TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní marketing PROJEKT NA ZALOŽENÍ MALÉHO KREJČOVSTVÍ PROJECT FOR ESTABLISHING A SMALL TAILOR S SHOP Lucie Benešvá KHT Veducí bakalářské práce: Ing. Jindra Prkertvá Rzsah práce: Pčet stran textu...38 Pčet brázků... 7 Pčet tabulek Pčet grafů...13 Pčet stran přílh...6

3

4

5

6 PROHLÁŠENÍ Prhlašuji, že předlžená bakalářská práce je půvdní a zpracvala jsem ji samstatně. Prhlašuji, že citace pužitých pramenů je úplná, že jsem v práci neprušila autrská práva (ve smyslu zákna č. 121/2000 Sb. O právu autrském a právech suvisejících s právem autrským). Suhlasím s umístěním bakalářské práce v Univerzitní knihvně TUL. Byla jsem seznámena s tím, že na mu bakalářsku práci se plně vztahuje zákn č.121/2000 Sb. právu autrském, zejména 60 (šklní díl). Beru na vědmí, že TUL má práv na uzavření licenční smluvy užití mé bakalářské práce a prhlašuji, že s u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prdej, zapůjčení apd.). Jsem si vědm th, že užít své bakalářské práce či pskytnut licenci k jejímu využití mhu jen se suhlasem TUL, která má práv de mne pžadvat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynalžených univerzitu na vytvření díla (až d jejich skutečné výše). V Liberci dne 25. dubna Pdpis 5

7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímt pděkvala své veducí práce paní Ing. Prkertvé z Katedry textilních materiálů za vedení, knzultace, trpělivst a pmc při zpracvaní tét bakalářské práce. Zárveň bych chtěla pděkvat mé rdině, která mi byla pru při studiu. 6

8 ANOTACE Tat bakalářská práce se zabývá zalžením maléh krejčvství. V práci je krátce ppsána histrie, nástrje a materiály ptřebné k tét činnsti, dále zařízení pdniku a ppis práce. Další část tét práce je zaměřena na marketingvý průzkum, který je prveden ptenciálními zákazníky, následně je analyzván a vyhdncen. Sučástí následující kapitly je seznámení se strategií prdeje, legislativu a sumarizací nákladů z níž vyplývá závěr tét práce. A t zjištění, zda-li se malé krejčvství vůbec z finančníh hlediska vyplatí. K L Í Č O V Á S L O V A : Šití, pdnikání, firma, marketingvý výzkum, cena. ANNOTATION This bachelr thesis deals with establishing a small tailr s shp. The histry, tls and materials needed fr this activity are shrtly described in this wrk, as well as establishing the cmpany and describing the wrk itself. The next part f this wrk is fcused n accmplished marketer research, which is dne by ptential custmers, afterwards it is analyzed and evaluated. As a part f the next chapter is explanatin f strategy f sale, legislatin and summarizatin f csts. The cnclusin f this thesis emerge frm this chapter. And it is the finding ut if this small tailr s shp is wrth it frm the financial pint f view. K E Y W O R D S : Sewing, business, cmpany, marketer research, price. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 7

9 OBSAH 1. ÚVOD VÝVOJ A HISTORIE NÁSTROJE Šicí strje Overlck Nástrje a pmůcky s šití MATERIÁLY DOPLŇKY A GALANTERIE POSTUP PRÁCE Obecný pstup ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DÍLNY MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK Téma, respndenti a cíl výzkumu Metdy a techniky sběru dat Stanvené dmněnky a následné vyhdncení výzkumu Závěrečné zjištění STRATEGIE Vize a pslání Zákazníci Prstry a vybavení Situační analýza Knkurence Srtiment Ddavatelé Prjekt na zalžení maléh krejčvství 8

10 9.8. Ceny Reklamní strategie LEGISLATIVA Předmět a frma pdnikání Účetnictví Pdání přihlášky na pjistné na zdravtní a sciální zabezpečení Zdravtní a sciální pjištění SUMARIZACE NÁKLADŮ Náklady na zařízení prstru Předpkládané měsíční náklady Předpkládané měsíční tržby Hspdářský výsledek ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHA POSTUP NA KONKRÉTNÍM VÝROBKU PŘÍLOHA DOTAZNÍK LITERATURA Prjekt na zalžení maléh krejčvství 9

11 1. ÚVOD Krejčvství přináší člvěku děv dknale padnucí, tedy ušitý na míru a mdel přinášející phdlí a vyzdvihující sbnst, přitm jedinečný. Ale k tmu je zaptřebí najít kvalifikvanu a šikvnu pracvní sílu. Asi každý z nás zažil příliš krátké i dluhé rukávy neb nhavice, nesedící pas či kabátek. Prt je tat bakalářská práce zaměřena na pdnikání v bru krejčvství. I když se mnhým zdá, že si krejčvství účtuje vyské ceny, tak se dmnívám, že při phledu d nějakých butiků je cena vyrvnaná a ještě k tmu má člvěk jedinělý kusek. Důvdů prč lidé nevyužívají krejčvu je řada, ale asi hlavní důvd prč se ženy zdráhají využít služeb krejčvství, spčívá v mžné bavě z nedrzumění. Jak krejčvá, tak zákaznice má jiné představy a pdstatné je, aby bě dspěly ke vzájemné shdě. Krejčvá musí brát přání zákaznice vážně, případně se splečně dmluvit na mžných změnách. Stejně tak zákaznice musí umět přesně ppsat c si přeje ušít neb si přinést brázek mdelu. Pkud zákaznice cítí, že může krejčvé důvěřvat, tak se určitě dmluví a výsledkem bude spkjenst na bu stranách. I když je pravdu, že zkušení děvu na zakázku zabere více času, nežli kupě htvé věci. Úklem krejčvství je vytvřit děv první jaksti, přinášející radst, který člvěku pravdu sluší. Prt nemá cenu nechávat takvý kusek ležet v šatníku. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 10

12 2. VÝVOJ A HISTORIE Již d pradávna se lidé museli blíkat. Svůj děv si vyráběli sami. Oděvy se zhtvvaly ručně, jedntlivé díly děvů se spjvaly pmcí jehly, nitě, pasků a spn. Pté když se ptřebval nvé blečení, tak se chdil ke švadlenám, kde jim vzaly sbní míry a ušily děv, který jim padl. Dřívější švadleny neměly nejvhdnější pdmínky k práci, prt byl šití nárčné. Díky rzvíjejícímu se bchdu se zbžím a látkami se krejčvské řemesl rychle rzvíjel a začal se specializvat jeh dvětví. Úplný rzkvět řemesla nastal v renesanci, kdy urzení lidé měli svéh sbníh krejčíh. Vyhlášené švadleny byly vyhledávány a zvány ke dvru, aby zde vytvářely skvstné děvy. Ke knci 17. stletí začaly vznikat cechy krejčích, kteří se specializvaly na šití mužských děvů. Časem začaly vycházet i první módní listy a zárveň vznikaly první manufaktury, vytvářející základ pr buducí průmyslvé výrby. V dřívějších dbách byl bvyklé, že žena zvládala zhtvení základních částí děvů, jejich pravvání i přešívání. Velkým pmcníkem švadlen se stal šicí strj, který vznikl v rce Časem se šicí strj technicky zdknalval, až se v rce 1845 byl vytvřen šicí strj, který uměl šít spdním i vrchním stehem. Tent strj byl bsluhván ručně, pzději se bjevily strje vybavené výkyvnu nžní desku v řemenvým převdem a pstupem dby se strje bsluhvaly nhu, ve 20. stletí byl už pháněn elektřinu. V českých dmácnstech se šicí strj začal bjevvat d 70. let 19. stletí. V tmt stletí již existval mnh krejčvských firem, které vyráběly děvy na zakázku i na sklad. Ale krmě zakázkvéh šití se prsazvala i děvní knfekce, která se stala celsvětvě rzšířenu až p 2. světvé válce. Z materiálů se pužíval plátn, sukn, vlna, len a v plvině 18. stletí ještě bavlna, která se stala velice blíbeným materiálem. Z hedvábí neb ze sametu se šily lepší šaty. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 11

13 3. NÁSTROJE 3.1 Šicí strje Šicí strj urychluje práci. Umžní šít dírky i pevné a stejnměrné stehy. Na trhu je mnh výrbců, kteří pskytují širku paletu strjů, lišící se funkcí, výknnstí, designem. Dnešní dba nabízí jak skříňvé, tak i kufříkvé strje. Ideální strj by měl šít snadn všechny druhy látky, měl by umět měnit rychlst šití, patky by se měly snadn vyjímat a měnit, vkládání cívek, nasazvání jehel a navlékání nitě by měl být jednduché. Dále je vhdné mít strj s velku pracvní desku s dstatečným prstrem na výšku. Každý typ šicíh strje je trchu jiný, ale přest mají splečné prvky, i když se na strji mhu nalézat někde jinde. K šicímu strji se prdává i příslušenství, t je pdavač, dva šrubváky, něklik cívek, speciální patky, lahvička s lejem a kartáček na čištění. Jedntlivé díly: Klíky, napínač a vdič vrchní nitě Navíječ spdní nitě Ruční kl Jehla Přítlačná patka Chapač Stehvá deska Cívkvé puzdr a cívka spdní nitě Vlné ramen Vlba stehu Prjekt na zalžení maléh krejčvství 12

14 Délka stehu velmi tenké látky - šifn, vál, mušelín (10-12 stehů na palec), tenké látky - bavlna, žržet (8-10 stehů na palec), středně silné látky - gabardén, vlněné látky (7-9 stehů na palec), silné látky - flís, tvíd, meltn (5-8 stehů na palec) Šířka stehu Cívky spdní nitě Patka 3.2. Overlck Overlcky jsu speciální šicí strje, které prfesinálně sešívají, stříhají a zárveň přitm začišťují v jediném pracvním chdu. Výbrně se hdí k šití úpletů. Dle typu pužívá 3 8 nití sučasně na velkých cívkách. Stehy vypadají prfesinálně a jsu zárveň pružné. Rzdíl mezi verlckem a šicím strjem je v pčtu jehel, v pčtu nití, řezačem a cívky nahrazují chapače. Obrázek 1. Overlck 3.3. Nástrje a pmůcky s šití Existuje mnh pmůcek, které nám mhu ulehčit práci. K základním ptřebám patří špendlíky, jehly, krejčvský metr, křídy, krejčvské nůžky, žehlička. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 13

15 Jehly ruční a strjvé Nejvíce se využijí tenké a střední jehly. Dluhé jen na kličkvání, stehvání a řasení. Existují též čalunické i zapšívací jehly. Jehla musí prcházet tkaninu bez dpru, aby nepškdila vlákna látky. Ruční pdle typu jehly se liší délka jehly, tvar hrtu a velikst. Ideální je mít balíček různých jehel, který by bsahvat jehly s velkými a malými ušky. Strjvé pužitím správné jehly se dsáhne nechtěnému zdrhnutí látky, vytaženým nitím, viditelným dírkám v materiálu. Jehly jsu s strým hrtem či tupé. Zplštělá strana (směřuje k zadní straně šicíh strje) jehly umžní správné nasazení d strje. Jehly se liší délku, hrtem a velikstí žlábku. Menší a tenčí jsu vhdné na tenké látky a silnější na pevnější a tlustší materiály. Jehla s kulatým hrtem služí k šití úpletvých látek, aby nepškdil materiál. Kůže se šije se šikmým hrtem. Zárveň existuje mnh speciálních jehel. Síla jehly Kvalita látky Lehké Střední Těžké Jehla 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, Tabulka 1. Síla jehly Krejčvská panna Usnadní práci, lze na ni vidět jak sedí sedl, záševky, kapsy i rukávy. Na některých krejčvských pannách se dají nastavit i míry. Magnet Magnet lze využít jak držák špendlíků, který může pmci při náhdném vysypání, kde stačí magnetický jehelník přilžit a tím dpadá pracné sbírání. Nitě Na trhu je velká rzmanitst nití, vždy je dbré vybírat nit dle materiálu a barvy Prjekt na zalžení maléh krejčvství 14

16 látky z níž je šit. Liší se tlušťku a pevnstí, mhu být tkané z něklika vláken a čast se pužívají směsvé nitě (bavlněné a plyestervé). Bavlněné nitě se hdí k šití bavlněných a plátěných látek. Plyestervé jsu vhdné pr žerzejvé látky, pr svu vysku pružnst. Hedvábnické jsu zas pevné v trhu, pružné a napínavé. Ideální by byl si patřit zásbu nití. Nůžky, řezač, párač Krejčvské a nrmální nůžky - existuje mnh velikstí, tvarů a druhů nůžek (jak střihačské, zubkaté). Ostří v jedné rvině se stříhaným materiálem zajistí nepkrčení látky. Nůžky pužívané na látku by se neměly dstat d styku s vatelínem či papírem, které tupí stří. Krejčvské nůžky mají zahnutu rukjeť, výkrj nad spdním uškem mají prt, aby látka při stříhání dbře ležela a její střižený kraj byl pak perfektně rvný. Nůžky se zubatým střím služí k začišťvání švů. zubů. Ostřiče služí pr udržení strých nůžek, jsu určeny na dstranění nervnstí a Ktučvé řezače s pdlžku a pravítkem jsu nejvhdnější pr dluhé řezy příčných pruhů (na patchwrk), kde uříznu i něklik vrstev jedním tahem. Párač (nžík na párání) má zahnutý strý knec, pužívaný na párání stehů. Označvání a měření Krejčvské křídy, fixy, tužky služí k přenesení značky ze střihu na látku. Opět je na trhu k dispzici mnh druhů, tvarů a barev. Kpírvací, střihvý papír a značkvací klečk (radélk) papír je průhledný, aby se střih dal přím překleslit. Radélk služí pr přenesení značek z papírvéh střihu na látku. Využije se také ke značení na dvu vrstvách látky sučasně. Hdící se pr tenké materiály. Krejčvský metr je nezbytný k měření pstavy a bytvéh zařízení, dluhý 150 cm. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 15

17 Pevná pravítka s křivítkem se hdí na měření na pevné plše neb na značení rvných linek na střihu a na úpravu průramků. Papírvé střihy Lidé c nemají takvý talent, šijí raději pdle střihu, který se dá přídit splu s časpisem, jehž bývá sučástí neb h lze kupit samstatně ve střihvé službě, kde jsu k dispzici i katalgy s brázky děvů. Před kupením střihu je zaptřebí zjistit ptřebnu velikst. Prt se změří a zapíší ptřebné míry, aby se mhly prvnat při kupvání střihu. Obsahem střihu je brázek výslednéh střihu, pdle kteréh se dají ušít znázrněné děvy. Dále je u střihu návd jak pstupvat, ptm znázrněné linie velikstí, brysvá kresba detailů, dpručené látky a jejich mnžství, nákres se střihvými díly v ptimálním rzlžení na látce. Jelikž střih nemusí dpvídat knfekční veliksti dané sby, je lepší sbu raději změřit a prvnat míry s tabulku veliksti. Důležité míry jsu přes prsa, pas a bky. Dle vybrané veliksti se pté vybere typ čáry střihu. Zárveň je nezbytnstí určit směr vlákna, aby se díly správně rzmístily na látku. Řídíme se snvními vlákny (rvnběžnými s pevným krajem látky). Ve střihu je směr značen rvnu silnu čáru. Při stříhání je důležité dbát na značky na jedntlivých dílech knkrétníh střihu, aby na sebe barvy navazvaly stejným dstínem či vzrem. Dále se musí pčítat s přídavky látky na švy. Patky Základní patka je sučástí výbavy každéh šicíh strje. Služí k běžnému šití. Průhledná patka se pžívá při řasení d gumy. Patka na zdbný steh je ideální pr menší vyšívání a šití zdbných stehů. S brubvací patku se začistí kraje látky, aby se netřepila. Patka na všívání zipů je zas uzpůsbená tak, že zubky zipu jsu p bu stranách při šití vlné. Na bšívání knflíkvých dírek je dírkvací patka. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 16

18 Těžítka a špendlíky Služí k dčasnému spjení něklika vrstev látky dhrmady či k udržení střihvéh dílu při stříhání. Špendlíky se umisťují v pravidelných rzestupech mim zakřivených míst, kde jich je ptřeba více. Špendlíky jsu ideální pr menší plchy. Existuje mnh druhů, v různých délkách a materiálů pr různé pužití, ideální a běžné jsu celvé špendlíky se skleněnými hlavičkami. Pškdit látku mhu tupé špendlíky. Zavírací špendlíky vyrábí se v různých velikstech pr spjení dvu či více materiálu. Zárveň jsu ideální na prtažení tkaničky či gumičky tunýlkem. Těžítka jsu vhdná pr velké a hladké kusy látky (záclny). Další pmůcky Nezbytné sice nejsu, ale dá se využít i jehelníček, navlékač nití, náprstek a jiné. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 17

19 4. MATERIÁLY Látky tvří základ každéh děvu. Výběr vzrů a tkanin v dámské módě se zdá neknečný a přitm je rzmanitst látek výsledkem bměn něklika základních prvků. Příze určuje pvrchvý vzhled a tkaní zase strukturu a vzhled tkaniny. Každá látka má svůj charakter a význam. Z brvské rzmanitsti textilií byl d bakalářské práce vybrán něklik nejvíce pužívaných materiálů. Dětské děvy manšestr, batist, prací krd, luhvý krep, denim. Pracvní děvy pracvní kepr. Letní šaty gabardén, ppelín, batist. Dámské děvy serž, piké, tatran, žržet, madeira, pískvý krep, ppelín, krepsatén, flameng, krepdešín, trpical. Splečenské šaty satén, rganza, krepsatén, brkát, lamé. Kstýmy satén dubl, sukn, tvíd, tvil, krd, krul, mhér, gabardén. Pánské děvy krd, gabarding, listr, hpsak, trpical, tvil. Bundy dyftýn, canvas. Lžní prádl véba, damašek, luhvý krep, atlas grádl, kanafas. Ručníky smyčkvá a vaflvá tkanina. Stlní prádl damašek, véba, grádl, činvatina, kanafas, satén. Dekrační textilie samet, satén, klké. Pdšívky serž, satén dyšes, atlas, taft, markén. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 18

20 Výztužné materiály: vlizelín jedná se plšně pvrstvenu vlžku lepidlem. Jedná se netkanu textilii tvřící děvní výztuž. Tepelné vlžky: run neb-li vatelín je netkaná textilie tvřící výplňkvý materiál, plnící funkci tepelněizlační vlžky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 19

21 5. DOPLŇKY A GALANTERIE Knflíky Nejpužívanější spínací sučástí jsu knflíky. Jsu praktické a mají i dekrativní význam. Nabídka knflíků je rzmanitá, při výběru by se měl dbát na ladění knflíku s děvem, na materiálvé slžení, způsb upevnění, praktičnst, velikst a vzhled, neměl by se zapmínat ani na kupi náhradníh knflíku. Dle způsbu pužití lze najít knflíky spínací, zdbné a statní. Ppruhy Jsu hrubší, tužší a pevnější než stuhy, jedná se plšné textilie tkané či pletené. Ramenní vlžky (vycpávky) Pužívají se k pdkládání náramenic a upravuje se jimi tvar děvu. Je mžné se setkat s vycpávky v mnha velikstech a tvarech, z různých materiálů. Stuhy, prýmky, pruženky Mhu být vzrvané vazbu či tiskem, jednbarevné, jednstranné neb bustranné. Stuhy jsu pevné úzké plšné textilie. Mhu být pletené, tkané, lepené a řezané. Pdle pužití se rzlišují stuhy děvní a buvnické, bytvé, technické, speciální a dále stuhvé uzávěry (suchý zip). Prýmky jsu plšné, ale úzké či dutinné textilie, galnvé aneb splétané. Dle pužití jsu prýmky bytvé, děvní a buvnické, speciální a technické. Pruženky jsu pružné stuhy či prýmky s bsahem elastmervými vlákny. Vyrábí se tkané pruženky, rašly, galnvé a splétané pruženky. Pdle účelu jsu pruženky děvní, technické, buvnické. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 20

22 Střapce Střapce se pužívají v bytvém textilu mají zdbící funkci. Vlžky a výztuhy Aby byl děv pevnější a zachval si tvar, tak se vkládá mezi vrchní vrstvu a pdšívku děvu děvní vlžka. V bchdech je jak běžná výztuž neb jak zpevňující vlizelín (zažehlvací). Opět existuje mnh typů, jak nažehlvací, tkané i netkané. Zapínání Dále mim knflíků k zapínání služí háčky s čkem, které se využijí u pásku kalht či sukně. Na trhu se lze setkat ještě s patentními zapínacími knflíky, vhdné pr sprtvní blečení, dále s nýtvacími knflíky a stiskacími knflíky. Zdrhvadla Existuje mnh frem zapínání, asi nejpužívanější jsu zipy a t buď standardní, které se dají najít například u kalht neb dělitelné nacházející se u bund. Při nákupu zipu by měl zip dpvídat síle látky, pět jsu zipy různé šířky, délky, barvy i materiálu. Ostatní galanterní zbží Patří sem jak textilní, tak netextilní výrbky, jak kstice, pdprsenkvé vycpávky, spny a jiné zbží. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 21

23 6. POSTUP PRÁCE 6.1. Obecný pstup Ušití děvu na míru chce svůj čas, je časvě nárčnější i pr zákaznici, než-li zakupení děvu v bchdním dmu. Při první návštěvě prbere zákaznice své přání s krejčvu. Zákaznice by měla vysvětlit nejjasněji c si představuje, případně načrtnut nákres. Zde je zaptřebí nad nákresem tršku pdebatvat. Nejprve je ptřeba vyhledat střih. Čast je nezbytné základní střih upravit tak, aby seděl. Střih se může zkrátit, prdlužit, rzšířit či zúžit. Lze h upravit na papírvém střihu či na zkušebním střihu. Pté si krejčvá zákaznici změří a míry zákaznice zaznamená. Zákaznice si vybere látku, která hraje velmi důležitu rli. Pak je na zákaznici, zda si látku kupí sbně neb zda jej svěří krejčvé. Sptřebu látky najde na balu střihu, kde je vždy uvedené mnžství látky. O statní náležitsti jak je pdšívka, pdsazení, nitě, knflíky a zipy se pstará krejčvá. Hned c má krejčvá látku k dispzici, může začít dělat na střihu, který je základem. Krejčvá rzkreslí všechny díly, z nichž se sestává děv na jemný papír. Htvý papírvý střih se nanese na látku a pdle nákresu se nastříhají látkvé díly. Plhvý plán u střihu ukazuje nejvýhdnější rzlžení střihvých dílů na látku tak, aby všechny díly ležely stejným směrem. Oděv se pak se sestehuje bez pdšívky a detailů dhrmady pr první zkušku. Ptřebné pravy prvede krejčvá pmcí špendlíků a zeptá se na djem zákaznice. Pkud se zákaznici něc nelíbí musí t krejčvé říci, aby byl mžné ckliv ppravit. Střih se sešije a pak se dknčí práce zdbnými prvky. Při šití se krejčvá nebejde bez žehličky. Látka se lehce přežehluje špičku žehličky na určitých místech, třeba i přes plátn neb papír, aby se brysy nevytlačily či nevznikl nežáducí lesk. Žehlí se především detaily, jak sklady a záševky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 22

24 V případě neúspěchu se musí děv úplně rzpárat, střih upravit a díly se pté musí zpět sestavit. Pak následují dknčvací práce jak zálžky, přišití knflíků, lemů, vsazení pdšívky. Výrbky Prjekt na zalžení maléh krejčvství 23

25 Obrázek 2. Výrbky Prjekt na zalžení maléh krejčvství 24

26 7. ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DÍLNY Pracvní prstr může mít vliv na t, zda šití bude záživnu činnstí. Prt je důležité rzvrhnutí pracvníh a úlžnéh prstru. V první řadě by si člvěk měl dbře prmyslet, v jakých prstrách vytvřit pracvní míst, tak aby rzešité věci nikmu nepřekážely. Nejlepší by byl si vyhradit samstatnu místnst na šití. Obrázek 3. Návrh pracvníh prstru Prjekt na zalžení maléh krejčvství 25

27 V tét místnsti je zaptřebí si určit vhdnu šicí plchu pr umístění šicíh strje. Práci je třeba dbře naplánvat, prt je dbré rzvrhnut si pracvní prstr. Jak ukládací bx na šicí ptřeby mhu pslužit krabice, plastikvé skříňky, šuplíčky, přensky na nářadí, krabice d bt. Na stěny lze umístit nástěnku s pličky, na které se mhu ukládat střihy, knihy, šicí ptřeby. Dále je ptřeba stůl na stříhání látky a žehlící prkn případně rukávník se žehličku tak, aby byly lehce dsažitelné. Stůl na šicí strj by měl být 75 cm vyský a 50 cm hlubký se šířku cm, aby rzešité mdely nepadaly. K překreslvání či stříhání střihu je ptřebná deska veliksti 1 x 2 metry. Není k zahzení ani zrcadl, dstatek zásuvek, vhdně rzmístěné světlení, phdlná židle a zárveň by rzmístěné kabely neměly být překážku. Využití pracvníh prstru v prnajaté kanceláří veliksti 23 metrů čtverečných je načrtnut na brázku 3. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 26

28 8. MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK 8.1. Téma, respndenti a cíl výzkumu Pr rzhdvání je zaptřebí dstatek infrmací. Právě prt je důležité se brátit na ptencinální zákazníky a zhtvit průzkum v blasti pdnikání. Prt byl prveden marketingvý výzkum na pskytvání služeb krejčvé. Cílem tht výzkumu byl zjištění zájmu využití těcht služeb ptencinálních zákazníků. Dtazvala jsem vzrku 100 respndentů. Jehž slžení byl tvřen 88% žen a 12% mužů Metdy a techniky sběru dat Data u tht výzkumu byla získána primárním sběrem, t jest získání nvých infrmací. Byla pužita metda sbníh dtazvání striktně strukturvanéh dtazníku a dále písemnéh dtazvání prstřednictvím zaslanéh dtazníku respndentům. Dtazník byl tvřen 14 tázky. Kde byla bsažena data klasifikační (tázky 11 14, týkající se charakteristiky respndenta) a dále data subjektu (infrmace týkající se předmětu a cíle výzkumu, tázky 1-10) Stanvené dmněnky a následné vyhdncení výzkumu Otázka 1: Využil/a jste někdy služeb krejčvé? Dmněnka: Lidé si raději kupí prdukt z bchdu, než aby navštívili krejčvu. Vyhdncení: 82% respndentů již využil tyt služby, puhých 18% dtazvaných krejčvu dsud nenavštívil. Z th lze vyvdit, že šití na zakázku není v dnešní dbě zcela zatracen. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 27

29 Využil/a jste někdy služeb krejčvé? 18% 82% an ne Graf 1. Otázka 1 Otázka 2: Byl/a jste spkjen/a se službu krejčvé? Dmněnka: Lidé jsu spkjeni s výrbky šité d švadleny. Vyhdncení: 80% dtazvaných byl spkjen se službu a pr 20% nebyly výrbky d krejčvé uspkjující. Z th vyplývá, že pr většinu byvatel jsu ušité prdukty uspkjivé. Byl/a jste spkjen/a se službu krejčvé? 20% 80% an ne Graf 2. Otázka 2 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 28

30 Otázka 3: Pkud jste dpvěděl/a v tázce 2 ne, tak c Vám nevyhvval? Dmněnka: Kterým nedstatkům je zaptřebí se vyhnut. Vyhdncení: Jelikž tat tázka byla tevřená a nepvinná, tak jsem nedstala dstatek infrmací, pr zpracvání. Otázka 4: Kterých služeb krejčvé jste již využil/a? Dmněnka: Lidé si nejčastěji nechávají šít bytvé textilie a večerní šaty. Vyhdncení: 46% respndentů již využil švadlenu při zkrácení kalht, výměně zipů a jiných drbných úprav, 34% si nechal ušít splečenské šaty, kstýmky a jiné děvy, 12% měl zájem ušití bytvých textilií, jak jsu například záclny, přehzy, sedáky a puhých 8% využil švadlenu na ušití něčeh jinéh. Z tht grafu je patrné, že lidé mají největší zájem drbné úpravy. Kterých služeb krejčvé jste již využil/a? 12% 8% 46% 34% Zkrácení kalht, výměna zipů a jiné drbné úpravy Ušití splečenských šatů, ktýmků a jiných děvů Šití bytvých textilí - záclny, přehzy, sedáky, aj. Ostatní Graf 3. Otázka 4 Otázka 5: C Vás vedl k využití těcht služeb? Dmněnka: Lidé ptřebují švadlenu puze pkud neseženu daný prdukt na trhu. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 29

31 Vyhdncení: 38% dtazvaných se dstavil ke krejčvé kvůli nedstupnsti zbží na trhu, 32% upřednstňval riginalitu prduktu, 16% by zašl ke švadleně pr nedstatek velikstníh srtimentu na trhu a pr 14% by vyhvvala tat služba pr cenvu dstupnst. Z grafu je viditelné, že využití služeb krejčvé je převážně následkem nedstupnsti prduktu na trhu. C Vás vedl k využití těcht služeb? 16% 38% 32% 14% Nedstupnst zbží na trhu Cenvá dstupnst Originalita výrbku Velikstní srtiment Graf 4. Otázka 5 Otázka 6: C upřednstňujete u výrbku ušitéh d krejčvé? Dmněnka: Lidé preferují kvalitu ušitéh prduktu. Vyhdncení: U 84% dtazvaných je priritu kvalita ušití, 14% dávají přednst ceně a puze 2% jde ddací lhůtu. Lidé tedy dají přednst kvalitnímu prduktu. C upřednstňujete u výrbku ušitéh d krejčvé? 2% 14% 84% Cenu Kvalitu ušití 7 denní ddací lhůtu Graf 5. Otázka 6 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 30

32 Otázka 7: C Vám brání k ušití děvu na zakázku? Dmněnka: Lidé nebudu mít dstatek času k návštěvě švadleny. Vyhdncení: U tét tázky dpvěděl 48%, že je mezuje k návštěvě krejčvé nedstatek času, 44% brání k příchdu krejčvé její nedstupnst, 8% nevěří kvalitě ušitéh výrbku. Dmněnka je ptvrzena, lidé d švadleny dradí nedstatek času. C Vám brání k ušití děvu na zakázku? 8% 0% 44% 48% Nedstupnst krejčvé Nedstatek času k návčtěvě krejčvé Nevěříte kvalitě ušitéh výrbku Nechta krejčvé Graf 6. Otázka 7 materiálu)? Otázka 8: Klik jste chten/a utratit za službu krejčvé (v ceně není hdnta Dmněnka: Lidé nejsu chtni za práce krejčvé utrácet větší částky. Vyhdncení: 60% by utratil za tyt služby maximálně 300,-Kč, 32% by zaplatil maximálně 2 000,-Kč a puze 8% dtazvaných by za práci krejčvé dal i více jak 2 000,-Kč. Hyptéza se ptvrzuje, lidé nejsu chtni utrácet větší částky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 31

33 Klik jste chten/a utratit službu krejčvé (v ceně není hdnta materiálu)? 8% 32% 60% d 300,-Kč d 301,-Kč d 2 000,-Kč 2 001,-Kč a více Graf 7. Otázka 8 Otázka 9: Jaku částku byste zaplatil/a za: a) Zkrácení kalht, výměnu zipů a jiné drbné úpravy b) Ušití splečenských šatů, kstýmků a jiných děvů c) Šití bytvých textilií záclny, přehzy, sedáky a jiné Dmněnka: Lidé za ušití šatů jsu chtni zaplatit maximálně 2 000,-Kč, za drbné úpravy dají nejvýše 200,-Kč a bytvé textilie 500,-Kč. Vyhdncení: Za zkrácení kalht, výměnu zipů a jiných drbných úprav jsu lidé maximálně utratit 300,-Kč. Za ušití splečenských šatů, kstýmků a jiných děvů je schpn zaplatit 42% dtázaných maximálně 2 000,-Kč, 36% d 300,-Kč a 22% i více jak 2 000,-Kč. U šití bytvých textilií, jak jsu například záclny, přehzy, sedáky by 54% zaplatil d 300,-Kč, 44% nejvíce 2 000,-Kč a puhé 2% i více než 2 000,-Kč. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 32

34 Zkrácení kalht, výměna zipů, aj. drbné úpravy Ušití splečenských šatů, kstýmků, a jiných děvů Šití bytvých textilií - záclny, přehzy, sedáky, aj. 0% 22% 36% 44% 2% 100% 42% 54% d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více Graf 8. Otázka 9 Otázka 10: Jak čast byste využil/a služeb krejčvé? Dmněnka: Lidé využívají mál těcht služeb. Vyhdncení: 40% respndentů by navštívil švadlenu p více jak jednm rce, 36% by zašl ke krejčvé alespň jednu za rk, 16% by tut službu ptřebval 3x až 4x d rka a puze 8% by ji využil každý měsíc. Dmněnka je ptvrzena, lidé ke krejčvé nechdí čast. Jak čast byste využil/a služby krejčvé? 16% 8% 40% 36% Jenu za více jak rk Jednu za rk 3 krát až 4 krát za rk Téměř každý měsíc Graf 9. Otázka 10 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 33

35 Otázka 11: Phlaví? Na dtazník dpvěděl 88% žen a puze 12% mužů. Phlaví 12% 88% Žena Muž Graf 10. Otázka 11 Otázka 12: Věk? V dtazvání byl nejvíce zastupen respndentů ve věku let t jest 66%, 12% na dtazník dpvěděli respndenti ve věku let, 10% ve věku let, 8% tvřili respndenti ve věku let a p 2% byli zahrnuti v dtazvání d věkvé kategrie let a nad 65 let. Věk 12% 10% 2% 2% 8% 66% nad 65 Graf 11. Otázka 12 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 34

36 Otázka 13: Velikst bce, ve které žijete? Na dtazník dpvěděl 26% dtazvaných z bce d byvatel, 24% s velikstí bce byvatel, 22% s byvatel, 18% s více jak byvatel a 10% tvřil dtazník nad byvatel. Velikst bce, ve které žijete 18% 10% 26% 22% 24% D byvatel byvatel byvatel Nad byvatel Nad byvatel Graf 12. Otázka 13 Otázka č.14: Kraj, ve kterém žijete? Na dtazník dpvěděl 52% respndentů z Ústeckéh kraje, 22% z Libereckéh kraje, 14% respndentů dpvěděl na dtazník z Prahy, 6% byl z Plzeňskéh kraje, 4% z Králvéhradeckéh a 2% z Pardubickéh kraje. Kraj, ve kterém žijete 14% 4% 2% 6% 52% 22% Ústecký Liberecký Praha Králvéhradecký Pardubický Plzeňský Graf 13. Otázka 14 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 35

37 8.4. Závěrečné zjištění Výsledkem marketingvéh výzkumu byl zjištěn, že lidé služby krejčvé využívají i dnes. Převážně ji navštěvují kvůli zkrácení kalht, výměně zipu a jiných drbných úprav, zárveň pr nedstupnsti srtimentu na trhu. Lidé nechdí ke švadleně mc čast a nejsu chtni za dvedenu práci zaplatit vyské částky, důvdem prč jej nenavštěvují je také nedstatek času. Dtazník vyplnily převážně ženy ve věku let. Více jak plvina dtazvaných pcházela z Ústeckéh kraje a čtvrtina z vesniček tvřící maximálně byvatel. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 36

38 9. STRATEGIE PRODEJE 9.1. Vize a pslání Základní hdnty, na kterých bude stát pdnik je knkurenceschpnst, pctivst a lajálnst. Pr pdnik bude důležité zaměřit se na ptřeby zákazníků a hledání dalších cest jak tyt ptřeby nejlépe uspkjit. Hlavním cílem by byl vytvření knkurenční výhdy, nalezení tržníh místa na trhu a zpracvání dbréh plánu, i když dbrý plán nezaručuje úspěch, ale výrazně zvyšuje šanci na jeh dsažení. Dále by byla výhda viděna ve vyšší flexibilitě, rychlejší reakční schpnsti, vytvření důvěry a tím i nvéh vztahu, vyšší hdntu výrbku za nižší peníze a zárveň ušití riginálníh kusu bez vad Zákazníci Ptencinálními zákazníky by byly převážně ženy. Mladší a střední věkvá skupina žen využije krejčvé převážně v plesvé sezóně, dále k šití bytvéh textilu (jak například k výzdbě chat a kuchyní) i nastávající maminky tut službu mhu využít na zvelebení dětskéh pkjíčku. U mužů bude předpkladem, že se u krejčvé zastaví na zkrácení rukávů aneb kalht či třeba jen na přešití zipu. Zárveň krejčvu nephrdnu ani seniři, kterým třeba nedvlí zdravtní stav návštěvu bchdu, prt by nebyl prblém přijít i k zákazníkvi dmů. Největší zájem bude u zákazníků, kteří budu chtít jedinělý kusek neb ušít dbře jim padnucí blečení. Tit lidé nebudu mít prblém si za tt jedinečné a kvalitní zbží připlatit. Zárveň by byl mžné získat přízeň zákazníků, kteří na trhu nemhu najít určitý prdukt a velikstní srtiment dle jejich představ. Suhrnem se dmnívám, že největší pptávka bude zejména d těch zákazníků, kteří chtějí být riginální či nemají mžnst daný prdukt sehnat Prstry a vybavení Půvdním záměr pdniku byl pr živnst využití prstr dmva, jelikž práce z dmva je nenárčná a nenákladná metda, ale nevýhdu by byl mál vlnéh místa, zárveň by se musely vzít hledy na běžný chd dmácnsti a v nepslední řadě míst Prjekt na zalžení maléh krejčvství 37

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zpráva k faktuře č

Zpráva k faktuře č Přílha faktury č. 2017103 Zpráva prvedených činnstech dle Smluvy díl na realizaci prjektu Rdinné pasy a Senir Pas 2016-2017 Zpráva k faktuře č. 2017103 Prvz a aktualizace webvých stránek Adresa webvých

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více