DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM"

Transkript

1 2 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. ledna 2010, Datum vydání: 22. ledna 2010, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového na Zlínsku str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Přehled regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS od To je pořád řečí o globálním oteplování, a zatím mrzne, až praští Odboráři z Depa Zličín se vloni rozhodli vstoupit do OS KOVO Při nákupu online v EU budou lidé lépe chráněni Jasná pravidla pro nákupy přes internet v rámci EU přineslo v závěru loňského roku nové evropské nařízení Řím I. Konec bude s dohady, zda se nákupy online řídí právem domovského státu obchodníka, nebo spotřebitele. Spotřebitel se od 17. prosince 2009 může spolehnout na úroveň právní ochrany, na kterou je zvyklý v členském státě, kde má obvyklé bydliště. Případné spory Čechů po nákupech na zahraničních webech se tak budou řídit českými zákony. Nařízení Řím I. vstoupilo v platnost 17. prosince a nahradilo tzv. Římskou úmluvu, která neposkytovala spotřebitelům dostatečnou ochranu při nákupu online v jiných zemích EU. Dosud mohlo dojít k situaci, kdy se spotřebitelská smlouva bude řídit právním řádem státu obchodníka. A tak by například místo 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu měl český spotřebitel k dispozici pouze sedmidenní lhůtu, která je obvyklá třeba ve Francii, vysvětluje Martin Rezek, právník Evropského spotřebitelského centra ČR při České obchodní inspekci. V případných sporech tedy bude platit rozhodné právo země spotřebitele. Pokud by ale měla být ve státě prodávajícího některá spotřebitelská práva ještě výhodnější, může se jich nakupující také domáhat. V tomto ohledu nejsou podstatným faktorem jazyk nebo měna použité na internetových stránkách, upřesňuje Martin Rezek. Českým právem proto bude chráněn i český zákazník internetového obchodu psaného například ve španělštině, který si nechá zboží doručit do svého bydliště třeba v Mělníku. DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM Jde o přestup z odborové organizace DP-Metro Depo Zličín je jedním ze tří dep pražského metra, a to pro linku B na trase ze Zličína do Černého Mostu a slouží svému účelu od roku Je umístěno na západním okraji městského obvodu Prahy 5 poblíž jihozápadního městského okruhu a výjezdu na dálnici D 5 do Plzně. Depo je uspořádáno jako koncové s napojením všech hal do kolejiště, umožňuje remizování i ošetřování 200 elektrických vozů na ploše 2,3 ha v halách a disponuje 23 kolejišti. Čtenářům Kováka se může zdát poněkud nepatřičné, že se na jeho stránkách věnuje tolik pozornosti odborové organizaci, která patří Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Tato výtka by byla opodstatněná až do poloviny Karel Kavalír roku 2009, ale dnes je vše už docela jinak. Odborářům došla trpělivost Předseda odborové organizace Depo Zličín Karel Kavalír nám vysvětlil důvody, které směřovaly ke vzniku nové odborové organizace v dopravním podniku. Nová organizace vznikla z důvodu malé informovanosti zaměstnanců Depa Zličín jak zaměstnavatelem, tak stávající odborovou organizací o plánovaném přechodu pod Škodu Transportation dle paragrafů 338 a 339 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že Depo Zličín nemělo po odchodu tehdejšího člena dílenského výboru žádného zástupce v odborové organizaci DP Metro, rozhodli se Karel Kavalír a Václav Hynouš, současný místopředseda odborové organizace, vzít celou záležitost do svých rukou. Pozvali na jednání v prostorách Depa Zličín představitele Škody Transportation a Dopravního podniku, aby pravdivě informovali zaměstnance o podmínkách převodu. Tato schůzka vyvolala hromadný odchod členů od stávající odborové organizace. Vzhledem k tomu, že hrozil naprostý rozpad odborové organizace v Depu Zličín, spatřovali jsme jako jediné východisko z této situace založit novou oborovou organizaci, která by hájila hlavně zájmy zaměstnanců, jichž se měl týkat plánovaný outcoursing. Bylo třeba projednat otázky ohledně zachování mzdových výdajů za zaměstnance a spoustu dalších sociálních podmínek, říká K. Kavalír. Přestup k OS KOVO Když se K. Kavalír a V. Hynouš ujali otěží závodní organizace, bylo jim jasné, že musí před své členstvo předstoupit s radi- (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 2) 1

2 Co nového na Zlínsku V regionu se hodně propouští Jednou z nejvýznamnějších událostí regionu Zlín je velký počet propouštěných zaměstnanců. Ve společnosti ZPS-TAJMAC Zlín, a. s., bylo v důsledku krize propuštěno cca 350 lidí z počtu 1066, které společnost měla v roce Společnost MAGNE- TON Kroměříž, a. s.: propuštěno cca 400 zaměstnanců ze 720, konkurz na společnost a částečné nevyplacení mezd zaměstnancům. Ve společnosti THEVIA Rožnov pod Radhoštěm zaměstnavatel podal sám návrh na insolvenci, v důsledku čehož bylo propuštěno 90 procent zaměstnanců. Ve společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s., Bojkovice většina zaměstnanců podepsala snížení týdenní pracovní doby na 30 hod., čímž došlo k poklesu jejich mzdy nejméně o 20 procent, další zaměstnanci byli propuštěni. To je jen část společností, kde nastaly problémy s odbytem výrobků. Protiklad společnostem, které mají problémy, je firma Aircraft Industrie, a. s., Kunovice (dříve LET), kde se v průběhu dvou let počet zaměstnanců zvýšil o cca 180 a počítá se s přijetím dalších zaměstnanců v letošním roce v řádu asi 60. Dalo by se říct, že této společnosti se začíná dařit, o čem svědčí i vyplacení mimořádné odměny (třináctý plat) zaměstnancům v prosinci (Pokračování ze str. 1) 2 KOVÁK číslo ledna 2010 Další významnou událostí v regionu bylo svolání konference Krajského sdružení OS KOVO Zlín, na které proběhla volba zmocněnce sdružení a delegátů V. sjezdu ČMKOS. Dlouholetý zmocněnec a člen Předsednictva OS KOVO a předseda ZO OS KOVO MAGNETON Kroměříž Milan Čala ukončil činnost předsedy v této ZO v prosinci Konference zvolila novým Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť DEPO ZLIČÍN PŘEŠLO KE KOVÁKŮM kální koncepcí, která zabrání rozpadu organizace a navrátí lidem víru v poslání odborů. Proto se čerství odboroví předáci rozhodli předložit návrh na přestup z odborů DP- Metra do OS KOVO. Svou radikální myšlenku zdůvodnili snadno dostupnými argumenty, že kováci jsou nejen nejpočetnějším, ale i jedním z nejprogresivnějších svazů v rámci ČMKOS, že mají výborně propracovaný informativní i vzdělávací systém a že tolerují všechny myšlenky, které jsou opřeny o pádné argumenty. Předseda Kavalír a místopředseda Hynouš si počátkem loňského září nejprve sjednali informativní schůzku na Regionálním pracovišti OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj, a tam se jim dostalo naprosto ochotně nejen všech potřebných informací jak o struktuře a politice kováckého odborového svazu, tak i o nezbytných organizačních postupech nutných k přestupu z odborové organizace DP-Metro do Odborového svazu KOVO. I přes tuto metodickou pomoc jsme byli stejně zpočátku zavaleni haldou různých tiskopisů a formulářů, které nám byly, jako naprostým odborářským amatérům, zcela cizí, dodává předák. Finanční vypořádání s odborovou organizací DP- Metro nebylo ještě zdaleka dokončeno, a tak jsme si museli zpočátku kupovat některé nezbytnosti, jako razítko, výtisk zákoníku práce apod., z vlastní kapsy. Podstatná je však skutečnost, že zatímco struktura odborové organizace DP- Metro byla složitá a těžkopádná, nyní u kováků vše klape snadně a především otevřeně a průhledně. Tak to aspoň tvrdí sami řádní členové. Nynější závodní výbor Depa Zličín při OS KOVO je sedmičlenný a je složen z předsedy, místopředsedy, hospodáře a čtyř zástupců z jednotlivých dílenských provozů. Dílenská struktura je v podstatě rozdělena do dvou kategorií: na běžnou údržbu po návratu soupravy do depa, či opravu závad, na které upozornil strojvůdce, a na tzv. vyšší údržbu a opravy (plánovaná revize různých stupňů R1, R2, R3, opravy/výměny motorů, dvojkolí a dalších elektronických obvodů ). Jde o zachování sociálních bonusů Ještě v první polovině prosince loňského roku měla ZO OS KOVO Depo Zličín mnoho úkolů ve stavu rozpracovanosti. Na jedné straně nebylo dokončeno organizační rozdělení a finanční vyrovnávání s původní odborovou organizací a na druhé straně probíhalo kolektivní vyjednávání s Dopravním podnikem jako zaměstnavatelem. Předseda Kavalír tehdy přiznal, že období světové finanční krize a hromadného propouštění není tím nejvhodnějším obdobím pro valorizaci mezd, což uznávají všichni rozumní zaměstnanci, nicméně by odboráři rádi zachovali všechny dosavadní výhodné sociální bonusy. Jedná se o vymoženosti dosa- zmocněncem Petra Křižánka, dlouholetého člena Rady OS KOVO a předsedu ZO OS KOVO Mesit Uherské Hradiště. Významnou službou, kterou zastřešuje Regionální pracoviště OS KOVO Zlín ve spolupráci s Regionálním pracovištěm OS KOVO Brno, je právní poradenství. Výjezdy právníků z Brna do našeho regionu jsou pravidelné a v době ekonomické krize ještě více žádanější od členů jednotlivých ZO. Velkou část právních poraden ve zlínském regionu provádí Mgr. Jiří Grim, a to i po pracovní době. Zajímavost z regionu Jistě všichni znáte učitele národů Jana Amose Komenského. Český filosof, spisovatel a především pedagog Jan Amos Komenský, největší osobnost české kultury 17. století, se narodil 28. března 1592 v a toť otázka??? Komenského rodiště si nárokují tři obce: Nivnice, Komňa a město Uherský Brod. Obec Nivnice na podporu narození Komenského v této obci se uvádějí doklady o zápisu J. A. Komenského do úřední matriky akademie v Herborně v roce 1611 a úřední matrice v Heidelberce v roce 1613 jako Nivničan. Takto podepsal i svou latinskou báseň tištěnou v Herborně. Jako rodný dům Komenského považují v Nivnici Bartův mlýn. Obec Komňa místem Komenského narození bývala někdy považována i obec Komňa. Z Komňe pocházeli Komenského rodiče a od názvu obce je odvozeno i příjmení Jana Amose. Dnes je ale málo pravděpodobné, že se Komenský v této obci narodil. Uherský Brod v tomto městě je muzeum J. A. Komenského. Od roku 1992 je muzeum pod záštitou UNESCO. Odborníci brodského muzea spolupracují s Comenius museem v holandském Naardenu. Někteří odborníci mají názor, že rodištěm Komenského by mohl být Uherský Brod. Avšak jistotu o místě narození Jana Amose asi nebudeme mít nikdy. Na závěr Touto cestou bych chtěl za Regionální pracoviště OS KOVO Zlín poděkovat Milanu Čalovi za spolupráci, zastupování Krajského sdružení OS KOVO Zlínského kraje v Předsednictvu a Radě OS KOVO. Popřát pevné zdraví a mnoho let užívání důchodu. MILAN BLAŽEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín žené při předešlých vyjednáváních, například legitimace na pražskou dopravu jak pro zaměstnance, tak pro rodinné příslušníky, příspěvky na důchodové pojištění a na závodní stravování. Kolektivní vyjednávání A jak tedy kolektivní vyjednávání vyústilo? Bohužel podpis kolektivní smlouvy v DP-Metro byl odložen z 10. až na 22. prosince Výbor ZO OS KOVO Depo Zličín se domnívá, že hlavním důvodem pro odklad podpisu smlouvy bylo, aby se vyjednané podmínky v kolektivní smlouvě již nemohly vztahovat na zaměstnance, kteří byli k 15. prosinci převedeni pod Škodu Transportation dle paragrafu 338 a 339 zákoníku práce. Předáky odborů nejvíce mrzel fakt, že se celou dobu podíleli na kolektivním vyjednávání, byli zváni a účastnili se schůzek se zaměstnavatelem, a nakonec došlo k převodu pod nového zaměstnavatele bez jejich souhlasu ještě před podpisem kolektivní smlouvy. Termín převodu nebyl znám v dostatečném předstihu, a proto předáci odborové organizace podali písemný rozpor dozorčí radě a vedení DP dle paragrafu 339 zákoníku práce, konstatoval K. Kavalír a zdůraznil: Do dnešního dne jsem však neobdržel žádnou písemnou odezvu. S postupem zaměstnavatele jsem nespokojen, jelikož nově vzniklá odborová organizace již nemá prostor vyjednávat s novým zaměstnavatelem ohledně mzdových, sociálních a jiných podmínek pro rok Text a snímky (rur)

3 KOVÁK číslo ledna 2010 NĚMECKÉ OCELÁŘSTVÍ SE JEN POMALU ZOTAVUJE Podnikatelé se obávají rozšiřování výrobních kapacit v Číně Majitelé oceláren ve Spolkové republice očekávají v roce 2010 jen mírné a pomalé zotavení trhu, který utrpěl v roce 2009 prudký pokles. Jak naznačila prognóza hospodářského sdružení Stahl (Ocel) zveřejněná v prosinci loňského roku, experti odhadují růst výroby o 10 až 15 procent, tj. na 36 až 38 miliónů tun surové oceli. V roce 2009 poklesla produkce oceli v Německu v důsledku krize o cca 28 procent na necelých 33 miliónů surové oceli. Nový odhad je sice o něco vyšší než v předchozí prognóze v listopadu 2009, ale i tak by šlo o nejnižší stav od 60. let. Nicméně se poptávka po oceli ve světě oživuje rychleji, než se donedávna očekávalo, konstatoval německý deník Handelsblatt, podle něhož návrat k trendovému růstu produkce v Německu lze očekávat nejdříve v roce Sklady oceláren jsou však v důsledku poklesu zakázek v první polovině roku 2009 doposud plné. K otázce cen Stahl nechtěl zaujmout konkrétní stanovisko. Po propuknutí hospodářské krize koncem léta 2008 došlo i ke snížení cen oceli. Tento klesající trend se zabrzdil před polovinou roku 2009, ale po čtyřech měsících mírného stoupání cen nastal od podzimu opět jejich pokles. Způsobilo to příliš rychlé rozšíření provozu vysokých pecí, neodpovídající dosud ne plně obnovené situaci na trhu. Hit v SRN: zkrácená práce Díky tomu bylo zachráněno míst Více než pracovních míst bylo v minulém roce ve Spolkové republice zachováno díky zkráceným pracovním úvazkům. Oznámil to aktuálně v deníku Handelsblatt předseda představenstva Spolkové agentury pro práci (BA) Frank- Jürgen Weise, podle něhož zkrácenou pracovní dobu měl v poslední době přibližně jeden milión zaměstnanců. Při nákupu online (Dokončení ze str. 1) Některé spotřebitele dosud nejistá situace od přeshraničních nákupů odrazovala. Nyní by mělo dojít k posílení jejich pozice a také důvěry ve vnitřní trh EU, což prospěje především internetovým prodejcům, kteří nabízejí zboží a služby do jiných zemí EU. Upřednostnění domovského práva spotřebitele je přitom logické a spravedlivé. Zatímco spotřebitel nakupuje za hranicemi státu pouze výjimečně a strávil by nad studiem legislativy země obchodníka hodně času a energie, tak většina obchodníků, kteří se věnují přeshraničnímu obchodu, může náklady spjaté s prostudováním jiných právních předpisů rozložit do mnoha obchodních transakcí, podotýká Martin Rezek. Přesto však šéf Stahlu Kerkhoff věří v lepší vývoj v novém roce, pokud se vše bude vyvíjet zdárně k obnovení všeobecné konjunktury. Starosti s budoucím odbytem však působí horšící se finanční situace některých zpracovatelů oceli, stejně jako nevypočitatelné ceny surovin, jež se stále drží na příliš vysoké úrovni. Oceláři mimo to se znepokojením registrují koncentrační procesy v branži. Impuls k oživení konjunktury na trhu oceli očekávají němečtí oceláři od tzv. prahových zemí v Asii, Jižní Americe, na Blízkém a Středním Východě i severní Africe. Naopak čínský trh oceli by měl oproti roku 2009, kdy stoupl o více než 20 procent, růst pomaleji. Obavy působí německým podnikatelům v tomto oboru rozšiřování kapacit výroby oceli v Číně, která by měla vzrůst v roce 2010 o dalších 40 miliónů tun, což by mohlo vést k tlaku na snižování německých vývozních cen. JAN HÁLA V důsledku této úpravy odpadla i nutnost přesčasových hodin. Kratší pracovní doba je každopádně lepší než nezaměstnanost, zdůraznil Weise. Riskantní je ovšem, jestliže je pracovník se zkrácenou pracovní dobou nakonec propuštěn, připustil šéf BA. Podle názoru F.-J. Weiseho bude rozsah zkrácené práce v roce 2010 menší. V novém roce totiž jeho úřad počítá s tím, že lidí s úvazkem sníženým o 30 procent bude K tomuto vývoji přispějí firmy, jako například automobilka BMW, které vzhledem k dobré zakázkové situaci mohou ukončit zkrácenou práci a přejít na normální směny, ale i takové podniky, jejichž situace se ještě více zhorší a jež budou muset nakonec provoz zastavit. K případům zneužívání zkrácené práce Weise podotkl, že počet takto podezřelých případů je výrazně pod jedním procentem. Není to jev, kvůli němuž bychom se měli znepokojovat, prohlásil. (jh) Řím I bude platit v celém Evropském společenství, vyjma Dánska. Nevztahuje se na smlouvy o službách poskytovaných výlučně v zemi odlišné od země obvyklého bydliště spotřebitele (například připojení k internetu v místě dočasného pobytu v jiné zemi), na přepravní smlouvy (půjčování aut, letecká doprava, cestování vlakem či autobusem atp.) a na smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo k užívání nemovitosti. Evropské spotřebitelské centrum pro ČR poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Zprostředkovává i možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitelů s obchodníky. Činnost centra financují Evropská komise a Česká obchodní inspekce. Více na www. coi.cz/esc. (red.) Nepříjemné novoroční překvapení: Arcelor Mittal v rakouském Fürstenfeldu propouští Nepříjemné novoroční překvapení připravila svým zaměstnancům firma Arcelor Mittal ve východorakouském Fürstenfeldu: v březnu letošního roku uzavře provoz a 63 osob přijde o práci. Pro propouštěné lidi připravila Služba pracovního trhu (AMS) ve spolkové zemi Štýrsku možnost začlenění do subdodavatelské firmy Magna. Tedy pokud o ně ovšem podnik bude mít zájem, konstatoval list Wirtschaftsblatt. Závod ArcelorMittal (bývalý Stahlcord) ve Fürstenfeldu byl již léta deficitní a další investice by se nejevila rentabilní, a proto bylo jeho uzavření nevyhnutelné, prohlásil mluvčí ocelářského koncernu Arne Langer. Pro mnohé zaměstnance postižené ztrátou zaměstnání nastala tíživá situace, neboť 45 z nich je starší 45 let, což je pro ně na pracovním trhu handicap. Arcelor Mittal ve Fürstenfeldu vyrábí křemíkový pilový drát, který je tloušťkou 0,08 milimetru jen nepatrně silnější než lidský vlas a nachází uplatnění v elektronice k řezání křemíkových krystalů. Závod, který ještě loni vyrobil zhruba 400 tun tohoto drátu, dodává mimo to dráty pro výtahy, pro dopravní pásy a pro stavební výtahy. (jh) VÝVOJ INFLACE V LISTOPADU A PROSINCI 2009 Listopad: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v listopadu 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 100,5 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 1,3 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za listopad 2009 je 0,6 procenta, jak uvedl Eurostat. Prosinec: Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v prosinci 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,0 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v prosinci 1,0 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za prosinec 2009 je 0,9 procenta, jak uvedl Eurostat. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo ledna 2010 Vešli do dějin české techniky Medailonky předních osobností (XI.) Jednou z předních podnikatelských osobností v počáteční fázi průmyslové revoluce, která zasáhla i do habsburské monarchie, byl skotský technik, hutnický odborník a podnikatel John Baildon. Spolupracoval s dynastií Homoláčů, o níž jsme psali v předchozích dílech. John Baildon Litinové válcové dmychadlo dodávající stlačený vzduch do vysoké pece, vyrobené v Polničce, kde byl spolupodílníkem John Baildon Narodil se 11. prosince 1772 v Larbertu u Edinburghu; v některých pramenech se jako jeho rodiště uvádí obec Barrow v hrabství Yorkshire. Převažuje však názor, že skutečným místem Baildonova narození bylo průmyslové město Carron u Edinburghu. (Čerpáno ze studie M. Myšky, Rytíři průmyslové revoluce, 1997, dále jen Rytíři průmyslové revoluce; též encyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, 2004, dále jen Technické památky.) Rodina náležela k vyšší středostavovské vrstvě a svůj rodokmen odvozovala od šlechtice Hugo Baildona, o němž vypovídají zprávy již k roku 1195; v rodinném erbu byly tři lilie na stříbrném štítě rozděleném příčným břevnem. Johnův otec William Baildon, který byl jedním ze spolumajitelů železáren Carron Ironworks v Carron v Stirlingshire u Edinburghu, největších a nejstarších skotských hutí, měl styky s významnými odborníky, například Jamesem Wattem, jemuž je všeobecně připisován vynález parního stroje (v roce 1765); dle jiných Watt jen významně zdokonalil stroje Angličanů - vynálezce Thomase Saveryho a kováře, nástrojaře a obchodníka s železem Thomase Newcomena (oba z počátku 18. století). Když bylo J. Baildonovi patnáct let (v roce 1787), dostalo se mu školního vzdělání v mechanice, hydraulice a v technickém a strojnickém kreslení (podle faktografie o podnikatelské činnosti J. Baildona v Horním Slezsku, uváděné M. Myškou v Rytíři průmyslové revoluce). Zkušenosti a další vědomosti čerpal po dobu své praxe v carronské huti. Pravděpodobně o čtyři roky později se setkal se zakladatelem moderního hornoslezského hutnictví horním radou Friedrichem Wilhelmem von Reden ( ); uzavřeli spolu dohodu o Baildonově cestě do Slezska, kde mu hrabě Reden nabízel zaměstnání. O rok později, v létě 1792, byl John vyzván, aby přijel do Slezska a zúčastnil se projekčních prací na stavbě průplavu a výběru místa pro založení nové železné hutě (Rytíři průmyslové revoluce). Na cestu se ale vydal až v dubnu 1793 a podnikl studijní cesty do několika slezských hutí a průmyslových závodů. J. Baildon se v letech ve Slezsku podílel především na výstavbě vysoké pece Královské slévárny železa v Gliwicích, která byla zapálena v roce V období vyprojektoval a postavil litinový most na Swídnicku. Po krátkém působení v pruských státních službách (od ledna 1798 do dubna 1799) se vrátil zpět do Slezska, kde se až do roku 1802 podílel na stavbě velkých státních hutí v Horním Slezsku. V téže době vyprojektoval a postavil na základě znalostí vytěžených ze styků s Jamesem Wattem první parní stroj v Prusku, používaný pro průmyslové účely (mimo důlní čerpadla); za tento výkon byl oceněn zlatou medailí Královské pruské akademie umění. Na konci 18. století se J. Baildon začal zajímat o české železářství. Navázal spolupráci s Janem Václavem Homoláčem ze známé rodiny moravských železářských podnikatelů (psali jsme o tom v IX. pokračování seriálu). Stal se nejen technickým ředitelem, ale i společníkem J. V. Homoláče ve frýdlantských a čeladenských železárnách (které měl propachtovány J. V. Homoláč). Úspěšný chod železáren se stal závislým na Baildonově technické spolupráci do té míry píše o tom M. Myška, Rytíři průmyslové revoluce že jeho spolupráce byla považována za nezbytnou podmínku úspěšného využívání moderní techniky. To byla jedna z produktivních cest cizích, zahraničních techniků do řad podnikatelstva v českých zemích. Ne kapitál, ale technické znalosti, dovednosti zkrátka know-how. John Baildon do Frýdlantu ale nikdy nepřesídlil a železárny řídil na dálku, externě z Horního Slezska, aniž by přerušil kontakty se slezskými huťaři a pruským státem. Vztahy mezi Baildonem a Homoláči upevnil i sňatek jeho mladšího bratra Williama Baildona (v únoru 1805) s dcerou Jana Václava Homoláče Růženou. William byl rovněž technicky fundovaný odborník, odchovaný ve skotských železárnách v Carron, který se prostřednictvím bratra Johna seznámil s Homoláči a pravděpodobně i převzal částečně bratrovy povinnosti v technickém vedení jejich podniků (Rytíři průmyslové revoluce). Od 1. ledna 1805 se William Baildon stal společně se syny Jana Václava Homoláče Janem Vincencem a Eduardem Homoláčem spolumajitelem železáren v Třebíčku v jižních Čechách; firma nesla název Homolatsch und Baildon. Později, od dubna 1809 se William stal spoluvlastníkem železáren ve Štěpánově nad Svratkou a od března 1815 rozšířil spolupodílnictví také na homoláčovské železárny v Polničce. Ještě k Johnu Baildonovi - v českých zemích hledal i jiné možnosti svého uplatnění, nebyl ale úspěšný; zajímal se například o malé železárny v Železné a Mnichově u Vrbna pod Pradědem nebo o tzv. tiché společnictví v podnicích hraběte Salma v Blansku. Jeho plány většinou zmařily neochota a průtahy ze strany kompetentních míst. Do vývoje české techniky zasáhl ještě v roce 1814, uvádí M. Myška. Podle vlastních plánů zkonstruoval první moravský parní stroj určený k pohonu soukenické valchy pro brněnského vlnařského továrníka Christiana Wünsche. Životní dráha Johna Baildona se uzavřela 7. srpna 1846, kdy zemřel po krátké nemoci v Gliwicích, kde je také pochován na hutnickém hřbitově. Připravila: PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. Křížovka Křížovka Milovat... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je skotský lékař a spisovatel Archibald Joseph Cronin ( ), světově známý autor mnoha realistických a sociálně zaměřených románů. Ve svých dílech se projevuje jako působivý vypravěč děje s propracovanou zápletkou a využívá pestrou škálu charakterů postav. Mnohdy vychází z vlastních životních prožitků (z mládí, lékařské praxe). Zkušenosti z hornického prostředí promítl do děl A hvězdy mlčí a Citadela. Druhé z nich se stalo kvůli zobrazení nespravedlivých praktik v lékařském systému podnětem k reformě a založení National Health Service. (jk) Vyluštění z Kováku č. 1/2010 (výrok I. Kanta): Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím,... jen tím, čím ho výchova učiní. 4

5 KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Přehled regionálních poradenských center ČMKOS pro zaměstnance od OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Praha a Středočeský kraj 3103 Praha DOS nám. W. Churchilla Praha 3 Mgr. Jindřich Pojkar ,00 16,00 Prvé pondělí v měsíci Čtvrtek 11,00 16,00 Druhý, třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci OBLAST 0110 LIBEREC RPC PZ Liberec Mgr. Lukáš Korych Vysoká 149/ Liberec Liberec Zdeňka Kloučková ,00 16,00 Úterý 10,00 15,00 Čtvrtek 11,00 16,00 První a třetí čtvrtek v měsíci RPC PZ Rumburk 3502 Rumburk KD Třída SNP 484/ Rumburk Mgr. Lukáš Korych Čtvrtek 10,30 14,30 Čtvrtý čtvrtek v měsíci RPC PZ Turnov Dioptra, a. s., Sobotecká Turnov Mgr. Lukáš Korych Turnov Čtvrtek 11,00 16,00 Druhý čtvrtek v měsíci OBLAST 0120 ÚSTÍ NAD LABEM RPC PZ Ústí nad Labem Dvořáková 2 Mgr. Jindřich Pojkar Ústí n. L. II. p., míst. č. 214, Ústí nad Labem Růžena Markovská ,00 16,00 Druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci Úterý 11,00 16,00 Středa 10,00 17,00 RPC PZ Most Sdružení odb. org. CCG Zaměstnanecké centrum, 4 vchod J. Seiferta Most Mgr. Jindřich Pojkar Čtvrtek 11,00 16,00 První čtvrtek v měsíci () I

6 OBLAST 0140 PARDUBICE RPC PZ Pardubice KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Mgr. Michal Neruda Masarykovo nám Pardubice Pardubice Hana Sajdlová ,00 15,00 Úterý 09,00 15,00 Třetí úterý v měsíci Středa 09,00 16,00 Čtvrtek 09,00 15,00 RPC PZ Ústí nad Orlicí Čs. armády Ústí n. O. Mgr. Michal Neruda Ústí nad Orlicí Úterý 08,30 14,30 První úterý v měsíci RPC PZ Svitavy T. G. Masaryka 2a Svitavy Mgr. Michal Neruda Svitavy Úterý 09,00 14,00 Druhé a čtvrté úterý v měsíci OBLAST 0140 HRADEC KRÁLOVÉ RPC PZ Hradec Králové Mgr. Tomáš Palla Gočárova 1620/ H. Králové Hradec Králové Ing. Václav Vokřál ,00 17,00 Úterý 08,00 15,00 Čtvrté úterý v měsíci Středa 11,00 17,00 Čtvrtek 08,00 15,00 RPC PZ Jičín 3605 Jičín Bude zprovozněno Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Prvé úterý v měsíci () RPC PZ Náchod 3605 Náchod Městský úřad (kancelář č. 245) Palachova Náchod Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Druhé úterý v měsíci II RPC PZ Trutnov 3605 Trutnov Dům kultury Trutnov Národní Trutnov Mgr. Tomáš Palla Úterý 09,00 15,00 Třetí úterý v měsíci

7 OBLAST 0120 KARLOVY VARY RPC PZ Sokolov KOVÁK číslo ledna 2010/příloha Úřad práce Mgr. Eva Vágnerová Sokolov Ul. Jednoty Sokolov Lenka Frolíková Úterý 09,00 15,00 Středa 10,00 16,00 Čtvrtek 09,00 14,00 RPC PZ Karlovy Vary 3403 Karlovy Vary Do OS DLV Na Vyhlídce 1 Od Varšavská 13 III. patro Karlovy Vary Mgr. Eva Vágnerová ,00 15,00 První, druhé a čtvrté pondělí v měsíci RPC PZ Cheb Cheb Bude zprovozněno Mgr. Eva Vágnerová ,00 14,00 Třetí pondělí v měsíci () OBLAST 0070 PLZEŇ RPC PZ Plzeň JUDr. Josef Siegel Pobřežní 8, Plzeň Plzeň Andrea Hvízdalová ,00 15,00 Druhé pondělí Úterý 10,00 16,00 Středa 13,00 17,00 Čtvrtek 13,00 15,00 RPC PZ Tachov 3405 Tachov Úřad pro zastupování státu T. G. Masaryka Tachov JUDr. Josef Siegel První pondělí Pouze na objednání u paní Hvízdalové na tel. čísle , RPC PZ Domažlice 3405 Domažlice Úřad práce Msgr. B. Staška Domažlice JUDr. Josef Siegel ,00 15,00 Třetí pondělí v měsíci RPC PZ Klatovy 3405 Klatovy MO OS TOK Nádražní Klatovy JUDr. Josef Siegel ,00 15,00 Čtvrté pondělí v měsíci III

8 OBLAST 0040 ČESKÉ BUDĚJOVICE RPC PZ České Budějovice KOVÁK číslo ledna 2010/příloha JUDr. Ivana Zálišová Žižkova Č. Budějovice Č.Budějovice Světlana Stránská ,00 16,00 Středa 13,00 18,00 Čtvrtek 13,00 16,00 RPC PZ Jindřichův Hradec 3303 J. Hradec DOS Pravdova 1112/II J. Hradec JUDr. Ivana Zálišová Úterý 10,00 14,30 Třetí úterý v měsíci RPC PZ Tábor Bude zprovozněno Tábor JUDr. Ivana Zálišová Úterý První úterý v měsíci () RPC PZ Písek 3305 Písek Bude zprovozněno JUDr. Ivana Zálišová Úterý Druhé úterý v měsíci () OBLAST 0200 OLOMOUC RPC PZ Olomouc JUDr. Josef Melichar DOS, Palackého 21/ Olomouc Olomouc Jaroslav Škrabal ,00 16,00 Středa 10,00 17,00 RPC PZ Bruntál 3801 Bruntál Dukelská Bruntál JUDr. Josef Melichar Čtvrtek 09,30 13,30 Třetí čtvrtek v měsíci RPC PZ Šumperk DOS, prof. Fialy 12a Šumperk JUDr. Josef Melichar Šumperk Čtvrtek 09,30 13,30 První čtvrtek v měsíci RPC PZ Nový Jičín 3804 N. Jičín Klub důchodců Msgr. Šrámka 11 (klub důchodců) Nový Jičín JUDr. Josef Melichar Úterý 09,450 13,30 Třetí úterý v měsíci I V

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 7. do 31.8.2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463 333,

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 5.9. 2014-31.12.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun.

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun. Praha Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město nám. W. Churchilla 2 Praha 3 - Žižkov tel: 234 463 343 dle telefonického objednáni Středočeský Beroun Wágnerovo náměstí 1541 (6.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 04/11 Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 97, O B S A H : 47. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 87. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Strana 466 Sbírka

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS 5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS Kontaktní údaje jsme čerpali dne 31. 5. 2014z webu Asociace pracovníků

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ

Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ Úvod Pracovní tým pro strategii k získávání nových členů a stabilizaci členské základny v návrhu strategie vycházel ze zadání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Zásady poskytování právní pomoci členům VOS

Zásady poskytování právní pomoci členům VOS Zásady poskytování právní pomoci členům VOS Článek I. Právní pomoc členům VOS se zásadně omezuje na řešení pracovně-právních sporů členů VOS se zaměstnavatelem. Zahájení rozhodování o příslušnosti sporu

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více