PEF GUIDE. Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty. Mendelovy univerzity v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEF GUIDE. Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty. Mendelovy univerzity v Brně"

Transkript

1 PEF GUIDE Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

2 obsah / 2 Obsah Studentský život 7 Příležitosti na PEF 11 Brno 13 Důležité dokumenty 17 Praxe, jazyky, tělocvik 23 Studium v cizím jazyce a v zahraničí 29 ISIC 31 Slovenskí študenti 33 Koleje, peníze, stravování 37 První dny na PEF 43 Struktura fakulty 45

3 intro / 4 intro Vítej na Provozně ekonomické fakultě! AHOJ, cílem brožury, kterou právě držíš, je poskytnout ti do začátku studia na naší vysoké škole několik užitečných informací, díky kterým bude pro tebe vstup do prvních vysokoškolských dnů a týdnu snad jednodušší. Jako členové Studentské unie PEF jsme se na následujících stránkách podělili o své zkušenosti, které ti, jak pevně věříme, usnadní vstup do akademického světa. Sami ještě pamatujeme časy prvního semestru, kdy jsme jako raci do horké vody spadli do světa registrací předmětů, zápisů, seminářů, zápočtů a zkoušek. Proto jsme se rozhodli sepsat nejdůležitější informace, které by ti měly na začátku pomoci s orientací. Tato brožura však tvoří jen základ znalostí, který budeš muset doplňovat těmi, se kterými se budeš setkávat na vlastní kůži. PEF GUIDE si tak neklade za cíl unavit tě přemírou informací. Je spíše výtahem z rad, základních informací a návodů kde co najít. Doufáme, že ti zde obsažené informace pomohou a že si studium na PEF budeš jen užívat!

4 studentský život / 6 studentský život Orientace ve studentském životě aneb virtuální svět Reálný život studenta na univerzitě se zobrazuje i ve virtuálním světě, tedy Univerzitním informačním systému (UIS). UIS tě bude provázet po celý tvůj studentský život na této škole a jeho perfektní ovládnutí je tudíž nezbytné pro úspěšný průchod studiem. Prostřednictvím UIS se budeš například zapisovat ke zkouškám, tvořit svůj rozvrh nebo spravovat stravovací účet. Pojďme si jej stručně představit. Univerzitní informační systém Přijetím studenta na studijním oddělení vzniká studentovi automaticky nárok na univerzitní login, který je bez zásahu uživatele distribuován na jednotlivé servery a učebny, kde má mít student podle svého studijního programu a studijního plánu účet. Studentovi je též vystavena bezkontaktní identifikační karta, stanovena dotace pro menzovní systém Anete Kredit a povolen přístup do knihovny. Díky této kartě je umožněn vstup do těch částí univerzity, kam student logicky patří (například podle příslušnosti k fakultě) a studentovi jsou nastaveny příslušné diskové kvóty na serverech, v poštovní schránce UIS i na dokumentovém serveru. V okamžiku zakončení či přerušení studia jsou uvedené nároky zrušeny. Student je upozorněn, že jeho účty na místních serverech vyprší ve stanoveném intervalu a je mu ponechán určitý čas pro zálohování dat. Jako prváci byste kromě této příručky měli obdržet i instruktážní kartu s návodem, jak pracovat s UIS. Ta by Vám měla poradit s ovládáním uživa- telského rozhraní UIS a do začátku vám podá dostatečné informace o jeho užívání. Pro jistotu ale v několika krátkých bodech Univerzitní informační systém přiblížíme. Struktura informačních systémů INTEGROVANÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Univerzitní informační systém: ODKAZY NA RŮZNÉ SAMOSTAT- NÉ WEBOVÉ APLIKACE Interní informační systém: avc.mendelu.cz/ Koleje: cz/ Menzovní systém: https://webkredit.mendelu.cz/webkredit/ Odkaz na www stránky univerzity: Odkaz na www stránky fakulty:

5 studentský život / 8 Přístup do UIS Přístup je možný z každého počítače připojeného k Internetu na adrese UIS obsahuje veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část poskytuje základní informace o MEN- DELU v Brně. Zájemce zde najde nejrůznější informace o studijních programech a oborech, seznamy lidí a pracovišť na univerzitě atp. Jako student MENDELU v Brně však budeš využívat především neveřejnou část tohoto informačního systému Osobní administrativu. Osobní administrativa Při zápisu do studia obdržíš studentské uživatelské jméno (login) a heslo, pomocí kterých získáš přístup do Osobní administrativy. V průběhu práce si samozřejmě můžeš (a dokonce musíš) heslo změnit. Do Osobní administrativy se přihlásíš pomocí odkazu na stránce nebo přímo na S prvním přihlášením ti pomůže již zmíněná instruktážní karta. Prostřednictvím Osobní administrativy budeš například dostávat a odesílat y, prohlížet e-learningové dokumenty, spravovat kolejní a stravovací účet nebo si registrovat a zapisovat předměty. Je proto vhodné Osobní administrativu pravidelně sledovat, protože do poštovní schránky můžeš dostávat informace například o zrušeném či přesunutém cvičení nebo přednášce. Nikde jinde nezískáš kompletní přehled o důležitých novinkách, zprávách a dokumentech majících vliv na tvé studium. Aplikací je v Osobní administrativě celá řada a pro přehlednost jsou řazeny do balíků podle agendy, kterou se zabývají. Nemá cenu se zde rozepisovat o každé z nich, po několika přístupech již budeš vědět, co a jak. V případě, že by sis přesto nevěděl/a s něčím rady, pomohou starší kolegové, často kladené otázky (http://is.mendelu. cz/dok/faq.pl) nebo názorný Průvodce UIS na Je ale vhodné představit pro studenta asi nejdůležitější část UIS nazvanou Portál studenta. Portál studenta Portál studenta najdeš na hlavní stránce Osobní administrativy pod částí Moje studium. Jedná se o soubor aplikací, prostřednictvím kterých budeš řídit své působení na škole. Najdeš zde nejrůznější záznamníky, kam učitelé zadávají známky a hodnocení (například e-index, list záznamníku učitele) nebo odevzdávárny, kam se odevzdávají seminární práce a ostatní bezdrátově odevzdávané materiály. Můžeš zde také kontrolovat plnění svého studijního plánu, tedy kolik jsi již nasbíral/a kreditů, jaké předměty máš již splněné a jaké na tebe v budoucnu čekají. Vedle toho zde najdeš i dvě velmi důležité aplikace: Přihlašování na zkoušky Prostřednictvím této aplikace se budeš hlásit ke zkouškám či jiným akcím. Aplikace též umožňuje zasílání ů v případě, že se na nějakém, již dříve zaplněném termínu, uvolní místo. Registrace, zápisy a změny po zápisech Registrace a zápisy předmětů mají na PEF čistě elektronickou podobu. Nemusíš nikam chodit a stát dlouhé fronty na studijním oddělení. Jednoduše si zvolíš, zaregistruješ a zapíšeš předměty odkudkoliv, kde je přístup na internet. Při registraci si vybereš předměty, které chceš daný semestr studovat (obvykle podle studijního plánu). Registrace jsou povinné a s určitým časovým odstupem po nich následuje zápis zaregistrovaných předmětů. Ten probíhá tak, že si student u každého předmětu vybere, v kterou dobu chce mít cvičení, čímž si sestaví rozvrh. Při zápisu předmětů jde vlastně o určení osobního rozvrhu a je třeba jej potvrdit. Práce s touto aplikací je jednoduchá, na možné nejasnosti odpovídá návod, který je součástí aplikace. Mimo to najdeš v Portálu studenta řadu užitečných věcí jako je harmonogram akademického roku, osobní rozvrh, tisk žádostí nebo úřední hodiny studijního oddělení. Kam a na koho se obrátit? Univerzitní informační systém se na univerzitě vyvíjí dlouhodobě usilovnou prací mnoha osob. Provoz UIS na fakultách zajišťují systémoví integrátoři (SIF). Systémovým integrátorem naší fakulty je Ing. Jiří Gruber mendelu.cz). UIS je dobře zdokumentován. Kdyby sis nevěděl s něčím rady, podívej se do Dokumentace UIS, kterou najdeš v Osobní administrativě pod stejnojmennou záložkou. Je tam vše názorně a s obrázky. Fakultní stránky Fakultní stránky obsahují informace, které mají fakultní platnost (ne celouniverzitní). Najdeš zde aktuality, informace o praxích, stážích, pravidlech pro závěrečné práce (bakalářské a diplomové) a také úřední desku, kam vedení fakulty vyvěšuje důležité dokumenty (např. podmínky přijetí na navazující studium, vyhlášku o stipendiích, atd.). Univerzitní stránky Univerzitní webové stránky obsahují velké množství nezáživných formalit. Je zde ale jeden velmi důležitý dokument, ve kterém jsou uvedena všechna pravidla studia, a to je Studijní a zkušební řád. Ten je dobré si pečlivě nastudovat a pochopit! predpisy Další www zdroje k výuce Server Akela Tento studentský server pro PEF nalezneš pod odkazem V sekci uživatelé je uvedený seznam, který představuje pouze ty uživatele, kteří mají svou webovou stránku na tomto serveru, tzn. pod domovským adresářem je adresář html. Zde mívají učitelé stránky s informacemi k výuce a také ty si zde můžeš založit například fotogalerii nebo osobní stránku. Pro bližší informace viz ui.pefka.mendelu.cz/cs/technika/servery/akela. Produkty Microsoft zdarma Nárok na software z licence MSDNA A mají studenti, kteří v aktuálním semestru studují alespoň jeden předmět garantovaný ústavem informatiky PEF MEDELU v Brně. Pokud do této skupiny studentů spadáš, můžeš si legálně stáhnout software Microsoft včetně operačních systémů. Informace na Neoficiální studentské stránky Chceš vědět, který vyučující je uspávač hadů nebo který něco naučí? Chceš vědět, jaké jsou nároky na daný předmět a jestli je zkouška těžká? Studenti si rádi vyměňují neoficiální informace, jak projít studiem. Pro PEF je zdrojem těchto informací internetový portál Najdeš zde především diskuse o předmětech a mnohdy užitečný studijní materiál vhodný pro jednodušší průchod studiem.

6 příležitosti na pef / 10 příležitosti na pef Další příležitosti na fakultě European Computer Driving Licence Naše fakulta nabízí možnost získat mezinárodně uznávanou kvalifikaci European Computer Driving Licence (ECDL), neboli tzv. řidičák na počítač. Jedná se o certifikát, jímž jeho držitel prokazuje, že zvládá základní praktické dovednosti efektivní práce s počítačem. Jak to probíhá? Zkouška ECDL ověřuje počítačovou gramotnost pomocí praktických testů. Na získání certifikátu tě přitom připraví předměty Ústavu informatiky PEF MENDELU v Brně, které jsou v tvém studijním plánu buďto povinné, nebo volitelné. Nabytí potřebných znalostí a dovedností je tedy zdarma, zaplatíš jen za samotné testy ECDL. A proč by tě měl certifikát ECDL zajímat? Kromě nabytých schopností uplatnitelných v běžném i profesním životě tě tento certifikát může zvýhodnit v očích potenciálního zaměstnavatele. Pro bližší informace viz nebo kontaktuj organizační pracovnici ECDL Ing. Martu Pisarskou, kterou najdeš na Ústavu informatiky PEF, budova Q, kancelář mendelu.cz, tel Nauč se psát všemi deseti Kurz psaní patří mezi nové pokrokové akce pořádané Institutem celoživotního vzdělávání a Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Výuka probíhá v nové, profesionálně vybavené učebně areálu Černá Pole za využití programové výuky. Ta umožňuje zcela individuální postup kurzem, a proto nebudete jakkoliv omezeni zbývající skupinou studentů. Lekce jsou vedeny pod dohledem lektora, který dbá na dodržování zásad správného psaní na klávesnici a individuálně pomáhá každému studentovi. Díky tomu je práce v kurzu nejen produktivní, ale i zábavná a příjemná. Mimo schopnosti psát poslepu všemi deseti si osvojíte i základy úpravy textu na počítači, což oceníte nejen při psaní seminárních prací. Absolvent kurzu obdrží certifikát, který mu může posloužit jako konkurenční výhoda při získávání zaměstnání. Vzhledem ke způsobu výuky je kapacita kurzu omezena. Pro více informací viz Ostatní aktivity na NAŠÍ fakultě soutěže pro studenty (S PEF do světa, Najdi hvězdu PEF...) nabídky brigád, stáží, pracovních příležitostí možnost uspořádat výstavu Banking Friday nahlédněte do tajů finančních institucí Workshopy - získej zkušenosti praxí, odborníci přijdou až za tebou Jobfair veletrh pracovních příležitostí. Poznej realitu a najdi si svou firmu Soutěž TOP STUDENT - srovnej své znalosti s nejlepšími z fakulty Pokud se chcete dozvědět více, navštivte stránky PR oddělení PEF www. pef.mendelu.cz/pr. Jsme tu pro vás. Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně si Vám dovoluje nabídnout kurzy z oblasti IT tzv. na míru. Podle Vašich požadavkům připravíme Vaší firmě školení ze všech oblastí IT např.: - ovládání sotwarových produktů - např. MS Office - práce s grafikou - programování v jazyce Java, Perl, C++ a v dalších - geografické informační systémy - Business Intelligence - podnikové informační systémy - databázová řešení - návrh a administrativy síťové infrastruktury - využití prostředků umělé inteligence při modelování ekonomických procesů Jsme schopni uspořádat kurzy všech pokročilostí, záleží na Vašich požadavcích. Vzdělání pro život Kontakt: Ústav informatiky, Zemědělská 1, Brno, tel.: , fax:

7 brno / 12 Obecné informace o Brně brno Centrum Brna - Nám. Svobody. Dopravní podnik města Brna Brno nabízí velmi propracovaný dopravní systém. Cestovat lze buďto tramvají (šalinou), autobusem (busem) nebo trolejbusem (trajfl). Tramvaje jsou díky kolejím, na které se řidiči ostatních motorizovaných posunovadel obvykle bojí vjet, jednoznačně nejrychlejším dopravním prostředkem. A to především v tzv. dopravních špičkách, kdy je mnohdy účelnější, jedná-li se o přesun na kratší vzdálenost, volit namísto jízdy autobusem či trolejbusem chůzi. Pokud nevlastníte automobil nebo nejste trénovanými chodci, je Městská hromadná doprava (MHD) jasnou volbou. K tomu, abyste ji mohli využívat, je třeba vyřídit si tzv. šalinkartu (tedy předplatní jízdenku/průkazku, která platí pro všechny dopravní prostředky MHD, ne pouze pro šaliny, jak napovídá název). Šalinkartu je možné vyřídit na měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo rok a oproti nákupu jednorázových jízdenek skýtá ušetření nemalého objemu peněz, obzvláště pokud plánujete do školy jezdit a ne chodit. DPMB je na studenty hodný a z ceny předplatní jízdenky dává slevu. Brno je emhádéčkem rozděleno do tzv. tarifních zón. Nejčastěji budeš využívat zóny 100 a 101, stačí si tedy vyřídit předplatní jízdenku na tyto dvě. V případě, že budeš bydlet i v jiných, exotičtějších tarifních zónách, je třeba na to při vyřizování průkazky nezapomenout revizoři jsou v Brně neoblomní, neúplatní, ovšem běhají pomalu. S veškerým vyřizováním ti poradí pracovníci Dopravního podniku (kontakt viz níže). Při vyřizování předplatní zlevněné jízdenky/průkazky je třeba nezapomenout na následující pravidla: Mají na ni nárok osoby se statusem studenta od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Při vydání průkazky musíš předložit: fotografii pasové velikosti 3,5 x 4,5 cm; průkaz totožnosti s datem narození; doklad o studiu, kterým je: průkaz ISIC do doby prvního dosažení data 31. srpna ode dne jeho vydání nebo prolongace; průkaz studenta vysoké školy se sídlem v Brně; potvrzení školy o studiu nebo Žákovský průkaz dle cenového věstníku MF ČR). Při kupování kupónů se prokazuješ pouze platnou průkazkou IDS JMK Předplatní jízdenky je možné koupit na několika místech v Brně (viz Jednorázové jízdenky se dají obvykle koupit přímo na zastávce. V centru města, v blízkosti Hlavního nádraží, najdeš Informační kancelář DPMB. V případě nejasností je dobré zeptat se tam, ale pracovníci DPMB poradí i na jiných stanovištích. Informační kancelář DPMB Novobranská 18 tel.: mail: pondělí-pátek: 6 19 hodin sobota: hodin Jízdní řády všech linek najdeš na Pro vyhledání spojení odněkud někam je nejlepší využít stránky (kam se lze dostat přes a ve volbě jízdních řádů zakliknout Brno). Pokud chceš mít jízdní řády vždy při sobě v mobilním telefonu, stáhni si z internetu zdarma distribuovanou aplikaci MobileMHD++ (http://kraki.ic.cz/). Jak se dostat: K areálu univerzity: tramvají číslo 9 nebo 11 (zastávka Zemědělská)

8 predplatne2010_2011_a4.indd 1 7/23/10 1:15:41 PM brno / 14 trolejbusem číslo 25 nebo 26 (zastávka Lesnická) Ke kolejím Josefa Taufera: tramvaj číslo 12 nebo 13 (zastávka Tererova) Ke kolejím J.A. Komenského (zastávka Štefánikova čtvrť nebo Merhautova): autobusy číslo 44, 45, 46 nebo 57 tramvaj číslo 5 nebo 7 trolejbusy číslo 25 nebo 26 Rozjezdy aneb noční autobusové linky Obyvatelé Brna mohou využívat vychytané sítě nočních linek. Zůstaneteli například pozdě do noci samozřejmě ze studijních důvodů mimo své bydliště, nemusíte se domů trmácet pěšky. Od 23:00 do 5:00 se můžete svézt autobusy tzv. rozjezdy. Jízda nočním Brnem je obvykle velmi svižná, a tak jste za pár minut v cíli své cesty. Autobusy s čísly 89 až 99 se v pravidelných intervalech setkávají na Hlavním nádraží, odkud vyrážejí do různých částí Brna v těchto časech: 23:00 23:30 0:00 0:30* - 1:00 1:30* - 2:00 2:30* - 3:00 3:30* - 4:00-4:30 5:00 *...pouze v noci před nepracovním dnem (ano, jde o noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) Rozjezdy ke kolejím: J.A. Komenského rozjezd číslo 92, zastávka Štefánikova čtvrť. Josefa Taufera rozjezd číslo 93, případně 99, zastávka Tererova. 43. sezona Divadla Husa na provázku Předplatné na sezonu 2010/2011 Jahody a kaviár čili VELKÉ PŘEDPLATNÉ Pro milovníky kuriozních zážitků, pro ty, kteří dobíhají maraton mezi prvními, pro ty, co nenocují před supermarkety - aby pak měli všechny ty zlevněné televizory, ztvrdlé vanilkové rohlíčky a nová cédéčka od Lucie Bílé první a nejprvnější - místo toho stojí ve frontě na krásu 1. Michail Bulgakov Maestro a Markétka (debut hodný Dostojevského) Režie: Vladimír Morávek 2. Karel Čapek, Jan Mikulášek Trapná muka Režie: Jan Mikulášek 3. Bohumil Hrabal, Ivo Krobot, Petr Oslzlý Rozvzpomínání Režie: Ivo Krobot 4. Jana Svobodová, Hana Androniková a Allstar Refjúdží Company Pakosti a drabanti Režie: Jana Svobodová + bonus Volný vstup na libovolnou veřejnou generálku divadelního projektu Jirka Kniha hledá autora (omezená kapacita!) Cena: 1000,-Kč / 800,-Kč Sardinky a laskonka čili MALÉ PŘEDPLATNÉ Pro snivce a blouznivce našich hor, rovin i údolí, pro ty, kteří mají rádi blízkost herce, takovou, že se mohou téměř dotknout, pro odvážné potápěče, kteří se nebojí nořit do hlubin divadla, vesmíru a duše 1. Boris Dočekal Majstrštyk Režie: Daniela Cádrová 2. Zdeněk Král, Andrea Buršová Kabaret Král Režie: Zdeněk Král 3. Jiří Kniha, Michal Dalecký Dva + Jedna autorský projekt 4. Jirka Kniha hledá autora 7 režisérů inscenuje 7 nových her (hukot nesmírný!) + bonus Volné místo u stolu na jakékoliv vydání cyklu Kabinet Janáček Cena: 600,-Kč / 400,-Kč Brno široké možnosti kulturního vyžití Brno má v současnosti asi obyvatel. Tato moravská metropole je centrem soudní moci a sídlí zde i další celostátní instituce, například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Veřejný ochránce práv. Brno je světoznámé díky svým veletrhům (http://www.bvv.cz/homepage) a bez nadsázky jej lze označit za univerzitní město. Působí zde jedna státní, pět veřejných a šest soukromých vysokých škol. Studenti jsou tak významnou součástí zdejšího koloritu a Brno pro ně skýtá řadu kulturních dobrodružství. Informace o aktuálních akcích a odkazy na kulturní střediska najdete na serveru Brněnského kulturního centra nebo na Představíme si alespoň ty nejzákladnější možnosti, jak se v Brně zabavit. Divadla Pokud máte rádi divadlo, jistě si zde najdete svoji preferovanou scénu. Můžete například navštívit některou ze scén Národního divadla, shlédnout činohru, operu či operetu. Městské divadlo nabízí vedle činohry i populární muzikály. Pokud máte raději alternativní tvorbu, navštivte HaDivadlo, legendární Divadlo Husa na provázku nebo řadu menších divadel rozesetých po Brně. Muzea a galerie Zájemcům o vyšší kulturu nabízí Brno výběr z mnoha muzeí a galerií. Nabídka je rozmanitá, stačí si jen prozkoumat aktuální nabídku například na serveru Turistického informačního centra V posledních letech čím dál víc Brňanů vyráží na každoroční Muzejní noc a Noc kostelů. Kluby Vedle výše uvedeného nabízí Brno řadu klubů, kde si můžete s přáteli oddychnout od studijních povinností. Mezi ty nejpopulárnější patří Faval, Fléda, Mersey nebo 7nebe. Opomenout nelze ani studentský klub Green v areálu Komenského kolejí. Hospod, kde si musíte kulturní program vytvořit sami, je v Brně nepočítaně. Brno, město uprostřed Evropy Každoroční brněnský festival, který se skládá z mnoha akcí jako například Muzejní noc, Noc kostelů, Noc kejklířů a nejpopulárnější mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojných show s hudbou Ignis Brunensis na brněnské přehradě, kde se každoročně na přelomu května a června schází statisíce návštěvníků nejen z České republiky. Okolí fakulty Akademická vinotéka Vinotéka v blízkosti tramvajové zastávky Zemědělská (vedle budovy E) nabízí především vína produkovaná Školním zemědělským podnikem Žabčice. Najdete zde jak kvalitní sudová, tak láhvová vína. Speciální pozornosti se každé září těší oblíbený burčák, v listopadu pak mladá vína. Mimo vín a pořádání řízených degustací nabízí vinotéka i doplňkový sortiment, jako kávu, čaj a drobné pochutiny. Arboretum Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity najdete kousek od univerzitního areálu poblíž zastávky Bieblova (tramvaj 9 nebo 11). Arboretum skýtá krásné prostředí, kam si můžete odpočinout od studijních strastí. Pohled na Petrov v centru Brna. Modré knihkupectví V blízkosti zastávky šaliny, pár kroků od Akademické vinotéky, se nachází knihkupectví, kde seženete veškeré knihy a učebnice, které potřebujete ke svému studiu.

9 důležité dokumenty / 16 důležité dokumenty Důležité dokumenty Nejdůležitějším předpisem je pro studenta Studijní a zkušební řád univerzity, který je uložen na univerzitních stránkách. Dalšími důležitými dokumenty jsou vnitřní normy fakulty (disciplinární řád, vyhláška o závěrečných pracích, stipendijní řád, atd.). Ty jsou k nalezení na stránkách fakulty na úřední desce - Výběr ze SaZŘ MENDELU Zde je pro tebe nachystán výběr důležitých informací ze Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech univerzity. Za organizaci, realizaci, administrativu a kontrolu studia podle studijních programů odpovídá na fakultě děkan nebo jím pověřený proděkan. Informace související se studiem se zveřejňují prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS). Časové rozvržení akademického roku Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a začíná 1. září. Základní časovou jednotkou pro vytváření studijních plánů, kontrolu plnění postupu studia, hodnocení výsledků a podmínek pro zápis do dalšího období studia je semestr. Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. Semestr zahrnuje období výuky, období zkoušek a období prázdnin. Období výuky může být rozděleno na kratší časové úseky, jimiž jsou etapy nebo bloky. Časové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramy univerzity a fakult (v UIS). Studijní programy Studijní programy se uskutečňují na jednotlivých fakultách a dělí se do studijních oborů. Přechod mezi obory jednoho programu je možný, přechod mezi obory různých programů ne. Studijní plán Studijní plán je přidělen každému studentovi a dle oboru studia obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné. V UIS každý student vidí, které předměty má odstudované a které ho čekají. Za odstudování každé-

10 důležité dokumenty / 18 ho předmětu student obdrží příslušný počet kreditů (bodů) bez ohledu na výslednou známku (A až E). Při výuce předmětů jsou uplatňovány následující formy výuky: přednášky, cvičení, semináře, konzultace, samostatné studium, odborné praxe a exkurze. Účast ve výuce je pro studenty povinná, s výjimkou přednášek a konzultací. Podmínka účasti může být nahrazena jinými požadavky, pokud to umožňuje charakter předmětu. Evidence studia Evidence studia (tzv. e-index) slouží k zaznamenávání všech známek v UIS. Údaje v ní jsou závazné. Garant předmětu Garant předmětu odpovídá za formy a metody výuky a za koordinaci osob, podílejících se na výuce jím garantovaného předmětu. Pro daný semestr stanovuje pro předmět přednášející, zkoušející a cvičící (nejpozději do zápisu předmětů). Odpovídá za údaje zveřejněné o předmětu ve studijním katalogu. Zodpovídá za průběžné zaznamenávání výsledku ukončení předmětu do UIS nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Registrace a zápis předmětů Žádost o zápis předmětů podává student prostřednictvím registrace v UIS (maximální počet registrovaných předmětů stanoví SaZŘ), datum je uvedené v harmonogramu akademického roku, popřípadě i během období zápisu předmětů. Období povinné registrace předchází období pro zápis předmětů. Registrace se netýká prvního semestru studia. V období stanoveném pro zápis předmětů pro následující semestr si student zapisuje vybrané předměty, které hodlá v tomto semestru ve studiu absolvovat. Při zápisu předmětu je student povinen řídit se studijním plánem příslušného studijního programu, případně studijního oboru. Pozor na nejdůležitější pravidlo postupu ve studiu: K zápisu do studia v druhém semestru musí student získat ve studiu v prvním semestru alespoň 12 kreditů. K zápisu do studia v každém dalším semestru, s výjimkou semestru posledního, musí student získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry. Registrační poukázky Registrační poukázky v hodnotě 216 kreditů do značné míry limitují studenta, kolik předmětů si může zaregistrovat navíc. Za dobu studia musí student získat minimálně 180 kreditů. Pokud se ti stane, že počet registračních poukázek nebude k dokončení studia stačit, tento limit může na základě žádosti rozšířit v odůvodněných případech děkan. Vzhledem k rostoucímu počtu studentů univerzity není dlouhodobě možné technicky zajistit volnou časovou soutěž studentů při registraci předmětů a zápisu rozvrhových akcí. Jedinou alternativou k zbytečně vysokým výdajům za hardware, který se v takto náročných podmínkách využije jen několik hodin v roce, je rozložení zátěže v čase pomocí vhodné funkce vypočítané pro každého studenta. Vše se vypočítává na základě dosaženého studijního průměru a počtu vyplněných evaluací předmětů. Přerušení studia Přerušení studia je možné na dobu celých semestrů, max. na 3 semestry. V době přerušení nemá student statut studenta. Přerušení studia neřeší studijní problémy, jen je odkládá. Přerušení je dobré využít například při dlouhodobých zdravotních problémech nebo z jiných osobních důvodů. Studium může být přerušeno i opakovaně. Ukončení předmětu Zapsaný předmět může být ukončen zápočtem nebo zkouškou (je vidět v UIS). Řádné i opravné termíny pro ukončení předmětu jsou stanoveny ve zkouškovém období, nejdříve však 1 týden před ukončením období výuky. Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou, jejichž řádné i opravné termíny mohou být vypisovány již v průběhu semestrální výuky. Termíny pro ukončení předmětu jsou zveřejňovány nejpozději 2 týdny před zahájením zkouškového období v počtu odpovídajícím obvyklému opakování předmětu (minimální kapacita 150 % zapsaných studentů) a v rovnoměrném rozdělení. Výsledek zkoušky se hodnotí klasifikačními stupni výborně (1; A), velmi dobře plus (1,5; B), velmi dobře (2; C), dobře plus (2,5; D), dobře (3; E) a nevyhověl (4; F). Klasifikační stupeň vykonané zkoušky zaznamená zkoušející do UIS. Ukončením předmětu předepsaným způsobem získává student počet kreditů uvedený pro daný předmět ve studijním plánu. Pokud se student nedostaví ke zkoušce v termínu, na který se přihlásil, a neomluví se do 5 pracovních dnů, je klasifikován známkou nevyhověl. Pokud student neukončí předmět předepsaným způsobem v řádném termínu, může jej opakovat dvakrát v termínu opravném. Pokud student některého z vypsaných řádných či opravných termínů nevyužije, nemá nárok na vypsání dalšího termínu. Jestliže student předmět neukončí předepsaným způsobem v daném semestru, musí si jej zapsat opakovaně. Pro opakující studenty může být předmět vyučován formou konzultací. Celé znění dokumentu, s odkazy na další související předpisy je možné nalézt na stránkách MENDELU v Brně (http://www.mendelu.cz/o-univerzite/ vnitrni-predpisy.html).

11 praxe, jazyk, tělocvik / 20 praxe, jazyk, tělocvik Praxe Během bakalářského studia musí student vykonat odbornou praxi alespoň v délce 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru, anebo 100 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce. Náplň praxe musí souviset s předměty doporučeného studijního plánu. Praxi si student zajišťuje individuálně, muže však využít spolupracujících institucí uvedených na: pef.mendelu.cz/cz/dalsi_sluzby/nabidky_prace. Podrobné informace nalezneš na: Pro další informace kontaktuj: Ing. Jaroslava Hudečková, Ph.D., děkanát PEF MENDELU, tel.: Studium jazyků Každý student PEF musí prokázat znalost odborného jazyka a ještě druhého světového jazyka na komunikativní úrovni. V prvním roce studia si student volí Obchodní korespondenci v jazyce německém nebo anglickém (studenti informatických oborů si musí zvolit jazyk anglický). Ve druhém roce studia si student vybere studium druhého (jiného) světového jazyka (aj, nj, fr, it, rj), a ten studuje na úrovni podle výsledků rozřazovacích testů (testy organizuje Ústav jazyků a každý o nich dostane informaci v předmětu Obchodní korespondence). Ve třetím roce studia se student vrací ke svému prvnímu jazyku (ve kterém je silnější v kramflecích ) a v něm si zaregistruje Seminář v cizím jazyce z výběru uvedeném v UIS. Studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát UNIcert potvrzující úroveň jejich jazykových znalostí. UNIcert je systém výuky a certifikace cizích jazyku určený pro nefilogicky zaměřené vysoké školy. Podmínkou získání certifikátu je absolvování 120 hodin jazykové výuky a úspěšné složení zkoušky. Další možností, jak pilovat jazyk je vycestování do zahraničí, život na kolejích, či zapojit se do činností ISC (viz dále).

12 praxe, jazyk, tělocvik / 22 Sport Tělesná výchova a další sportovní aktivity jsou studentům všech stupňů studia nabízeny formou volitelných předmětů zajišťovaných Ústavem tělesné výchovy Agronomické fakulty MENDELU. Studenti se do předmětů zapisují prostřednictvím UIS. Konkrétní rozvrhy a podmínky zápisu do jednotlivých sportů jsou zveřejňovány v průběhu září na webových stránkách ústavu. Ústav tělesné výchovy MENDELU v Brně, Jana Babáka 3/5, Brno, tel.: , našim studentům nabízí výuku těchto sportovních odvětví: Aerobic: tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Aqua aerobic: bazén Tesly (na Lesné) Badminton: tělocvična a umělá tráva, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Basketbal: tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Fitball: tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Floorball: tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Fotbal: tělocvična a umělá tráva, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Kanoistika: loděnice Masarykovy univerzity v Pisárkách, ulice Veslařská Kondiční a posilovací cvičení: posilovna, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Lední hokej: hokejová hala sportovní školy Úvoz 55 Lyžování: tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Pilates: tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Plavání: bazény Kometa (za Lužánkami 50 m), Tesla (na Lesné 25 m) Spinning: prostor vedle posilovny, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Sportovní střelba: areál střelnice VUT Brno, Purkyňova 118 Stolní tenis: malá tělocvična, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Tenis: tělocvična a umělá tráva, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Volejbal: tělocvična a umělá tráva, areál ÚTV, ulice Jana Babáka 3/5 Student PEF Lukakáš Vaculík, který reprezentoval ČR na olympiádě ve Vancouveru. Letní výcvikové kurzy Agroturistika (v okolí Lipna) Vysokohorská turistika (Slovenský ráj) Zahraniční kurz sportovních aktivit Vodácký kurz (řeky české i slovenské) Zimní výcvikové kurzy Výběrové lyžařské kurzy tuzemské i zahraniční (chata MENDELU v Karlově, Itálie, Rakousko, Francie) Lyžařské kurzy pro získání cvičitelské licence (Karlov, Rakousko Pitztal) Sportovní reprezentace MENDELU a PEF Ústav tělesné výchovy zajišťuje účast na sportovních akcích, vysokoškolských přeborech a soutěžích, akademických mistrovstvích ČR, Českých akademických hrách i světových univerziádách. Každá aktivita studentů je vítána. Vysokoškolský sportovní klub (VSK) sdružuje zájemce o výkonnostní sport z řad posluchačů MENDELU, dále zaměstnance a absolventy MENDELU, studenty jiných vysokých škol a další zájemce. VSK MENDELU se v rámci integrace s ostatními kluby VŠ v Brně provozuje následující sportovní oddíly, které se zúčastňují soutěží v rámci jednotlivých sportovních svazů: baseball, basketbal, florbal, kulturistiku, orientační běh, sjezdové lyžování, sport pro všechny (aerobik a spinning), stolní tenis, tenis (Brno, Lednice), volejbal a windsurfing. Více informací o tělesné výchově naleznete na af.mendelu.cz

13 studijní plán / 24 studijní plán Doporučený studijní plán, předměty, rozvrh, ukončení předmětu, opakování, zrušení Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. K volbě specializace dochází během 3. semestru. Specializace poskytuje možnost dalšího nebo hlubšího zaměření studia. Student volí jakoukoliv specializaci nabízenou fakultou, musí ale respektovat omezení uvedená u jednotlivých specializací. Volbu specializace nelze bez závažného důvodu změnit. Předměty, které musí student absolvovat, jsou zapsány v Doporučeném studijním plánu. Doporučený studijní plán najdeš v UIS v Osobní administrativě v aplikaci Moje studium. Zde vidíš, které předměty máš zapsané, které jsi už odstudoval a s jakým výsledkem, které předměty Tě čekají, kolik jsi už získal kreditů a kolik Ti zbývá registračních poukázek. Tato aplikace je pro tebe určitě nejdůležitější. V případě potřeby zde máš i možnost podat žádost na studijní oddělení v elektronické podobě. V době registrací si zaregistruješ předměty, které máš zájem studovat. Můžeš a nemusíš se řídit doporučeným studijním plánem. Obsahy předmětů najdeš v katalogu předmětů (v UIS) a tam také uvidíš, zda má daný předmět prerekvizity (které předměty musíš mít odstudované, abys mohl studovat daný předmět). Dobře si rozmysli, které předměty hodláš studovat, protože máš omezený počet registračních poukázek a každý předmět, který si zapíšeš, už musíš odstudovat (i volitelný). V době zápisů si úspěšně zaregistrované předměty zapíšeš a sestavíš si rozvrh, to vše přes UIS (datum a čas zápisu se řídí stejným postupem jako u registrací, při vybírání cvičení do Tvého rozvrhu pamatuj, že rychlost se vyplácí). Ke konci rozvrhové výuky předmětu vyučující vypisují termíny zkoušek v UIS, na které se musíš včas přihlásit (v UIS), výsledek zkoušky vidíš také v UIS. Pokud se Ti nepodaří předmět úspěšně odstudovat, máš možnost si jej zapsat podruhé. Pokud se Ti to náhodou nepodaří ani napodruhé, máš možnost požádat na studijní oddělení o zrušení předmětu a tento předmět pak studovat napotřetí. Této možnosti můžeš využít maximálně 2. Ale rozhodně Ti to nedoporučujeme, nejlepší je všechno odstudovat řádně hned napoprvé. Vyhneš se tím zbytečným problémům a průtahům ve studiu. Všechny zkoušky musíš zvládnout ve zkouškovém období, zkoušející nemá možnost zkoušet po zkouškovém období. Aby ses mohl zapsat do dalšího semestru, tak musíš získat v prvním semestru minimálně 12 kreditů a potom za každé dva po sobě jdoucí semestry minimálně 40 kreditů (pokud budeš studovat pořádně a podle studijného plánu, tak získáš cca 60 kreditů za každé dva semestry). Opakování ročníku je historie našich rodičů, teď vládnou podmínky výše uvedené.

14 studium v cizím jazyce / 26 studium v cizím jazyce a v zahraničí Studium v cizím jazyce a v zahraničí Pro ty z vás, které zaujala myšlenka studia v anglickém jazyce, nabízíme od začátku akademického roku studium Manažer sko-ekonomického oboru kromě českého i v anglickém jazyce. Pokud máš zájem absolvovat studium v anglickém jazyce, zeptej se na studijním oddělení, kde ti k tomu řeknou více aktuálních informací. Na základě zákona č. 121/2004 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých ško lách), ve znění pozdějších předpisů, je studium v cizím jazyce zpoplatněno poplatkem ve výši 4000 eur za akademický rok. Rektor MEN- DELU je nicméně oprávněn na základě žádosti tento poplatek snížit či upravit (pan rektor vychází českým a slovenským studentům 100% vstříc - tento poplatek je snížen na 1000 Kč za jeden zapsaný předmět v angličtině). Podrobnosti o způsobu podání žádosti a vzor podání můžeš získat na děkanátu PEF u referentky Kristýny Karáskové. Na PEF můžeš také studovat pouze vybrané předměty v anglickém jazyce, a to bez ohledu na Tvůj studijní obor. Podle výše uvedené vy hlášky je poplatek 1000 Kč za jeden zapsaný předmět vyučovaný v angličtině. Provozně ekonomická fakulta MEN- DELU v Brně aktivně spolupracuje s partnerskými univerzitami v Evropě, Asii a Severní Americe. Organizuje celou řadu zahraničních výměnných pobytů a odborných stáží pro studenty i pedagogické pracovníky. Vybrat si můžeš z řady studijních programů, z nichž nejrozsáhlejší je LLP/Erasmus, který zaštiťuje spolupráci vysokých škol po celé Evropě a Turecku. Podmínkou pro vycestování do zahraničí je absolvování výběrového řízení, zahrnujícího ověření jazykových znalostí a úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia. O zahraničních aktivitách fakulty se můžeš dozvědět více na webových stránkách zahraničního oddělení Detailnější přehled studijních programů v zahraničí a seznam univerzit spolupracujících s PEF a MEN- DELU můžeš najít také na stránkách zahraničního oddělení univerzity mendelu.cz/cz/zahranicni_styky. Protože univerzita používá kreditový systém založeným na zásadách Evropského systému převodu kreditů (dále jen ECTS ), předměty odstudované v zahraničí by Ti při splnění všech podmínek měly být uznány, a to v odpovídajícím počtu kreditů předmětu vyučovaného na fakultě. Důležité však je, aby obsah předmětu zahrnoval požadavky předepsaného předmětu na PEF. V případě, že uvažuješ o možnosti zúčastnit se během studia na PEF zahraničního výměnného pobytu či stáže, stačí vyplnit přihlášku na výše uvedených adresách či přímo kontaktovat pracovnice zahraničního oddělení fakulty buď osobně, nebo pro střednictvím u. Při rozhodování o tom, v jaké zemi a na jaké univerzitě studovat Ti také mohou pomoct závěrečné zprávy studentů, kteří již studijní pobyty již absolvovali. Ty se nalézají v UIS v aplikaci Studijní informace Zprávy ze zahraničních pobytů. Univerzita v Gironě ve Španělsku.

15 ISIC / 28 Poplatky za studium, ISIC ISIC Studium je plně hrazeno z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. I přes to studium není zadarmo. Platí se například za nadstandardní dobu studia. Bakalářské studium je naplánováno na 3 roky. Tuto dobu můžeš protáhnout o rok a pořád neplatíš. Pokud Ti však nestačí 4 roky na bakalářské studium, tak Ti začnou nabíhat poplatky. Výše je daná vyhláškou rektora. Do doby 4 let se počítá, i pokud jsi už dříve studoval na jiné univerzitě. Nezapo- ISIC, atd.). Karta ISIC MENDELU v Brně vydává studentům prezenční formy studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území univerzity. ISIC je časově omezená a prodlužuje se prodlužovací známkou, kterou student získá na studijním oddělení při zápise do zimního semestru (výše poplatku za prodlužovací známku ISIC ských slev. Karta studenta je aktivována pro následující akademický rok automaticky zápisem provedeným v UIS. Není-li karta aktivní, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou pípnout. Kam má student s ISIC kartou přístup? V rámci univerzity: při stravovaní v menze po vložení finanční částky na kartu k úhradě stravy, k půjčování knih, skript v univerzitní knihovně kartu je nutné v knihovně aktivovat, Areál univerzity a pohled na město Brno. čítává se (dvakrát) souběžné studium na více univerzitách. Pokud máš zájem studovat v angličtině, tak tato výuka je také placena. Výše je stanovena také ve vyhlášce rektora. Další náklady máš za administrativní úkony (potvrzení o studiu mimo období zápisu, prodlužovaní známka na karty je stanovována pro každý akademický rok rektorem univerzity). Dobu vydávání prodlužovacích známek zjistíš v odpovídajícím čase na Dokumentovém serveru v UIS. Takto označená karta potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Karta ISIC Vás pak také opravňuje k využívání student- ke vstupu do prostor (učeben a vybraných ústavů fakulty) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup, k návštěvě informačního centra (IC), počítačové učebny, studovny a čítárny a využívání tiskáren na tyto místnosti napojené, při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na zadní straně karty je přilepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován. Mimo univerzitu: k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě, k uplatnění slev, jejichž soupis je uveřejněn na GTS International

16 slovenskí študenti / 30 Slovenskí študenti Z medzinárodnej zmluvy medzi ČR a SR a taktiež z členstva týchto dvoch krajín v EÚ vyplýva, že na českých školách by mali mat českí a slovenskí študenti rovnaké práva a povinnosti. Avšak aj tu môžeme nájst pár zásadných rozdielov. Preto sa pod me na pár z nich, s ktorými sa s najväčšou pravdepodomnostou stretnete, pozriet bližšie slovenskí študenti Školstvo Z vyššie uvedenej skutočnosti teda vyplýva, že na akademickej pôde by ste sa z(ne)výhodnenia nemali dočkať. Študujete síce v českom jazyku, ale používanie slovenčiny na skúškach, v školských prácach, žiadostiach, úradných tlačivách atd by nemal činiť žiaden problém. Takisto ako pre domorodých obyvateľov, platia aj pre študentov zo Slovenskej republiky rovnaké pravidlá pre prideľovanie štipendií a ubytovania na internátoch* Banky Za internáty je nutné platiť inkasom z jednej z užšieho výberu českých bank, čo pre väčšinu z Vás znamená nutnosť založiť si nový účet. Za prevody medzi českými a slovenskými bankami sa z pravidla platia v celku vysoké poplatky, takže ak by ste predsa len plánovali nechávať si posielať peniaze z domu, mali by ste vedieť, že niektoré banky s československou pôsobnosťou majú prevody medzi svojimi pobočkami takmer bez poplatku. Pri zakladaní účtu v banke nie je potrebné mat v Českej republike prihlásený prechodný pobyt. Zdravotníctvo Slovenské a české poisťovne majú zmluvu, na základe ktorej môžete (ako poistenci slovenských poisťovní) využiť bezplatné ošetrenie u ktoréhokoľvek lekára ČR v akútnych prípadoch bezplatne (tento bod sa týka len ohrozenia smrti). Pred príchodom do ČR by ste si však mali zaobstarať Európsky zdravotný preukaz poistenca, keďže lekár Vás môže odmietnuť vyšetriť, ak sa naozaj nejedná o ohrozenie života. Následne by ste nemali váhať s prvou návštevou tunajšieho obvodného, prípadne školského lekára, aby si Vás mohol zaevidovat a zároveň Vás odporučí na českú poisťovňu, kde Vám pridelia číslo poistenca u českej poisťovne a vystavia formulár, ktorý definuje, ktoré úkony Vám budú preplatene a nebudete si ich musieť priamo hradiť z vlastného vrecka. S týmto formulárom už

17 slovenskí študenti / 32 môžete veselo začať navštevovať české zdravotné zariadenia a tunajších doktorov. Úhrada nákladov za lieky spojené s liečbou je ekvivalentná s ponukou pre domorodých obyvateľov od danej poisťovne. Tento rok vychádza Európsky preukaz poistenca, ktorý by si mal každý príchozí zaobstarať. Aj napriek tomu je nutné zájsť na českú poisťovňu kvôli evidencii. (Benešova 10, Brno veľká presklenná budova pri hoteli Grand). Aj napriek tomu, že máte európsky preukaz a zaevidujete sa tu v ČR, tak Vám dané číslo od poisťovne platí len rok. Potom sa musíte zaevidovať znova. Naozaj neotáľajte s návštevou lekára na poslednú chvíľu, lebo keď bude najhoršie a odmietnu Vás ošetriť kvôli evidencii, budete si to musieť zaplatiť z vlastného vrecka! Cudzinecká polícia Prihlasovanie sa na cudzineckej polícii po vstupe do EÚ celkom stráca význam. Avšak, ak by ste predsa len trpeli potrebou prihlásiť si tu prechodný pobyt, nič Vám v tom samozrejme nebráni nie je to však potrebné. Ak by aj napriek tomu niekto od Vás vyžadoval (napr. niektorí mobilní operátori pri zriaďovaní paušálneho programu), oznámi Vám to vopred. Práca S problémami sa môžete stretnúť pri zháňaní brigády alebo práce u niektorých zamestnávateľov či pracovných agentúr sa môžete stretnúť s neochotou zamestnávať Slovákov (buď vyplývajúcej z lenivosti viesť v evidencii o jeden papier naviac alebo strachom z jazykové bariéry medzi vami a zákazníkmi, prípadne nemusia byť držiteľom licencie, ktorá oprávňuje zamestnávať zahraničných pracovníkov ). Ak Vám v niektorej agentúre budú tvrdiť, že sa Vám ani neoplatí skúšať tie ostatné, pretože Vás tiež odmietnu zamestnať, nedôveruje im. V Brne je našťastie dosť veľká konkurencia a slovenskí študenti tvoria nezanedbateľnú časť ich klientely. Iné A ešte pár vecí navyše. Po príchode do Českej republiky budete nútení skôr, či neskôr, si zaobstarať SIM kartu jedného z českých operátorov, či už z dôvodu komunikácie s bankou, alebo inými inštitúciami. Máte tu možnosť si vybrat zo širšej ponuky operátorov. * V Českej republike sa internátom hovorí koleje, internáty sú v češtine len pre študentov stredných škôl.

18 koleje, peníze, stravování / 34 Koleje, žádosti, peníze, porovnání s privátem Ubytování na jednotlivých kolejích probíhá podle rozhodnutí rektora - skm.mendelu.cz. koleje, peníze, stravování Přidělování lůžek prvákům Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu na MENDELU v Brně obdrží studenti informace o možnosti a způsobu ubytování (do jakého termínu a jakým způsobem se musí přihlásit požádat o přidělení ubytování). SKM (Správa kolejí a menz) zajistí ubytování do kapacity vyčleněné pro 1. ročníky všem žadatelům z nastupujících 1. ročníků, kteří požádají o přidělení kolejí nejpozději do , po tomto datu pouze na uvolněná místa, tj. bez záruky. Podmínkou uzavření smlouvy je složení kauce ve výši Kč. Odstoupení od smlouvy, vrácení kauce V případě, že student bez udání důvodu písemně odstoupí od uzavřené ubytovací smlouvy do , bude mu vrácena kauce v plné výši (po odečtení nezaplacených pohledávek), při odstoupení od smlouvy do mu bude vráceno 50 % z kauce. Student může písemně odstoupit od uzavřené smlouvy z důvodu studijních a zdravotních a kauce mu bude vrácena v plné výši. Ubytování studentů nastěhování se na koleje. 1. Nástup studentů k ubytování Studenti 1. ročníků BSS, kteří uzavřou smlouvu o ubytování, se mohou ubytovat již od 1. září 2010, nejpozději však do pátku v týdnu zahájení výuky. Kolejné bude student hradit ode dne skutečného nástupu na koleje. Nenastoupením neubytováním se, se ruší ubytovací smlouva, kauce propadá a student ztrácí nárok na rezervované lůžko. Student se může písemně dohodnout o pozdějším datu nástupu k ubytování, platba kolejného v tomto případě bude od Doba ubytovávání: Po Pá 8 14 hod Po Pá 7 18 hod Pá 7 14 hod. 3. Náležitosti nutné k ubytování Platný průkaz totožnosti (OP, cestovní pas), cizinci i platné povolení k pobytu. Platnou ISIC kartu (pokud je stu-

19 koleje, peníze, stravování / 36 dent jejím držitelem). Potvrzení, popřípadě čestné prohlášení o zřízení povolení inkasa ve prospěch účtu SKM vedeného u KB Brnoměsto č.ú /0100, variabilní symbol = rodné číslo ubytovaného studenta. Inkasní limit = dvojnásobek předpokládaného kolejného. Odvolání proti nepřidělení lůžka Studenti se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřidělení ubytování k ředitelce SKM. Proti rozhodnutí ředitelky se má student právo odvolat k rektorovi MENDELU v Brně. Při bydlení na kolejích je důležité mít prostudovány následující dokumenty: domovní řád dané koleje kolejní řád MENDELU v Brně Rozhodnutí rektora č. 10/2010 Smlouvu o ubytování. Ubytovací stipendium Každý student, si dle nového zákona o přerozdělování dotací na bydlení VŠ studentů, může zažádat o ubytovací stipendium. Tuto žádost si student podává elektronickou formou prostřednictvím osobní administrativy v informačním systému (UIS). Splňuje-li kritéria pro udělení stipendia, bude mu připsána každé čtvrtletí částka na jeho účet. Dotace se pohybuje kolem šesti set korun za měsíc. Koleje Jana Ámose Komenského Kohoutova 3 11, Brno-Husovice V komplexu čtyř budov je 1745 lůžek ve dvou, tří a čtyř lůžkových pokojích, bufet a menza, čtyři místnosti s televizorem, parkoviště pro osobní vozy, hřiště pro míčové hry. Blok A,B,C K dispozici jsou zde dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Kuchyňka včetně ledniček a sociální zařízení je k dispozici na chodbě, společné pro celé patro. Většinou v prvních patrech jsou zde k dispozici televizní místnosti, kdy klíček je zapůjčen na vrátnici za ISIC kartu. Jsou zde k dispozici i pračky a sušárny, které je možné využívat za poplatek. Od léta 2007 je na bloku A k dispozici kolárna pro úschovu kol. Na bloku C jsou občas k nalezení údržbáři, kteří Ti musí potvrdit elektrický spotřebič a opravují na pokojích závady, které zapíšeš do sešitu na vrátnici. Na bloku C je k dispozici bar-klub Green, který má ve správě Spolek posluchačů LDF. Green je kultura, na kterou nemusí být každý zvyklý, ale proto tady není, není tu proto, aby uspokojil každého, je tady proto, aby uspokojil všechny ty, kteří se chtějí uspokojit, ať již je to pití, zábava, fotbálek, diskotéky, koncerty, muzika, kamarádi, ale hlavně - kultura, která není v žádné hospodě, ale jen ve studentském klubu GREEN. Blok D Zde jsou k dispozici tří až čtyřlůžkové pokoje s novým nábytkem. Jsou vybavené předsíní s kuchyňkou (včetně ledničky) a sociálním zařízením. Je zde ubytovací kancelář, vedoucí kolejí, vedoucí správy IT pro SKM, posilovna, televizní místnost a bufet. Také se zde nachází soukromý kadeřnický salon. Okolí kolejí V nejbližším okolí kolejí jsou k dispozici dvě hřiště jedno na fotbálek ;-) a druhé na nohejbal i volejbal, který se tam stále vehementně hraje. Dále je před blokem D parkoviště pro osobní automobily, které se stále rozšiřuje kvůli expanzi studentských vozítek. Někdy v následujících letech je také v plánu rekonstrukce okolí kolejí a chodníků. Dále je tu jedna ze tří školních menz. Poblíž kolejí jsou dvě zastávky Merhautova (dvě zastávky trolejí číslo 25 nebo 26 do školy) a Štefánikova čtvrť (šalina (tramvaj) číslo 5). Dále jsou zde dvě samoobsluhy Albert a Enapo s drogerií, papírnictví. V blízkosti kolejí je krytý plavecký bazén v sídlišti Lesná a nově zrekonstruované venkovní koupaliště Královo Pole. Doprava na Komenského koleje a do školy Z Hlavního nádraží: tramvaj číslo 9 na zastávku Jugoslávská a pak na tramvaj číslo 5 až ke kolejím. Tramvaj číslo 9 na zastávku Lesnická (kolem školy) a na trolej číslo 26 na zastávku Merhautova, nebo autobusem číslo 66 na Štefánikovu čtvrť. Tramvaj číslo 4 na zastávku Tomkovo nám. a čímkoliv 26, 44, 45 nahoru ke kolejím na zastávku Merhautova. Tramvaj číslo 1 na Moravské náměstí a odsud tramvají číslo 5 až na Štefánikovu čtvrť. Tramvaj číslo 1 na Pionýrskou a pak trolejí číslo 26 až na koleje. Ze Zvonařky (autobusové nádraží): nejrychlejší a nejlepší (kromě rána kolem 8 hodiny) autobusem číslo 44 ze zastávky Zvonařka až na Merhautovu. Tramvaj číslo 9, a potom už jak je uvedeno výše. Z kolejí do školy: nejrychlejší je to pomocí troleje číslo 25 nebo 26 pokud zrovna nejede půlka kolejí do školy a nemačkáte se jak sardinky ;). Jinak v létě je občas dobrá zdravotní procházka do školy je to asi jeden km a dá se to do 15 minut pohodlnou chůzí zvládnout. Více o dopravním řádu v Brně na Tauferovy koleje Jana Babáka 3/5, Brno Tauferovy koleje Mendelovy univerzity v Brně poskytují celoroční ubytování v pěkném prostředí, blízko centra města a brněnského výstaviště. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové, sociální zařízení, sprchový kout a kuchyňka jsou součástí každé buňky. Pokoje jsou vybaveny ledničkami. Okolí kolejí V nejbližším okolí kolejí jsou k dispozici jak hřiště na fotbálek tak i na nohejbal a volejbal. V areálu Tauferových kolejí se na-

20 koleje, peníze, stravování / 38 chází taktéž Ústav tělesné výchovy, který nabízí širokou paletu sportovního vyžití. U Tauferových kolejí je pro jejich lokalizaci složitější parkování pro osobní automobily. Taktéž se zde nachází jedna ze tří školních menz. Přímo před kolejemi se nachází zastávky MHD - tramvaje (šaliny) číslo 12, 13 a autobusu. Obé směřují jak z města, tak do města. Centrum měs- LÉKAŘSKÁ PÉČE Péči praktického lékaře máme většinou zajištěnou všichni. Nicméně nastávají situace, kdy nás nemoc zastihne v místě studia a svého lékaře máme hodně daleko. V takovém případě se nabízí několik variant řešení problému: Přímo v areálu MENDELU v přízemí budovy B, se nachází ordinace. Univerzita má smluvního lékaře, v současné době to je MUDr. Ladislava Cechová. V Brně se nachází mnoho poliklinik a veřejných nemocnic, do kterých je možno zajít na ambulantní vyšetření, tzv. na pohotovost, kde Vás ošetří a popřípadě vypíší léky. Dále lze využít registrů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které Vám na svých stránkách po zadání adresy, doporučí nejbližšího praktického lékaře, který ordinuje v okolí Vašeho přechodného bydlení. Studentům jsou přístupny pouze výdejny jídel na kolejích JAK a TAK a suterénní výdejna v areálu MENDELU (1. patro je pouze pro zaměstnance). V jídelně na MENDELU jsou často díky vysokému počtu studentů a malé jídelně velké fronty, tak pokud máš možnost, tak je lepší využít některou z menz na kolejích. K platbě jídel slouží polyfunkční studentská karta ISIC, kterou si na pokladnách výdejen můžeš stále nabíjet ukláta je v dosahu sedmi minut. Jednu zastávku směrem do města se nacházejí i koleje Masarykovy univerzity - Družba a vyhlášené Listovy koleje (Listovky) VUT. U těchto se nachází Helvita a supermarket Billa. V okolí se pak nacházejí ještě další obchůdky a služby, které se dají v malé vzdálenosti od kolejí nalézt. Hned vedle kolejí je nekryté koupaliště Dobrák, které nabízí další možnosti sportovního vyžití, či odpočivného lenošení. Doprava na Tauferovy koleje a do školy Z Hlavního nádraží na koleje: tramvaj číslo 12, 13 až ke kolejím na zastávku Jana Babáka. Ze Zvonařky (autobusové nádraží): nejrychlejší a nejlepší šalina číslo 12. Nebo číslo 9 a potom na Hlavním nádraží přestup na šalinu číslo 13, popř. opět číslo 12. Z kolejí do školy: nejrychlejší je dopravit se na Konečného nám., což je třetí zastávka šaliny číslo 12, 13 směrem do města a přesednout na troleje číslo 25 či 26 a dojet až na zastávku Lesnická. Více na Internet Všechny koleje MENDELU v Brně jsou samozřejmě připojeny na vysokorychlostní Internet. Cena za připojení je dle aktuálního ceníku, který je uveden na kolejním portále. Koleje versus privát U kolejí je (většinou) nižší cena včetně rychlého internetu. Nemusíš se starat o to, když ti odejde spolubydlící, protože smlouva se vztahuje na jednotlivce. Když se ti něco rozbije, tak se to hned řeší a součástí kolejí je i menza. Jsi více v kontaktu s ostatními studenty a proto je snadnější získávat potřebné studijní materiály, ale nočního klidu si moc neužiješ. Chodbovky a jiné akce bývají na denním pořádku;-) Na privátu máš větší svobodu (až na sousedy) a o vše se vlastně staráš sám. Můžeš více ovlivnit, s kým budeš bydlet, ale cena za nájem bývá většinou vyšší. Jak u bydlení na kolejí nebo na privátu velmi záleží na spolubydlících, s kterými si můžeš skvěle užít vysokoškolská léta anebo v opačném případě pořádně vytrpět. Každé má své pro a proti a každému vyhovuje něco jiného, proto je nejlepší zkusit v průběhu studia oboje. Stravování Správa kolejí a menz provozuje pět výdejních míst ve čtyřech jídelních budovách. Menza na kolejích JAK Menza na kolejích TAK Jídelna v areálu kampusu MENDE- LU Jídelna v areálu arboreta Lednice dáním peněz na svůj jídelní účet. Výběr jídla probíhá až přímo na místě. Výdejny nabízejí minimálně ze čtyř jídel, z čehož je jedno vegetariánské, pak je také na výběr minimálně ze dvou typů hotových jídel a pěti druhů smažených minutek (smažený sýr, smažený kuřecí řízek, rybí prsty, květák a žampiony s hranolky). Studenti i zaměstnanci mají jídlo dotované státem. Od září 2007 funguje kalkulovaný ceník, tudíž jídla jsou cenově rozlišena dle nákladů na potraviny. Informace o cenách a druhu jídel a o stavu peněz na tvém jídelním účtu můžeš sledovat na UIS Stravování anebo na stránkách v sekci Stravování/ Stravovací systém. Menza na kolejích JAK je v provozu i během prázdnin, na kolejích TAK omezeně a v jídelně na MENDELU pouze přes semestry a zkouškové.

MENDEL GREEN prűvodce prváka

MENDEL GREEN prűvodce prváka MENDEL GREEN prűvodce prváka 2008/2009 Studentské ceny v Happy Hours mohou využívat studenti do 26 let, kteří předloží průkaz o studiu. Obsah 1 Studium na Mendlovce Co zařídit první dny na škole... 7 Organizační

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

KIV/ZI Základy informatiky

KIV/ZI Základy informatiky KIV/ZI Základy informatiky 2. CVIČENÍ UNIVERZITNÍ WEBNET Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Tomáš Ptáček zimní semestr 2012 WEBNET OBSAH PREZENTACE Obsah 1) Systém ORION 2) Univerzitní elektronická

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

ŘÁD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

ŘÁD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ŘÁD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podmínky pro ubytování a stravování studentů Slezské univerzity

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2014

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2014 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 326/14 Praha, 22. 5. 2014 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2014 Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Identifikační průkazy Masarykovy univerzity

Identifikační průkazy Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 11/2012 Identifikační průkazy Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2013) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více