Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010

2 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel a co nejjednodušší formou zvládnout základní práce s tímto programem. Po absolvování této výuky by měl žák umět vypracovat potřebné tabulky, umět s nimi pracovat, používat různé funkce a na základě vypracovaných tabulek umět vytvářet potřebné grafy Pro koho je předmět určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s programem Excel. Postup při studiu Na začátku každé kapitoly je uveden cíl, ve kterém je uvedeno, co by měl absolvent kapitoly umět. Následuje výklad a vysvětlení základních pojmů. Na konci některých kapitol jsou otázky k probrané látce a příklady k procvičování. 1. POPIS ZÁKLADNÍ OBRAZOVKY A VYTVOŘENÍ TABULKY Cíl: Umět popsat jednotlivé části tabulkového procesoru Excel a vytvořit tabulku podle zadání Popis základního okna: panel nástrojů pole názvů řádek vzorců panel nástrojů sloupce řádky aktuální buňka Sloupce jsou značeny písmeny velké abecedy a řádky číslicemi. Adresa označené buňky se objeví v poli názvů. Do řádku vzorců zapisujeme příslušné matematické operace nebo funkce. Vysvětlení ostatních pojmů provedeme vždy s příslušnou kapitolou. Protože základem tohoto programu je vytváření tabulek, začneme tím, že si na příkladu popíšeme vytvoření určité tabulky:

3 Máme vytvořit tabulku, která bude mít deset řádků a pět sloupců. První řádek bude mít sloučené buňky. Ohraničení bude dvojité a uvntř tabulky jednoduchá čára. První řádek bude mít červené pozadí a zbytek bude žlutý. Tažením myši ohraničíme tabulku. Po stisknutí pravého tlačítka otevřeme místní nabídku a vybereme Formát buňky a zde otevřeme záložku Ohraničení. Zvolíme si styl čáry dvojitý a stiskneme na předvolené Vnější. Potom zvolíme styl čáry tenký a na předvolených stiskneme Vnitřní.

4 Po stisknutí tlačítka OK dostaneme následující tabulku. Pro sloučení buněk v prvním řádku nejprve označíme první řádek a potom můžeme použít přes pravé tlačítko místní nabídku a nebo rychlejší postup je využití tlačítka na panelu obrazovky Excelu. Výsledkem je taková tabulka.

5 Potřebujeme-li, aby první řádek měl dvojitou čáru i na dolním okraji, nejprve sloučený řádek označíme a pak postupujeme již známým postupem přes pravé tlačítko místní nabídku -ohraničení. Potřebné zabarvení dostaneme obdobným způsobem. Označíme první řádek a přes místní nabídku zvolíme Vzorky. Vybereme určenou barvu a stiskneme OK. Potom označíme zbytek tabulky a stejným způsobem vybereme určenou barvu. Výsledná tabulka.

6 Chceme-li měnit šířku řádků a sloupců můžeme postupovat několika způsoby: a) Mezi řádky a sloupci jsou úchopové body jejichž tažením můžeme měnit rozměr řádku nebo sloupce. b) Stejným způsobem můžeme měnit šířku a výšku buňky u více řádků a sloupců a to tak, že nejprve označíme všechny řádky nebo sloupce a potom posunutím jednoho úchopového bodu změníme rozměr všech řádků nebo sloupců.

7 c) Potřebujeme-li přesný rozměr výšky nebo šířky buňky postupujeme tak, že nejprve označíme řádek nebo sloupec a potom přes pravé tlačítko a místní nabídku zvolíme výšku řádku(šířku sloupce. Do vzniklého okna napíšeme námi požadovaný rozměr. Přidání řádku nebo sloupce do již hotové tabulky provedeme tak, že označíme řádek nebo sloupec v tabulce a přes menu Vložit zvolíme řádek nebo sloupec. Shrnutí pojmů: Ohraničení buněk Sloučení buněk Barvení buněk Změna rozměrů buněk Přidání řádků a sloupců do tabulky

8 Úloha k řešení: Vytvořte tabulku dle předlohy Po vytvoření tabulky přidejte jeden řádek a jeden sloupec U sloupce B a H zadejte přesnou šířku buňky 5 a výšku sloučeného řádku 30

9 Úloha k řešení:

10 2. OBSAH BUŇKY TABULKY Cíl: V druhé kapitole se naučíte pracovat s obsahem buňky v tabulce. Do jednotlivých buněk můžeme zadávat následující informace: Číselné hodnoty Textové hodnoty Datum a čas Vzorce Komentáře Hypertextové odkazy Grafické objekty(obrázky, fotografie, mapy.) Číselnou hodnotu můžeme zadat jako celé číslo např. 32, desetinné číslo např.185,23 zlomek např. ¾ nebo číslo v exponenciálním tvaru např. 2,45E+13. Při zadání dlouhého čísla se může objevit řada křížků(######) potom musíme rozšířit šířku sloupce. Píšeme-li zlomek, musíme použít tvar: 0 mezerník 3/4. Zápis ¾ by excel považoval za datum 3.4. Textovou hodnotou je libovolná kombinace alfanumerických znaků, číslic a symbolů. Je-li text dlouhý můžeme nastavit ve formátu buňky, jak chceme text zobrazit: Přes pravé tlačítko se dostaneme do formátu buněk a zde můžeme zadat buď zalomení textu nebo přizpůsobení buňce.

11 Zalomení textu: Přizpůsobení buňce:

12 Umístění dat v rámci buňky Data umístěná v buňce můžeme umístit několika způsoby. Zase si to uvedeme na příkladu. Napíšeme zkušební text, který se automaticky umístí v dolní části buňky. Chceme-li umístění změnit tak přes pravé tlačítko myši vyvoláme místní nabídku formát buňky a záložku zarovnání. Zde můžeme zvolit vodorovné nebo svislé zarovnání. Vodorovné zarovnání Svislé zarovnání

13 Příklady zarovnání: Vodorovně vlevo Svisle nahoru Vodorovně na střed Vodorovně vpravo Svisle na střed Svisle dolů Text v rámci buňky můžeme také různým způsobem natáčet.

14 Velmi často potřebujeme mít text v buňce svislý. Použijeme k tomu zase místní nabídku. Stejně jako ve Wordu můžeme zvolit pro text různé volby z místní nabídky Pro psaní matematických a chemických výrazů použijeme horní nebo dolní index

15 Zadávání data a času - při zadávání je výhodné použít některý z předdefinovaných formátů, které najdeme zase ve formátu buňky. Zadávání komentářů k vybrané buňce zadáme komentář přes menu Vložit komentář. Přítomnost komentáře naznačuje v buňce malý červený trojúhelník v pravém horním rohu buňky. Zadávání vzorců vzorce mohou obsahovat čísla, matematické operátory, vestavěné funkce. Každý vzorec začíná symbolem rovnítka(=). Např. = Matematické operátory +, -, /, *, ^(umocňování ALT+94)odmocnina přes vložit funkce matematické - odmocnina Příklad jednoduchého vzorce:

16 Vkládání hypertextových odkazů do každé buňky můžeme vložit hypertextový odkaz, který nám umožní přechod na jiný soubor, Internet, v rámci velkého souboru přechod na jinou stránku atd. Provedeme to přes Menu vložit hypertextový odkaz. Příklad přechodu na Při odebírání hypertextového odkazu nesmíme na buňku klepnout levým tlačítkem, protože bychom odkaz aktivovali, klepneme na ni pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz. Vkládání grafických objektů do buněk můžeme vkládat různé grafické objekty, ke kterým se dostaneme přes menu Vložit obrázek

17 Příklad vložení obrázku do buňky a1: Shrnutí pojmů: Zadávání číselných hodnot Úprava textu v buňkách Vložení vzorce Hypertextové odkazy Vkládání grafických objektů

18 Úloha k řešení: Vytvořte tabulku podle zadání: První řádek sloučené buňky a výška řádku 30, vložený text bude odkazem na Ostatní řádky mají výšku 50 Sloupec B má sloučené buňky a šířku 30, vložený obrázek je použit z klipartu Ve sloupci C vložte text a upravte orientaci písma Sloupce C, D, E a F mají šířku 10 Sloupec G má šířku 15 Nastavte barevné pozadí buněk Do sloupců D a E napište určené hodnoty Do buňky F4 napište vzorec pro násobení hodnot buněk D4 a E4 Do buňky F5 napište vzorec pro dělení hodnot buněk D5 a E5 Do buňky F6 napište vzorec pro umocnění hodnoty buněk D6 a E6 V buňce G4 nastavte formát měny bez desetinných čísel V buňce G5 nastavte formát data podle vzoru v tabulce V buňce G6 nastavte formát procent podle vzoru v tabulce

19 3. PRÁCE S ŘADAMI A PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ Cíl: Naučit se pracovat s řadami a používat podmíněné formátování. Zadávání řad(automatické vyplňování) Funkce automatického vyplňování kopíruje data v buňkách pomocí jistých daných pravidel. Při tažení úchytu dolů nebo vpravo se vytváří nové hodnoty přičítáním k hodnotě úvodní buňky. Např. u číselných hodnot obvykle zadáváme první dvě hodnoty U některých dat stačí jen první člen řady Vytvoření vlastní řady provedeme tak, že do první buňky zapíšeme počáteční hodnotu, vybereme cílovou oblast a zadáme příkaz Úpravy vyplnit řady.

20 Řazení řádků a sloupců chceme seřadit data ve sloupci A vzestupně postupujeme přes menu Data seřadit můžeme zadat vzestupně a bez záhlaví. V případě, že sloupec má nějaké záhlaví, použijeme variantu se záhlavím Dostaneme následující uspořádání: Chceme-li změnit hodnoty ve sloupcích na řádky provedeme zkopírování buněk a před vložením do jiné buňky zvolíme Vložit jinak- zatrhneme políčko Transponovat. Pozor nesmíme zvolit některou z buněk kopírovaného sloupce Např..

21 Podmíněné formátování Při dosažení určité hodnoty buňky se změní její formát, takže jsme ihned upozornění na tuto změnu. Hodnotu nastavujeme přes menu Formát podmíněné formátování. Příklad použití: V číselném sloupci chceme zvýraznit hodnoty s číslem 5 červenou barvou a hodnoty s číslem 1 zelenou barvou. Vybereme buňky a zadáme automatické formátování. V první podmínce nastavíme je rovno 5 a v druhé podle zadání. Výsledek aut. formátu vypadá následovně. Pro zvýraznění buňky můžeme vybrat také barvu písma nebo ohraničení buňky Tlačítkem přidat můžeme definovat nejvýše tři podmínky. Shrnutí pojmů Funkce řad Transponace Řazení dat Podmíněné formátování

22 4. ZPRACOVÁNÍ ČÍSELNÝCH DAT VE VZORCÍCH Cíl: Naučit se pracovat se vzorci. Sestavení vzorce: Každý vzorec začíná symbolem rovnítka = Příklad vzorce: = A2 + B2 + C2 + D2 kde znaménko + je tzv. operand Stejný výpočet můžeme provést také prostřednictvím funkce SUMA = SUMA(A2:D2) Kombinace aritmetických operátorů: Použijeme-li více operátorů ve vzorci, probíhá vyhodnocování podle stejných pravidel jako v matematice jako první se provádějí mocninové výpočty, dále násobení,dělení a nakonec sčítání a odčítání. Např. hodnoty výrazu: = * 4 = = = 13 Závorky v pořadí vyhodnocování Závorky se vyhodnocují jako první a potlačují běžné pořadí vyhodnocení Příklad: = * 0,25 výsledek je 10,5 =(10 + 2) * 0,25 výsledek je 3 Násobení čísel: Vytvoříme tabulku a zadáme příslušné hodnoty.

23 Chceme-li vzorec zkopírovat na další buňky ve sloupci E, stačí najet myší na malý čtvereček v pravém dolním rohu buňky a přetáhnout jej přes ostatní buňky Absolutní a relativní odkazy na buňky: V případě, že chceme pracovat při výpočtu s jednou určitou buňkou(c3), kterou budeme používat s dalšími buňkami, musíme zvolit tzv. absolutní adresu buňky. Absolutní adresu vyznačíme pomocí značky dolaru $.( Alt + 36) Příklad: Kopírování vzorce na ostatní řádky provedeme stejně jako u předchozího příkladu. Shrnutí pojmů: 1. Sestavení vzorce 2. Kopírování vzorce 3. Použití relativní a absolutní adresy buněk

24 Příklad k procvičení:

25 5. VESTAVĚNÉ FUNKCE Cíl: Naučit se pracovat s některými funkcemi. Vestavěné funkce Složitější matematické operace zajistíme pomocí tzv. funkcí, kterých Excel obsahuje více než 200. Rozdělení funkcí Excelu: Finanční výpočty splátek úvěrů, hodnoty investic a odpisů Datum a čas výpočty s datovými a časovými hodnotami Matematické různé matematické a trigonometrické funkce Statistické průměry, součty, odchylky Vyhledávací výpočty nad tabulkami údajů Databáze práce se seznamy a externími databázemi Text porovnávání, převody a změny formátu textu v buňkách Logické výpočty jejichž výsledkem je hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA Informační zjišťují, jestli v průběhu výpočtu došlo k chybě Každé volání funkce musíme napsat ve správné struktuře neboli syntaxi, které Excel rozumí. Příkaz Vložit funkci Protože Excel obsahuje velké množství funkcí, je zde tlačítko Vložit funkci, která otevře dialogové okno, ve kterém můžeme vybrat kategorii a potom konkrétní funkci.

26 Vyzkoušíme si statistickou funkci PRŮMĚR: Označíme prázdnou buňku A7 a vložíme funkci průměru. Otevře se tabulka argumentů funkce a navrhne nám rozsah buněk. Označíme buňky A1 ž A6. Po stisku OK dostaneme výsledek.(60)

27 Funkce SUMA Vypočítává součet vybrané části buněk. Při sečítání sloupců nebo řádků, vybereme i prázdnou buňku pod posledním číslem. Příklad: Pomocí funkce SUMA můžeme sečítat také několik nesousedních oblastí:

28 Funkce logická - když Chceme-li např. vyhodnotit buňky ve sloupci A a výsledky dostat do sloupce B, postupujeme takto: Označíme první buňku ve sloupci B a stiskneme tlačítko funkce. Vybereme logickou funkci Když Stanovíme podmínku a nastavíme vyhodnocení v případě splnění podmínky Po stisku OK se vyhodnotí buňka A1. Po zkopírování na ostatní řádky dostaneme vyhodnocené všechny buňky.

29 Funkce PLATBA: =PLATBA(sazba;pper;souč_hodnot;bud_hod;typ) mezi závorkami jsou uvedeny tzv. argumenty funkce, za něž se dosazují konkrétní hodnoty. Jako oddělovač použijeme středník. Příklad: Vypočtěte výši měsíční splátky tříletého úvěru ve výši Kč při úroku 19 % =PLATBA(19%/12;36;10000) Po vyhodnocení tohoto výrazu napíše Excel do příslušné buňky hodnotu -366,56 Kč červeným písmem, protože se jedná o dluh. Úrokovou míru v prvním argumentu dělíme 12 a dostáváme tak měsíční úrok. Funkce Odmocnina Potřebujeme spočítat druhou odmocninu z čísel ve sloupci A. Označíme buňku B1, stiskneme tlačítko Funkce a najdeme funkci odmocnina a označíme buňku A1. V buňce B2 se objeví výsledek Okopírováním dostaneme výsledek v ostatních buňkách.

30 Funkce Power používáme v případě výpočtu mocniny Např. 33 Funkce Náhodné číslo Někdy potřebujeme vygenerovat náhodné číslo a k tomu nám slouží stejnojmenná funkce. Chceme-li např. náhodné číslo v intervalu 0 až 100, zapíšeme tuto syntaxi. Nové náhodné číslo je vygenerováno při každém přepočítání listu.

31 Mezi další velmi často používané funkce patří: Sin Cos Tangens Cotangens Všechny tyto funkce mají velmi jednoduché určení. Po označení buňky, ve které chceme výsledek, zvolíme funkci a označíme buňku, ze které chceme hodnotu vypočítat. Např. sin 45 Shrnutí pojmů: 1. Druhy funkcí 2. Logická funkce Když 3. Nejpoužívanější funkce matematické astatistické Příklad k procvičení Vytvořte tabulku dle zadání a vypočtěte průměry řádků a sloupců

32 Příklad k procvičení Příklad k procvičení

33 Příklad k procvičení Vytvořte tabulku a vypočtěte žlutě zbarvené buňky. Hodnoty větší než 33 ve sloupci G vyznačte červeně. Příklad k procvičení Vytvořte obě tabulky a vypočtěte hodnoty ve žlutých buňkách

34 Příklad k procvičení Vytvořte tabulku a vypočtěte hodnoty ve žlutých buňkách Příklad k procvičení Vytvořte tabulku a vypočtěte hodnoty ve žlutých buňkách

35 Příklad k procvičení Vytvořte tabulku a vypočtěte hodnoty ve žlutých buňkách Ve sloupci O pomocí funkce vyhodnoťte sloupec N tak, že u prospěchu lepšího než 1,5 napište prospěl s vyznamenáním a u ostatních prospěl Příklad k procvičení

36 1. 6. FILTROVÁNÍ DAT A UKOTVENÍ PŘÍČEK Cíl: Umět pracovat s výběrem potřebných dat. Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou dat v oblasti. V oblasti, u které byl použit filtr, se zobrazí pouze řádky splňující uvedená kritéria. V aplikaci Microsoft Excel jsou k dispozici dva příkazy sloužící k filtrování oblastí: Automatický filtr pro jednoduchá kritéria, který obsahuje také filtrování podle výběru. Vlastní filtr pro složitější kritéria. Na rozdíl od řazení nedojde při filtrování ke změně uspořádání oblasti. Filtrování dočasně skryje řádky, které nechcete zobrazit. Příklad automatického filtru. Chceme zobrazit jen všechna jména Novák ve sloupci A Označíme celý sloupec A a přes menu Data Filtr Automatický filtr U sloupce A se vytvoří roletka po jejiž otevření si vybereme jméno Novák. Ve sloupci A budou pouze jména Novák. Tento filtr můžeme také použít pro více sloupců. Označíme všechny sloupce a postupujeme stejně jako u prvního příkladu.

37 Ve sloupci C vybereme jméno Jana a ze sloupce D skupinu 2 Výsledek filtrování:

38 Příklad vlastního filtru: chceme vyfiltrovat ročníky od 1970 do 1985 včetně 1970 a 1985 Použijeme automatický filtr a v roletce zvolíme vlastní Otevře se okno vlastního filtru do kterého vypíšeme matematicky zadání úlohy. Po stisku OK dostaneme výsledek Shrnutí pojmů: 1. Automatický filtr 2. Vlastní filtr

39 7. VYTVÁŘENÍ GRAFŮ Cíl: Umět zpracovat data do přehledných grafů. Pro názornost je lepší vytvářet z tabulek grafy. Graf vytváříme ze stávajících dat umístěných v tabulce. Např. Při vytváření grafu je dobré si rozmyslet, který z grafů nejlépe vystihne uspořádání dat v tabulce. Máme na výběr ze 14 typů z nichž každý má několik variant.vybereme si např. sloupcový graf. Nejprve označíme data v tabulce a potom přes menu Vložit graf a postupujeme podle průvodce až po tlačítko dokončit.

40 Formátování grafu: Pokud nám stačí výchozí formát, můžeme jej vytisknout. Obvykle ale potřebujeme udělat některé úpravy(velikost písma, text popisků apod.) Pro úpravu můžeme např.využít panel graf, který si můžeme vyvolat z podnabídky Panel nástrojů. Chceme-li např. změnu písma některé osy, stačí, když si ji označíte a pravým tlačítkem vybereme formát osy. Např. formát svislé osy chceme mít tučným písmem Tímto způsobem můžeme měnit např. barvy sloupců, volných ploch grafů, legendy atd.

41 Můžeme také zobrazit mřížku grafu a to přes možnosti grafu. Při aktivaci hlavní mřížky bude výsledek následující: U prostorových grafů můžeme měnit úhel pohledu:

42 Doplnění popisků a šipek: Do grafu můžeme vkládat šipky a popisky z panelu kreslení. Např. Shrnutí pojmů: Druhy grafů Formátování grafu Prostorové grafy Doplnění údajů na grafech

43 Příklad k procvičení Vytvořte tabulku, vypočtěte průměr a ze sloupce A a řádku 14, vytvořte graf.

44 Příklad k procvičení

45 8. PRÁCE S LISTY A OCHRANA LISTU(SEŠITU) Cíl: Umět používat, přejmenovávat, kopírovat listy a ochrana jejich dat. Správa listů Excel umožňuje vytváření sešitů až s 255 různými listy. Při otevření nového dokumentu máme k dispozici 3 listy. Další můžeme přidávat přes menu Vložit - List S listy můžeme provádět následující operace: Přepínání mezi listy a změna barvy oušek Pojmenovaní listů Odstraňování listů Přidávání nových listů Změna pořadí listů

46 Ochrana listu a sešitu Excel umožňuje skrytí celých listů. Můžeme také sešit chránit heslem. Cizí uživatel jej může otevřít, ale nemůže měnit jeho obsah. Skrytí listu provedeme přes menu Format list skrýt. Stejným způsobem jej také zobrazíme. Ochrana listu zámkem. Klepneme na příslušné ouško a přes menu Nástroje zámek zamknout Použijeme-li heslo, nesmíme ho zapomenout!!!!!. Excel rozlišuje při psaní hesla malá a velká písmena. Z následující tabulky můžete vybrat, co uživatelům umožníte měnit. Ochrana sešitu Celý sešit ochráníme před změnami přes menu Nástroje zámek zamknout sešit Zaškrtávací políčko Struktura znamená zákaz vkládání, odstraňování, skrytí, přejmenování, kopírování a přesouvání listů sešitu. Okno představuje zákaz změny velikosti oken. Shrnutí pojmů: Správa listů Ochrana dat

47 NASTAVENÍ A MOŽNOSTI TISKU V dialogovém okně Vzhled stránky můžeme nastavit různé parametry pro tisk: V záložce list můžeme nastavit Oblast tisku Stiskneme-li tlačítko Vlastní záhlaví, dostaneme následující tabulku, která nám umožní vložit do jednotlivých oddílů různé údaje.(datum a čas, číslování stránek ) Stejným způsobem můžeme zadat Zápatí..

48 Pro tisk dále pokračujeme na menu soubor a tisk. Zde nastavíme zbylé parametry: co chceme tisknout kolik kopií nastavit vlastnosti tiskárny Tisk spustíme stiskem tlačítka OK

49 9. PUBLIKOVÁNÍ DAT NA WEBU Cíl: Umět ukládat data v různých formátech na webu. V Excelu můžeme ukládat listy ve formátu HTML nebo XHTML a odeslat je do sítě World Wide Web. Při prezentaci excelovského listu do podoby webové stránky máme dvě možnosti: A) zobrazíme ji jako statickou B) interaktivní, které mohou uživatelé Internet Exploreru upravovat(pro zobrazení interaktivní stránky musí mít uživatel na počítači nainstalované komponenty Office Web Components, které jsou volitelnou součástí Office 2003) Postup při ukládání listu v Excelu nebo celého sešitu do www stránky: 1. Otevřeme požadovaný sešit např. výpočet splátek 2. Zadáme příkaz uložit jako webovou stránku Při ukládání máme tyto možnosti: Určení obsahu sešitu Jestli bude dokument interaktivní nebo ne Zadání názvu html dokumentu Jako typ souboru zvolíme z roletky Webovou stránku

50 3. Napíšeme název souboru a stiskneme tlačítko Publikovat. Otevřeme okno, ve kterém můžeme definovat jednotlivé položky(přidat interaktivitu.) 4. Po stisku tlačítka Publikovat se na ploše se objeví ikona Při vytvoření statické webové stránky z Excelu jsou další možnosti manipulace v prohlížeči dost omezené(prohlížení dat, kopírování atd.). Vytvoříme-li interaktivní web. Stránku můžeme provádět různé úpravy a výpočty, zadávat filtry, formátovat buňky, vkládat nové vzorce atd.

51 Shrnutí pojmů: 1. formát HTML, XHTML 2. Statická a interaktivní stránka

52 Souhrnné příklady: 1. příklad

53 2. příklad

54 3. příklad Vytvořte dodací list podle vzoru a proveďte naznačené výpočty

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Excel formát buňky VY_32_INOVACE_ITP.2.1.06 2. ročník, informační technologie Pavel

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování VY_32_INOVACE_53 Podmíněné formátování Informační a komunikační technologie pro 8. třídu Textové a tabulkové editory Tabulkový editor MS Excel Funkce Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D. listopad 2011 ZŠ a MŠ

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007. Martin Tůma

Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007. Martin Tůma 1 Úvod Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007 Martin Tůma Cílem této seminární práce je stručně vysvětlit princip a syntaxi vyhledávacích a databázových funkcí v aplikaci MS Excel 2007 a na praktických

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

MS EXCEL - Podmíněné formátování

MS EXCEL - Podmíněné formátování MS EXCEL - Podmíněné formátování Podmíněné formátování je velmi užitečná možnost formátování v Excelu, pomocí které je možné: Zpřehlednění dat Lepší čitelnost výsledků Zvýraznění buněk obsahující chybovou

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Šablony Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Šablony šablona obsahuje předdefinované rozvržení dokumentu a stylů jednotlivých položek ve Wordu existují hotové

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

EXCEL 2007. III. část. 5. Vzorce a funkce 6. Pokročilé funkce Excelu. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL 2007. III. část. 5. Vzorce a funkce 6. Pokročilé funkce Excelu. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 III. část 5. Vzorce a funkce 6. Pokročilé funkce Excelu Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža, Roman Kučera,

Více

Tvorba mapy pomocí aplikace Charts Bin

Tvorba mapy pomocí aplikace Charts Bin Tvorba mapy pomocí aplikace Charts Bin je on-line aplikace, která vám umožní snadno a rychle vytvářet interaktivní vizualizace s vašimi vlastními daty. Poté můžete sdílet své interaktivní vizualizace s

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více