TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní marketing PROJEKT NA ZALOŽENÍ MALÉHO KREJČOVSTVÍ PROJECT FOR ESTABLISHING A SMALL TAILOR S SHOP Lucie Benešvá KHT Veducí bakalářské práce: Ing. Jindra Prkertvá Rzsah práce: Pčet stran textu...38 Pčet brázků... 7 Pčet tabulek Pčet grafů...13 Pčet stran přílh...6

3

4

5

6 PROHLÁŠENÍ Prhlašuji, že předlžená bakalářská práce je půvdní a zpracvala jsem ji samstatně. Prhlašuji, že citace pužitých pramenů je úplná, že jsem v práci neprušila autrská práva (ve smyslu zákna č. 121/2000 Sb. O právu autrském a právech suvisejících s právem autrským). Suhlasím s umístěním bakalářské práce v Univerzitní knihvně TUL. Byla jsem seznámena s tím, že na mu bakalářsku práci se plně vztahuje zákn č.121/2000 Sb. právu autrském, zejména 60 (šklní díl). Beru na vědmí, že TUL má práv na uzavření licenční smluvy užití mé bakalářské práce a prhlašuji, že s u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prdej, zapůjčení apd.). Jsem si vědm th, že užít své bakalářské práce či pskytnut licenci k jejímu využití mhu jen se suhlasem TUL, která má práv de mne pžadvat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynalžených univerzitu na vytvření díla (až d jejich skutečné výše). V Liberci dne 25. dubna Pdpis 5

7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímt pděkvala své veducí práce paní Ing. Prkertvé z Katedry textilních materiálů za vedení, knzultace, trpělivst a pmc při zpracvaní tét bakalářské práce. Zárveň bych chtěla pděkvat mé rdině, která mi byla pru při studiu. 6

8 ANOTACE Tat bakalářská práce se zabývá zalžením maléh krejčvství. V práci je krátce ppsána histrie, nástrje a materiály ptřebné k tét činnsti, dále zařízení pdniku a ppis práce. Další část tét práce je zaměřena na marketingvý průzkum, který je prveden ptenciálními zákazníky, následně je analyzván a vyhdncen. Sučástí následující kapitly je seznámení se strategií prdeje, legislativu a sumarizací nákladů z níž vyplývá závěr tét práce. A t zjištění, zda-li se malé krejčvství vůbec z finančníh hlediska vyplatí. K L Í Č O V Á S L O V A : Šití, pdnikání, firma, marketingvý výzkum, cena. ANNOTATION This bachelr thesis deals with establishing a small tailr s shp. The histry, tls and materials needed fr this activity are shrtly described in this wrk, as well as establishing the cmpany and describing the wrk itself. The next part f this wrk is fcused n accmplished marketer research, which is dne by ptential custmers, afterwards it is analyzed and evaluated. As a part f the next chapter is explanatin f strategy f sale, legislatin and summarizatin f csts. The cnclusin f this thesis emerge frm this chapter. And it is the finding ut if this small tailr s shp is wrth it frm the financial pint f view. K E Y W O R D S : Sewing, business, cmpany, marketer research, price. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 7

9 OBSAH 1. ÚVOD VÝVOJ A HISTORIE NÁSTROJE Šicí strje Overlck Nástrje a pmůcky s šití MATERIÁLY DOPLŇKY A GALANTERIE POSTUP PRÁCE Obecný pstup ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DÍLNY MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK Téma, respndenti a cíl výzkumu Metdy a techniky sběru dat Stanvené dmněnky a následné vyhdncení výzkumu Závěrečné zjištění STRATEGIE Vize a pslání Zákazníci Prstry a vybavení Situační analýza Knkurence Srtiment Ddavatelé Prjekt na zalžení maléh krejčvství 8

10 9.8. Ceny Reklamní strategie LEGISLATIVA Předmět a frma pdnikání Účetnictví Pdání přihlášky na pjistné na zdravtní a sciální zabezpečení Zdravtní a sciální pjištění SUMARIZACE NÁKLADŮ Náklady na zařízení prstru Předpkládané měsíční náklady Předpkládané měsíční tržby Hspdářský výsledek ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHA POSTUP NA KONKRÉTNÍM VÝROBKU PŘÍLOHA DOTAZNÍK LITERATURA Prjekt na zalžení maléh krejčvství 9

11 1. ÚVOD Krejčvství přináší člvěku děv dknale padnucí, tedy ušitý na míru a mdel přinášející phdlí a vyzdvihující sbnst, přitm jedinečný. Ale k tmu je zaptřebí najít kvalifikvanu a šikvnu pracvní sílu. Asi každý z nás zažil příliš krátké i dluhé rukávy neb nhavice, nesedící pas či kabátek. Prt je tat bakalářská práce zaměřena na pdnikání v bru krejčvství. I když se mnhým zdá, že si krejčvství účtuje vyské ceny, tak se dmnívám, že při phledu d nějakých butiků je cena vyrvnaná a ještě k tmu má člvěk jedinělý kusek. Důvdů prč lidé nevyužívají krejčvu je řada, ale asi hlavní důvd prč se ženy zdráhají využít služeb krejčvství, spčívá v mžné bavě z nedrzumění. Jak krejčvá, tak zákaznice má jiné představy a pdstatné je, aby bě dspěly ke vzájemné shdě. Krejčvá musí brát přání zákaznice vážně, případně se splečně dmluvit na mžných změnách. Stejně tak zákaznice musí umět přesně ppsat c si přeje ušít neb si přinést brázek mdelu. Pkud zákaznice cítí, že může krejčvé důvěřvat, tak se určitě dmluví a výsledkem bude spkjenst na bu stranách. I když je pravdu, že zkušení děvu na zakázku zabere více času, nežli kupě htvé věci. Úklem krejčvství je vytvřit děv první jaksti, přinášející radst, který člvěku pravdu sluší. Prt nemá cenu nechávat takvý kusek ležet v šatníku. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 10

12 2. VÝVOJ A HISTORIE Již d pradávna se lidé museli blíkat. Svůj děv si vyráběli sami. Oděvy se zhtvvaly ručně, jedntlivé díly děvů se spjvaly pmcí jehly, nitě, pasků a spn. Pté když se ptřebval nvé blečení, tak se chdil ke švadlenám, kde jim vzaly sbní míry a ušily děv, který jim padl. Dřívější švadleny neměly nejvhdnější pdmínky k práci, prt byl šití nárčné. Díky rzvíjejícímu se bchdu se zbžím a látkami se krejčvské řemesl rychle rzvíjel a začal se specializvat jeh dvětví. Úplný rzkvět řemesla nastal v renesanci, kdy urzení lidé měli svéh sbníh krejčíh. Vyhlášené švadleny byly vyhledávány a zvány ke dvru, aby zde vytvářely skvstné děvy. Ke knci 17. stletí začaly vznikat cechy krejčích, kteří se specializvaly na šití mužských děvů. Časem začaly vycházet i první módní listy a zárveň vznikaly první manufaktury, vytvářející základ pr buducí průmyslvé výrby. V dřívějších dbách byl bvyklé, že žena zvládala zhtvení základních částí děvů, jejich pravvání i přešívání. Velkým pmcníkem švadlen se stal šicí strj, který vznikl v rce Časem se šicí strj technicky zdknalval, až se v rce 1845 byl vytvřen šicí strj, který uměl šít spdním i vrchním stehem. Tent strj byl bsluhván ručně, pzději se bjevily strje vybavené výkyvnu nžní desku v řemenvým převdem a pstupem dby se strje bsluhvaly nhu, ve 20. stletí byl už pháněn elektřinu. V českých dmácnstech se šicí strj začal bjevvat d 70. let 19. stletí. V tmt stletí již existval mnh krejčvských firem, které vyráběly děvy na zakázku i na sklad. Ale krmě zakázkvéh šití se prsazvala i děvní knfekce, která se stala celsvětvě rzšířenu až p 2. světvé válce. Z materiálů se pužíval plátn, sukn, vlna, len a v plvině 18. stletí ještě bavlna, která se stala velice blíbeným materiálem. Z hedvábí neb ze sametu se šily lepší šaty. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 11

13 3. NÁSTROJE 3.1 Šicí strje Šicí strj urychluje práci. Umžní šít dírky i pevné a stejnměrné stehy. Na trhu je mnh výrbců, kteří pskytují širku paletu strjů, lišící se funkcí, výknnstí, designem. Dnešní dba nabízí jak skříňvé, tak i kufříkvé strje. Ideální strj by měl šít snadn všechny druhy látky, měl by umět měnit rychlst šití, patky by se měly snadn vyjímat a měnit, vkládání cívek, nasazvání jehel a navlékání nitě by měl být jednduché. Dále je vhdné mít strj s velku pracvní desku s dstatečným prstrem na výšku. Každý typ šicíh strje je trchu jiný, ale přest mají splečné prvky, i když se na strji mhu nalézat někde jinde. K šicímu strji se prdává i příslušenství, t je pdavač, dva šrubváky, něklik cívek, speciální patky, lahvička s lejem a kartáček na čištění. Jedntlivé díly: Klíky, napínač a vdič vrchní nitě Navíječ spdní nitě Ruční kl Jehla Přítlačná patka Chapač Stehvá deska Cívkvé puzdr a cívka spdní nitě Vlné ramen Vlba stehu Prjekt na zalžení maléh krejčvství 12

14 Délka stehu velmi tenké látky - šifn, vál, mušelín (10-12 stehů na palec), tenké látky - bavlna, žržet (8-10 stehů na palec), středně silné látky - gabardén, vlněné látky (7-9 stehů na palec), silné látky - flís, tvíd, meltn (5-8 stehů na palec) Šířka stehu Cívky spdní nitě Patka 3.2. Overlck Overlcky jsu speciální šicí strje, které prfesinálně sešívají, stříhají a zárveň přitm začišťují v jediném pracvním chdu. Výbrně se hdí k šití úpletů. Dle typu pužívá 3 8 nití sučasně na velkých cívkách. Stehy vypadají prfesinálně a jsu zárveň pružné. Rzdíl mezi verlckem a šicím strjem je v pčtu jehel, v pčtu nití, řezačem a cívky nahrazují chapače. Obrázek 1. Overlck 3.3. Nástrje a pmůcky s šití Existuje mnh pmůcek, které nám mhu ulehčit práci. K základním ptřebám patří špendlíky, jehly, krejčvský metr, křídy, krejčvské nůžky, žehlička. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 13

15 Jehly ruční a strjvé Nejvíce se využijí tenké a střední jehly. Dluhé jen na kličkvání, stehvání a řasení. Existují též čalunické i zapšívací jehly. Jehla musí prcházet tkaninu bez dpru, aby nepškdila vlákna látky. Ruční pdle typu jehly se liší délka jehly, tvar hrtu a velikst. Ideální je mít balíček různých jehel, který by bsahvat jehly s velkými a malými ušky. Strjvé pužitím správné jehly se dsáhne nechtěnému zdrhnutí látky, vytaženým nitím, viditelným dírkám v materiálu. Jehly jsu s strým hrtem či tupé. Zplštělá strana (směřuje k zadní straně šicíh strje) jehly umžní správné nasazení d strje. Jehly se liší délku, hrtem a velikstí žlábku. Menší a tenčí jsu vhdné na tenké látky a silnější na pevnější a tlustší materiály. Jehla s kulatým hrtem služí k šití úpletvých látek, aby nepškdil materiál. Kůže se šije se šikmým hrtem. Zárveň existuje mnh speciálních jehel. Síla jehly Kvalita látky Lehké Střední Těžké Jehla 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, Tabulka 1. Síla jehly Krejčvská panna Usnadní práci, lze na ni vidět jak sedí sedl, záševky, kapsy i rukávy. Na některých krejčvských pannách se dají nastavit i míry. Magnet Magnet lze využít jak držák špendlíků, který může pmci při náhdném vysypání, kde stačí magnetický jehelník přilžit a tím dpadá pracné sbírání. Nitě Na trhu je velká rzmanitst nití, vždy je dbré vybírat nit dle materiálu a barvy Prjekt na zalžení maléh krejčvství 14

16 látky z níž je šit. Liší se tlušťku a pevnstí, mhu být tkané z něklika vláken a čast se pužívají směsvé nitě (bavlněné a plyestervé). Bavlněné nitě se hdí k šití bavlněných a plátěných látek. Plyestervé jsu vhdné pr žerzejvé látky, pr svu vysku pružnst. Hedvábnické jsu zas pevné v trhu, pružné a napínavé. Ideální by byl si patřit zásbu nití. Nůžky, řezač, párač Krejčvské a nrmální nůžky - existuje mnh velikstí, tvarů a druhů nůžek (jak střihačské, zubkaté). Ostří v jedné rvině se stříhaným materiálem zajistí nepkrčení látky. Nůžky pužívané na látku by se neměly dstat d styku s vatelínem či papírem, které tupí stří. Krejčvské nůžky mají zahnutu rukjeť, výkrj nad spdním uškem mají prt, aby látka při stříhání dbře ležela a její střižený kraj byl pak perfektně rvný. Nůžky se zubatým střím služí k začišťvání švů. zubů. Ostřiče služí pr udržení strých nůžek, jsu určeny na dstranění nervnstí a Ktučvé řezače s pdlžku a pravítkem jsu nejvhdnější pr dluhé řezy příčných pruhů (na patchwrk), kde uříznu i něklik vrstev jedním tahem. Párač (nžík na párání) má zahnutý strý knec, pužívaný na párání stehů. Označvání a měření Krejčvské křídy, fixy, tužky služí k přenesení značky ze střihu na látku. Opět je na trhu k dispzici mnh druhů, tvarů a barev. Kpírvací, střihvý papír a značkvací klečk (radélk) papír je průhledný, aby se střih dal přím překleslit. Radélk služí pr přenesení značek z papírvéh střihu na látku. Využije se také ke značení na dvu vrstvách látky sučasně. Hdící se pr tenké materiály. Krejčvský metr je nezbytný k měření pstavy a bytvéh zařízení, dluhý 150 cm. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 15

17 Pevná pravítka s křivítkem se hdí na měření na pevné plše neb na značení rvných linek na střihu a na úpravu průramků. Papírvé střihy Lidé c nemají takvý talent, šijí raději pdle střihu, který se dá přídit splu s časpisem, jehž bývá sučástí neb h lze kupit samstatně ve střihvé službě, kde jsu k dispzici i katalgy s brázky děvů. Před kupením střihu je zaptřebí zjistit ptřebnu velikst. Prt se změří a zapíší ptřebné míry, aby se mhly prvnat při kupvání střihu. Obsahem střihu je brázek výslednéh střihu, pdle kteréh se dají ušít znázrněné děvy. Dále je u střihu návd jak pstupvat, ptm znázrněné linie velikstí, brysvá kresba detailů, dpručené látky a jejich mnžství, nákres se střihvými díly v ptimálním rzlžení na látce. Jelikž střih nemusí dpvídat knfekční veliksti dané sby, je lepší sbu raději změřit a prvnat míry s tabulku veliksti. Důležité míry jsu přes prsa, pas a bky. Dle vybrané veliksti se pté vybere typ čáry střihu. Zárveň je nezbytnstí určit směr vlákna, aby se díly správně rzmístily na látku. Řídíme se snvními vlákny (rvnběžnými s pevným krajem látky). Ve střihu je směr značen rvnu silnu čáru. Při stříhání je důležité dbát na značky na jedntlivých dílech knkrétníh střihu, aby na sebe barvy navazvaly stejným dstínem či vzrem. Dále se musí pčítat s přídavky látky na švy. Patky Základní patka je sučástí výbavy každéh šicíh strje. Služí k běžnému šití. Průhledná patka se pžívá při řasení d gumy. Patka na zdbný steh je ideální pr menší vyšívání a šití zdbných stehů. S brubvací patku se začistí kraje látky, aby se netřepila. Patka na všívání zipů je zas uzpůsbená tak, že zubky zipu jsu p bu stranách při šití vlné. Na bšívání knflíkvých dírek je dírkvací patka. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 16

18 Těžítka a špendlíky Služí k dčasnému spjení něklika vrstev látky dhrmady či k udržení střihvéh dílu při stříhání. Špendlíky se umisťují v pravidelných rzestupech mim zakřivených míst, kde jich je ptřeba více. Špendlíky jsu ideální pr menší plchy. Existuje mnh druhů, v různých délkách a materiálů pr různé pužití, ideální a běžné jsu celvé špendlíky se skleněnými hlavičkami. Pškdit látku mhu tupé špendlíky. Zavírací špendlíky vyrábí se v různých velikstech pr spjení dvu či více materiálu. Zárveň jsu ideální na prtažení tkaničky či gumičky tunýlkem. Těžítka jsu vhdná pr velké a hladké kusy látky (záclny). Další pmůcky Nezbytné sice nejsu, ale dá se využít i jehelníček, navlékač nití, náprstek a jiné. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 17

19 4. MATERIÁLY Látky tvří základ každéh děvu. Výběr vzrů a tkanin v dámské módě se zdá neknečný a přitm je rzmanitst látek výsledkem bměn něklika základních prvků. Příze určuje pvrchvý vzhled a tkaní zase strukturu a vzhled tkaniny. Každá látka má svůj charakter a význam. Z brvské rzmanitsti textilií byl d bakalářské práce vybrán něklik nejvíce pužívaných materiálů. Dětské děvy manšestr, batist, prací krd, luhvý krep, denim. Pracvní děvy pracvní kepr. Letní šaty gabardén, ppelín, batist. Dámské děvy serž, piké, tatran, žržet, madeira, pískvý krep, ppelín, krepsatén, flameng, krepdešín, trpical. Splečenské šaty satén, rganza, krepsatén, brkát, lamé. Kstýmy satén dubl, sukn, tvíd, tvil, krd, krul, mhér, gabardén. Pánské děvy krd, gabarding, listr, hpsak, trpical, tvil. Bundy dyftýn, canvas. Lžní prádl véba, damašek, luhvý krep, atlas grádl, kanafas. Ručníky smyčkvá a vaflvá tkanina. Stlní prádl damašek, véba, grádl, činvatina, kanafas, satén. Dekrační textilie samet, satén, klké. Pdšívky serž, satén dyšes, atlas, taft, markén. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 18

20 Výztužné materiály: vlizelín jedná se plšně pvrstvenu vlžku lepidlem. Jedná se netkanu textilii tvřící děvní výztuž. Tepelné vlžky: run neb-li vatelín je netkaná textilie tvřící výplňkvý materiál, plnící funkci tepelněizlační vlžky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 19

21 5. DOPLŇKY A GALANTERIE Knflíky Nejpužívanější spínací sučástí jsu knflíky. Jsu praktické a mají i dekrativní význam. Nabídka knflíků je rzmanitá, při výběru by se měl dbát na ladění knflíku s děvem, na materiálvé slžení, způsb upevnění, praktičnst, velikst a vzhled, neměl by se zapmínat ani na kupi náhradníh knflíku. Dle způsbu pužití lze najít knflíky spínací, zdbné a statní. Ppruhy Jsu hrubší, tužší a pevnější než stuhy, jedná se plšné textilie tkané či pletené. Ramenní vlžky (vycpávky) Pužívají se k pdkládání náramenic a upravuje se jimi tvar děvu. Je mžné se setkat s vycpávky v mnha velikstech a tvarech, z různých materiálů. Stuhy, prýmky, pruženky Mhu být vzrvané vazbu či tiskem, jednbarevné, jednstranné neb bustranné. Stuhy jsu pevné úzké plšné textilie. Mhu být pletené, tkané, lepené a řezané. Pdle pužití se rzlišují stuhy děvní a buvnické, bytvé, technické, speciální a dále stuhvé uzávěry (suchý zip). Prýmky jsu plšné, ale úzké či dutinné textilie, galnvé aneb splétané. Dle pužití jsu prýmky bytvé, děvní a buvnické, speciální a technické. Pruženky jsu pružné stuhy či prýmky s bsahem elastmervými vlákny. Vyrábí se tkané pruženky, rašly, galnvé a splétané pruženky. Pdle účelu jsu pruženky děvní, technické, buvnické. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 20

22 Střapce Střapce se pužívají v bytvém textilu mají zdbící funkci. Vlžky a výztuhy Aby byl děv pevnější a zachval si tvar, tak se vkládá mezi vrchní vrstvu a pdšívku děvu děvní vlžka. V bchdech je jak běžná výztuž neb jak zpevňující vlizelín (zažehlvací). Opět existuje mnh typů, jak nažehlvací, tkané i netkané. Zapínání Dále mim knflíků k zapínání služí háčky s čkem, které se využijí u pásku kalht či sukně. Na trhu se lze setkat ještě s patentními zapínacími knflíky, vhdné pr sprtvní blečení, dále s nýtvacími knflíky a stiskacími knflíky. Zdrhvadla Existuje mnh frem zapínání, asi nejpužívanější jsu zipy a t buď standardní, které se dají najít například u kalht neb dělitelné nacházející se u bund. Při nákupu zipu by měl zip dpvídat síle látky, pět jsu zipy různé šířky, délky, barvy i materiálu. Ostatní galanterní zbží Patří sem jak textilní, tak netextilní výrbky, jak kstice, pdprsenkvé vycpávky, spny a jiné zbží. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 21

23 6. POSTUP PRÁCE 6.1. Obecný pstup Ušití děvu na míru chce svůj čas, je časvě nárčnější i pr zákaznici, než-li zakupení děvu v bchdním dmu. Při první návštěvě prbere zákaznice své přání s krejčvu. Zákaznice by měla vysvětlit nejjasněji c si představuje, případně načrtnut nákres. Zde je zaptřebí nad nákresem tršku pdebatvat. Nejprve je ptřeba vyhledat střih. Čast je nezbytné základní střih upravit tak, aby seděl. Střih se může zkrátit, prdlužit, rzšířit či zúžit. Lze h upravit na papírvém střihu či na zkušebním střihu. Pté si krejčvá zákaznici změří a míry zákaznice zaznamená. Zákaznice si vybere látku, která hraje velmi důležitu rli. Pak je na zákaznici, zda si látku kupí sbně neb zda jej svěří krejčvé. Sptřebu látky najde na balu střihu, kde je vždy uvedené mnžství látky. O statní náležitsti jak je pdšívka, pdsazení, nitě, knflíky a zipy se pstará krejčvá. Hned c má krejčvá látku k dispzici, může začít dělat na střihu, který je základem. Krejčvá rzkreslí všechny díly, z nichž se sestává děv na jemný papír. Htvý papírvý střih se nanese na látku a pdle nákresu se nastříhají látkvé díly. Plhvý plán u střihu ukazuje nejvýhdnější rzlžení střihvých dílů na látku tak, aby všechny díly ležely stejným směrem. Oděv se pak se sestehuje bez pdšívky a detailů dhrmady pr první zkušku. Ptřebné pravy prvede krejčvá pmcí špendlíků a zeptá se na djem zákaznice. Pkud se zákaznici něc nelíbí musí t krejčvé říci, aby byl mžné ckliv ppravit. Střih se sešije a pak se dknčí práce zdbnými prvky. Při šití se krejčvá nebejde bez žehličky. Látka se lehce přežehluje špičku žehličky na určitých místech, třeba i přes plátn neb papír, aby se brysy nevytlačily či nevznikl nežáducí lesk. Žehlí se především detaily, jak sklady a záševky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 22

24 V případě neúspěchu se musí děv úplně rzpárat, střih upravit a díly se pté musí zpět sestavit. Pak následují dknčvací práce jak zálžky, přišití knflíků, lemů, vsazení pdšívky. Výrbky Prjekt na zalžení maléh krejčvství 23

25 Obrázek 2. Výrbky Prjekt na zalžení maléh krejčvství 24

26 7. ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DÍLNY Pracvní prstr může mít vliv na t, zda šití bude záživnu činnstí. Prt je důležité rzvrhnutí pracvníh a úlžnéh prstru. V první řadě by si člvěk měl dbře prmyslet, v jakých prstrách vytvřit pracvní míst, tak aby rzešité věci nikmu nepřekážely. Nejlepší by byl si vyhradit samstatnu místnst na šití. Obrázek 3. Návrh pracvníh prstru Prjekt na zalžení maléh krejčvství 25

27 V tét místnsti je zaptřebí si určit vhdnu šicí plchu pr umístění šicíh strje. Práci je třeba dbře naplánvat, prt je dbré rzvrhnut si pracvní prstr. Jak ukládací bx na šicí ptřeby mhu pslužit krabice, plastikvé skříňky, šuplíčky, přensky na nářadí, krabice d bt. Na stěny lze umístit nástěnku s pličky, na které se mhu ukládat střihy, knihy, šicí ptřeby. Dále je ptřeba stůl na stříhání látky a žehlící prkn případně rukávník se žehličku tak, aby byly lehce dsažitelné. Stůl na šicí strj by měl být 75 cm vyský a 50 cm hlubký se šířku cm, aby rzešité mdely nepadaly. K překreslvání či stříhání střihu je ptřebná deska veliksti 1 x 2 metry. Není k zahzení ani zrcadl, dstatek zásuvek, vhdně rzmístěné světlení, phdlná židle a zárveň by rzmístěné kabely neměly být překážku. Využití pracvníh prstru v prnajaté kanceláří veliksti 23 metrů čtverečných je načrtnut na brázku 3. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 26

28 8. MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK 8.1. Téma, respndenti a cíl výzkumu Pr rzhdvání je zaptřebí dstatek infrmací. Právě prt je důležité se brátit na ptencinální zákazníky a zhtvit průzkum v blasti pdnikání. Prt byl prveden marketingvý výzkum na pskytvání služeb krejčvé. Cílem tht výzkumu byl zjištění zájmu využití těcht služeb ptencinálních zákazníků. Dtazvala jsem vzrku 100 respndentů. Jehž slžení byl tvřen 88% žen a 12% mužů Metdy a techniky sběru dat Data u tht výzkumu byla získána primárním sběrem, t jest získání nvých infrmací. Byla pužita metda sbníh dtazvání striktně strukturvanéh dtazníku a dále písemnéh dtazvání prstřednictvím zaslanéh dtazníku respndentům. Dtazník byl tvřen 14 tázky. Kde byla bsažena data klasifikační (tázky 11 14, týkající se charakteristiky respndenta) a dále data subjektu (infrmace týkající se předmětu a cíle výzkumu, tázky 1-10) Stanvené dmněnky a následné vyhdncení výzkumu Otázka 1: Využil/a jste někdy služeb krejčvé? Dmněnka: Lidé si raději kupí prdukt z bchdu, než aby navštívili krejčvu. Vyhdncení: 82% respndentů již využil tyt služby, puhých 18% dtazvaných krejčvu dsud nenavštívil. Z th lze vyvdit, že šití na zakázku není v dnešní dbě zcela zatracen. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 27

29 Využil/a jste někdy služeb krejčvé? 18% 82% an ne Graf 1. Otázka 1 Otázka 2: Byl/a jste spkjen/a se službu krejčvé? Dmněnka: Lidé jsu spkjeni s výrbky šité d švadleny. Vyhdncení: 80% dtazvaných byl spkjen se službu a pr 20% nebyly výrbky d krejčvé uspkjující. Z th vyplývá, že pr většinu byvatel jsu ušité prdukty uspkjivé. Byl/a jste spkjen/a se službu krejčvé? 20% 80% an ne Graf 2. Otázka 2 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 28

30 Otázka 3: Pkud jste dpvěděl/a v tázce 2 ne, tak c Vám nevyhvval? Dmněnka: Kterým nedstatkům je zaptřebí se vyhnut. Vyhdncení: Jelikž tat tázka byla tevřená a nepvinná, tak jsem nedstala dstatek infrmací, pr zpracvání. Otázka 4: Kterých služeb krejčvé jste již využil/a? Dmněnka: Lidé si nejčastěji nechávají šít bytvé textilie a večerní šaty. Vyhdncení: 46% respndentů již využil švadlenu při zkrácení kalht, výměně zipů a jiných drbných úprav, 34% si nechal ušít splečenské šaty, kstýmky a jiné děvy, 12% měl zájem ušití bytvých textilií, jak jsu například záclny, přehzy, sedáky a puhých 8% využil švadlenu na ušití něčeh jinéh. Z tht grafu je patrné, že lidé mají největší zájem drbné úpravy. Kterých služeb krejčvé jste již využil/a? 12% 8% 46% 34% Zkrácení kalht, výměna zipů a jiné drbné úpravy Ušití splečenských šatů, ktýmků a jiných děvů Šití bytvých textilí - záclny, přehzy, sedáky, aj. Ostatní Graf 3. Otázka 4 Otázka 5: C Vás vedl k využití těcht služeb? Dmněnka: Lidé ptřebují švadlenu puze pkud neseženu daný prdukt na trhu. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 29

31 Vyhdncení: 38% dtazvaných se dstavil ke krejčvé kvůli nedstupnsti zbží na trhu, 32% upřednstňval riginalitu prduktu, 16% by zašl ke švadleně pr nedstatek velikstníh srtimentu na trhu a pr 14% by vyhvvala tat služba pr cenvu dstupnst. Z grafu je viditelné, že využití služeb krejčvé je převážně následkem nedstupnsti prduktu na trhu. C Vás vedl k využití těcht služeb? 16% 38% 32% 14% Nedstupnst zbží na trhu Cenvá dstupnst Originalita výrbku Velikstní srtiment Graf 4. Otázka 5 Otázka 6: C upřednstňujete u výrbku ušitéh d krejčvé? Dmněnka: Lidé preferují kvalitu ušitéh prduktu. Vyhdncení: U 84% dtazvaných je priritu kvalita ušití, 14% dávají přednst ceně a puze 2% jde ddací lhůtu. Lidé tedy dají přednst kvalitnímu prduktu. C upřednstňujete u výrbku ušitéh d krejčvé? 2% 14% 84% Cenu Kvalitu ušití 7 denní ddací lhůtu Graf 5. Otázka 6 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 30

32 Otázka 7: C Vám brání k ušití děvu na zakázku? Dmněnka: Lidé nebudu mít dstatek času k návštěvě švadleny. Vyhdncení: U tét tázky dpvěděl 48%, že je mezuje k návštěvě krejčvé nedstatek času, 44% brání k příchdu krejčvé její nedstupnst, 8% nevěří kvalitě ušitéh výrbku. Dmněnka je ptvrzena, lidé d švadleny dradí nedstatek času. C Vám brání k ušití děvu na zakázku? 8% 0% 44% 48% Nedstupnst krejčvé Nedstatek času k návčtěvě krejčvé Nevěříte kvalitě ušitéh výrbku Nechta krejčvé Graf 6. Otázka 7 materiálu)? Otázka 8: Klik jste chten/a utratit za službu krejčvé (v ceně není hdnta Dmněnka: Lidé nejsu chtni za práce krejčvé utrácet větší částky. Vyhdncení: 60% by utratil za tyt služby maximálně 300,-Kč, 32% by zaplatil maximálně 2 000,-Kč a puze 8% dtazvaných by za práci krejčvé dal i více jak 2 000,-Kč. Hyptéza se ptvrzuje, lidé nejsu chtni utrácet větší částky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 31

33 Klik jste chten/a utratit službu krejčvé (v ceně není hdnta materiálu)? 8% 32% 60% d 300,-Kč d 301,-Kč d 2 000,-Kč 2 001,-Kč a více Graf 7. Otázka 8 Otázka 9: Jaku částku byste zaplatil/a za: a) Zkrácení kalht, výměnu zipů a jiné drbné úpravy b) Ušití splečenských šatů, kstýmků a jiných děvů c) Šití bytvých textilií záclny, přehzy, sedáky a jiné Dmněnka: Lidé za ušití šatů jsu chtni zaplatit maximálně 2 000,-Kč, za drbné úpravy dají nejvýše 200,-Kč a bytvé textilie 500,-Kč. Vyhdncení: Za zkrácení kalht, výměnu zipů a jiných drbných úprav jsu lidé maximálně utratit 300,-Kč. Za ušití splečenských šatů, kstýmků a jiných děvů je schpn zaplatit 42% dtázaných maximálně 2 000,-Kč, 36% d 300,-Kč a 22% i více jak 2 000,-Kč. U šití bytvých textilií, jak jsu například záclny, přehzy, sedáky by 54% zaplatil d 300,-Kč, 44% nejvíce 2 000,-Kč a puhé 2% i více než 2 000,-Kč. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 32

34 Zkrácení kalht, výměna zipů, aj. drbné úpravy Ušití splečenských šatů, kstýmků, a jiných děvů Šití bytvých textilií - záclny, přehzy, sedáky, aj. 0% 22% 36% 44% 2% 100% 42% 54% d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více Graf 8. Otázka 9 Otázka 10: Jak čast byste využil/a služeb krejčvé? Dmněnka: Lidé využívají mál těcht služeb. Vyhdncení: 40% respndentů by navštívil švadlenu p více jak jednm rce, 36% by zašl ke krejčvé alespň jednu za rk, 16% by tut službu ptřebval 3x až 4x d rka a puze 8% by ji využil každý měsíc. Dmněnka je ptvrzena, lidé ke krejčvé nechdí čast. Jak čast byste využil/a služby krejčvé? 16% 8% 40% 36% Jenu za více jak rk Jednu za rk 3 krát až 4 krát za rk Téměř každý měsíc Graf 9. Otázka 10 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 33

35 Otázka 11: Phlaví? Na dtazník dpvěděl 88% žen a puze 12% mužů. Phlaví 12% 88% Žena Muž Graf 10. Otázka 11 Otázka 12: Věk? V dtazvání byl nejvíce zastupen respndentů ve věku let t jest 66%, 12% na dtazník dpvěděli respndenti ve věku let, 10% ve věku let, 8% tvřili respndenti ve věku let a p 2% byli zahrnuti v dtazvání d věkvé kategrie let a nad 65 let. Věk 12% 10% 2% 2% 8% 66% nad 65 Graf 11. Otázka 12 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 34

36 Otázka 13: Velikst bce, ve které žijete? Na dtazník dpvěděl 26% dtazvaných z bce d byvatel, 24% s velikstí bce byvatel, 22% s byvatel, 18% s více jak byvatel a 10% tvřil dtazník nad byvatel. Velikst bce, ve které žijete 18% 10% 26% 22% 24% D byvatel byvatel byvatel Nad byvatel Nad byvatel Graf 12. Otázka 13 Otázka č.14: Kraj, ve kterém žijete? Na dtazník dpvěděl 52% respndentů z Ústeckéh kraje, 22% z Libereckéh kraje, 14% respndentů dpvěděl na dtazník z Prahy, 6% byl z Plzeňskéh kraje, 4% z Králvéhradeckéh a 2% z Pardubickéh kraje. Kraj, ve kterém žijete 14% 4% 2% 6% 52% 22% Ústecký Liberecký Praha Králvéhradecký Pardubický Plzeňský Graf 13. Otázka 14 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 35

37 8.4. Závěrečné zjištění Výsledkem marketingvéh výzkumu byl zjištěn, že lidé služby krejčvé využívají i dnes. Převážně ji navštěvují kvůli zkrácení kalht, výměně zipu a jiných drbných úprav, zárveň pr nedstupnsti srtimentu na trhu. Lidé nechdí ke švadleně mc čast a nejsu chtni za dvedenu práci zaplatit vyské částky, důvdem prč jej nenavštěvují je také nedstatek času. Dtazník vyplnily převážně ženy ve věku let. Více jak plvina dtazvaných pcházela z Ústeckéh kraje a čtvrtina z vesniček tvřící maximálně byvatel. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 36

38 9. STRATEGIE PRODEJE 9.1. Vize a pslání Základní hdnty, na kterých bude stát pdnik je knkurenceschpnst, pctivst a lajálnst. Pr pdnik bude důležité zaměřit se na ptřeby zákazníků a hledání dalších cest jak tyt ptřeby nejlépe uspkjit. Hlavním cílem by byl vytvření knkurenční výhdy, nalezení tržníh místa na trhu a zpracvání dbréh plánu, i když dbrý plán nezaručuje úspěch, ale výrazně zvyšuje šanci na jeh dsažení. Dále by byla výhda viděna ve vyšší flexibilitě, rychlejší reakční schpnsti, vytvření důvěry a tím i nvéh vztahu, vyšší hdntu výrbku za nižší peníze a zárveň ušití riginálníh kusu bez vad Zákazníci Ptencinálními zákazníky by byly převážně ženy. Mladší a střední věkvá skupina žen využije krejčvé převážně v plesvé sezóně, dále k šití bytvéh textilu (jak například k výzdbě chat a kuchyní) i nastávající maminky tut službu mhu využít na zvelebení dětskéh pkjíčku. U mužů bude předpkladem, že se u krejčvé zastaví na zkrácení rukávů aneb kalht či třeba jen na přešití zipu. Zárveň krejčvu nephrdnu ani seniři, kterým třeba nedvlí zdravtní stav návštěvu bchdu, prt by nebyl prblém přijít i k zákazníkvi dmů. Největší zájem bude u zákazníků, kteří budu chtít jedinělý kusek neb ušít dbře jim padnucí blečení. Tit lidé nebudu mít prblém si za tt jedinečné a kvalitní zbží připlatit. Zárveň by byl mžné získat přízeň zákazníků, kteří na trhu nemhu najít určitý prdukt a velikstní srtiment dle jejich představ. Suhrnem se dmnívám, že největší pptávka bude zejména d těch zákazníků, kteří chtějí být riginální či nemají mžnst daný prdukt sehnat Prstry a vybavení Půvdním záměr pdniku byl pr živnst využití prstr dmva, jelikž práce z dmva je nenárčná a nenákladná metda, ale nevýhdu by byl mál vlnéh místa, zárveň by se musely vzít hledy na běžný chd dmácnsti a v nepslední řadě míst Prjekt na zalžení maléh krejčvství 37

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více