KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005"

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Kulturní pořady Hankův dům - Kačátko maňásková pohádka v podání Klíčku. - Burza šatů do tanečních. - Cesta aneb písně, které změnily svět... vznik rock n rollu. - Výstava Síla reality Jaroslava Prokše. - Podivná paní Savageová - komedie divadla Příbram. - Baví vás Kuk a Cuk - komponovaný pořad pro nejmenší. - Vše pro dům a zahradu - tradiční 15. regionální veletrh a prodejní výstava. - Jak se zachraňuje Země - ekologická klauniáda divadla Piškot Liberec. - Vyšetřování ztráty třídní knihy divadlo Járy Cimrmana. - Akademie Základní školy 5. květen. - Královédvorský majáles (stavění máje, Vosa jede - zábavné dopoledne pro děti, Jumping dreams bubnová show, Sereďský dixieland, Banjo band Ivana Mládka, lampionový průvod, ohňostroj, májová veselice). Muzeum - Velikonoce aneb od masopustu k pomlázce - výstava. - O chytré princezně pohádka v podání zdejšího okrašlovacího spolku. - Českomoravská vysočina - manželé Mervartovi. - Jarní dílna - výstavní síň Špejcharu. Knihovna Slavoj - Pomaluj si svoje město - výtvarná soutěž bez ohledu na věk. - Noc s Andersenem. - Kouzlení s kartami prožitkový večer. - Znáte sami sebe? Kurz numerologie a tarotu v ceně 460 korun. - Skleněná dílna výtvarná dílna malování na sklo a práce s korálky. - Výstava k 85. výročí založení královédvorského skautingu. - Třeskutá beseda nad knihami Vlasty Marka. - Zastavení s hudbou - o hudbě jinak v literární čajovně. - Papírové drobnosti a dárkové krabičky - postup jejich výroby. DDM Jednička: - Veselé větrníčky děti si vyrobí vlastní větrníček. - Výroba čarodějnic. - Taneční soutěž Dvorská Jednička první ročník přehlídky tanečních souborů. - Dvůr ve starých archiváliích a kronikách - Bc. Roman Reil, ředitel Státního okresního archivu v Trutnově. - Město plné tajemství - tradiční soutěž pro dvojice tříd. - Krtkova stezka veselá soutěž pro menší děti. - Krkonoše naše hory - přednáška s diapositivy pro žáky. - Vliv člověka na tvář české krajiny přednáška o krkonošské přírodě. - Svět z hlíny program v rámci Dnů země pro kolektivy škol. - Soutěž a výstava: Chválím tě - Země má soutěž určená MŠ, ZŠ a SŠ. - Malování na kameny určeno všem dětem. Skonal Otto Holeček Dne 30. března 2005 zemřel Otto Holeček, který věnoval kronice města hodně svých životních příběhů, které dokreslily danou dobu a obohatily kroniku. Svoji životní pouť dokonal krátce po své výstavě, které byl ještě sám, velmi nemocen, přítomen. Svoji brázdu dooral. Vzpomínku mu věnoval v Královédvorských listech pan redaktor Miroslav Puš: Ještě 14. února t.r. jsme na vernisáži výstavy nazvané Od Zvičiny po Saharu III. obdivovali duševní svěžest a vtip autora vystavovaných obrazů pana Otty Holečka a další dva týdny krásu těchto obrazů, ale za pouhých několik týdnů nás překvapila zpráva, že ve věku nedožitých 85 let dne 30. března pan Holeček, dobrý člověk a znamenitý malíř, zemřel. Je 75

2 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 dobře, že že Hankův dům tuto výstavu uspořádal. Byla to pro pana Holečka jistě velká radost i proto, že se mohl přesvědčit, kolik má dobrých přátel, jak si ho lidé váží jako člověka a jak ho uznávají jako umělce. 5. dubna se s panem Holečkem ve hřbitovní kapli rozloučili členové jeho rodiny a několik desítek jeho přátel. Jeden z nich, pan Karel Pecka, pana Holečka doslova několik dní před jeho smrtí vyfotografoval a my dnes dvě z těch posledních fotografií uveřejňujeme. Pro kroniku ještě malý dovětek. Zesnulý pan Holeček obdaroval, krátce před svým skonem, kronikáře města Pavla Janouška svým obrazem. Vážně nemocný autor výstavy Otto Holeček. Kronikář Pavel Janoušek uvedl vernisáž přítomného Otto Holečka. Zemřel papež Jan Pavel II. Karol Wojtyla se narodil 18. května 1920 v rodině vojáka v polských Wadovicích. V roce 1942 vstupuje do podzemního církevního semináře v Krakově, studuje filosofii na teologické fakultě. 1. listopadu 1946 je vysvěcen na kněze v Krakově a je jmenován krakovským arcibiskupem. Dne 16. října 1978 je zvolen papežem. 13. května 1981 je na něho spáchán atentát turkem Ali Agčou. 13. dubna 1986 navštěvuje římskou synagogu a modlí se s rabínem července při své třetí návštěvě Poska podporuje opoziční hnutí Solidarita. 21. dubna 1990 navštěvuje Československo, aby spolu s Václavem Havlem oslavil pád komunistického režimu. 18. října 1990 odmítá možnost manželství katolických kněží a homosexuálních párů. Dne 25. dubna 1997 navštěvuje Českou republiku při příležitosti tisíce let od smrti svatého Vojtěcha a navštěvuje Hradec Králové, kde bylo přítomno na šedesát tisíc věřících. Dne 2. dubna 2005, v sobotu, dvě hodiny před půlnocí, umírá. Papežem byl plných 26 let a za jeho pontifikátu: - Smiřoval katolíky s jinými náboženstvími. - Žádal za odpuštění za hříchy, jichž se římsko katolická církev dopustila, vyslovil politování nad antisemitismem, který vůči Židům projevovali křesťané, i lítost nad upálením Jana Husa. - Uznal, že Země není středem vesmíru a rehabilitoval hvězdáře a matematika Galilea Galileiho, jehož církev přinutila, aby odvolal své tvrzení, že se Země točí kolem Slunce. - Odmítal umělé oplodnění, označoval ho za zločin proti lidské důstojnosti. Odsuzoval používání preservativů i homosexualitu. Říkal, že jsou v rozporu s přírodními zákony. Odmítal osvojení dětí homosexuálními dvojicemi. - Byl proti eutanasii slovy k lékařům: Nepřistupujte ke krokům nebo opomenutím směřujícím k zajištění smrti s cílem vyhnout se bolesti. Papež Jan Pavel II. se těšil přízni Čechů a Moravanů, ale přesto mnohé popudil, když svatořečil Jana Sarkandra, který násilím nutil ke katolictví a Zdislavu z Lemberka. Na protest proti Sarkandrovu svatořečení se tehdy evangelíci s Janem Pavlem II. nesetkali. Důvodem bylo to, že proti Sarkandrovi existují písemné doklady jak likvidoval některé sbory Jednoty bratrské. Čeští evangelíci svůj odmítavý postoj ve Vatikánu neobhájili. 76

3 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Také upálení mistra Jana Husa jím nebylo představeno jako zproštění viny. Stalo se tak v prosinci 1999, kdy se na papežské lateránské univerzitě v Římě uskutečnil mezinárodní seminář o mistru Janu Husovi. Skončil papežovým prohlášením, že český symbol boje za pravdu, souzený církví jako kacíř a 6. července upálený v Kostnici, byl zařazen mezi reformátory církve. Výsledkem bylo projevení lítosti, ale nebyla projevena Husova nevina. Jednání papeže byla na mnoha místech, došlo také k jeho setkání s chilským diktátorem Augustem Pinochetem, rakouským prezidentem Kurtem Waldheimem (kapitán wermachtu, který se zúčastnil poprav partyzánů), kubánským Fidelem Castrem a palestincem Jásirem Arafatem. Katolická farnost připravila mši v kostele svatého Jana Křtitele za účasti pěveckého sboru Záboj. Památné chvíle 26letého působení Jana Pavla II.: byl zvolen prvním papežem neitalského původu po Hadriánu VI. (1522-3) vrací se do Polska pomáhá hnutí Solidarita obnovuje církevní, kněžskou hierarchii v zemích východního bloku vydává nový katechismus, poprvé po pěti stech letech navazuje diplomatické styky Vatikánu s Izraelem potvrzuje zákaz katolické církve světit na kněze ženy vyzývá k nenásilnému odporu proti potratům a eutanasii omlouvá se Židům jménem katolíků, kteří neudělali dost pro to, aby zastavili nacistické pronásledování historická cesta do Izraele, prosí o odpuštění hříchů církve, včetně jejího zacházení s Židy, s odpadlíky, ženami a menšinami omlouvá se obětem sexuálního zneužívání kněžími a stává se prvním papežem, který vstupuje do mešity při návštěvě Syrie nařizuje změnu v růženci, nejznámější katolické modlitbě, a to poprvé po devíti stoletích odsuzuje manželství homosexuálů Poutavě se vzpomínkou vrací k Janu Pavlovi II. náš občan, pan Jiří Král z Podhartě, v měsíčníku Královédvorské listy: V prosinci roku 1999 jsem se jako člen Řádu sv. Huberta zúčastnil cesty českých poutníků do Říma, do Vatikánu. Nás, členů Řádu, bylo asi čtyřicet, z celé republiky, a zvlášť důležitých bylo deset. To byli trubači ti totiž přednesli při slavnostní mši ve Svatopetrském chrámu Českou svatohubertskou mši. Velkou pozornost budilo i naše oblečení tmavozelené pluvialy s kožešinovým límcem a myslivecké klobouky. Lidé nás zastavovali, dávali se s námi fotografovat a museli jsme jim vysvětlovat, co to ten Řád sv, Huberta vlastně je. Během slavnostní mše jsme měli vyhrazena místa v prvních řadách lavic. Kromě mše v chrámu sv. Petra, kterou celebroval Jan Graubner, jsme se zúčastnili ještě druhé, v katedrále Povýšení sv., Kříže jeruzalémského, což je místo, kde jsou obvykle ubytováni čeští církevní hodnostáři při návštěvě Vatikánu. Tu celebroval arcibiskup Miloslav Vlk pouze pro členy české výpravy. Kromě něj tu byli i další čelní představitelé české katolické církve - Lobkovicz, Graubner, Duka, Otčenášek a další, a samozřejmě i celebrity necírkevní, především prezident Václav Havel s manželkou a ministr kultury Pavel Dostál. Setkal jsem se tam i s profesorem Markem z Hořic, který mě učil ve Dvoře na průmyslovce. Byl tam s manželkou, a jak jsem později zjistil, prožíval celou akci podobně jako já. I oni se setkali s Janem Pavlem II. a považují to za jeden z největších životních zážitků. Svatý otec si prý přečetl cedulku s nápisem Hradec Králové a řekl: Hradec Králové, tam mám Karla Otčenáška. Zdali tam byl někdo od nás ze Dvora, nevím. Ale mezi členy Řádu sv. Huberta byli i Trutnováci a někdo z Kuksu. Když papež odcházel z chrámu, vytvořili jsme špalír, on se s námi zdravil a některým podal ruku. Viděl jsem ho tedy úplně zblízka, z takových dvou metrů. Málem bych se zapomněl zmínit o něčem důležitém. Když jsme přijeli do Říma, stál už na Svatopetrském náměstí 25 m vysoký vánoční strom, smrk z beskydské Malé Morávky. Na něm byla zavěšena psaníčka českých věřících s přáním Svatému otci. A dalším vánočním dárkem pro něj byl i zvon, který jsme mu věnovali my, členové Řádu sv. Huberta. Samozřejmě jsme si prohlédli i nejslavnější římské památky, přece jen do Říma člověk nejezdí každý den, i když dnes se tam dostat není zas tak velký problém. Vraceli jsme se domů plni dojmů a máme po celý život na co vzpomínat. Kromě vzpomínek mi vše připomínají i četné fotografie a několik článků v novinách 77

4 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Energy drinky a zdraví Odborníci důrazně varují před požíváním tak zvaných energetických nápojů. Přitom jejich uvedení na trh schválilo Ministerstvo zdravotnictví, které je nezakázalo ani občanům pod osmnáct let. Vyrábí je firma Pinelli, která pouze na obalech upozorňuje na to, že jejich podávání je schváleno a upřesňuje podmínky konsumace. Tyto drinky totiž, při konzumaci spolu s alkoholem, způsobují dehydrataci organismu (mizí pocit žízně) a přítomný kofein může přivodit srdeční potíže. Tyto nápoje byly původně určeny sportovcům a lidem po nemoci, ale dnes je kupuje kdekdo. Statistiky uvádějí, že největšími konzumenty jsou mladí ve věku od třinácti do dvaceti pěti let. Přitom není spolehlivě zjištěno, jak některé složky nápojů působí na lidský organismus. Nejčastěji se do povzbuzujících drinků přidává aminokyselina taurin, která působení kofeinu urychluje a umocňuje a aminokyselina karnitin. Právě ty nejsou důkladně probádány a jsou proto v některých zemích, tedy mimo naší, zakázány. Někomu energy drinky neškodí, ale jejich stinnou stránkou je také to, že rozkládají zubní sklovinu a odhalují zubní dřeň. Drinky jsou totiž hodně kyselé (kvůli trvanlivosti) a obsahují hodně cukru. Energy drinky obsahují: - kofein, který potlačuje únavu a zvyšuje krevní tlak - taurin, podporuje činnost mozku - karnitin, který je důležitý pro hospodaření těla s energií - guarana zlepšují pozornost a krevní oběh - žen šen, který posiluje srdce a cévy Místní ODS má nové vedení V dubnovém čísle Královédvorských novin z dubna 2005 je článek s tímto názvem, ze kterého vyjímáme: Na sněmu místního sdružení ODS bylo zvoleno nové vedení. Předsedou na další dvouleté období se stal již po čtvrté MUDr. Zdeněk Rýznar, místopředsedy potom Daniel Lukeš a Mgr. Petr Vojtěch. Byla rovněž rozšířena rada místního sdružení na celkem 9 členů, kterými jsou dále Bém, Hroneš, Buřval, Štěpánek, Škop a Bořek. Stálým účastníkem každého zasedání rady MS ODS je potom zastupitel Královéhradeckého kraje a předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Miloš Jón. Na sněmu bylo přivítáno také celkem 6 nově přijatých členů. Jiří Vidasov - klavírista Je rodákem našeho města, kde se v roce 1985 narodil. Královédvorské listy otiskly tento zajímavý článek Michaely Luňákové, ze kterého vyjímáme: Z lidové školy umění jsem měl trauma. Strašně jsem se bál a celou cestu jsem brečel. Dokonce mě na hodiny musela vodit babička za ruku a kontrolovat, jestli jsem do dveří učebny vůbec vešel. Občas se totiž stalo, že jsem utekl zahradou ven. Po dokončení základní školy přešel na SPŠ stavební v Hradci Králové. V letošním roce ho čeká maturita a poté přijímají zkoušky na jazzovou konservatoř Jaroslava Ježka. Hře na klavír se věnuje od pěti let, na plný úvazek od sedmnácti, působí ve dvou hudebních skupinách. Dále k tomu dodává: Povinností byla lidová škola, kam jsem musel chodit tři roky. Pak mi řekli, že jsem nezvládnutelný žák, a já odešel. Teprve když jsem tam nemusel, uvědomil jsem si, že mě to neuvěřitelně baví. Začal jsem chodit na soukromé hodiny k panu Vinařovi. Ten se ke mě choval naprosto úžasně. Jako rovný k rovnému. Dával mi spoustu prostoru a byl spíš mým kamarádem než učitelem. Dal mi největší základ pro to, co teď dělám, a já jsem mu za všechno nesmírně vděčný. Začínal jsem v malém bytě nad lékárnou na náměstí, (kronika byt pana Vinaře), na pianě, které mám teď doma. Je to Bechstein, rok výroby 1900, který mi můj učitel odkázal. Po materiální a citové stránce je to ta nejcennější věc, kterou mám. Má proto pro mne nevyčíslitelnou cenu. Je to dar, který se neprodává Rolls Royce mezi klavíry, na který můžu hrát jenom já. Založil spolu s Kubou Reilem kapelu Jam Brothers trumpeta a klavír, později se přidal Kuba Vik, Lukáš a pak i Ondra. Na začátku nám velice pomohla ředitelka místního kulturního zařízení Hankův dům, Zuzana Čermáková... Druhou kapelou je Jai alai orchestra, založenou opět z Kubou Reilem, účinkuje ve skupině Felix Fusion. Dále k tomuto dodává: 78

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Jan Brothers měli v repertoáru 25 skladeb. Z toho 18 jsem složil já. K některým jsem napsal i text. Ale samozřejmě každý něco přidal. Teď zrovna pracuji na skladbě, kterou chci předložit na přijímacích zkouškách na konzervatoř. Je to balada, která zatím nemá jméno.... Největší poctou pro mne bylo, když mi Acker Bilk na Internacional Jazz festu podal ruku a před dvoutisícovým publikem mi složil poklonu, po které následoval dlouhý potlesk. Na co jsem také hrdý, je možnost spolupráce, kterou mi nabídl Steve Clark, což je dle médií nejuznávanější baskytarista. Jedná se o pozvání do jeho manhattanského nahrávacího studia... Vidím takovou uklidněnost vlivem věku. Spoustu zkušeností, spolupráci se spoustou výborných hudebníků a svobodu. Rozhodně ne pevné zaměstnání. Také chci poznat svět, nejvíce mě láká Skotsko. Vím, že je dnes obrovsky důležitý jazyk, a ten se člověk naučí jen v cizině. Protože, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Žít chci tady, protože jen tady jsem doma. Sběr zahradního odpadu Probíhal po celém městě na předem určených místech do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Celkem je na třicet míst, kde se svoz uskuteční, ale je určen jen fysickým osobám. Svoz potrvá po dobu celého týdne. Povodí Labe rozptyluje obavy Vysoká sněhová vrstva na horách i v podhůří vyvolávala velký zájem medií, které se předháněly v možných záplavách. Stav je však příznivý, sníh je již jen na horách a potvrdilo se nepsané, že když je na horách velké množství sněhu, tak se povodně nekonají. Případné vzestupy hladin by mohly přijít jen po velkých deštích. Přesto mají přehrady Labská u Špindlerova Mlýna a Les Království v naší blízkosti hladiny sníženy a budou muset vodu zadržovat k jejich naplnění. Nacionalisté demonstrovali Stalo se tak v Praze, kde asi čtyřicet demonstrantů Národní strany před pražskou kanceláří Sudetoněmeckého krajanského sdružení kritizovalo české politiky, že s landsmanšaftem komunikují. Podle předsedkyně Petry Edelmannové bylo cílem protestu odstranění kanceláře z Česka a zrušení politických a kulturních aktivit landsmanšaftu. Tak tomuto prohlásila: Vina sudetských Němců je zřejmá a nějaké omlouvání se vysídleným Němcům a zrušení Benešových dekretů nepadá v úvahu. Vídeňský biskup Christoph Schönborn však prohlásil v Jeruzalémě, že vysídlení sudetských Němců z Československa bylo bezprávím, ale bylo v zájmu míru v Evropě. Sběr nebezpečných odpadů Po čtyři dny se uskutečňoval svoz na téměř čtyřiceti stanovených místech, kdy byl určen čas, který musí občané dodržet. Tato náročná akce si vyžaduje pevnou organizaci a je podmíněná kázní občanů. Proto je nutný dohled policie, který by měl zamezit vzniku černých skládek. Barakuda pro začínající Většina mladých hudebníků má problém projevit na veřejnosti svoji dovednost a zahrát si. Barakuda jim nyní dává možnost si zahrát v průběhu Jan session večera. Pořadatelé z Krusty Creation věří, že takoví muzikanti jsou, a rádi si s některou z amatérských kapel zahrají. ZOO bude akciovkou Schválilo to Krajské zastupitelstvo na konci března, včetně jejich statutárních orgánů. Příspěvková organizace Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem se tedy od 1. ledna 2006 změní na akciovou společnost. Schválilo její zakladatelskou smlouvu, stanovy, devítičlenné představenstvo a tříčlennou dozorčí radu společnosti. Před hlasováním o složení představenstva ZOO vystoupil jako host zástupce odborů Roman Komeda a dcera zakladatele ZOO Lenka Fraisová - Vágnerová. Podle nich se vedení ZOO dopustilo řady chyb. Ředitelka Dana Holečková ale od členů zastupitelstva dostala důvěru. 79

6 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Ředitelka Holečková upozornila, že nejde o privatizaci, ale o změnu právní formy. Akciová společnost není založena za účelem zisku, jako je tomu u klasických obchodních společností, ale pro provozování zahrady. Slibujeme si hlavně úsporu na daních. Veškerý hospodářský zisk nám nyní spolknou daně. Jen za poslední dva roky byly ve výši šesti až sedmi milionů korun. Dosud zaměstnanci podléhali zákonu o platu, nyní spadnou pod zákon o mzdě. Měli bychom mít nejen spokojenější pracovníky, protože současné tarify jsou velmi nízké, ale mělo by dojít také k zefektivnění práce. To všechno by se mělo promítnout do větší soběstačnosti zahrady. Vládní krize dle tisku K.N. 1. dubna 2005: Bez pomoci komunistů by vláda padla. I když všichni představitelé ČSSD odmítají připustit, že vláda na nich bude závislá... Komunista Grebeníček: Chceme změnu stylu vládnutí. Pro nás bude určující, kdo bude jmenován do vlády po lidoveckých ministrech. Na adresu unionistů se šéf komunistů vyjádřil takto: To je extrémní pravice, nic neznamenající. Ale nemám na to, abych jí mohl vyexpedovat. Sílící vliv komunistů děsí ODS, lidovce, některé unionisty a sociální demokraty. K tomuto Vlastimil Tlustý za ODS: Je evidentní, že premiér Gross zachrání sebe a vládu za každou cenu. Já to považuji za projev zoufalství. Miroslav Kalousek KDU ČSL: Buď má ještě kousek cti v těle a odstoupí, nebo nemá a bude vládnout dál s pomocí komunistů. Předseda ODS Miroslav Topolánek na adresu protikomunistických ministrů: Budou mít složité zdůvodnit sami sobě, že se jejich vláda bude poprvé v existenci České republiky opírat o komunisty. Co k tomu ještě s pomocí tisku dodat: Milan Slezák: Je to paradox. O tom, zda padne vláda, zítra rozhodne strana, které mnozí znalci po listopadovém převratu předpovídali zánik. Tehdy na tom komunisté opravdu nebyli nejlépe. V prvních svobodných volbách v roce 1990 dostali 13 % hlasů. A ještě předtím přišli o některé ze svých ministrů, kteří byli za KSČ v Čalfově popřevratové vládě. Ministři včetně premiéra Čalfy, totiž následovali příkladu mnoha řadových straníků a svlékli partajní kabát. Strana, přejmenovaná na KSČM, však postupně sílila. V posledních volbách, které se konaly před třemi lety, jí dalo hlas 18,5 % voličů. Podobnou podporu má podle březnových průzkumů voličských preferencí i dnes. To z ní dělá druhou nejsilnější stranu. Jenže: KSČM byla silná jen papírově. Jejím jediným hmatatelným ziskem po posledních volbách v roce 2002 bylo, že obsadila křeslo místopředsedy Poslanecké sněmovny. K moci ji ale ostatní strany pustit nechtěly. Je to model známý z poválečné Itálie. Komunisté tam řadu let byli druhou nejsilnější stranou, ovšem do vlády se nedostali, protože ostatní strany se proti nim spojovaly do různých, mnohdy bizarních koalicí. To však mělo i jeden nezamýšlený důsledek: v úplatkářských aférách figurovaly jen vládní strany. Italští komunisté, kteří neměli moc a tudíž ani odpovědnost, zůstávali čistí. A to jim zpětně nahrávalo u těch, kteří byli nespokojeni s výkony vlády a znepokojeni zkorumpovaností státní zprávy. Tyto tzv. protestní hlasy sbírají i dnes komunisté v Česku. Hlasuje pro ně velká část těch, kteří se nadchli pro Miroslava Sládka. A také mnozí z těch, které si kdysi podmanila silácká rétorika Miloše Zemana, ale pak je zklamala sociálnědemokratická vláda. Případné předčasné volby by komunistům vynesly i hlasy těch, kteří jsou zklamáni posunem sociální demokracie doprava. Ale nebyl by to podstatný přírůstek a na účast ve vládě by téměř jistě nestačil. Nejschůdnější cestičku k moci představuje pro komunisty varianta slabé, menšinové sociálnědemokratické vlády, která bude potřebovat oporu KSČM a komunistům za to draze zaplatí. Krok tímto směrem udělal už ve středu komunistický vůdce Miroslav Grebeníček: začal diktovat, který z nynějších sociálnědemokratických ministrů má zůstat ve vládě. Tolik pro kroniku z dobového tisku. 80

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN ZOO a zakázané suvenýry Výstava nazvaná: Nekupujte si jejich životy upozorňuje na vybíjení přísně chráněných zvířat. Je to odvrácená tvář zájmu o exotickou přírodu. Jedná se o předměty pocházející z částí těl zvířat zabavených našim turistům, kteří se vrací z dovolených v cizině. Mezi desítkami exponátů jsou třeba boty z hadí kůže, peněženka zdobená hlavou vzácné krajty a náramky ze slonoviny. Stálá výstava je umístěna do nového pavilonu zahrady nazvaného Africká savana. Sdružení ochrany spotřebitelů nově V Praze bylo otevřeno Evropské spotřebitelské centrum. Úkolem tohoto centra při Ministerstvu průmyslu a obchodu je pomoc řešit stížnosti a spory přeshraniční. Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů bude s tímto nově vytvořeným orgánem spolupracovat. Drogy v našem městě Ani našemu městu se vlna kriminality nevyhýbá. V rodinném domku našli policisté asi 35 rostlin konopí při akci Skero. Muž ve věku 44 let a žena 58 pěstovali drogu ve sklepě od roku Mluvčí policie uvedla, že: drogu prodávali lidem z trutnovska. Žena od něj odebírala měsíčně sušinu konopí za až korun a nabízela ji v trafice, kterou vlastnila. Žena přiznala, že prodala marihuanu za více jak korun a část si také nechala pro vlastní potřebu. Kriminalita v naší republice vzrostla natolik, že jsme se zařadili na přední místo v celosvětovém sledování. International Herald Tribune a prisonpolici.org. to dokládá počtem vězňů na sto tisíc obyvatel v pořadí takto: USA 702. Rusko 664, Česká republika 193, Portugalsko 131, Británie 126, Španělsko 116, Německo 97, Itálie 93, Lucembursko 90, Nizozemsko 87, Rakousko 85, Belgie 85, Irsko 78. Řecko 76, Francie 75, Švédsko 64, Dánsko 62, Finsko 52 a Japonsko 40. ZOO plánuje výstavbu afrického kempu Výstavba netradičního ubytovacího zařízení by měla dosáhnout nákladu 25 milionů korun a jak uvedla ředitelka RNDr. Holečková: první turisté by mohli využít služeb v příštím roce. Součástí kempu by se měl stát výběh s africkými kopytníky, které by ubytovaní hosté mohli pozorovat přes elektrické ohradníky. V kempu, který bude imitací podobných zařízení v Africe, vznikne několik bungalovů pro movitější klientelu, dále místa pro karavany a turisty se stany, řekla ředitelka ZOO. Procházka naším městem Kronika chce zachovat fotografickou podobu některých částí našeho města, které nejsou na pohlednicích a přesto je třeba je zdokumentovat. Šmídův dům, nyní v majetku zoologické zahrady, je jedinou dochovanou roubenou stavbou našeho města. 81

8 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Budově v Rooseweltově ulici se začalo říkat Nová poliklinika, ale je převážně soustředěním některých zubních lékařů, rehabilitace, gynekologie a záchranné služby. Budova vpravo je garáž sanity záchranné služby. Takto je dokončen kruhový objezd na místě, kde se vžitě říká U lázní. Před místem, kde zapracovali sprejeři, stávala Pivovarská, později zvaná Plichtova hospoda. 82

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Parkoviště na místě, kde dříve stával hostinec na Staré poště. Neomítnuté budovy slouží jako garáže MěÚ. Pohled přes parkoviště v ulici Josefa Hory k budově bývalého okresního hejtmanství, nyní ZŠ R. A. Dvorského. Fotografováno krátce potom, co byl pokácen jeden ze vzrostlých okrasných stromů před budovou. Pohled ulicí Josefa Hory do náměstí. V přestavbě je bývalý hotel Central. Této části města se v minulosti říkalo Ostrý roh. 83

10 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Neolistěné stromy dovolují tento neobvyklý pohled na bývalý mlýn Valcha z Jiráskovy ulice, tedy z místa, kde se vžitě říkalo Tašinberku. Tento pohled je na část města zvanou Slovany. V popředí zahrádkářská kolonie, výše budovy vlastních Slovan, výše Strž a Borovička, dominuje Zvičina. Tato budova, která byla postavena přibližně na místě bývalého, zbořeného Eliščina domu, se říká Geislerova vila (nechal ji postavit první primář zdejší nemocnice). 84

11 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Mnoho ze staré zástavby na Jiráskově ulici nezbylo. Snímek ukazuje rozcestí ulic vlevo k Vorlechu ulicí Spojených národů, vpravo Nerudovou do Podhartě, za stromy byl starý hřbitov. Fotbalistky aktivní v přípravě Do mistrovských soutěží budou moci nastoupit teprve od podzimu, volí tedy cestu přátelských, přípravných zápasů. V Chocni prohrály, na hřišti v Kuksu sehrály zápas se zkušenějšími hráčkami Chotěvic a remizovaly. Denisovo náměstí se stalo opět staveništěm Došlo k uzavírce části kruhového objezdu, který je nyní průjezdný jen z ulice Heydukovy do ulice 17. listopadu. Ulice k nádraží 28. října je od Denisova náměstí zcela uzavřena a bude se náročně rekonstruovat. Také Benešovo nábřeží není průjezdné a je tedy veškerá doprava vedena přes most k městu a dále Legionářskou, ve směru na Trutnov. Stavební firmy již započaly s pracemi a motoristé našeho města si opět zvykla na další z objížděk. Největší zátěží je ulice Heydukova, která je úzká a parkující auta jsou velikou překážkou. Práce započaly a na podzim bychom se měli dočkat bezproblémového projíždění naším městem. ZŠ v Kocbeři Také tato škola nezůstává za městskými pozadu. Snaží se naplnit Komenského heslo Škola hrou. Jak vysvětlila ředitelka školy Sylvia Hladíková: Stále se vzděláváme, hledáme nové metody práce a snažíme se dosáhnout cíle za potěšení dětí. Začínáme už u předškoláků, kteří se spolu s žáky zúčastňují řady akcí, mezi které patří i plavecký výcvik, zahráli si divadlo, vzájemně spolupracují a respektují. Zajímavá byla také beseda s knihovníkem naší obce Emilem Pokorným. Stihneme se při tom učit, a to účinněji, a hlavně s radostí. Rakouský fond smíření Ten, do dnešní doby, vyplatil našim českým občanům více jak 900 milionů korun. Dostali je občané, kteří byli za II. světové války v Rakousku totálně nasazeni a nebo prošli vězením. V průměru to činilo na jednoho takto postiženého přibližně 87 tisíc korun. 85

12 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Posuzování invalidity V řadě případů dochází k přezkoumávání invalidity u občanů, kteří invalidní důchod pobírali. Proto věnujme místo v kronice kriteriím, dle kterých se toto posuzuje: Invalidita je ztráta nebo omezení schopnosti soustavné výdělečné činnosti, kterou se rozumí schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout výdělek odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Schopnost soustavné výdělečné činnosti závisí na pracovním potenciálu. V případě poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33% se jedná o částečnou invaliditu, jestliže poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % a více, jedná se o plnou invaliditu. Malý Mercedes se představil na náměstí Jedná se o autobus, který je určen pro příměstskou dopravu a má nízkopodlažní zadní nápravu, která umožňuje přepravu vozíčkářů a také maminek s kočárky. Uveze 28 lidí a byl uveden do provozu ve druhé polovině měsíce dubna. ZŠ Podharť poslední část přestavby Snad do nejnáročnější přestavby se dostala škola počátkem dubna. Na snímku je patrné, jak je škola obklopena lešením, aby bylo možno pracovat po celé staré budově. Započala se strhávat střecha a dojde k přestavbě půdních prostorů. Jeřáb v Máchově ulici dosáhne přes celou budovu. Došlo k úplnému uzavření Máchovy ulice. 86

13 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Soutěž o vzhled náměstí Zastupitelé města se rozhodli, že zadají projekt na úpravu náměstí a okolních ulic v částce do 200 tisíc korun. Zde se tedy střetly dva názory. První počítal s přemístěním Záboje, druhý uvažuje o celkovém pojetí. Práce ve dnech pracovního klidu Práci v těchto dnech lze nařídit jen na vyjmenované nutné práce: - naléhavé opravné práce - nakládací a vykládací práce - práce v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu - práce k odvrácení hrozícího nebezpečí pro život nebo zdraví nebo při živelných pohromách a v jiných obdobných případech - práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních a kulturních potřeb obyvatelstva - práce lodních posádek - krmení a ošetřování hospodářských zvířat Požadavek trestat mladé komunisty Vzešel opět od senátorů Martina Mejstříka (strana za Cestu změny) a Jaromíra Štětiny (Strana zelených), kteří podali na policii dvě trestní oznámení. Ne na KSČM, ale na neznámého pachatele a na odpovědného redaktora Mladé pravdy. Tento časopis Komunistického svazu mládeže, podle obou senátorů, obsahuje výzvy ke svržení demokracie u nás. Časopis hlásá třídní boj, vyzývá ke svržení demokratického režimu, k použití síly, odvolává se na učení marxismu leninismu, řekl Štetina. Kino Svět Jak bylo kronikou zaznamenáno, částka na opravu přesáhne tři miliony korun. Důvodem je velice špatný technický stav kina. Původní projekt by vyžadoval částku šedesáti milionů, dojde tedy jen k dílčí úpravě. Ta bude zahrnovat zmenšení sálu asi na polovinu a ubude nepoužívaný balkon. Dále to bude výměna elektroinstalace a také sedadel, buď za nová a nebo zánovní. Zásadním problémem je ozvučení a uvažuje se, dle vyjádření ředitelky Zuzany Čermákové: o moderní ozvučení v kvalitě Dolby Surround. To však vyžaduje částku milion korun. Mělo by se také změnit podium, aby zde bylo možno provozovat hudební koncerty, klasické nevyjímaje. Předání kroniky roku 2004 Předání se konalo v kanceláři starosty Ing. Jiřího Raina za přítomnosti těch, kteří se na její tvorbě podílejí. Zleva: p. Černík, vedoucí odboru vnitřních věcí, který se stará o materiální zajištění kronikáře, p. místostarostka Mgr. Edita Vaňková kontakt na školu v Podharti, p. tajemnice JUDr. Simona Motlová provádí korekturu textu co do úpravy, nikoliv však textu spolu se svojí matkou, p. informatik Martin Záruba technické ztvárnění digitální podobou, kronikář Pavel Janoušek a pan starosta Ing. Jiří Rain, který kroniku podepisuje a tím schvaluje. 87

14 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Starosta města Ing. Rain podepisuje kroniku města s úsměvem. Místostarostka Edita Vaňková je potěšena přízní k podharťské škole. Tajemnice JUDr. Simona Motlová, informatik Martin Záruba a kronikář mají se ztvárněním kroniky největší práci. Kronika města byla v jednom vydání ponechána na MěÚ u starosty města, druhá předána do Státního archivu v Trutnově. Je to již v pořadí pátá za roky Vedoucí týmu informatiků p. Arnošt Jäger, spolu s kronikářem jsou spokojeni.

15 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Občan a vládní krize Vleklá jednání, politické šarvátky a nakonec vládní krize vyvolává v občanech stále odpovídající odezvu. Pro kroniku byla položena občanům prostá otázka Co si myslíte o současné krizi? - Tato vláda? Pokládám koalici sociálních demokratů s lidovci, unionisty doslova za loutkovou. Tento slepenec se nedokáže sjednotit, narůstají rozpory, hádky poslanců jsou podle mě našeho státu nedůstojné. - Jedině předčasné volby by mohly ukázat, koho vlastně občané chtějí. Jinak se bude tato tahanice jen a jen prodlužovat. - Někdy mě to připadá, jako když si páni poslanci myslí, že to jsou právě oni, kterým se musíme v jejich náladách a výplodech neustále podřizovat. Nemá to konce. To jejich dlouhotrvající politikaření k ničemu nevede. Nejhorší je, že si z toho berou příklad i městské radnice. Mám zato, že ne toto politikaření, ale jen poctivá snaha ke spolupráci by přispěla ke klidu. - Já za tím vidím jen peníze a zase jen peníze. Museli bychom být slepí, kdyby jsme neviděli tu džungli, co nahrává zase jen zbohatlíkům. Stačí se rozhlédnout, přečíst noviny, a člověka to zrovna uhodí,co všechno se pro ty peníze děje. - Podle mě by nás volby přišly zase na pěkný prachy a ty bych raději viděl na jiných místech. Třeba na nových továrnách, aby jsme měli práci, nemuseli pořád čekat na pomoc ze zahraničí. Kampak přivedli američani Tatrovku a nebo Aero. Jen ke krachu a pár pitomců tomu ještě tleskalo. - Já vidím jen jednu možnost. Ukázat lidem, co která strana opravdu chce a za kým stojí. ODS má v tomhle naprosto jasno a také za tím stojí. Socani neví za koho se postavit, a na to taky v krátké době dohráli. - Čím déle to bude trvat, tím víc hlasů dostanou komunisté. Těm to nahrává, protože k tomu připočítají všechny ty zpronevěry, tunelování, uplácení a tím voliče získají. Jen pořádek ve všem a všude to zastaví. - Nám komunistům předpovídali to, že vbrzku zanikneme. Přešlo pár roků a my jsme tu pořád. Dokonce silnější a taky jsme se zbavili těch, co v minulosti měli stranu jako zástěrku, co zakrývala jejich čachry. Dnes se s tím potýkají jiné strany a možná i s těmi, co k nám patřili, ale dnes nepatří. - Nevím, nezajímá mě to, je to jedna veliká lumpárna. Jedni říkají zlatý byli komunisti, druzí slibují to, co oni dřív, a říkalo se tomu světlé zítřky, třetí hájí svoje kapsy, nemá cenu se do toho míchat. Nic se tím nezmění, o jeden názor víc a nebo míň, proto nechodím ani k volbám. - Měl jsem a mám tuhle republiku rád, ale to čeho jsem svědkem dnes, to jsem za svůj život opravdu nezažil. Je to hanba a jednou se za to budeme muset stydět. Připadá mě to čím dál tím víc, že si nedovedeme sami vládnout. Nebo nám opravdu chybí staré Rakousko? Asi nás k němu přiblíží zanedlouho Evropská unie. Dávám za pravdu prezidentu Klausovi, že se v ní nějak ztratíme. (Texty upraveny jen slohově, jinak vše ponecháno tak, jak bylo namluveno do diktafonu) Dopis starý třicet let Psal ho sám bývalý prezident Václav Havel dne 8. dubna 1975 a byl na tehdejší dobu jako šitý. Nebyl tehdy pochopitelně zveřejněn a je jistě zajímavé některé části připomenout. Adresován byl prezidentu Gustávu Husákovi, tedy za doby normalizace. Dnes se nabízí srovnání, vyplývající ze současného dění. Pro kroniku tedy citace z onoho dopisu Václava Havla převzatá z dnešního tisku: Duchovní hodnoty jdou stranou a lidé se starají hlavně o to, aby hromadili hezké věci. Chtějí pozvednout úroveň svého bydlení, pečují o svá auta, věnují větší pozornost jídlu, ošacení, domácímu pohodlí, prostě orientují se především na materiální parametry svého privátního živobytí. Tato sociální orientace má vliv na zvyšování celkového životního standardu obyvatelstva, představuje z národohospodářského hlediska významný zdroj dynamické energie. A husákovská politika? Občané se od Václava Havla dozvěděli tuto realistickou radu: O politiku se pokud možno nestarej to je naše věc, dělej pouze to, co ti řekneme, zbytečně nefilozofuj a nestrkej nos do věcí, do kterých ti nic není, dělej si svou práci, starej se o sebe a budeš šťasten. 89

16 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 A tak je pro lidské jednání: Hlavním motorem sobectví a kariérismus a určujícím prvkem morálního klimatu lhostejnost a vše, co s ní souvisí. Lidé ztratili víru v budoucnost, v možnost nápravy obecných věcí, ve smysl boje za pravdu a právo. A jak si vedou političtí lídři?: Zatím je systematicky aktivizováno a rozvíjeno to nejhorší v nás sobectví, pokrytectví, lhostejnost, zbabělost, strach, rezignace, touha osobně ze všeho vyklouznout bez ohledu na obecné následky. Tolik Václav Havel pro Gustáva Husáka před třiceti lety. Odvál všechno čas? Veletrh cestovního ruchu Ostrava Konal se na výstavišti Černá louka pod názvem Dovolená, Domov, Exotika. Náš kraj zde byl zastupován sdružením Východní Čechy. V našem stánku byl největší zájem o pobyt v zoologické zahradě a nebo Adršpašských skalách, uvedl ředitel sdružení Jan Machek. Odborníkům, i návštěvníkům, se velmi líbil katalog Užijte si východní Čechy, který je v šesti jazycích a s nejdůležitějšími turistickými atrakcemi kraje. ZOO před hlavní sezónou Na úklidu a přípravě se mimo stálých zaměstnanců podílelo na padesát středoškoláků. Ti, jak sdělil Tomáš Hajnyš z oddělení propagace: v rámci své praxe a pod dohledem pracovníků zahradní údržby, se podíleli na úklidu v rámci zahrady. Následně začnou být vypouštěna zvířata do prostor safari. První ročník přehlídky tanečních kolektivů Pod názvem Dvorská Jednička se uskutečnila nepostupová přehlídka tanečních kolektivů. Její vedoucí byla paní Sylvie Hanušová. Kolektivy byly zařazeny: jako začínající amatérské a pokročilé taneční kolektivy. Věkové kategorie: a) dětská do devíti let, b) juniorská od desíti do patnácti let a konečně c) hlavní, s věkovým průměrem let. Soutěžící se mohli přihlásit do soutěže se třemi formami tance: A) moderní tanec (bez náznaku děje - disko, hip - hop, rap, funk, techno, novinky) B) scénický tanec s náznakem děje - výrazový tanec, scénky, show vystoupení C) volný tanec (country, polka, rock and roll, mambo, lambáda) Umístění kolektivů I. dětská kategorie A: l. Růžičky z DDM Heřmanův Městec 2. Berušky DDM Heřmanův Městec dětská kategorie C: l. DM Hostinné juniorská kategorie A: 1. Bodlinky DDM Heřmanův Městec 2. DDM Ulita Broumov 3. ZvŠ Dobruška juniorská kategorie B: 1. Taneční studio Twist - DDM Jednička Dvůr Králové juniorská kategorie C: 1. Taneční studio Twist DDM Jednička Umístění kolektivů II. juniorská kategorie A: 1. ANGELES Dance Group - taneční klub Trutnov juniorská kategorie B: 1. ANGELES Dance Group - Trutnov 90

17 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Hlavní kategorie A: 1. Něžné - ZuŠ Úpice 2. Beounce - ZuŠ Úpice 3. Mis Teeg - ZuŠ Úpice B: 1. Život v mém popelníku - ZuŠ - Úpice Učitelé nemají své žáky Uvádí se, že v rámci našeho kraje je na sedm stovek učitelů navíc. Není z čeho je zaplatit a je tu volba buď učitele propustit a nebo jim snížit platy. Obojí je tedy nepopulární, ale vynucuje si to skutečnost. Ředitelé argumentují takto: Všechny rezervy jsme vyčerpali, není kam sahat. Jediná šance je omezit počet pomocného perzonálu. Myslivost a zemědělství Zemědělství používá i nadále k hubení škůdců insekticidy (karbamáty), které však také hubí ptáky (i ohrožené druhy), psy a divokou zvěř. Koloběh v přírodě je takový, že ptáci sezobou některé plodiny, uhynou a následně je pozřou zvířata, která se živí mršinami a uhynou také. Některé jedy jsou jako návnady v podobě kousků masa a na ty uhyne pes po několika minutách. Tato dávka je schopna usmrtit i člověka. Karbamáty jsou nebezpečím také pro vodní živočichy a včely a jsou dokonce sto zabít i člověka. Zatím se prodávají volně i když jejich užití do návnad je trestné. Žáci ZŠ Podharť - olympiády Okresní kolo soutěží pro žáky druhého stupně dopadlo pro tuto školu příznivě. V dějepisné olympiádě se umístili z celkového počtu 46 účastníků: David Rozsíval čtvrtý, Kateřina Karešová osmá a Tereza Polaczyková jako třináctá. V zeměpise byl Jan Ruprich v kategirii A druhý, zároveň druhé místo David Rozsíval v kategirii B. Oba postoupili do krajského kola, David byl první a postoupil do celostátního kola. V českém jazyce byla Simona Teislerová na místě z 59 účastníků. V matematice byla Kateřina Karešová osmá a Tadeáš Vodička třináctý. Koupaliště bez dětského bazénu? Na dokončení druhého bazénu, který slouží především dětem, nezbyly peníze. Ve stavu, v jakém se nachází, neodpovídá hygienickým normám a nemůže tedy být zprovozněn. Nemá totiž čistící zařízení jako je tomu u bazénu plaveckého, který byl před třemi roky takto nákladně rekonstruován. Na zprovoznění druhého bazénu se již nedostalo v městské pokladně peněz. Hledá se však možné řešení. Zachrání se lípy na ulici 28. listopadu? O jejich záchranu usiluje Okrašlovací spolek vedený Zuzanou Kazmirovskou a také Klub Natura, vedený aktivistkou Dobrorukovou, peticí podepsanou občany. Nelíbí se jim, že město nehledalo jinou možnost, když přitom architektonická komise již v březnu doporučila umístit kanalizační stoku do osy druhého jízdního pruhu. Tím by se kanalizace dostala do vzdálenosti čtyř metrů od stromů, a ty by nemusely být káceny. Zuzana Kazmirovská k tomu dodala: Nemíníme rušit investiční záměr města, stanovisko předkládáme s dostatečným předstihem, aby investor mohl svá řešení upravit a došlo k souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Spolek dále upozorňuje, že stanovisko navrhující vysázet nové dřeviny se mnohdy v našem městě míjí účinkem. Prostě se na vysázení jaksi pozapomnělo a nebo nedostalo. Tak tomu bylo v ulici Školní, 17. listopadu, Poděbradově a Legionářské. Dálnice a rychlostní silnice To jsou dopravní tepny, které by měly projít v těsném okolí našeho města. Z Prahy do Hradce Králové by to byla dálnice, která by měla být dokončena již v příštím roce, dále od Jaroměře směrem na Královec a dál až do polského Štětína by to byla jen rychlostka. Vůbec nejdelší, 450 metrů dlouhá, bude estakáda v blízkosti našeho města, nad údolím Labe. Rychlostka R 11 by měla kopírovat současnou silnici vedoucí z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem a dále na Trutnov. 91

18 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Za krásami okolí našeho města Naše město a jeho okolí má mnoho velmi cenných přírodních a historických míst. Je velmi potěšitelné, že jimi prochází i trasy značené Klubem českých turistů. Jednou z nich je i část, se kterou se nyní seznámíme. Nedaleko obce Kocbeře se nachází, na žlutě značené stezce, nedaleko malého rybníčka, hřbitůvek vojínů, kteří byli raněni v popsané bitvě a svým zraněním podlehli. Turistické značení poblíž samotné Janské studánky. V blízkosti se nacházelo kdysi poutní místo u zázračné studánky, a žil zde také, dle dochovaných pramenů, poustevník. Později zde byla turisty hojně navštěvovaná restaurace, pojmenovaná po svém provozovateli u Berana. Těch několik budov bylo tehdy správně přičleněno k městské části našeho města České Podharti. Restaurace sloužila zvláště v době I. Republiky Československé, v roce 1938 byla součástí násilím odtržených Sudet. Po osvobození byl tento zdravý areál využíván jako Dětský pionýrský tábor. Došlo k vybudování malého koupaliště, a další dřevěné budovy sloužící dětem jako jídelna. Na přilehlé stráni byly dřevěné chatky a okolí bylo řádně udržováno. Po něžné revoluci zde došlo k dočasnému zprovoznění restaurace a postavení dosud nedokončené budovy, následně areál pustne. Nyní je celý areál v soukromém držení. Řádné turistické značení je výsledkem dobré práce Klubu českých turistů našeho města. 92 Prostý, ale vzorně udržovaný hřbitůvek osmnácti vojínů je dobrou vizitkou občanů obce Kocbeře.

19 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Vlevo je stará budova restaurace, vpravo obytný dům. Pohled na původní budovy. Ve středu bývalá restaurace, vpravo obytný dům. Nově je zcela vlevo část dřevěné jídelny pionýrského tábora s bazénem. Letitě nedokončená stavba. Pokračujeme-li dále po zeleném značení ve směru na Záboří, potom budeme míjet historický mezník, oddělující jednotlivá panství. Mlčenlivé svědectví minulých dob s letopočtem. 93

20 DUBEN KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Když odbočíme ze zelené nahoru do Nového Záboří, tak je zde nově opravená kaplička a výše nad ní bývala hospoda kde se říkalo U Vídeňské báby. Tato hospoda sloužila ještě několik let po druhé světové válce svému účelu a byla, zvláště v zimě cílem lyžařů. Dosud stojící, zděná část, byla tanečním sálem, zbouraná roubenka lokálem. Elektřiny se dostalo této části teprve na začátku sedmdesátých let, sedávalo se zde při petrolejkách. Nyní je to rekreační objekt v soukromém držení. Když se u kapličky rozhodneme pro návrat do Kocbeře po modré, potom budeme míjet tuto obydlenou roubenku, která dokresluje ráz zdejší krajiny minulých let. Nové Záboří, opravená kaplička a výše popsaná hospoda U Vídeňské báby. O krásy přírody se na některých úsecích dělí pěší turisté s cyklisty, kteří mají svá značení. Jistě velmi pěkný pohled nabídnutý krajinou i člověkem. Tato lesnatá oblast je dosud zásobárnou pramenité pitné vody pro naše město. Pohled nás bude zavádět k balvanovitým, zalesněným svahům, které jsou tak typické pro krajinu na sever od našeho města. I tato krátká procházka dokresluje krásy okolí našeho města. Oblast Nového Záboří nabízí také překrásný výhled na dominující Zvičinu a celou pramenitou oblast Hartského potoka. Odměněni budete, díky KČT Dvoráci, pohodou a zajímavostmi této nenáročné procházky. Značení cyklotras je opravdu na vysoké úrovni. Nejsme daleko od města a nabízí se nám tolik klidu a pohody. 94

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 BŘ EZEN Kulturní programy měsíce března Hankův dům - Zvíře není věc - Stará radnice výstava výtvarných prací dětské soutěže - Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Více

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Příjemné setkání v DPS Dům s pečovatelskou službou navštívili představitelé města, aby pobesedovali s obyvateli domu i s kolektivem pracovníků, kteří zabezpečují terénní a sociální služby. Přítomni byli

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro

Více

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí Jaroslav Samson Lenk Adventní koncert MUSICA PER QUATTRO Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové

Více

V e d e n í v t r o s k á c h

V e d e n í v t r o s k á c h V e d e n í v t r o s k á c h Miroslav Puš Když jsem v minulém čísle KL srovnával vládní koalici s naší radniční, netušil jsem, jak se vbrzku vyvine situace na úrovni vládní i místní. Objevila se aféra

Více

Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 -

Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 - Ilustrace na měsíc květen Petr Faktor - 108 - CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI Celostátní události Expo 2010 v Šanghaji - u Čechů hlásí nával a vyjedeno Statisíce lidí, které první den na Expo přišly, způsobily organizátorům

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 LISTOPAD Kulturní pořady měsíce listopadu Hankův dům - Když jde kůzle otevřít - Hravé divadlo Brno - pohádka - Nebojte se strašidel - loutková revue - Ladyes

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Osvobození Hvozdné před 70 lety VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY OBDOBÍ VÁLKY OČIMA KRONIKÁŘE JIŽ 40 LET V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ SDH HVOZDNÁ V SOUČASNOSTI 2úvodník Mistr Jan Hus

Více

Výstaviště bylo plné Elegance

Výstaviště bylo plné Elegance Karel se vrací na str. 6 svůj zámek České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Vandalové z diskotéky terorizují

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Konec čekání na zázrak. Zbourání zimáku má být jeho novým počátkem

Konec čekání na zázrak. Zbourání zimáku má být jeho novým počátkem Městská policie má novou služebnu Opuštění psi čekají v poděbradském útulku Stolní tenisté o sobě Ročník 20 číslo 14 16. listopadu 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Konec čekání na zázrak. Zbourání

Více

Mnozí z nás se počátkem

Mnozí z nás se počátkem 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR 2005 - èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá

Více

Ročník XX. č. 20 22. října 2010 Kč 5, kostelík (dnešní kostel Stětí sv. Jana Křtitele), který se tak stává dominantou

Ročník XX. č. 20 22. října 2010 Kč 5, kostelík (dnešní kostel Stětí sv. Jana Křtitele), který se tak stává dominantou Kadaňský voříšek...... 8. strana Pozvánka Koncert ve Stětí... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XX. č. 20 22. října 2010 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 27. října

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2012 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více