SERVISNÍ INSTRUKCE VÝBĚR VHODNÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN PRO MOTORY ROTAX SI R2 SI R2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ INSTRUKCE VÝBĚR VHODNÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN PRO MOTORY ROTAX SI-912-016 R2 SI-914-019 R2"

Transkript

1 d04431 VÝBĚR VHODNÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912, 914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení: VÝSTRAHA: Označuje instrukci, jejíž nedodržení může způsobit vážné až smrtelné zranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje instrukci, jejíž nerespektování může způsobit vážné poškození motoru popř.vést k zániku záruky. POZNÁMKA: Užitečná informace. 1) Plánování SERVISNÍ INSTRUKCE Změny v textu nebo v grafikách jsou patrné jako změnová čára nebo dvojitá čára na okraji odstavce. 1.1) Platnost Všechny motory: - řady řady ) Navazující ASB/SB/SI a SL Současně přihléněte k následujícímu servisnímu bulletinu: - SB / SB , Změna chladící kapaliny, poslední platné vydání. 1.3) Důvod Dosavadní zkušenosti z provozu ukazují, že jsou pro motory ROTAX řady 912 a 914 nutné další doplňkové informace pro výběr vhodných provozních kapalin, jako motorového oleje, chladící kapaliny a paliva, stejně jako pro výměnu oleje a údržbové intervaly. 1.4) Předmět Výběr vhodných provozních kapalin pro motory ROTAX řady 912 a Tyto informace by měly výrobci letadla a uživateli pomoci docílit správných provozních podmínek, instalace a tím i optimálního výkonu a spolehlivosti. 1.5) Lhůty Viz platné vydání Příručky pro údržbu motorů řady 912, 914. VÝSTRAHA: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození motoru, zranění osob nebo smrti! 1.6) Schválení Technický obsah tohoto dokumentu byl schválen na základě DOA Nr. EASA.21J ) Ostatní dokumentace Současně k těmto informacem respektujte platné vydání následujících dokumentů : - Návod k obsluze - Příručka pro údržbu - Návod na instalaci POZNÁMKA:Status těchto příruček zjistíte v kap. Přehled změn dané příručky. První sloupec tabulky ukazuje pořadí revize. Počet revizí porovnejte s údaji na webových stránkách ROTAX : Změny a aktuální revize si zde můžete zdarma stáhnout. platná dokumentace, viz : Strana 1 z 10

2 2) Material 2.1) Cena a dostupnost Výrobce motoru neposkytuje 3) Maziva 3.1) Všeobecně Karbon vzniklý při spalování zůstává v motorovém oleji. Tento karbon společně s nedostatečně tepelně stálými komponenty oleje se může usazovat za vysokých teplot na jednotlivých dílech, jako např. na pístech, pístních kroužcích, výfukových ventilech, atd. což může vést k zadření a vysazení motoru. U přeplňovaných motorů může odstavení motoru bez dostatečného ochlazení způsobit tvorbu usazenin, poškození ložisek a ucpávky turbodmychadla. Ztvrdlé usazeniny oleje mohou ucpat olejový systém a způsobit poškození. - vedle příliš krátkých časů pro ochlazení motoru může další poškození způsobit použití nevhodných olejů a nedodržení intervalů výměny - dlouhodobý provoz se studeným olejem a nebo dlouhý provoz s bohatou směsí paliva může být příčinou přítomnosti vody a paliva v oleji, čímž se snižuje mazací schopnost - navíc dlouhodobé odstavení motoru se znečištěným olejem obsahujícím vodu může způsobit korozi zvláště ložisek a následné vážné poškození motoru Kritéria pro správný výběr motorového oleje jsou : - správná viskozita oleje pro startování v zimním období a dostatečný tlak oleje při vysokých teplotách - dobré mazací schopnosti ozubených kol reduktoru - vyloučení prokluzu spojky způsobené nevhodnými přísadami - nedostatečná tekutost oleje, která způsobuje, že v motoru zůstává více oleje a v olejové nádrži je naopak nízká hladina, to může být zjištěno v průběhu zkoušek pomocí indikace hladiny v olejové nádrži - odolnost proti olovnatým produktůn spalování, které se dostávají do oleje při provozu na letecký benzín AVGAS - vysoká tepelná stálost oleje, ta je zvláště důležitá u přeplňovaných motorů, kde je riziko tvorby karbonu na ložiskách a ucpávce turbodmychadla, usazeniny (karbon) se mohou také uvolnit a zablokovat vratnou trubku na olej od turbodmychadla Požadavky: - pokud je to možné, provozujte výše uvedené motory na bezolovnaté palivo, nebo palivo s nízkým obsahem olova (AVGAS 100 LL není v této souvislosti považován za palivo s nízkým obsahem olova) - používejte motorové oleje doporučené podle kap. 3.2 a 3.3 této servisní instrukce - používejte pouze oleje klasifikace API "SG" nebo vyšší! - protože také musí být mazáno vysoce zatížené soukolí reduktoru, jsou velmi doporučeny oleje s přísadami pro převody, které se používají pro čtyřtaktní motocyklové motory - kvůli zabudované prokluzové spojce jsou nevhodné oleje s přísadami na snížení tření, protože mohou způsobit prokluz spojky za normálního provozu - značkové polo nebo plněsyntetické vysocevýkonné oleje (podle použitého oleje) mají své výhody a všeobecně jsou nejlepší volbou - vyvarujte se olejům, které jsou určeny výhradně pro dieselové motory,tyto oleje mají nedostatečné tepelné vlastnosti a přísady, které mohou ovlivňovat funkci prokluzové spojky v reduktoru. - při extrémních provozních podmínkách ( např. letecká škola, vlekání, dlouhodobý provoz na nízké otáčky blízké volnoběhu, nadměrné používání předehřevu karburátorů, atd.) musí být zkráceny intervaly mezi údržbou, zvláště musí být zvýšena frekvence výměny oleje, a to bez ohledu na převážně používané palivo (MOGAS nebo AVGAS),další informace a pokyny naleznete v platné Příručce pro údržbu - před vypnutím přeplňovaného motoru vždy proveďte ochlazení podle příslušného Návodu k obsluze motoru - důkladně sledujte provozní pokyny motoru (viz kap. 6 ) Strana 2 z 10

3 3.2) Provoz motoru na bezolovnaté nebo nízkoolovnaté palivo (množství olova pod 0,1 g na litr) UPOZORNĚNÍ: Při provozu na bezolovnaté palivo nebo MOGAS (automobilový benzin) zůstávají údržbové intervaly nezměněny, tzn. že platí pokyny uvedené v platné Příručce pro údržbu. Při extrémních provozních podmínkách musí být údržbové intervaly zásadně zkráceny, specielně častější výměna oleje, nezávisle na převážně používaném používaném palivu (MOGAS nebo AVGAS). Používejte následující oleje za dodržení uvedených specifikací: Doporučené oleje ( při provozu na bezolovnaté palivo nebo MOGAS) Výrobce označení spezifikace viskozita* kód 1) SHELL AeroShell Sport Plus 4 API SL SAE 10 W-40 2 SHELL Advance VSX 4 API SG SAE 10 W-40 3 SHELL Advance VSX 4 API SG SAE 15 W-50 3 SHELL Advance Ultra 4 API SJ SAE 10 W-40 1 SHELL Formula Shell Synthetic Blend API SL SAE 10 W-30 4 MOBIL Mobil 1 API SJ/CF SAE 5 W-30 5 MOBIL Mobil 1 API SJ/CF SAE 15 W-50 5 MOBIL Mobil 1 MX4T API SG/CF SAE 10 W-40 1 MOBIL Mobil 1 V-Twin API SG/CF SAE 20W-50 1 MOBIL Mobil 1 Clean 7500 API SM/SL SAE 10W-30 4 Yacco MVX 500 Synthetic API SJ SAE 10 W-40 3 EVVA EVVA vícerozsahový olej C52 / multigrade oil C52 API SJ/CF SAE 15 W ) stupnice pro doporučené oleje 1 Plně syntetický motocyklový olej s přísadami pro mazání převodů, velmi doporučený pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C) a pro výlučný provoz na bezolovnaté palivo 2 Polosyntetický letecký olej s přísadami pro mazání převodů, velmi doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot (přes 120 C) a pro použití olovnatých a bezolovnatých benzínů 3 Polosyntetický motocyklový olej s přísadami pro mazání převodů, velmi doporučený pro normální provoz ( pod 120 C ) a provoz za vysokých teplot ( přes 120 C) a pro použití olovnatých a bezolovnatých benzínů 4 Polosyntetický olej, velmi doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C ) a provoz za vysokých teplot (přes 120 C) a pro použití olovnatých a bezolovnatých benzínů 5 Plně syntetický olej, doporučený pro provoz za vysokých teplot (120 C) a pro výlučný provoz na bezolovnaté palivo * Tabulka viskozity slouží jako doporučení. Použití jiných olejů, než zde uvedených je přípustné. Příklad: Formula Shell Synthetic Blend SAE 5W-30 je náhrada za 10W-30. V každém případě dodržujte uvedená doporučení a používejte pouze oleje, se kterými jsou pouze dobré provozní zkušenosti na motorech ROTAX řady 912 a 914. POZNÁMKA:Viskozita je parametr tekutosti oleje, ale není parametrem kvality oleje. Nepatrné odchylky uvedených hodnot jsou v jednotlivých zemích možné. Strana 3 z 10

4 3.3) Provoz na olovnatý benzín Avgas Pokud je motor převážnou dobu provozován na olovnaté palivo AVGAS, proveďte nejpozději každých 50 motohodin následující údržbové práce podle platné Příručky pro údržbu: - výměna olejového filtru - výměna oleje - kontrola hladiny oleje,atd. současně respektujte následující provozní podmínky: UPOZORNĚNÍ: Převážným provozem se rozumí, je-li motor provozován více jak 30% provozní doby na olovnaté palivo AVGAS. POZNÁMKA: Při provozu na olovnatý AVGAS je doporučeno provést výměnu oleje každých 25 motohodin. Zkrácením intervalů výměny oleje je dosaženo, aby možné usazeniny a šlem byly z motoru včas odstraněny a nedošlo ke zvýšenému opotřebení a poruše motoru. Používejte následující uvedené oleje za dodržení uvedených specifikací: Doporučené motorové oleje ( pro použití olovnatého paliva AVGAS) výrobce označení specifikace viskozita * kód 1) SHELL AeroShell Sport Plus 4 API SL SAE 10 W-40 2 SHELL Advance VSX 4 API SG SAE 10 W-40 3 SHELL Form ula Shell Synthetic Blend API SL SAE 10 W-30 4 SHELL Formula Shell API SJ SAE 10 W-30 5 SHELL Formula Shell API SJ SAE 20 W-50 5 V alv oline DuraBlend Synthetic API SJ SAE 10 W-40 4 MOBIL Mobil 1 Clean 7500 API SM/SL SAE 10 W-30 4 EVVA EVVA vícerozsahový olej C52 / m ultigrade oil C52 API SJ/CF SAE 15 W-50 3 YACCO MVX 500 Synthetic API SJ SAE 10 W ) stupnice pro doporučené oleje Polosyntetický letecký olej s přísadami pro převody,velmi doporučený pro normální provoz (teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C), pro použití olovnatého a bezolovnatého benzinu 3 Polosyntetický motocyklový olej s přísadami pro převody,velmi doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C), pro použití olovnatého a bezolovnatého benzinu 4 Polosyntetický olej, doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C), pro použití olovnatého a bezolovnatého paliva 5 Minerální olej, doporučen pouze pro provoz při teplotách oleje pod 120 C, pro použití olovnatého paliva * Tabulka viskozity slouží jako doporučení. Použití jiných olejů, než zde uvedených je přípustné za předpokladu, že jsou dodrženy všechny teplotní limity. Příklad: Formula Shell Synthetic Blend SAE 5W-30 je náhrada za 10W-30. V každém případě dodržujte uvedená doporučení a používejte pouze oleje, se kterými jsou pouze dobré provozní zkušenosti na motorech ROTAX řady 912 a 914. POZNÁMKA:Viskozita je parametr tekutosti oleje, ale není parametrem kvality oleje. Nepatrné odchylky uvedených hodnot jsou v jednotlivých zemích možné. Strana 4 z 10

5 3.4) Nevhodné motorové oleje pro motory řady 912 / 914 Zkušenosti z provozu ukazují, že existují určité oleje, které nejsou vhodné pro motory ROTAX řady 912 / 914. Při pečlivém výběru respektujte doporučení této servisní instrukce. POZNÁMKA:Principielně firma ROTAX neschvaluje žádné konkrétní oleje, oleje ale musí splňovat určité požadavky na kvalitu. Proto smí být použity pouze oleje popsané v kap. 3.2 a 3.3 této servisní instrukce. Firmě ROTAX jsou známy změny ve složení některých olejů, které byly v minulosti touto servisní instrukcí doporučeny k použití. Proto firma ROTAX dále nedoporučuje použití těchto olejů. Výrobce označení oznaèení specifikace C astrol Castrol Power 1 C astrol GPS API SJ API SG / CD M OTUL 5100 Synthetic Blend API SJ Strana 5 z 10

6 4) Chladící kapalina 4.1) Všeobecně Motory řady 912/914 mají kapalinou chlazené hlavy válců a vzduchem chlazené válce. Úkolem chladící kapaliny je chránit hlavy válců odvodem tepla před přehřátím. Ochrany dílů motoru proti korozi a zmrznutí chladící kapaliny je dosaženo odpovídajícími přísadami. V zásadě jsou přípustné dva různé druhy chladící kapaliny : - konvenční chladící kapalina na etylenové bázi s 50% podílem vody - chladící kapalina neobsahující vodu na bázi propylenglykolu. 4.2) Konvenční chladící kapalina U konvenčních chladících kapalin ( s 50% podílem vody) je specifická tepelná vodivost vyšší než u kapalin neobsahujících vodu. Poskytují vynikající ochranu proti korozi, zvláště pro hliník a ochranu proti zamrznutí. POZNÁMKA: UPOZORNĚNÍ: POZNÁMKA: Pro přesnou kontrolu teploty chladící kapaliny je stanoven limit. To je nutné, protože konvenční chladící kapalina na etylenové bázi např. BASF Glysantin, namíchaná poměrem 50/50 má bod varu při ca. 120 C. Další informace a pokyny naleznete v platném Návodu na instalaci motoru. Druh chladící kapaliny určuje výrobce letadla. Každý typ letadla má rozdílné vlastnosti a provedením zkoušek se stanoví vhodná kapalina a vybavení přístroji. Chladící kapalina by měla obsahovat pouze nepatrný podíl silikátů nebo být bez nich. Respektujte pokyny výrobce chladící kapaliny týkající se mísících poměrů, atd. Doporučené chladící kapaliny s mísícím poměrem 50% přípravku a 50% vody výrobce označení BASF Glysantin Protect Plus/G48 CASTROL Antifreeze All-Climate CASTROL Antifreeze Anti-Boil YACCO LR-35 SHELL DEX-COOL SHELL Antifreeze Concentrate VELVANA FRIDEX G49 TEXACO Havoline Extended Life Antifreeze / Coolant DEX-COOL PETROL Antifreeze Concentrate / Antifreeze G Strana 6 z 10

7 4.3) Chladící kapalina neobsahující vodu Chladící kapalina neobsahující vodu nabízí výhody na základě velmi vysokého bodu varu chladícího systému. Specifická tepelná kapacita je však nižší než u konvenčních kapalin, které lehce dosahují vyšších provozních teplot. Chladící systém motorů ROTAX řady 912 / 914 je projektován pro použití kapalin neobsahujících vodu a nesmí být proto dále upravován, tzn. drenážní a odvzdušňovací otvory nesmí být zaslepeny. POZNÁMKA: U chladící kapaliny neobsahující vodu na bázi propylenglykolu, např. EVANS NPG+ je sledování teploty hlav válců dostatečné, protože bod varu leží velmi vysoko. UPOZORNÉNÍ: Provedení a druh chladící kapaliny určuje výrobce letadla. Kažký typ letadla má rozdílné vlastnosti a provedením zkoušek se se stanoví vhodná kapalina a vybavení přístroji. Doporučená chladící kapalina (100% koncentrát) výrobce označení EVANS NPG+ EVANS NPGR UPOZORNĚNÍ: EVANS NPGR má bod mrazu caa. -23 C (-10 F). Zmrzne, ale nemá roztažnost jako konvenční chladící kapaliny. Nepoužívejte za podmínek, kdy může teplota okolí poklesnout pod -23 C (-10 F) ) Pokyny pro provoz s chladící kapalinou neobsahující vodu - Chladící systém nesmí být v žádném případě doplňován vodou nebo kapalinou obsahující vodu! - Max. podíl vody nesmí překročit 3,6 % a může být zkontrolován Brix-Refraktometrem. - Eventuelní voda chladícím systému se vylučuje jako pára. Toto i nepatrné množství může vést k selhání chladícího systému. - Pokud k doplnění chladícího systému není k dispozici EVANS NPG+/NPGR, může být systém mimořádně doplněn konvenční kapalinou na etylenglykolové bázi. Během příštích 15 dnů však chladící kapalinu nahraďte kapalinou EVANS NPG+/NPGR. UPOZORNĚNÍ: Protože některé konvenční chladící kapaliny jsou již předmíchány s vodou, ujistěte se, že doléváte pouze 100% koncentrát etylenglykolu, v případě že není k dispozici EVANS NPG+/NPGR. UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené pokyny jsou výňatkem z návodu výrobce kapaliny. Rozhodující je však originální text a popis v návodu výrobce. Strana 7 z 10

8 5) Paliva Pro letecké motory ROTAX je k dispozici více druhů paliv. Viz také Návod k obsluze pro odpovídající typ motoru a/ nebo tabulka v kap ) Automobilová paliva Vedle paliva AVGAS existují automobilová paliva rozdílné kvality. Na základě různých požadavků jako ochrana životního prostředí, ekonomické a politické důvody je zvýšený počet paliv s rozdílným množstvím etanolu.proto bylo max. množství příměsí etanolu nasledně stanoveno ) E10 (bezolovnaté palivo s příměsí 10% etanolu) Současně s palivem AVGAS a bezolovnatým automobilovým palivem (Mogas) může být také pro motory ROTAX řady 912 a 914 použito palivo E10. Paliva s obsahem etanolu větším jak 10 % nebyly firmou ROTAX testovány a proto také nemůže být jejich použití doporučeno ) Kompatibilita s komponenty palivového systému Firma ROTAX trvá na tom, aby si majitel letadla nechal od výrobce letadla potvrdit, že všechny komponenty palivového systému jsou kompatibilní s palivem s příměsemi etanolu do 10 % (E10). Je na výlučné odpovědnosti výrobce letadla testovat palivový systém a dávat k dispozici další informace ohledně praxe, návodů a omezení týkající se použití paliva s etanolem. Firma ROTAX doporučuje výrobcům letadel, majitelům a provozovatelům respektovat následující dokumenty: - FAA Advisory Circular Letter AC FAA Special Airworthiness Information Bulletin CE EASA Safety Information Bulletin-SIB No: Tyto dokumenty obsahují detaily k použití paliv s příměsemi a požadavky vzorový list. Je výslovně poukazováno, aby se také necertifikované motory řídily výše uvedenými informacemi. 5.2) Aditiva pro AVGAS ROTAX netestoval příměsi Decalin nebo Alcor TCP, které čistí usazeniny olova. Získané zkušenosti z provozu ukazují, že tyto výrobky nemají škodlivý vliv na motor, pokud jsou používány doporučeným způsobem. Respektujte pokyny výrobce týkající se specielně ochrany zdraví a bezpečnosti. ROTAX má zkušenosti z provozu se značkou Decalin Runup TM a Alcor TCP. Ostatní podobné příměsi ROTAX nezná a nemůže komentovat, zda jsou vhodné pro motory řady 912 a 914. Strana 8 z 10

9 5.3) Palivo odpovídající lokálním normám Mohou být použity následující paliva. MOGAS evropská norma použití / označení 912 UL / A / F 912 ULS / S UL /F EN 228 Normal 1) EN 228 Super 1) EN 228 Super 2) EN 228 Super plus 1) EN 228 Super plus 2) kanadiská norma CAN/CGSB-3.5 4) 3) CAN/CGSB-3.5 kvalita 3 Qualität 1 US Norm ASTM D4814 3) ASTM D4814 4) AVGAS Aviation Standard AVGAS 100 LL (ASTM D910) AVGAS 100 LL (ASTM D910) volně prodávané značkové produkty HJELMCO AVGAS 91/96 UL 5) HJELMCO AVGAS 91/96 UL 5) HJELMCO AVGAS HJELMCO AVGAS 91/98 91/98 UL 5) UL 5) 1) min. ROZ 90 2) min. ROZ 95 3) min. AKI* 87 4) min. AKI 91 5) bezolovnatý, k dispozici převážně ve skandinávském prostoru * Anti Knock Index, (RON+MON)/2 AVGAS 100LL více zatěžuje vysokým podílem olova především ventilová sedla a tvoří zvýšené usazeniny karbonu a olovnatý šlem v olejovém systému.používejte ho proto pouze při problémech s odpařováním a když není jiný druh paliva k dispozici. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze palivo odpovídající klimatickým podmínkám. POZNÁMKA: Nebezpečí odpařování při použití zimního paliva v letním období. Strana 9 z 10

10 6) Všeobecné podmínky pro provoz motoru a provozní pokyny 1. Převážnou dobu provozu motoru udržujte teplotu motorového oleje pod 120 C. 2. Ujistěte se, že použitý olej odpovídá klimatickým podmínkám a a maximálním provozním teplotám motoru. Pokud teplota oleje pravidelně překračuje teplotu 120 C, nepoužívejte minerální olej nebo olej na pertolejové bázi. 3. U přeplňovaných motorů dodržujte dostatečné ochlazení před zhasnutím motoru, vyvarujete se tak usazeninám karbonu. 4. Pokud je použito bezolovnaté palivo nebo MOGAS, a pokud teplota oleje často překračuje 120 C, používejte pouze vysoce kvalitní plněsyntetický olej. 5. Aby bylo zabráněno kondenzaci vody v oleji, musí teplota motoru alespoň jednou za provozní den překročit 100 C. 6. Je bezpečně a účelné, vyvarovat se dlouhodobému použití předehřevu vzduchu do karburátorů. 7.Podle použitého paliva, provozních podmínek a požadavků na letový profil může být nutná častější výměna oleje, aby bylo zamezeno usazení olovnatých a ostatních úsad v motorovém oleji. Výměny oleje stanovte tak, aby bylo zamezeno nadměrnému nashromáždění olovnatého šlemu v motorovém oleji. UPOZORNĚNÍ : Přísady do oleje nejsou přípustné. Respektujte provozní limity podle platného návodu k obsluze pro daný typ motoru. Nadměrné vibrace, specielně při nízkém volnoběhu mohou ovlivňovat činnost karburátoru a vést k přiliš bohaté směsi vzduch-benzin. Tato bohatá směs může vést k neklidnému chodu motoru a nadměrným úsadám karbonu a olova. 7) Závěr VÝSTRAHA: Nedodržení techto doporučení může vést k poškození motoru, ke zranění osob nebo smrti! Strana 10 z 10

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031 ZÁVAZNÉ KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX ŘADY 912/914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení

Více

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3 NEZÁVAZNÉ SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení:

Více

SERVISNÍ BULLETIN PRODLOUŽENÍ DOBY DO GENERÁLNÍ OPRAVY (TBO) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912 SB-912-004UL R2

SERVISNÍ BULLETIN PRODLOUŽENÍ DOBY DO GENERÁLNÍ OPRAVY (TBO) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912 SB-912-004UL R2 NEZÁVAZNÉ SERVISNÍ BULLETIN PRODLOUŽENÍ DOBY DO GENERÁLNÍ OPRAVY (TBO) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 9 SB-9-4UL R2 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN VÝMĚNA OLEJOVÉHO ČERPADLA NEBO HŘÍDELE OLEJOVÉHO ČERPADLA U MOTORU ROTAX SB-912-032

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN VÝMĚNA OLEJOVÉHO ČERPADLA NEBO HŘÍDELE OLEJOVÉHO ČERPADLA U MOTORU ROTAX SB-912-032 ZÁVAZNÉ AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN VÝMĚNA OLEJOVÉHO ČERPADLA NEBO HŘÍDELE OLEJOVÉHO ČERPADLA U MOTORU ROTAX TYPU 912 A Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost

Více

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA EXCENTRU A ZDVIHÁTKA PALIVOVÉHO ČERPADLA U MOTORU ROTAX SB

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA EXCENTRU A ZDVIHÁTKA PALIVOVÉHO ČERPADLA U MOTORU ROTAX SB AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA EXCENTRU A ZDVIHÁTKA PALIVOVÉHO ČERPADLA U MOTORU ROTAX ŘADY 912 ZÁVAZNÉ Opakující se symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, ktré odlišují důležitost

Více

SERVICE BULLETIN NEZÁVAZNÉ POUŽITÍ SACÍ KOMORY ROTAX PRO VŠECHNY MOTORY ROTAX TYPU 912 A/F SB R1

SERVICE BULLETIN NEZÁVAZNÉ POUŽITÍ SACÍ KOMORY ROTAX PRO VŠECHNY MOTORY ROTAX TYPU 912 A/F SB R1 SERVICE BULLETIN POUŽITÍ SACÍ KOMORY ROTAX PRO VŠECHNY MOTORY ROTAX TYPU 912 A/F SB-912-044 R1 NEZÁVAZNÉ Opakující symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení:

Více

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 2015 Obsah Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 Syntium - oleje pro všestranné využití Petronas Lubricants International je jediný výrobce motorových

Více

DOPORUČENÁ PALIVA pro čtyřdobé motory Briggs & Stratton 1/7

DOPORUČENÁ PALIVA pro čtyřdobé motory Briggs & Stratton 1/7 DOPORUČENÁ PALIVA pro čtyřdobé motory Briggs & Stratton 1/7 PALIVO: Motory Briggs & Stratton pracují spolehlivě při použití každého benzínu pro pohon automobilů, při minimálním oktanovém čísle benzínu:

Více

Obsah. Převodové oleje 4 Motorový olej 8 Mazací tuk 11 Hydraulický olej 12 Chladící kapalina 13

Obsah. Převodové oleje 4 Motorový olej 8 Mazací tuk 11 Hydraulický olej 12 Chladící kapalina 13 2015 Obsah Převodové oleje 4 Motorový olej 8 Mazací tuk 11 Hydraulický olej 12 Chladící kapalina 13 Akcela je řada motorových olejů a užit-kových kapalin, které vyvinula firma Pet-ronas Lubricants, aby

Více

M.LINE ÚVOD CHEMIE CHEMIE ELEKTRICKÉ DÍLY FILTRY BRZDY KAROSERIE LANKA PNEUMATIKY ZAVĚŠENÍ MOTOR SPOJKY POHON

M.LINE ÚVOD CHEMIE CHEMIE ELEKTRICKÉ DÍLY FILTRY BRZDY KAROSERIE LANKA PNEUMATIKY ZAVĚŠENÍ MOTOR SPOJKY POHON M.LINE SPOJKY MOTOR ZAVĚŠENÍ PNEUMATIKY LANKA ÚVOD CHEMIE KAROSERIE POHON BRZDY FILTRY ELEKTRICKÉ DÍLY CHEMIE 17 ÚVOD CHEMIE ELEKTRICKÉ DÍLY FILTRY BRZDY KAROSERIE LANKA PNEUMATIKY ZAVĚŠENÍ MOTOR SPOJKY

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY Typy: CV, RCV NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU MOTOR-GEAR a.s.; Martinská čtvrť 1800; 744 01 Frenštát p.r. Tel: 556 830 660 Fax: 556 830 661 E-mail: motorgear@motorgear.cz

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTORY ROTAX ŘADY 914 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTORY ROTAX ŘADY 914 S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTORY ROTAX ŘADY 914 S PŘÍSLUŠENSTVÍM VÝSTRAHA Před uvedením motoru do provozu si pečlivě pročtěte tento Návod k obsluze, protože zde jsou uvedeny důležité pokyny pro bezpečný provoz.

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

MAXIMÁLNÍ RADOST Z JÍZDY

MAXIMÁLNÍ RADOST Z JÍZDY MAXIMÁLNÍ RADOST Z JÍZDY SHELL ADVANCE Pomůže ti dostat z tvé motorky víc! www.shell.cz ance CZ.indd 1 3/27/07 5:00:04 PM SHELL ADVANCE Pomůže ti dostat z tvé motorky víc! Jedině Shell Advance je navržen

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Charakteristiky PSM, provozní oblasti

Charakteristiky PSM, provozní oblasti Charakteristiky PSM, provozní oblasti Charakteristikou PSM se rozumí závislost mezi hlavními provozními parametry motoru, např. otáčkami n, točivým momentem M t (resp. středním efektivním tlakem p e ),

Více

Název. R4 Superbike SAE 10W-50. R4 Superbike SAE 10W-50 GPS 4T SAE 10W-40 GPS 4T SAE 10W-40 GP 4T SAE 20W-40. R2 Racingbike.

Název. R4 Superbike SAE 10W-50. R4 Superbike SAE 10W-50 GPS 4T SAE 10W-40 GPS 4T SAE 10W-40 GP 4T SAE 20W-40. R2 Racingbike. chemie CASTROL R4 Superbike SAE 10W-50 R4 Superbike SAE 10W-50 GPS 4T SAE 10W-40 GPS 4T SAE 10W-40 GP 4T SAE 20W-40 009 312 009 313 009 314 009 315 009 316 R2 Racingbike ACT Evo 2T SAE 40 Super TT SAE

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA:

SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA: SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA: Filtry a oleje. Údaje Stroje Case IH PŘESTAVBA (KÓD) - POČET STRAN: 11 ZPRACOVÁNO PODLE (BULLETIN NUMBER): Case IH DATUM: 12.4.2011 VYPRACOVAL:

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

!)2#2!&4 %.').%3 NÁVOD NA INSTALACI MOTORU ROTAX ŘADY 912. 305"9 6-4 s příslušenstvím. www.teveso.cz 5RWD[ 0DQXDOV WDNWHU 86 LQGG

!)2#2!&4 %.').%3 NÁVOD NA INSTALACI MOTORU ROTAX ŘADY 912. 3059 6-4 s příslušenstvím. www.teveso.cz 5RWD[ 0DQXDOV WDNWHU 86 LQGG !)2#2!&4 %.').%3 NÁVOD NA INSTALACI MOTORU ROTAX ŘADY 912 305"9 6-4 s příslušenstvím www.teveso.cz 5RWD[ 0DQXDOV WDNWHU 86 LQGG 8KU VÝSTRAHA Před instalací motoru si plně přečtěte Návod na instalaci motoru.

Více

MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY

MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY EXOL POWER MOTOROVÝ OLEJ SAE 15W 40 / API CF-4 Pro vysoko-rychlostní, tydobé, atmosféricky plnné motory a motory s turbodmychadlem. Vysoce výkonný motorový olej pro naftové

Více

ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU

ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU Konkrétní míra účinku závisí především na výchozím stavu. Pokud je motor silně opotřebený a nepoužívaly se v něm vždy jen kvalitní oleje

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTORY ROTAX ŘADY ROTAX 912ULS3 S PŘÍSLUŠENSTVÍM

NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTORY ROTAX ŘADY ROTAX 912ULS3 S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁVOD K OBSLUZE PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912 www.teveso.cz ROTAX 912ULS3 S PŘÍSLUŠENSTVÍM VÝSTRAHA Před uvedením motoru do provozu si pečlivě pročtěte tento Návod k obsluze, protože zde jsou uvedeny důležité

Více

Motorové oleje. Ceník Auto-Lemi, s.r.o. Bylany 81 Bylany 53801 www.auto-lemi.cz. Motorové a převodové oleje EUROL. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4

Motorové oleje. Ceník Auto-Lemi, s.r.o. Bylany 81 Bylany 53801 www.auto-lemi.cz. Motorové a převodové oleje EUROL. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4 Motorové a převodové oleje EUROL Motorové oleje Ceník Auto-Lemi, s.r.o. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4 Výrobce EUROL Viskozitní třída SAE: SAE 15W-40 výkonnostní klasifikace: API SL/CL-4/CH-4/CG-4/CF-4 ACEA:

Více

KATALOG SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

KATALOG SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU KATALOG SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU BRIGGS & STRATTON Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem vzduchem chlazených benzínových motorů pro motorové stroje a zařízení. Vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme a zajišťujeme

Více

EAA OIL, s.r.o. U Trati 3328/38b, Praha 10 Strašnice Tel.: Fax:

EAA OIL, s.r.o. U Trati 3328/38b, Praha 10 Strašnice Tel.: Fax: EAA OIL, s.r.o. U Trati 3328/38b, 100 00 Praha 10 Strašnice Tel.: 00420 274780592 Fax: 00420 274770910 e-mail: praha@eaa.cz www.eaa.cz Spisová značka: C 24476 vedená u RS v Praze, Základní kapitál: 200.000,-

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

SERVICE BULLETIN KONTROLA NEBO VÝMĚNA VAHADEL A VENTILOVÝCH TYČEK U MOTORŮ ROTAX

SERVICE BULLETIN KONTROLA NEBO VÝMĚNA VAHADEL A VENTILOVÝCH TYČEK U MOTORŮ ROTAX AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA NEBO VÝĚNA VAHADEL A VENTILOVÝCH TYČEK U OTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R1 R1 d01876 ZÁVAZNÉ Opakované symboly: Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují

Více

VÝSTRAHA ROTAX. Tento Návod k obsluze byl přeložen s nejlepším úmyslem - v každém případě je rozhodující originální text v německém jazyce.

VÝSTRAHA ROTAX. Tento Návod k obsluze byl přeložen s nejlepším úmyslem - v každém případě je rozhodující originální text v německém jazyce. VÝSTRAHA Před uvedením motoru do provozu si pečlivě pročtěte tento Návod k obsluze, protože zde jsou uvedeny důležité pokyny pro bezpečný provoz. Zanedbání může způsobit vážná až smrtelná zranění. Provádějte

Více

MOTORY. Síla. Efektivita

MOTORY. Síla. Efektivita MOTORY Síla Odolnost Efektivita Motory ZETOR TRACTORS a.s., vyrábí nejvíce vznětových motorů v České republice. Tradice této výroby sahá až do dvacátých let minulého století. Od roku 1924 se zde vyráběly

Více

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Havoline QFC Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Popis produktu Havoline QFC je vysoce výkonná koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro chlazení motorů. Havoline QFC potřebuje

Více

Švýcarská řada maziv, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu

Švýcarská řada maziv, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu Švýcarská řada maziv, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu OFF ROAD 2T OFF ROAD 2T BLEND Částečně syntetický motorový olej pro 2-taktní. motory terénních motocyklů. Zajišťuje čisté spalování. Minimální

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Generátor elektrického proudu Záruka a servis

Generátor elektrického proudu Záruka a servis HERON EGM 25 AVR (8896111) Generátor elektrického proudu Záruka a servis Záruční lhůta STANDARDNÍ ZÁRUKA Dne 01. 01. 2003 vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15. 03. 2002, kterým se mění zákon

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Obsah Strana 1. Vymezení rozsahu platnosti... 1 2. Měřicí část, konstrukce tlakoměrů a oddělovacích prvků... 1 3. Výběr... 3 4. Příslušenství...

Více

Specifikace motorových olejů. Viskozitní specifikace motorových olejů. Pa.s 0W-40 5W-40 10W-40 15W-40

Specifikace motorových olejů. Viskozitní specifikace motorových olejů. Pa.s 0W-40 5W-40 10W-40 15W-40 Specifikace motorových olejů Motorové oleje mají zásadní vliv na provoz motoru. Kromě jejich hlavní mazací funkce i za ztížených podmínek je požadováno od motorového oleje také chlazení (odvod tepla vzniklého

Více

Motocyklové oleje a maziva

Motocyklové oleje a maziva Motocyklové oleje a maziva 2 / MOTO LUBRICANTS MARC MARQUEZ Three-time MotoGP World Champion with Repsol OBSAH ú ÚVOD... MOTO 4T RACING REPSOL MOTO RACING 4T 10W50...6 REPSOL MOTO RACING 4T 10W40...6 REPSOL

Více

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ úžasně jednoduchý způsob, jak snížit emise, spotřebu paliva, dosáhnout lepšího výkonu vozu a ušetřit. Vhodné pro benzinové i naftové motory a motory na Etanol. Zkrátka

Více

HITY OLEJOVÝ SPECIÁL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 04-05/2013

HITY OLEJOVÝ SPECIÁL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 04-05/2013 04-05/2013 HITY Nabídka je platná od 1. 4. do 31. 5. 2013 nebo do vyprodání zásob! OLEJOVÝ SPECIÁL ABX E-shop AC/STG E-shop MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 Mobil 1 ESP Formula 5W30 je moderní výkonný

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

SERVICE BULLETIN ZÁVAZNÉ KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU SB-912-026 SB-914-014. Opakované symboly. 1) Udaje pro plánování

SERVICE BULLETIN ZÁVAZNÉ KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU SB-912-026 SB-914-014. Opakované symboly. 1) Udaje pro plánování ZÁVAZNÉ AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU Opakované symboly Věnujte pozoznost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA: Označuje

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Kontrola stavu provozních kapalin. Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba

Kontrola stavu provozních kapalin. Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba Kontrola stavu provozních kapalin Seminář Kapaliny pro hydraulické systémy, specifikace jejich použití, základní parametry, kontrola stavu a údržba OBSAH PŘEDNÁŠKY způsoby znečištění kapalin, vliv na spolehlivost

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! OW GFE. Doplňující listy k návodu k obsluze.

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! OW GFE.  Doplňující listy k návodu k obsluze. Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW GFE Elektronická regulace množství plynu pro drive 4X (z výroby) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now and benefit! Jetzt Registrieren

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Radek Opravil III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

HYDRAULICKY OVLÁDANÉ STAVITELNÉ VRTULE (STÁLÝCH OTÁČEK) V506. Document č: (ATA 61-10-40)

HYDRAULICKY OVLÁDANÉ STAVITELNÉ VRTULE (STÁLÝCH OTÁČEK) V506. Document č: (ATA 61-10-40) PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA HYDRAULICKY OVLÁDANÉ STAVITELNÉ VRTULE (STÁLÝCH OTÁČEK) V506 Document č: E-1640 (ATA 61-10-40) 1. Vydání : 22. května, 2009 Revize : 6. února, 2012 Technický obsah tohoto dokumentu

Více

AIRCRAFT ENGINES PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU (ZÁKLADNÍ VERZE) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912. www.teveso.cz ROTAX 912 ULS s příslušenstvím

AIRCRAFT ENGINES PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU (ZÁKLADNÍ VERZE) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912. www.teveso.cz ROTAX 912 ULS s příslušenstvím AIRCRAFT ENGINES (ZÁKLADNÍ VERZE) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912 www.teveso.cz ROTAX 912 ULS s příslušenstvím VÝSTRAHA Před uvedením motoru do provozu si pečlivě pročtěte tuto Příručku pro údržbu,protože zde

Více

1/2014-2015 ZIMNÍ PRODUKTY

1/2014-2015 ZIMNÍ PRODUKTY 1/2014-2015 ZIMNÍ PRODUKTY MADOIL s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 sovadinova 10, Břeclav www.madoil.cz www.madoil-servis.cz 2 Obj. číslo Název produktu Plnění Balení Prod. cena bez DPH KAPALINY

Více

obsah obsah 2 vyberte si správný olej Shell Helix 3

obsah obsah 2 vyberte si správný olej Shell Helix 3 obsah obsah 2 vyberte si správný olej Shell Helix 3 Shell Helix Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4 Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 4 Shell Helix Ultra AV 0W-30 4 Shell Helix Ultra AB 5W-30 4 Shell Helix Diesel

Více

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505 obj. číslo: 100-05503 Čistič brzd - účinný a rychleschnoucí čistící prostředek brzdových součástí - čistí a odmašťuje brzdy a spojky obj. číslo: 100-05504 Čistič motoru - mimořádně účinný čistič a odmašťovač

Více

FLUO MARKER - Lesnický

FLUO MARKER - Lesnický M6AD FLUO MARKER - Lesnický Kvalita a léty prověřená značka zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, spolehlivý mechanizmus a přesně stanovitelné dávkování. Barva neobsahuje chlorovodík,

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 2-4 P Olej motorový pro dvoudobé motory NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: ASTM D

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Sortiment výrobků. motocykly, lodě, sněžné skútry a speciální výrobky

Sortiment výrobků. motocykly, lodě, sněžné skútry a speciální výrobky Sortiment výrobků 4T 2T motocykly, lodě, sněžné skútry a speciální výrobky OBSAH REPSOL MOTO 4T 4 5 REPSOL MOTO RACING 4T REPSOL MOTO RACING HMEOC 4T REPSOL MOTO SINTETICO 4T REPSOL MOTO SPORT 4T REPSOL

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

Solární expanzní nádoby

Solární expanzní nádoby Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského

Více

PŘEDSTAVUJEME SHELL RIMULA OLEJE PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY

PŘEDSTAVUJEME SHELL RIMULA OLEJE PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY PŘEDSTAVUJEME SHELL RIMULA OLEJE PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY TECHNOLOGIE PRO NÁROČNÉ OLEJE ŘADY SHELL RIMULA SE PŘIZPŮSOBÍ JAKÝMKOLIV POŽADAVKŮM Chcete mít jistotu, že motorový olej, který používáte, bude

Více

Chladičů kapalin s šroubovým kompresorem Grasso BluAstrum. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5

Chladičů kapalin s šroubovým kompresorem Grasso BluAstrum. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5 Grasso BluAstrum Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_622524_5 COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publikace nesmí být reprodukována bez předchozího písemného souhlasu ze GEA Refrigeration

Více

TOTAL AVIATION Přehled produktů

TOTAL AVIATION Přehled produktů TOTAL AVIATION Přehled produktů Vše pro letectví Objevte naši širokou řadu maziv TOTAL MAZIVA PRO PÍSTOVÉ LETECKÉ MOTORY Čistě minerální oleje bez diverzantních aditiv Aero 80 Aero 100 Aero 120 FRANCE:

Více

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace Chlazení motorů Autor: Škola: Kód: Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace VY_32_INOVACE_SPS_959 Datum vytvoření 14.

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory T30 11/14 Bar Pístové vzduchové kompresory Ingersoll Rand T30 je tím nejlepším ve své třídě již od založení společnosti v roce 1929. Z hlediska spolehlivosti, efektivity, mechanické flexibility nebo udržovatelnosti

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 74-01 Změna č. 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 726 Z 726 K 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 74-01 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č.

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Tester komprese COMBIDUO

Tester komprese COMBIDUO Tester komprese COMBIDUO POKYNY PRO SESTAVENÍ A OBSLUHU Z důvodu neustálého zdokonalování se může váš výrobek mírně odlišovat od výrobku, který je popisován v tomto návodu. TU21-1 - Technické údaje: Použití

Více

Racing Chain Lube 006 183. Racing Ketten Reiniger 006 185. Racing Ketten Sprej-weiss 006 186. Racing Ketten Sprej-weiss 005 448

Racing Chain Lube 006 183. Racing Ketten Reiniger 006 185. Racing Ketten Sprej-weiss 006 186. Racing Ketten Sprej-weiss 005 448 LIQUI MOLY Ochranné prostředky Syntetický sprej na řetěz /250ml/ Čistič řetězu RACING LM /500ml/ Bílý sprej na řetěz /50ml/ Bílý sprej na řetěz /400ml/ Prostředek na čištění motocyklu /1000ml/ Čistič čalounění

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Maziva a provozní kapaliny Liebherr

Maziva a provozní kapaliny Liebherr Maziva a provozní kapaliny Liebherr Maziva a provozní kapaliny Liebherr Technické nároky moderních strojů, ekologické požadavky a neustálý všeobecný technický vývoj si žádá nová řešení. Maziva jsou v současné

Více

Obsah. Motorový olej 4-16

Obsah. Motorový olej 4-16 2015 Obsah Motorový olej 4-16 Selenia - oleje pro všestranné využití Petronas Lubricants International je jediný výrobce motorových olejů a maziv přímo spojený s automobilovým koncernem. Charakterizuje

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA 1. URČENÍ Olej tankový SAE 10W/30 podle těchto podmínek je určen k celoročnímu mazání převodového, hydraulického ústrojí a kompresorů určené tankové techniky. Tankový olej podle těchto VJS PHM je určen

Více

Oblasti použití kovových trubkových systémů

Oblasti použití kovových trubkových systémů Oblasti použití kovových trubkových systémů Informace pro plánování a provedení 7.1 / 2006 Viega - technika lisovacího spoje se systémy,, a Seapress je známa použitím při instalacích pitné vody a domovní

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

Silný výkon. Uklidňující spolehlivost.

Silný výkon. Uklidňující spolehlivost. Silný výkon. Uklidňující spolehlivost. Modely F80 a F100 patří k nejuniverzálnějším a na obsluhu nejméně náročným závěsným lodním motorům v tomto sektoru výkonu. Pokud jde o přímý poměr cena/výkon, najdou

Více

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů 2. vydání Nové verze naleznete na stránkách www.wabco-auto.com

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

SERIE SC S DVOJITÝM PRŮTOKEM

SERIE SC S DVOJITÝM PRŮTOKEM SERIE SC S DVOJITÝM PRŮTOKEM 1. Úvod 2. Požadavky na montáž - PTO pomocný pohon - Hydraulická nádrž - Rozměry hydraulických hadic - Hydraulický olej - Filtrace 3. Montáž 4. Rozvod hadic 5. Odvzdušnění,

Více

oleje Zetor Prodlužte životnost svého traktoru používáním originálních olejů Zetor

oleje Zetor Prodlužte životnost svého traktoru používáním originálních olejů Zetor originální oleje Zetor Prodlužte životnost svého traktoru používáním originálních olejů Zetor 15W 40 L-SAPS Motorový olej Zetor pro naftové motory Stage IIIB s filtrem pevných částic. Balení (10 l, 60

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 Obsah HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 1. str. 2-7 2. Hrdla a spojky přímé (zátky a adaptéry) str. 8-20 3. Hrdla a spojky úhlové 90 str. 21-23 4. Hrdla a spojky úhlové 45 str. 24-25 5. Hrdla a spojky provedení

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více