vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016"

Transkript

1 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

2 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, Brno telefon web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Den otevřených dveří v 15 hodin Termín podání přihlášek Bc.: NMgr.: PhD.: Termín přijímacích zkoušek Bc.: talentová zkouška přijímací zkouška NMgr.: PhD.: Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypisován Výše poplatku za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč o studijních programech a oborech Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus (PS, 4letý), s oborem: Architektura Navazující magisterské studijní programy Architektura a urbanismus (PS, 2letý), s oborem: Architektura Architecture and Urbanism (PS, 2letý, v AJ), s oborem: Architecture Doktorský studijní program Architektura a urbanismus (PS, KS, 4letý), s obory: Architektura Urbanismus Obecné informace o přijímacím řízení Bakalářský studijní program Přijati budou uchazeči, kteří předloží doklad o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání, úspěšně absolvují přijímací řízení a dosáhnou takového bodového ohodnocení v celém přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. Navazující magisterský studijní program Do magisterského studijního programu uskutečňovaného na Fakultě architektury VUT v Brně se mohou hlásit absolventi Bc. programu vyhovující čl. 46 Evropské směrnice 2005/36/EC o vzdělávání architekta.

3 Doktorský studijní program Do PhD. programu se mohou přihlásit absolventi magisterského studijního programu. Možnost prominutí přijímací Do všech akreditovaných studijních programů na Fakultě architektury je nutno konat přijímací. Požadavek na zdravotní způsobilost Bez požadavku. Přípravné kurzy V přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Fakulta architektury nepředpokládá konání přípravných kurzů. Přijímací Bakalářský studijní program I. část talentová zkouška II. část písemný test z matematiky, písemný test z oblasti kultury, architektury a umění, ústní odborná rozprava Navazující magisterský studijní program Posouzení předloženého portfolia, ústní pohovor. Doktorský studijní program Ústní odborná rozprava ke zvolenému tématu doktorského studia. Poplatky za studium Výuka v AJ je zpoplatněna částkou EUR za rok. Stipendium Podle stipendijního řádu VUT v Brně mohou být studentům v Bc. a NMgr. studijních programech fakultami vyplácena stipendia prospěchová, mimořádná, v doktorských pak doktorská, mimořádná a vědecké granty. Kromě toho mohou být studentům vyplácena ubytovací a sociální stipendia a mimořádné stipendium přiznané rektorem. Jejich výši upravují příslušná rozhodnutí rektora a děkana. Každá žádost studenta o stipendium je posuzována individuálně. Prospěchové stipendium se na FA studentům Bc. a NMgr. programů neuděluje. Mimořádné stipendium se studentům Bc. a NMgr. programů uděluje v případě, které uvádí Stipendijní řád VUT v Brně (část druhá, čl. 4). Doktorské stipendium se na FA studentům PhD. programů přiznává v souladu se Stipendijním řádem VUT v Brně (část třetí, čl. 5 a 6). Uplatnění absolventů Absolvent bakalářského studijního programu je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních kancelářích a dalších institucích v oblasti výstavby a architektury. Je schopen řešit základní úlohy navrhování staveb od širších urbanistických vazeb až po technický a výtvarný detail. Absolvent magisterského studijního programu inženýr architekt (Ing. arch.), je připravován jako odborník tvůrčí pracovník, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených (Bc.) 503 Počet přijatých (Bc.) 100 Počet přihlášených (NMgr.) 178 Počet přijatých (NMgr.) 87 Cílem studijního programu je také zajistit takový stupeň absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti v procesu autorizace při vstupu do České komory architektů prokázal požadované znalosti a dovednosti. 16 vlastních stravovacích zařízení

4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií FEKT adresa Technická 3058/10, Brno telefon web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Den otevřených dveří , a Termín podání přihlášek Termín přijímacích zkoušek červen 2015 Náhradní termín přijímacích zkoušek červen nebo červenec 2015 Výše poplatku za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč INFORMACE O studijních PROGRAMECH A OBORECH Bakalářské studijní programy Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (PS, KS, 3letý), s obory: Automatizační a měřicí technika Elektronika a sdělovací technika Mikroelektronika a technologie Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Teleinformatika Biomedicínská technika a bioinformatika (PS, 3letý), s oborem: Biomedicínská technika a bioinformatika Audio inženýrství (PS, 3letý), s oborem: Audio inženýrství Angličtina v elektrotechnice a informatice (PS, 3letý), s oborem: Angličtina v elektrotechnice a informatice Electrical, Electronic, Communication and Control Technology (PS, 3letý, v AJ), s obory: Automation and Measurement Electronics and Communication Microelectronics and Technology Power Electrical and Electronic Engineering Teleinformatics Navazující magisterské studijní programy Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (PS, KS, 2letý), s obory: Biomedicínské a ekologické inženýrství Elektroenergetika Elektronika a sdělovací technika Elektrotechnická výroba a management Kybernetika, automatizace a měření

5 Mikroelektronika Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika Telekomunikační a informační technika Biomedicínské inženýrství a bioinformatika (PS, 2 letý), s oborem: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika Electrical, Electronic, Communication and Control Technology (PS, 2letý, v AJ), s obory: Biomedical and Ecological Engineering Communications and Informatics Cybernetics, Control and Measurements Electrical Manufacturing and Management Electronics and Communication Microelectronics Power Electrical and Electronic Engineering Power Electrical Engineering Doktorské studijní programy Elektrotechnika a komunikační technologie (PS, KS, 4letý), s obory: Biomedicínská elektronika a biokybernetika Elektronika a sdělovací technika Fyzikální elektronika a nanotechnologie Kybernetika, automatizace a měření Matematika v elektroinženýrství Mikroelektronika a technologie Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Teleinformatika Teoretická elektrotechnika Biomedicínské technologie a bioinformatika (PS, KS, 4letý), s oborem: Biomedicínské technologie a bioinformatika Electrical Engineering and Communication (Ps, Ks, 4letý, v AJ), s obory: Biomedical Electronics and Biocybernetics Electronics and Communications Physical Electronics and Nanotechnology Cybernetics, Control and Measurements Microelectronics and Technology Mathematics in Electrical Engineering Power Electrical and Electronic Engineering Theoretical Electrical Engineering Teleinformatics Obecné informace o přijímacím řízení Bakalářský studijní program Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je v termínu odeslaná přihláška, odevzdané maturitní vysvědčení a zaplacený manipulační poplatek. Navazující magisterský studijní program Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je v termínu odeslaná přihláška, řádné ukončení Bc. studijního programu a zaplacený manipulační poplatek. Doktorský studijní program Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a složení přijímací. Náplní přijímací jsou zejména: otázky k zaměření studia a předpokládané disertaci, otázky obecně teoretické, otázky specializované, vážící se k oboru studia, ověření znalostí anglického jazyka, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Možnost prominutí přijímací Podmínky pro prominutí přijímací jsou uvedeny v Pravidlech pro přijímací řízení. Požadavek na zdravotní způsobilost Bez požadavku. Přípravné kurzy Uchazeči o Bc. studium mají možnost navštěvovat kurzy matematiky a fyziky, které jsou pořádány v průběhu měsíce února až dubna. Přesné termíny a informace jsou každoročně vyvěšeny na webových stránkách fakulty. Kurzy jsou zaměřeny na okruhy požadavků přijímací. Přijímací Písemná zkouška do bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika se koná z předmětů matematika a fyzika nebo matematika a základy informatiky. Písemná zkouška do bakalářského studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika se koná z předmětů matematika a biologie. Písemná zkouška do bakalářského studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice se koná z předmětů matematika a anglický

6 jazyk. Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Audio inženýrství se skládá z talentové a znalostí z předmětů matematika a fyzika nebo matematika a základy informatiky. Poplatky za studium Poplatek za studium v cizím jazyce činí EUR za jeden akademický rok (dle studijního programu). Stipendium FEKT přiznává svým studentům prospěchové stipendium až Kč měsíčně podle studijních výsledků a uděluje mimořádná stipendia za mimostudijní aktivity pro fakultu. Studenti prezenční formy doktorského studia pobírají pravidelné měsíční stipendium, které je každý rok stanoveno aktuální vyhláškou. Uplatnění absolventů Fakulta připravuje kvalifikované pracovníky ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, mikroelektroniky, nanotechnologií, teleinformatiky, audio inženýrství, biomedicínského inženýrství, bioinformatiky, robotiky, řídicí a měřicí techniky, výpočetní techniky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, elektronických zařízení a systémů, elektrotechnické výroby a managementu. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených (Bc.) Počet přijatých (Bc.) Počet přihlášených (NMgr.) 787 Počet přijatých (NMgr.) % absolventů má zajištěnou práci do jednoho roku VÍCE NEŽ 50 SPORTOVNÍCH SPECIALIZACÍ

7 Fakulta chemická FCH adresa Purkyňova 464/118, Brno telefon web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Den otevřených dveří a Termín podání přihlášek Bc., NMgr.: PhD.: Termín přijímacích zkoušek Bc.: NMgr.: PhD.: Náhradní termín přijímacích zkoušek Bc., NMgr.: Výše poplatku za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč o studijních programech a oborech Bakalářské studijní programy Chemie a chemické technologie (PS, KS, 3letý), s obory: Spotřební chemie Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie pro medicínské aplikace (PS) Chemie a technologie potravin (PS, KS, 3letý), s obory: Potravinářská chemie Biotechnologie Navazující magisterské studijní programy Chemie a technologie ochrany životního prostředí (PS, KS, 2letý), s oborem: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Spotřební chemie (PS, KS, 2letý), s oborem: Spotřební chemie Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (PS, KS, 2letý), s oborem: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie a technologie potravin (PS, KS, 2letý), s oborem: Potravinářská chemie a biotechnologie Chemie pro medicínské aplikace (PS, 2 letý), s oborem: Chemie pro medicínské aplikace

8 Doktorské studijní programy Fyzikální chemie (PS, KS, 4letý), s oborem: Fyzikální chemie Physical Chemistry (PS, KS, 4letý, v AJ), s oborem: Physical Chemistry Makromolekulární chemie (PS, KS, 4letý), s oborem: Chemie makromolekulárních materiálů Macromolecular Chemistry (PS, KS, 4letý, v AJ), s oborem: Chemistry of Macromolecular Materials Chemie a technologie potravin (PS, KS, 4letý), s oborem: Potravinářská chemie Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (PS, KS, 4letý), s oborem: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie a technologie ochrany životního prostředí (PS, KS, 4letý), s oborem: Chemie životního prostředí Obecné informace o přijímacím řízení BakalářskÉ studijní programy Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je maturita, splnění podmínek přijímací, případně její prominutí dle Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FCH VUT v Brně v akademickém roce 2015/16. Navazující magisterské studijní programy Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského studijního programu v chemických a chemicko-technologických oborech, splnění podmínek přijímací, případně její prominutí dle Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na FCH VUT v Brně v akademickém roce 2015/16. DoktorskÉ studijní programy Podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je absolvování magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného oboru a úspěšné absolvování přijímací. Možnost prominutí přijímací Podmínky prominutí přijímací jsou uvedeny v dokumentech Pravidla pro přijímací řízení.... Požadavek na zdravotní způsobilost Potvrzení lékaře o způsobilosti pro práci v chemické laboratoři. Přípravné kurzy Fakulta chemická organizuje v rámci programů celoživotního vzdělávání kurz zaměřený na přípravu uchazečů k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Kurz je plánován v rozsahu 18 hodin ve třech sobotních šestihodinových blocích. Kurz bude ukončen závěrečným testem (obdobné náplně a rozsahu jako je test k přijímacím zkouškám). Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Úspěšným absolventům kurzu bude prominuta přijímací zkouška. Bližší informace budou zveřejněny nejpozději v lednu 2015 na www stránkách fakulty. Přijímací Bakalářské studijní programy Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací, případně její prominutí. Navazující magisterské studijní programy Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro studium 2. stupně vysokoškolského vzdělání v rozsahu státních bakalářských zkoušek na FCH VUT se zaměřením na znalosti chemických disciplín a výpočtů chemických reakcí. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací, případně její prominutí. Doktorské studijní programy Přijímací zkouška je členěna na písemný test z angličtiny a ústní pohovor před přijímací komisí, která je složena z předsedy a vybraných členů Oborové rady příslušného doktorského studijního programu, jmenovaných děkanem FCH VUT v Brně. Poplatky za studium Poplatek za studium programů, které jsou akreditovány v angličtině, je EUR/rok. Stipendium Fakulta vyplácí prospěchová stipendia již po prvním semestru studia a stipendia mimořádná (spolupráce na výzkumných

9 projektech). VUT v Brně pak stipendia ubytovací a sociální. Uplatnění absolventů Absolventi bakalářského studia Absolventi mohou nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti využít v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu, na všech stupních státní správy a samosprávy a v celé škále laboratoří zaměřených na chemii, ve sférách kontrolních, výzkumných, vědeckých a akademických institucích. Doplňující skladba oborových předmětů zabezpečí prakticky orientovanému absolventovi okamžitý nástup do praxe, především v oblasti chemického průmyslu. Absolventem je chemicko-technický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi magisterského studia Absolventem je kvalifikovaný inženýr chemie ovládající teoretický základ důležitý pro malotonážní chemické výroby, výroby speciálních chemických produktů, průmysl výrobků každodenní spotřeby nebo výroby dílčích komponent či pomocných prostředků pro jiné průmyslové obory a vycvičený v samostatné experimentální, laboratorní práci. Absolventi se uplatní nejen přímo v provozech, ale i v řídících strukturách (managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností. Absolventi mají možnost uplatnit se v oboru jako pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje, konstrukce a investic, řízení procesů (technologie) a managementu chemických provozů. Studium poskytuje dostatek praktických informací i pro vstup absolventů do sféry podnikatelské, jak výrobní, tak poradenské. Absolvent je schopen posoudit výsledek interakce materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na životní prostředí, dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených (Bc.) Počet přijatých (Bc.) 848 Počet přihlášených (NMgr.) 178 Počet přijatých (NMgr.) HODINY SPORTU TÝDNĚ ZDARMA 9 KNIHOVEN TÉMĚŘ STUDENTŮ

10 Fakulta informačních technologií FIT adresa Božetěchova 2, Brno telefon , web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Den otevřených dveří Termín podání přihlášek Bc.: NMgr.: Termín přijímacích zkoušek Bc.: NMgr Náhradní termín přijímací Bc.: Poplatek za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč informace o Studijních programech a obory Bakalářský studijní program Informační technologie (PS, 3letý), s oborem: Informační technologie Navazující magisterský studijní program Informační technologie (PS, 2letý), s obory: Bioinformatika a biocomputing Bezpečnost informačních technologií Informační systémy Inteligentní systémy Management a informační technologie Matematické metody v informačních technologiích Počítačová grafika a multimédia Počítačové a vestavěné systémy Počítačové sítě a komunikace Doktorský studijní program Výpočetní technika a informatika (PS, KS, 4letý), s oborem: Výpočetní technika a informatika Obecné informace o přijímacím řízení Podmínkou přijetí ke studiu bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přípravné kurzy FEKT a FIT VUT v Brně pořádají přípravný kurz z matematiky. Kurz připraví studenty ke studiu na vysoké škole a doplní jejich znalosti z vybraných partií matematiky na úroveň potřebnou k zahájení vysokoškolského studia technického směru.

11 Výuka bude probíhat v pátek od do hodin v areálu VUT, Technická 8. Zahájení kurzu: únor Studenti se mohou přihlásit em od na adrese: RNDr. Edita Kolářová, Ph.D., Ústav matematiky FEKT VUT, Technická 8, Brno, Přijímací Bakalářský studijní program Zkouška je písemná, a to z matematiky v rozsahu učební látky gymnázia. Skládá se z testových otázek. Každá otázka je hodnocena samostatně a je označena maximálním počtem bodů, které lze získat při správném řešení. Zadání písemných prací je vypracováno v několika variantách se stejnou obtížností. Tato zadání mají až do rozpečetění před uchazeči přísně tajný charakter. U přijímací nejsou povoleny žádné pomůcky (např. tabulky nebo kalkulátor). Písemná zkouška trvá 60 minut a maximální počet bodů, které lze získat, je Možnost prominutí přijímací Uchazeč může požádat děkana nejméně 14 dnů před termínem přijímacích zkoušek o zproštění povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud splní některou z vyhlášených podmínek. Podmínky budou vyhlášeny nejpozději 30. listopadu Podmínky prominutí zveřejňuje fakulta na svém webu. Poplatky za studium Studium v AJ v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je zpoplatněno částkou EUR za rok, v doktorském studijním programu EUR za rok. Stipendium FIT VUT v Brně přiznává prospěchové stipendium až do výše Kč za semestr. Certifikáty a osvědčení navíc během studia V bakalářském studijním programu/oboru Informační technologie lze získat: Certifikát Microsoft Certified Professional Certifikát Cisco Certified Network Associate Certifikát o studiu se základy manažerských kompetencí Certifikát o studiu s rozšířenými jazykovými kompetencemi Uplatnění absolventů Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků. V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených (Bc.): Počet přijatých (Bc.): 800 Počet přihlášených (NMgr.): 466 Počet přijatých (NMgr.): Z 10 ABSOLVENTŮ BY I DNES VOLILO PRO SVOJE STUDIUM VUT V BRNĚ

12 Fakulta stavební FAST adresa Veveří 331/95, Brno telefon , web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Den otevřených dveří , Termín podání přihlášek Bc.: NMgr.: Termín přijímacích zkoušek Bc.: Architektura pozemních staveb talentové polovina února 2015, test polovina června 2015 Ostatní Bc. obory polovina června 2015 NMgr.: dle příslušné směrnice děkana pro přijímací řízení pro daný akad. rok Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypisován Výše poplatku za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč o studijních programech a oborech Bakalářské studijní programy Stavební inženýrství (PS, KS, 4letý), s obory: Pozemní stavby Konstrukce a dopravní stavby Vodní hospodářství a vodní stavby Stavebně materiálové inženýrství Management stavebnictví Civil Engineering (PS, 4letý, v AJ), s obory: Building Constructions Building Material Engineering Structures and Traffic Constructions Water Management and Water Structures Civil Engineering Management Architektura pozemních staveb (PS, 4letý), s oborem: Architektura pozemních staveb Geodézie a kartografie (PS, KS, 3letý), s obory: Geodézie, kartografie a geoinformatika Geodézie a kartografie Městské inženýrství (PS, 4letý), s oborem: Městské inženýrství Navazující magisterské studijní programy Stavební inženýrství (PS, KS, 1,5letý), s obory: Pozemní stavby Konstrukce a dopravní stavby Vodní hospodářství a vodní stavby Stavebně materiálové inženýrství Management stavebnictví Realizace staveb (PS) Civil Engineering (PS, 1,5letý, v AJ), s obory: Building Constructions

13 Building Material Engineering Structures and Traffic Constructions Water Management and Water Structures Civil Engineering Management Construction Technology Geodézie a kartografie (PS, 2letý), s oborem: Geodézie a kartografie Architektura a rozvoj sídel (PS, 2letý), s oborem: Architektura a rozvoj sídel Doktorské studijní programy Stavební inženýrství (PS, KS, 4letý), s obory: Pozemní stavby Konstrukce a dopravní stavby Vodní hospodářství a vodní stavby Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Management stavebnictví Civil Engineering (PS, KS, 4letý, v AJ), s obory: Building Constructions Structures and Traffic Constructions Water Management and Water Structures Physical and Building Materials Engineering Civil Engineering Management Geodézie a kartografie (PS, KS, 3letý), s oborem: Geodézie a kartografie Obecné informace o přijímacím řízení Podmínkou přijetí ke studiu bakalářského studijního programu je absolvování středoškolského studia zakončeného maturitou a složení přijímací s klasifikací prospěl spolu s umístěním na takovém místě v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací, které nepřesahuje kapacitní možnosti fakulty. Možnost prominutí přijímací Dle příslušných směrnic děkana pro přijímací řízení pro daný akad. rok. Požadavek na zdravotní způsobilost Bez požadavku. Přípravné kurzy Půlroční intenzivní jarní kurzy z matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie. Přípravné kurzy na talentové pro studijní program Architektura pozemních staveb. Přijímací zkouška Architektura pozemních staveb Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. První část přijímací tvoří talentová zkouška, druhou část přijímací tvoří odborná zkouška. Talentové se účastní všichni uchazeči, kteří postupně vypracují 3 úkoly: kresbu kompozice geometrických těles (doba zpracování 60 minut), kresbu sedící postavy podle živého modelu (doba zpracování 60 minut), návrh jednoduchého interiéru podle konkrétního zadání (doba trvání 60 minut). Odborná zkouška se skládá: z písemného testu z deskriptivní geometrie, z písemného testu z matematiky, z odborné rozpravy. Test z deskriptivní geometrie Test ověří následující znalosti: kuželosečky, jejich konstrukce, ohniskové vlastnosti (věty o tečnách). Afinita a kolineace v rovině a v prostoru. Kolmé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny průměty bodů, přímek a rovin; úlohy polohové a metrické; třetí průmětna. Elementární tělesa hranoly, jehlany, válce, kužele, koule jejich sdružené průměty, průniky těchto těles s rovinou nebo přímkou. Doba zpracování testu je 60 minut. Test vypracovávají všichni účastníci odborné. Test z matematiky Test ověřuje znalosti na úrovni středoškolské látky gymnázií. Doba zpracování testu je 60 minut. Test je prominut těm uchazečům, kteří v průběhu středoškolského studia dosáhli ze všech studovaných předmětů studijního průměru do 1,5 včetně. Odborná rozprava Ústní rozprava ověřuje skutečný a dlouhodobý zájem uchazeče o obor, jeho všeobecnou kulturní úroveň, přičemž důraz je kladen na základní orientaci v architektuře a umění. Odbornou rozpravu absolvují všichni účastníci odborné. Ostatní Bc., NMgr. a PhD. studijní programy Dle příslušné směrnice děkana pro přijímací řízení pro daný akad. rok. Poplatky za studium Studijní program Civil Engineering vyučovaný v angličtině EUR za akademický rok. Stipendium Vynikajícím studentům (od 2. ročníků) je poskytováno prospěchové stipendium (do průměrného studijního prospěchu 1,50 v předchozím akademickém roce). Jeho výše se řídí každoročně směrnicí děkana. Fakulta poskytuje také ubytovací a sociální

14 stipendium. Žádosti jsou posuzovány individuálně. Uplatnění absolventů Baklářské studijní programy Architektura pozemních staveb Ve srovnání s ostatními školami architektury v České republice je větší důraz kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace. Geodézie a kartografie Studijní program je zaměřen na získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto programu, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi a nalézt uplatnění např. ve státní a veřejné správě, zejména na katastrálních a pozemkových úřadech. Stavební inženýrství a Civil Engineering Absolventi Bc. studijních oborů jsou oprávněni vykonávat následující vybrané a odborné činnosti: vypracovávat projektovou dokumentaci staveb, podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, provádět statické a dynamické výpočty staveb, provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, vydávat odborná stanoviska, vést realizaci stavby, provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Navazující magisterské studijní programy Geodézie a kartografie Absolvent navazujícího studijního programu je ve srovnání s absolventem bakalářského studijního programu v odpovídajících předmětech vybaven hlubšími teoretickými znalostmi a širšími praktickými zkušenostmi. Jeho znalosti z oblasti práva, ekonomie a managementu jsou rozšířené tak, aby byl schopen, po požadované praxi, zastávat vedoucí místa ve státní a veřejné správě, zejména na katastrálních úřadech všech stupňů, na pozemkových úřadech, v projekčních kancelářích a firmách, či řídit geodetickou firmu. Z hlediska odbornosti by měl být absolvent tohoto studia schopen samostatně provádět a řídit geodetické práce související s pořizováním geometrických plánů a vedením operátu katastru nemovitostí, vytyčovací práce ve stavebnictví a geodetické práce, související s pozemkovými úpravami. Dále pak by měl být schopen provádět mapovací práce ve velkých a středních měřítcích, náročné práce v inženýrské geodézii a při budování a údržbě geodetických základů (polohové, výškové a tíhové pole) a základní práce související s vytvářením a údržbou prostorových informačních systémů. Po absolvování dostatečné praxe a po složení předepsaných zkoušek mu bude umožněno získat oprávnění k provádění veškerých geodetických prací, vyžadujících příslušné oprávnění. Architektura a rozvoj sídel Zmnožuje škálu studia architektury o dosud nenabízené disciplíny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Garanty výuky určitých disciplín jsou proto i pracovníci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Studium je čtyřsemestrální zakončené diplomovou prací. Stavební inženýrství a Civil Engineering Do těchto studijních programů budou posluchači přijímáni po ukončení čtyřletého bakalářského programu absolvovaného na některé ze stavebních fakult v ČR. Nejlepším absolventům bude umožněno pokračování ve studiu doktorského studijního programu. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených (Bc.): Počet přijatých (Bc.): Počet přihlášených (NMgr.): Počet přijatých (NMgr.): 682

15 Otevřeno na VUT Máš chytrý telefon s operačním systémem Android nebo ios? Pak si stáhni do mobilu aplikaci, která tě upozorní na dny otevřených dveří na VUT. 500 stipendií pro prváky Již počtvrté odměňuje VUT v Brně nejlepší maturanty! 500 nejúspěšnějším absolventům státních maturit, kteří se přihlásí a nastoupí ke studiu na Vysokém učení technickém v Brně, dá škola jednorázové stipendium. Podrobnější informace a kritéria pro přiznání stipendia budou zavčas zveřejněny na webových stránkách

16 Fakulta podnikatelská FP adresa Kolejní 2906/4, Brno telefon , [Bc., NMgr.], [PhD.] web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Dny otevřených dveří a Termín podání přihlášek ke studiu Bc., NMgr.: Ph.D.: duben 2015 Termín přijímacích zkoušek Bc.: květen 2015 NMgr.: červen 2015 Ph.D.: červen 2015 Poplatek za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč INFORMACE O studijních PROGRAMECH A OBORECH Bakalářské studijní programy Ekonomika a management (Ps, 3letý), s obory: Ekonomika podniku Ekonomika a procesní management Účetnictví a daně Systémové inženýrství a informatika (PS, 3letý), s oborem: Manažerská informatika Kvantitativní metody v ekonomice (PS, 3letý), s oborem: Matematické metody v ekonomice Navazující magisterské studijní programy Ekonomika a management (PS, KS, 2letý), s obory: Řízení a ekonomika podniku Účetnictví a finanční řízení podniku (PS) Ekonomika obchodních korporací (PS) (v akad. roce 2015/2016 bude obor otevřen za předpokladu udělení akreditace) Systémové inženýrství a informatika (PS, 2letý), s oborem: Informační management Economics and Management (PS, 2letý, výuka v AJ), s oborem: European Business and Finance Doktorské studijní programy Ekonomika a management (PS, KS, 4letý), s obory: Řízení a ekonomika podniku Podnikové finance Economics and Management (PS, KS, 4letý, výuka v AJ), s obory: Company Management and Economics Corporate Finance

17 Obecné informace o přijímacím řízení Bakalářské studijní programy Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování středoškolského studia zakončeného maturitou a složení přijímací s klasifikací prospěl spolu s umístěním na takovém místě v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací, které nepřesahuje kapacitní možnosti fakulty. Navazující magisterské studijní programy Podmínkou přijetí je řádné ukončení bakalářského příbuzně orientovaného studijního programu, tj. programu obsahujícího předměty teoretického základu bakalářského studia inženýrského typu. Ve sporných případech je nezbytné, aby uchazeč projednal splnění této podmínky na studijním oddělení ještě před podáním přihlášky ke studiu. Jestliže uchazeč uvedené podmínky nesplňuje, přijímací řízení se mu zastavuje. Další podmínkou je složení přijímací s klasifikací prospěl spolu s umístěním na takovém místě v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací, které nepřesahuje kapacitní možnosti fakulty. Doktorské studijní programy Podmínkou pro přijetí je dosažení vysokoškolského vzdělání v NMgr. studijním programu, předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce, souhlas předpokládaného školitele, úspěšné složení přijímací, znalost AJ nebo NJ jazyka minimálně na úrovni B2. Možnost prominutí přijímací Uchazečům o studium Bc. oborů může být prominuta přijímací zkouška, jestliže dosáhnou stanoveného percentilu v Národních srovnávacích zkouškách, nebo stanoveného prospěchu ve vybraných předmětech na střední škole. Požadavek na zdravotní způsobilost Bez požadavku. Přípravné kurzy Bakalářské studijní programy Kurz je zaměřen na matematickou část Testu studijních předpokladů. Termín konání: duben Cena kurzu: Kč (v ceně je Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám). Navazující magisterské studijní programy Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž znalost je ověřována Testem studijních předpokladů (inženýrská matematika, informatika, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika a finance). Zahrnuje i informace o rozsahu znalostí potřebných pro úspěšné složení Testu z anglického jazyka. Termín konání: duben Cena kurzu: Kč. Přijímací zkouška Přijímací zkouška do bakalářských i navazujících magisterských studijních oborů je písemná, skládá se ze dvou částí: Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí pro bakalářské obory, se čtyřmi alternativami pro navazující magisterské obory. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Na obor European Business and Finance je zadání testu v angličtině. Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Poplatky za studium Studium v oborech, kde výuka probíhá v angličtině, je zpoplatněno dle rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok. V navazujícím magisterském studijním oboru European Business and Finance je navíc poplatek za 3. semestr studia ve Velké Británii cca GBP. Stipendium Prospěchové stipendium může být přiznáno ve 2. a 3. ročníku Bc. studia, ve 2. ročníku NMgr. studia výše prospěchového stipendia je vázána dosažením váženého studijního průměru za předchozí ročník studia (1,00 1,30). Uplatnění absolventů Absolventi Fakulty podnikatelské se uplatňují v ekonomických útvarech firem, na finančních úřadech, v účetních a daňových firmách, jako daňoví specialisté, poradci, analytici, v útvarech informačních systémů a informačních technologií. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených (Bc.) Počet přijatých (Bc.) Počet přihlášených (NMgr.) Počet přijatých (NMgr.) 742

18 Fakulta strojního inženýrství FSI adresa Technická 2896/2, Brno telefon , web PS prezenční studium KS kombinované studium Základní údaje a termíny Den otevřených dveří , Termín podání přihlášek Bc.: NMgr: Termín přijímacích zkoušek Bc.: (termín může být upraven Pokynem děkana k přijímacímu řízení podle termínu maturit v roce 2015). NMgr.: obecná část , oborová část Náhradní termín přijímacích zkoušek Bc.: NMgr.: Poplatek za přijímací řízení elektronická přihláška z ČR 400 Kč elektronická přihláška mimo ČR 16 EUR tištěná přihláška 550 Kč o Studijních programech a oborech Bakalářské studijní programy Strojírenství (PS, KS, 3letý), s obory: Základy strojního inženýrství (PS) Aplikovaná informatika a řízení (PS, KS) Energetika, procesy a ekologie (PS) Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (PS, KS) Profesionální pilot (PS) Stavba strojů a zařízení (PS, KS) Strojírenská technologie (PS, KS) Aplikované vědy v inženýrství (PS, 3letý), s obory: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Matematické inženýrství Materiálové inženýrství Mechatronika Průmyslový design ve strojírenství Navazující magisterské studijní programy Strojní inženýrství (PS, KS, 2letý), s obory: Aplikovaná informatika a řízení (PS, KS) Automobilní a dopravní inženýrství (PS) Energetické inženýrství (PS) Fluidní inženýrství (PS) Konstrukční inženýrství (PS) Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (PS, KS) Letecký provoz (PS) Procesní inženýrství (PS) Slévárenská technologie (PS) Stavba letadel (PS) Strojírenská technologie (PS, KS) Strojírenská technologie a průmyslový management (PS, KS) Technika prostředí (PS) Výrobní stroje, systémy a roboty (PS, KS) Aplikované vědy v inženýrství (PS, 2letý), s obory: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Inženýrská mechanika a biomechanika Matematické inženýrství

19 Materiálové inženýrství (PS) Mechatronika (PS) Průmyslový design ve strojírenství (PS) Přesná mechanika a optika (PS) Výrobní systémy (PS, 2letý, s dvojím diplomem českoněmeckým), s oborem: Výrobní systémy Industrial Engineering (PS, 2letý, s dvojím diplomem českofrancouzským) Industrial Engineering Doktorské studijní programy Aplikace přírodních věd (PS, KS, 4letý), s oborem: Aplikovaná matematika Aplikované vědy v inženýrství (PS, KS, 4letý), s oborem: Inženýrská mechanika Fyzikální a materiálové inženýrství (PS, KS, 4letý), s oborem: Fyzikální a materiálové inženýrství Stroje a zařízení (PS, KS, 4letý), s oborem: Konstrukční a procesní inženýrství Strojírenská technologie (PS, KS, 4letý), s oborem: Strojírenská technologie Obecné informace o přijímacím řízení Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení jsou včas odeslaná a vyplněná přihláška, zaplacený manipulační poplatek, maturitní vysvědčení, účast na přijímacím řízení. Bakalářské studijní programy Podmínkou přijetí do Bc. studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné vykonání přijímací (pokud nebyla uchazeči prominuta). Navazující magisterské studijní programy Podmínky přijetí Podmínkou přijetí do NMgr. studijního programu je řádné ukončení studia bakalářského studijního programu v oblastech technických věd, matematickofyzikálních, přírodních věd nebo v oblastech průmyslového designu a úspěšné vykonání částí přijímací, které nebyly děkanem prominuty. Možnost prominutí přijímací Bakalářské studijní programy Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě výsledků maturitní, středoškolského průměru, Národní srovnávací nebo jiných mimořádných aktivit. Navazující magisterské studijní programy Obecná část přijímací může být prominuta uchazečům na základě jejich dosavadních studijních výsledků (zejm. studijního průměru, struktury bakalářského studia), motivace. Požadavek na zdravotní způsobilost Pro zájemce o bakalářský studijní obor Profesionální pilot je informace o zdravotní způsobilosti zveřejněna na webu Přípravné kurzy Od 9. ledna 2015 se uskuteční přípravný kurz matematiky a přípravný kurz fyziky na FSI. Přijímací zkouška Bakalářské studijní programy Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolské učební látky. Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů je písemná a má obecnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky a oborovou část z oborově specifické tématiky. Poplatky za studium Poplatek za studium v cizím jazyce byl stanoven pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium ve výši EUR za akademický rok. Stipendium Fakulta přiděluje prospěchová, mimořádná, ubytovací, sociální a jiná stipendia; každá žádost je posuzována individuálně. Certifikáty a osvědčení navíc během studia Magisterské studium s dvojím diplomem (double diploma) Německo, Francie, Itálie. Osvědčení pro účastníky kurzů celoživotního studia.

20 Uplatnění absolventů Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr. o počtech studentů v akademickém roce 2014/2015 Počet přihlášených studentů (Bc.) Počet přijatých studentů (Bc.) Počet přihlášených studentů (NMgr.) Počet přijatých studentů (NMgr.) 850 Absolventi navazujících magisterských studijních programů nacházejí uplatnění například ve strojírenském, elektrotechnickém, automobilním, leteckém průmyslu, při aplikaci špičkových technologií a nanotechnologií, v oblasti výzkumu a vývoje, v projekčních a konstrukčních ústavech a kancelářích, v managementu, obchodní a servisní činnosti, při řízení procesů, při zavádění systémů řízení jakosti, v zastoupení zahraničních firem, ve vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na VŠ. dlouhodobě v žebříčku nejlepších světových univerzit qs top universities 2 SPORTOVNÍ AREÁLY, 2 FITNESS CENTRA 1 LODĚNICE

Informace o studijních programech 2016/2017 Vysoké učení technické v Brně navut.cz

Informace o studijních programech 2016/2017 Vysoké učení technické v Brně navut.cz Informace o studijních programech 2016/2017 Vysoké učení technické v Brně navut.cz Fakulta architektury Adresa Poříčí 5 639 00 Brno Telefon 541 146 620 E-mail havlovad@fa.vutbr.cz Web www.fa.vutbr.cz Základní

Více

Adresa Poříčí Brno. Telefon Web

Adresa Poříčí Brno. Telefon Web 01 FA / Fakulta architektury 1. 11. 2016 30. 11. 2016 15. 3. 2017 PhD. 31. 3. 2017 talentová zkouška 11. 18. 1. 2017 ústní pohovor 11. 18. 1. 2017 písemná přijímací zkouška dle termínů NSZ 14. 6. 2017

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2013/2014

Směrnice děkana č. 2/2012 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2013/2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 22.10.2012 Č.j.: 49/17900/2012/Sd Za věcnou stránku odpovídá: prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Směrnice děkana č. 5/2013 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2014/2015

Směrnice děkana č. 5/2013 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2014/2015 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 22.11.2013 Č.j.: 088/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2014 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B) Brno 2014 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2016 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2012 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Směrnice děkana č. 4/2016 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018

Směrnice děkana č. 4/2016 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 8.12.2016 Č.j.: 058/17900/2016/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Směrnice děkana FAVU VUT v Brně o podmínkách přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009

Směrnice děkana FAVU VUT v Brně o podmínkách přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009 Směrnice děkana FAVU VUT v Brně o podmínkách přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009 1. Základní ustanovení a) Uchazeč o studium na FaVU musí být zdravotně schopen studia a musí splňovat základní

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Nařízení děkana TF 8/2016 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě v akademickém roce 2016/2017

Nařízení děkana TF 8/2016 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě v akademickém roce 2016/2017 Nařízení děkana TF 8/2016 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě v akademickém roce 2016/2017 V souladu s 48 až 51 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Základní podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je podání přihlášky ke studiu do 30. 11. 2015.

Základní podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je podání přihlášky ke studiu do 30. 11. 2015. Vyhlášení přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Vyhláška děkana č. 2/2015 Děkan Fakulty architektury

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Ústav soudního inženýrství. N3950 Rizikové inženýrství

Ústav soudního inženýrství. N3950 Rizikové inženýrství Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství INFORMACE o celoškolském navazujícím magisterském studijním programu N3950 Rizikové inženýrství s obory 3901 T044 Řízení rizik stavebních konstrukcí

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Audio inženýrství (AUDIO-J) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více