PAŘÍŽ. 1) Byť žila velmi skromný studentský život, bylo třeba uvažovat o tom, jak a čím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAŘÍŽ. 1) Byť žila velmi skromný studentský život, bylo třeba uvažovat o tom, jak a čím"

Transkript

1 PAŘÍŽ Ovšem nejen touha po novém poznání ji lákala. Nemusela to být jediná pobídka. Absolventi vysokých škol, zvláště uměleckých, nenacházeli snadno uplatnění. Zde je třeba připomenout, že nejen naše republika, ale i ostatní svět se stále potýkaly s průvodními důsledky světové hospodářské krize, jakou lidstvo do té doby nepoznalo. 1) Pouze malému procentu hudebníků se podařilo získat místo, které jim vyhovovalo. Vítězslava Kaprálová, skladatelka s takovou pověstí a s takovými osobními vlastnostmi, by uplatnění patrně našla. Ale samozřejmě, když se naskytla příležitost tak lákavá, jakou byla možnost získat stipendium pro zahraniční studium, nemohla ji nechat bez povšimnutí. Tím spíše ne, že i někteří z jejích přátel se o ně ucházeli také (Jarmila Vavrdová). Stále ale ještě nebyla rozhodnuta, kam a ke komu by šla studovat. Nejprve pomýšlela na Vídeň. Nebylo tam z Brna tak daleko a poměrně dobré spojení nepředpokládalo větší finanční náklady. Felix Weingartner, s nímž eventuálně počítala jako s učitelem, jí umělecky příliš sympatický ale nebyl. Zcela určitě ne jako Bohuslav Martinů, který přicházel v úvahu jako další eventualita. V době, kdy se teprve rozhodovala, zdali Vídeň či Paříž, byly pro ni nejzávažnějšími důvody ty, které vyplývaly z rozhovoru s K.B. Jirákem. Jirák, s nímž se velmi dobře znala z rozhlasu, jí dobře radil, když ji přesvědčoval, že Vídeň v současnosti není takovým uměleckým centrem, jakým byla v minulosti. Centrem moderní západoevropské hudební avantgardy byla Paříž už od předválečných časů objevů Igora Stravinského a definitivně potom od výrazného vystoupení členů pařížské Šestky. 2) 1) Byť žila velmi skromný studentský život, bylo třeba uvažovat o tom, jak a čím se živit. Od skladatelského řemesla si toho moc neslibovala. Ačkoli se snažila víc než druzí, její příjmy se omezovaly na občasných sto, dvě stě korun za uveřejnění v časopisech, eventuálně za nějakou cenu. Aby si přivydělala, brala i takové věci jako rozbor klavírních skladeb Liszta a Chopina pro disertační práci jednoho ze vzdálených kolegů, Vinkláta. Při sazbě 10 Kč za hodinu počítala, že jí ta dřina vynese nějakých 550 Kč. Nešlo jen o to, přilepšit si na stravě. Skladatelské řemeslo se neprovozuje zadarmo. Pomineme-li notový papír, který sám o sobě také není levný, jsou zde výlohy s opisováním. Je to pracná záležitost, kterou skladatel sám nezvládne, musí draze platit, stejně jako rozpis partů, a tak se musela hodně ohánět, aby svá vydání alespoň trochu vyrovnala příjmy. Z domova se velké pomoci nadát nemohla JM 94. 2) Hrozně byl proti Vídni, že tam nezískám ani chlup, jak ve městě samém, tak u Felixe Weingartnera. Rozhodně mně doporučoval Paříž, ač tam snad nikdo vynikající na dirigování není, jistě to bude stačit a hlavně, získám opravdu rozhled. (Dopis rodičům z ). 140

2 Ale i tehdy, když se ji K.B. Jirák snažil přesvědčovat lákavou perspektivou dalšího nového poznání, přece jen jí Praha zůstala nejmilejší. Už proto, že tady zdomácněla. Měla tu své přátele, své vydavatele, své organizace, kde ji hráli. Bylo to j e j í prostředí. 1) Zatím co v cizině nebylo nikoho, k němuž by mohla mít takový srdečný vztah. A přece se v Paříži později takový člověk našel. Byl to Bohuslav Martinů, s nímž se už zcela náhodně jednou seznámila v Praze. Po prvé se tito dva lidé umělci, jimž bylo určeno intenzivně prožít společnou tvůrčí dobu a vzájemně si dát tolik, kolik může dát jen hluboký vztah posvěcený společnými zájmy a prací, setkali v Praze, krátce před oficiálním ukončením studia Kaprálové u Nováka. 2) Nebyla by to Kaprálová, kdyby toto setkání nekomentovala jí vrozeným způsobem, čistě žensky. Bylo to na večeři a seznámila je Jarmila Vavrdová, její dlouholetá přítelkyně, profesorka zpěvu na pražské konzervatoři. Moc ženských se na něho lepilo, ale on se bavil jen se mnou. Závěrem určitá dávka rozpaků na písně, které dala původně Vavrdové, nic neříkal. Tak k jejím přátelům přibyl další, který měl později být mezi prvními a jí nejbližší. 3) Zatím se blížil konec školního roku a bylo třeba do 10. června podat žádost o stipendium do Paříže. Podala ji 8.6. I když si příliš naděje nedávala, do věci se rozhodně vložila a pro žádost o stipendium na École normale de musique si opatřila řadu doporučení našich nejvlivnějších uměleckých osobností, které všude na státních úřadech budily respekt Nováka, Jiráka, Talicha, Branbergra. Václav Štěpán, jehož přednášky o formách horlivě navštěvovala, jí zajistil, že při zkouškách na stipendium, byť byla velmi slabá ve francouzštině, jak sama o sobě píše, dostala i ze znalosti jazyka výbornou. Tak měla samé jedničky a čekala na definitivní rozhodnutí. Blížily se prázdniny a s nimi i odjezd domů. 16. června 1937 navštívila naposledy třídu Vítězslava Nováka a 26. června složila závěrečné zkoušky na Mistrovské škole konzervatoře. Odjíždí z Prahy definitivně, aby se později tu a tam do ní ještě několikrát vrátila. Odjela do Brna a odtud do Třech Studní. Těsně před odjezdem přišlo od Kaprálů pozvání do Třech Studní 1) Z těchto dnů ( ) je onen známý výrok v dopise: Z Prahy se mně už zase nechce, poněvadž je mně líto, že se musím rozloučit s Novákem a vším kolem. 2) 8. dubna v pražském paláci Metro. Píše o tom rodičům ) Tentýž dopis rodičúm z Z přátel to byli především Vladimír Helfert, Rudolf Firkušný, Otakar Šín, Otakar Šourek, František Pícha, František Vrána, František Smetana, Josef Mikota, Karel Boleslav Jirák, Iša Krejčí, Silvestr Hipman, Ferdinand Pujman aj. Byly to dny, kdy navazovala osobní kontakty s řadou významných osobností, které se později objevují v jejím uměleckém životě a kteří jí mohli být prospěšní jak svým jménem, tak uměleckými kontakty např. Miroslav Kabeláč, Jan Mikota, Václav Holzknecht, Rafael Kubelík, Otakar Jeremiáš, Jan Loewenbach 141

3 i pro Jarmilu Vavrdovou, která si žádost o stipendium podala také. Odjezd z Prahy nebyl tedy tak úplně smutný, perspektiva společně prožitých prázdnin jej udělala radostnějším. Ve Třech Studních potom společně očekávaly zprávu o řízení a těšily se na společnou cestu do Paříže. 1) Ministerstvo školství ale kladně rozhodlo pouze Vítězslavě Kaprálové. 2) Na jedné straně to byla sice perspektiva dalšího a vyššího uměleckého poznání v tehdejší metropoli evropského kulturního světa, na druhé straně ale zároveň i ukončení všeho, co pro ni bylo tak krásné, nezapomenutelné. Praha, Brno, Tři Studně, všude tolik milých věcí. Jak blízká místa! Bylo jí smutno, když se naposledy loučila s Prahou a se svými Třemi Pumpami, s Brnem. Nelze se divit, že všechno, co bylo mimo svět těchto myšlenek, vlastně pro ni nyní nebylo. Nebylo ani nutkání, ani času něco psát. Spíše lákaly kopce Vysočiny, lesy kolem Tří Studní, sluncem ozářená hladina Sýkovce, přátelé a známí z vesnice. V polovině září dokončila Dubnová preludia, dva dny nato ji zpráva o úmrtí prezidenta Masaryka vzrušila natolik, že vytvořila krátkou skladbičku Posmrtná variace. Příležitostná kompozice, kterou později, v pořadí pátou, zařadila do cyklu Vteřiny. Je to osmnáct taktů variování melodie lidové písně Tatíčku starý náš, písně, která v tu dobu byla obecně v povědomí národa spojována s T.G. Masarykem. 3) Veskrze příležitostná věc, osobitá pro Kaprálovou snad pro její schopnost umět se vyjádřit ve zkratce, jak je tomu u jiných miniatur tohoto cyklu. Spíše bezprostřední ohlas na událost, která se tehdy občanů republiky osobně hluboce dotkla. Návrat do Brna znamenal rozloučení s krajem, v němž prožila volnost svého mládí nejraději, jak se jednou také vyjádřila. 4) První, co teď vše překrylo a co bylo akutální, byl odjezd do Paříže a přípravy k němu. Bylo to svým způsobem ještě obtížnější než kdysi odjezd 1) Jarmila Vavrdová odjela ze Tří Studní JM ) O kladném vyřízení se dozvěděla JM 106. V archivu rodiny je uvedeno datum 23. listopadu 1937, stipendium francouzské vlády pro studium hudby v Paříži ve studijním roce 1937/1938, a to franků ročně, přičem z toho vyplývala povinnost zapsat se na příslušnou vysokou školu. 3) Vyšlo v Lidových novinách A ) Během letních měsíců se věnovala studiu francouzštiny a podnikla také několik cest po republice navštívila Luhačovice, Uherský Brod, Javorinu, Zlín, Trenčianské Teplice, také se svým otcem. Poslední dva měsíce před odjezdem do Paříže byly naplněny také úspěchy veřejných provedení či tisku jejích skladeb v rozhlase nebo na koncertech, včetně premiéry Dubnových preludií Danou Šetkovou 5. října v Přítomnosti či Tří klavírních kusů v rozhlase Ludvíkem Kunderou. Zásadní význam pro mělo oficiální sdělení o udělění studijního stipendia na École normale de musique 9. listopadu. KH 130. Stipendií bylo původně 15, počet byl zvýšen na

4 do Prahy. Už proto, že to byla cesta daleká, do neznámého prostředí, a pak i to, že již byla dospělejší a všechno už přijímala zcela jinak, s rozmyslem a s vědomím, že tam někde zůstane zcela odkázána na sebe. Ti, kdo se s ní v této době, hlavně pak v Paříži stýkali, nemohli pochopitelně znát povahovou změnu, kterou kdysi dívčí útlá postavička prodělala za dobu studií v Praze. Zůstala jí slabší tělesná konstrukce z mládí a ne dostatečně silné zdraví. Zůstalo v ní i hodně bezprostřední dětské veselosti, skoro rozpustilosti, což souviselo i s její nespoutanou vitalitou a vrozenou bystrostí. Všude, kam přišla, přinesla s sebou jaro. 1) Z jejích názorů a soudů zněla nelítostná kritičnost, které neunikli, jak jsme poznali, ani její učitelé. S příjezdem do Paříže si už sice přinesla s sebou určitou dávku sebevědomí, ale ne na dlouho. A to byla posílena nedávnými uměleckými úspěchy posledního roku v Praze! Znala ovšem svůj cíl a věděla, čeho k jeho dosažení bude potřebovat. Na svou práci byla hrdá, ale dovedla ji jen někdy ocenit. Většinou se podceňovala. Co napsala, nerada opravovala a úpravy jiných nerada snášela. Její vnímavost byla velmi citlivá. Dovedla rychle postřehnout základní princip myšlenky a dovedla brzy celou věc myšlením obsáhnout. Samozřejmě, že za podmínek vytrvalosti, houževnatosti a nezmarné energie. Dosáhla vždycky všeho, oč začala usilovat. Měla mnoho typicky ženských vlastností. V přátelském vztahu, v lásce uměla být laskavá, žensky odevzdaná. Na druhé straně se i ráda líbila, ráda znepokojovala srdce kolem sebe a když chtěla, uměla náležitě dát najevo své sympatie. Její cit to byl kompas, kterým se zásadně a jedině řídila. Citem, instinktem, citovou intuicí se orientovala. Teprve potom rozumově domýšlela. Ne rozum, cit býval první. Proto také mívala ke svým úsudkům takový pevný, těžko otřesitelný vztah. Byla-li přesvědčena o správnosti svého stanoviska, těžko ji někdo přesvědčoval o jiném. Její názorová neústupnost byla takřka příslovečná. Pro své věci ráda užívala zdrobnělin. Vymýšlela si je s neomezenou fantazií a častovala jimi všechno, co jí bylo milé a blízké. Měla radost z každé drobnůstky, z každé malé pozornosti. Takový upřímný a bezelstný byl i její vztah k lidem a k přírodě. Nemilovala nepřirozenost v lidském jednání a v povahách si naopak oblíbila prosté lidi takoví byli i její přátelé ze Třech Studní. Zbožňovala přírodu. To všechno jejímu vztahu k celému okolí, ke všem lidem, dávalo osobitý charakter. Všichni ji měli za to rádi. Mnozí jí záviděli, mnozí ji zbožňovali, mnozí ji milovali, muži rychle podléhali jejímu kouzlu a intelektu. Tak si také vysvětlíme její postavení mezi pařížskou českou kolonií, mezi studenty. Nebylo muže, jehož náklonnost, pokud chtěla, by nebyla získala. Přesto, že žensky na ní nebylo nic, co by obzvláště na sebe upozorňovalo. Ba právě naopak, svým zevnějškem byla nenápadné, drobné postavy, 1) B. Martinů, VK

5 vždycky s nenápadně upravenými vlasy. Obyčejně se nelíčila, oblékala se skromně, neměla nikdy dost peněz, ale vkusně. Vůbec byla ve svém chování, vystupování i oblékání neafektovaná, naprosto skromná, skoro někdy zbytečně mnoho skromná. Až se tomu sama musela smát, kolik nabídek k sňatku jí za pobytu v Paříži přišlo. 1) Dovedla okouzlit, dovedla vzbudit lásku i respekt. Byla tak přirozená, jak přirozená a čistá je její hudba. Zvali ji proto nejčastěji Vitulkou, jindy Vitkou, Martinů Písničkou. Její lidský profil, který bývá v této knížce při několika příležitostech, zejména na samém začátku knížky uváděn, souhlasně později doplnil její manžel Jiří Mucha některými dalšími povahovými vlastnostmi. Poznal ji více než o ní víme s historické dokumentace, o čemž nemůže být pochyb. Skromnost, pokud šlo o hudbu, nebyla její silnou stránkou. Přitom, jak byla malá a drobná, byla úžasně sebevědomá a rázná zejména když to někdo nečekal. Při prvním setkání ji lidé obyčejně přijímali s pobavenou něhou dokud nenarazili na její nekompromisní vůli. Svou malou postavu zdůrazňovala až ke směšnosti, hrála si na dítě, lezla po zemi, šplhala po lidech, kterým chtěla projevit náklonnost, jako malý pes, který skáče do náruče svého pána. Hned nato byla příkrá, útočná, ironická. Naučila se žít se svou malou postavou a dovedla si v každé situaci zajistit převahu. 2) S těmito vlastnostmi už přišla do Paříže. Nikdy jí nebyly překážkou, vždycky jí pomáhaly. Vítězslava Kaprálová. Foto archiv JK 1) Viz korespondence s rodiči z konce roku ) JM

6 Cesta do Paříže nebyla pro ni bez zážitků, protože to byla její první cesta do ciziny, do nepoznaného, a ta bývá vždycky spojena s obtížemi, kterým bychom se jindy od srdce zasmáli. 1) U Vítězslavy Kaprálové bylo nejproblematičtější domluvit se. Víme, jakým problémem pro ni byla stipendijní zkouška z francouzštiny. Francouzsky se nikdy dobře nenaučila. Obyčejně ji zachraňovala němčina, se kterou v Brně žila od dětství, jak tehdy bývalo obvyklé. Nejinak tomu bylo i za cesty vlakem do Paříže. V Paříži naštěstí odpadlo hledání bytu, protože ho měla již objednaný se tedy ubytovala se ve Foyer International des Étudiants 93, boulevard St. Michael. 2) Dva dny poté se setkala s Bohuslavem Martinů, v kavárně Le Dôme. Se sousední Coupole tvořila na boulevardu de Montparnasse podobnou památkovou dvojici, jako Flore a Deux Magnots na St. Germain. Tady se scházela avantgarda dvacátých let, tady se připravovaly manifesty dadaismu a surrealismu, odtud se šířily nové výtvarné a hudební směry. Jestliže si dal Martinů s Kaprálovou schůzku v Dômu, mělo to symbolický význam. Chtěl ji uvést do prostředí, do kterého v jeho představách náležela. 3) Kdy přesně přijela do Paříže, je těžké říci, ale už v říjnu posílá první dopis domů. 4) 1) Nasedali jsme zároveň s Františkem Smetanou, který jel třetí třídou a chodil ke mně na návštěvu do druhé, až přišel kontrolor a on musel platit pokutu.tak jsem chodila já za ním do třetí. V mém kupé jel jeden Maďar, velký gentleman, který se o mne velmi staral bral mně k svačině, večeři, snídani, jen jsem vždy obědvala ze svého. Mluvila jsem s ním celou cestu německy a jak mně to šlo! Bylo to sice kupé kuřácké, ale on nekouřil tak se mně jelo hezky, vůbec cestu jsem snesla znamenitě, bez jakékolik únavy, ale víte ve třetí třídě bych jezdit nechtěla. Tam je to příšerné. Tak jsme jeli v míru a v pokoji až do Strassburgu, kde i ve spaní jsme cítili asi hodinové šibování apod. věci, ale nenadáli jsme se, že když se ráno probudím, pan kolega Smetana i se třetí třídou byl v čertu. Odtud totiž jede jen vlak druhé třídy, třetí se odpojuje. Tak jsem stála a stojím v té Paříži přece sama, poněvadž nevím ani Smetanovu adresu. Ten Maďar byl ale tak hodný (a on to považoval za samozřejmost), že mě odvezl s taxíkem až sem a pomohl mi vyplnit všelijaká lejstra, v kterých bych se za živý svět byla nevyznala. Paříž jaká je, ještě nevím. Zatím se mě nelíbí. Ale Francie je překrásná překrásná. Samá rovina a vody a louky a lesy Myslela jsem, že je to Holandsko Paříž, večer.) 2) JM ) JM ) Jeden z prvních dvou dopisů z Paříže je špatně datován. V dopise z píše o své první hodině u Charlese Muncha, zatím co v dopise z píše o příjezdu do Paříže a o svých prvních dnech v novém prostředí. Je-li první datum správné, odjela do Paříže už koncem září. Je-li druhý dopis správně datován, 145

7 odjela koncem října a o první hodině u Muncha píše v dopise z Zdá se, že přijela do Paříže teprve v říjnu, lze-li soudit podle množství dopisů, psaných do premiéry Vojenské symfonietty a dopisů, psaných po tomto datu do konce roku. (Datum Vojenské symfonietty je přesně známo a dopis následoval ihned po návratu do Paříže.) 1 rue de Medicis 1 Foto Alexandr Rakovski, 2014 Její odjezd do Paříže byl dosti odvážným dobrodružstvím, uvědomíme-li si, že mimo němčiny neovládala dostatečně žádnou jinou řeč. To také bylo příčinou všech veselých i trapných příhod, které se jí z počátku přihodily. Ale nyní od začátku. První dojmy z Francie byly ty nejkrásnější. Zvláště příroda se jí líbila. Byla zcela jiná než u nás a Kaprálová se do ní brzy zamilovala, hlavně později, když poznala ještě jižní Francii a moře. Když spatřila po prvé Paříž, byla jí zklamána. Představovala si ji asi tak, jak vznikají naše představy o Paříži, o městě slavné historie a centru uměleckého života, o jeho koncertních síních, divadlech, výtvarných galeriích s památkami na kulturu všech dob, o slavných historických budovách, svědčících o dovednosti lidských rukou středověké a novověké Francie, o Pařížanech, Francouzích, kteří dovedou svůj život volně a bohatě prožívat, ať je to umožněno bohatstvím nebo skromnými prostředky pracujícího člověka. Paříž ji přivítala jinak. První pozdravení s ní nebylo vlídné. Ba naopak, cizota města byla neznalostí řeči ještě nevlídnější. Obdivovat začala Paříž teprve později. Tím více, čím hlouběji pronikala do jejího denního života. 146

8 Vedle toho, že ji její známí uváděli mezi oficiální umělecké kruhy, seznamovali ji také s životem Paříže a s jejími pamětihodnostmi. Zvláště Josef Páleníček, který tu byl také jako stipendista u Alberta Roussela (kompozice) a u Alfreda Cortota (klavír), jí býval už v prvních dnech pobytu obětavým průvodcem. Během několika dní se seznámila s Paříží natolik, že si sjednala přednášky u Charlese Muncha. Od prvních okamžiků jí ve všem pomáhal Bohuslav Martinů. Také sem, na École normale de musique, s ní šel k zápisu. École normale de musique, 114 bis Boulevard Malesherbes (Foto: Slibné bylo, že Charles Munch měl svůj vlastní školní orchestr, se kterým se dalo počítat pro vyučování. Nadia Boulanger vyučovala kompozici a instrumentaci. Ale protože to všechno najednou nebylo pro Kaprálovou únosné, a hlavně - chybělo tu to nejpodstatnější - totiž dobrá znalost odborné francouzštiny, dohodli se s Martinů, že k Nadi Boulanger zatím na přednášky chodit nebude, snad později, a jen na několik hodin. První hodina u Muncha se neodbyla bez humorných situací. Představte si nenápadnou slečnu, chodící po chodbách školy od jedněch dveří ke druhým, hledající lámanou francouzštinou učebnu Charlese Muncha. Na štěstí se objevil ředitel ústavu Alfred Mangeot a za ruku ji přivedl k Munchovi. Nějak jsem na něj příznivě zapůsobila, neboť si mě od zápisu pamatoval, když říkal Vous êtes Mlle Kapralova (krátce), n est-ce pas? Načež já, že ano, a že hledám pana prof. M. a že tu asi nebude, poněvadž jsem už všude byla a on nikde (a to prosím francouzsky!!!). Však prý ho přece najdem Pan Munch si mě samozřejmě nepamatoval, tak jsem seděla v hodině jako oukropeček a ani nedutala, on jen cosi lautr francouzsky vysvětloval. 147

9 Až byl konec, tak jsem mu podala dopis, který jsem předtím složila aby si ho laskavě přečetl. No, pak už jsem byla doma, poněvadž jsme zač al i n ě m e c k y a: Tak tedy Vy, slavná osobo, co Vás mám ještě učit? Já mu na to, že toho ještě moc a moc neumím a tak hned jsme (po hodině se zdržel se mnou ještě asi ¾ hod., ač měl hned orchestr, a ti ostatní kolegové museli čekat také), se pustili do Symfonietty. Moc se mu to líbilo, i moje gesta. Příště ji budeme dělat všichni. Třída Charlese Muncha Zítra jedu na vyslanectví za Šafránkem, prý abych získala nějaké známé a: abychom V á s p ř e c e t r o c h u v P a ř í ž i p r o s l a v i l i. (Zná se s kdekým) 1) Skutečně, Miloš Šafránek pro ni vedle Martinů a ostatních přátel znamenal velmi mnoho. On ji vlastně uváděl do pařížské společnosti, k oficiálním osobnostem hudebních i politických pařížských kruhů francouzských i našich. 2) Tak se velmi brzy a bez obtíží dostala mezi osobnosti, které tehdy představovaly oficiální život Francie a jeho kulturu. Tam, kde neměl Šafránek styky (a to bylo i mezi hudebníky 1) Viz korespondence s rodiči z ) Například ji seznámil i s Milhaudem, Honeggerem, Schmidtem, s diplomaty našeho vyslanectví atd. 148

10 poměrně málokdy), pomáhal jí svým jménem Bohuslav Martinů. Manželé Martinů bydleli blízko jejího bytu a potřebovala-li něco, nebylo k nim daleko. Martinů tu žil a tvořil až vysoko nahoře v podkroví, v domě č. 31 na Avenu de Parc Mont Souris. 1) Kaprálová se brzy po příjezdu musela pro nedostatek místa z Foyer International des Étudiants vystěhovat. Po delším hledání si našla podnájem u manželů Betzových v č. 1 rue de Médicis. 2) Blízko u divadla Odeon. 3) Byl to krásný byt v krásném prostředí, jaké si jen mohla přát. Hezký, velký světlý pokoj, pěkně Bohuslav Martinů. (Foto?) vybavený, i když trochu staromódně francouzsky, s vyhlídkou na část Lucemburské zahrady s obrovským, honosným pařížským palácem, 4) starými stromy, pěstěnými záhony a medicejskou fontánou. 5) Z přírody, kterou tolik milovala, jí zůstalo jen tak málo. Ale byla spokojena i tak. Krásný výhled do zeleně stromů, a to vše takřka ve středu města. Pracovní prostředí Latinské čtvrti kolem a několik minut odtud do centra soudobého kulturního světa na Montparnasse. Obtížnější bylo spojení se školou; bylo třeba podzemní drahou projet celou Paříží až skoro na její druhý konec, kde na Boulevard Malesherbes v 17. pařížském okrese učil na École normale de musique Charles Munch. To byly základní podmínky pro její studium v Paříži. Tak, jak se stále hlouběji seznamovala s pařížským životem a prostředím, tak si stále více u ní Paříž získávala sympatie. Brzy psala domů, že srdce má už v pořádku. 6) Zamilovala si Paříž tak, jako dříve Prahu. Milovala její historickou výstavnost, slavné památky, s nimiž ji seznamoval Josef Pálení- 1) Viz VK ) o tom psala rodičům: Už konečně bydlím těsně u Lucemburské zahrady, výhled je tady božský, u divadla Odeonu, kam mám pár kroků, rovněž tak na boul. St. Michel a do Foyeru. Je to IV. posch., hezký, velký, světlý pokoj s balkónem, zařízený tak jaksi umělecky moderní obrazy, mezi nimi visí staré housle a u okna jsou záclony z taftu, a to červeného!! Kardinálského!! Po stranách jsou dvě ohromná zrcadla s Budhou a čínskými vázami, jedno je nad velkým anglickým krbem JM ) Rue de Medicis l, Paris 6em. 4) Dnes senát francouzské republiky. 5) Během pobytu v Paříži bydlela ještě v hotelu Panthéon, na Boulevard St. Michel, Quee de Passy, Square d Alboni. 6) Dopis rodičům z

11 ček. Učaroval jí bohatý život Paříže, zvláště její kultura. Navštěvovali společně muzea, galerie, sama později intenzivně chodila i na literární večery 1) a pokud to finance dovolovaly, chodila i do divadel. Doma hodně ve volných chvílích četla, aby zaplnila mezery ve znalostech francouzštiny. S těmi se potýkala neustále. 2) Chodila proto i po určitý čas do Alliance française. Senzací ovšem pro ni byl pařížský hudební život. Ten na ni vlastně působil nejhlouběji a napomáhal k vývoji, k němuž ji přivedlo studium u Martinů. Nejdůležitější pro ni byla dvě místa, kam s Martinů a stipendisty chodila, totiž koncerty Societé de Concerts du Conservatoire a potom koncerty v Tritonu. 3) Byla to dvě koncertní místa, odkud si odnesla nejvíce poznatků z nejnovější hudby. Do Tritonu ji uvedl Bohuslav Martinů brzy po jejím příjezdu do Paříže. Vůbec nepřeženeme, jestliže budeme tvrdit, že to, co tu slyšela, bylo pro ni něčím naprosto novým, něčím, co ji otvíralo oči. Byly to nové světy. Ty, které ale hledala. Zde se seznamovala s nejnovější hudbou současných směrů, i se staršími, jako byl Béla Bartók, Igor Stravinskij, Arnold Schönberg atd. 4) 1) Osobně se seznámila s Jules Romainsem, Paulem Valéry, André Maurois aj. 2) V dopise z prosince 1937 píše o humorných obtížích při hodinách klavíru, jimiž si vydělávala na živobytí: Učím našeho Gastona na klavír. Je to chytrý kluk a jde mu to velmi dobře. Rozhodně lépe, než moje franština, když vprostřed hry mně vyprskne smíchy, když mu třeba řeknu: Ten prst, prohýbala ne, levý ruko, ne re, ale do. Svázali ty prsty, ne a-a-a-a. (aby hrál legato) 3) Jedním z prvních koncertů, který tu slyšela, bylo i provedení Concertu pro klavír a orchestr B. Martinů se sólistkou Germain Leroux (manželkou Miloše Šafránka). Zde zažila úspěch Martinů Concertina pro klavír, housle, violoncello a smyčcový orchestr, a obrovský ohlas, jaký mělo Smetanovo trio a Páleníčkova klavírní sonáta. Sama zde zažila svůj velký úspěch provedením Dubnových preludií Rudolfem Firkušným. Srovnej Revue musicale č. 174, str ) Naši studenti a hudebníci přicházeli se znalostí i tehdejšího sovětského umění, které v Paříži známé nebylo. Ačkoli některé z vývojových rysů tvorby sovětských futuristů dokonce oživovaly historické výdobytky hudby Velké francouzské revoluce. Zatím co v Československu a v Německu vědomosti o sovětském umění byly velmi poučené a sledované, Paříž, zaposlouchaná v tomto směru vymezeně do ruské hudby Igora Stravinského, neměla informace v podstatě žádné. Například Sergej Prokofjev, který pobýval v Paříži v tomto směru napsal: bych chtěl zaznamenat nejvýraznější rysy zdejšího hudebního života. A především bych chtěl ovšem psát o provedeních sovětských skladatelů. Paříž, tato křižovatka všech cest však bohužel projevila v tomto ohledu nepochopitelnou nečinnost a neinformovanost. Ponecháme-li stranou díla autora těchto řádků, pak na 150

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI 1.9.2010-31.1.2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI 1.9.2010-31.1.2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI 1.9.2010-31.1.2011 PŘED ODJEZDEM: Podmínkou pro přijetí na studijní pobyt bylo úspěšné absolvování konkurzu. Pro zařazení mezi uchazeče je nutné vypracovat motivační

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Bohuslav Martinů (1890 1959)

Bohuslav Martinů (1890 1959) Bohuslav Martinů (1890 1959) Pracovní list úroveň A I. Pohled z ochozu věže Malý Bohouš Martinů svá dětská léta strávil v bytě ve věži poličského kostela. Jeho otec Ferdinand, pověžný a švec, obýval malou

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách?

Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách? červenec 2009 Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách? Petra Hlavničková Abstrakt: Článek přináší pohled na problematiku začleňování dětí cizinců do základních škol v České republice. Pomocí

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

John FOWLES. Sběratel

John FOWLES. Sběratel John FOWLES Sběratel Copyright J. R. Fowles Ltd, 1963 Translation Eliška Hornátová, 1988, 2014 ISBN 978-80-7473-172-3 Když byla doma z internátní školy, vídal jsem ji skoro každý den, protože bydleli přímo

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů srpen 2009 Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů Jérémie Jung Abstrakt: Fotoreportáž o české mongolské komunitě v době hospodářské krize. Mnoho Mongolů využilo Program dobrovolných

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami.

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Přeložila Doris Grozdanovičová: Doris Grozdanovičová byla

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Životní příběh paní Jitky Liškové

Životní příběh paní Jitky Liškové Životní příběh paní Jitky Liškové Zpracovali: Ampapa David, Krebsová Monika, Lišková Barbora, Smazalová Pavlína, Vaculová Kateřina, žáci 7. třídy ZŠ E.Rošického 2, Jihlava, pod vedením paní učitelky Jiřiny

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu pocházejí ze zpovědí pěstounů.

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu  pocházejí ze zpovědí pěstounů. Příběhy pěstounů Články publikované na portálu www.dobrárodina.cz pocházejí ze zpovědí pěstounů. Impulz přišel v dětství To, jak je pro děti důležité vyrůstat v rodině, jsem věděla už v dětství, kdy si

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal. B Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Bohumila Hrabala, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální David Tišer Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální Romská škola Romskou střední školu sociální založil před několika lety v rámci aktivit své neziskové nevládní organizace Dr. Rajko Djurič

Více