DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM"

Transkript

1 2 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. ledna 2010, Datum vydání: 22. ledna 2010, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového na Zlínsku str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Přehled regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS od To je pořád řečí o globálním oteplování, a zatím mrzne, až praští Odboráři z Depa Zličín se vloni rozhodli vstoupit do OS KOVO Při nákupu online v EU budou lidé lépe chráněni Jasná pravidla pro nákupy přes internet v rámci EU přineslo v závěru loňského roku nové evropské nařízení Řím I. Konec bude s dohady, zda se nákupy online řídí právem domovského státu obchodníka, nebo spotřebitele. Spotřebitel se od 17. prosince 2009 může spolehnout na úroveň právní ochrany, na kterou je zvyklý v členském státě, kde má obvyklé bydliště. Případné spory Čechů po nákupech na zahraničních webech se tak budou řídit českými zákony. Nařízení Řím I. vstoupilo v platnost 17. prosince a nahradilo tzv. Římskou úmluvu, která neposkytovala spotřebitelům dostatečnou ochranu při nákupu online v jiných zemích EU. Dosud mohlo dojít k situaci, kdy se spotřebitelská smlouva bude řídit právním řádem státu obchodníka. A tak by například místo 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu měl český spotřebitel k dispozici pouze sedmidenní lhůtu, která je obvyklá třeba ve Francii, vysvětluje Martin Rezek, právník Evropského spotřebitelského centra ČR při České obchodní inspekci. V případných sporech tedy bude platit rozhodné právo země spotřebitele. Pokud by ale měla být ve státě prodávajícího některá spotřebitelská práva ještě výhodnější, může se jich nakupující také domáhat. V tomto ohledu nejsou podstatným faktorem jazyk nebo měna použité na internetových stránkách, upřesňuje Martin Rezek. Českým právem proto bude chráněn i český zákazník internetového obchodu psaného například ve španělštině, který si nechá zboží doručit do svého bydliště třeba v Mělníku. DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM Jde o přestup z odborové organizace DP-Metro Depo Zličín je jedním ze tří dep pražského metra, a to pro linku B na trase ze Zličína do Černého Mostu a slouží svému účelu od roku Je umístěno na západním okraji městského obvodu Prahy 5 poblíž jihozápadního městského okruhu a výjezdu na dálnici D 5 do Plzně. Depo je uspořádáno jako koncové s napojením všech hal do kolejiště, umožňuje remizování i ošetřování 200 elektrických vozů na ploše 2,3 ha v halách a disponuje 23 kolejišti. Čtenářům Kováka se může zdát poněkud nepatřičné, že se na jeho stránkách věnuje tolik pozornosti odborové organizaci, která patří Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Tato výtka by byla opodstatněná až do poloviny Karel Kavalír roku 2009, ale dnes je vše už docela jinak. Odborářům došla trpělivost Předseda odborové organizace Depo Zličín Karel Kavalír nám vysvětlil důvody, které směřovaly ke vzniku nové odborové organizace v dopravním podniku. Nová organizace vznikla z důvodu malé informovanosti zaměstnanců Depa Zličín jak zaměstnavatelem, tak stávající odborovou organizací o plánovaném přechodu pod Škodu Transportation dle paragrafů 338 a 339 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že Depo Zličín nemělo po odchodu tehdejšího člena dílenského výboru žádného zástupce v odborové organizaci DP Metro, rozhodli se Karel Kavalír a Václav Hynouš, současný místopředseda odborové organizace, vzít celou záležitost do svých rukou. Pozvali na jednání v prostorách Depa Zličín představitele Škody Transportation a Dopravního podniku, aby pravdivě informovali zaměstnance o podmínkách převodu. Tato schůzka vyvolala hromadný odchod členů od stávající odborové organizace. Vzhledem k tomu, že hrozil naprostý rozpad odborové organizace v Depu Zličín, spatřovali jsme jako jediné východisko z této situace založit novou oborovou organizaci, která by hájila hlavně zájmy zaměstnanců, jichž se měl týkat plánovaný outcoursing. Bylo třeba projednat otázky ohledně zachování mzdových výdajů za zaměstnance a spoustu dalších sociálních podmínek, říká K. Kavalír. Přestup k OS KOVO Když se K. Kavalír a V. Hynouš ujali otěží závodní organizace, bylo jim jasné, že musí před své členstvo předstoupit s radi- (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 2) 1

2 Co nového na Zlínsku V regionu se hodně propouští Jednou z nejvýznamnějších událostí regionu Zlín je velký počet propouštěných zaměstnanců. Ve společnosti ZPS-TAJMAC Zlín, a. s., bylo v důsledku krize propuštěno cca 350 lidí z počtu 1066, které společnost měla v roce Společnost MAGNE- TON Kroměříž, a. s.: propuštěno cca 400 zaměstnanců ze 720, konkurz na společnost a částečné nevyplacení mezd zaměstnancům. Ve společnosti THEVIA Rožnov pod Radhoštěm zaměstnavatel podal sám návrh na insolvenci, v důsledku čehož bylo propuštěno 90 procent zaměstnanců. Ve společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s., Bojkovice většina zaměstnanců podepsala snížení týdenní pracovní doby na 30 hod., čímž došlo k poklesu jejich mzdy nejméně o 20 procent, další zaměstnanci byli propuštěni. To je jen část společností, kde nastaly problémy s odbytem výrobků. Protiklad společnostem, které mají problémy, je firma Aircraft Industrie, a. s., Kunovice (dříve LET), kde se v průběhu dvou let počet zaměstnanců zvýšil o cca 180 a počítá se s přijetím dalších zaměstnanců v letošním roce v řádu asi 60. Dalo by se říct, že této společnosti se začíná dařit, o čem svědčí i vyplacení mimořádné odměny (třináctý plat) zaměstnancům v prosinci (Pokračování ze str. 1) 2 KOVÁK číslo ledna 2010 Další významnou událostí v regionu bylo svolání konference Krajského sdružení OS KOVO Zlín, na které proběhla volba zmocněnce sdružení a delegátů V. sjezdu ČMKOS. Dlouholetý zmocněnec a člen Předsednictva OS KOVO a předseda ZO OS KOVO MAGNETON Kroměříž Milan Čala ukončil činnost předsedy v této ZO v prosinci Konference zvolila novým Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM kální koncepcí, která zabrání rozpadu organizace a navrátí lidem víru v poslání odborů. Proto se čerství odboroví předáci rozhodli předložit návrh na přestup z odborů DP- Metra do OS KOVO. Svou radikální myšlenku zdůvodnili snadno dostupnými argumenty, že kováci jsou nejen nejpočetnějším, ale i jedním z nejprogresivnějších svazů v rámci ČMKOS, že mají výborně propracovaný informativní i vzdělávací systém a že tolerují všechny myšlenky, které jsou opřeny o pádné argumenty. Předseda Kavalír a místopředseda Hynouš si počátkem loňského září nejprve sjednali informativní schůzku na Regionálním pracovišti OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj, a tam se jim dostalo naprosto ochotně nejen všech potřebných informací jak o struktuře a politice kováckého odborového svazu, tak i o nezbytných organizačních postupech nutných k přestupu z odborové organizace DP-Metro do Odborového svazu KOVO. I přes tuto metodickou pomoc jsme byli stejně zpočátku zavaleni haldou různých tiskopisů a formulářů, které nám byly, jako naprostým odborářským amatérům, zcela cizí, dodává předák. Finanční vypořádání s odborovou organizací DP- Metro nebylo ještě zdaleka dokončeno, a tak jsme si museli zpočátku kupovat některé nezbytnosti, jako razítko, výtisk zákoníku práce apod., z vlastní kapsy. Podstatná je však skutečnost, že zatímco struktura odborové organizace DP- Metro byla složitá a těžkopádná, nyní u kováků vše klape snadně a především otevřeně a průhledně. Tak to aspoň tvrdí sami řádní členové. Nynější závodní výbor Depa Zličín při OS KOVO je sedmičlenný a je složen z předsedy, místopředsedy, hospodáře a čtyř zástupců z jednotlivých dílenských provozů. Dílenská struktura je v podstatě rozdělena do dvou kategorií: na běžnou údržbu po návratu soupravy do depa, či opravu závad, na které upozornil strojvůdce, a na tzv. vyšší údržbu a opravy (plánovaná revize různých stupňů R1, R2, R3, opravy/výměny motorů, dvojkolí a dalších elektronických obvodů ). Jde o zachování sociálních bonusů Ještě v první polovině prosince loňského roku měla ZO OS KOVO Depo Zličín mnoho úkolů ve stavu rozpracovanosti. Na jedné straně nebylo dokončeno organizační rozdělení a finanční vyrovnávání s původní odborovou organizací a na druhé straně probíhalo kolektivní vyjednávání s Dopravním podnikem jako zaměstnavatelem. Předseda Kavalír tehdy přiznal, že období světové finanční krize a hromadného propouštění není tím nejvhodnějším obdobím pro valorizaci mezd, což uznávají všichni rozumní zaměstnanci, nicméně by odboráři rádi zachovali všechny dosavadní výhodné sociální bonusy. Jedná se o vymoženosti dosa- zmocněncem Petra Křižánka, dlouholetého člena Rady OS KOVO a předsedu ZO OS KOVO Mesit Uherské Hradiště. Významnou službou, kterou zastřešuje Regionální pracoviště OS KOVO Zlín ve spolupráci s Regionálním pracovištěm OS KOVO Brno, je právní poradenství. Výjezdy právníků z Brna do našeho regionu jsou pravidelné a v době ekonomické krize ještě více žádanější od členů jednotlivých ZO. Velkou část právních poraden ve zlínském regionu provádí Mgr. Jiří Grim, a to i po pracovní době. Zajímavost z regionu Jistě všichni znáte učitele národů Jana Amose Komenského. Český filosof, spisovatel a především pedagog Jan Amos Komenský, největší osobnost české kultury 17. století, se narodil 28. března 1592 v a toť otázka??? Komenského rodiště si nárokují tři obce: Nivnice, Komňa a město Uherský Brod. Obec Nivnice na podporu narození Komenského v této obci se uvádějí doklady o zápisu J. A. Komenského do úřední matriky akademie v Herborně v roce 1611 a úřední matrice v Heidelberce v roce 1613 jako Nivničan. Takto podepsal i svou latinskou báseň tištěnou v Herborně. Jako rodný dům Komenského považují v Nivnici Bartův mlýn. Obec Komňa místem Komenského narození bývala někdy považována i obec Komňa. Z Komňe pocházeli Komenského rodiče a od názvu obce je odvozeno i příjmení Jana Amose. Dnes je ale málo pravděpodobné, že se Komenský v této obci narodil. Uherský Brod v tomto městě je muzeum J. A. Komenského. Od roku 1992 je muzeum pod záštitou UNESCO. Odborníci brodského muzea spolupracují s Comenius museem v holandském Naardenu. Někteří odborníci mají názor, že rodištěm Komenského by mohl být Uherský Brod. Avšak jistotu o místě narození Jana Amose asi nebudeme mít nikdy. Na závěr Touto cestou bych chtěl za Regionální pracoviště OS KOVO Zlín poděkovat Milanu Čalovi za spolupráci, zastupování Krajského sdružení OS KOVO Zlínského kraje v Předsednictvu a Radě OS KOVO. Popřát pevné zdraví a mnoho let užívání důchodu. MILAN BLAŽEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín žené při předešlých vyjednáváních, například legitimace na pražskou dopravu jak pro zaměstnance, tak pro rodinné příslušníky, příspěvky na důchodové pojištění a na závodní stravování. Kolektivní vyjednávání A jak tedy kolektivní vyjednávání vyústilo? Bohužel podpis kolektivní smlouvy v DP-Metro byl odložen z 10. až na 22. prosince Výbor ZO OS KOVO Depo Zličín se domnívá, že hlavním důvodem pro odklad podpisu smlouvy bylo, aby se vyjednané podmínky v kolektivní smlouvě již nemohly vztahovat na zaměstnance, kteří byli k 15. prosinci převedeni pod Škodu Transportation dle paragrafu 338 a 339 zákoníku práce. Předáky odborů nejvíce mrzel fakt, že se celou dobu podíleli na kolektivním vyjednávání, byli zváni a účastnili se schůzek se zaměstnavatelem, a nakonec došlo k převodu pod nového zaměstnavatele bez jejich souhlasu ještě před podpisem kolektivní smlouvy. Termín převodu nebyl znám v dostatečném předstihu, a proto předáci odborové organizace podali písemný rozpor dozorčí radě a vedení DP dle paragrafu 339 zákoníku práce, konstatoval K. Kavalír a zdůraznil: Do dnešního dne jsem však neobdržel žádnou písemnou odezvu. S postupem zaměstnavatele jsem nespokojen, jelikož nově vzniklá odborová organizace již nemá prostor vyjednávat s novým zaměstnavatelem ohledně mzdových, sociálních a jiných podmínek pro rok Text a snímky (rur)

3 KOVÁK číslo ledna 2010 NĚMECKÉ OCELÁŘSTVÍ SE JEN POMALU ZOTAVUJE Podnikatelé se obávají rozšiřování výrobních kapacit v Číně Majitelé oceláren ve Spolkové republice očekávají v roce 2010 jen mírné a pomalé zotavení trhu, který utrpěl v roce 2009 prudký pokles. Jak naznačila prognóza hospodářského sdružení Stahl (Ocel) zveřejněná v prosinci loňského roku, experti odhadují růst výroby o 10 až 15 procent, tj. na 36 až 38 miliónů tun surové oceli. V roce 2009 poklesla produkce oceli v Německu v důsledku krize o cca 28 procent na necelých 33 miliónů surové oceli. Nový odhad je sice o něco vyšší než v předchozí prognóze v listopadu 2009, ale i tak by šlo o nejnižší stav od 60. let. Nicméně se poptávka po oceli ve světě oživuje rychleji, než se donedávna očekávalo, konstatoval německý deník Handelsblatt, podle něhož návrat k trendovému růstu produkce v Německu lze očekávat nejdříve v roce Sklady oceláren jsou však v důsledku poklesu zakázek v první polovině roku 2009 doposud plné. K otázce cen Stahl nechtěl zaujmout konkrétní stanovisko. Po propuknutí hospodářské krize koncem léta 2008 došlo i ke snížení cen oceli. Tento klesající trend se zabrzdil před polovinou roku 2009, ale po čtyřech měsících mírného stoupání cen nastal od podzimu opět jejich pokles. Způsobilo to příliš rychlé rozšíření provozu vysokých pecí, neodpovídající dosud ne plně obnovené situaci na trhu. Hit v SRN: zkrácená práce Díky tomu bylo zachráněno míst Více než pracovních míst bylo v minulém roce ve Spolkové republice zachováno díky zkráceným pracovním úvazkům. Oznámil to aktuálně v deníku Handelsblatt předseda představenstva Spolkové agentury pro práci (BA) Frank- Jürgen Weise, podle něhož zkrácenou pracovní dobu měl v poslední době přibližně jeden milión zaměstnanců. Při nákupu online (Dokončení ze str. 1) Některé spotřebitele dosud nejistá situace od přeshraničních nákupů odrazovala. Nyní by mělo dojít k posílení jejich pozice a také důvěry ve vnitřní trh EU, což prospěje především internetovým prodejcům, kteří nabízejí zboží a služby do jiných zemí EU. Upřednostnění domovského práva spotřebitele je přitom logické a spravedlivé. Zatímco spotřebitel nakupuje za hranicemi státu pouze výjimečně a strávil by nad studiem legislativy země obchodníka hodně času a energie, tak většina obchodníků, kteří se věnují přeshraničnímu obchodu, může náklady spjaté s prostudováním jiných právních předpisů rozložit do mnoha obchodních transakcí, podotýká Martin Rezek. Přesto však šéf Stahlu Kerkhoff věří v lepší vývoj v novém roce, pokud se vše bude vyvíjet zdárně k obnovení všeobecné konjunktury. Starosti s budoucím odbytem však působí horšící se finanční situace některých zpracovatelů oceli, stejně jako nevypočitatelné ceny surovin, jež se stále drží na příliš vysoké úrovni. Oceláři mimo to se znepokojením registrují koncentrační procesy v branži. Impuls k oživení konjunktury na trhu oceli očekávají němečtí oceláři od tzv. prahových zemí v Asii, Jižní Americe, na Blízkém a Středním Východě i severní Africe. Naopak čínský trh oceli by měl oproti roku 2009, kdy stoupl o více než 20 procent, růst pomaleji. Obavy působí německým podnikatelům v tomto oboru rozšiřování kapacit výroby oceli v Číně, která by měla vzrůst v roce 2010 o dalších 40 miliónů tun, což by mohlo vést k tlaku na snižování německých vývozních cen. JAN HÁLA V důsledku této úpravy odpadla i nutnost přesčasových hodin. Kratší pracovní doba je každopádně lepší než nezaměstnanost, zdůraznil Weise. Riskantní je ovšem, jestliže je pracovník se zkrácenou pracovní dobou nakonec propuštěn, připustil šéf BA. Podle názoru F.-J. Weiseho bude rozsah zkrácené práce v roce 2010 menší. V novém roce totiž jeho úřad počítá s tím, že lidí s úvazkem sníženým o 30 procent bude K tomuto vývoji přispějí firmy, jako například automobilka BMW, které vzhledem k dobré zakázkové situaci mohou ukončit zkrácenou práci a přejít na normální směny, ale i takové podniky, jejichž situace se ještě více zhorší a jež budou muset nakonec provoz zastavit. K případům zneužívání zkrácené práce Weise podotkl, že počet takto podezřelých případů je výrazně pod jedním procentem. Není to jev, kvůli němuž bychom se měli znepokojovat, prohlásil. (jh) Řím I bude platit v celém Evropském společenství, vyjma Dánska. Nevztahuje se na smlouvy o službách poskytovaných výlučně v zemi odlišné od země obvyklého bydliště spotřebitele (například připojení k internetu v místě dočasného pobytu v jiné zemi), na přepravní smlouvy (půjčování aut, letecká doprava, cestování vlakem či autobusem atp.) a na smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo k užívání nemovitosti. Evropské spotřebitelské centrum pro ČR poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Zprostředkovává i možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitelů s obchodníky. Činnost centra financují Evropská komise a Česká obchodní inspekce. Více na www. coi.cz/esc. (red.) Nepříjemné novoroční překvapení: Arcelor Mittal v rakouském Fürstenfeldu propouští Nepříjemné novoroční překvapení připravila svým zaměstnancům firma Arcelor Mittal ve východorakouském Fürstenfeldu: v březnu letošního roku uzavře provoz a 63 osob přijde o práci. Pro propouštěné lidi připravila Služba pracovního trhu (AMS) ve spolkové zemi Štýrsku možnost začlenění do subdodavatelské firmy Magna. Tedy pokud o ně ovšem podnik bude mít zájem, konstatoval list Wirtschaftsblatt. Závod ArcelorMittal (bývalý Stahlcord) ve Fürstenfeldu byl již léta deficitní a další investice by se nejevila rentabilní, a proto bylo jeho uzavření nevyhnutelné, prohlásil mluvčí ocelářského koncernu Arne Langer. Pro mnohé zaměstnance postižené ztrátou zaměstnání nastala tíživá situace, neboť 45 z nich je starší 45 let, což je pro ně na pracovním trhu handicap. Arcelor Mittal ve Fürstenfeldu vyrábí křemíkový pilový drát, který je tloušťkou 0,08 milimetru jen nepatrně silnější než lidský vlas a nachází uplatnění v elektronice k řezání křemíkových krystalů. Závod, který ještě loni vyrobil zhruba 400 tun tohoto drátu, dodává mimo to dráty pro výtahy, pro dopravní pásy a pro stavební výtahy. (jh) VÝVOJ INFLACE V LISTOPADU A PROSINCI 2009 Listopad: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v listopadu 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 100,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 1,3 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za listopad 2009 je 0,6 procenta, jak uvedl Eurostat. Prosinec: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v prosinci 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,0 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v prosinci 1,0 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za prosinec 2009 je 0,9 procenta, jak uvedl Eurostat. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo ledna 2010 Vešli do dějin české techniky Medailonky předních osobností (XI.) Jednou z předních podnikatelských osobností v počáteční fázi průmyslové revoluce, která zasáhla i do habsburské monarchie, byl skotský technik, hutnický odborník a podnikatel John Baildon. Spolupracoval s dynastií Homoláčů, o níž jsme psali v předchozích dílech. John Baildon Litinové válcové dmychadlo dodávající stlačený vzduch do vysoké pece, vyrobené v Polničce, kde byl spolupodílníkem John Baildon Narodil se 11. prosince 1772 v Larbertu u Edinburghu; v některých pramenech se jako jeho rodiště uvádí obec Barrow v hrabství Yorkshire. Převažuje však názor, že skutečným místem Baildonova narození bylo průmyslové město Carron u Edinburghu. (Čerpáno ze studie M. Myšky, Rytíři průmyslové revoluce, 1997, dále jen Rytíři průmyslové revoluce; též encyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, 2004, dále jen Technické památky.) Rodina náležela k vyšší středostavovské vrstvě a svůj rodokmen odvozovala od šlechtice Hugo Baildona, o němž vypovídají zprávy již k roku 1195; v rodinném erbu byly tři lilie na stříbrném štítě rozděleném příčným břevnem. Johnův otec William Baildon, který byl jedním ze spolumajitelů železáren Carron Ironworks v Carron v Stirlingshire u Edinburghu, největších a nejstarších skotských hutí, měl styky s významnými odborníky, například Jamesem Wattem, jemuž je všeobecně připisován vynález parního stroje (v roce 1765); dle jiných Watt jen významně zdokonalil stroje Angličanů - vynálezce Thomase Saveryho a kováře, nástrojaře a obchodníka s železem Thomase Newcomena (oba z počátku 18. století). Když bylo J. Baildonovi patnáct let (v roce 1787), dostalo se mu školního vzdělání v mechanice, hydraulice a v technickém a strojnickém kreslení (podle faktografie o podnikatelské činnosti J. Baildona v Horním Slezsku, uváděné M. Myškou v Rytíři průmyslové revoluce). Zkušenosti a další vědomosti čerpal po dobu své praxe v carronské huti. Pravděpodobně o čtyři roky později se setkal se zakladatelem moderního hornoslezského hutnictví horním radou Friedrichem Wilhelmem von Reden ( ); uzavřeli spolu dohodu o Baildonově cestě do Slezska, kde mu hrabě Reden nabízel zaměstnání. O rok později, v létě 1792, byl John vyzván, aby přijel do Slezska a zúčastnil se projekčních prací na stavbě průplavu a výběru místa pro založení nové železné hutě (Rytíři průmyslové revoluce). Na cestu se ale vydal až v dubnu 1793 a podnikl studijní cesty do několika slezských hutí a průmyslových závodů. J. Baildon se v letech ve Slezsku podílel především na výstavbě vysoké pece Královské slévárny železa v Gliwicích, která byla zapálena v roce V období vyprojektoval a postavil litinový most na Swídnicku. Po krátkém působení v pruských státních službách (od ledna 1798 do dubna 1799) se vrátil zpět do Slezska, kde se až do roku 1802 podílel na stavbě velkých státních hutí v Horním Slezsku. V téže době vyprojektoval a postavil na základě znalostí vytěžených ze styků s Jamesem Wattem první parní stroj v Prusku, používaný pro průmyslové účely (mimo důlní čerpadla); za tento výkon byl oceněn zlatou medailí Královské pruské akademie umění. Na konci 18. století se J. Baildon začal zajímat o české železářství. Navázal spolupráci s Janem Václavem Homoláčem ze známé rodiny moravských železářských podnikatelů (psali jsme o tom v IX. pokračování seriálu). Stal se nejen technickým ředitelem, ale i společníkem J. V. Homoláče ve frýdlantských a čeladenských železárnách (které měl propachtovány J. V. Homoláč). Úspěšný chod železáren se stal závislým na Baildonově technické spolupráci do té míry píše o tom M. Myška, Rytíři průmyslové revoluce že jeho spolupráce byla považována za nezbytnou podmínku úspěšného využívání moderní techniky. To byla jedna z produktivních cest cizích, zahraničních techniků do řad podnikatelstva v českých zemích. Ne kapitál, ale technické znalosti, dovednosti zkrátka know-how. John Baildon do Frýdlantu ale nikdy nepřesídlil a železárny řídil na dálku, externě z Horního Slezska, aniž by přerušil kontakty se slezskými huťaři a pruským státem. Vztahy mezi Baildonem a Homoláči upevnil i sňatek jeho mladšího bratra Williama Baildona (v únoru 1805) s dcerou Jana Václava Homoláče Růženou. William byl rovněž technicky fundovaný odborník, odchovaný ve skotských železárnách v Carron, který se prostřednictvím bratra Johna seznámil s Homoláči a pravděpodobně i převzal částečně bratrovy povinnosti v technickém vedení jejich podniků (Rytíři průmyslové revoluce). Od 1. ledna 1805 se William Baildon stal společně se syny Jana Václava Homoláče Janem Vincencem a Eduardem Homoláčem spolumajitelem železáren v Třebíčku v jižních Čechách; firma nesla název Homolatsch und Baildon. Později, od dubna 1809 se William stal spoluvlastníkem železáren ve Štěpánově nad Svratkou a od března 1815 rozšířil spolupodílnictví také na homoláčovské železárny v Polničce. Ještě k Johnu Baildonovi - v českých zemích hledal i jiné možnosti svého uplatnění, nebyl ale úspěšný; zajímal se například o malé železárny v Železné a Mnichově u Vrbna pod Pradědem nebo o tzv. tiché společnictví v podnicích hraběte Salma v Blansku. Jeho plány většinou zmařily neochota a průtahy ze strany kompetentních míst. Do vývoje české techniky zasáhl ještě v roce 1814, uvádí M. Myška. Podle vlastních plánů zkonstruoval první moravský parní stroj určený k pohonu soukenické valchy pro brněnského vlnařského továrníka Christiana Wünsche. Životní dráha Johna Baildona se uzavřela 7. srpna 1846, kdy zemřel po krátké nemoci v Gliwicích, kde je také pochován na hutnickém hřbitově. Připravila: PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. Křížovka Křížovka Milovat... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je skotský lékař a spisovatel Archibald Joseph Cronin ( ), světově známý autor mnoha realistických a sociálně zaměřených románů. Ve svých dílech se projevuje jako působivý vypravěč děje s propracovanou zápletkou a využívá pestrou škálu charakterů postav. Mnohdy vychází z vlastních životních prožitků (z mládí, lékařské praxe). Zkušenosti z hornického prostředí promítl do děl A hvězdy mlčí a Citadela. Druhé z nich se stalo kvůli zobrazení nespravedlivých praktik v lékařském systému podnětem k reformě a založení National Health Service. (jk) Vyluštění z Kováku č. 1/2010 (výrok I. Kanta): Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím,... jen tím, čím ho výchova učiní. 4

5 KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Přehled regionálních poradenských center ČMKOS pro zaměstnance od OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Praha a Středočeský kraj 3103 Praha DOS nám. W. Churchilla Praha 3 Mgr. Jindřich Pojkar ,00 16,00 Prvé pondělí v měsíci Čtvrtek 11,00 16,00 Druhý, třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci OBLAST 0110 LIBEREC RPC PZ Liberec Mgr. Lukáš Korych Vysoká 149/ Liberec Liberec Zdeňka Kloučková ,00 16,00 Úterý 10,00 15,00 Čtvrtek 11,00 16,00 První a třetí čtvrtek v měsíci RPC PZ Rumburk 3502 Rumburk KD Třída SNP 484/ Rumburk Mgr. Lukáš Korych Čtvrtek 10,30 14,30 Čtvrtý čtvrtek v měsíci RPC PZ Turnov Dioptra, a. s., Sobotecká Turnov Mgr. Lukáš Korych Turnov Čtvrtek 11,00 16,00 Druhý čtvrtek v měsíci OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Ústí nad Labem Dvořáková 2 Mgr. Jindřich Pojkar Ústí n. L. II. p., míst. č. 214, Ústí nad Labem Růžena Markovská ,00 16,00 Druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci Úterý 11,00 16,00 Středa 10,00 17,00 RPC PZ Most Sdružení odb. org. CCG Zaměstnanecké centrum, 4 vchod J. Seiferta Most Mgr. Jindřich Pojkar Čtvrtek 11,00 16,00 První čtvrtek v měsíci () I

6 OBLAST 0140 PARDUBICE RPC PZ Pardubice KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Mgr. Michal Neruda Masarykovo nám Pardubice Pardubice Hana Sajdlová ,00 15,00 Úterý 09,00 15,00 Třetí úterý v měsíci Středa 09,00 16,00 Čtvrtek 09,00 15,00 RPC PZ Ústí nad Orlicí Čs. armády Ústí n. O. Mgr. Michal Neruda Ústí nad Orlicí Úterý 08,30 14,30 První úterý v měsíci RPC PZ Svitavy T. G. Masaryka 2a Svitavy Mgr. Michal Neruda Svitavy Úterý 09,00 14,00 Druhé a čtvrté úterý v měsíci OBLAST 0140 HRADEC KRÁLOVÉ RPC PZ Hradec Králové Mgr. Tomáš Palla Gočárova 1620/ H. Králové Hradec Králové Ing. Václav Vokřál ,00 17,00 Úterý 08,00 15,00 Čtvrté úterý v měsíci Středa 11,00 17,00 Čtvrtek 08,00 15,00 RPC PZ Jičín 3605 Jičín Bude zprovozněno Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Prvé úterý v měsíci () RPC PZ Náchod 3605 Náchod Městský úřad (kancelář č. 245) Palachova Náchod Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Druhé úterý v měsíci II RPC PZ Trutnov 3605 Trutnov Dům kultury Trutnov Národní Trutnov Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Třetí úterý v měsíci

7 OBLAST 0120 KARLOVY VARY RPC PZ Sokolov KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Úřad práce Mgr. Eva Vágnerová Sokolov Ul. Jednoty Sokolov Lenka Frolíková Úterý 09,00 15,00 Středa 10,00 16,00 Čtvrtek 09,00 14,00 RPC PZ Karlovy Vary 3403 Karlovy Vary Do OS DLV Na Vyhlídce 1 Od Varšavská 13 III. patro Karlovy Vary Mgr. Eva Vágnerová ,00 15,00 První, druhé a čtvrté pondělí v měsíci RPC PZ Cheb Cheb Bude zprovozněno Mgr. Eva Vágnerová ,00 14,00 Třetí pondělí v měsíci () OBLAST 0070 PLZEŇ RPC PZ Plzeň JUDr. Josef Siegel Pobřežní 8, Plzeň Plzeň Andrea Hvízdalová ,00 15,00 Druhé pondělí Úterý 10,00 16,00 Středa 13,00 17,00 Čtvrtek 13,00 15,00 RPC PZ Tachov 3405 Tachov Úřad pro zastupování státu T. G. Masaryka Tachov JUDr. Josef Siegel První pondělí Pouze na objednání u paní Hvízdalové na tel. čísle , RPC PZ Domažlice 3405 Domažlice Úřad práce Msgr. B. Staška Domažlice JUDr. Josef Siegel ,00 15,00 Třetí pondělí v měsíci RPC PZ Klatovy 3405 Klatovy MO OS TOK Nádražní Klatovy JUDr. Josef Siegel ,00 15,00 Čtvrté pondělí v měsíci III

8 OBLAST 0040 ČESKÉ BUDĚJOVICE RPC PZ České Budějovice KOVÁK číslo ledna 2010/příloha JUDr. Ivana Zálišová Žižkova Č. Budějovice Č.Budějovice Světlana Stránská ,00 16,00 Středa 13,00 18,00 Čtvrtek 13,00 16,00 RPC PZ Jindřichův Hradec 3303 J. Hradec DOS Pravdova 1112/II J. Hradec JUDr. Ivana Zálišová Úterý 10,00 14,30 Třetí úterý v měsíci RPC PZ Tábor Bude zprovozněno Tábor JUDr. Ivana Zálišová Úterý První úterý v měsíci () RPC PZ Písek 3305 Písek Bude zprovozněno JUDr. Ivana Zálišová Úterý Druhé úterý v měsíci () OBLAST 0200 OLOMOUC RPC PZ Olomouc JUDr. Josef Melichar DOS, Palackého 21/ Olomouc Olomouc Jaroslav Škrabal ,00 16,00 Středa 10,00 17,00 RPC PZ Bruntál 3801 Bruntál Dukelská Bruntál JUDr. Josef Melichar Čtvrtek 09,30 13,30 Třetí čtvrtek v měsíci RPC PZ Šumperk DOS, prof. Fialy 12a Šumperk JUDr. Josef Melichar Šumperk Čtvrtek 09,30 13,30 První čtvrtek v měsíci RPC PZ Nový Jičín 3804 N. Jičín Klub důchodců Msgr. Šrámka 11 (klub důchodců) Nový Jičín JUDr. Josef Melichar Úterý 09,450 13,30 Třetí úterý v měsíci I V

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 9. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Platnost od 1. 1. 2010 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Platnost od 1. 5. 2010 OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Praha a Středočeský kraj 3103 Praha DOS

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 1. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 9. do 31.12. 2012 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 2. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 7. do 31.8.2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463 333,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 5.9. 2014-31.12.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2010 Platnost od 1. 3. 2010 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 462 456, 602 161 123

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS V Praze dne 31. 1. 2013 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Pod Altánem 99/103 100 00 Praha 10 - Strašnice tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet:

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov LEDEN 2014 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov LEDEN 2014 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 31.1.2014 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více