120. výročí založení Nového Lískovce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "120. výročí založení Nového Lískovce"

Transkript

1 číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Výsledky voleb do zastupitelstva 3 8 Informace z radnice strana 9 Ze sportu strana 13 Den seniorů Vysavač na drobné nečistoty strana 14 Tipy pro volný čas 120. výročí založení Nového Lískovce Na území, které leží asi pět kilometrů jihozápadně od historického jádra města Brna, se nad řekou Svratkou až do konce 19. století nacházela půvabná panenská krajina. Starobrněnský klášter zde měl své vinice a nezalesněné stráně sloužily především sadařským účelům. Vlastníky pozemků a sadaři byli občané Starého Lískovce a Starého Brna. Ke spojení s městem sloužila primitivní vozová cesta vedoucí od pisáreckého mostu po úbočí lesnaté stráně pozvolným stoupáním směrem k jihu. Pro odvážnější pěší vedla ze Starého Brna zkratka brodem přes Svratku a hlubokým údolím Čertovy rokle, později zvané Čertík. Krajina vskutku romantická, skýtající z věnce kopců jedinečné pohledy na dominanty města Špilberk a Petrov, Žlutý a Červený kopec. Právě zde výhodně zakoupil pro vybudování stavby svůj pozemek Antonín Hrazdíra, stolař z Blanska a první osadník budoucího Nového Lískovce (narozen , zemřel ). Byl to právě on, kdo objevil vhodnost lokality k trvalému osídlení a zřejmě i její kouzlo. Svůj dům vybudoval na stráni v horní části dnešní Kluchovy ulice. Ke staveništi vedla strmá cesta a souběžně s ní tekl potůček pramenící v nedalekém lese při pěšině na dnešní Kamenný vrch. Těmito slovy popisuje kronikář, pan Jiří Faber, počátek novodobé historie městské části v knize Nový Lískovec 115 let obce. Tato slova také přečetla paní starostka Jana Drápalová na zahájení slavnostního shromáždění u busty Tomáše Garrigua Masaryka v neděli , v Den české státnosti. Za místní starousedlíky promluvil pan architekt Keith, také bývalý starosta pan Střechovský. Vzpomenuli nejen na své dětství a mládí, odehrávající se ve velmi odlišném prostředí, než jaké známe nyní, ale také Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy. Anatole France na zvláštní historku, pojící se s instalací Masarykovy busty. V detailech se neshodli, v podstatných informacích ano. Bustu objevil na svých cestách kdysi za totality někde na šrotišti pan architekt Volavý, otec toho současného. Uschoval ji až do doby, kdy nebylo nebezpečné takový artefakt přechovávat a po roce 1989 s panem architektem Keithem zajistili organizačně i fyzicky vztyčení památníku v parčíku při ulici Rybnická a Raisova. Řečníci také zmínili fakt, že pokud je známo, TGM nikdy Nový Lískovec nenavštívil, nicméně jeho odkaz a význam je nezpochybnitelný do dnešních dnů a jeho heslem Nebát se a nekrást bychom se mohli všichni řídit. Slavnostního aktu se zúčastnili také místostarosta Jan Privarčák, místostarostka Ludmila Adlerová, zastupitelé a aktivní občané. O hudební doprovod se postaraly Brněnské žestě. Během slavnostního shromáždění byla v blízkosti památníku zasazena společnými silami všech přítomných lípa. Ta je již součástí nového projektu na úpravu parčíku a bude upomínat na letošní 120. výročí založení Nového Lískovce a připomínat budoucím generacím, že i v této době žili lidé, kterým na vzhledu obce záleží. Ludmila Adlerová Milí čtenáři Lískáčku. Jak vyjádřit, co cítíme, když se loučíme s člověkem, který nám je tolik blízký, že si vůbec nepřipouštíme, že by už v našich životech nadále s námi nebyl? Jiří Faber byl vzácný a výjimečný muž. Narodil se v Novém Lískovci na Rybnické 100 v roce 1941 a byl na to, že je občanem Nového Lískovce, patřičně hrdý. Byl milujícím manželem, otcem i dědečkem, Jeho rodina ho ale neměla jenom pro sebe, musela se smířit s tím, že nikdy nepřestane pracovat pro lidi jak sám říkal. Vystudoval strojní fakultu, ale jako aktivní cyklista se posléze stal profesionálním trenérem a vychoval řadu kvalitních závodníků. Později pracoval v brněnském oddílu Favorit i jako rozhodčí a byl předsedou oddílu rychlostní cyklistiky. V naší městské části se bez Jiřího Fabera neobešla téměř žádná kulturní nebo společenská událost. Byl kronikářem obce, zastupitelem městské části, členem redakční rady našeho Lískáčku a je také autorem knížky o historii Nového Lískovce. Mnoho let společně se svou paní pořádali úžasné a oblíbené poznávací zájezdy pro starší občany naší městské části. Obáváme se, že nasadil tak vysokou laťku, že s jeho odchodem prostě končí něco, co už nikdy nepůjde vrátit zpět. Znali jsme ho jako člověka neobyčejně laskavého, milého a vtipného. I když už v té době aktivně sám nesportoval, bylo zřejmé, že v srdci je sportovcem stále. A právě vlastnosti jako odvaha, vytrvalost a houževnatost mu pomohly v posledních letech bojovat s těžkou nemocí tak, že většina lidí kolem něj ani netušila, že ho něco trápí. Do posledních chvil byl aktivní, podporoval místní boxery a pomáhal organizovat společenské akce, hody, setkání se seniory. Bude všem chybět, ale nejvíc členům rodiny, která v něm přichází o milovaného manžela, tatínka, dědečka. Bude chybět i všem, kteří přišli o přítele a kamaráda. Budeme-li na Jiřího vzpomínat s láskou, bude tu s námi stále. Ing. Jana Drápalová a redakční rada

2 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti Čí jsou hody? Naše!!! V minulém čísle Lískáčku jsme vás zvali na 25. výroční Novolískovecké hody, které se konaly v sobotu 27. září Můžeme říci, že letošní hody byly nejenom díky počasí velmi podařené a veselé. K příjemné náladě napomáhalo dobré vínko a domácí koláčky, na kterých si mohli pochutnat účastníci hodů, ale také všichni, kteří se přišli na průvod podívat, zazpívat nebo si zatančit. Na jednotlivých zastávkách i během večerního programu bylo k vidění a poslechu mnoho novolískoveckých tanců a písniček. Na obrázku můžete vidět foto celé chasy na ulici Kluchova, kde se chasa s vrchností fotí pravidelně každý rok. Kromě tradičního sóla pro vrchnost a hlavního stárka a stárku bylo po předání hodových práv nakonec u novolískovecké pálenice vyhlášeno i sólo pro děti a dokonce i pro policii, která chasu provázela jak v tradiční původní, tak i dnešní podobě. Průvod se od pálenice přesunul do sálu restaurace Okruh Pub, kde jsme si všichni mohli vychutnat nejenom burčák a víno, ale hlavně přispět zpěvem a tancem k úžasné atmosféře hodů a krojového folklóru. Večer byl zahájen tradiční Moravskou besedou a v deset hodin se chasa pochlubila i besedou hanáckou. Mohli jsme zde přivítat mnoho krojovaných i nekrojovaných hostů ze Starého Lískovce, Hajan, Troubska a Rambořic. K poslechu a tanci nás celé odpoledne a večer příjemně doprovázela dechová kapela Pálavanka. Děkuji všem stárkám a stárkům za účast a nemalé úsilí na udržení tradic v naší městské části. Jsme rádi, že k loňskému 1. kolečku novolískovecké chasy se letos přidaly i další páry. Za celou chasu bych také ráda poděkovala městské části Brno-Nový Lískovec, který celou akci podpořil nejenom finančně. Hody by se nemohly konat v této podobě bez vrchnosti - paní starostky Ing. Drápalové nebo místostarosty, ale hlavně výborného zpěváka a stárka, Ing. Privarčáka. Veliký dík patří paní Křivánkové, která části novolískovecké chasy zapůjčila tradiční místní kroje. Věřím, že se letošní 25. výroční hody všem líbily a v hojném počtu přijdou i příští rok. Abychom si to dlouhé čekání zpříjemnili, už nyní se můžete spolu s námi těšit na 7. února 2015, kdy se bude konat 2. Poleskavský krojovaný ples, který tentokráte bude pořádat chasa ze sousedního Starého Lískovce. Za chasu Ivana Dvořáková Svážná v lanovém adrenalin parku škola v přírodě V rekreačním středisku Březová jsme byli přede dvěma roky a tak dnes, již v 5.A, jsme nechtěli jinam. Spolu se čtvrťáky nás autobus zavezl do místa plného dobrodružství. Přivítaly nás nádherné lesy plné hub, stáda ovcí a ohrada s nádhernými koníky, rybník. Nechyběla vysoká lana, lezecká stěna, Bungee-trampolíny, rafty. Zastříleli jsme si z luku i vzduchovky a neméně zajímavé pro nás byly také hry na rozvoj týmu a důvěry, vedené úžasnými instruktory, a večerní programy. Na závěr jsme ušli 12 km na nádhernou rozhlednu Mařenka, což byla náročná zkouška vytrvalosti na cestě strastiplným terénem, kterou jsme zvládli v mírném dešti všichni bez rozdílu. A domů se nechtělo vážně nikomu. Dana Beranová, Základní škola Svážná

3 3 LÍSKÁČEK 10/2014 informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva obce z října 2014 Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních obvodů Okrsky celkem zpr. v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky , , Kandidátní listina Hlasy číslo název abs. v % Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů 1 TOP , ,31 4, Česká strana sociálně demokratická , ,00 10,52 2 Platné hlasy Počet mandátů 3 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová , ,00 7, Tři oříšky pro Lískovec , ,00 51, Komunistická strana Čech a Moravy , ,00 7, NOVOLÍSKOVEČTÍ PATRIOTI , ,00 7, Občanská demokratická strana , ,00 14,20 3 TOP 09 ČSSD KDU-ČSL Tři oříšky KSČM Novolískovečtí patrioti ODS Vážení občané, ráda bych vám jménem všech politických subjektů zvolených do zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec poděkovala za vaši účast u voleb a za hlas, který jste odevzdali. Za sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec bych vám ráda slíbila, že vaši důvěru bereme jako závazek, se kterým budeme přistupovat k další práci pro Nový Lískovec a tedy pro vás. Věřím, že s dalšími stranami v zastupitelstvu budeme konstruktivně spolupracovat a hodláme jim k tomu dát prostor. Jana Drápalová, starostka městské části Na zasedání ZMČ dne byla schválena nová Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno-Nový Lískovec v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury, oblasti sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Od jsou tato nová pravidla zveřejněna na webu -liskovec.cz v sekci potřebuji si vyřídit > pravidla, metodika > Pravidla pro poskytování transferů Formuláře žádostí jsou zveřejněny v aktualitách a také v sekci potřebuji si vyřídit > formuláře, žádosti > odbor finanční. Upozorňujeme, že žádosti v oblasti tělovýchovy a sportu mají nové formuláře žádosti. Formuláře žádostí v oblasti kultury, v oblasti sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou stejné jako v předchozích obdobích. Mgr. Jindřiška Kamenská, vedoucí finančního odboru Komise mládeže a sportu RMČ Brno-Nový Lískovec (dále jen KMS) tímto informuje všechny sportovce, oddíly i občany, že dne byla zastupitelstvem MČ Brno-Nový Lískovec odsouhlasena nová pravidla rozdělování dotací pro sportovní organizace. I přesto, že konečné podobě pravidel předcházela maximální snaha autorů o seznámení a projednání s co nejširším okruhem sportovních organizací i jednotlivců, je KMS připravena všem žadatelům poskytnout asistenci při vyplňování žádosti včetně dodání požadovaných příloh. Kromě telefonické a ové konzultace je nově k dispozici všem sportovcům Nového Lískovce portál kde naleznou vzorově vyplněný formulář žádosti a detailní nápovědu k jednotlivým údajům. V této souvislosti si dovolujeme všechny sportovce požádat, aby nám zaslali informace o své činnosti a my je rádi na výše uvedeném webu zveřejníme. Za KMS Jiří Dostál

4 LÍSKÁČEK 10/ informace z radnice Rada městské části 10/2014 dne vybrala: pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Svážná 19 25, 26 32, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti ELMONT GROUP, a. s., Bieblova 1754/27, Brno, (IČ: ); uložila vedoucí odboru správy bytů a domů zajistit zveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele a předložit návrh smlouvy s vybraným uchazečem ke schválení RMČ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce bytových jader Svážná 23, 25, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti Huslík, s. r. o, Karlova 12, Brno, (IČ: ); uložila vedoucí odboru správy bytů a domů zajistit zveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele a předložit návrh smlouvy s vybraným uchazečem ke schválení RMČ 11/2014 dne schválila: pronájem bytu 2+1, Kamínky 31, od na dobu neurčitou pronájem bytu na dobu určitou od do byt, 1+1, Kamínky 27 převod finančních prostředků u MŠ Oblá z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti se společností MapKart, s. r. o., Souhrady 4, Brno, zastoupené jednatelem Ing. Zbyňkem Červinkou a záměr pronájmu budovy na ul. Rybnická 53, Brno Dohody o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru Čtvrtě 5, uzavřené mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a nájemcem Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro nízké napětí (NN) mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem Dohodu o odběru elektrické energie v Parku pod Plachtami v k.ú. Nový Lískovec mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a Josefem Schmiedem, bytem Oblá 20, Brno za účelem pořádání veřejně přístupné kulturně-společenské akce (dětský den s ČSSD) dne smlouvu na pronájem části pozemku p.č o výměře 50 m 2 v k.ú. Nový Lískovec, za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci od , za podmínek vzorové nájemní smlouvy schválené RMČ č. 9/2008 dne Úpravu finančního plánu a plánu oprav VHČ na rok 2014 dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností JB Stavební, s. r. o., Pražákova 397, Brno (IČ: ) Dohodu o odběru elektrické energie v Parku pod Plachtami v k.ú. Nový Lískovec mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a Mgr. Petrem Punčochářem za účelem pořádání dětského sportovního závodu dne záměr pronájmu části oplocení sběrného střediska odpadů při ul. Oblá za účelem umístění reklamního zařízení záměr pronájmu pozemku p.č v k.ú. Nový Lískovec a souhlasila s tím, že městská část Brno- -Nový Lískovec nebude uplatňovat předkupní právo na budovu trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., postavené na pozemku p. č v k.ú. Nový Lískovec ve vlastnictví SMB vzala na vědomí: zápisy z jednání komise informatiky č. 1/2014, komise pro kulturu č. 4 a 5/2014 a komise pro mládež a sport č. 5/2014 souhlasila: s postoupením nájemní smlouvy (výměnou bytů), Kamínky 31, byt 2+1 a Jírovcova 12, Brno, byt, 2+1 s vyplacením rozpočtovaného neinvestičního příspěvku ve výši 9 tis. Kč pobočce Knihovny J. Mahena v Brně-Novém Lískovci na zakoupení nových knižních titulů s výběrem dodavatele MY DVA group, a. s., Osadní 1053/28, Praha 7 Dodávka a montáž šatních skříní na ZŠ Brno, Svážná 9 a schválila smlouvu o dílo na zakázku Dodávka a montáž šatních skříní na ZŠ Brno, Svážná 9 mezi příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Svážná 9 a MY DVA group, a. s., Osadní 1053/28, Praha 7 s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti podle 180a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění v projektu Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT Kouč) pro Základní školu Brno, Kamínky 5 s variantou postupu projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně- -Novém Lískovci, kdy přípravu žádosti o dotaci zajistí Oddělení implementace evropských fondů MMB a realizaci investice městská část a požádala RMB, resp. ZMB o schválení předfinancování projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci formou půjčky z Fondu kofinancování ve výši 8 mil. Kč, kterou MČ vrátí po obdržení dotace vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Bourání kašny v rámci rekonstrukce centrálního prostranství v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku Ing. Edvarda Ouředníčka, Sedlákova 18, Brno (IČ: ) a schválila smlouvu o dílo na stavební práce Bourání kašny v rámci rekonstrukce centrálního prostranství v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Edvardem Ouředníčkem, Sedlákova 18, Brno (IČ: ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Provedení přístupové komunikace s lávkou v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, Mohelno (IČ: ) a schválila smlouvu o dílo na stavební práce Provedení přístupové komunikace s lávkou v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, Mohelno (IČ: ) neschválila: pronájem po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou - bytu č. 10, 4+1, Svážná 21 a bytu č. 11, 1+1, Kamínky 33 12/2014 dne schválila: pronájem bytu 1KK, Svážná 32, na dobu určitou od do TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, e -mail: redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do listopadového 16. října 2014, do prosincového 13. listopadu Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora.

5 5 LÍSKÁČEK 10/2014 informace z radnice smlouvu o dílo na stavební práce Rekonstrukce bytových jader Svážná 23, 25, Brno-Nový Lískovec zadanou podle ust. 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Huslík, s. r. o., Karlova 12, Brno (IČ: ) s cenou díla ve výši Kč vč. DPH smlouvu o dílo na stavební práce Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Svážná 19 25, 26 32, Brno-Nový Lískovec zadanou podle ust. 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností ELMONT GROUP, a. s., Bieblova 1754/27, Brno (IČ: ) s cenou díla ve výši ,20 Kč vč. DPH Dohodu o provedení stavebních úprav v bytě č. 17, Kamínky 25, Brno vzala na vědomí: v souladu s ustanovením 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů počet podpisů na petice pro volby do ZMČ Brno-Nový Lískovec, podporující nezávislého kandidáta: 600 počet podpisů na petice pro volby do ZMČ Brno-Nový Lískovec, podporující sdružení nezávislých kandidátů: 746 souhlasila: s ukončením nájmu bytu 1KK, Svážná 32, dohodou k a schválila návrh Dohody o skončení nájmu vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dodání komunálního vysavače pro Nový Lískovec s cenou Kč bez DPH jako nejvhodnější nabídku společnosti HAITE- CO CZ, s. r. o., Družstevní 357, Ústí nad Orlicí (IČ: ) a schválila kupní smlouvu SVATOMARTINSKÁ HUSA Svatomartinské hody na hotelu Myslivna jsou vyvrcholením gastronomického podzimu K dobře vypečené husičce patří i láhev mladého svatomartinského vína. Užijte si příjemnou listopadovou atmosféru s dobrým jídlem a pitím, tradičně, na hotelu Myslivna s romantickým výhledem na Brno. 13/2014 dne schválila: výpověď z nájmu bytu, 4+1, Svážná 26, pro dluh, který je vyšší než tři měsíční nájmy Protokol č. j. MCBNLI/07295/2012/FO/Růž o výsledku veřejnosprávní kontroly na ZŠ Brno, Svážná 9 návrh odpovědi společnosti KORDIS JMK, a. s., ve věci Dopravního plánu na rok 2015 Dohodu o provedení stavebních úprav v bytě č. 14, Kamínky 33, Brno prominutí nájemného a záloh na služby nájemcům užívajících prostory sloužící k podnikání umístěné ve 2. NP se vstupem z ulice Úpatní za období od do po dobu stavebních úprav objektu Čtvrtě 5 slevu na nájemném ve výši 25 % nájemci posilovny Fitko Kameňák, o. s., z důvodu uzavření účelové komunikace (chodníku) mezi bytovými domy Oblá a MŠ Pomněnky v termínu od do dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem a části pozemku p.č. 301/61, 2158/3, 2380, 2381/1 a 2387 v k. ú. Nový Lískovec za účelem stavby bytového domu společnosti S-A-S develop-nový Lískovec, s. r. o. dodatek č. 2 Nájemní smlouvy na pronájem pozemku č. SML196/2013/OVV na pronájem části pozemku p. č. 58/1 k. ú. Nový Lískovec o výměře 396 m 2 za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci a části pozemku p. č. 58/1 k. ú. Nový Lískovec o výměře 91 m 2 za účelem zřízení dočasného staveniště pro stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 60 a 61 k.ú. Nový Lískovec pronájem části pozemku p. č. 58/1 o výměře 436 m 2 v k. ú. Nový Lískovec za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci od , za podmínek vzorové nájemní smlouvy schválené RMČ č. 9/2008 dne nájemní smlouvu na pronájem části oplocení sběrného střediska odpadů mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností A1 ASSISTANCE, se sídlem Souhrady 665/6, Brno (IČ: ) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Provedení přístupové komunikace s lávkou v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, Mohelno (IČ: ) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Bourání kašny v rámci rekonstrukce centrálního prostranství v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Edvardem Ouředníčkem, Sedlákova 18, Brno (IČ: ) zařazení jednodenního výletu do plánu činnosti KMS v měsíci září 2014 do okolí Brna a čerpání částky Kč na občerstvení účastníků této akce dary občanům za jejich práci v komisích RMČ v I. pololetí roku 2014 ve výši dle návrhu předsedů komisí vzala na vědomí: informaci o plnění Dohod o splácení dluhu Protokol č. j. MMB/ /2014 o výsledku následné veřejnosprávní kontroly provedené Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna v Základní škole Brno, Kamínky 5, Brno a schválila Protokol č. MCBNLI/01289/2014/FO/Růž z veřejnosprávní kontroly na Základní škole Brno, Kamínky 5 Zprávu finančního odboru k inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem v ZŠ Brno, Kamínky 5 protokol otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava bytového domu Koniklecová 4, 5 a Svážná 3, Brno-Nový Lískovec zápis z jednání komise školství a prevence kriminality č. 4/2014, komise pro kulturu č. 6/2014, komise pro mládež a sport č. 6/2014 a komise majetkové a bytové č. 7, 8, 9/2014 zápis z otevírání obálek, vyřadila nabídku uchazeče Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, pro nesplnění podmínek a schválila záměr pronájmu budovy na ul. Rybnická 53, Brno souhlasila: s postoupením nájemní smlouvy (výměnou bytů) z byt 2KK, Svážná 23,, na Dunajská 41, Brno, byt 3+1 s nabytím majetku darem pro Základní školu Brno, Kamínky 5, a to poskytnutí ubytování a stravování pedagogického doprovodu na školách v přírodě s přenecháním části budovy pěstitelské pálenice pronajaté společnosti TEZMONT, spol. s r. o., do podnájmu za účelem provozování výrobny masných výrobků na dobu neurčitou od s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SML046/2013/OVV s výběrem dodavatele ALTECH, spol. s r. o., Průmyslová 1146, Uherské Hradiště. Zhotovení plošiny pro imobilní žákyni na ZŠ Brno, Kamínky 5 a schválila smlouvu o dílo na zakázku Zhotovení plošiny pro imobilní žákyni na ZŠ Brno, Kamínky 5 mezi příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Kamínky 5 a ALTECH, spol. s r. o., Průmyslová 1146, Uherské Hradiště s výběrem dodavatele OTIS, a. s., Cejl 25, Brno, IČO: Rekonstrukce výtahů na ZŠ Brno, Kamínky 5 a schválila smlouvu o dílo na zakázku Rekonstrukce výtahů na ZŠ Brno, Kamínky 5 mezi příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Kamínky 5 a OTIS, a. s., Cejl 25, Brno, IČO: vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Dobudování evakuačních výtahů Koniklecová 4 a Svážná 3 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti VÝTAHY, s. r. o., se sídlem Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, IČ: a schválila

6 LÍSKÁČEK 10/ informace z radnice smlouvu o dílo na stavební práce Dobudování evakuačních výtahů Koniklecová 4 a Svážná 3 v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností VÝTAHY, s. r. o., se sídlem Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, IČ: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku společnosti Huslík, s. r. o., se sídlem Karlova 12, Brno, IČ: a schválila smlouvu o dílo na stavební práce Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Huslík, s. r. o., se sídlem Karlova 12, Brno, IČ: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vybudování hřiště s herním prvkem lanové pyramidy v Parku pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti Hřiště, s. r. o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, IČ: a schválila smlouvu o dílo na stavební práce Vybudování hřiště s herním prvkem lanové pyramidy v Parku pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Hřiště, s. r. o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, IČ: zřídila: od pracovní místo na odboru vnitřních věcí pro výkon sociálně právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví a schválila schéma řízení ÚMČ 14/2014 dne schválila: Smlouvu o postoupení pohledávky ve výši Kč změnu svého usnesení ze dne ve znění: Rada městské části Brno-Nový Lískovec souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti podle 180a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění v projektu Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT Kouč) pro Základní školu Brno, Kamínky 5 takto: Rada městské části Brno-Nový Lískovec souhlasí se zapojením se ZŠ Kamínky do projektu ICT Kouč s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi ZŠ Kamínky a společností s. r. o., IČ: s přijetím dotace v případě schválení žádosti o projekt ICT Kouč bez finanční účasti zřizovatele MČ Brno- -Nový Lískovec souhlasila: s rozšířením předmětu kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností S-A-S develop - Nový Lískovec o odkup pozemku, který byl dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č předmětem věcného břemene, s uzavřením kupní smlouvy dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č mezi statutárním městem Brnem a společností S-A-S develop - Nový Lískovec na odkup pozemku po vybudování prvního nadzemního podlaží, aniž bude stavba zapsána v katastru nemovitostí a s tím, aby závazek k uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č trval do a potvrzuje, že netrvá dle budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č na uzavření budoucí nájemní smlouvy na nebytové prostory využívané pro poštu a garážová stání v počtu 30 míst před uzavřením kupní smlouvy vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava bytového domu Koniklecová 4, 5 a Svážná 3, Brno-Nový Lískovec jako nejvhodnější nabídku firmy Huslík, s. r. o., Karlova 12, Brno a schválila smlouvu o dílo na stavební práce Oprava bytového domu Koniklecová 4, 5 a Svážná 3, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Huslík, s. r. o., Karlova 12, Brno (IČ: ) s cenou díla ve výši Kč vč. DPH 15/2014 dne schválila: výpověď z nájmu bytu 3+1, Oblá 2, pro dluh, který je vyšší jak tři měsíční nájmy pronájem bytu 1KK, Koniklecová 5, na dobu určitou od do Protokol č. MCBNLI/07694/2013 z veřejnosprávní kontroly na MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 za rok 2013 Sazebník úhrad nákladů souvisejících s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a dalších právních předpisů dohodu o odběru elektrické energie č. SML../2014/OVV v Parku pod Plachtami mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 35, Brno za účelem pořádání společenské akce dne záměr pronájmu části pozemku p. č. 1386/9 a části pozemku p. č.1388/2 k. ú. Nový Lískovec jako oplocenou zahrádku u bytových domů Koniklecová 6, 8 záměr pronájmu části pozemku p. č. 986 k. ú. Nový Lískovec o výměře 134 m 2 dodatek č. 3 smlouvy o dílo na služby Vypracování projektové dokumentace stavebních a sadových úprav centrálního prostranství městské části v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Adolfem Jebavým, ADOS, Alternativní dopravní studio, Gorkého 59/9, Brno - Veveří dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Huslík, s. r. o., se sídlem Karlova 12, Brno, IČ dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností JB Stavební, s. r. o., Pražákova 397, Brno (IČ: ) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností JB Stavební, s. r. o., Pražákova 397, Brno (IČ: ) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností RWE Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10 Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností RWE Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10 Dohodu o ukončení smlouvy č o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a vlastníkem nemovitosti statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a odběratelem Mapkart, s. r. o. Smlouvu č o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a odběratelem statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č mezi MČ Brno-Nový Lískovec a E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice pronájem nemovitosti za účelem provozování kanceláře ul. Rybnická 53, Brno, Milanu Kolářovi, Koniklecová 4, Brno, IČ: , na dobu neurčitou od za nájemné ve výši Kč/rok a smlouvu o nájmu nemovitosti č. SML /2014/OSBD dodatek č. 1 dohody o provedení stavebních úprav č. SML119/2014/OSBD v prostorách sloužících k podnikání, Čtvrtě 5, uzavřený mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a nájemcem vzala na vědomí: Průběžné zprávy o průběhu realizace sociální služby Nízkoprahový klub Likusák pobočka v Novém Lískovci za období od do a za období od do zápis z jednání komise školství a prevence kriminality č. 5/2014 a komise dopravy č. 6/2014

7 7 LÍSKÁČEK 10/2014 informace z radnice žádost TEZMONT, s. r. o., o snížení nájmu a žádost o ukončení nájemního vztahu k , která je přílohou č. 21 zápisu a ukládá OSBD zveřejnit záměr na pronájem pálenice za min. nabídku nájemného 70 tis. Kč / rok souhlasila: s předmětem prodeje dle návrhu GP oddělení pozemku, který je přílohou č. 2 zápisu a nemá námitek k bezodkladnému uzavření kupní smlouvy za podmínky, že kupní smlouva nabude účinnosti až poté, co bude dokončeno 1. NP nového objektu. Splnění této podmínky požadujeme nejpozději do a bude deklarováno osvědčením vyhotoveným MČ na žádost stavebníka s postoupením nájemní smlouvy (výměnou bytů) z Koniklecová 4, byt 3+1, a Bellova 8, Brno, byt 1+1 s ukončením nájmu bytu 2+1, Oblá 17, dohodou k s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s přeložením kabelových rozvodů společnosti UPC do nově připravených elektroinstalačních tras v bytových domech Svážná 23, 25, 26, 28, 30, 32 nesouhlasila: s postoupením nájemní smlouvy (výměnou bytů), Oblá 13, 2+1, a Bratislavská 189/5A, Brno, byt /2014 dne souhlasila: se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, schválila oznámení předběžných informací a odůvodnění veřejné zakázky Zastupitelstvo městské části 6/ vzalo na vědomí: Vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2013 na energie zprávu o vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých ZŠ Svážná a ZŠ Kamínky na zabezpečení provozu veřejně přístupných sportovišť při ZŠ v roce 2013 Hospodaření příspěvkových organizací k Roční finanční plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2014 zápis č. 2/2014 kontrolního výboru, zápis č. 3/2014 finančního výboru a zápisy č. 6/25 a 6/26 výboru pro rozvoj souhlasilo: v souladu s 17 odst. 7 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Nový Lískovec za rok 2013, a to bez výhrad a schválilo 1. závěrečný účet MČ Brno-Nový Lískovec za rok 2013 a) se stavem celkových příjmů tis. Kč a výdajů tis. Kč b) se stavem zdrojů MČ Brno-Nový Lískovec na běžném účtu po finančním vypořádání ve výši tis. Kč c) se stavem peněžních fondů po finančním vypořádání: FRR (Fond rezerv a rozvoje) ,68 Kč FRRB (Fond regenerace a rozvoje bydlení) ,44 Kč SF (Sociální fond) ,75 Kč 2. disponibilní zisk z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za bytové domy ve výši ,29 Kč 3. disponibilní zisk z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za nebytové domy a převod prostředků do RČ ve výši ,00 Kč 4. účetní závěrku MČ Brno-Nový Lískovec za rok 2013 schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují příjmy od města Brna z finančního vypořádání hospodaření roku 2013 na 6402, pol ve výši tis. Kč oproti výdajům na 3111 Předškolní zařízení, pol budovy, haly, stavby, ÚZ 100 na akci zateplení MŠ Rybnická ve výši tis. Kč a financování na položce 8115, které se tím sníží o tis. Kč. V rámci FV hospodaření roku 2013 se zvyšují v rozpočtu 2013 výdaje na odvody z rozpočtu MČ do rozpočtu města Brna na 6402, pol ve výši 4 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 4 tis. Kč snižují prostředky z disponibilního zisku VHČ na položce 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti s ÚZ 400 ve výši mínus 756 tis. Kč za bytové domy a na pol ve výši mínus 217 tis. Kč za nebytové domy oproti financování na položce 8115 Financování, ÚZ 400 ve výši 756 tis. Kč a pol ve výši 217 tis. Kč, které se tím zvýší přesunují finanční prostředky z 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol s ÚZ 100 ve výši tis. Kč a na 3111 Základní školy, pol budovy, haly, stavby, ÚZ 100 ve výši tis. Kč na akci zateplení MŠ Rybnická zvyšují prostředky na položce 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu ve výši Kč s ÚZ oproti výdajům na 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pol. tř. 5xxx s ÚZ ve výši Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují volné zdroje po FV z hospodaření roku 2013 na 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol nákup ostatních služeb ve výši 100 tis. Kč a pol stroje, přístroje, zařízení ve výši 350 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 450 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují volné zdroje po FV z hospodaření roku 2013 na 6112 Zastupitelstva obcí, pol odměny členů zastupitelstev obcí ve výši 316 tis. Kč na případné krytí výdajů v souvislosti s výplatou odstupného pro odstupující uvolněné členy ZMČ oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 316 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují volné zdroje po FV z hospodaření roku 2013 na pol nákup ostatních služeb, 3111 Předškolní zařízení ve výši 75 tis. Kč, 3612 Bytové hospodářství ve výši 50 tis. Kč, 3613 Nebytové hospodářství ve výši 100 tis. Kč, 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ve výši 50 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 275 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 přesunují finanční prostředky z 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol budovy haly stavby, org ve výši 100 tis. Kč na 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol budovy haly stavby, org ve výši 100 tis. Kč zapojují finanční prostředky FRR na 3613 Nebytové hospodářství, pol budovy haly stavby ve výši 1000 Kč na regeneraci ZUŠ Čtvrtě 5 oproti financování z FRR na pol. 8115, která se tím zvýší o 1000 Kč hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů dle návrhu Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Svážná Dodatek č. 4 k příloze č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Svážná Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Kamínky Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Oblá Dodatek č. 2 k příloze č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Oblá ověřilo: správnost obsahu zápisu ZMČ č. 6/27 ze zasedání konaného dne / vzalo na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k Hospodaření příspěvkových organizací k zápisy č. 4, 5/2014 kontrolního výboru, č. 6/27 výboru pro rozvoj a č. 4/2014 finančního výboru schválilo: rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na položce 4111

8 LÍSKÁČEK 10/ informace z radnice Neinvestiční transfery z MF ČR ve výši 258 tis. Kč s ÚZ oproti výdajům na 6117 Volby do EP, pol. tř. 5xxx s ÚZ ve výši 258 tis. Kč zvyšují prostředky na položce 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 294 tis. Kč oproti financování na pol. 8115, která se tím sníží o 294 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují příjmy ve výši 90 tis. Kč. oproti financování na pol. 8115, které se o 90 tis. Kč sníží zapojují volné zdroje ZBÚ ve výši 384 tis. Kč a FRR ve výši 37 tis. Kč na 6171 Činnost místní správy, pol ostatní výdaje jinde neuvedené ve výši 421 tis. oproti financování ze ZBÚ a FRR na pol. 8115, která se tím zvýší o 421 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 přesunují prostředky z 3113 Základní školy, pol budovy, haly, stavby ve výši tis. Kč oproti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol Investiční transfery obcím ve výši tis. Kč a oproti financování na pol. 8115, která se tím sníží o 211 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zapojují prostředky na opravu tělocvičny ZŠ Svážná na pol Neinv. přijaté transfery od města ve výši tis. Kč oproti 3113 Základní školy, pol opravy a udržování, org ve výši tis. Kč zapojují prostředky na opravu kontejnerových stání na 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pol opravy a udržování ve výši 450 tis. Kč oproti volným zdrojům FRR na pol. 8115, která se tím zvýší o 450 tis. Kč daň z příjmů právnických osob za hlavní a hospodářskou činnost za rok 2013 ve výši Kč převod daně z příjmů právnických osob za hospodářskou činnost ve výši Kč do FRR rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují prostředky na pol Daň z příjmů právnických osob za obec ve výši tis. Kč oproti financování na pol ve výši tis. Kč, které se tím sníží. Současně se DPPO za hlavní činnost zapojuje oproti výdajům na Ostatní finanční operace pol Platby daní a poplatků do státního rozpočtu ve výši 336 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zapojují prostředky na sociální pohřby na 3632 Pohřebnictví, pol poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady ve výši 15 tis. Kč oproti volným zdrojům ZBÚ na pol. 8115, která se tím zvýši o 15 tis Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2014 zapojují prostředky na pol investiční přijaté transfery od obcí ve výši tis. Kč oproti 3612 bytové hospodářství, pol budovy, haly, stavby s ÚZ 773 ve výši tis. Kč poskytnutí investičního transferu MŠ Čtvrtě na pořízení elektrického kotle a rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na položce investiční přijatý transfer z rozpočtu města ve výši 70 tis. Kč oproti výdajům na Mateřské školy, pol investiční transfery zřízeným PO s ÚZ 97 ve výši 70 tis. Kč přesunují finanční prostředky z 3612 Bytové hospodářství, pol Budovy, haly, stavby, ÚZ 400 org 3910 ve výši 650 tis. Kč a org 3914 ve výši 650 tis. Kč na 3612 Bytové hospodářství, pol Budovy, haly, stavby, ÚZ 400 org 3915 ve výši tis. Kč zapojují volné zdroje ZBÚ na 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost, pol opravy a udržování ve výši 100 tis. Kč oproti financování na pol ve výši 100 tis. Kč, která se tím zvýší zapojují volné zdroje ZBÚ na 5511 Požární ochrana, pol ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům ve výši 25 tis. Kč oproti financování na pol ve výši 25 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zapojují volné zdroje FRR na 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pol stroje, přístroje, zařízení ve výši 150 tis. Kč oproti financování na pol ve výši 150 tis. Kč, která se tím zvýší zapojují prostředky na pol neinv. přijaté transfery od města ve výši 80 tis. Kč oproti výdajům na Ostatní záležitosti bezpečnosti, pol ostatní osobní výdaje s ÚZ ve výši 80 tis. Kč poskytnutí účelového investičního příspěvku ZŠ Kamínky na pořízení na schodišťové plošiny a rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na Základní školy, pol investiční transfery zřízeným PO ve výši 250 tis. Kč oproti financování z FRR na pol ve výši 250 tis. Kč, která se tím zvýší zapojují volné zdroje FRR na pořízení přístřešku na zastávce Lesní na Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pol budovy, haly, stavby ve výši 100 tis. Kč oproti financování z FRR na pol ve výši 100 tis. Kč, která se tím zvýší poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ZŠ Kamínky na opravy dle dopisu, který je přílohou č. 18 usnesení a rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2014 zvyšují prostředky na Základní školy, pol neinvestiční transfery zřízeným PO ve výši 400 tis. Kč oproti financování z FRR na pol ve výši 400 tis. Kč, která se tím zvýší zapojují volné zdroje FRR ve výši 600 tis. Kč a přesunují prostředky z 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly, stavby, org ve výši 500 tis. Kč na hřiště v Parku pod Plachtami na Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pol budovy, haly, stavby, ORG 2004 ve výši tis. Kč oproti financování z FRR na pol ve výši 600 tis. Kč, která se tím zvýší Harmonogram přípravy a tvorby rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2015 návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku takto: za článek 3, odstavec 3, poslední věta zní: je zakázáno provozovat na celém území MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Nový Lískovec prodej Unimo buňky (SSO Oblá) firmě SAKO Brno, a. s., za Kč, tj. cenu stanovenou znaleckým posudkem Úpravu finančního plánu a plánu oprav VHČ na rok 2014 souhlasilo: s nabytím pozemku p. č. 1678/85 a 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna a požádalo ZMB o svěření pozemků p. č. 1678/85 a 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec městské části Brno-Nový Lískovec, po jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Brna změnou řešení prostor Polyfunkčního domu - Nový Lískovec spočívající v přesunutí prostor pro pobočku České pošty z 2. PP do 1. NP, nahrazení nebytových prostor v 2. PP rozšířením o 12 parkovacích stání s prodejem pozemků p. č. 958 a p. č. 959 k. ú. Nový Lískovec vlastníkovi nemovitosti na pozemku p. č. 958 požádalo: ZMB o svěření pozemku p.č. 301/13 k. ú. Nový Lískovec Zastupitelstvo města Brna o schválení předfinancování projektu Dobudování sportovně rekreačního areálu pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci formou půjčky z Fondu kofinancování ve výši 8 mil. Kč, kterou MČ vrátí po obdržení dotace stanovilo: 19 členů Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec pro volební období nesouhlasilo: s prodejem části pozemku p. č o výměře 50 m 2 v k.ú. Nový Lískovec. Taj. Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel

9 9 LÍSKÁČEK 10/2014 ze sportu Ohlédnutí za sezónou novolískoveckého korfbalu Již řadu let na ZŠ Kamínky funguje kroužek korfbalu. Ve školním roce 2013/2014 tento kroužek navštěvovalo 20 žáků, kteří byli rozděleni na mladší (4. 7. třída) a starší (8. 9. třída). Tito žáci hrají republikové korfbalové soutěže pod hlavičkou Korfbal klub Nový Lískovec. Starší žáci obsadili v soutěži celkové 5. místo v lize starších žáků a mladší získali bronzové medaile v lize mladších žáků. Družstvo mladších žáků ve složení Katka Kratochvilová, Magda Cupáková, Lenka Pospíšilová, Adéla Popeláková, Bára Němcová, Nela Kubů, Aleš Tolar, Adam Tolar, Adam Facek, Adam Leznar a Erik Butora se probojovalo do finálového dne. V semifinále jsme podlehli pozdějším vítězům z Prostějova a v souboji o třetí místo jsme obrátili výsledek z 3:6 na 8:6 proti Českým Budějovicím. Žáci zaslouží pochvalu nejen za výsledek, ale i za výdrž během celého roku. Trénují dvakrát týdně a jednou nebo dvakrát za měsíc vyjedou po celé České republice bojovat o body v turnajích. Starší žáci se v červnu účastnili turnaje Český pohár v korfbalu, který se odehrál v Náchodě na venkovních hřištích s umělým povrchem. Po skvělém výkonu v sobotu zvítězili v základní skupině a v nedělním finále jasně přehráli tým z Kutné Hory. Tým hrál konečně v kompletním složení (holky: Dominika a Aneta Drábkovi, Markéta Cupáková, Katka Coufalová, Marie Pejřilová, Lenka Pospíšilová, kluci: Marcel Pokorný, Marek Pospíšil, Erik Butora a Adam Leznar). V srpnu nás čekalo náročné týdenní soustředění v Žarošicích. Účastnilo se ho 19 žáků, kteří každý den měli několik tréninků zaměřených na získávání kondice a dalších taktických a dovednostních zkušeností. V rámci soustředění proběhly i turnaje ve stolním tenisu, ringu či nohejbale. Na začátku září jsme se zapojili do vydařené akce Kameňák se baví, kterou pořádala městská část Nový Lískovec. Formou ukázky a různých soutěží jsme se představili veřejnosti v Novém Lískovci. Na závěr je třeba zmínit i individuální úspěchy starších žáků. Na Světovém poháru v korfbalu do 16 let, který se uskutečnil v březnu v Holandsku, náš klub KK Nový Lískovec Brno reprezentovali Marek Pospíšil, Dominika ik Drábková á a Markéta Cupáková. á Česká reprezentace obsadila čtvrté místo na světě. Pro naše hráče je to jistě velký osobní úspěch. Doufáme, že v příští sezóně svoje výkony ještě vylepší a inspirují svými výsledky další mladší spoluhráče. V říjnu začínají mladším i starším žákům ligové soutěže, ale tréninky na ZŠ Kamínky jsou již v plném proudu. Mladší trénují v pondělí a ve středu od do 17 hod. a starší od do 19 hod. na Kamínkách. Děkujeme za podporu v celé sezóně rodičům žáků a vedení ZŠ Kamínky. Korfbal klub Nový Lískovec je každoročně finančně podporován městskou částí Nový Lískovec. Za Korfbal klub Nový Lískovec Brno Mgr. Josef Pohanka a Mgr. David Kubů. Úspěšní cyklisté z Kamínek Žáci naší školy Ondřej Navrátil a Petr Chalupka z 5.A patří mezi nejlepší mladé cyklisty v Brně. Získali průkaz cyklisty za bezchybnou jízdu na dopravním hřišti a výborné znalosti pravidel silničního provozu v soutěži EMPÍK CYKLISTA, kterou pořádá Městská policie Brno. Blahopřejeme! Mgr. A.Široká, ZŠ Kamínky ZŠ Svážná na republikovém finále OVOV Ve dnech září 2014 se konalo v Praze republikové finále desetiboje Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Ve velké konkurenci uspěla žákyně ZŠ Svážná Natálie Sedláčková. Velmi úspěšně se probojovala třemi náročnými koly až na grandiózní závěrečné klání nadaných sportovců z celé České republiky. Natálie excelovala především v silových soutěžích. V disciplíně lehy-sedy dokonce překonala i olympijského vítěze Romana Šebrleho. Projekt OVOV proběhl pod záštitou R. Šebrleho, R. Změlíka a Š. Kašpárkové. Akci podpořili p i významní sportovci, např.: D. Zátopková, V. Čáslavská, J. Kratochvílová a mnoho dalších. Z Prahy jsme přijely plné nevšedních zážitků a již teď pilně trénujeme na další ročník. Mgr. Eva Geryková

10 LÍSKÁČEK 10/ ze školství Děti ze Svážné zachraňují pohádkovou říši Museli jsme. Kam? No přece do Křižanova. V pohádkovém světě se dělo něco nekalého. Kdo jiný by to mohl zachránit, než naši druháci Z rozestavěné školy jsme vyrazili do překrásné přírody, lesů plných mechů, hub jako z obrázků, světa plného pohádkových bytostí a skřítků. Dávali jsme do pořádku nesrovnalosti v říši pohádek, napravili jsme, co zlý Trautenberk nadrobil. Hlavně jsme si užili pohybu na čerstvém vzduchu a fajn kamarády. Byl to hezký start nového školního roku! Paní učitelky Horňáková a Šauerová spolu s druháky Návštěva ŠD Kamínky u stolních tenistů Dne 18. září 2014 se žáci ze školní družiny ZŠ Kamínky vydali do novolískovecké herny stolního tenisu. Po seznámení se se základními pravidly této hry si děti vyzkoušely správné držení pálky a také to, jak s ní pak stát za stolem. Poté si všichni zahráli s robotem a mezi sebou, odvážnější i s hráčem klubu SKST Nový Lískovec. Věříme, že se všem návštěva prostor herny líbila a že přispěje k rozvoji zájmu dětí o sportovní aktivity v Novém Lískovci. Vychovatelky ŠD Kamínky a vedení SKST Nový Lískovec Třída 1.C ZŠ Kamínky na výletě v ZOO Zlín s rodiči V červnu se třída 1.C s rodiči a sourozenci vydala na výlet do ZOO Zlín Lešná. Přes nepříznivou předpověď počasí se na nás usmívalo sluníčko a my si tak mohli v poklidu projít celou zoologickou zahradu a prohlédnout si všechna zvířátka. Velké poděkování patří všem rodičům a už se všichni moc těšíme na výlet další. Mgr. Lenka Brabcová Závody žactva ve volném lezení na novolískoveckém balvanu Slunečná neděle na novolískoveckém lezeckém balvanu v areálu Plachty patřila 6. ročníku podzimního závodu ve volném lezení žactva. Závodilo se v kategoriích podle věku i podle dosavadních zkušeností závodníků. Obratnost, hbitost a sílu při zdolávání soutěžní trasy projevili soutěžící ve všech kategoriích. Aby byly zachována rovnost podmínek ve vybavení, byla možnost si na místě bezplatně zapůjčit lezecké boty. Závod organizoval v rámci akcí Brno-zdravé město Turistický oddíl mládeže Horolezčata ve spolupráci s komisí pro kulturu Brno- -Nový Lískovec. Vedoucím akce byl Miloš Stejskal. Závodem provázel a výkony závodníků komentoval Ing. Jan Privarčák. Výkony závodníků zachytily fotoaparáty přihlížejících i profesionálního fotografa Josefa Ptáčka. Na film zachytila závod kamera z ústředí asociace turistických oddílů mládeže. V jednotlivých kategoriích se umístili tito závodníci Nejmladší žactvo: 1. místo Aneta Heráková, ZŠ Svážná, 2. místo Pavel Bartošovský, ZŠ Hroznová, 3. místo Adam Králík, ZŠ Pavlovská. Mladší žactvo: 1. místo Matěj Šmarda, ZŠ Pavlovská, 2. místo Rudolf Balabán, ZŠ Svážná. Starší žactvo: 1. místo Amina Zalimchanová, ZŠ Svážná, 2. místo Adéla Hrabálková, gymnázium Šlapanice. Profi kategorie: 1. místo Kristýna Vaňková, Klajda Brno, 2. místo Kateřina Smetanová, Rockey Brno, 3. místo Vojtěch Fabiánek, Rockey Brno. Ze stupňů vítězů si závodníci odnesli medaile, diplomy a hodnotné ceny. Ostatní závodníky potěšily drobné upomínkové ceny. Ceny poskytla kancelář Brno-Zdravé město, ÚMČ Nový Lískovec a HUDYsport. Příští závod bude na jaře. Informace budou v Lískáčku a pozvánky ve vývěskách ÚMČ Nový Lískovec. Zájemci o odbornou instruktáž mohou využít pravidelná středeční odpoledne od 16 do 18 hodin na novolískoveckém lezeckém balvanu pod zastávkou MHD Kamenný vrch. RNDr. Marta Horáková, CSc.

11 11 LÍSKÁČEK 10/2014 poradna spotřebitele Jak nenaletět na triky obchodníků? Když se chystáte nakupovat, těžko vás napadne, že by se hodilo před nákupem nastudovat psychologii, marketing či právo. Jenže prodejci poznatky z těchto oborů mají a chytře je využívají. A to mnohdy v míře, která poškozuje zájmy spotřebitele. Zákazník je ve smluvním vztahu s prodejcem obvykle tou slabší stranou, je tedy na místě posílit se užitečnými informacemi. Často se můžete u obchodníků setkat s triky založenými na chybné interpretaci práva, kdy prodávající ve smlouvě či osobně sděluje svůj chybný názor tak přesvědčivě, že ho spotřebitel přijme jako fakt. To ovšem nic nemění na tom, že nezákonná ustanovení zůstanou nezákonnými a vy je nemusíte dodržet. Prodej kompostérů Od února tohoto roku mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. Brno je svým obyvatelům nabízí za poloviční cenu. Chce totiž snižovat množství bioodpadu. Nabídku koupit si kompostér za nižší cenu využilo již přes dvě stě občanů. Na internetových stránkách vyplnili webový formulář. Na té samé adrese zjistili, kdy se koná školení. Zúčastnili se ho a dozvěděli se tam, jak se svým kompostérem mají správně nakládat. Po absolvování školení, které proběhlo v areálu brněnské spalovny, zaplatili v hotovosti 790 korun za kompostér o objemu 400 litrů a odvezli si ho domů. Žádat o zbývajících 300 dotovaných kompostérů může jen fyzická osoba, starší osmnácti let, která má hlášený trvalý pobyt ve městě Brně. A to buďto formou výše zmíněného webového formuláře, nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle Obdrženou nádobu pak musí umístit u nemovitosti v Brně. Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna Od 1. října 2014 se mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající zapojit do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a FO možnost zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu (dále jen Systém ). Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů). Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je Kč/ rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě v hotovosti. Proč se zapojit do Systému? po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném středisku odpadů nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do Systému omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.) předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez uzavření smlouvy) kontrolním orgánem Další triky jsou psychologického a marketingového rázu. Vycházejí z průzkumů spotřebitelského chování nebo využívají pudové jednání, jež je lidem vlastní. Zde je sedm častých triků používaných při prodeji v obchodě, v reklamě, při reklamaci a při prodeji na internetu: Na zboží ve výprodeji je záruka jeden měsíc. Nikoli. Ustanovení o záruční době vyplývají přímo ze zákona a nelze je smluvně omezit. 3+1 žárovka zdarma. Na tu zdarma se záruka nevztahuje. Je pravda, že záruka se vztahuje pouze na zboží, za které jste zaplatili. Vždy je ovšem nutné určit, které zboží je tím darem. Není-li možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, jedná se jen o množstevní slevu a reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť. Malá písmenka. Vidíte-li překvapivě výhodnou nabídku, vždy hledejte hvězdičky odkazující na podmínky psané malým písmem. Obvykle totiž sdělují, že nabídka platí jen pro prvních X zákazníků nebo při uzavření smlouvy alespoň na dva roky. Slovíčko až. Vždy by vás mělo upozornit, že ve skutečnosti to bude mnohem méně. Příkladem mohou být typické slevy až 80 % nebo reklama na připojení k internetu s rychlostí až 10 MB/s, kdy obvykle nejde o garantovanou rychlost připojení. Nabídka platí jen teď a tady (a smlouva má dlouhý text a přílohy). Pokud vám obchodník neumožní si smlouvu prostudovat doma v klidu, raději jděte o dům dál. Mnohostránkové smlouvy mohou ukrývat nevýhodná ustanovení. Od koupě zlevněného zboží nelze odstoupit. Řadě spotřebitelů to zní celkem logicky. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů v případě prodeje na dálku (typicky po internetu) však nelze takto omezit a podobná smluvní ustanovení jsou neúčinná. Zboží musíte reklamovat tam, kde jste ho koupili. Nemusíte. Můžete zboží reklamovat nejen v příslušné prodejně a určených servisech, ale i ve všech dalších provozovnách stejného prodávajícího s podobným sortimentem. Dalších 93 nejčastějších triků, se kterými se můžete setkat při výběru zboží, nákupech, sjednávání smluv a v dalších oblastech, najdete v nové informační brožuře Stovka triků obchodníků. Materiál je zdarma ke stažení na webu dtestu: S využitím podkladů časopis dtest připravila Kateřina Bačová Jak tedy vše probíhá? zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67 v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE je žádost ke stažení žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí téže budovy po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů. Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí s odpadovým hospodářstvím. Další informace získáte na telefonním čísle: Mgr. Ivana Fialová nebo

12 LÍSKÁČEK 10/ aktuálně Kameňák se baví na BMX dráze Stejně jako v roce 2013 i v letošním se náš team podílel na akci městské části Brno-Nový Lískovec Kameňák se baví. V areálu BMX dráhy jsme pro zájemce o jízdu na kole připravili bikrosový závod. Na tento závod se přihlásilo celkem 14 jezdců z Nového Lískovce a okolí, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií. Před zahájením závodu naši licenční jezdci, kteří jezdí závody Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy a také Mistrovství světa, všem přítomným předvedli své dovednosti na dráze a za toto sklidili zasloužený potlesk. Samotný závod se jel na tři jízdy, po kterých součtem vyšli vítězové v jednotlivých kategoriích. V kategorii čtyřletých zvítězil po suverénním výkonu ve všech jízdách Marek Mezník, v pětiletých byl nejúspěšnější Adam Hula, v šestiletých Karel Putna a v kategorii dětí starších 7 let pak zvítězil Daniel Kollner. Všichni účastníci závodu byli odměněni, jezdci dostali jak medaile i věcné ceny a každý závodník si odnesl na svém kole opravdické závodní číslo. Vyhodnotili jsme také dva nejmladší závodníky, kteří, ač malého vzrůstu, absolvovali celý závod a s dráhou si moc ně poradili. pěk- Mimo závod na bikrosové dráze jsme pro děti, které přišly bez kola, připravili překážkový opičí běh. Děti musely přeskočit bednu, udělat kotrmelec a zpátky proběhnout slalom mezi postavenými kužely. Naši překážkovou dráhu proběhlo za celé odpoledne celkem 112 dětí od dvou do šestnácti let. Na dráze BMX v Novém Lískovci jsme letos v květnu uspořádali také závod Moravské ligy a Velkou cenu Nového Lískovce. Závodu Moravské ligy se zúčastnilo 152 jezdců z celé České republiky, ze Slovenska i z Maďarska, což byl nejvyšší počet jezdců z celého seriálu čtrnácti závodů Moravské ligy v tomto roce. Mimo závodů probíhá na dráze BMX v Novém Lískovci pravidelně trénink licenčních jezdců. Pro všechny zájemce o cyklistiku z řad dětí z Nového Lískovce a okolí organizujeme přípravku, a to ve středu od 17 hodin. Na přípravku mohou přijít děti jakéhokoliv věku a potřebují pouze kolo, přilbu a rukavice. Děti si zasportují v příjemném a bezpečném areálu a naučí se základům techniky jízdy na bikrosové dráze. V této souvislosti bychom rádi poděkovali aktivním rodičům dětí z přípravky, kteří nám pomohli upravit dráhu po vytrvalých deštích před akcí Kameňák se baví. Náš team se mimo aktivit na dráze BMX v Novém Lískovci pravidelně zúčastňuje závodů a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezi největší úspěchy letošní sezóny patří získání titulu Mistra České republiky klubů a teamů. Mistrovství se konalo v Pardubicích v konkurenci 44 družstev. Na Mistrovství České republiky jednotlivců získali titul Mistra ČR Michal Hrazdíra v kategorii B 8, Ondřej Matějík v kategorii B 10 a Michaela Hájková v kategorii B 11. Zúčastnili jsme se též Mistrovství Evropy v dánském Roskilde. Michal Hrazdíra ve své kategorii B 8 obhájil titul mistra Evropy z loňského roku. Ani další z našich jezdců se v konkurenci evropských závodníků neztratili a reprezentovali nás i na Mistrovství světa v Rotterdamu, kde skončila s nejlepším výsledkem Michaela Hájková na 9. místě. Za BMX & 4X TEAM Hana Holubová FUTSALOVÁ MLÁDEŽ V NOVÉM LÍSKOVCI POKRAČUJE Tak jako každé září na začátku školního roku se v mládežnickém centru futsalu při Brněnské asociaci futsalu rozběhly tréninky mládeže, tedy dětí se zájmem o menší formu fotbalu futsal. Hned na začátku se změnila řada věcí, na které byli děti i rodiče v minulých letech zvyklí. Dřívější dva tréninky týdně se změnily na jeden den v týdnu a místo pondělí a čtvrtka se nyní trénuje ve středu od do 17 hodin. Bylo tak vyslyšeno přání rodičů, jejichž děti mají ještě řadu dalších koníčků, zájmů a zálib. Středa jednou týdně byla tedy tím nejvhodnějším termínem pro všechny i pro nového trenéra Martina Šolce. Trenéři Hrůza a Votava bohužel museli trenérskou činnost z pracovních důvodů ukončit a jistě si touto cestou zaslouží za uplynulé dva roky vyjádřit velké poděkování. Letos se ke stávajícím dětem přihlásila řada nových, ale věková hranice od 6 do 10 let zůstává, i když někteří chlapci jsou i maličko mladší. Dívky se už letos v oddílu neobjevily. Chlapci se opět učí základům futsalu, zábavnou formou sportují a zvyšují si fyzickou kondici. Tak jako vždy je jim poskytnuta tělocvična a venkovní hřiště, které se na zimu zakrývá nafukovací halou. Materiální vybavení je standardně na vysoké úrovni, oddíl má k dispozici míče, dresy i rozlišováky, kužele, překážky a další vybavení jak pro tělocvičnu, tak na venek. Bohužel se i nadále v Brně potýkáme s nedostatkem mládežnických týmů a tak jediným soupeřem nám zřejmě opět bude Orel Řečkovice, kde také pracují s futsalovou mládeží a to kupodivu ve všech věkových kategoriích. Doba, kdy v Brně bylo několik týmů a cestovalo se k zápasům i do Tišnova, Vyškova či Oslavan a Ivančic, už je pryč a tak nás může těšit, že řada našich bývalých dětí a mládežníků dnes hraje futsal v brněnských klubech. Dokonce Vojtěch Cupák od nás z Nového Lískovce je platným hráčem ligového Helasu a byl nominován i do reprezentačního týmu ČR hráčů do 21 let. Závěrem bych chtěl poděkovat MČ Nový kovec za dosavadní finanční podporu našeho mlá- Lísdežnického futsalového centra s tím, že letošní dotaci budeme muset využít na úhradu energií v nafukovací hale a tělocvičně, protože kvůli zrušení dotace na energie od FAČR se naše asociace dostala do velmi složité a nezávidění hodné situace, protože provoz nafukovací haly byl financemi od fotbalové asociace dotován. A chybějící finance budou v letošní zimní sezóně pro nafukovací halu citelně chybět. Zdeněk Polák předseda B.A.F.

13 13 LÍSKÁČEK 10/2014 ze života naší čtvrti Den seniorů a setkání s jubilanty na radnici MČ Ve čtvrtek kdne 2. října bylo bl na první pohled hld vyučujícím za milé vystoupení. Následovalo l předání drobných věcných darů a osobní gratulace odpoledne jako každé jiné, ovšem s blížící se 16. hodinou se začali pomalu scházet na naší radnici občané, kteří v nejbližším období oslavili své Po asi hodinové diskusi následovalo divadel- od představitelů obce. významné životní jubileum. Na některých nebyl ní představení v CVČ Lyska, jenž připravila komise v rámci Dne seniorů pro všechny seniory MČ. úctyhodný věk díky jejich celoživotnímu optimismu a elánu vůbec poznat. Rovněž debata s představiteli obce, tedy paní starostkou Ing. Drápaře nacvičila místní ochotnická skupina. Jejich Divadelní představení Příběh veselého hrobalovou a panem místostarostou Ing. Privarčákem, pojetí bylo ovšem na dosti profesionální úrovni. Věřím, že to byl pro všechny pozvané jubi- byla velmi zajímavá a úměrná vysokému zájmu diskutujících jubilantů o dění v jejich městské lanty příjemně strávený večer, a že byl jakýmsi naším malým příspěvkem a uznáním jejich části. Prvními gratulanty byly, jako již tradičně, děti z mateřské školy, tentokráte MŠ Pomněnky - krásného kulatého životního jubilea. Dovolím si Oblá. Děti dokázaly svým vystoupením dojmout zde uvést ty, kteří nás poctili svojí návštěvou na a vykouzlit úsměv na tvářích přítomných dědečků a babiček. Ještě jednou děkujeme jim i jejich Zdeněk Kuba 92 let, Jaroslav Grec 91 let, radnici a zaslouží si naše uznání a blahopřání: Oldřiš- ka Stejskalová 91 let, Marie Žáková 91 let, slav Holzknecht 90 let, Jarmila Bagárová 87 let, Jiří Bohu- Sedlák 86 let, Milan Černý 85 let, Milada Hanáková 85 let, Valeria Liedermannová 80 let, Anna Hanáková 80 let, Petr Čolakov 80 let, Václav Liška 80 let, Miroslav Žerava 75 let, Vratislav Šerý 70 let, Drahomíra Zechmeisterová 70 let, Vladimír Hanzlík 70 let, Karel Jonáš 70 let, Emilie Křivánková 70 let, František Almer 70 let, Jan Telecký 70 let. Blahopřejeme!!! Členové komise pro kulturu RMČ Vysavač na drobné nečistoty zlepší úklid naší městské části Věčný boj s odpadky, ale i prachem a listím je něco, co provází dnes a denně práci radnice. Jedni občané jsou na pořádek velmi citliví a rádi by městskou část krásně uklizenou, jiní klidně zahodí, co jim od ruky odpadne. Všichni tu společně musíme bydlet a vychovávat se daří jenom obtížně. Lámeme si hlavu tím, jak to udělat, aby ti slušní nedopláceli na nepořádníky. Pokud se nebudeme k sobě chovat navzájem ohleduplně, nepomůže ani strážník na každou ulici a ne jeden na čtyři ulice, jak slibovala jedna politická strana před volbami. Na podzim, když padá listí, se zase někteří diví, proč děláme blokové čištění, když ještě listí visí na stromech. Mnohokrát jsme to už vysvětlovali, ale protože chceme ulice čisté a ne se vymlouvat, zakoupila naše městská část moderní komunální vysavač. Ten nebude při úklidu rozviřovat prach do ovzduší, ale díky prachovém filtru a elektromotoru bude opravdu uklízet. Teď zkoušíme jeho možnosti a výkonnost. Zatím jste ho v ulicích viděli málo, protože skoro pořád pršelo a za mokra se vysávat nedá. Teď, když padá listí, využije se víc. Nemyslete si ale, že teď, když máme vysavač, můžeme všechno házet na zem. Na zastávkách, kde se pravidelně uklízí, to bohužel vypadá tak, že hlavně kuřáci si to určitě myslí. Přitom na každé zastávce je odpadkový koš vzdálený pár kroků. Prosím, buďme k sobě ohleduplní. Jana Drápalová, starostka POZVÁNKA NA GASTRONOMICKÉ AKCE HOTELU MYSLIVNA Přemýšlíte-li kam vyrazit za zábavou nebo za jedinečným gastronomickým zážitkem nenechte si ujít letošní ochutnávku gastronomických událostí a večírků, které pro Vás připravujeme. Hotel Myslivna Vás srdečně zve: Zvěřinové hody Svatomartinská husa Speciality ze sladkovodních a mořských ryb Štědrovečerní večeře Silvestr 2014 O plesové sezóně Vás budeme informovat v dostatečném předstihu. Pro více informací či rezervaci kontaktujte provozní oddělení na čísle nebo pište na TĚŠÍME SE NA VÁS!

14 LÍSKÁČEK 10/ tipy pro volný čas JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA BRNO, O. S , hod. Dětský kurz zdravého vaření (pro děti od 6 let) , hod. Fotografování dětí se sourozenci, rodiči, kamarády či domácími mazlíčky :-) Kurz asertivity z (17 hod.) na (9 hod.) Pyžamová párty (pro děti bez rodičů, ve věku 5 9 let) Sedmikráska čte dětem čtení dětem, předvánoční tvoření s přátelskou atmosférou, knižní tombola , hod. Předvánoční burza nápadů zdobení perníčků, výroba svíček z vosku, výroba šperků a mnoho jiného; Přihlášky a ostatní informace o všech aktivitách MC Sedmikráska: v sídle na Oblé 51, Brno-Nový Lískovec nebo na: volny. cz, tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. Lyska si pro vás na měsíc listopad připravila dvě zajímavé akce: ZA BÍLÝM KONĚM 7. ročník lampiónového průvodu se bude konat 6. listopadu v 17 hodin. Již tradičně se projdeme s lampióny po Kamenném vrchu, abychom přivítali zimu a přivolali sníh. Na konci průvodu vás opět bude čekat ohnivé překvapení. PŘEDADVENTNÍ VÍDEŇ zájezd do Vídně 22. listopadu na výstavu Joan Miró do muzea Albertina a Hundertwasser do Kunst Haus Wien. Více informací: Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel

15 15 LÍSKÁČEK 10/2014 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: C. M. Buchanan: Dívky z Montmartu L. Child: Nevracej se C. Sauvat: Alma Mahlerová N. Sparks: Nejdelší jízda E. Urbaníková: Sex a jiné city Novinky pro děti: C. Hapka: Její Výsost Sofie S. Higginson: Minnie v Paříži T. Pratchett: Malí Bohové M. Vydrová: Můj skřítek Šalvěj J. Wilson: Lízinka Žebříček pro dospělé: J. Pospíšilová: Katedrála z písku J. Soukupová: Štatl za Husáka M. Davouze: Dům v Bretani B. Harden: Útěk z Tábora 14 Ch. Lauren: Božský bastard Žebříček pro děti: J. Kinney: Deník malého poseroutky č. 2 J. Davis: Garfield starší a širší M. Groening: Simpsonovi: Simpsoráma J. H. Rowling: Harry Potter a princ dvojí krve Šípková Růženka TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám nebo pronajmu garážové stání na ulici Plachty v Novém Lískovci. Tel.: Dlouhodobě pronajmu garáž na ul. P. Křivky za 1200 Kč/měs. 16 m 2, 1. podzemní podlaží, dálkový ovladač společné brány. Tel.: Prodám garáž ul. Petra Křivky, prostřední podlaží, 16 m 2, cena 290 tis. Jako zdravotní sestra pracující v Bohunické nem. hledám ke koupi menší byt do dispozice Hledám ke koupi byt se sklepem a balkónem v Novém Lískovci Pronajmu 2+kk prostorný, klidné prostředí, velká terasa, tel.: volat po 18. hod. Hledám ke koupi byt v Novém Lískovci, nabídněte prosím. Tel.: Manželé hledají cihlový byt v OV ve Vaší lokalitě. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: , Prodám dámské černé nové kozačky, zn. Baťa, č. 39, na 10cm podpatku za 800 Kč Rozkládací stůl , cena 450 Kč. Tel Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, tel.: AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.: UZENÝ TATARÁK Suroviny: 400 g špekáčků, 3 lžíce kečupu, 1 cibule, 2 lžíce oleje, 2 3 stroužky česneku, 1 lžíce ostré hořčice, 1 lžíce worcesterské omáčky, 2 lžičky mleté sladké papriky, mleté chilli, mletý pepř, pórek nebo pažitka na ozdobení, bageta, olej na pečení. Postup: Špekáčky oloupeme a umeleme nebo rozsekáme v nožovém mixéru. Přidáme jemně nakrájenou cibuli, kečup, prolisovaný česnek, hořčici, worcesterskou omáčku, olej, mletou papriku, trochu chilli a pepře, promícháme a případně ještě dochutíme. Bagetu nakrájíme na silnější plátky a opečeme je na rozehřátém oleji z obou stran dozlatova. Připravený tatarák ze špekáčků natřeme na ještě horké tousty, posypeme nahrubo nakrájeným pórkem nebo pažitkou a ihned podáváme. BABSKÉ RADY Vrzající panty. Čas od času se všechny panty na dveřích i skříních mají promazávat. Když právě nemáte po ruce příslušné mazivo ani vazelínu ve spreji, použijte obyčejný lak na vlasy. Závěsné panty lehce nastříkejte, stačí velmi slabě. A je po problému. Mléko pro rostliny. Všechny naše pokojové rostliny dostanou nádherný zdravý lesk, pokud je ošetříte svařeným mlékem. Do něj namočte měkký hadřík, kterým každý list jednotlivě otřete. Zároveň se tím samozřejmě zbavíte prachu, který se pak na rostliny bude usazovat v menší míře. Stejného efektu dosáhnete, když listy rostlin potřete slupkou od banánu. Noviny do dřezu. Zašlé a špinavé nerezové dřezy lze dobře vyčistit i bez chemických prostředků. Pokud je ještě vlhké vydrhnete zmačkaným novinovým papírem, nezůstane na nich ani skvrnka Zdroj: Toprecepty.cz POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel FIREMNÍ VEČÍRKY NA HOTELU MYSLIVNA Jste majitel firmy a plánujete před Vánoci stmelit Váš pracovní team? Nebo jen chcete posedět v okruhu svých přátel? Firemní večírek pro vás rádi zařídíme v některém z našich salonků, restauraci nebo v Kongresové hale s celkovou kapacitou 450 osob. Nejrůznější varianty občerstvení pro vás připraví náš profesionální personál. Přijďte a vychutnejte si příjemnou atmosféru Hotelu Myslivna, s nezapomenutelným výhledem na celé Brno. Pro více informací volejte nebo pište na

16 LÍSKÁČEK 10/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Tak již máme po komunálních volbách a i v naší městské části bylo zvoleno devatenáctičlenné zastupitelstvo, kterému jste dali důvěru a tito zvolení zástupci po dobu následujícího čtyřletého funkčního období budou řídit a rozhodovat o činnosti Nového Lískovce. Při psaní tohoto článku v době uzávěrky pro příspěvky do říjnového vydání Lískáčku 18. září samozřejmě nemohu předvídat výsledky voleb. Ale ať již tyto volby dopadly jakkoliv, bude na nově zvolených členech zastupitelstva, aby jejich přístup k věcem veřejným a k řízení naší městské části byl ve prospěch našich spoluobčanů. Nezáleží však jen na členech zastupitelstva, jak to bude v Novém Lískovci vypadat. Tak jako v jiných obcích tak i v naší městské části jsou zřizovány pomocné poradní orgány a to jednak výbory, které volí zastupitelstvo, a dále komise, které jmenuje Rada městské části. A zde je právě příležitost pro mnohé naše spoluobčany, kterým není jedno, jak se v našich domovech žije a mají zájem se spolupodílet na ovlivňování rozhodovacích procesů a zajišťování činností v různých oblastech společenského života. Proto by bylo vhodné, aby ti z vás, kteří již máte zkušenosti z této činnosti, jste zvážili své pokračování v práci ve výborech nebo v komisích, ale především ti z vás, kteří byť tyto zkušenosti ještě nemáte, jste se taktéž přihlásili za členy výborů nebo komisí a svou účastí přinesli do této činnosti nové poznatky a svoje životní zkušenosti. JUDr. Petr Všetečka Jóga a její přínos pro dnešního člověka Slovo jóga se nejčastěji překládá jako spojitost nebo spojení. Je to učení, které vzniklo asi 1000 let př. n. l. ve Starověké Indii. Jak tomuto překladu rozumět? Velcí myslitelé říkají, že část naší bytosti je ve spojení se všemi ostatními bytostmi na této planetě, čehož si zpravidla v běžném životě nejsme vědomi. Jakmile si tento prostor uvědomíme a zažijeme, je to skutečná jóga a vede to k harmonii v sobě sama i k harmonii s okolím. Jógová praxe tedy může být jednou z cest jak tohoto bezpochyby příznivého výsledku dosáhnout. Existuje mnoho druhů a odvětví jógy podle jejich zaměření. Praxe jógy, která se převážně zaměřuje na fyzickou úroveň člověka je hathajóga. Je známo, že její prvky využívají vrcholoví sportovci, umělci a používá se i ve zdravotní rehabilitaci. To ale není celý komplex, který v sobě jóga zahrnuje. Velmi důležité jsou etické principy v ní obsažené, nazývané jama (doporučení) a nijama (jednání, kterému bychom se měli vyhnout). Je velmi žádoucí před započetím jógových cvičení se s těmito principy seznámit, protože pokud je dodržujeme (v tomto případě hlavně princip nenásilí) nemůžeme si při cvičení ublížit. Jaký je přínos jógy na fyzické úrovni? Bezpochyby velmi příznivě ovlivňuje pohybový aparát a to v daleko větší míře než běžná cvičení a sporty (zaměřuje se na pružnost a dobrý stav páteře, kloubů, svalů). Jedním z nejdůležitějších účinků jógy je rozproudění lymfy v těle a zbavení se odpadních látek přičemž dochází k celkové regeneraci organismu. Její naprosto nezastupitelná funkce je, že výdrži v polohách ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí, které odpovídají za kvalitu a rovnováhu vnitřních procesů v organismu. Rovněž velmi příznivě ovlivňuje psychiku ve smyslu celkové vyrovnanosti. Jógová praxe vede k lepšímu pochopení a pozitivnímu přijetí sebe sama, ale i ostatních, což následně přináší zlepšení mezilidských vztahů. V neposlední řadě jógová cvičení podporují sebeúzdravné procesy v organismu, energeticky nabíjí a cíleně odstraňují stres, který je zodpovědný za ztrátu imunity a je spouštěčem řady nemocí. Marie Nešporová (autorka se dlouhodobě věnuje józe a je lektorkou jógových kurzů) různé STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah Hledáme posily do našeho týmu Přijímáme nové policisty a policistky. Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské policie 3517 příslušníků a do konce roku bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci. Zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, a další. Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který je bezúhonný, má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou a který není členem politické strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout musí testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti. Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem: V případě zájmu či dotazů kontaktujte personální oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje: telefon: , ,

17 17 LÍSKÁČEK 10/2014 ze života naší čtvrti Balkóny v Novém Lískovci Letošní podivné léto nám příliš nepřálo, ale mnohé balkóny v centru sídliště Nového Lískovce nás opět přesvědčily, že nám není lhostejné, kde bydlíme. A tak si můžete prohlédnout alespoň několik míst, která hýří barvami i začátkem podzimu. Dana Beranová Plachty Svážná 7 Plachty 2 Oblá 44 Svážná 1 Oblá 65 Plachty 12 Příměstský tábor při ZŠ Kamínky Již potřetí proběhl příměstský tábor na naší škole. Zúčastnily se ho děti ve věku od 5 do 11 let. I přes nepřízeň počasí byl program zajímavý a nabitý. Děti byly nadšené z prohlídky ZOO, kde mohly vidět komentované krmení medvědů, tygrů, lachtanů a lemurů. Domácí zvířata jsme navštívili a krmili na farmě v Komárově. Po roce jsme opět zavítali do LAMA centra na Hádech. Velkým zážitkem pro všechny byla návštěva Zetoru, kde byla výstava modelů od nejstarších traktorů po dnešní typy, ale také interaktivní výstava,,igráčků v OC Cimburkova. Nechyběly ani výlety do okolí, plavba parníkem, sportování a nocování ve škole. Koniklecová 2 Oblá 71 Učitelky a vychovatelky vatelky ZŠ Kamínky

18 LÍSKÁČEK 10/ inzerce Vysmátý podzim s vychytaným internetem. stabilní a bezpečné připojení nastavení rychlosti podle potřeby SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA STAČÍ 50 Mb/s 350 Kč/měs. Objednávejte na telefonním čísle nebo přímo na nově potraviny bez lepku, laktózy, cukru bio potraviny 100% rostlinné potraviny živé potraviny superfood, fair trade farmářské produkty z regionu NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA Potraviny Devítka u Základní školy na Svážné 9a MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

19 Probační a mediační služba (dále jen PMS) je organizační složkou státu, jež spadá do resortu Ministerstva spravedlnosti. Její zaměstnanci pracují s pachateli trestných činů a také s lidmi, kteří jsou trestnou činnosti přímo či nepřímo zasaženi, tj. s obětmi a poškozenými. Na brněnském středisku PMS jsou proškolení pracovníci obětem a poškozeným k dispozici každý všední den od 8 do 16 hod. Jsou připraveni poskytnout jim základní právní informace nejen o průběhu trestního řízení. Již více než rok a půl v Brně probíhá mimo běžnou činnosti PMS projekt Proč zrovna já?, jehož cílem je pomáhat obětem trestných činů vyrovnat se s následky činu a vrátit se k původnímu životu. Projekt realizuje Probační a mediační služby z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR. V poradnách pro oběti trestných činů při PMS pomohou kvalifikovaní probační úředníci obětem zorientovat se v průběhu trestního řízení, uplatnit náhradu škody či zprostředkovat odbornou psychoterapii. Od července letošního roku v projektu působí terapeut, díky němuž je oběti zdarma poskytnuta návazná psychologická pomoc bez dlouhých čekacích lhůt. Dále došlo k rozšíření působnosti poraden a to prostřednictvím organizace IN IUSTITIA, která byla veřejnou zakázkou vybrána jako spolupracující poradna. Její pracovníci tak pracují s obětmi v dalších dnech a časech, čímž rozšiřují časový prostor, kterého mohou oběti využít. Činnost poraden se do velké míry opírá o Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.), od jehož účinnosti uplynul 1. srpna 2014 rok. Obětem trestné činnosti stanovuje práva, která mohou uplatnit v průběhu trestního řízení. V justici znamená významnou revoluci, neboť se všechny síly neupínají k pachateli (zjištění motivu chování, dopadení, uložení trestu apod.), ale více se soustředí právě na pomoc oběti. Kontakty: Probační a mediační služba, Moravské náměstí 2, pondělí hod., středa hod. (Mimo uvedené hodiny možnost objednání) Mgr. Jana Klusáková Seďová, tel.: , Mgr. Tomáš Rosenberg, tel.: IN IUSTITIA, o. p. s., Malinovského náměstí 4, pondělí hod., středa hod. Mgr. Markéta Nešporová, tel.:

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. 8. Výběr generálního projektanta na akci "Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více