Seznam výtek při přezkušovacím letu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam výtek při přezkušovacím letu"

Transkript

1 Seznam výtek při přezkušovacím letu Žák: Datum zkoušky: Examinátor: Hodnocení: Prospěl / Neprospěl Průběh zkoušky Předmětem zkoušky je předvedení letu balónem za normálních podmínek doplněný o řešení nouzových situací (2 prakticky, 1 teoreticky). Zkouška je rozdělena do 5 částí (předletová příprava, příprava balónu, vlastní let, přistání a balení balónu a nouzové postupy). Následuje poletový rozbor a zhodnocení. Každá část má toleranci na počet výtek a námitek. Zkouška je hodnocena úspěšně, pokud je žák úspěšný ve všech částech. Zkouška je hodnocena neúspěšně, pokud žák překročí povolený počet námitek nebo výtek v jedné části zkoušky. Zkouška je ukončena a hodnocena neúspěšně při získání bodu třídy "neprospěl". Přezkušovací let pro získání kvalifikace může absolvovat maximálně 1 žák a má dobu letu (od startu po přistání) minimálně 35 minut. Kritéria tolerance instruktorské zkoušky jsou oproti žákovské zpřísněna na 1/2 (zaokrouhluje se nahoru). Poznámka Čísla kapitol se odkazují na dokument Postupy při letu balónem. Čtvereček slouží pro záznam pochybení v postupu. Pomlčka - znamená, že nelze chybu hodnotit tímto stupněm. Stupně hodnocení Námitka (N) Pochybení neovlivňuje bezpečnost provozu, značí nesprávné návyky. Výtka (V) Pochybení ovlivňuje bezpečnost letu. Neprospěl (X) Pochybení zásadně ovlivňuje bezpečnost letu. Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 1

2 Část 1 předletová příprava 1.1. Nezná synoptickou situaci 1.1. Nesprávné vyhodnocení situace *(1) 1.2. Nesprávný plán letu 1.2. Práce s mapou, navig. pomůckami 1.3. Neznalost pravidel daného prostoru *(2) 1.3. Neznalost postupů daného prostoru 1.4. Práce s LP, Loading chartem 1.5. Znalost limitů balónu 1.5. Kontrola dokladů balónu a pilota *(3) Tolerance pilot-žák Tolerance instruktor poznámky: (1) Let nelze provést (2) Nezná základní pravidla v daném prostoru (max výšky, vybavení, dohlednosti ). Obrázek na zadní straně ICAO mapy (3) Balón není způsobilý pro zamýšlený let (technicky i administrativně) Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 2

3 Část 2 Příprava balónu Úvod Nekoncentrovanost žáka 1.1. Nekompletnost vybavení 1.2. Palivo (množství / tlak) 1.4. Neznalost stroje 2.1. Nesprávný výběr místa vzletu 2.1. Pozdní příjezd *(4) 2.2. Povolení k vjezdu 3.1. Osobně neprohlédne startoviště 3.3. Špatný směr rozložení koše a obalu 4.1. Před spuštěním ventilátoru nejsou rozděleny role posádky 4.2. Špatné poučení posádky 4.2. Špatné poučení posádky - koruna 5.1. Špatné kotvení 5.2. Nesprávná montáž karabin 5.2. Nesprávné upevnění lahví 5.2. Netěsnost palivového systému *(5) 5.2. Nesprávné vedení palivových hadic 5.2. Neúplná hořáková zkouška 5.2. Neprovedení hořákové zkoušky 5.2. Nevyzkoušení všech lahví 5.3. Nepoučení pasažérů před startem 5.3. Špatné poučení pasažérů 5.5. Překřížená nosná lanka 5.5. Nezajištění zámku karabin 5.5. Nepřipojení ovládacích lan obalu 6.1. Práce s ventilátorem 6.2. Nesprávné velkrování ventilu ZVV 6.3. Neprovedení předletové prohlídky *(6) 6.3. Nesprávné provedení př. prohlídky *(7) 6.4. Nenachystané a nastavené přístroje před zahájením topení 6. Pořadí úkonů Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 3

4 7.1. Zahájení plnění horkým vzduchem bez obsluhy koruny 7.1. Předčasné zahájení topení 7.1. Nesprávné topení 7.1. Nenastoupení do koše při nafukování 7.1. Neukotvený balón *(8) před zahájením topení 8.1. Neprovedení kontroly ZVV *(9) 8.2. Nenapnutí kotvícího lana 9.1. Nebezpečné nastoupení pasažérů do koše 9.1. Nesprávná pozice pilota v koši 9.1. Předčasné nastoupení pasažérů do koše Neověření prostoru nad balónem Nevyvážení obalu Start na falešný vztlak Visící osoby za okraj koše při vzletu *(10) Tolerance pilot-žák Tolerance instruktor poznámky: (4) Požadovaný let nelze bezpečně provést z důvodu nedostatku času. (5) Pilot přehlédne nebo neřeší únik paliva kapalné fáze. (6) Vzlet zcela bez prohlídky balónu. (7) Balón je nezpůsobilý provozu. (8) Pilot začne vytápět balón horkým vzduchem, na koruně není obsluha. (9) Pilot neodtrhne velkra. (10) Vzlet s osobou vně koše. Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 4

5 Část 3 Let Let obecně Let v hladině Stoupání a klesání Kopírování terénu Fuel management Špatná pozice pilota v koši Nekontroluje, kam topí Neschopnost souběžné činnosti Nesprávné plánování pokračování letu Neschopnost řídit let ve směru Nesprávná součinnost s doprovodem Neudržení hladiny +/- 50 m po přesvědčivě dlouhou dobu Nezkontrolovaný prostor pod/nad balónem *(11) Neudržení rychlosti stoupání / klesání Podklesání / přestoupání požadované hladiny Nedostatečná reakce Přetopení při klesání bez opravy paraventilem Nezkontrolování náhradních zapalovacích prostředků před intenzivním klesáním Špatné kopírování terénu +/- 5 m po přesvědčivou dobu Nebezpečné přiblížení k překážce ve směru Chaos v palivu *(12) Překročení 15% zásoby paliva Přepojování lahví za letu Neověření funkce druhého hořáku Neuvedení balónu do stoupání Nebezpečí úniku plynu *(13) Práce s T Nezaznamenán čas výměny Obě láhve otevřeny Nezaznamenán čas výměny Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 5

6 Navigace Komunikace s ATC Ztráta orientace Neschopnost řešit ztrátu orientace *(14) Nesprávné postupy / frazeologie Absolutní neznalost komunikace *(15) Zvláštní případy za letu Pozdní / neadekvátní reakce na deformaci ústí Trajektorie letu směřuje do blízkosti el. vedení *(16) Kotvený let (zkouší se teoreticky) Let / vzlet za silného větru (zkouší se teoreticky) Tolerance pilot-žák Tolerance instruktor poznámky: (11) Nebezpečí kolize za letu s druhým balónem. (12) Pilot zcela nemá přehled o množství paliva. (13) Pilot nevypustil plyn z hadice nebo nesprávnou manipulací způsobil výrazný únik plynu. (14) Pilot neví kde je, kam letí a jak to řešit. (15) Pilot neví co a jak sdělit za informace ATC. (16) Vznikne vážná pochybnost o bezpečném vyhnutí drátům. Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 6

7 Část 4 Přistání Pokyny pro pasažéry Výběr místa přistání Průběh přistání Nesprávný briefing pasažérů Nepoučení pasažérů o přistání Výběr místa přistání nevhodné Výběr místa přistání - nebezpečné *(17) Neupozornění doprovodu o přistání Nesprávné manévrování na přistání Scoop není napřed (jen balóny s RV) *(18) Neupozornění pasažérů o přistání Nebezpečná pozice pasažérů při přistání *(19) Nesprávné podrovnání Neotevření ZVV před dotykem se zemí *(20) Procedury pro přistání Balení obalu Nekontrolované vypuštění obalu (pád obalu na hořáky) Místo nepřístupné pro doprovod Vypuštění obalu bez obsluhy na korunovém laně Nekontrolované odlehčení koše Obal položen v nevhodném směru nebo proti větru Neukončení řízeného letu Zamotání korunového lana do popruhů Balení koše, nakládání bez hodnocení Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 7

8 Zvláštní případy při přistání Vypadlý pilot nebo pasažér *(21) Nepřiměřený náraz při přistání Naražení do překážky Nezpomalení klesání před dotekem Nedokázal přistát *(22) Nesprávná manipulace s man. lanem *(23) Nezhasnutí pilotního plamene při rychlém přistání Není tečný dotyk Tolerance pilot-žák Tolerance instruktor poznámky: (17) Výběr přistání ohrozí bezpečnost osob (např. blízkost drátů nebo shromáždění osob ve směru přistání). (18) Pilot při přezkušovacím letu s balónem s objemem větším než 4100 nenatočí balón scoopem po směru letu. (19) Pasažéři se nebrží předepsaným způsobem madel nebo mají část těla mimo koš. (20) Pilot neotevře ZVV před dotykem se zemí a dojde k nebezpečné situaci (např. k neřízenému odskoku balónu). (21) Během přistání dojde k vypadnutí osoby z koše. (22) Pilot evidentně nedokázal přistát ani na několikátý pokus v prostoru, kde to jde. (23) Manévrovací lano odhozeno do drátů elektrického vedení. Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 8

9 Část 5 Nouzové postupy Nouzové postupy (teoreticky, 1 otázka) Střet s elektrickým vedením *(24) Kolize s vysokou / nízkou překážkou Kolize s druhým balónem za letu Rychlé přistání (nad 7.5 m/s) Tvrdé přistání Poškození obalu Nouzové postupy (prakticky, zkouší se 2) Nesprávné přistání bez ZVV Selhání LV Selhání pilotního plamene Požár ve vzduchu Požár na zemi Tolerance pilot-žák 1 0 Tolerance instruktor 1 0 poznámky: (24) Nebezpečné provedení postupu, zásadní výtky k provedenému postupu. Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 9

10 Část 6 Celkové hodnocení Reakce a chování pilota Pilot nereaguje včas a správně na události týkající se letu. Je nejistý v rozpočtech, odhadech a rozhodnutích k dalšímu letu. Nikdy nevznikne vážná pochybnost o úspěšném výsledku prováděných postupů nebo manévrů. Tolerance pilot-žák 0 Tolerance instruktor 0 Seznam výtek při přezkušovacím letu, vydáno strana 10

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 12-034 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor Úvodem Soubor testových otázek k přezkušování obsluhovatelů motorových vozíků vychází z dlouholeté praxe a různých testů používaných v dřívější době,upravených s ohledem na vývoj legislativy v dané oblasti.

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více