Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období"

Transkript

1 Ing. Jaromlr Chmela. předseda představenstva a generální ředitel vítám Vás na stránkách Hranického cementáre. Jsem rád, že jste SI v těchto letních dnech našli čas přečíst nejnovější informace z hranické cementárny. První polovina roku se na stavebním trhu stále nese ve znamenf nízké spotřeby, a tím Milí čtenáři, letech zvyklí. Na počátku roku jsme investovali nernalé flnanční prostředky do opravy výrobního zařízení, abychom byli připraveni na nástup stavební sezony. Přesto jsme zaznamenali další propady v prodejích cementu i ostatních výrobků v porovnání s minulým rokem, které kopírují pokles stavební výroby v České republice. Nynější situaci má samozřejmě na svědomí útlum hospodářství, ale velkou zásluhu nese také počasí, nejdříve dlouhá zima a potom příliš mokré jaro. Abychom zmírnili propady prodejů, začali jsme hledat nové trhy. Pevně věříme, že tak jako se obrátilo počasl k lepším dnům, tak se i křivka prodejů nakonec obrátí směrem vzhůru. Chci také využít této možnosti a informovat Vás o změně, ke které došlo v našem tržním regionu. Ve snaze posílit stabilitu společností, které jsou naším akcionářem Buzzi Unicem v regionu Ceské a Slovenské republiky vlast- Cement Hranice, ZAPA beton a.s. a ZAPA beton SK, s.r.o. Všechny tři společnosti jsou s platností od 1. června 2010 zaštítěny stejnou osobou předsedy představenstva. Další změny již nejsou v plánu. ZAPA beton nadále zůstává a zůstane se svou nepřehlédnutelnou a výjimečnou identitou v rámci skupiny Buzzi Unicem samostatnou akciovou společností s vlastním vedením. Naším společným cílem je úspěch všech společností na stavebním trhu v regionu. Věříme, že tato změna nám umožní podnikat koordinované kroky, prostřednictvím kterých budeme lépe čelit nepříznivé hospodářské situaci, a současně nám umožní být silnější, v boji s konkurencí. Zda byl tento krok krokem správným směrem, tak jak se domníváme, ukáže až čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období dovolených, spoustu radostných zážitků, které Vám Úspěch TJ Cement Hranice Hranice, město s obyvateli uprostřed Moravy, jsou známé nejen výrobou cementu, ale také po sportovní stránce - fotbal, judo, vodní sporty, atletika. Hlavním sportem je ale házená. Naše společnost se řadí mezi nejvýznamnější a také nejúspěšnější firmy olomouckého regionu. Proto se také snažíme již dlouhodobě podporovat charitativní, vzdělávací, ale i sportovní projekty v našem přirozeném regionu. K těm největším patří finanční podpora sportovního oddílu házené TJ Cement Hranice,. Házená má v Hranicích dlouholetou historii a házená je víc než 50 let spjata se značkou naší společnosti. Kromě družstva mužů má TJ Cement Hranice i mládežnickou základnu, ve které hledají sportovní vyžití i děti našich zaměstnanců. V šesti mládežnických týmech od mini žáků až po starší dorostence je 90 dětí od 8 do 18 let. Družstva se účastní regionálnfc~ soutěží a výsledkově Úzká je spolupráce s místními školami, kde se formou turnajů mezi třídami vybírají vhodné typy dětí pro házenou. Nutno zmínit, že získávat mládež pro sport se nedaří ani přes nábory přímo ve školách, což je na jedné straně způsobeno "slabšími ročníky - málo dětí" a jednak nezájmem a pohodlností mladé generace, trávící většinu volného času u počítačů ať na "ajsíkjů" nebo v poslední době hlavně na "Facebooku". Družstvo mladšího dorostu se po loňskem postupu do 1. dorostenecké ligy umístilo v ročntku 2009/2010 na 6. místě z 12 účastníků. Družstvo staršího dorostu se umístilo na 2. místě 2. dorostenecké ligy. Tabulka 2. DL staršlho dorostu,. Frýdek-Mistek Hranice O 5 633: Rožnov lyr lllovel llln V 8ystllce I Pferov Polanka O BystfKe p H 22 4 O luhalovice 22 O O Tabulka 1. Dl mladšího dorostu 1. Karvlná KopllVmce O Zubil O N Vesell O Frydek-Mlstek Hranice : Ostrava V 8ystfice I 9 Znn MaloměrlCe Brno Prostějov Nejlepší z dorostenců jso potom zařazováni do kádr družstva mužů, kde v minulé ročníku hrálo šest odchovan ců. Družstvo mužů je stabilní účastníkem nejvyšší soutěž - Zubr Extraligy házené CR V letech 2007/2008 se druž stvo umístilo shodně na 6. mís tě. Následující rok na 5. míst V ročníku 2009/2010, kdy pře zahájením soutěže odešly dv opory družstva Michal Hrad do rakouského Linze a Martil Stržínek do sousedního Zul:j fr, bylo složeno prakticky nov

2 Na podzim loť\ského roku se vedení společnosti rozhodlo vytvořit marketingovou koncepci, která bude mít za cíl prosazení Unimaltu pojiva na polském trhu. První oblastí, kam by měl Unimalt směrovat, je přlhraničnl oblast Slezska. Jednou z častt koncepce bylo uspořádání prezentace s praktickými ukázkami práce s Unimaltem, který je velmi oblfben u našich českých i slovenských zákazníků. Tímto úkolem bylo pověřeno oddělení prodeje paletovaného zboží Cement Hranice, akciová společnost, které do areálu cementárny pozvalo polské odběratele a jejich reallzační firmy. Akce se odehrála ve dvou termínech, a to 8. a 15. dubna letošního roku. Celkem se prezentacf zúčastnito 7 zástupců obchodních firem, kte- 7í přivezf 29 zástupců stavebních, respektive realizačních firem. Tyto firmy působí v Cieszyne, Bielsku-Biale, Ketach, Brzesczach a Skoczowe. Po úvodním přivítání pracovníci obchodního úseku představili hostům firmu Cement Hranice, akciová spotečnost, její výrobní program a seznámili je s výrobkem Unimalt 14. Následovala exkurze cementárnou, při které se hosté seznámili nejen s výrobním procesem cementu, ale také s výrobou Unimaltu pojiva a výrobou suchých maltových a omítkových směsí. Hosté byli příjemně překvapeni moderní výrobou cementu a pochválili nás za hezký areál cementárny i snahu po maximální ekologii. Praktická ukázka aplikace Unimaltu byla pro zástupce realizačnřch firem připravena na hornoqenizační hale. Odborný personál předvedl omítání v připravených zdech z cihel, betonu a pórobetonu. Aby nezůstalo jen u pasivní předváděcí akce, bylo účastníkům nabídnuto, aby si omítání Unimaltem vyzkoušeli sami, což se setkalo s hojným zájmem. Byli jsme překvapeni zručností, se kterou se hosté pustili do práce. Své dojmy, názory a nápady pak všichni vzájemně konzultovali při společném obědě, po kterém se zástupci akciové společnost Cement Hranice s hosty rozloučili. Dle prvních reakcí se zdá, že jednoduchost práce s Unimaltem návštěvníky oslovila. S mnohými jsme již spojili síly na naší cestě zpopularizovat Unimalt na polském stavební trhu a postupně zde zvýšit prodeje tohoto žádaného výrobku. Jaromír Znišťal Seznamte se s úspěšnou firmou regionu I N euvěřitelných devatenáct let jsme spolupracovali s hranickou tvarovek a dokončujeme třetí vý- městnávali dvacet lidí, dnes je "Když jsme firmu převza- z důvodu sledování kvality podjiž funguje spolupráce mezi cementárnou a ta dodnes zůsta- robní linku ve Slavíči, Momentál- jich 290." li, odebrali jsme od Cementu le norem ISO. Tento proces trvá společností Cement Hranice, ak- la jediným naším dodavatelem ně jsme dvojkou na českém trhu _ Vzpomenete si ještě, jak Hranice v prvním roce naší spo- ovšem přibližně měsíc. Proto ciová společnost a firmou Pres- šedého cementu." lupráce přibližně tisíc tun ce- využíváme zkušebny, kterou má beton Drahotuše, s. r. o. Vzájem- _ Jak se pak vaše společ- mentu. V současné době od něj k dispozici Cement Hranice. Tam ná obchodní spolupráce těchto nost dále r.ozrůstala? odebfráme padesát tisfc tun za máme k dispozici výsledky, i když dvou významných partnerů je "V roce 1995 jsme v rámci rok. Samozřejmě že v průběhu jen kontrolní, prakticky ihned. " téměř neotřesitelná. Pro majitele velké privatizace získali státní let přicházely nabídky i od jiných _ Odebíráte od cementár- Presbetonu Jiřího Spurného zna- podnik Prefa t.e.c., pod nějž dodavatelů šedého cementu. ny stále jen cement? menají totiž kvalita, spolehlivost spadaly závody v Bystrovanech Přestože byly některé z nich ce-.zpočátku tomu tak bylo. Teď a dobré vztahy v některých pří- a Chválkovicích u Olomouce. nově výhodnější, zůstali jsme až už nám ale zmíněná firma dopadech více než nákupní cena. Tím vznikla nová firma, která dosud věrni hranické cementár- dává i maltové směsi určené pro _ Jak dlouho je na trhu začala podnikat pod obchod- ně. Důvodem jsou vysoká kvalita zdění zdicích tvarovek. Tyto směspolečnost Presbeton? ním názvem Presbeton Nova. dodávaného materiálu a výbor- si vyrobila podle našich požadav- "Založena byla v roce K dnešnímu dni máme výrobní né osobní vztahy. Dodávky od ků a dnes je dodává už i jiným Roku 1948 byla znárodněna závody v obou zmíněných ob- této společnosti jsou navíc zajíš- odběratelům." a zpátky do soukromých rukou cích a pak ještě v Drahotuškh, ťovány včetně dopravy naprosto _ Co Presbeton a životní se dostala až po malé privatizaci Slavíči a Lelechovicích. Kromě přesně a spolehlivě. " prostředí? v roce Nyní je majetkem toho vlastníme dva prodejní vel- _ Když jste vzpomněl osob- Výroba je v naší společnosti vnuků původního majitele. Jed- kosklady - v Pardubicích a v Po- ní vztahy, spolupracujete technologicky velmi náročná, ním z nich jsem já, druhým je řf~ínad Sázavou." s Cementem Hranice i na jiné Přesto, nebo právě proto při ní můj bratr Ing. Mirko Spurný." _ Jak jste se za tu dobu než obchodní úrovni? klademe velký důraz na ekologii. _ Jaké byly nové začátky zdokonalili po technické "Ú~astníme se některých Cement skladujeme v hermev soukromé firmě? stránce? společenských setkání, které ce- ticky uzavřených silech, stavíme "Přebrali jsme ji v žalostném "V současné době jsou v Dra- mentárna pořádá, a na oplátku protihlukové stěny, máme sysstavu, úplně zdevastovanou. hotuších provozovány dvě nej- zveme její představitele na naše tém recyklace technologických Postupně jsme začali nakupovat modernější linky na plošnou významné akce. Stejně tak spo- vod a mimo jiné se zaměřujeme nové, moderní technologie a za- dlažbu, v Bystrovanech dvě nej- ve výrobě dlažeb, zdicích prvků, se postupně rozvijela vaše lupracujeme v oblasti zkušebnic- i na výsadbu zeleně. Samozřejměřili se na výrobu zámkových výkonnější linky na výrobu zárn- obrubníků a prvků pro zahradní vzájemná spolupráce s hra- tví. Každý náš výrobek musí totiž mostí je čistota a pořádek ve výa plošných dlažeb. Už v té době kové dlažby, obrubníků a zdících architekturu. Zpočátku jsme za- nickou cementárnou? projít certifikovanou zkušebnou robních prostorách a skladech. '_ 1

3 strana II červen 2010 Během zimnf odstávky rotačnf pece jsme provedli již rok plánovanou výměnu převodovky jejího hlavnfho pohonu rotačnf pece. Jedná se o poměrně mohutný agregát, který je schopen přenést výkon 350 kw. Tato převodovka pohánf pastorkovou jednotku, Oprava pastorkové j nf, výměnu ložisek, následnou montáž a ustavení pastorkové jednotky zpátky do soustrojf, to vše ve velice krátkém čase. Na celou opravu jsme v harmonogramu odstávky dostali pouze sedm dnr. Vypsali jsme rychlé výběrové řfzenf a nejlepšf podmfnky pro realizaci linka pro náklad nf auta v U- tovli. Během vlastnf opravy firma provedla rovněž údržbu spojky, která zajišťuje přenos sfly z převodovky na hřlde] jednotky. Po sedmi dnech se podařilo společnosti SKF jednotku expedovat zpátky na věnec rotačnf pece. Během dnotky rotačn í pece

4 Transport téměř 12tunov je notky na OZU ený věnec jejfmž úkolem je otáčet rotační pecf, pomocf otevřeného ozubeného převodu, Během vlastní demontáže převodovky a následné kontroly jsme zjistili, že výstupnf ozubené kolo převodovky má zničené ložisko. Tato skutečnost naznačovala, že mohou být poškozená i vlastnf ložiska pastorkové jednotky. Technici Útvaru plánování a kontroly se museli během krátké doby rozhodnout, zda bude lepšf jednotku demontovat a provést jejf generální opravu, nebo riskovat provoz jednotky další rok a opravu fádně naplánovat na zimní odstávku technologie v roce Na tuto opravu jsme nebyli připraveni a bylo potřeba nalézt dodavatele, který by byl schopen jednotku demontovat a odvézt na dflnu, provést očištění, rozebrá- V loňskérn roce jsme dosáhli změny integrovaného povolení jako podmínky dalšího využfvání vybraných odpadů k pokrytí části tepelné energie potřebné k průběhu fyzikálně chemické reakce přl výrobě slinku. V podstatě došlo ke změně terminologie z "alternativních paliv" na "odpady". Bylo to nutné jednak z důvodu legislativního, kdy pojem "alternativní palivo" byl z české legislativy odstraněn, jednak z důvodu potřeb úprav doporučených Cllp 01 Olomouc pfi kontrole dodržování IPz roku Proceszměny integrovaného povolení je přinejmenším stejně náročný, jako jeho zlskanř. Návrh změny musel projít na- celého projektu nabídla firma SKF.Firma SKF zakázku vyhrála zejména z toho důvodu, že byla schopna nabfdnout celou opravu v rekordním čase včetně demontáže, montáže a ustaven! Celou jednotku bylo potřeba vytáhnout z ozubeného věnce, k tomu dodavatelská organizace využila mohutného jeřábu (90 tun) společnosti AUTO-DREI a naložila ji na kamion. Vlastní opravu dodavatelská organizace provedla v partnerském závodě Papcel v Litovli nedaleko Olomouce. Během opravy jsme vyměnili ložiska jednotky, provedli jsme kontrolu a údržbu ozubenf. Velkým oříškem bylo čištění bloku skříně celého agregátu. Jediným místem, kde bylo možné jednotku vyčistit a odstranit staré zbytky maziva, byla automobilová mycf celé doby generální opravy pastorkového agregátu jsme nemohli otáčet s rotační pecf. Proto došlo k mírnému prodloužení vlastních oprav technologie výpalu shnku, zejména vyzdívkových pracf. Oprava pastorkové jednotky byla první od nájezdu rotační pece v roce Ložiska v jednotce vydržela více než provozních hodin. Běbem opravy jsme zjistili, že obě ložiska agregátu ne- Přfprava jednotky na vyzvednutí na pozici po opravě sou stopy opotřebení, čímž jsme si potvrdili, že jsme generální opravu provedli v pravou chvfli a naše rozhodnutí opravit pastorkovou jednotku okamžitě bylo správné. V současné době proto provádíme analýzu všech velkých agregátů a připravujeme generální opravy i ostatnfch hnacfch jednotek. Filip Konečný Základní technické parametry pastorkového agregátu: Výkon hnací převodovky Maximálnf otáčky Váha jednotky Průměr pastorku ~írka pasto rku Délka hffdele Průměr spojky Jak jsme se vypořádali se změnou integrovaného povolení prosto shodným řřzenfrn jako žádost o udělení integrovaného povolení, i když v tomto přlpadě šlo skutečně jen o změnu názvosloví používaného v textu povolení Přechod od "způsobu nakládání s alternativními palivy" ke "způsobu nakládání s odpady" nebyl zásadní změnou jak pri fyzickém nakládání, tak ani při řízenl vlastnfho technologického procesu. Podstatnou změnou je přechod od paliva k odpadu z pohledu podmfnek stanovených pro emisnf limity. U chlóru a fluoru došlo např. ke ztvrzenf limitů na 50% původní hodnoty. Pro síru a organický uhlřk došlo ke změkčení v souladu z platnou legislativou. V tomto přlpadě bylo prokázáno, že tyto škodliviny nejsou způsobeny spalovanými paliva, respektive spalováním odpadů. Změkčení limitnf koncentrace prakticky nebylo vůbec využito. U 502 jehož původem stejně jako TOC je surovinové ložisko, se projevila skutečnost několikaletého obcházení partií se zvýšeným obsahem pyritické sfry. Emisejak koncentrační tak i absolutnf a měrná, vztažená k výrobě slinku, byly vyšší než v uplynulých letech. Protože znečišřovánl ovzduší patřl historicky k charakteristice každé cementárny, je mu ze strany legislativy i státní správy věnována zvýšená pozornost a 350 kw otlmin kg 1250mm 540 mm 2270 mm 1750 mm limity koncentracf jsou postupně zpřísňovány V současné době platná vyhl Sb. např uvádf pro ostatnf výrobní zařízen! cementáren a vápenek podmfnky nosného plynu jako pro spalovacf zdroje. Přestože integrované povolenf máme již více jak rok teprve před měsícem jsme dosáhli změny spočívailct v tom, že objem nosného plynu pro chladlč slinku nebude vztahován k obsahu kyslíku, protože do zařlzení vstupuje atmosférický vzduch. Závěrem je možné konstatovat, že upravené emisní limity byly dodrženy a celkové emise byly nižšf než v roce předcházejfcfm. Roman Mlchalčfk Výměna fóliovacího v,, zanzeru V roce 1991 bylo v expedici nainstalováno jedno v té době, z nejnovějšíchzařízenípro paletování a paketování pytlovaného cementu od firmy Mollers. Fóliování palet a paket bylo prováděno formou klasické-tepelně smrštitelné fólie systémushrink hood. 24 hořéků o celkovém výkonu 240 kw zejšřovalo smrštěnífóliového krytu teplem. PEfólii po létadodávala firma Granitol v rolích o hmotnosti 500 kg ve formě hadicetloušt'ky 80 mikronů. Byla vyrobená technologií vytlačovánm s vyfukováním polymerovaného etylénu. Je to termoplastická látka s vysokou chemickou odolností tepelně stálá v rozmezf -50 C až 85 "C. Nevýhodou tohoto zařízeníbylyčasté poruchy, které bylyšpatně identifíkovatelné, protože chyběl adresný systém evidence poruch. Casté poruchy hořáků a svařovackh lišt měly vliv na kvalitu fóliového krytu palety. Následkemtoho byly velké prostoje a kolsání kvality fóliového krytu. Nedalyse oddělit prr~iny na stranětechnologie od příčin na straně kvalityfólie. Pro zlepšení kvality a zrychlenf fóliovánf bylo v roce 2009 instalováno fóliovacf zarrzenfod firmy Beumer.Jednáseo systémstretch hood, který je nadstavbovou aplikad shrink hood. Zafízenf pro aplikaci stretch hood je určeno pro ochranu paletovaného zboží před vlhkostí a slouží jako fixace nákladu pfi dopravě. Dalšf výhodou je zafóliovánf celé palety až po spodnf paletové Iyžiny. Tfm jsou palety lépe chráněny proti vlhkosti, je lepší těsnost a přilnavost fólie k paletě a tfm i většf stabilita paletového vzoru a celé palety při přepravě. Paletymohou být u zákaznlka skladovány pffmo na ploše (pokud nemá krytý sklad), bez rizika navlhnutf pytlů. Zaffzenf má adresný systém zobrazenf poruch. Každá porucha se zobrazf, odstral\ovánf poruch je daleko jednodušší než u předešlého zařízení. Poffzenfm fóliovacfho zařízenř BEUMERse značně usnadnilo a urychlilo fóliovánf palet, a také se snfžily náklady na výrobu a opravu. Další výhodou je, že zařízeníje jednodušší a pro smrštění se nepoužfvajfžádné hofáky, které byly zdrojem častých poruch. Použitá fólie musf odpovídat dané specifikaci. Pouze tak může být zajištěna bezporuchová funkce zařízení těmto požadavkům vyhovělo pouze několik do- "'1 davatelů fólie. Karel Sturala_

5 lerven 2010 Ceme t Hranice strana III Jako přírodních kulis využil hradu Helfštýna štáb kolem filmové pohádky Janek a Anežka. Starověký příběh, podobný Shakespearovu Romeovi a Julii, měnil svou pfsemnou podobu na skutečnou teprve před pár dny. Dfk za to patřř mimo jiné i akciové společnosti Cement Hranice, která na projekt finančně přispěla. Život ale pohádce vdechl hlavně jejf režisér Jonáš Vacek. Jak se vám dostalo finančnr podpory od Cementu Hranice a v jakém objemu byla? "Cement Hranice se zařadil mezi naše hlavnf partnery, a to částkou deset tisíc korun. Děkuji tfmto slečně Klabačkové, se kterou jsem jednal, a také celé obchodnf společnosti, že nás podpořila." Byla to pro vás významná částka7 Mohli jste si napřrklad dovolit jiné herecké obsazenr, než kdyby vás Cement nepodpořil? "Rekl bych to tak, že když se točí studentský film, je každá částka významná. Herce Filmové natáčení na hradě Helfštýně do filmu jsem měl vybrané již Režisér Joná~ Vacek při rozhovoru s hlavnr hrdinkou, postavou Anežky, Radkou Skýpalovou, dlouho před natáčením a ještě před natáčenfm záběru. dříve, než jsem se s Cementem Hranice dohodl. Ale nebýt rytíře z temných lesů a hradů vě vtiskl dalšl, mnohem hlubší jeho flnanční podpory, nemoh- a to mi zůstalo. Jako tvůrce rovinu." li bychom si napřfklad dovolit filmu k historii přistupuji jako Jak se vám pracovalo s vadalšf natáčecí den navfc." k obrovskému zdroji rnožnos- ~imi kolegy a jak s herci7 Jak se zrodil nápad nato- tf odvyprávět příběh, který by "Celý filmový štáb tvořili stučit na HelUtýně film7 Máte diváky nějak zasáhl. Tajně při denti Fakulty multimediálních k této kamenné památce tom doufám, že v nich bude komunikaci ve Zlfně plus mí nějaké zvlá~nr pouto? taky troška té romantické duše kamarádi a také rodina. Bylo "Helfštýn ležf kousek od toužkl po drsnosti i kráse stře- skvělé s nimi pracovat, protože mého domu. Chodfm tam od dověku." je stejně jako mě hnala toumala. A taky jsem se tam se- Je to va~e prvotlna? Crm je ha natočit kus dobrého filmu, známil s kovárským, mistrem ojedinělá neb~ netyp~cká7 který divákům něco řekne. Na ~_~~~~~~~~~~ ~~,~~~~~~~~_d~. me dialogy, tak aby jim seděly. Hlavně s mladou za~ínajícr herečkou, představitelkou Anežky, kterou jsem objevil na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně, jsme strávili nad postavou hodně času, Samozřejmě občas herci přijdou i s dalšfmi nápady, které obvykle vycházejí z jejich pojetí postavy. Pokud to nevadf filmu j~lm celku, rád na to přístupu- se musí přistoupit na určité kompromisy. Cesta od napsané věty ve scénáři k její realizaci je dlouhá. A věta se napíše snadno. Ale teď, když už jsem viděl podrobně všechen natočený materiál, musím říct, že z toho mám radost. Ještě nás čeká stříhán! a hlavně pár dnů dotáček. Nestihli jsme všechno hlavně kvůli nemoci jedné z hereček a pcčast" Do čeho se chystáte pustit po dokonlenr Janka a Anežky7 Již před a Anežce jsem začal psát jiný scénář, který je taktéž posazený do temného středověku, Je ale ještě o dost kornplikovanějšt Půjde o větší film, kterým bych chtěl ve škole absolvovat. Pracovnf název je Ondřej, syn člověka. Vyprávf o mladfkovi, který žije jen se svou matkou, o templářkh, o obtížném hledánf dobra a pravdy v sobě samém. Už se na to těšfm! Rád bych ale ještě poděkoval všem hercům, celému štábu, přátelům, rodině a štědrým partnerům za Janka a Anežku.,/ -red-

6 jaro-splnlt SI no nvojnasee: ---,,-e1y K'\7am:nrvypravea osazení, Historické reálie jsme se Máte k historii bllzko? "Mám k historii blízko, ale snažili ud ržet v rozmezf 13. až spíš po té "romantické" než 14. století. A úžasné bylo, že faktografické stránce. Jako děti zápornou roli pána hradu pfijal jsme si hrávali na neohrožené Miroslav Etzler, který té postareicom:n-:-. ~~~---- ;:) 1111'" plo\"vvcn.. Zasahovali herci do scéná- Dopadlo všechno podle fe nebo do vaší refisérské vašich představ? práce?.no, říká se, že kdyby byl "Do scénáře mi herci neza- režisér po natáčení spokojesahujf. Ale společně dotvářř- ný, něco je špatně. Vždycky Ať žije olympijský duch!!! Pestrý a soutěživý byl přelom května a června pro Dětský domov se školou ve veselíčku na Pferovsku. ZÚčastníl se totiž 38. ročníku celostátní Letnf olympiády dětských domovů. Letos nemusely děti z Veself~katéměř zvednout paty z domu. Centrála akce byla totiž tentokrát v jen deset kilometrů vzdálené Lekyni. Dfky akciové společnosti Cement Hranice proběhla akce na skvělé orqanizačnf úrovni. O celém projektu jsme si povldali s panem Mgr. Petrem Navrátilem, zástupcem ředitele Dětského domova se školou ve veseltčku." Jak se vám dostalo finanlnf podpory Cementu Hranice a v jakém byla objemu? "V roce 2009 jsme tuto akciovou společnost požádali o sponzorský dar na zpestření rnirnoškolnl činnosti našich dětt a byli jsme zařazeni mezi organizace, kterým bude společnost Cement Hranice pravidelně poskytovat příspěvek. Vloni jsme od nf obdrželi první finančnl dar ve výši deseti tisfc korun. Ten jsme tedy použili na zabezpečení 38. letnf olympiády dětských domovů se školou, která se konala v Dětském tábore Lekyně ve dnech 30. května až 3. června letošního roku." Na co konkrétně jste tento přfspěvek poufili, dá-ii se to specifikovat? "Vzhledem k tomu, že v roce 2009 jsme se museli přl pořédánf této akce bez finančních příspěvků obejít, byli jsme nuceni využit těchto sponzorsky zfskaných prostředků na úhradu zakázkové výroby medailí a věcných odměn pro vítěze jednotlivých kategorii." Ovlivnil nějak tento přispěvek průběh olympiády? Bylo napřiklad vice disciplfn, hodnotněj~fceny a podobně? "Pffspěvek společnosti Cement Hranice zajisté velmi kladně ovlivnil průběh olympiády, protože se jednalo o finanční prostředky, které byly investovány nad rámec financováni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LR. To se viditelně projevilo v celkové kvalitě zajištěni cen, stravy a ubytovánf pro všechny účastníky olympiády." Akce má uf dlouholetou tradici. V lem vidite jeji nejvěuf přinos? "Již 38 let se scházejf děti z dětských domovů, aby zrněrily své sportovní dovednosti v duchu zachováni olympijských tradic. " Koná se olympiáda v Cekyni kafdoročně? Má svého stálého pořadatele? "Akce se pokaždé koná na jiném místě. Tato sportovní konfrontace dětí je akreditovanou akci, kterou zaštiťuje náš zřizovatel - MSMT. Toto ministerstvo každoročně pověřuje organizaci jiný Dětský domov se školou na území naší republiky. Ovšem přihlášení se k tomuto pořadatelství je naprosto dobrovolné." Je finančně a organizačně náročné uspořádat tuto akci? "Jedná se o jednu z největších akci, pořádaných v rámci dětských domovů se školou. Každoročně se po dobu pěti dnů této akce účastní kolem dvaceti domovů, které vždy reprezentuje celkem asi 160 děti. Zhruba padesát pedagogů jim pak zajišťuje doprovod a dalších dvacet organizátorů a rozhodčích je pověřeno samotnou organizaci olympijských her. Soutěžl se v kategorii staršt žáci a rnladšl dorost, a to v těchto disciplřnách: atletika, sprint, dlouhé tratě, štafety, hod koulí, skok do výšky i dálky, plaváni, biatlon, stolní tenis a rníčové hry jako malá kopaná, nohejbal a volejbal. Organizace je tedy náročné jak na ubytovánf a stravováni, tak i s ohledem na zajištěnt sportovlšř, vlastního zázemí a veškeré administrativy. " Jaké máte dojmy z letošního ročníku? Podařilo se všechno podle představ?,,38. ročník letnfch olympijských her dětských domovů se školou v LR jsme orqanizačně zvládli, troufám si říct, na jedničku. Jedinou překéžkou byly pouze přívalové deště po celou dobu konánř her. Počasí způsobilo, že jsme byli nuceni zajistit krytá sportoviště. Všechny rníčohry musely být operativně přesunuty do hal, což mělo vliv na zvýšeni finančních nákladů. Kladem naopak bylo, že nám asf umožnilo zorganizovat zahájeni a ukončení olympijských her s vyhlášenfm výsledků d širým nebem." Jak si na olympiádě vedly děti z Veselfčka? "Naši žáci vybojovali ve sportovnkh soutěžích druhé místo ve stolním tenisu družstev, stejnou příčku v běhu starších žáků na šedesát metrů, čtvrté místo starších žáků ve skoku dalekém a třetí mřsto v biatlonu jednotlivců. Ve volejbale zfskaly naše děti bronz. V celkovém hodnocení jsme skončili jako devátf." V příštfm roce budete v tradici pokralovat? "V roce 2011 se ujme organizace her DOS Moravský umlov. věříme, že přes všechn problémy, zejména finanční s v tradici bude i nadále pokra- (. vat. -red- i.. Herelka z Městského divadla ZlIn, panf Helena Cermáková, s mladými herci Kubou Bure~em a Barlou Haškovou, Grantové řízení Cement Hranice Stalo se dobrým zvykem, že na jaře vyhlašu- Je akciová spo/etnost Cement Hranice Grantové flzenl, v němž nablzl tástku Kt na pro- Jekty, které z/epšl život obyvatel Hranic a okol/. Ani letošnl rok nenl výjimkou. Grantové ifzenl Cement Hranice bylo vyhlášeno dne 7. května Uzávěrka pak byla stanovena na 7. tervna Letošnl rok byl rekordnl co do pottu došlých žádosti. Celkem bylo do akciové spoletnosti Cement Hranice doruteno 31 projektů. Zádostl se týkaly všech ttyf okruhů možné podpory a pifšlo 20 žádosti z Hranic, 4 žádosti z Opatovic, po 2 žádostech z 'TYnanad Betvou a Lipnlka nad B.tvou a po jedné žádosti zalšovce, fp/tek, BI/otlna. Celková hodnota pro- Jeletůbyl Kt. Celková tástka, o kterou bylo v rámci Grantového ž/zenl požádáno, tinila Kt. Vedení akciové společnosti vybralo v pátek 11. června 2010 tyto vítězné projekty: 1. Z$ a M$ Drahotuše Vybudovánf d tského hi'l~t 2. SK Hranice - oddíl atletiky N kup tletlckého n liní pro děti 3. Divadlo $těk a spol. Zhotoveni DVD o hranlcké památkové zón 5. Sociální služby Lipník nad Bečvou. Komunlkatnr zařrz nf 6. Jana Rýznarová Nákup doplňku na Invalldnr vozík Všem vítězům gratulujeme úspěchů. a přejeme mnoho Adéla Klabalková I'

7 strana IV Cement Hranice červen 2010 Setkání s důchodci - bývalými zaměstnanci Vystoupení žáků L5u a promítnutí videosnímku o historii města Hranic zahájilo letošní setkání bývalých zaměstnanců akciové společnosti Cement Hranice s představiteli hospodářského vedení a odborové organizace, které se uskutečnilo ve středu 28. dubna v hranické Sokolovně. Úvodem oficiální části setkání se slova ujal generální ředitel Ing. Jaromír Chmela. Informoval. přítomné o vývoji v hospodaření firmy, které je ovlivněno poklesem stavební výroby způsobeným hospodářskou krizí. Přesto lze konstatovat, že Cement Hranice zůstává i nadále zdravou a prosperující firmou. Po zdravici předsedkyně odborové organizace paní Miroslavy Němcové zhodnotila činnost Klubu důchodců jeho předsedkyně Naděžda Plesníková. V loňském roce se členská základna KD snížila na 351 členů, kteří se dle svých možností zúčastnili 11 zájezdů a pravidelně se každý měsíc scházejí na odpoledním posezení. K nejvydařenějším patřil zájezd na výstavu květin v rakouském Tullnu a na Slovensko do Vrátné doliny, příznivý ohlas však měly i tuzemské zájezdy na Lysou horu, do Moravského krasu ~i za poznáním přerovského regionu. Nabídka zájezdové činnosti se v letošním roce zúžila na stejný počet akcí a rozšířena byla o ozdravné aktivity. Těžko by se daly realizovat bez finanční pomoci, kterou vedení firmy každoročně přispívá na činnost Klubu důchodců a cementářští důchodci jsou za ni vděční. Váží si také gratulací při životních výročích a dalších zaměstnaneckých výhod, k nimž patří čerpán! přídělu zaměstnaneckého pojiva, možnost závodního stravování a rehabilitačnkh procedur. Zbytek odpoledne patřil vzpomínkám na společně prožité chvíle na pracovištích i mimo ně, nechybělo ani občerstvení a dárek vedení firmy. I letošní setkání se stalo příjemným zpestřením každodenních starostí našich seniorů a přispělo k dobrému pocitu, že firma na ně nezapomíná. Klub důchodců při Cement Hranice, akciová společnost Střední průmyslová škola Hranice, Hranice, Studentská 1384 Přijd'te studovat k nám! SPSHranice má dvě pracoviště - a to na Studentské 1348 a na Teplické 48. Skola nabízí obory zakončené maturitou i výulním listem: 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou: a. ltyřleté denní studium: ME = Mechanik číslicově řízených strojů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia CH = Aplikovaná chemie (výuka na Studentské) ND = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) SM = Stavební materiály (výuka na Studentské) PO = Požární ochrana (výuka na Studentské) - nově otevřený obor vzdělání b. dvouleté denní nástavbové studium pro vyulené uchazele: NN = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) NP = Podnikání (výuka na Teplické) 2. Střední vzdělání s výulním listem: tříleté denní studium: ZA = Zámečník, Zámečnice (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium OK = Obráběč kovů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium IN = Instalatér (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia Prol studovat zrovna u nás? Dlouholetá tradice - více než padesát let zkušeností ve vzdělávání. Bezplatné studium - škola je zřízena krajem. Perspektivní obory a uplatnění absolventů - většina maturantů pokračuje ve studiu na vs, popř. se uplatní ve firmách. Technické zázemí - odborné učebny, laboratoře, duny, sportovní haly, knihovna multimediální učebny. ' Aprobovaní učitelé - tým s odborným a pedagogickým vzděláním, který je ochoten se dále vzdělávat.' Projektová výuka - v multimediálních učebnách, formou prezentací, e-iearningu. Soutěže a zájmy - olympiády, středoškolská odborná činnost, sportovní kroužky, internet, soutěže odborných dovedností (dobrá umístění). Spolupráce s firmami - odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy. Akce školy - Iyžařský kurz, turistický kurz, exkurze a kulturní akce. Kvalita vzdělávání - škola je držitelem certifikátu ISO. Dostupnost a ubytování - dobrá vlaková i autobusová spojení, možnost ubytování na domově mládeže. Ostatní nabídky - studenti všech oborů si mohou za zvýhodněné ceny doplnit vzdělání o svářečské zkoušky; zkrácené studium, kurzy, zaškolovacf kurzy, kurzy pro firmy. I::Ira Ice

8 Dru o y o op n no o u- čerku na postu brankaře (vrátil se do CR z Francie), ze Slovenska přišel Tůma, z Německa Bednařlk, z Karviné přišli Diviš a Brož. Dále přišel Indrák z Hustopeč, Nutno doplnit, že hráči Ruber, Samiec, Brož, Cadra a Miku- Pivot Tomáš Bednařík, který si svými výbornými výkony v extralize řekl o pozvánku do reprezentace. zene. C em y o mr~n ďo 6. mfsta a co nejlepší výsledek v nadstavbové části play off. V průběhu sezony se družstvo postupně sehrávalo a začátkem roku 2010 dosáhlo výborných výsledků, když porazilo Zubřl v Hranicích, Karvinou na její palubovce a v té době vedoucí Duklu obralo o bod. za remízu v Praze. Po těchto výsleddch se po základní části umístilo na 3. mfstě tabulky, což je historicky nejlepšf umfstěnf, a zařadilo se mezi mužskou špičku házené v Ceské republice. Tabulkapo Llkladnl{ástJ 1. Dukla : ZubR Hranice : KaMná O PIzeII : toosce : JKin eboň Pferov l1.frýdek-mlstel< DWrKrálové :702 6 V následující nadstavbové části - play off - družstvo porazilo tovosice a postoupilo do semifinále soutěže. V zápasech o postup do finále prohrálo třikrát se Zubřím a o třetí místo se utkalo s Duklou Praha. Po vyrovnaných a vyhraných zápasech v domácím prostředí (stav série hrané na tři vítězné zápasy byl 2:2), se poslední rozhodující utkání odehrálo v Praze. Po předchozích dvou zápasech v Praze,které se zrovna nepovedly, družstvo prohrálo o'jediný gól, a skončilo tak v celkovém hodnocenf soutěže na výborném 4. místě, což hranická mužská házená, ve vk než padesátileté historii nepamatuje. Karel Magrla Slunečné počasí přilákalo velkou část zaměstnanců Cementu Hranice, jejich partnerů a dětí na Rodinné odpoledne na Střelnici U Zbranků. Celá akce byla koncipována v adrenalinovém stylu, a tak si účastníci mohli vyzkoušet, jaké je to sedět v kokpitu Fl a "řezat" zatéčky světových okruhů rychlostfaž 300 krrv'h. lem, kterým v těchto horkých dnech chybf dlouhé pláže a osvěžující moře, jsme sice pohodu pláže nenabídli, ale při trošce fantazie si mohli v nafukovací aréně s trenažérem surfu připadat, jako by právě brázdili vlny oceánu. Zvláštnf pozornost si vysloužila soustava trampolfn 4 v 1, která divákům nabídla parádní podívanou na akrobatické kousky dětf, které svojí ohebností připomínaly gumové figurky. Ekvalizér neúprosně prověřil mrštnost a sou soutěžídch uvázaných na laně a přetahujfcích se o každý milimetr prostoru. Absolutně největšf pozornost však vzbudil horkovzdušný balon. Snad nebylo člověka, který by nechtěl vidět svět z ptačí perspektivy. Už samotné nafukování vzbudilo velký zájem, přestože na první pokus se nafouknutf kvůli větru zcela nezdařilo. Nicméně po hodinové odstávce se balon podařilo nafouknout, a tak jsme jezdili nahoru a dolů a užívali si nádherný výhled na Hranice a okolí Zvláštní oblastí byl stan s označenírndětem vstup zakázán, který se v podvečer změnil v arénu hazardu, v mobilní casino. Většina dospělých neodolala a přišla vyzkoušet, zda cementářské penfze jsou opravdu' pevnou a tvrdou Zábava na cementářský měnou. $těstěnu pokoušelo současně až 50 soutěžfcícha mnozí se stali opravdovými boháči. A navfc cementářská měna sev závěrečné dražbě ukázala jako velmi výhodná, když si hráči domů odnášeli vydražené skvosty. Adéla Klabačková způsob Cement Hranice Vydavatel: Cement Hranice, akciová společnost Adresa redakce: Cement Hranice, akciová společnost, Hranice I-Město, Bělotfnská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK CR E Vycházf pololetně Zdarma Podáváni novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p.. odštěpným závodem Severnf Morava, <:j. 2238/98-P/l ze dne inzerce i

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Zikova 4, 166 36 Praha 6

Zikova 4, 166 36 Praha 6 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Autor dokumentu: Ondřej Kliment,20.2.2012 Projekt Stav Funguje Ekonom. čin. Ne Vedoucí O.Kliment, J.Hanč E-mail oklim@sh.cvut.cz,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání plaveckých závodů Šmídová Barbora Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE pořádá POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE MGR. JAROSLAVA BUDKA MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU ŠTAFETOVÝ ½ MARATON INSTITUCÍ, FIREM, RODIN, PŘÁTEL ½

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Sportovní granty 2013 2. etapa

Sportovní granty 2013 2. etapa Sportovní granty 213 2. etapa Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo nebo adresa IČ Enliven Centre, o.s. Starý Újezd 1646, Česká IČ 2273453 Petra Chocová Heroutova 1737, Česká

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více