o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU :t. Filmové aktuality z r , 8 mm film. BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU :t. Filmové aktuality z r. 1960-1962, 8 mm film. BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA:"

Transkript

1 BIBLIOGRAFIE LITERÁRNíHO DíLA BOHUMILA PAVLA: kulturně historických a jiných článků v 6 ročnících Kulturního programu Vamberka (ročník = 12 čísel). Po celou dobu trvání KPV je v jeho redakční radě. 2. "Ve znamení trojříčí a helmice s orlími perutěmi", historický román vydal 1971 ZK Zdobntčan jako přílohu VKP. 3. "Vamberk - město krajek fl živého průmyslu", vydalo Městské muzeum Vamberk "O vzniku a osvětové činnosti muzea ve Vamberku" - Sborník MOH a OA Rychnov nad Kněžnou Č. 1 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. 5. "Kulturně osvětová hudební tělesa ve Vamberku v první polovině 20. století" - Sborník Orlické hory a Podorlicko, Č O bludných balvanech - Sborník Orlické hory a Podorlicko, č. 3. Filmy natočené Bohumilem Pavlem: :t. Filmové aktuality z r , 8 mm film máj mm film opatřený magnetofonovou stopou máj 1960, 8mm květen 1960, 8 mm. 5. JZD Vamberk, dokumentární film. 6. Práce MěNV , 16 mm dokumentární film. 7. Krásy podhůří Orlických hor, 16 mm dokumentární film. 8. Naší požárníci, 16 mm dokumentární film. 9. Útulky pro přestárlé v Borohrádku a na Žampachu, 16 mm. 10. Vamberk - město krajek a živého průmyslu, 16 mm. Poznámka: filmy 1-9 jsou v depositáři Městského muzea ve Vamberku, film Č. 10 je v soukromém archivu p. Bohumila Pavla. o ZALOŽENÍ LOUTKOVÉ SCÉNY VE VAMBERKU U příležitosti čtyřicetiletého výročí zahájení činnosti městského loutkového divadla uvolil jsem se, co jeho zakládající člen, napsat tento příspěvek do 4. čísla sborníku Orlické hory - Podorlicko. Abych pravdivě osvětlil všechny ne právě lehké okolnosti vzniku scény a loutkářského souboru, nezbývá mi nic jiného, než zalovit ve vzpomínkách na mládí a ranné učitelské působení na školách v Merklovicích a ve Vamberku. Dík aktivnímu kulturnímu zapojení ve městě měl jsem na tehdejší dobu neobvyklé štěstí, že jsem nescestoval řadu odlehlých škol na okrese prve, než bych získal učitelské místo ve svém rodišti, ale obkroužil jsem pouze jeho nejbližší okolí, Merklovice, Potštejn, Záměl a Doudleby nad OrL Bylo jaro r Jednoho dne zaklepal někdo na dveře učebny v Merklovicích a k mému překvapení stál přede mnou krejčí Antonín Drašner z Vamberka. Bydlel s četnou rodinou v malé a čisté chaloupce pod měst- 222

2 FP: skou strání, v místech, kde se dnes nachází zahradnický domek při vilce "Na kamení." Růžové Svěřil se mi s nepříjemnostmi, které mu způsobilo vlastníma rukama zhotovené loutkové divadlo. Mluvil o nepohodě s manželkou a dětmi, které mu měly za zlé, že si v pracovní době místo šití hraje s loutkami a zanedbává řemeslo, čímž celá rodina trpí. Dostal od drahé polovice ultimatum, že nezmizí-li divadélko z domu, bude rozštípáno a spáleno. Znal jsem Drašnera již dříve a sám jsem se přesvědčil, že tomu tak skutečně je. Za půldruhého roku mi nedokázal ušít z dodané látky oblek, až jsem si ji musel vzít zpět a svěřit jinému krejčíři. Ale i to jsem mu odpustil. Poznal jsem jeho jinak dobrou povahu, sčetlost a soukromé, od řemesla odstředivé zájmy ušlechtilého charakteru. Zabýval se po dlouhou dobu velkým dřevěným modelem potštejnského hradu, sestavoval a oblékal malé roztomilé loutky, měl pěknou sbírku poštovních známek a pohlednic z celého světa, a jako příslušník evangelické církve byl typem myslitele a náboženského hloubala. Nejhorší na všem bylo, že starost o obživu padala cele na paní Marii, zaměstnanou v. textilce u Bednářů a výdělečnou přípomoc starších dětí. Rodinný život chápala zcela reálně a materiálně - dle výroku manželova "přízemně" - a veškero její snažení se točilo kolem tří základních životních otázek: Co budeme jíst? Jak se ošatíme? Čím budeme topit? Těžko o případu soudit. Byly to dvě zcela rozdílné povahy, oba dobří a spořádaní lidé a pravda byla někde na polovic. A tak se stalo, že krejčí přijel s vozíkem plně naloženým divadelními rekvizitami do Merklovic a svěřil divadélko pod ochranu tamní školy. Aby bylo využito, sehráli jsme s panem řídícím Machem několik her školní mládeži. Po nějakém čase odkoupila scénku javornická škola. Ale to nebyl konec, nýbrž začátek a úvod vlastní historie vzniku vamberecké loutkové scény. Vyprávěný příběh nezůstal dlouho bez odezvy. Začal pro mne Odysseou, která nakonec šťastně skončila. Drašnarovo kutilství mě nějak infikovalo a při rozhodování, jakou radost mám způsobit svému nezletilému synkovi Zdeňkovi, zvítězila myšlenka budování nového rodinného divadélka a vše začalo za pomoci Drašnerovy poznovu. Ve vysutém zděném domku nad hotelem Hrad žil tehdá zubní technik Jaroslav Novák, absolvent hořické umělecké kamenické školy. 223

3 Ten mi hotovi! potřebné a roztomilé hlavičky a sam jsem konstruoval tělíčka, lisoval ručky a nožky loutek z papíroviny. Krejčí Drašner se vždy s večerem potají vytrácel z domu a šil mi často až do pozdních hodin nočních a někdy i ranních potřebné oblečky. Tak vznikala celá série živě pohyblivých a dokonalých 25 cm loutek a spolu s ní se zrodil i plán na založení velké loutkové městské scény. Proč také věnovat tolik úsilí zábavě jednoho nebo dvou dětí, když při téměř stejné námaze možno poskytnout tuto radost vše m v a m ber e c kým dětem. Tehdá však nebylo dobře možné zainteresovat pro takový podnik městskou radu se starostou v čele. Různé jiné zájmy členů představenstva neskýtaly tu nejmenší naději na prosazení tohoto plánu. Bude třeba zajistit mecenáše z řad zámožného městského obyvatelstva. Znaje dobře místní poměry, určil jsem brzy i typ, vhodný pro pokus o uskutečnění záměru. Byl jím pan Sedláček, velmi inteligentní dosud svobodný muž středních let, vlastnící velký obchod látkami na náměstí. Spolu se svobodnou sestrou Terezií a dvěma prodavači vyzvedli svůj závod na jeden z nejlepších ve městě. Poněvadž nemělí dětí kterým by jednou předali svoje jmění, podporovali vše, co souhlasilo s jejich vytříbeným smyslem pro kulturu a umění všeho druhu. Oba, velmi jemného a uhlazeného chování, měli rádi nejen hudbu, ale i výtvarné umělce, kteří 81 II nich podávali dveře. Vlastnili malou obrazovou galerii. Předpokládal jsem, že by pan Sedláček, který před časem rezignoval na funkci režiséra u divadelního ochotnického spolku Zdobníčan, se jistě rád uplatnil v podobném vyžívání na menší scéně, skýtající daleko větší výpravné možnosti. Všechny předpoklady k tomu měl. Vybral jsem proto několik nejdokonalejších loutek, uložil je do' krabice a ocitl se v krámě páně Sedláčkově v nevhodnou dobu, kdy právě obsluhoval majitele parní pily p. Fr. Hájka z Merklovic. Požádal mě, abych chvilku posačkal až obslouží vlivného zákazníka. Když se ale nákupní jednání vleklo, předal jej sestře Terezii s omluvou, že si vyřídí jednání se mnou a brzy se vrátí. Uvedl mě do přijímacího pokoje, zmíněné již obrazárny. Potřeboval jsem ale více času k náležitému vysvětlení účelu návštěvy a zainteresování pro věc samu. Proto jsem jej posílal nazpět do krámu s připomínkou, že rád počkám. Nedočkavý pan Sedláček však krabici rozbalil fl nyní nastalo to, co bych zdaleka neočekával. Se zalíbením prohlížel loutku po loutce a poněvadž byly dokonale technicky provedené, pokoušel se je vodit. Při tom na milého pana továrníka zcela zapomněl. 224

4 T Využil jsem samozřejmě Jeho zanícení a rozvinul před ním celý plán o možnosti vybudování trvalé městské loutkové scény. Když jsme byli v nejlepším jednání, rozletěly se dveře přijímacího pokoje a v nich se objevila co bohyně hněvu rozčílená slečna Terezie. Vyčetla bratrovi, že pro své soukromé zájmy ztratí jistě dobrého zákazníka. na němž by mu mělo záležet a který se určitě bude cítit jeho netaktností dotčen. Její rozhořčená slova, určená bratrovi. dopadala však jako bumerang i na mou hlavu. Dveře zapadly-odešla. Seděli jsme v první chvílí proti sobě ve Zřejmých rozpacích.. Loutky na nás ztrnule hleděly, jako by prosily, abychom jim tu nepříjemnost, kterou způsobily, odpustily... Dobrá nálada se však zase vracela. Při číšce dobrého vína přešli jsme případ vzájemným úsměvem a pokračovali v jednání, jehož závěrem byla dohoda, abych svolal zakládající schůzí na čtvrtek 28. března do hotelu "Hrad." Dodatkem uvádím, že i slečna Terezie, která udělila takový křest naše.mu novému podniku, se stala vbrzku nejen oddanou příznívkyní loutkové scény, ale oblékala nadšeně a obětavě ženské loutkové typy a po smrti bratrově byla dokonce i čestnou předsedkyní loutkářského sdružení. Plně se tak osvědčilo staré přisloví: "Špatný začátek, dobrý konec." Je čtvrtek, 28. března O 20. hodině se scházejí v dolní místnosti hotelu "Hrad" tito pozvaní zakládající členové: Bedřich Sedláček, obchodník látkami, Jaroslav Novák, zubní technik a akad. sochař, Antonín Drašner, krejčí, Josef Krsek, poštovní doporučovatel a zručný lidový řezbář, Jaroslav Hrabánek, truhlář, Vilém Dyntar, knihař, Josef Hynek, malíř a natěrač a Bohumil Pavel, učitel a svolavatel schůze, Po zahájení schůze jsem náležitě zdůvodněným proslovem dosáhl nejen Jednomyslné shody, ale i příslibu k podpoře vybudování loutkové scény. Došlo k ustavení L o u tká ř s k é h o k r o u ž k u K ope c ký, jehož předsedou byl zvolen p, Bedřich Sedláček, jednatelem učítel Bohumil Pavel a pokladníkem p. Vilém Dyntar, Předseda pověřil pokladníka objednávkou velkých dekorací od akad. malíře Skály. Vydání uhradí ze svých prostředků a nad to zakoupí profesionálně zhotovenou 50 cm loutku od pražské odborné firmy Mllnzberger, 225

5 (Ue níž budou vzájenuíou spoluprací notoveny další, dále loutkářskou čítanku od M. L. 'D. a prof. Fišera publikaci: Nábytek pro loutkové divadlo. 'Předseda sdruženi se ukázal velmi štědrým mecenášem, všechny prvotní hákladysám ze svého nesl, byl velmi náročný na umělecké vybavení scény, o Čemž svědčí i to, že pozval a delší čas u sebe vydržoval akad. málíře Holoubka z Trenčína a pověřil jej malováním celých prospektů. Ostatní členové kroužku, vedení zájmem vlastním a strženi příkladem předsedy, pustili se radostně do tvořivé práce. Loutek jimi tvořených a strojených krejčím Drašnerem a slečnou Sedláčkovou přibývalo jako hub po dešti. Scéna vyrůstala živě pod jejich rukama a další příslušenství si vyžadovalo nové a nové řemeslné odborníky. Postupem času přibyl mezi nás klempíř Jan Sleztnger a hotovíl rampy, osvětlovací bubny, dělal loutkám pasíře a zbrojíře, elektrikář Jaroslav Zavadil zaváděl elektrické osvětlení a umísťoval reostaty, ředitel kůru Karel Klapka ustavil malý divadelní orchestr a začal s ním cvičit a pomalu byli zajišťováni a cvičení i dobří vodiči loutek a recitátoři, učitelé Stanislav Votřes a Karel Podolský, ú ředník Stanislav Truhlář, paní Vlasta Flekrová, Antonie Klapková a další. Rád vzpomínám na četné a radostné pracovní schůzky a zkoušky, do kterých nebylo nutno nikoho nutit. Každý se. těšil na tyto večery, ve kterých nechybělo nikdy nějaké překvapení, které přtpnavovalí jednotliví členové ze svých pracovních úseků. Jednou seděl v průčelí krásně vystrojený kníže Oldřich, podruhé půvabná. kněžna Božena, pan Franc ze zámku s nakadeřenou parukou, ponocný s halapartnou a svítíci lucernou, jindy se rozzářila scéna čarovným osvětlením a korunu všemu nasazoval sám předseda sdružení, který se překonával ve svých režisérských nápadech a jemném citu pro úpravu scény. Měl ze všeho velkou radost a jeho kapsa byla vždy štědře otevřena. V květnu téhož roku byla otevřena velká loutkářská výstava, spojená se slavnostními představenímt předních velkoměstských loutkových scén. Kroužek mě na ni vypravil a abychom měli přehled o všech technických vymoženostech loutkářských, shlédl jsem zařízení Říše loutek, scény v U mělecké besedě na Vinohradech, Libereckého loutkového divadla a divadla Feríálních osad z Plzně (Skupova.) Nebylo to marné. Vrátil jsem se domu s mnoha novými poznatky, které přiměly předsedu, aby se také do Prahy rozjel a přesvědčí! se na vlastní oči o mnohém, co by se ještě dalo na naší scéně vylepšit. Zakoupil tehdá v Praze několik dalších vzorných loutek, které věnoval sdružení a uskutečnil svými prostředky řadu nových vymožeností. Podrobnosti ze všech našich schůzí jsou uvedeny v modrozelené protokolní knize, uložené v archivním oddělení městského muzea.

6 V neděli, dne 17. listopadu 1929 zahájílo divadlo Ioutkářského 'kroužku Kopecký po řadě častých, přísných II náročných' zkoušek '. svoji skutečnou činnost. Byla sehrána výpravná veselohra s předehrou od Bedřícha Smetany, se a tanci: zpěvy Matěj Kopecký OLDŘICH A BOŽENA aneb Posvícení v Hudlicích a v Praze pro malé a velké děti v divadelním sále hotelu "na Hradě". Hráli jsme v ten den dvakráte a sklízeli zasloužený úspěch. Krajinský list reagoval na naše prvé vystoupení takto: "Zahajovací představení nové loutkové, scény "Kopecký" ve Vamberku splnilo všestranně a nad očekávání své ideovéposlánl Odpolednímu i večernímu představení přihlíželo s velkým zájmem místní občanstvo, které do posledního místečka zaplnilo sál hotelu Hrad., Bouře potlesku byla zaslouženou odměnou novým loutkohercům, kteří nacvičili a provedli hru Oldřich a Božena s neobyčejnou procítěností. Okresní škclní inspektor p. Karel Bradáč ve svém odpoledním i večerním projevu zdůraznil výchovný význam tohoto spolku a vřele poděkoval jménem okresního osvětového sboru všem nadšencům z řad dělníků,živnostníků, obchodníků, úředníku a učitelů, kteří s velkou láskou a nadšením vybudovali tuto scénu. O životě loutkářů, zvláště pak Matěje Kopeckého, promluvil ve velice pěkné a zajímavé přednášce řídící učitel p. Karel Svoboda.' " Přepychová výprava jeviště, osvětlení a loutek byla všemi návštěvníky plně oceněna a zvláště pochvalně se o ní vyslovil přítomný vrchní komisař okresního úřadu p. J. Lacina. O všeobecné spokojenosti obecenstva nejlépe svědčí, že hra musela být při úplně vyprodaném hledišti pětkrát opakována. Jsme přesvědčeni;-že velké neutuchající nadšení těchto ochotníků připraví naší milé mládeži časté ušlechtilé pobavení, na něž se však těší i dospělí." Tolik psaly noviny. A s k u teč no st? Pamatuji se jako dnes, jaké tícho a překvapení zavládlo ~ obecenstvu při počátečním'rozhrnuti opony, kdy' při pohádkovém a :nikdy před tím ve 227

7 městě nevtdaněm osvětlení pomocí otáčivých rampový-ch svítidel s rňznobarevnými filtry zahajoval jsem hru úvodním Oldřichovým monologem: "I 1ž d vad n y a dvě noc i h o u š t i n a m i b 1 o udí m a c e sty mi n e l z e n a l ě z t í." Pohyby loutek na jevišti byly klidné a přirozené, ve světnici uhlířově v Hudlicích jedly, pily, obíraly husí stehýnka, braly do rukou a zvedaly k ústům džbánky, tančily a zpívaly za doprovodu divadelního orchestru a to vše vzbuzovalo svou precízní připraveností podiv. Každý z účinkujících do hry vložil kus své duše a snažil se vydat ze sebe vše, co bylo v jeho schopnostech a silách. Když obecenstvo po páté vyprazdňovalo hlediště, byli jsme tak unaveni. že mnohým z nás vypovídal hlas. Museli jsme proto s reprtsarní ustat. ač bychom měli určitě zaručenu návštěvu i po šesté a snad i po sedmé. Přesto však shlédlo naši hru 1256 osob a příjem z ní činil 2417 Kčs při minimálním vstupném 2 Kčs za dospělého a 1 Kčs za dítě. Částka jistě překvapující. Více násvšak těšilo, že jsme úspěšně prorazili a získali navíc státní finančnípříspěvek na budování scény a k podpoře další loutkářské činnosti. Druhou naší hrou byla Podivínova Smlouva s ďáblem. Byla hrána dvakrát s výtěžkem 662 Kčs. Přitom si mimoděk vzpomínám, že nás pan předseda po zdárném průběhu představení pohostil podnosem likérových skllnek, naplněným zeleným, silně kořenným Absintem. A poněvadž se tak dálo na připomínku našeho bohémského akademika sochaře pravidelně. pojmenován byl tento obřad "Smlouva s ďáblem." Pak následovala Kopeckého hra Pan Franc ze zámku, kterou jsme upravili na zpěvohru, Byla též opakována a.vynesla dalších 635,50 Kčs. Dvakrát rsprísovaný Král Ječmínek se zpěvnímí vložkami vynesl příjem 771,50 Kčs. Prosperita divadla neustále vzrůstala. Hrávalo se pravidelně od záři do dubna a byly připravovány i náročnější programy pro dospělé. 'řo už se dýchalo lépe a závislost na podpoře mecenáše přestávala úplně.. Loutková scéna dosáhla soběstačnosti, ač nebylo možno zabránit, aby pan předseda ze své iniciativy sem tam nějakým obnosem nebo pozorností k účinkujícím nepřekvapíl. Následovala pak další řada loutkových her, jako Bouškova pohádka Květ kapradí, Schwetgstllova komedie Krejčí, švec a Kašpárek, Míškova hra Čert a Káča (707,50 Kčs] Čechova hra Drak (715,50 Kčs), Mikulášská nadílka (761 Kčs) a jiné. V roce 1930 bylo sehráno celkem 15 představeni. To už s namt spolupracoval další obětavý člen souboru, městský lékárník PhMr. Zdeněk Němec. Rok ~931 přinesl pro Ioutkářskou rodinu. citelnou ztrátu. Po kratší ne- 228

8 II moci odešel náhle do neněvratna její prvý předseda p. Bedřich Sedláček. Bylo na něm v poslední době patrno, že se necítí dobře a proto jej zastával v jeho funkcí místopředseda p. Zdeněk Němec. V den předsedova úmrtí, 5. března, byla narychlo svolána výborová schůze, na níž byly za plné účasti zhodnoceny jeho mimořádné zásluhy o kroužek, vyslána kondolenční deputace, která. projevila slečně Terezii Sedláčkové jménem LKK hlubokou soustrast a projednány detaily průběhu pohřbu a doprovodu rakve k hrobce na hřbitově v Kostelci n. Orl. Do funkce předsedy Loutkářského kroužku Kopecký byl zvolen lékárník Zdeněk Němec, který pokračoval ve šlépějích svého předchůdce. Cinnost kroužku pokračovala nerušeně dále. V zápisech schůzí se objevují podpisy nových členů sdružení, např. MUDra Josefa Verhuna, B. Halberstadta, Jaroslava Jedličky" Antonína Samka kováře, Josefa Izáka, ředitele měšťanských škol a jiných. Počet sehraných her přesáhl již číslo 30. Uvádějí se: Kašpárkovo pometlo, Jan za chrta dán, Žádost kmotra Jahelky, Baron Prášil, Na stříbrné pavučině, Doktor Zimostráz, Jak švec čerta ošidil, Kouzelná labuť, Kouzelné zrcadlo, Doktor Faust, Kašpárek se ani čerta nebojí, Pohádka o našem Honzovi, Krutovláda krále Skrholy, Kašpárkůvsv. Mikuláš atd. Byl též proveden zdařilý pokus o jakousi kaleidoskopickou estrádu pro dospělé, v níž se střídaly vtipné scénky s oblíbenými evergreeny, podbarvenými jemnou hudbou a výpravným prostředím. V další úspěšné činnosti této druhé loutkářské generace se objevují další a další hry, např. Ve službách vlasti, Kašpárek v Kocourkově, další estráda pro dospělé, Krasocttný Budulín, Raketou na měsíc, Carovná podkova, Kašpárek a děťátka atp. A tak se činnost kroužku vyvíjela až do pohnutých dob v roce V posledním tomto období byl předsedou loutkářského sdružení ředitel měšťanských škol Josef Izák. Jedni účinkující odcházeli, druzí nastupovali na jejich místa. Casté střídání členů souboru nijak nesloužilo ani kvalitě předváděných her, ani dalšímu rozvoji scény. Ztratil se tvořivý elán, činnost kroužku vice a více ochabovala a nový předseda se začal klonit k ná zoru, že by se mělo divadlo v zájmu věci předat tělovýchovné jednotě Sokol, která o ně projevovala velký Zájem. Po řadě schůzí a vzájemných jednán! mezi oběma stranami byla nakonec převedena loutková scéna na nového vlastníka. K likvidaci dosavadního Loutkářského spolku Kopecký došlo v lednu r K vůli zajímavosti uvádím velmi mírně stanovenou odhadní cenu celého divadelního zařízení v den převodu: 229

9 40 kusů,50 cm loutek, a 150. Kčs 6 dalších loutek. a 150 Kčs Dekorace, kulisy Oblečky.na loutky Zvýšené.podium 3 starší. skříně Prospekty Úhrnná cena 6000 Kčs 900 Kčs Kčs 5000 Kčs 2000 Kčs 500 Kčs 2500 Kčs Kčs Podmínky předání byly stanoveny takto,' Tělocvičná jednota Sokol složí v Občanské záložně ve Vamberku první splátku ve výši 8000 Kčs na Sedláčkův fond. Proplacení celého obnosu bude provedeno nejdéle do roku Nejvyšší běžný úrok z tohto obnosu bude vyplácen každoročně, počínaje 20. prosincem 1938 místním školám obecné a měšťanské rovným dílem ve prospěch chudé školní mládeže. Pokud je mi známo, stalo se tak jednou. Zavinila to druhá světová válka a s ní i dočasné přerušení činnosti. Sokola a činnosti sokolského loutkářského kolektivu. V roce ;J,940 bylo divadlo přestěhováno z Hradu do sokolovny, kde byl pro ně upraven malý sálek v 1. poschodí budovy, Hrálo se tam až do doby, kdy byla budova obsazena německou. armádou. To se divadélko přestěhovalo na půdu, čímž velmi utrpělo. Od dubna r rozvíjí znovu svoji činnost, ponechává si původní název Kopecký, Dík činnosti jeho principála Jaroslava Jedličky a členů souboru Josefa Krska, PhMr. Zdeňka Němce, Ladislava Jánka, V. Hrabánka a Lad. Frejvalda se opět dostává na' výši, pečlivě třikrát týdně zkouší, takže v roce 1950 uskutečňuje 30 her,. z nichž 17 loutkových, 5 maňáskových a zbytek zájezdových. Také příštího roku vykazuje 15 představení a přechází pod správu Osvětové Besedy. Príncípálem je v té době strojník v. v. Emil Fousek. V jejím rámci existuje po 10 let, ač počet ročních představení se stále snižuje, až nakonec ustane.' Po založení Závodního Klubu' Zdobníčan přechází loutková scéna pod jeho vliv a jejím vedoucím se stává Víastímtl Procházka. To se už píše rok Také jeho soubor uskutečnil mnoho dobrých her a více zájezdů. Zúčastnil se soutěže STM a nahrávku jeho hry vysílal i čs. rozhlas. Málokdo v.dnešní překotné době-pochopí, jak hřejivé je vědomí, že seménko, vzešlé v chudobné krejčířské chaloupce se rozrostlo v tak plodnýstrom, který se čas od času. obrozuje novými generačními výhonky. Co UŽitku již od svého zasazení příneslo? 230

10 5, Byly to stovky loutkových představení, předvedené čtyřmi skupinami o bětavých ochotníků, u nichž zájem o věc se přenášel z otcíi na syny. Strhovali s sebou i další loutkoherce. Svou záslužnou činností obohacovali svůj vnitřní život, připravili si mnoho pěkných chvil v životě a rozdávali zábavu a výchovné poučení našim dětem. A nejsou to nadnesená slova, ale zkušenosti, načerpané dlouholetým sledováním účinku práce v loutkovém divadle na diváka a loutkoherce. Prvého vychovává a oba duševně a citově obhacuje, To dokazuje 1 skutečnost, že celá řada těch, kteří přivedli a udržovali činnost loutkového divadla, uplatňuje se dnes u divadelního odboru Zdobníčana jako úspěšní režiséři (O. Vejsada, Fr. Šimeček, Jas. Divíšek, Lad. Frejvald, Vl.ProcházkaJ a výtvarntcí [Zd, Přijal a Jas. Divíšek.) Práce při loutkové scéně byla pro každého lidovou školou umění a přinesla velmi působivé a trvalé výchovné hodnoty, které se nedají zdaleka vyčíslit. Byla to práce záslužná, probouzející u mnohých adeptů divadelnictví trvalý zájem o Thálii a upozorňující na nové mladé talenty. Třebaže naše loutková scéna během uplynulých čtyřiceti let bohatě splnila svoje poslání, bylo by žádoucí, aby nastupovali na místa starší loutkářské generace opět další a další mladí nadšenci, obhospodařovali toto prokazatelně účinné kulturní' výchovné zařízení a pokračovall na dobře započatém une, Bohumil Pavel ZA MALÍŘEM JINDROU ŠIMKEM no ORLICKÝCH HOR Pražanům,.,bydlícím v okruhu Uhelného trhu na Starém Městě, bývalo často dopřáno uvidět postavu se zajímavou hlavou, s vlajícími vlasy, s uměleckým širákem v ruce. Prošel rychlým tempem a v nestřeženém okamžiku zalovil v kapse kabátu, aby vyndal několik kousků housky a pak dal svým vrabčákům a holubům denní mzdu.i Mnoho lidí jej' znalo a ti, kteří nevědělt, kdo to je, usuzovali na malíře, ale, všichni říkali, že je to dol;jrý člověk. A když,usuzovali takto lidé kolemjdoucí, jaké pak museli mít o něm ~ínění jeho žáci na pražské malířské akademii. Profesora Otakara Nejedlého žáci přímo zbožňovali..mnoho žáků vychoval v malířském kumštu, přibližoval jim lásku k přírodě, k dobrým lidem, ke zvířátkům. A jednoho z těch žáků Nejedlého bychom zde v dobrém vzpomněli: Jindru Símka, rodáka z Doudleb nad Orlicí, kde spatifu, světlo světa 11. července L. P. 1901, tedy dnes sedmdesátníka. 231

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel

Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 1 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 2 3 JAK VZNIKALA TATO KNIHA ISBN

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 36 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 SEN JEDEN SVÍTÍ Jde hudba jara modrým pološerem, žeň červánků v ní kvete z vonných par Otevřete dálky! Ať nám podvečerem

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Před 180 lety, v roce 1826, bylo sehráno v Kralovicích první ochotnické divadlo. Jeho protagonisty

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice 1889-2009 SOUČASNÝ SOKOLSKÝ PRAPOR Přední strana Zadní strana Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, bratři a sestry.

Více

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz červenec srpen 2008 Zprávy Kronika MěSSS Marie Granty Školy a školky Prázdninová výročí Z historie živností Kuronské slavnosti Bike Challenge Pedagog roku 125 let SDH Běloves Khamoro 2008 Dechovka v Polsku

Více

Z obecního úřadu Co nového v obci

Z obecního úřadu Co nového v obci Z obecního úřadu Co nového v obci Začalo se s rekonstrukcí čističky odpadních vod v Jedlové v O. h. Došlo k navýšení ceny za uložení kalů ze 150,- Kč/m 3 na 200,- Kč/ m 3 z objektů, které nejsou napojeny

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Vamberecký. zpravodaj. Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových

Vamberecký. zpravodaj. Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových Vamberecký Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových životů lidé symbolicky spojují i nové naděje na splnění svých plánů a snů. Proto naši předkové vítali příchod jara s pokorou a mnohými

Více

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982 PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada I: Spolkové kroniky Svazek č. 3 PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE 1929 1938 a 1969 1982 Hostivice, prosinec 2013 Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929 1938 a 1969 1982 2 Přepis

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více