VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA

2 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě máte před sebou, je příručka, která vám má pomoci zorientovat se v univerzitním světě. Snažili jsme se pro vás utřídit všechny podstatné informace na jedno místo, najdete zde základní údaje o univerzitě, o samotném studiu, o studentských organizacích i o tom, kam se vydat v Ostravě na dobrý oběd nebo s kamarády na pivo. Ostrava možná není univerzitním městem největším, ale má skvělou studentskou atmosféru. O Ostravácích je známo, že mají přirozený talent domluvit se a platí to i pro studenty. Přejeme vám proto do prvního roku hodně elánu, ať se vám studium v Ostravě líbí a hlavně ať je úspěšné!;-) Jaroslava Kořená prezidentka Stavovské unie studentů Ostrava P.S.: Pokud byste zde v příručce něco nenašli, jsme vám k dispozici online na facebookovém fóru První pomoc prvákům VŠB-TUO https://www.facebook.com/prvnipomocprvakumvsbtuo, po celý rok pak na webových stránkách 3

3 Akademický svět Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou obec. Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické obce Ostravské univerzity stáváte i vy. VŠB Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) Adresa: 17. listopadu 15/ Ostrava - Poruba Z historie Vysoká škola báňská se může pochlubit opravdu dlouholetou historií. Navazuje na učiliště v Příbrami, které vzniklo v polovině 19. století. Později se z něj stala Báňská akademie a nakonec vysoká škola. Do Ostravy byla přestěhována v roce 1945 a postupně se člení na jednotlivé fakulty. Roku 1989 přibírá do názvu Technická univerzita a rozšiřuje se o technické a ekonomické obory. Kdo je kdo a Co je co Kontakt fax: tel.: web: Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než střední školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto by měl každý správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univerzity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání univerzity. Rektor V čele univerzity stojí rektor, který je jmenován (na návrh Akademického senátu, kterému se také zodpovídá) prezidentem republiky. Rektor univerzitu navenek reprezentuje, předkládá např. finanční plán univerzity, jmenuje své zástupce - prorektory, dále např. kvestora, na návrhy fakultních senátů jmenuje také děkany. Funkční období je na čtyři roky a tuto funkci smí zastávat stejná osoba nejvýše dvakrát za sebou jdoucí období. Současným rektorem VŠB-TUO je prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Nejbližší rektorské volby proběhnou na podzim Blog rektora: Akademický senát (AS) Dlouhodobý záměr školy, schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů, předkládání návrhu na jmenování rektora či kontrola hospodaření s finančními prostředky univerzity. To jsou některé z pravomocí AS, důležitého samosprávného zastupitelského orgánu univerzity. Tvoří jej dvě části - Studentská komora (dva zástupci z každé fakulty, tj. 14 studentů) a Komora vědeckých pracovníků (tvořena třemi zástupci z každé fakulty, tj. 21). Funkční období je na tři roky. Jména zástupců na: Rada vysokých škol (RVŠ) Rada vysokých škol je oficiální reprezentaci všech vysokých škol v České republice. Jedná se tedy o něco jako celorepublikový senát, jehož členové jsou zástupci všech vysokých škol u nás. Členové jsou delegováni Akademickými senáty jednotlivých vysokých škol. RVŠ připomínkuje návrhy ministerstva školství. 4 obsah 5

4 Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) Součástí RVŠ je také SK RVŠ, která reprezentuje a hájí zájmy studentů v celé ČR. V minulosti např. SK RVŠ pomohla prosadit ubytovací stipendia, navýšení doktorských stipendií a dlouhodobě pracuje na vytváření moderního a efektivního školství. Ministerstvo školství Úředním orgánem státní správy mimo jiné také pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Pamatovat by jste si měli jméno ministra školství, kterým je od července 2013 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě V minulém roce se mluvilo o možnosti sloučit OU a VŠB-TUO do jedné univerzity. K integraci prozatím nedojde, univerzity ale spolu budou úzce spolupracovat a pokračovat v projektu Sbližování univerzit. Studentům to může přinést např. společné studijní obory či možnost využívat stravovacích a ubytovacích služeb obou univerzit. Více informací na webu projektu Univerzitní média a periodika Underground studentský univerzitní časopisový portál. Zajímavé rozhovory, reportáže, ty nejdůležitější informace z dění na uni. Najdete jej na V kiosku Undg jsou navíc ke stažení tematicky zaměřena čísla časopisu Underground a také tato příručka. Akademik oficiální periodikum univerzity. Všechna čísla na Sokolská33 webový magazín studentů EkF, se kterým budete v obraze. Najdete jej na Fakulta navíc vydává také tištěné periodikum Sokolská33. Televize VŠB-TUO pokud dáváte přednost zvukovým médiím, oceníte televizní záznamy o VŠB. Tituly a oslovování K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci. Např. je-li Mgr. Petr Novák, Ph.D., oslovíme ho jako pane doktore, vykonává-li zároveň funkci proděkana, oslovíme jej pane proděkane. Obecně platí, že od rektora přes prorektory, děkany až k proděkanům volíme u oslovování akademickou funkci (pane rektore,...), od vedoucích kateder k asistentům volíme titul akademický (pane docente, paní doktorko). Titul (před jménem) Bc./BcA. Mgr./ MgA. Ing. RNDr./PhDr./MUDr./JUDr. doc. prof. Titul (za jménem) Ph.D. CSc. DrSc. Oslovení Pane bakaláři, paní bakalářko Pane magistře, paní magistro Pane inženýre, paní inženýrko Pane doktore, paní doktorko Pane docente, paní docentko Pane profesore, paní profesorko Oslovení Pane doktore, paní doktorko Kandidát věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem) Doktor věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem) RADA: Na významné univerzitní události, jako jsou imatrikulace či promoce, je společenské oblečení nutností. Ani na zkoušky však není vhodné přijít v pohorkách. Košile a dlouhé kalhoty u pánů a nevyzývavý společenský oděv u dám je standardem. 6 obsah 7

5 Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO (SK AS VŠB-TUO) Zastupuje všechny studenty studující na naší univerzitě, tedy Vás i nově přijaté studenty ke studiu. Prostřednictvím dvou zástupců z každé fakulty máte možnost prosazovat svoje názory, připomínky či jakékoliv dotazy týkající se studia, ubytování, stravování, či také vznášet různé podněty a dotazy týkající se života v celém campusu naší univerzity. Mezi naše stěžejní aktivity patří: zastupování zájmů studentů (účastníme se zasedání kolegia rektorů a kolegií děkanů, zasedání Akademických senátů, jednotlivých zasedání Rady vysokých škol) práce v Akademickém senátu (volba rektora a děkanů, schvalování rozpočtu na fakultní a univerzitní úrovni a různých předpisů, které jsou předkládány, zasedání Rady vysokých škol), podpora kulturních a sportovních aktivit studentů (setkání studentů s vedením univerzity, zejména s panem rektorem, pořádání fotosoutěže), informování studentů o možnostech studia (pomoc v případech ohrožení studentských práv, nabídky studia), ovlivňování věci, které se přímo dotýkají studentů (podmínky udělování stipendií, finanční podpora studentských organizací, možnosti ubytování a stravování), řešení aktuálních problémů univerzity včetně studijních záležitostí (jako zástupci studentů můžeme účinně zasahovat do ovlivňování kvality výuky), zveřejňování informací o přednáškách (cílem je shromáždění informací o pořádaných přednáškách, akcích, koncertech, konferencích na půdě VŠB-TUO nebo útvarů a organizací působících na VŠB-TUO). Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách SK AS VŠB -TUO skas.vsb.cz nebo na facebooku facebook.com/skasvsb Budeme rádi, když se na nás kdykoliv obrátíte nebo nás navštívíte v naší kanceláři, která sídlí v budově C (kruhovka). V letošním akademickém roce navíc máte možnost kandidovat do jednotlivých senátů fakult, ze kterých poté dva studenti z každé fakulty s nejvyšším počtem hlasů postoupí do Akademického senátu VŠB-TUO a vykonávat tak dobrovolnou práci, kterou jsme v předchozím období vykonávali pro Vás my.

6 mapa kampusu 10 obsah 11

7 první dny na univerzitě První dny na VŠB nepatří zrovna k nejzábavnějším, člověk se musí aklimatizovat na nové prostředí, zvyknout si na někdy náročný rozvrh a jiný způsob výuky než byl zvyklý. Přesto se to dá zvládnout, na začátku ale nezapomeňte několik důležitých věcí. První školní den Hned první školní den se spouští zápis na tělocvik. Vybírat si můžete třeba mezi badmintonem, tenisem, volejbalem, fotbalem, body balance, aerobikem, anebo veslováním. Platí, že kdo dřív přijde, ten má větší výběr. Vedle tělocviku si volíte také jazyky, patří totiž do povinně volitelných předmětů. Katedra jazyků, sídlící na Dr. Malého, si dělá buď rozřazovací testy (platí pro EkF), anebo se zapíšete sami k učiteli. Přednášky a cvičení Rozvrh přednášek a cvičení si vytváří škola sama (s výjimkou FEI) a musíte se mu přizpůsobit. Výhodou je, že se, krom tělocviku a jazyků, nikam nemusíte zapisovat. První den už se jede podle rozvrhu, pokud máte výuku v kampusu, doporučujeme si ho vytisknout spolu s mapkou areálu, kampus je opravdu veliký a je jednoduché se v něm zpočátku ztratit. Studentská karta Důležitým bodem je vyřízení studentské karty. Na výběr máte buď ISIC, nebo kartu VŠB. ISIC má spoustu výhod, uplatníte na něj řadu slev v mnoha obchodech i při cestování. Na ISIC i kartu VŠB se dostanete do menzy, knihoven nebo k univerzitním počítačům. Studentskou kartu si vyřídíte v Kartovém oddělení VŠB v Porubě, v přízemí. ISIC stojí 150 korun, VŠB kartička nic. Platí se na místě. Veškeré informace o využití i vyřízení karty studenta najdete po přihlášení na InNET > Osobní agenda > Průkaz (Kartové centrum) nebo na vsb.cz/cs/uni/osobni-agenda-sluzby/kartove-centrum/info-pro-1-rocnik/ Kartové centrum: Po-Pá: 8:00-11:00, 12:00-16:00, místnost 148, 149 Osobní číslo Při zápisu vám bylo přiděleno osobní číslo. Prvotní heslo je vaše rodné číslo bez lomítka. Heslo si ovšem co nejdříve změňte. Své číslo si pamatujte, budete se pod ním prezentovat celé tři roky bakalářského studia, nemění se ani při přestupu z fakulty na fakultu. Imatrikulace Dalším mezníkem v životě studenta VŠB je imatrikulace. Účast je povinna, a přestože si nikdo nedělá čárky, zda tam jste, je dobré na toto oficiální přijetí do akademické obce dorazit. Skládá se mimo jiné také studentský slib a společenský oděv je víc než vhodný. Trocha užitečné teorie Kredity Tvoří způsob kontroly studia. Zároveň udávají relativní zátěž, kterou bude třeba vyvinout pro splnění daného předmětu. Kredity v rámci st. oboru se sčítají a na konci studia musíte v bc. studiu získat min. 180 kreditů. Ideální počet kreditů za jeden akademický rok je 60. Studijní plán Určuje obsah a rozsah studijního programu. Každý student si pak vytváří osobní studijní plán pro daný semestr. V něm si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Zapsaný předmět si můžete změnit v případě, že předmět nebyl otevřen nebo jste se nevešli do kapacity předmětu, popř. jste nesplnili vstupní podmínky. Individuální studijní plán Na VŠB-TUO je možné zažádat o individuální studijní plán. Žádost schvaluje děkan fakulty. O IP si musíte zažádat písemně, a to obvykle do 14 dnů od zahájení výuky. V žádosti uvedete důvod lékařské potvrzení, potvrzení zaměstnavatele apod. Díky tomuto plánu má student individuálně poskládanou organizaci studia, ale obsah i rozsah jsou zachovány. Maximální doba studia Tedy doba od prvního zápisu do studijního programu po jeho dokončení je dvojnásobkem standardní doby studia. Tu najdete v Seznamu akreditovaných studijních programů na úřední desce (InNET > úřední deska > Předpisy 12 obsah 13

8 > Akreditované studijní obory). Pro bakalářské studium je standardní doba obvykle tři roky. Do maximální doby studia se započítávají přerušení, a pokud tuto dobu překročíte, bude vám studium ukončeno. Požadavky pro splnění předmětu Pro získání kreditů za daný předmět musíte splnit všechny podmínky, které stanovuje program předmětu. Ten najdete v systému Edison po rozkliknutí vašich předmětů. Ukončení může být formou zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Pokud nesplníte povinný předmět, musíte si jej zapsat v dalším ročníku. Možnost třetího zápisu předmětu určuje děkan fakulty. Zápočet Jednodušší než zkouška, pokud podmínky zápočtu splníte, v systému Edison bude uvedeno započteno. Jste povinni si hlídat, zda výsledky vašeho studia byly zapsány. Zkouška Může být ústní, písemná i kombinovaná. Na zkoušku se můžete přihlásit/odhlásit nejpozději 24 hod. před jejím konáním prostřednictvím Edisonu Studium > Termíny zkoušek a úkolů. Pokud se přihlásíte a na zkoušku nepřijdete, můžete se nejpozději do pěti dnů omluvit a doložit závažný důvod. V opačném případě jste klasifikování nevyhověl. Na zkoušku máte jeden řádný pokus a dva opravné. Pokud ani u druhého opravného neuspějete, předmět si musíte zapsat znovu. Předcházel-li zkoušce zápočet, můžete si jej nechat uznat. Akademický rok (AR) Trvá 12 měsíců a je rozdělen na zimní (ZS) a letní semestr (LS). Ty jsou děleny na výukové týdny, zkoušková období a prázdniny. Harmonogram Najdete v něm důležitá data jako začátek výuky, kdy je zkouškové období nebo kdy je mezní termín pro splnění studijních povinností. Aktuální harmonogram najdete po přihlášení do Edisonu (Informace > Harmonogram ak. roku) nebo na InNET Studium a výuka > Harmonogram. Zápis do studia Provádí student prvního ročníku osobně na fakultě. Dnem zápisu se stává studentem VŠB-TUO. Zápis do dalšího ročníku V následujících ročnících se do vyššího ročníku budete přihlašovat elektronicky, a to přes systém Edison Studium > Elektronický zápis verifikace. Součástí žádosti o zapsání do vyššího ročníku je povinné ověření dosavadních studijních výsledků. Pokud verifikaci nebo zápis student nevykoná a včas se neomluví, je to důvod pro ukončení studia. Jak se dostat do dalšího ročníku? Kontrola studijních výsledků U prezenčního studia je prováděna po prvním semestru, kdy musíte mít minimálně 16 kreditů, a na konci AR, kdy musíte mít splněno min. 40 kreditů. Pokud ve vyšším ročníku nesplníte všechny povinnosti ve vašem studijním plánu, musíte mít min. 40 kreditů a splněné všechny povinnosti z předchozího ročníku, abyste mohli být přihlášeni do dalšího ročníku. Nesplnění povinnosti si zapisujete do vyššího ročníku. Získané zápočty se vám uznávají. Opakování ročníku Pokud jste nesplnili podmínky pro zápis do dalšího ročníku, můžete ročník opakovat. Stejný ročník lze opakovat nejvýše jednou, opakovat můžete max. dva ročníky. Pokud budete opakovat první ročník, musíte v prvním semestru splnit všechny povinné předměty pro ZS. 14 obsah 15

9 V opakovaném ročníku si můžete znovu zapsat i již absolvované předměty, pokud si u nich chcete zlepšit klasifikaci. Ale pozor, v okamžiku zapsání takovéhoto předmětu se ruší dosažená klasifikace a vy jste povinni jej znovu splnit. Pokud v opakovaném ročníku nemáte podle studijního plánu zapsáno více jak 60 kreditů, můžete si zapsat předměty z vyššího ročníku, které vám pak budou započteny. Přerušení studia Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia povoluje děkan na základě písemné žádosti studenta. S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů, lze studium přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního semestru. Seznamte se, mé jméno je Edison Je zcela zřejmé, že v souvislosti s touto prvákovskou příručkou nepůjde o vynálezce žárovky Thomase Alvu Edisona, ale o informační systém, který budete při svém studiu potřebovat. Stane se vašim přítelem i noční můrou. Do začátku vašeho studia vám nabízíme krátké seznámení. Pamatujte si! V prvním semestru musíte získat min. 16 kreditů. Na konci AR musíte získat min. 40 kreditů. Za celé studium musíte získat min. 180 kreditů (u bc.) a splnit všechny povinnosti dané vaším studijním plánem. Do každého dalšího ročníku se musíte přihlásit prostřednictvím Edisonu a verifikovat dosažené výsledky studia. RADA: Projděte si Studijní a zkušební řád, kde jsou přesně dány podmínky studia. InNET > Úřední deska > Předpisy > Studijní a zkušební řád NEBO Edison > Informace > Studijní řády Informace Osobní údaje v této záložce najdete veškeré informace o sobě. Doporučujeme, abyste si do systému prostřednictvím tlačítka upravit zadali telefonní číslo, ale také číslo účtu. Finance velmi atraktivní slovo, pod kterým si můžete rozkliknout svá stipendia. Budete moct nejen sledovat peníze, které vám na účet přišly (v případě, že na ně máte nárok a zažádali jste si o ně nárok), ale najdete tady i harmonogram, kdy jsou ubytovací a sociální stipendia vyplácena. Harmonogram akademického roku samozřejmě si nikdo z nás nemůže pamatovat všechna důležitá data, proto je tady na pomoc Edison, ve kterém najdete všechny podstatné termíny pro váš studijní život na VŠB-TUO. Připomenete si tady, kdy začíná zkouškové, kdy je kontrola studia, nebo i příjemnější informace jako je například rektorské volno. Seznam studentů nemůžete najít kontakt na některého ze svých spolužáků? Snadno si ho můžete prostřednictvím tohoto chytrého vyhledávání najít. Stačí znát třeba jen studijní skupinu nebo jméno dotyčného. Studijní řády v této záložce si dohledáte řád platný pro bakalářské, magisterské i doktorské studium. 16 obsah 17

10 Studium Aktuální výsledky na tomto odkaze můžete sledovat předměty, které v daném akademickém roce studujete. Přesněji řečeno sledujete své úspěšné či neúspěšné zápočty a zkoušky. Uvidíte zde, kolik jste dostali bodů a zda jste splnili potřebné minimum. Pokud je výsledek červeně, podmínky jste nesplnili. Termín zkoušek a úkolů tahle položka v Edisonu vás bude hodně zajímat! Předtím, než se rozhodnete jít na některý zápočet nebo zkoušku, musíte se přihlásit právě prostřednictvím tohoto odkazu. Po kliknutí na tlačítko vyhledat se rozbalí seznam všech možných termínů, na které se můžete přihlásit (v případě, že není kapacita termínu už plná). Elektronický zápis, verifikace údajů prostřednictvím této části systému potvrzujete dosažené výsledky (body a známky), kterých jste dosáhli v prvním semestru studia. Ve chvíli, kdy tyto výsledky verifikujete, přijde vám potvrzení em. Pokud jste všechny podmínky splnili, budete moct pokračovat i v dalším semestru. Průběh studia v této záložce můžete dohledat své studijní úspěchy, například průměr studia, pokud byste chtěli třeba aspirovat na prospěchové stipendium. Rozvrh Rozvrh v případě, že se vám nepodaří najít váš rozvrh zde, stačí zadat adresu kam zadáte číslo vaší studijní skupiny. Osobní studijní plán Předměty v této záložce se můžete podívat na předměty, které vás čekají za celé období studia. Když si rozkliknete jednotlivé předměty, dozvíte se, kdo předmět vyučuje, jaký je jeho rozsah, co musíte pro úspěšné ukončení udělat, kolik vám za něj náleží kreditů a tak dále. V této záložce taky zjistíte, kolik kreditů můžete za semestr maximálně získat a kolik kreditů už jste získali. Volba předmětů v letním semestru vás čeká volba předmětů do druháku. Pořádně si jednotlivé předměty projděte a prokalkulujte si kredity, ať vám to dá všechno dohromady ideálních 60 kreditů. Termín volby najdete v harmonogramu, ale určitě vám přijde informativní . Až si všechny ty jazyky, matematiky, analýzy navolíte, stačí jen dát uložit a vše je zpečetěno. Volba oboru tahle položka se netýká všech, protože někteří studenti nastupují rovnou na obor, jiní ale nastupují na jeden ze studijních programů. O nutnosti výběru budete určitě informováni mailem, přesto už teď najdete tenhle termín v harmonogramu pro akademický rok. V případě, že příležitost výběru propásnete, bude vám některý z oborů přidělen. Žádosti a stipendia Jednotlivé žádosti jsou vypsány v levé straně obrazovky. Dle potřeby si je můžete rozkliknout a vytisknout si formuláře potřebné pro podání žádostí o stipendia. Více se dočtete v sekci stipendia. Kontakty V poslední sekci, která se nabízí, si dohledáte veškeré potřebné kontakty na studijní referentky. Zjistíte, kde mají kancelář, na jakou ovou adresu jim máte napsat a jaké jsou jejich úřední hodiny. InNET Zvláště na začátku studia jej jistě oceníte. Rozcestník, přes který se můžete dostat k důležitým informacím, formulářům a dalším systémům. Po přihlášení vás mohou zajímat především některé záložky a naleznete zde také Úřední desku univerzity. Osobní agenda a služby zde najdete vše o vyřízení a využití vaší studentské karty, odkazy na ubytovací či stravovací služby, FAQ, HelpDesk, nebo třeba informace, na kterých místech můžete využívat univerzitní kopírky. Studium a výuka rozvrhy, harmonogramy, studijní předpisy či poplatky. To je jen výběr z toho, co můžete nalézt na této záložce. Určitě doporučujeme projít, fakulty zde zveřejňují i některé důležité aktuality. Dokumenty Stipendijní řád, Studijní a zkušební řád, popř. formuláře žádostí o stipendia. Školní Spolu s přístupem do Edisonu získáváte také přístup do vaší školní ové schránky. Najdete ji na adrese https://posta.vsb.cz. Přihlásíte se stejně jako do Edisonu vaší zkratkou a zvoleným heslem. Na tento školní mail vám budou chodit veškerá důležitá upozornění od studijního oddělení a taky výsledky zkoušek a zápočtů. Je povinností si ovou schránku kontrolovat! Kromě toho většina pedagogů upřednostňuje, když s nimi komunikujete především tímto kanálem. Na vaši soukromou adresu nejsou povinni odpovídat. 18 obsah 19

11 TIP: Nechte si zprávy přeposílat na váš soukromý . Stačí si kliknout na záložku Filtr, kde najdete možnost přeposlat. Ale pozor, v případě, že chcete na mail odpovědět, musíte odpovědět z oficiální studentské adresy. Alternativu nabízí např. gmail, kde si v Nastavení > Účty můžete zvolit přidání mailové adresy, ze které chcete odpovídat. Je to praktické a šetří to času. Stipendia Studium je náročné nejen na čas, ale i na peníze. S tím vám alespoň částečně může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek lze studentovi na VŠB-TUO přiznat různé druhy stipendií. Aby vám stipendium mohlo být přiznáno, musíte si v Edisonu vyplnit číslo účtu. Formuláře žádostí o ubytovací, sociální a prospěchová stipendia je nezbytné vytisknout v IS Edison > Žádosti a formuláře, podepsat a doručit na studijní oddělení vaší fakulty. Základním dokumentem týkající se stipendií je Stipendijní řád VŠB-TUO, který najdete na InNET > Dokumenty > Předpisy. Pokud si nebudete jisti, zda máte na některé ze stipendií nárok, zajděte na studijní oddělení, kde vám poradí. Jaké druhy stipendií se na VŠB-TUO vyplácí a za co? Moodle Cvičení, přednášky, podmínky zápočtů a zkoušek, většinu potřebných materiálů a informací, které v rámci svých zvolených kurzů potřebujete, můžete získat v Elektronickém výukovém systému LMS alias Moodlu. Systém slouží zároveň jako prostor pro odevzdávání některých úkolů nebo pro komunikaci s pedagogy. Prospěchové stipendium přiznává děkan příslušné fakulty studentům prezenční formy studia na základě studijních výsledků v předcházejícím akademickém roce hodnocených pomocí váženého studijního průměru vypočítaného pomocí bodového hodnocení z vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. Studentům se prospěchové stipendium nepřizná v případě opakování nebo opětovného absolvování téhož ročníku na téže fakultě a při nesplnění studijních povinností absolvovaného ročníku. Mimořádné stipendium můžete získat např. za vynikající výsledky ve vrcholovém sportu, v odůvodněných případech na úhradu nákladů spojených s exkurzí nebo praxí, nebo v případech hodných zvláštního zřetele. Rektor může přiznat mimořádné stipendium i na základě doporučení děkana fakulty, na které je student zapsán. Děkan může přiznat mimořádné stipendium také za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, za aktivní práci studenta v Akademickém senátu fakulty nebo Akademickém senátu VŠB-TUO. Ubytovací stipendium pokud studujete v prezenční formě studia, nepřesáhli jste standardní dobu studia, nemáte trvalé bydliště v okrese, kde studujete ani v oblasti stanovené rozhodnutím rektora zohledňujícím dojezdové podmínky. Ubytovací stipendia se přiznávají na akademický rok. Žádost o stipendium musíte podat nejpozději do 31. října. Doplňující podmínky najdete v Stipendijním řádu VŠB-TUO. 20 obsah 21

12 Sociální stipendium nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu. Tento nárok prokáže student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, přičemž nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. Žádost musíte na studijní oddělení podat začátkem každého akademického roku, nejpozději k 31. říjnu. Další stipendia: Mimořádné stipendium za dárcovství krve Mimořádné stipendium za diplom s vyznamenáním ( červený diplom ) Mimořádné stipendium za vynikající BP/DP nebo za vynikající výsledky u SZZ Poplatky na VŠB-TUO Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 jsou stanoveny příkazem rektora č.2/2013, který naleznete na InNET > Studium a výuka > Poplatky za studium. Najdete zde i aktuální ceník, který je pravidelně aktualizován. -operativni-dokumenty/pri/pri_13_002.pdf Kampus VŠB-TUO Kampus Vysoké školy báňské se nachází v Porubě a patří k jednomu z největších kampusů ve střední Evropě. Najdete zde nejen budovy některých fakult, ale také novou Aulu, knihovnu, počítačový pavilon, potraviny, poštu, pizzerii, koleje, menzu i sportovní haly. Mapy všech fakult a kampusu VŠB-TUO najdete na: Výuka Většinu času strávíte v učebnách. Přednášky nejčastěji probíhají v areálech B a C, tedy posluchárnách. Přednáší se většinou na céčku, cvičí se na K nebo D, laboratoře se pak nachází na písmenkách E, F, G, H, J. Pokud budete mít předmět geologie, budete chodit do Džipí, tedy do geologického pavilonu (GP). Ten se nachází asi pět minut od budovy A, a pokud jste leniví chodit, můžete jet tramvají a vystoupit na zastávce Hlavní třída, odkud je to kousek i do knihovny, anebo nové Auly. Na VŠB je skoro na každém kroku počítač. U knihovny se nachází místnost s počítači, je tam ale skoro pořád plno. Jídlo si ale objednáte i na áčku či céčku, počítače jsou tam k dispozici. Dostanete se k nim pomocí ISIC karty nebo VŠB karty. Ústřední knihovna Ústřední knihovna Vysoké školy báňské se nachází právě v porubském kampusu. Knihovna má i studovnu. Více v části Knihy a studijní materiály. Pondělí - středa 8:00 17:00 Čtvrtek 10:00 17:00 Pátek 8:00 15:30 Stravování Pokud dostanete hlad, můžete si zajít do Menzy VŠB nebo pizzerie u kolejí. Potraviny ale seženete i na áčku, je tam skvělý obchůdek s čerstvým pečivem, platí však, že kdo dřív přijde, ten má dříve plný žaludek. Na D, mezi rektorátem a novou Aulou, je malá kavárnička, kde si krom kávy a čaje můžete dát i něco malého na zub. Více v části Kam na dobré jídlo. Menza: Čtvrtek 10:45-14:15 17:00-19:00 Pátek 10:45-13:45 22 obsah 23

13 Pizzerie Koleje: tel.: Pondělí - čtvrtek 14:00-22:00 Neděle 17:00-22:00 Sportoviště Sportovní nadšenci mohou využít některou z široké nabídky dostupných možností. Připraveny jsou vnitřní a venkovní tenisové a badmintonové kurty, umělá horolezecká stěna, hřiště pro basketbal a volejbal, fotbalové hřiště s umělou trávou nebo stále oblíbenější minigolf. Mimo to si můžete přijít zahrát stolní tenis, vyzkoušet bojová umění, navštívit fitness centrum s kvalitními cyklotrenažéry, nebo si v aerobním sále vybrat z rychlých i pomalých forem aerobiku. Veškerá sportoviště spadají pod správu kátévésky, tedy Katedry tělesné výchovy a sportu. Více v části Kam za sportem. Podnikatelský inkubátor Centrum pro podporu rozvíjejících se firem a inovativních projektů, to je Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava. Výhodný pronájem kancelářských prostor, poradenství, administrativní služby a zejména kontakty, díky nimž můžete jednodušeji překonat nástrahy a počáteční problémy podnikání. Ubytovací služby Třináctipatrové výškové budovy A a B v areálu Poruba, které v minulých letech prošly rozsáhlou rekonstrukcí, poskytují ubytování v celkem 21 patrech, 346 buňkách pro 1721 studentů. Jednu buňku tvoří dva pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový, které mají společné sociální zařízení a chodbičku s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro. Budovy C, D, E nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, se společným sociálním zařízením a kuchyňkou (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě mikrovlnná trouba. Pokoje na všech budovách nabízejí možnost připojení k internetu. Více v části Koleje VŠB-TUO. Galerie VŠB-TUO Součástí univerzity je také výstavní galerie, kterou můžete navštívit v prvním patře budovy rektorátu. Galerie je otevřena od roku 1999a kromě představení úspěšných studentů sportovců, kteří univerzitu reprezentují ve sportovních soutěžích doma i v zahraničí, je jejím hlavním posláním prezentace uměleckých děl studentů, absolventů, zaměstnanců univerzity i jiných zájemců. Noční život Pokud budete bydlet na kolejích, určitě nemusíte za večerní zábavou jezdit až na Stodolní. V areálu školy se totiž nachází tři kluby, Vrtule a Wagon a T2 Club, s docela příjemnými cenami piva a zajímavými akcemi. Vrtule: https://www.facebook.com/vrtuleclub Pondělí - středa 15:00 2:00 Čtvrtek 15:00 1:00 Pátek 18:00 3:00 Sobota - neděle 18:00 1:00 Wagon: https://www.facebook.com/wagonclub.vsb Pondělí - sobota 14:00 2:00 Neděle: 16:00 0:00 T2 Club facebook.com/t2club pondělí čtvrtek 17:00 2:00 pátek neděle: 19:00 2:00 24 obsah 25

14 Mateřská školka Vstřícné, tvořivé a bezpečné prostředí nabízí celoročně otevřená mateřská školka, jejíž služby mohou využít jak zaměstnanci, tak studenti interního studia. Fakulty VŠB-TUO Adresa: Univerzitní studijní programy 17. listopadu 2172/15 Ostrava-Poruba, Studijní oddělení USP: Pondělí: Středa: Čtvrtek: Pátek: Wifi V celém areálu univerzity i na jednotlivých fakultách můžete využít bezdrátový internet. Návod jak se k síti VŠB-TUO připojit najdete na adrese wifi.vsb.cz Vysoká škola báňská se může pochlubit sedmi fakultami a dvěma univerzitními studijními programy Mechatronikou a Nanotechnologií. Nejstarší fakultou je Hornicko-geologická, která má opravdu dlouhou historii a je s tímto regionem úzce spjatá. Mezi nejmladší patří Fakulta elektrotechniky a informatiky, která se pyšní zcela novou budovou, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vše o fakultách VŠB- Technické univerzity Ostrava najdete na FAKulta bezpečnostního inženýrství (FBI) Adresa: Lumírova 13/630 Ostrava Výškovice, Studijní oddělení FBI: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Kontakt: tel.: Děkan: prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 26 obsah 27

15 ekonomická fakulta (ekf) FAKulta strojní (Fs) Adresa: Sokolská třída 33 Ostrava 1, Kontakt: tel.: Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, Kontakt: tel.: Studijní oddělení EkF: Pondělí: a 12:00-14:30 Úterý: :30 Středa: a Děkanka prof. Dr. Ing. Dluhošová Dana Studijní oddělení FS: Pondělí: Středa: a Pátek: a Děkan: doc. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D. fakulta stavební (fast) FAKulta elektrotechniky a informatiky (Fei) Adresa: Ludvíka Podéště 1875 Ostrava Poruba, Kontakt: tel.: Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava Poruba, Kontakt: tel.: Studijní oddělení FAST: Pondělí: Úterý: :30 Čtvrtek: Pátek: Děkanka: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Studijní oddělení FEI: Pondělí: a Středa: a Pátek: a Děkan: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 28 obsah 29

16 fakulta hornicko-geologická (hgf) Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, Studijní oddělení HGF: Pondělí: Úterý: :30 Středa: Čtvrtek: Pátek: a Děkan: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (fmmi) Adresa: 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, Kontakt: tel.: Kontakt: tel.: Studijní oddělení FMMI: Pondělí: Středa: Pátek: a (dálkové studium) Kariérní centrum VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA - Individuální konzultace - Tréninky - Testování osobností - Fotogra e na CV - Videoživotopisy - Soutěže - Pracovní příležitosti Děkan: prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 30 obsah

17 Erasmus... Není věda ale radost! Víš, že můžeš i několik let svého studia strávit v zahraničí? Díky stipendiu z Evropské Unie si to může dovolit kdokoli! Stačí umět jakž-takž anglicky (nebo i jiný cizí jazyk), přežít pár dní vyřizování a může začít the best time of your life. Vyjeď i ty! Stačí se podívat na web své fakulty! Tam zjistíš, jaké máš možnosti. Třeba máte partnerskou univerzitu v místě, kam jsi vždycky chtěl! Zkušenovst studenta: Dva roky jsem snila o tom vyjet studovat do zahraničí, než jsem se přinutila pro to něco udělat. Papírování pro mě bylo strašné, ale stonásobně se mi to vrátilo: Za rok a půl ve Slovinsku jsem se naučila jazyk tak dobře, že teď jezdím překládat obchodní jednání ve Slovinsku pro českou firmu práce mých snů! Marta Ochmanová Začni s Erasmem už v Ostravě! Lidi z celého světa, multikulturní nádech, přátelská atmosféra, angličtina všude kolem a hlavně nenahraditelný Erasmus Spirit tak vypadají akce pořádané pro zahraniční i české studenty organizací Exchange Student Club VŠB-TUO. Našim cílem je obohatit životy Ostravanů, proměnit naše město v multikulturní místo, kde se lidé ze všech koutů světa budou cítit dobře. Chceme lidem v tomto regionu otevřít mysl, rozvázat jejich jazyky a dát tak za vznik nové generaci bez předsudků. Pokud i ty chceš zažívat Erasmus tady v Ostravě, kontaktuj nás!

18 koleje VŠB-TUO Adresa: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ubytovací služby Studentská 1770/ Ostrava Poruba Kontakt: Budovy A a B Třináctipatrové výškové budovy v areálu Poruba poskytují ubytování v celkem 21 patrech, 346 buňkách pro 1721 studentů. Jednu buňku tvoří dva pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový. Tyto dva pokoje mají společné sociální zařízení a chodbičku s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro. Budovy C, D a E Budovy C, D, E nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyňku (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě mikrovlnná trouba. V současné době mají všechny pokoje možnost připojení k internetu. Více na index.html a Kontakty: Marie Stonišová ředitelka Ubytovacích služeb tel.: fax: Ing. Andrea Husťáková vedoucí provozu ubytování tel.: Recepce: Recepce A-B: tel.: Recepce D: tel.: Recepce C: tel.: Recepce E: tel.: Koleje nabízí řadu možností, které můžete využívat. Např. minigolf s možností grilování (https://www.facebook.com/groups/ /), dva kluby (Wagon a Vrtule), Pizzerii s donáškou až na pokoj, hned vedle ní je pošta. K dispozici jsou také nové kuchyňky, piána, kuřárny a další. Veškeré informace najdete na stránkách kolejí, včetně prvních kroků jak se ubytovat a aktuálního ceníku. Koleje ne Facebooku Koleje VŠB-TUO: https://www.facebook.com/groups/ Budova A: https://www.facebook.com/groups/ / Budova B: https://www.facebook.com/groups/ / Budova C: https://www.facebook.com/groups/ / Budova D: https://www.facebook.com/groups/ / Budova E: https://www.facebook.com/groups/ / 34 obsah 35

19 studentské organizace na VŠB-TUO IAESTE Zkuste zahraniční stáž s IAESTE. vsb.iaeste.cz Sokolská33.cz Buďte v obraze s S33! sokolska33.cz Vysokoškolské katolické hnutí Prostor pro růst, vzdělání i vztahy. vysokoskolaci.info Báňská fotbalová liga Je o co hrát. banskaliga.cz Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO Hájí studentské zájmy. skas.vsb.cz 4Student.cz Chcete mít přehled? Vědět o zajímavých přednáškách, o tom, jaké akce chystají studentské organizace, co by vám nemělo uniknout? Nejen o tom je informační portál pro studenty VŠB-TUO a OU s příznačným názvem 4student. 37

20 studentské organizace na VŠB-TUO Stavovská unie studentů Ostrava Jaké to je zorganizovat akci pro tisíce lidí? Vyzkoušejte si to v SUS Ostrava. susostrava.cz Akademický pěvecký sbor Zpíváte si ve sprše? Zkuste to třeba v Mexiku. Rádio Kolej Studentské rádio, jehož DJem se můžeš stát i ty. In-Life Ostrava Od diskuzí po outdoorové akce. Buď u toho! integritylife.org/ostrava Časopis Underground Průvodce univerzitním podzemím. iknowclub VŠB-TUO Zajímáte se o nakousnutá jablka? Ochutnejte iknowclub. iknow.eu/vsb AIESEC Největší studenty řízená organizace na světě. ostrava.aiesec.cz Exchange student club Setkejte se se studenty ze všech koutů světa. Přidej se! Že škola není jen učení, ví každý. Získejte zkušenosti ve studentských organizacích na pozicích jako je PR manager, viceprezident pro human resource, redaktor v časopise, moderátor v rádiu nebo třeba objevte své marketingové či leadership schopnosti. Ověřte si v praxi, jak zvládnete náročné situace nebo zrealizovat projekt a dostaňte ze sebe víc, než jen titul! 38 obsah 39

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE Informace pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Kanál na YOUTUBE: www.youtube.com/ipcvstecb Stránka na FACEBOOKU: www.facebook.com/ipcvstecb E-mail IPC: ipc.vstecb@gmail.com

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Schvaluji: plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. děkan fakulty V Hradci Králové dne 1. srpna 2013 Výtisk číslo: Počet listů: PRŮVODCE STUDENTA Fakulty

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TU Účinnost dokumentu od: 1.7.2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. č.1b/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. č.1b/2014 Účinnost dokumentu od: 16. 7. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava č.1b/2014. Směrnice je vydána v souladu se studijním a zkušebním řádem VŠB TU Ostrava

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

jak přežít vysokou školu

jak přežít vysokou školu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava jak přežít vysokou školu aneb bible pro prváky Účelová reklamní publikace pro studenty 1. ročníků VŠB-TU Ostrava Ostrava 2007 Vážený kolego! Blahopřejeme

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V Hradci Králové dne 1. srpna 2010 Výtisk číslo: Počet listů: Schvaluji: plk. doc. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. děkan fakulty PRŮVODCE STUDENTA Fakulty

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Účinnost dokumentu od:1. 7. 2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

jak přežít vysokou školu

jak přežít vysokou školu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava jak přežít vysokou školu aneb bible pro prváky Ekonomická fakulta Účelová reklamní publikace pro studenty 1. ročníků VŠB-TU Ostrava Ostrava 2007 Vážený

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více