PAŘÍŽ. 1) Byť žila velmi skromný studentský život, bylo třeba uvažovat o tom, jak a čím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAŘÍŽ. 1) Byť žila velmi skromný studentský život, bylo třeba uvažovat o tom, jak a čím"

Transkript

1 PAŘÍŽ Ovšem nejen touha po novém poznání ji lákala. Nemusela to být jediná pobídka. Absolventi vysokých škol, zvláště uměleckých, nenacházeli snadno uplatnění. Zde je třeba připomenout, že nejen naše republika, ale i ostatní svět se stále potýkaly s průvodními důsledky světové hospodářské krize, jakou lidstvo do té doby nepoznalo. 1) Pouze malému procentu hudebníků se podařilo získat místo, které jim vyhovovalo. Vítězslava Kaprálová, skladatelka s takovou pověstí a s takovými osobními vlastnostmi, by uplatnění patrně našla. Ale samozřejmě, když se naskytla příležitost tak lákavá, jakou byla možnost získat stipendium pro zahraniční studium, nemohla ji nechat bez povšimnutí. Tím spíše ne, že i někteří z jejích přátel se o ně ucházeli také (Jarmila Vavrdová). Stále ale ještě nebyla rozhodnuta, kam a ke komu by šla studovat. Nejprve pomýšlela na Vídeň. Nebylo tam z Brna tak daleko a poměrně dobré spojení nepředpokládalo větší finanční náklady. Felix Weingartner, s nímž eventuálně počítala jako s učitelem, jí umělecky příliš sympatický ale nebyl. Zcela určitě ne jako Bohuslav Martinů, který přicházel v úvahu jako další eventualita. V době, kdy se teprve rozhodovala, zdali Vídeň či Paříž, byly pro ni nejzávažnějšími důvody ty, které vyplývaly z rozhovoru s K.B. Jirákem. Jirák, s nímž se velmi dobře znala z rozhlasu, jí dobře radil, když ji přesvědčoval, že Vídeň v současnosti není takovým uměleckým centrem, jakým byla v minulosti. Centrem moderní západoevropské hudební avantgardy byla Paříž už od předválečných časů objevů Igora Stravinského a definitivně potom od výrazného vystoupení členů pařížské Šestky. 2) 1) Byť žila velmi skromný studentský život, bylo třeba uvažovat o tom, jak a čím se živit. Od skladatelského řemesla si toho moc neslibovala. Ačkoli se snažila víc než druzí, její příjmy se omezovaly na občasných sto, dvě stě korun za uveřejnění v časopisech, eventuálně za nějakou cenu. Aby si přivydělala, brala i takové věci jako rozbor klavírních skladeb Liszta a Chopina pro disertační práci jednoho ze vzdálených kolegů, Vinkláta. Při sazbě 10 Kč za hodinu počítala, že jí ta dřina vynese nějakých 550 Kč. Nešlo jen o to, přilepšit si na stravě. Skladatelské řemeslo se neprovozuje zadarmo. Pomineme-li notový papír, který sám o sobě také není levný, jsou zde výlohy s opisováním. Je to pracná záležitost, kterou skladatel sám nezvládne, musí draze platit, stejně jako rozpis partů, a tak se musela hodně ohánět, aby svá vydání alespoň trochu vyrovnala příjmy. Z domova se velké pomoci nadát nemohla JM 94. 2) Hrozně byl proti Vídni, že tam nezískám ani chlup, jak ve městě samém, tak u Felixe Weingartnera. Rozhodně mně doporučoval Paříž, ač tam snad nikdo vynikající na dirigování není, jistě to bude stačit a hlavně, získám opravdu rozhled. (Dopis rodičům z ). 140

2 Ale i tehdy, když se ji K.B. Jirák snažil přesvědčovat lákavou perspektivou dalšího nového poznání, přece jen jí Praha zůstala nejmilejší. Už proto, že tady zdomácněla. Měla tu své přátele, své vydavatele, své organizace, kde ji hráli. Bylo to j e j í prostředí. 1) Zatím co v cizině nebylo nikoho, k němuž by mohla mít takový srdečný vztah. A přece se v Paříži později takový člověk našel. Byl to Bohuslav Martinů, s nímž se už zcela náhodně jednou seznámila v Praze. Po prvé se tito dva lidé umělci, jimž bylo určeno intenzivně prožít společnou tvůrčí dobu a vzájemně si dát tolik, kolik může dát jen hluboký vztah posvěcený společnými zájmy a prací, setkali v Praze, krátce před oficiálním ukončením studia Kaprálové u Nováka. 2) Nebyla by to Kaprálová, kdyby toto setkání nekomentovala jí vrozeným způsobem, čistě žensky. Bylo to na večeři a seznámila je Jarmila Vavrdová, její dlouholetá přítelkyně, profesorka zpěvu na pražské konzervatoři. Moc ženských se na něho lepilo, ale on se bavil jen se mnou. Závěrem určitá dávka rozpaků na písně, které dala původně Vavrdové, nic neříkal. Tak k jejím přátelům přibyl další, který měl později být mezi prvními a jí nejbližší. 3) Zatím se blížil konec školního roku a bylo třeba do 10. června podat žádost o stipendium do Paříže. Podala ji 8.6. I když si příliš naděje nedávala, do věci se rozhodně vložila a pro žádost o stipendium na École normale de musique si opatřila řadu doporučení našich nejvlivnějších uměleckých osobností, které všude na státních úřadech budily respekt Nováka, Jiráka, Talicha, Branbergra. Václav Štěpán, jehož přednášky o formách horlivě navštěvovala, jí zajistil, že při zkouškách na stipendium, byť byla velmi slabá ve francouzštině, jak sama o sobě píše, dostala i ze znalosti jazyka výbornou. Tak měla samé jedničky a čekala na definitivní rozhodnutí. Blížily se prázdniny a s nimi i odjezd domů. 16. června 1937 navštívila naposledy třídu Vítězslava Nováka a 26. června složila závěrečné zkoušky na Mistrovské škole konzervatoře. Odjíždí z Prahy definitivně, aby se později tu a tam do ní ještě několikrát vrátila. Odjela do Brna a odtud do Třech Studní. Těsně před odjezdem přišlo od Kaprálů pozvání do Třech Studní 1) Z těchto dnů ( ) je onen známý výrok v dopise: Z Prahy se mně už zase nechce, poněvadž je mně líto, že se musím rozloučit s Novákem a vším kolem. 2) 8. dubna v pražském paláci Metro. Píše o tom rodičům ) Tentýž dopis rodičúm z Z přátel to byli především Vladimír Helfert, Rudolf Firkušný, Otakar Šín, Otakar Šourek, František Pícha, František Vrána, František Smetana, Josef Mikota, Karel Boleslav Jirák, Iša Krejčí, Silvestr Hipman, Ferdinand Pujman aj. Byly to dny, kdy navazovala osobní kontakty s řadou významných osobností, které se později objevují v jejím uměleckém životě a kteří jí mohli být prospěšní jak svým jménem, tak uměleckými kontakty např. Miroslav Kabeláč, Jan Mikota, Václav Holzknecht, Rafael Kubelík, Otakar Jeremiáš, Jan Loewenbach 141

3 i pro Jarmilu Vavrdovou, která si žádost o stipendium podala také. Odjezd z Prahy nebyl tedy tak úplně smutný, perspektiva společně prožitých prázdnin jej udělala radostnějším. Ve Třech Studních potom společně očekávaly zprávu o řízení a těšily se na společnou cestu do Paříže. 1) Ministerstvo školství ale kladně rozhodlo pouze Vítězslavě Kaprálové. 2) Na jedné straně to byla sice perspektiva dalšího a vyššího uměleckého poznání v tehdejší metropoli evropského kulturního světa, na druhé straně ale zároveň i ukončení všeho, co pro ni bylo tak krásné, nezapomenutelné. Praha, Brno, Tři Studně, všude tolik milých věcí. Jak blízká místa! Bylo jí smutno, když se naposledy loučila s Prahou a se svými Třemi Pumpami, s Brnem. Nelze se divit, že všechno, co bylo mimo svět těchto myšlenek, vlastně pro ni nyní nebylo. Nebylo ani nutkání, ani času něco psát. Spíše lákaly kopce Vysočiny, lesy kolem Tří Studní, sluncem ozářená hladina Sýkovce, přátelé a známí z vesnice. V polovině září dokončila Dubnová preludia, dva dny nato ji zpráva o úmrtí prezidenta Masaryka vzrušila natolik, že vytvořila krátkou skladbičku Posmrtná variace. Příležitostná kompozice, kterou později, v pořadí pátou, zařadila do cyklu Vteřiny. Je to osmnáct taktů variování melodie lidové písně Tatíčku starý náš, písně, která v tu dobu byla obecně v povědomí národa spojována s T.G. Masarykem. 3) Veskrze příležitostná věc, osobitá pro Kaprálovou snad pro její schopnost umět se vyjádřit ve zkratce, jak je tomu u jiných miniatur tohoto cyklu. Spíše bezprostřední ohlas na událost, která se tehdy občanů republiky osobně hluboce dotkla. Návrat do Brna znamenal rozloučení s krajem, v němž prožila volnost svého mládí nejraději, jak se jednou také vyjádřila. 4) První, co teď vše překrylo a co bylo akutální, byl odjezd do Paříže a přípravy k němu. Bylo to svým způsobem ještě obtížnější než kdysi odjezd 1) Jarmila Vavrdová odjela ze Tří Studní JM ) O kladném vyřízení se dozvěděla JM 106. V archivu rodiny je uvedeno datum 23. listopadu 1937, stipendium francouzské vlády pro studium hudby v Paříži ve studijním roce 1937/1938, a to franků ročně, přičem z toho vyplývala povinnost zapsat se na příslušnou vysokou školu. 3) Vyšlo v Lidových novinách A ) Během letních měsíců se věnovala studiu francouzštiny a podnikla také několik cest po republice navštívila Luhačovice, Uherský Brod, Javorinu, Zlín, Trenčianské Teplice, také se svým otcem. Poslední dva měsíce před odjezdem do Paříže byly naplněny také úspěchy veřejných provedení či tisku jejích skladeb v rozhlase nebo na koncertech, včetně premiéry Dubnových preludií Danou Šetkovou 5. října v Přítomnosti či Tří klavírních kusů v rozhlase Ludvíkem Kunderou. Zásadní význam pro mělo oficiální sdělení o udělění studijního stipendia na École normale de musique 9. listopadu. KH 130. Stipendií bylo původně 15, počet byl zvýšen na

4 do Prahy. Už proto, že to byla cesta daleká, do neznámého prostředí, a pak i to, že již byla dospělejší a všechno už přijímala zcela jinak, s rozmyslem a s vědomím, že tam někde zůstane zcela odkázána na sebe. Ti, kdo se s ní v této době, hlavně pak v Paříži stýkali, nemohli pochopitelně znát povahovou změnu, kterou kdysi dívčí útlá postavička prodělala za dobu studií v Praze. Zůstala jí slabší tělesná konstrukce z mládí a ne dostatečně silné zdraví. Zůstalo v ní i hodně bezprostřední dětské veselosti, skoro rozpustilosti, což souviselo i s její nespoutanou vitalitou a vrozenou bystrostí. Všude, kam přišla, přinesla s sebou jaro. 1) Z jejích názorů a soudů zněla nelítostná kritičnost, které neunikli, jak jsme poznali, ani její učitelé. S příjezdem do Paříže si už sice přinesla s sebou určitou dávku sebevědomí, ale ne na dlouho. A to byla posílena nedávnými uměleckými úspěchy posledního roku v Praze! Znala ovšem svůj cíl a věděla, čeho k jeho dosažení bude potřebovat. Na svou práci byla hrdá, ale dovedla ji jen někdy ocenit. Většinou se podceňovala. Co napsala, nerada opravovala a úpravy jiných nerada snášela. Její vnímavost byla velmi citlivá. Dovedla rychle postřehnout základní princip myšlenky a dovedla brzy celou věc myšlením obsáhnout. Samozřejmě, že za podmínek vytrvalosti, houževnatosti a nezmarné energie. Dosáhla vždycky všeho, oč začala usilovat. Měla mnoho typicky ženských vlastností. V přátelském vztahu, v lásce uměla být laskavá, žensky odevzdaná. Na druhé straně se i ráda líbila, ráda znepokojovala srdce kolem sebe a když chtěla, uměla náležitě dát najevo své sympatie. Její cit to byl kompas, kterým se zásadně a jedině řídila. Citem, instinktem, citovou intuicí se orientovala. Teprve potom rozumově domýšlela. Ne rozum, cit býval první. Proto také mívala ke svým úsudkům takový pevný, těžko otřesitelný vztah. Byla-li přesvědčena o správnosti svého stanoviska, těžko ji někdo přesvědčoval o jiném. Její názorová neústupnost byla takřka příslovečná. Pro své věci ráda užívala zdrobnělin. Vymýšlela si je s neomezenou fantazií a častovala jimi všechno, co jí bylo milé a blízké. Měla radost z každé drobnůstky, z každé malé pozornosti. Takový upřímný a bezelstný byl i její vztah k lidem a k přírodě. Nemilovala nepřirozenost v lidském jednání a v povahách si naopak oblíbila prosté lidi takoví byli i její přátelé ze Třech Studní. Zbožňovala přírodu. To všechno jejímu vztahu k celému okolí, ke všem lidem, dávalo osobitý charakter. Všichni ji měli za to rádi. Mnozí jí záviděli, mnozí ji zbožňovali, mnozí ji milovali, muži rychle podléhali jejímu kouzlu a intelektu. Tak si také vysvětlíme její postavení mezi pařížskou českou kolonií, mezi studenty. Nebylo muže, jehož náklonnost, pokud chtěla, by nebyla získala. Přesto, že žensky na ní nebylo nic, co by obzvláště na sebe upozorňovalo. Ba právě naopak, svým zevnějškem byla nenápadné, drobné postavy, 1) B. Martinů, VK

5 vždycky s nenápadně upravenými vlasy. Obyčejně se nelíčila, oblékala se skromně, neměla nikdy dost peněz, ale vkusně. Vůbec byla ve svém chování, vystupování i oblékání neafektovaná, naprosto skromná, skoro někdy zbytečně mnoho skromná. Až se tomu sama musela smát, kolik nabídek k sňatku jí za pobytu v Paříži přišlo. 1) Dovedla okouzlit, dovedla vzbudit lásku i respekt. Byla tak přirozená, jak přirozená a čistá je její hudba. Zvali ji proto nejčastěji Vitulkou, jindy Vitkou, Martinů Písničkou. Její lidský profil, který bývá v této knížce při několika příležitostech, zejména na samém začátku knížky uváděn, souhlasně později doplnil její manžel Jiří Mucha některými dalšími povahovými vlastnostmi. Poznal ji více než o ní víme s historické dokumentace, o čemž nemůže být pochyb. Skromnost, pokud šlo o hudbu, nebyla její silnou stránkou. Přitom, jak byla malá a drobná, byla úžasně sebevědomá a rázná zejména když to někdo nečekal. Při prvním setkání ji lidé obyčejně přijímali s pobavenou něhou dokud nenarazili na její nekompromisní vůli. Svou malou postavu zdůrazňovala až ke směšnosti, hrála si na dítě, lezla po zemi, šplhala po lidech, kterým chtěla projevit náklonnost, jako malý pes, který skáče do náruče svého pána. Hned nato byla příkrá, útočná, ironická. Naučila se žít se svou malou postavou a dovedla si v každé situaci zajistit převahu. 2) S těmito vlastnostmi už přišla do Paříže. Nikdy jí nebyly překážkou, vždycky jí pomáhaly. Vítězslava Kaprálová. Foto archiv JK 1) Viz korespondence s rodiči z konce roku ) JM

6 Cesta do Paříže nebyla pro ni bez zážitků, protože to byla její první cesta do ciziny, do nepoznaného, a ta bývá vždycky spojena s obtížemi, kterým bychom se jindy od srdce zasmáli. 1) U Vítězslavy Kaprálové bylo nejproblematičtější domluvit se. Víme, jakým problémem pro ni byla stipendijní zkouška z francouzštiny. Francouzsky se nikdy dobře nenaučila. Obyčejně ji zachraňovala němčina, se kterou v Brně žila od dětství, jak tehdy bývalo obvyklé. Nejinak tomu bylo i za cesty vlakem do Paříže. V Paříži naštěstí odpadlo hledání bytu, protože ho měla již objednaný se tedy ubytovala se ve Foyer International des Étudiants 93, boulevard St. Michael. 2) Dva dny poté se setkala s Bohuslavem Martinů, v kavárně Le Dôme. Se sousední Coupole tvořila na boulevardu de Montparnasse podobnou památkovou dvojici, jako Flore a Deux Magnots na St. Germain. Tady se scházela avantgarda dvacátých let, tady se připravovaly manifesty dadaismu a surrealismu, odtud se šířily nové výtvarné a hudební směry. Jestliže si dal Martinů s Kaprálovou schůzku v Dômu, mělo to symbolický význam. Chtěl ji uvést do prostředí, do kterého v jeho představách náležela. 3) Kdy přesně přijela do Paříže, je těžké říci, ale už v říjnu posílá první dopis domů. 4) 1) Nasedali jsme zároveň s Františkem Smetanou, který jel třetí třídou a chodil ke mně na návštěvu do druhé, až přišel kontrolor a on musel platit pokutu.tak jsem chodila já za ním do třetí. V mém kupé jel jeden Maďar, velký gentleman, který se o mne velmi staral bral mně k svačině, večeři, snídani, jen jsem vždy obědvala ze svého. Mluvila jsem s ním celou cestu německy a jak mně to šlo! Bylo to sice kupé kuřácké, ale on nekouřil tak se mně jelo hezky, vůbec cestu jsem snesla znamenitě, bez jakékolik únavy, ale víte ve třetí třídě bych jezdit nechtěla. Tam je to příšerné. Tak jsme jeli v míru a v pokoji až do Strassburgu, kde i ve spaní jsme cítili asi hodinové šibování apod. věci, ale nenadáli jsme se, že když se ráno probudím, pan kolega Smetana i se třetí třídou byl v čertu. Odtud totiž jede jen vlak druhé třídy, třetí se odpojuje. Tak jsem stála a stojím v té Paříži přece sama, poněvadž nevím ani Smetanovu adresu. Ten Maďar byl ale tak hodný (a on to považoval za samozřejmost), že mě odvezl s taxíkem až sem a pomohl mi vyplnit všelijaká lejstra, v kterých bych se za živý svět byla nevyznala. Paříž jaká je, ještě nevím. Zatím se mě nelíbí. Ale Francie je překrásná překrásná. Samá rovina a vody a louky a lesy Myslela jsem, že je to Holandsko Paříž, večer.) 2) JM ) JM ) Jeden z prvních dvou dopisů z Paříže je špatně datován. V dopise z píše o své první hodině u Charlese Muncha, zatím co v dopise z píše o příjezdu do Paříže a o svých prvních dnech v novém prostředí. Je-li první datum správné, odjela do Paříže už koncem září. Je-li druhý dopis správně datován, 145

7 odjela koncem října a o první hodině u Muncha píše v dopise z Zdá se, že přijela do Paříže teprve v říjnu, lze-li soudit podle množství dopisů, psaných do premiéry Vojenské symfonietty a dopisů, psaných po tomto datu do konce roku. (Datum Vojenské symfonietty je přesně známo a dopis následoval ihned po návratu do Paříže.) 1 rue de Medicis 1 Foto Alexandr Rakovski, 2014 Její odjezd do Paříže byl dosti odvážným dobrodružstvím, uvědomíme-li si, že mimo němčiny neovládala dostatečně žádnou jinou řeč. To také bylo příčinou všech veselých i trapných příhod, které se jí z počátku přihodily. Ale nyní od začátku. První dojmy z Francie byly ty nejkrásnější. Zvláště příroda se jí líbila. Byla zcela jiná než u nás a Kaprálová se do ní brzy zamilovala, hlavně později, když poznala ještě jižní Francii a moře. Když spatřila po prvé Paříž, byla jí zklamána. Představovala si ji asi tak, jak vznikají naše představy o Paříži, o městě slavné historie a centru uměleckého života, o jeho koncertních síních, divadlech, výtvarných galeriích s památkami na kulturu všech dob, o slavných historických budovách, svědčících o dovednosti lidských rukou středověké a novověké Francie, o Pařížanech, Francouzích, kteří dovedou svůj život volně a bohatě prožívat, ať je to umožněno bohatstvím nebo skromnými prostředky pracujícího člověka. Paříž ji přivítala jinak. První pozdravení s ní nebylo vlídné. Ba naopak, cizota města byla neznalostí řeči ještě nevlídnější. Obdivovat začala Paříž teprve později. Tím více, čím hlouběji pronikala do jejího denního života. 146

8 Vedle toho, že ji její známí uváděli mezi oficiální umělecké kruhy, seznamovali ji také s životem Paříže a s jejími pamětihodnostmi. Zvláště Josef Páleníček, který tu byl také jako stipendista u Alberta Roussela (kompozice) a u Alfreda Cortota (klavír), jí býval už v prvních dnech pobytu obětavým průvodcem. Během několika dní se seznámila s Paříží natolik, že si sjednala přednášky u Charlese Muncha. Od prvních okamžiků jí ve všem pomáhal Bohuslav Martinů. Také sem, na École normale de musique, s ní šel k zápisu. École normale de musique, 114 bis Boulevard Malesherbes (Foto: Slibné bylo, že Charles Munch měl svůj vlastní školní orchestr, se kterým se dalo počítat pro vyučování. Nadia Boulanger vyučovala kompozici a instrumentaci. Ale protože to všechno najednou nebylo pro Kaprálovou únosné, a hlavně - chybělo tu to nejpodstatnější - totiž dobrá znalost odborné francouzštiny, dohodli se s Martinů, že k Nadi Boulanger zatím na přednášky chodit nebude, snad později, a jen na několik hodin. První hodina u Muncha se neodbyla bez humorných situací. Představte si nenápadnou slečnu, chodící po chodbách školy od jedněch dveří ke druhým, hledající lámanou francouzštinou učebnu Charlese Muncha. Na štěstí se objevil ředitel ústavu Alfred Mangeot a za ruku ji přivedl k Munchovi. Nějak jsem na něj příznivě zapůsobila, neboť si mě od zápisu pamatoval, když říkal Vous êtes Mlle Kapralova (krátce), n est-ce pas? Načež já, že ano, a že hledám pana prof. M. a že tu asi nebude, poněvadž jsem už všude byla a on nikde (a to prosím francouzsky!!!). Však prý ho přece najdem Pan Munch si mě samozřejmě nepamatoval, tak jsem seděla v hodině jako oukropeček a ani nedutala, on jen cosi lautr francouzsky vysvětloval. 147

9 Až byl konec, tak jsem mu podala dopis, který jsem předtím složila aby si ho laskavě přečetl. No, pak už jsem byla doma, poněvadž jsme zač al i n ě m e c k y a: Tak tedy Vy, slavná osobo, co Vás mám ještě učit? Já mu na to, že toho ještě moc a moc neumím a tak hned jsme (po hodině se zdržel se mnou ještě asi ¾ hod., ač měl hned orchestr, a ti ostatní kolegové museli čekat také), se pustili do Symfonietty. Moc se mu to líbilo, i moje gesta. Příště ji budeme dělat všichni. Třída Charlese Muncha Zítra jedu na vyslanectví za Šafránkem, prý abych získala nějaké známé a: abychom V á s p ř e c e t r o c h u v P a ř í ž i p r o s l a v i l i. (Zná se s kdekým) 1) Skutečně, Miloš Šafránek pro ni vedle Martinů a ostatních přátel znamenal velmi mnoho. On ji vlastně uváděl do pařížské společnosti, k oficiálním osobnostem hudebních i politických pařížských kruhů francouzských i našich. 2) Tak se velmi brzy a bez obtíží dostala mezi osobnosti, které tehdy představovaly oficiální život Francie a jeho kulturu. Tam, kde neměl Šafránek styky (a to bylo i mezi hudebníky 1) Viz korespondence s rodiči z ) Například ji seznámil i s Milhaudem, Honeggerem, Schmidtem, s diplomaty našeho vyslanectví atd. 148

10 poměrně málokdy), pomáhal jí svým jménem Bohuslav Martinů. Manželé Martinů bydleli blízko jejího bytu a potřebovala-li něco, nebylo k nim daleko. Martinů tu žil a tvořil až vysoko nahoře v podkroví, v domě č. 31 na Avenu de Parc Mont Souris. 1) Kaprálová se brzy po příjezdu musela pro nedostatek místa z Foyer International des Étudiants vystěhovat. Po delším hledání si našla podnájem u manželů Betzových v č. 1 rue de Médicis. 2) Blízko u divadla Odeon. 3) Byl to krásný byt v krásném prostředí, jaké si jen mohla přát. Hezký, velký světlý pokoj, pěkně Bohuslav Martinů. (Foto?) vybavený, i když trochu staromódně francouzsky, s vyhlídkou na část Lucemburské zahrady s obrovským, honosným pařížským palácem, 4) starými stromy, pěstěnými záhony a medicejskou fontánou. 5) Z přírody, kterou tolik milovala, jí zůstalo jen tak málo. Ale byla spokojena i tak. Krásný výhled do zeleně stromů, a to vše takřka ve středu města. Pracovní prostředí Latinské čtvrti kolem a několik minut odtud do centra soudobého kulturního světa na Montparnasse. Obtížnější bylo spojení se školou; bylo třeba podzemní drahou projet celou Paříží až skoro na její druhý konec, kde na Boulevard Malesherbes v 17. pařížském okrese učil na École normale de musique Charles Munch. To byly základní podmínky pro její studium v Paříži. Tak, jak se stále hlouběji seznamovala s pařížským životem a prostředím, tak si stále více u ní Paříž získávala sympatie. Brzy psala domů, že srdce má už v pořádku. 6) Zamilovala si Paříž tak, jako dříve Prahu. Milovala její historickou výstavnost, slavné památky, s nimiž ji seznamoval Josef Pálení- 1) Viz VK ) o tom psala rodičům: Už konečně bydlím těsně u Lucemburské zahrady, výhled je tady božský, u divadla Odeonu, kam mám pár kroků, rovněž tak na boul. St. Michel a do Foyeru. Je to IV. posch., hezký, velký, světlý pokoj s balkónem, zařízený tak jaksi umělecky moderní obrazy, mezi nimi visí staré housle a u okna jsou záclony z taftu, a to červeného!! Kardinálského!! Po stranách jsou dvě ohromná zrcadla s Budhou a čínskými vázami, jedno je nad velkým anglickým krbem JM ) Rue de Medicis l, Paris 6em. 4) Dnes senát francouzské republiky. 5) Během pobytu v Paříži bydlela ještě v hotelu Panthéon, na Boulevard St. Michel, Quee de Passy, Square d Alboni. 6) Dopis rodičům z

11 ček. Učaroval jí bohatý život Paříže, zvláště její kultura. Navštěvovali společně muzea, galerie, sama později intenzivně chodila i na literární večery 1) a pokud to finance dovolovaly, chodila i do divadel. Doma hodně ve volných chvílích četla, aby zaplnila mezery ve znalostech francouzštiny. S těmi se potýkala neustále. 2) Chodila proto i po určitý čas do Alliance française. Senzací ovšem pro ni byl pařížský hudební život. Ten na ni vlastně působil nejhlouběji a napomáhal k vývoji, k němuž ji přivedlo studium u Martinů. Nejdůležitější pro ni byla dvě místa, kam s Martinů a stipendisty chodila, totiž koncerty Societé de Concerts du Conservatoire a potom koncerty v Tritonu. 3) Byla to dvě koncertní místa, odkud si odnesla nejvíce poznatků z nejnovější hudby. Do Tritonu ji uvedl Bohuslav Martinů brzy po jejím příjezdu do Paříže. Vůbec nepřeženeme, jestliže budeme tvrdit, že to, co tu slyšela, bylo pro ni něčím naprosto novým, něčím, co ji otvíralo oči. Byly to nové světy. Ty, které ale hledala. Zde se seznamovala s nejnovější hudbou současných směrů, i se staršími, jako byl Béla Bartók, Igor Stravinskij, Arnold Schönberg atd. 4) 1) Osobně se seznámila s Jules Romainsem, Paulem Valéry, André Maurois aj. 2) V dopise z prosince 1937 píše o humorných obtížích při hodinách klavíru, jimiž si vydělávala na živobytí: Učím našeho Gastona na klavír. Je to chytrý kluk a jde mu to velmi dobře. Rozhodně lépe, než moje franština, když vprostřed hry mně vyprskne smíchy, když mu třeba řeknu: Ten prst, prohýbala ne, levý ruko, ne re, ale do. Svázali ty prsty, ne a-a-a-a. (aby hrál legato) 3) Jedním z prvních koncertů, který tu slyšela, bylo i provedení Concertu pro klavír a orchestr B. Martinů se sólistkou Germain Leroux (manželkou Miloše Šafránka). Zde zažila úspěch Martinů Concertina pro klavír, housle, violoncello a smyčcový orchestr, a obrovský ohlas, jaký mělo Smetanovo trio a Páleníčkova klavírní sonáta. Sama zde zažila svůj velký úspěch provedením Dubnových preludií Rudolfem Firkušným. Srovnej Revue musicale č. 174, str ) Naši studenti a hudebníci přicházeli se znalostí i tehdejšího sovětského umění, které v Paříži známé nebylo. Ačkoli některé z vývojových rysů tvorby sovětských futuristů dokonce oživovaly historické výdobytky hudby Velké francouzské revoluce. Zatím co v Československu a v Německu vědomosti o sovětském umění byly velmi poučené a sledované, Paříž, zaposlouchaná v tomto směru vymezeně do ruské hudby Igora Stravinského, neměla informace v podstatě žádné. Například Sergej Prokofjev, který pobýval v Paříži v tomto směru napsal: bych chtěl zaznamenat nejvýraznější rysy zdejšího hudebního života. A především bych chtěl ovšem psát o provedeních sovětských skladatelů. Paříž, tato křižovatka všech cest však bohužel projevila v tomto ohledu nepochopitelnou nečinnost a neinformovanost. Ponecháme-li stranou díla autora těchto řádků, pak na 150

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava.

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava. Zpráva z praxe Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný Datum narození: 21.12.1986 Adresa: U pivovaru 9, Jihlava Studovaný obor: Aplikovaná informatika Termin praxe: Začátek: 01.07.2010

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Místo: Kerestinec, Záhřeb, Daruvar Termín: 14. 23. 9. 2012 Doprava: autobusem Odjezd: 14. 9. Praha, Florenc 21.00 15. 9. Záhřeb, Autobusové nádraží 8.00

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více