Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

2 OBSAH Desatero bezpečného létání 3 Návod k použití 4 Důležitá upozornění 4 Doplňování manuálu změny 4 Rozměry 5 Nastavení polohy karabin 6 Zajištění pilota a pasažéra 8 Normální postupy Předletová prohlídka 10 Využití startovacího automatu 14 Vzlet 16 Přistání 16 Pravidelná údržba 16 Skládání 17 Základní technická data 18 První start 18 Provoz 19 Díly vyžadující pravidelnou výměnu 20 Systém vodního chlazení první naplnění a princip činnosti 23 Olejový systém první naplnění a princip činnosti 24 Kontrola před prvním startem 25 První start 26 Vypínání motoru 27 Pravidelná údržba 27 Generální opravy 27 Elektrický systém 27 Zapalovací svíčky 27 Nastavovací šrouby karburátoru 27 Vodní chladící systém první naplnění 27 Tabulka pro pravidelnou údržbu motoru 28 Provozní záznamy 29 Poznámky 32 Záruční list 34 2

3 DESATERO BEZPEČNÉHO LÉTÁNÍ Dodržujte předpisy pro provoz UL letadel. Nepřeceňujte své pilotní dovednosti a nikdy se nepředvádějte před obecenstvem. Naopak využívejte vhodných ploch v terénu k nácviku postupu při nouzovém přistání. Sledujte vývoj povětrnosti. Nevydávejte se na delší cesty, jestliže je pravděpodobný výskyt bouřek, mlhy nebo námrazy. Sledujte stav paliva také podle letového času a skutečné spotřeby. Volte vždy směr letu a výšku nad zemí s ohledem na možnost nouzového přistání. Létejte vždy s dostatečnou rezervou rychlosti, zejména při celém startovacím a přistávacím manévru. Neprovádějte ani v náznaku akrobatické figury (např. souvraty), i když máte pocit, že Vaše pilotní dovednosti a letové vlastnosti SLZ na to stačí. Nepodceňujte navigaci. Nelétejte do neznámé krajiny bez náležité navigační přípravy a pomůcek (mapa, kompas). Létejte jen tehdy, když jste v dobré fyzické a psychické kondici. 3

4 NÁVOD K POUŽITÍ 1) Tento manuál vystavuje výrobce SLZ. 2) Záznamy musí být čitelné, nesmazatelné a žádný list nesmí být vytržen. 3) Popsaná kniha je součástí technických dokladů. 4) Do nového deníku se přenáší celkový nálet hodin a startů a přepisuje poslední provedený závazný bulletin. 5) Do technicko-provozních údajů uvádějte pouze známé údaje změřené, zvážené a jinak ověřené (po dohodě s inspektorem technikem). 6) Majitel ručí za správnost provozních záznamů. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ DOPLŇOVÁNÍ MANUÁLU - ZMĚNY Pokud nastanou změny týkající se předpisů nebo konstrukce podvozku, bude uveřejněn bulletin této změny (např. v Pilotu). Každý majitel je povinen změnu provést (zajistit její provedení) a toto vyznačit do příslušné části této příručky. Každý majitel, provozovatel a pilot tohoto SLZ je seznámit se podrobně s tímto uživatelským manuálem. TENTO VÝROBEK NEPODLÉHÁ SCHVALOVÁNÍ ÚŘADU PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR A JE PROVOZOVÁN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ UŽIVATELE. ÚMYSLNÉ VÝVRTKY, PÁDY A AKROBACIE JSOU ZAKÁZÁNY. Veškeré konstrukční změny podvozku oproti stavu, pro který byl vydán technický průkaz, musí být schváleny inspektorem technikem, který má podvozek evidován v rejstříku. Každé poškození podvozku musí být hlášeno výrobci nebo příslušnému inspektorovi technikovi. Ten doporučí způsob opravy, opravu dozoruje, a po opravě provede technickou prohlídku. V dokumentaci k podvozku je učiněn zápis. 4

5 ROZMĚRY 5

6 Nastavení polohy karabiny 1. Single nastavení vyvážení dle váhy pilota - Ramenní popruhy dotáhnout tak, aby hlavní karabiny byly posunuty nadoraz směrem k sedačce pilota - Přední popruh úplně povolit 2. Tandem nastavení vyvážení dle váhy pilota a pasažera - Ramenní popruhy úplně povolit - Přední popruhy dotáhnout tak, aby hlavní karabiny byly posunuty do správné pozice dle váhy pilota a pasažéra 6

7 Těžší pasažér ( kg) karabiny nadoraz směrem ke startovacímu automatu Vyvážení stroje má závislost i na hmotnosti pilota a doporučuje se před prvními lety vyvážit a ocejchovat pozici karabiny na statickém závěsu. 15 cm Vzdálenost startovacího automatu od karabiny musí být vždy 15cm. Dle pozice karabiny je potřeba povytahovat startovací automat tak, aby byla vždy dodržena vzdálenost 15cm. 7

8 Zajištění pilota a pasažéra 1.Vysunout zajišťovací čepy 2.Odklopit opěrku pasažera 3.Ve stoje zapnout zajišťovací popruhy 4.Opěrku pasažéra vrátit zpět 5.Čepy opěrky pasažéra zajistit zajišťovací kolíky 6.Nasadit a dotáhnout ramenní popruhy pasažéra Důsledná kontrola tohoto uzlu, šroubového spoje zajišťovacího trnu.!!! Nebezpečí života!!! 8

9 7.Zapnout zajišťovací popruhy pasažéra 8. 8 důležitých bodů zajištění 9

10 PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA 1. Osa krčku řízení, šroub dotažen, volnost pohybu OK 2. Šrouby přední osy dotaženy OK 3. Nahuštěnnost předních pneu OK 4. Pásy pasažéra neporušenost a upevnění OK 5. Šrouby pasažérské sedačky a opěrky OK 6. Pevně utaženy šrouby závěsu OK 7. Pojistný čep zajištěn, nelze vytáhnout OK 8. Hlavní závěs padáku neporušenost šití a hlavní karabiny PK vč. připojení ZP OK 9. Nastavení pozice závěsu a utažení ramenních popruhů pilotní sedačky OK 10. Plynová rukojeť, ovládání plynu, přívodní bowden OK 11. Připnutí PRESS karabin u sedačky pilota, šrouby, rozpěrky, karabiny OK 12. Kontrola pojistných kolíků skeletu a rámu OK 13. Šrouby rozpěrných ramen karabin dotaženy a zajištěny OK 14. Zajišťovací šroub skeletu vůle dotažení OK 15. Skelet a ramena zadních náprav neporušenost, nahuštění zadních kol OK 16. Kontrola vrtule, neporušenost, utažení OK 17. Motor, lanka, kabely, hadice chlazení, napnutí řemene reduktoru OK 18. Stav olejové náplně OK 19. Stav chladící kapaliny OK 20. Benzínové hadičky OK 21. Uzávěr palivové nádrže, stav paliva OK 22. ZP ve spodním kontejneru zajišťovací trny, ručka odhozu, připojení ZP do hlavních karabin OK 10

11 9 8 6, ,2 11

12

13

14 VYUŽITI STARTOVACÍHO AUTOMATU 1.Vyndat zátky beranů 2.Vyndat pružinky z beranů 3. Tyčku startovacího automatu nasadit do beranu nadoraz 4.Na vnější stranu startovacího automatu nasadit plastovou zajišťovací zátku kolíkem do otvoru beranu 14

15 5. Karabinu startovacího automatu připnout do mailonky padákové šňůry A 6.Oranžová šňůra automatu nesmí být napnutá, když je padák v letové pozici, kolmo k sedačce tzn. 7.Délku šňůry nastavujeme povytáhnutím startovací šňůry z automatu tím, že posuneme uzel na šňůře dle napnutí automatu 8.Obě šňůry automatu musí být stejně dlouhé 15

16 VZLET Čelní start přímo proti větru. Používat držáky šňůr pro snadný start bez rizika poškození rámu či vrtule. Zkontrolovat nalití padáku a volnost šňůr. S plným plynem se rozjet bez brzdění padáku. Udržovat směr proti větru. Po vzletu stoupat na odbrzděném padáku na jeho plné rychlosti. To minimalizuje nebezpečí ztráty rychlosti. PŘISTÁNÍ Pečlivě si prohlédnout přistávací plochu, zkontrolovat překážky a směr větru. Vždy přistávat proti větru! Stisknout a podržet vypínač motoru až do jeho zastavení min. 15 m nad zemí. Přistát na kola a stažením řidiček vylít padák. Pokládat padák tak, aby se zamezilo kontaktu vrchlíku a šňůr s horkými částmi motoru, případně s roztočenou vrtulí. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA pneumatiky brzda - pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. V případě potřeby dofoukněte na 2,5 MPa. - při snížení účinnosti brzdy doporučujeme vyměnit brzdové obložení. Podvozek Cruise Carbon vyžaduje dále pravidelnou předletovou prohlídku a roční prohlídku u výrobce či technika pověřeného prodlužováním platnosti průkazu technické způsobilosti SLZ. V případě jakéhokoliv poškození kteréhokoliv dílu SLZ je nutná jeho oprava či výměna před dalším letem. ZÁSADY DLOUHODOBÉHO USKLADNĚNÍ - uskladnit v suchém, teplotně stálém a čistém prostředí 16

17 SKLÁDÁNÍ 1.povolit mailon na spodních částech bočních rámů 2.nejprve povolit rychloupínací kolíky a sundat oba boční rámy 3.naposledy sundat horní rám, který poté naopak nasazujeme jako první 17

18 MOTOR MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA MOTORU NV 360 VAROVÁNÍ: TENTO LETECKÝ MOTOR NESPLŇUJE MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ PRO BĚŽNÁ LETADLA. MOTOR JE URČEN PRO POUŽITÍ V EXPERIMENTÁLNÍCH LETADLECH A NECERTIFIKOVANÝCH LETADLECH TYPU MICROLIGHT VE KTERÝCH, V PŘÍPADĚ PORUCHY MOTORU NEBUDE OHROŽENA BEZPEČNOST. PŘEČTĚTE SI TENTO MANUÁL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MOTORU. 1. Základní technická data Následující instrukce se týkají montáže, provozu a údržby motoru NV 360. Doporučujeme, aby se uživatel dostatečně obeznámil s obsahem následujících stránek ještě před instalací motoru a plně dodržoval dané instrukce po celou dobu provozu motoru. Typ: NV 360 Obsah motoru: 360 ccm / kubických palců Vrtání: 63 mm / 2.47 palců Zdvih: 58 mm / 2.28 palců Kompresní poměr 1:11 Jmenovitý výkon motoru: 35 BHP (25, RPM Maximální trvalý výkon: 26 BHP 6000 RPM Kroutící moment motoru: RPM Směr otáčení vrtule: Proti směru hodinových ručiček (tažná vrtule) Hmotnost suchá váha: 26,4 kg (58 lb) Zapalovací svíčky: NGK CR9EK nebo ekvivalentní Vzdálenost mezi kontakty: Zapalovací svíčky 0.5 mm (0.02 palce) Elektrický startér: 18V / 370W Dynamo (alternátor): 12V / 100W Mazání: Polosynthetický olej pro 4 taktní motocykly specifikace JASO MA Palivo: Automobilový benzín, oktanové číslo 95 Palivové čerpadlo: Podtlakové Mikuni Karburátor: 2 x Walbro WB-37-1 Redukční pohon: 2,76 : 1, pomocí řemene (šířka 42 mm, délka 610 PJ) Náboj vrtule: Ø75-6 x M8, Ø70-6 x M6, Ø50-6 x M6 Hmotnosti příslušenství: Chladič kg, olej 1l ~ 0.8 kg, voda 1l ~ 1 kg, výfuk kg 4 POZNÁMKA: JE ZAKÁZÁNO STARTOVAT MOTOR BEZ NASAZENÍ VRTULE 2. První start Zkontrolujte před prvním startem: - Naplnění motoru olejem požadovaného typu. Olej se do motoru plní po nejvyšší rysku měrky oleje 18

19 - Těsnost celého olejového, včetně chladiče - Naplnění vodního chladícího systému chladící kapalinou (konkrétní chladící kapalinu je potřeba vybrat podle venkovních podmínek), včetně chladiče a odvzdušnění systému - Těsnost celého vodního chladícího systému - Těsnot výfukového systému - Dotažení šroubů, držících motor na motorovém loži - Elektrické vedení - Těsnost palivového systému - Pohyb a souměrnost pohybu škrtících klapek v obou karburátorech - Dotažení šroubů držících vrtuli - Nastavení vrtule POZNÁMKA: VŽDY NASTAVTE VRTULI NÁKLONEM LISTŮ TAK, ABY MOTOR PŘI MOTORVÉ ZKOUŠCE NA ZEMI NEPŘEKROČIL 7900 OT./MIN. PŘI POUŽITÍ VRTULE S PEVNÝMI LISTY JE V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ TĚCHTO OTÁČEK POTŘEBA VYBRAT JINOU VRTULI. - Zajistěte tříkolku proti neočekávanému pohybu - Ujistěte se, že v blízkosti vrtule se nikdo a nic nenachází, aby nedošlo ke zranění osob, nebo poškození majetku 5 3. Provoz Motor byl zaběhnut přímo ve výrobě po dobu 2 hodin, a proto není třeba další zabíhání po namontování. Všechny důležité prvky byly seřízeny pro optimální výkon, přičemž karburátor je seřízen, aby pracoval uspokojivě mezi hladinou moře a 2000 metry (6,514 stop). Doladění motoru je uvedeno v dalších částech manuálu. Nicméně všechny přístroje by měly být pečlivě sledovány během prvních několika hodin provozu, kdy maximální pozornost by měla být upřena na níže uvedené teplotní a tlakové limity: Otáčky motoru: Maximální otáčky: Provozní otáčky: 7800 ot./min, max. 3 minuty ot./min Doporučujeme používat provozní otáčky v rozmezí ot./min, kdy výkon, spotřeba paliva a opotřebení motoru je v ideální konfiguraci. Teplota chladící vody: Maximální teplota vody: Provozní teplota: Minimální teplota: 100 C (195 F)- maximálně však 5 minut C ( F) 60 C (136 F) Při provozování motoru je zakázáno převyšovat provozní teplotu 85 C. Maximální teplota 100 C může být použita pouze ve stavu nouze avšak po dobu nejdéle 5 minut. Při překročení provozních teplot dochází k deformaci hlav a dalším závadám s tímto spojeným. Minimální provozní teplota 60 C je měřena při běžném horizontálním letu a je zakázáno provozovat motor při nižších teplotách. 19

20 Teplota výfukových plynů: Provozní teplota: C Poznámka: Tato hodnota je pouze pro Vaši informaci. Teploměr výfukových plynů není povinný pro provoz tohoto motoru. Teplota a tlak oleje: Tlak oleje: kg/cm2 ( psi) Teplota oleje: C, ( F), krátkodobě 100 C (195 F) Poznámka: Teplota oleje musí dosáhnout výše uvedenou teplotu dříve než může být škrtící klapka karburátoru plně otevřena a je to nejnižší teplota při které může být motor provozován. Nejvyšší možná teplota oleje při provozu motoru je 90 C, pouze při stavu nouze může být tato teplota krátkodobě překročena až na 100 C. Pokud by se jakýkoliv z těchto údajů blížil nebo dosáhnul maximálních uvedených limitů, mu-sí být při letu plynová páka motoru stažená na minimální letu schopné otáčky a musí být pro-vedeno přistání na nejbližším vhodném místě. Příčina odchylky musí být identifikována a opravena před tím, než bude možný další provoz Díly vyžadující pravidelnou obnovu Některé součástky vyžadují pravidelnou obnovu během provozního období motoru, to znamená, že tyto části musí být vyměněny v určených intervalech. Díky velkému množství různých provozních podmínek (povětrnostní a klimatické podmínky, četnost provozu, individuální důvody) je nutná častá a pečlivá kontrola těchto částí pro zajištění jejich provozní schopnosti během doporučeného intervalu. Pokud by bylo zaznamenáno cokoliv podezřelého, ještě před určeným intervalem pro výměnu, daná součástka musí být okamžitě vyměněna. (Vzdálená, ale pravděpodobná možnost předčasného poškození hnacího řemene je klasický příklad, stejně tak, jako další problémy, které jsou popsány níže). POZNÁMKA: Upozorňujeme, že doporučené lhůty pro výměnu (obnovu) odpovídají pouze rozumně očekávané a ne bezpodmínečně zaručené provozní životnosti daného výrobku. Ve všech případech, kdy se opakovaně objevuje potřeba výměny součástky, ještě před její stanovenou lhůtou pro výměnu či obnovu, výrobce musí být obeznámen, aby mohl zjistit příčinu a nabídnout způsob řešení problému. Řemenový převod Vysoce kvalitní hnací řemen redukčního převodu nevyžaduje kromě pravidelné kontroly napnutí a vizuální kontroly žádnou údržbu. Výrobcem používaný řemen je dle reduktoru je POLY-V 240J/610PJ šíře 42mm. Řemen je napínán přes exetrickou hřídel velkého reduktorového kola. Tato hřídel se při uvolnění šroubů 36S a 36S dá otáčet: - proti směru chodu motoru - povolení řemenu + jeho výměna - po směru chodu motoru dopnutí řemenu 20

21 HNACÍ ŘEMEN SE NAPÍNÁ VŽDY PO SMĚRU CHODU MOTORU! Dopínací síla je zhruba 20Nm. Poté se dotáhne první šroub 36S na 20Nm a potom 36S na 12Nm. Před každým letem proveďte kontrolu dopnutí řemenu a vizuální kontrolu stavu řemenu případně jakékoli vady ho ihned vyměňte i mimo interval výměny! Pokud se při prudkém přidání plynu za chodu motoru ozve pištění nebo se motor roztáčí přes maximální otáčky nastavené s vrtulí je řemen povolen a musí se dopnout! 7 Vzduchový filtr Vzduchové filtry musí být pravidelně čištěny v čistém saponátovém rozpouštědle. oporučený interval pro čistění vzduchového filtru je 25 hodin. V případě, že letadlo létá ve výjimečně prašných podmínkách měl by být filtr čištěn mnohem častěji. Toto zvláště platí při častých přistáních a následných startech, kdy stojí za uvažování čistění filtru každý týden. Palivový filtr Palivový filtr musí být vyměněn po 25 hodinách provozu v případě, že není dostupné předčištěné palivo (například palivo je plněno z kanystrů), a nebo po 50 ti hodinách, pokud je palivo vždy plněno ze schváleného a řádně udržovaného tankeru na letecké palivo, či z klasické stacionární čerpací stanice. POZNÁMKA: VÝROBCE DOPORUČUJE POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ FILTRY Zapalovací svíčky Zapalovací svíčky by měly být čištěny v odmašťovacím prostředku nebo v benzínu, přičemž musí být používán pouze tvrdý kartáč z umělé hmoty a v žádném případě by se neměly čistit tryskáním či pískováním nebo pomocí ocelového kartáče. POZNÁMKA: NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE VYŠROUBOVAT SVÍČKU Z HORKÉHO MOTORU. Při zpětné montáži svíčky je nutné závit namazat grafitovým nebo měděným tukem. Používejte pouze svíčky doporučené výrobcem, které jsou osvědčené provozními testy. Pro chladné a vlhké prostředí doporučujeme používat svíčky klasické elektrodové NGK CRBE, NGK 9 EK nebo Champion RG 94 C, RG 92 DC teplejších hodnot. Zlepší se start i po delší odstávce motoru. Elektrická síť, baterie: Motor využívá dvě 12 V baterie, které jsou napojeny na elektrickou síť. Doporučené baterie: 2 x 10 článků NiCd obvykle používané modeláři. Startovací relé, usměrňovač proudu a regulátor napětí jsou integrovány do bateriového bloku. Přes usměrňovač jsou obě baterie nabíjeny napětím 12V. Do elektrického systému proudí napětí 12V, ale pro startování je do elektrického startéru pouštěno napětí 24V. 21

22 Palivový systém: Motor musí být napojen na palivovou nádrž přes palivový filtr. Pro první napumpování benzinu do karburátoru slouží ruční palivová pumpička ujištěna vpravo nad nádrží. POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NETĚSNOSTÍ, NEBO PORUCH JE ZAKÁZÁNO STARTOVAT MOTOR, DOKUD NEBUDOU TYTO PROBLÉMY VYŘEŠENY. Karburátory: Motor je vybaven dvěma membránovými karburátory Walbro WB Karburátory jsou z výroby základně seřízeny pro použití ve výškách mezi hladinou moře a 2000 m, ale konečné doladění se provádí až na zabudovaném motoru v příslušném létacím zařízení při dané vrtuli a nadmořské výšce. Základní nastavení 1. Šroub volnoběžných otáček zašrouben 3/2 otáčky. Provedení: šroub se povolí tak, aby se špička šroubu jemně dotýkala páčky klapky plynu. Potom šroub zašroubíme 3/2 otáčky druhý karburátor stejným způsobem 2. Šroub Lo běh motoru v nízkých otáčkách - povolen o 2/3 otáčky. Provedení: dotáhneme šroub Lo na doraz nepřetahovat, aby se nevymačkala sedla potom ho vyšroubíme o 2/3 otáčky druhý karburátor stejným způsobem 3. Šroub Hi běh motoru v maximálních otáčkách povolen o 3/4 otáčky. Provedení: dotáhneme šroub Hi na doraz nepřetahovat, aby se nevymačkala sedla potom ho vyšroubíme o 3/4 otáčky 9 POZNÁMKA: JE ZAKÁZÁNO STARTOVAT MOTOR BEZ NASAZENÍ VRTULE, ABY NEDOŠLO K JEHO PŘETOČENÍ, NEBO PŘEHŘÁTÍ, KTERÉ MŮŽE VÉST K DEFORMACI A POŠKOZENÍ MOTORU. Doladění karburátorů za chodu motoru: Po nastartování motoru lehce držte plyn, aby motor nezastavil a nechejte ho ohřát alespoň na 50 stupňů jak vodu, tak olej. Šroubem pro seřízení volnoběhu nastavte volnoběžné otáčky na ot/min na motoru. (motor musí běžet lehce nesmí chcípat jinak se musí zvýšit volnoběžné otáčky) Nastavení šroubů Lo a Hi: Přidejte plyn a sledujte co motor dělá. Existují dvě možnosti: A) Motor váhá zrychlit a dusí se. Toto je známka chudé směsi. Hrozí riziko přehřívání a zadření motoru. Motor nesmí váhat s akcelerací. Otevřete Lo šroub o 1/8 a proveďte novou kontrolu přechodů. 22

23 B) Motor zrychluje hladce, ale příliš se třepe. To je známka bohaté směsi. Motor má malý výkon a tvoří se příliš karbonových usazenin, které pak mohou poškodit píst a vložku válce. Zavřete Lo šroub o 1/8 a proveďte novou kontrolu. Lo šroub musí být nastaven tak, aby motor po přidání plynu hladce a svižně zrychloval a příliš se netřepal. Nesmí se příliš zavřít, aby nedocházelo k přehřívání motoru. Nastavení šroubu Hi: POZNÁMKA: NASTAVENÍ ŠROUBU Hi FUNGUJE PODOBNĚ JAKO ŘÍZENÍ SMĚSI PALIVA U CERTIFIKOVANÝCH LETADEL, KTERÉ JE VYUŽÍVÁNO K NASTAVENÍ MOTORU PRO NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKONU A SPOTŘEBY PALIVA. POKUD JE NA MOTORU NAINSTALOVÁN SENZOR TEPLOTY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ, PAK BY MĚL UKÁZAT NEJVYŠŠÍ TEPLOTU PŘI NASTAVENÉM NEJVYŠŠÍM VÝKONU MOTORU. - Zajistěte tříkolku proti neočekávanému pohybu - Ujistěte se, že v blízkosti vrtule se nenachází žádná osoba, ani předmět - Otevřete naplno plyn a otáčíte Hi šroubem vpravo či vlevo až najdete max otáčky (ze základního nastavení zpravidla utahujeme) 10 - Z této polohy budete Hi šroub pomalu uzavírat až dojde k výraznému poklesu otáček. VAROVÁNÍ: Ihned povolte Hi šroub do polohy, kde měl motor nejvyšší výkon (jinak dojde k přehřátí motoru a tím i jeho poškození z důvodu provozu na příliš chudou směs)! Nejlepší nastavení pro maximální výkon motou je nastavení, které předcházelo poklesu otáček. - Z maximálních otáček otevřeme Hi šroub o 1/8. Nikdy nenastavujeme Hi šroub na maximální otáčky! 5. Systém vodního chlazení - první naplnění a princip činnosti Motor je chlazen kapalinou proudící přes válce a hlavy. Čerpadlo, umístěné na zadní straně motoru, žene chladící kapalinu do těchto válců a hlav. Po ohřátí na příslušnou teplotu se termostaty, umístěné v každé hlavě, otevřou a přesměrují kapalinu přes chladič a zpět do čerpadla. Chladicí systém musí být instalován tak, aby vzduchové bubliny z válců a hlav moh-ly proudit hadicemi nahoru, buď do chladiče, nebo do expanzní nádrže. Po zaplnění motoru a chladiče chladicí kapalinou se musí tento systém dokonale odvzdušnit. Prohlédněte si také obrázek na straně. Správný postup je následující: 1. Promačkejte všechny hadice tak dlouho, dokud jdou bubliny vzduchu do chladiče či expanzní nádoby 2. Doplňte chladící kapalinu 3. Nakloňte motor na jednu stranu o 30 a opět promačkávejte hadice, dokud budou uni-kat bublinky vzduchu z chladícího systému 4. Nakloňte motor zpět do horizontální polohy a doplňte chladící kapalinu 5. Opakujte krok 3. a nakloňte motor o 30 na druhou stranu 23

24 6. Vraťte motor do horizontální polohy a doplňte chladící kapalinu 7. Systém je odvzdušněn POZNÁMKA: PŘI NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ DOJDE PŘI PROVOZU K PŘEHŘÁTÍ NEODVZDUŠNĚNÝCH ČÁSTÍ A TÍM I NÁSLEDNÁ DEFORMACE A POŠKOZENÍ MOTORU. 6. Olejový systém - první naplnění a princip činnosti Zespodu motoru jsou dva výstupy na připojení olejového chladiče. Po kompletní instalaci systému můžete napustit motor novým olejem. POZNÁMKA: VÝROBCE PŘEDEPISUJE VÝHRADNĚ POLOSYNTETICKÝ NEBO PLNOSYNTETICKÝ OLEJ TŘÍDY JASO MA PRO 4TAKTNÍ MOTOCYKLY Motor pojme 1l oleje + obsah hadic a chladiče. Hladina se kontroluje dle instalované měrky. Po zaplnění systému vyšroubujte svíčky a motor několikráte protočte rukou s vypnutým zapalováním, aby došlo k zalití celého systému olejem. Následně protočte motor startérem bez vrtule, svíček a stále s vypnutým zapalováním. Vždy kontrolujte, aby se motor startéru nepřehřál! Pokud se začíná výrazně zahřívat, přerušte protáčení a nechte jej vychládnout. Správná procedura na odvzdušnění motoru je následující: 1. Odšroubujte šroub 36S z krytu olejového filtru 2. Točte motorem pomocí elektrického startéru po dobu 10-ti sekund. Vzduch z olejového systému by měl unikat otvorem v krytu olejového filtru POZNÁMKA: motor bude vypouštět olej z otvoru v krytu olejového filtru, jakmile dojde k odvzdušnění olejového systému. Je nutné připravit nádobu, do které bude tento olej za-chycen, aby nedošlo k znečištění životního prostředí, případně jiného rizika. 3. Přestaňte točit motore, jakmile začne z otvoru v olejovém filtru vytékat olej 4. Aplikujte lepidlo Loctite 577 na šroubek 36S a zašrubte jej jemně zpět do krytu olejového filtru 5. Naneste grafitovou, nebo měděnou pastu na závit zapalovacích svíček a zašroubujte je do motoru 6. Nasaďte vysokonapěťové kabely na zapalovací svíčky 7. Našroubujte vrtuli, dotáhněte a zajistěte šrouby, které ji drží 8. Zkontrolujte, zda motoru splňuje všechny podmínky v sekci první start. Pokud ano, pak zapněte zapalování a nastartujte motor Motor zahřejte po dobu asi 5min při volnoběžných otáčkách a poté ho zastavte. Proveďte kontrolu hladiny oleje na měrce a při nízké ji dolejte po vrchní rysku měrky. Olej by měl být měněn dle doporučených intervalů, což se vztahuje i na výměnu olejového filtru. 24

25 Olej se vypouští zásadně jen hadicemi benja na spodní straně motoru se nesmí demontovat! Maximální spotřeba oleje: 0,012 l/kwh POZNÁMKA: Do všech rotujících součástí se doporučuje namontovat šrouby s aretací Loctite č.243. Používejte pouze druhy aretační hmoty s nízkou nebo střední hodnotou momentu povolení, protože některé Loctite hmoty mohou zalepit šrouby malého průměru natolik pevně, že jejich povolení je velice složité, ne-li nemožné bez použití vysokých teplot. MOTOR SE SMÍ STARTOVAT POUZE S NAMONTOVANOU VRTULÍ, ABY NEDOŠLO K PŘETOČENÍ ČI PŘEHŘÁTÍ MOTORU A TÍM I JEHO DEFORMACI! POKUD SE TAK NEUČÍNÍ NESMÍ BÝT UVEDEN DO PROVOZU! VŽDY ZAJISTIT PROSTOR KOLEM MOTORU, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍM OSOB ČI JINÉMU POŠKOZENÍ!! 7. Zkontrolujte před prvním startem 1. Zda je motor naplněn olejem požadovaného typu. Hladina oleje musí být na horní rysce měrky oleje (prohlédněte si také sekci Olejový systém). Ujistěte se, že olejový sys-tém je odvzdušněn. 2. Zkontrolujte těsnost celého olejového systém, včetně olejového chladiče 3. Zda je naplněn vodní chladící systém chladivem (specifický typ a poměr podle venkovních klimatických podmínek). Ujistěte se, že vodní chladící systém je odvzdušněn. (prohlédněte si také sekci vodní chladící systém) 4. Zkontrolujte těsnost celého vodního chladícího systému 5. Zkontrolujte těsnost výfukového systému 6. Zkontrolujte utažení a zajištění uchycení motoru k loži 7. Zkontrolujte elektrickou instalaci 8. Zkontrolujte těsnost palivového systému 9. Zkontrolujte chod a symetrii plynových klapek v obou karburátorech 10. Zkontrolujte dotažení a zajištění vrtulových šroubů 11. Zkontrolujte nastavení vrtule (je zakázáno startovat motor bez vrtule mohlo by dojít k jeho přetočení a tím i zničení) 12. Zkontrolujte zajištění létacího zařízení proti neočekávanému pohybu 13. Zkontrolujte zabezpečení prostoru okolo vrtule, aby nedošlo ke zranění osob, nebo škodě na majetku POZNÁMKA: PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV ZÁVADY NEBO NETĚSNOSTI JE ZAKÁZÁNO UVÉST MOTOR DO PROVOZU, DOKUD NEDOJDE K ODSTRANĚNÍ ZÁVADY! 25

26 8. První start 1. Motor minimálně třikrát protočte rukou při vypnutém spínači zapalování 2. Stříkněte do každého karburátoru 5 ml benzínu před škrtící klapku ruční pumpičkou 3. Přepněte hlavní spínač do polohy zapnuto 4. Nastavte plynovou páku na minimum 5. Ujistěte se, že se nikdo nenachází v blízkosti vrtule 6. Nastartujte motor 7. Opakujte krok 2. pokud motor nenastartuje během 10-ti sekund 8. Opět startujte a sledujte na hadičkách přívodu benzínu, zda motor nasává palivo 9. Po nastartování motoru kontrolujte tlak oleje. Tlakoměr oleje by měl nejpozději do patnácti sekund po sttartu motoru ukazovat odpovídající hodnotu. Pokud je namontová-na kontrolka tlaku oleje, pak by tato měla do 15-ti sekund zhasnout. V opačném případě je potřeba vypnou motor a olejový systém. (viz. Olejový systém) POZNÁMKA: MOTOR NECHTE MÍRNĚ ZAHŘÁT POZNÁMKA: JE ZAKÁZÁNO VYPÍNAT MOTOR S OTEVŘENÍM ŠRTÍCÍ KLAPKY KARBURÁTORŮ 9. Vypínání motoru Pro vypnutí motoru je nevyhnutelně nutné nechat motor postupně zchladnout, aby se předešlo ke zborcení nebo popraskání hlav válců. Nikdy kromě stavu nouze nevypínejte motor, aniž by jste ho nenechali dostatečnou dobu zchladnout na minimálních otáčkách 2-3min! 1. Plynovou páku posuňte do polohy, kdy motor točí 3000 ot./min. a vyčkejte dokud oba teploměry chladící vody hlav válců ukazují více, než 80 C 2. Vypněte všechna rádia a elektroniku 3. Snižte otáčky na 2400 ot./min. a nechte tak motor běžet 2-3 minuty 4. Stáhněte plynovou páku na minimum 5. Vypněte zapalování 6. Vypněte hlavní vypínač 7. Uzavřete přívod paliva do motoru POZNÁMKA: POTÉ KONTROLA VŠECH ČÁSTÍ MOTORU - PŘI JAKÉKOLI DEFORMACI, NETĚSNOSTI ČI JINÉ NEGATIVNÍ ZMĚNĚ SE MUSÍ TYTO ZÁVADY PŘED DALŠÍM POUŽITÍM MOTORU ODSTRANIT!!!!!! JE ZAKÁZÁNO VYPÍNAT MOTOR S OTEVŘENÍM ŠRTÍCÍ KLAPKY KARBURÁTORU!! POKUD JE VRTULE STAVITELNÁ NASTAVÍME ÚHLY LISTŮ TAK, ABY MOTOR PŘI MAXIMÁLNÍCH OTÁČKÁCH NA ZEMI NEPŘEKROČIL 7900ot/min, POKUD VRTULE STAVITELNÁ NENÍ VYMĚNÍME JI ZA JINÝ TIP! VRTULE POUŽITELNÉ K MOTORU NV 360 JSOU DO PRŮMĚRU 160 CM. 26

27 10. Pravidelná údržba Po prvním letu s novým motorem musí být odmontován kryt motoru s následnou důkladnou kontrolou prostoru motoru. Zkontrolujte zda nedošlo k netěsnostem spojovacích ploch bloku motoru, bloku válců, krytu ventilů nebo těsnění hřídele. Všechny kabely a hadice mo-toru musí být zkontrolovány, zdali nedošlo k jejich uvolnění, odření nebo změně barvy. Změna barvy znamená, že tyto kabely či hadice jsou vedeny prostorem motoru s nadměrnými teplotami, a mohlo by dojít k jejich předčasnému selhání. Přesvědčte se, že všechny součásti připevněné na nosiči motoru a protipožární desce zůstaly pevně dotaženy. Pokud byste nalezli cokoliv poškozené, uvolněné nebo jinak označující závadu, je nutné příčinu najít a vše uvést do původního stavu před následujícím letem. 11. Generální opravy Současná provozní doba motoru do GO je 600 hodin, s vyhlídkou na její budoucí prodloužení. Pro generální opravy je nutné motor vrátit zpět výrobci. V případech, kdy je motor poškozen nárazem vrtule nebo jinak vážně poškozen, je nutné provést revizi motoru u výrobce nebo autorizovaného zástupce. Olejový chladící systém Vodní chladící systém 12. Elektrický systém : BATERIE 2x 12 V s vyvedeným středem. ELECTRICKÝ STARTER Zapalovací svíčky Zapalovací svíčky by měly být čištěny v odmašťovacím prostředku nebo v benzínu, přičemž musí být používán pouze tvrdý kartáč z umělé hmoty a v žádném případě by se neměly čistit tryskáním či pískováním nebo pomocí ocelového kartáče. Nastavovací šrouby karburátoru LO ŠROUB HI ŠROUB ŠROUB VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČEK Vodní chladící systém - první naplnění Pravidelná údržba / lhůty pro výměnu součástek s omezenou pracovní životností požadované operace. 27

28 Tabulka pro pravidelnou údržbu motoru Součástka Denně po 25h po 50h po 100h po 250h Poznámka Svíčky vyčistit výměna vyčistit vyčistit Viz. pozn. v manuálu Hnací řemen kontrola kontrola výměna výměna výměna Výměna po 2 letech bez ohledu na dobu provozu Filtr sání kontrola vyčistit výměna výměna výměna Pokud létáte v suchém a prašném prostředí, nutno čistit každý týden, Palivový filtr výměna výměna výměna výměna Vyměňujte po 25-ti hodin. intervalech, pokud je palivo naléváno z kanystrů Součástka Denně po 25h po 50h po 100h po 250h Poznámka Olej kontrola výměna výměna výměna výměna Výměna každých 50h Olejový filtr výměna výměna výměna výměna Výměna s každou výměnou oleje Olejové hadice Palivové hadice kontrola kontrola kontrola kontrola výměna Výměna po 3 letech bez ohledu na dobu provozu kontrola kontrola kontrola kontrola výměna Výměna po 3 letech bez ohledu na dobu provozu Chladivo kontrola kontrola kontrola kontrola výměna Výměna po 3 letech bez ohledu na dobu provozu 28

29 PROVOZNÍ ZÁZNAMY PŘEHLED VYKONANÉ ÚDRŽBY Přehled vykonaných předepsaných prohlídek, opravy, výměny důležitých dílů adod. Úkon (důvod) datum provedení provedeno při náletu (hod) podpis - provedl - kontroloval 29

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390

Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390 Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390 Návod k obsluze OBSAH : ÚVOD.. 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...5 Další bezpečnostní pokyny.. 6 Umístění značky CE a piktogram

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s.

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. GCV 135E * GCV 160E Návod k obsluze a Zárucní knížka HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. 3 Návod k obsluze pro motor HONDA GCV135E, GCV160E Dekujeme Vám

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (BFH-A) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (BFH-B) Důležité

Více

Návod k obsluze a údržbě plynového zařízení Solaris Dynamic OBD/CAN

Návod k obsluze a údržbě plynového zařízení Solaris Dynamic OBD/CAN Souprava pro provoz motorových vozidel na alternativní palivo LPG (PROPAN-BUTAN) systém sekvenčního vstřikování plynné fáze LPG s možností trvalého propojení s OBD diagnostikou benzínové ECU s homologací

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více