TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní marketing PROJEKT NA ZALOŽENÍ MALÉHO KREJČOVSTVÍ PROJECT FOR ESTABLISHING A SMALL TAILOR S SHOP Lucie Benešvá KHT Veducí bakalářské práce: Ing. Jindra Prkertvá Rzsah práce: Pčet stran textu...38 Pčet brázků... 7 Pčet tabulek Pčet grafů...13 Pčet stran přílh...6

3

4

5

6 PROHLÁŠENÍ Prhlašuji, že předlžená bakalářská práce je půvdní a zpracvala jsem ji samstatně. Prhlašuji, že citace pužitých pramenů je úplná, že jsem v práci neprušila autrská práva (ve smyslu zákna č. 121/2000 Sb. O právu autrském a právech suvisejících s právem autrským). Suhlasím s umístěním bakalářské práce v Univerzitní knihvně TUL. Byla jsem seznámena s tím, že na mu bakalářsku práci se plně vztahuje zákn č.121/2000 Sb. právu autrském, zejména 60 (šklní díl). Beru na vědmí, že TUL má práv na uzavření licenční smluvy užití mé bakalářské práce a prhlašuji, že s u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prdej, zapůjčení apd.). Jsem si vědm th, že užít své bakalářské práce či pskytnut licenci k jejímu využití mhu jen se suhlasem TUL, která má práv de mne pžadvat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynalžených univerzitu na vytvření díla (až d jejich skutečné výše). V Liberci dne 25. dubna Pdpis 5

7 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímt pděkvala své veducí práce paní Ing. Prkertvé z Katedry textilních materiálů za vedení, knzultace, trpělivst a pmc při zpracvaní tét bakalářské práce. Zárveň bych chtěla pděkvat mé rdině, která mi byla pru při studiu. 6

8 ANOTACE Tat bakalářská práce se zabývá zalžením maléh krejčvství. V práci je krátce ppsána histrie, nástrje a materiály ptřebné k tét činnsti, dále zařízení pdniku a ppis práce. Další část tét práce je zaměřena na marketingvý průzkum, který je prveden ptenciálními zákazníky, následně je analyzván a vyhdncen. Sučástí následující kapitly je seznámení se strategií prdeje, legislativu a sumarizací nákladů z níž vyplývá závěr tét práce. A t zjištění, zda-li se malé krejčvství vůbec z finančníh hlediska vyplatí. K L Í Č O V Á S L O V A : Šití, pdnikání, firma, marketingvý výzkum, cena. ANNOTATION This bachelr thesis deals with establishing a small tailr s shp. The histry, tls and materials needed fr this activity are shrtly described in this wrk, as well as establishing the cmpany and describing the wrk itself. The next part f this wrk is fcused n accmplished marketer research, which is dne by ptential custmers, afterwards it is analyzed and evaluated. As a part f the next chapter is explanatin f strategy f sale, legislatin and summarizatin f csts. The cnclusin f this thesis emerge frm this chapter. And it is the finding ut if this small tailr s shp is wrth it frm the financial pint f view. K E Y W O R D S : Sewing, business, cmpany, marketer research, price. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 7

9 OBSAH 1. ÚVOD VÝVOJ A HISTORIE NÁSTROJE Šicí strje Overlck Nástrje a pmůcky s šití MATERIÁLY DOPLŇKY A GALANTERIE POSTUP PRÁCE Obecný pstup ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DÍLNY MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK Téma, respndenti a cíl výzkumu Metdy a techniky sběru dat Stanvené dmněnky a následné vyhdncení výzkumu Závěrečné zjištění STRATEGIE Vize a pslání Zákazníci Prstry a vybavení Situační analýza Knkurence Srtiment Ddavatelé Prjekt na zalžení maléh krejčvství 8

10 9.8. Ceny Reklamní strategie LEGISLATIVA Předmět a frma pdnikání Účetnictví Pdání přihlášky na pjistné na zdravtní a sciální zabezpečení Zdravtní a sciální pjištění SUMARIZACE NÁKLADŮ Náklady na zařízení prstru Předpkládané měsíční náklady Předpkládané měsíční tržby Hspdářský výsledek ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHA POSTUP NA KONKRÉTNÍM VÝROBKU PŘÍLOHA DOTAZNÍK LITERATURA Prjekt na zalžení maléh krejčvství 9

11 1. ÚVOD Krejčvství přináší člvěku děv dknale padnucí, tedy ušitý na míru a mdel přinášející phdlí a vyzdvihující sbnst, přitm jedinečný. Ale k tmu je zaptřebí najít kvalifikvanu a šikvnu pracvní sílu. Asi každý z nás zažil příliš krátké i dluhé rukávy neb nhavice, nesedící pas či kabátek. Prt je tat bakalářská práce zaměřena na pdnikání v bru krejčvství. I když se mnhým zdá, že si krejčvství účtuje vyské ceny, tak se dmnívám, že při phledu d nějakých butiků je cena vyrvnaná a ještě k tmu má člvěk jedinělý kusek. Důvdů prč lidé nevyužívají krejčvu je řada, ale asi hlavní důvd prč se ženy zdráhají využít služeb krejčvství, spčívá v mžné bavě z nedrzumění. Jak krejčvá, tak zákaznice má jiné představy a pdstatné je, aby bě dspěly ke vzájemné shdě. Krejčvá musí brát přání zákaznice vážně, případně se splečně dmluvit na mžných změnách. Stejně tak zákaznice musí umět přesně ppsat c si přeje ušít neb si přinést brázek mdelu. Pkud zákaznice cítí, že může krejčvé důvěřvat, tak se určitě dmluví a výsledkem bude spkjenst na bu stranách. I když je pravdu, že zkušení děvu na zakázku zabere více času, nežli kupě htvé věci. Úklem krejčvství je vytvřit děv první jaksti, přinášející radst, který člvěku pravdu sluší. Prt nemá cenu nechávat takvý kusek ležet v šatníku. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 10

12 2. VÝVOJ A HISTORIE Již d pradávna se lidé museli blíkat. Svůj děv si vyráběli sami. Oděvy se zhtvvaly ručně, jedntlivé díly děvů se spjvaly pmcí jehly, nitě, pasků a spn. Pté když se ptřebval nvé blečení, tak se chdil ke švadlenám, kde jim vzaly sbní míry a ušily děv, který jim padl. Dřívější švadleny neměly nejvhdnější pdmínky k práci, prt byl šití nárčné. Díky rzvíjejícímu se bchdu se zbžím a látkami se krejčvské řemesl rychle rzvíjel a začal se specializvat jeh dvětví. Úplný rzkvět řemesla nastal v renesanci, kdy urzení lidé měli svéh sbníh krejčíh. Vyhlášené švadleny byly vyhledávány a zvány ke dvru, aby zde vytvářely skvstné děvy. Ke knci 17. stletí začaly vznikat cechy krejčích, kteří se specializvaly na šití mužských děvů. Časem začaly vycházet i první módní listy a zárveň vznikaly první manufaktury, vytvářející základ pr buducí průmyslvé výrby. V dřívějších dbách byl bvyklé, že žena zvládala zhtvení základních částí děvů, jejich pravvání i přešívání. Velkým pmcníkem švadlen se stal šicí strj, který vznikl v rce Časem se šicí strj technicky zdknalval, až se v rce 1845 byl vytvřen šicí strj, který uměl šít spdním i vrchním stehem. Tent strj byl bsluhván ručně, pzději se bjevily strje vybavené výkyvnu nžní desku v řemenvým převdem a pstupem dby se strje bsluhvaly nhu, ve 20. stletí byl už pháněn elektřinu. V českých dmácnstech se šicí strj začal bjevvat d 70. let 19. stletí. V tmt stletí již existval mnh krejčvských firem, které vyráběly děvy na zakázku i na sklad. Ale krmě zakázkvéh šití se prsazvala i děvní knfekce, která se stala celsvětvě rzšířenu až p 2. světvé válce. Z materiálů se pužíval plátn, sukn, vlna, len a v plvině 18. stletí ještě bavlna, která se stala velice blíbeným materiálem. Z hedvábí neb ze sametu se šily lepší šaty. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 11

13 3. NÁSTROJE 3.1 Šicí strje Šicí strj urychluje práci. Umžní šít dírky i pevné a stejnměrné stehy. Na trhu je mnh výrbců, kteří pskytují širku paletu strjů, lišící se funkcí, výknnstí, designem. Dnešní dba nabízí jak skříňvé, tak i kufříkvé strje. Ideální strj by měl šít snadn všechny druhy látky, měl by umět měnit rychlst šití, patky by se měly snadn vyjímat a měnit, vkládání cívek, nasazvání jehel a navlékání nitě by měl být jednduché. Dále je vhdné mít strj s velku pracvní desku s dstatečným prstrem na výšku. Každý typ šicíh strje je trchu jiný, ale přest mají splečné prvky, i když se na strji mhu nalézat někde jinde. K šicímu strji se prdává i příslušenství, t je pdavač, dva šrubváky, něklik cívek, speciální patky, lahvička s lejem a kartáček na čištění. Jedntlivé díly: Klíky, napínač a vdič vrchní nitě Navíječ spdní nitě Ruční kl Jehla Přítlačná patka Chapač Stehvá deska Cívkvé puzdr a cívka spdní nitě Vlné ramen Vlba stehu Prjekt na zalžení maléh krejčvství 12

14 Délka stehu velmi tenké látky - šifn, vál, mušelín (10-12 stehů na palec), tenké látky - bavlna, žržet (8-10 stehů na palec), středně silné látky - gabardén, vlněné látky (7-9 stehů na palec), silné látky - flís, tvíd, meltn (5-8 stehů na palec) Šířka stehu Cívky spdní nitě Patka 3.2. Overlck Overlcky jsu speciální šicí strje, které prfesinálně sešívají, stříhají a zárveň přitm začišťují v jediném pracvním chdu. Výbrně se hdí k šití úpletů. Dle typu pužívá 3 8 nití sučasně na velkých cívkách. Stehy vypadají prfesinálně a jsu zárveň pružné. Rzdíl mezi verlckem a šicím strjem je v pčtu jehel, v pčtu nití, řezačem a cívky nahrazují chapače. Obrázek 1. Overlck 3.3. Nástrje a pmůcky s šití Existuje mnh pmůcek, které nám mhu ulehčit práci. K základním ptřebám patří špendlíky, jehly, krejčvský metr, křídy, krejčvské nůžky, žehlička. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 13

15 Jehly ruční a strjvé Nejvíce se využijí tenké a střední jehly. Dluhé jen na kličkvání, stehvání a řasení. Existují též čalunické i zapšívací jehly. Jehla musí prcházet tkaninu bez dpru, aby nepškdila vlákna látky. Ruční pdle typu jehly se liší délka jehly, tvar hrtu a velikst. Ideální je mít balíček různých jehel, který by bsahvat jehly s velkými a malými ušky. Strjvé pužitím správné jehly se dsáhne nechtěnému zdrhnutí látky, vytaženým nitím, viditelným dírkám v materiálu. Jehly jsu s strým hrtem či tupé. Zplštělá strana (směřuje k zadní straně šicíh strje) jehly umžní správné nasazení d strje. Jehly se liší délku, hrtem a velikstí žlábku. Menší a tenčí jsu vhdné na tenké látky a silnější na pevnější a tlustší materiály. Jehla s kulatým hrtem služí k šití úpletvých látek, aby nepškdil materiál. Kůže se šije se šikmým hrtem. Zárveň existuje mnh speciálních jehel. Síla jehly Kvalita látky Lehké Střední Těžké Jehla 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, Tabulka 1. Síla jehly Krejčvská panna Usnadní práci, lze na ni vidět jak sedí sedl, záševky, kapsy i rukávy. Na některých krejčvských pannách se dají nastavit i míry. Magnet Magnet lze využít jak držák špendlíků, který může pmci při náhdném vysypání, kde stačí magnetický jehelník přilžit a tím dpadá pracné sbírání. Nitě Na trhu je velká rzmanitst nití, vždy je dbré vybírat nit dle materiálu a barvy Prjekt na zalžení maléh krejčvství 14

16 látky z níž je šit. Liší se tlušťku a pevnstí, mhu být tkané z něklika vláken a čast se pužívají směsvé nitě (bavlněné a plyestervé). Bavlněné nitě se hdí k šití bavlněných a plátěných látek. Plyestervé jsu vhdné pr žerzejvé látky, pr svu vysku pružnst. Hedvábnické jsu zas pevné v trhu, pružné a napínavé. Ideální by byl si patřit zásbu nití. Nůžky, řezač, párač Krejčvské a nrmální nůžky - existuje mnh velikstí, tvarů a druhů nůžek (jak střihačské, zubkaté). Ostří v jedné rvině se stříhaným materiálem zajistí nepkrčení látky. Nůžky pužívané na látku by se neměly dstat d styku s vatelínem či papírem, které tupí stří. Krejčvské nůžky mají zahnutu rukjeť, výkrj nad spdním uškem mají prt, aby látka při stříhání dbře ležela a její střižený kraj byl pak perfektně rvný. Nůžky se zubatým střím služí k začišťvání švů. zubů. Ostřiče služí pr udržení strých nůžek, jsu určeny na dstranění nervnstí a Ktučvé řezače s pdlžku a pravítkem jsu nejvhdnější pr dluhé řezy příčných pruhů (na patchwrk), kde uříznu i něklik vrstev jedním tahem. Párač (nžík na párání) má zahnutý strý knec, pužívaný na párání stehů. Označvání a měření Krejčvské křídy, fixy, tužky služí k přenesení značky ze střihu na látku. Opět je na trhu k dispzici mnh druhů, tvarů a barev. Kpírvací, střihvý papír a značkvací klečk (radélk) papír je průhledný, aby se střih dal přím překleslit. Radélk služí pr přenesení značek z papírvéh střihu na látku. Využije se také ke značení na dvu vrstvách látky sučasně. Hdící se pr tenké materiály. Krejčvský metr je nezbytný k měření pstavy a bytvéh zařízení, dluhý 150 cm. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 15

17 Pevná pravítka s křivítkem se hdí na měření na pevné plše neb na značení rvných linek na střihu a na úpravu průramků. Papírvé střihy Lidé c nemají takvý talent, šijí raději pdle střihu, který se dá přídit splu s časpisem, jehž bývá sučástí neb h lze kupit samstatně ve střihvé službě, kde jsu k dispzici i katalgy s brázky děvů. Před kupením střihu je zaptřebí zjistit ptřebnu velikst. Prt se změří a zapíší ptřebné míry, aby se mhly prvnat při kupvání střihu. Obsahem střihu je brázek výslednéh střihu, pdle kteréh se dají ušít znázrněné děvy. Dále je u střihu návd jak pstupvat, ptm znázrněné linie velikstí, brysvá kresba detailů, dpručené látky a jejich mnžství, nákres se střihvými díly v ptimálním rzlžení na látce. Jelikž střih nemusí dpvídat knfekční veliksti dané sby, je lepší sbu raději změřit a prvnat míry s tabulku veliksti. Důležité míry jsu přes prsa, pas a bky. Dle vybrané veliksti se pté vybere typ čáry střihu. Zárveň je nezbytnstí určit směr vlákna, aby se díly správně rzmístily na látku. Řídíme se snvními vlákny (rvnběžnými s pevným krajem látky). Ve střihu je směr značen rvnu silnu čáru. Při stříhání je důležité dbát na značky na jedntlivých dílech knkrétníh střihu, aby na sebe barvy navazvaly stejným dstínem či vzrem. Dále se musí pčítat s přídavky látky na švy. Patky Základní patka je sučástí výbavy každéh šicíh strje. Služí k běžnému šití. Průhledná patka se pžívá při řasení d gumy. Patka na zdbný steh je ideální pr menší vyšívání a šití zdbných stehů. S brubvací patku se začistí kraje látky, aby se netřepila. Patka na všívání zipů je zas uzpůsbená tak, že zubky zipu jsu p bu stranách při šití vlné. Na bšívání knflíkvých dírek je dírkvací patka. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 16

18 Těžítka a špendlíky Služí k dčasnému spjení něklika vrstev látky dhrmady či k udržení střihvéh dílu při stříhání. Špendlíky se umisťují v pravidelných rzestupech mim zakřivených míst, kde jich je ptřeba více. Špendlíky jsu ideální pr menší plchy. Existuje mnh druhů, v různých délkách a materiálů pr různé pužití, ideální a běžné jsu celvé špendlíky se skleněnými hlavičkami. Pškdit látku mhu tupé špendlíky. Zavírací špendlíky vyrábí se v různých velikstech pr spjení dvu či více materiálu. Zárveň jsu ideální na prtažení tkaničky či gumičky tunýlkem. Těžítka jsu vhdná pr velké a hladké kusy látky (záclny). Další pmůcky Nezbytné sice nejsu, ale dá se využít i jehelníček, navlékač nití, náprstek a jiné. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 17

19 4. MATERIÁLY Látky tvří základ každéh děvu. Výběr vzrů a tkanin v dámské módě se zdá neknečný a přitm je rzmanitst látek výsledkem bměn něklika základních prvků. Příze určuje pvrchvý vzhled a tkaní zase strukturu a vzhled tkaniny. Každá látka má svůj charakter a význam. Z brvské rzmanitsti textilií byl d bakalářské práce vybrán něklik nejvíce pužívaných materiálů. Dětské děvy manšestr, batist, prací krd, luhvý krep, denim. Pracvní děvy pracvní kepr. Letní šaty gabardén, ppelín, batist. Dámské děvy serž, piké, tatran, žržet, madeira, pískvý krep, ppelín, krepsatén, flameng, krepdešín, trpical. Splečenské šaty satén, rganza, krepsatén, brkát, lamé. Kstýmy satén dubl, sukn, tvíd, tvil, krd, krul, mhér, gabardén. Pánské děvy krd, gabarding, listr, hpsak, trpical, tvil. Bundy dyftýn, canvas. Lžní prádl véba, damašek, luhvý krep, atlas grádl, kanafas. Ručníky smyčkvá a vaflvá tkanina. Stlní prádl damašek, véba, grádl, činvatina, kanafas, satén. Dekrační textilie samet, satén, klké. Pdšívky serž, satén dyšes, atlas, taft, markén. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 18

20 Výztužné materiály: vlizelín jedná se plšně pvrstvenu vlžku lepidlem. Jedná se netkanu textilii tvřící děvní výztuž. Tepelné vlžky: run neb-li vatelín je netkaná textilie tvřící výplňkvý materiál, plnící funkci tepelněizlační vlžky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 19

21 5. DOPLŇKY A GALANTERIE Knflíky Nejpužívanější spínací sučástí jsu knflíky. Jsu praktické a mají i dekrativní význam. Nabídka knflíků je rzmanitá, při výběru by se měl dbát na ladění knflíku s děvem, na materiálvé slžení, způsb upevnění, praktičnst, velikst a vzhled, neměl by se zapmínat ani na kupi náhradníh knflíku. Dle způsbu pužití lze najít knflíky spínací, zdbné a statní. Ppruhy Jsu hrubší, tužší a pevnější než stuhy, jedná se plšné textilie tkané či pletené. Ramenní vlžky (vycpávky) Pužívají se k pdkládání náramenic a upravuje se jimi tvar děvu. Je mžné se setkat s vycpávky v mnha velikstech a tvarech, z různých materiálů. Stuhy, prýmky, pruženky Mhu být vzrvané vazbu či tiskem, jednbarevné, jednstranné neb bustranné. Stuhy jsu pevné úzké plšné textilie. Mhu být pletené, tkané, lepené a řezané. Pdle pužití se rzlišují stuhy děvní a buvnické, bytvé, technické, speciální a dále stuhvé uzávěry (suchý zip). Prýmky jsu plšné, ale úzké či dutinné textilie, galnvé aneb splétané. Dle pužití jsu prýmky bytvé, děvní a buvnické, speciální a technické. Pruženky jsu pružné stuhy či prýmky s bsahem elastmervými vlákny. Vyrábí se tkané pruženky, rašly, galnvé a splétané pruženky. Pdle účelu jsu pruženky děvní, technické, buvnické. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 20

22 Střapce Střapce se pužívají v bytvém textilu mají zdbící funkci. Vlžky a výztuhy Aby byl děv pevnější a zachval si tvar, tak se vkládá mezi vrchní vrstvu a pdšívku děvu děvní vlžka. V bchdech je jak běžná výztuž neb jak zpevňující vlizelín (zažehlvací). Opět existuje mnh typů, jak nažehlvací, tkané i netkané. Zapínání Dále mim knflíků k zapínání služí háčky s čkem, které se využijí u pásku kalht či sukně. Na trhu se lze setkat ještě s patentními zapínacími knflíky, vhdné pr sprtvní blečení, dále s nýtvacími knflíky a stiskacími knflíky. Zdrhvadla Existuje mnh frem zapínání, asi nejpužívanější jsu zipy a t buď standardní, které se dají najít například u kalht neb dělitelné nacházející se u bund. Při nákupu zipu by měl zip dpvídat síle látky, pět jsu zipy různé šířky, délky, barvy i materiálu. Ostatní galanterní zbží Patří sem jak textilní, tak netextilní výrbky, jak kstice, pdprsenkvé vycpávky, spny a jiné zbží. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 21

23 6. POSTUP PRÁCE 6.1. Obecný pstup Ušití děvu na míru chce svůj čas, je časvě nárčnější i pr zákaznici, než-li zakupení děvu v bchdním dmu. Při první návštěvě prbere zákaznice své přání s krejčvu. Zákaznice by měla vysvětlit nejjasněji c si představuje, případně načrtnut nákres. Zde je zaptřebí nad nákresem tršku pdebatvat. Nejprve je ptřeba vyhledat střih. Čast je nezbytné základní střih upravit tak, aby seděl. Střih se může zkrátit, prdlužit, rzšířit či zúžit. Lze h upravit na papírvém střihu či na zkušebním střihu. Pté si krejčvá zákaznici změří a míry zákaznice zaznamená. Zákaznice si vybere látku, která hraje velmi důležitu rli. Pak je na zákaznici, zda si látku kupí sbně neb zda jej svěří krejčvé. Sptřebu látky najde na balu střihu, kde je vždy uvedené mnžství látky. O statní náležitsti jak je pdšívka, pdsazení, nitě, knflíky a zipy se pstará krejčvá. Hned c má krejčvá látku k dispzici, může začít dělat na střihu, který je základem. Krejčvá rzkreslí všechny díly, z nichž se sestává děv na jemný papír. Htvý papírvý střih se nanese na látku a pdle nákresu se nastříhají látkvé díly. Plhvý plán u střihu ukazuje nejvýhdnější rzlžení střihvých dílů na látku tak, aby všechny díly ležely stejným směrem. Oděv se pak se sestehuje bez pdšívky a detailů dhrmady pr první zkušku. Ptřebné pravy prvede krejčvá pmcí špendlíků a zeptá se na djem zákaznice. Pkud se zákaznici něc nelíbí musí t krejčvé říci, aby byl mžné ckliv ppravit. Střih se sešije a pak se dknčí práce zdbnými prvky. Při šití se krejčvá nebejde bez žehličky. Látka se lehce přežehluje špičku žehličky na určitých místech, třeba i přes plátn neb papír, aby se brysy nevytlačily či nevznikl nežáducí lesk. Žehlí se především detaily, jak sklady a záševky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 22

24 V případě neúspěchu se musí děv úplně rzpárat, střih upravit a díly se pté musí zpět sestavit. Pak následují dknčvací práce jak zálžky, přišití knflíků, lemů, vsazení pdšívky. Výrbky Prjekt na zalžení maléh krejčvství 23

25 Obrázek 2. Výrbky Prjekt na zalžení maléh krejčvství 24

26 7. ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DÍLNY Pracvní prstr může mít vliv na t, zda šití bude záživnu činnstí. Prt je důležité rzvrhnutí pracvníh a úlžnéh prstru. V první řadě by si člvěk měl dbře prmyslet, v jakých prstrách vytvřit pracvní míst, tak aby rzešité věci nikmu nepřekážely. Nejlepší by byl si vyhradit samstatnu místnst na šití. Obrázek 3. Návrh pracvníh prstru Prjekt na zalžení maléh krejčvství 25

27 V tét místnsti je zaptřebí si určit vhdnu šicí plchu pr umístění šicíh strje. Práci je třeba dbře naplánvat, prt je dbré rzvrhnut si pracvní prstr. Jak ukládací bx na šicí ptřeby mhu pslužit krabice, plastikvé skříňky, šuplíčky, přensky na nářadí, krabice d bt. Na stěny lze umístit nástěnku s pličky, na které se mhu ukládat střihy, knihy, šicí ptřeby. Dále je ptřeba stůl na stříhání látky a žehlící prkn případně rukávník se žehličku tak, aby byly lehce dsažitelné. Stůl na šicí strj by měl být 75 cm vyský a 50 cm hlubký se šířku cm, aby rzešité mdely nepadaly. K překreslvání či stříhání střihu je ptřebná deska veliksti 1 x 2 metry. Není k zahzení ani zrcadl, dstatek zásuvek, vhdně rzmístěné světlení, phdlná židle a zárveň by rzmístěné kabely neměly být překážku. Využití pracvníh prstru v prnajaté kanceláří veliksti 23 metrů čtverečných je načrtnut na brázku 3. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 26

28 8. MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZNÍK 8.1. Téma, respndenti a cíl výzkumu Pr rzhdvání je zaptřebí dstatek infrmací. Právě prt je důležité se brátit na ptencinální zákazníky a zhtvit průzkum v blasti pdnikání. Prt byl prveden marketingvý výzkum na pskytvání služeb krejčvé. Cílem tht výzkumu byl zjištění zájmu využití těcht služeb ptencinálních zákazníků. Dtazvala jsem vzrku 100 respndentů. Jehž slžení byl tvřen 88% žen a 12% mužů Metdy a techniky sběru dat Data u tht výzkumu byla získána primárním sběrem, t jest získání nvých infrmací. Byla pužita metda sbníh dtazvání striktně strukturvanéh dtazníku a dále písemnéh dtazvání prstřednictvím zaslanéh dtazníku respndentům. Dtazník byl tvřen 14 tázky. Kde byla bsažena data klasifikační (tázky 11 14, týkající se charakteristiky respndenta) a dále data subjektu (infrmace týkající se předmětu a cíle výzkumu, tázky 1-10) Stanvené dmněnky a následné vyhdncení výzkumu Otázka 1: Využil/a jste někdy služeb krejčvé? Dmněnka: Lidé si raději kupí prdukt z bchdu, než aby navštívili krejčvu. Vyhdncení: 82% respndentů již využil tyt služby, puhých 18% dtazvaných krejčvu dsud nenavštívil. Z th lze vyvdit, že šití na zakázku není v dnešní dbě zcela zatracen. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 27

29 Využil/a jste někdy služeb krejčvé? 18% 82% an ne Graf 1. Otázka 1 Otázka 2: Byl/a jste spkjen/a se službu krejčvé? Dmněnka: Lidé jsu spkjeni s výrbky šité d švadleny. Vyhdncení: 80% dtazvaných byl spkjen se službu a pr 20% nebyly výrbky d krejčvé uspkjující. Z th vyplývá, že pr většinu byvatel jsu ušité prdukty uspkjivé. Byl/a jste spkjen/a se službu krejčvé? 20% 80% an ne Graf 2. Otázka 2 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 28

30 Otázka 3: Pkud jste dpvěděl/a v tázce 2 ne, tak c Vám nevyhvval? Dmněnka: Kterým nedstatkům je zaptřebí se vyhnut. Vyhdncení: Jelikž tat tázka byla tevřená a nepvinná, tak jsem nedstala dstatek infrmací, pr zpracvání. Otázka 4: Kterých služeb krejčvé jste již využil/a? Dmněnka: Lidé si nejčastěji nechávají šít bytvé textilie a večerní šaty. Vyhdncení: 46% respndentů již využil švadlenu při zkrácení kalht, výměně zipů a jiných drbných úprav, 34% si nechal ušít splečenské šaty, kstýmky a jiné děvy, 12% měl zájem ušití bytvých textilií, jak jsu například záclny, přehzy, sedáky a puhých 8% využil švadlenu na ušití něčeh jinéh. Z tht grafu je patrné, že lidé mají největší zájem drbné úpravy. Kterých služeb krejčvé jste již využil/a? 12% 8% 46% 34% Zkrácení kalht, výměna zipů a jiné drbné úpravy Ušití splečenských šatů, ktýmků a jiných děvů Šití bytvých textilí - záclny, přehzy, sedáky, aj. Ostatní Graf 3. Otázka 4 Otázka 5: C Vás vedl k využití těcht služeb? Dmněnka: Lidé ptřebují švadlenu puze pkud neseženu daný prdukt na trhu. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 29

31 Vyhdncení: 38% dtazvaných se dstavil ke krejčvé kvůli nedstupnsti zbží na trhu, 32% upřednstňval riginalitu prduktu, 16% by zašl ke švadleně pr nedstatek velikstníh srtimentu na trhu a pr 14% by vyhvvala tat služba pr cenvu dstupnst. Z grafu je viditelné, že využití služeb krejčvé je převážně následkem nedstupnsti prduktu na trhu. C Vás vedl k využití těcht služeb? 16% 38% 32% 14% Nedstupnst zbží na trhu Cenvá dstupnst Originalita výrbku Velikstní srtiment Graf 4. Otázka 5 Otázka 6: C upřednstňujete u výrbku ušitéh d krejčvé? Dmněnka: Lidé preferují kvalitu ušitéh prduktu. Vyhdncení: U 84% dtazvaných je priritu kvalita ušití, 14% dávají přednst ceně a puze 2% jde ddací lhůtu. Lidé tedy dají přednst kvalitnímu prduktu. C upřednstňujete u výrbku ušitéh d krejčvé? 2% 14% 84% Cenu Kvalitu ušití 7 denní ddací lhůtu Graf 5. Otázka 6 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 30

32 Otázka 7: C Vám brání k ušití děvu na zakázku? Dmněnka: Lidé nebudu mít dstatek času k návštěvě švadleny. Vyhdncení: U tét tázky dpvěděl 48%, že je mezuje k návštěvě krejčvé nedstatek času, 44% brání k příchdu krejčvé její nedstupnst, 8% nevěří kvalitě ušitéh výrbku. Dmněnka je ptvrzena, lidé d švadleny dradí nedstatek času. C Vám brání k ušití děvu na zakázku? 8% 0% 44% 48% Nedstupnst krejčvé Nedstatek času k návčtěvě krejčvé Nevěříte kvalitě ušitéh výrbku Nechta krejčvé Graf 6. Otázka 7 materiálu)? Otázka 8: Klik jste chten/a utratit za službu krejčvé (v ceně není hdnta Dmněnka: Lidé nejsu chtni za práce krejčvé utrácet větší částky. Vyhdncení: 60% by utratil za tyt služby maximálně 300,-Kč, 32% by zaplatil maximálně 2 000,-Kč a puze 8% dtazvaných by za práci krejčvé dal i více jak 2 000,-Kč. Hyptéza se ptvrzuje, lidé nejsu chtni utrácet větší částky. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 31

33 Klik jste chten/a utratit službu krejčvé (v ceně není hdnta materiálu)? 8% 32% 60% d 300,-Kč d 301,-Kč d 2 000,-Kč 2 001,-Kč a více Graf 7. Otázka 8 Otázka 9: Jaku částku byste zaplatil/a za: a) Zkrácení kalht, výměnu zipů a jiné drbné úpravy b) Ušití splečenských šatů, kstýmků a jiných děvů c) Šití bytvých textilií záclny, přehzy, sedáky a jiné Dmněnka: Lidé za ušití šatů jsu chtni zaplatit maximálně 2 000,-Kč, za drbné úpravy dají nejvýše 200,-Kč a bytvé textilie 500,-Kč. Vyhdncení: Za zkrácení kalht, výměnu zipů a jiných drbných úprav jsu lidé maximálně utratit 300,-Kč. Za ušití splečenských šatů, kstýmků a jiných děvů je schpn zaplatit 42% dtázaných maximálně 2 000,-Kč, 36% d 300,-Kč a 22% i více jak 2 000,-Kč. U šití bytvých textilií, jak jsu například záclny, přehzy, sedáky by 54% zaplatil d 300,-Kč, 44% nejvíce 2 000,-Kč a puhé 2% i více než 2 000,-Kč. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 32

34 Zkrácení kalht, výměna zipů, aj. drbné úpravy Ušití splečenských šatů, kstýmků, a jiných děvů Šití bytvých textilií - záclny, přehzy, sedáky, aj. 0% 22% 36% 44% 2% 100% 42% 54% d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více d 300,-Kč d 301,-Kč až 2 000,-Kč 2 000,-Kč a více Graf 8. Otázka 9 Otázka 10: Jak čast byste využil/a služeb krejčvé? Dmněnka: Lidé využívají mál těcht služeb. Vyhdncení: 40% respndentů by navštívil švadlenu p více jak jednm rce, 36% by zašl ke krejčvé alespň jednu za rk, 16% by tut službu ptřebval 3x až 4x d rka a puze 8% by ji využil každý měsíc. Dmněnka je ptvrzena, lidé ke krejčvé nechdí čast. Jak čast byste využil/a služby krejčvé? 16% 8% 40% 36% Jenu za více jak rk Jednu za rk 3 krát až 4 krát za rk Téměř každý měsíc Graf 9. Otázka 10 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 33

35 Otázka 11: Phlaví? Na dtazník dpvěděl 88% žen a puze 12% mužů. Phlaví 12% 88% Žena Muž Graf 10. Otázka 11 Otázka 12: Věk? V dtazvání byl nejvíce zastupen respndentů ve věku let t jest 66%, 12% na dtazník dpvěděli respndenti ve věku let, 10% ve věku let, 8% tvřili respndenti ve věku let a p 2% byli zahrnuti v dtazvání d věkvé kategrie let a nad 65 let. Věk 12% 10% 2% 2% 8% 66% nad 65 Graf 11. Otázka 12 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 34

36 Otázka 13: Velikst bce, ve které žijete? Na dtazník dpvěděl 26% dtazvaných z bce d byvatel, 24% s velikstí bce byvatel, 22% s byvatel, 18% s více jak byvatel a 10% tvřil dtazník nad byvatel. Velikst bce, ve které žijete 18% 10% 26% 22% 24% D byvatel byvatel byvatel Nad byvatel Nad byvatel Graf 12. Otázka 13 Otázka č.14: Kraj, ve kterém žijete? Na dtazník dpvěděl 52% respndentů z Ústeckéh kraje, 22% z Libereckéh kraje, 14% respndentů dpvěděl na dtazník z Prahy, 6% byl z Plzeňskéh kraje, 4% z Králvéhradeckéh a 2% z Pardubickéh kraje. Kraj, ve kterém žijete 14% 4% 2% 6% 52% 22% Ústecký Liberecký Praha Králvéhradecký Pardubický Plzeňský Graf 13. Otázka 14 Prjekt na zalžení maléh krejčvství 35

37 8.4. Závěrečné zjištění Výsledkem marketingvéh výzkumu byl zjištěn, že lidé služby krejčvé využívají i dnes. Převážně ji navštěvují kvůli zkrácení kalht, výměně zipu a jiných drbných úprav, zárveň pr nedstupnsti srtimentu na trhu. Lidé nechdí ke švadleně mc čast a nejsu chtni za dvedenu práci zaplatit vyské částky, důvdem prč jej nenavštěvují je také nedstatek času. Dtazník vyplnily převážně ženy ve věku let. Více jak plvina dtazvaných pcházela z Ústeckéh kraje a čtvrtina z vesniček tvřící maximálně byvatel. Prjekt na zalžení maléh krejčvství 36

38 9. STRATEGIE PRODEJE 9.1. Vize a pslání Základní hdnty, na kterých bude stát pdnik je knkurenceschpnst, pctivst a lajálnst. Pr pdnik bude důležité zaměřit se na ptřeby zákazníků a hledání dalších cest jak tyt ptřeby nejlépe uspkjit. Hlavním cílem by byl vytvření knkurenční výhdy, nalezení tržníh místa na trhu a zpracvání dbréh plánu, i když dbrý plán nezaručuje úspěch, ale výrazně zvyšuje šanci na jeh dsažení. Dále by byla výhda viděna ve vyšší flexibilitě, rychlejší reakční schpnsti, vytvření důvěry a tím i nvéh vztahu, vyšší hdntu výrbku za nižší peníze a zárveň ušití riginálníh kusu bez vad Zákazníci Ptencinálními zákazníky by byly převážně ženy. Mladší a střední věkvá skupina žen využije krejčvé převážně v plesvé sezóně, dále k šití bytvéh textilu (jak například k výzdbě chat a kuchyní) i nastávající maminky tut službu mhu využít na zvelebení dětskéh pkjíčku. U mužů bude předpkladem, že se u krejčvé zastaví na zkrácení rukávů aneb kalht či třeba jen na přešití zipu. Zárveň krejčvu nephrdnu ani seniři, kterým třeba nedvlí zdravtní stav návštěvu bchdu, prt by nebyl prblém přijít i k zákazníkvi dmů. Největší zájem bude u zákazníků, kteří budu chtít jedinělý kusek neb ušít dbře jim padnucí blečení. Tit lidé nebudu mít prblém si za tt jedinečné a kvalitní zbží připlatit. Zárveň by byl mžné získat přízeň zákazníků, kteří na trhu nemhu najít určitý prdukt a velikstní srtiment dle jejich představ. Suhrnem se dmnívám, že největší pptávka bude zejména d těch zákazníků, kteří chtějí být riginální či nemají mžnst daný prdukt sehnat Prstry a vybavení Půvdním záměr pdniku byl pr živnst využití prstr dmva, jelikž práce z dmva je nenárčná a nenákladná metda, ale nevýhdu by byl mál vlnéh místa, zárveň by se musely vzít hledy na běžný chd dmácnsti a v nepslední řadě míst Prjekt na zalžení maléh krejčvství 37

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více