Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,"

Transkript

1

2 Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky zakázkových kurzů a dalších doplňkových služeb, jako jsou individuální konzultace a konferenční servis. V novém katalogu kurzů naleznete úspěšné kurzy organizované Institutem celoživotního vzdělávání v minulém pololetí, ale také novinky, které vznikly na základě požadavků Vás, našich klientů, ale i které se týkají ekonomického a finančního vzdělávání, práva, oblasti osobnostního rozvoje a speciální kurzy. Jako každý rok budeme opět připravovat také mimořádné kurzy a semináře, které Vám budeme nabízet v pravidelné průběžné nabídce vzdělávacích aktivit. Všichni zaměstnanci oddělení realizace celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE Vám děkují za dosavadní spolupráci a těší se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy v následujícím období. S přátelským pozdravem Kolektiv oddělení realizace celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE Mgr. Martina Linhartová vedoucí oddělení , Ing. Barbora Mendlová (Gabrielová) Ing. Jana Gabrielová Bc. Petra Jakoubková Recepce: www: (kurzy) 2

3 OBSAH I. OTEVŘENÉ KURZY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST A DŮCHODOVÁ REFORMA - NOVINKA DŮCHODOVÁ RENTA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BUDOUCÍ REALITA PŘED KTEROU NENÍ ÚNIKU - NOVINKA FINANČNÍ ANALÝZA V TEORII A PRAXI PŘEHLED METOD A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ POUŽITÝCH V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH - NOVINKA AKTIVNÍ ÚVĚROVÉ OBCHODY V PRAXI POHLEDÁVKY Z AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ A JEJICH VYMÁHÁNÍ V DOBĚ KRIZE AML - UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY PLATEBNÍ SLUŽBY BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI ZÁKLADNÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ L/C KURZ PRO AKREDITIVNÍ SPECIALISTY ÚČETNICTVÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV PRÁVO PRÁVNÍ POHLED NA BYTOVÁ DRUŽSTVA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - NOVINKA ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - NOVINKA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA CO SE PŘIPRAVIT A NA CO SI DÁT POZOR INSOLVENČNÍ ZÁKON PRO NEPRÁVNÍKY NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNÍKY - NOVINKA OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ PRÁVO - NOVINKA OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM - NOVINKA BANKOVNÍ PRÁVO PRO PRACOVNÍKY BANK A JEJICH KLIENTY PRÁVA A POVINNOSTI BANK PŘI EXEKUCI EXEKUCE A JEJÍ DŮSLEDKY SPECIÁLNÍ KURZY ÚVOD DO PRAKTICKÉ GRAFOLOGIE - NOVINKA DATOVÉ SCHRÁNKY DLE ZÁK. Č. 300/ 2008 SB., VČETNĚ PRAKTICKÝCH UKÁZEK PRÁCE S DATOVOU SCHRÁNKOU - NOVINKA KATASTR NEMOVITOSTÍ PO ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - NOVINKA STAVEBNÍ ZÁKON, VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN PŘI VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB - NOVINKA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ JAK BÝT DOBRÝM MEDIÁTOREM - NOVINKA MEZIGENERAČNÍ LEADERSHIP - NOVINKA RÉTORIKA S JANEM PŘEUČILEM TECHNIKA ŘEČI A KULTURA PROJEVU TOP KURZ II. ZAKÁZKOVÉ KURZY III. OSTATNÍ SLUŽBY IV. SMLUVNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

4 1. Ekonomické a finanční vzdělávání 1.1 FINANČNÍ GRAMOTNOST A DŮCHODOVÁ REFORMA - NOVINKA Účastník kurzu získá přehled základních pojmů potřebných k finanční gramotnosti a přehled o subjektech, které působí na finančním trhu se zaměřením na důchodovou reformu. finance v našem životě a jak se k nim chovat cash flow rodinných financí, příjmy a výdaje, aktiva a pasiva finanční pyramida, volba rodinných priorit státní podpora u finančních produktů rodinné finance z pohledu daní investice a postoj investora Termín: 10. říjen 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 4

5 1.2 DŮCHODOVÁ RENTA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BUDOUCÍ REALITA PŘED KTEROU NENÍ ÚNIKU - NOVINKA Kurz je zaměřen na praktické a konkrétní kroky, které jsou nutné pro zajištění životní úrovně v důchodovém věku. Je určen pro všechny, kteří jsou na počátku výdělečného období, ale ukáže potřebné kroky k udržení životní úrovně v důchodovém věku všem, kteří jsou nyní v produktivním věku. I. pilíř a jeho prognóza II. pilíř pro koho je efektivní a co je možné od něj čekat III. pilíř jeho výhody pro zajištění budoucí renty a jek jej používat přístup a práce s fondovým systémem, zhodnocování ve II. a III. pilíři využití možností předčasného důchodu a předdůchodu další cesty a možnosti k zajištění finanční renty v důchodovém věku Termín: 19. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 5

6 1.3 FINANČNÍ ANALÝZA V TEORII A PRAXI Význam finanční analýzy stoupá zejména v dnešní době, kdy se často mění ekonomické podmínky pro podniky a firmy. Finanční analýza pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. finanční zdraví podniku, finanční analýza a její cíle externí a interní finanční analýza pojmy technická a fundamentální finanční analýza zdroje informací pro finanční analýzu odlišnosti finančních výkazů podniků dle typů jejich činností vertikální a horizontální finanční analýza analýza ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity a likvidity, zadluženosti a finanční struktury) soustavy poměrových ukazatelů další možnosti využití finanční analýzy v praxi vypovídající schopnost finanční analýzy a nejčastější omyly ve finanční analýze Termín: 21. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 6

7 1.4 PŘEHLED METOD A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ POUŽITÝCH V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH - NOVINKA V rámci tohoto semináře bude diskutován a demonstrován praktický postup provedení finanční analýzy společnosti. V průběhu školení si mohou účastníci vyzkoušet a procvičit schopnost intepretace výsledků analýz, využití jednotlivých technik jako je horizontální a vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. Interpretace výsledků, shrnutí a závěr plynoucí z analyzovaných hodnot bude výstupem z každé provedené finanční analýzy. Jako příklad bude uvedeno několik společností z různých odvětví, aby bylo možno diskutovat i specifika jednotlivých sektorů a odlišnou interpretaci výsledků podle daného segmentu a období. zadání analyzovaného podniku charakteristika odvětví a analyzované společnosti práce s výkazy a výroční zprávou společnosti horizontální analýza podniku a interpretace hodnot vertikální analýza podniku a následná interpretace výsledků analýza a interpretace poměrových ukazatelů shrnutí a závěrečné posouzení finančního zdraví analyzovaného podniku Termín: 22. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 7

8 1.5 AKTIVNÍ ÚVĚROVÉ OBCHODY V PRAXI Dvoudenní kurz je postaven jako ucelená exkurze do světa financování a úvěrových obchodů. Nezbytná teorie se opírá o praxi při poskytování úvěrů a obdobných produktů, účastníci se seznámí s různými pohledy na řadu situací, se kterými se můžete v úvěrové praxi setkat, ať už jste obchodníkem, analytikem či klientem finanční instituce. Kurz je doplněn modelovými příklady a panelovou diskuzí k tématům. typy úvěrových obchodů, úvěrové produkty a alternativy klientské segmenty a jejich potřeby ve vztahu k úvěrovým produktům úvěrový obchod z různých úhlů pohledu (obchodní, právní, rizikový, účetní, daňový a procesní) úvěrový proces, organizace a jeho řízení úvěrová politika a řízení úvěrových rizik hodnocení bonity, ratingové a scoringové nástroje úvěrová analýza, měření a ošetření úvěrového rizika smluvní dokumentace, čerpání a správa úvěrů tvorba cen a cenová strategie základy řízení aktiv a zdrojů (ALM Asset and Liability Management) optimálnost a optimalizace zdrojů (financování) možnosti financování/refinancování defaulty, proces vymáhání a restrukturalizace klasifikace úvěrových pohledávek, opravné položky Termín: listopad 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 8

9 1.6 POHLEDÁVKY Z AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ A JEJICH VYMÁHÁNÍ V DOBĚ KRIZE Pohledávky a krize - ožehavé téma dnešních dnů. Dvoudenní kurz se zaměřuje na akviziční činnost bank a finančních institucí, kdy cílem je získat co nejvíce klientů, prodat jim finanční produkt a realizovat zisk. K tomu je však nezbytné vybírat bonitní klienty a zajistit si návratnost svých pohledávek. Jak na to? Seznámíme Vás s ověřenými postupy, které Vám zajistí návratnost Vašich pohledávek, zaměříme se na problémy při vymáhání pohledávek ať už v soudním, exekučním nebo insolvenčním řízení. Kurz poskytuje praktické pohledy na řadu situací, se kterými se můžete v úvěrové praxi setkat, ať už jste obchodníkem, analytikem, pracovníkem útvaru vymáhání pohledávek, či klientem finanční instituce. Kurz je doplněn praktickými příklady a panelovou diskuzí k tématům. bonitní klient jak ho poznáme máme bonitního klienta monitorování aktivních obchodů systém včasného varování ohrožené pohledávky a proces vymáhání pohledávek převod klienta ke specialistům na vymáhání (work out) klasifikace pohledávek opatření ČNB zpětná vazba do obchodní sítě Termín: listopad 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 9

10 1.7 AML - UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Cílem je seznámit účastníky s problematikou tzv. praní špinavých peněz. Účastníci se seznámí nejen s legislativou k této problematice, ale zároveň se tuto problematiku naučí poznávat a řešit na konkrétních příkladech. úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v ČR příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech (v bankách, v leasingových společnostech, ve stavebních spořitelnách a ve finančních institucích) diskuze, závěr Termín: 24. září 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 10

11 1.8 PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Účastníci kurzu získají základní přehled o nejčastěji používaných platebních a zajišťovacích instrumentech, které se vyskytují v zahraničním styku. Kurz je vhodný pro všechny, kteří potřebují prohloubit své znalosti ohledně dokumentárních inkas, směnek, dokumentárních akreditivů a bankovních záruk. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vybrat nejvhodnější produkt pro jejich firmu. platební metody využívané v zahraničním obchodě dokumenty používané v dokumentárním platebním styku charakteristika dokumentárního inkasa schéma dokumentárního inkasa výhody a použití dokumentárního inkasa definice směnky druhy směnek výhody a použití směnek charakteristika dokumentárního akreditivu schéma akreditivní transakce druhy dokumentárních akreditivů výhody a použití dokumentárního akreditivu druhy bankovních záruk výhody a použití bankovních záruk Termín: 30. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 11

12 1.9 DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY Tento speciální kurz je určen všem, kteří se v rámci své pracovní činnosti setkávají s dokumentárním akreditivem, představujícím v dnešním tuzemském i zahraničním obchodě jeden z nejspolehlivějších platebních a zajišťovacích instrumentů. Účastníci kurzu budou seznámeni nejen s jeho komplexním průběhem a využitím, ale také s poslední revizí jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy UCP600. úvod základní pojmy průběh dokumentárního akreditivu druhy dokumentárních akreditivů dokumenty používané v dokumentárním platebním styku INCOTERMS dodací doložky kontrola dokumentů a nejčastěji se vyskytující závady UCP 600 obchodní případy a jejich řešení pomocí dokumentárních akreditivů příklady z praxe Termín: 4. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 12

13 1.10 PLATEBNÍ SLUŽBY Kurz je určen zejména specialistům z finančních útvarů finančních institucí i ze všech ostatních firem a společností, které při své činnosti realizují platební styk. Účastníci se zde seznámí s komplexní problematikou platebních služeb. úvod, základní přehled právní úpravy platební účet, práva a povinnosti platebních institucí platební služby spojené s platebním účtem, platební instrumenty hladké platby dokumentární platby šeky platební karty platební systémy mezibankovní platební styk tuzemský a mezinárodní platební systémy v ČR, CERTIS a jeho fungování platební systémy v rámci eurozóny ostatní platební systémy opravné zúčtování platebních institucí jako národní zvláštnost dohled nad platebními institucemi a jejich regulace Termín: 8. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 13

14 1.11 BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI základní Účastníci kurzu se seznámí s bankovní zárukou jako nejspolehlivějším univerzálním zajišťovacím instrumentem. Kurz je vhodný pro všechny, kteří se v praxi setkají s potřebou zajistit se nejen proti platební neschopnosti či nevůli, ale i proti riziku nesplnění smluvních povinností na straně dodavatele/odběratele. Přesvědčí se o univerzálnosti bankovní záruky i v dalších oblastech (zajištění dražební jistoty, soudní kauce, apod.). úvod - základní pojmy právní úprava bankovní záruky znění záruční listiny uplatnění nároků druhy bankovních záruk a jejich použití v praxi stand-by akreditivy, indemnity celní záruky ukázky textů záruk, příklady z praxe Termíny: 8. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 14

15 1.12 BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Pro snadné pochopení problematiky a efektivní studium by účastníci tohoto kurzu měli mít znalosti v rozsahu kurzu Bankovní záruky v praxi. Specifika, se kterými se účastníci seznámí, uplatní v praxi zejména pracovníci ze sféry bankovní, finanční a zahraničního obchodu. Kurz bude doplněn o novinky v problematice bankovních záruk a bude zaměřen více na pravidla URDG. nepřímé záruky protizáruky (teritoriální zvláštnosti) postoupení práv a pohledávek ze záruk pravidla MOK pro bankovní záruky, stanoviska MOK úmluva Uncitralu ochrana před zneužitím záruk aktuální problémy v oblasti bankovních záruk ukázky znění záruk v anglickém jazyce, příklady z praxe Termín: 9. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 15

16 1.13 ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ L/C KURZ PRO AKREDITIVNÍ SPECIALISTY K zajištění hladkého průběhu obchodu se velmi často využívá dokumentární akreditiv. Cílem tohoto kurzu je najít optimální možnost využití L/C v komplikovaných obchodních případech a zároveň aplikovat mezinárodní pravidla při řešení nesrovnalostí. úvod vysvětlení důležitých odborných pojmů spojených s instrumentem L/C L/C jakožto platební instrument a jeho srovnání s ostatními platebními, resp. platebně zajišťovacími instrumenty dokumentární akreditiv (L/C) charakteristika L/C, význam a použití L/C ekonomické a právní aspekty L/C druhy L/C problematika akreditivních dokumentů mezinárodní pravidla UCP 600 směnka a její role v problematice L/C využití L/C v procesu refinancování porovnání L/C a jeho využitelnost v ekonomickém procesu s ostatními bankovními instrumenty případové studie L/C Termín: 13. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 16

17 2. Účetnictví 2.1 VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK Pro kvalifikovaná rozhodnutí a svou činnost potřebuje management kterékoliv instituce ekonomické informace, které mu poskytne účetní evidence. Tento dvoudenní kurz se zabývá oblastí účtování v bankách a finančních institucích včetně všech specifik. význam a úloha účetnictví obecné zásady, obsah, funkce a vzájemné vazby základních účetních výkazů specifika účetních výkazů banky peněžní operace, mezibankovní zúčtování, aktivní a pasivní obchody, opravné položky, oceňování reálnou hodnotou obchodování s cennými papíry - CP k prodeji, k obchodování, k držení, emitované cenné papíry význam a využití podrozvahových účtů Termín: prosinec 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 17

18 2.2 ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV Účastníci tohoto kurzu získají kompletní informace o hospodaření bytových družstev včetně daňových dopadů, návazností i znalostí, jakým způsobem účtovat. Kurz bude aktuálně reagovat i na změny v souvislosti s novelizací občanského zákoníku. Tento kurz je možno spojit s kurzem právní pohled na bytová družstva. právní úprava bytových družstev v obchodním zákoníku charakter a předmět činnosti bytových družstev, typy bytových družstev nájemné z družstevních bytů a úhrady za služby zásady hospodaření bytových družstev, střediskové hospodaření daň z příjmů a daň z přidané hodnoty v bytových družstvech účetní předpisy upravující účetnictví bytových družstev účetní uzávěrka bytového družstva rozsah vedení účetnictví Termín: 19. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 18

19 3. Právo 3.1 PRÁVNÍ POHLED NA BYTOVÁ DRUŽSTVA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - NOVINKA Tento kurz je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a stavebních spořitelen, notářům a advokátům. Cílem je upozornit na novou právní úpravu v souvislosti s novým občanským zákoníkem i zákonem o obchodních korporacích, se zaměřením na problematiku bytových družstev. Seminář bude rovněž zaměřen na vysvětlení nově používaných pojmů i na praktické změny stanov. Tento kurz je možno spojit s kurzem Základy ekonomiky a účetnictví bytových družstev. základy a úprav právnických osob v novém občanském zákoníku, obecná právní úprava obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích družstevní podíl, přechod a převod družstevního podílu shromáždění delegátů a další orgány družstva specifika bytových družstev označení firmy bytového družstva, obsah stanov bytového družstva Termín: 20. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 19

20 3.2 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - NOVINKA Tento kurz si klade za cíl seznámit posluchače s novou koncepcí zákona o obchodních korporacích se zaměřením na právní úpravu akciové společnosti. Budou přiblíženy v základních rysech obecná ustanovení zákona o obchodních korporacích a jejich vazba na zvláštní právní úpravu akciové společnosti. Důraz bude kladen na změny týkající se akcií, možnost volby mezi dualistickým a monistickým systémem řízení akciové společnosti, novinky při zakládání akciové společnosti. akciová společnost obchodní korporace obecná ustanovení týkající se obchodních korporací se zaměřením na akciovou společnost založení akciové společnosti zrušení subcesivního způsobu založení a.s. problematika oceňování nepeněžitých vkladů nabývání majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností pojem nesplacená akcie práva kvalifikovaných akcionářů dualistický a monistický způsob řízení změny výše základního kapitálu Termín: 22. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 20

21 3.3 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA CO SE PŘIPRAVIT A NA CO SI DÁT POZOR Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r Obsahem kurzu bude zejména výklad principů nové úpravy občanského práva, zásadní změny podle jednotlivých oblastí i praktické příklady. Obecná část zdůraznění existence soukromého a veřejného práva; nový systém občanského práva fyzické a právnické osoby korporace, fundace, ústavy pojmy spotřebitel a podnikatel zastoupení (smluvní a zákonné) věci a jejich rozdělení (nový pohled na zvíře; součást věci a příslušenství věci; cenný papír) právní skutečnosti (právní jednání) Rodinné právo manželství příbuzenství a švagrovství (určování rodičovství, osvojení, vyživovací povinnost) poručenství a jiné formy péče o dítě Absolutní majetková práva věcná práva (držba; vlastnictví; spoluvlastnictví; věcná práva k cizím věcem právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo, správa cizího majetku-svěřenecký fond) Relativní majetková práva obecná ustanovení o závazcích závazky z právních jednání (smluvní typy) závazky z deliktů (náhrada majetkové a nemajetkové újmy; zneužití a omezení soutěže nekalá soutěž) závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství) Termín: 17. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 21

22 3.4 INSOLVENČNÍ ZÁKON PRO NEPRÁVNÍKY Insolvenční zákon již čtvrtý rok v praxi funguje, ale přesto lze konstatovat, že aplikace i interpretace zákona není snadná a jednoznačná. V praxi se objevují některé neřešitelné problémy, které negativně ovlivňují celé insolvenční řízení. Cílem semináře je seznámit účastníky s insolvenčním řízením, jaké úkony mohou v insolvenčním řízení účastníci konat a jakou formou. odlišnosti insolvenčního a mimo insolvenčního světa fáze insolvenčního řízení odlišnosti od starého zákona dvě formy úpadku, povinnost managementu dlužníka podat insolvenční návrh, rozhodnutí o úpadku účinky zahájení insolvenčního řízení majetková podstata, vylučovací žaloba pohledávky věřitelů, přihláška pohledávky, spory (nejen) o pravost pohledávky odporovatelné (neúčinné) a neplatné právní úkony v insolvenci způsoby uspokojení věřitelů (konkurs, reorganizace, oddlužení) Termín: 28. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 22

23 3.5 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNÍKY - NOVINKA Kurz je určen zájemcům zejména z řad širší veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r jak funguje soukromé právo osoby (nová odpovědnost členů statutárních orgánů) právní jednání a jeho platnost, neplatnost, zdánlivost a neúčinnost o co můžeme přijít, když se nestaráme (promlčení a prekluze) rodinné právo v NOZ držba, vlastnictví, manželské majetkové právo a katastr nemovitostí (co lze vlastnit) věcná práva k věci cizí (zástavní a zadržovací právo, věcná břemena) dědické právo smlouva a její vznik změna a zánik závazku, zajištění dluhu vybrané smluvní typy náhrada škody a bezdůvodné obohacení Termín: 7. listopad 2013 Cena: 3.360,- Kč bez DPH 23

24 3.6 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ PRÁVO - NOVINKA Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r a to zejména s oblasti smluv, jejich platností, smluvními vztahy apod. Tento kurz může navazovat na obecnější kurz Nový OZ na co se připravit a na co si dát pozor osoby (nová odpovědnost členů statutárních orgánů) právní jednání a jeho Platnost, neplatnost, zdánlivost a neúčinnost o co můžeme přijít, když se nestaráme (promlčení a prekluze) smlouva a její vznik změna a zánik závazku, zajištění dluhu vybrané smluvní typy náhrada škody a bezdůvodné obohacení Termín: 14. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 24

25 3.7 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM - NOVINKA Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r a to zejména s oblasti nemovitostí a vlastnických vztahů. Tento kurz může navazovat na obecnější kurz Nový OZ na co se připravit a na co si dát pozor věci a jejich rozdělení (nové vymezení věci) veřejné seznamy věcí držba nezbytná cesta, sousedská práva podílové spoluvlastnictví SJM převod vlastnického práva (nabývání od neoprávněného) vlastnické žaloby Termín: 21. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 25

26 3.8 BANKOVNÍ PRÁVO PRO PRACOVNÍKY BANK A JEJICH KLIENTY Cílem tohoto kurzu je poskytnout základní informace o právním ukotvení bankovního prostředí do české legislativy tj. vymezení základních bankovních produktů a funkcí (provádění platebního styku, poskytování úvěrů a přijímání vkladů od veřejnosti). Výklad lektora se věnuje i právnímu postavení klientů banky, fyzickým a právnickým osobám a možnostem právního řešení úvěrové delikvence. základní pojmy předmět a systém bankovního práva prameny bankovního práva finančně-právní vztahy regulace a dohled v oblasti finančních vztahů v bankovnictví banka a spořitelní úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, platební instituce, vydavatel elektronických peněz a jiné subjekty základní bankovní vztahy platební účet a jeho právní úprava vkladový účet a jeho právní úprava platební služby a jejich právní úprava další bankovní instrumenty Termín: 22. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 26

27 3.9 PRÁVA A POVINNOSTI BANK PŘI EXEKUCI Cílem semináře je seznámit posluchače s realizací výkonu rozhodnutí na vrub vybraných účtů vedených bankami, spořitelnami a úvěrními družstvy nebo dalšími finančními institucemi. Bude proveden právní rozbor pro provádění exekucí u finančních institucí a bank, i konkrétní řešení v jednotlivých případech. Obsah semináře vychází z často diskutované problematiky ve vztahu k možným produktům, ze kterých lze výkon rozhodnutí ve formě exekuce realizovat. úvod, právní základna pro provádění exekucí u finančních institucí se zaměřením na banky dožadování oprávněných orgánů a jak s nimi naložit, role datových schránek produkty, které je možno exekuovat exekuce, její zahájení a průběh ukončení exekuce, nemožnost plnění exekuce daňová exekuce příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu opravné zúčtování a exekuce exekuce a insolvenční řízení závěr a diskuze Termín: 12. listopad 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 27

28 3.10 EXEKUCE A JEJÍ DŮSLEDKY Kurz si klade za cíl osvětlit široké veřejnosti problematiku exekuce, která může postihnout každého z nás. Účastníci budou seznámeni jak s legislativou v této oblasti, tak s jednotlivými fázemi exekučního řízení, možností opravného zúčtování a exekuce. Budou probrány i konkrétní příklady exekučního řízení. úvod, právní základna pro provádění exekucí dožadování oprávněných orgánů vůči vybraným orgánům a jak s ním naložit role datových schránek objekty, které je možné postihnout exekucí možnost uspokojení peněžitého plnění (přikázáním pohledávky z účtu, prodejem nemovitostí a movitých věcí, prodejem podniku, zřízením exekutorského zástavního práva, atd.) exekuce, její zahájení a průběh ukončení exekuce, nemožnost plnění exekuce daňová exekuce příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu opravné zúčtování a exekuce exekuce a insolvenční řízení závěr a diskuze Termín: 3. prosinec 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 28

29 4. Speciální kurzy 4.1 ÚVOD DO PRAKTICKÉ GRAFOLOGIE - NOVINKA Chcete díky rozboru písma zjistit více o sobě i o svém okolí? Grafologie je uznávanou diagnostickou metodou, která Vám významně pomůže. Personalisté, kteří se kurzu zúčastní, objeví, jaké znaky je mají v písmu zaměstnanců nejvíce zajímat a naopak žadatelé o práci zjistí, proč po nich někdy firmy chtějí ručně psaný motivační dopis. co je grafologie symbolika plochy komplexní dojmové znaky v písmu měřitelné a popsatelné znaky v písmu Baumtest kresba stromu náčrt osobnosti Termín: listopad 2013 Cena: ,- Kč bez DPH 29

30 4.2 DATOVÉ SCHRÁNKY DLE ZÁK. Č. 300/ 2008 Sb., včetně praktických ukázek práce s datovou schránkou - NOVINKA Účastníci kurzu se seznámí s problematikou datových schránek, která je předmětem zákona č. 300/ 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, včetně praktické práce se zkušební datovou schránkou. platná legislativa co je datová schránka, k čemu slouží a čím se řídí její provoz informační zdroje druhy certifikátů a jejich použití způsoby vstupu do datové schránky, oprávnění vstupu bezpečnost datových schránek zneplatnění a vydání nových přístupových údajů výhody (nevýhody) omezení datové schránky správní delikty a vazba na správní řád praktická práce se zkušební datovou schránkou Termín: 17. říjen 2013 Cena: ,-Kč bez DPH 30

31 4.3 KATASTR NEMOVITOSTÍ PO ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - NOVINKA Kurz je určen široké veřejnosti i odborníkům a má za cíl seznámit účastníky s připravovaným novým katastrálním zákonem ve vazbě na nový občanský zákoník platný od ledna novela zákona č.265/ 1992 Sb. v roce 2011 nástin změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem (nový katastrální zákon) nová definice nemovitosti, nový obsah pojmů soukromé a veřejné listiny a přezkum v řízení o povolení vkladu právo stavby, nájem a pacht předmět a obsah katastru nemovitostí veřejnost katastru nemovitostí po novele zápisy do katastru nemovitostí aktuální problémy při zápisech práv do katastru nemovitostí v souvislosti s judikaturou soudů a novými právními předpisy Termín: 4. a 5. listopad 2013 (celkem 8 hodin 2x 4 hodiny vždy od 14, 00 do 17, 15 hodin) Cena: ,-Kč bez DPH 31

32 4.4 STAVEBNÍ ZÁKON, VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN PŘI VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB - NOVINKA Kurz je určen odborné právnické veřejnosti, územním samosprávným celkům, organizačním složkám státu, bankovní sféře, dále také projektantům, stavebním podnikatelům a všem dalším, kteří se o danou problematiku zajímají. stavební zákon první zkušenosti z praktického uplatňování velké novely (aktuální informace, možné postupy při umísťování staveb, druhy a formy územních rozhodnutí, postupy při povolování staveb, stavební povolení, zkrácené stavební řízení, kolaudování staveb, odstraňování staveb) vyvlastňování pozemků a staveb aktuální změny v zákoně o vyvlastnění a zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (právní a speciální úprava vyvlastnění podle zákona, výkup pozemků a staveb, výše náhrady za vyvlastnění, vedení vyvlastňovacího řízení, projednání vyvlastnění soudem) Termín: 25. září 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 32

33 5. Osobnostní rozvoj 5.1 JAK BÝT DOBRÝM MEDIÁTOREM - NOVINKA Seminář přináší náhled do problematiky mediace, včetně konkrétních praktických příkladů a poznatků. Účastníci se budou moci seznámit s mediací jako metodou rychlého a kultivovaného řešení sporů mimosoudní cestou. Nahlédnou do role mediátora, který účastníky procesem mediace provádí a pomáhá jim identifikovat jejich zájmy, s cílem dosažení dohody. Mediaci lze uplatnit v různých sférách společenského a pracovního života. charakteristika mediačního procesu, včetně příkladu konkrétních kauz možnosti využití získaných mediačních dovedností v běžném pracovním i osobním životě role a možnosti mediátora, vč. praktické ukázky modelové situace konflikt způsoby řešení, praktické poznatky fáze a technika mediace, vč. prezentace některých konkrétních mediačních dovedností zásady a předpoklady mediace kdy mediace ano, kdy ne Termín: 7. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 33

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 30/2015 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek. 1.2. Směrnice

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více