DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM"

Transkript

1 2 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. ledna 2010, Datum vydání: 22. ledna 2010, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového na Zlínsku str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Přehled regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS od To je pořád řečí o globálním oteplování, a zatím mrzne, až praští Odboráři z Depa Zličín se vloni rozhodli vstoupit do OS KOVO Při nákupu online v EU budou lidé lépe chráněni Jasná pravidla pro nákupy přes internet v rámci EU přineslo v závěru loňského roku nové evropské nařízení Řím I. Konec bude s dohady, zda se nákupy online řídí právem domovského státu obchodníka, nebo spotřebitele. Spotřebitel se od 17. prosince 2009 může spolehnout na úroveň právní ochrany, na kterou je zvyklý v členském státě, kde má obvyklé bydliště. Případné spory Čechů po nákupech na zahraničních webech se tak budou řídit českými zákony. Nařízení Řím I. vstoupilo v platnost 17. prosince a nahradilo tzv. Římskou úmluvu, která neposkytovala spotřebitelům dostatečnou ochranu při nákupu online v jiných zemích EU. Dosud mohlo dojít k situaci, kdy se spotřebitelská smlouva bude řídit právním řádem státu obchodníka. A tak by například místo 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu měl český spotřebitel k dispozici pouze sedmidenní lhůtu, která je obvyklá třeba ve Francii, vysvětluje Martin Rezek, právník Evropského spotřebitelského centra ČR při České obchodní inspekci. V případných sporech tedy bude platit rozhodné právo země spotřebitele. Pokud by ale měla být ve státě prodávajícího některá spotřebitelská práva ještě výhodnější, může se jich nakupující také domáhat. V tomto ohledu nejsou podstatným faktorem jazyk nebo měna použité na internetových stránkách, upřesňuje Martin Rezek. Českým právem proto bude chráněn i český zákazník internetového obchodu psaného například ve španělštině, který si nechá zboží doručit do svého bydliště třeba v Mělníku. DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM Jde o přestup z odborové organizace DP-Metro Depo Zličín je jedním ze tří dep pražského metra, a to pro linku B na trase ze Zličína do Černého Mostu a slouží svému účelu od roku Je umístěno na západním okraji městského obvodu Prahy 5 poblíž jihozápadního městského okruhu a výjezdu na dálnici D 5 do Plzně. Depo je uspořádáno jako koncové s napojením všech hal do kolejiště, umožňuje remizování i ošetřování 200 elektrických vozů na ploše 2,3 ha v halách a disponuje 23 kolejišti. Čtenářům Kováka se může zdát poněkud nepatřičné, že se na jeho stránkách věnuje tolik pozornosti odborové organizaci, která patří Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Tato výtka by byla opodstatněná až do poloviny Karel Kavalír roku 2009, ale dnes je vše už docela jinak. Odborářům došla trpělivost Předseda odborové organizace Depo Zličín Karel Kavalír nám vysvětlil důvody, které směřovaly ke vzniku nové odborové organizace v dopravním podniku. Nová organizace vznikla z důvodu malé informovanosti zaměstnanců Depa Zličín jak zaměstnavatelem, tak stávající odborovou organizací o plánovaném přechodu pod Škodu Transportation dle paragrafů 338 a 339 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že Depo Zličín nemělo po odchodu tehdejšího člena dílenského výboru žádného zástupce v odborové organizaci DP Metro, rozhodli se Karel Kavalír a Václav Hynouš, současný místopředseda odborové organizace, vzít celou záležitost do svých rukou. Pozvali na jednání v prostorách Depa Zličín představitele Škody Transportation a Dopravního podniku, aby pravdivě informovali zaměstnance o podmínkách převodu. Tato schůzka vyvolala hromadný odchod členů od stávající odborové organizace. Vzhledem k tomu, že hrozil naprostý rozpad odborové organizace v Depu Zličín, spatřovali jsme jako jediné východisko z této situace založit novou oborovou organizaci, která by hájila hlavně zájmy zaměstnanců, jichž se měl týkat plánovaný outcoursing. Bylo třeba projednat otázky ohledně zachování mzdových výdajů za zaměstnance a spoustu dalších sociálních podmínek, říká K. Kavalír. Přestup k OS KOVO Když se K. Kavalír a V. Hynouš ujali otěží závodní organizace, bylo jim jasné, že musí před své členstvo předstoupit s radi- (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 2) 1

2 Co nového na Zlínsku V regionu se hodně propouští Jednou z nejvýznamnějších událostí regionu Zlín je velký počet propouštěných zaměstnanců. Ve společnosti ZPS-TAJMAC Zlín, a. s., bylo v důsledku krize propuštěno cca 350 lidí z počtu 1066, které společnost měla v roce Společnost MAGNE- TON Kroměříž, a. s.: propuštěno cca 400 zaměstnanců ze 720, konkurz na společnost a částečné nevyplacení mezd zaměstnancům. Ve společnosti THEVIA Rožnov pod Radhoštěm zaměstnavatel podal sám návrh na insolvenci, v důsledku čehož bylo propuštěno 90 procent zaměstnanců. Ve společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s., Bojkovice většina zaměstnanců podepsala snížení týdenní pracovní doby na 30 hod., čímž došlo k poklesu jejich mzdy nejméně o 20 procent, další zaměstnanci byli propuštěni. To je jen část společností, kde nastaly problémy s odbytem výrobků. Protiklad společnostem, které mají problémy, je firma Aircraft Industrie, a. s., Kunovice (dříve LET), kde se v průběhu dvou let počet zaměstnanců zvýšil o cca 180 a počítá se s přijetím dalších zaměstnanců v letošním roce v řádu asi 60. Dalo by se říct, že této společnosti se začíná dařit, o čem svědčí i vyplacení mimořádné odměny (třináctý plat) zaměstnancům v prosinci (Pokračování ze str. 1) 2 KOVÁK číslo ledna 2010 Další významnou událostí v regionu bylo svolání konference Krajského sdružení OS KOVO Zlín, na které proběhla volba zmocněnce sdružení a delegátů V. sjezdu ČMKOS. Dlouholetý zmocněnec a člen Předsednictva OS KOVO a předseda ZO OS KOVO MAGNETON Kroměříž Milan Čala ukončil činnost předsedy v této ZO v prosinci Konference zvolila novým Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM kální koncepcí, která zabrání rozpadu organizace a navrátí lidem víru v poslání odborů. Proto se čerství odboroví předáci rozhodli předložit návrh na přestup z odborů DP- Metra do OS KOVO. Svou radikální myšlenku zdůvodnili snadno dostupnými argumenty, že kováci jsou nejen nejpočetnějším, ale i jedním z nejprogresivnějších svazů v rámci ČMKOS, že mají výborně propracovaný informativní i vzdělávací systém a že tolerují všechny myšlenky, které jsou opřeny o pádné argumenty. Předseda Kavalír a místopředseda Hynouš si počátkem loňského září nejprve sjednali informativní schůzku na Regionálním pracovišti OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj, a tam se jim dostalo naprosto ochotně nejen všech potřebných informací jak o struktuře a politice kováckého odborového svazu, tak i o nezbytných organizačních postupech nutných k přestupu z odborové organizace DP-Metro do Odborového svazu KOVO. I přes tuto metodickou pomoc jsme byli stejně zpočátku zavaleni haldou různých tiskopisů a formulářů, které nám byly, jako naprostým odborářským amatérům, zcela cizí, dodává předák. Finanční vypořádání s odborovou organizací DP- Metro nebylo ještě zdaleka dokončeno, a tak jsme si museli zpočátku kupovat některé nezbytnosti, jako razítko, výtisk zákoníku práce apod., z vlastní kapsy. Podstatná je však skutečnost, že zatímco struktura odborové organizace DP- Metro byla složitá a těžkopádná, nyní u kováků vše klape snadně a především otevřeně a průhledně. Tak to aspoň tvrdí sami řádní členové. Nynější závodní výbor Depa Zličín při OS KOVO je sedmičlenný a je složen z předsedy, místopředsedy, hospodáře a čtyř zástupců z jednotlivých dílenských provozů. Dílenská struktura je v podstatě rozdělena do dvou kategorií: na běžnou údržbu po návratu soupravy do depa, či opravu závad, na které upozornil strojvůdce, a na tzv. vyšší údržbu a opravy (plánovaná revize různých stupňů R1, R2, R3, opravy/výměny motorů, dvojkolí a dalších elektronických obvodů ). Jde o zachování sociálních bonusů Ještě v první polovině prosince loňského roku měla ZO OS KOVO Depo Zličín mnoho úkolů ve stavu rozpracovanosti. Na jedné straně nebylo dokončeno organizační rozdělení a finanční vyrovnávání s původní odborovou organizací a na druhé straně probíhalo kolektivní vyjednávání s Dopravním podnikem jako zaměstnavatelem. Předseda Kavalír tehdy přiznal, že období světové finanční krize a hromadného propouštění není tím nejvhodnějším obdobím pro valorizaci mezd, což uznávají všichni rozumní zaměstnanci, nicméně by odboráři rádi zachovali všechny dosavadní výhodné sociální bonusy. Jedná se o vymoženosti dosa- zmocněncem Petra Křižánka, dlouholetého člena Rady OS KOVO a předsedu ZO OS KOVO Mesit Uherské Hradiště. Významnou službou, kterou zastřešuje Regionální pracoviště OS KOVO Zlín ve spolupráci s Regionálním pracovištěm OS KOVO Brno, je právní poradenství. Výjezdy právníků z Brna do našeho regionu jsou pravidelné a v době ekonomické krize ještě více žádanější od členů jednotlivých ZO. Velkou část právních poraden ve zlínském regionu provádí Mgr. Jiří Grim, a to i po pracovní době. Zajímavost z regionu Jistě všichni znáte učitele národů Jana Amose Komenského. Český filosof, spisovatel a především pedagog Jan Amos Komenský, největší osobnost české kultury 17. století, se narodil 28. března 1592 v a toť otázka??? Komenského rodiště si nárokují tři obce: Nivnice, Komňa a město Uherský Brod. Obec Nivnice na podporu narození Komenského v této obci se uvádějí doklady o zápisu J. A. Komenského do úřední matriky akademie v Herborně v roce 1611 a úřední matrice v Heidelberce v roce 1613 jako Nivničan. Takto podepsal i svou latinskou báseň tištěnou v Herborně. Jako rodný dům Komenského považují v Nivnici Bartův mlýn. Obec Komňa místem Komenského narození bývala někdy považována i obec Komňa. Z Komňe pocházeli Komenského rodiče a od názvu obce je odvozeno i příjmení Jana Amose. Dnes je ale málo pravděpodobné, že se Komenský v této obci narodil. Uherský Brod v tomto městě je muzeum J. A. Komenského. Od roku 1992 je muzeum pod záštitou UNESCO. Odborníci brodského muzea spolupracují s Comenius museem v holandském Naardenu. Někteří odborníci mají názor, že rodištěm Komenského by mohl být Uherský Brod. Avšak jistotu o místě narození Jana Amose asi nebudeme mít nikdy. Na závěr Touto cestou bych chtěl za Regionální pracoviště OS KOVO Zlín poděkovat Milanu Čalovi za spolupráci, zastupování Krajského sdružení OS KOVO Zlínského kraje v Předsednictvu a Radě OS KOVO. Popřát pevné zdraví a mnoho let užívání důchodu. MILAN BLAŽEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín žené při předešlých vyjednáváních, například legitimace na pražskou dopravu jak pro zaměstnance, tak pro rodinné příslušníky, příspěvky na důchodové pojištění a na závodní stravování. Kolektivní vyjednávání A jak tedy kolektivní vyjednávání vyústilo? Bohužel podpis kolektivní smlouvy v DP-Metro byl odložen z 10. až na 22. prosince Výbor ZO OS KOVO Depo Zličín se domnívá, že hlavním důvodem pro odklad podpisu smlouvy bylo, aby se vyjednané podmínky v kolektivní smlouvě již nemohly vztahovat na zaměstnance, kteří byli k 15. prosinci převedeni pod Škodu Transportation dle paragrafu 338 a 339 zákoníku práce. Předáky odborů nejvíce mrzel fakt, že se celou dobu podíleli na kolektivním vyjednávání, byli zváni a účastnili se schůzek se zaměstnavatelem, a nakonec došlo k převodu pod nového zaměstnavatele bez jejich souhlasu ještě před podpisem kolektivní smlouvy. Termín převodu nebyl znám v dostatečném předstihu, a proto předáci odborové organizace podali písemný rozpor dozorčí radě a vedení DP dle paragrafu 339 zákoníku práce, konstatoval K. Kavalír a zdůraznil: Do dnešního dne jsem však neobdržel žádnou písemnou odezvu. S postupem zaměstnavatele jsem nespokojen, jelikož nově vzniklá odborová organizace již nemá prostor vyjednávat s novým zaměstnavatelem ohledně mzdových, sociálních a jiných podmínek pro rok Text a snímky (rur)

3 KOVÁK číslo ledna 2010 NĚMECKÉ OCELÁŘSTVÍ SE JEN POMALU ZOTAVUJE Podnikatelé se obávají rozšiřování výrobních kapacit v Číně Majitelé oceláren ve Spolkové republice očekávají v roce 2010 jen mírné a pomalé zotavení trhu, který utrpěl v roce 2009 prudký pokles. Jak naznačila prognóza hospodářského sdružení Stahl (Ocel) zveřejněná v prosinci loňského roku, experti odhadují růst výroby o 10 až 15 procent, tj. na 36 až 38 miliónů tun surové oceli. V roce 2009 poklesla produkce oceli v Německu v důsledku krize o cca 28 procent na necelých 33 miliónů surové oceli. Nový odhad je sice o něco vyšší než v předchozí prognóze v listopadu 2009, ale i tak by šlo o nejnižší stav od 60. let. Nicméně se poptávka po oceli ve světě oživuje rychleji, než se donedávna očekávalo, konstatoval německý deník Handelsblatt, podle něhož návrat k trendovému růstu produkce v Německu lze očekávat nejdříve v roce Sklady oceláren jsou však v důsledku poklesu zakázek v první polovině roku 2009 doposud plné. K otázce cen Stahl nechtěl zaujmout konkrétní stanovisko. Po propuknutí hospodářské krize koncem léta 2008 došlo i ke snížení cen oceli. Tento klesající trend se zabrzdil před polovinou roku 2009, ale po čtyřech měsících mírného stoupání cen nastal od podzimu opět jejich pokles. Způsobilo to příliš rychlé rozšíření provozu vysokých pecí, neodpovídající dosud ne plně obnovené situaci na trhu. Hit v SRN: zkrácená práce Díky tomu bylo zachráněno míst Více než pracovních míst bylo v minulém roce ve Spolkové republice zachováno díky zkráceným pracovním úvazkům. Oznámil to aktuálně v deníku Handelsblatt předseda představenstva Spolkové agentury pro práci (BA) Frank- Jürgen Weise, podle něhož zkrácenou pracovní dobu měl v poslední době přibližně jeden milión zaměstnanců. Při nákupu online (Dokončení ze str. 1) Některé spotřebitele dosud nejistá situace od přeshraničních nákupů odrazovala. Nyní by mělo dojít k posílení jejich pozice a také důvěry ve vnitřní trh EU, což prospěje především internetovým prodejcům, kteří nabízejí zboží a služby do jiných zemí EU. Upřednostnění domovského práva spotřebitele je přitom logické a spravedlivé. Zatímco spotřebitel nakupuje za hranicemi státu pouze výjimečně a strávil by nad studiem legislativy země obchodníka hodně času a energie, tak většina obchodníků, kteří se věnují přeshraničnímu obchodu, může náklady spjaté s prostudováním jiných právních předpisů rozložit do mnoha obchodních transakcí, podotýká Martin Rezek. Přesto však šéf Stahlu Kerkhoff věří v lepší vývoj v novém roce, pokud se vše bude vyvíjet zdárně k obnovení všeobecné konjunktury. Starosti s budoucím odbytem však působí horšící se finanční situace některých zpracovatelů oceli, stejně jako nevypočitatelné ceny surovin, jež se stále drží na příliš vysoké úrovni. Oceláři mimo to se znepokojením registrují koncentrační procesy v branži. Impuls k oživení konjunktury na trhu oceli očekávají němečtí oceláři od tzv. prahových zemí v Asii, Jižní Americe, na Blízkém a Středním Východě i severní Africe. Naopak čínský trh oceli by měl oproti roku 2009, kdy stoupl o více než 20 procent, růst pomaleji. Obavy působí německým podnikatelům v tomto oboru rozšiřování kapacit výroby oceli v Číně, která by měla vzrůst v roce 2010 o dalších 40 miliónů tun, což by mohlo vést k tlaku na snižování německých vývozních cen. JAN HÁLA V důsledku této úpravy odpadla i nutnost přesčasových hodin. Kratší pracovní doba je každopádně lepší než nezaměstnanost, zdůraznil Weise. Riskantní je ovšem, jestliže je pracovník se zkrácenou pracovní dobou nakonec propuštěn, připustil šéf BA. Podle názoru F.-J. Weiseho bude rozsah zkrácené práce v roce 2010 menší. V novém roce totiž jeho úřad počítá s tím, že lidí s úvazkem sníženým o 30 procent bude K tomuto vývoji přispějí firmy, jako například automobilka BMW, které vzhledem k dobré zakázkové situaci mohou ukončit zkrácenou práci a přejít na normální směny, ale i takové podniky, jejichž situace se ještě více zhorší a jež budou muset nakonec provoz zastavit. K případům zneužívání zkrácené práce Weise podotkl, že počet takto podezřelých případů je výrazně pod jedním procentem. Není to jev, kvůli němuž bychom se měli znepokojovat, prohlásil. (jh) Řím I bude platit v celém Evropském společenství, vyjma Dánska. Nevztahuje se na smlouvy o službách poskytovaných výlučně v zemi odlišné od země obvyklého bydliště spotřebitele (například připojení k internetu v místě dočasného pobytu v jiné zemi), na přepravní smlouvy (půjčování aut, letecká doprava, cestování vlakem či autobusem atp.) a na smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo k užívání nemovitosti. Evropské spotřebitelské centrum pro ČR poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Zprostředkovává i možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitelů s obchodníky. Činnost centra financují Evropská komise a Česká obchodní inspekce. Více na www. coi.cz/esc. (red.) Nepříjemné novoroční překvapení: Arcelor Mittal v rakouském Fürstenfeldu propouští Nepříjemné novoroční překvapení připravila svým zaměstnancům firma Arcelor Mittal ve východorakouském Fürstenfeldu: v březnu letošního roku uzavře provoz a 63 osob přijde o práci. Pro propouštěné lidi připravila Služba pracovního trhu (AMS) ve spolkové zemi Štýrsku možnost začlenění do subdodavatelské firmy Magna. Tedy pokud o ně ovšem podnik bude mít zájem, konstatoval list Wirtschaftsblatt. Závod ArcelorMittal (bývalý Stahlcord) ve Fürstenfeldu byl již léta deficitní a další investice by se nejevila rentabilní, a proto bylo jeho uzavření nevyhnutelné, prohlásil mluvčí ocelářského koncernu Arne Langer. Pro mnohé zaměstnance postižené ztrátou zaměstnání nastala tíživá situace, neboť 45 z nich je starší 45 let, což je pro ně na pracovním trhu handicap. Arcelor Mittal ve Fürstenfeldu vyrábí křemíkový pilový drát, který je tloušťkou 0,08 milimetru jen nepatrně silnější než lidský vlas a nachází uplatnění v elektronice k řezání křemíkových krystalů. Závod, který ještě loni vyrobil zhruba 400 tun tohoto drátu, dodává mimo to dráty pro výtahy, pro dopravní pásy a pro stavební výtahy. (jh) VÝVOJ INFLACE V LISTOPADU A PROSINCI 2009 Listopad: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v listopadu 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 100,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 1,3 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za listopad 2009 je 0,6 procenta, jak uvedl Eurostat. Prosinec: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v prosinci 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,0 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v prosinci 1,0 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za prosinec 2009 je 0,9 procenta, jak uvedl Eurostat. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo ledna 2010 Vešli do dějin české techniky Medailonky předních osobností (XI.) Jednou z předních podnikatelských osobností v počáteční fázi průmyslové revoluce, která zasáhla i do habsburské monarchie, byl skotský technik, hutnický odborník a podnikatel John Baildon. Spolupracoval s dynastií Homoláčů, o níž jsme psali v předchozích dílech. John Baildon Litinové válcové dmychadlo dodávající stlačený vzduch do vysoké pece, vyrobené v Polničce, kde byl spolupodílníkem John Baildon Narodil se 11. prosince 1772 v Larbertu u Edinburghu; v některých pramenech se jako jeho rodiště uvádí obec Barrow v hrabství Yorkshire. Převažuje však názor, že skutečným místem Baildonova narození bylo průmyslové město Carron u Edinburghu. (Čerpáno ze studie M. Myšky, Rytíři průmyslové revoluce, 1997, dále jen Rytíři průmyslové revoluce; též encyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, 2004, dále jen Technické památky.) Rodina náležela k vyšší středostavovské vrstvě a svůj rodokmen odvozovala od šlechtice Hugo Baildona, o němž vypovídají zprávy již k roku 1195; v rodinném erbu byly tři lilie na stříbrném štítě rozděleném příčným břevnem. Johnův otec William Baildon, který byl jedním ze spolumajitelů železáren Carron Ironworks v Carron v Stirlingshire u Edinburghu, největších a nejstarších skotských hutí, měl styky s významnými odborníky, například Jamesem Wattem, jemuž je všeobecně připisován vynález parního stroje (v roce 1765); dle jiných Watt jen významně zdokonalil stroje Angličanů - vynálezce Thomase Saveryho a kováře, nástrojaře a obchodníka s železem Thomase Newcomena (oba z počátku 18. století). Když bylo J. Baildonovi patnáct let (v roce 1787), dostalo se mu školního vzdělání v mechanice, hydraulice a v technickém a strojnickém kreslení (podle faktografie o podnikatelské činnosti J. Baildona v Horním Slezsku, uváděné M. Myškou v Rytíři průmyslové revoluce). Zkušenosti a další vědomosti čerpal po dobu své praxe v carronské huti. Pravděpodobně o čtyři roky později se setkal se zakladatelem moderního hornoslezského hutnictví horním radou Friedrichem Wilhelmem von Reden ( ); uzavřeli spolu dohodu o Baildonově cestě do Slezska, kde mu hrabě Reden nabízel zaměstnání. O rok později, v létě 1792, byl John vyzván, aby přijel do Slezska a zúčastnil se projekčních prací na stavbě průplavu a výběru místa pro založení nové železné hutě (Rytíři průmyslové revoluce). Na cestu se ale vydal až v dubnu 1793 a podnikl studijní cesty do několika slezských hutí a průmyslových závodů. J. Baildon se v letech ve Slezsku podílel především na výstavbě vysoké pece Královské slévárny železa v Gliwicích, která byla zapálena v roce V období vyprojektoval a postavil litinový most na Swídnicku. Po krátkém působení v pruských státních službách (od ledna 1798 do dubna 1799) se vrátil zpět do Slezska, kde se až do roku 1802 podílel na stavbě velkých státních hutí v Horním Slezsku. V téže době vyprojektoval a postavil na základě znalostí vytěžených ze styků s Jamesem Wattem první parní stroj v Prusku, používaný pro průmyslové účely (mimo důlní čerpadla); za tento výkon byl oceněn zlatou medailí Královské pruské akademie umění. Na konci 18. století se J. Baildon začal zajímat o české železářství. Navázal spolupráci s Janem Václavem Homoláčem ze známé rodiny moravských železářských podnikatelů (psali jsme o tom v IX. pokračování seriálu). Stal se nejen technickým ředitelem, ale i společníkem J. V. Homoláče ve frýdlantských a čeladenských železárnách (které měl propachtovány J. V. Homoláč). Úspěšný chod železáren se stal závislým na Baildonově technické spolupráci do té míry píše o tom M. Myška, Rytíři průmyslové revoluce že jeho spolupráce byla považována za nezbytnou podmínku úspěšného využívání moderní techniky. To byla jedna z produktivních cest cizích, zahraničních techniků do řad podnikatelstva v českých zemích. Ne kapitál, ale technické znalosti, dovednosti zkrátka know-how. John Baildon do Frýdlantu ale nikdy nepřesídlil a železárny řídil na dálku, externě z Horního Slezska, aniž by přerušil kontakty se slezskými huťaři a pruským státem. Vztahy mezi Baildonem a Homoláči upevnil i sňatek jeho mladšího bratra Williama Baildona (v únoru 1805) s dcerou Jana Václava Homoláče Růženou. William byl rovněž technicky fundovaný odborník, odchovaný ve skotských železárnách v Carron, který se prostřednictvím bratra Johna seznámil s Homoláči a pravděpodobně i převzal částečně bratrovy povinnosti v technickém vedení jejich podniků (Rytíři průmyslové revoluce). Od 1. ledna 1805 se William Baildon stal společně se syny Jana Václava Homoláče Janem Vincencem a Eduardem Homoláčem spolumajitelem železáren v Třebíčku v jižních Čechách; firma nesla název Homolatsch und Baildon. Později, od dubna 1809 se William stal spoluvlastníkem železáren ve Štěpánově nad Svratkou a od března 1815 rozšířil spolupodílnictví také na homoláčovské železárny v Polničce. Ještě k Johnu Baildonovi - v českých zemích hledal i jiné možnosti svého uplatnění, nebyl ale úspěšný; zajímal se například o malé železárny v Železné a Mnichově u Vrbna pod Pradědem nebo o tzv. tiché společnictví v podnicích hraběte Salma v Blansku. Jeho plány většinou zmařily neochota a průtahy ze strany kompetentních míst. Do vývoje české techniky zasáhl ještě v roce 1814, uvádí M. Myška. Podle vlastních plánů zkonstruoval první moravský parní stroj určený k pohonu soukenické valchy pro brněnského vlnařského továrníka Christiana Wünsche. Životní dráha Johna Baildona se uzavřela 7. srpna 1846, kdy zemřel po krátké nemoci v Gliwicích, kde je také pochován na hutnickém hřbitově. Připravila: PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. Křížovka Křížovka Milovat... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je skotský lékař a spisovatel Archibald Joseph Cronin ( ), světově známý autor mnoha realistických a sociálně zaměřených románů. Ve svých dílech se projevuje jako působivý vypravěč děje s propracovanou zápletkou a využívá pestrou škálu charakterů postav. Mnohdy vychází z vlastních životních prožitků (z mládí, lékařské praxe). Zkušenosti z hornického prostředí promítl do děl A hvězdy mlčí a Citadela. Druhé z nich se stalo kvůli zobrazení nespravedlivých praktik v lékařském systému podnětem k reformě a založení National Health Service. (jk) Vyluštění z Kováku č. 1/2010 (výrok I. Kanta): Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím,... jen tím, čím ho výchova učiní. 4

5 KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Přehled regionálních poradenských center ČMKOS pro zaměstnance od OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Praha a Středočeský kraj 3103 Praha DOS nám. W. Churchilla Praha 3 Mgr. Jindřich Pojkar ,00 16,00 Prvé pondělí v měsíci Čtvrtek 11,00 16,00 Druhý, třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci OBLAST 0110 LIBEREC RPC PZ Liberec Mgr. Lukáš Korych Vysoká 149/ Liberec Liberec Zdeňka Kloučková ,00 16,00 Úterý 10,00 15,00 Čtvrtek 11,00 16,00 První a třetí čtvrtek v měsíci RPC PZ Rumburk 3502 Rumburk KD Třída SNP 484/ Rumburk Mgr. Lukáš Korych Čtvrtek 10,30 14,30 Čtvrtý čtvrtek v měsíci RPC PZ Turnov Dioptra, a. s., Sobotecká Turnov Mgr. Lukáš Korych Turnov Čtvrtek 11,00 16,00 Druhý čtvrtek v měsíci OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Ústí nad Labem Dvořáková 2 Mgr. Jindřich Pojkar Ústí n. L. II. p., míst. č. 214, Ústí nad Labem Růžena Markovská ,00 16,00 Druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci Úterý 11,00 16,00 Středa 10,00 17,00 RPC PZ Most Sdružení odb. org. CCG Zaměstnanecké centrum, 4 vchod J. Seiferta Most Mgr. Jindřich Pojkar Čtvrtek 11,00 16,00 První čtvrtek v měsíci () I

6 OBLAST 0140 PARDUBICE RPC PZ Pardubice KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Mgr. Michal Neruda Masarykovo nám Pardubice Pardubice Hana Sajdlová ,00 15,00 Úterý 09,00 15,00 Třetí úterý v měsíci Středa 09,00 16,00 Čtvrtek 09,00 15,00 RPC PZ Ústí nad Orlicí Čs. armády Ústí n. O. Mgr. Michal Neruda Ústí nad Orlicí Úterý 08,30 14,30 První úterý v měsíci RPC PZ Svitavy T. G. Masaryka 2a Svitavy Mgr. Michal Neruda Svitavy Úterý 09,00 14,00 Druhé a čtvrté úterý v měsíci OBLAST 0140 HRADEC KRÁLOVÉ RPC PZ Hradec Králové Mgr. Tomáš Palla Gočárova 1620/ H. Králové Hradec Králové Ing. Václav Vokřál ,00 17,00 Úterý 08,00 15,00 Čtvrté úterý v měsíci Středa 11,00 17,00 Čtvrtek 08,00 15,00 RPC PZ Jičín 3605 Jičín Bude zprovozněno Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Prvé úterý v měsíci () RPC PZ Náchod 3605 Náchod Městský úřad (kancelář č. 245) Palachova Náchod Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Druhé úterý v měsíci II RPC PZ Trutnov 3605 Trutnov Dům kultury Trutnov Národní Trutnov Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Třetí úterý v měsíci

7 OBLAST 0120 KARLOVY VARY RPC PZ Sokolov KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Úřad práce Mgr. Eva Vágnerová Sokolov Ul. Jednoty Sokolov Lenka Frolíková Úterý 09,00 15,00 Středa 10,00 16,00 Čtvrtek 09,00 14,00 RPC PZ Karlovy Vary 3403 Karlovy Vary Do OS DLV Na Vyhlídce 1 Od Varšavská 13 III. patro Karlovy Vary Mgr. Eva Vágnerová ,00 15,00 První, druhé a čtvrté pondělí v měsíci RPC PZ Cheb Cheb Bude zprovozněno Mgr. Eva Vágnerová ,00 14,00 Třetí pondělí v měsíci () OBLAST 0070 PLZEŇ RPC PZ Plzeň JUDr. Josef Siegel Pobřežní 8, Plzeň Plzeň Andrea Hvízdalová ,00 15,00 Druhé pondělí Úterý 10,00 16,00 Středa 13,00 17,00 Čtvrtek 13,00 15,00 RPC PZ Tachov 3405 Tachov Úřad pro zastupování státu T. G. Masaryka Tachov JUDr. Josef Siegel První pondělí Pouze na objednání u paní Hvízdalové na tel. čísle , RPC PZ Domažlice 3405 Domažlice Úřad práce Msgr. B. Staška Domažlice JUDr. Josef Siegel ,00 15,00 Třetí pondělí v měsíci RPC PZ Klatovy 3405 Klatovy MO OS TOK Nádražní Klatovy JUDr. Josef Siegel ,00 15,00 Čtvrté pondělí v měsíci III

8 OBLAST 0040 ČESKÉ BUDĚJOVICE RPC PZ České Budějovice KOVÁK číslo ledna 2010/příloha JUDr. Ivana Zálišová Žižkova Č. Budějovice Č.Budějovice Světlana Stránská ,00 16,00 Středa 13,00 18,00 Čtvrtek 13,00 16,00 RPC PZ Jindřichův Hradec 3303 J. Hradec DOS Pravdova 1112/II J. Hradec JUDr. Ivana Zálišová Úterý 10,00 14,30 Třetí úterý v měsíci RPC PZ Tábor Bude zprovozněno Tábor JUDr. Ivana Zálišová Úterý První úterý v měsíci () RPC PZ Písek 3305 Písek Bude zprovozněno JUDr. Ivana Zálišová Úterý Druhé úterý v měsíci () OBLAST 0200 OLOMOUC RPC PZ Olomouc JUDr. Josef Melichar DOS, Palackého 21/ Olomouc Olomouc Jaroslav Škrabal ,00 16,00 Středa 10,00 17,00 RPC PZ Bruntál 3801 Bruntál Dukelská Bruntál JUDr. Josef Melichar Čtvrtek 09,30 13,30 Třetí čtvrtek v měsíci RPC PZ Šumperk DOS, prof. Fialy 12a Šumperk JUDr. Josef Melichar Šumperk Čtvrtek 09,30 13,30 První čtvrtek v měsíci RPC PZ Nový Jičín 3804 N. Jičín Klub důchodců Msgr. Šrámka 11 (klub důchodců) Nový Jičín JUDr. Josef Melichar Úterý 09,450 13,30 Třetí úterý v měsíci I V

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ! Čtěte v čísle Pfiíspûvky na téma nov zákoník práce - str. 2 Redakãní v zva - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Zima 2005/2006: Nabídka k rekreaci od ZO OS KOVO 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU

Více

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 8. ZÁŘÍ 2010, DATUM VYDÁNÍ: 17. ZÁŘÍ 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz OS KOVO přijme... str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3: Stárnoucí

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU. 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma 28. ledna 2009 Ročník XX. číslo 4 Cena: 9 Kč Dakaristé jsou doma Dnes rozšířené vydání Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazářila na letošním Dakaru a

Více