VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA

2 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě máte před sebou, je příručka, která vám má pomoci zorientovat se v univerzitním světě. Snažili jsme se pro vás utřídit všechny podstatné informace na jedno místo, najdete zde základní údaje o univerzitě, o samotném studiu, o studentských organizacích i o tom, kam se vydat v Ostravě na dobrý oběd nebo s kamarády na pivo. Ostrava možná není univerzitním městem největším, ale má skvělou studentskou atmosféru. O Ostravácích je známo, že mají přirozený talent domluvit se a platí to i pro studenty. Přejeme vám proto do prvního roku hodně elánu, ať se vám studium v Ostravě líbí a hlavně ať je úspěšné!;-) Jaroslava Kořená prezidentka Stavovské unie studentů Ostrava P.S.: Pokud byste zde v příručce něco nenašli, jsme vám k dispozici online na facebookovém fóru První pomoc prvákům VŠB-TUO https://www.facebook.com/prvnipomocprvakumvsbtuo, po celý rok pak na webových stránkách 3

3 Akademický svět Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou obec. Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické obce Ostravské univerzity stáváte i vy. VŠB Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) Adresa: 17. listopadu 15/ Ostrava - Poruba Z historie Vysoká škola báňská se může pochlubit opravdu dlouholetou historií. Navazuje na učiliště v Příbrami, které vzniklo v polovině 19. století. Později se z něj stala Báňská akademie a nakonec vysoká škola. Do Ostravy byla přestěhována v roce 1945 a postupně se člení na jednotlivé fakulty. Roku 1989 přibírá do názvu Technická univerzita a rozšiřuje se o technické a ekonomické obory. Kdo je kdo a Co je co Kontakt fax: tel.: web: Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než střední školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto by měl každý správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univerzity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání univerzity. Rektor V čele univerzity stojí rektor, který je jmenován (na návrh Akademického senátu, kterému se také zodpovídá) prezidentem republiky. Rektor univerzitu navenek reprezentuje, předkládá např. finanční plán univerzity, jmenuje své zástupce - prorektory, dále např. kvestora, na návrhy fakultních senátů jmenuje také děkany. Funkční období je na čtyři roky a tuto funkci smí zastávat stejná osoba nejvýše dvakrát za sebou jdoucí období. Současným rektorem VŠB-TUO je prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Nejbližší rektorské volby proběhnou na podzim Blog rektora: Akademický senát (AS) Dlouhodobý záměr školy, schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů, předkládání návrhu na jmenování rektora či kontrola hospodaření s finančními prostředky univerzity. To jsou některé z pravomocí AS, důležitého samosprávného zastupitelského orgánu univerzity. Tvoří jej dvě části - Studentská komora (dva zástupci z každé fakulty, tj. 14 studentů) a Komora vědeckých pracovníků (tvořena třemi zástupci z každé fakulty, tj. 21). Funkční období je na tři roky. Jména zástupců na: Rada vysokých škol (RVŠ) Rada vysokých škol je oficiální reprezentaci všech vysokých škol v České republice. Jedná se tedy o něco jako celorepublikový senát, jehož členové jsou zástupci všech vysokých škol u nás. Členové jsou delegováni Akademickými senáty jednotlivých vysokých škol. RVŠ připomínkuje návrhy ministerstva školství. 4 obsah 5

4 Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) Součástí RVŠ je také SK RVŠ, která reprezentuje a hájí zájmy studentů v celé ČR. V minulosti např. SK RVŠ pomohla prosadit ubytovací stipendia, navýšení doktorských stipendií a dlouhodobě pracuje na vytváření moderního a efektivního školství. Ministerstvo školství Úředním orgánem státní správy mimo jiné také pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Pamatovat by jste si měli jméno ministra školství, kterým je od července 2013 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě V minulém roce se mluvilo o možnosti sloučit OU a VŠB-TUO do jedné univerzity. K integraci prozatím nedojde, univerzity ale spolu budou úzce spolupracovat a pokračovat v projektu Sbližování univerzit. Studentům to může přinést např. společné studijní obory či možnost využívat stravovacích a ubytovacích služeb obou univerzit. Více informací na webu projektu Univerzitní média a periodika Underground studentský univerzitní časopisový portál. Zajímavé rozhovory, reportáže, ty nejdůležitější informace z dění na uni. Najdete jej na V kiosku Undg jsou navíc ke stažení tematicky zaměřena čísla časopisu Underground a také tato příručka. Akademik oficiální periodikum univerzity. Všechna čísla na Sokolská33 webový magazín studentů EkF, se kterým budete v obraze. Najdete jej na Fakulta navíc vydává také tištěné periodikum Sokolská33. Televize VŠB-TUO pokud dáváte přednost zvukovým médiím, oceníte televizní záznamy o VŠB. Tituly a oslovování K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci. Např. je-li Mgr. Petr Novák, Ph.D., oslovíme ho jako pane doktore, vykonává-li zároveň funkci proděkana, oslovíme jej pane proděkane. Obecně platí, že od rektora přes prorektory, děkany až k proděkanům volíme u oslovování akademickou funkci (pane rektore,...), od vedoucích kateder k asistentům volíme titul akademický (pane docente, paní doktorko). Titul (před jménem) Bc./BcA. Mgr./ MgA. Ing. RNDr./PhDr./MUDr./JUDr. doc. prof. Titul (za jménem) Ph.D. CSc. DrSc. Oslovení Pane bakaláři, paní bakalářko Pane magistře, paní magistro Pane inženýre, paní inženýrko Pane doktore, paní doktorko Pane docente, paní docentko Pane profesore, paní profesorko Oslovení Pane doktore, paní doktorko Kandidát věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem) Doktor věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem) RADA: Na významné univerzitní události, jako jsou imatrikulace či promoce, je společenské oblečení nutností. Ani na zkoušky však není vhodné přijít v pohorkách. Košile a dlouhé kalhoty u pánů a nevyzývavý společenský oděv u dám je standardem. 6 obsah 7

5 Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO (SK AS VŠB-TUO) Zastupuje všechny studenty studující na naší univerzitě, tedy Vás i nově přijaté studenty ke studiu. Prostřednictvím dvou zástupců z každé fakulty máte možnost prosazovat svoje názory, připomínky či jakékoliv dotazy týkající se studia, ubytování, stravování, či také vznášet různé podněty a dotazy týkající se života v celém campusu naší univerzity. Mezi naše stěžejní aktivity patří: zastupování zájmů studentů (účastníme se zasedání kolegia rektorů a kolegií děkanů, zasedání Akademických senátů, jednotlivých zasedání Rady vysokých škol) práce v Akademickém senátu (volba rektora a děkanů, schvalování rozpočtu na fakultní a univerzitní úrovni a různých předpisů, které jsou předkládány, zasedání Rady vysokých škol), podpora kulturních a sportovních aktivit studentů (setkání studentů s vedením univerzity, zejména s panem rektorem, pořádání fotosoutěže), informování studentů o možnostech studia (pomoc v případech ohrožení studentských práv, nabídky studia), ovlivňování věci, které se přímo dotýkají studentů (podmínky udělování stipendií, finanční podpora studentských organizací, možnosti ubytování a stravování), řešení aktuálních problémů univerzity včetně studijních záležitostí (jako zástupci studentů můžeme účinně zasahovat do ovlivňování kvality výuky), zveřejňování informací o přednáškách (cílem je shromáždění informací o pořádaných přednáškách, akcích, koncertech, konferencích na půdě VŠB-TUO nebo útvarů a organizací působících na VŠB-TUO). Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách SK AS VŠB -TUO skas.vsb.cz nebo na facebooku facebook.com/skasvsb Budeme rádi, když se na nás kdykoliv obrátíte nebo nás navštívíte v naší kanceláři, která sídlí v budově C (kruhovka). V letošním akademickém roce navíc máte možnost kandidovat do jednotlivých senátů fakult, ze kterých poté dva studenti z každé fakulty s nejvyšším počtem hlasů postoupí do Akademického senátu VŠB-TUO a vykonávat tak dobrovolnou práci, kterou jsme v předchozím období vykonávali pro Vás my.

6 mapa kampusu 10 obsah 11

7 první dny na univerzitě První dny na VŠB nepatří zrovna k nejzábavnějším, člověk se musí aklimatizovat na nové prostředí, zvyknout si na někdy náročný rozvrh a jiný způsob výuky než byl zvyklý. Přesto se to dá zvládnout, na začátku ale nezapomeňte několik důležitých věcí. První školní den Hned první školní den se spouští zápis na tělocvik. Vybírat si můžete třeba mezi badmintonem, tenisem, volejbalem, fotbalem, body balance, aerobikem, anebo veslováním. Platí, že kdo dřív přijde, ten má větší výběr. Vedle tělocviku si volíte také jazyky, patří totiž do povinně volitelných předmětů. Katedra jazyků, sídlící na Dr. Malého, si dělá buď rozřazovací testy (platí pro EkF), anebo se zapíšete sami k učiteli. Přednášky a cvičení Rozvrh přednášek a cvičení si vytváří škola sama (s výjimkou FEI) a musíte se mu přizpůsobit. Výhodou je, že se, krom tělocviku a jazyků, nikam nemusíte zapisovat. První den už se jede podle rozvrhu, pokud máte výuku v kampusu, doporučujeme si ho vytisknout spolu s mapkou areálu, kampus je opravdu veliký a je jednoduché se v něm zpočátku ztratit. Studentská karta Důležitým bodem je vyřízení studentské karty. Na výběr máte buď ISIC, nebo kartu VŠB. ISIC má spoustu výhod, uplatníte na něj řadu slev v mnoha obchodech i při cestování. Na ISIC i kartu VŠB se dostanete do menzy, knihoven nebo k univerzitním počítačům. Studentskou kartu si vyřídíte v Kartovém oddělení VŠB v Porubě, v přízemí. ISIC stojí 150 korun, VŠB kartička nic. Platí se na místě. Veškeré informace o využití i vyřízení karty studenta najdete po přihlášení na InNET > Osobní agenda > Průkaz (Kartové centrum) nebo na vsb.cz/cs/uni/osobni-agenda-sluzby/kartove-centrum/info-pro-1-rocnik/ Kartové centrum: Po-Pá: 8:00-11:00, 12:00-16:00, místnost 148, 149 Osobní číslo Při zápisu vám bylo přiděleno osobní číslo. Prvotní heslo je vaše rodné číslo bez lomítka. Heslo si ovšem co nejdříve změňte. Své číslo si pamatujte, budete se pod ním prezentovat celé tři roky bakalářského studia, nemění se ani při přestupu z fakulty na fakultu. Imatrikulace Dalším mezníkem v životě studenta VŠB je imatrikulace. Účast je povinna, a přestože si nikdo nedělá čárky, zda tam jste, je dobré na toto oficiální přijetí do akademické obce dorazit. Skládá se mimo jiné také studentský slib a společenský oděv je víc než vhodný. Trocha užitečné teorie Kredity Tvoří způsob kontroly studia. Zároveň udávají relativní zátěž, kterou bude třeba vyvinout pro splnění daného předmětu. Kredity v rámci st. oboru se sčítají a na konci studia musíte v bc. studiu získat min. 180 kreditů. Ideální počet kreditů za jeden akademický rok je 60. Studijní plán Určuje obsah a rozsah studijního programu. Každý student si pak vytváří osobní studijní plán pro daný semestr. V něm si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Zapsaný předmět si můžete změnit v případě, že předmět nebyl otevřen nebo jste se nevešli do kapacity předmětu, popř. jste nesplnili vstupní podmínky. Individuální studijní plán Na VŠB-TUO je možné zažádat o individuální studijní plán. Žádost schvaluje děkan fakulty. O IP si musíte zažádat písemně, a to obvykle do 14 dnů od zahájení výuky. V žádosti uvedete důvod lékařské potvrzení, potvrzení zaměstnavatele apod. Díky tomuto plánu má student individuálně poskládanou organizaci studia, ale obsah i rozsah jsou zachovány. Maximální doba studia Tedy doba od prvního zápisu do studijního programu po jeho dokončení je dvojnásobkem standardní doby studia. Tu najdete v Seznamu akreditovaných studijních programů na úřední desce (InNET > úřední deska > Předpisy 12 obsah 13

8 > Akreditované studijní obory). Pro bakalářské studium je standardní doba obvykle tři roky. Do maximální doby studia se započítávají přerušení, a pokud tuto dobu překročíte, bude vám studium ukončeno. Požadavky pro splnění předmětu Pro získání kreditů za daný předmět musíte splnit všechny podmínky, které stanovuje program předmětu. Ten najdete v systému Edison po rozkliknutí vašich předmětů. Ukončení může být formou zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Pokud nesplníte povinný předmět, musíte si jej zapsat v dalším ročníku. Možnost třetího zápisu předmětu určuje děkan fakulty. Zápočet Jednodušší než zkouška, pokud podmínky zápočtu splníte, v systému Edison bude uvedeno započteno. Jste povinni si hlídat, zda výsledky vašeho studia byly zapsány. Zkouška Může být ústní, písemná i kombinovaná. Na zkoušku se můžete přihlásit/odhlásit nejpozději 24 hod. před jejím konáním prostřednictvím Edisonu Studium > Termíny zkoušek a úkolů. Pokud se přihlásíte a na zkoušku nepřijdete, můžete se nejpozději do pěti dnů omluvit a doložit závažný důvod. V opačném případě jste klasifikování nevyhověl. Na zkoušku máte jeden řádný pokus a dva opravné. Pokud ani u druhého opravného neuspějete, předmět si musíte zapsat znovu. Předcházel-li zkoušce zápočet, můžete si jej nechat uznat. Akademický rok (AR) Trvá 12 měsíců a je rozdělen na zimní (ZS) a letní semestr (LS). Ty jsou děleny na výukové týdny, zkoušková období a prázdniny. Harmonogram Najdete v něm důležitá data jako začátek výuky, kdy je zkouškové období nebo kdy je mezní termín pro splnění studijních povinností. Aktuální harmonogram najdete po přihlášení do Edisonu (Informace > Harmonogram ak. roku) nebo na InNET Studium a výuka > Harmonogram. Zápis do studia Provádí student prvního ročníku osobně na fakultě. Dnem zápisu se stává studentem VŠB-TUO. Zápis do dalšího ročníku V následujících ročnících se do vyššího ročníku budete přihlašovat elektronicky, a to přes systém Edison Studium > Elektronický zápis verifikace. Součástí žádosti o zapsání do vyššího ročníku je povinné ověření dosavadních studijních výsledků. Pokud verifikaci nebo zápis student nevykoná a včas se neomluví, je to důvod pro ukončení studia. Jak se dostat do dalšího ročníku? Kontrola studijních výsledků U prezenčního studia je prováděna po prvním semestru, kdy musíte mít minimálně 16 kreditů, a na konci AR, kdy musíte mít splněno min. 40 kreditů. Pokud ve vyšším ročníku nesplníte všechny povinnosti ve vašem studijním plánu, musíte mít min. 40 kreditů a splněné všechny povinnosti z předchozího ročníku, abyste mohli být přihlášeni do dalšího ročníku. Nesplnění povinnosti si zapisujete do vyššího ročníku. Získané zápočty se vám uznávají. Opakování ročníku Pokud jste nesplnili podmínky pro zápis do dalšího ročníku, můžete ročník opakovat. Stejný ročník lze opakovat nejvýše jednou, opakovat můžete max. dva ročníky. Pokud budete opakovat první ročník, musíte v prvním semestru splnit všechny povinné předměty pro ZS. 14 obsah 15

9 V opakovaném ročníku si můžete znovu zapsat i již absolvované předměty, pokud si u nich chcete zlepšit klasifikaci. Ale pozor, v okamžiku zapsání takovéhoto předmětu se ruší dosažená klasifikace a vy jste povinni jej znovu splnit. Pokud v opakovaném ročníku nemáte podle studijního plánu zapsáno více jak 60 kreditů, můžete si zapsat předměty z vyššího ročníku, které vám pak budou započteny. Přerušení studia Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia povoluje děkan na základě písemné žádosti studenta. S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů, lze studium přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního semestru. Seznamte se, mé jméno je Edison Je zcela zřejmé, že v souvislosti s touto prvákovskou příručkou nepůjde o vynálezce žárovky Thomase Alvu Edisona, ale o informační systém, který budete při svém studiu potřebovat. Stane se vašim přítelem i noční můrou. Do začátku vašeho studia vám nabízíme krátké seznámení. Pamatujte si! V prvním semestru musíte získat min. 16 kreditů. Na konci AR musíte získat min. 40 kreditů. Za celé studium musíte získat min. 180 kreditů (u bc.) a splnit všechny povinnosti dané vaším studijním plánem. Do každého dalšího ročníku se musíte přihlásit prostřednictvím Edisonu a verifikovat dosažené výsledky studia. RADA: Projděte si Studijní a zkušební řád, kde jsou přesně dány podmínky studia. InNET > Úřední deska > Předpisy > Studijní a zkušební řád NEBO Edison > Informace > Studijní řády Informace Osobní údaje v této záložce najdete veškeré informace o sobě. Doporučujeme, abyste si do systému prostřednictvím tlačítka upravit zadali telefonní číslo, ale také číslo účtu. Finance velmi atraktivní slovo, pod kterým si můžete rozkliknout svá stipendia. Budete moct nejen sledovat peníze, které vám na účet přišly (v případě, že na ně máte nárok a zažádali jste si o ně nárok), ale najdete tady i harmonogram, kdy jsou ubytovací a sociální stipendia vyplácena. Harmonogram akademického roku samozřejmě si nikdo z nás nemůže pamatovat všechna důležitá data, proto je tady na pomoc Edison, ve kterém najdete všechny podstatné termíny pro váš studijní život na VŠB-TUO. Připomenete si tady, kdy začíná zkouškové, kdy je kontrola studia, nebo i příjemnější informace jako je například rektorské volno. Seznam studentů nemůžete najít kontakt na některého ze svých spolužáků? Snadno si ho můžete prostřednictvím tohoto chytrého vyhledávání najít. Stačí znát třeba jen studijní skupinu nebo jméno dotyčného. Studijní řády v této záložce si dohledáte řád platný pro bakalářské, magisterské i doktorské studium. 16 obsah 17

10 Studium Aktuální výsledky na tomto odkaze můžete sledovat předměty, které v daném akademickém roce studujete. Přesněji řečeno sledujete své úspěšné či neúspěšné zápočty a zkoušky. Uvidíte zde, kolik jste dostali bodů a zda jste splnili potřebné minimum. Pokud je výsledek červeně, podmínky jste nesplnili. Termín zkoušek a úkolů tahle položka v Edisonu vás bude hodně zajímat! Předtím, než se rozhodnete jít na některý zápočet nebo zkoušku, musíte se přihlásit právě prostřednictvím tohoto odkazu. Po kliknutí na tlačítko vyhledat se rozbalí seznam všech možných termínů, na které se můžete přihlásit (v případě, že není kapacita termínu už plná). Elektronický zápis, verifikace údajů prostřednictvím této části systému potvrzujete dosažené výsledky (body a známky), kterých jste dosáhli v prvním semestru studia. Ve chvíli, kdy tyto výsledky verifikujete, přijde vám potvrzení em. Pokud jste všechny podmínky splnili, budete moct pokračovat i v dalším semestru. Průběh studia v této záložce můžete dohledat své studijní úspěchy, například průměr studia, pokud byste chtěli třeba aspirovat na prospěchové stipendium. Rozvrh Rozvrh v případě, že se vám nepodaří najít váš rozvrh zde, stačí zadat adresu kam zadáte číslo vaší studijní skupiny. Osobní studijní plán Předměty v této záložce se můžete podívat na předměty, které vás čekají za celé období studia. Když si rozkliknete jednotlivé předměty, dozvíte se, kdo předmět vyučuje, jaký je jeho rozsah, co musíte pro úspěšné ukončení udělat, kolik vám za něj náleží kreditů a tak dále. V této záložce taky zjistíte, kolik kreditů můžete za semestr maximálně získat a kolik kreditů už jste získali. Volba předmětů v letním semestru vás čeká volba předmětů do druháku. Pořádně si jednotlivé předměty projděte a prokalkulujte si kredity, ať vám to dá všechno dohromady ideálních 60 kreditů. Termín volby najdete v harmonogramu, ale určitě vám přijde informativní . Až si všechny ty jazyky, matematiky, analýzy navolíte, stačí jen dát uložit a vše je zpečetěno. Volba oboru tahle položka se netýká všech, protože někteří studenti nastupují rovnou na obor, jiní ale nastupují na jeden ze studijních programů. O nutnosti výběru budete určitě informováni mailem, přesto už teď najdete tenhle termín v harmonogramu pro akademický rok. V případě, že příležitost výběru propásnete, bude vám některý z oborů přidělen. Žádosti a stipendia Jednotlivé žádosti jsou vypsány v levé straně obrazovky. Dle potřeby si je můžete rozkliknout a vytisknout si formuláře potřebné pro podání žádostí o stipendia. Více se dočtete v sekci stipendia. Kontakty V poslední sekci, která se nabízí, si dohledáte veškeré potřebné kontakty na studijní referentky. Zjistíte, kde mají kancelář, na jakou ovou adresu jim máte napsat a jaké jsou jejich úřední hodiny. InNET Zvláště na začátku studia jej jistě oceníte. Rozcestník, přes který se můžete dostat k důležitým informacím, formulářům a dalším systémům. Po přihlášení vás mohou zajímat především některé záložky a naleznete zde také Úřední desku univerzity. Osobní agenda a služby zde najdete vše o vyřízení a využití vaší studentské karty, odkazy na ubytovací či stravovací služby, FAQ, HelpDesk, nebo třeba informace, na kterých místech můžete využívat univerzitní kopírky. Studium a výuka rozvrhy, harmonogramy, studijní předpisy či poplatky. To je jen výběr z toho, co můžete nalézt na této záložce. Určitě doporučujeme projít, fakulty zde zveřejňují i některé důležité aktuality. Dokumenty Stipendijní řád, Studijní a zkušební řád, popř. formuláře žádostí o stipendia. Školní Spolu s přístupem do Edisonu získáváte také přístup do vaší školní ové schránky. Najdete ji na adrese https://posta.vsb.cz. Přihlásíte se stejně jako do Edisonu vaší zkratkou a zvoleným heslem. Na tento školní mail vám budou chodit veškerá důležitá upozornění od studijního oddělení a taky výsledky zkoušek a zápočtů. Je povinností si ovou schránku kontrolovat! Kromě toho většina pedagogů upřednostňuje, když s nimi komunikujete především tímto kanálem. Na vaši soukromou adresu nejsou povinni odpovídat. 18 obsah 19

11 TIP: Nechte si zprávy přeposílat na váš soukromý . Stačí si kliknout na záložku Filtr, kde najdete možnost přeposlat. Ale pozor, v případě, že chcete na mail odpovědět, musíte odpovědět z oficiální studentské adresy. Alternativu nabízí např. gmail, kde si v Nastavení > Účty můžete zvolit přidání mailové adresy, ze které chcete odpovídat. Je to praktické a šetří to času. Stipendia Studium je náročné nejen na čas, ale i na peníze. S tím vám alespoň částečně může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek lze studentovi na VŠB-TUO přiznat různé druhy stipendií. Aby vám stipendium mohlo být přiznáno, musíte si v Edisonu vyplnit číslo účtu. Formuláře žádostí o ubytovací, sociální a prospěchová stipendia je nezbytné vytisknout v IS Edison > Žádosti a formuláře, podepsat a doručit na studijní oddělení vaší fakulty. Základním dokumentem týkající se stipendií je Stipendijní řád VŠB-TUO, který najdete na InNET > Dokumenty > Předpisy. Pokud si nebudete jisti, zda máte na některé ze stipendií nárok, zajděte na studijní oddělení, kde vám poradí. Jaké druhy stipendií se na VŠB-TUO vyplácí a za co? Moodle Cvičení, přednášky, podmínky zápočtů a zkoušek, většinu potřebných materiálů a informací, které v rámci svých zvolených kurzů potřebujete, můžete získat v Elektronickém výukovém systému LMS alias Moodlu. Systém slouží zároveň jako prostor pro odevzdávání některých úkolů nebo pro komunikaci s pedagogy. Prospěchové stipendium přiznává děkan příslušné fakulty studentům prezenční formy studia na základě studijních výsledků v předcházejícím akademickém roce hodnocených pomocí váženého studijního průměru vypočítaného pomocí bodového hodnocení z vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. Studentům se prospěchové stipendium nepřizná v případě opakování nebo opětovného absolvování téhož ročníku na téže fakultě a při nesplnění studijních povinností absolvovaného ročníku. Mimořádné stipendium můžete získat např. za vynikající výsledky ve vrcholovém sportu, v odůvodněných případech na úhradu nákladů spojených s exkurzí nebo praxí, nebo v případech hodných zvláštního zřetele. Rektor může přiznat mimořádné stipendium i na základě doporučení děkana fakulty, na které je student zapsán. Děkan může přiznat mimořádné stipendium také za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, za aktivní práci studenta v Akademickém senátu fakulty nebo Akademickém senátu VŠB-TUO. Ubytovací stipendium pokud studujete v prezenční formě studia, nepřesáhli jste standardní dobu studia, nemáte trvalé bydliště v okrese, kde studujete ani v oblasti stanovené rozhodnutím rektora zohledňujícím dojezdové podmínky. Ubytovací stipendia se přiznávají na akademický rok. Žádost o stipendium musíte podat nejpozději do 31. října. Doplňující podmínky najdete v Stipendijním řádu VŠB-TUO. 20 obsah 21

12 Sociální stipendium nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu. Tento nárok prokáže student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, přičemž nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. Žádost musíte na studijní oddělení podat začátkem každého akademického roku, nejpozději k 31. říjnu. Další stipendia: Mimořádné stipendium za dárcovství krve Mimořádné stipendium za diplom s vyznamenáním ( červený diplom ) Mimořádné stipendium za vynikající BP/DP nebo za vynikající výsledky u SZZ Poplatky na VŠB-TUO Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 jsou stanoveny příkazem rektora č.2/2013, který naleznete na InNET > Studium a výuka > Poplatky za studium. Najdete zde i aktuální ceník, který je pravidelně aktualizován. -operativni-dokumenty/pri/pri_13_002.pdf Kampus VŠB-TUO Kampus Vysoké školy báňské se nachází v Porubě a patří k jednomu z největších kampusů ve střední Evropě. Najdete zde nejen budovy některých fakult, ale také novou Aulu, knihovnu, počítačový pavilon, potraviny, poštu, pizzerii, koleje, menzu i sportovní haly. Mapy všech fakult a kampusu VŠB-TUO najdete na: Výuka Většinu času strávíte v učebnách. Přednášky nejčastěji probíhají v areálech B a C, tedy posluchárnách. Přednáší se většinou na céčku, cvičí se na K nebo D, laboratoře se pak nachází na písmenkách E, F, G, H, J. Pokud budete mít předmět geologie, budete chodit do Džipí, tedy do geologického pavilonu (GP). Ten se nachází asi pět minut od budovy A, a pokud jste leniví chodit, můžete jet tramvají a vystoupit na zastávce Hlavní třída, odkud je to kousek i do knihovny, anebo nové Auly. Na VŠB je skoro na každém kroku počítač. U knihovny se nachází místnost s počítači, je tam ale skoro pořád plno. Jídlo si ale objednáte i na áčku či céčku, počítače jsou tam k dispozici. Dostanete se k nim pomocí ISIC karty nebo VŠB karty. Ústřední knihovna Ústřední knihovna Vysoké školy báňské se nachází právě v porubském kampusu. Knihovna má i studovnu. Více v části Knihy a studijní materiály. Pondělí - středa 8:00 17:00 Čtvrtek 10:00 17:00 Pátek 8:00 15:30 Stravování Pokud dostanete hlad, můžete si zajít do Menzy VŠB nebo pizzerie u kolejí. Potraviny ale seženete i na áčku, je tam skvělý obchůdek s čerstvým pečivem, platí však, že kdo dřív přijde, ten má dříve plný žaludek. Na D, mezi rektorátem a novou Aulou, je malá kavárnička, kde si krom kávy a čaje můžete dát i něco malého na zub. Více v části Kam na dobré jídlo. Menza: Čtvrtek 10:45-14:15 17:00-19:00 Pátek 10:45-13:45 22 obsah 23

13 Pizzerie Koleje: tel.: Pondělí - čtvrtek 14:00-22:00 Neděle 17:00-22:00 Sportoviště Sportovní nadšenci mohou využít některou z široké nabídky dostupných možností. Připraveny jsou vnitřní a venkovní tenisové a badmintonové kurty, umělá horolezecká stěna, hřiště pro basketbal a volejbal, fotbalové hřiště s umělou trávou nebo stále oblíbenější minigolf. Mimo to si můžete přijít zahrát stolní tenis, vyzkoušet bojová umění, navštívit fitness centrum s kvalitními cyklotrenažéry, nebo si v aerobním sále vybrat z rychlých i pomalých forem aerobiku. Veškerá sportoviště spadají pod správu kátévésky, tedy Katedry tělesné výchovy a sportu. Více v části Kam za sportem. Podnikatelský inkubátor Centrum pro podporu rozvíjejících se firem a inovativních projektů, to je Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava. Výhodný pronájem kancelářských prostor, poradenství, administrativní služby a zejména kontakty, díky nimž můžete jednodušeji překonat nástrahy a počáteční problémy podnikání. Ubytovací služby Třináctipatrové výškové budovy A a B v areálu Poruba, které v minulých letech prošly rozsáhlou rekonstrukcí, poskytují ubytování v celkem 21 patrech, 346 buňkách pro 1721 studentů. Jednu buňku tvoří dva pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový, které mají společné sociální zařízení a chodbičku s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro. Budovy C, D, E nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, se společným sociálním zařízením a kuchyňkou (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě mikrovlnná trouba. Pokoje na všech budovách nabízejí možnost připojení k internetu. Více v části Koleje VŠB-TUO. Galerie VŠB-TUO Součástí univerzity je také výstavní galerie, kterou můžete navštívit v prvním patře budovy rektorátu. Galerie je otevřena od roku 1999a kromě představení úspěšných studentů sportovců, kteří univerzitu reprezentují ve sportovních soutěžích doma i v zahraničí, je jejím hlavním posláním prezentace uměleckých děl studentů, absolventů, zaměstnanců univerzity i jiných zájemců. Noční život Pokud budete bydlet na kolejích, určitě nemusíte za večerní zábavou jezdit až na Stodolní. V areálu školy se totiž nachází tři kluby, Vrtule a Wagon a T2 Club, s docela příjemnými cenami piva a zajímavými akcemi. Vrtule: https://www.facebook.com/vrtuleclub Pondělí - středa 15:00 2:00 Čtvrtek 15:00 1:00 Pátek 18:00 3:00 Sobota - neděle 18:00 1:00 Wagon: https://www.facebook.com/wagonclub.vsb Pondělí - sobota 14:00 2:00 Neděle: 16:00 0:00 T2 Club facebook.com/t2club pondělí čtvrtek 17:00 2:00 pátek neděle: 19:00 2:00 24 obsah 25

14 Mateřská školka Vstřícné, tvořivé a bezpečné prostředí nabízí celoročně otevřená mateřská školka, jejíž služby mohou využít jak zaměstnanci, tak studenti interního studia. Fakulty VŠB-TUO Adresa: Univerzitní studijní programy 17. listopadu 2172/15 Ostrava-Poruba, Studijní oddělení USP: Pondělí: Středa: Čtvrtek: Pátek: Wifi V celém areálu univerzity i na jednotlivých fakultách můžete využít bezdrátový internet. Návod jak se k síti VŠB-TUO připojit najdete na adrese wifi.vsb.cz Vysoká škola báňská se může pochlubit sedmi fakultami a dvěma univerzitními studijními programy Mechatronikou a Nanotechnologií. Nejstarší fakultou je Hornicko-geologická, která má opravdu dlouhou historii a je s tímto regionem úzce spjatá. Mezi nejmladší patří Fakulta elektrotechniky a informatiky, která se pyšní zcela novou budovou, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vše o fakultách VŠB- Technické univerzity Ostrava najdete na FAKulta bezpečnostního inženýrství (FBI) Adresa: Lumírova 13/630 Ostrava Výškovice, Studijní oddělení FBI: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Kontakt: tel.: Děkan: prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 26 obsah 27

15 ekonomická fakulta (ekf) FAKulta strojní (Fs) Adresa: Sokolská třída 33 Ostrava 1, Kontakt: tel.: Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, Kontakt: tel.: Studijní oddělení EkF: Pondělí: a 12:00-14:30 Úterý: :30 Středa: a Děkanka prof. Dr. Ing. Dluhošová Dana Studijní oddělení FS: Pondělí: Středa: a Pátek: a Děkan: doc. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D. fakulta stavební (fast) FAKulta elektrotechniky a informatiky (Fei) Adresa: Ludvíka Podéště 1875 Ostrava Poruba, Kontakt: tel.: Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava Poruba, Kontakt: tel.: Studijní oddělení FAST: Pondělí: Úterý: :30 Čtvrtek: Pátek: Děkanka: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Studijní oddělení FEI: Pondělí: a Středa: a Pátek: a Děkan: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 28 obsah 29

16 fakulta hornicko-geologická (hgf) Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, Studijní oddělení HGF: Pondělí: Úterý: :30 Středa: Čtvrtek: Pátek: a Děkan: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (fmmi) Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, Kontakt: tel.: Kontakt: tel.: Studijní oddělení FMMI: Pondělí: Středa: Pátek: a (dálkové studium) Kariérní centrum VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA - Individuální konzultace - Tréninky - Testování osobností - Fotogra e na CV - Videoživotopisy - Soutěže - Pracovní příležitosti Děkan: prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 30 obsah

17 Erasmus... Není věda ale radost! Víš, že můžeš i několik let svého studia strávit v zahraničí? Díky stipendiu z Evropské Unie si to může dovolit kdokoli! Stačí umět jakž-takž anglicky (nebo i jiný cizí jazyk), přežít pár dní vyřizování a může začít the best time of your life. Vyjeď i ty! Stačí se podívat na web své fakulty! Tam zjistíš, jaké máš možnosti. Třeba máte partnerskou univerzitu v místě, kam jsi vždycky chtěl! Zkušenovst studenta: Dva roky jsem snila o tom vyjet studovat do zahraničí, než jsem se přinutila pro to něco udělat. Papírování pro mě bylo strašné, ale stonásobně se mi to vrátilo: Za rok a půl ve Slovinsku jsem se naučila jazyk tak dobře, že teď jezdím překládat obchodní jednání ve Slovinsku pro českou firmu práce mých snů! Marta Ochmanová Začni s Erasmem už v Ostravě! Lidi z celého světa, multikulturní nádech, přátelská atmosféra, angličtina všude kolem a hlavně nenahraditelný Erasmus Spirit tak vypadají akce pořádané pro zahraniční i české studenty organizací Exchange Student Club VŠB-TUO. Našim cílem je obohatit životy Ostravanů, proměnit naše město v multikulturní místo, kde se lidé ze všech koutů světa budou cítit dobře. Chceme lidem v tomto regionu otevřít mysl, rozvázat jejich jazyky a dát tak za vznik nové generaci bez předsudků. Pokud i ty chceš zažívat Erasmus tady v Ostravě, kontaktuj nás!

18 koleje VŠB-TUO Adresa: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ubytovací služby Studentská 1770/ Ostrava Poruba Kontakt: Budovy A a B Třináctipatrové výškové budovy v areálu Poruba poskytují ubytování v celkem 21 patrech, 346 buňkách pro 1721 studentů. Jednu buňku tvoří dva pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový. Tyto dva pokoje mají společné sociální zařízení a chodbičku s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro. Budovy C, D a E Budovy C, D, E nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyňku (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě mikrovlnná trouba. V současné době mají všechny pokoje možnost připojení k internetu. Více na index.html a Kontakty: Marie Stonišová ředitelka Ubytovacích služeb tel.: fax: Ing. Andrea Husťáková vedoucí provozu ubytování tel.: Recepce: Recepce A-B: tel.: Recepce D: tel.: Recepce C: tel.: Recepce E: tel.: Koleje nabízí řadu možností, které můžete využívat. Např. minigolf s možností grilování (https://www.facebook.com/groups/ /), dva kluby (Wagon a Vrtule), Pizzerii s donáškou až na pokoj, hned vedle ní je pošta. K dispozici jsou také nové kuchyňky, piána, kuřárny a další. Veškeré informace najdete na stránkách kolejí, včetně prvních kroků jak se ubytovat a aktuálního ceníku. Koleje ne Facebooku Koleje VŠB-TUO: https://www.facebook.com/groups/ Budova A: https://www.facebook.com/groups/ / Budova B: https://www.facebook.com/groups/ / Budova C: https://www.facebook.com/groups/ / Budova D: https://www.facebook.com/groups/ / Budova E: https://www.facebook.com/groups/ / 34 obsah 35

19 studentské organizace na VŠB-TUO IAESTE Zkuste zahraniční stáž s IAESTE. vsb.iaeste.cz Sokolská33.cz Buďte v obraze s S33! sokolska33.cz Vysokoškolské katolické hnutí Prostor pro růst, vzdělání i vztahy. vysokoskolaci.info Báňská fotbalová liga Je o co hrát. banskaliga.cz Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO Hájí studentské zájmy. skas.vsb.cz 4Student.cz Chcete mít přehled? Vědět o zajímavých přednáškách, o tom, jaké akce chystají studentské organizace, co by vám nemělo uniknout? Nejen o tom je informační portál pro studenty VŠB-TUO a OU s příznačným názvem 4student. 37

20 studentské organizace na VŠB-TUO Stavovská unie studentů Ostrava Jaké to je zorganizovat akci pro tisíce lidí? Vyzkoušejte si to v SUS Ostrava. susostrava.cz Akademický pěvecký sbor Zpíváte si ve sprše? Zkuste to třeba v Mexiku. Rádio Kolej Studentské rádio, jehož DJem se můžeš stát i ty. In-Life Ostrava Od diskuzí po outdoorové akce. Buď u toho! integritylife.org/ostrava Časopis Underground Průvodce univerzitním podzemím. iknowclub VŠB-TUO Zajímáte se o nakousnutá jablka? Ochutnejte iknowclub. iknow.eu/vsb AIESEC Největší studenty řízená organizace na světě. ostrava.aiesec.cz Exchange student club Setkejte se se studenty ze všech koutů světa. Přidej se! Že škola není jen učení, ví každý. Získejte zkušenosti ve studentských organizacích na pozicích jako je PR manager, viceprezident pro human resource, redaktor v časopise, moderátor v rádiu nebo třeba objevte své marketingové či leadership schopnosti. Ověřte si v praxi, jak zvládnete náročné situace nebo zrealizovat projekt a dostaňte ze sebe víc, než jen titul! 38 obsah 39

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rozhodli jste se studovat České vysoké učení technické v Praze a jsem pevně přesvědčen, že toto rozhodnutí ovlivní Váš budoucí život pozitivně, že Vám přinese

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

1/11-12 Prvákovský speciál

1/11-12 Prvákovský speciál Představujeme OU Představujeme VŠB-TUO Studentský život v Ostravě Co je SUS a co dělá? Kalendář akcí PechaKucha Night Jak se dostat zpátky do studentské formy? 1/11-12 Prvákovský speciál Tiráž T i r á

Více

průvodce prváka po UP

průvodce prváka po UP průvodce prváka po UP KDO JE KDO NA UP... s. 4 STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU Studijní oddělení... s. 10 ISIC karta a jak ji využít... s. 13 Hlavní univerzitní webové zdroje informací...

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006 Tudy Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky Ostrava 2011 ISBN 978-80-248-2477-2 Autoři Ing. Pavlína Pužová Vysoká škola

Více

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Studentský list Září 2012 Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Mimořádné vydání RADY STUDENTŮ STUDENTŮM Rozvrh, kartička ISIC, knihovna, menza,... Zdá se vám, že tolik informací

Více

1 Úvod První dny na FITu

1 Úvod První dny na FITu 1 Úvod První dny na FITu Vítám tě u nás na fakultě. Doufám, že ti následující informace pomohou v prvních dnech tvého studia na vysoké škole. 1.1 Průkaz studenta První věc co potřebuješ, je průkaz studenta.

Více

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj.

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj. Nově nás najdete v průchozí pasáži mezi ul. Ostružnickou a Ztracenou nabízíme kompletní sortiment učebnic pro studenty PF při nákupu nad 500 Kč káva ZDARMA po celý rok studentům poskytujeme tyto zajímavé

Více

Průvodce prváka Informace pro studenty

Průvodce prváka Informace pro studenty ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Úvodní slovo děkana 3 Historie fakulty 4 Mapa areálu 4 Kdo je kdo vedení univerzity, fakulty a univerzitních pracovišť 5 Studium a předpisy 6 Předpisy 6 Harmonogram 7 Jaké jsou statusy

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

PF 1998 přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 1 LEDEN 1998 ZDARMA. Rok 1998 očima rektora VŠB-TUO str. 2

PF 1998 přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 1 LEDEN 1998 ZDARMA. Rok 1998 očima rektora VŠB-TUO str. 2 RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 1 LEDEN 1998 ZDARMA Rok 1998 očima rektora VŠB-TUO str. 2 Rozhovor s ředitelem KaM str. 10 Rádio KOLEJ se rozjíždí str. 4 SUS hodnotí rok 1997 str. 5 PF 1998 přeje

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Můj osobní vztah k VŠB-TUO je vztahem vděčného syna ke své ALMA MATER

Můj osobní vztah k VŠB-TUO je vztahem vděčného syna ke své ALMA MATER RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ Sponzorem čísla je ROČNÍK III LEDEN 1999 ZDARMA Činnost SUS v roce 1998 str. 4 Samoobslužná zóna MB, a.s. na VŠB-TUO str. 7 Poradenské centrum VŠB-TU Ostrava str. 9 Upozornění VZP

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více