o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU :t. Filmové aktuality z r , 8 mm film. BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU :t. Filmové aktuality z r. 1960-1962, 8 mm film. BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA:"

Transkript

1 BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA: kulturně historických a jiných článků v 6 ročnících Kulturního programu Vamberka (ročník = 12 čísel). Po celou dobu trvání KPV je v jeho redakční radě. 2. "Ve znamení trojříčí a helmice s orlími perutěmi", historický román vydal 1971 ZK Zdobntčan jako přílohu VKP. 3. "Vamberk - město krajek fl živého průmyslu", vydalo Městské muzeum Vamberk "O vzniku a osvětové činnosti muzea ve Vamberku" - Sborník MOH a OA Rychnov nad Kněžnou Č. 1 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. 5. "Kulturně osvětová hudební tělesa ve Vamberku v první polovině 20. století" - Sborník Orlické hory a Podorlicko, Č O bludných balvanech - Sborník Orlické hory a Podorlicko, č. 3. Filmy natočené Bohumilem Pavlem: :t. Filmové aktuality z r , 8 mm film máj mm film opatřený magnetofonovou stopou máj 1960, 8mm květen 1960, 8 mm. 5. JZD Vamberk, dokumentární film. 6. Práce MěNV , 16 mm dokumentární film. 7. Krásy podhůří Orlických hor, 16 mm dokumentární film. 8. Naší požárníci, 16 mm dokumentární film. 9. Útulky pro přestárlé v Borohrádku a na Žampachu, 16 mm. 10. Vamberk - město krajek a živého průmyslu, 16 mm. Poznámka: filmy 1-9 jsou v depositáři Městského muzea ve Vamberku, film Č. 10 je v soukromém archivu p. Bohumila Pavla. o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU U příležitosti čtyřicetiletého výročí zahájení činnosti městského loutkového divadla uvolil jsem se, co jeho zakládající člen, napsat tento příspěvek do 4. čísla sborníku Orlické hory - Podorlicko. Abych pravdivě osvětlil všechny ne právě lehké okolnosti vzniku scény a loutkářského souboru, nezbývá mi nic jiného, než zalovit ve vzpomínkách na mládí a ranné učitelské působení na školách v Merklovicích a ve Vamberku. Dík aktivnímu kulturnímu zapojení ve městě měl jsem na tehdejší dobu neobvyklé štěstí, že jsem nescestoval řadu odlehlých škol na okrese prve, než bych získal učitelské místo ve svém rodišti, ale obkroužil jsem pouze jeho nejbližší okolí, Merklovice, Potštejn, Záměl a Doudleby nad OrL Bylo jaro r Jednoho dne zaklepal někdo na dveře učebny v Merklovicích a k mému překvapení stál přede mnou krejčí Antonín Drašner z Vamberka. Bydlel s četnou rodinou v malé a čisté chaloupce pod měst- 222

2 FP: skou strání, v místech, kde se dnes nachází zahradnický domek při vilce "Na kamení." Růžové Svěřil se mi s nepříjemnostmi, které mu způsobilo vlastníma rukama zhotovené loutkové divadlo. Mluvil o nepohodě s manželkou a dětmi, které mu měly za zlé, že si v pracovní době místo šití hraje s loutkami a zanedbává řemeslo, čímž celá rodina trpí. Dostal od drahé polovice ultimatum, že nezmizí-li divadélko z domu, bude rozštípáno a spáleno. Znal jsem Drašnera již dříve a sám jsem se přesvědčil, že tomu tak skutečně je. Za půldruhého roku mi nedokázal ušít z dodané látky oblek, až jsem si ji musel vzít zpět a svěřit jinému krejčíři. Ale i to jsem mu odpustil. Poznal jsem jeho jinak dobrou povahu, sčetlost a soukromé, od řemesla odstředivé zájmy ušlechtilého charakteru. Zabýval se po dlouhou dobu velkým dřevěným modelem potštejnského hradu, sestavoval a oblékal malé roztomilé loutky, měl pěknou sbírku poštovních známek a pohlednic z celého světa, a jako příslušník evangelické církve byl typem myslitele a náboženského hloubala. Nejhorší na všem bylo, že starost o obživu padala cele na paní Marii, zaměstnanou v. textilce u Bednářů a výdělečnou přípomoc starších dětí. Rodinný život chápala zcela reálně a materiálně - dle výroku manželova "přízemně" - a veškero její snažení se točilo kolem tří základních životních otázek: Co budeme jíst? Jak se ošatíme? Čím budeme topit? Těžko o případu soudit. Byly to dvě zcela rozdílné povahy, oba dobří a spořádaní lidé a pravda byla někde na polovic. A tak se stalo, že krejčí přijel s vozíkem plně naloženým divadelními rekvizitami do Merklovic a svěřil divadélko pod ochranu tamní školy. Aby bylo využito, sehráli jsme s panem řídícím Machem několik her školní mládeži. Po nějakém čase odkoupila scénku javornická škola. Ale to nebyl konec, nýbrž začátek a úvod vlastní historie vzniku vamberecké loutkové scény. Vyprávěný příběh nezůstal dlouho bez odezvy. Začal pro mne Odysseou, která nakonec šťastně skončila. Drašnarovo kutilství mě nějak infikovalo a při rozhodování, jakou radost mám způsobit svému nezletilému synkovi Zdeňkovi, zvítězila myšlenka budování nového rodinného divadélka a vše začalo za pomoci Drašnerovy poznovu. Ve vysutém zděném domku nad hotelem Hrad žil tehdá zubní technik Jaroslav Novák, absolvent hořické umělecké kamenické školy. 223

3 Ten mi hotovi! potřebné a roztomilé hlavičky a sam jsem konstruoval tělíčka, lisoval ručky a nožky loutek z papíroviny. Krejčí Drašner se vždy s večerem potají vytrácel z domu a šil mi často až do pozdních hodin nočních a někdy i ranních potřebné oblečky. Tak vznikala celá série živě pohyblivých a dokonalých 25 cm loutek a spolu s ní se zrodil i plán na založení velké loutkové městské scény. Proč také věnovat tolik úsilí zábavě jednoho nebo dvou dětí, když při téměř stejné námaze možno poskytnout tuto radost vše m v a m ber e c kým dětem. Tehdá však nebylo dobře možné zainteresovat pro takový podnik městskou radu se starostou v čele. Různé jiné zájmy členů představenstva neskýtaly tu nejmenší naději na prosazení tohoto plánu. Bude třeba zajistit mecenáše z řad zámožného městského obyvatelstva. Znaje dobře místní poměry, určil jsem brzy i typ, vhodný pro pokus o uskutečnění záměru. Byl jím pan Sedláček, velmi inteligentní dosud svobodný muž středních let, vlastnící velký obchod látkami na náměstí. Spolu se svobodnou sestrou Terezií a dvěma prodavači vyzvedli svůj závod na jeden z nejlepších ve městě. Poněvadž nemělí dětí kterým by jednou předali svoje jmění, podporovali vše, co souhlasilo s jejich vytříbeným smyslem pro kulturu a umění všeho druhu. Oba, velmi jemného a uhlazeného chování, měli rádi nejen hudbu, ale i výtvarné umělce, kteří 81 II nich podávali dveře. Vlastnili malou obrazovou galerii. Předpokládal jsem, že by pan Sedláček, který před časem rezignoval na funkci režiséra u divadelního ochotnického spolku Zdobníčan, se jistě rád uplatnil v podobném vyžívání na menší scéně, skýtající daleko větší výpravné možnosti. Všechny předpoklady k tomu měl. Vybral jsem proto několik nejdokonalejších loutek, uložil je do' krabice a ocitl se v krámě páně Sedláčkově v nevhodnou dobu, kdy právě obsluhoval majitele parní pily p. Fr. Hájka z Merklovic. Požádal mě, abych chvilku posačkal až obslouží vlivného zákazníka. Když se ale nákupní jednání vleklo, předal jej sestře Terezii s omluvou, že si vyřídí jednání se mnou a brzy se vrátí. Uvedl mě do přijímacího pokoje, zmíněné již obrazárny. Potřeboval jsem ale více času k náležitému vysvětlení účelu návštěvy a zainteresování pro věc samu. Proto jsem jej posílal nazpět do krámu s připomínkou, že rád počkám. Nedočkavý pan Sedláček však krabici rozbalil fl nyní nastalo to, co bych zdaleka neočekával. Se zalíbením prohlížel loutku po loutce a poněvadž byly dokonale technicky provedené, pokoušel se je vodit. Při tom na milého pana továrníka zcela zapomněl. 224

4 T Využil jsem samozřejmě Jeho zanícení a rozvinul před ním celý plán o možnosti vybudování trvalé městské loutkové scény. Když jsme byli v nejlepším jednání, rozletěly se dveře přijímacího pokoje a v nich se objevila co bohyně hněvu rozčílená slečna Terezie. Vyčetla bratrovi, že pro své soukromé zájmy ztratí jistě dobrého zákazníka. na němž by mu mělo záležet a který se určitě bude cítit jeho netaktností dotčen. Její rozhořčená slova, určená bratrovi. dopadala však jako bumerang i na mou hlavu. Dveře zapadly-odešla. Seděli jsme v první chvílí proti sobě ve Zřejmých rozpacích.. Loutky na nás ztrnule hleděly, jako by prosily, abychom jim tu nepříjemnost, kterou způsobily, odpustily... Dobrá nálada se však zase vracela. Při číšce dobrého vína přešli jsme případ vzájemným úsměvem a pokračovali v jednání, jehož závěrem byla dohoda, abych svolal zakládající schůzí na čtvrtek 28. března do hotelu "Hrad." Dodatkem uvádím, že i slečna Terezie, která udělila takový křest naše.mu novému podniku, se stala vbrzku nejen oddanou příznívkyní loutkové scény, ale oblékala nadšeně a obětavě ženské loutkové typy a po smrti bratrově byla dokonce i čestnou předsedkyní loutkářského sdružení. Plně se tak osvědčilo staré přisloví: "Špatný začátek, dobrý konec." Je čtvrtek, 28. března O 20. hodině se scházejí v dolní místnosti hotelu "Hrad" tito pozvaní zakládající členové: Bedřich Sedláček, obchodník látkami, Jaroslav Novák, zubní technik a akad. sochař, Antonín Drašner, krejčí, Josef Krsek, poštovní doporučovatel a zručný lidový řezbář, Jaroslav Hrabánek, truhlář, Vilém Dyntar, knihař, Josef Hynek, malíř a natěrač a Bohumil Pavel, učitel a svolavatel schůze, Po zahájení schůze jsem náležitě zdůvodněným proslovem dosáhl nejen Jednomyslné shody, ale i příslibu k podpoře vybudování loutkové scény. Došlo k ustavení L o u tká ř s k é h o k r o u ž k u K ope c ký, jehož předsedou byl zvolen p, Bedřich Sedláček, jednatelem učítel Bohumil Pavel a pokladníkem p. Vilém Dyntar, Předseda pověřil pokladníka objednávkou velkých dekorací od akad. malíře Skály. Vydání uhradí ze svých prostředků a nad to zakoupí profesionálně zhotovenou 50 cm loutku od pražské odborné firmy Mllnzberger, 225

5 (Ue níž budou vzájenuíou spoluprací notoveny další, dále loutkářskou čítanku od M. L. 'D. a prof. Fišera publikaci: Nábytek pro loutkové divadlo. 'Předseda sdruženi se ukázal velmi štědrým mecenášem, všechny prvotní hákladysám ze svého nesl, byl velmi náročný na umělecké vybavení scény, o Čemž svědčí i to, že pozval a delší čas u sebe vydržoval akad. málíře Holoubka z Trenčína a pověřil jej malováním celých prospektů. Ostatní členové kroužku, vedení zájmem vlastním a strženi příkladem předsedy, pustili se radostně do tvořivé práce. Loutek jimi tvořených a strojených krejčím Drašnerem a slečnou Sedláčkovou přibývalo jako hub po dešti. Scéna vyrůstala živě pod jejich rukama a další příslušenství si vyžadovalo nové a nové řemeslné odborníky. Postupem času přibyl mezi nás klempíř Jan Sleztnger a hotovíl rampy, osvětlovací bubny, dělal loutkám pasíře a zbrojíře, elektrikář Jaroslav Zavadil zaváděl elektrické osvětlení a umísťoval reostaty, ředitel kůru Karel Klapka ustavil malý divadelní orchestr a začal s ním cvičit a pomalu byli zajišťováni a cvičení i dobří vodiči loutek a recitátoři, učitelé Stanislav Votřes a Karel Podolský, ú ředník Stanislav Truhlář, paní Vlasta Flekrová, Antonie Klapková a další. Rád vzpomínám na četné a radostné pracovní schůzky a zkoušky, do kterých nebylo nutno nikoho nutit. Každý se. těšil na tyto večery, ve kterých nechybělo nikdy nějaké překvapení, které přtpnavovalí jednotliví členové ze svých pracovních úseků. Jednou seděl v průčelí krásně vystrojený kníže Oldřich, podruhé půvabná. kněžna Božena, pan Franc ze zámku s nakadeřenou parukou, ponocný s halapartnou a svítíci lucernou, jindy se rozzářila scéna čarovným osvětlením a korunu všemu nasazoval sám předseda sdružení, který se překonával ve svých režisérských nápadech a jemném citu pro úpravu scény. Měl ze všeho velkou radost a jeho kapsa byla vždy štědře otevřena. V květnu téhož roku byla otevřena velká loutkářská výstava, spojená se slavnostními představenímt předních velkoměstských loutkových scén. Kroužek mě na ni vypravil a abychom měli přehled o všech technických vymoženostech loutkářských, shlédl jsem zařízení Říše loutek, scény v U mělecké besedě na Vinohradech, Libereckého loutkového divadla a divadla Feríálních osad z Plzně (Skupova.) Nebylo to marné. Vrátil jsem se domu s mnoha novými poznatky, které přiměly předsedu, aby se také do Prahy rozjel a přesvědčí! se na vlastní oči o mnohém, co by se ještě dalo na naší scéně vylepšit. Zakoupil tehdá v Praze několik dalších vzorných loutek, které věnoval sdružení a uskutečnil svými prostředky řadu nových vymožeností. Podrobnosti ze všech našich schůzí jsou uvedeny v modrozelené protokolní knize, uložené v archivním oddělení městského muzea.

6 V neděli, dne 17. listopadu 1929 zahájílo divadlo Ioutkářského 'kroužku Kopecký po řadě častých, přísných II náročných' zkoušek '. svoji skutečnou činnost. Byla sehrána výpravná veselohra s předehrou od Bedřícha Smetany, se a tanci: zpěvy Matěj Kopecký OLDŘICH A BOŽENA aneb Posvícení v Hudlicích a v Praze pro malé a velké děti v divadelním sále hotelu "na Hradě". Hráli jsme v ten den dvakráte a sklízeli zasloužený úspěch. Krajinský list reagoval na naše prvé vystoupení takto: "Zahajovací představení nové loutkové, scény "Kopecký" ve Vamberku splnilo všestranně a nad očekávání své ideovéposlánl Odpolednímu i večernímu představení přihlíželo s velkým zájmem místní občanstvo, které do posledního místečka zaplnilo sál hotelu Hrad., Bouře potlesku byla zaslouženou odměnou novým loutkohercům, kteří nacvičili a provedli hru Oldřich a Božena s neobyčejnou procítěností. Okresní škclní inspektor p. Karel Bradáč ve svém odpoledním i večerním projevu zdůraznil výchovný význam tohoto spolku a vřele poděkoval jménem okresního osvětového sboru všem nadšencům z řad dělníků,živnostníků, obchodníků, úředníku a učitelů, kteří s velkou láskou a nadšením vybudovali tuto scénu. O životě loutkářů, zvláště pak Matěje Kopeckého, promluvil ve velice pěkné a zajímavé přednášce řídící učitel p. Karel Svoboda.' " Přepychová výprava jeviště, osvětlení a loutek byla všemi návštěvníky plně oceněna a zvláště pochvalně se o ní vyslovil přítomný vrchní komisař okresního úřadu p. J. Lacina. O všeobecné spokojenosti obecenstva nejlépe svědčí, že hra musela být při úplně vyprodaném hledišti pětkrát opakována. Jsme přesvědčeni;-že velké neutuchající nadšení těchto ochotníků připraví naší milé mládeži časté ušlechtilé pobavení, na něž se však těší i dospělí." Tolik psaly noviny. A s k u teč no st? Pamatuji se jako dnes, jaké tícho a překvapení zavládlo ~ obecenstvu při počátečním'rozhrnuti opony, kdy' při pohádkovém a :nikdy před tím ve 227

7 městě nevtdaněm osvětlení pomocí otáčivých rampový-ch svítidel s rňznobarevnými filtry zahajoval jsem hru úvodním Oldřichovým monologem: "I 1ž d vad n y a dvě noc i h o u š t i n a m i b 1 o udí m a c e sty mi n e l z e n a l ě z t í." Pohyby loutek na jevišti byly klidné a přirozené, ve světnici uhlířově v Hudlicích jedly, pily, obíraly husí stehýnka, braly do rukou a zvedaly k ústům džbánky, tančily a zpívaly za doprovodu divadelního orchestru a to vše vzbuzovalo svou precízní připraveností podiv. Každý z účinkujících do hry vložil kus své duše a snažil se vydat ze sebe vše, co bylo v jeho schopnostech a silách. Když obecenstvo po páté vyprazdňovalo hlediště, byli jsme tak unaveni. že mnohým z nás vypovídal hlas. Museli jsme proto s reprtsarní ustat. ač bychom měli určitě zaručenu návštěvu i po šesté a snad i po sedmé. Přesto však shlédlo naši hru 1256 osob a příjem z ní činil 2417 Kčs při minimálním vstupném 2 Kčs za dospělého a 1 Kčs za dítě. Částka jistě překvapující. Více násvšak těšilo, že jsme úspěšně prorazili a získali navíc státní finančnípříspěvek na budování scény a k podpoře další loutkářské činnosti. Druhou naší hrou byla Podivínova Smlouva s ďáblem. Byla hrána dvakrát s výtěžkem 662 Kčs. Přitom si mimoděk vzpomínám, že nás pan předseda po zdárném průběhu představení pohostil podnosem likérových skllnek, naplněným zeleným, silně kořenným Absintem. A poněvadž se tak dálo na připomínku našeho bohémského akademika sochaře pravidelně. pojmenován byl tento obřad "Smlouva s ďáblem." Pak následovala Kopeckého hra Pan Franc ze zámku, kterou jsme upravili na zpěvohru, Byla též opakována a.vynesla dalších 635,50 Kčs. Dvakrát rsprísovaný Král Ječmínek se zpěvnímí vložkami vynesl příjem 771,50 Kčs. Prosperita divadla neustále vzrůstala. Hrávalo se pravidelně od záři do dubna a byly připravovány i náročnější programy pro dospělé. 'řo už se dýchalo lépe a závislost na podpoře mecenáše přestávala úplně.. Loutková scéna dosáhla soběstačnosti, ač nebylo možno zabránit, aby pan předseda ze své iniciativy sem tam nějakým obnosem nebo pozorností k účinkujícím nepřekvapíl. Následovala pak další řada loutkových her, jako Bouškova pohádka Květ kapradí, Schwetgstllova komedie Krejčí, švec a Kašpárek, Míškova hra Čert a Káča (707,50 Kčs] Čechova hra Drak (715,50 Kčs), Mikulášská nadílka (761 Kčs) a jiné. V roce 1930 bylo sehráno celkem 15 představeni. To už s namt spolupracoval další obětavý člen souboru, městský lékárník PhMr. Zdeněk Němec. Rok ~931 přinesl pro Ioutkářskou rodinu. citelnou ztrátu. Po kratší ne- 228

8 II moci odešel náhle do neněvratna její prvý předseda p. Bedřich Sedláček. Bylo na něm v poslední době patrno, že se necítí dobře a proto jej zastával v jeho funkcí místopředseda p. Zdeněk Němec. V den předsedova úmrtí, 5. března, byla narychlo svolána výborová schůze, na níž byly za plné účasti zhodnoceny jeho mimořádné zásluhy o kroužek, vyslána kondolenční deputace, která. projevila slečně Terezii Sedláčkové jménem LKK hlubokou soustrast a projednány detaily průběhu pohřbu a doprovodu rakve k hrobce na hřbitově v Kostelci n. Orl. Do funkce předsedy Loutkářského kroužku Kopecký byl zvolen lékárník Zdeněk Němec, který pokračoval ve šlépějích svého předchůdce. Cinnost kroužku pokračovala nerušeně dále. V zápisech schůzí se objevují podpisy nových členů sdružení, např. MUDra Josefa Verhuna, B. Halberstadta, Jaroslava Jedličky" Antonína Samka kováře, Josefa Izáka, ředitele měšťanských škol a jiných. Počet sehraných her přesáhl již číslo 30. Uvádějí se: Kašpárkovo pometlo, Jan za chrta dán, Žádost kmotra Jahelky, Baron Prášil, Na stříbrné pavučině, Doktor Zimostráz, Jak švec čerta ošidil, Kouzelná labuť, Kouzelné zrcadlo, Doktor Faust, Kašpárek se ani čerta nebojí, Pohádka o našem Honzovi, Krutovláda krále Skrholy, Kašpárkůvsv. Mikuláš atd. Byl též proveden zdařilý pokus o jakousi kaleidoskopickou estrádu pro dospělé, v níž se střídaly vtipné scénky s oblíbenými evergreeny, podbarvenými jemnou hudbou a výpravným prostředím. V další úspěšné činnosti této druhé loutkářské generace se objevují další a další hry, např. Ve službách vlasti, Kašpárek v Kocourkově, další estráda pro dospělé, Krasocttný Budulín, Raketou na měsíc, Carovná podkova, Kašpárek a děťátka atp. A tak se činnost kroužku vyvíjela až do pohnutých dob v roce V posledním tomto období byl předsedou loutkářského sdružení ředitel měšťanských škol Josef Izák. Jedni účinkující odcházeli, druzí nastupovali na jejich místa. Casté střídání členů souboru nijak nesloužilo ani kvalitě předváděných her, ani dalšímu rozvoji scény. Ztratil se tvořivý elán, činnost kroužku vice a více ochabovala a nový předseda se začal klonit k ná zoru, že by se mělo divadlo v zájmu věci předat tělovýchovné jednotě Sokol, která o ně projevovala velký Zájem. Po řadě schůzí a vzájemných jednán! mezi oběma stranami byla nakonec převedena loutková scéna na nového vlastníka. K likvidaci dosavadního Loutkářského spolku Kopecký došlo v lednu r K vůli zajímavosti uvádím velmi mírně stanovenou odhadní cenu celého divadelního zařízení v den převodu: 229

9 40 kusů,50 cm loutek, a 150. Kčs 6 dalších loutek. a 150 Kčs Dekorace, kulisy Oblečky.na loutky Zvýšené.podium 3 starší. skříně Prospekty Úhrnná cena 6000 Kčs 900 Kčs Kčs 5000 Kčs 2000 Kčs 500 Kčs 2500 Kčs Kčs Podmínky předání byly stanoveny takto,' Tělocvičná jednota Sokol složí v Občanské záložně ve Vamberku první splátku ve výši 8000 Kčs na Sedláčkův fond. Proplacení celého obnosu bude provedeno nejdéle do roku Nejvyšší běžný úrok z tohto obnosu bude vyplácen každoročně, počínaje 20. prosincem 1938 místním školám obecné a měšťanské rovným dílem ve prospěch chudé školní mládeže. Pokud je mi známo, stalo se tak jednou. Zavinila to druhá světová válka a s ní i dočasné přerušení činnosti. Sokola a činnosti sokolského loutkářského kolektivu. V roce ;J,940 bylo divadlo přestěhováno z Hradu do sokolovny, kde byl pro ně upraven malý sálek v 1. poschodí budovy, Hrálo se tam až do doby, kdy byla budova obsazena německou. armádou. To se divadélko přestěhovalo na půdu, čímž velmi utrpělo. Od dubna r rozvíjí znovu svoji činnost, ponechává si původní název Kopecký, Dík činnosti jeho principála Jaroslava Jedličky a členů souboru Josefa Krska, PhMr. Zdeňka Němce, Ladislava Jánka, V. Hrabánka a Lad. Frejvalda se opět dostává na' výši, pečlivě třikrát týdně zkouší, takže v roce 1950 uskutečňuje 30 her,. z nichž 17 loutkových, 5 maňáskových a zbytek zájezdových. Také příštího roku vykazuje 15 představení a přechází pod správu Osvětové Besedy. Príncípálem je v té době strojník v. v. Emil Fousek. V jejím rámci existuje po 10 let, ač počet ročních představení se stále snižuje, až nakonec ustane.' Po založení Závodního Klubu' Zdobníčan přechází loutková scéna pod jeho vliv a jejím vedoucím se stává Víastímtl Procházka. To se už píše rok Také jeho soubor uskutečnil mnoho dobrých her a více zájezdů. Zúčastnil se soutěže STM a nahrávku jeho hry vysílal i čs. rozhlas. Málokdo v.dnešní překotné době-pochopí, jak hřejivé je vědomí, že seménko, vzešlé v chudobné krejčířské chaloupce se rozrostlo v tak plodnýstrom, který se čas od času. obrozuje novými generačními výhonky. Co UŽitku již od svého zasazení příneslo? 230

10 5, Byly to stovky loutkových představení, předvedené čtyřmi skupinami o bětavých ochotníků, u nichž zájem o věc se přenášel z otcíi na syny. Strhovali s sebou i další loutkoherce. Svou záslužnou činností obohacovali svůj vnitřní život, připravili si mnoho pěkných chvil v životě a rozdávali zábavu a výchovné poučení našim dětem. A nejsou to nadnesená slova, ale zkušenosti, načerpané dlouholetým sledováním účinku práce v loutkovém divadle na diváka a loutkoherce. Prvého vychovává a oba duševně a citově obhacuje, To dokazuje 1 skutečnost, že celá řada těch, kteří přivedli a udržovali činnost loutkového divadla, uplatňuje se dnes u divadelního odboru Zdobníčana jako úspěšní režiséři (O. Vejsada, Fr. Šimeček, Jas. Divíšek, Lad. Frejvald, Vl.ProcházkaJ a výtvarntcí [Zd, Přijal a Jas. Divíšek.) Práce při loutkové scéně byla pro každého lidovou školou umění a přinesla velmi působivé a trvalé výchovné hodnoty, které se nedají zdaleka vyčíslit. Byla to práce záslužná, probouzející u mnohých adeptů divadelnictví trvalý zájem o Thálii a upozorňující na nové mladé talenty. Třebaže naše loutková scéna během uplynulých čtyřiceti let bohatě splnila svoje poslání, bylo by žádoucí, aby nastupovali na místa starší loutkářské generace opět další a další mladí nadšenci, obhospodařovali toto prokazatelně účinné kulturní' výchovné zařízení a pokračovall na dobře započatém une, Bohumil Pavel ZA MALÍŘEM JINDROU ŠIMKEM no ORLICKÝCH HOR Pražanům,.,bydlícím v okruhu Uhelného trhu na Starém Městě, bývalo často dopřáno uvidět postavu se zajímavou hlavou, s vlajícími vlasy, s uměleckým širákem v ruce. Prošel rychlým tempem a v nestřeženém okamžiku zalovil v kapse kabátu, aby vyndal několik kousků housky a pak dal svým vrabčákům a holubům denní mzdu.i Mnoho lidí jej' znalo a ti, kteří nevědělt, kdo to je, usuzovali na malíře, ale, všichni říkali, že je to dol;jrý člověk. A když,usuzovali takto lidé kolemjdoucí, jaké pak museli mít o něm ~ínění jeho žáci na pražské malířské akademii. Profesora Otakara Nejedlého žáci přímo zbožňovali..mnoho žáků vychoval v malířském kumštu, přibližoval jim lásku k přírodě, k dobrým lidem, ke zvířátkům. A jednoho z těch žáků Nejedlého bychom zde v dobrém vzpomněli: Jindru Símka, rodáka z Doudleb nad Orlicí, kde spatifu, světlo světa 11. července L. P. 1901, tedy dnes sedmdesátníka. 231

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Rozkvět kultury a umění

Rozkvět kultury a umění Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_8 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky LOUTKOVÁ DIVADLA Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62 Velikost: Šířka 59 cm, výška 35 cm, hloubka 29 cm, výška otvoru na předním portálu 30 cm Materiál: Dřevo, textil (opona) Určení: Loutky dřevěné 20

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev.

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Do výboru spolku byli zvoleni: František Barvínek (pokladník),

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže a rodiče s dětmi Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem www.muzeumhk.cz Interaktivní

Více

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu.

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. V měsíci lednu jsme slavnostně zahájili rok 2014 za účastí zástupce CSZS ŘEPY a chutnaly

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 12. ledna 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 12. ledna 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 12. ledna

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

GIGANTI.CZ Praha, Česká republika

GIGANTI.CZ Praha, Česká republika Vznik podnikatelského záměru Myšlenka podnikat v tomto oboru se zrodila společně s touhou Národního muzea získat vlastní model oživlého mamuta (Mammuthus primigenius). Skupina vedená paleomodelářem Radkem

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval Kalendář 18. 3. integrační aktivita MŠ a ZŠ 22. 3. projektový den: Světový den vody 23. 3. velikonoční nadílka 24. 28. 3. velikonoční prázdniny 1. 4. projektový den: Světový den autismu 4. 1. zahájení

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Nejstarší zmapovaná historie lovectví v našich zemích je spojována se šlechtou a vládnoucími vrstvami společnosti obecně. Lov byl výsadou šlechty a každý pokus

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 4/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 15.7.2016 na sekretariátu OMS v Třebíči. Zasedání

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedy správní rady. Vážení přátelé, Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, dovoluji si toto oslovení proto, že na úvod naší zprávy chci poděkovat všem podporovatelům nově založeného Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ,

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Z historie vamberecké filatelie Klub filatelistický pro Vamberk a okolí předseda místopředseda jednatel pokladník

Z historie vamberecké filatelie Klub filatelistický pro Vamberk a okolí předseda místopředseda jednatel pokladník Z historie vamberecké filatelie.připomeňme si tedy ve zkratce celou historii filatelie v našem městě. Zde se odrážejí všechny společenské změny za toto období. Filatelie před rokem 1936 nebyla ve Vamberku

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více