Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,"

Transkript

1

2 Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky zakázkových kurzů a dalších doplňkových služeb, jako jsou individuální konzultace a konferenční servis. V novém katalogu kurzů naleznete úspěšné kurzy organizované Institutem celoživotního vzdělávání v minulém pololetí, ale také novinky, které vznikly na základě požadavků Vás, našich klientů, ale i které se týkají ekonomického a finančního vzdělávání, práva, oblasti osobnostního rozvoje a speciální kurzy. Jako každý rok budeme opět připravovat také mimořádné kurzy a semináře, které Vám budeme nabízet v pravidelné průběžné nabídce vzdělávacích aktivit. Všichni zaměstnanci oddělení realizace celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE Vám děkují za dosavadní spolupráci a těší se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy v následujícím období. S přátelským pozdravem Kolektiv oddělení realizace celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE Mgr. Martina Linhartová vedoucí oddělení , Ing. Barbora Mendlová (Gabrielová) Ing. Jana Gabrielová Bc. Petra Jakoubková Recepce: www: (kurzy) 2

3 OBSAH I. OTEVŘENÉ KURZY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST A DŮCHODOVÁ REFORMA - NOVINKA DŮCHODOVÁ RENTA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BUDOUCÍ REALITA PŘED KTEROU NENÍ ÚNIKU - NOVINKA FINANČNÍ ANALÝZA V TEORII A PRAXI PŘEHLED METOD A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ POUŽITÝCH V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH - NOVINKA AKTIVNÍ ÚVĚROVÉ OBCHODY V PRAXI POHLEDÁVKY Z AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ A JEJICH VYMÁHÁNÍ V DOBĚ KRIZE AML - UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY PLATEBNÍ SLUŽBY BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI ZÁKLADNÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ L/C KURZ PRO AKREDITIVNÍ SPECIALISTY ÚČETNICTVÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV PRÁVO PRÁVNÍ POHLED NA BYTOVÁ DRUŽSTVA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - NOVINKA ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - NOVINKA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA CO SE PŘIPRAVIT A NA CO SI DÁT POZOR INSOLVENČNÍ ZÁKON PRO NEPRÁVNÍKY NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNÍKY - NOVINKA OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ PRÁVO - NOVINKA OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM - NOVINKA BANKOVNÍ PRÁVO PRO PRACOVNÍKY BANK A JEJICH KLIENTY PRÁVA A POVINNOSTI BANK PŘI EXEKUCI EXEKUCE A JEJÍ DŮSLEDKY SPECIÁLNÍ KURZY ÚVOD DO PRAKTICKÉ GRAFOLOGIE - NOVINKA DATOVÉ SCHRÁNKY DLE ZÁK. Č. 300/ 2008 SB., VČETNĚ PRAKTICKÝCH UKÁZEK PRÁCE S DATOVOU SCHRÁNKOU - NOVINKA KATASTR NEMOVITOSTÍ PO ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - NOVINKA STAVEBNÍ ZÁKON, VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN PŘI VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB - NOVINKA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ JAK BÝT DOBRÝM MEDIÁTOREM - NOVINKA MEZIGENERAČNÍ LEADERSHIP - NOVINKA RÉTORIKA S JANEM PŘEUČILEM TECHNIKA ŘEČI A KULTURA PROJEVU TOP KURZ II. ZAKÁZKOVÉ KURZY III. OSTATNÍ SLUŽBY IV. SMLUVNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

4 1. Ekonomické a finanční vzdělávání 1.1 FINANČNÍ GRAMOTNOST A DŮCHODOVÁ REFORMA - NOVINKA Účastník kurzu získá přehled základních pojmů potřebných k finanční gramotnosti a přehled o subjektech, které působí na finančním trhu se zaměřením na důchodovou reformu. finance v našem životě a jak se k nim chovat cash flow rodinných financí, příjmy a výdaje, aktiva a pasiva finanční pyramida, volba rodinných priorit státní podpora u finančních produktů rodinné finance z pohledu daní investice a postoj investora Termín: 10. říjen 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 4

5 1.2 DŮCHODOVÁ RENTA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BUDOUCÍ REALITA PŘED KTEROU NENÍ ÚNIKU - NOVINKA Kurz je zaměřen na praktické a konkrétní kroky, které jsou nutné pro zajištění životní úrovně v důchodovém věku. Je určen pro všechny, kteří jsou na počátku výdělečného období, ale ukáže potřebné kroky k udržení životní úrovně v důchodovém věku všem, kteří jsou nyní v produktivním věku. I. pilíř a jeho prognóza II. pilíř pro koho je efektivní a co je možné od něj čekat III. pilíř jeho výhody pro zajištění budoucí renty a jek jej používat přístup a práce s fondovým systémem, zhodnocování ve II. a III. pilíři využití možností předčasného důchodu a předdůchodu další cesty a možnosti k zajištění finanční renty v důchodovém věku Termín: 19. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 5

6 1.3 FINANČNÍ ANALÝZA V TEORII A PRAXI Význam finanční analýzy stoupá zejména v dnešní době, kdy se často mění ekonomické podmínky pro podniky a firmy. Finanční analýza pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. finanční zdraví podniku, finanční analýza a její cíle externí a interní finanční analýza pojmy technická a fundamentální finanční analýza zdroje informací pro finanční analýzu odlišnosti finančních výkazů podniků dle typů jejich činností vertikální a horizontální finanční analýza analýza ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity a likvidity, zadluženosti a finanční struktury) soustavy poměrových ukazatelů další možnosti využití finanční analýzy v praxi vypovídající schopnost finanční analýzy a nejčastější omyly ve finanční analýze Termín: 21. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 6

7 1.4 PŘEHLED METOD A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ POUŽITÝCH V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH - NOVINKA V rámci tohoto semináře bude diskutován a demonstrován praktický postup provedení finanční analýzy společnosti. V průběhu školení si mohou účastníci vyzkoušet a procvičit schopnost intepretace výsledků analýz, využití jednotlivých technik jako je horizontální a vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. Interpretace výsledků, shrnutí a závěr plynoucí z analyzovaných hodnot bude výstupem z každé provedené finanční analýzy. Jako příklad bude uvedeno několik společností z různých odvětví, aby bylo možno diskutovat i specifika jednotlivých sektorů a odlišnou interpretaci výsledků podle daného segmentu a období. zadání analyzovaného podniku charakteristika odvětví a analyzované společnosti práce s výkazy a výroční zprávou společnosti horizontální analýza podniku a interpretace hodnot vertikální analýza podniku a následná interpretace výsledků analýza a interpretace poměrových ukazatelů shrnutí a závěrečné posouzení finančního zdraví analyzovaného podniku Termín: 22. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 7

8 1.5 AKTIVNÍ ÚVĚROVÉ OBCHODY V PRAXI Dvoudenní kurz je postaven jako ucelená exkurze do světa financování a úvěrových obchodů. Nezbytná teorie se opírá o praxi při poskytování úvěrů a obdobných produktů, účastníci se seznámí s různými pohledy na řadu situací, se kterými se můžete v úvěrové praxi setkat, ať už jste obchodníkem, analytikem či klientem finanční instituce. Kurz je doplněn modelovými příklady a panelovou diskuzí k tématům. typy úvěrových obchodů, úvěrové produkty a alternativy klientské segmenty a jejich potřeby ve vztahu k úvěrovým produktům úvěrový obchod z různých úhlů pohledu (obchodní, právní, rizikový, účetní, daňový a procesní) úvěrový proces, organizace a jeho řízení úvěrová politika a řízení úvěrových rizik hodnocení bonity, ratingové a scoringové nástroje úvěrová analýza, měření a ošetření úvěrového rizika smluvní dokumentace, čerpání a správa úvěrů tvorba cen a cenová strategie základy řízení aktiv a zdrojů (ALM Asset and Liability Management) optimálnost a optimalizace zdrojů (financování) možnosti financování/refinancování defaulty, proces vymáhání a restrukturalizace klasifikace úvěrových pohledávek, opravné položky Termín: listopad 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 8

9 1.6 POHLEDÁVKY Z AKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ A JEJICH VYMÁHÁNÍ V DOBĚ KRIZE Pohledávky a krize - ožehavé téma dnešních dnů. Dvoudenní kurz se zaměřuje na akviziční činnost bank a finančních institucí, kdy cílem je získat co nejvíce klientů, prodat jim finanční produkt a realizovat zisk. K tomu je však nezbytné vybírat bonitní klienty a zajistit si návratnost svých pohledávek. Jak na to? Seznámíme Vás s ověřenými postupy, které Vám zajistí návratnost Vašich pohledávek, zaměříme se na problémy při vymáhání pohledávek ať už v soudním, exekučním nebo insolvenčním řízení. Kurz poskytuje praktické pohledy na řadu situací, se kterými se můžete v úvěrové praxi setkat, ať už jste obchodníkem, analytikem, pracovníkem útvaru vymáhání pohledávek, či klientem finanční instituce. Kurz je doplněn praktickými příklady a panelovou diskuzí k tématům. bonitní klient jak ho poznáme máme bonitního klienta monitorování aktivních obchodů systém včasného varování ohrožené pohledávky a proces vymáhání pohledávek převod klienta ke specialistům na vymáhání (work out) klasifikace pohledávek opatření ČNB zpětná vazba do obchodní sítě Termín: listopad 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 9

10 1.7 AML - UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Cílem je seznámit účastníky s problematikou tzv. praní špinavých peněz. Účastníci se seznámí nejen s legislativou k této problematice, ale zároveň se tuto problematiku naučí poznávat a řešit na konkrétních příkladech. úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v ČR příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech (v bankách, v leasingových společnostech, ve stavebních spořitelnách a ve finančních institucích) diskuze, závěr Termín: 24. září 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 10

11 1.8 PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Účastníci kurzu získají základní přehled o nejčastěji používaných platebních a zajišťovacích instrumentech, které se vyskytují v zahraničním styku. Kurz je vhodný pro všechny, kteří potřebují prohloubit své znalosti ohledně dokumentárních inkas, směnek, dokumentárních akreditivů a bankovních záruk. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vybrat nejvhodnější produkt pro jejich firmu. platební metody využívané v zahraničním obchodě dokumenty používané v dokumentárním platebním styku charakteristika dokumentárního inkasa schéma dokumentárního inkasa výhody a použití dokumentárního inkasa definice směnky druhy směnek výhody a použití směnek charakteristika dokumentárního akreditivu schéma akreditivní transakce druhy dokumentárních akreditivů výhody a použití dokumentárního akreditivu druhy bankovních záruk výhody a použití bankovních záruk Termín: 30. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 11

12 1.9 DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY Tento speciální kurz je určen všem, kteří se v rámci své pracovní činnosti setkávají s dokumentárním akreditivem, představujícím v dnešním tuzemském i zahraničním obchodě jeden z nejspolehlivějších platebních a zajišťovacích instrumentů. Účastníci kurzu budou seznámeni nejen s jeho komplexním průběhem a využitím, ale také s poslední revizí jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy UCP600. úvod základní pojmy průběh dokumentárního akreditivu druhy dokumentárních akreditivů dokumenty používané v dokumentárním platebním styku INCOTERMS dodací doložky kontrola dokumentů a nejčastěji se vyskytující závady UCP 600 obchodní případy a jejich řešení pomocí dokumentárních akreditivů příklady z praxe Termín: 4. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 12

13 1.10 PLATEBNÍ SLUŽBY Kurz je určen zejména specialistům z finančních útvarů finančních institucí i ze všech ostatních firem a společností, které při své činnosti realizují platební styk. Účastníci se zde seznámí s komplexní problematikou platebních služeb. úvod, základní přehled právní úpravy platební účet, práva a povinnosti platebních institucí platební služby spojené s platebním účtem, platební instrumenty hladké platby dokumentární platby šeky platební karty platební systémy mezibankovní platební styk tuzemský a mezinárodní platební systémy v ČR, CERTIS a jeho fungování platební systémy v rámci eurozóny ostatní platební systémy opravné zúčtování platebních institucí jako národní zvláštnost dohled nad platebními institucemi a jejich regulace Termín: 8. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 13

14 1.11 BANKOVNÍ ZÁRUKY V PRAXI základní Účastníci kurzu se seznámí s bankovní zárukou jako nejspolehlivějším univerzálním zajišťovacím instrumentem. Kurz je vhodný pro všechny, kteří se v praxi setkají s potřebou zajistit se nejen proti platební neschopnosti či nevůli, ale i proti riziku nesplnění smluvních povinností na straně dodavatele/odběratele. Přesvědčí se o univerzálnosti bankovní záruky i v dalších oblastech (zajištění dražební jistoty, soudní kauce, apod.). úvod - základní pojmy právní úprava bankovní záruky znění záruční listiny uplatnění nároků druhy bankovních záruk a jejich použití v praxi stand-by akreditivy, indemnity celní záruky ukázky textů záruk, příklady z praxe Termíny: 8. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 14

15 1.12 BANKOVNÍ ZÁRUKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Pro snadné pochopení problematiky a efektivní studium by účastníci tohoto kurzu měli mít znalosti v rozsahu kurzu Bankovní záruky v praxi. Specifika, se kterými se účastníci seznámí, uplatní v praxi zejména pracovníci ze sféry bankovní, finanční a zahraničního obchodu. Kurz bude doplněn o novinky v problematice bankovních záruk a bude zaměřen více na pravidla URDG. nepřímé záruky protizáruky (teritoriální zvláštnosti) postoupení práv a pohledávek ze záruk pravidla MOK pro bankovní záruky, stanoviska MOK úmluva Uncitralu ochrana před zneužitím záruk aktuální problémy v oblasti bankovních záruk ukázky znění záruk v anglickém jazyce, příklady z praxe Termín: 9. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 15

16 1.13 ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ L/C KURZ PRO AKREDITIVNÍ SPECIALISTY K zajištění hladkého průběhu obchodu se velmi často využívá dokumentární akreditiv. Cílem tohoto kurzu je najít optimální možnost využití L/C v komplikovaných obchodních případech a zároveň aplikovat mezinárodní pravidla při řešení nesrovnalostí. úvod vysvětlení důležitých odborných pojmů spojených s instrumentem L/C L/C jakožto platební instrument a jeho srovnání s ostatními platebními, resp. platebně zajišťovacími instrumenty dokumentární akreditiv (L/C) charakteristika L/C, význam a použití L/C ekonomické a právní aspekty L/C druhy L/C problematika akreditivních dokumentů mezinárodní pravidla UCP 600 směnka a její role v problematice L/C využití L/C v procesu refinancování porovnání L/C a jeho využitelnost v ekonomickém procesu s ostatními bankovními instrumenty případové studie L/C Termín: 13. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 16

17 2. Účetnictví 2.1 VYBRANÉ KAPITOLY Z ÚČETNICTVÍ BANK Pro kvalifikovaná rozhodnutí a svou činnost potřebuje management kterékoliv instituce ekonomické informace, které mu poskytne účetní evidence. Tento dvoudenní kurz se zabývá oblastí účtování v bankách a finančních institucích včetně všech specifik. význam a úloha účetnictví obecné zásady, obsah, funkce a vzájemné vazby základních účetních výkazů specifika účetních výkazů banky peněžní operace, mezibankovní zúčtování, aktivní a pasivní obchody, opravné položky, oceňování reálnou hodnotou obchodování s cennými papíry - CP k prodeji, k obchodování, k držení, emitované cenné papíry význam a využití podrozvahových účtů Termín: prosinec 2013 Cena: 6.360,-Kč bez DPH 17

18 2.2 ZÁKLADY EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV Účastníci tohoto kurzu získají kompletní informace o hospodaření bytových družstev včetně daňových dopadů, návazností i znalostí, jakým způsobem účtovat. Kurz bude aktuálně reagovat i na změny v souvislosti s novelizací občanského zákoníku. Tento kurz je možno spojit s kurzem právní pohled na bytová družstva. právní úprava bytových družstev v obchodním zákoníku charakter a předmět činnosti bytových družstev, typy bytových družstev nájemné z družstevních bytů a úhrady za služby zásady hospodaření bytových družstev, střediskové hospodaření daň z příjmů a daň z přidané hodnoty v bytových družstvech účetní předpisy upravující účetnictví bytových družstev účetní uzávěrka bytového družstva rozsah vedení účetnictví Termín: 19. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 18

19 3. Právo 3.1 PRÁVNÍ POHLED NA BYTOVÁ DRUŽSTVA V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - NOVINKA Tento kurz je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a stavebních spořitelen, notářům a advokátům. Cílem je upozornit na novou právní úpravu v souvislosti s novým občanským zákoníkem i zákonem o obchodních korporacích, se zaměřením na problematiku bytových družstev. Seminář bude rovněž zaměřen na vysvětlení nově používaných pojmů i na praktické změny stanov. Tento kurz je možno spojit s kurzem Základy ekonomiky a účetnictví bytových družstev. základy a úprav právnických osob v novém občanském zákoníku, obecná právní úprava obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích družstevní podíl, přechod a převod družstevního podílu shromáždění delegátů a další orgány družstva specifika bytových družstev označení firmy bytového družstva, obsah stanov bytového družstva Termín: 20. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 19

20 3.2 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - NOVINKA Tento kurz si klade za cíl seznámit posluchače s novou koncepcí zákona o obchodních korporacích se zaměřením na právní úpravu akciové společnosti. Budou přiblíženy v základních rysech obecná ustanovení zákona o obchodních korporacích a jejich vazba na zvláštní právní úpravu akciové společnosti. Důraz bude kladen na změny týkající se akcií, možnost volby mezi dualistickým a monistickým systémem řízení akciové společnosti, novinky při zakládání akciové společnosti. akciová společnost obchodní korporace obecná ustanovení týkající se obchodních korporací se zaměřením na akciovou společnost založení akciové společnosti zrušení subcesivního způsobu založení a.s. problematika oceňování nepeněžitých vkladů nabývání majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností pojem nesplacená akcie práva kvalifikovaných akcionářů dualistický a monistický způsob řízení změny výše základního kapitálu Termín: 22. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 20

21 3.3 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA CO SE PŘIPRAVIT A NA CO SI DÁT POZOR Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r Obsahem kurzu bude zejména výklad principů nové úpravy občanského práva, zásadní změny podle jednotlivých oblastí i praktické příklady. Obecná část zdůraznění existence soukromého a veřejného práva; nový systém občanského práva fyzické a právnické osoby korporace, fundace, ústavy pojmy spotřebitel a podnikatel zastoupení (smluvní a zákonné) věci a jejich rozdělení (nový pohled na zvíře; součást věci a příslušenství věci; cenný papír) právní skutečnosti (právní jednání) Rodinné právo manželství příbuzenství a švagrovství (určování rodičovství, osvojení, vyživovací povinnost) poručenství a jiné formy péče o dítě Absolutní majetková práva věcná práva (držba; vlastnictví; spoluvlastnictví; věcná práva k cizím věcem právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo, správa cizího majetku-svěřenecký fond) Relativní majetková práva obecná ustanovení o závazcích závazky z právních jednání (smluvní typy) závazky z deliktů (náhrada majetkové a nemajetkové újmy; zneužití a omezení soutěže nekalá soutěž) závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství) Termín: 17. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 21

22 3.4 INSOLVENČNÍ ZÁKON PRO NEPRÁVNÍKY Insolvenční zákon již čtvrtý rok v praxi funguje, ale přesto lze konstatovat, že aplikace i interpretace zákona není snadná a jednoznačná. V praxi se objevují některé neřešitelné problémy, které negativně ovlivňují celé insolvenční řízení. Cílem semináře je seznámit účastníky s insolvenčním řízením, jaké úkony mohou v insolvenčním řízení účastníci konat a jakou formou. odlišnosti insolvenčního a mimo insolvenčního světa fáze insolvenčního řízení odlišnosti od starého zákona dvě formy úpadku, povinnost managementu dlužníka podat insolvenční návrh, rozhodnutí o úpadku účinky zahájení insolvenčního řízení majetková podstata, vylučovací žaloba pohledávky věřitelů, přihláška pohledávky, spory (nejen) o pravost pohledávky odporovatelné (neúčinné) a neplatné právní úkony v insolvenci způsoby uspokojení věřitelů (konkurs, reorganizace, oddlužení) Termín: 28. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 22

23 3.5 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNÍKY - NOVINKA Kurz je určen zájemcům zejména z řad širší veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r jak funguje soukromé právo osoby (nová odpovědnost členů statutárních orgánů) právní jednání a jeho platnost, neplatnost, zdánlivost a neúčinnost o co můžeme přijít, když se nestaráme (promlčení a prekluze) rodinné právo v NOZ držba, vlastnictví, manželské majetkové právo a katastr nemovitostí (co lze vlastnit) věcná práva k věci cizí (zástavní a zadržovací právo, věcná břemena) dědické právo smlouva a její vznik změna a zánik závazku, zajištění dluhu vybrané smluvní typy náhrada škody a bezdůvodné obohacení Termín: 7. listopad 2013 Cena: 3.360,- Kč bez DPH 23

24 3.6 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ PRÁVO - NOVINKA Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r a to zejména s oblasti smluv, jejich platností, smluvními vztahy apod. Tento kurz může navazovat na obecnější kurz Nový OZ na co se připravit a na co si dát pozor osoby (nová odpovědnost členů statutárních orgánů) právní jednání a jeho Platnost, neplatnost, zdánlivost a neúčinnost o co můžeme přijít, když se nestaráme (promlčení a prekluze) smlouva a její vznik změna a zánik závazku, zajištění dluhu vybrané smluvní typy náhrada škody a bezdůvodné obohacení Termín: 14. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 24

25 3.7 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM - NOVINKA Tento kurz je určen zájemcům z řad širší i odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novým občanským zákoníkem platným od r a to zejména s oblasti nemovitostí a vlastnických vztahů. Tento kurz může navazovat na obecnější kurz Nový OZ na co se připravit a na co si dát pozor věci a jejich rozdělení (nové vymezení věci) veřejné seznamy věcí držba nezbytná cesta, sousedská práva podílové spoluvlastnictví SJM převod vlastnického práva (nabývání od neoprávněného) vlastnické žaloby Termín: 21. listopad 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 25

26 3.8 BANKOVNÍ PRÁVO PRO PRACOVNÍKY BANK A JEJICH KLIENTY Cílem tohoto kurzu je poskytnout základní informace o právním ukotvení bankovního prostředí do české legislativy tj. vymezení základních bankovních produktů a funkcí (provádění platebního styku, poskytování úvěrů a přijímání vkladů od veřejnosti). Výklad lektora se věnuje i právnímu postavení klientů banky, fyzickým a právnickým osobám a možnostem právního řešení úvěrové delikvence. základní pojmy předmět a systém bankovního práva prameny bankovního práva finančně-právní vztahy regulace a dohled v oblasti finančních vztahů v bankovnictví banka a spořitelní úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, platební instituce, vydavatel elektronických peněz a jiné subjekty základní bankovní vztahy platební účet a jeho právní úprava vkladový účet a jeho právní úprava platební služby a jejich právní úprava další bankovní instrumenty Termín: 22. říjen 2013 Cena: 3.360,-Kč bez DPH 26

27 3.9 PRÁVA A POVINNOSTI BANK PŘI EXEKUCI Cílem semináře je seznámit posluchače s realizací výkonu rozhodnutí na vrub vybraných účtů vedených bankami, spořitelnami a úvěrními družstvy nebo dalšími finančními institucemi. Bude proveden právní rozbor pro provádění exekucí u finančních institucí a bank, i konkrétní řešení v jednotlivých případech. Obsah semináře vychází z často diskutované problematiky ve vztahu k možným produktům, ze kterých lze výkon rozhodnutí ve formě exekuce realizovat. úvod, právní základna pro provádění exekucí u finančních institucí se zaměřením na banky dožadování oprávněných orgánů a jak s nimi naložit, role datových schránek produkty, které je možno exekuovat exekuce, její zahájení a průběh ukončení exekuce, nemožnost plnění exekuce daňová exekuce příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu opravné zúčtování a exekuce exekuce a insolvenční řízení závěr a diskuze Termín: 12. listopad 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 27

28 3.10 EXEKUCE A JEJÍ DŮSLEDKY Kurz si klade za cíl osvětlit široké veřejnosti problematiku exekuce, která může postihnout každého z nás. Účastníci budou seznámeni jak s legislativou v této oblasti, tak s jednotlivými fázemi exekučního řízení, možností opravného zúčtování a exekuce. Budou probrány i konkrétní příklady exekučního řízení. úvod, právní základna pro provádění exekucí dožadování oprávněných orgánů vůči vybraným orgánům a jak s ním naložit role datových schránek objekty, které je možné postihnout exekucí možnost uspokojení peněžitého plnění (přikázáním pohledávky z účtu, prodejem nemovitostí a movitých věcí, prodejem podniku, zřízením exekutorského zástavního práva, atd.) exekuce, její zahájení a průběh ukončení exekuce, nemožnost plnění exekuce daňová exekuce příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu opravné zúčtování a exekuce exekuce a insolvenční řízení závěr a diskuze Termín: 3. prosinec 2013 Cena: 2.860,-Kč bez DPH (šestihodinový kurz) 28

29 4. Speciální kurzy 4.1 ÚVOD DO PRAKTICKÉ GRAFOLOGIE - NOVINKA Chcete díky rozboru písma zjistit více o sobě i o svém okolí? Grafologie je uznávanou diagnostickou metodou, která Vám významně pomůže. Personalisté, kteří se kurzu zúčastní, objeví, jaké znaky je mají v písmu zaměstnanců nejvíce zajímat a naopak žadatelé o práci zjistí, proč po nich někdy firmy chtějí ručně psaný motivační dopis. co je grafologie symbolika plochy komplexní dojmové znaky v písmu měřitelné a popsatelné znaky v písmu Baumtest kresba stromu náčrt osobnosti Termín: listopad 2013 Cena: ,- Kč bez DPH 29

30 4.2 DATOVÉ SCHRÁNKY DLE ZÁK. Č. 300/ 2008 Sb., včetně praktických ukázek práce s datovou schránkou - NOVINKA Účastníci kurzu se seznámí s problematikou datových schránek, která je předmětem zákona č. 300/ 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, včetně praktické práce se zkušební datovou schránkou. platná legislativa co je datová schránka, k čemu slouží a čím se řídí její provoz informační zdroje druhy certifikátů a jejich použití způsoby vstupu do datové schránky, oprávnění vstupu bezpečnost datových schránek zneplatnění a vydání nových přístupových údajů výhody (nevýhody) omezení datové schránky správní delikty a vazba na správní řád praktická práce se zkušební datovou schránkou Termín: 17. říjen 2013 Cena: ,-Kč bez DPH 30

31 4.3 KATASTR NEMOVITOSTÍ PO ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - NOVINKA Kurz je určen široké veřejnosti i odborníkům a má za cíl seznámit účastníky s připravovaným novým katastrálním zákonem ve vazbě na nový občanský zákoník platný od ledna novela zákona č.265/ 1992 Sb. v roce 2011 nástin změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem (nový katastrální zákon) nová definice nemovitosti, nový obsah pojmů soukromé a veřejné listiny a přezkum v řízení o povolení vkladu právo stavby, nájem a pacht předmět a obsah katastru nemovitostí veřejnost katastru nemovitostí po novele zápisy do katastru nemovitostí aktuální problémy při zápisech práv do katastru nemovitostí v souvislosti s judikaturou soudů a novými právními předpisy Termín: 4. a 5. listopad 2013 (celkem 8 hodin 2x 4 hodiny vždy od 14, 00 do 17, 15 hodin) Cena: ,-Kč bez DPH 31

32 4.4 STAVEBNÍ ZÁKON, VČ. AKTUÁLNÍCH ZMĚN PŘI VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB - NOVINKA Kurz je určen odborné právnické veřejnosti, územním samosprávným celkům, organizačním složkám státu, bankovní sféře, dále také projektantům, stavebním podnikatelům a všem dalším, kteří se o danou problematiku zajímají. stavební zákon první zkušenosti z praktického uplatňování velké novely (aktuální informace, možné postupy při umísťování staveb, druhy a formy územních rozhodnutí, postupy při povolování staveb, stavební povolení, zkrácené stavební řízení, kolaudování staveb, odstraňování staveb) vyvlastňování pozemků a staveb aktuální změny v zákoně o vyvlastnění a zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (právní a speciální úprava vyvlastnění podle zákona, výkup pozemků a staveb, výše náhrady za vyvlastnění, vedení vyvlastňovacího řízení, projednání vyvlastnění soudem) Termín: 25. září 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 32

33 5. Osobnostní rozvoj 5.1 JAK BÝT DOBRÝM MEDIÁTOREM - NOVINKA Seminář přináší náhled do problematiky mediace, včetně konkrétních praktických příkladů a poznatků. Účastníci se budou moci seznámit s mediací jako metodou rychlého a kultivovaného řešení sporů mimosoudní cestou. Nahlédnou do role mediátora, který účastníky procesem mediace provádí a pomáhá jim identifikovat jejich zájmy, s cílem dosažení dohody. Mediaci lze uplatnit v různých sférách společenského a pracovního života. charakteristika mediačního procesu, včetně příkladu konkrétních kauz možnosti využití získaných mediačních dovedností v běžném pracovním i osobním životě role a možnosti mediátora, vč. praktické ukázky modelové situace konflikt způsoby řešení, praktické poznatky fáze a technika mediace, vč. prezentace některých konkrétních mediačních dovedností zásady a předpoklady mediace kdy mediace ano, kdy ne Termín: 7. listopad 2013 Cena: 2.950,-Kč bez DPH 33

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více