o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU :t. Filmové aktuality z r , 8 mm film. BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU :t. Filmové aktuality z r. 1960-1962, 8 mm film. BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA:"

Transkript

1 BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA: kulturně historických a jiných článků v 6 ročnících Kulturního programu Vamberka (ročník = 12 čísel). Po celou dobu trvání KPV je v jeho redakční radě. 2. "Ve znamení trojříčí a helmice s orlími perutěmi", historický román vydal 1971 ZK Zdobntčan jako přílohu VKP. 3. "Vamberk - město krajek fl živého průmyslu", vydalo Městské muzeum Vamberk "O vzniku a osvětové činnosti muzea ve Vamberku" - Sborník MOH a OA Rychnov nad Kněžnou Č. 1 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. 5. "Kulturně osvětová hudební tělesa ve Vamberku v první polovině 20. století" - Sborník Orlické hory a Podorlicko, Č O bludných balvanech - Sborník Orlické hory a Podorlicko, č. 3. Filmy natočené Bohumilem Pavlem: :t. Filmové aktuality z r , 8 mm film máj mm film opatřený magnetofonovou stopou máj 1960, 8mm květen 1960, 8 mm. 5. JZD Vamberk, dokumentární film. 6. Práce MěNV , 16 mm dokumentární film. 7. Krásy podhůří Orlických hor, 16 mm dokumentární film. 8. Naší požárníci, 16 mm dokumentární film. 9. Útulky pro přestárlé v Borohrádku a na Žampachu, 16 mm. 10. Vamberk - město krajek a živého průmyslu, 16 mm. Poznámka: filmy 1-9 jsou v depositáři Městského muzea ve Vamberku, film Č. 10 je v soukromém archivu p. Bohumila Pavla. o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU U příležitosti čtyřicetiletého výročí zahájení činnosti městského loutkového divadla uvolil jsem se, co jeho zakládající člen, napsat tento příspěvek do 4. čísla sborníku Orlické hory - Podorlicko. Abych pravdivě osvětlil všechny ne právě lehké okolnosti vzniku scény a loutkářského souboru, nezbývá mi nic jiného, než zalovit ve vzpomínkách na mládí a ranné učitelské působení na školách v Merklovicích a ve Vamberku. Dík aktivnímu kulturnímu zapojení ve městě měl jsem na tehdejší dobu neobvyklé štěstí, že jsem nescestoval řadu odlehlých škol na okrese prve, než bych získal učitelské místo ve svém rodišti, ale obkroužil jsem pouze jeho nejbližší okolí, Merklovice, Potštejn, Záměl a Doudleby nad OrL Bylo jaro r Jednoho dne zaklepal někdo na dveře učebny v Merklovicích a k mému překvapení stál přede mnou krejčí Antonín Drašner z Vamberka. Bydlel s četnou rodinou v malé a čisté chaloupce pod měst- 222

2 FP: skou strání, v místech, kde se dnes nachází zahradnický domek při vilce "Na kamení." Růžové Svěřil se mi s nepříjemnostmi, které mu způsobilo vlastníma rukama zhotovené loutkové divadlo. Mluvil o nepohodě s manželkou a dětmi, které mu měly za zlé, že si v pracovní době místo šití hraje s loutkami a zanedbává řemeslo, čímž celá rodina trpí. Dostal od drahé polovice ultimatum, že nezmizí-li divadélko z domu, bude rozštípáno a spáleno. Znal jsem Drašnera již dříve a sám jsem se přesvědčil, že tomu tak skutečně je. Za půldruhého roku mi nedokázal ušít z dodané látky oblek, až jsem si ji musel vzít zpět a svěřit jinému krejčíři. Ale i to jsem mu odpustil. Poznal jsem jeho jinak dobrou povahu, sčetlost a soukromé, od řemesla odstředivé zájmy ušlechtilého charakteru. Zabýval se po dlouhou dobu velkým dřevěným modelem potštejnského hradu, sestavoval a oblékal malé roztomilé loutky, měl pěknou sbírku poštovních známek a pohlednic z celého světa, a jako příslušník evangelické církve byl typem myslitele a náboženského hloubala. Nejhorší na všem bylo, že starost o obživu padala cele na paní Marii, zaměstnanou v. textilce u Bednářů a výdělečnou přípomoc starších dětí. Rodinný život chápala zcela reálně a materiálně - dle výroku manželova "přízemně" - a veškero její snažení se točilo kolem tří základních životních otázek: Co budeme jíst? Jak se ošatíme? Čím budeme topit? Těžko o případu soudit. Byly to dvě zcela rozdílné povahy, oba dobří a spořádaní lidé a pravda byla někde na polovic. A tak se stalo, že krejčí přijel s vozíkem plně naloženým divadelními rekvizitami do Merklovic a svěřil divadélko pod ochranu tamní školy. Aby bylo využito, sehráli jsme s panem řídícím Machem několik her školní mládeži. Po nějakém čase odkoupila scénku javornická škola. Ale to nebyl konec, nýbrž začátek a úvod vlastní historie vzniku vamberecké loutkové scény. Vyprávěný příběh nezůstal dlouho bez odezvy. Začal pro mne Odysseou, která nakonec šťastně skončila. Drašnarovo kutilství mě nějak infikovalo a při rozhodování, jakou radost mám způsobit svému nezletilému synkovi Zdeňkovi, zvítězila myšlenka budování nového rodinného divadélka a vše začalo za pomoci Drašnerovy poznovu. Ve vysutém zděném domku nad hotelem Hrad žil tehdá zubní technik Jaroslav Novák, absolvent hořické umělecké kamenické školy. 223

3 Ten mi hotovi! potřebné a roztomilé hlavičky a sam jsem konstruoval tělíčka, lisoval ručky a nožky loutek z papíroviny. Krejčí Drašner se vždy s večerem potají vytrácel z domu a šil mi často až do pozdních hodin nočních a někdy i ranních potřebné oblečky. Tak vznikala celá série živě pohyblivých a dokonalých 25 cm loutek a spolu s ní se zrodil i plán na založení velké loutkové městské scény. Proč také věnovat tolik úsilí zábavě jednoho nebo dvou dětí, když při téměř stejné námaze možno poskytnout tuto radost vše m v a m ber e c kým dětem. Tehdá však nebylo dobře možné zainteresovat pro takový podnik městskou radu se starostou v čele. Různé jiné zájmy členů představenstva neskýtaly tu nejmenší naději na prosazení tohoto plánu. Bude třeba zajistit mecenáše z řad zámožného městského obyvatelstva. Znaje dobře místní poměry, určil jsem brzy i typ, vhodný pro pokus o uskutečnění záměru. Byl jím pan Sedláček, velmi inteligentní dosud svobodný muž středních let, vlastnící velký obchod látkami na náměstí. Spolu se svobodnou sestrou Terezií a dvěma prodavači vyzvedli svůj závod na jeden z nejlepších ve městě. Poněvadž nemělí dětí kterým by jednou předali svoje jmění, podporovali vše, co souhlasilo s jejich vytříbeným smyslem pro kulturu a umění všeho druhu. Oba, velmi jemného a uhlazeného chování, měli rádi nejen hudbu, ale i výtvarné umělce, kteří 81 II nich podávali dveře. Vlastnili malou obrazovou galerii. Předpokládal jsem, že by pan Sedláček, který před časem rezignoval na funkci režiséra u divadelního ochotnického spolku Zdobníčan, se jistě rád uplatnil v podobném vyžívání na menší scéně, skýtající daleko větší výpravné možnosti. Všechny předpoklady k tomu měl. Vybral jsem proto několik nejdokonalejších loutek, uložil je do' krabice a ocitl se v krámě páně Sedláčkově v nevhodnou dobu, kdy právě obsluhoval majitele parní pily p. Fr. Hájka z Merklovic. Požádal mě, abych chvilku posačkal až obslouží vlivného zákazníka. Když se ale nákupní jednání vleklo, předal jej sestře Terezii s omluvou, že si vyřídí jednání se mnou a brzy se vrátí. Uvedl mě do přijímacího pokoje, zmíněné již obrazárny. Potřeboval jsem ale více času k náležitému vysvětlení účelu návštěvy a zainteresování pro věc samu. Proto jsem jej posílal nazpět do krámu s připomínkou, že rád počkám. Nedočkavý pan Sedláček však krabici rozbalil fl nyní nastalo to, co bych zdaleka neočekával. Se zalíbením prohlížel loutku po loutce a poněvadž byly dokonale technicky provedené, pokoušel se je vodit. Při tom na milého pana továrníka zcela zapomněl. 224

4 T Využil jsem samozřejmě Jeho zanícení a rozvinul před ním celý plán o možnosti vybudování trvalé městské loutkové scény. Když jsme byli v nejlepším jednání, rozletěly se dveře přijímacího pokoje a v nich se objevila co bohyně hněvu rozčílená slečna Terezie. Vyčetla bratrovi, že pro své soukromé zájmy ztratí jistě dobrého zákazníka. na němž by mu mělo záležet a který se určitě bude cítit jeho netaktností dotčen. Její rozhořčená slova, určená bratrovi. dopadala však jako bumerang i na mou hlavu. Dveře zapadly-odešla. Seděli jsme v první chvílí proti sobě ve Zřejmých rozpacích.. Loutky na nás ztrnule hleděly, jako by prosily, abychom jim tu nepříjemnost, kterou způsobily, odpustily... Dobrá nálada se však zase vracela. Při číšce dobrého vína přešli jsme případ vzájemným úsměvem a pokračovali v jednání, jehož závěrem byla dohoda, abych svolal zakládající schůzí na čtvrtek 28. března do hotelu "Hrad." Dodatkem uvádím, že i slečna Terezie, která udělila takový křest naše.mu novému podniku, se stala vbrzku nejen oddanou příznívkyní loutkové scény, ale oblékala nadšeně a obětavě ženské loutkové typy a po smrti bratrově byla dokonce i čestnou předsedkyní loutkářského sdružení. Plně se tak osvědčilo staré přisloví: "Špatný začátek, dobrý konec." Je čtvrtek, 28. března O 20. hodině se scházejí v dolní místnosti hotelu "Hrad" tito pozvaní zakládající členové: Bedřich Sedláček, obchodník látkami, Jaroslav Novák, zubní technik a akad. sochař, Antonín Drašner, krejčí, Josef Krsek, poštovní doporučovatel a zručný lidový řezbář, Jaroslav Hrabánek, truhlář, Vilém Dyntar, knihař, Josef Hynek, malíř a natěrač a Bohumil Pavel, učitel a svolavatel schůze, Po zahájení schůze jsem náležitě zdůvodněným proslovem dosáhl nejen Jednomyslné shody, ale i příslibu k podpoře vybudování loutkové scény. Došlo k ustavení L o u tká ř s k é h o k r o u ž k u K ope c ký, jehož předsedou byl zvolen p, Bedřich Sedláček, jednatelem učítel Bohumil Pavel a pokladníkem p. Vilém Dyntar, Předseda pověřil pokladníka objednávkou velkých dekorací od akad. malíře Skály. Vydání uhradí ze svých prostředků a nad to zakoupí profesionálně zhotovenou 50 cm loutku od pražské odborné firmy Mllnzberger, 225

5 (Ue níž budou vzájenuíou spoluprací notoveny další, dále loutkářskou čítanku od M. L. 'D. a prof. Fišera publikaci: Nábytek pro loutkové divadlo. 'Předseda sdruženi se ukázal velmi štědrým mecenášem, všechny prvotní hákladysám ze svého nesl, byl velmi náročný na umělecké vybavení scény, o Čemž svědčí i to, že pozval a delší čas u sebe vydržoval akad. málíře Holoubka z Trenčína a pověřil jej malováním celých prospektů. Ostatní členové kroužku, vedení zájmem vlastním a strženi příkladem předsedy, pustili se radostně do tvořivé práce. Loutek jimi tvořených a strojených krejčím Drašnerem a slečnou Sedláčkovou přibývalo jako hub po dešti. Scéna vyrůstala živě pod jejich rukama a další příslušenství si vyžadovalo nové a nové řemeslné odborníky. Postupem času přibyl mezi nás klempíř Jan Sleztnger a hotovíl rampy, osvětlovací bubny, dělal loutkám pasíře a zbrojíře, elektrikář Jaroslav Zavadil zaváděl elektrické osvětlení a umísťoval reostaty, ředitel kůru Karel Klapka ustavil malý divadelní orchestr a začal s ním cvičit a pomalu byli zajišťováni a cvičení i dobří vodiči loutek a recitátoři, učitelé Stanislav Votřes a Karel Podolský, ú ředník Stanislav Truhlář, paní Vlasta Flekrová, Antonie Klapková a další. Rád vzpomínám na četné a radostné pracovní schůzky a zkoušky, do kterých nebylo nutno nikoho nutit. Každý se. těšil na tyto večery, ve kterých nechybělo nikdy nějaké překvapení, které přtpnavovalí jednotliví členové ze svých pracovních úseků. Jednou seděl v průčelí krásně vystrojený kníže Oldřich, podruhé půvabná. kněžna Božena, pan Franc ze zámku s nakadeřenou parukou, ponocný s halapartnou a svítíci lucernou, jindy se rozzářila scéna čarovným osvětlením a korunu všemu nasazoval sám předseda sdružení, který se překonával ve svých režisérských nápadech a jemném citu pro úpravu scény. Měl ze všeho velkou radost a jeho kapsa byla vždy štědře otevřena. V květnu téhož roku byla otevřena velká loutkářská výstava, spojená se slavnostními představenímt předních velkoměstských loutkových scén. Kroužek mě na ni vypravil a abychom měli přehled o všech technických vymoženostech loutkářských, shlédl jsem zařízení Říše loutek, scény v U mělecké besedě na Vinohradech, Libereckého loutkového divadla a divadla Feríálních osad z Plzně (Skupova.) Nebylo to marné. Vrátil jsem se domu s mnoha novými poznatky, které přiměly předsedu, aby se také do Prahy rozjel a přesvědčí! se na vlastní oči o mnohém, co by se ještě dalo na naší scéně vylepšit. Zakoupil tehdá v Praze několik dalších vzorných loutek, které věnoval sdružení a uskutečnil svými prostředky řadu nových vymožeností. Podrobnosti ze všech našich schůzí jsou uvedeny v modrozelené protokolní knize, uložené v archivním oddělení městského muzea.

6 V neděli, dne 17. listopadu 1929 zahájílo divadlo Ioutkářského 'kroužku Kopecký po řadě častých, přísných II náročných' zkoušek '. svoji skutečnou činnost. Byla sehrána výpravná veselohra s předehrou od Bedřícha Smetany, se a tanci: zpěvy Matěj Kopecký OLDŘICH A BOŽENA aneb Posvícení v Hudlicích a v Praze pro malé a velké děti v divadelním sále hotelu "na Hradě". Hráli jsme v ten den dvakráte a sklízeli zasloužený úspěch. Krajinský list reagoval na naše prvé vystoupení takto: "Zahajovací představení nové loutkové, scény "Kopecký" ve Vamberku splnilo všestranně a nad očekávání své ideovéposlánl Odpolednímu i večernímu představení přihlíželo s velkým zájmem místní občanstvo, které do posledního místečka zaplnilo sál hotelu Hrad., Bouře potlesku byla zaslouženou odměnou novým loutkohercům, kteří nacvičili a provedli hru Oldřich a Božena s neobyčejnou procítěností. Okresní škclní inspektor p. Karel Bradáč ve svém odpoledním i večerním projevu zdůraznil výchovný význam tohoto spolku a vřele poděkoval jménem okresního osvětového sboru všem nadšencům z řad dělníků,živnostníků, obchodníků, úředníku a učitelů, kteří s velkou láskou a nadšením vybudovali tuto scénu. O životě loutkářů, zvláště pak Matěje Kopeckého, promluvil ve velice pěkné a zajímavé přednášce řídící učitel p. Karel Svoboda.' " Přepychová výprava jeviště, osvětlení a loutek byla všemi návštěvníky plně oceněna a zvláště pochvalně se o ní vyslovil přítomný vrchní komisař okresního úřadu p. J. Lacina. O všeobecné spokojenosti obecenstva nejlépe svědčí, že hra musela být při úplně vyprodaném hledišti pětkrát opakována. Jsme přesvědčeni;-že velké neutuchající nadšení těchto ochotníků připraví naší milé mládeži časté ušlechtilé pobavení, na něž se však těší i dospělí." Tolik psaly noviny. A s k u teč no st? Pamatuji se jako dnes, jaké tícho a překvapení zavládlo ~ obecenstvu při počátečním'rozhrnuti opony, kdy' při pohádkovém a :nikdy před tím ve 227

7 městě nevtdaněm osvětlení pomocí otáčivých rampový-ch svítidel s rňznobarevnými filtry zahajoval jsem hru úvodním Oldřichovým monologem: "I 1ž d vad n y a dvě noc i h o u š t i n a m i b 1 o udí m a c e sty mi n e l z e n a l ě z t í." Pohyby loutek na jevišti byly klidné a přirozené, ve světnici uhlířově v Hudlicích jedly, pily, obíraly husí stehýnka, braly do rukou a zvedaly k ústům džbánky, tančily a zpívaly za doprovodu divadelního orchestru a to vše vzbuzovalo svou precízní připraveností podiv. Každý z účinkujících do hry vložil kus své duše a snažil se vydat ze sebe vše, co bylo v jeho schopnostech a silách. Když obecenstvo po páté vyprazdňovalo hlediště, byli jsme tak unaveni. že mnohým z nás vypovídal hlas. Museli jsme proto s reprtsarní ustat. ač bychom měli určitě zaručenu návštěvu i po šesté a snad i po sedmé. Přesto však shlédlo naši hru 1256 osob a příjem z ní činil 2417 Kčs při minimálním vstupném 2 Kčs za dospělého a 1 Kčs za dítě. Částka jistě překvapující. Více násvšak těšilo, že jsme úspěšně prorazili a získali navíc státní finančnípříspěvek na budování scény a k podpoře další loutkářské činnosti. Druhou naší hrou byla Podivínova Smlouva s ďáblem. Byla hrána dvakrát s výtěžkem 662 Kčs. Přitom si mimoděk vzpomínám, že nás pan předseda po zdárném průběhu představení pohostil podnosem likérových skllnek, naplněným zeleným, silně kořenným Absintem. A poněvadž se tak dálo na připomínku našeho bohémského akademika sochaře pravidelně. pojmenován byl tento obřad "Smlouva s ďáblem." Pak následovala Kopeckého hra Pan Franc ze zámku, kterou jsme upravili na zpěvohru, Byla též opakována a.vynesla dalších 635,50 Kčs. Dvakrát rsprísovaný Král Ječmínek se zpěvnímí vložkami vynesl příjem 771,50 Kčs. Prosperita divadla neustále vzrůstala. Hrávalo se pravidelně od záři do dubna a byly připravovány i náročnější programy pro dospělé. 'řo už se dýchalo lépe a závislost na podpoře mecenáše přestávala úplně.. Loutková scéna dosáhla soběstačnosti, ač nebylo možno zabránit, aby pan předseda ze své iniciativy sem tam nějakým obnosem nebo pozorností k účinkujícím nepřekvapíl. Následovala pak další řada loutkových her, jako Bouškova pohádka Květ kapradí, Schwetgstllova komedie Krejčí, švec a Kašpárek, Míškova hra Čert a Káča (707,50 Kčs] Čechova hra Drak (715,50 Kčs), Mikulášská nadílka (761 Kčs) a jiné. V roce 1930 bylo sehráno celkem 15 představeni. To už s namt spolupracoval další obětavý člen souboru, městský lékárník PhMr. Zdeněk Němec. Rok ~931 přinesl pro Ioutkářskou rodinu. citelnou ztrátu. Po kratší ne- 228

8 II moci odešel náhle do neněvratna její prvý předseda p. Bedřich Sedláček. Bylo na něm v poslední době patrno, že se necítí dobře a proto jej zastával v jeho funkcí místopředseda p. Zdeněk Němec. V den předsedova úmrtí, 5. března, byla narychlo svolána výborová schůze, na níž byly za plné účasti zhodnoceny jeho mimořádné zásluhy o kroužek, vyslána kondolenční deputace, která. projevila slečně Terezii Sedláčkové jménem LKK hlubokou soustrast a projednány detaily průběhu pohřbu a doprovodu rakve k hrobce na hřbitově v Kostelci n. Orl. Do funkce předsedy Loutkářského kroužku Kopecký byl zvolen lékárník Zdeněk Němec, který pokračoval ve šlépějích svého předchůdce. Cinnost kroužku pokračovala nerušeně dále. V zápisech schůzí se objevují podpisy nových členů sdružení, např. MUDra Josefa Verhuna, B. Halberstadta, Jaroslava Jedličky" Antonína Samka kováře, Josefa Izáka, ředitele měšťanských škol a jiných. Počet sehraných her přesáhl již číslo 30. Uvádějí se: Kašpárkovo pometlo, Jan za chrta dán, Žádost kmotra Jahelky, Baron Prášil, Na stříbrné pavučině, Doktor Zimostráz, Jak švec čerta ošidil, Kouzelná labuť, Kouzelné zrcadlo, Doktor Faust, Kašpárek se ani čerta nebojí, Pohádka o našem Honzovi, Krutovláda krále Skrholy, Kašpárkůvsv. Mikuláš atd. Byl též proveden zdařilý pokus o jakousi kaleidoskopickou estrádu pro dospělé, v níž se střídaly vtipné scénky s oblíbenými evergreeny, podbarvenými jemnou hudbou a výpravným prostředím. V další úspěšné činnosti této druhé loutkářské generace se objevují další a další hry, např. Ve službách vlasti, Kašpárek v Kocourkově, další estráda pro dospělé, Krasocttný Budulín, Raketou na měsíc, Carovná podkova, Kašpárek a děťátka atp. A tak se činnost kroužku vyvíjela až do pohnutých dob v roce V posledním tomto období byl předsedou loutkářského sdružení ředitel měšťanských škol Josef Izák. Jedni účinkující odcházeli, druzí nastupovali na jejich místa. Casté střídání členů souboru nijak nesloužilo ani kvalitě předváděných her, ani dalšímu rozvoji scény. Ztratil se tvořivý elán, činnost kroužku vice a více ochabovala a nový předseda se začal klonit k ná zoru, že by se mělo divadlo v zájmu věci předat tělovýchovné jednotě Sokol, která o ně projevovala velký Zájem. Po řadě schůzí a vzájemných jednán! mezi oběma stranami byla nakonec převedena loutková scéna na nového vlastníka. K likvidaci dosavadního Loutkářského spolku Kopecký došlo v lednu r K vůli zajímavosti uvádím velmi mírně stanovenou odhadní cenu celého divadelního zařízení v den převodu: 229

9 40 kusů,50 cm loutek, a 150. Kčs 6 dalších loutek. a 150 Kčs Dekorace, kulisy Oblečky.na loutky Zvýšené.podium 3 starší. skříně Prospekty Úhrnná cena 6000 Kčs 900 Kčs Kčs 5000 Kčs 2000 Kčs 500 Kčs 2500 Kčs Kčs Podmínky předání byly stanoveny takto,' Tělocvičná jednota Sokol složí v Občanské záložně ve Vamberku první splátku ve výši 8000 Kčs na Sedláčkův fond. Proplacení celého obnosu bude provedeno nejdéle do roku Nejvyšší běžný úrok z tohto obnosu bude vyplácen každoročně, počínaje 20. prosincem 1938 místním školám obecné a měšťanské rovným dílem ve prospěch chudé školní mládeže. Pokud je mi známo, stalo se tak jednou. Zavinila to druhá světová válka a s ní i dočasné přerušení činnosti. Sokola a činnosti sokolského loutkářského kolektivu. V roce ;J,940 bylo divadlo přestěhováno z Hradu do sokolovny, kde byl pro ně upraven malý sálek v 1. poschodí budovy, Hrálo se tam až do doby, kdy byla budova obsazena německou. armádou. To se divadélko přestěhovalo na půdu, čímž velmi utrpělo. Od dubna r rozvíjí znovu svoji činnost, ponechává si původní název Kopecký, Dík činnosti jeho principála Jaroslava Jedličky a členů souboru Josefa Krska, PhMr. Zdeňka Němce, Ladislava Jánka, V. Hrabánka a Lad. Frejvalda se opět dostává na' výši, pečlivě třikrát týdně zkouší, takže v roce 1950 uskutečňuje 30 her,. z nichž 17 loutkových, 5 maňáskových a zbytek zájezdových. Také příštího roku vykazuje 15 představení a přechází pod správu Osvětové Besedy. Príncípálem je v té době strojník v. v. Emil Fousek. V jejím rámci existuje po 10 let, ač počet ročních představení se stále snižuje, až nakonec ustane.' Po založení Závodního Klubu' Zdobníčan přechází loutková scéna pod jeho vliv a jejím vedoucím se stává Víastímtl Procházka. To se už píše rok Také jeho soubor uskutečnil mnoho dobrých her a více zájezdů. Zúčastnil se soutěže STM a nahrávku jeho hry vysílal i čs. rozhlas. Málokdo v.dnešní překotné době-pochopí, jak hřejivé je vědomí, že seménko, vzešlé v chudobné krejčířské chaloupce se rozrostlo v tak plodnýstrom, který se čas od času. obrozuje novými generačními výhonky. Co UŽitku již od svého zasazení příneslo? 230

10 5, Byly to stovky loutkových představení, předvedené čtyřmi skupinami o bětavých ochotníků, u nichž zájem o věc se přenášel z otcíi na syny. Strhovali s sebou i další loutkoherce. Svou záslužnou činností obohacovali svůj vnitřní život, připravili si mnoho pěkných chvil v životě a rozdávali zábavu a výchovné poučení našim dětem. A nejsou to nadnesená slova, ale zkušenosti, načerpané dlouholetým sledováním účinku práce v loutkovém divadle na diváka a loutkoherce. Prvého vychovává a oba duševně a citově obhacuje, To dokazuje 1 skutečnost, že celá řada těch, kteří přivedli a udržovali činnost loutkového divadla, uplatňuje se dnes u divadelního odboru Zdobníčana jako úspěšní režiséři (O. Vejsada, Fr. Šimeček, Jas. Divíšek, Lad. Frejvald, Vl.ProcházkaJ a výtvarntcí [Zd, Přijal a Jas. Divíšek.) Práce při loutkové scéně byla pro každého lidovou školou umění a přinesla velmi působivé a trvalé výchovné hodnoty, které se nedají zdaleka vyčíslit. Byla to práce záslužná, probouzející u mnohých adeptů divadelnictví trvalý zájem o Thálii a upozorňující na nové mladé talenty. Třebaže naše loutková scéna během uplynulých čtyřiceti let bohatě splnila svoje poslání, bylo by žádoucí, aby nastupovali na místa starší loutkářské generace opět další a další mladí nadšenci, obhospodařovali toto prokazatelně účinné kulturní' výchovné zařízení a pokračovall na dobře započatém une, Bohumil Pavel ZA MALÍŘEM JINDROU ŠIMKEM no ORLICKÝCH HOR Pražanům,.,bydlícím v okruhu Uhelného trhu na Starém Městě, bývalo často dopřáno uvidět postavu se zajímavou hlavou, s vlajícími vlasy, s uměleckým širákem v ruce. Prošel rychlým tempem a v nestřeženém okamžiku zalovil v kapse kabátu, aby vyndal několik kousků housky a pak dal svým vrabčákům a holubům denní mzdu.i Mnoho lidí jej' znalo a ti, kteří nevědělt, kdo to je, usuzovali na malíře, ale, všichni říkali, že je to dol;jrý člověk. A když,usuzovali takto lidé kolemjdoucí, jaké pak museli mít o něm ~ínění jeho žáci na pražské malířské akademii. Profesora Otakara Nejedlého žáci přímo zbožňovali..mnoho žáků vychoval v malířském kumštu, přibližoval jim lásku k přírodě, k dobrým lidem, ke zvířátkům. A jednoho z těch žáků Nejedlého bychom zde v dobrém vzpomněli: Jindru Símka, rodáka z Doudleb nad Orlicí, kde spatifu, světlo světa 11. července L. P. 1901, tedy dnes sedmdesátníka. 231

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, slovo úvodem občanské sdružení TLD Zvoneček vstoupilo v roce 2010 do svého 5. roku působení a zároveň do 41. sezóny. Rok

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 slovo úvodem Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2009, v němž TLD Zvoneček oslavilo své 40. narozeniny a začalo ukrajovat další dekádu, tentokráte

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

Historie ochotnického divadla na Hořičkách

Historie ochotnického divadla na Hořičkách Historie ochotnického divadla na Hořičkách V dnešním uspěchaném životním stylu, kdy jsme obklopeni počítači, DVD, televizními programy minimálně na 20-ti kanálech, kdy mnohdy rodiče nemají čas na děti

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR Datum jmenování 6. ledna 1895 6. ledna1899 22. ledna 1903 13. ledna 1904 Jmenován ředitel třeboňského panství pan Josef ŠUSTA vrchní rybmistr jeho jasnosti knížete Adolfa ze

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Projekt Odmalička Von klein auf

Projekt Odmalička Von klein auf Projekt Odmalička Von klein auf Zpráva o jazykové animaci Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Informace o realizované animaci

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015 PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015 OZNAČENÍ PROSTOR Fabrika Svitavy Divadlo OttD Ottendorferův dům Střední zdravotnická škola MMG Městské muzeum a galerie ve Svitavách farní svitavské římskokatolické farnosti PÁTEK

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ 2013 2014 OBSAH ÚVOD (PROČ JSEM SI VYBRALA TATO TÉMATA?) 3 HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY 4 DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více