SERVISNÍ INSTRUKCE VÝBĚR VHODNÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN PRO MOTORY ROTAX SI R2 SI R2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ INSTRUKCE VÝBĚR VHODNÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN PRO MOTORY ROTAX SI-912-016 R2 SI-914-019 R2"

Transkript

1 d04431 VÝBĚR VHODNÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912, 914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení: VÝSTRAHA: Označuje instrukci, jejíž nedodržení může způsobit vážné až smrtelné zranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje instrukci, jejíž nerespektování může způsobit vážné poškození motoru popř.vést k zániku záruky. POZNÁMKA: Užitečná informace. 1) Plánování SERVISNÍ INSTRUKCE Změny v textu nebo v grafikách jsou patrné jako změnová čára nebo dvojitá čára na okraji odstavce. 1.1) Platnost Všechny motory: - řady řady ) Navazující ASB/SB/SI a SL Současně přihléněte k následujícímu servisnímu bulletinu: - SB / SB , Změna chladící kapaliny, poslední platné vydání. 1.3) Důvod Dosavadní zkušenosti z provozu ukazují, že jsou pro motory ROTAX řady 912 a 914 nutné další doplňkové informace pro výběr vhodných provozních kapalin, jako motorového oleje, chladící kapaliny a paliva, stejně jako pro výměnu oleje a údržbové intervaly. 1.4) Předmět Výběr vhodných provozních kapalin pro motory ROTAX řady 912 a Tyto informace by měly výrobci letadla a uživateli pomoci docílit správných provozních podmínek, instalace a tím i optimálního výkonu a spolehlivosti. 1.5) Lhůty Viz platné vydání Příručky pro údržbu motorů řady 912, 914. VÝSTRAHA: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození motoru, zranění osob nebo smrti! 1.6) Schválení Technický obsah tohoto dokumentu byl schválen na základě DOA Nr. EASA.21J ) Ostatní dokumentace Současně k těmto informacem respektujte platné vydání následujících dokumentů : - Návod k obsluze - Příručka pro údržbu - Návod na instalaci POZNÁMKA:Status těchto příruček zjistíte v kap. Přehled změn dané příručky. První sloupec tabulky ukazuje pořadí revize. Počet revizí porovnejte s údaji na webových stránkách ROTAX : Změny a aktuální revize si zde můžete zdarma stáhnout. platná dokumentace, viz : Strana 1 z 10

2 2) Material 2.1) Cena a dostupnost Výrobce motoru neposkytuje 3) Maziva 3.1) Všeobecně Karbon vzniklý při spalování zůstává v motorovém oleji. Tento karbon společně s nedostatečně tepelně stálými komponenty oleje se může usazovat za vysokých teplot na jednotlivých dílech, jako např. na pístech, pístních kroužcích, výfukových ventilech, atd. což může vést k zadření a vysazení motoru. U přeplňovaných motorů může odstavení motoru bez dostatečného ochlazení způsobit tvorbu usazenin, poškození ložisek a ucpávky turbodmychadla. Ztvrdlé usazeniny oleje mohou ucpat olejový systém a způsobit poškození. - vedle příliš krátkých časů pro ochlazení motoru může další poškození způsobit použití nevhodných olejů a nedodržení intervalů výměny - dlouhodobý provoz se studeným olejem a nebo dlouhý provoz s bohatou směsí paliva může být příčinou přítomnosti vody a paliva v oleji, čímž se snižuje mazací schopnost - navíc dlouhodobé odstavení motoru se znečištěným olejem obsahujícím vodu může způsobit korozi zvláště ložisek a následné vážné poškození motoru Kritéria pro správný výběr motorového oleje jsou : - správná viskozita oleje pro startování v zimním období a dostatečný tlak oleje při vysokých teplotách - dobré mazací schopnosti ozubených kol reduktoru - vyloučení prokluzu spojky způsobené nevhodnými přísadami - nedostatečná tekutost oleje, která způsobuje, že v motoru zůstává více oleje a v olejové nádrži je naopak nízká hladina, to může být zjištěno v průběhu zkoušek pomocí indikace hladiny v olejové nádrži - odolnost proti olovnatým produktůn spalování, které se dostávají do oleje při provozu na letecký benzín AVGAS - vysoká tepelná stálost oleje, ta je zvláště důležitá u přeplňovaných motorů, kde je riziko tvorby karbonu na ložiskách a ucpávce turbodmychadla, usazeniny (karbon) se mohou také uvolnit a zablokovat vratnou trubku na olej od turbodmychadla Požadavky: - pokud je to možné, provozujte výše uvedené motory na bezolovnaté palivo, nebo palivo s nízkým obsahem olova (AVGAS 100 LL není v této souvislosti považován za palivo s nízkým obsahem olova) - používejte motorové oleje doporučené podle kap. 3.2 a 3.3 této servisní instrukce - používejte pouze oleje klasifikace API "SG" nebo vyšší! - protože také musí být mazáno vysoce zatížené soukolí reduktoru, jsou velmi doporučeny oleje s přísadami pro převody, které se používají pro čtyřtaktní motocyklové motory - kvůli zabudované prokluzové spojce jsou nevhodné oleje s přísadami na snížení tření, protože mohou způsobit prokluz spojky za normálního provozu - značkové polo nebo plněsyntetické vysocevýkonné oleje (podle použitého oleje) mají své výhody a všeobecně jsou nejlepší volbou - vyvarujte se olejům, které jsou určeny výhradně pro dieselové motory,tyto oleje mají nedostatečné tepelné vlastnosti a přísady, které mohou ovlivňovat funkci prokluzové spojky v reduktoru. - při extrémních provozních podmínkách ( např. letecká škola, vlekání, dlouhodobý provoz na nízké otáčky blízké volnoběhu, nadměrné používání předehřevu karburátorů, atd.) musí být zkráceny intervaly mezi údržbou, zvláště musí být zvýšena frekvence výměny oleje, a to bez ohledu na převážně používané palivo (MOGAS nebo AVGAS),další informace a pokyny naleznete v platné Příručce pro údržbu - před vypnutím přeplňovaného motoru vždy proveďte ochlazení podle příslušného Návodu k obsluze motoru - důkladně sledujte provozní pokyny motoru (viz kap. 6 ) Strana 2 z 10

3 3.2) Provoz motoru na bezolovnaté nebo nízkoolovnaté palivo (množství olova pod 0,1 g na litr) UPOZORNĚNÍ: Při provozu na bezolovnaté palivo nebo MOGAS (automobilový benzin) zůstávají údržbové intervaly nezměněny, tzn. že platí pokyny uvedené v platné Příručce pro údržbu. Při extrémních provozních podmínkách musí být údržbové intervaly zásadně zkráceny, specielně častější výměna oleje, nezávisle na převážně používaném používaném palivu (MOGAS nebo AVGAS). Používejte následující oleje za dodržení uvedených specifikací: Doporučené oleje ( při provozu na bezolovnaté palivo nebo MOGAS) Výrobce označení spezifikace viskozita* kód 1) SHELL AeroShell Sport Plus 4 API SL SAE 10 W-40 2 SHELL Advance VSX 4 API SG SAE 10 W-40 3 SHELL Advance VSX 4 API SG SAE 15 W-50 3 SHELL Advance Ultra 4 API SJ SAE 10 W-40 1 SHELL Formula Shell Synthetic Blend API SL SAE 10 W-30 4 MOBIL Mobil 1 API SJ/CF SAE 5 W-30 5 MOBIL Mobil 1 API SJ/CF SAE 15 W-50 5 MOBIL Mobil 1 MX4T API SG/CF SAE 10 W-40 1 MOBIL Mobil 1 V-Twin API SG/CF SAE 20W-50 1 MOBIL Mobil 1 Clean 7500 API SM/SL SAE 10W-30 4 Yacco MVX 500 Synthetic API SJ SAE 10 W-40 3 EVVA EVVA vícerozsahový olej C52 / multigrade oil C52 API SJ/CF SAE 15 W ) stupnice pro doporučené oleje 1 Plně syntetický motocyklový olej s přísadami pro mazání převodů, velmi doporučený pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C) a pro výlučný provoz na bezolovnaté palivo 2 Polosyntetický letecký olej s přísadami pro mazání převodů, velmi doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot (přes 120 C) a pro použití olovnatých a bezolovnatých benzínů 3 Polosyntetický motocyklový olej s přísadami pro mazání převodů, velmi doporučený pro normální provoz ( pod 120 C ) a provoz za vysokých teplot ( přes 120 C) a pro použití olovnatých a bezolovnatých benzínů 4 Polosyntetický olej, velmi doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C ) a provoz za vysokých teplot (přes 120 C) a pro použití olovnatých a bezolovnatých benzínů 5 Plně syntetický olej, doporučený pro provoz za vysokých teplot (120 C) a pro výlučný provoz na bezolovnaté palivo * Tabulka viskozity slouží jako doporučení. Použití jiných olejů, než zde uvedených je přípustné. Příklad: Formula Shell Synthetic Blend SAE 5W-30 je náhrada za 10W-30. V každém případě dodržujte uvedená doporučení a používejte pouze oleje, se kterými jsou pouze dobré provozní zkušenosti na motorech ROTAX řady 912 a 914. POZNÁMKA:Viskozita je parametr tekutosti oleje, ale není parametrem kvality oleje. Nepatrné odchylky uvedených hodnot jsou v jednotlivých zemích možné. Strana 3 z 10

4 3.3) Provoz na olovnatý benzín Avgas Pokud je motor převážnou dobu provozován na olovnaté palivo AVGAS, proveďte nejpozději každých 50 motohodin následující údržbové práce podle platné Příručky pro údržbu: - výměna olejového filtru - výměna oleje - kontrola hladiny oleje,atd. současně respektujte následující provozní podmínky: UPOZORNĚNÍ: Převážným provozem se rozumí, je-li motor provozován více jak 30% provozní doby na olovnaté palivo AVGAS. POZNÁMKA: Při provozu na olovnatý AVGAS je doporučeno provést výměnu oleje každých 25 motohodin. Zkrácením intervalů výměny oleje je dosaženo, aby možné usazeniny a šlem byly z motoru včas odstraněny a nedošlo ke zvýšenému opotřebení a poruše motoru. Používejte následující uvedené oleje za dodržení uvedených specifikací: Doporučené motorové oleje ( pro použití olovnatého paliva AVGAS) výrobce označení specifikace viskozita * kód 1) SHELL AeroShell Sport Plus 4 API SL SAE 10 W-40 2 SHELL Advance VSX 4 API SG SAE 10 W-40 3 SHELL Form ula Shell Synthetic Blend API SL SAE 10 W-30 4 SHELL Formula Shell API SJ SAE 10 W-30 5 SHELL Formula Shell API SJ SAE 20 W-50 5 V alv oline DuraBlend Synthetic API SJ SAE 10 W-40 4 MOBIL Mobil 1 Clean 7500 API SM/SL SAE 10 W-30 4 EVVA EVVA vícerozsahový olej C52 / m ultigrade oil C52 API SJ/CF SAE 15 W-50 3 YACCO MVX 500 Synthetic API SJ SAE 10 W ) stupnice pro doporučené oleje Polosyntetický letecký olej s přísadami pro převody,velmi doporučený pro normální provoz (teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C), pro použití olovnatého a bezolovnatého benzinu 3 Polosyntetický motocyklový olej s přísadami pro převody,velmi doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C), pro použití olovnatého a bezolovnatého benzinu 4 Polosyntetický olej, doporučený pro normální provoz ( teploty pod 120 C) a pro provoz za vysokých teplot ( přes 120 C), pro použití olovnatého a bezolovnatého paliva 5 Minerální olej, doporučen pouze pro provoz při teplotách oleje pod 120 C, pro použití olovnatého paliva * Tabulka viskozity slouží jako doporučení. Použití jiných olejů, než zde uvedených je přípustné za předpokladu, že jsou dodrženy všechny teplotní limity. Příklad: Formula Shell Synthetic Blend SAE 5W-30 je náhrada za 10W-30. V každém případě dodržujte uvedená doporučení a používejte pouze oleje, se kterými jsou pouze dobré provozní zkušenosti na motorech ROTAX řady 912 a 914. POZNÁMKA:Viskozita je parametr tekutosti oleje, ale není parametrem kvality oleje. Nepatrné odchylky uvedených hodnot jsou v jednotlivých zemích možné. Strana 4 z 10

5 3.4) Nevhodné motorové oleje pro motory řady 912 / 914 Zkušenosti z provozu ukazují, že existují určité oleje, které nejsou vhodné pro motory ROTAX řady 912 / 914. Při pečlivém výběru respektujte doporučení této servisní instrukce. POZNÁMKA:Principielně firma ROTAX neschvaluje žádné konkrétní oleje, oleje ale musí splňovat určité požadavky na kvalitu. Proto smí být použity pouze oleje popsané v kap. 3.2 a 3.3 této servisní instrukce. Firmě ROTAX jsou známy změny ve složení některých olejů, které byly v minulosti touto servisní instrukcí doporučeny k použití. Proto firma ROTAX dále nedoporučuje použití těchto olejů. Výrobce označení oznaèení specifikace C astrol Castrol Power 1 C astrol GPS API SJ API SG / CD M OTUL 5100 Synthetic Blend API SJ Strana 5 z 10

6 4) Chladící kapalina 4.1) Všeobecně Motory řady 912/914 mají kapalinou chlazené hlavy válců a vzduchem chlazené válce. Úkolem chladící kapaliny je chránit hlavy válců odvodem tepla před přehřátím. Ochrany dílů motoru proti korozi a zmrznutí chladící kapaliny je dosaženo odpovídajícími přísadami. V zásadě jsou přípustné dva různé druhy chladící kapaliny : - konvenční chladící kapalina na etylenové bázi s 50% podílem vody - chladící kapalina neobsahující vodu na bázi propylenglykolu. 4.2) Konvenční chladící kapalina U konvenčních chladících kapalin ( s 50% podílem vody) je specifická tepelná vodivost vyšší než u kapalin neobsahujících vodu. Poskytují vynikající ochranu proti korozi, zvláště pro hliník a ochranu proti zamrznutí. POZNÁMKA: UPOZORNĚNÍ: POZNÁMKA: Pro přesnou kontrolu teploty chladící kapaliny je stanoven limit. To je nutné, protože konvenční chladící kapalina na etylenové bázi např. BASF Glysantin, namíchaná poměrem 50/50 má bod varu při ca. 120 C. Další informace a pokyny naleznete v platném Návodu na instalaci motoru. Druh chladící kapaliny určuje výrobce letadla. Každý typ letadla má rozdílné vlastnosti a provedením zkoušek se stanoví vhodná kapalina a vybavení přístroji. Chladící kapalina by měla obsahovat pouze nepatrný podíl silikátů nebo být bez nich. Respektujte pokyny výrobce chladící kapaliny týkající se mísících poměrů, atd. Doporučené chladící kapaliny s mísícím poměrem 50% přípravku a 50% vody výrobce označení BASF Glysantin Protect Plus/G48 CASTROL Antifreeze All-Climate CASTROL Antifreeze Anti-Boil YACCO LR-35 SHELL DEX-COOL SHELL Antifreeze Concentrate VELVANA FRIDEX G49 TEXACO Havoline Extended Life Antifreeze / Coolant DEX-COOL PETROL Antifreeze Concentrate / Antifreeze G Strana 6 z 10

7 4.3) Chladící kapalina neobsahující vodu Chladící kapalina neobsahující vodu nabízí výhody na základě velmi vysokého bodu varu chladícího systému. Specifická tepelná kapacita je však nižší než u konvenčních kapalin, které lehce dosahují vyšších provozních teplot. Chladící systém motorů ROTAX řady 912 / 914 je projektován pro použití kapalin neobsahujících vodu a nesmí být proto dále upravován, tzn. drenážní a odvzdušňovací otvory nesmí být zaslepeny. POZNÁMKA: U chladící kapaliny neobsahující vodu na bázi propylenglykolu, např. EVANS NPG+ je sledování teploty hlav válců dostatečné, protože bod varu leží velmi vysoko. UPOZORNÉNÍ: Provedení a druh chladící kapaliny určuje výrobce letadla. Kažký typ letadla má rozdílné vlastnosti a provedením zkoušek se se stanoví vhodná kapalina a vybavení přístroji. Doporučená chladící kapalina (100% koncentrát) výrobce označení EVANS NPG+ EVANS NPGR UPOZORNĚNÍ: EVANS NPGR má bod mrazu caa. -23 C (-10 F). Zmrzne, ale nemá roztažnost jako konvenční chladící kapaliny. Nepoužívejte za podmínek, kdy může teplota okolí poklesnout pod -23 C (-10 F) ) Pokyny pro provoz s chladící kapalinou neobsahující vodu - Chladící systém nesmí být v žádném případě doplňován vodou nebo kapalinou obsahující vodu! - Max. podíl vody nesmí překročit 3,6 % a může být zkontrolován Brix-Refraktometrem. - Eventuelní voda chladícím systému se vylučuje jako pára. Toto i nepatrné množství může vést k selhání chladícího systému. - Pokud k doplnění chladícího systému není k dispozici EVANS NPG+/NPGR, může být systém mimořádně doplněn konvenční kapalinou na etylenglykolové bázi. Během příštích 15 dnů však chladící kapalinu nahraďte kapalinou EVANS NPG+/NPGR. UPOZORNĚNÍ: Protože některé konvenční chladící kapaliny jsou již předmíchány s vodou, ujistěte se, že doléváte pouze 100% koncentrát etylenglykolu, v případě že není k dispozici EVANS NPG+/NPGR. UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené pokyny jsou výňatkem z návodu výrobce kapaliny. Rozhodující je však originální text a popis v návodu výrobce. Strana 7 z 10

8 5) Paliva Pro letecké motory ROTAX je k dispozici více druhů paliv. Viz také Návod k obsluze pro odpovídající typ motoru a/ nebo tabulka v kap ) Automobilová paliva Vedle paliva AVGAS existují automobilová paliva rozdílné kvality. Na základě různých požadavků jako ochrana životního prostředí, ekonomické a politické důvody je zvýšený počet paliv s rozdílným množstvím etanolu.proto bylo max. množství příměsí etanolu nasledně stanoveno ) E10 (bezolovnaté palivo s příměsí 10% etanolu) Současně s palivem AVGAS a bezolovnatým automobilovým palivem (Mogas) může být také pro motory ROTAX řady 912 a 914 použito palivo E10. Paliva s obsahem etanolu větším jak 10 % nebyly firmou ROTAX testovány a proto také nemůže být jejich použití doporučeno ) Kompatibilita s komponenty palivového systému Firma ROTAX trvá na tom, aby si majitel letadla nechal od výrobce letadla potvrdit, že všechny komponenty palivového systému jsou kompatibilní s palivem s příměsemi etanolu do 10 % (E10). Je na výlučné odpovědnosti výrobce letadla testovat palivový systém a dávat k dispozici další informace ohledně praxe, návodů a omezení týkající se použití paliva s etanolem. Firma ROTAX doporučuje výrobcům letadel, majitelům a provozovatelům respektovat následující dokumenty: - FAA Advisory Circular Letter AC FAA Special Airworthiness Information Bulletin CE EASA Safety Information Bulletin-SIB No: Tyto dokumenty obsahují detaily k použití paliv s příměsemi a požadavky vzorový list. Je výslovně poukazováno, aby se také necertifikované motory řídily výše uvedenými informacemi. 5.2) Aditiva pro AVGAS ROTAX netestoval příměsi Decalin nebo Alcor TCP, které čistí usazeniny olova. Získané zkušenosti z provozu ukazují, že tyto výrobky nemají škodlivý vliv na motor, pokud jsou používány doporučeným způsobem. Respektujte pokyny výrobce týkající se specielně ochrany zdraví a bezpečnosti. ROTAX má zkušenosti z provozu se značkou Decalin Runup TM a Alcor TCP. Ostatní podobné příměsi ROTAX nezná a nemůže komentovat, zda jsou vhodné pro motory řady 912 a 914. Strana 8 z 10

9 5.3) Palivo odpovídající lokálním normám Mohou být použity následující paliva. MOGAS evropská norma použití / označení 912 UL / A / F 912 ULS / S UL /F EN 228 Normal 1) EN 228 Super 1) EN 228 Super 2) EN 228 Super plus 1) EN 228 Super plus 2) kanadiská norma CAN/CGSB-3.5 4) 3) CAN/CGSB-3.5 kvalita 3 Qualität 1 US Norm ASTM D4814 3) ASTM D4814 4) AVGAS Aviation Standard AVGAS 100 LL (ASTM D910) AVGAS 100 LL (ASTM D910) volně prodávané značkové produkty HJELMCO AVGAS 91/96 UL 5) HJELMCO AVGAS 91/96 UL 5) HJELMCO AVGAS HJELMCO AVGAS 91/98 91/98 UL 5) UL 5) 1) min. ROZ 90 2) min. ROZ 95 3) min. AKI* 87 4) min. AKI 91 5) bezolovnatý, k dispozici převážně ve skandinávském prostoru * Anti Knock Index, (RON+MON)/2 AVGAS 100LL více zatěžuje vysokým podílem olova především ventilová sedla a tvoří zvýšené usazeniny karbonu a olovnatý šlem v olejovém systému.používejte ho proto pouze při problémech s odpařováním a když není jiný druh paliva k dispozici. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze palivo odpovídající klimatickým podmínkám. POZNÁMKA: Nebezpečí odpařování při použití zimního paliva v letním období. Strana 9 z 10

10 6) Všeobecné podmínky pro provoz motoru a provozní pokyny 1. Převážnou dobu provozu motoru udržujte teplotu motorového oleje pod 120 C. 2. Ujistěte se, že použitý olej odpovídá klimatickým podmínkám a a maximálním provozním teplotám motoru. Pokud teplota oleje pravidelně překračuje teplotu 120 C, nepoužívejte minerální olej nebo olej na pertolejové bázi. 3. U přeplňovaných motorů dodržujte dostatečné ochlazení před zhasnutím motoru, vyvarujete se tak usazeninám karbonu. 4. Pokud je použito bezolovnaté palivo nebo MOGAS, a pokud teplota oleje často překračuje 120 C, používejte pouze vysoce kvalitní plněsyntetický olej. 5. Aby bylo zabráněno kondenzaci vody v oleji, musí teplota motoru alespoň jednou za provozní den překročit 100 C. 6. Je bezpečně a účelné, vyvarovat se dlouhodobému použití předehřevu vzduchu do karburátorů. 7.Podle použitého paliva, provozních podmínek a požadavků na letový profil může být nutná častější výměna oleje, aby bylo zamezeno usazení olovnatých a ostatních úsad v motorovém oleji. Výměny oleje stanovte tak, aby bylo zamezeno nadměrnému nashromáždění olovnatého šlemu v motorovém oleji. UPOZORNĚNÍ : Přísady do oleje nejsou přípustné. Respektujte provozní limity podle platného návodu k obsluze pro daný typ motoru. Nadměrné vibrace, specielně při nízkém volnoběhu mohou ovlivňovat činnost karburátoru a vést k přiliš bohaté směsi vzduch-benzin. Tato bohatá směs může vést k neklidnému chodu motoru a nadměrným úsadám karbonu a olova. 7) Závěr VÝSTRAHA: Nedodržení techto doporučení může vést k poškození motoru, ke zranění osob nebo smrti! Strana 10 z 10

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390

Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390 Benzínový čtyřtaktní motor GX120 * GX160 * GX200 GX240 * GX270 * GX340 * GX390 Návod k obsluze OBSAH : ÚVOD.. 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...5 Další bezpečnostní pokyny.. 6 Umístění značky CE a piktogram

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu - Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion Mechanické ucpávky

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s.

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. GCV 135E * GCV 160E Návod k obsluze a Zárucní knížka HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. 3 Návod k obsluze pro motor HONDA GCV135E, GCV160E Dekujeme Vám

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Nemrznoucí antikorozní teplosměnné kapaliny

Nemrznoucí antikorozní teplosměnné kapaliny Nemrznoucí antikorozní teplosměnné kapaliny Antifrogen N Antifrogen L Antifrogen SOL, SOL HT Antifrogen KF Antifrogen Topení Nemrznoucí Solární ohřev Antikorozní Chlazení Efektivní Antifrogen - více než

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích ověřování paliva EKODIESEL B100

Závěrečná zpráva o výsledcích ověřování paliva EKODIESEL B100 Číslo zprávy: Z_2074/12 Závěrečná zpráva o výsledcích ověřování paliva EKODIESEL B100 v autobusech společnosti VEOLIA Transport Teplice s.r.o. (sledování v období od června 2011 do dubna 2012) Objednatel

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více