivé èásti mohou zpùsobit zranìní - voda by mohla poškodit motor. POZNÁMKA: Optimálních podmínek plavby se dosáhne rovnomìrným rozložením posádky a nákladu uvnitø èlunu. 72

74 PROVOZ (TYP H) Øazení pøevodových stupòù OVLÁDACÍ PÁKA (VPØED) PÁÈKA ZVÝŠENÉHO VOLNOBÌHU ŠKRTICÍ KLAP- KA OTEVØENA ODJIŠ OVACÍ PÁÈ- KA NEUTRÁLU (R) (VZAD) Požadovaná rychlost se zaøadí posunutím aretaèní páèky a pohybem ovládací páky 30 smìrem k poloze " ORWARD" nebo vzad k poloze "REVERSE" (pro sepnutí spojky). Posunete-li ovládací páku ještì dál, otevøe se ještì více škrticí klapka, a otáèky motoru se zvýší. m UPOZORNÌNÍ Pøi manipulaci s ovládací pákou se vyvarujte rychlých a prudkých pohybù. V opaèném pøípadì mùže dojít k nepøedvídané nehodì nebo zranìní. POZNÁMKA: Pokud nebudete tlaèit aretaèní páèku neutrálu vzhùru, nebude možno ovládací pákou motoru pohybovat. Páèku zvýšeného volnobìhu nastavte do polohy plnì uzavøené škrticí klapky, protože v opaèném pøípadì nebude ovládací páka fungovat. Ujistìte se, že páèka sklápìní je v poloze RUN (LOCK). 73

75 PROVOZ (TYP H) Plavba SPÍNAÈ NASTAVOVÁNÍ POLOHY MOTORU (VPØED) N (NEUTRÁL) DOLÙ NEJNIŽŠÍ POLOHA PLNÌ OTEVØENÁ ŠKRTICÍ KLAPKA 1. U typu T stisknìte spínaè polohy motoru dolù (DOWN), a sklopte motor do nejspodnìjší polohy. 2. Posuòte ovládací páku z polohy NEUT- RAL smìrem do polohy ORWARD (vpøed). Posunem pøibližnì o 30 dojde k zaøazení rychlosti. Posunete-li ovládací páku ještì dál, otevøe se ještì více škrticí klapka, a otáèky motoru se zvýší. 3. Z dùvodu ekonomického provozu otevøete škrticí klapku na asi 80%. 74

76 POZNÁMKA: Tento pøívìsný motor je vybaven omezovaèem otáèek, chránícím motor pøed poruchou vlivem nadmìrných otáèek. V závislosti na provozních podmínkách pøívìsného motoru (napøíklad, je-li lodní šroub zatížen jen málo), mùže omezovaè zaèít pracovat, což zpùsobí jistou nestabilitu otáèek, což má za následek zabránìní klidnému bìhu. Pokud otáèky pøívìsného motoru zaènou být nestabilní (pokud je rukoje plynu v témìø otevøené poloze), vra te ovládací páku zpìt do polohy LOW, až zaènou být otáèky stabilní. m UPOZORNÌNÍ Neprovozujte pøívìsný motor bez krytu motoru. Nezakryté pohyblivé èásti mohou zpùsobit zranìní - voda by mohla poškodit motor. POZNÁMKA: Optimálních podmínek plavby se dosáhne rovnomìrným rozložením posádky a nákladu uvnitø èlunu. PROVOZ (TYP H) Vyklápìní motoru (všechny modely) Jestliže èlun stojí v mìlkých vodách, sklopte motor, aby nedošlo k poškození lodního šroubu nebo k nárazu pøevodovky na dno. 75

77 PROVOZ Vyklápìní motoru (kromì typu G a T) RUKOJE KRYTU MOTORU NEUTRÁL PÁÈKA SKLÁPÌNÍ N (NEUTRÁL) SKLOPENÍ ØADICÍ PÁKA VYPÍNAÈ MOTORU SPUŠTÌNÍ (ZAJIŠTÌNO) 1. Posuòte páku øazení rychlostí nebo ovládací páku do polohy NEUTRAL (neutrál) a zastavte motor. 2. Páku nastavování náklonu motoru dejte do polohy "TILT" (sklopit). Uchopte motor za rukoje v krytu motoru a zvednìte jej. m UPOZORNÌNÍ Ke sklopení motoru nepoužívejte jeho ovládací páku. 76

78 PROVOZ 71 nebo 72 (pøi kotvení) (pøi plavbì v mìlké vodì) 3. Nastavte páku sklápìní do polohy "TILT" (sklápìní), a ustavte pøívìsný motor do polohy 30, 45 a 71 (nebo 72 ). 71 : Typ s rukojetí S 72 : Typ s rukojetí L, X a typ R 4. Pro návrat motoru do normální provozní polohy "RUN" zvednìte páèku sklápìní od sebe až na doraz, lehce motor vyklopte, a potom jej pomalu spus te dolù. m UPOZORNÌNÍ Pøi plavbì se pøesvìdète, že chladicí voda vytéká z kontrolního otvoru chlazení motoru. Plavíte-li se s motorem v odklonìné poloze, plujte pomalu. Nikdy neplujte zpìt, je-li pøívìsný motor sklopen. Mohlo by dojít ke zvednutí motoru a k nehodì. 77

79 PROVOZ (TYP G) Vyklápìní motoru (typ G) RUKOJE NEUTRÁL N (NEUTRÁL) SKLOPENÍ SPUŠTÌNÍ (ZAJIŠTÌNO) PÁÈKA SKLÁPÌ- NÍ ØADICÍ PÁKA 1. Posuòte páku øazení rychlostí do polohy NEUTRAL (neutrál) a zastavte motor. VYPÍNAÈ MOTORU 2. Páku nastavování náklonu motoru dejte do polohy "TILT" (sklopit). Uchopte motor za rukoje v krytu motoru a zvednìte jej. (Pøívìsný motor je možno sklopit plynule.) 78

80 PROVOZ (TYP G) PÁÈKA SKLÁPÌNÍ SKLOPENÍ SPUŠTÌNÍ (ZAJIŠTÌNO) PÁÈKA SKLÁPÌNÍ 3. Ve chvíli, kdy je pøívìsný motor vyklopen nahoru ve stanovené poloze, posuòte páèku sklápìní do polohy RUN, aby se motor v této poloze zajistil. 4. Pro návrat motoru posuòte páèku sklápìní do polohy TILT, mírnì motor nadzdvihnìte uchopením za rukoje v krytu motoru, a sklopte motor do požadované polohy. m UPOZORNÌNÍ Páèku sklápìní bezpeènì nastavte do polohy TILT/RUN. 79

81 PROVOZ (TYP G) Zakotvení UVOLNÌNO ARETAÈNÍ PÁÈKA NÁ- KLONU MO- TORU 4. Pøi sklápìní motoru posuòte páèku sklápìní do polohy REE, a posuòte zajiš ovací páèku do polohy REE pøi posunutí pøívìsného motoru do požadované polohy, a nakonec posuòte páèku sklápìní do polohy LOCK. UZAMÈENO Sklopení motoru nahoru pomocí zajiš ovací páèky sklápìní. Tento mechanismus používejte pøi kotvení pøívìsného motoru. 1. Posuòte páèku sklápìní do polohy REE, a nadzdvihnìte pøívìsný motor do co nejvyšší polohy uchopením za rukoje v krytu motoru. 2. Posuòte zajiš ovací páèku sklápìní do polohy LOCK a pomalu sklopte pøívìsný motor. 3. Posuòte páèku sklápìní do polohy LOCK. 80

82 PROVOZ (TYP T) Sklápìní motoru (typ T) (Typ H) Stisknìte tlaèítko UP pro zvednutí motoru nahoru. Stisknìte tlaèítko DN pro sklopení motoru dolù. SPÍNAÈ NASTAVOVÁNÍ POLOHY MOTORU Pøívìsný motor, vybavený systémem pro sklápìní, mùže nastavit úhel motoru pouze pøi kotvení. Jakmile je úhel náklonu fixován, je jej možno ponechat jak pøi plavbì vpøed, tak i vzad. Na spínaèi pro nastavení polohy motoru stisknìte buï tlaèítko UP nebo DOWN, a naklopte motor do nejlepší polohy v souladu s podmínkami plavby. (Typ R) Stisknìte tlaèítko UP pro zvednutí motoru nahoru. Stisknìte tlaèítko DN pro sklopení motoru dolù. OVLÁDACÍ PÁKA SPÍNAÈ NASTAVOVÁNÍ POLOHY MOTORU Systém pro naklopení motoru pracuje ve chvíli, kdy je stisknuto tlaèítko, a zastaví se, jakmile tlaèítko uvolníte. Pro malé naklopení stisknìte na okamžik tlaèítko UP. Pro malé naklopení dolù stisknìte stejným zpùsobem tlaèítko DOWN. 81

83 PROVOZ (TYP T) m UPOZORNÌNÍ Nesprávný úhel naklopení se pøi øízení projeví v nestabilních podmínkách. Pøi plavbì pøes vìtší vlny manipulujte s èlunem opatrnì, abyste nezpùsobili nehodu. Nadmìrný úhel náklonu mùže mít za následek kavitaci a vysoké otáèky lodního šroubu, a dále mùže dojít k poškození vodního èerpadla. POZNÁMKA: Pøi plavbì v silném vìtru motor ponìkud sklopte dolù, aby se zlepšila stabilita èlunu. Pøi plavbì po vìtru motor ponìkud sklopte dolù, aby se zlepšila stabilita èlunu. Ruèní odpouštìcí ventil RUÈNÍ ODPOUŠTÌ- CÍ VENTIL POWER (PRO UPEVNÌNÍ) MANUAL (PRO UVOLNÌNÍ) m VAROVÁNÍ Tento šroub nikdy nepovolujte. Vytekl by hydraulický olej z mechanismu sklápìní. Pokud spínaè naklápìní motoru nepracuje, napøíklad v dùsledku vybitého akumulátoru nebo kvùli poruše motoru pro naklápìní, je možno naklopit motor ruènì otevøením ruèního odpouštìcího ventilu. Pro ruèní naklopení motoru otoète pomocí šroubováku ruèní odpouštìcí ventil (pod záïovou konzolou) o 2,5 otáèky proti smìru hodinových ruèièek. m POZOR Ruèní odpouštìcí ventil nepovolujte o více než 3 otáèky, protože v opaèném pøípadì by pøívìsný motor nebylo po utažení ruèního odpouštìcího ventilu možno zvednout nahoru. Po ruèním naklopení motoru (nahoru/ dolù), uzavøete ruèní odpouštìcí ventil, aby se motor zajistil v poloze. m UPOZORNÌNÍ Ruèní odpouštìcí ventil musí být pøed provozem motoru pevnì utažen, protože v opaèném pøípadì se by motor mohl pøi jízdì vzad sklopit. 82

84 PROVOZ (TYP T) Kotvení ARETAÈNÍ PÁÈKA NÁ- KLONU MOTO- RU POZNÁMKA: Pokud se páèka sklápìní dotýká záïové konzoly, uchopte motor za rukoje v krytu a zajistìte ji. 3. Pro naklopení dolù motor mírnì nadzdvihnìte, posuòte aretaèní páèku naklápìní do polohy REE, a sklopte pøívìsný motor do urèené polohy. Naklopení nahoru pomocí aretaèní páèky náklonu motoru. Tento mechanismus použijte pøi kotvení pøívìsného motoru. 1. Pomocí spínaèe nastavování polohy motoru nadzdvihnìte motor co nejvýše. 2. Posuòte aretaèní páèku naklápìní do polohy LOCK, a sklopte pøívìsný motor tak, aby se páèka dotýkala záïové konzoly. 83

85 PROVOZ Kotvení NE Transport motoru na vozidle Pøi dopravì èlunu na nákladním automobilu nebo na pøívìsu za automobilem doporuèujeme ponechat motor v normální provozní poloze, a pevnì dotáhnout šroub nastavování tøení øízení. m UPOZORNÌNÍ Nepøepravujte èlun s motorem ve sklopené poloze. V pøípadì pádu by mohlo dojít k poškození èlunu, respektive motoru. m UPOZORNÌNÍ Pøi kotvení postupujte velmi opatrnì, aby nedošlo k poškození motoru, zvláštì je-li zvednut (sklopen). Nedovolte, aby motor narážel na piloty kotvištì, nebo do ostatních èlunù. Motor byste mìli pøevážet v bìžné provozní poloze. Pokud máte k dispozici dost místa na pøepravu s motorem ve sklopené poloze, pak to lze provést s použitím pomocného závìsného nosníku, nebo je možno motor z èlunu demontovat. Páèka sklápìní musí být ve sklopené poloze. 84

86 PROVOZ Výstražné systémy KONTROLKA TLA- KU OLEJE (ZELENÁ) KONTROLKA TLA- KU OLEJE (ZELENÁ) PØEHØÍVÁNÍ (ÈERVENÁ) BZUÈÁK (TYP S OVLÁDACÍ RUKOJETÍ) (INDIKÁTOR/VAROVNÁ KONTROLKA) (TYP S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM) Indikaèní kontrolka tlaku oleje Indikátor pøehøívání motoru Pokud svítí zelená kontrolka, je tlak oleje v poøádku. Jestliže dojde k pøehøátí motoru, systém ochrany motoru zaène Jestliže tlak mazacího oleje poklesne, zhasne zelená kontrolka omezovat otáèky motoru (všechny typy). tlaku oleje, a souèasnì dojde k postupnému poklesu otáèek. Modely, vybavené dálkovým ovládáním, jsou doplnìny o varovnou kontrolku a bzuèák. Jakmile se motor zaène pøehøívat, Navíc se po zhasnutí zelené kontrolky rozezvuèí bzuèák (pouze rozsvítí se èervená kontrolka, a rozezní se bzuèák. u modelù vybavených dálkovým ovládáním). Otáèky motoru nelze zvýšit dalším otevøením škrticí klapky. Zvuk pípání se vypne, jakmile otáèky motoru poklesnou pod Otáèky se však postupnì zvýší po odstranìní pøíèiny závady a ot/min. sepnutí výstražného systému. Otáèky motoru nelze zvýšit dalším otevøením škrticí klapky. Otáèky se však postupnì zvýší po odstranìní pøíèiny závady a sepnutí výstražného systému. 85

87 PROVOZ Systém Nízký tlak oleje Pøehøívání Varovná Ovládání Varovná Ovládání kontrolka Zní bzuèák otáèek kontrolka Zní bzuèák otáèek Typ motoru motoru S øídicí rukojetí Dálkové ovládání Pøíznak Systém Varovná kontrolka Bzuèák Pøehøívání Typ Typ Tlak oleje (Pouze typ s ovládací s dálkovým s dálkovým rukojetí ovládáním ovládáním) Jestliže tlak mazacího oleje poklesne (zhasne zelená kontrolka tlaku oleje): 1) Zastavte neprodlenì motor a zkontrolujte hladinu oleje v motoru (viz stránka 42). 2) Pokud je hladina oleje na doporuèené úrovni, provozujte motor pøi nízkých otáèkách (na dobu 30 sekund). Varovný systém je v poøádku, pokud se zastaví. 3) Pokud je výstražný systém stále aktivní, vra te se pomalu do pøístavu a závadu odstraòte. Normální ZAPNUTO VYPNUTO Abnormální Nízký tlak oleje VYPNUTO VYPNUTO Nepøetržité stav pípání *' Pøehøívání ZAPNUTO ZAPNUTO Nepøetržité pípání Nízký tlak oleje VYPNUTO ZAPNUTO Nepøetržité a pøehøívání pípání * 1: Zvuk pípání se vypne, pokud budou otáèky motoru nižší, než ot/min. 86

88 KONTROLNÍ OTVOR CHLADICÍ VODY Jestliže pracuje varovný systém pøehøívání (rozsvítila se èervená kontrolka tlaku oleje): 1) Vra te neprodlenì øadicí páku do polohy NEUTRAL (volnobìžné otáèky), a zkontrolujte, zda z kontrolního otvoru chladicí vody vytéká voda. m POZOR Provoz motoru bez chladicí vody mùže mít za následek vážné poškození motoru v dùsledku pøehøátí. Zkontrolujte, zda pøi spuštìném motoru vytéká z kontrolního otvoru chladicí vody voda. Pokud tomu tak není, zastavte motor a urèete pøíèinu problému. 2) Pokud voda vytéká, pokraèujte ve volnobìžných otáèkách (po dobu 30 sekund). Varovný systém je v poøádku, pokud se zastaví. 3) Pokud je výstražný systém stále aktivní, vra te se pomalu do pøístavu a závadu odstraòte. PROVOZ < Omezovaè otáèek> Pøívìsný motor B 15D/B 20D je vybaven omezovaèem otáèek, který zaène pracovat, jakmile se otáèky motoru pøi plavbì nadmìrnì zvýší, nebo pokud se lodní šroub dostane do vysokých otáèek (pøi naklopení motoru) nebo pøi zmìnì kurzu plavby. Jakmile zaène pracovat omezovaè otáèek: 1) Snižte neprodlenì otáèky motoru, a zkontrolujte úhel náklonu. 2) Pokud je úhel náklonu v poøádku, avšak otáèky motoru jsou pøíliš vysoké, vypnìte motor a provìøte pøívìsný motor a lodní šroub z hlediska stavu instalace a poškození. V pøípadì potøeby proveïte nápravu nebo servis. 87

89 PROVOZ Provoz èlunu v mìlkých vodách m POZOR Nadmìrný úhel náklonu pøi provozu mùže mít za následek vynoøení lodního šroubu z vody, což mùže zpùsobit kavitaci lodního šroubu a pøetoèení motoru. Nadmìrný úhel náklonu mùže rovnìž vést k poškození vodního èerpadla a pøehøátí motoru. Pøi plavbì v mìlkých vodách motor odkloòte, aby nedošlo k poškození lodního šroubu a skøínì pøevodovky (viz stránky 78 a 81). Pøi sklopeném motoru plujte pøi nízkých otáèkách motoru. Sledujte vytékání chladicí vody z kontrolního otvoru. Pøesvìdète se, zda není motor pøíliš vyklopen, a otvory pro vstup vody nejsou ven z vody. Pokud je pøi plavbì vpøed pøíliš otevøena škrticí klapka, vrátí se motor ke døíku nastavení úhlu náklonu. (Typ G) Provoz èlunu ve velkých nadmoøských výškách Ve velké nadmoøské výšce by standardní smìs paliva a vzduchu ze karburátoru byla pøíliš bohatá. To má za následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotøebu paliva. Výkon motoru ve velké nadmoøské výšce se zlepšuje speciální úpravou karburátoru. Pokud pøívìsný motor vždy pracuje ve výškách nad m nad moøem, nechejte si provést pøíslušné nastavení karburátoru v autorizovaném servisu Honda. I pøi doporuèeném nastavení trysky karburátoru dochází ke snížení výkonu pøibližnì o 3,5% na každých 300 m nadmoøské výšky. Pokud by úprava nebyla provedena, byl by úbytek výkonu v dùsledku nadmoøské výšky ještì vìtší. m UPOZORNÌNÍ Pokud pøívìsný motor pracuje naopak v nižších nadmoøských výškách, než na které je seøízena tryska karburátoru, dochází z dùvodu pøíliš chudé smìsi paliva a vzduchu opìt ke ztrátì výkonu, pøehøívání motoru nebo dokonce k jeho vážnìjší poruše. 88

90 9. ZASTAVENÍ MOTORU (TYP H) Zastavení motoru (Typ H) NEUTRÁL POMALU LANKO NOUZOVÉ- HO VYPÍNAÈE N (NEUTRÁL) ZATÁHNÌTE SPONKA LANKA NOU- ZOVÉHO SPÍNAÈE V pøípadì nouze: Odpojte sponku nouzového vypínaèe (na konci lanka nouzového vypínaèe) z nouzového vypínaèe (zatáhnutím za lanko nouzového vypínaèe). POZNÁMKA: Doporuèujeme motor èas od èasu zastavit prostøednictvím lanka nouzového spínaèe, a tak si ovìøit, zda spínaè pracuje správnì. RUKOJE PLYNU POMALU Pøi normálním používání: 1. Otoète rukoje plynu do polohy "SLOW" (POMALU). a øadicí páku pøesuòte do polohy "NEUTRAL" (neutrál). ØADICÍ PÁKA 89

91 ZASTAVENÍ MOTORU (TYP H) V pøípadì, že se motor po vytažení sytièe nezastaví, odpojte konektor palivové hadièky (jen nìkteré modely). 3. Vyjmìte lanko nouzového spínaèe a uložte je. VYPÍNAÈ MOTORU 2. Pro zastavení motoru stisknìte vypínaè motoru. POZNÁMKA: Po plavbì na plný plyn ochlaïte motor nìkolikaminutovou plavbou na volnobìh. m POZOR Pokud motor bìží i po stisknutí spínaèe a po vytažení lanka nouzového spínaèe, vytáhnìte knoflík sytièe, aby se motor zastavil. 90

92 ZASTAVENÍ MOTORU (TYP R) Zastavení motoru (Typ R) N (NEUTRÁL) NOUZOVÝ VYPÍNAÈ KLÍÈEK PRO STAR- TOVÁNÍ MOTORU LANKO NOUZOVÉ- HO VYPÍNAÈE OVLÁDACÍ PÁKA ZATÁHNÌTE SPONKA LANKA NOU- ZOVÉHO SPÍNAÈE V pøípadì nouze; Odpojte sponku nouzového vypínaèe (na konci lanka nouzového vypínaèe) z nouzového vypínaèe (zatáhnutím za lanko nouzového vypínaèe). POZNÁMKA: Doporuèujeme motor èas od èasu zastavit prostøednictvím lanka nouzového spínaèe, a tak si ovìøit, zda spínaè pracuje správnì. Pøi normálním používání; 1. Pøesuòte ovládací páku do polohy "N" (neutrál) a otoète spínaèem motoru do polohy O. m POZOR Pokud se motor po vypnutí (O ) spínaèem motoru nezastaví, odpojte konektor palivové hadièky, a posuòte páèku zvýšeného volnobìhu do nejvyšší polohy. SPÍNAÈ MOTORU POZNÁMKA: Po plavbì na plný plyn ochlaïte motor nìkolikaminutovou plavbou na volnobìh. 2. Vyjmìte klíèek pro zapnutí motoru a uložte jej. 91

93 10. PØEPRAVA MOTORU Pøed pøepravou èlunu odpojte a demontujte pøívodní hadièku paliva, a to následujícím postupem: Odpojení pøívodu paliva KONEKTOR PALI- VOVÉ HADIÈKY m VAROVÁNÍ Dbejte na to, abyste palivo nerozlili. Benzínové výpary nebo rozlité palivo se mohou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, zajistìte, aby tato oblast byla pøed uložením nebo pøevozem motoru zcela vysušena. Na místech, kde vypouštíte nebo skladujete palivo nekuøte a nepoužívejte otevøeného ohnì (plamen nebo jiskry). ZATÁHNÌTE STLAÈTE KONEKTOR PALI- VOVÉ HADIÈKY 1. Stisknìte sponku konektoru palivové hadièky, vytáhnìte konektor hadièky a odpojte jej ze strany pøívìsného motoru. 2. (Kromì všeobecného exportního typu a typu Bodensee - Bodamské jezero) Pøi stahování krytu konektoru palivové hadièky, stáhnìte konektor palivové hadièky, a odpojte jej ze strany palivové nádrže. (Všeobecný exportní typ a typ Bodensee - Bodamské jezero) Pøi otáèení krytu konektoru palivové hadièky, stáhnìte konektor palivové hadièky z palivové nádrže. 92

94 PØEPRAVA MOTORU Pøeprava motoru NE TRANSPORTNÍ RUKOJE Motor musejí pøenášet alespoò dva lidé. Pøi pøenášení motor držte za rukoje, a za vybrání pod sponkou zajištìní krytu motoru tak, jak je patrno z obrázku. Motor pøi pøenášení nedržte za kryt motoru. m VAROVÁNÍ Motor pøi pøenášení nedržte za kryt motoru. Kryt motoru by se mohl odjistit, a motor by spadl na zem a poškodil by se, nebo by zpùsobil zranìní osob. Nenoste motor uchopením za rukoje déle než pìt minut. Pøi delším pøenášení mùže dojít k proniknutí oleje do válcù, což zpùsobí špatné startování a kouøení motoru pøi startování. m POZOR Abyste pøedešli poškození motoru, nikdy jej nepoužívejte jako držadlo pro zvedání nebo pøesunování èlunu. 93

95 PØEPRAVA MOTORU Motor pøepravujte buï ve vertikální nebo horizontální poloze s ovládací pákou zvednutou. ZÁÏOVÁ KONZOLA PODLOŽKA Pøevážení ve svislé poloze ŠROUB MATICE PODLOŽKA STOJAN PRO MOTOR 1. Upevnìte záïové konzoly ke stojanu pro motor a motor pøipevnìte ke konzolám. 2. Motor pøepravujte ve vertikální poloze se zvednutou øídicí rukojetí. 94

96 PØEPRAVA MOTORU Pøevážení ve vodorovné poloze NESPRÁVNÌ CHRÁNIÈ PODLOŽKA POD MOTOROVOU SKØÍÒ Položte motor na podložku pod motorovou skøíò. (Øídicí rukoje nahoøe) Motor vždy položte na podložku a ujistìte se, že je chránìn pøed nárazem a poškozením. m POZOR Všechny ostatní, než zde uvedené polohy, mohou pøi transportu motor poškodit, nebo mùže dojít k úniku oleje z motoru. 95

97 PØEPRAVA MOTORU Transport motoru na vozidle PRO ZVÝŠENÍ TØENÍ (UZAMÈENO) PRO SNÍŽENÍ TØENÍ (UVOLNÌNO) PÁÈKA TØENÍ ØÍDICÍ PÁKY Pøi dopravì èlunu na nákladním automobilu nebo na pøívìsu za automobilem doporuèujeme ponechat motor v normální provozní poloze, pøièemž páèka tøení øídicí páky by mìla být v zajištìné poloze. m POZOR Nepøepravujte èlun s motorem ve sklopené poloze. V pøípadì pádu by mohlo dojít k poškození èlunu, respektive motoru. Motor byste mìli pøevážet v bìžné provozní poloze. Pokud máte k dispozici dost místa na pøepravu s motorem ve sklopené poloze, pak to lze provést s použitím pomocného závìsného nosníku, nebo je možno motor z èlunu demontovat. Páèka sklápìní musí být ve sklopené poloze. 96

98 11. ÈIŠTÌNÍ A PRÙPLACH MOTORU Po provozu ve zneèištìných vodách nebo na moøi motor øádnì vyèistìte a opláchnìte z vnìjšku èistou vodou, a to následovnì. m VAROVÁNÍ Ujistìte se, že pøívìsný motor je bezpeènì upevnìn, pøièemž ho nenechávejte bez dozoru, pokud je spuštìn. Do této oblasti nepouštìjte dìti a domácí zvíøata, a v prùbìhu tohoto postupu stùjte dále od pohybujících se souèástí. Se šroubením pro vodovodní hadici (dodává se na objednávku) OTVOR PRO VODNÍ HADICI 5. Tímto zpùsobem motor oplachujte èistou vodou alespoò 10 minut. 6. Po opláchnutí motoru sundejte vodní hadici ze šroubení, a vra te zpìt kryt motoru. PØÍRUBA PRO VODNÍ HADICI 1. Motor opláchnìte zvnìjšku èistou a èerstvou vodou. 2. Sejmìte kryt motoru. 3. Vložte šroubení pro pøipojení vodní hadice do proplachovacího otvoru, a napojte na toto šroubení vodní hadici. 4. Otevøete pøívod vody do hadice a ujistìte se, že na pøívìsný motor pùsobí voda pod vhodným tlakem. m POZOR Zkontrolujte, zda voda vytéká z výstupního otvoru. 97

99 ÈIŠTÌNÍ A PRÙPLACH MOTORU Bez šroubení pro vodovodní hadici ANTIKAVITAÈNÍ DESKA Není-li použito pøipojovací šroubení, postavte motor do vhodné nádoby s èistou vodou. z kontrolního otvoru chladicí vody voda. Pokud tomu tak není, zastavte motor a urèete pøíèinu problému. 1. Motor opláchnìte zvnìjšku èistou a èerstvou vodou. 2. Odmontujte lodní šroub (viz strana 116). 3. Postavte motor do vhodné nádoby s vodou. Hladina vody musí být alespoò 10 cm nad antikavitaèní deskou. 4. Posuòte páku øazení rychlostí do polohy NEUTRAL (neutrál). 5. Pus te pøívod èerstvé vody do hadice. 6. Nastartujte motor pøi zaøazeném neutrálu a nechte ho alespoò 5 minut bìžet, aby se propláchl vnitøek motoru. 7. Po promytí motor zastavte, sundejte nádobu s vodou, a namontujte zpìt lodní šroub. m VAROVÁNÍ Z bezpeènostních dùvodù je tøeba demontovat lodní šroub. m POZOR Provoz motoru bez chladicí vody mùže mít za následek vážné poškození motoru v dùsledku pøehøátí. Zkontrolujte, zda pøi spuštìném motoru vytéká 98

100 12. ÚDRŽBA Pravidelná údržba a seøizování mají velký význam pro správnou funkci motoru a udržení jeho co nejlepšího provozního stavu. Servis a prohlídky provádìjte pøesnì podle níže uvedeného HARMONOGRAMU ÚDRŽBY. m VAROVÁNÍ Pøed zahájením jakýchkoli údržbových prací vypnìte motor. Pokud je nezbytné, aby motor bìžel, zajistìte dùkladné vìtrání pracovního prostoru. Motor nenechávejte nikdy bìžet v uzavøeném nebo stísnìném prostoru. Výfukové plyny obsahují jedovatý kyslièník uhelnatý - jeho vdechování mùže zpùsobit ztrátu vìdomí a dokonce smrt. Pokud byl demontován kryt motoru, pøesvìdète se, zda byl nasazen zpìt, a to ještì pøedtím, než nastartujete motor. Kryt peèlivì zajistìte sklopením sponky krytu motoru. m POZOR Pokud je nezbytné, aby motor bìžel, zajistìte, aby voda sahala alespoò 10 cm nad antikavitaèní desku, protože v opaèném pøípadì vodní èerpadlo nebude mít dostatek vody na chlazení a motor se pøehøeje. Pro údržbu a servis používejte pouze originální náhradní díly firmy Honda nebo jejich ekvivalenty. Pøi použití náhradních dílù, které nemají ekvivalentní kvalitu, mùže dojít k poškození motoru. 99

101 ÚDRŽBA Souprava náøadí a náhradních dílù S pøívìsným motorem jsou dodávány níže uvedené nástroje a náhradní díly pro úèely údržby, seøizování a pøípadných nouzových oprav. PLOCHÝ KLÍÈ 8 mm STARTOVACÍ LANO PLOCHÝ KLÍÈ 10 X 12 MM PLOCHÝ ŠROUBOVÁK KLEŠTÌ NÁVOD K OBSLUZE ŠROUBOVÁK PRO KONTROLU MOTOROVÉHO OLEJE PLOCHÝ ŠROUBOVÁK KLÍÈ NA ZAPALOVACÍ SVÍÈKY TRUBKOVÝ KLÍÈ 10 mm BRAŠNA S NÁØADÍM RUKOJE NA ŠROUBOVÁK NÁHRADNÍ SPONKA 100

102 ÚDRŽBA HARMONOGRAM ÚDRŽBY PRAVIDELNÝ INTERVAL ÚDRŽBY (3) Provádìjte každý vyznaèený mìsíc nebo interval provozních hodin podle toho, co nastane døíve. POLOŽKA Motorový olej Kontrola hladiny Výmìna Pøevodový olej Výmìna iltr motorového oleje Výmìna Startovací lanko Kontrola * Pøipojení karburátoru Kontrola-seøízení Volnobìžné otáèky Kontrola-seøízení * Vùle ventilù Kontrola-seøízení Zapalovací svíèky Kontrola-seøízení Výmìna Lodní šroub a závlaèka Kontrola Promazání Mazivo Palivová nádrž a filtr Èištìní Po každém použití Po použití První mìsíc nebo 20 hodin. Každých 6 mìsícù nebo 100 hodin Každý rok nebo 200 hodin 101

103 ÚDRŽBA PRAVIDELNÝ INTERVAL ÚDRŽBY (3) Provádìjte každý vyznaèený mìsíc nebo interval provozních hodin podle toho, co nastane døíve. POLOŽKA Palivový filtr Kontrola Výmìna Po každém použití Po použití První mìsíc nebo 20 hodin. * Termostat Kontrola Palivové vedení Kontrola Výmìna Každé 2 roky (V pøípadì potøeby výmìna) (2) Zapojení akumulátoru a kabelu Kontrola hladiny-tìsnost Šrouby a matice Kontrola-utažení * Odvzdušòovací trubice klikové skøínì Kontrola Anoda Kontrola Prùchody chladicí vody Èištìní Každých 6 mìsícù nebo 100 hodin Každý rok nebo 200 hodin * Položka emisí pro model "Borden sea". POZNÁMKA: (1) Pøi provozu ve slané vodì (moøi) mazejte èastìji. (2) Servis tìchto položek by mìl provádìt výhradnì autorizovaný dealer, vyjma pøípadu, kdy má majitel k dispozici správné nástroje a náøadí, a náležitì odborné znalosti. Postupy pøi servisní údržbì najdete v dílenské pøíruèce "Honda Shop Manual. (3) Pøi profesionálním komerèním využití motoru si poøizujte záznamy o provozu, abyste mohli urèit správné servisní intervaly. (4) Pøi provozu motoru ve slané (moøské), kalné nebo bahnité vodì, byste mìli motor po každém použití opláchnout proudem èisté vody. 102

104 Výmìna motorového oleje Je-li motorový olej zneèištìn, nebo je-li ho v motoru málo, bude životnost posuvných a pohybujících se souèástí znaènì snížena. Bezprostøednì po práci s vyjetým motorovým olejem si dùkladnì omyjte ruce vodou a mýdlem. Intervaly výmìny oleje: 20 provozních hodin ode dne zakoupení, nebo první mìsíc po úvodní výmìnì, a potom každých 100 provozních hodin nebo 6 mìsícù. MNOŽSTVÍ OLEJE V MOTORU: 1,0 L...jestliže není vymìòován olejový filtr. 1,3 L...jestliže je vymìòován olejový filtr. SAE 10W-30 nebo ekvivalentní, API tøída SG, SH nebo SJ. < Výmìna motorového oleje> VÍÈKO PLNICÍHO HRDLA OLEJE ÚDRŽBA Vypus te olej z motoru ve chvíli, kdy je ještì zahøátý, aby bylo zajištìno jeho rychlé a úplné vypuštìní. 1. Umístìte motor do vertikální polohy a sejmìte kryt motoru. Sundejte víèko plnicího hrdla oleje. 103

105 ÚDRŽBA 4. Namontujte zpìt víèko plnicího hrdla. ZNAÈKA HORNÍHO LIMITU ZNAÈKA DOLNÍHO LIMITU MÌRKA HLADINY OLEJE V MOTORU POZNÁMKA: Dodržujte prosím pøi likvidaci starého oleje odpovídající pravidla pro ochranu životního prostøedí. Doporuèujeme vám, abyste vyjetý motorový pøedali v uzavøených nádobách do sbìrny použitých olejù nebo servisní dílny. Použitý olej nevyhazujte mezi odpadky, nevypouštìjte jej do kanalizace, do odpadu nebo na zem. VYPOUŠTÌCÍ ŠROUB MOTOROVÉHO OLEJE 2. Odšroubujte vypouštìcí šroub oleje a vypus te motorový olej. Namontujte zpìt vypouštìcí šroub a peèlivì jej dotáhnìte. 3. Naplòte motor doporuèeným olejem až po znaèku horního limitu na mìrce hladiny oleje. 104

106 ÚDRŽBA Kontrola pøevodového oleje/výmìna Kontrola oleje/interval výmìny Kontrola oleje: Každých 6 mìsícù nebo po 100 provozních hodinách <Kontrola hladiny oleje/doplnìní> ŠROUB PRO KONTROLU HLADINY Interval výmìny oleje: 20 provozních hodin nebo 1 mìsíc po prvním použití pro první výmìnu, a pak každých 6 mìsícù nebo 100 provozních hodin. MNOŽSTVÍ OLEJE V MOTORU: 0,285 L Doporuèený olej: SAE # 90 Hypoidní pøevodový olej nebo ekvivalentní, klasifikace API Service (GL-4 nebo GL-5) VYPOUŠTÌCÍ ŠROUB 1. Umístìte pøívìsný motor do vertikální polohy. 2. Demontujte šroub pro kontrolu hladiny a pøesvìdète se, zda olej vytéká. Pokud žádný olej nevytéká, doplòte olej vypouštìcím otvorem tak, až olej zaène vytékat otvorem pro kontrolu hladiny. Je-li v oleji voda, zaène po demontáži šroubu vytékat jako první, nebo bude olej mít "mléènou" barvu. Tuto otázku konzultujte se svým dealerem pøívìsných motorù Honda. LÁHEV S PØEVODOVÝM OLEJEM POZNÁMKA: Doporuèujeme vám, abyste pro snadné doplòování pøevodového oleje používali doplòkovou láhev na pøevodový olej. Na konci vypouštìcího šroubu je umístìn magnet. Odstraòte pøípadné kovové èástice z konce šroubu. 3. Namontujte zpìt vypouštìcí šroub a šroub pro kontrolu hladiny, a peèlivì je dotáhnìte. 105

107 ÚDRŽBA <Výmìna oleje> Postup pøi výmìnì oleje je stejný jako pøi doplòování oleje. Demontujte šroub pro kontrolu hladiny a vypouštìcí šroub, aby olej vytekl. Doplòte olej vypouštìcím otvorem tak, až olej zaène vytékat otvorem pro šroub pro kontrolu hladiny. Nejprve namontujte šroub pro kontrolu hladiny, a pak vypouštìcí šroub, a oba peèlivì utáhnìte. 106

108 ÚDRŽBA Údržba zapalovací svíèky Pro zajištìní správného chodu motoru musí mít svíèka správnì nastavenu pøedepsanou mezeru mezi kontakty, a musí být oèištìna od karbonových usazenin. m UPOZORNÌNÍ Zapalovací svíèka se bìhem provozu velmi zahøívá, a zùstává horká také urèitou dobu po vypnuti motoru. Interval Kontroly-Seøízení: Každých 100 provozních hodin nebo 6 mìsícù. KLÍÈ NA ZAPALO- VACÍ SVÍÈKY KONEKTOR ZAPA- LOVACÍ SVÍÈKY Interval výmìny: Každých 200 provozních hodin nebo každý rok. Doporuèená zapalovací svíèka: CR5EH-9 (NGK) U16 ER9 (DENSO) m POZOR Používejte pouze doporuèené zapalovací svíèky nebo ekvivalentní typ. Zapalovací svíèky s nesprávnou tepelnou hodnotou mohou motor poškodit. 1. Sejmìte kryt motoru. 2. Sundejte konektory zapalovací svíèky. 3. Pomocí plochého klíèe a šroubováku z dodané sady náøadí zapalovací svíèky demontujte. 4. Vizuálnì pøekontrolujte vnìjší vzhled zapalovacích svíèek. Jestliže jsou svíèky viditelnì znaènì opotøebovány nebo mají-li prasklý izolátor nebo dochází-li k jeho odlupování, vymìòte je za nové. Pokud musíte znovu použit již použité svíèky, je tøeba je oèistit drátìným kartáèem. 5. Pomocí spárové mìrky zmìøte vzdálenost elektrod. Mezery by mìly být v rozsahu mezi 0,80-0,90 mm. Mezeru podle potøeby nastavte ohnutím postranní elektrody. 107

109 ÚDRŽBA 6. Zašroubuje svíèky nejprve rukou, aby se pøedešlo zkøížení závitù. 7. Jakmile zapalovací svíèky dosednou, dotáhnìte je pomocí klíèe na svíèky tak, aby se stlaèily tìsnicí kroužky. POZNÁMKA: Nové svíèky je nutno po dosednutí dotáhnout o 1/2 otáèky tak, aby došlo ke stlaèení tìsnicích kroužkù. Pokud instalujte použité zapalovací svíèky, dotáhnìte je po dosednutí o 1/8 až 1/4 otáèky, aby došlo ke stlaèení tìsnicích kroužkù. m POZOR Dbejte na to, aby byly svíèky øádnì dotaženy. Nesprávnì dotažená svíèka se silnì pøehøívá, pøièemž mùže dojit k poškození motoru. 108 Servis akumulátoru m POZOR Péèe o akumulátor závisí na jeho typu, a z tohoto dùvodu níže uvedené pokyny nemusí platit právì pro akumulátor vašeho motoru. Øiïte se proto pokyny výrobce akumulátoru. Zkontrolujte, zda jsou kontakty kabelù, pøipojených k akumulátoru, dobøe utaženy. Jsou-li kontakty akumulátoru zkorodovány èi zneèištìny, vyjmìte akumulátor a kontakty oèistìte. Interval kontroly akumulátoru: Pøed každým použitím. m VAROVÁNÍ Akumulátor produkuje výbušné plyny: Jejich vznícení mùže zpùsobit explozi a vážné zranìní èi poškození zraku. Pøi dobíjení akumulátoru zajistìte dostateèné vìtrání. CHEMICKÉ NEBEZPEÈÍ: Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou. Ta mùže pøi styku s oèima nebo s pokožkou (i pøes látku) zpùsobit tìžké popáleniny èi oslepnutí. Z tohoto dùvodu noste na oblièeji ochranný štít a ochranný odìv. V blízkosti akumulátoru se nesmí vyskytovat otevøený oheò a jiskry - poblíž akumulátoru nekuøte. ANTIDO- TUM (PROTIJED): Pokud se elektrolyt dostane do oèí, vyplachujte oèi alespoò 15 minut èistou tekoucí vodou, a pak ihned vyhledejte lékaøskou pomoc. JEDOVATÁ LÁTKA: Elektrolyt je prudce jedovatá látka. - ANTIDOTUM (PROTIJED) Externí: Postižená místa peèlivì oplachujte vodou. - Pøi požití: Vypijte velké množství vody nebo mléka. Potom vypijte hoøèíkové (Mg) mléko nebo rostlinný olej a ihned pøivolejte lékaøe. AKUMULÁTOR SKLADUJTE MIMO DO- SAH DÌTÍ.

110 ÚDRŽBA <Èištìní akumulátoru> KLADNÝ (+) PÓL ZÁPORNÝ (-) PÓL ÈERVENÝ ÈERNÝ NEBO ZELENÝ 3. Pøipojte nejprve kladný pól (+) ke svorce (+), a potom záporný pól ke svorce (-) na akumulátoru. Šrouby a matice øádnì dotáhnìte. Svorky na akumulátoru potøete vazelínou. m UPOZORNÌNÍ Pøi odpojování kabelu akumulátoru se ujistìte, že jako první odpojujete záporný pól (-). Pøi opìtovném zapojování akumulátoru se ujistìte, že jako první zapojujete kladný (+) pól, a teprve pak záporný (-) pól akumulátoru. Kabely k akumulátoru nikdy nepøipojujte v obráceném poøadí, protože pøi kontaktu svorek s náøadím by došlo ke krátkému spojení. Kontrola instalace: Zkontrolujte, zda jsou kabely, pøipojené ke svorkám akumulátoru, dobøe utaženy. V pøípadì potøeby je dotáhnìte. 1. Odpojte kabely z akumulátoru, pøièemž nejprve odpojte záporný pól (-), a teprve poté kladný pól (+). 2. Vyjmìte akumulátor a oèistìte svorky akumulátoru a koncovky kabelù pomocí drátìného kartáèe nebo brusným papírem. Oèistìte akumulátor sodným roztokem a teplou vodou, pøièemž dávejte pozor, aby se roztok nebo voda nedostala do èlánkù akumulátoru. Poté akumulátor peèlivì osušte. 109

111 ÚDRŽBA Mazání Vnìjší èásti motoru natøete hadøíkem, namoèeným v oleji. Pro tento úèel doporuèujeme použít námoøní konzervaèní olej na níže uvedené souèásti: 20 provozních hodin ode dne zakoupení, nebo první mìsíc pro úvodní mazání, a potom každých 100 provozních hodin nebo 6 mìsícù. ØÍDICÍ RUKOJE HØÍDEL PRO POSU- NUTÍ OTOÈNÁ SKØÍÒKA POZNÁMKA: Povrchy èepù, kam nemùže proniknout mazivo, namažte olejem proti korozi. UPÍNACÍ ŠROUBY UPEVNÌNÍ VÍÈKA S MAZIVEM PÁÈKA SKLÁPÌNÍ SEØIZOVACÍ DØÍK/ ZARÁŽKA SKLOPENÍ HØÍDEL LODNÍHO ŠROUBU 110

112 Kontrola/výmìna palivového filtru Palivový filtr je umístìn mezi spojkou hadièky paliva a palivovým èerpadlem. Voda a neèistoty, nahromadìné ve filtru, mohou zpùsobit pokles výkonu, nebo potíže pøi startování. Sítko filtru pravidelnì kontrolujte a vymìòujte. Interval prohlídek: Každých 100 provozních hodin nebo 6 mìsícù. Interval výmìny: Každých 200 provozních hodin nebo každý rok. m VAROVÁNÍ Benzín je mimoøádnì vznìtlivá látka a za urèitých podmínek mùže být dokonce výbušná. Pøi jakékoli manipulaci s palivem (vypouštìní) nekuøte a zamezte vzniku jisker èi plamene. Vždy pracujte v dobøe vìtraném prostoru. Palivo vypuštìné z palivové nádrže èlunu uschovávejte v bezpeèné nádobì. Dbejte na to, abyste pøi výmìnì palivového filtru benzín nerozlili. Benzínové výpary nebo rozlité palivo se mohou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, zajistìte, aby tato oblast byla pøed spuštìním motoru zcela vysušena. <Prohlídka> ZATÁH- NÌTE STLAÈTE ÚDRŽBA 1. Odpojte konektor palivové nádrže od pøívìsného motoru. 111

113 ÚDRŽBA <Výmìna> ODJISTÌTE ZAJIŠ OVACÍ SPONKA KRYTU MOTORU PALIVOVÝ ILTR PALIVOVÝ ILTR PALIVOVÁ HADIÈKA 2. Odjistìte zajiš ovací sponku krytu motoru a sundejte kryt motoru. 3. Zkontrolujte, zda se v palivovém filtru neusazuje voda nebo sedimenty. 1. Demontujte palivový filtr, odpojte pravou a levou hadici, a nasaïte nový palivový filtr. POZNÁMKA: Pøed demontáží filtru stisknìte palivové hadice na obou stranách pomocí vhodných svorek, aby nedošlo k rozlití paliva. 112

114 ÚDRŽBA ODVZDUŠÒOVACÍ ZÁTKA UZAVØENO ODVZDUŠÒOVACÍ ZÁTKA OTEVØENO (KROMÌ VŠEOBECNÉHO EXPORTNÍHO TYPU A TYPU BODENSEE - BODAMSKÉ JEZERO) UZAVØENO ŠIPKA (SMÌR TOKU PALIVA) 2. Nainstalujte nový filtr tak, aby znaèka - šipka na palivovém filtru smìøovala na stranu palivového èerpadla. POZNÁMKA: Pokud filtr obrátíte, nebude palivo proudit správným smìrem. 3. Pomocí svorek na hadièce pøipojte bezpeènì pøívody paliva. OTEVØENO VÍÈKO PALIVOVÉ NÁDRŽE (VŠEOBECNÝ EXPORTNÍ TYP A TYP BODENSEE - BODAMSKÉ JEZERO) 4. Otoète odvzdušòovací zátku na stranu "OPEN", stiskem a uvolnìním èerpacího balónku doplòte palivo do hadice a filtru, a pak provìøte, zda palivo nevytéká. ÈERPACÍ BALÓNEK POZNÁMKA: Pokud zjistíte, že vlivem nadmìrného množství vody a neèistot v palivovém filtru, dochází ke ztrátám na výkonu nebo špatnému startování, zkontrolujte palivovou nádrž. V pøípadì potøeby palivovou nádrž vyèistìte. 113

115 ÚDRŽBA Èištìní palivové nádrže a filtru (KROMÌ VŠEOBECNÉHO EXPORTNÍHO TYPU A TYPU BODENSEE - BODAMSKÉ JEZERO) (VŠEOBECNÝ EXPORTNÍ TYP A TYP BODENSEE - BODAMSKÉ JEZERO) Každý rok nebo po každých 200 provozních hodinách pøívìsného motoru nádrž a palivový filtr peèlivì vyèistìte. <Èištìní palivové nádrže> 1. Odpojte hadièku paliva od palivové nádrže. 2. Vypus te nádrž, potom ji naplòte malým množstvím benzínu, a kolébáním a naklápìním nádrž vyèistìte. PALIVOVÁ HADIÈKA (1) STISKNÌTE (2) OTOÈTE VPRAVO KONEKTOR PALIVOVÉ HADIÈKY (K PALIVOVÉ NÁDRŽI) 114

116 ÚDRŽBA <Èištìní palivové nádrže> KOLÍNKO ILTRU NÁDRŽE (KONEKTOR PALIVA) ILTR SYSTÉM OVLÁDÁNÍ EMISÍ(Pouze typ Bodensee - Bodamské jezero) Pøi spalování paliva vzniká kyslièník uhelnatý a uhlovodíky. Zjištìní obsahu uhlovodíkù je dùležité, protože za jistých podmínek se vytváøí pøi sluneèním záøení fotochemický smog. Kyslièník uhelnatý reaguje odlišným zpùsobem, je však jedovatý. irma Honda Motor Co.Ltd. používá chudé nastavení karburátoru a další systémy, redukující emise kyslièníku uhelnatého a uhlovodíku. 4. Slabý výkon (øiditelnost) a zvýšená spotøeba paliva Problémy, které mohou mít vliv na zvýšení obsahu škodlivin ve výfukových plynech pøívìsného motoru 1. Otoète kolínko filtru nádrže proti smìru otáèení hodinových ruèièek, a vyjmìte filtr palivové nádrže. 2. Vyèistìte filtr benzínem nebo jej profouknìte stlaèeným vzduchem. 3. Po vyèistìní namontujte filtr palivové nádrže peèlivì zpìt na místo. Pokud zjistíte nìkterý z následujících uvedených symptomù, nechejte si èlun zkontrolovat a opravit u autorizovaného dealera Honda: 1. Nepravidelný volnobìh 2. Obtížné startování nebo zastavování motoru po nastartování. 3. Nepravidelný chod a støílení do výfuku bìhem akcelerace 115

117 ÚDRŽBA Výmìna pojistky (pouze u motorù s elektrickým startérem a typu s 6A nabíjecí cívkou) NÁHRADNÍ PO- JISTKA 20 A Výmìna lodního šroubu LODNÍ ŠROUB PLOCHÁ PODLOŽKA KORUNKO- VÁ MATICE SMÌREM K PØEVO- DOVÉ SKØÍNI POJISTKA (20A) Jestliže se spálí pojistka, nebude akumulátor pøi bìhu motoru dobíjen. Pøed výmìnou pojistky zkontrolujte proudové hodnoty elektrického pøíslušenství a provìøte, zde nìkde není závada. <Jak provést výmìnu pojistky> 1. Zastavte motor. 2. Sejmìte kryt motoru. 3. Sundejte víèko pojistkové skøíòky, a prsty vytáhnìte spálenou pojistku z držáku. 4. Na její místo vložte novou pojistku. 116 VÍÈKO POJISTKOVÉ SKØÍÒKY SPÁLENÁ POJISTKA <Pøedepsaná pojistka> 20A m VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte pojistku jiné, než pøedepsané hodnoty. V opaèném pøípadì mùže dojít k vážnému poškození elektrické soustavy nebo ke vzniku ohnì. m POZOR Pokud dojde ke spálení pojistky, zjistìte pøíèinu, a pojistku nahraïte pojistkou stejné proudové hodnoty. Neodstraníte-li pøíèinu, mùže dojít ke spálení další pojistky. AXIÁLNÍ PODLOŽKA ZÁVLAÈKA Dojde-li k poškození lodního šroubu napøíklad nárazem na kámen èi jinou pøekážku, vymìòte jej následovnì. 1. Vyjmìte závlaèku, pak odšroubujte korunkovou matici 10 mm, vyjmìte plochou podložku 10 mm, lodní šroub a axiální podložku.

118 ZÁVLAÈKA Servis potopeného motoru Potopený motor je nutno ošetøit co nejdøíve po vytažení, dokud je koroze minimální. Je-li v blízkosti autorizovaný servis pøívìsných motorù Honda, zavezte tam motor co nejdøíve. Pokud je takový servis daleko, postupujte následovnì: 1. Demontujte kryt motoru a opláchnìte motor èistou vodou, aby se odstranil písek, slaná voda, bahno, atd. 2. Povolte vypouštìcí šroub karburátoru, vypus te karburátor do vhodné nádoby, a pak vypouštìcí šroub opìt utáhnìte (viz strana 119). ÚDRŽBA VYPOUŠTÌCÍ ŠROUB 2. Instalujte nový lodní šroub a ostatní souèásti v opaèném poøadí než pøi demontáži. Nezapomeòte vždy použít novou závlaèku. POZNÁMKA: Axiální podložku nasaïte tak, aby drážkovaná strana smìøovala k pøevodovce. Používejte pouze originální závlaèku znaèky Honda, pøièemž její konce ohnìte znázornìným zpùsobem. 3. Proveïte demontáž zapalovacích svíèek. Odpojte svorku nouzového vypínaèe z vypínaèe motoru, a nìkolikrát zatáhnìte za rukoje lankového startéru, aby se voda dostala úplnì ven z válcù. 117

119 ÚDRŽBA RUKOJE STARTÉRU 6. Pokuste se nastartovat motor. m VAROVÁNÍ Pohybující se souèásti mohou zpùsobit zranìní. Pøi instalaci krytu motoru buïte mimoøádnì opatrní. Neprovozujte pøívìsný motor bez krytu motoru. m POZOR Pøi protáèení motoru s demontovanými svíèkami (zapalovací svíèky vyjmuté z obvodu pro zapalování), rozpojte sponku nouzového vypínaèe od vypínaèe, aby nedošlo k elektrickému poškození zapalovací soustavy. Pokud motor pøi potopení bìžel, mùže být mechanicky poškozen - mohou být napøíklad ohnuté ojnice. Jestliže motor pøi protáèení drhne, nesnažte se jej natoèit - nejdøíve je nutno jej opravit. 4. Vymìòte motorový olej (viz stránka 104). Byla-li v motorové skøíni voda, nebo existují-li pøíznaky vody v oleji, nechte motor bìžet asi pùl hodiny, a proveïte druhou výmìnu oleje. 5. Otvorem pro svíèky vlijte dovnitø malou lžièku motorového oleje, a nìkolikrát motor startovacím lankem protoète, aby se promazal vnitøek válcù. Namontujte zpìt zapalovací svíèky. Jestliže se nepodaøí motor nastartovat, vymontujte zapalovací svíèky, vyèistìte a vysušte jejich elektrody, svíèky nainstalujte zpìt, a pokuste se motor znovu nastartovat. Jestliže motor nastartuje, a žádné mechanické poškození není patrné, nechejte jej bìžet pùl hodiny nebo déle (ujistìte se, že hladina vody sahá alespoò 100 mm nad antikavitaèní desku). 7. Co nejdøíve zavezte motor na kontrolní prohlídku a servis k dealerovi pøívìsných motorù Honda. 118

120 Pro dosažení co nejdelší provozní životnosti motoru si nechejte svùj motor pøed skladováním prohlédnout a ošetøit u autorizovaného dealera pøívìsných motorù Honda. Následující úkony si však mùžete provést sami jako majitelé, a to s minimem náøadí. Vypouštìní paliva m VAROVÁNÍ Dbejte na to, abyste palivo nerozlili. Benzínové výpary nebo rozlité palivo se mohou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, zajistìte, aby tato oblast byla pøed uložením nebo pøevozem motoru zcela vysušena. Na místech, kde vypouštíte nebo skladujete palivo nekuøte a nepoužívejte otevøeného ohnì (plamen nebo jiskry). VYPOUŠTÌCÍ ŠROUB 1. Odpojte konektor palivové hadièky (viz strana 111). 2. Povolte vypouštìcí šroub karburátoru a nechejte palivo z karburátoru vytéci do pøedem pøipravené vhodné nádoby. Po vypuštìní paliva drenážní šroub karburátoru opìt utáhnìte. 13. SKLADOVÁNÍ POZNÁMKA: Pøed dlouhodobým skladováním pøívìsného motoru vám doporuèujeme demontovat konektor palivové hadièky, spustit motor a nechat ho bìžet pøi ot/ minutu, až se spotøebuje všechno palivo a motor se sám zastaví. 119

121 SKLADOVÁNÍ Uskladnìní akumulátoru m POZOR Péèe o akumulátor závisí na jeho typu. Øiïte se proto pokyny výrobce akumulátoru. m VAROVÁNÍ Akumulátor produkuje výbušné plyny: Jejich vznícení mùže zpùsobit explozi a vážné zranìní èi poškození zraku. Pøi dobíjení akumulátoru zajistìte dostateèné vìtrání. CHEMICKÉ NEBEZPEÈÍ: Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou. Ta mùže pøi styku s oèima nebo s pokožkou (i pøes látku) zpùsobit tìžké popáleniny èi oslepnutí. Z tohoto dùvodu noste na oblièeji ochranný štít a ochranný odìv. V blízkosti akumulátoru se nesmí vyskytovat otevøený oheò a jiskry - poblíž akumulátoru nekuøte. ANTIDO- TUM (PROTIJED): Pokud se elektrolyt dostane do oèí, vyplachujte oèi alespoò 15 minut èistou tekoucí vodou, a pak ihned vyhledejte lékaøskou pomoc. JEDOVATÁ LÁTKA: Elektrolyt je prudce jedovatá látka. ANTIDOTUM (PROTIJED) Externí: Postižená místa peèlivì oplachujte vodou. Interní: Vypijte velké množství vody nebo mléka. Potom vypijte hoøèíkové (Mg) mléko nebo rostlinný olej a ihned pøivolejte lékaøe. AKUMULÁTOR SKLADUJTE MIMO DO- SAH DÌTÍ. (-) ZÁPORNÝ PÓL ÈERNÝ NEBO ZELENÝ (+) KLADNÝ PÓL ÈERVENÝ 1. Odpojte kabely z akumulátoru, pøièemž nejprve odpojte záporný pól (-), a teprve poté kladný pól (+). 2. Vyjmìte akumulátor a oèistìte svorky akumulátoru a koncovky kabelù pomocí drátìného kartáèe nebo brusným papírem. Oèistìte akumulátor sodným roztokem a teplou vodou, pøièemž dávejte pozor, aby se roztok nebo voda nedostala do èlánkù akumulátoru. Poté akumulátor peèlivì osušte. 120

122 SKLADOVÁNÍ Poloha pøívìsného motoru pøi dopravì a skladování OCHRANNÝ KRYT PODLOŽKA POD MOTOROVOU SKØÍÒ 3. Dolejte akumulátor destilovanou vodu na úroveò znaèky horní hladiny. Akumulátor nikdy nepøeplòujte. 4. Uskladnìte akumulátor na rovném suchém místì v chladné, dobøe vìtrané místnosti, kam nedopadá pøímé sluneèní záøení. 5. Jednou mìsíènì zkontrolujte specifickou hustotu elektrolytu a podle potøeby akumulátor dobijte, aby se zvýšila jeho provozní životnost. Motor pøepravujte a skladujte ve vertikální nebo horizontální poloze (viz obrázky). Pøívìsný motor skladujte v dobøe vìtrané suché místnosti kam nedopadá pøímé sluneèní záøení. Vertikální poloha pøi dopravì nebo skladování: Ke stojánku motor pøipevnìte za záïovou konzolu. Horizontální poloha pøi dopravì nebo skladování: Položte motor na podložku pod motorovou skøíò. Motor vždy položte na podložku a ujistìte se, že je chránìn pøed nárazem a poškozením. m VAROVÁNÍ Všechny ostatní, než zde uvedené polohy, mohou pøi transportu motor poškodit, nebo mùže dojít k úniku oleje z motoru. 121

123 14. IDENTI IKACE A ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD <Otáèky motoru se nezvyšují> 1. Palivová hadièka je Æ Zkontrolujte, zda není palivová zploštìlá nebo uskøípnutá. hadièka nadmìrnì zploštìlá a nebo uskøípnutá. 2. Palivový filtr je zneèištìný. Æ Vymìòte palivový filtr. 3. Hladina motorového oleje Æ Zkontrolujte motorový olej a je nízká. doplòte jej na specifikovanou úroveò. 4. Je použit nesprávný lodní Æ Poraïte se s autorizovaným šroub. dealerem pøívìsných motorù Honda. 5. Posádka není ve èlunu Æ Rozsaïte se ve èlunu rovnorozsazena rovnomìrnì. mìrnì. 6. Pøívìsný motor není Æ Nainstalujte pøívìsný motor správnì nainstalován. správnì. <Motor není možno nastartovat> 1. V nádrži není žádné palivo. Æ Dolijte do palivové nádrže palivo. 2. Palivová hadièka je Æ Zkontrolujte, zda není palivová zploštìlá nebo uskøípnutá. hadièka nadmìrnì zploštìlá a nebo uskøípnutá. 3. Konektor palivové hadièky Æ Pøipojte jej správnì. není správnì pøipojen. 4. Benzín je zneèištìný nebo Æ Nahraïte tento benzín novým zvìtralý. palivem. 5. Akumulátor je vybitý. Æ Dobijte akumulátor. (Pouze typ s elektrickým startérem) 6. Jsou uvolnìny svorky Æ Dotáhnìte svorky na akumulána akumulátoru. toru. (Pouze typ s elektrickým startérem) 7. Konektor zapalovací Æ Nainstalujte a bezpeènì dotáhsvíèky je uvolnìný nebo nìte konektor zapalovací svíèodpojený. ky. 8. Pojistka je spálená. Æ Vymìòte ji za novou pojistku. (Pouze typ s elektrickým startérem) 9. Startujete motor špatným Æ Nastartujte motor s použitím postupem. správného postupu. <Otáèky motoru kolísají nebo se motor zastavuje> 1. Výška hladiny paliva je nízká.æ Doplòte do nádrže palivo. 2. Palivová hadièka je zploštìlá nebo uskøípnutá. Æ Zkontrolujte, zda není palivová hadièka nadmìrnì zploštìlá a nebo uskøípnutá. 3. Palivový filtr je zneèištìný. Æ Vymìòte palivový filtr. 4. Zapalovací svíèka je vadná.æ Vymontujte zapalovací svíèku, vysušte ji a oèistìte. 5. Teplotní rozsah zapalovací svíèky je nesprávný. Æ Nahraïte ji za svíèku se správným teplotním rozsahem. 6. Nesprávná mezera mezi Æ Seøiïte mezeru mezi kontakty kontakty zapalovací svíèky. svíèky na pøedepsanou hodnotu. 122

124 IDENTI IKACE A ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD <Motor se pøehøívá> 1. Otvor pro vstup chladicí Æ Vyèistìte otvor pro vstup chlavody a/nebo kontrolní otvor dicí vody a/nebo kontrolní otvor vody je/jsou zneèištìny. vody. 2. Motor je pøetížen v dùsledkuæ Rozsaïte cestující ve èlunu nerovnomìrnému rozložení rovnomìrnì. cestujících nebo nadmìrného Nezatìžujte èlun nadmìrným nákladu na èlunu. nákladem. <Motor jde do nadmìrných otáèek> 1. Kavitace. Æ Nainstalujte pøívìsný motor do správné polohy. 2. Je poškozen lodní šroub. Æ Proveïte výmìnu lodního šroubu. 3. Je použit nesprávný lodní Æ Poraïte se s autorizovaným šroub. dealerem pøívìsných motorù Honda. 4. Nesprávný úhel náklonu Æ Nastavte motor do správného motoru. úhlu. 123

125 15. TECHNICKÉ SPECI IKACE MODEL B 15D Popisný kód BALJ Typ H HSHG HT R RT Celková délka 650 mm 640 mm Celková šíøka 350 mm Celková výška S1.110 mm L mm X mm Výška pøíèky S 433 mm L 563 mm X 703 mm Hmotnost S 46,5 kg 50,0 kg 57,0 kg 58,5 kg 50,5 kg 58,0 kg L 49,5 kg 53,0 kg 58,5 kg 60,5 kg 52,0 kg 59,5 kg X ,0 kg Jmenovitý výkon 11,0 kw (15 PS) Rozsah škrticí klapky min-' (ot/min.) Typ motoru Ètyødobý, s rozvodem OHC, øadový 2-válec, vodou chlazený Zdvihový objem 350 cm 3 Mezera mezi kontakty zapalovací svíèky 0,80-0,90 mm Systém startéru Lankový startér Lankový startér, elektrický startér Zapalovací systém C.D.I Systém mazání Tlakové mazání zubovým èerpadlem Specifikovaný olej Motor: Klasifikace API Service (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 Pøevodová skøíò: Klasifikace API Service (GL-4/5) SAE 90 Hypoidní pøevodový olej Výkon pøívìsných motorù Honda je mìøen v souladu s NMMA s použitím norem ICOMIA 28/

126 TECHNICKÉ SPECI IKACE Množství oleje Motor: 1,3 l Pøevodová skøíò: 0,285 l Výstup stejnosmìrného napìtí 12V-6A 12V-12A 12V-12A Chladicí systém Vodní chlazení s termostatem Výfukový systém Výstup vody Zapalovací svíèky CR5EH-9 (NGK), U16 ER9 (DENSO) Palivové èerpadlo Membránového typu Palivo Automobilový bezolovnatý benzín (s oktanovým èíslem 91, 86 nebo vyšším) Kapacita palivové nádrže Všeobecný exportní typ a typ Bodensee (Bodamské jezero): 13 l Kromì všeobecného exportního typu a typu Bodensee (Bodamské jezero): 12 l Zmìna pøevodového stupnì Zubová spojka : vpøed-neutrál-vzad Úhel øízení 45 (vpravo a vlevo) Úhel nastavení motoru (kromì typu G a T): 5 stupòù (4,8,12,16,20 ) (Typy G a T): 4 stupnì (8,12,16,20 ) (Typ S s rukojetí, kromì typu G a T): 3-stupòové nastavení (30, 45 a 71 ) Úhel náklonu (Typ s rukojetí L, X a R, kromì typù G a T): 3-stupòové nastavení (30, 45 a 72 ) (Typy G a T): 68 Dálkovì ovládaný systém øízení - Namontovaný na motoru Výkon pøívìsných motorù Honda je mìøen v souladu s NMMA s použitím norem ICOMIA 28/

127 TECHNICKÉ SPECI IKACE MODEL B 20D Popisný kód BAMJ Typ H G HSHG HT R RT Celková délka 650 mm 640 mm Celková šíøka 350 mm Celková výška S1.110 mm L mm X mm Výška pøíèky S 433 mm L 563 mm X 703 mm Hmotnost S 46,5 kg 50,0 kg 57,0 kg 58,5 kg 50,5 kg 58,0 kg L 49,5 kg 55.5 k k k9 60,5 kg 52,0 kg 59,5 kg Jmenovitý výkon X ,7 kw (20 PS) 62,0 kg Rozsah škrticí klapky min-' (ot/min.) Typ motoru Ètyødobý, s rozvodem OHC, øadový 2-válec, vodou chlazený Zdvihový objem 350 cm 3 Mezera mezi kontakty zapalovací svíèky 0,80-0,90 mm Systém startéru Lankový startér Lankový startér, Elektrický startér Zapalovací systém C.D.I Systém mazání Tlakové mazání zubovým èerpadlem Specifikovaný olej Motor: Klasifikace API Service (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 Pøevodová skøíò: Klasifikace API Service (GL-4/5) SAE 90 Hypoidní pøevodový olej 126

128 TECHNICKÉ SPECI IKACE Množství oleje Motor: 1,3 l Pøevodová skøíò: 0,285 l Výstup stejnosmìrného napìtí 12V-6A 12V-12A 12V-12A Chladicí systém Vodní chlazení s termostatem Výfukový systém Výstup vody Zapalovací svíèky CR5EH-9 (NGK), U16 ER9 (DENSO) Palivové èerpadlo Membránového typu Palivo Automobilový bezolovnatý benzín (s oktanovým èíslem 91, 86 nebo vyšším) Kapacita palivové nádrže Všeobecný exportní typ a typ Bodensee (Bodamské jezero): 13 l Kromì všeobecného exportního typu a typu Bodensee (Bodamské jezero): 12 l Zmìna pøevodového stupnì Zubová spojka : vpøed-neutrál-vzad Úhel øízení 45 (vpravo a vlevo) Úhel nastavení motoru (kromì typu G a T): 5 stupòù (4,8,12,16,20 ) (Typy G a T): 4 stupnì (8,12,16,20 ) (Typ S s rukojetí, kromì typu G a T): 3-stupòové nastavení (30, 45 a 71 ) Úhel náklonu (Typ s rukojetí L, X a R, kromì typù G a T): 3-stupòové nastavení (30, 45 a 72 ) (Typy G a T): 68 Dálkovì ovládaný systém øízení - Namontovaný na motoru Výkon pøívìsných motorù Honda je mìøen v souladu s NMMA s použitím norem ICOMIA 28/

129 SERVISNÍ KNÍŽKA Záru ní list ÚDAJE O ZAKOUPENÉM STROJI Typ stroje:.. Model:.. Výrobní íslo stroje (rám, podvozek ): Výrobní íslo motoru: ÚDAJE O MAJITELI STROJE Jméno, P íjmení (Název firmy): Adresa: Ulice: M sto:.. PS :. Telefon:... Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek ádn p edveden, p evzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad v etn p íslušného návodu na obsluhu, servisní knížky, p íslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdiv. Kupující byl ádn pou en o zásadách správné obsluhy, používání a technické údržby stroje. Datum prodeje: Podpis kupujícího:.. Razítko a podpis prodejce

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více