Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,"

Transkript

1

2 Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky zakázkových kurzů a dalších doplňkových služeb, jako jsou individuální konzultace a konferenční servis. V novém katalogu kurzů naleznete úspěšné kurzy organizované Institutem celoživotního vzdělávání v minulém pololetí, ale také novinky, které vznikly na základě požadavků Vás, našich klientů, ale i které se týkají ekonomického a finančního vzdělávání, práva, oblasti osobnostního rozvoje a speciální kurzy. Jako každý rok budeme opět připravovat také mimořádné kurzy a semináře, které Vám budeme nabízet v pravidelné průběžné nabídce vzdělávacích aktivit. Všichni zaměstnanci oddělení realizace celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE Vám děkují za dosavadní spolupráci a těší se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy v následujícím období. S přátelským pozdravem Kolektiv oddělení realizace celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE Mgr. Martina Linhartová vedoucí oddělení , Ing. Barbora Mendlová (Gabrielová) Ing. Jana Gabrielová Bc. Petra Jakoubková Recepce: www: (kurzy) 2

3 OBSAH I. OTEVŘENÉ KURZY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST A DŮCHODOVÁ REFORMA - NOVINKA DŮCHODOVÁ RENTA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BUDOUCÍ REALITA PŘED KTEROU NENÍ ÚNIKU - NOVINKA FINANČNÍ ANALÝZA V TEORII A PRAXI PŘEHLED METOD A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ POUŽITÝCH V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH - NOVINKA AKTIVNÍ ÚVĚROVÉ OBCHODY V PRAXI POHLEDÁVKY Z AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ A JEJICH VYMÁHÁNÍ V DOBĚ KRIZE AML - UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY PLATEBNÍ SLUŽBY BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI ZÁKLADNÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ L/C KURZ PRO AKREDITIVNÍ SPECIALISTY ÚČETNICTVÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV PRÁVO PRÁVNÍ POHLED NA BYTOVÁ DRUŽSTVA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - NOVINKA ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - NOVINKA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA CO SE PŘIPRAVIT A NA CO SI DÁT POZOR INSOLVENČNÍ ZÁKON PRO NEPRÁVNÍKY NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNÍKY - NOVINKA OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ PRÁVO - NOVINKA OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM - NOVINKA BANKOVNÍ PRÁVO PRO PRACOVNÍKY BANK A JEJICH KLIENTY PRÁVA A POVINNOSTI BANK PŘI EXEKUCI EXEKUCE A JEJÍ DŮSLEDKY SPECIÁLNÍ KURZY ÚVOD DO PRAKTICKÉ GRAFOLOGIE - NOVINKA DATOVÉ SCHRÁNKY DLE ZÁK. Č. 300/ 2008 SB., VČETNĚ PRAKTICKÝCH UKÁZEK PRÁCE S DATOVOU SCHRÁNKOU - NOVINKA KATASTR NEMOVITOSTÍ PO ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - NOVINKA STAVEBNÍ ZÁKON, VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN PŘI VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB - NOVINKA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ JAK BÝT DOBRÝM MEDIÁTOREM - NOVINKA MEZIGENERAČNÍ LEADERSHIP - NOVINKA RÉTORIKA S JANEM PŘEUČILEM TECHNIKA ŘEČI A KULTURA PROJEVU TOP KURZ II. ZAKÁZKOVÉ KURZY III. OSTATNÍ SLUŽBY IV. SMLUVNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

4 1. Ekonomické a finanční vzdělávání 1.1 FINANČNÍ GRAMOTNOST A DŮCHODOVÁ REFORMA - NOVINKA Účastník kurzu získá přehled základních pojmů potřebných k finanční gramotnosti a přehled o subjektech, které působí na finančním trhu se zaměřením na důchodovou reformu. finance v našem životě a jak se k nim chovat cash flow rodinných financí, příjmy a výdaje, aktiva a pasiva finanční pyramida, volba rodinných priorit státní podpora u finančních produktů rodinné finance z pohledu daní investice a postoj investora Termín: 10. říjen 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 4

5 1.2 DŮCHODOVÁ RENTA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BUDOUCÍ REALITA PŘED KTEROU NENÍ ÚNIKU - NOVINKA Kurz je zaměřen na praktické a konkrétní kroky, které jsou nutné pro zajištění životní úrovně v důchodovém věku. Je určen pro všechny, kteří jsou na počátku výdělečného období, ale ukáže potřebné kroky k udržení životní úrovně v důchodovém věku všem, kteří jsou nyní v produktivním věku. I. pilíř a jeho prognóza II. pilíř pro koho je efektivní a co je možné od něj čekat III. pilíř jeho výhody pro zajištění budoucí renty a jek jej používat přístup a práce s fondovým systémem, zhodnocování ve II. a III. pilíři využití možností předčasného důchodu a předdůchodu další cesty a možnosti k zajištění finanční renty v důchodovém věku Termín: 19. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 5

6 1.3 FINANČNÍ ANALÝZA V TEORII A PRAXI Význam finanční analýzy stoupá zejména v dnešní době, kdy se často mění ekonomické podmínky pro podniky a firmy. Finanční analýza pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. finanční zdraví podniku, finanční analýza a její cíle externí a interní finanční analýza pojmy technická a fundamentální finanční analýza zdroje informací pro finanční analýzu odlišnosti finančních výkazů podniků dle typů jejich činností vertikální a horizontální finanční analýza analýza ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity a likvidity, zadluženosti a finanční struktury) soustavy poměrových ukazatelů další možnosti využití finanční analýzy v praxi vypovídající schopnost finanční analýzy a nejčastější omyly ve finanční analýze Termín: 21. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 6

7 1.4 PŘEHLED METOD A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ POUŽITÝCH V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH - NOVINKA V rámci tohoto semináře bude diskutován a demonstrován praktický postup provedení finanční analýzy společnosti. V průběhu školení si mohou účastníci vyzkoušet a procvičit schopnost intepretace výsledků analýz, využití jednotlivých technik jako je horizontální a vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. Interpretace výsledků, shrnutí a závěr plynoucí z analyzovaných hodnot bude výstupem z každé provedené finanční analýzy. Jako příklad bude uvedeno několik společností z různých odvětví, aby bylo možno diskutovat i specifika jednotlivých sektorů a odlišnou interpretaci výsledků podle daného segmentu a období. zadání analyzovaného podniku charakteristika odvětví a analyzované společnosti práce s výkazy a výroční zprávou společnosti horizontální analýza podniku a interpretace hodnot vertikální analýza podniku a následná interpretace výsledků analýza a interpretace poměrových ukazatelů shrnutí a závěrečné posouzení finančního zdraví analyzovaného podniku Termín: 22. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 7

8 1.5 AKTIVNÍ ÚVĚROVÉ OBCHODY V PRAXI Dvoudenní kurz je postaven jako ucelená exkurze do světa financování a úvěrových obchodů. Nezbytná teorie se opírá o praxi při poskytování úvěrů a obdobných produktů, účastníci se seznámí s různými pohledy na řadu situací, se kterými se můžete v úvěrové praxi setkat, ať už jste obchodníkem, analytikem či klientem finanční instituce. Kurz je doplněn modelovými příklady a panelovou diskuzí k tématům. typy úvěrových obchodů, úvěrové produkty a alternativy klientské segmenty a jejich potřeby ve vztahu k úvěrovým produktům úvěrový obchod z různých úhlů pohledu (obchodní, právní, rizikový, účetní, daňový a procesní) úvěrový proces, organizace a jeho řízení úvěrová politika a řízení úvěrových rizik hodnocení bonity, ratingové a scoringové nástroje úvěrová analýza, měření a ošetření úvěrového rizika smluvní dokumentace, čerpání a správa úvěrů tvorba cen a cenová strategie základy řízení aktiv a zdrojů (ALM Asset and Liability Management) optimálnost a optimalizace zdrojů (financování) možnosti financování/refinancování defaulty, proces vymáhání a restrukturalizace klasifikace úvěrových pohledávek, opravné položky Termín: listopad 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 8

9 1.6 POHLEDÁVKY Z AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ A JEJICH VYMÁHÁNÍ V DOBĚ KRIZE Pohledávky a krize - ožehavé téma dnešních dnů. Dvoudenní kurz se zaměřuje na akviziční činnost bank a finančních institucí, kdy cílem je získat co nejvíce klientů, prodat jim finanční produkt a realizovat zisk. K tomu je však nezbytné vybírat bonitní klienty a zajistit si návratnost svých pohledávek. Jak na to? Seznámíme Vás s ověřenými postupy, které Vám zajistí návratnost Vašich pohledávek, zaměříme se na problémy při vymáhání pohledávek ať už v soudním, exekučním nebo insolvenčním řízení. Kurz poskytuje praktické pohledy na řadu situací, se kterými se můžete v úvěrové praxi setkat, ať už jste obchodníkem, analytikem, pracovníkem útvaru vymáhání pohledávek, či klientem finanční instituce. Kurz je doplněn praktickými příklady a panelovou diskuzí k tématům. bonitní klient jak ho poznáme máme bonitního klienta monitorování aktivních obchodů systém včasného varování ohrožené pohledávky a proces vymáhání pohledávek převod klienta ke specialistům na vymáhání (work out) klasifikace pohledávek opatření ČNB zpětná vazba do obchodní sítě Termín: listopad 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 9

10 1.7 AML - UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Cílem je seznámit účastníky s problematikou tzv. praní špinavých peněz. Účastníci se seznámí nejen s legislativou k této problematice, ale zároveň se tuto problematiku naučí poznávat a řešit na konkrétních příkladech. úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v ČR příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech (v bankách, v leasingových společnostech, ve stavebních spořitelnách a ve finančních institucích) diskuze, závěr Termín: 24. září 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 10

11 1.8 PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Účastníci kurzu získají základní přehled o nejčastěji používaných platebních a zajišťovacích instrumentech, které se vyskytují v zahraničním styku. Kurz je vhodný pro všechny, kteří potřebují prohloubit své znalosti ohledně dokumentárních inkas, směnek, dokumentárních akreditivů a bankovních záruk. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vybrat nejvhodnější produkt pro jejich firmu. platební metody využívané v zahraničním obchodě dokumenty používané v dokumentárním platebním styku charakteristika dokumentárního inkasa schéma dokumentárního inkasa výhody a použití dokumentárního inkasa definice směnky druhy směnek výhody a použití směnek charakteristika dokumentárního akreditivu schéma akreditivní transakce druhy dokumentárních akreditivů výhody a použití dokumentárního akreditivu druhy bankovních záruk výhody a použití bankovních záruk Termín: 30. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 11

12 1.9 DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY Tento speciální kurz je určen všem, kteří se v rámci své pracovní činnosti setkávají s dokumentárním akreditivem, představujícím v dnešním tuzemském i zahraničním obchodě jeden z nejspolehlivějších platebních a zajišťovacích instrumentů. Účastníci kurzu budou seznámeni nejen s jeho komplexním průběhem a využitím, ale také s poslední revizí jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy UCP600. úvod základní pojmy průběh dokumentárního akreditivu druhy dokumentárních akreditivů dokumenty používané v dokumentárním platebním styku INCOTERMS dodací doložky kontrola dokumentů a nejčastěji se vyskytující závady UCP 600 obchodní případy a jejich řešení pomocí dokumentárních akreditivů příklady z praxe Termín: 4. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 12

13 1.10 PLATEBNÍ SLUŽBY Kurz je určen zejména specialistům z finančních útvarů finančních institucí i ze všech ostatních firem a společností, které při své činnosti realizují platební styk. Účastníci se zde seznámí s komplexní problematikou platebních služeb. úvod, základní přehled právní úpravy platební účet, práva a povinnosti platebních institucí platební služby spojené s platebním účtem, platební instrumenty hladké platby dokumentární platby šeky platební karty platební systémy mezibankovní platební styk tuzemský a mezinárodní platební systémy v ČR, CERTIS a jeho fungování platební systémy v rámci eurozóny ostatní platební systémy opravné zúčtování platebních institucí jako národní zvláštnost dohled nad platebními institucemi a jejich regulace Termín: 8. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 13

14 1.11 BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI základní Účastníci kurzu se seznámí s bankovní zárukou jako nejspolehlivějším univerzálním zajišťovacím instrumentem. Kurz je vhodný pro všechny, kteří se v praxi setkají s potřebou zajistit se nejen proti platební neschopnosti či nevůli, ale i proti riziku nesplnění smluvních povinností na straně dodavatele/odběratele. Přesvědčí se o univerzálnosti bankovní záruky i v dalších oblastech (zajištění dražební jistoty, soudní kauce, apod.). úvod - základní pojmy právní úprava bankovní záruky znění záruční listiny uplatnění nároků druhy bankovních záruk a jejich použití v praxi stand-by akreditivy, indemnity celní záruky ukázky textů záruk, příklady z praxe Termíny: 8. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 14

15 1.12 BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Pro snadné pochopení problematiky a efektivní studium by účastníci tohoto kurzu měli mít znalosti v rozsahu kurzu Bankovní záruky v praxi. Specifika, se kterými se účastníci seznámí, uplatní v praxi zejména pracovníci ze sféry bankovní, finanční a zahraničního obchodu. Kurz bude doplněn o novinky v problematice bankovních záruk a bude zaměřen více na pravidla URDG. nepřímé záruky protizáruky (teritoriální zvláštnosti) postoupení práv a pohledávek ze záruk pravidla MOK pro bankovní záruky, stanoviska MOK úmluva Uncitralu ochrana před zneužitím záruk aktuální problémy v oblasti bankovních záruk ukázky znění záruk v anglickém jazyce, příklady z praxe Termín: 9. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 15

16 1.13 ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ L/C KURZ PRO AKREDITIVNÍ SPECIALISTY K zajištění hladkého průběhu obchodu se velmi často využívá dokumentární akreditiv. Cílem tohoto kurzu je najít optimální možnost využití L/C v komplikovaných obchodních případech a zároveň aplikovat mezinárodní pravidla při řešení nesrovnalostí. úvod vysvětlení důležitých odborných pojmů spojených s instrumentem L/C L/C jakožto platební instrument a jeho srovnání s ostatními platebními, resp. platebně zajišťovacími instrumenty dokumentární akreditiv (L/C) charakteristika L/C, význam a použití L/C ekonomické a právní aspekty L/C druhy L/C problematika akreditivních dokumentů mezinárodní pravidla UCP 600 směnka a její role v problematice L/C využití L/C v procesu refinancování porovnání L/C a jeho využitelnost v ekonomickém procesu s ostatními bankovními instrumenty případové studie L/C Termín: 13. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 16

17 2. Účetnictví 2.1 VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK Pro kvalifikovaná rozhodnutí a svou činnost potřebuje management kterékoliv instituce ekonomické informace, které mu poskytne účetní evidence. Tento dvoudenní kurz se zabývá oblastí účtování v bankách a finančních institucích včetně všech specifik. význam a úloha účetnictví obecné zásady, obsah, funkce a vzájemné vazby základních účetních výkazů specifika účetních výkazů banky peněžní operace, mezibankovní zúčtování, aktivní a pasivní obchody, opravné položky, oceňování reálnou hodnotou obchodování s cennými papíry - CP k prodeji, k obchodování, k držení, emitované cenné papíry význam a využití podrozvahových účtů Termín: prosinec 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 17

18 2.2 ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV Účastníci tohoto kurzu získají kompletní informace o hospodaření bytových družstev včetně daňových dopadů, návazností i znalostí, jakým způsobem účtovat. Kurz bude aktuálně reagovat i na změny v souvislosti s novelizací občanského zákoníku. Tento kurz je možno spojit s kurzem právní pohled na bytová družstva. právní úprava bytových družstev v obchodním zákoníku charakter a předmět činnosti bytových družstev, typy bytových družstev nájemné z družstevních bytů a úhrady za služby zásady hospodaření bytových družstev, střediskové hospodaření daň z příjmů a daň z přidané hodnoty v bytových družstvech účetní předpisy upravující účetnictví bytových družstev účetní uzávěrka bytového družstva rozsah vedení účetnictví Termín: 19. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 18

19 3. Právo 3.1 PRÁVNÍ POHLED NA BYTOVÁ DRUŽSTVA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - NOVINKA Tento kurz je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a stavebních spořitelen, notářům a advokátům. Cílem je upozornit na novou právní úpravu v souvislosti s novým občanským zákoníkem i zákonem o obchodních korporacích, se zaměřením na problematiku bytových družstev. Seminář bude rovněž zaměřen na vysvětlení nově používaných pojmů i na praktické změny stanov. Tento kurz je možno spojit s kurzem Základy ekonomiky a účetnictví bytových družstev. základy a úprav právnických osob v novém občanském zákoníku, obecná právní úprava obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích družstevní podíl, přechod a převod družstevního podílu shromáždění delegátů a další orgány družstva specifika bytových družstev označení firmy bytového družstva, obsah stanov bytového družstva Termín: 20. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 19

20 3.2 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - NOVINKA Tento kurz si klade za cíl seznámit posluchače s novou koncepcí zákona o obchodních korporacích se zaměřením na právní úpravu akciové společnosti. Budou přiblíženy v základních rysech obecná ustanovení zákona o obchodních korporacích a jejich vazba na zvláštní právní úpravu akciové společnosti. Důraz bude kladen na změny týkající se akcií, možnost volby mezi dualistickým a monistickým systémem řízení akciové společnosti, novinky při zakládání akciové společnosti. akciová společnost obchodní korporace obecná ustanovení týkající se obchodních korporací se zaměřením na akciovou společnost založení akciové společnosti zrušení subcesivního způsobu založení a.s. problematika oceňování nepeněžitých vkladů nabývání majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností pojem nesplacená akcie práva kvalifikovaných akcionářů dualistický a monistický způsob řízení změny výše základního kapitálu Termín: 22. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 20

21 3.3 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA CO SE PŘIPRAVIT A NA CO SI DÁT POZOR Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r Obsahem kurzu bude zejména výklad principů nové úpravy občanského práva, zásadní změny podle jednotlivých oblastí i praktické příklady. Obecná část zdůraznění existence soukromého a veřejného práva; nový systém občanského práva fyzické a právnické osoby korporace, fundace, ústavy pojmy spotřebitel a podnikatel zastoupení (smluvní a zákonné) věci a jejich rozdělení (nový pohled na zvíře; součást věci a příslušenství věci; cenný papír) právní skutečnosti (právní jednání) Rodinné právo manželství příbuzenství a švagrovství (určování rodičovství, osvojení, vyživovací povinnost) poručenství a jiné formy péče o dítě Absolutní majetková práva věcná práva (držba; vlastnictví; spoluvlastnictví; věcná práva k cizím věcem právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo, správa cizího majetku-svěřenecký fond) Relativní majetková práva obecná ustanovení o závazcích závazky z právních jednání (smluvní typy) závazky z deliktů (náhrada majetkové a nemajetkové újmy; zneužití a omezení soutěže nekalá soutěž) závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství) Termín: 17. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 21

22 3.4 INSOLVENČNÍ ZÁKON PRO NEPRÁVNÍKY Insolvenční zákon již čtvrtý rok v praxi funguje, ale přesto lze konstatovat, že aplikace i interpretace zákona není snadná a jednoznačná. V praxi se objevují některé neřešitelné problémy, které negativně ovlivňují celé insolvenční řízení. Cílem semináře je seznámit účastníky s insolvenčním řízením, jaké úkony mohou v insolvenčním řízení účastníci konat a jakou formou. odlišnosti insolvenčního a mimo insolvenčního světa fáze insolvenčního řízení odlišnosti od starého zákona dvě formy úpadku, povinnost managementu dlužníka podat insolvenční návrh, rozhodnutí o úpadku účinky zahájení insolvenčního řízení majetková podstata, vylučovací žaloba pohledávky věřitelů, přihláška pohledávky, spory (nejen) o pravost pohledávky odporovatelné (neúčinné) a neplatné právní úkony v insolvenci způsoby uspokojení věřitelů (konkurs, reorganizace, oddlužení) Termín: 28. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 22

23 3.5 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNÍKY - NOVINKA Kurz je určen zájemcům zejména z řad širší veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r jak funguje soukromé právo osoby (nová odpovědnost členů statutárních orgánů) právní jednání a jeho platnost, neplatnost, zdánlivost a neúčinnost o co můžeme přijít, když se nestaráme (promlčení a prekluze) rodinné právo v NOZ držba, vlastnictví, manželské majetkové právo a katastr nemovitostí (co lze vlastnit) věcná práva k věci cizí (zástavní a zadržovací právo, věcná břemena) dědické právo smlouva a její vznik změna a zánik závazku, zajištění dluhu vybrané smluvní typy náhrada škody a bezdůvodné obohacení Termín: 7. listopad 2013 Cena: 3.360,- Kč bez DPH 23

24 3.6 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ PRÁVO - NOVINKA Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r a to zejména s oblasti smluv, jejich platností, smluvními vztahy apod. Tento kurz může navazovat na obecnější kurz Nový OZ na co se připravit a na co si dát pozor osoby (nová odpovědnost členů statutárních orgánů) právní jednání a jeho Platnost, neplatnost, zdánlivost a neúčinnost o co můžeme přijít, když se nestaráme (promlčení a prekluze) smlouva a její vznik změna a zánik závazku, zajištění dluhu vybrané smluvní typy náhrada škody a bezdůvodné obohacení Termín: 14. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 24

25 3.7 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM - NOVINKA Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r a to zejména s oblasti nemovitostí a vlastnických vztahů. Tento kurz může navazovat na obecnější kurz Nový OZ na co se připravit a na co si dát pozor věci a jejich rozdělení (nové vymezení věci) veřejné seznamy věcí držba nezbytná cesta, sousedská práva podílové spoluvlastnictví SJM převod vlastnického práva (nabývání od neoprávněného) vlastnické žaloby Termín: 21. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 25

26 3.8 BANKOVNÍ PRÁVO PRO PRACOVNÍKY BANK A JEJICH KLIENTY Cílem tohoto kurzu je poskytnout základní informace o právním ukotvení bankovního prostředí do české legislativy tj. vymezení základních bankovních produktů a funkcí (provádění platebního styku, poskytování úvěrů a přijímání vkladů od veřejnosti). Výklad lektora se věnuje i právnímu postavení klientů banky, fyzickým a právnickým osobám a možnostem právního řešení úvěrové delikvence. základní pojmy předmět a systém bankovního práva prameny bankovního práva finančně-právní vztahy regulace a dohled v oblasti finančních vztahů v bankovnictví banka a spořitelní úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, platební instituce, vydavatel elektronických peněz a jiné subjekty základní bankovní vztahy platební účet a jeho právní úprava vkladový účet a jeho právní úprava platební služby a jejich právní úprava další bankovní instrumenty Termín: 22. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 26

27 3.9 PRÁVA A POVINNOSTI BANK PŘI EXEKUCI Cílem semináře je seznámit posluchače s realizací výkonu rozhodnutí na vrub vybraných účtů vedených bankami, spořitelnami a úvěrními družstvy nebo dalšími finančními institucemi. Bude proveden právní rozbor pro provádění exekucí u finančních institucí a bank, i konkrétní řešení v jednotlivých případech. Obsah semináře vychází z často diskutované problematiky ve vztahu k možným produktům, ze kterých lze výkon rozhodnutí ve formě exekuce realizovat. úvod, právní základna pro provádění exekucí u finančních institucí se zaměřením na banky dožadování oprávněných orgánů a jak s nimi naložit, role datových schránek produkty, které je možno exekuovat exekuce, její zahájení a průběh ukončení exekuce, nemožnost plnění exekuce daňová exekuce příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu opravné zúčtování a exekuce exekuce a insolvenční řízení závěr a diskuze Termín: 12. listopad 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 27

28 3.10 EXEKUCE A JEJÍ DŮSLEDKY Kurz si klade za cíl osvětlit široké veřejnosti problematiku exekuce, která může postihnout každého z nás. Účastníci budou seznámeni jak s legislativou v této oblasti, tak s jednotlivými fázemi exekučního řízení, možností opravného zúčtování a exekuce. Budou probrány i konkrétní příklady exekučního řízení. úvod, právní základna pro provádění exekucí dožadování oprávněných orgánů vůči vybraným orgánům a jak s ním naložit role datových schránek objekty, které je možné postihnout exekucí možnost uspokojení peněžitého plnění (přikázáním pohledávky z účtu, prodejem nemovitostí a movitých věcí, prodejem podniku, zřízením exekutorského zástavního práva, atd.) exekuce, její zahájení a průběh ukončení exekuce, nemožnost plnění exekuce daňová exekuce příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu opravné zúčtování a exekuce exekuce a insolvenční řízení závěr a diskuze Termín: 3. prosinec 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 28

29 4. Speciální kurzy 4.1 ÚVOD DO PRAKTICKÉ GRAFOLOGIE - NOVINKA Chcete díky rozboru písma zjistit více o sobě i o svém okolí? Grafologie je uznávanou diagnostickou metodou, která Vám významně pomůže. Personalisté, kteří se kurzu zúčastní, objeví, jaké znaky je mají v písmu zaměstnanců nejvíce zajímat a naopak žadatelé o práci zjistí, proč po nich někdy firmy chtějí ručně psaný motivační dopis. co je grafologie symbolika plochy komplexní dojmové znaky v písmu měřitelné a popsatelné znaky v písmu Baumtest kresba stromu náčrt osobnosti Termín: listopad 2013 Cena: ,- Kč bez DPH 29

30 4.2 DATOVÉ SCHRÁNKY DLE ZÁK. Č. 300/ 2008 Sb., včetně praktických ukázek práce s datovou schránkou - NOVINKA Účastníci kurzu se seznámí s problematikou datových schránek, která je předmětem zákona č. 300/ 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, včetně praktické práce se zkušební datovou schránkou. platná legislativa co je datová schránka, k čemu slouží a čím se řídí její provoz informační zdroje druhy certifikátů a jejich použití způsoby vstupu do datové schránky, oprávnění vstupu bezpečnost datových schránek zneplatnění a vydání nových přístupových údajů výhody (nevýhody) omezení datové schránky správní delikty a vazba na správní řád praktická práce se zkušební datovou schránkou Termín: 17. říjen 2013 Cena: ,-Kč bez DPH 30

31 4.3 KATASTR NEMOVITOSTÍ PO ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - NOVINKA Kurz je určen široké veřejnosti i odborníkům a má za cíl seznámit účastníky s připravovaným novým katastrálním zákonem ve vazbě na nový občanský zákoník platný od ledna novela zákona č.265/ 1992 Sb. v roce 2011 nástin změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem (nový katastrální zákon) nová definice nemovitosti, nový obsah pojmů soukromé a veřejné listiny a přezkum v řízení o povolení vkladu právo stavby, nájem a pacht předmět a obsah katastru nemovitostí veřejnost katastru nemovitostí po novele zápisy do katastru nemovitostí aktuální problémy při zápisech práv do katastru nemovitostí v souvislosti s judikaturou soudů a novými právními předpisy Termín: 4. a 5. listopad 2013 (celkem 8 hodin 2x 4 hodiny vždy od 14, 00 do 17, 15 hodin) Cena: ,-Kč bez DPH 31

32 4.4 STAVEBNÍ ZÁKON, VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN PŘI VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB - NOVINKA Kurz je určen odborné právnické veřejnosti, územním samosprávným celkům, organizačním složkám státu, bankovní sféře, dále také projektantům, stavebním podnikatelům a všem dalším, kteří se o danou problematiku zajímají. stavební zákon první zkušenosti z praktického uplatňování velké novely (aktuální informace, možné postupy při umísťování staveb, druhy a formy územních rozhodnutí, postupy při povolování staveb, stavební povolení, zkrácené stavební řízení, kolaudování staveb, odstraňování staveb) vyvlastňování pozemků a staveb aktuální změny v zákoně o vyvlastnění a zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (právní a speciální úprava vyvlastnění podle zákona, výkup pozemků a staveb, výše náhrady za vyvlastnění, vedení vyvlastňovacího řízení, projednání vyvlastnění soudem) Termín: 25. září 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 32

33 5. Osobnostní rozvoj 5.1 JAK BÝT DOBRÝM MEDIÁTOREM - NOVINKA Seminář přináší náhled do problematiky mediace, včetně konkrétních praktických příkladů a poznatků. Účastníci se budou moci seznámit s mediací jako metodou rychlého a kultivovaného řešení sporů mimosoudní cestou. Nahlédnou do role mediátora, který účastníky procesem mediace provádí a pomáhá jim identifikovat jejich zájmy, s cílem dosažení dohody. Mediaci lze uplatnit v různých sférách společenského a pracovního života. charakteristika mediačního procesu, včetně příkladu konkrétních kauz možnosti využití získaných mediačních dovedností v běžném pracovním i osobním životě role a možnosti mediátora, vč. praktické ukázky modelové situace konflikt způsoby řešení, praktické poznatky fáze a technika mediace, vč. prezentace některých konkrétních mediačních dovedností zásady a předpoklady mediace kdy mediace ano, kdy ne Termín: 7. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 33

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Předmluva... 11 Úvodem... 15

Předmluva... 11 Úvodem... 15 Obsah Předmluva... 11 Úvodem... 15 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 17 Soukromé a veřejné... 17 Soukromé právo... 19 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč jsme potřebovali nový... 20 Zásady...

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více