Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch"

Transkript

1 Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA OSTATNÍ K A T A L O G (platný od ) Číslo aktualizace: 2 U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2 Definice tfiíd zatíïení podle âsn EN 1433 Tfiída A 15 Tfiída B 125 Tfiída C 250 dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny Tfiída D 400 jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy Tfiída E 600 Tfiída F 900 neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích zvláštní plochy, např. letištní plochy Definice spádov ch druhû 1 žlabové linie bez spádu 2 žlabové linie s umělým spádem 0,5% 3 žlabové linie se stupňovitým spádem po 2,5 nebo 5 cm 2

3 Obsah Systém Svûtlá ífika [cm] Tfiída zatíïení Strana Odvodnûní pro dûm a zahradu Kompletní program pro dům a zahradu 4 odvodňovací systém ACO EuroSelf 10,0 A - B 5 odvodňovací systém MAXI 15,0 A - B 6 odvodňovací systém ACO HexaSelf 10,0 A - B 7 odvodňovací systém bodová vpust A - B 8-9 systém rohoží ACO Vario A 10 - zatravňovací panely - A - C 11 - EkoBord OdvodÀovací systém odvodňovací systém N100 10,0 A - C XtraDrain X 100 C / X 100 S 10,0 A - D XtraDrain X 150 C / X 150 S 15,0 A - D XtraDrain X 200 C / X 200 S 20,0 A - D MultiDrain - technické parametry žlabu MultiDrain V 100, V 100 S / V 100 G 10,0 A -F MultiDrain V 150, V 150 S / V 150 G 15,0 A -F MultiDrain V 200, V 200 S / V 200G 20,0 A -F MultiDrain V 300, V 300 S / V 300 G 30,0 A -F MultiDrain V 400 G 40,0 A -E 48 MultiDrain V 500 G 50,0 A -E 49 S 100 K Powerlock 10,0 D - F S 150 K Powerlock 15,0 D - F S 200 K Powerlock 20,0 D - F S 300 K K Powerlock 30,0 D - F S400 / S500 40,0 / 50,0 A - D 59 Pfiíãn odvodàovací systém PD 100 C 10,0 A - C 60 PD 200 C 20,0 A - C RD 100 V 10,0 D - F 63 RD 200 V 20,0 D - F RD ,0 D - F Obrubníkové odvodnûní - ACO KerbDrain ACO KerbDrain 10,0 A - D Stropní díl DN 100 z nerezové oceli Kombinaãní moïnosti jednotliv ch ãástí vpustí - A - F 71 Systémové pfiíslu enství vpusti pro linie žlabů - A - F 72 bodové odvodnění - A - F příslušenství pro utěsnění a čištění žlabové linie používané typy nátrubků Tabulka chemické odolnosti polymerického betonu 77 Systém ACO Qmax ,0 A - F 78 Systém ACO Qmax ,0 A - F 79 šachetni poklopy Multitop - D sklepní okna - 82 okna OS - 82 okna s ochranou mřížkou - 83 světlíky větrací šachta ACO - 86 polykarbonátové komůrkové desky, Plexi desky vlnité a trapézové desky z PVC, desky WBS - 89 Fränkische drenážní systémy / příslušenství FF-Drän, Kokofil, Multi-fil drenážování budov Systém Opti-drän víceúčelové drenážní systémy Strasil, Strabusil, Strabu-Control, vsakovací systémy - hospodaření s dešťovou vodou Systém Sicku-pipe, Muri-pipe, Rigo-fill dešťová a splašková kanalizace Systém Aqua-pipe, Systém Aqua-dock šachtové systémy Multi-control, Uni -control ochrana kabelů při pokládce do země Kabuflex S, Kabuflex R, Furowel odvětrávací systém Terra- Air-home dodatek Technické hodnoty, suroviny, poznámky 128 3

4 Kompletní program pro dûm a zahradu ACO EuroSelf odvodàovací Ïlaby z polymerického betonu ACO VARIO rohoïka dvorní vpust ACO HexaSelf odvodàovací Ïlab z plastu (PP) zatravàovací panely ACO - VÍCEÚâELOVÉ PLASTOVÉ OKNO se sklopn m kfiídlem sklepní svûtlíky POLYKARBONÁTOVÉ KOMÒRKOVÉ DESKY 4

5 liniové odvodnûní, osobními vozy moïno pfiejíïdût ACO EuroSelf - standardní fie ení Îlab z polymerického betonu s krycím ro tem, prûtoãn m profilem ve tvaru písmene V a bezpeãnostní SF dráïkou pro pfiípadné vytmelení spojû ÏlabÛ. Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem výrobek sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška ks/ obj. Kč/ Self EuroSelf cm cm cm cm pal. č. ks rošt, pozink. ocel, aretace žlab 100 cm* ,8 9, žlab 50 cm ,8 9, žlab 100 cm s integrovaným PVC nátrubkem DN ,8 9, vpust s košem ,8 30, rošt, litina GGG, aretace žlab 100 cm* ,8 10, žlab 50 cm ,8 10, žlab 100 cm s integrovaným PVC nátrubkem DN ,8 10, vpust s košem ,8 30, Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 100 Příslušenství čelo čelo s nátr. DN sifon žlab sifon vpust nátrubek DN hák na rošty Žlab vhodný pro odvodnění běžně velkých ploch v okolí rodinných domků a ostatních neveřejných staveb. Žlab s aretovaným litinovým roštem Vpust s aretovaným litinovým roštem, košem na hrubé nečistoty a výtokem DN 100 mini - Ïlab s nízkou stavební v kou Příslušenství výrobek sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ Self super mini cm cm cm cm ks pal. č. ks rošt, pozink. ocel, aretace žlab 100 cm ,6 5, žlab 50 cm* ,6 2, Příslušenství čelo 0, čelo s nátr. DN 60 0, sifon pro žlab 12 0, hák na rošty 0, Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 80 / DN 100 Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem Žlab vhodný pro odvodnění míst, kde je malé množství vody nebo tam, kde je z důvodu zabudování požadována nízká stavební výška žlabu. Příslušenství 5

6 MAXI OdvodÀovací Ïlab z polymerbetonu Vnûj í ífika 20 cm, svûtlá ífika 15 cm Self Maxi stav. stav. stav. délka šířka výška kg/ obj. Kč/ cm cm cm ks č. ks díl 100 cm díl 50 cm * / ** ) ACO Self Maxi žlab 100 cm Ro ty pro Self Maxi jsou pojezdové pro osobní motorová vozidla rošt mřížkový Zn 30 x 30 mm rošt mřížkový Zn 30 x30 mm rošt z tvárné litiny Pfiíslu enství kg/ obj. Kč/ ks. č. ks čelní stěna čelní stěna s PVC nátrubkem DN aretace pro mřížkový rošt 0, aretace pro litinový rošt 0, * Žlab s předtvarováním pro výtok DN 100. **Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T - spoje. ACO Self Maxi žlab 50 cm s mřížkovým roštem ACO Self Maxi žlab 50 cm s litinovým roštem Příslušenství 6

7 HexaSelf plastov liniov odvodàovací Ïlab s plastov m ro tem nebo s ro tem z pozinkované oceli výrobek sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm cm ks pal. č. ks barva černá žlab s roštem 100 cm ,6 7,8 1, rohový díl 10 12,6 12,6 7,8 0, sada (2 čela / odtok / sítko) barva šedá žlab s roštem 100 cm ,6 7,8 1, rohový díl 10 12,6 12,6 7,8 0, sada (2 čela / odtok / sítko) černý žlab s pozinkovaným roštem 100 cm ,6 7,8 1, Žlab - černé tělo, černý rošt Žlab - šedé tělo, šedý rošt Žlab - černé tělo, pozinkovaný rošt Rohový díl z recyklovatelné umělé hmoty s aretovaným krycím roštem, barva šedá a černá Příslušenství - každý set pro danou barvu obsahuje: 2 x čelo, odtokovou přípojku, čistící sítko pro odpad Krycí rošty v barvě černé, šedé a pozinku HexaSelf Brickslot plastov Ïlab s plastov m tûrbinov m nástavcem výrobek sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm cm ks pal. č. ks plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem, barva černá, 100 cm ,6 13, plastový revizní díl s plastovým roštem, odtok DN 100 barva černá ,6 13, sada (2 čela / odtok / sítko) Plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem Plastový revizní díl s plastovým roštem 7

8 povrchové odvodnûní pojízdné osobními automobily Dvorní vpust s krycím ro tem stav. stav. stav. délka šířka výška kg/ ks/ kg/ obj. Kč/ cm cm cm ks pal. pal. č. ks dvorní vpust, pozinkovaná ocel pro nátrubek *) DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý) 25,0 25,0 35,0 14, dvorní vpust, tvárná litina pro nátrubek *) DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý) 25,0 25,0 36,0 19, Dvorní vpust z polymerického betonu s krycím roštem z pozinkované oceli, koš plastový (PP), předtvarování pro nátrubek DN 100, nátrubek *) DN 100 a vyjímatelný protizápachový uzávěr Nástavba pro dvorní vpust nástavba 25,0 25,0 20,0 5, Dvorní vpust pro napojení stfie ního svodu dvorní vpust, pozinkovaná ocel pro nátrubek *) DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý) 25,0 25,0 55,0 19, dvorní vpust, tvárná litina pro nátrubek *) DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý) 25,0 25,0 56,0 24, *) Součástí dodávky vpusti není nátrubek. bodová vsakovací vpust Nástavba z polymerického betonu pro dvorní vpust na prodloužení stavební výšky, předtvarování DN 100 pro napojení střešního svodu Dvorní vpust z polymerického betonu pro napojení střešního svodu, krycí rošt z litiny, koš plastový (PP), předtvarování pro nátrubek *) DN 100, vyjímatelný uzávěr pachu, předtvarování DN 100 pro napojení střešního svodu bodová vsakovací vpust s litinovým roštem , Bodová vsakovací vpust s litinovým roštem a plastovou, perforovanou trubkou, vhodná pro jímání a následné vsakování dešťových vod na menších pochozích plochách v okolí občanských staveb. Bodová vsakovací vpust s plastovým roštem ve vývoji. (k dostání v průběhu dubna informace na dotaz) 8

9 ACO GALA bodové odvodnûní třídy zatížení A 15, B 125 podle ČSN EN 124 Dvorní vpust s rámem a krycím ro tem z litiny, tfiída zatíïení B 125 stav. stav. stav. délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm ks pal. č. ks dvorní vpust. rám a rošt z tvárné litiny, protizápachový uzávěr a koš 30,0 30,0 44,0 25, dvorní vpust, litinový rám. mřížkový rošt MW 30x15, pozinkovaná ocel, protizápachový uzávěr a koš 30,0 30,0 44,0 22, Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt tvárná litina, koš (PP), předtvarování s NBR-Okroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímatelný protizápachový uzávěr Nástavba na prodlouïení v ky nástavba 28,5 28,5 25,0 10, Vyrovnávací díl pro pfiispûsobení stavební v ky vpusti k rovinû povrchu vyrovnávací díl 28,5 28,5 6,0 5, Pfiíslu enství nátrubek PVC, DN 100 0, polyesterové lepidlo 0,5 kg 0, Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt z pozinkované oceli - mřížkový, koš (PP), předtvarování s NBR-O-kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímatelný protizápachový uzávěr Nástavba z polymerického betonu pro vpust na prodloužení stavební výšky, předtvarování DN 100 na napojení střešního svodu - boční přítok Vyrovnávací díl pro přizpůsobení stavební výšky k rovině povrchu 9

10 Systém rohoïí ACO VARIO - pochozí Vana ACO VARIO s integrovanou hranou a odtokov m otvorem stav. stav. stav. délka šířka výška kg/ ks/ kg/ obj. Kč/ cm cm cm ks pal. pal. č. ks vana z polymerického 60,0 40,0 8,0 12, betonu s hranou 75,0 50,0 8,0 18, z pozinkované oceli 100,0 50,0 8,0 21, Vana ACO VARIO z polymerického betonu s hranou z pozinkované oceli, odtok DN 100 Vana ACO VARIO z plastu, se spodním odtokem výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg/ ks/ kg/ obj. Kč/ cm cm cm ks pal. pal. č. ks plastová vana 60 40,0 7,5 1, Krycí ro ty - rohoïe, tlou Èky 2 cm Plastová vana pochozí mřížkový 60,0 40,0 2,0 4, , rošt (9/31 mm), 75,0 50,0 2,0 6, , pozinkovaná ocel 100,0 50,0 2,0 8, , pochozí rohožka, 60,0 40,0 2,0 3,5 1 14, nosný profil hliník, 75,0 50,0 2,0 4,7 1 18, výplň plsť šedá 100,0 50,0 2,0 6,3 1 25, pochozí rohožka, 60,0 40,0 2,0 3,5 1 14, nosný profil hliník, 75,0 50,0 2,0 4,7 1 18, výplň plsť bledošedá 100,0 50,0 2,0 6,3 1 25, pochozí rohožka, 60,0 40,0 2,0 3,5 1 14, nosný profil hliník, 75,0 50,0 2,0 5,6 1 22, výplň černá guma 100,0 50,0 2,0 7,5 1 30, Mřížkový rošt, pozinkovaná ocel Interiérové rohoïky ACO VARIO Indoor Al profil, výplň plsť-antracit 60,0 40,0 1, Al profil, výplň plsť-šedá 60,0 40,0 1, Al profil, výplň plsť-antracit 75,0 50,0 1, Al profil, výplň plsť-šedá 75,0 50,0 1, Rohožka, nosný hliníkový profil(odstup profilů 0,8 cm) se zasunutými plstěnými pásy, barva bledošedá nebo šedá Interiérové rohožky včetně rámu výšky 1 cm Rohožka, nosný hliníkový profil (odstup profilů 0,8 cm) se zasunutými pryžovými pásy, barva černá 10

11 zatravàovací panely Výrobek st. délka šířka výška ks/ kg/ ks/ obj. Kč/ Kč/ cm cm cm m 2 ks pal. č. ks m 2 typ A 34,8 33,5 4,6 8,60 0,7 270 NZ typ B 58,6 38,6 3,8 4,42 1, bílý terč pro vodorovná značení, pro typ B Maximální doporučené zatížení - třída C 250 (dle ČSN EN 124). Zatravňovací panel typ A Zatravňovací panel typ B Bílý terč pro vodorovná značení, pouze pro typ B - EkoBord alternativní ohraniãení okraje tř. zatížení šířka výška kg/ks ks/pal. obj.č. Kč/ks EkoBord 1000-hranice B 0,8 0,45 0,4 24 NZ EkoBord trn plast B 0,0 0, NZ EkoBord trn ocel B 0,0 0, NZ

12 N100 Liniov odvodàovací systém N100 s integrovan m spádem dna 0,5%, bez ochranné hrany Světlá šířka 100 mm, třída zatížení A 15, B 125, C 250 dle ČSN EN 1433 ACO N100 - Ïlaby z polymerického betonu typ stav. stav. stav. výška délka šířka začátek konec typ kg/ obj. Kč/ cm cm cm cm sklonu ks č. ks 0.0** ) ,0 13,0 13,0 1/3 11, * ) ** ) 50 13,0 13,0 13,0 1/3 8, ,0 13,0 13,5 2 12, ,0 13,5 14,0 2 12, ,0 14,0 14,5 2 12, ,0 14,5 15,0 2 13, ** ) ,0 15,0 15,5 2 13, ** ) ,0 15,5 15,5 1/3 13, * ) ** ) 50 13,0 15,5 15,5 1/3 8, ,0 15,5 16,0 2 13, ,0 16,0 16,5 2 14, ,0 16,5 17,0 2 14, ,0 17,0 17,5 2 15, ** ) ,0 17,5 18,0 2 15, ** ) ,0 18,0 18,0 1/3 15, * ) ** ) 50 13,0 18,0 18,0 1/3 9, ,0 18,0 18,5 2 15, ,0 18,5 19,0 2 16, ,0 19,0 19,5 2 16, ,0 19,5 20,0 2 16, ** ) ,0 20,0 20,5 2 17, ,0 20,5 21,0 2 17, ,0 21,0 21,5 2 18, ,0 21,5 22,0 2 18, ,0 22,0 22,5 2 18, ** ) ,0 22,5 23,0 2 19, * ) ** ) ,0 23,0 23,0 1/3 19, * ) ** ) 50 13,0 23,0 23,0 1/3 11, * ) předtvarování pro boční napojení žlabu pod úhlem 90 ** ) předtvarování pro svislý odtok DN 100 Žlab N100 z polymerického betonu Žlab N100 s litinovým roštem Rozměry žlabu N100 ACO N100 - Ïlabová vpust dlouh tvar, pro typ 0-20 pro stav. stav. stav. typy délka šířka výška ks/ kg/ obj. Kč/ cm cm cm pal. ks č. ks ,0 13,0 56,5 23, ACO N100 - Ïlabová vpust krátk tvar, pro typ 0-10 pro stav. stav. stav. typy délka šířka výška ks/ kg/ obj. Kč/ cm cm cm pal, ks č. ks Rozměry vpusti N100 - dlouhý tvar ,0 13,0 35,

13 ACO N100 - ãelo plné na zaãátek a konec Ïlabu pro typ kg/ obj. Kč/ ks č. ks 0-20 pro všechny stavební výšky 1, ACO N100 - ãelo v tokové DN100 (PVC trubka) pro typ kg/ obj. Kč/ ks č. ks Příslušenství liniového odvodnění - systém N , 0.1 0, , 5.0, 5.1 0, , 10.0, , , 20.0, , ACO N100 - krycí ro ty a aretace Tfiída zatíïení A 15 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg/ ks/ kg/ obj. Kč/ cm cm cm 2 /m ks pal. pal. č. ks můstkový rošt, 100,0 13, , pozinkovaná ocel 50,0 13, , aretace, pozinkovaná ocel 0, můstkový rošt, 100,0 13, , nerez 50,0 13, , děrovaný rošt, 100,0 13, , nerez 50,0 13, , aretace, nerez 0, Můstkový rošt pozinkovaný, obj. č Tfiída zatíïení B 125 Mřížkový rošt pozinkovaný, obj. č mřížkový rošt MW 30x20, 100,0 12, , pozinkovaná ocel 50,0 12, , aretace, pozinkovaná ocel 0, Tfiída zatíïení C 250 Můstkový rošt, grafitová tvárná litina, obj. č můstkový rošt, grafitová tvárná litina 50,0 12, , aretace, pozinkovaná ocel 0,

14 NOVINKA! Kompozitní liniov odvodàovací systém XtraDrain X100C a X100S, dle normy âsn EN 1433 s ro ty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S) dle normy ČSN EN 1433 Îlabové tûleso X100 s Drainlock z kompozitu, s bezpeãnostní dráïkou (SF), pro vodotûsnou pokládku stav stav stav. kg/ X100C kompozitní hrana (A15 až C250) X100S 2 mm ochranná hrana s pozink. oceli (A15 až D400) typ délka šířka výška ks ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ cm cm cm C/S pal. číslo ks číslo ks ,8 15 1,9/3, plochý žlab ,8 7,5 1,1/2, plochý žlab ,8 10 1,3/2, Kombinovaná ãelní stûna z kompozitu, pro zaãátek a konec Ïlabu pro Ïlaby X100C a X100S 0.0 0, ploché žlaby výšky 7,5 a 10 cm 0, âelní stûna pro konec Ïlabu z kompozitu, s odtokem DN110, pro Ïlaby X100C a X100S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN110 nebo DN160 z kompozitu, pro Ïlaby X100C a X100S 0.0 a ploché žlaby DN110 0, a ploché žlaby DN160 0, Odtoková sada - vpust, z kompozitu, otoãná 360, s moïností napojení DN110 a DN160, s adaptérem pro napojení na Ïlab, s ko em na hrubé neãistoty a s moïností vytvofiení pachového uzávûru, pro Ïlaby X100C a X100S vpust DN110/DN160 51, Pachov uzávûr pro vpust DN110/DN110 1, DN110/DN160 1,

15 Krycí ro ty pro liniov odvodàovací systém XtraDrain X100C a X100S s Drainlock světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí ro ty s Drainlock pro Ïlaby X100C a X100S stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm 2 /m ks pal. číslo ks Tfiída zatíïení A 15 můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, pozink. ocel 50,0 12, , Tfiída zatíïení B 125 NOVINKA můstkový kompozitní rošt 50,0 12, , SW 8 mm, design SK mřížkový rošt 100,0 12, , MW 30 x 15 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel Tfiída zatíïení C 250 NOVINKA: můstkový kompozitní rošt 50,0 12, , SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- 50,0 12, , nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, pozink. ocel 50,0 12, , mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel Tfiída zatíïení D 400 můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- 50,0 12, , nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel Krycí rošty X100C Můstkový rošt Děrovaný rošt Mřížkový rošt Rošt s podélnými pruty tûrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro tfiídy zatíïení A15, B125, C250 dle âsn EN 1433 stav. stav. stav. průřez délka šířka výška vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm cm 2 /m ks pal. č. ks štěrbinový nástavec 100,0 13,0 10, , z pozink. oceli 50,0 13,0 10, , revizní díl pozink ocel 50,0 12,4 10, , Štěrbinový nástavec z pozinkované oceli Další typy roštů, včetně roštů z korozivzdorné oceli viz. strany 28 a

16 NOVINKA! Kompozitní liniov odvodàovací systém XtraDrain X150C a X150S, dle normy âsn EN 1433 s ro ty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S) dle normy ČSN EN 1433 Îlabové tûleso X150 s Drainlock z kompozitu, s bezpeãnostní dráïkou (SF), pro vodotûsnou pokládku stav stav stav. kg/ X150C kompozitní hrana (A15 až C250) X150S 2 mm ochranná hrana s pozink. oceli (A15 až D400) typ délka šířka výška ks ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ cm cm cm C/S pal. číslo ks číslo ks ,8 21 3,38/4, Kombinovaná ãelní stûna z kompozitu, pro zaãátek a konec Ïlabu pro Ïlaby X150C a X150S 0.0 0, âelní stûna pro konec Ïlabu z kompozitu, s odtokem DN160, pro Ïlaby X150C a X150S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN160 z kompozitu, pro Ïlaby X150C a X150S 0.0 DN160 0, Odtoková sada - vpust, z kompozitu, otoãná 360, s moïností napojení DN110 a DN160, s adaptérem pro napojení na Ïlab, s ko em na hrubé neãistoty a s moïností vytvofiení pachového uzávûru, pro Ïlaby X150C a X150S vpust DN110/DN160 3, Pachov uzávûr pro vpust DN110/DN110 1, DN110/DN160 1,

17 Krycí ro ty pro liniov odvodàovací systém XtraDrain X150C a X150S s Drainlock světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí ro ty s Drainlock pro Ïlaby X150C a X150S Tfiída zatíïení C 250 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm 2 /m ks pal. číslo ks můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, , rošt z tvárné litiny, s podélnými 50 17, , pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , korozivzdorná ocel Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídy zatížení A15 až C250 informace na dotaz Tfiída zatíïení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, , rošt z tvárné litiny, s podélnými 50 17, , pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , korozivzdorná ocel Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídu zatížení D400 - informace na dotaz Krycí rošty X150 Můstkový rošt Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt 17

18 NOVINKA! Kompozitní liniov odvodàovací systém XtraDrain X200C a X200S, dle normy âsn EN 1433 s ro ty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 20,0 cm třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S) dle normy ČSN EN 1433 Îlabové tûleso X200 s Drainlock z kompozitu, s bezpeãnostní dráïkou (SF), pro vodotûsnou pokládku stav stav stav. kg/ X200C kompozitní hrana (A15 až C250) X200S 2 mm ochranná hrana s pozink. oceli (A15 až D400) typ délka šířka výška ks ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ cm cm cm C/S pal. číslo ks číslo ks ,8 26,5 3,4/4, Kombinovaná ãelní stûna z kompozitu, pro zaãátek a konec Ïlabu pro Ïlaby X200C a X200S 0.0 0, âelní stûna pro konec Ïlabu z kompozitu, s odtokem DN200, pro Ïlaby X200C a X200S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN200 z kompozitu, pro Ïlaby X200C a X200S 0.0 DN200 0, Odtoková sada - vpust, z kompozitu, otoãná 360, s moïností napojení DN110, DN160 a DN200 s adaptérem pro napojení na Ïlab, s ko em na hrubé neãistoty a s moïností vytvofiení pachového uzávûru, pro Ïlaby X200C a X200S vpust DN110/DN160/DN200 4, Pachov uzávûr pro vpust DN110/DN160 1,

19 Krycí ro ty pro liniov odvodàovací systém XtraDrain X200C a X200S s Drainlock světlá šířka 20,0 cm třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí ro ty s Drainlock pro Ïlaby X200C a X200S Tfiída zatíïení C 250 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm 2 /m ks pal. číslo ks můstkový SW 12 mm z litiny 50 22, , rošt z tvárné litiny, s podélnými 50 22, , pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 22, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 22, , korozivzdorná ocel Tfiída zatíïení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny 50 22, , rošt z tvárné litiny, s podélnými 50 22, , pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 22, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 22, , korozivzdorná ocel Krycí rošty X200 Můstkový rošt Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt 19

20 8 8 Pfiehled systému MultiDrain V EK LF EK 0-20 LF 0-20 EK LF EK 0-20 LF 0-20 EK KF EK 0-10 KF 0-10 EK KF EK 0-10 KF 0-10 Vpust umožňuje připojení veškerých stavebních výšek. 20

21 Liniové odvodnûní Žlab 1 m, volitelně s břitovým labyrintovým těsněním DN 100 pro svislý odtok 1 Žlab 1 m s 0,5% spádem EK KF 0-10 Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s vyrážecím předtvarováním pro svislý odtok EK KF EK LF EK 0-20 KF EK KF EK EK 0-10 KF KF EK EK KF LF KF EK KF EK LF 0-10 KF EK EK KF KF EK KF 0-10 EK KF 0-10 EK KF 0-10 EK KF 0-10 EK LF 0-20 EK LF 0-20 Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Přechodka 2,5 cm Přechodka 5,0 cm Vpust krátké provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 10 a předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách a vodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Vpust pro připojení veškerých stavebních výšek s vystřihovací připojovací šablonou a nově vyvinutým břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení základního vedení EK LF EK 0-20 LF 0-20 EK EK LF LF 0-20 EK 0-20 LF 0-20 EK LF 0-20 EK LF 0-20 Vpust dlouhé provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 20 a předtvarováním pro rohovou spojku, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách a vodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním EK LF EK 0-20 LF 0-20 EK EK LF LF

22 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 100 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Registrační protokol Z ) Îlabové tûleso V 100 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpeãnostní dráïkou (SF), pro vodotûsnou pokládku V 100 G V 100 S hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli stav. stav. stav. výška 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka začátek konec kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks ,0 13,5 15,0 15,0 16, ) 100,0 13,5 16,0 16,0 16, ) 4) 50,0 13,5 15,0 15,0 9, ) 3) 50,0 13,5 16,0 16,0 9, ,0 13,5 15,0 15,5 16, ,0 13,5 15,5 16,0 16, ,0 13,5 16,0 16,5 17, ,0 13,5 16,5 17,0 17, ,0 13,5 17,0 17,5 18, ,0 13,5 17,5 17,5 19, ) 100,0 13,5 18,5 18,5 18, ) 4) 50,0 13,5 17,5 17,5 9, ) 3) 50,0 13,5 18,5 18,5 9, ,0 13,5 17,5 18,0 18, ,0 13,5 18,0 18,5 19, ,0 13,5 18,5 19,0 19, ,0 13,5 19,0 19,5 19, ,0 13,5 19,5 20,0 20, ,0 13,5 20,0 20,0 21, ) 100,0 13,5 21,0 21,0 20, ) 4) 50,0 13,5 20,0 20,0 11, ) 3) 50,0 13,5 21,0 21,0 11, ,0 13,5 22,5 22,5 23, ) 100,0 13,5 23,5 23,5 22, ) 4) 50,0 13,5 22,5 22,5 13, ) 3) 50,0 13,5 23,5 23,5 13, ,0 13,5 25,0 25,0 25, ) 100,0 13,5 26,0 26,0 24, ) 4) 50,0 13,5 25,0 25,0 13, ) 3) 50,0 13,5 26,0 26,0 13, Žlabové těleso V 100 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran 22

23 Komosymbol Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 100 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Registrační protokol Z ) Ploché Ïlaby MultiDrain V 100 z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, stavební v ka 6,0 cm / 8,0 cm / 10,0 cm, tfiída zatíïení A 15 E 600 V 100 G V 100 S hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli stav. stav. stav. výška 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka začátek konec kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks žlabové těleso 100,0 13,0 6,0 6,0 8,2 30 nedodává se žlabové těleso 100,0 13,0 8,0 8,0 9, žlabové těleso 100,0 13,0 10,0 10,0 9, žlabové těleso s integrovaným 100,0 13,0 7,0 7,0 10,7 10 nedodává se těsněním DN 100 žlabové těleso s integrovaným 100,0 13,0 9,0 9,0 12, těsněním DN 100 žlabové těleso s integrovaným 100,0 13,0 11,0 11,0 12, těsněním DN ACO DRAIN 1000 V 100 S H ACO DRAIN 500 H ACO DRAIN 500 H s předtvarováním pro DN DN 100 s vestavěným těsněním Rozměry žlabového tělesa V 100, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m 1) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. 7) Neplatí pro ploché žlaby. Rozměry plochého žlabu V 100, stavební výška 8/10 cm Krycí ro ty viz. strana 28/29. 23

24 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 100 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Registrační protokol Z ) Vpust V 100 krátké provedení/dlouhé provedení s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapaãem neãistot, s vystfiihovatelnou pfiipojovací ablonou aï do stavební v ky 10./20., s integrovan m bfiitov m labyrintov m tûsnûním DN 100 nebo DN 150 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli stav. stav. stav. 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks vpust DN ,0 13,5 45,0 25, vpust DN ,0 13,5 60,0 30, vpust DN ,0 13,5 45,0 25, vpust DN ,0 13,5 60,0 30, Kombinovaná ãelní stûna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro zaãátek a konec Ïlabu typ , Kombinovaná ãelní stûna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché Ïlaby 6 cm, 8 cm a 10 cm pro zaãátek a konec Ïlabu pro 6 cm 0,4 20 nedodává se pro 8 cm 0, pro 10 cm 0, stropní díl DN 100, nerez, s úchytn m límcem pro izolaci kg/ obj. Kč/ ks číslo ks pro MultiDrain * ) 5, âelní stûna pro konec Ïlabu z polymerického betonu, s integrovan m bfiitov m labyrintov m tûsnûním, s ochranou hran, pro pfiípojku DN 100 pro stavební výšku 0. 0, pro stavební výšku 5. 0, pro stavební výšku 10. 0, pro stavební výšku 15. 1, pro stavební výšku 20. 1, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. *) Detaily viz. str

25 Komo- symbol Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 100 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Registrační protokol Z ) Vpust V V100S EK 0-20 Komo- symbol DN 100/ Bokorys přípojkou DN 100 (obj. č , 12492) Rozměry vpusti V 100, dlouhé provedení Přípojka DN 150 (obj. č , 12499) 450 V100S EK DN 100/ Bokorys přípojkou DN 100 (obj. č , 12491) Přípojka DN 150 (obj. č , 12498) Rozměry vpusti V 100, krátké provedení Čelní stěna s hranou, s břitovým labyrintovým těsněním 25

26 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 100 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Pfiechodka pro pfiemostûní v kov ch rozdílû pfii pokládce ve stupàovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli stav. stav. stav. 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 0, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 0, Adaptér pro zmûnu smûru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. 0, vhodný pro typ 5. 0, vhodný pro typ 10. 0, vhodný pro typ 15. 1, vhodný pro typ 20. 1, Pachov uzávûr pro vpust DN 100 pachový uzávěr, polypropylen, jednodílný pachový uzávěr, PVC, dvoudílný Hák na ro ty pro krycí ro ty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. 26

27 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 100 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přechod 5 cm Přechodka pro přechod 2,5 cm Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty 27

28 Krycí ro ty pro liniové odvodàovací systémy MultiDrain V 100 S 5) / V 100 G 5) s Drainlock, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí ro ty s Drainlock V 100 S / V 100 G pro Ïlaby a vpusti Tfiída zatíïení A 15 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm 2 /m ks pal. číslo ks můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, pozink. ocel 50,0 12, , můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, korozivzdorná ocel 50,0 12, , děrovaný rošt 100,0 12, , z korozivzdorné oceli 50,0 12, , Tfiída zatíïení B 125 NOVINKA můstkový kompozitní rošt 50,0 12, , SW 8 mm, design SK mřížkový rošt 100,0 12, , MW 30 x 15 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt 100,0 12, , MW 30 x 15 mm 50,0 12, , korozivzdorná ocel V2A Tfiída zatíïení C 250 NOVINKA: můstkový kompozitní rošt 50,0 12, , SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- 50,0 12, , nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, pozink. ocel 50,0 12, , můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, korozivzdorná ocel 50,0 12, , mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , korozivzdorná ocel Krycí rošty V 100 S / V 100 G Můstkový rošt Děrovaný rošt Mřížkový rošt Rošt s podélnými pruty 28 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

29 Krycí ro ty pro liniové odvodàovací systémy MultiDrain V 100 S 5) / V 100 G 5) s Drainlock, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 10,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí ro t s Drainlock V 100 S / V 100 G pro Ïlaby a vpusti Tfiída zatíïení D 400 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm 2 /m ks pal. číslo ks můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél- 50,0 12, , nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , korozivzdorná ocel Tfiída zatíïení E 600 můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél- 50,0 12, , nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm krycí rošt z tvárné litiny 50,0 12,3 5, Tfiída zatíïení F 900 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 100 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina Krycí rošty V 100 S / V 100 G Můstkový rošt Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt Krycí rošt tûrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro tfiídy zatíïení A15, B125, C250 dle âsn EN 1433 stav. stav. stav. průřez délka šířka výška vtoku kg/ ks/ obj. Kč/ cm cm cm cm 2 /m ks pal. č. ks štěrbinový nástavec 100,0 13,0 10, , z pozink. oceli 50,0 13,0 10, , štěrbinový nástavec 100,0 13,0 10, , z nerez. oceli 50,0 13,0 10, , revizní díl pozink ocel 50,0 12,4 10, , revizní díl nerez ocel 50,0 12,4 10, , Pozn.: štěrbinové nástavce z pozink.oceli nebo nerez.oceli pro třídu zatížení D400 na vyžádání 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. V 100 Štěrbinový nástavec z pozink. oceli 29

30 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 150 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Îlabové tûleso V 150 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpeãnostní dráïkou (SF), pro vodotûsnou pokládku V 150 G V 150 S hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) stav. stav. stav. výška 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka začátek konec kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks ,0 18,5 21,0 21,0 27, ) 100,0 18,5 22,0 22,0 31, ) 4) 50,0 18,5 21,0 21,0 17, ) 3) 50,0 18,5 22,0 22,0 17, ,0 18,5 21,0 21,5 27, ,0 18,5 21,5 22,0 28, ,0 18,5 22,0 22,5 29, ,0 18,5 22,5 23,0 30, ,0 18,5 23,0 23,5 30, ,0 18,5 23,5 23,5 30, ) 100,0 18,5 24,5 24,5 35, ) 4) 50,0 18,5 23,5 23,5 19, ) 3) 50,0 18,5 24,5 24,5 19, ,0 18,5 23,5 24,0 31, ,0 18,5 24,0 24,5 31, ,0 18,5 24,5 25,0 31, ,0 18,5 25,0 25,5 33, ,0 18,5 25,5 26,0 34, ,0 18,5 26,0 26,0 32, ) 100,0 18,5 27,0 27,0 36, ) 4) 50,0 18,5 26,0 26,0 20, ) 3) 50,0 18,5 27,0 27,0 20, ,0 18,5 28,5 28,5 35, ) 100,0 18,5 29,5 29,5 38, ) 4) 50,0 18,5 28,5 28,5 21, ) 3) 50,0 18,5 29,5 29,5 21, ,0 18,5 31,0 31,0 36, ) 100,0 18,5 32,0 32,0 40, ) 4) 50,0 18,5 31,0 31,0 22, ) 3) 50,0 18,5 32,0 32,0 22, Ploch Ïlab MultiDrain V 150 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpeãnostní dráïkou (SF), pro vodotûsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran 100,0 18,5 12,0 12,0 16, žlabové těleso s integrovaným 100,0 18,5 12,0 12,0 16, těsněním DN

31 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 150 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 150 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran Rozměry žlabového tělesa V 150, 1 m H H 125 s předtvarováním DN 150 s vestavěným těsněním Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m Rozměry plochého žlabu V 150, stavební výška 12 cm 1) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. 8) Dodací lhůta na vyžádání. Krycí ro ty viz. strana

32 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 150 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust, jednodílná V 150 s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapaã neãistot, s vystfiihovatelnou pfiipojovací ablonou aï do stavební v ky 20., s integrovan m bfiitov m labyrintov m tûsnûním DN 150 nebo DN 200 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) stav. stav. stav. 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks vpust DN ,0 18,5 61,0 36, vpust DN ,0 18,5 61,0 36, Kombinovaná ãelní stûna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro zaãátek a konec Ïlabu typ , Kombinovaná ãelní stûna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché Ïlaby, pro zaãátek a konec Ïlabu 1, âelní stûna pro konec Ïlabu z polymerického betonu, s integrovan m bfiitov m labyrintov m tûsnûním, s ochranou hran, pro pfiipojení DN 150 pro stavební výšku 0. 2, pro stavební výšku 5. 2, pro stavební výšku 10. 3, pro stavební výšku 15. 3, pro stavební výšku 20. 4, stropní díl DN 100, nerez, s úchytn m límcem pro izolaci kg/ obj. Kč/ ks číslo ks pro MultiDrain 5, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. 8) Dodací lhůta na vyžádání. 32

33 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 150 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN Bokorys s přípojkou DN Vpust V DN 150 / DN 200 s vestavěným těsněním 195 Rozměry vpusti V 150 Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním Přechodka pro přechod 5 cm Přechodka pro přechod 2,5 cm Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty 33

34 Liniov odvodàovací systém MultiDrain V 150 5) dle normy âsn EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 cm třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Pfiechodka pro pfiemostûní v kov ch rozdílû pfii pokládce ve stupàovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) stav. stav. stav. 5 mm 4 mm 4 mm délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/ obj. Kč/ obj. Kč/ typ cm cm cm ks pal. číslo ks číslo ks číslo ks přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 0, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 1, Adaptér pro zmûnu smûru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. 1, vhodný pro typ 5. 1, vhodný pro typ 10. 1, vhodný pro typ 15. 1, vhodný pro typ 20. 2, Pachov uzávûr (PVC) pro vpust DN 150 pachový uzávěr Hák na ro ty pro krycí ro ty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. 8 ) Dodací lhůta na vyžádání. 34

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

A C O K a t a l o g K A T A L O G 2 0 0 9. U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení.

A C O K a t a l o g K A T A L O G 2 0 0 9. U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu ACO DRAIN Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA FRÄNKISCHE OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace:

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2010 Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout MultiDrain 16 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby Žlaby s nízkou stavební výškou 3 MultiDrain V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Vpusti a příslušenství

Více

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.04.206 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

DŮM A ZAHRADU VÝROBKY PRO

DŮM A ZAHRADU VÝROBKY PRO VÝROBKY PRO DŮM A ZAHRADU TOP STANDARD LINEFIX ROHOŽKY GREEN STANDARD POINT DRAINFIX TWIN GREEN STANDARD zatravňovací panely STANDARD odvodňovací systémy LINEFIX obrubníky zámkové dlažby rohožky POINT

Více

SELF SB - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro zatížení A15 - B125 (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd.

SELF SB - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro zatížení A15 - B125 (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd. Stránka 1 autorizovaný dovozce STORA Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 6 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 0 Žlaby se spádem dna 0,5 % Vpusti a příslušenství

Více

www.ronn.cz Podlahové vpustě z polypropylénu Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Podlahové vpustě z polypropylénu Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz Podlahové vpustě z polypropylénu Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Podlahové vpustě Modulové podlahové vpusti jsou rozděleny na 4 základní komponenty: krycí mřížky sifony horní díl tělo

Více

CENÍK Platnost od 1. 10. 2006. Kompletní sortiment MARLEY

CENÍK Platnost od 1. 10. 2006. Kompletní sortiment MARLEY CENÍK Platnost od 1. 10. 2006 Kompletní sortiment MARLEY OBSAH NATURAFLEX břidlice................................................................... 4 Okapy hnědé.......................................................................

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Zadávací dokumentace stavby TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Členěnní dokumentace a označování standardů: Stavební

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1 S o r t i m e n t A C O Rezidenãní v stavba ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009 (platný od 1. 4. 2009) Číslo aktualizace: 1 U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Ceny jsou uvedeny

Více

INFO 6/2016. www.alcaplast.cz

INFO 6/2016. www.alcaplast.cz INFO 6/2016 www.alcaplast.cz NOVINKY Plastový žlab APZ12 Optimal Fasádní a terasové drenážní žlaby Aktualizovaný Ceník náhradních dílů 2016 Katalog výrobků 2016 2 PLASTOVÝ ŽLAB APZ12 OPTIMAL Nový podlahový

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Liniové odvodnûní A C O D R A I N

Liniové odvodnûní A C O D R A I N Liniové odvodnûní A C O D R A I N ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / RD 200 V / RD 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo

Více

ACO Rezidenční výstavba

ACO Rezidenční výstavba ACO Rezidenční výstavba A C O K a t a l o g ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy drenážní a vsakovací

Více

ARIA ARIA J/X. Rozvodnice polyesterové, univerzální. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Aplikace B.3

ARIA ARIA J/X. Rozvodnice polyesterové, univerzální. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Aplikace B.3 R Rozvodnice polyesterové, univerzální rgonomický mechanizmus zavírání. 2bodový mechanizmus zamykání a ovládaný otočnou rukojetí (pro profilový půlcylindrický zámek). Redukce síly pro zavření o 25%. Patentovaný

Více

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z polymerického betonu Liniové odvodňovací systémy Ceník 7/2011 RONN DRAIN

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z polymerického betonu Liniové odvodňovací systémy Ceník 7/2011 RONN DRAIN Odvodňovací systémy z polymerického betonu Ceník 7/2011 www.ronn.cz Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN 100 SELF ECO 100, SELF 100 GL 100 KE 100 SF 4 5 6 OCELOVÝ ROŠT VOLITELNÝ TYP ROŠTU VOLITELNÝ TYP

Více

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1 STOLOVÁ DESKA N - N 01 Pracovní deska je vyrobena z plechu o síle 1,5mm vyztužena profily z chromniklové oceli. bez použití nástřikových hmot. Vyloučení ostrých hran přicházejících do styku N - N 01-01

Více

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INOVACE S PROFILEM 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN K A N A L I Z A C E PODLAHOVÉ VPUSTI PRO KONTAKTNÍ IZOLACE Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé připojení

Více

Rezidenční výstavba. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Katalog. KATALOG MARKANT 2012 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od 1. 4.

Rezidenční výstavba. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Katalog. KATALOG MARKANT 2012 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od 1. 4. Rezidenční výstavba ACO Katalog ACO. Budoucnost odvodnění. ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy

Více

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky Ruční řezáky trubek Ruční řezáky trubek RIDGID pro rychlé, bezotřepové dělení ocelových trubek do. Vedení chrání pohybové závity a dlouhá rukojeť umožňuje rychlé

Více

Odvodňovací žlaby. www.ronn.cz. Rohožky. Bodové vpustě. Anglické dvorky. Sklepní okna. Zatravňovací tvárnice. Podzemní nádrže

Odvodňovací žlaby. www.ronn.cz. Rohožky. Bodové vpustě. Anglické dvorky. Sklepní okna. Zatravňovací tvárnice. Podzemní nádrže Odvodňovací žlaby Rohožky Bodové vpustě Anglické dvorky Sklepní okna Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Stavební prvky Ceník 2/2013 OBSAH: strana Odvodňovací žlaby MEAEASY 100 3 SELF LINE

Více

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů Obr. : Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů pojistná zálivka Z-0 betonová mazanina Obr. a: Ukončení svislé izolace pod pohledovou ochrannou vrstvou

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

Okapový systém Bramac StabiCor - M (barvený ocelový plech) StabiCor - P (tvrzený probarvený plast)

Okapový systém Bramac StabiCor - M (barvený ocelový plech) StabiCor - P (tvrzený probarvený plast) STŘECHA, TO JE Okapový systém Bramac StabiCor - M (barvený ocelový plech) StabiCor - P (tvrzený probarvený plast) STŘECHA, TO JE 1 Okapový systém Bramac StabiCor - M z ocelového pozinkovaného plechu s

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Obj. č. Název Balení / paleta [ks]

Obj. č. Název Balení / paleta [ks] Kanalizační vpusť spodní D 110 STANDARD Kanalizační vpusť spodní D 125 STANDARD Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

Šatní systém pro 300 osob

Šatní systém pro 300 osob Šatní systém pro 300 osob - oboustranný pojízdný řadový věšák, s 16 háky, držákem na deštníky, celokovové provedení, s příslušenstvím, černá a stříbrná barva, výška 1770 mm, šířka 1100 mm, hl. 510 mm -

Více

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 O B S A H F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Účel stavebních objektů 1.2. Kapacity a parametry stavebních objektů 1.3. Technické a konstrukční řešení stavebních

Více

Otevírací doba obchodu Po - Pá 8,00-16,00 hod.

Otevírací doba obchodu Po - Pá 8,00-16,00 hod. Platnost ceníku od 11.5.2016 MALOOBCHODNÍ CENÍK O B S A H str. 2 Montážní příslušenství ke komůrkovým deskám 3 Komůrkové desky z polykarbonátu Marlon ST Longlife 4 Role a vlnité desky HOBBY ze sklolaminátu

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 71 Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS A kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem Vhodná pro:

Více

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 Vysokotlaký čistič Kärcher K3 a lehké nečistoty říkají sbohem. Tento vysokotlaký čistič, který je vybaven pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Pozn.: Aktuální verzi ceníku naleznete na www.pipelife.cz.

Pozn.: Aktuální verzi ceníku naleznete na www.pipelife.cz. OUTDOOR system - POVRCHOVÁ DRENÁŽ BODOVÁ DRENÁŽ... strana 4-9 LINIOVÁ DRENÁŽ............................................... strana 10-16 Ceník je platný od 1. 8. 2008 (ceny jsou uvedeny bez DPH) Pozn.:

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

Třída Premium K 7 Premium *EU

Třída Premium K 7 Premium *EU Třída Premium K 7 Premium *EU Ať už silně znečištěné cesty, bazény, jízdní kola nebo automobily vysokotlaký čistič K7 Premium s vodou chlazeným motorem si s nečistotami hravě poradí. S navíjecím bubnem

Více

MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ

MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ PLATNOST AKCE OD 11.3.2013 KOMPLETNÍ SADY S PWM BASIC SUPERTRON obj.č.: SL0010 EAN: 8592896004320 Výtlak max. (m) = 60,0 Jmenovitý výkon motoru

Více

K 3 Premium Home T150

K 3 Premium Home T150 Vysokotlaký čistič K 3 Premium se sadou Home Kit je ideální stroj pro příležitostné použití a lehká znečištění okolo domu. Např. mytí automobilů, zahradních plotů nebo jízdních kol. Výkonný vysokotlaká

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

Standardní vybavení staveb 2013

Standardní vybavení staveb 2013 Standardní vybavení staveb 2013 Fasáda: - difúzně uzavřeného panelu - jednobarevná akrylátová termofasáda - zateplení polystyren 100 mm nízkoenergetický standard - difúzně otevřený panel jednobarevná silikátová

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09 Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem,

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 184 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 188 Poklopy BE-GU Lift 189 Poklopy GU-GU Fix 190 Poklopy

Více

Systém čistících rohoží Vario

Systém čistících rohoží Vario clean: předčistit, čistit a upravovat Systém čistících rohoží Vario 8 ACO Self Vario čistící rohože Vario Indoor Systém vnitřních rohoží 61 ACO Self Vario Vario, VarioLight a úhelníkové rámy Vany a rámy

Více

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře Součástí dodávky zárubně jsou tyto komponenty : 1. Zazdívací rám : složený skládá se z 1 ks nadpraží, 2 ks bočnic 2. Rozpěrky : 2 ks na standardní průchozí

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012

BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012 BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012 Obsah Přehled nabízených systémů BIRCO... 3 BIRCO plus... 4 BIRCO light 100... 6 BIRCO light 150AS... 10 BIRCO sir 100... 12 BIRCO sir 150... 15 2 BIRCO

Více

ACO Rezidenční výstavba M14. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M14. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.02.204 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

WC sedátko viva. WC sedátko salsa. WC sedátko - mušle masivní

WC sedátko viva. WC sedátko salsa. WC sedátko - mušle masivní WC sedátko viva masivní WC sedátko z Duroplastu, speciálnì pro renovované objekty. Vyrobeno z probarvené duroplastické umìlé hmoty odolné opotøebení, je UV stálobarevné s odìruvzdorným povrchem. Díky novému

Více

Žlaby. www.ronn.cz. Polymerbetonové žlaby. s ocelovou hranou. Žlaby z SMC kompozitu. Polymerbetonové žlaby MINI. s ocelovou hranou

Žlaby. www.ronn.cz. Polymerbetonové žlaby. s ocelovou hranou. Žlaby z SMC kompozitu. Polymerbetonové žlaby MINI. s ocelovou hranou Polymerbetonové žlaby s ovou hranou Polymerbetonové žlaby MINI s ovou hranou Žlaby z SMC kompozitu Polymerbetonové žlaby s litinovou hranou Polymerbetonové monolitické žlaby Ocelové žlaby pro odvodnění

Více

STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ

STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ inženýrské stavby občanské stavby aq ua sportovní stavby DRAINFIX BLOC STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ VSAKOVACÍ MODULY PRO PRŮMYSLOVOU A KOMERČNÍ SFÉRU VÝROBKY PRO VSAKOVÁNÍ VODY Efektivní vsakování

Více

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel.

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel. Žlaby budoucnosti Hydro BG - myslíme na zítřek! FILCOTEN Ocel Beton Betonové odvodňovací a ocelové žlaby Platí pro rok 2012-2013 Odvodňovací žlaby Vsadili jsme na beton - generacemi odzkoušený materiál

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a. ACO. Budoucnost odvodnění.

D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a. ACO. Budoucnost odvodnění. D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.02.2013 release: odvádění opětovné použití Drenážní a kabelové systémy 2 Drenážní a kabelové

Více

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ F.1.3 / 1 / 5 se dvěma sedly, s plným průtokem L nebo T 10 50 PN 16, 25, 40, 63, 100 (160, 250) Materiály Pozice Typ Název součásti 1 Těleso 2 Přivařovací hrdlo 7 Koule 8 Čep X=1 Pro běžné teploty od 20

Více

CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY. Chladicí skříně plné dveře Chladicí skříně prosklené dveře Chladicí skříně vinotéky

CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY. Chladicí skříně plné dveře Chladicí skříně prosklené dveře Chladicí skříně vinotéky CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY Chladicí skříně vinotéky Chladí i při teplotě okolí až +32 C NORDLINE SD 1380 Chladicí skříň plné dveře ventilované digitální termostat 5 výškově nastavitelných

Více

Kaskádová vertikální zahrada

Kaskádová vertikální zahrada Kaskádová vertikální zahrada návod na instalaci Komponenty: truhlíky bočnice truhlíků matice samozavlažovací květináče vrut TX 35 s hrubým závitem prodloužení plastový kroužek šroub těsnění Postup montáže:

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL OBSAH. Autoal Zlín, s.r.o., Lešetín II/667, 760 01 Zlín, Tel.: 577 220728, fax: 577 001707, autoal@autoal.cz, www.autoal.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL OBSAH. Autoal Zlín, s.r.o., Lešetín II/667, 760 01 Zlín, Tel.: 577 220728, fax: 577 001707, autoal@autoal.cz, www.autoal. OBSAH Konektory FASTON (neizolované) 2 Konektory FASTON (izolované) 4 Kabelová oka (neizolovaná) 5 Kabelová oka (izolovaná) - prstencová 5 Kabelová oka (izolovaná) - vidlicková 6 Izolační kryty konektorů

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/28773-10/1103-2010/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557,

Více

Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc

Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc Vsakovací Rain Bloc Garantia 300 l černý pojízdný nákl. automobily Objednací číslo: 360014 Rain Bloc inspekční 300 l pojízdný nákl. automobily

Více

Dutinová mìøidla s èíselníkovým úchylkomìrem - dutinoměry

Dutinová mìøidla s èíselníkovým úchylkomìrem - dutinoměry Dutinová mìøidla s èíselníkovým úchylkomìrem - dutinoměry Všeobecně: Dutinoměr je porovnávací dvoudotykové měření pro měření otvorů a jejich geometrického tvaru. Skládá se ze dvou hlavních částí: - úchylkoměru

Více

KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti

KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti Kanalizační litina ACO ceník KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti CENÍK 2011 (platný od 1.3.2011) Číslo aktualizace 1 Uvedené ceny jsou bez DPH CityTop poklop LW600 D400 - celolitinový poklop s možností

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Technické podmínky pro výběrové řízení

Technické podmínky pro výběrové řízení Obecný popis poptávky Předmětem poptávkového řízení je oprava stávajících střech na budovách HSZ. Stávající střešní krytina je z asfaltových pásů. Nová střešní krytina bude provedena z asfaltových modifikovaných

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock RD 100/200 D Záruka bezpečnosti, stability a vysoké funkčnosti

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock RD 100/200 D Záruka bezpečnosti, stability a vysoké funkčnosti Liniové odvodnûní ACO DRAIN Monoblock RD 100/200 D Záruka bezpečnosti, stability a vysoké funkčnosti ACO DRAIN Monoblock RD 100/200 D Îlabov systém monobloku ACO DRAIN Monoblock RD 100/200 D pfiedstavuje

Více

KLIMAFLEX SB DÁME MYŠLENCE TVAR

KLIMAFLEX SB DÁME MYŠLENCE TVAR DÁME MYŠLENCE TVAR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLEXIBILNÍ POTRUBÍ KLIMAFLEX SB MATEICIUC a.s. Ke Koupališti /15, 742 5 Odry, Česká republika telefon: +420/556 12 411, telefon/fax: +420/556 417 e-mail: marketing@mateiciuc.cz,

Více

Design bez hranic ACO ShowerDrain 2016. Katalog / Ceník platný od 01.02.2016

Design bez hranic ACO ShowerDrain 2016. Katalog / Ceník platný od 01.02.2016 ACO ShowerDrain Odvodnění koupelen Design bez hranic ACO ShowerDrain 2016 Katalog / Ceník platný od 01.02.2016 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Více

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20 VRTÁKY DO KOVU Vrták do kovu HSS-R DIN338 válcovaný......................................................... 3 Vrták do kovu HSS-R SH13 DIN338 válcovaný s redukovanou stopkou.....................................

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná ULTRA DRAIN Vysokopevnostní vsakovací systém Vysokopevnostní vsakovací systém pro odvádění podzemních vod z komunikací, tunelů, drážních těles, letišť a tam kde jsou kladeny na odvodnění nejvyšší požadavky

Více

Sortiment hutních výrobků

Sortiment hutních výrobků Sortiment hutních výrobků Válcované profily I Válcované profily U Válcované profily T Válcované profily L Ocel plochá, kovářský B profil Ocel kruhová žebírková Ocel kruhová válcovaná Ocel kruhová tažená

Více

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE 426 2.98 52.16

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE 426 2.98 52.16 SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ČERPACÍ STANICE CS 400, 900 426 2.98 52.16 Použití Čerpací

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna.

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna. Žlaby pro lehkou a střední zátěž Rohožky Anglické dvorky Mřížové rošty Bodové vpustě Sklepní okna Ocelové poklopy Drenážní trubky Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Ceník platný

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

Platnost od 1.3.2016. Ceník prvků komínových systémů Komíny CZ. Změna cen vyhrazena. Obsah ceníku:

Platnost od 1.3.2016. Ceník prvků komínových systémů Komíny CZ. Změna cen vyhrazena. Obsah ceníku: Ceník prvků komínových systémů Komíny CZ Platnost od 1.3.2016 Změna cen vyhrazena. Obsah ceníku: č.stránky Šamotové prvky Keramo, Vario, tvárnice 2-3 Řešení nadstřešní části 4 Krycí desky 5 Systém Vario,

Více