Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři, Úspěch TJ Cement Hranice. čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období"

Transkript

1 Ing. Jaromlr Chmela. předseda představenstva a generální ředitel vítám Vás na stránkách Hranického cementáre. Jsem rád, že jste SI v těchto letních dnech našli čas přečíst nejnovější informace z hranické cementárny. První polovina roku se na stavebním trhu stále nese ve znamenf nízké spotřeby, a tím Milí čtenáři, letech zvyklí. Na počátku roku jsme investovali nernalé flnanční prostředky do opravy výrobního zařízení, abychom byli připraveni na nástup stavební sezony. Přesto jsme zaznamenali další propady v prodejích cementu i ostatních výrobků v porovnání s minulým rokem, které kopírují pokles stavební výroby v České republice. Nynější situaci má samozřejmě na svědomí útlum hospodářství, ale velkou zásluhu nese také počasí, nejdříve dlouhá zima a potom příliš mokré jaro. Abychom zmírnili propady prodejů, začali jsme hledat nové trhy. Pevně věříme, že tak jako se obrátilo počasl k lepším dnům, tak se i křivka prodejů nakonec obrátí směrem vzhůru. Chci také využít této možnosti a informovat Vás o změně, ke které došlo v našem tržním regionu. Ve snaze posílit stabilitu společností, které jsou naším akcionářem Buzzi Unicem v regionu Ceské a Slovenské republiky vlast- Cement Hranice, ZAPA beton a.s. a ZAPA beton SK, s.r.o. Všechny tři společnosti jsou s platností od 1. června 2010 zaštítěny stejnou osobou předsedy představenstva. Další změny již nejsou v plánu. ZAPA beton nadále zůstává a zůstane se svou nepřehlédnutelnou a výjimečnou identitou v rámci skupiny Buzzi Unicem samostatnou akciovou společností s vlastním vedením. Naším společným cílem je úspěch všech společností na stavebním trhu v regionu. Věříme, že tato změna nám umožní podnikat koordinované kroky, prostřednictvím kterých budeme lépe čelit nepříznivé hospodářské situaci, a současně nám umožní být silnější, v boji s konkurencí. Zda byl tento krok krokem správným směrem, tak jak se domníváme, ukáže až čas. Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové období dovolených, spoustu radostných zážitků, které Vám Úspěch TJ Cement Hranice Hranice, město s obyvateli uprostřed Moravy, jsou známé nejen výrobou cementu, ale také po sportovní stránce - fotbal, judo, vodní sporty, atletika. Hlavním sportem je ale házená. Naše společnost se řadí mezi nejvýznamnější a také nejúspěšnější firmy olomouckého regionu. Proto se také snažíme již dlouhodobě podporovat charitativní, vzdělávací, ale i sportovní projekty v našem přirozeném regionu. K těm největším patří finanční podpora sportovního oddílu házené TJ Cement Hranice,. Házená má v Hranicích dlouholetou historii a házená je víc než 50 let spjata se značkou naší společnosti. Kromě družstva mužů má TJ Cement Hranice i mládežnickou základnu, ve které hledají sportovní vyžití i děti našich zaměstnanců. V šesti mládežnických týmech od mini žáků až po starší dorostence je 90 dětí od 8 do 18 let. Družstva se účastní regionálnfc~ soutěží a výsledkově Úzká je spolupráce s místními školami, kde se formou turnajů mezi třídami vybírají vhodné typy dětí pro házenou. Nutno zmínit, že získávat mládež pro sport se nedaří ani přes nábory přímo ve školách, což je na jedné straně způsobeno "slabšími ročníky - málo dětí" a jednak nezájmem a pohodlností mladé generace, trávící většinu volného času u počítačů ať na "ajsíkjů" nebo v poslední době hlavně na "Facebooku". Družstvo mladšího dorostu se po loňskem postupu do 1. dorostenecké ligy umístilo v ročntku 2009/2010 na 6. místě z 12 účastníků. Družstvo staršího dorostu se umístilo na 2. místě 2. dorostenecké ligy. Tabulka 2. DL staršlho dorostu,. Frýdek-Mistek Hranice O 5 633: Rožnov lyr lllovel llln V 8ystllce I Pferov Polanka O BystfKe p H 22 4 O luhalovice 22 O O Tabulka 1. Dl mladšího dorostu 1. Karvlná KopllVmce O Zubil O N Vesell O Frydek-Mlstek Hranice : Ostrava V 8ystfice I 9 Znn MaloměrlCe Brno Prostějov Nejlepší z dorostenců jso potom zařazováni do kádr družstva mužů, kde v minulé ročníku hrálo šest odchovan ců. Družstvo mužů je stabilní účastníkem nejvyšší soutěž - Zubr Extraligy házené CR V letech 2007/2008 se druž stvo umístilo shodně na 6. mís tě. Následující rok na 5. míst V ročníku 2009/2010, kdy pře zahájením soutěže odešly dv opory družstva Michal Hrad do rakouského Linze a Martil Stržínek do sousedního Zul:j fr, bylo složeno prakticky nov

2 Na podzim loť\ského roku se vedení společnosti rozhodlo vytvořit marketingovou koncepci, která bude mít za cíl prosazení Unimaltu pojiva na polském trhu. První oblastí, kam by měl Unimalt směrovat, je přlhraničnl oblast Slezska. Jednou z častt koncepce bylo uspořádání prezentace s praktickými ukázkami práce s Unimaltem, který je velmi oblfben u našich českých i slovenských zákazníků. Tímto úkolem bylo pověřeno oddělení prodeje paletovaného zboží Cement Hranice, akciová společnost, které do areálu cementárny pozvalo polské odběratele a jejich reallzační firmy. Akce se odehrála ve dvou termínech, a to 8. a 15. dubna letošního roku. Celkem se prezentacf zúčastnito 7 zástupců obchodních firem, kte- 7í přivezf 29 zástupců stavebních, respektive realizačních firem. Tyto firmy působí v Cieszyne, Bielsku-Biale, Ketach, Brzesczach a Skoczowe. Po úvodním přivítání pracovníci obchodního úseku představili hostům firmu Cement Hranice, akciová spotečnost, její výrobní program a seznámili je s výrobkem Unimalt 14. Následovala exkurze cementárnou, při které se hosté seznámili nejen s výrobním procesem cementu, ale také s výrobou Unimaltu pojiva a výrobou suchých maltových a omítkových směsí. Hosté byli příjemně překvapeni moderní výrobou cementu a pochválili nás za hezký areál cementárny i snahu po maximální ekologii. Praktická ukázka aplikace Unimaltu byla pro zástupce realizačnřch firem připravena na hornoqenizační hale. Odborný personál předvedl omítání v připravených zdech z cihel, betonu a pórobetonu. Aby nezůstalo jen u pasivní předváděcí akce, bylo účastníkům nabídnuto, aby si omítání Unimaltem vyzkoušeli sami, což se setkalo s hojným zájmem. Byli jsme překvapeni zručností, se kterou se hosté pustili do práce. Své dojmy, názory a nápady pak všichni vzájemně konzultovali při společném obědě, po kterém se zástupci akciové společnost Cement Hranice s hosty rozloučili. Dle prvních reakcí se zdá, že jednoduchost práce s Unimaltem návštěvníky oslovila. S mnohými jsme již spojili síly na naší cestě zpopularizovat Unimalt na polském stavební trhu a postupně zde zvýšit prodeje tohoto žádaného výrobku. Jaromír Znišťal Seznamte se s úspěšnou firmou regionu I N euvěřitelných devatenáct let jsme spolupracovali s hranickou tvarovek a dokončujeme třetí vý- městnávali dvacet lidí, dnes je "Když jsme firmu převza- z důvodu sledování kvality podjiž funguje spolupráce mezi cementárnou a ta dodnes zůsta- robní linku ve Slavíči, Momentál- jich 290." li, odebrali jsme od Cementu le norem ISO. Tento proces trvá společností Cement Hranice, ak- la jediným naším dodavatelem ně jsme dvojkou na českém trhu _ Vzpomenete si ještě, jak Hranice v prvním roce naší spo- ovšem přibližně měsíc. Proto ciová společnost a firmou Pres- šedého cementu." lupráce přibližně tisíc tun ce- využíváme zkušebny, kterou má beton Drahotuše, s. r. o. Vzájem- _ Jak se pak vaše společ- mentu. V současné době od něj k dispozici Cement Hranice. Tam ná obchodní spolupráce těchto nost dále r.ozrůstala? odebfráme padesát tisfc tun za máme k dispozici výsledky, i když dvou významných partnerů je "V roce 1995 jsme v rámci rok. Samozřejmě že v průběhu jen kontrolní, prakticky ihned. " téměř neotřesitelná. Pro majitele velké privatizace získali státní let přicházely nabídky i od jiných _ Odebíráte od cementár- Presbetonu Jiřího Spurného zna- podnik Prefa t.e.c., pod nějž dodavatelů šedého cementu. ny stále jen cement? menají totiž kvalita, spolehlivost spadaly závody v Bystrovanech Přestože byly některé z nich ce-.zpočátku tomu tak bylo. Teď a dobré vztahy v některých pří- a Chválkovicích u Olomouce. nově výhodnější, zůstali jsme až už nám ale zmíněná firma dopadech více než nákupní cena. Tím vznikla nová firma, která dosud věrni hranické cementár- dává i maltové směsi určené pro _ Jak dlouho je na trhu začala podnikat pod obchod- ně. Důvodem jsou vysoká kvalita zdění zdicích tvarovek. Tyto směspolečnost Presbeton? ním názvem Presbeton Nova. dodávaného materiálu a výbor- si vyrobila podle našich požadav- "Založena byla v roce K dnešnímu dni máme výrobní né osobní vztahy. Dodávky od ků a dnes je dodává už i jiným Roku 1948 byla znárodněna závody v obou zmíněných ob- této společnosti jsou navíc zajíš- odběratelům." a zpátky do soukromých rukou cích a pak ještě v Drahotuškh, ťovány včetně dopravy naprosto _ Co Presbeton a životní se dostala až po malé privatizaci Slavíči a Lelechovicích. Kromě přesně a spolehlivě. " prostředí? v roce Nyní je majetkem toho vlastníme dva prodejní vel- _ Když jste vzpomněl osob- Výroba je v naší společnosti vnuků původního majitele. Jed- kosklady - v Pardubicích a v Po- ní vztahy, spolupracujete technologicky velmi náročná, ním z nich jsem já, druhým je řf~ínad Sázavou." s Cementem Hranice i na jiné Přesto, nebo právě proto při ní můj bratr Ing. Mirko Spurný." _ Jak jste se za tu dobu než obchodní úrovni? klademe velký důraz na ekologii. _ Jaké byly nové začátky zdokonalili po technické "Ú~astníme se některých Cement skladujeme v hermev soukromé firmě? stránce? společenských setkání, které ce- ticky uzavřených silech, stavíme "Přebrali jsme ji v žalostném "V současné době jsou v Dra- mentárna pořádá, a na oplátku protihlukové stěny, máme sysstavu, úplně zdevastovanou. hotuších provozovány dvě nej- zveme její představitele na naše tém recyklace technologických Postupně jsme začali nakupovat modernější linky na plošnou významné akce. Stejně tak spo- vod a mimo jiné se zaměřujeme nové, moderní technologie a za- dlažbu, v Bystrovanech dvě nej- ve výrobě dlažeb, zdicích prvků, se postupně rozvijela vaše lupracujeme v oblasti zkušebnic- i na výsadbu zeleně. Samozřejměřili se na výrobu zámkových výkonnější linky na výrobu zárn- obrubníků a prvků pro zahradní vzájemná spolupráce s hra- tví. Každý náš výrobek musí totiž mostí je čistota a pořádek ve výa plošných dlažeb. Už v té době kové dlažby, obrubníků a zdících architekturu. Zpočátku jsme za- nickou cementárnou? projít certifikovanou zkušebnou robních prostorách a skladech. '_ 1

3 strana II červen 2010 Během zimnf odstávky rotačnf pece jsme provedli již rok plánovanou výměnu převodovky jejího hlavnfho pohonu rotačnf pece. Jedná se o poměrně mohutný agregát, který je schopen přenést výkon 350 kw. Tato převodovka pohánf pastorkovou jednotku, Oprava pastorkové j nf, výměnu ložisek, následnou montáž a ustavení pastorkové jednotky zpátky do soustrojf, to vše ve velice krátkém čase. Na celou opravu jsme v harmonogramu odstávky dostali pouze sedm dnr. Vypsali jsme rychlé výběrové řfzenf a nejlepšf podmfnky pro realizaci linka pro náklad nf auta v U- tovli. Během vlastnf opravy firma provedla rovněž údržbu spojky, která zajišťuje přenos sfly z převodovky na hřlde] jednotky. Po sedmi dnech se podařilo společnosti SKF jednotku expedovat zpátky na věnec rotačnf pece. Během dnotky rotačn í pece

4 Transport téměř 12tunov je notky na OZU ený věnec jejfmž úkolem je otáčet rotační pecf, pomocf otevřeného ozubeného převodu, Během vlastní demontáže převodovky a následné kontroly jsme zjistili, že výstupnf ozubené kolo převodovky má zničené ložisko. Tato skutečnost naznačovala, že mohou být poškozená i vlastnf ložiska pastorkové jednotky. Technici Útvaru plánování a kontroly se museli během krátké doby rozhodnout, zda bude lepšf jednotku demontovat a provést jejf generální opravu, nebo riskovat provoz jednotky další rok a opravu fádně naplánovat na zimní odstávku technologie v roce Na tuto opravu jsme nebyli připraveni a bylo potřeba nalézt dodavatele, který by byl schopen jednotku demontovat a odvézt na dflnu, provést očištění, rozebrá- V loňskérn roce jsme dosáhli změny integrovaného povolení jako podmínky dalšího využfvání vybraných odpadů k pokrytí části tepelné energie potřebné k průběhu fyzikálně chemické reakce přl výrobě slinku. V podstatě došlo ke změně terminologie z "alternativních paliv" na "odpady". Bylo to nutné jednak z důvodu legislativního, kdy pojem "alternativní palivo" byl z české legislativy odstraněn, jednak z důvodu potřeb úprav doporučených Cllp 01 Olomouc pfi kontrole dodržování IPz roku Proceszměny integrovaného povolení je přinejmenším stejně náročný, jako jeho zlskanř. Návrh změny musel projít na- celého projektu nabídla firma SKF.Firma SKF zakázku vyhrála zejména z toho důvodu, že byla schopna nabfdnout celou opravu v rekordním čase včetně demontáže, montáže a ustaven! Celou jednotku bylo potřeba vytáhnout z ozubeného věnce, k tomu dodavatelská organizace využila mohutného jeřábu (90 tun) společnosti AUTO-DREI a naložila ji na kamion. Vlastní opravu dodavatelská organizace provedla v partnerském závodě Papcel v Litovli nedaleko Olomouce. Během opravy jsme vyměnili ložiska jednotky, provedli jsme kontrolu a údržbu ozubenf. Velkým oříškem bylo čištění bloku skříně celého agregátu. Jediným místem, kde bylo možné jednotku vyčistit a odstranit staré zbytky maziva, byla automobilová mycf celé doby generální opravy pastorkového agregátu jsme nemohli otáčet s rotační pecf. Proto došlo k mírnému prodloužení vlastních oprav technologie výpalu shnku, zejména vyzdívkových pracf. Oprava pastorkové jednotky byla první od nájezdu rotační pece v roce Ložiska v jednotce vydržela více než provozních hodin. Běbem opravy jsme zjistili, že obě ložiska agregátu ne- Přfprava jednotky na vyzvednutí na pozici po opravě sou stopy opotřebení, čímž jsme si potvrdili, že jsme generální opravu provedli v pravou chvfli a naše rozhodnutí opravit pastorkovou jednotku okamžitě bylo správné. V současné době proto provádíme analýzu všech velkých agregátů a připravujeme generální opravy i ostatnfch hnacfch jednotek. Filip Konečný Základní technické parametry pastorkového agregátu: Výkon hnací převodovky Maximálnf otáčky Váha jednotky Průměr pastorku ~írka pasto rku Délka hffdele Průměr spojky Jak jsme se vypořádali se změnou integrovaného povolení prosto shodným řřzenfrn jako žádost o udělení integrovaného povolení, i když v tomto přlpadě šlo skutečně jen o změnu názvosloví používaného v textu povolení Přechod od "způsobu nakládání s alternativními palivy" ke "způsobu nakládání s odpady" nebyl zásadní změnou jak pri fyzickém nakládání, tak ani při řízenl vlastnfho technologického procesu. Podstatnou změnou je přechod od paliva k odpadu z pohledu podmfnek stanovených pro emisnf limity. U chlóru a fluoru došlo např. ke ztvrzenf limitů na 50% původní hodnoty. Pro síru a organický uhlřk došlo ke změkčení v souladu z platnou legislativou. V tomto přlpadě bylo prokázáno, že tyto škodliviny nejsou způsobeny spalovanými paliva, respektive spalováním odpadů. Změkčení limitnf koncentrace prakticky nebylo vůbec využito. U 502 jehož původem stejně jako TOC je surovinové ložisko, se projevila skutečnost několikaletého obcházení partií se zvýšeným obsahem pyritické sfry. Emisejak koncentrační tak i absolutnf a měrná, vztažená k výrobě slinku, byly vyšší než v uplynulých letech. Protože znečišřovánl ovzduší patřl historicky k charakteristice každé cementárny, je mu ze strany legislativy i státní správy věnována zvýšená pozornost a 350 kw otlmin kg 1250mm 540 mm 2270 mm 1750 mm limity koncentracf jsou postupně zpřísňovány V současné době platná vyhl Sb. např uvádf pro ostatnf výrobní zařízen! cementáren a vápenek podmfnky nosného plynu jako pro spalovacf zdroje. Přestože integrované povolenf máme již více jak rok teprve před měsícem jsme dosáhli změny spočívailct v tom, že objem nosného plynu pro chladlč slinku nebude vztahován k obsahu kyslíku, protože do zařlzení vstupuje atmosférický vzduch. Závěrem je možné konstatovat, že upravené emisní limity byly dodrženy a celkové emise byly nižšf než v roce předcházejfcfm. Roman Mlchalčfk Výměna fóliovacího v,, zanzeru V roce 1991 bylo v expedici nainstalováno jedno v té době, z nejnovějšíchzařízenípro paletování a paketování pytlovaného cementu od firmy Mollers. Fóliování palet a paket bylo prováděno formou klasické-tepelně smrštitelné fólie systémushrink hood. 24 hořéků o celkovém výkonu 240 kw zejšřovalo smrštěnífóliového krytu teplem. PEfólii po létadodávala firma Granitol v rolích o hmotnosti 500 kg ve formě hadicetloušt'ky 80 mikronů. Byla vyrobená technologií vytlačovánm s vyfukováním polymerovaného etylénu. Je to termoplastická látka s vysokou chemickou odolností tepelně stálá v rozmezf -50 C až 85 "C. Nevýhodou tohoto zařízeníbylyčasté poruchy, které bylyšpatně identifíkovatelné, protože chyběl adresný systém evidence poruch. Casté poruchy hořáků a svařovackh lišt měly vliv na kvalitu fóliového krytu palety. Následkemtoho byly velké prostoje a kolsání kvality fóliového krytu. Nedalyse oddělit prr~iny na stranětechnologie od příčin na straně kvalityfólie. Pro zlepšení kvality a zrychlenf fóliovánf bylo v roce 2009 instalováno fóliovacf zarrzenfod firmy Beumer.Jednáseo systémstretch hood, který je nadstavbovou aplikad shrink hood. Zafízenf pro aplikaci stretch hood je určeno pro ochranu paletovaného zboží před vlhkostí a slouží jako fixace nákladu pfi dopravě. Dalšf výhodou je zafóliovánf celé palety až po spodnf paletové Iyžiny. Tfm jsou palety lépe chráněny proti vlhkosti, je lepší těsnost a přilnavost fólie k paletě a tfm i většf stabilita paletového vzoru a celé palety při přepravě. Paletymohou být u zákaznlka skladovány pffmo na ploše (pokud nemá krytý sklad), bez rizika navlhnutf pytlů. Zaffzenf má adresný systém zobrazenf poruch. Každá porucha se zobrazf, odstral\ovánf poruch je daleko jednodušší než u předešlého zařízení. Poffzenfm fóliovacfho zařízenř BEUMERse značně usnadnilo a urychlilo fóliovánf palet, a také se snfžily náklady na výrobu a opravu. Další výhodou je, že zařízeníje jednodušší a pro smrštění se nepoužfvajfžádné hofáky, které byly zdrojem častých poruch. Použitá fólie musf odpovídat dané specifikaci. Pouze tak může být zajištěna bezporuchová funkce zařízení těmto požadavkům vyhovělo pouze několik do- "'1 davatelů fólie. Karel Sturala_

5 lerven 2010 Ceme t Hranice strana III Jako přírodních kulis využil hradu Helfštýna štáb kolem filmové pohádky Janek a Anežka. Starověký příběh, podobný Shakespearovu Romeovi a Julii, měnil svou pfsemnou podobu na skutečnou teprve před pár dny. Dfk za to patřř mimo jiné i akciové společnosti Cement Hranice, která na projekt finančně přispěla. Život ale pohádce vdechl hlavně jejf režisér Jonáš Vacek. Jak se vám dostalo finančnr podpory od Cementu Hranice a v jakém objemu byla? "Cement Hranice se zařadil mezi naše hlavnf partnery, a to částkou deset tisíc korun. Děkuji tfmto slečně Klabačkové, se kterou jsem jednal, a také celé obchodnf společnosti, že nás podpořila." Byla to pro vás významná částka7 Mohli jste si napřrklad dovolit jiné herecké obsazenr, než kdyby vás Cement nepodpořil? "Rekl bych to tak, že když se točí studentský film, je každá částka významná. Herce Filmové natáčení na hradě Helfštýně do filmu jsem měl vybrané již Režisér Joná~ Vacek při rozhovoru s hlavnr hrdinkou, postavou Anežky, Radkou Skýpalovou, dlouho před natáčením a ještě před natáčenfm záběru. dříve, než jsem se s Cementem Hranice dohodl. Ale nebýt rytíře z temných lesů a hradů vě vtiskl dalšl, mnohem hlubší jeho flnanční podpory, nemoh- a to mi zůstalo. Jako tvůrce rovinu." li bychom si napřfklad dovolit filmu k historii přistupuji jako Jak se vám pracovalo s vadalšf natáčecí den navfc." k obrovskému zdroji rnožnos- ~imi kolegy a jak s herci7 Jak se zrodil nápad nato- tf odvyprávět příběh, který by "Celý filmový štáb tvořili stučit na HelUtýně film7 Máte diváky nějak zasáhl. Tajně při denti Fakulty multimediálních k této kamenné památce tom doufám, že v nich bude komunikaci ve Zlfně plus mí nějaké zvlá~nr pouto? taky troška té romantické duše kamarádi a také rodina. Bylo "Helfštýn ležf kousek od toužkl po drsnosti i kráse stře- skvělé s nimi pracovat, protože mého domu. Chodfm tam od dověku." je stejně jako mě hnala toumala. A taky jsem se tam se- Je to va~e prvotlna? Crm je ha natočit kus dobrého filmu, známil s kovárským, mistrem ojedinělá neb~ netyp~cká7 který divákům něco řekne. Na ~_~~~~~~~~~~ ~~,~~~~~~~~_d~. me dialogy, tak aby jim seděly. Hlavně s mladou za~ínajícr herečkou, představitelkou Anežky, kterou jsem objevil na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně, jsme strávili nad postavou hodně času, Samozřejmě občas herci přijdou i s dalšfmi nápady, které obvykle vycházejí z jejich pojetí postavy. Pokud to nevadf filmu j~lm celku, rád na to přístupu- se musí přistoupit na určité kompromisy. Cesta od napsané věty ve scénáři k její realizaci je dlouhá. A věta se napíše snadno. Ale teď, když už jsem viděl podrobně všechen natočený materiál, musím říct, že z toho mám radost. Ještě nás čeká stříhán! a hlavně pár dnů dotáček. Nestihli jsme všechno hlavně kvůli nemoci jedné z hereček a pcčast" Do čeho se chystáte pustit po dokonlenr Janka a Anežky7 Již před a Anežce jsem začal psát jiný scénář, který je taktéž posazený do temného středověku, Je ale ještě o dost kornplikovanějšt Půjde o větší film, kterým bych chtěl ve škole absolvovat. Pracovnf název je Ondřej, syn člověka. Vyprávf o mladfkovi, který žije jen se svou matkou, o templářkh, o obtížném hledánf dobra a pravdy v sobě samém. Už se na to těšfm! Rád bych ale ještě poděkoval všem hercům, celému štábu, přátelům, rodině a štědrým partnerům za Janka a Anežku.,/ -red-

6 jaro-splnlt SI no nvojnasee: ---,,-e1y K'\7am:nrvypravea osazení, Historické reálie jsme se Máte k historii bllzko? "Mám k historii blízko, ale snažili ud ržet v rozmezf 13. až spíš po té "romantické" než 14. století. A úžasné bylo, že faktografické stránce. Jako děti zápornou roli pána hradu pfijal jsme si hrávali na neohrožené Miroslav Etzler, který té postareicom:n-:-. ~~~---- ;:) 1111'" plo\"vvcn.. Zasahovali herci do scéná- Dopadlo všechno podle fe nebo do vaší refisérské vašich představ? práce?.no, říká se, že kdyby byl "Do scénáře mi herci neza- režisér po natáčení spokojesahujf. Ale společně dotvářř- ný, něco je špatně. Vždycky Ať žije olympijský duch!!! Pestrý a soutěživý byl přelom května a června pro Dětský domov se školou ve veselíčku na Pferovsku. ZÚčastníl se totiž 38. ročníku celostátní Letnf olympiády dětských domovů. Letos nemusely děti z Veself~katéměř zvednout paty z domu. Centrála akce byla totiž tentokrát v jen deset kilometrů vzdálené Lekyni. Dfky akciové společnosti Cement Hranice proběhla akce na skvělé orqanizačnf úrovni. O celém projektu jsme si povldali s panem Mgr. Petrem Navrátilem, zástupcem ředitele Dětského domova se školou ve veseltčku." Jak se vám dostalo finanlnf podpory Cementu Hranice a v jakém byla objemu? "V roce 2009 jsme tuto akciovou společnost požádali o sponzorský dar na zpestření rnirnoškolnl činnosti našich dětt a byli jsme zařazeni mezi organizace, kterým bude společnost Cement Hranice pravidelně poskytovat příspěvek. Vloni jsme od nf obdrželi první finančnl dar ve výši deseti tisfc korun. Ten jsme tedy použili na zabezpečení 38. letnf olympiády dětských domovů se školou, která se konala v Dětském tábore Lekyně ve dnech 30. května až 3. června letošního roku." Na co konkrétně jste tento přfspěvek poufili, dá-ii se to specifikovat? "Vzhledem k tomu, že v roce 2009 jsme se museli přl pořédánf této akce bez finančních příspěvků obejít, byli jsme nuceni využit těchto sponzorsky zfskaných prostředků na úhradu zakázkové výroby medailí a věcných odměn pro vítěze jednotlivých kategorii." Ovlivnil nějak tento přispěvek průběh olympiády? Bylo napřiklad vice disciplfn, hodnotněj~fceny a podobně? "Pffspěvek společnosti Cement Hranice zajisté velmi kladně ovlivnil průběh olympiády, protože se jednalo o finanční prostředky, které byly investovány nad rámec financováni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LR. To se viditelně projevilo v celkové kvalitě zajištěni cen, stravy a ubytovánf pro všechny účastníky olympiády." Akce má uf dlouholetou tradici. V lem vidite jeji nejvěuf přinos? "Již 38 let se scházejf děti z dětských domovů, aby zrněrily své sportovní dovednosti v duchu zachováni olympijských tradic. " Koná se olympiáda v Cekyni kafdoročně? Má svého stálého pořadatele? "Akce se pokaždé koná na jiném místě. Tato sportovní konfrontace dětí je akreditovanou akci, kterou zaštiťuje náš zřizovatel - MSMT. Toto ministerstvo každoročně pověřuje organizaci jiný Dětský domov se školou na území naší republiky. Ovšem přihlášení se k tomuto pořadatelství je naprosto dobrovolné." Je finančně a organizačně náročné uspořádat tuto akci? "Jedná se o jednu z největších akci, pořádaných v rámci dětských domovů se školou. Každoročně se po dobu pěti dnů této akce účastní kolem dvaceti domovů, které vždy reprezentuje celkem asi 160 děti. Zhruba padesát pedagogů jim pak zajišťuje doprovod a dalších dvacet organizátorů a rozhodčích je pověřeno samotnou organizaci olympijských her. Soutěžl se v kategorii staršt žáci a rnladšl dorost, a to v těchto disciplřnách: atletika, sprint, dlouhé tratě, štafety, hod koulí, skok do výšky i dálky, plaváni, biatlon, stolní tenis a rníčové hry jako malá kopaná, nohejbal a volejbal. Organizace je tedy náročné jak na ubytovánf a stravováni, tak i s ohledem na zajištěnt sportovlšř, vlastního zázemí a veškeré administrativy. " Jaké máte dojmy z letošního ročníku? Podařilo se všechno podle představ?,,38. ročník letnfch olympijských her dětských domovů se školou v LR jsme orqanizačně zvládli, troufám si říct, na jedničku. Jedinou překéžkou byly pouze přívalové deště po celou dobu konánř her. Počasí způsobilo, že jsme byli nuceni zajistit krytá sportoviště. Všechny rníčohry musely být operativně přesunuty do hal, což mělo vliv na zvýšeni finančních nákladů. Kladem naopak bylo, že nám asf umožnilo zorganizovat zahájeni a ukončení olympijských her s vyhlášenfm výsledků d širým nebem." Jak si na olympiádě vedly děti z Veselfčka? "Naši žáci vybojovali ve sportovnkh soutěžích druhé místo ve stolním tenisu družstev, stejnou příčku v běhu starších žáků na šedesát metrů, čtvrté místo starších žáků ve skoku dalekém a třetí mřsto v biatlonu jednotlivců. Ve volejbale zfskaly naše děti bronz. V celkovém hodnocení jsme skončili jako devátf." V příštfm roce budete v tradici pokralovat? "V roce 2011 se ujme organizace her DOS Moravský umlov. věříme, že přes všechn problémy, zejména finanční s v tradici bude i nadále pokra- (. vat. -red- i.. Herelka z Městského divadla ZlIn, panf Helena Cermáková, s mladými herci Kubou Bure~em a Barlou Haškovou, Grantové řízení Cement Hranice Stalo se dobrým zvykem, že na jaře vyhlašu- Je akciová spo/etnost Cement Hranice Grantové flzenl, v němž nablzl tástku Kt na pro- Jekty, které z/epšl život obyvatel Hranic a okol/. Ani letošnl rok nenl výjimkou. Grantové ifzenl Cement Hranice bylo vyhlášeno dne 7. května Uzávěrka pak byla stanovena na 7. tervna Letošnl rok byl rekordnl co do pottu došlých žádosti. Celkem bylo do akciové spoletnosti Cement Hranice doruteno 31 projektů. Zádostl se týkaly všech ttyf okruhů možné podpory a pifšlo 20 žádosti z Hranic, 4 žádosti z Opatovic, po 2 žádostech z 'TYnanad Betvou a Lipnlka nad B.tvou a po jedné žádosti zalšovce, fp/tek, BI/otlna. Celková hodnota pro- Jeletůbyl Kt. Celková tástka, o kterou bylo v rámci Grantového ž/zenl požádáno, tinila Kt. Vedení akciové společnosti vybralo v pátek 11. června 2010 tyto vítězné projekty: 1. Z$ a M$ Drahotuše Vybudovánf d tského hi'l~t 2. SK Hranice - oddíl atletiky N kup tletlckého n liní pro děti 3. Divadlo $těk a spol. Zhotoveni DVD o hranlcké památkové zón 5. Sociální služby Lipník nad Bečvou. Komunlkatnr zařrz nf 6. Jana Rýznarová Nákup doplňku na Invalldnr vozík Všem vítězům gratulujeme úspěchů. a přejeme mnoho Adéla Klabalková I'

7 strana IV Cement Hranice červen 2010 Setkání s důchodci - bývalými zaměstnanci Vystoupení žáků L5u a promítnutí videosnímku o historii města Hranic zahájilo letošní setkání bývalých zaměstnanců akciové společnosti Cement Hranice s představiteli hospodářského vedení a odborové organizace, které se uskutečnilo ve středu 28. dubna v hranické Sokolovně. Úvodem oficiální části setkání se slova ujal generální ředitel Ing. Jaromír Chmela. Informoval. přítomné o vývoji v hospodaření firmy, které je ovlivněno poklesem stavební výroby způsobeným hospodářskou krizí. Přesto lze konstatovat, že Cement Hranice zůstává i nadále zdravou a prosperující firmou. Po zdravici předsedkyně odborové organizace paní Miroslavy Němcové zhodnotila činnost Klubu důchodců jeho předsedkyně Naděžda Plesníková. V loňském roce se členská základna KD snížila na 351 členů, kteří se dle svých možností zúčastnili 11 zájezdů a pravidelně se každý měsíc scházejí na odpoledním posezení. K nejvydařenějším patřil zájezd na výstavu květin v rakouském Tullnu a na Slovensko do Vrátné doliny, příznivý ohlas však měly i tuzemské zájezdy na Lysou horu, do Moravského krasu ~i za poznáním přerovského regionu. Nabídka zájezdové činnosti se v letošním roce zúžila na stejný počet akcí a rozšířena byla o ozdravné aktivity. Těžko by se daly realizovat bez finanční pomoci, kterou vedení firmy každoročně přispívá na činnost Klubu důchodců a cementářští důchodci jsou za ni vděční. Váží si také gratulací při životních výročích a dalších zaměstnaneckých výhod, k nimž patří čerpán! přídělu zaměstnaneckého pojiva, možnost závodního stravování a rehabilitačnkh procedur. Zbytek odpoledne patřil vzpomínkám na společně prožité chvíle na pracovištích i mimo ně, nechybělo ani občerstvení a dárek vedení firmy. I letošní setkání se stalo příjemným zpestřením každodenních starostí našich seniorů a přispělo k dobrému pocitu, že firma na ně nezapomíná. Klub důchodců při Cement Hranice, akciová společnost Střední průmyslová škola Hranice, Hranice, Studentská 1384 Přijd'te studovat k nám! SPSHranice má dvě pracoviště - a to na Studentské 1348 a na Teplické 48. Skola nabízí obory zakončené maturitou i výulním listem: 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou: a. ltyřleté denní studium: ME = Mechanik číslicově řízených strojů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia CH = Aplikovaná chemie (výuka na Studentské) ND = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) SM = Stavební materiály (výuka na Studentské) PO = Požární ochrana (výuka na Studentské) - nově otevřený obor vzdělání b. dvouleté denní nástavbové studium pro vyulené uchazele: NN = Nábytkářská a dřevařská výroba (výuka na Studentské) NP = Podnikání (výuka na Teplické) 2. Střední vzdělání s výulním listem: tříleté denní studium: ZA = Zámečník, Zámečnice (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium OK = Obráběč kovů (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia, možnost získat stipendium IN = Instalatér (výuka na Teplické) - i ve zkrácené formě studia Prol studovat zrovna u nás? Dlouholetá tradice - více než padesát let zkušeností ve vzdělávání. Bezplatné studium - škola je zřízena krajem. Perspektivní obory a uplatnění absolventů - většina maturantů pokračuje ve studiu na vs, popř. se uplatní ve firmách. Technické zázemí - odborné učebny, laboratoře, duny, sportovní haly, knihovna multimediální učebny. ' Aprobovaní učitelé - tým s odborným a pedagogickým vzděláním, který je ochoten se dále vzdělávat.' Projektová výuka - v multimediálních učebnách, formou prezentací, e-iearningu. Soutěže a zájmy - olympiády, středoškolská odborná činnost, sportovní kroužky, internet, soutěže odborných dovedností (dobrá umístění). Spolupráce s firmami - odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy. Akce školy - Iyžařský kurz, turistický kurz, exkurze a kulturní akce. Kvalita vzdělávání - škola je držitelem certifikátu ISO. Dostupnost a ubytování - dobrá vlaková i autobusová spojení, možnost ubytování na domově mládeže. Ostatní nabídky - studenti všech oborů si mohou za zvýhodněné ceny doplnit vzdělání o svářečské zkoušky; zkrácené studium, kurzy, zaškolovacf kurzy, kurzy pro firmy. I::Ira Ice

8 Dru o y o op n no o u- čerku na postu brankaře (vrátil se do CR z Francie), ze Slovenska přišel Tůma, z Německa Bednařlk, z Karviné přišli Diviš a Brož. Dále přišel Indrák z Hustopeč, Nutno doplnit, že hráči Ruber, Samiec, Brož, Cadra a Miku- Pivot Tomáš Bednařík, který si svými výbornými výkony v extralize řekl o pozvánku do reprezentace. zene. C em y o mr~n ďo 6. mfsta a co nejlepší výsledek v nadstavbové části play off. V průběhu sezony se družstvo postupně sehrávalo a začátkem roku 2010 dosáhlo výborných výsledků, když porazilo Zubřl v Hranicích, Karvinou na její palubovce a v té době vedoucí Duklu obralo o bod. za remízu v Praze. Po těchto výsleddch se po základní části umístilo na 3. mfstě tabulky, což je historicky nejlepšf umfstěnf, a zařadilo se mezi mužskou špičku házené v Ceské republice. Tabulkapo Llkladnl{ástJ 1. Dukla : ZubR Hranice : KaMná O PIzeII : toosce : JKin eboň Pferov l1.frýdek-mlstel< DWrKrálové :702 6 V následující nadstavbové části - play off - družstvo porazilo tovosice a postoupilo do semifinále soutěže. V zápasech o postup do finále prohrálo třikrát se Zubřím a o třetí místo se utkalo s Duklou Praha. Po vyrovnaných a vyhraných zápasech v domácím prostředí (stav série hrané na tři vítězné zápasy byl 2:2), se poslední rozhodující utkání odehrálo v Praze. Po předchozích dvou zápasech v Praze,které se zrovna nepovedly, družstvo prohrálo o'jediný gól, a skončilo tak v celkovém hodnocenf soutěže na výborném 4. místě, což hranická mužská házená, ve vk než padesátileté historii nepamatuje. Karel Magrla Slunečné počasí přilákalo velkou část zaměstnanců Cementu Hranice, jejich partnerů a dětí na Rodinné odpoledne na Střelnici U Zbranků. Celá akce byla koncipována v adrenalinovém stylu, a tak si účastníci mohli vyzkoušet, jaké je to sedět v kokpitu Fl a "řezat" zatéčky světových okruhů rychlostfaž 300 krrv'h. lem, kterým v těchto horkých dnech chybf dlouhé pláže a osvěžující moře, jsme sice pohodu pláže nenabídli, ale při trošce fantazie si mohli v nafukovací aréně s trenažérem surfu připadat, jako by právě brázdili vlny oceánu. Zvláštnf pozornost si vysloužila soustava trampolfn 4 v 1, která divákům nabídla parádní podívanou na akrobatické kousky dětf, které svojí ohebností připomínaly gumové figurky. Ekvalizér neúprosně prověřil mrštnost a sou soutěžídch uvázaných na laně a přetahujfcích se o každý milimetr prostoru. Absolutně největšf pozornost však vzbudil horkovzdušný balon. Snad nebylo člověka, který by nechtěl vidět svět z ptačí perspektivy. Už samotné nafukování vzbudilo velký zájem, přestože na první pokus se nafouknutf kvůli větru zcela nezdařilo. Nicméně po hodinové odstávce se balon podařilo nafouknout, a tak jsme jezdili nahoru a dolů a užívali si nádherný výhled na Hranice a okolí Zvláštní oblastí byl stan s označenírndětem vstup zakázán, který se v podvečer změnil v arénu hazardu, v mobilní casino. Většina dospělých neodolala a přišla vyzkoušet, zda cementářské penfze jsou opravdu' pevnou a tvrdou Zábava na cementářský měnou. $těstěnu pokoušelo současně až 50 soutěžfcícha mnozí se stali opravdovými boháči. A navfc cementářská měna sev závěrečné dražbě ukázala jako velmi výhodná, když si hráči domů odnášeli vydražené skvosty. Adéla Klabačková způsob Cement Hranice Vydavatel: Cement Hranice, akciová společnost Adresa redakce: Cement Hranice, akciová společnost, Hranice I-Město, Bělotfnská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK CR E Vycházf pololetně Zdarma Podáváni novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p.. odštěpným závodem Severnf Morava, <:j. 2238/98-P/l ze dne inzerce i

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015. 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10

ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015. 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10 ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10 1 Hlavní cíle akce České sportovní hry 2015 Založit tradici mezinárodního projektu, který každoročně svede do Prahy

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vodní pólo Strakonice Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vám touto cestou blíže představil oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více