Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

2 OBSAH Desatero bezpečného létání 3 Návod k použití 4 Důležitá upozornění 4 Doplňování manuálu změny 4 Rozměry 5 Nastavení polohy karabin 6 Zajištění pilota a pasažéra 8 Normální postupy Předletová prohlídka 10 Využití startovacího automatu 14 Vzlet 16 Přistání 16 Pravidelná údržba 16 Skládání 17 Základní technická data 18 První start 18 Provoz 19 Díly vyžadující pravidelnou výměnu 20 Systém vodního chlazení první naplnění a princip činnosti 23 Olejový systém první naplnění a princip činnosti 24 Kontrola před prvním startem 25 První start 26 Vypínání motoru 27 Pravidelná údržba 27 Generální opravy 27 Elektrický systém 27 Zapalovací svíčky 27 Nastavovací šrouby karburátoru 27 Vodní chladící systém první naplnění 27 Tabulka pro pravidelnou údržbu motoru 28 Provozní záznamy 29 Poznámky 32 Záruční list 34 2

3 DESATERO BEZPEČNÉHO LÉTÁNÍ Dodržujte předpisy pro provoz UL letadel. Nepřeceňujte své pilotní dovednosti a nikdy se nepředvádějte před obecenstvem. Naopak využívejte vhodných ploch v terénu k nácviku postupu při nouzovém přistání. Sledujte vývoj povětrnosti. Nevydávejte se na delší cesty, jestliže je pravděpodobný výskyt bouřek, mlhy nebo námrazy. Sledujte stav paliva také podle letového času a skutečné spotřeby. Volte vždy směr letu a výšku nad zemí s ohledem na možnost nouzového přistání. Létejte vždy s dostatečnou rezervou rychlosti, zejména při celém startovacím a přistávacím manévru. Neprovádějte ani v náznaku akrobatické figury (např. souvraty), i když máte pocit, že Vaše pilotní dovednosti a letové vlastnosti SLZ na to stačí. Nepodceňujte navigaci. Nelétejte do neznámé krajiny bez náležité navigační přípravy a pomůcek (mapa, kompas). Létejte jen tehdy, když jste v dobré fyzické a psychické kondici. 3

4 NÁVOD K POUŽITÍ 1) Tento manuál vystavuje výrobce SLZ. 2) Záznamy musí být čitelné, nesmazatelné a žádný list nesmí být vytržen. 3) Popsaná kniha je součástí technických dokladů. 4) Do nového deníku se přenáší celkový nálet hodin a startů a přepisuje poslední provedený závazný bulletin. 5) Do technicko-provozních údajů uvádějte pouze známé údaje změřené, zvážené a jinak ověřené (po dohodě s inspektorem technikem). 6) Majitel ručí za správnost provozních záznamů. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ DOPLŇOVÁNÍ MANUÁLU - ZMĚNY Pokud nastanou změny týkající se předpisů nebo konstrukce podvozku, bude uveřejněn bulletin této změny (např. v Pilotu). Každý majitel je povinen změnu provést (zajistit její provedení) a toto vyznačit do příslušné části této příručky. Každý majitel, provozovatel a pilot tohoto SLZ je seznámit se podrobně s tímto uživatelským manuálem. TENTO VÝROBEK NEPODLÉHÁ SCHVALOVÁNÍ ÚŘADU PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR A JE PROVOZOVÁN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ UŽIVATELE. ÚMYSLNÉ VÝVRTKY, PÁDY A AKROBACIE JSOU ZAKÁZÁNY. Veškeré konstrukční změny podvozku oproti stavu, pro který byl vydán technický průkaz, musí být schváleny inspektorem technikem, který má podvozek evidován v rejstříku. Každé poškození podvozku musí být hlášeno výrobci nebo příslušnému inspektorovi technikovi. Ten doporučí způsob opravy, opravu dozoruje, a po opravě provede technickou prohlídku. V dokumentaci k podvozku je učiněn zápis. 4

5 ROZMĚRY 5

6 Nastavení polohy karabiny 1. Single nastavení vyvážení dle váhy pilota - Ramenní popruhy dotáhnout tak, aby hlavní karabiny byly posunuty nadoraz směrem k sedačce pilota - Přední popruh úplně povolit 2. Tandem nastavení vyvážení dle váhy pilota a pasažera - Ramenní popruhy úplně povolit - Přední popruhy dotáhnout tak, aby hlavní karabiny byly posunuty do správné pozice dle váhy pilota a pasažéra 6

7 Těžší pasažér ( kg) karabiny nadoraz směrem ke startovacímu automatu Vyvážení stroje má závislost i na hmotnosti pilota a doporučuje se před prvními lety vyvážit a ocejchovat pozici karabiny na statickém závěsu. 15 cm Vzdálenost startovacího automatu od karabiny musí být vždy 15cm. Dle pozice karabiny je potřeba povytahovat startovací automat tak, aby byla vždy dodržena vzdálenost 15cm. 7

8 Zajištění pilota a pasažéra 1.Vysunout zajišťovací čepy 2.Odklopit opěrku pasažera 3.Ve stoje zapnout zajišťovací popruhy 4.Opěrku pasažéra vrátit zpět 5.Čepy opěrky pasažéra zajistit zajišťovací kolíky 6.Nasadit a dotáhnout ramenní popruhy pasažéra Důsledná kontrola tohoto uzlu, šroubového spoje zajišťovacího trnu.!!! Nebezpečí života!!! 8

9 7.Zapnout zajišťovací popruhy pasažéra 8. 8 důležitých bodů zajištění 9

10 PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA 1. Osa krčku řízení, šroub dotažen, volnost pohybu OK 2. Šrouby přední osy dotaženy OK 3. Nahuštěnnost předních pneu OK 4. Pásy pasažéra neporušenost a upevnění OK 5. Šrouby pasažérské sedačky a opěrky OK 6. Pevně utaženy šrouby závěsu OK 7. Pojistný čep zajištěn, nelze vytáhnout OK 8. Hlavní závěs padáku neporušenost šití a hlavní karabiny PK vč. připojení ZP OK 9. Nastavení pozice závěsu a utažení ramenních popruhů pilotní sedačky OK 10. Plynová rukojeť, ovládání plynu, přívodní bowden OK 11. Připnutí PRESS karabin u sedačky pilota, šrouby, rozpěrky, karabiny OK 12. Kontrola pojistných kolíků skeletu a rámu OK 13. Šrouby rozpěrných ramen karabin dotaženy a zajištěny OK 14. Zajišťovací šroub skeletu vůle dotažení OK 15. Skelet a ramena zadních náprav neporušenost, nahuštění zadních kol OK 16. Kontrola vrtule, neporušenost, utažení OK 17. Motor, lanka, kabely, hadice chlazení, napnutí řemene reduktoru OK 18. Stav olejové náplně OK 19. Stav chladící kapaliny OK 20. Benzínové hadičky OK 21. Uzávěr palivové nádrže, stav paliva OK 22. ZP ve spodním kontejneru zajišťovací trny, ručka odhozu, připojení ZP do hlavních karabin OK 10

11 9 8 6, ,2 11

12

13

14 VYUŽITI STARTOVACÍHO AUTOMATU 1.Vyndat zátky beranů 2.Vyndat pružinky z beranů 3. Tyčku startovacího automatu nasadit do beranu nadoraz 4.Na vnější stranu startovacího automatu nasadit plastovou zajišťovací zátku kolíkem do otvoru beranu 14

15 5. Karabinu startovacího automatu připnout do mailonky padákové šňůry A 6.Oranžová šňůra automatu nesmí být napnutá, když je padák v letové pozici, kolmo k sedačce tzn. 7.Délku šňůry nastavujeme povytáhnutím startovací šňůry z automatu tím, že posuneme uzel na šňůře dle napnutí automatu 8.Obě šňůry automatu musí být stejně dlouhé 15

16 VZLET Čelní start přímo proti větru. Používat držáky šňůr pro snadný start bez rizika poškození rámu či vrtule. Zkontrolovat nalití padáku a volnost šňůr. S plným plynem se rozjet bez brzdění padáku. Udržovat směr proti větru. Po vzletu stoupat na odbrzděném padáku na jeho plné rychlosti. To minimalizuje nebezpečí ztráty rychlosti. PŘISTÁNÍ Pečlivě si prohlédnout přistávací plochu, zkontrolovat překážky a směr větru. Vždy přistávat proti větru! Stisknout a podržet vypínač motoru až do jeho zastavení min. 15 m nad zemí. Přistát na kola a stažením řidiček vylít padák. Pokládat padák tak, aby se zamezilo kontaktu vrchlíku a šňůr s horkými částmi motoru, případně s roztočenou vrtulí. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA pneumatiky brzda - pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. V případě potřeby dofoukněte na 2,5 MPa. - při snížení účinnosti brzdy doporučujeme vyměnit brzdové obložení. Podvozek Cruise Carbon vyžaduje dále pravidelnou předletovou prohlídku a roční prohlídku u výrobce či technika pověřeného prodlužováním platnosti průkazu technické způsobilosti SLZ. V případě jakéhokoliv poškození kteréhokoliv dílu SLZ je nutná jeho oprava či výměna před dalším letem. ZÁSADY DLOUHODOBÉHO USKLADNĚNÍ - uskladnit v suchém, teplotně stálém a čistém prostředí 16

17 SKLÁDÁNÍ 1.povolit mailon na spodních částech bočních rámů 2.nejprve povolit rychloupínací kolíky a sundat oba boční rámy 3.naposledy sundat horní rám, který poté naopak nasazujeme jako první 17

18 MOTOR MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA MOTORU NV 360 VAROVÁNÍ: TENTO LETECKÝ MOTOR NESPLŇUJE MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ PRO BĚŽNÁ LETADLA. MOTOR JE URČEN PRO POUŽITÍ V EXPERIMENTÁLNÍCH LETADLECH A NECERTIFIKOVANÝCH LETADLECH TYPU MICROLIGHT VE KTERÝCH, V PŘÍPADĚ PORUCHY MOTORU NEBUDE OHROŽENA BEZPEČNOST. PŘEČTĚTE SI TENTO MANUÁL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MOTORU. 1. Základní technická data Následující instrukce se týkají montáže, provozu a údržby motoru NV 360. Doporučujeme, aby se uživatel dostatečně obeznámil s obsahem následujících stránek ještě před instalací motoru a plně dodržoval dané instrukce po celou dobu provozu motoru. Typ: NV 360 Obsah motoru: 360 ccm / kubických palců Vrtání: 63 mm / 2.47 palců Zdvih: 58 mm / 2.28 palců Kompresní poměr 1:11 Jmenovitý výkon motoru: 35 BHP (25, RPM Maximální trvalý výkon: 26 BHP 6000 RPM Kroutící moment motoru: RPM Směr otáčení vrtule: Proti směru hodinových ručiček (tažná vrtule) Hmotnost suchá váha: 26,4 kg (58 lb) Zapalovací svíčky: NGK CR9EK nebo ekvivalentní Vzdálenost mezi kontakty: Zapalovací svíčky 0.5 mm (0.02 palce) Elektrický startér: 18V / 370W Dynamo (alternátor): 12V / 100W Mazání: Polosynthetický olej pro 4 taktní motocykly specifikace JASO MA Palivo: Automobilový benzín, oktanové číslo 95 Palivové čerpadlo: Podtlakové Mikuni Karburátor: 2 x Walbro WB-37-1 Redukční pohon: 2,76 : 1, pomocí řemene (šířka 42 mm, délka 610 PJ) Náboj vrtule: Ø75-6 x M8, Ø70-6 x M6, Ø50-6 x M6 Hmotnosti příslušenství: Chladič kg, olej 1l ~ 0.8 kg, voda 1l ~ 1 kg, výfuk kg 4 POZNÁMKA: JE ZAKÁZÁNO STARTOVAT MOTOR BEZ NASAZENÍ VRTULE 2. První start Zkontrolujte před prvním startem: - Naplnění motoru olejem požadovaného typu. Olej se do motoru plní po nejvyšší rysku měrky oleje 18

19 - Těsnost celého olejového, včetně chladiče - Naplnění vodního chladícího systému chladící kapalinou (konkrétní chladící kapalinu je potřeba vybrat podle venkovních podmínek), včetně chladiče a odvzdušnění systému - Těsnost celého vodního chladícího systému - Těsnot výfukového systému - Dotažení šroubů, držících motor na motorovém loži - Elektrické vedení - Těsnost palivového systému - Pohyb a souměrnost pohybu škrtících klapek v obou karburátorech - Dotažení šroubů držících vrtuli - Nastavení vrtule POZNÁMKA: VŽDY NASTAVTE VRTULI NÁKLONEM LISTŮ TAK, ABY MOTOR PŘI MOTORVÉ ZKOUŠCE NA ZEMI NEPŘEKROČIL 7900 OT./MIN. PŘI POUŽITÍ VRTULE S PEVNÝMI LISTY JE V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ TĚCHTO OTÁČEK POTŘEBA VYBRAT JINOU VRTULI. - Zajistěte tříkolku proti neočekávanému pohybu - Ujistěte se, že v blízkosti vrtule se nikdo a nic nenachází, aby nedošlo ke zranění osob, nebo poškození majetku 5 3. Provoz Motor byl zaběhnut přímo ve výrobě po dobu 2 hodin, a proto není třeba další zabíhání po namontování. Všechny důležité prvky byly seřízeny pro optimální výkon, přičemž karburátor je seřízen, aby pracoval uspokojivě mezi hladinou moře a 2000 metry (6,514 stop). Doladění motoru je uvedeno v dalších částech manuálu. Nicméně všechny přístroje by měly být pečlivě sledovány během prvních několika hodin provozu, kdy maximální pozornost by měla být upřena na níže uvedené teplotní a tlakové limity: Otáčky motoru: Maximální otáčky: Provozní otáčky: 7800 ot./min, max. 3 minuty ot./min Doporučujeme používat provozní otáčky v rozmezí ot./min, kdy výkon, spotřeba paliva a opotřebení motoru je v ideální konfiguraci. Teplota chladící vody: Maximální teplota vody: Provozní teplota: Minimální teplota: 100 C (195 F)- maximálně však 5 minut C ( F) 60 C (136 F) Při provozování motoru je zakázáno převyšovat provozní teplotu 85 C. Maximální teplota 100 C může být použita pouze ve stavu nouze avšak po dobu nejdéle 5 minut. Při překročení provozních teplot dochází k deformaci hlav a dalším závadám s tímto spojeným. Minimální provozní teplota 60 C je měřena při běžném horizontálním letu a je zakázáno provozovat motor při nižších teplotách. 19

20 Teplota výfukových plynů: Provozní teplota: C Poznámka: Tato hodnota je pouze pro Vaši informaci. Teploměr výfukových plynů není povinný pro provoz tohoto motoru. Teplota a tlak oleje: Tlak oleje: kg/cm2 ( psi) Teplota oleje: C, ( F), krátkodobě 100 C (195 F) Poznámka: Teplota oleje musí dosáhnout výše uvedenou teplotu dříve než může být škrtící klapka karburátoru plně otevřena a je to nejnižší teplota při které může být motor provozován. Nejvyšší možná teplota oleje při provozu motoru je 90 C, pouze při stavu nouze může být tato teplota krátkodobě překročena až na 100 C. Pokud by se jakýkoliv z těchto údajů blížil nebo dosáhnul maximálních uvedených limitů, mu-sí být při letu plynová páka motoru stažená na minimální letu schopné otáčky a musí být pro-vedeno přistání na nejbližším vhodném místě. Příčina odchylky musí být identifikována a opravena před tím, než bude možný další provoz Díly vyžadující pravidelnou obnovu Některé součástky vyžadují pravidelnou obnovu během provozního období motoru, to znamená, že tyto části musí být vyměněny v určených intervalech. Díky velkému množství různých provozních podmínek (povětrnostní a klimatické podmínky, četnost provozu, individuální důvody) je nutná častá a pečlivá kontrola těchto částí pro zajištění jejich provozní schopnosti během doporučeného intervalu. Pokud by bylo zaznamenáno cokoliv podezřelého, ještě před určeným intervalem pro výměnu, daná součástka musí být okamžitě vyměněna. (Vzdálená, ale pravděpodobná možnost předčasného poškození hnacího řemene je klasický příklad, stejně tak, jako další problémy, které jsou popsány níže). POZNÁMKA: Upozorňujeme, že doporučené lhůty pro výměnu (obnovu) odpovídají pouze rozumně očekávané a ne bezpodmínečně zaručené provozní životnosti daného výrobku. Ve všech případech, kdy se opakovaně objevuje potřeba výměny součástky, ještě před její stanovenou lhůtou pro výměnu či obnovu, výrobce musí být obeznámen, aby mohl zjistit příčinu a nabídnout způsob řešení problému. Řemenový převod Vysoce kvalitní hnací řemen redukčního převodu nevyžaduje kromě pravidelné kontroly napnutí a vizuální kontroly žádnou údržbu. Výrobcem používaný řemen je dle reduktoru je POLY-V 240J/610PJ šíře 42mm. Řemen je napínán přes exetrickou hřídel velkého reduktorového kola. Tato hřídel se při uvolnění šroubů 36S a 36S dá otáčet: - proti směru chodu motoru - povolení řemenu + jeho výměna - po směru chodu motoru dopnutí řemenu 20

21 HNACÍ ŘEMEN SE NAPÍNÁ VŽDY PO SMĚRU CHODU MOTORU! Dopínací síla je zhruba 20Nm. Poté se dotáhne první šroub 36S na 20Nm a potom 36S na 12Nm. Před každým letem proveďte kontrolu dopnutí řemenu a vizuální kontrolu stavu řemenu případně jakékoli vady ho ihned vyměňte i mimo interval výměny! Pokud se při prudkém přidání plynu za chodu motoru ozve pištění nebo se motor roztáčí přes maximální otáčky nastavené s vrtulí je řemen povolen a musí se dopnout! 7 Vzduchový filtr Vzduchové filtry musí být pravidelně čištěny v čistém saponátovém rozpouštědle. oporučený interval pro čistění vzduchového filtru je 25 hodin. V případě, že letadlo létá ve výjimečně prašných podmínkách měl by být filtr čištěn mnohem častěji. Toto zvláště platí při častých přistáních a následných startech, kdy stojí za uvažování čistění filtru každý týden. Palivový filtr Palivový filtr musí být vyměněn po 25 hodinách provozu v případě, že není dostupné předčištěné palivo (například palivo je plněno z kanystrů), a nebo po 50 ti hodinách, pokud je palivo vždy plněno ze schváleného a řádně udržovaného tankeru na letecké palivo, či z klasické stacionární čerpací stanice. POZNÁMKA: VÝROBCE DOPORUČUJE POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ FILTRY Zapalovací svíčky Zapalovací svíčky by měly být čištěny v odmašťovacím prostředku nebo v benzínu, přičemž musí být používán pouze tvrdý kartáč z umělé hmoty a v žádném případě by se neměly čistit tryskáním či pískováním nebo pomocí ocelového kartáče. POZNÁMKA: NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE VYŠROUBOVAT SVÍČKU Z HORKÉHO MOTORU. Při zpětné montáži svíčky je nutné závit namazat grafitovým nebo měděným tukem. Používejte pouze svíčky doporučené výrobcem, které jsou osvědčené provozními testy. Pro chladné a vlhké prostředí doporučujeme používat svíčky klasické elektrodové NGK CRBE, NGK 9 EK nebo Champion RG 94 C, RG 92 DC teplejších hodnot. Zlepší se start i po delší odstávce motoru. Elektrická síť, baterie: Motor využívá dvě 12 V baterie, které jsou napojeny na elektrickou síť. Doporučené baterie: 2 x 10 článků NiCd obvykle používané modeláři. Startovací relé, usměrňovač proudu a regulátor napětí jsou integrovány do bateriového bloku. Přes usměrňovač jsou obě baterie nabíjeny napětím 12V. Do elektrického systému proudí napětí 12V, ale pro startování je do elektrického startéru pouštěno napětí 24V. 21

22 Palivový systém: Motor musí být napojen na palivovou nádrž přes palivový filtr. Pro první napumpování benzinu do karburátoru slouží ruční palivová pumpička ujištěna vpravo nad nádrží. POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NETĚSNOSTÍ, NEBO PORUCH JE ZAKÁZÁNO STARTOVAT MOTOR, DOKUD NEBUDOU TYTO PROBLÉMY VYŘEŠENY. Karburátory: Motor je vybaven dvěma membránovými karburátory Walbro WB Karburátory jsou z výroby základně seřízeny pro použití ve výškách mezi hladinou moře a 2000 m, ale konečné doladění se provádí až na zabudovaném motoru v příslušném létacím zařízení při dané vrtuli a nadmořské výšce. Základní nastavení 1. Šroub volnoběžných otáček zašrouben 3/2 otáčky. Provedení: šroub se povolí tak, aby se špička šroubu jemně dotýkala páčky klapky plynu. Potom šroub zašroubíme 3/2 otáčky druhý karburátor stejným způsobem 2. Šroub Lo běh motoru v nízkých otáčkách - povolen o 2/3 otáčky. Provedení: dotáhneme šroub Lo na doraz nepřetahovat, aby se nevymačkala sedla potom ho vyšroubíme o 2/3 otáčky druhý karburátor stejným způsobem 3. Šroub Hi běh motoru v maximálních otáčkách povolen o 3/4 otáčky. Provedení: dotáhneme šroub Hi na doraz nepřetahovat, aby se nevymačkala sedla potom ho vyšroubíme o 3/4 otáčky 9 POZNÁMKA: JE ZAKÁZÁNO STARTOVAT MOTOR BEZ NASAZENÍ VRTULE, ABY NEDOŠLO K JEHO PŘETOČENÍ, NEBO PŘEHŘÁTÍ, KTERÉ MŮŽE VÉST K DEFORMACI A POŠKOZENÍ MOTORU. Doladění karburátorů za chodu motoru: Po nastartování motoru lehce držte plyn, aby motor nezastavil a nechejte ho ohřát alespoň na 50 stupňů jak vodu, tak olej. Šroubem pro seřízení volnoběhu nastavte volnoběžné otáčky na ot/min na motoru. (motor musí běžet lehce nesmí chcípat jinak se musí zvýšit volnoběžné otáčky) Nastavení šroubů Lo a Hi: Přidejte plyn a sledujte co motor dělá. Existují dvě možnosti: A) Motor váhá zrychlit a dusí se. Toto je známka chudé směsi. Hrozí riziko přehřívání a zadření motoru. Motor nesmí váhat s akcelerací. Otevřete Lo šroub o 1/8 a proveďte novou kontrolu přechodů. 22

23 B) Motor zrychluje hladce, ale příliš se třepe. To je známka bohaté směsi. Motor má malý výkon a tvoří se příliš karbonových usazenin, které pak mohou poškodit píst a vložku válce. Zavřete Lo šroub o 1/8 a proveďte novou kontrolu. Lo šroub musí být nastaven tak, aby motor po přidání plynu hladce a svižně zrychloval a příliš se netřepal. Nesmí se příliš zavřít, aby nedocházelo k přehřívání motoru. Nastavení šroubu Hi: POZNÁMKA: NASTAVENÍ ŠROUBU Hi FUNGUJE PODOBNĚ JAKO ŘÍZENÍ SMĚSI PALIVA U CERTIFIKOVANÝCH LETADEL, KTERÉ JE VYUŽÍVÁNO K NASTAVENÍ MOTORU PRO NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKONU A SPOTŘEBY PALIVA. POKUD JE NA MOTORU NAINSTALOVÁN SENZOR TEPLOTY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ, PAK BY MĚL UKÁZAT NEJVYŠŠÍ TEPLOTU PŘI NASTAVENÉM NEJVYŠŠÍM VÝKONU MOTORU. - Zajistěte tříkolku proti neočekávanému pohybu - Ujistěte se, že v blízkosti vrtule se nenachází žádná osoba, ani předmět - Otevřete naplno plyn a otáčíte Hi šroubem vpravo či vlevo až najdete max otáčky (ze základního nastavení zpravidla utahujeme) 10 - Z této polohy budete Hi šroub pomalu uzavírat až dojde k výraznému poklesu otáček. VAROVÁNÍ: Ihned povolte Hi šroub do polohy, kde měl motor nejvyšší výkon (jinak dojde k přehřátí motoru a tím i jeho poškození z důvodu provozu na příliš chudou směs)! Nejlepší nastavení pro maximální výkon motou je nastavení, které předcházelo poklesu otáček. - Z maximálních otáček otevřeme Hi šroub o 1/8. Nikdy nenastavujeme Hi šroub na maximální otáčky! 5. Systém vodního chlazení - první naplnění a princip činnosti Motor je chlazen kapalinou proudící přes válce a hlavy. Čerpadlo, umístěné na zadní straně motoru, žene chladící kapalinu do těchto válců a hlav. Po ohřátí na příslušnou teplotu se termostaty, umístěné v každé hlavě, otevřou a přesměrují kapalinu přes chladič a zpět do čerpadla. Chladicí systém musí být instalován tak, aby vzduchové bubliny z válců a hlav moh-ly proudit hadicemi nahoru, buď do chladiče, nebo do expanzní nádrže. Po zaplnění motoru a chladiče chladicí kapalinou se musí tento systém dokonale odvzdušnit. Prohlédněte si také obrázek na straně. Správný postup je následující: 1. Promačkejte všechny hadice tak dlouho, dokud jdou bubliny vzduchu do chladiče či expanzní nádoby 2. Doplňte chladící kapalinu 3. Nakloňte motor na jednu stranu o 30 a opět promačkávejte hadice, dokud budou uni-kat bublinky vzduchu z chladícího systému 4. Nakloňte motor zpět do horizontální polohy a doplňte chladící kapalinu 5. Opakujte krok 3. a nakloňte motor o 30 na druhou stranu 23

24 6. Vraťte motor do horizontální polohy a doplňte chladící kapalinu 7. Systém je odvzdušněn POZNÁMKA: PŘI NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ DOJDE PŘI PROVOZU K PŘEHŘÁTÍ NEODVZDUŠNĚNÝCH ČÁSTÍ A TÍM I NÁSLEDNÁ DEFORMACE A POŠKOZENÍ MOTORU. 6. Olejový systém - první naplnění a princip činnosti Zespodu motoru jsou dva výstupy na připojení olejového chladiče. Po kompletní instalaci systému můžete napustit motor novým olejem. POZNÁMKA: VÝROBCE PŘEDEPISUJE VÝHRADNĚ POLOSYNTETICKÝ NEBO PLNOSYNTETICKÝ OLEJ TŘÍDY JASO MA PRO 4TAKTNÍ MOTOCYKLY Motor pojme 1l oleje + obsah hadic a chladiče. Hladina se kontroluje dle instalované měrky. Po zaplnění systému vyšroubujte svíčky a motor několikráte protočte rukou s vypnutým zapalováním, aby došlo k zalití celého systému olejem. Následně protočte motor startérem bez vrtule, svíček a stále s vypnutým zapalováním. Vždy kontrolujte, aby se motor startéru nepřehřál! Pokud se začíná výrazně zahřívat, přerušte protáčení a nechte jej vychládnout. Správná procedura na odvzdušnění motoru je následující: 1. Odšroubujte šroub 36S z krytu olejového filtru 2. Točte motorem pomocí elektrického startéru po dobu 10-ti sekund. Vzduch z olejového systému by měl unikat otvorem v krytu olejového filtru POZNÁMKA: motor bude vypouštět olej z otvoru v krytu olejového filtru, jakmile dojde k odvzdušnění olejového systému. Je nutné připravit nádobu, do které bude tento olej za-chycen, aby nedošlo k znečištění životního prostředí, případně jiného rizika. 3. Přestaňte točit motore, jakmile začne z otvoru v olejovém filtru vytékat olej 4. Aplikujte lepidlo Loctite 577 na šroubek 36S a zašrubte jej jemně zpět do krytu olejového filtru 5. Naneste grafitovou, nebo měděnou pastu na závit zapalovacích svíček a zašroubujte je do motoru 6. Nasaďte vysokonapěťové kabely na zapalovací svíčky 7. Našroubujte vrtuli, dotáhněte a zajistěte šrouby, které ji drží 8. Zkontrolujte, zda motoru splňuje všechny podmínky v sekci první start. Pokud ano, pak zapněte zapalování a nastartujte motor Motor zahřejte po dobu asi 5min při volnoběžných otáčkách a poté ho zastavte. Proveďte kontrolu hladiny oleje na měrce a při nízké ji dolejte po vrchní rysku měrky. Olej by měl být měněn dle doporučených intervalů, což se vztahuje i na výměnu olejového filtru. 24

25 Olej se vypouští zásadně jen hadicemi benja na spodní straně motoru se nesmí demontovat! Maximální spotřeba oleje: 0,012 l/kwh POZNÁMKA: Do všech rotujících součástí se doporučuje namontovat šrouby s aretací Loctite č.243. Používejte pouze druhy aretační hmoty s nízkou nebo střední hodnotou momentu povolení, protože některé Loctite hmoty mohou zalepit šrouby malého průměru natolik pevně, že jejich povolení je velice složité, ne-li nemožné bez použití vysokých teplot. MOTOR SE SMÍ STARTOVAT POUZE S NAMONTOVANOU VRTULÍ, ABY NEDOŠLO K PŘETOČENÍ ČI PŘEHŘÁTÍ MOTORU A TÍM I JEHO DEFORMACI! POKUD SE TAK NEUČÍNÍ NESMÍ BÝT UVEDEN DO PROVOZU! VŽDY ZAJISTIT PROSTOR KOLEM MOTORU, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍM OSOB ČI JINÉMU POŠKOZENÍ!! 7. Zkontrolujte před prvním startem 1. Zda je motor naplněn olejem požadovaného typu. Hladina oleje musí být na horní rysce měrky oleje (prohlédněte si také sekci Olejový systém). Ujistěte se, že olejový sys-tém je odvzdušněn. 2. Zkontrolujte těsnost celého olejového systém, včetně olejového chladiče 3. Zda je naplněn vodní chladící systém chladivem (specifický typ a poměr podle venkovních klimatických podmínek). Ujistěte se, že vodní chladící systém je odvzdušněn. (prohlédněte si také sekci vodní chladící systém) 4. Zkontrolujte těsnost celého vodního chladícího systému 5. Zkontrolujte těsnost výfukového systému 6. Zkontrolujte utažení a zajištění uchycení motoru k loži 7. Zkontrolujte elektrickou instalaci 8. Zkontrolujte těsnost palivového systému 9. Zkontrolujte chod a symetrii plynových klapek v obou karburátorech 10. Zkontrolujte dotažení a zajištění vrtulových šroubů 11. Zkontrolujte nastavení vrtule (je zakázáno startovat motor bez vrtule mohlo by dojít k jeho přetočení a tím i zničení) 12. Zkontrolujte zajištění létacího zařízení proti neočekávanému pohybu 13. Zkontrolujte zabezpečení prostoru okolo vrtule, aby nedošlo ke zranění osob, nebo škodě na majetku POZNÁMKA: PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV ZÁVADY NEBO NETĚSNOSTI JE ZAKÁZÁNO UVÉST MOTOR DO PROVOZU, DOKUD NEDOJDE K ODSTRANĚNÍ ZÁVADY! 25

26 8. První start 1. Motor minimálně třikrát protočte rukou při vypnutém spínači zapalování 2. Stříkněte do každého karburátoru 5 ml benzínu před škrtící klapku ruční pumpičkou 3. Přepněte hlavní spínač do polohy zapnuto 4. Nastavte plynovou páku na minimum 5. Ujistěte se, že se nikdo nenachází v blízkosti vrtule 6. Nastartujte motor 7. Opakujte krok 2. pokud motor nenastartuje během 10-ti sekund 8. Opět startujte a sledujte na hadičkách přívodu benzínu, zda motor nasává palivo 9. Po nastartování motoru kontrolujte tlak oleje. Tlakoměr oleje by měl nejpozději do patnácti sekund po sttartu motoru ukazovat odpovídající hodnotu. Pokud je namontová-na kontrolka tlaku oleje, pak by tato měla do 15-ti sekund zhasnout. V opačném případě je potřeba vypnou motor a olejový systém. (viz. Olejový systém) POZNÁMKA: MOTOR NECHTE MÍRNĚ ZAHŘÁT POZNÁMKA: JE ZAKÁZÁNO VYPÍNAT MOTOR S OTEVŘENÍM ŠRTÍCÍ KLAPKY KARBURÁTORŮ 9. Vypínání motoru Pro vypnutí motoru je nevyhnutelně nutné nechat motor postupně zchladnout, aby se předešlo ke zborcení nebo popraskání hlav válců. Nikdy kromě stavu nouze nevypínejte motor, aniž by jste ho nenechali dostatečnou dobu zchladnout na minimálních otáčkách 2-3min! 1. Plynovou páku posuňte do polohy, kdy motor točí 3000 ot./min. a vyčkejte dokud oba teploměry chladící vody hlav válců ukazují více, než 80 C 2. Vypněte všechna rádia a elektroniku 3. Snižte otáčky na 2400 ot./min. a nechte tak motor běžet 2-3 minuty 4. Stáhněte plynovou páku na minimum 5. Vypněte zapalování 6. Vypněte hlavní vypínač 7. Uzavřete přívod paliva do motoru POZNÁMKA: POTÉ KONTROLA VŠECH ČÁSTÍ MOTORU - PŘI JAKÉKOLI DEFORMACI, NETĚSNOSTI ČI JINÉ NEGATIVNÍ ZMĚNĚ SE MUSÍ TYTO ZÁVADY PŘED DALŠÍM POUŽITÍM MOTORU ODSTRANIT!!!!!! JE ZAKÁZÁNO VYPÍNAT MOTOR S OTEVŘENÍM ŠRTÍCÍ KLAPKY KARBURÁTORU!! POKUD JE VRTULE STAVITELNÁ NASTAVÍME ÚHLY LISTŮ TAK, ABY MOTOR PŘI MAXIMÁLNÍCH OTÁČKÁCH NA ZEMI NEPŘEKROČIL 7900ot/min, POKUD VRTULE STAVITELNÁ NENÍ VYMĚNÍME JI ZA JINÝ TIP! VRTULE POUŽITELNÉ K MOTORU NV 360 JSOU DO PRŮMĚRU 160 CM. 26

27 10. Pravidelná údržba Po prvním letu s novým motorem musí být odmontován kryt motoru s následnou důkladnou kontrolou prostoru motoru. Zkontrolujte zda nedošlo k netěsnostem spojovacích ploch bloku motoru, bloku válců, krytu ventilů nebo těsnění hřídele. Všechny kabely a hadice mo-toru musí být zkontrolovány, zdali nedošlo k jejich uvolnění, odření nebo změně barvy. Změna barvy znamená, že tyto kabely či hadice jsou vedeny prostorem motoru s nadměrnými teplotami, a mohlo by dojít k jejich předčasnému selhání. Přesvědčte se, že všechny součásti připevněné na nosiči motoru a protipožární desce zůstaly pevně dotaženy. Pokud byste nalezli cokoliv poškozené, uvolněné nebo jinak označující závadu, je nutné příčinu najít a vše uvést do původního stavu před následujícím letem. 11. Generální opravy Současná provozní doba motoru do GO je 600 hodin, s vyhlídkou na její budoucí prodloužení. Pro generální opravy je nutné motor vrátit zpět výrobci. V případech, kdy je motor poškozen nárazem vrtule nebo jinak vážně poškozen, je nutné provést revizi motoru u výrobce nebo autorizovaného zástupce. Olejový chladící systém Vodní chladící systém 12. Elektrický systém : BATERIE 2x 12 V s vyvedeným středem. ELECTRICKÝ STARTER Zapalovací svíčky Zapalovací svíčky by měly být čištěny v odmašťovacím prostředku nebo v benzínu, přičemž musí být používán pouze tvrdý kartáč z umělé hmoty a v žádném případě by se neměly čistit tryskáním či pískováním nebo pomocí ocelového kartáče. Nastavovací šrouby karburátoru LO ŠROUB HI ŠROUB ŠROUB VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČEK Vodní chladící systém - první naplnění Pravidelná údržba / lhůty pro výměnu součástek s omezenou pracovní životností požadované operace. 27

28 Tabulka pro pravidelnou údržbu motoru Součástka Denně po 25h po 50h po 100h po 250h Poznámka Svíčky vyčistit výměna vyčistit vyčistit Viz. pozn. v manuálu Hnací řemen kontrola kontrola výměna výměna výměna Výměna po 2 letech bez ohledu na dobu provozu Filtr sání kontrola vyčistit výměna výměna výměna Pokud létáte v suchém a prašném prostředí, nutno čistit každý týden, Palivový filtr výměna výměna výměna výměna Vyměňujte po 25-ti hodin. intervalech, pokud je palivo naléváno z kanystrů Součástka Denně po 25h po 50h po 100h po 250h Poznámka Olej kontrola výměna výměna výměna výměna Výměna každých 50h Olejový filtr výměna výměna výměna výměna Výměna s každou výměnou oleje Olejové hadice Palivové hadice kontrola kontrola kontrola kontrola výměna Výměna po 3 letech bez ohledu na dobu provozu kontrola kontrola kontrola kontrola výměna Výměna po 3 letech bez ohledu na dobu provozu Chladivo kontrola kontrola kontrola kontrola výměna Výměna po 3 letech bez ohledu na dobu provozu 28

29 PROVOZNÍ ZÁZNAMY PŘEHLED VYKONANÉ ÚDRŽBY Přehled vykonaných předepsaných prohlídek, opravy, výměny důležitých dílů adod. Úkon (důvod) datum provedení provedeno při náletu (hod) podpis - provedl - kontroloval 29

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Checklist Guimbal Cabri G2

Checklist Guimbal Cabri G2 Checklist Guimbal Cabri G2 Před startem Upínací pásy Oboje zapnuté Kokpit Všechny objekty zabezpečeny Pedály Volný chod Kolektiv Odaretovat, volný chod Cyklika Volný chod Pojistky Zatlačeny Motohodiny

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3 Návod k použití MVVS 116-BOXER IRS č: 3010 Verze 1.3 1 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 116. MVVS 116 je určen pro pohon rádiem

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

HYDRAULICKY OVLÁDANÉ STAVITELNÉ VRTULE (STÁLÝCH OTÁČEK) V506. Document č: (ATA 61-10-40)

HYDRAULICKY OVLÁDANÉ STAVITELNÉ VRTULE (STÁLÝCH OTÁČEK) V506. Document č: (ATA 61-10-40) PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA HYDRAULICKY OVLÁDANÉ STAVITELNÉ VRTULE (STÁLÝCH OTÁČEK) V506 Document č: E-1640 (ATA 61-10-40) 1. Vydání : 22. května, 2009 Revize : 6. února, 2012 Technický obsah tohoto dokumentu

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBA MOTORU VERNER - 1400

MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBA MOTORU VERNER - 1400 MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBA MOTORU VERNER - 1400 VERNER - MOTOR Česká republika tel./fax: 649 / 21 15 76 e-mail: verner_motor@pvtnet.cz, tel./fax: 649 / 21 15 76, e-mail: verner_motor@pvtnet.cz OBSAH 1. Základní

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny backpack (RC motorová krosna) NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny Copyright by Opale-Paramodels 2012 v1.0 Cze Page 1 sur 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A )

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A ) Popis ohřívače ( Fig A ) SI- 50-80-100-120-150 a) Plastický ( polypropylen ) vrchní kryt b) Teploměr c) Značka d) Indikátor e) Plastický ( polypropylen ) spodní kryt f) Inspekční kryt g) Regulátor h) Výstup

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031 ZÁVAZNÉ KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX ŘADY 912/914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

BVF Karburátor 16 N3

BVF Karburátor 16 N3 BVF Karburátor 16 N3 Technický popis Karburátor BVF je originální sériově montovaný karburátor pro všechny motocykly Simson. Karburátor je kvalitně vyrobený ze zinkového odlitku. Je kompletní připravený

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála Od výr. č. 1434 Revidováno květen 2004 Před uvedením do provozu Děkujeme, že jste zvolili hydraulickou centrálu HYCON. Hydraulické centrály jsou dodávány bez olejové

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

pro ultralehké letouny a vírníky s příďovým podvozkem

pro ultralehké letouny a vírníky s příďovým podvozkem Návod na instalaci lyží Nirvana eskimo pro ultralehké letouny a vírníky s příďovým podvozkem (ČESKY) ÚVOD Blahopřejme Vám k zakoupení lyží, které Vám umožní vychutnat si létání i v zimním období, kdy jsou

Více

Solární expanzní nádoby

Solární expanzní nádoby Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Harmony LSA - 004a. 1. Postup práce K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut.

Harmony LSA - 004a. 1. Postup práce K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut. 1. Postup práce K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut. 1.1 Demontáže Sejměte čalounění sedaček a demontujte kryty řízení v kabině. Na obr. 1 je pohled na nový

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU PODAVAČE SVORNÍKU VBZ. Dodavatel a servis:

NÁVOD NA OBSLUHU PODAVAČE SVORNÍKU VBZ. Dodavatel a servis: NÁVOD NA OBSLUHU PODAVAČE SVORNÍKU VBZ Dodavatel a servis: PROWELD Hana Pospíšilová Štěpaňákova 723/6 719 00 Ostrava - Kunčice Telefon: 596623298, 603491549 Fax: 596623298 www.proweld.cz proweld@proweld.cz

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4 Návod na montáž a provoz Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 CZ verze 1. Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 Výhody použití LK 81 LK 81 je automatická čerpadlová termostatická

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY

VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY 1. Rozdělení * Čištění elektrických zařízení NN, VN a VVN * Čištění elektronických zařízení

Více

Výrobce: U VČELAŘE, Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 565 01 Choceň AGREGÁT. Spalovací motor / vzduchový kompresor OLEO MAC / MK 4 FUK 2

Výrobce: U VČELAŘE, Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 565 01 Choceň AGREGÁT. Spalovací motor / vzduchový kompresor OLEO MAC / MK 4 FUK 2 Výrobce: U VČELAŘE, Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 565 01 Choceň AGREGÁT Spalovací motor / vzduchový kompresor OLEO MAC / MK 4 FUK 2 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Platnost od 20.12.2002 1 ÚVOD Děkuji vám,

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím motoru si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Bezpečnostní pokyny Dodržujte veškeré bezpečností pokyny uvedené v návodu

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 Před použitím zkontrolovat stav oleje 1. ÚVOD POPIS Typickými znaky této dvoustupňové vývěvy jsou její nehlučný chod, malé rozměry a výkon. Tato vývěva je vhodná

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

MONTÁŽ PROVOZ SERVIS MOSTER 185

MONTÁŽ PROVOZ SERVIS MOSTER 185 MONTÁŽ PROVOZ SERVIS V1.3 09/07/12 2 DŮLEŽITÉ POKYNY 03 SESTAVENÍ PARAMOTORU 06 MONTÁŽ SEDAČKY A KOVÁNÍ 08 NASTAVENÍ SEDAČKY 09 SESTAVENÍ ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 10 SESTAVENÍ VRTULE 11 KONTROLA SESTAVENÍ 12

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více