Balet + DIVOCINA ˇ. Lisa-Maree Cullum. Bavorský státní ministerstvo pro životní prostředí, zdravotnictví a ochranu spotřebitelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Balet + DIVOCINA ˇ. Lisa-Maree Cullum. Bavorský státní ministerstvo pro životní prostředí, zdravotnictví a ochranu spotřebitelů"

Transkript

1 Lisa-Maree Cullum

2 Balet a divočina Neobvyklý projekt: tanečnice a tanečníci Bavorského státního baletu objevují divočinu v Bavorsku. Balet jako jedno z nejvíce artificiálních a pohybově nejvýraznějších vyjádření umění ukazuje sepětí s přírodou. V situacích na fotografiích výstavy»balet a divočina«vstupují oba pojmy do jedinečné syntézy a dávají neobvýklym způsobem výraz propojení lidí, kultury a přírody. Od 14. října 2003 patří oba Národní parky Berchtesgaden a Bavorský les do působnosti Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů. V obou národních parcích se má příroda vyvíjet pokud možno bez vlivů člověka. Současně mají lidé»divočinu«poznat a zažít nezkrocenou přírodu, aby porozuměli snahám o její ochranu. Národní parky naplňují významné společensko-politické úkoly v ekologické výchově, pro rozvoj povědomí o životním prostředí a jsou také měřítkem místní kultury. Je stejně neobvyklé a zároveň potěšitelné, že se tanečnice a tanečníci Bavorského státního baletu zabývali umělecky tématem divočina. Vznikl tak zcela nový a neobvyklý pohled na oba naše bavorské národní parky. Ale nejenom na oba bavorské národní parky. Do projektu»balet a divočina«jsme vtáhli také sousední český Národní park Šumava. Ve více představeních řady»mladí choreografové«je zdůrazněna spolupráce mezi správou ochrany přírody a státním baletem na národní, ale i mezinárodní úrovni. Srdečně děkujeme žurnalistovi Tillu Meyerovi, u kterého se zrodila idea, fotografovi Bernymu Meyerovi a umělcům za jejich připravenost zúčastnit se tohoto experimentu. Dr. Werner Otmar Bernhard Schnappauf Bavorský státní ministr pro životní prostředí, zdravotnictví a a ochranu spotřebitelů Ivan Liska Ředitel Bavorského státního baletu

3 Marc Geifes Bruce McCormick Na fotografiích a v některých doprovodných textech výstavy se objevují balet a divočina jako dva sourozenci, kteří se na dlouhý čas odloučili a nyní se opět s úžasem setkávají. Setkání probíhá harmonicky, podporuje ale také rozpory a neobyčejné zvraty dne: Tak se stalo motto divočiny»přírodu nechat být přírodou«v analogii s»l'art pour l'art«(umění kvůli umění) kulturním pokrokem. Na druhou stranu se zdá, že právě extrémně formalizovaný klasický balet nabízí nejlepší předpoklady pro jednotu ducha i těla.

4 Tóny jara, svoboda léta, příjemnosti podzimu a léčebné účinky zimy, to všechno spojuji s divočinou. Pro člověka z města, jako jsem já, znamená divočina také harmonii a klid. Divočina mě inspiruje, přináší mi sílu, současně mi také dává pocit správného rozměru, činí mě určitým způsobem skromnějším. Bruce McCormick, USA

5 Ve svých choreografiích pracuji často s příklady z přírody, pohyby musí být povolné jako voda, lehké jako vítr. Když můžete tančit venku v přírodě a nebýt přitom omezeni zdmi, pak je to zvláštní forma svobody. Choreografie je živý proces. Stejně jako v přírodě se nepřetržitě mění i choreografie. V přírodě mě napadají otázky o životě, otázky, které by mi při běžné denní rutině městského života vůbec nepřišly na mysl. Pavla Mikolavcic, Chorvatsko, kostým: Letní noční sen

6 Divočina je více než prostá příroda. V divočině volně vládne, podle Darwina, zákon silnějšího. Divočina má pro mě stále něco znepokojujícího a nekontrolovatelného. V baletu je naproti tomu vše pod kontrolou. Divočina se vyskytuje, pokud vůbec, pouze při krátkých okamžicích volné improvizace. Divočinu potřebujeme jako protiklad, abychom rozpoznali naše možnosti kontroly a vpustili ji ve správný okamžik. Marc Mondelaers, Belgie

7 Romantický balet a příroda»tanec patřil k oblíbeným motivům romantismu«, píše divadelní vědecká pracovnice Annegret Gertz v knize o Giselle,»především jeho nebezpečné a propastně hluboké stránky«. Všude bují lesy, divočina a příroda. V Giselle umírá hlavní hrdinka na zlomené srdce a stává se»vílou«, krásnou bytostí, která láká ubohé mládence hlouběji do hrozivého lesa a sráží je do jezera.»gisselin hrob«, jak zjistila výzkumnice v oblasti baletu Marion Kant,»leží uprostřed hlubokého německého lesa«. Také v Labutím jezeře se ocitáme v lese, na pasece či u lesního jezera. Příroda v klasickém baletu často není pouze kulisou, nýbrž se objevuje také u aktérů, kteří se ztotožňují s tvory přírody. Tanečnice jsou bytostmi z bajek, vypadají jako děvčátka, chovají se ovšem jako labutě. To je starým tématem: nadsmyslnost, tedy překonávání rozdílů mezi divokým zvířetem a člověkem je i dnes u některých primitivních národů součástí jejich světa víry. Divočinu shledávám velmi, velmi vzrušující. Potulovat se v ní je pravým dobrodružstvím, můžeme toho tolik objevit a vidět, je téměř jako pohádkový svět, tak plná tajemství. Je překrásná. Katja Geiger, Německo-USA kostým: Romeo a Julie

8 Divočina je opak, je to nepřítomnost civilizace. Z tohoto pohledu se vlastně v Německu nevyskytuje žádná divočina. Divočina, jak jsme ji poznali v Bavorském lese, je člověkem chtěná. A umění má také mnoho společného se chtěním. Proto je divočina část umění především také proto, že vyhovuje estetickým potřebám civilizovaného člověka. Z pravé divočiny by měla většina z nás strach. Laure Bridel-Picq, Francie

9 Divočina bratří Grimmů Bratři Jacob a Wilhelm Grimmové patří do období romantismu, do epochy, která se, podle Brockhause, vyznačuje»novými náladovými prožitky«krajiny. Kromě své sbírky pohádek a bájí jsou Grimmové známi jako vydavatelé NĚMECKÉHO SLOVNÍKU, který se na čtyřech stranách, hustě popsaných, vydatně zabývá pojmem»divočina«. Zde několik úryvků: slovo původně neoznačovalo výlučně lokalitu, nýbrž zcela všeobecně»divokost, něco divokého«; obvyklá lidová a starší představa divočiny odpovídá»hustému lesu nebo nepřístupným horám«: hornatá země, pokrytá skalami, v jejichž divočině se neodváží ani teslice DROLLINGER propasti se otevírají kolem nás, v této divočině se neobávám svědků SCHILLER usměvavá země měnící se ve smutnou divočinu SCHILLER divoká a kulturou nedotčená země ve vzdálených částech Země. Laponci nejsou pravými křest any; nebot se usidlují pouze v divočině OPEL-COHN kromě těchto je možné nalézt také mírnější chápání, které dovoluje použít toto slovo také v souvislosti s krásnými a přitažlivými krajinami: byla to směšná divočina, kterou mu císař věnoval FRANCK ve smělých divočinách těchto hor WEILAND ve smějící se divočině PLATEN romantické lesní a horské krajiny naší vlasti: krásná a lidu plná města, jako např. Passau a Linz se střídají s nejromantičtějšími divočinami NICOLAI dále se objevuje divočina jako útočiště smutných lidí a lidí hledajících útěchu tak prchám... a hledám v divočině útěchu MÜLLER k divočině se uchyluješ, abys prchl od lidí RÜCKERT

10 Přríroda a umění si připadají, jakoby prchaly; A nachází cestu dříve, než si myslíme. Johann Wolfgang von Goethe

11 Divočina znamená těšit se na přírodu a na věci, které nám daruje. Divočinu vychutnáme nejlépe společně, ale také v samotě je divočina něčím nádherným. Být sám v divočině znamená být jedno tělo a duše se zemí. Když pak člověk leží v lese na zemi a podívá se do hvězdné oblohy, připadá si, jakoby ho objímala matka země. Každý by to měl jednou zažít. Ryan Ocampo, Filipíny

12 Divočina je místo, kde se mohu fyzicky a především duševně regenerovat. Putování divočinou jsou velmi dobrá pro soudržnost skupiny. V souboru či na jevišti společně léta tancujeme, ale v divočině se znovu poznáváme. Alexandre Vacheron, Švýcarsko

13 Jsem z Papuy, Nové Guiney, kde jsem vyrůstala do devíti let. Jako malé děvče jsem zblízka zažila džungli stejně jako pralesy v Bavorském lese. Vzpomínkami jsem se vrátila do dětství. Tenkrát jsme nosili domů všelijaká zvířata a často jsem venku běhala bosa, také v deštném pralese. Divočina mi také připomněla volnost dětství. Lisa-Maree Cullum, Nový Zéland kostým: Labutí jezero

14 Tanec a demokracie Ludvík XIV. ( ) je považován za průkopníka dvorního tance, ze kterého se později vyvinul klasický balet. U dvora nejznámějšího krále Slunce bylo pro kariéru státního úředníka v této době výhodou, pokud uměl tančit! Projev úcty, poklona před publikem, jak ji známe dnes z klasického baletu byla původně nacvičenou pokornou poklonou před králem. Ke změně došlo v 19. století. Francouzská revoluce se stala začátkem konce absolutismu. Na evropských královských dvorech se dotancovalo. Vzniklé taneční vakuum bylo vyplněno klasickým, romantickým baletem. Od této doby se tančilo pro povznesení národa. Projev úcty, ve formě poklony umělců na závěr každého představení, patřil publiku a ne panovníkovi. Balet se stal uměním národa. Od dvorní nabubřelosti a ceremonií osvobozený klasický tanec se stále více stává samostatnou uměleckou formou, která akceptuje přirozenost člověka, její propasti, rozpory i nadějí naplněné utopie.»pro klasický balet není žádného jiného vztahu než člověka zde, dnes a v centru všeho bytí«, tak uvádí»reclams Ballettführer«. George Balanchine ( ), choreograf, který se narodil v Rusku a emigroval do Ameriky, dal klasickému baletu další rozměr: svobodu. Jako tak učinili jiní, nebyl s to zavést přísný a formalizovaný pohybový repertoár klasického baletu, aby na jevišti vykouzlil (často marný) sen svobody individua. Kromě toho otevřel Balanchine balet vlivům jazzového a moderního tance. Obě taneční disciplíny nereflektují pouze vztah člověka k druhým, nýbrž reflektují také jeho vztah k zemi, po které se pohybuje a k přírodě, která ho obklopuje. Tuto tradici následoval Bavorský státní balet ve své řadě»mladí choreografové«. Konsekventním pokračováním praxe klasického baletu, která je přístupná vnějším vlivům, je snaha, aby mnozí z mladých umělců nechtěli vidět projev úcty na závěr představení pouze jako poklonu před publikem, nýbrž aby ji vnímali také jako poklonu před přírodou.

15 Zažít divočinu znamená vyjít si do přírody, ale doopravdy musí jít člověk sám do sebe. Člověk vnímá jaké to je, když žije v souladu a když žije proti přírodě. Všechno co člověk vidí, se najednou stává dobrodružstvím. Také vlastní tělesné pohyby prožívá člověk úplně jinak venku, než v baletním sále. Matthew Cranich, Irsko

16 Vincent Loermans, Nizozemí, kostým Don Quijote Pavla Mikolavcic, Chorvatsko, kostým Raymonda Divočina je něco zcela zvláštního. Najednou si všímám toho, že jsme si zvykli na mnoho věcí, které jsou luxusem a které absolutně nepotřebujeme. Ve městě tvoříme nebytí, potřebujeme to či ono. Je to skvělá zkušenost, když může člověk zažít, jak málo toho potřebuje k tomu, aby byl opravdu št astný. Vincent Loermans Lisa-Maree Cullum Alexandre Vacheron

17 Divočina je cesta zpátky do dětství. V mládí jsem viděl, zažil a prošel mnoho divočiny. Pak jsem se třicet let pohyboval na jevišti a nyní - konfrontace s divočinou není pouze shledáním, je to jako nabíjení. Ivan Liška, ředitel baletu, Česko

18 Milujeme přírodu. Divočina je pro nás zdrojem objevování a inspirace. Je vůlí života tak, jako je i lidskost. Valentina Divina, Itálie Norbert Graf, Německo

19 Norbert Graf

20 Divočina znamená zažít les, cítit půdu, slyšet všechny zvuky, které ve městě nemůžeme slyšet. Divočina znamená také vychutnávat si ticho a v tomto tichu najednou slyšet nové zvuky, ptáky, vítr. A v noci, jak jsme to zažili včera, prostě koukat na hvězdy; bez rušivého světla z měst; objevovat hvězdnou oblohu, která je nekonečně veliká. Když se díváme z lesa na hvězdy, přichází nám opět na mysl, jak nepatrnou součástí světa jsme. Marc Geifes, Německo

21 Národní park Bavorský les - Lesní divocina bez hranic Jako první národní park v Německu byl v roce 1970 otevřen Národní park Bavorský les. Nachází se v jihovýchodním Bavorsku, bezprostředně u hranic s Českou republikou. Rozprostírá se na celkové ploše okolo 242 km 2. Tři horské vrcholy Luzný (1373 m), Roklan (1453 m) a Falkenstein (1315 m) dávají ráz vzhledu Národního parku, stejně tak i celá plocha Parku pokrytá mnohotvárnými lesy a v nich položenými pastvinami a slatěmi. Dynamika lesního vývoje, která probíhá v přírodní zóně Parku již přes 33 let - bez využívání člověkem, řízena zákony přírody - je stále něco nového, co bere dech. Vzniká lesní divočina, kterou je možné pozorovat v Evropě mezi Atlantikem a Uralem pouze zde a jen zde může být zažita. Se svojí vznikající lesní divočinou a svým bohatstvím různých struktur biotopů nabízí Národní park útočiště a životní prostor mnoha ohroženým druhům zvířat a rostlin. Rys ostrovid, čáp černý, tetřev hlušec, sokol stěhovavý a vydra řícní zde mají svůj domov, stejně tak i vysoká zvěř, mnoho datlů, sov a bezpočet dalších druhů. Společně s bezprostředně sousedícím českým Národním parkem Šumava tvoří Národní park Bavorský les»zelenou střechu Evropy«, jedinečnou krajinu svojí velikostí a přírodní vybaveností, také i svou historickou a kulturní různorodostí v srdci Evropy. Ve společném růstu obou parků je zřejmý kousek opětovného sjednocení Evropy. Zažít les - porozumět přírodě - pocítit divočinu. Ve smyslu této filozofie zvou srdečně Národní parky Bavorský les a Šumava všechny návštevníky, aby se dozvědeli něco nového o této krajině a přírodě, objevili její tajemství a zažili vznikající divočinu všemi smysly. Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Freyunger Str. 2, D-Grafenau Tel.: 0049 (0)8552/ Fax: 0049 (0)8552/

22 Národní park Šumava Největší národní park České republiky byl založen v roce 1991 a zahrnuje svými ha nejcennější části šumavského pohoří v jihozápadních Čechách. Tajemné, rozsáhlé lesní pohoří v nadmořských výškách od 600 do 1378 m, podél česko-bavorsko-rakouského hraničního hřebene mezi Železnou Rudou a Lipnem je považováno za největší souvislou lesní oblast střední Evropy. Název Šumava obsahuje slovo»šumení«, což inspirovalo mnoho básníků, spisovatelů a komponistů. Dnes je Národní park Šumava vděčným cílem milovníků přírody - turistů, cyklistů a lyžarů. Různá návštěvnická a informační zařízení nabízí přírodní zážitky, uvolnění, odpočinek a informace. Ročne navštíví Národní park Šumava 1,8 miliónu lidí. Více než 80% Národního parku Šumava je pokryto lesem. Obzvlášt cenné jsou přírodě blízké a pralesovité horské smíšené lesy ze smrku, buku a jedle jako i vysokohorské smrčiny, které se nachází na svazích a hřebenech i na 1378 m vysokém vrcholu Plechého. Sever Evropy připomínající obraz krajiny zdůrazňují rozsáhlé, nad 1000 m n.m. ležící pláně s bohatými vrchovišti, ale také i rašelinište v údolích a vlhkých oblastech řek Vltavy a Křemelné. Jako půvabný kontrast působí divoká krása hluboce zaříznutého koryta řeky Vydry popř. Křemelné s kamennými moři a skálami, které dále doplňují ledovcová jezera, která mlčky svědčí o dramatické historii svého vzniku. Národní park Šumava je domovem bezpočtu vzácných rostlin (např. hořec panonský, bříza zakrslá, šafrán bělokvětý) některé z nich jsou relikty z doby ledové - a zvířat (tetřev, tetřívek, jeřábek, strakapoud bělohřbetý, rys ostrovid, vydra). Národní park Šumava Správa NP a CHKO Šumava, 1.máje 260, Vimperk Tel: Fax:

23 Národní park Berchtesgaden - Vrchol u oblohy Národní park Berchtesgaden, založený 1.srpna 1978, je jediným alpským národním parkem Německa. Leží v jihovýchodním Bavorsku přímo na hranici s Rakouskem. Jeho jedinečná vysokohorská krajina se vyznačuje neobvyklou rozmanitostí životních prostorů. Mezi fjordovým jezerem Königsee (630 m n. m.) a vrcholem Watzmann (2713 m n. m.) jsou na ploše okolo 210 km2 zastoupeny téměř všechny vegetační zóny, od mírného pásma po polární region. V nižších a středních polohách Národního parku je nezbytné kromě rozsáhlých lesů a kvetoucích alpských pastvin jmenovat jako zvláštnost»wimbachgries«. Jedná se zde o proud (pohyb) kamenů, který je neustále doplňován zvětralým materiálem z okolních skalních stěn. Odtékající dešt ová voda a voda z tajícího sněhu transportuje ročně do údolí tun uvolníných kamenů. Jelikož je»wimbachgries«neustále v pohybu, mohou zde zakorenit pouze někteří rostlinní specialisté. Ve vyšších polohách dominují alpské louky a klečovité porosty, které nabízejí ideální životní prostor alpskému kuru sněžnému. Klimatické podmínky holých skalnatých a vrcholových partií vyžadují vysoké schopnosti přizpůsobit se. Tyto požadavky splňuje celá řada lišejníků a rostlin, které vytvaří polštářky. Můžeme zde také nalézt Blaueisgletscher, nejsevernější ledovec Alp. Nationalpark-Haus, Franziskanerplatz 7, D Berchtesgaden Tel: 0049 (0)8652/64343 Fax : 0049 (0)8652/

24 Divočina pro lidi K blahu a radosti obyvatel Nápis u hlavního vchodu do Národního parku Yellowstone, který byl založen roku Ten, kdo jde do divočiny, hledá neurčité, chce se odloučit od světa, ve kterém přesně ví, co se nachází na konci ulice nebo co je za dalším rohem; hledá napětí neznámého, rozmanitost a tajemství. Bob Marshall, spoluzakladatel Wilderness Society (1935) Cílem managementu je svoboda návštevníků. Zákon o ochrane divočiny, Kongres Spojených států 1964 Divočina v našich srdcích je touha, touha po radostech, které nic nestojí. Touha po jednoduchém, přehledném, po něčem hodného člověka. Po kouzlu a tajemstvích, po tušení místo vědění, po naději místo slibů. Proto nemusí být divočina prales, divoká řeka, vlčí vytí. Divočina je všude, kde ji trpíme: v domácí zahradě bez chemie, ve které je přijímán rys nebo ve společnosti, která nechá divočinu svému osudu. Hubert Weinzierl, prezident Německého kruhu ochrany přírody a spoluzakladatel Národního parku Bavorský les Zpřístupnění veřejnosti druhem a způsobem, který je optimální pro tělesné a duševní blaho návštěvníka a současně nejlépe chrání charakter divočiny příslušné oblasti pro současné a budoucí generace. Zachovat jistotu možností pro místní obyvatele, v nízké hustotě a v rovnováze s dostupnými zdroji jejich způsobu života. Je dovoleno navštívit oblast jednoduchými, tichými a nedotěrnými dopravními prostředky (tzn. žádná motorová vozidla) a pohybovat se zde v největší tichosti a osamělosti. Ze směrnic pro managment IUCN (Mezinárodní unie ochrany přírody) pro mezinárodní kategorii chráněných oblastí 1b»Oblasti divočiny«

25 My sami jsme příroda, kterou zneužíváme; ztotožňovat se s ní znamená, pronikat do našeho nejhlubšího nitra, aby došlo ke spojení věčné moudrosti, která je v nás, s novým. Michael J. Road

26 Všechen skutečný život je setkání. Martin Buber

27 Berny Meyer (fotograf) Alexandre Vacheron (tanečník) Projekt Balet a divočina ukazuje přes hranice sjednocující se Evropy, že kultura a příroda nepotřebují žádné zákony, nebot moderní myšlenka divočiny integruje člověka a kulturu do přírody, at už je to v Bavorsku, na Aljašce nebo v Tanzánii. Nejdůležitejším předpokladem moderní ochrany přírody je: Přírodu nemusíme chránit před člověkem, nýbrž ji musíme chránit pro člověka. Nápad a text: Till Meyer Fotografie: Berny Meyer

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Možnosti skialpinismu v Makedonii a činnost makedonské horské služby

Možnosti skialpinismu v Makedonii a činnost makedonské horské služby Možnosti skialpinismu v Makedonii a činnost makedonské horské služby Jan Pala Komise tradičního skialpinismu ČHS Makedonie proč jet do Makedonie? Výborně si zajezdit na skialpech Vyzkoušet výbornou makedonskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto:

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto: Návrhy květináčů aneb Tvoříme nový druh Motto: Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, zahrát si chvíli na matku přírody, a pohrát si s genetikou? Možná se Vám to zdá trošku směšné, ale to je přesně

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem 1. Jak jistě víš, většina sopek na Zemi se nachází v blízkosti rozhraní

Více

Kolik se na Šumavě zachovalo přírody?

Kolik se na Šumavě zachovalo přírody? Kolik se na Šumavě zachovalo přírody? Poslanecká sněmovna brzy začne jednat o národním parku na Šumavě. Důležitou součástí zákona je rozhodnutí, jak chceme pečovat o které části parku. Některá místa by

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Príroda ˇ si (ne)poradí C4

Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Mezinárodní úmluvy Příloha 7 1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti) Úmluva byla sjednána při světovém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, v ČR je platná od

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

OBA observatoř polární záře

OBA observatoř polární záře seznam příloh 01/ rozbor místa a úkolu 02/ situace širších vztahů 1:4000 03/ situace 1:500 04/ půdorysy 1:200 05/ řezy 1:200 06/ pohledy 1:200 07/ vizualizace interiéru 08/ vizualizace exteriéru 09/ průvodní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Prof. Dr. Hubert Weiger tisková konference v Praze dne 7. ledna 2013 Vážené dámy, vážerí pánové, zástupci médií,

Více

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing.

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. Přírodovědný pohled Národní parky představují nejvýznamnější přírodní fenomény ČR, které nebyly formovány

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_116 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2

Více

BALET GALA aneb Setkání v Praze TISKOVÁ ZPRÁVA. Jediné představení: 2. února 2006. V Národním divadle

BALET GALA aneb Setkání v Praze TISKOVÁ ZPRÁVA. Jediné představení: 2. února 2006. V Národním divadle ředitel ND akad. arch. Daniel Dvořák umělecký šéf baletu ND Petr Zuska TISKOVÁ ZPRÁVA BALET GALA aneb Setkání v Praze Jediné představení: 2. února 2006 V Národním divadle 1 OBSAH: Úvodní slovo str. 3 Baletní

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ )

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) GREEN LIFE EDUCATION představuje výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) 2016 Výchovně vzdělávací projekt: Nejbohatší Ekosystémy Planety Země ( NEPZ) ÚVOD: Projekt NEPZ

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N Á L N Í Z E M ĚP I S R E G I O N Á L N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-PŘÍRODNÍ POMĚRY Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO geografickévymezení vnitrozemský stát, sousedí s 8. státy páteřalpy

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Nabídka cestopisných besed a promítání

Nabídka cestopisných besed a promítání Nabídka cestopisných besed a promítání Cestovatelé 1 Irian Jaya Papua Nová Guinea život mezi kanibaly 2 Další besedy: 1. Sulawesi Celebes 3 2. Bali ostrov Bohů 4 3. Lombok větší bratr Bali 4 4. Borneo

Více

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_07_Vla5E_60 Operační program

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Specifické formy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Šumavská jezera. Příprava. 1 Zadání a kontrola úkolů Nauč se slovní zásobu Přečti si článek Šumavská jezera 58

Šumavská jezera. Příprava. 1 Zadání a kontrola úkolů Nauč se slovní zásobu Přečti si článek Šumavská jezera 58 Text s popisem Cíle lekce Psaní Žáci použijí informace z článku a napíšou text s popisem. Slovní zásoba Žáci si osvojí slovní zásobu z článku a použijí ji při psaní textu o šumavských jezerech. Znalosti

Více

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 2 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Tundra Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce: 16.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Teplé a hlavně stálé počasí letos v létě většinou poněkud chybělo. Léto si asi mnozí

Teplé a hlavně stálé počasí letos v létě většinou poněkud chybělo. Léto si asi mnozí Č. 25 LÉTO 2011 Úvodem.. Léto 2011 bylo zajímavé a opět odlišné od ostatních. Bohužel počasí letně moc nevypadalo a připraveny byly nejprve deště a značná nestálost počasí. Za zmínku stojí ale konec léta,

Více

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ )

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) GREEN LIFE EDUCATION představuje výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) 2015 Výchovně vzdělávací projekt: Nejbohatší Ekosystémy Planety Země ( NEPZ) ÚVOD: Projekt NEPZ

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Další výstup uskutečnili všichni v oblasti Gruppo di Sella, kde vystoupili na vrchol Piz Boe (3152), což je nejsnáze dosažitelná třítisícovka v

Další výstup uskutečnili všichni v oblasti Gruppo di Sella, kde vystoupili na vrchol Piz Boe (3152), což je nejsnáze dosažitelná třítisícovka v Jen 8 dní, ale velmi intenzivních, si vychutnávalo 11 vysokohorských turistů překrásné túry v nádherných horách od 26. července. Název Dolomity dostalo pohoří po francouzském geologovi. Krátká a snadná

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz Vlídná povzbuzení na každý den Josef Schultz KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Schultz, Josef Vlídná povzbuzení na každý den / Josef Schultz. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2002. -- 384 s. ISBN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NÁRODNÍ PARKY A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová 1 Národní

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

GEOPARK RALSKO. Institut für Landschaft und Freiraum. Úvodní setkání

GEOPARK RALSKO. Institut für Landschaft und Freiraum. Úvodní setkání Institut für Landschaft und Freiraum GEOPARK RALSKO Úvodní setkání Ulf Zimmermann Zástupce vedoucího katedry Přírodě blízký turismus & parky Ralsko, 5./6. srpna 2015 Holzsteg HSR, Y. Maurer Parks & Nature-based

Více

Nejlevnější chatu střední Evropy najdete ve 'slovenských Jeseníkách'

Nejlevnější chatu střední Evropy najdete ve 'slovenských Jeseníkách' Stránka č. 1 z 6 Nejlevnější chatu střední Evropy najdete ve 'slovenských Jeseníkách' 15. srpna 2007 Východní část Slovenského Rudohoří, které se táhne v délce téměř 200 km od Zvolena po Košice, nese název

Více

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy Vegetační stupně, trofické a hydrické řady na příkladu střední Evropy Sled orobiomů (veget. stupňů) dán: FG pásmem, (geobiomem) Teplotní a Srážkovou kontinentalitou / oceanitou Poloze pohoří v rámci FG

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich důsledky ročník 9. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich důsledky ročník 9. č. č. 35 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Ochrana přírody a životního prostředí II. V pracovních listech se žáci seznámí s příklady

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více