ze Šumperska do celého světa; k tomu bylo zapotřebí z Bludova na Internet 29.srpna 2006 dohotovil a zavěsil Ing. Jaroslav Šimek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze Šumperska do celého světa; k tomu bylo zapotřebí z Bludova na Internet 29.srpna 2006 dohotovil a zavěsil Ing. Jaroslav Šimek."

Transkript

1 Statistika a další zajímavosti od založení webu Ze statistiky tohoto webu vyplývá, že od jeho založení (29.srpna 2006)- celkem v 72 státech světa- byl zájem příslušných odborníků o jeho kopírování- stažení (celkem staženo více jak 3000 MB; a to jen zobrazovaná zátěž )- do konce března Přitom i nadále velkou část zájmu (více jak třetinu) představují Spojené Státy (viz podrobnosti v příloze). Pojednává se tam o jednom (celosvětově) z nejobávanějších infekčních onemocnění přenosném ze zvířat na lidi; o tzv. lidské formě šílených krav - nové variantě nemoci CJD (vcjd), která již více jak 10 let vzbuzuje obavy zejména v Británii. Tam toto onemocnění bylo koncem 80. let po prvé na světě u skotu zjištěno (bovinní spongiformní encefalopatie- BSE). Dalším ze skupiny tzv. trasmisibilních spongiformních encefalopatií (TSE) je Chronic wasting disease (CWD), vyskytující se již od 60. let minulého století v USA u jelenovitých zvířat. Rovněž také i CWD podobně jako vcjd je postrachem lidí v USA, i když podobně jako v případě BSE- nikdy nebyl přenos na lidi prokázán. Takže již celou řadu let se jedná pouze o vědecké hypotézy, že by tomu tak být mohlo V poslední době se obvykle celá BSE infekční věda dokladuje ve světových médiích následujícími dvěmi větami; Scientists believe mad cow disease spreads when farmers feed cattle recycled meat and bones from infected animals. The disease is also believed to be linked to the rare but fatal human variant, Creutzfeldt-Jakob disease... Takže vědci již jen předkládají k věření, že původ BSE skotu v návaznosti na vcjd lidí pochází od britské masokostní moučky (MKM). Avšak při příležitosti konání celosvětové konference PRION 2007 (Edinburgh, konec září, 2007) profesor Bob WILL již tehdy upozorňoval na to, že výskyt lidské formy BSE (vcjd) v Británii je vysoce nepravděpodobný. Příslušný text byl tehdy zveřejněný pouze v britském The Herald (http://theherald.co.uk/mostpopular.var mostviewed.epidemic_of_vcjd_in_uk_highl y_unlikely.php); odkud však koncem května 2009 zmizel, takže již je dostupný pouze ve skotském Heraldu (http://www.heraldscotland.com/epidemic-of-vcjd-in-uk-highly-unlikely ). Takže toto je jeden z příkladů, jak i světová média jsou opatrná při zveřejňování faktů o lidské formě BSE, když vývoj situace směřuje jinam, než jak bylo vědecko- hypoteticky předurčeno. Ještě je třeba dodat, že ve zmíněném britském Heraldu byl také můj komentář, který byl vymazán již někdy v roce Již před 9 lety byla na Šumpersku- ve VÚCHS Rapotín vypracována a prostřednictvím Pro-Bio Šumperk na internetu zveřejněna - BSE alternativní teorie (http://smtp.probio.cz/probio/info.nsf/_/bd5b7d9000e7ce47c1256c7d007cd367), která v podstatě ukazuje na to, že původcem BSE nemusí být britská infekční masokostní moučka. Text článku Nervová onemocnění přežvýkavců v souvislosti s jejich výživou byl přetištěn (květen 2002) i do mezinárodního vědecko-odborného časopisu Feed Mix - The International Journal on Feed Nutrition and Technology- Elsevier Business Information (http://www.agriworld.nl/feedmix/headlines.asp?issue=3). Celý text článku Lone voices in the BSE debate je v poslední době k dispozici na webu (http://www.warmwell.com/lone_voices_in_the_bse_debate[1].pdf). Již v těchto článcích je zdůrazňováno, že by to mohla být intenzifikace zemědělství, která týkajíce se uplatnění agrochemikálií v zemědělství, jakož i vysokého příjmu bílkovin u krav- při deficitu hořčíku - byla celosvětově nejvýraznější v Británii. Takže se v podstatě jednalo a jedná o problém ekologický, což již v lednu, únoru a březnu 2007 bylo opakovaně zveřejněno ve dvou světových ekologických časopisech (viz další text).

2 Avšak, aby se zmíněná BSE alternativní teorie dostala ze Šumperska do celého světa; k tomu bylo zapotřebí z Bludova; (a) napsat (MVDr.Josef Hlásný,CSc) webové stránky (www.bse-expert.cz), (b) které na Internet 29.srpna 2006 dohotovil a zavěsil Ing. Jaroslav Šimek. Stalo se tak v předvečer mých šedesátin, když již asi dva týdny předtím bylo v burcujícím článku na tento web upozorněno v Časopise komory veterinárních lékařů ČR. Další zajímavostí je to, že před osmi lety (březen, 2001) byl prvotní článek publikován ve vědecko- odborném bulletinu Výzkum v chovu skotu (Rapotín), který byl vytištěn firmou KartoTisk- tiskárna- Bludov a tehdy ještě v předstihu na něj bezprostředně upozornil zmíněný ekologický web Pro- Bio Šumperk. Ani toto vše by však nestačilo k šíření webu po světě, protože ještě bylo nutné poslat celou řadu dopisůkomentářů do světových médií Podrobnější připomenutí Šumperského webu bylo zveřejněno (jako comments ) v celé řadě světových medií (více jak 300 komentářů). Připomenutí alternativní BSE ammonia- magnesium theory ve zmíněném ekologickém pojetí ; začalo být v širších souvislostech zveřejňováno ve světových médiích až v lednu 2007; v ekologickém časopise Organic Researcher v Británii. Důležitou změnou v prezentaci webu (viz; Medical News Today; červen 2007), je poukázání na možnou souvislost s deficitem vápníku a vznikem onemocnění schizofrénie, při kterém nedochází k neurodegeneraci Podle této hypotézy vznik neurodegenerativních nemocí (BSE, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba ) naopak souvisí s deficitem magnézia. Styčným bodem neurotoxicity- neurodegenerace u zmíněných chorob je působení iontů vápníku- hořčíku na aktivitu NMDA receptoru v centrálním nervovém systému (CNS). V této souvislosti (schizofrénie) se poukazuje i na účinek látky THC (marihuana), která inhibuje kanály vápníku Tato nová problematika zvýraznila sledovanost webu tak, že za měsíce (červenec, srpen, září 2007) bylo měsíčně staženo- kopírováno více jak 100 MB textu webu Pokud se týká českých médií, tak první tiskovou konferencí, kde jsem mohl zmíněnou BSE alternativní teorii připomenout to bylo 29. června 2005 v Brně - tedy za více jak čtyři roky po jejím zveřejnění. Na této tiskovce jsem měl možnost poznat, že novináři nemají žádný zájem o nějakou další alternativní BSE teorii, takže v podstatě ani neměli zájem, abych něco konkrétnějšího vysvětloval. Mezi nimi se však přece jeden našel (Ivo Klemeš), který mne podrobněji vyslechnul a zřejmě potom i v několika dalších denících se o alternativní BSE hypotéze zmínil. Novinářům se však nelze divit, že se drží vědecké teorie, protože například i z vystupování českých vědců v našich médiích vyplývá oddanost infekční BSE myšlence. Příkladem mohl být o rok později článek od našeho předního biologa (3.července 2006) s názvem Priony udeří i po půlstoletí ( zpět na článek ). Při této příležitosti jsem až po dopracování mého webu (13. září 2006) - upozornil na priony zabíjáky v diskusi s názvem Fantazírování o potencionálním šílení lidí se zakládá na neznalostech výživy krav (http://lidovky.zpravy.cz/diskuse.asp?iddiskuse=a060703_100942_ln_domov_fho&vlakno= # ). Shodou okolností, téhož dne, kdy byl Šumperský web zavěšen ( ), další jeden z našich biologů- zaměstnanec Svazu chovatelů holštýnského skotu a spoluzakladatel známého serveru Osel.cz- i ten přitakává na téma, že v Británii někdy mohly být krávy krmeny lidskými mrtvolami (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/id/0f2d acac12571d c5?opendoc ument). Je až neuvěřitelné, že jsem to byl pouze já ( ), kdo v ČR oproti takovéto mediálně šířené naivitě biologů oponoval. Je tomu bohužel skutečně tak, i když jsem tehdy

3 použil originální text v angličtině, aby ani náhodou nemohlo dojít k nějakému pomýlení (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/komentare?openform&0f2d acac12571d C5&All). Z tohoto odstrašujícího příkladu však bohužel vyplývá; že příslušní BSE- vědci mohli zveřejnit i ve světových špičkových vědeckých časopisech jako je Lancet něco až tak fantastického - co však vzápětí BSE- úředníci v Británii zavrhli. A potom, i když již v říjnu 2005 byla v Británii příslušná věda úředně zpochybněna - tak tato pseudověda byla i v ČR nadále šířena - aniž by tomu oponovaly odborné- vědecké kruhy (státní univerzity.). Takže potom se nelze divit tomu, proč se myšlenky BSE vědecké hypotézy tak snadno (senzační zprávy= fámy) mediálně šířily a mohly tak strašit i běžné daňové poplatníky Divit se však nelze i z toho důvodu, když je oponování k oficiální vědecké hypotéze považováno za demagogii (http://www.osel.cz/index.php?clanek=2632&akce=show2). Přitom však jen ve světových časopisech připomínané experimentální výsledky již z let 2006 až 2007; již ty by měly postačovat k tomu, aby stále ještě platná vědecká hypotéza o infekčnosti britské MKM - byla oficiálně prohlášena za obrovský omyl. Viz například můj komentář v e vědeckém časopise Biology News (http://www.biologynews.net/archives/2007/06/12/newly_discovered_antibody_may_be_bod ys_natural_defense_against_alzheimers.html). Takže by již nemělo být pokračováno s plýtváním finančních prostředků daňových poplatníků O případném zdůvodnění tohoto omylu se pojednává v Šumperském webu, který byl kopírován- stažen i v zemi lidojedů (souostroví FIJI), odkud pochází i strašení lidí, že i za více jak 50 let je mohou priony zabíjáci usmrtit. Ze statistiky webu vyplývá, že stále ve sledovanosti webu vedou Spojené Státy před ČR; oproti tomu nečekaně stagnují státy EU. Kde na rozdíl od obou zmíněných nebyly zjištěny řádově desítky ; ale již téměř statisíce (téměř 200 tisíc) BSE postižených krav. Zájem v USA o Šumperský web je patrný i z toho, že i když již v polovině srpna 2006 byl expedován Časopis komory veterinárních lékařů ČR (Zvěrokruh č.8/2006; str.13-16) s upozorněním na adresu webu (a tento web byl na Internet zavěšen až 29.srpna 2006) tak již za srpen 2006 bylo v USA prohlédnuto 64 (z celkových 73 stránek)- přičemž za ČR to byla nula! Přitom zmíněná inzerce webu se uskutečnila ve článku do té doby s neobvyklým čtenáře až burcujícím názvem; Ústup z BSE infekčních pozic, šílená hypotéza; prionová nákaza neexistuje. Inzerce webu byla začleněna do následujícího textu- viz úryvek textu; Takže pokud skutečně infekční BSE teorie pozbude platnosti, tak je reálná naděje, že i ve Zvěrokruhu (2004) popisovaná BSE ammonia- magnesium theory, kde styčným bodem je vliv vápníku- hořčíku- amoniaku na funkci NMDA receptoru, že by rapotínská teorie mohla být brána v úvahu (viz bližší podrobnosti.; V současné době již je téměř jisté, že skutečně infekční priony by neměly být původcem onemocnění. Ale že různě deformovaná prionová bílkovina, nacházející se zejména v nervové tkáni- to je až důsledek působení jiného (metabolického?) onemocnění. Zmíněná teorie byla již před více jak pěti lety zveřejněna ve vědecko- odborném bulletinu (Výzkum v chovu skotu) Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. (Rapotín). Je to zřejmě jediné pracoviště v ČR, kde byla další BSE alternativní hypotéza vytvořena. K tomuto jsme přikročili bezprostředně poté; co na jedné straně byly v říjnu 2000 zveřejněny výsledky britského pokusu, kdy po cca 7-měsíčním zkrmování jílku anglického došlo k masivnímu výskytu BSE (u cca 13% do pokusu zapojených krav) - konec citátu. Takže velmi správné rozhodnutí bylo již začátkem roku 2001, kdy jsme ve VÚCHS Rapotín připravovali první text týkajíce se BSE; ammonia- magnesium theory (č.1/2001),

4 kde již tehdy velká část textu byla v angličtině. Podobné smíšené texty následovaly i v dalších vydáních Výzkum v chovu skotu (Rapotín) a to v č.4/ 2002 a v č.1/2003. Avšak text z tohoto posledního smíšeného vydání byl prezentován v National Agricultural Library (USA) v seznamu publikací, týkajíce se spongiformních encefalopatií, za rok 2003 (http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/bsebib.htm). Viz následující text; Hlasny, J. Nektere poznatky z Britanie o historii vyzkumu deficitu horciku u prezvykavcu a BSE. [Some information from United Kingdom concerning the history about Mg- research in ruminants and BSE.] Vyzkum v Chovu Skotu. 2003; 45(1) ISSN: In Czech with an English summary. Descriptors: cattle, ruminants, BSE, prion diseases, magnesium, mineral deficiencies, United Kingdom. Takže anglická předvídavost managementu VÚCHS s.r.o., Rapotín byla již před osmi lety na místě Pokud by tomu tak nebylo, tak by rapotínská BSE alternativní teorie zapadla někam do zaprášených archivů a nikdo v ČR by na ni zřejmě již nikdy nevzpomněl. A to by měl být příklad námět zejména pro mladší generaci- učit se, učit se, učit se angličtinu K podobné alternativní BSE teorii se však v té době (červen 2001) na internetu připojil i článek s názvem K hysterii kolem nemoci šílených krav od německého lékaře a biochemika (Roland Scholz), činného ve výzkumu v oblasti biochemie látkové výměny, včetně nemocí z nesprávné výživy a látkové výměny (http://www.gewo.info/health/bse_scholz.htm). Ten svůj názor na BSE infekci uzavírá tak, že považuje za pravděpodobnější, že BSE je důsledkem vrozeného nebo ve velmi rané životní fázi získaného genetického defektu - obdobně jako scrapie u ovcí. Říká, že to je přinejmenším přijatelnější, než spekulace o přenosu choroby prostřednictvím "infekčního proteinu" v masokostní moučce. Ze zmíněného článku je vhodné citovat následující; Anglická epidemie BSE propukla v roce Celou lavinu spustil farmář, který si povšiml toho, že mnoho zvířat jeho stáda trpí ztrátou koordinace pohybu. Dřív by bylo takové zvíře okamžitě poraženo a zužitkováno, aniž by někdo příliš pátral po příčině. Tentokrát ale bylo provedeno histologické vyšetření mozků. Překvapení veterinární patologové v nich objevili změny tkáně (plaky a vakuoly), silně připomínající obraz známý z mozků ovcí nemocných skrapií. Po zpočátku pomalém náběhu BSE kulminovala roku 1992 onemocněním zhruba 3000 kusů hovězího dobytka měsíčně. Podezření okamžitě padlo na zkrmovaný bilkovinný koncentrát pocházející z kafilerií. Z počáteční spekulace se bez jakéhokoliv experimentálního prověření rychle vyklubala hypotéza: "krmivo z ovcí nemocných skrapií je původcem mozkového onemocnění hovězího dobytka". Jenže, jak by měl fungovat mechanizmus přenosu? Pro to neexistovalo žádné vysvětlení. Výklad mechanizmu přenosu prostřednictvím injekce do mozku podal americký (San Francisco) neurolog a biochemik Prusiner. Hovoří se v něm o "infekčním proteinu", pro který vymyslel název "prion" a tak pomohl z laické hypotézy udělat teorii vědeckou. Na poplach bijící média pomohla získat Prusinerovi snad až příliš mnoho pozornosti - a v roce 1997 dokonce Nobelovu cenu za medicínu. Takže od roku 1997, poctěna natolik prestižním vyznamenáním, začala Prusinerova teorie platit za nezvratnou pravdu. Ovšem v případě, že se v potravinovém řetězci mohou nakazit krávy konzumací bílkoviny pocházející z nemocných ovcí, musí se v konečném důsledku nakazit i člověk, konzumující produkty hovězího dobytka. Posíleny mediálními bubny se priony staly strašidelnými, nezničitelnými původci chorob, daleko nebezpečnějšími než "virus AIDS". Zemí se valila vlna hysterie a politici museli začít být aktivní, aby neztratili sympatie voličů.

5 Následkem byly zákazy dovozu a pálení statisíců kusů zdravého britského hovězího dobytka. Pro mne jako biochemika je nepochopitelné, proč byla "krmivová hypotéza" tak ochotně přijata. Vždyť konec konců odporuje všemu, co víme o bílkovinách. Považme: Dotyčný protein by při zahřátí při výrobě a průchodu trávicím traktem nesměl doznat žádné strukturální změny; musel by být kompletně - ne jen coby fragment - resorbován střevem, pak projít krví až k mozku - aniž by přitom byl atakován obranným systémem zasahujícím proti cizím bílkovinám - tam překonat ochranný val mezi krevním řečištěm a mozkem, aby nakonec donutil mozkové proteiny vytvářet na mozkových buňkách plaque (povlaky). To hraničí se zázrakem! Bylo provedeno velké množství laboratorních testů a pokusů, které ovšem zřídkakdy měly cokoli společného s aktuální otázkou, týkající se údajné možnosti orálního přenosu onemocnění BSE. Na jeden jednoduchý experiment se přitom úplně zapomnělo: nebylo snad za těchto okolností logické rozdělit jedno stádo na poloviny, z nichž jedna by dostávala masokostní moučku a druhá ne? S tímto nutným pokusem se nutně mělo začít už v roce 1987, ihned poté, když se objevilo první podezření. Za pět let by se buď potvrdilo, anebo mohlo být definitivně vyloučeno. Jenže v očekávání možných negativních následků dosud běžné krmné praxe bylo už pouhé podezření bráno jako skutečnost. Obava, že by možný "původce" mohl přeskočit i na člověka, údajně nedovolovala žádné zdlouhavé pokusy tohoto druhu. Bylo třeba jednat. A když jednající administrativa přistoupí k tak drakonickým opatřením jako je spalování obrovského množství zdravého hovězího dobytka - musí se samozřejmě jednat o podezření potvrzené. Ďábelský kruh se roztočil a nezdálo se, že by přitom někomu vadilo, že schází právě experiment, který v podstatě musel být rozhodující. Na první pohled se zdá, že bylo rovněž přehlédnuto jak, kde, a která stáda byla v Anglii epidemií BSE postižena, i když se v Nature (1996), což je renomovaný britský vědecký časopis, a ve Veterinary Record (1992) můžeme dočíst toto: - Epidemie vypukla v jižní Anglii, kde se do kafilerií dostalo mnohem méně ovcí onemocnělých skrapií než ve Skotsku, kde je skrapie široce rozšířená, ale BSE téměř neznámá. Rovněž maxima dosáhl počet případů BSE v některých - ne ve všech jihoanglických hrabstvích. - Epidemie se ve 14 % projevila u stád mléčných krav, u masného hovězího dobytka to bylo jen necelé 1%, zatím co u ostatních 86 % stád se BSE vůbec neprojevila, přestože i ona byla krmena masokostní moučkou ze stejných zdrojů. - Nemoc propukla převážně u zvířat jediné rasy (Frísko-Holštýbské). Zvířata onemocnělá v jednom stádě pocházela převážně z mateřských zvířat téhož stáda, jen několik kusů od krav přikoupených z jiných stád; všechna bez rozdílu ale měla stejného otce, a to býka ze semenné stanice toho- kterého hrabství. - Epidemie byla nerovnoměrně rozdělena do malých ostrůvků a držela se v hranicích jednotlivých hrabství. Místa s hromadným výskytem BSE mnohdy hraničí s hrabstvími, v nichž se BSE vůbec neobjevila. Chov hovězího dobytka je vázán na správní jednotky. Tím, čím kdysi byl místní vesnický býk, k němuž všichni farmáři vodili své krávy, je dnes výkonný, vysoce vyšlechtěný a mnoha chovatelskými cenami vyznamenaný chovný býk umístěný v semenné stanici. Je otcem - a většinou také dědečkem, mnoha tisíc krav- konec citátu. Takže takový je názor na vznik celé pseudovědy kolem šílení britských krav od zkušeného německého vědce, týkajíce se výživy lidí. Tehdy v roce 2001 (říjen) byla na internetu zveřejněna i další studie z časopisu British Medical Journal od britského praktického lékaře (Dr.Venters) s názvem New variant Creutzfeldt-Jakob disease: the epidemic that never was (http://www.bmj.com/cgi/content/full/323/7317/858). Jak již z názvu vyplývá, tak se tam pojednává o tom, že v Británii nikdy žádná epidemie nemoci

6 vcjd nebyla, i když článek byl napsán v době (rok 2000; 28 případů vcjd), kdy došlo k vyvrcholení výskytu této nemoci v Británii. Rovněž z ČR jsou známa fakta ukazující na to, že MKM nebyla nikdy českým kravám doporučována - zkrmována, když o tom začal platit zákaz MZe ČR z roku Přitom v tomtéž roce (1991), vydalo MZe ČR publikaci s názvem Krmivářský konzulent (první vydání nákladem 5000 výtisků; 390 stran), autorem byla skupina více jak 20 předních českých odborníků ve výživě zvířat. Nepochybně byla tato publikace sepsána i vydána během krátkého období, přičemž tam není ani zmínky o zkrmování MKM krávám či přežvýkavcům v bývalé ČSFR.Takže se tehdy o souvislosti MKM s krmením krav v ČR vůbec nic nevědělo. Rovněž i z osobních zkušeností mohu potvrdit, že ani já jsem nic v té době nevěděl o možnosti či vhodnosti potřebnosti MKM ve výživě krav, když jsem v té době vyučoval výživu a dietetiku zvířat ve VFU Brno. Při praktické výuce veterinárních mediků jsme tehdy používali skripta Optimalizace a racionalizace výživy hospodářských zvířat vydaná v roce 1988 (165 stran), autory této publikace byl Doc. MVDr. Jiří Dvořák,CSc. a MVDr. Václav Jambor,CSc. Ani zde, podobně jako i v dalších odborných publikacích vydávaných v bývalé ČSFR, počínaje již začátkem 80.let - není nic uváděno týkajíce se doporučení zkrmovat MKM přežvýkavcům. Takže tomu tak není například ani ve známých publikacích Rukověť zootechnika ( vydání; vydání; vydání), kde je velice podrobně popisována výživa krav. Avšak byť i jen o nějaké možnosti MKM kravám zkrmovat- tam nic psáno není. A pokud by nějakou náhodou bylo, tak by to bylo stranickými orgány považováno za sabotáž, protože krávy by takovou bílkovinnou bombu přestaly žrát a tím i mléko dávat. Toho stále více bylo třeba pro rozvíjející se obchodní síť tzv. mléčných bufetů, které koncem 80.let nechyběly v žádném i menším jak okresním městě... Za dalšího viníka původu BSE v ČR (a zřejmě i jinde ve světě) se snad ještě i v současné době některými odborníky považuje kafilerní tuk. Začalo to již při prvním výskytu BSE v ČR (Dušejov, červen 2001), když v našich mediích bylo tehdy například uváděno: Vyslovená hypotéza- mléčná náhražka (sunar)u 68 měsíců staré krávy mohla být již u telete zdrojem nákazy, protože do náhražky- sunaru mohl být přidáván kafilerní tuk - konec citátu. Avšak opět a u novorozených telat ještě více než u krav je třeba zdůraznit, že pro tato zvířata jsou kafilerní výrobky zapáchající. Takže pokud by telata (do stáří cca 2-3 měsíců) měla v sunaru kafilerní tuk, tak by si takového páchnoucího nápoje ani nevšimnula. Přitom kafilerní tuk již dávno, již před více jak 30 lety byl skutečně u nás a to u dojených krav ke krmení používán. Například v Krmných návodech (56 stran) vydaných ZZN Praha (1973), s recepturami krmných směsí (KS) tehdy celostátně platných, je doporučováno používat KS pro dojnice s vysokou užitkovostí s názvem Doplňková krmná směs pro dojnice s melasou a tukem. Tato byla určena pro dojnice s užitkovostí nad 3 tisíce kg mléka za laktaci. Vzhledem k tomu že KS obsahovala 5% kafilerního tuku, tak v dodatku k návodu použití KS je uvedeno; Při aplikaci této směsi je třeba na ni vytvořit u dojnic nejprve návyk. Z hlediska dosažení optimální užitkovosti je rovněž důležité to, aby při zkrmování KS nedocházelo k výkyvům v hodnotě krmné dávky... - konec citátu. Z té doby z vlastní zkušenosti je mně známo, že pokud návyk nebyl realizován, tak tehdejší vysokoužitkové krávy přestaly žrát a tím i dojit... Podobnou štábní kulturu však ani o 10 let neměli v Británii, v době počátku šílení krav. Takže tamní farmáři vůbec nevěděli jakého zajíce v pytli si kupují, takže o nějakém návyku zřejmě ani nevěděli. Na základě toho se lze domnívat, zda vůbec byla MKM v Británii někde kravám zkrmována. Vyplývá to od farmáře (Ben Gill), tehdejšího prezidenta Národní farmářské unie (NFU) pro Anglii a Wales, když byl předvolán (30.4.

7 1998) k výpovědi sdělit své zkušenosti z 80.let, týkajíce se vzniku BSE. Stalo se tak zhruba až po 10 letech od začátků BSE v Británii, při vytváření spisu The BSE Inquiry (říjen 2000; rozsah asi 4000 stran), v rámci určitého zaprotokolování vzniku BSE - před očekávanou epidemií šílení lidí v Británii. Ben Gill bývalý předseda výboru pro chov dobytka při NFU ( ) ve své výpovědi říká, že farmáři kupující krmné směsi, nevěděli jaký zdroj bílkovin (živočišný či rostlinný) je v krmné směsi použitý. Takže si vzpomíná, že na tuto závadu bylo upozorněno v jednom zápisu z jednání NFU v březnu 1983 (www.bseinquiry.gov.uk/files/ws/s047.pdf). První významnější pochybnosti o BSE infekci se objevily v Internetovém deníku Daily Telegraph (30. května 2006)- článek s názvem Skutečně vás to může zabít? (http://www.telegraph.co.uk/connected/main.jhtml?xml=/connected/2006/05/30/eccow30.xml &ssheet=/connected/2006/05/30/ixconnrite.html). Autorem byl vědecký redaktor Roger Highfield, který komentuje několik dalších infekční BSE teorii odporujících výzkumných prací. Přitom hned jako první důkaz k jejímu zpochybnění, předkládá výsledky skotského Jeffreyho experimentu s ovcemi, z dubna Jeho článek se pro mne stal impulsem k urychlenému sepsání mého webu; viz jeho zavěšení na internet koncem srpna Redaktor Roger Highfield připomíná, že již téměř před 10 lety byla udělena Nobelova cena vědci (lékař profesor Prusiner, Univerzita v San Francisku), který měl tak radikální myšlenku, že byla jeho kolegy až zpochybňována. Tato nedůvěra ostatních vědců spočívala zejména v tom, že označil za původce spongiformních onemocnění jako je scrapie ovcí, BSE skotu a vcjd lidí- infekční prion jako zcela nový druh infekčního agens. Ten však na rozdíl od virů, bakterií a parazitů neobsahuje žádný genetický materiál, takže není možné, aby se priony pomnožovaly. Vědecký redaktor Telegraphu Roger Highfield připomíná i další výsledky výzkumných prací z posledních dvou let, které prokazují, že se profesor Prusiner a další vědci dokladující hypotézu o infekčnosti prionů (masokostní moučky) mohli pomýlit. Dokonce je jeden z jeho závěrů ještě důraznější, protože říká, že v současné době, téměř 10 let od udělení Nobelovy ceny jsou i nadále pochybnosti k jeho hypotéze; v nejlepším případě se jeví jako nekompletní v nejhorším případě dokonce až nepravdivá. Tímto až konfrontačním sdělením, které takto snad poprvé bylo mezinárodně zveřejněno, jsem očekával, že se otevře bouřlivější diskuse, ohledně původu a šíření BSE jakož i vcjd. Vzhledem k tomu, že zmíněný článek (podobně jako mnoho dalších) se tehdy v našich médiích neobjevil, připomenul jsem i tu druhou stranu mince na stránkách českého OSLA (http://www.osel.cz/index.php?clanek=2004&akce=show2&dev=1#diskuze). Je vhodné připomenout, že The Daily Telegraph jsou každodenní noviny distribuované po celém Spojeném království a rovněž na mezinárodní úrovni. V současné době je Daily Telegraph nejvíce prodávaným britským deníkem, s průměrným denním prodejem Pro srovnání oběhu; pro The Times; The Guardian ; pro The Independent. Bohužel, až téměř čtyři roky později, se ne bouřlivější, ale pouze rozsáhlejší diskuse otevřela až na můj popud. Stalo se tak ve dnech února 2010, kdy jsem v Telegraphu zveřejnil tři značně obsáhlé komentáře ke článku; Does vcjd still pose a major public health threat? (http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/ /doesvcjd-still-pose-a-major-public-health-threat.html). Ještě nikdy se mně nepodařilo tak dalece zasypat fakty redakci podobných významných světových novin, aby tak rozsáhlý komentář byla redakce ochotna zveřejnit. Je možné dodat, že jsem tímto rovněž jako soukromý detektiv amatér ; obhajoval státní pokladnu United Kingdom v záležitosti odškodňování úmrtí na vymyšlenou nemoc vcjd. Tu jak je z textu zmíněného článku zřejmé vymyslel-

8 aplikoval pan profesor Knight, na kterého jsem zajímavě upozornil prostřednictvím článků britského- skotského novináře Magnuse Linklatera.. Takže nedávno, začátkem února 2010 jsem shodou okolností rovněž v Daily Telegraph nejenže upozornil na tu druhou stranu mince, ale na základě citací ze světových vědeckých časopisů jsem v rozsáhlém komentáři upozornil až na vědecké fantazírování (ohledně BSE/ vcjd) zejména britských vědců, za podpory britské vlády. Rovněž tak a ještě podrobněji k tomuto problému jsem počínaje začátkem ledna 2010 začal zveřejňovat i komentáře i na webu zmíněného českého OSLA (http://www.osel.cz/index.php?clanek=4806). Začátkem roku 2007 se opět v Británii- kolébce BSE infekce - začalo zřejmě něco měnit, pokud se týká BSE vědecké hypotézy. Vyplývá to z vlastní zkušenosti, protože dne 6.ledna 2007 byl neobvykle rychle zveřejněn můj dopis adresovaný do redakce britského ekologického časopisu Organic Researcher s názvem BSE an alternative theory (http://organicresearcher.wordpress.com/2007/01/06/bse-an-alternative-theory/) a za pár dní později (10. ledna 2007) tam byl ve Guardien Unlimited zveřejněn neobvykle dlouhý článek s názvem Should we still be worried? (Měli bychom být i nadále strašeni?) (http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,, ,00.html). Je třeba zdůraznit i neobvykle probíhající (noční jednání) o důležitém problému (BSE); s urychleným předáním výsledků- nóty (další den) z jednání vědců ze špičkových výzkumných ústavů - předsedovi britské vlády. Ve zprávě či nótě se přímo popírá 10letá vládní kampaň o ujišťování obyvatelstva, že nějaká infekce, která vyvolala rychlé a fatální onemocnění mozku u téměř 200 tisíc kusů skotu (převážně krav)- že by měla znamenat smrtelnou hrozbu pro lidské zdraví. V notě se připomíná, že 20. března 1996 bylo oficiálně oznámeno, že v Británii hrozí přenos BSE na lidi (vcjd), avšak aniž by byla k dispozici nějaká vědecká fakta. Takže jen spekulace vedly k tomu, že oběti na lidských životech dosáhnou až strašných (apokalyptických) rozměrů. Tato hrozivá předpověď se však nevyplnila (pozn.: v období 2005 a 2006 zemřelo v Británii na vcjd- celkem jen 10 lidí!). Dále se ve zprávě říká; i když byly vynaloženy biliony za účelem chránit zdraví lidí a britský masný průmysl tak důležité otázky zůstávají nezodpovězeny. Původ nemoci BSE? Záhada. Počet lidí infikovaných vcjd? Záhada. Riziko, že skrytým onemocněním se infikuje ostatní lidská populace? Opět záhada. Vědci se shodli na tom, že příběh (story) o BSE v Británii je případem ke studiu dravé intenzifikace při zvyšování efektivnosti zemědělství. Kdy vládním úředníkům jim vyhovující chování a povýšenecká opatrnost byla šířena na veřejnost, při vysvětlování možného rizika. Kdy politici nevěděli co dělají vědci a naopak; takže se vlastně nezná (BSE); odkud onemocnění přišlo, jaký byl jeho rozsah, co bylo jeho příčinou Takže se vlastně neví nic ; což již od samého počátku mohlo být způsobeno neschopností příslušných britských vědců, kteří při prvotní diagnostice BSE (koncem 80. let) selhali. Je třeba ještě doplnit, že toto zajímavé vědecké setkání zveřejněné ve Guardian Unlimited- nebylo již v žádném dalším britském ani jiném světovém tisku přetlumočeno či komentováno. Po zveřejnění alternativní BSE neinfekční teorie v bulletinu VÚCHS Rapotín (březen 2001), přikročil jsem v tomto vědecko-odborném periodiku k popsání určitých vztahů při zjišťování BSE nejen v ČR, ale i ve světě v poměrně rozsáhlém (23 stran) článku; Nervová onemocnění přežvýkavců v souvislosti s jejich výživou nebo již jen story o BSE? (prosinec 2002), věnovaném mému učiteli výživy zvířat emerit. prof. Jaroslavu Kábrtovi, při příležitosti oslav jeho 100. narozenin. Z hlediska historie BSE je zajímavý následující úryvek z tohoto článku;

9 Co lze k tomuto (pozn,; testování BSE) říci, jedná se o logický náhled, nebo se za tím skrývá ekonomika- politika? Z hlediska celosvětového to mohou být například USA, které již ze současné situace ekonomicky těží. Takže již zanedlouho se může stát, že jen americké hovězí maso bude považováno za bezpečné, jen americký lid bude mít nejkvalitnější hovězí maso. To však bude trvat jen do té doby; dokud se i v mediích nebude podstatně výrazněji upozorňovat na výše uváděné aspekty, týkajíce se nálezu prionů v mozku krav. A sice na to, že ani například v ČR (kde na rozdíl od USA se v podstatě nevyskytují klinické příznaky nervového onemocnění u skotu) se BSE nevyskytovala. Avšak jen do té doby, než se plošně začaly vyšetřovat krávy starší třiceti měsíců. A v tom je právě ten háček, protože v celých oproti nám obrovských USA se ročně vyšetřují řádově jen stovky kravských mozků = cca pouhý jeden tisíc vzorků za rok! To je možné citovat z Internetu zhruba následovně: od roku 1990, více než 60 veterinárních laboratoří napříč celými Spojenými státy, pokračuje ve vyšetřování stovek mozků skotu ročně, avšak jen v případech podezření na nervové onemocnění. Zdálo by se, že se jedná o nějaký překlep, že až tak zanedbatelný počet kravských mozků se v 60 USA laboratořích vyšetřuje na BSE- vždyť jen výskyt klinických nervových příznaků u krav tam musí být početnější ( grass tetany - východní pobřeží USA )...Zákaz zkrmování MKM přežvýkavcům ve všech zemích EU již trvá cca 7 let (od července 1994). Že by až po sedmi letech inkubace došlo v Evropě k rozšíření BSE? (rok 2001). Nebo že by byla jednoduchá byť nevědecká odpověď: kdo hledá ten najde s doplňkem; a ten kdo již infekční priony našel, již větší pozor si dává?...- konec citátu. Přesně za rok o vánocích 2003 se moje neblahé tušení a začátek až nevídaného finančního krachu U.S. hovězího masa potvrdilo. V USA ve státě Washington byl 23. prosince 2003 zjištěn první případ BSE, přičemž jen za období 2004 až 2007, byly v USA ztráty v souvislosti s BSE (obchod s hovězím ve světě) až obrovské (http://www.beefusa.org/newstraderestrictionscostcattlemen11billioninlostsales36991.a spx). Nedávno jsem však v komentáři upozornil, že tyto obrovské ztráty byly zbytečné protože BSE není infekční onemocnění, takže hovězí maso je nejen v USA, ale na celém světě bezpečné (http://www.news-medical.net/news/ /report-outlining-globalweaknesses-in-preventing-deadly-diseases.aspx). Do Severní Ameriky však BSE infekce pronikla již o několik měsíců dříve, když první případ BSE byl zjištěný v Kanadě, v květnu 2003 (i když tam do té doby bylo na BSE testováno pouhých cca kusů skotu). Do září 2009 tam bylo zjištěno již 16 pozitivních případů, když na BSE bylo testováno pouhých cca 230 tisíc kusů skotu. V posledních letech to je v Kanadě tisíc vzorků ročně při stavu cca 15 milionů skotu (http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/surv/surve.shtml). Došlo tam však ke snížení stavů, protože v roce 2005 bylo v Kanadě cca 17 milionů kusů skotu; přičemž od května 2003, po zjištění prvního případu BSE, tam denně po ztrátě obchodu s hovězím ; dochází ke ztrátě cca 11 milionů CAD (http://www.prioninstitute.ca/forms/alsi_presentation.pdf). V USA bylo a stále je na BSE testováno ještě podstatně méně skotu, když ročně to je pouhých cca 40 tisíc kusů, po zjištění prvního případu BSE koncem prosince do září 2009 byly zjištěny 3 pozitivní kusy (http://www.vegsource.com/talk/madcow/messages/ html). Takže je testováno méně než 1% ze cca 35 milionů poráženého skotu ročně, při stavu cca 97 milionů skotu! Přitom stavy skotu se tam od roku 2005 (cca 94,5 milionu kusů) do roku 2007 zvýšily na 97 milionů. Spotřeba hovězího masa v USA se však v souvislosti s výskytem BSE nezměnila, takže v letech 2002 až 2009 zůstala na stejné úrovni; 27 až 28 bilionů poundů ročně (http://www.ers.usda.gov/news/bsecoverage.htm). Je tomu tak tím, že na rozdíl od EU tam

10 vědecké i laické odborné kruhy; již od začátku 90.let do dneška US obyvatelstvo svorně upozorňovali a stále upozorňují, že tam mají BSE pod kontrolou a lidem nic nehrozí. Přitom až do konce roku celkem za 12 let (kdy již jeden rok v EU probíhala honba na šílené krávy ) bylo v USA v 60 laboratořích, za asistence 250 státně vyškolených veterinářů- vyšetřeno na BSE celkem kusů skotu (v průměru pouhých cca 1400 vzorků ročně!). Takže i každý laik by měl k tomuto doplnit; naprosto zanedbatelné číslo v zemi, kde se chová téměř 100 milionů kusů skotu... Viz například stav cca 1,4 milionu kusů skotu v ČR a cca 1,5 milionu vzorků vyšetřených na BSE v ČR, od června Na straně druhé však ministerstvo zemědělství USA (USDA)- po zjištění BSE, již od roku 2004 brání soukromým iniciativám v testování BSE (na podobné úrovni jak tomu je ve státech EU) jatkám (splečnost Creekstone) ve státě Kansas, i když tyto to chtějí provádět na vlastní náklady (http://www.creekstonefarms.com/news.html). Takže například tam se moje předtucha (ten kdo již infekční priony našel, již větší pozor si dává...) z konce roku 2002, skutečně realizovala a také i nadále uplatňuje. Vláda USA však ještě významněji šetřila a stále šetří, když nepřistoupila na zákaz zkrmování MKM, jejíž roční spotřeba se tam od roku 1990 (6,5 bilionů poundů) jen málo snížila na 5,5 bilionů poundů v roce 2007 (http://www.ers.usda.gov/publications/ldp/2008/08aug/ldpm17001/ldpm17001.pdf), jak vyplývá ze studie USDA ze září Takže orientačně řečeno to ročně bylo cca 6 bilionů poundů= cca 13 milionů tun MKM, přičemž cena MKM se za celou tuto dobu pohybovala okolo USD za tunu. Takže pokud by v USA bylo přikročeno k zákazu zkrmování MKM, po zjištění BSE koncem roku 2003, lze snadno vypočítat další účet i za tuto bezpečnost - kolik by to pro US daňové poplatníky představovalo bilionů USD, počínaje rokem V této souvislosti týkajíce se států EU, vyplnila se již také moje další předtucha (týkajíce se genetické modifikace při zákazu zkrmování MKM), když jsem v březnu 2004 a potom i květnu 2004 (časopisy; Výzkum v chovu skotu -Rapotín a Zvěrokruh -Brno) připomenul a napsal následující; Od roku 2003 se opatření (EU) ještě zpřísnila tím, že masokostní moučka (MKM) byla zcela vyřazena z potravního řetězce. V mezinárodním časopise Feed Tech (2002;č.9-10,str.8) bylo poukázáno na to, jak značnou finanční částku bude představovat zákaz zkrmování MKM hospodářským zvířatům, ve státech EU. Při ročním zpracování 16 milionů tun kadaverů a jateckých odpadů to představuje následující ztráty (euro/ rok): - za ušlý zisk z prodeje MKM = 1,5 bilionu - za nákup náhradních rostlinných bílkovinných krmiv = 700 milionů - za destrukci materiálu, jeho zpracování na MKM v kafileriích, za spálení MKM (v cementárnách) = 3 biliony. Přitom ve prospěch takovéhoto rozhodnutí jsou v podstatě jen hypotézy o tom, že MKM může obsahovat infekční priony a ty potom opět hypoteticky mohou být příčinou nevyléčitelných spongiformních encefalopatií u lidí. Na straně druhé (nehledě na výše uváděné finanční ztráty; dále potom i ztráty za neškodné odstranění specificky rizikového materiálu ) však v neprospěch rozhodnutí o zákazu zkrmování MKM jsou tato fakta : - již během několika desetiletí byla obrovským biologickým pokusem prověřena zdravotní nezávadnost MKM s ohledem na kvalitu krmiv pro zvířata a na zdravotní nezávadnost zvířecích produktů pro lidskou výživu - je otázkou jaký vliv bude mít ve výživě zvířat zmíněná náhrada MKM geneticky upravenými rostlinnými krmivy (sója)

11 - další otázkou je riziko nedisciplinovanosti chovatelů zvířat i zpracovatelských podniků při předávání materiálu kafileriím, za který musí zaplatit (kontaminace životního prostředí infekčním materiálem )- konec citátu. Teprve až nedávno, koncem roku 2008, za francouzského předsednictví v EU, se očekávaná předtucha" vyplnila, takže geneticky upravená sója se již skutečně z Ameriky do zemí EU dováží (http://www.reuters.com/article/environmentnews/idustre4b33go ),aniž by o tom česká odborná či laická média o BSE- MKM, v souvislostí s bezpečností potravin, nějak významněji informovala. Přitom USA, které po Brazílii jsou největším exportérem sóji a kde se geneticky upravená sója již více let produkuje, tak tam je MKM při krmení monogastrů stále uplatňována... V této souvislosti jsem nedávno v únoru 2010, po šesti letech, v diskusi na téma Pravda o kuřatech na českých pultech: Proč místo masa kupujeme vodu (http://domaci.ihned.cz/c pravda-o-kuratech-na-ceskych-pultech-proc-misto-masa-kupujeme-vodu) připomenul následující; Dávno pryč je doba totalitně celostátně platných receptur krmných směsí (KS) pro výkrm kuřat v bývalé ČSFR, kdy bylo možné zjistit- vědět čím a jak (procenticky...) jsou kuřata od Aše až po Michalovce vykrmována. Tehdy nejen v bývalé ČSFR, ale například i v USA kuřata dostávala v KS po cca 2,5% rybí a masokostní moučky (MKM). V USA tento stav i nadále trvá, u nás v Evropě (EU) už to je pouze "syntetika", kdy zmíněné bílkoviny jsou nahrazovány syntetickými aminokyselinami. Navíc, dnes je složení KS "zamlžováno obchodním tajemstvím", jsou však i sdílnější výrobci KS pro výkrm kuřat, kteří uvádějí například následující složení výrobku; pšenice, kukuřice, sojový extrahovaný šrot toastovaný, kukuřičné klíčky škrobárenské, kukuřičný lepek, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, monohydrogenfosforečnan vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, mravenčan vápenatý, Vitamíny A, D, E, butylhydroxanison, kyselina citrónová, kyselina fosforečná, mono a diglyceridy, oxid měďnatý, Livol clasic. Upozornění: tento produkt obsahuje GMO (geneticky modifikované organismy), L-lysin, monohydrochlorid, D,L-methionin, L-threonin a premix doplňkových látek. Je vhodné připomenout, že zmíněná plná "syntetika výkrmu kuřat" začala od listopadu 2003, kdy byla i v ČR vyřazena MKM z výživy brojlerových kuřat, na základě "vědecké hypotézy" o příčině britské MKM v záležitosti "šílení krav- lidí". Více k tomuto ekologickému problému na webu; Takže v zemích EU z hlediska bezpečnosti potravin v záležitosti zjištění BSE a vynakládaných financí tomu je jinak než například v USA. Příkladem mohou být Kjatky v ČR, které z vlastní iniciativy, s finanční podporou Mze ČR a za potlesku médií začaly testovat na BSE veškerý tam porážený skot starší 30 měsíců, začátkem roku A již zanedlouho v červnu 2001 to byla pastva pro česká ať odborná či laická média, když i soukromé vrtulníky ze zvědavosti nalétávaly nad infekční vatrou spalovaných krav v Dušejově na Jihlavsku, kde byl zjištěn první případ BSE v ČR. Naopak však, poslední, velice důležitý a zajímavý 30. případ výskytu BSE (květen 2009) v Oldřišově na Opavsku zůstal téměř neznámý, protože naše celostátní média (TV, noviny...) o něm veřejnost neinformovala. Vývoj ve výskytu BSE (2001 až 2009) v ČR byl následující; Zvíře Stáří v Diagnoza Počet Místo Okres měsících BSE ze dne Utracených krav 1. kráva Dušejov Jihlava

12 2. kráva Světnov Žďár nad S 3. kráva Deblín Brno-ven. 4. kráva Šestajovice Prahavých 5. kráva Dolní Lažany Třebíč 6. kráva Repešín Prachatice 7. kráva Syřenov Semily 8. kráva Velké Němčice Břeclav 9. kráva Trstěnice Svitavy 10. kráva Dolní Dobrouč Ústí nad Orlicí 11. býk Horní Planá Č.Krumlov 12. kráva Všeň Semily 13. kráva Vojice Jičín 14. kráva Dmýštice Písek 15. kráva Lubná Svitavy 16. kráva Dolní Němčí U.Hradiště 17. kráva Hodice Jihlava 18. kráva Trhový Štěpánov Benešov 19. kráva Neplachovice Opava 20. kráva Studenec Semily 21. kráva Radenín Tábor 22. kráva Krásná Hora Příbram 23. kráva Krásná Hora Příbram 24. kráva Lubná Svitavy 25. kráva Semily Semily 26. kráva Chocnějov M.Bolesla 27. kráva Slatina Ústí nad Orlicí 28. kráva Fojtovice Teplice 29. kráva Roprachtice Semily 30. kráva Oldřišov Opava Celkem 4073 Takže celkem bylo utraceno a v cementárnách v podobě MKM spáleno 4072 vysokoužitkových krav a jeden plemenný býk. Na příkladu posledních dvou případů v roce 2009, lze však i v ČR konstatovat, že za příčinu BSE infekce nelze považovat či podezřívat byť i jen nějaké pozůstatky britské infekční MKM, protože již dávno před narozením postižených zvířat, MKM z českých kafilérií putovala přímou cestou do vysokých cementárských pecí. Podobná situace již byla zjištěna i jinde ve světě, počínaje Británií, avšak u nás v ČR je třeba opět zdůraznit, že nelze pochybovat o precisnosti realizovaného zákazu zkrmování MKM, pod kontrolou příslušných státem placených úředníků... Aniž bych koncem roku 2007 věděl, že něco takového bude v roce 2009 přímo doma potvrzeno, připravil jsem tehdy text k aktivní účasti na 29.Světovém veterinárním kongresu, který je v celém rozsahu zveřejněný na mém webu (http://bseexpert.cz/pdf/veter_kongres.pdf). V době, kdy jsem cestoval po Kanadě- USA, v srpnu 2008 zveřejnila SVS Praha ochranná opatření přijatá v ČR vzhledem k BSE. Jsou tam připomínána různá opatření (již od roku 1962) týkajíce zdravotní nezávadnosti masokostní moučky (MKM) vyráběné na území ČR. Je tam uvedeno i jedno důležité datum ; když s platností od bylo vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 343/2001 Sb. nařízeno oddělení

13 výrobních a balících cest pro krmné směsi určené pro přežvýkavce (http://www.svscr.cz/index.php?art=929). Avšak ještě důležitější datum a to 1.listopad 2003 tam uvedeno není. Týká se to další vyhlášky č.283/ 2003, na základě které byl vydán zákaz používání MKM do krmných směsí pro všechna zvířata, takže tato od byla zcela vyřazena z potravinového řetězce (http://www.svscr.cz/index.php?art=275). Jak se tehdy na zmíněném světovém kongresu vše vyvíjelo, to bylo popsáno v periodiku Bludovan č.10/2008/str.7-8/ (http://www.bludov.cz/bludovan/pdf/b pdf). Z toho něco ve stručnosti o tom, jak jsem v kanadském Vancouveru poukázal na veterinární rozmanitost následovně; Prvním významnějším připomenutím webu ve světě bylo zaregistrování publikace (listopad, 2007) s názvem Neurodegenerative Diseases and Schizophrenia as a Hyper or Hypofunction of the NMDA Receptors, která byla přijata vědeckou radou 29. Světového veterinárního kongresu, který se konal koncem července 2008 v kanadském Vancouveru. Tam jsem také jako jediný prezentér nejen za Českou republiku, ale dokonce za celou Visegrádskou čtyřku vystupoval. Je třeba zdůraznit, že i z ostatních evropských zemí tam jen málo bylo prezentérů ; a to jak při vystoupení v podobě přednášky (oral presentation), tak v podobě posterového sdělení (poster presentation). Světový veterinární kongres však neslouží jen k výměně informací o novinkách veterinárního výzkumu, ale je také příležitostí k setkání představitelů veterinární profese z celého světa. Takže se kongresu rovněž účastnil prezident a víceprezident Komory veterinárních lékařů ČR. Otázkou však je neúčast představitelů naší vědy a vysokého veterinárního školství, když se v roce 2013 má v Praze uskutečnit 31. Světový veterinární kongres. Oproti tomu další zvláštností je moje účast, když jsem se kongresu aktivně účastnil za obyčejnou vesnickou Veterinární ambulanci (viz kopie textu v příloze- na konci textu). Tím jsem se stal výjimkou, protože ostatní ze cca 340 prezentérů byli zástupci veterinárních; univerzit, výzkumných pracovišť, státních úřadů, klinik Další snad ještě důležitější výjimkou bylo to, že moje vystoupení neslo název Neurodegenerativní onemocnění a schizofrénie jako hyper a hypofunkce NMDA receptorů. Přitom se jednalo o shrnutí (review) posledních poznatků vědy s upozorněním na to, že neurodegenerativní onemocnění jako je BSE, lidská forma BSE (vcjd) a další tzv. infekční prionové nemoci, nemusí být infekčního původu, jak je ještě stále v celém světě vědecky- hypoteticky zdůvodňováno. Dále potom toto vystoupení snad nejtypičtěji ukazovalo na to, že zmíněný kongres byl skutečně zaměřený na Celebrate our diversity, protože jako jediné se zabývalo velice závažným a zatím neléčitelným onemocněním jak u zvířat (BSE), tak u lidí (Alzeimerova choroba, schizofrénie ), které k diskusi na světovém fóru předkládal veterinář. Tato výjimečná prezentace hypotézy o původu zmíněných nemocí, odporující současným proklamacím vědy byla zřejmě umožněna právě v Kanadě z toho důvodu, že jen tam z hlediska celosvětového je výskyt BSE stále na vzestupu. Takže tam nedochází k tak úspěšné eradikaci BSE po vyloučení masokostní

14 moučky z potravinového řetězce- jako tomu je v Japonsku či v Německu, jak bylo rovněž na kongresu prezentováno. Organizátoři kongresu po dobu posledních pěti let pracovali na společném vystoupení zástupců privátních a veřejně činných veterinářů. A to pod heslem; Jeden svět, jedno zdraví, jedna medicína. Program kongresu odpovídal hlavní myšlence či heslu kongresu Celebrate our diversity, když vystoupení na kongresu představovalo široký okruh veterinární činnosti; počínaje rozsáhlou problematikou nemocí ryb, přes nemoci domácích a hospodářských zvířat a hygienou potravin konče. Že se skutečně jednalo o značně širokou problematiku, to je patrné z toho, že celkem bylo prezentováno asi 220 přednášek a 120 posterových sdělení z celého světa, zejména však z USA a Kanady; přičemž celkový počet účastníků kongresu byl téměř tři tisíce. Po mém návratu z Kanady- USA, v říjnu 2008 Státní veterinární správa (SVS) Praha uváděla, že se musí vyšetřovat všechen zdravý jatečný skot starší 30 měsíců a nutně poražené kusy starší 24 měsíců. Podmínkou pro zvýšení věkové hranice na 48 měsíců je úplný zákaz zkrmování MKM pro hospodářská zvířata po dobu nejméně šesti let, ucelené testování na BSE nejméně po stejnou dobu, systém pro sledování a identifikaci zvířat funkční opět nejméně šest let a příznivá situace ve výskytu BSE. Toto vše mělo být splněno koncem roku 2009 (http://www.svscr.cz/index.php?art=3218). Tehdy skutečně příznivá situace ohledně dalších výskytů BSE v ČR byla (poslední výskyt BSE byl zjištěný v prosinci 2007), letitá pečlivá testace BSE českých veterinářů- úředníků rovněž, při zřejmě nejperfektnější evidenci v rámci EU. Avšak bohužel, koncem března 2009, koncem první poloviny našeho předsednictví v EU se však situace změnila, když byl zjištěný 29.případ BSE v ČR na Semilsku. (http://www.novinky.cz/domaci/ na-semilsku-se-objevila-nemoc-silenych-krav.html ). Z té doby je vhodné alespoň něco citovat z našich médií následovně; Na Semilsku se objevila nemoc šílených krav (Novinky.cz; ). Česko zaznamenalo v pořadí 29. případ bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Nemoc šílených krav stihla dojnici Zemědělského družstva z Roprachtic na Semilsku. Oblast doposud nejfrekventovanějšího výskytu BSE v Česku a možná ve světě představuje okres Semily. Veterináři zde od roku 2003 v okruhu zhruba třiceti kilometrů diagnostikovali sedmou šílenou krávu patřící do rizikové lokality. Roprachticím na podzim 2006 předcházela uhynulá dojnice v podniku Agrocentrum Jizeran, a.s. Semily a kus poražený na jatkách v Železném Brodě. Případy už tehdy zamotaly řadě odborníků hlavy. "Takovou frekvenci BSE neměli nikde v republice. Krmivo dodávané na Semilsko patrně obsahovalo nějaký negativní prvek," konstatoval tehdy ředitel Krajské veterinární správy (KVS) v Liberci Josef Král. "Poslední případ z Roprachtic nemá rozumné vysvětlení, zvlášť když nakažená dojnice (stáří 66 měsíců) se narodila půldruhého roku po zákazu zkrmovat masokostní moučky představující nejpravděpodobnější zdroj nákazy," dodal Václav Švihel z liberecké KVS. Zemědělce v Roprachticích čeká nucená redukce více než třísethlavého stáda dojnic. "Nelze říci, kolik kusů čeká nucená porážka. Veterináři mluví o dvou stovkách. Tolik to u nás zdaleka nebude. Řada dobytčat představujících rizikovou skupinu s nakaženou dojnicí je prodaná a probíhá jejich dohledávaní," přiblížil Oldřich Novák z roprachtického družstva. - konec citace z Novinek.cz. Na toto zajímavé zjištění jsem do Novinek poslal následující dva komentáře (ty bohužel, s celou skromnou diskusí byly za několik dní vymazány ); Pátek, 27.března 2009, 21:59: Papouškujeme- opisujeme pochybné světové vědecké hypotézy o původu a infekčnosti nemoci šílených krav (BSE) a strašíme tak lidskou formou BSE. Například v Anglii, kde jen tam na světě v období , se skutečně vyskytlo šílení desetitisícú krav; tak až teprve

15 po zveřejnění (1996) v dnes již pochybném vědeckém časopise LANCET- teprve potom se britské obyvatelstvo o šílení jejich krav dozvědělo. Avšak i naše obyvatelstvo, lépe řečeno daňoví poplatníci si neuvědomují, jak je možné vybíjení vysokoužitkových, krav v okruhu zhruba 30 kilometrů na Semilsku, kde od října 2003 došlo k následující likvidaci- spálení krav cemetárnách; Lomnice nad Pop. (10/2003)- 874 krav; Všeň (01/2004)- 241 krav; Vojice (07/2004)- 143 krav; Studenec (06/2005)- 120 krav; Semily (11/2006)- 111 krav; Chocnějov (12/2006)- 75 krav; Roprachtice (03/2009)- cca 200 krav. Takže celkem 1764 vysokoužitkových krav, což představuje český rekord, když z nějakých celkem 4150 na BSE vybitých krav to představuje cca 42 %!!! V tomto směru se zcela určitě jedná o světový rekord, protože zcela určitě ani v Anglii (jen tam se v podstatě ve větší míře BSE vyskytlo z hlediska United Kingdom); v tak zanedbatelném prostoru, nebylo na BSE tolik krav utracenospáleno v cementárnách. Jedná se však o zdánlivý rekord. PROČ? Protože v žádné ze sedmi uváděných lokalit; se u BSE pozitivních krav nezjistili klinické příznaky šílenosti. Takže žádnou masokostní moučku naše krávy nežraly a dokonce ani nešíleli a přitom naši úředníci stále tvrdí pravý opak. Přitom však naši politici- ekonomové přemýšlí o tom, jak naplnit státní pokladnu. Moje doporučení; využít našeho předsednictví v EU a zrušit BSE infekčnost. Nepochybuji, že rádi se připojí i Severoameričané. Bližší informace o tom lze zjistit na mém webu z něhož bylo v cca 70 státech světa zkopírováno již cca 2 tisíce MB textu - konec citátu. Pátek, 27.března 2009, 23:25:30 Co ještě lze dodat- říct k názoru ředitele KVS že takovou frekvenci BSE neměli nikde v republice a že krmivo dodávané na Semilsko patrně obsahovalo nějaký negativní prvek? Podle mého názoru se o žádný zázračný prvek nejednalo. Jednalo se však zřejmě o nadbytek bílkovin v krmné dávce vysokoužitkových krav.mohlo se však jednat o myšlenky- ideály nějakého odborného "krmivářského" poradce, který v regionu působí.velice konkrétně jsem na tento prvek upozornil v Časopise komory veterinárních lékařů ČR (Zverokruh), v srpnovém vydání Tehdy jsem upozornil na to, že v naší krmivářské praxi vysokoužitkových krav ( možná právě na Semilsku) se ještě i v té době poukazovalo na doporučení z publikace Total mixed rations and supercows (USA, srpen 1994). Přitom jsem také upozornil na to,že v této publikaci bylo v podstatě zprofanováno doporučení nadbytku bílkovin pro krávy na základě USA normy (NRC) z roku Takže dokonce až po osmi letech z této v USA již zapomenuté publikace, bylo koncem roku 2002 (časopis Farmář,č.11) naší krmivářské praxi doporučeno- připomenuto, že kravám vysoký příjem bílkovin neškodí. Přitom však dnes i lidem-laikům je známo, že příjem nadbytku bílkovin u nich vyvolává vysokou- zdraví škodlivou hladinu močoviny v krvi.ve zmíněném doporučení našeho odborníka pro výživu krav bylo tehdy v časopise Farmář napsáno; Převažuje názor, že vysoký obsah močoviny v mléce znamená nadbytek dusíkatých látek v krmné dávce a že tento nadbytek poškozuje vnitřní orgány dojnic. V praxi se ukazuje, že tento názor velmi často nemusí odpovídat skutečnosti Jsou chovy, kde se dlouho drží močovina v mléce na vysoké úrovni, kolem 7-8 mmol/l, přesto jsou zvířata zdravá a k poškození jater nedochází. Takže podle mého názoru světová priorita spočívá ne pouze ve výskytu BSE na malém území Semilska, ale ve vybíjení stovek zdravých vysokoužitkových krav. Takže původcem BSE není snad až do omrzení opakovaná britská masokostní moučka, ale nadbytek bílkovin - konec citace. Poněkud stručnější- méně adresné komentáře do diskuse jsem poslal i do dalších pěti médií v ČR (ty do dneška zůstaly zachovány), viz například podobný text diskuse v Týdnu.cz ; (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/veterinari-zjistili-nemoc-bse-u-kravy-vchovu-na-semilsku_112056_diskuze.html?id_diskuze=137325&akce=show) ;

16 Zajímavý však je již sedmý výskyt BSE v okruhu pouhých cca 30 kilometrů na Semilsku, kde od října 2003 došlo k následující likvidaci vysokoužitkových krav; Lomnice nad Pop. (10/2003)- 874 krav; Všeň (01/2004)- 241; Vojice (07/2004)- 143 ; Studenec (06/2005)- 120; Semily (11/2006)- 111 ; Chocnějov (12/2006)- 75 ; Roprachtice (03/2009)- cca 200 krav. Takže celkem 1764 vysokoužitkových krav, což představuje cca 42 % z celkem cca 4150 na BSE v ČR utracených krav!!! Přitom v žádné z uváděných lokalit; se u BSE pozitivních krav nezjistili klinické příznaky šílenosti (podobně jako v rámci celé ČR). Například v Anglii byly od roku 1986 zjištěny desetitisíce případů s příznaky šílenosti krav, aniž by tam někdy bylo prokázáno, že původcem nemoci byla masokostní moučka (MKM). Rovněž tak tomu je i v ČR, přičemž tato poslední infikovaná kráva se narodila až po oddělení výrobníchpřepravních kapacit pro výrobu krmiv pro přežvýkavce v roce Takže malý prostor Semilska se již dávno měl stát pracovištěm pro detektivy, kteří by detailně pátrali po vinících, kteří porušili zákon o zákazu zkrmování MKM. A nebo se nabízí další varianta, že MKM nemá nic společného s BSE! Opatření při vyřazení MKM z výroby krmných směsí představují obrovské finanční ztráty v době; kdy politici- ekonomové v EU přemýšlí o tom, jak naplnit evropskou pokladnu. Moje doporučení; využít našeho předsednictví v EU a zrušit BSE infekčnost. Viz pochybnosti o infekčnosti BSE na; - konec citátu. Další diskusní příspěvky z téhož dne ( ); ČT 24; (http://www.ct24.cz/domaci/49834-veterinari-odhalili-na-semilsku-kravu-s-bse/) Deník; (http://www.denik.cz/z_domova/bse-nakazena-krava-semilsko html) Lidovky; (http://www.lidovky.cz/veterinari-zjistili-u-kravy-nemoc-bse-dxi- /ln_ekonomika.asp?c=a090327_130622_ln_ekonomika_mtr) idnes; (http://zpravy.idnes.cz/na-semilsku-se-objevila-nemoc-silenych-krav-nakazuodhalily-testy-po-porazce-1w1-/domaci.asp?c=a090327_120646_domaci_jba) Tehdy koncem března 2009 jsem předpokládal, že nastala příležitost, že to na příkladu výskytu BSE v ČR skutečně Evropě osladíme, nejen nějakými obrázky či frázemi, ale konkrétně a významně finančně. Takže využijeme našeho předsednictví v EU a poukážeme na vlastní zkušenosti o neúčinností zákazu zkrmování MKM. Bohužel, stal se pravý opak; na zmíněné komentáře nikdo nereagoval a naopak naši představitelé v EU naše údajné úspěchy s tlumením BSE po již více jak 5 letech, po totální eliminaci MKM; použili k podpoře od samého počátku vymyšlené pseudovědecké hypotézy o původu a šíření BSE (http://www.svscr.cz/index.php?art=3730). K mému dalšímu překvapení jsem však až začátkem srpna 2009 na internetu zjistil, že na Opavsku byl v květnu 2009 zjištěný další, již 30.případ BSE v ČR (http://www.denik.cz/regiony/nemoc-silenych-krav-ostatni-kravy-byly-zdrave.html).. K tomu jsem již žádné komentáře neposílal, protože již by nebyly aktuální a navíc také, při nulové odezvě (Evropě to osladíme ) po mých komentářích k předchozímu případu BSE na Semilsku, pokládal jsem to za zbytečné. Dále i vzhledem k tomu, že o tomto posledním případu BSE se již zmiňovala jen regionální média na Opavsku, jen tam se farmář pan Klapetek stal známým tím, že jeho stádo vysokoužitkových krav, jakož i BSE postižená kráva- neměla možnost ani jen někdy vedle obávané MKM ležet... I pan Klapetek tehdy novinářům z Opavsko Hlučínského deníku řekl; Myslím si, že šílení jsou spíš lidé než krávy. Je třeba zdůraznit a tam bych viděl i chybu novinářů, že veřejnost neví, že masokostní moučky (MKM) u nás už nejsou k mání. Tyto moučky pro krmné účely tu už neexistují a ty, které jsou produktem kafilérií, se používají jako topivo v cementárnách. A i když se před lety masokostní moučky používaly jako krmivo, tady, na naší farmě se nikdy neobjevily. Ani žádné jiné náhražky. Ani sušené mléko pro odchov telat. Já to všechno dělám přírodní cestou, a přesto se to stalo... - konec citace.

17 Jindřich Klapetek Autor: DENÍK / Martin Kůs Takže jako soukromý detektiv amatér jsem se nedávno, v srpnu 2009 vypravil do Oldřišova na Opavsku, kde chovatel holštýnských krav pan Klapetek vyniká následujícími zvláštnostmi; - jedná se v dnešních podmínkách ČR o drobnochovatele, protože jeho stádo dojených krav je v kategorii kusů chovaného skotu - vysoká mléčná užitkovost, pohybující se v průměru stáda okolo 11 tisíc kg mléka na krávu a rok, s až rekordním obsahem nejen mléčné bílkoviny, ale i tuku - chov krav je možné považovat ze jeden z nejlepších v ČR rovněž i pokud se týká přirozené výživy i ustájení, protože jeho krávy se celý rok nacházejí na pastvinách, v zimně pod zatepleným přístřeškem; po celý rok mají adlibitní přístup jak ke krmivům objemovým, tak k jadrným, aniž by někdy nějaký řetěz či ohlávku na svém krku nosily - jadrnou bílkovinnou směs farmář používal výhradně od Silagra Opava, která je kompletní (obsah Mg; 2,15 g/ kg), vyráběná na principu zákonem určovaných receptur, takže již nepoužívá žádné minerální doplňky kromě solného lizu s obsahem mikroelementů, který byl zanedbatelným zdrojem hořčíku (2 g Mg / kg lizu) - používaná objemová krmiva jsou na bázi pastevního travního porostu a kukuřičné siláže, bez použití leguminóz (vojtěška, jetel...) - chov krav je možné považovat ze jeden z nejlepších v ČR i pokud se týká individuálního přístupu ke každé krávě, protože jeho krávy jsou cvičené a na zavolání svým jménem vstupují do dojírny - díky tomuto individuálnímu přístupu pan Klapetek již několik týdnů před zjištěním BSE, pozoroval u postižené krávy určité nervové příznaky, charakteristické pro BSE - celá organizace chovu krav počínaje ustájením- krmením a konče dojením je vedena na principu jednoduchosti a tím i finanční nenáročnosti, o čemž se měla možnost přesvědčit celá řada chovatelů či delegací nejen z ČR, ale i ze zahraničí... Avšak snad nejdůležitější výjimkou po stránce krmení krav je to, že tyto vysoko-užitkové krávy mají adlibitní příjem (mohou podle libosti přijmout) jadrného bílkovinného krmiva, před příchodem do dojírny; protože jak pastviny (příkladně, až ekologicky udržované) osévané pastevní směsí, tak kukuřičná siláž mají vzhledem ke zmíněné vysoké užitkovosti značný nedostatek bílkovin. Pan Klapetek říká, že je v ZNZ Opava známý tím, jak operativně ve spolupráci s odběratelem mléka a výrobcem krmných směsí; upravuje recepturu krmné směsi po stránce obsahu bílkovin (hlavním zdrojem je sojový extrahovaný

18 šrot); podle obsahu močoviny- bílkoviny v mléce krav... Je třeba připomenout, že krávy mají i v zimním období přístup na pastviny, takže postižená kráva měla přístup i na mladou jarní pastvu (vyšší obsah bílkovin, nižší obsah hořčíku). V předchozím zimním období byla výživa krav založena na příjmu sena z pastevního porostu, kukuřičné siláži a krmné směsi; přičemž lze předpokládat, že obsah hořčíku v sušině krmné dávky nebyl vyšší jak 0,2 %. V této souvislosti je vhodné připomenout, že on sám nikdy o žádné BSE alternativní teorii (nadbytek bílkovin při nedostatku hořčíku) či o existenci webu neslyšel a ani příslušní veterinární inspektoři se o této možnosti vzniku BSE nezmínili. Celkově řečeno, k chovu krav by neměli mít žádné vážnější připomínky, protože i podle mého názoru pan Klapetek má vše v perfektním pořádku. Takže po zjištění, že postižená kráva skutečně nemohla nikdy MKM v krmivu přijímat- byl tento již 30. případ BSE uzavřen. Nutno však připomenout, že opět by běžný čtenář obtížně hledal to významné listopadové datum z roku 2003, kdy MKM z potravinového řetězce v ČR zmizely. A v této souvislosti to nejdůležitější, proč byla BSE zjištěna u krávy, která nikdy nemohla přijít do styku s MKM ani nějakou zkříženou kontaminací. Takže se stalo poprvé, když v této souvislosti i mluvčí SVS Praha mlčí a již hovoří jen o bezpečnosti, viz například Deník.cz (http://www.denik.cz/z_domova/testy_bse_krava_zlinsko html), kde je uvedeno; U řezníka nebezpečí nehrozí. Podle Dubna se případy BSE u skotu stále sporadicky vyskytují. Poslední se objevil v roce Jak podle mluvčího ukázal výskyt BSE v letošním roce, není zřejmě na místě uvažovat o razantním zmírnění opatření proti šíření této zákeřné nemoci. Stále je podle Dubna opodstatněný zákaz používání masokostních mouček pro výživu hospodářských zvířat a vyšetřování mozkovou tkáň porážených dobytčat. Pro jistotu se i nadále na jatkách odstraňuje tzv. SRM specifikovaný rizikový materiál (mozek, mícha, uzliny, část střeva). Na druhou stranu o zvýšení věku pro povinné vyšetřování na nemoc šílených krav ze 30 měsíců na 48 měsíců lze za splnění daných podmínek uvažovat, uvedl Duben. Ujistil, že právě vzhledem k opatřením si lidé, kteří přijdou nakupovat do řeznictví, mohou být jisti, že se do tržní sítě nemůže dostat nic závadného - konec citátu. Je třeba připomenout, že všechny poslední tři případy BSE vykazují určitou zvláštnost od těch až dosavadních tuctových vysokoužitkových velkochovů až do 27.případu BSE ( ) ve velkochovu krav, ve Slatině na Ústecko-Orlicku ( domovský zemědělský podnik bývalého ministra Josefa Luxe). Přitom 28.případ BSE se rovněž vyskytnul v malochovu, na Teplicku, kde však bylo chováno více druhů hospodářských zvířat (http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-se-objevil-dalsi-pripad-bse-tentokrat-na-teplicku-pes- /domaci.asp?c=a071220_174845_domaci_miz ) a 29.případ byl na zmíněném Semilsku, které snad vyniká až světovým BSE unikátem.. V době posledních dvou případů BSE v ČR, kdy se ukázalo, že ani v ČR nemá BSE nic splečného s MKM; využila SVS Praha paradoxně našeho předsednictví v EU k tomu, aby poukázala na to, jak byl zákaz zkrmování MKM od listopadu 2003 úspěšný. Takže citujme ze článku Čeští veterináři ostudu v Evropě neudělali, naopak!, ze 30.června 2009 (http://www.svscr.cz/index.php?art=3730), kdy z několika úspěšně řešených bodů SVS Praha uvádí; Největším úspěchem v první polovině našeho předsednictví bylo to, že se podařilo završit jednání k nařízení EU o vedlejších produktech živočišného původu, kde byla provedena revize 14 předpisů a výsledkem je jediný text, samozřejmě se zachováním stávajících systémů ochrany zdraví zvířat a lidí. Text byl schválen na plenárním hlasování Evropského parlamentu dne 24. dubna Uplatnili jsme své zkušenosti zejména při krocích proti BSE, při odstraňování specifikovaného rizikového materiálu, popřípadě produktů, které mohou být, či jsou potenciálně rizikové jak pro zvířata, tak i pro člověka... - konec citátu.

19 O zviditelnění úspěchů ČR v Bruselu, týkajíce se tlumení BSE na úseku bezpečnosti potravin se zřejmě zasloužila i paní MVDr. Milena Vicenová, stálá představitelka ČR při EU od ledna 2008 (doposud). Během českého předsednictví Rady EU, v první polovině roku 2009, vedla Stálé zastoupení i Výbor stálých představitelů při EU, tzv. COREPER II. V této souvislosti je třeba připomenout, že v letech 2004 až 2006 zastávala místo ředitelky odboru bezpečnosti potravin při Mze Praha, byla zástupkyní vrchního ředitele Úřadu pro potraviny a zástupcem ČR v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Od září 2006 do ledna 2007 byla ministryní zemědělství ČR... (http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/o_stalem_zastoupeni/vedouci_staleho_zastou peni/index.html). Situace se však ještě před schvalováním Evropským parlamentem (konec dubna 2009) změnila, když se na Semilsku koncem března 2009 zjistil 29.případ BSE a již v dubnu 2009 snad nejpozornější český farmář, pan Klapetek na Opavsku zjišťoval, že chování jeho krávy je podivné i když ta nikdy s MKM do styku přijít nemohla. Ve srovnání se všemi předchozími nálezy BSE v ČR však v souvislosti s výše uvedeným zákazem použití MKM při výrobě krmných směsí vyplývá, že nastala důležitá změna, která zatím nebyla našimi odbornými či laickými médii náležitě zdůrazněna. A to, že obě postižené krávy se narodily buď po určité (Semilsko; po květnu 2002) nebo po totální eliminaci (Opavsko; po listopadu 2003) MKM z výroben krmných směsí v ČR. Takže celé roky u nás používané zaklínadlo, že BSE postižené zvíře se někde- někdy- nějak mohlo MKM infikovat, to bylo možné již před několika měsíci vyloučit- při až precisním dohledu českých veterinářů, na úseku bezpečnosti potravin. V poslední době však celosvětově se jen málo v médiích něco objevuje o BSE, či dokonce o lidské variantě BSE (vcjd). Takže jen málo bylo možné o BSE v posledních měsících něco komentovat, přičemž ani ve světových statistikách ( do konce září 2009) nebylo nic známo o tom, že ČR v roce 2009 vyniká dvěma značně zajímavými posledními případy BSE (http://www.oie.int/eng/info/en_esbmonde.htm). Je však třeba připomenout, že o zviditelnění BSE infekce se značnou mírou zasloužily vědci Spojených států, v době známého teroristického útoku na USA (11.září 2001). Tehdy tam lidská varianta BSE (vcjd) byla nadřazena nad nemoc AIDS a celosvětově použita ke strašení lidí, jak se také o tom zmínil německý vědec Roland Scholz. Takže tehdy, v době akutního nedostatku dárců krve v New Yorku, pokud se někdo z Evropanů přihlásil darovat krev, tak byl odmítnut, protože by Američany mohl nakazit šíleností krav... Co ještě zbývá dodat závěrem? Asi to, proč ještě i nadále jsou lidé strašeni tím, že i za více jak 50 let mohou zemřít na nevyléčitelnou nemoc, která v podstatě nikdy nebyla vědecky diagnostikována. Dále potom i to, že jen na základě vědeckých hypotéz bylo například jen v ČR vybito již více jak 4000 nejužitkovějších krav a již značné množství hovězího (včetně specificky rizikového materiálu - hovězího od kosti ) bylo spáleno v podobě masokostní moučky (MKM) v cementárnách. Stalo se tak na základě příslušné vyhlášky- viz s platností od Avšak již v předstihu bylo k tomuto například v deníku MF DNES ( ) napsáno následující: Roštěnou na kosti,t-bone steak či hovězí kosti na polévku si už v obchodech napříště nekoupíme. Seznam takzvaného specifického rizikového materiálu (SRM) z hlediska BSE byl rozšířen na celou páteř skotu staršího 12 měsíců. Státní veterinární správa zhruba před čtrnácti dny rozhodla, že páteř musí být na jatkách oddělována a společně s ostatním rizikovým materiálem, kam patří celá lebka, mozek, mícha, uzliny a střevo skotu, zpracovávána na moučku a poté spalována... Důvodem tohoto opatření je, že

20 orgány Evropské unie nezařadí Českou republiku z hlediska rizikovosti do kategorií, na které se oddělování páteře nevztahuje - konec citátu. Za tento přepych za likvidaci páteře muselo být zaplaceno cca 400 Kč. Takže k již platným vícenákladům; zhruba 1300 Kč za test na BSE u skotu staršího 30 měsíců, dále 500 Kč za likvidaci lebky a střev- přibyla tehdy daňovým poplatníkům v ČR další účtenka. V této souvislosti je vhodné připomenout, že na světě hladoví cca 840 milionů lidí (http://www.faqs.org/nutrition/erg-foo/food-insecurity.html) a denně hladem umírá cca 40 tisíc dětí Počet hladovějících lidí se však v poslední době zvyšuje, přírůstek za rok 2009 představuje sto milionů (nejvíce za posledních 40 let), takže v současnosti již přesahuje jednu miliardu (http://www.novinky.cz/diskuse?id=180532&articleid=/zahranicni/svet/ vesvete-uz-hladovi-vice-nez-miliarda-lidi.html&sectionid=745). K tomuto článku jsem 14. října 2009 poslal do Novinek cz následující komentář; Na straně jedné řádově stovky milionů hladovějících lidí, na straně druhé řádově snad desítky milionů tun (přesný údaj nelze zjistit)masokostní moučky(mkm)-a to jen ve státech EU; která se ročně jako "topivo" spálí ve vysokých pecích cementáren. Je to tím,že Evropská komise tak již v roce 2001 doporučila a naše vláda od 1.listopadu 2003 realizuje. Důvodem bylo a stále je, že i "nějaké zbloudilé zrnko MKM" by mohlo české krávy "šíleností infikovat"(bse). Takže od té doby(za pár dní tomu bude již 6 let),veškerá MKM vyrobená v ČR putuje z asanačních ústavů (kafilérie)"přímou cestou" do cementáren. Letos se však i v ČR potvrdilo, že MKM není původcem BSE, protože v březnu byl v ČR jištěný 29.případ BSE u krávy narozené asi 2 měsíce před a v květnu 30.případ BSE u krávy narozené cca 7 měsíců po Takže proběhl 6-letý "biologický pokus",který potvrdil jeden z "velkých omylů" v historii medicíny, který jen v ČR stál daňové poplatníky cca 10 miliard Kč (přesný údaj nelze zjistit). Přitom během prního roku BSE celoroční testace v ČR(2002), byly rovněž zjištěny pouhé 2 případy BSE. Takže pokud již v roce 2009 se žádný další případ BSE neobjeví, tak k žádnému zlepšení v záležitosti BSE v ČR nedošlo.takže pokud to skutečně různé charity se svojí pomocí míní"upřímně", tak by měly v Bruselu žádat vysvětlení, proč se tak s cenným bílkovinným krmivem plýtvá. Navíc potom, když celá desetiletí před rokem 2001 probíhal rovněž a to celosvětový "biologický pokus"(od cca 50.let minulého století),kdy tak byla prokázána nezávadnost MKM jak z hlediska zdraví zvířat,tak i lidí. Nyní náhradou za "bílkovinnou" MKM se do Evropy dováží geneticky modifikovaná sója,z Ameriky. Tam však se MKM zvířatům i nadále zkrmuje,i když se tam nemoc "šílených krav"(bse) rovněž vyskytuje. A šetří se například v USA i tím,že jen zhruba 1% z poráženého skotu se tam na BSE testuje!!! Přitom jen v ČR se ročně vyrobí a v pecích cementáren likviduje cca 300 tisíc tun MKM, která by mohla být použita ke krmení zvířat v zemích Afriky... Pokud se týká financí, tak jen v Evropě lze dosavadní ekonomické ztráty- spojené s tlumením infekčnosti BSE - odhadovat možná až na 200 bilionů euro Přesněji to nelze z posledních let zjistit, je jen určitý údaj ze října 2004, ve kterém se uvádí, že to tehdy jen pro EU-15ku představovalo více jak 90 bilionů euro (http://www.foodnavigator.com/legislation/eu-budget-firms-up-for- BSE). V ČR lze snadno od SVS Praha zjistit kolik kusů skotu bylo na BSE testováno, finanční náklady spojené s likvidací BSE však velice obtížně. Pouze ve Finančních novinách ze začátku února 2008 se říká, že české daňové poplatníky záležitost jen s testováním na BSE stála do konce roku 2007, již více jak 1,2 miliardy korun. Přitom náklady spojené s likvidací veškeré MKM vyrobené v ČR od listopadu 2003 jsou nepochybně podstatně vyšší (kolem 10 miliard Kč?). Přitom je upřednostňována bezpečnost potravin na vědecké úrovni; viz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (http://aplikace.isvav.cvut.cz/researchplandetail.do?rowid=msm ) a Výzkumný

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 2/2008 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 2/2008 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 2/2008 Děkujeme za Vaši přízeň Chuť zdraví z čisté přírody e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, dostáváte se k dalšímu vydání

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

Revue BIOSTYL 22. - 24. 5. 2009 POTRAVINÁŘSKÁ 1/2009. Přihlašte se na největší veletrh z oboru v ČR. www.biostyl.cz

Revue BIOSTYL 22. - 24. 5. 2009 POTRAVINÁŘSKÁ 1/2009. Přihlašte se na největší veletrh z oboru v ČR. www.biostyl.cz Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2009 BIOSTYL 4. VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 4 th HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE TRADE FAIR 22. -

Více

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Dovozy některých potravin jsou zbytečné Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu země do Evropské unie až několikanásobně. Dováží se například stále více mléčných výrobků či

Více

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, 2011

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 62 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY MUDr. František Kožíšek, CSc. Mgr. Jiří Paul, MBA RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Vydal Výzkumný

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R.

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R. Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 3/2012 Podporuji svobodný střet názorů Rozhovor s novým předsedou Jak dál s varroázou Článek MUDr. R. Hubače Korespondenční soutěž

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Tuto publikaci podpořila nadace OSF, Praha Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama 2 Tato

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Greenpeace v akci 2000

Greenpeace v akci 2000 Magazín L É T O 2 0 0 1 Greenpeace v akci 2000 Foto Greenpeace/Sabine Vielmo Březen - Pochod proti GMO na Karlově mostě.duben - Greenpeace instaluje solární elektrárnu na první školu. Květen - Protest

Více

Jak pomáhá konopí V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA #32. nezávislý nestranný legální. Jmenuji se Martina, je mi 47 let a jsem tvor poměrně dost

Jak pomáhá konopí V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA #32. nezávislý nestranný legální. Jmenuji se Martina, je mi 47 let a jsem tvor poměrně dost #32 2012 OPRAVDU SE MUSÍME INSPIROVAT... Legislativní proces směřující k legalizaci léčebného konopí pod patronací státu jde do fi nále. V pátek 26. října byly poslancům doručeny pozměňovací a jiné návrhy

Více